LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam szám október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük a középpontba, és a köré szervezünk egy ünnepet, hogy amit ünnepelünk, vonzóbbá váljék. A vallási ünnepek egész más logikára épülnek, legalábbis a keresztény ünnepek. Mindig egy személy köré hívják meg a közösséget, az ünnep középpontjában mindig a végtelen Szeretet-Isten, az ajándékozó Isten van, aki meghív bennünket a vele való életközösségre. Ez az emberi élet legkülönfélébb területein jelentkezik, hiszen Isten ajándékai az emberi élet minden területére behatolnak. Egyházközségünk most két ünnepre készül: októberben gyermekeink Eukarisztia ünnepére (elsőáldozás), novemberben pedig a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Sajnos az elmúlt évszázadok sokat torzítottak az ünnep tartalmán. Az persze nem változott, hogy az Eukarisztiában Krisztus adja önmagát, és a bérmálásban a Szentlélek ajándékait, karizmáit kapjuk. A sajnálatos változás ott történt, hogy az ünnepek középpontjába egyre inkább az elsőáldozók és a bérmálkozók kerültek. Az ajándékozó Istent háttérbe szorítva az ember került előtérbe. Ha helyesen ünnepelünk, visszaállítva az eredeti sorrendet, akkor mindannyian a kegyelmek ajándé-

2 kozásának a forrására, az Istenre tekintünk, őt ünnepeljük és ajándékait, amelyekkel elhalmozza az Ő népét. Nekünk pedig, az ünneplőknek - legyenek azok az ajándék célzottjai (az elsőáldozók és a bérmálkozók) vagy a család tagjai (az egyházközség) azon kell fáradoznunk, hogy az ünnep Isten szándéka szerinti, Istennek örömet szerző alkalom legyen. Ennek pedig az egyetlen eszköze az, hogy önmagunkat alkalmassá tegyük, önmagunkat megformáljuk a kegyelmek befogadására. Nem lehet úgy ünnepelni Istent, hogy az Ő kegyelmi ajándékait nem az Ő szándéka szerint fogadjuk. Az pedig gyalázat lenne, ha miközben Isten önmagát ajándékozza nekünk szentségeiben -, mi önmagunkat ünnepelnénk. Isten végtelen szeretete újra és újra meghív bennünket arra a szeretetkapcsolatra, amelyet ajándékaival akar táplálni, s meghív egy olyan ünneplésre, ahol mindannyian benne, és általa vagyunk boldogok egymással. Erre az isteni ünnepre kapunk tehát meghívást, és készüljünk kicsik és nagyok teljes odaadással, hogy mindegyikünk számára fölragyoghasson Isten szentháromságos életének dicsősége. Péter atya TARTALOM 1 Ünnepekre készülünk 3 Kovács György diakónus bemutatkozása 4 Egyházmegyei Zsinat 5 Visszatekintés a nyárra 9 Csoportjaink évkezdése 13 A Fokoláre Mozgalom évnyitója 14 Csoportjaink 16 Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozója 17 Clubnight at Loyola Café 18 Péter atya válaszai 22 Olvasólámpa 23 Ünnepeink és szentjeink 24 Hírek, események: Változások Könyvvásár 25 Elsőáldozás, bérmálás 26 Hittanórák, katekumen foglalkozások 27 Miserend 28 Ügyelet, Plébániahivatal 2

3 3 Kovács György diakónus bemutatkozása május 28-án születtem Balassagyarmaton. Szüleim a Nógrád megyei Borsosberényben élnek. Egy bátyám van, akinek idén született meg az első gyermeke. Nagyszüleim, akik közül már csak apai nagymamám él, valamint édesanyám hívők, a család és a rokonság nagy része azonban távol áll a hittől, vagy talán inkább az Egyháztól. Kiskoromtól fogva ministráltam. Szülőfalum akkoriban még a vallásosabb települések közé tartozott, ez mára sajnos gyökeresen megváltozott. Mivel nagyapám majd 50 évig kántor volt minálunk, általános iskolás koromban elkezdtem orgonát tanulni, majd 2002-ben a Váci Kántorképzőben szereztem képesítést. Ettől fogva Tolmács és Berkenye községek kántora voltam. A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban érettségiztem 2003-ban. Akkoriban még csak meg sem fordult a fejemben az egyházi pálya. A templomokat inkább csak az orgonapad mögül, illetve műemlékként szemléltem. A rajz és az építészet nagyon érdekelt, ezért felvételiztem a Budapesti Műszaki Egyetemre. Az Építészmérnöki Kar végzése köztudottan nagy megterheléssel jár, ennek ellenére szerettem az egyetem hangulatát. Főleg az építészet története, a korstílusok fejlődése érdekelt, hiszen magamban soha nem láttam annyi fantáziát és alkotóerőt, mint a régi korok mestereiben. Három évet töltöttem a fővárosban, hétvégenként pedig hazajártam orgonálni. A lelki életem ebben ki is merült. Sem az imádságra, sem a gyónásra nem fordítottam különösebb gondot. Nagyon jó ösztöndíjakat kaptam, ezért kétszer is jártam a Benelux államokban. Ott láthattam először olyan templomokat, melyeket azelőtt csak könyvekből ismertem, mint a hófehér tornyával égbe törő antwerpeni vagy a magasan a város feletti dombon álló brüsszeli katedrális. S mivel a Jóisten akkor már rég tudta, hogy mire készül velem kapcsolatban, talán akkor, ott, valami megérintett az Isten házának lelki gazdagságából is, mely a kőtemplomon túlmutat

4 2005 őszén eldöntöttem, hogy szemináriumba megyek, de ezt mindenki előtt titkoltam. Amikor 2006 tavaszán végül elmondtam, mit szándékozok tenni, szüleim nagyon elszomorodtak, és szemmel láthatóan szenvedtek miatta. Még a lelkiatyám is, aki pedig akkor már 10 éve ismert, ellenezte, hogy félbehagyjam az egyetemet. Én viszont csak egy dolgot tudtam: Krisztus olyan erősen hív, hogy nem bírok tovább várni. Nem gondoltam végig, hogy a papi élet mivel jár, s hogy képes vagyok-e megfelelni az elvárásoknak. Csak azt tudtam, hogy mennem kell. Időközben szüleim elfogadták döntésemet, és velem együtt boldogok. A Váci Szemináriumban egy évet töltöttem. Meghatározó volt itt számomra a görögkatolikusokkal való találkozás, akikhez azóta is erősen kötődöm. Miklós püspök atya döntése nyomán 2007 őszén Rómába, a Pápai Német - Magyar Kollégiumba kerültem, tanulmányaimat pedig a Gergely Egyetemen végeztem. A Kollégium növendéket számlál 14 országból, 45 különböző egyházmegyéből. A magyarok létszáma körül mozgott az elmúlt években, az erdélyi és a délvidéki növendékekkel együtt. Nyári gyakorlataimat Regensburgban (2009) és Paderbornban (2010) végeztem, majd lehetőségem nyílt arra, hogy a 2010/11-es tanévet Németországban, a Fekete-erdő melletti Freiburgban töltsem. Római tanulmányaimat idén, közvetlenül a diakónusszentelés előtt zártam le. Örülök, hogy megismerhetem ezt a nagyszerű közösséget itt, Gödöllőn, s noha a sportban sajnos igen ügyetlen vagyok, mégis igyekszem hozzájárulni magam is a Szentháromság plébánia életéhez. Kovács György Egyházmegyei Zsinat Folytatódnak a zsinati ülésszakok. Esperesi kerületünk következő összejövetele október 17-én, csütörtökön este 6 órakor lesz Máriabesnyőn, melynek témája a CSALÁD. A témabizottság vezetője: Sebők Sándor fóti plébános. Az összejövetelről beszámolunk újságunkban, és várjuk hozzászólásaikat, javaslataikat. 4

5 Visszatekintés a nyárra Napközis kézműves tábor A kézműves táborra a Szent Imre iskolában került sor június ig. Negyvenhét gyermek vett részt a táborban, főként iskolánk tanulói, de jött néhány óvodás Családtábor Gyakran hallottam már szentmisén, hogy Jézus elsősorban közösséget szeretne teremteni, hogy hitünket legszebben közösségben tudjuk megélni. Amikor először hallottam a családtáborról, elgondolkodtatott, vajon miért kapta ezt a nevet. Csak sejtésem volt, hogy talán, mert Istenben mind testvérek vagyunk, és egy nagy családhoz tartozunk. De amit ott a családtáborban tapasztaltam meg az első perctől kezdve, az minden képzeletemet felülmúlta, és ott értettem meg igazán, hogy nem csak vér szerinti családod lehet, hanem tartozhatsz egy sokkal nagyobb közösséghez, ahol embertársaidban észre kell, hogy vedd a feléd forduló Krisztust. Szokatlan, de lelket melengető érzés volt, egészen más, mint mikor egy első osztályú szállodában fogadnak, rád mosolyognak, neveden szólítanak. Itt nem a szállodaportás hivatalos mosolya fogadott, hanem valódi, őszinte odafordulás, érdeklődés. A felém forduló arcokban, kérdésekben nem kistestvér is, és a volt szentimrések mint segítők. Ők ezt a hetet iskolai közösségi szolgálatként teljesítették. Érettségiig ötven órát kell teljesíteniük. fürkésző, irigykedő, ítélkező, hátsó gondolatokkal teli, méregető pillantásokat véltem felfedezni, hanem őszinteséget, odaadó, tiszta szeretetet. Szinte elszégyelltem magam, hogy én sokkal többet kapok, mint amennyit képes vagyok adni. A családtábor programja kicsit az ifjúsági táborokra emlékeztetett, versenyek, sport, bábozás, gyerekeknek kézműves foglalkozások, mind-mind közösségépítő tevékenységek, kivéve, hogy itt a program nagyon fontos részét a szentmisék, reggeli imák és esti zsolozsmák képezték. Péter atya az egyik szentmisében azt idézte az Evangéliumból, hogy Jézus tüzet hoz a földre, a szeretet tüzét. Arra biztatott minket, kapjunk mi is lángra, de ez a láng ne csak kis pislákoló parázs legyen, hanem olyan erős, hogy átterjedjen körülöttünk mindenkire, mint ahogy a száraz nádas is lángra kap. És valóban, a szeretet futótűzként terjedt köztünk, és igyekeztem én is teljesen kiüresíteni magam, hogy 5

6 mindent, teljes magamat átadhassam társaimnak. A szentmisék alatt éreztem talán leginkább, hogy egy test vagyunk. A gitár hangjára felcsendülő énekünk, mely éppen olyan gyönyörűen szólt a teremben, mint a templom hűvösében, az imában összekulcsolt vagy egymásba fonódott kezünk, a reggeli áhítatban szétszórtan Péter atya köré csoportosult testvérek még inkább család érzését sugallták. Elképzeltem, hogy visszarepültünk az időben 2000 évvel ezelőttre, Péter atya Jézus, mi ott ülünk körülötte a földön, és hallgatjuk tanítását. A szentmisében méltóképpen megünnepeltük Szent István királyunkat is. Mint nemrégiben megtérőnek, életemben először volt számomra ez az ünneplés valóban hiteles. Most, hívőként tudtam igazán a leghitelesebben azonosulni őseinkkel, és én nagy alázattal mélyen meghajolok nagyszerű magyarjaink előtt, akik Jézus tanítását követve felvirágoztatták ezt az országot, és egész életüket annak szentelték, hogy hazánkat és népét megtartsák a krisztusi úton. Nagy örömömet leltem abban, hogy egy délelőtt erejéig egy rögtönzött színtársulat tagja lehettem, amikor Rémusz bácsi meséjét tanultuk be előadni. Az esti társasjátékok, az egymással megosztott hazai sonka, szalámi, az óriási kenyérszeletek hagymával, a zamatos hazai bor mind még családiasabbá tették az együttlétet. Ottlétem alatt többször megfordult a fejemben, vajon hogy látnak minket kívülről. Úgy éreztem, egy letisztult, külön világban, burokban élünk most Jézus védelme alatt, és hihetetlen boldogsággal töltött el, hogy én ennek a közösségnek a tagja lehetek. Elég volt csak egy kicsit visszakerülni a világba, a strandon, a vasútállomáson azonnal megtapasztaltam a könyörtelen, ideges, kíméletlenül elítélő, rohanó valóságot. Óriásinak éreztem a két világ közti ellentétet, mintha hirtelen kitaszítottak volna a mennyországból. Az utolsó ebédnél köszönetet mondtunk pincéreinknek egy hálát adó énekkel, melyben kértük rájuk Isten áldását. Azt gondolom, ha én pincér lennék, nincs olyan ajándék, mely jobban a szívemhez szólt volna, mint ez a búcsú. Most, hogy véget ért a nyár, és ismét találkoztam Péter atyával, és ennek a közösségnek tagjaival az első katekumen foglalkozáson, hihetetlen öröm van bennem, és tudom, hogy soha többé nem akarok ettől a közösségtől elszakadni. Ismét visszakerültem a családomba. Simon Erika 6

7 Galgás tábor Immáron 6. alkalommal táboroztak a galgások Máriabesnyőn. A lelkes fiatalok 14 éves kortól szállták meg a tábor területét, hogy az evangelizáció fontosságáról halljanak. A tábort az emmauszi tanítványok története szőtte át, akik nemegyszer felbukkantak az előadásokban életnagyságban is. A rengeteg sportprogram mellett lelki elmélyülésre is volt lehetőség. Erre a gyónás és a közbenjáró ima adott páratlan alkalmat. A tábor alatt egy falon mindenkinek volt egy borítékja névvel ellátva arra a célra, hogy bárki, aki az illetővel kellemes élményt szerzett, megoszthassa, megköszönhesse. A kiscsoportokat nyakba akasztott porcelán halmedál ta össze, mely arra figyelmeztetett bennünket, Imacsoport A 2011 májusában alakult imacsoportunk tagjai minden második kedden gyűlnek össze a közösségi házban. A nyáron sem szüneteltettük találkozásainkat. A szokásos kereteken annyit változtattunk, hogy több volt a kötetlen beszélgetés, a személyes és családi élmények, problémák megosztása, mint az év közben ne feledkezzünk meg arról a misszióról, hogy emberhalászok vagyunk. Remek alkalom volt erre a vasárnapi nyílt nap, amire bárki jöhetett, ha volt kedve testben leamortizálódni, lélekben pedig építkezni. Annyira jól sikerült ez az esemény, hogy a tábor létszáma megduplázódott ezen a délutánon. Nem is szaporítom tovább a szót, mert akik ott voltak tudják, akik nem, azok jövőre jönnek, de amit senki ne felejtsen el: Mindenki halásszon addig maga mellé még egy embert! Pervai András ifigidollo.hu lenni szokott. A találkozások bensőségesek, vidámak voltak, és a lelki tartalom mellett ilyenkor a kulináris élvezeteknek is örülhettünk. A beszélgetések 7

8 alapját adó könyvet is nyáriasra választottuk, hiszen az ironikus humort nem nélkülöző Csűrcsavar levelei című mű fejezeteit dolgoztuk fel. Biciklis-motoros kirándulást tettünk a Gödöllői arborétumba, ami nagyon kalandosra sikerült, mivel ugyebár Gödöllőn belül is el lehet tévedni. Jót sétáltunk, piknikeztünk, beszélgettünk. A szeptember 3-i, utolsó találkozásunkkor megvitattuk, hogy mi legyen a következő év témája, hogyan alakuljanak a keddi együttlétek. Bevezető éneklés után közösen imádkozunk, dicsőítjük az Istent, hálát adunk neki. Ebben az évben terveink szerint a vasárnapi evangélium képezi majd beszélgetésünk alapját. A találkozásokat a rózsafüzér egy tizedének imádkozásával zárjuk. Szükséges mértékben időt szánunk a személyes élményeink, napi események megosztására is. Ebben az évben is fogunk vendégeket hívni, szeretnénk Péter atyával, András atyával, Gyuri testvérrel, a bibliakör tagjaival beszélgetni. Nagyjából havi rendszerességgel valamilyen közös családos programot is tervezünk, ami lehet kirándulás, templom-, színház-, mozi- vagy múzeumlátogatás, játék, sport. Ebben a hónapban egy napos lelkigyakorlatra megyünk Letkésre. Már-már hagyományosnak mondható szolgálataink is vannak, hiszen a csoport tagjai örömmel vesznek részt közös szentségimádáson, a vasárnapi szentmise szolgálatban, egymás karácsonyi lelki ajándékozásában, amit mindig valamelyikünk otthonában ünneplünk, vagy a nagyböjti időszakban a Ketten-hárman imacsoporttal együtt a keresztúton, az egyházközségi esküvők vagy más események előkészítésében, templomtakarításban. Jövőre szeretnénk egy közös több napos kirándulást vagy zarándoklatot, melynek helyszíneként szóba került Erdély, a Balaton körbebiciklizése vagy a Szent Erzsébet zarándokút. Miklósné Csilla 8

9 Csoportjaink évkezdése Katekumen csoportok Szeptember 11-én, szerdán este kezdődtek a katekumen foglalkozások, amelyek első összejövetelén szép számmal jelentek meg az elsőáldozásra és a bérmálásra készülők. A 7 órás csoport tagjai keresztelőre és elsőáldozásra készülnek. A ¼ 9-es bérmálásra készülő csoportok témája (itt két csoportot vontunk össze) a tanúságtétel volt. Hogy ez hitelesen történhessen, az életige radikálisabb élésére buzdította Péter atya a résztvevőket. A csütörtöki kezdő csoport összejövetelén az első alkalommal heten voltak. Még hívjuk és várjuk a csatlakozni vágyókat. Az Idősebb házasok csoportja először szeptember 13-án, pénteken este találkozott a plébánián. Lehetőség volt megosztani nyári istenélményeinket, majd Péter atya a fiatal házasok egyik kérdését hozta elő: Mit lehet tenni, hogy év házasság után is élő legyen a kapcsolatunk a házastársunkkal?- erre próbáltunk választ találni a saját tapasztalataink alapján. Ezután is kéthetente fogunk találkozni, és szeretettel várunk minden "régebb óta" fiatal házaspárt, hogy közösen haladjunk Isten felé. Érdeklődni Máthé Lászlónál és Huszárné Marcsinál lehet Fiatal(abb) házasok csoportja Miután szeptember első szombatján a hagyományokhoz híven, az óvodaudvaron együtt töltöttünk egy évnyitó családi délutánt, 10-én kedden tartottuk az idei első hittanunkat. Nagy örömünkre a sok új csatlakozóval együtt megtöltöttük a lenti dupla termet. Szerkezeti változás annyiban lesz, hogy marad ugyan az időpont minden hónap második és negyedik kedd estéje, de idén Péter atya csak minden harmadik alkalommal tart gondolatébresztőbeszélgetésindító elmélkedést, a közbeeső két alkalom kiscsoportos lesz. Idei évre tervezett témánk pedig a házasság szeretetegységének megújítása. Lesz szó például a kommunikációról, tehermegosztásról, családi és páros imaéletről, munka-család egyensúlyáról. A továbbiakban is minden hónap második és negyedik keddjén találkozunk. Baba-mama klub Szeptember második péntekére ahogy már az utolsó júniusi öszszejövetelen jeleztük hívtuk az édesanyákat és a kicsiket a közösségi házba, hogy együtt énekeljünk, gyereket ringassunk, imádkozzunk és beszélgessünk. A téma a tettekben megnyilvánuló szeretet és a közös nyári élmények voltak, 9

10 hiszen többen is találkoztunk a családtáborban. Legközelebb a fiatal házasok témáihoz szeretnénk kapcsolódni, és a kérdéseket továbbgondolni. Tervezünk még erre az évre találkozót a város más baba-mama klubjaival, és a szeretet-nyelvek témát szeretnénk folytatni beszélgetéseinkben minden hónap második és harmadik péntekén. Igekörök Szeptember 16-án, hétfőn este a nyári szünet utáni első igeköri találkozóra került sor. Kicsit kevesebben voltunk, különösen az ifjúság volt alulreprezentált. Az életige elolvasása után Péter atya nyújtott segítséget ahhoz, mit is jelent igazán tettekben és igazságban szeretni szeretetből fakadó tetteket véghezvinni. Megértettük, hogy az igazság a szeretetben gyökerezik. Csoportjainkban megosztottuk egymással nyári igetapasztalatainkat a felebaráti szeretetről, hálát adtunk az együttlétért, és együtt kértük az Urat betegeinkért. Továbbra is a hónap első és harmadik hétfőjén tartjuk összejöveteleinket az esti szentmise után. Baba-mama angol Idén nyáron is volt baba-mama angol amit évközben szerdánként 10-től tartunk. A szép időnek köszönhetően sokszor tartottuk kint alkalmainkat, melyeken a nyári szünet miatt a nagyobb testvérek is részt vettek. Az Ungame nevű társasjáték kártyáit szoktuk használni. Mindenki húz egy kérdést (választhat, hogy könnyebb vagy nehezebb legyen, ha nem tetszik neki, visszaadhatja), majd rövid gondolkodási idő után, aki úgy érzi, kész, elkezd rá válaszolni, a többiek pedig (akár a válasza közben is) kérdezhetnek tőle. Például ilyen kérdések lehetnek: "Mondd el, milyen a házatok!", vagy "Melyik szülődre hasonlítasz jobban és miért?", vagy "Mesélj egy ajándékról, amit valaha kaptál!" Egy kérdésre lehet egy mondatban és 25 mondatban is válaszolni. Idén ezt szeretném fűszerezni még további beszédkészséget fejlesztő játékokkal. Betti Szent Lipót imacsoport Az imacsoport tagjai minden héten találkoztak péntekenként az esti mise után. Évközben kéthetente a házas hittannal váltakozva gyűlnek össze. Dicsőítéssel, hálaadó, kérő és közbenjáró imával fordulnak Istenhez. Meghallgatják és befogadják egymás tanúságtételét. Egyházközségünk életében aktívan részt vesznek, legyen az adventi készület, agapék szervezése, szentségimádás, a betegek szentségére való felkészítés. Évente együtt kirándulnak, tartanak lelkigyakorlatot. Nyaranta a Galgás táborban segítenek a fiataloknak. 10

11 Bibliakör A bibliakör minden kedden este kor találkozik, kb. 25 résztvevővel. Idén a Zsoltárok könyvével foglalkozunk, mely nemcsak a zsidó, de a keresztény vallásnak is első és legfontosabb imakönyve mindmáig. Azt keressük, milyen Isten-, ember- és világkép tárul fel ezekben a szent költeményekben, hogy mélyebb hittel tudjuk őket imádkozni. Kovács György diakónus Cursillo A pénteki cursillos csoport nem tartott szünetet, de a nyáron csak minden 3. héten találkoztunk. Október 4-től visszaállunk a kéthetenkénti találkozásra, páros héten, hogy ne ütközzön a házas hittannal. Ferenc pápánk írásaiból veszünk néhány gondolatot, melyekhez az est "felelőse" kérdéseket fogalmaz meg. A kérdések segítenek abban, hogy Krisztust magunk között tartva osszuk meg egymással örömeinket, fájdalmainkat, gondjainkat és főleg, szeretetünket. Cursillos csoportjainkban többen vagyunk, akik tanulgatjuk az öregedés művészetét. Vannak csoportjainkban, akik betegséggel, anyagi vagy más jellegű gondokkal küzdenek. Szeretnénk egyre jobban megtanulni, hogy Krisztus tekintetével lássuk egymást, az Ő kezével segítsünk annak, akinek éppen szüksége van rá, és az Ő tapintatával halljuk meg a ki nem mondott kéréseket. A kiscsoport összejövetelei segítenek abban, hogy tágabb környezetünket is próbáljuk meg vonzani a köztünk élő Krisztus felé. Kéthavonta az első csütörtöki szentségimádás után ebben az évben is találkozót (ultreyát) tartunk a gödöllői cursillos csoportoknak, hogy tágabb körben is megoszthassuk egymással Krisztusélményeinket. Anna Karitász csoport A karitász csoport perselyt tett ki, amelyben a szükséget szenvedőknek gyűjt pénzadományokat. Máthé László elmondta, hogy az összegyűlt összeggel időszakonként az egyházközségben élő nehéz helyzetben lévőket segítik A csoport tagjai alkalmanként gyűlnek össze, egy-egy feladat megbeszélésére. A karitász továbbra is várja azok jelentkezését, akik részt vennének a csoport munkájában... Férfi szkóla Minden héten próbálunk a férfi szkólával mondta Rólik Imre - és havonta egy vasárnap a délelőtti as szentmisén éneklünk gregorián misét és zsoltározunk. Az idén többszólamú férfikari motettát (latin nyelven) is énekelni fogunk. Várjuk az érdeklődő férfiakat! Jelentkezés a kántornál személyesen. 11

12 Filia Ifjúsági Énekkar Minden hónap 2. és 4. vasárnapján énekelnek az esti misén, és alkalmanként egyéb egyházközségi ünnepeken. Próba mise előtt tól a templomban van, külön nem tartanak próbát, legfeljebb külön szolgálat előtt. Szívesen várnak jó hangú, énekelni szerető tagokat a kórusba. Kérdezős csoport A szerda reggeli kérdezős csoport nem indul egyelőre. Szeretnék, ha még legalább 4-5 kérdező jelentkezne Reznák Juditnál. Telefon: Sport A női kosarasok szeretettel hívnak és várnak hozzájuk hasonló amatőr de nagyon lelkes játszadozni vágyókat, akik szívesen csatlakoznának hozzájuk kedd esténként ¾ 7 ¾ 8-ig a Szent Imre iskola tornatermében. Cserkészek A következő változások történtek a cserkészeknél: Wirnhardt Ádám lett a csapatparancsnok Herczeg Zsuzsi után. Az egyik új csapatparancsnok helyettes pedig: Schlick Szabó Anna. Őrsgyűléseink időpontjai általában péntek délután vannak. Kéthetente pénteken este 19:00 órától cserkészhittant tart Péter atya. Az évet mindig egy képnézegetéssel szoktuk kezdeni, az első tanítási hét előtt. Ilyenkor egy helyen összegyűlik az egész csapat, az őrsöknek van lehetőségük megbeszélni, hogy mikor legyenek az őrsgyűlések. Ezután képvetítéssel felelevenítjük, hogy milyen is volt a nyári táborunk, megbeszéljük a legjobb élményeinket, és utána van egy kis eszegetés iszogatás, idén a végén még évkezdő tábortűzünk is volt. A képnézegetés után összeült a vezetőség a szokásos évkezdő megbeszélésre. Itt hirdettük ki a változást, hogy én lettem a csapatparancsnok és, hogy Anna a helyettes. Sok mindenről beszéltünk még, többek között az idei év programjairól. Idén az első közös program szeptember 28-án lesz, egy egész cserkészkerületi megemlékezés a Jamboree 80. évfordulójára. Ezen kívül még egy közös csapatprogram lesz, a csapatkarácsony december 14-én. A csapatprogramokon kívül lesznek még raji portyák, amelyek általában egy egész hétvégét kitöltenek. Lesznek az őrsöknek egynapos túráik, és lesznek egyéb raji és őrsi programok őrsöktől és rajoktól függően. Wirnhardt Ádám cspk 12

13 Fiatalok hittanórái A gimnazisták, főiskolások és más fiatal felnőttek szeptember 13-án, pénteken kezdték a hittanórákat. Péntek, 5 órai csapat (14-16 évesek): Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel, Szegedi László: Bevezetés a krisztusi életbe - könyvek alapján haladunk Péntek, 6 órai csapat (16-19 évesek): Az istenkeresés útja (megtérés, csúcsélmény, hivatás, életszentség), Szegedi László: Bevezetés a krisztusi életbe - könyvek alapján haladunk. Péntek, 7 órai csapat (18-28 évesek): Joseph Ratzinger: Isten és a világ, Szegedi László: Bevezetés a krisztusi életbe - könyvek alapján haladunk. Várjuk a csatlakozni vágyókat! András atya Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket" (Mt 5,9) A Fokoláre Mozgalom évnyitó összejövetelére szeptember 14- ére egyházközségünknek a közösséghez tartozó tagjai is hivatalosak voltak. Beszámolókat hallottunk a nyári táborokról és a mozgalom életéről a nagyvilágban. Különösen megrendítő volt jordániai testvéreink szeretete, ahogy a szomszédos Szíriából érkező menekülteket fogadták. A találkozót megelőző héten volt az ima- és böjti nap a békéért, amire Ferenc pápa hívott mindenkit, és amihez az egész világon milliók csatlakoztak, mi magyarok is. Többek között ezt mondta: Mindenki tekintsen mélyen lelkiismeretébe és hallgasson arra a szóra, amely ezt mondja: lépj ki érdekeidből, amelyek elsorvasztják szívedet, küzd le a másik iránti közönyt, ami érzéketlenné teszi a szívet, győzd le a halált igazoló indokaidat és nyílj meg a párbeszédnek, a kiengesztelődésnek. Találkozónknak is a béke volt a központi gondolata, és a hallott elmélkedés is ezt helyezte a szívünkre. Igyekezzünk békét vinni a lelkekbe, kioltani a neheztelést, palástolni, ami szakadást okozhat, és mondjuk el a jót, adjuk át a fényt, amely a kölcsönös megértés és az egyetértés megteremtéséhez szükséges lehet. Chiara Nagy öröm volt megtapasztalni a teljes lelki egységet Szentatyánk és lelkiségünk felelősei között, amihez mi is csatlakozhatunk megteremtve magunkban a békét, így élve közösségeinkben a kölcsönös szeretetet. 13

14 14 CSOPORTJAINK 2013/14 Csoport, terület, időpont Fiatal házas minden hónap 2. és 4. keddje Név telefon Hankóné Hrágyel Zsuzsa és Balázs Bedőné Grébel Anita és Sanyi A többi fiatal házas csoportvezetőről és a kiscsoportokról ők adnak felvilágosítást. LMC megbeszélés szerint Tőzsér Petra BPC havonta Karitász alkalmanként Házas kéthetente péntek Kolping megbeszélés szerint Szent Lipót imacsoport kéthetente péntek Imacsoport kéthetente kedd Ketten - hárman imacsoport kéthetente szerda Balázs László Máthé László Máthé László Huszár Zsoltné Marcsi Gazdagné Rácz Zsuzsa Morzsányi László Miklósné Csanaki Csilla Illésy István

15 PACSI Ifjúsági imacsoport a hónap minden 2. és 4. szerdáján Szeretetláng imacsoport minden pénteken az esti szentmise előtt Cursillo kéthetente péntek Lukács Lilla Máthé Ágnes Hollósy Dezsőné Marika Ferenczi Anna A többi cursillós csoportról Ferenczi Anna ad felvilágosítást Baba-mama Kissné Bartók Gizella minden hónap 2. és 4. péntekén Baba-mama angol szerda Fazekasné Marosi Beatrix Katekumen Szilasi Józsefné csütörtök Kati A többi katekumen csoportról Péter atya és Szilasiné Kati ad felvilágosítást Igekör minden hónap első és harmadik hétfője Szilasi Józsefné Kati Az igeköri csoportokról Szilasiné Kati ad felvilágosítást Bibliakör Kovács kedd György Ifjúsági hittanok péntek délután Ökumenikus csoport diakónus Balázs András káplán Szedmák Ágnes m

16 alkalmanként Cserkészek Pelyhe József Wirnhardt Ádám csapatparancsnok Schlick Szabó Anna Hitoktatók Bíró Kata Solti Gabriella Bazsik Ádám Ifigödöllő Képviselőtestület Dr. Petróczki Károly hu Helyszűke miatt nem soroltunk fel minden csoportot, róluk a nagyobb csoport felelősei adnak felvilágosítást. "Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!" Október 5-én, szombaton immár 4. alkalommal rendezik meg a Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozóját a zuglói Rózsafüzér Királynéja templomban (XIV., Thököly út 58.), amely a száz évvel ezelőtti építők szándéka szerint a "Rózsafüzér Királynéja országos szentélye". Az ország minden részéről, sőt hagyományosan már határainkon túlról is érkeznek vendégek az egész napos találkozóra, ahol a rózsafüzér imán kívül előadásokat, elmélkedéseket hallhatnak a résztvevők arról, hogyan, miért és milyen lelkülettel kell imádkozni a rózsafüzért, mik a Szentírás és a rózsafüzér összefüggései, milyen a kapcsolata egy elkötelezett kereszténynek Máriával, Jézus anyjával. A nap során tanúságtételek hangzanak el fiatalok és idősebbek, házaspárok és egyedülállók szájából a rózsafüzér ima erejéről, életükben be- 16

17 töltött szerepéről is. A találkozó ünnepélyes csúcspontja az egykor a Rózsafüzér Királynéja Templomban megkeresztelt dr. Beer Miklós váci püspök búcsúi szentmiséje lesz du. 3 órakor. Nagy szeretettel várnak a szervezők minden a templom és a rózsafüzér ima iránt érdeklődőt erre a szép találkozóra. Szívesen fogadnak megélt tapasztalatokat en, vagy levélben (R.K. Plébánia 1146 Bp. Thököly u. 56.): 1. Mit jelent számomra a Rózsafüzér imádkozása, mik a gyümölcsei (imameghallgatás, stb.)? 2. Hogyan, mikor imádkozom a rózsafüzért? 3. Mit jelent számomra a Mária tisztelet (a vele való kapcsolatom)? Október 31-én, csütörtökön 19 órakor Kölcze Ferenc hegedűművész szólóestje lesz templomunkban, amelyen J.S. Bach hegedűre írt szólódarabjai közül játszik szonátákat és partitákat. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki Mindenszentek és halottak napja közeledtével egy kis lelki ráhangolódásként időt tud szakítani! Adományainkkal hozzájárulhatunk a művész kiadásaihoz. Aktív szórakozással teli estét tudhatott maga mögött az a több mint kétszáz fiatal, aki szeptember 14-én a Horánszky utca 20 alatt töltötte az éjszakát a Clubnight at Loyola Café névre keresztelt bulinkon. Az Ifigödöllő - TVShoeShine örökmozgó csapata, illetve a Fokoláre Mozgalom mindig aktív új-ifjai által közösen szervezett estét hosszas előkészületi folyamatok előzték meg. Visszatekintve nyugodt szívvel írhatom: megérte.... Ami pedig a jövőt illeti, október végén mindenkit szeretettel vár Gödöllőn a stáb, egy remek estére a már-már kultikussá vált ifi klubban. Illetve ha minden jól megy, negyed éven belül tervezzük, hogy visszamegyünk Budapestre is egy rendezvénnyel, de ez még sok-sok beszélgetést és gondolkodást kíván. Mi rajta leszünk, s várjuk leveleiteket, véleményeiteket a címre!..teljes cikk: 17

18 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (RÓM 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre Izajás próféta azt írja: Az Úr úgy szereti választott népét, mint menyasszonyát a vőlegény. (Iz 62, 1-5 ) Úgy tűnik, mintha Isten másképp szeretné a zsidókat... Így írták le, mert ők ezt valóban így élték meg, de Isten mindenkit egyformán szeret! Az, hogy az ószövetségi zsidók az ő népe, semmit nem jelent abból a szempontból, hogy egy mákszemnyivel is jobban szeretné, mint bármelyik más népet. Istenben ez lehetetlen. Jézus Krisztus, akiben Isten kinyilatkoztatja önmagát, teljesen egyértelműen kimondja, hogy Isten semmilyen módon nem személyválogató. Soha nem is volt, és nem is lesz. Isten egyetemes üdvözítő terve, amelyben minden ember egyformán van benne, soha nem változott. Jézust minden ember megváltására küldte az Atya! Jézus mindenkiért áldozta az életét!... de az Ószövetség számtalan más helyen is az Úr népének mondja a zsidókat, hogy ők a kiválasztottak... Nem Isten választott ki egy népet: Ha akarod, ha nem, az én népem leszel! Figyelj rám, és értsd meg, hogy mit akar mondani az Isten! Ő az örök, abszolút valóság, maga a végtelen szeretet. Nem kiválaszt, hanem megszólít, és mindenkit egyformán meghív, erre a meghívásra azonban mindenkinek egyénileg kell válaszolnia. Ha azt mondod: Itt vagyok, Uram! Viszontszeretlek téged, bízom benned, általad és érted akarok élni..., akkor te is Isten népéhez tartozol. Ezen múlik. A zsidóknál is ezen múlt. Már értem. A zsidók annak idején válaszoltak, sőt Mózes által szövetséget is kötöttek Vele. Ezért tartották értékesebbnek magukat a többi népnél? Azért élték meg így, mert bizonyos szintű pozitív válaszadásaik miatt megjelent egyfajta emberi oldalról még nagyon-nagyon gyöngécske kölcsönösség az Istennel való kapcsolatukban. Olyan előnyökhöz jutottak, amely jel volt: Nézzétek: az Úr megjutalmazza, aki hű hozzá! Erre szükség volt egyfelől azért, hogy a zsi- 18

19 dók a hűségükben megerősödjenek, másrészt hogy a környező népek is észrevegyék: aki az élő Istenhez csatlakozik, Őbenne bízik, azt Ő nem hagyja cserben. A zsidók se voltak mindig hűségesek, hiszen volt ott aranyborjú, meg sok minden más is... Volt, és amikor elfordultak Istentől, a zsidók is megszűntek Isten népe lenni: Ha nem kellek neked, boldogulj magad! Később persze, amikor rájönnek, hogy Isten nélkül nem mennek úgy a dolgok, bűnbánatot tartottak, és könyörögtek: Jaj, fogadj vissza minket! Hát nem megmondtam neked? Miért mentél el egyáltalán? Maradhattál volna mindig mellettem! Akkor megint az Ő népe lettek, aztán időről-időre, kezdődött minden elölről... Ezért volt ott a jutalmazás mellett a büntetés is? Jegyezzétek meg: ha van kicsi gyereked, a neveléséhez feltétlenül hozzátartozik, hogy az értékek vonalán, helyes módon jutalmazod és bünteted őt. Amíg ugyanis a személyisége nem elég érett hozzá, hiába kezdesz el magyarázni neki, semmit nem fog belőle megérteni! Mivel az emberiségnek is volt gyerekkora, és magában az istenkapcsolatban is volt kisgyermekkor, Isten az akkor élő, meglehetősen primitív, ószövetségi embereket is ezen a szinten, a jutalmazás és büntetés eszközeivel vezette. Ezt értették meg. Azok a ma élő zsidók, akik hisznek az Úrban, de Jézusban mint Megváltóban nem, Isten népéhez tartoznak? Nem. A zsidók (zsidó vallásúak) most nem Isten népe, bár ők még ma is ebben a totális félreértésben élnek. Ilyen alapon a mohamedánok is Isten népe lennének, hiszen ők is istenhívők! Mivel Isten szeretete Krisztusban mutatkozott meg, Benne nyilvánította ki magát, és Benne kötött új szövetséget az emberrel, akik Krisztuson keresztül belépnek ebbe az új szövetségbe, azok lesznek Isten népe. A zsidók ezt nem teszik meg. Mindig a Krisztus melletti személyes döntésről van szó, mert egy nép mint etnikai egység együtt nem dönthet. Ember és ember között a különbség abban van, hogy ezt a döntését ki, mikor és milyen tartalommal hozza meg, de soha nem Isten tesz különbséget! Nem Ő az, aki egyeseket magához enged, némelyeket meg elvet magától. Nem! Azok, akik válaszolnak Isten kinyilvánított, végtelen szeretetére, akik Jézus Krisztus által belépnek a Szentháromság életébe, Vele, Benne és Általa élnek, lesznek Isten újszövetségi népévé. 19

20 Egy közeli rokonunk esküvőjére vagyunk hivatalosak, melyen a fiatalok buddhista szertartás szerint is meg fogják erősíteni a házasságukat. A mi katolikus szertartásainkon is látok embereket, akikről tudom, hogy nem hívők, valamilyen szinten mégis részt vesznek abban: felállnak, amikor mi is felállunk, és van, aki még a Miatyánkot is elmormogja. Azon gondolkodtam, hogy hívő katolikusként mennyire szabad az ő buddhista szertartásukban részt vennünk? Nem voltam még buddhista esküvőn. Én sem. Annyit tudok, hogy valaki energiát ad át nekik, hogy a házasságuk boldog és tartós legyen. Mivel nem tudod pontosan, mi fog ott történni, akkor kell majd döntened. Persze jó, ha felkészülsz rá, és az elveket tisztán látod. Jézus Krisztus minden embert szeret. A buddhistákat is, annak ellenére, hogy részükről nem talál viszonzásra a szeretete. Valószínűleg ők is egy életre szóló szeretetkapcsolatot akarnak megélni, függetlenül attól, hogy nekik nincs Krisztusuk, aki ennek a szeretetkapcsolatnak a belső forrása lehetne. Bár nem Krisztus útját, hanem egy saját utat járnak, ugyanúgy szeretheted őket, együtt örülhetsz és ünnepelhetsz velük. Neked viszont, aki Krisztusban hiszel, Krisztusban élsz, Krisztussal kell jelen lenned ott is! Imádkozhatsz azért, hogy az az isteni terv, amit a családra és a kölcsönös szeretetre vonatkozóan a teremtésben belénk írt, bennük emberi szinten a legtökéletesebben valósuljon meg. Imádkozhatsz értük, hogy az a törekvésük, miszerint egész életre szólóan akarják szeretni egymást és gyermekeiket, sikeres legyen. Ettől még nem leszel buddhista, nem kell higgyél az ott átadott energiákban sem. Nem baj, ha tudják, ha látják rajtad, hogy nem vagy buddhista, de nem kell felállnod, és azt mondanod: Gyerekek, nekem van egy jobb megoldásom: legyetek inkább keresztények! Ne menj oda, és ne mondd, hogy te is tudsz adni energiát, pedig van Krisztusod, és meg tudnád áldani őket. Ez nem az az alkalom és ha lesz olyan momentum, amelyben kérik a részvételünket? Ezt így, látatlanban nem tudom neked megmondani. Vegyél részt az örömükben, de olyat nyilván nem tehetsz, amely ellentmond a te hitbeli meggyőződésednek. 20

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben