vitéz Szekeres Károly a MEVME utolsó elnökének élete.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vitéz Szekeres Károly a MEVME utolsó elnökének élete."

Átírás

1 vitéz Szekeres Károly a MEVME utolsó elnökének élete. MEVME : Magyar Erdészeti és Vadászat Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete./ /. Született 1896.december.8.-án - a Magyar Honfoglalás 1000 éves Milleniumi évében - Temesvár mellet Margitfalván /Giroda./ 10 gyermekes családban. Három testvére kiskorukban meghalt. Egy bátyja az első világháborúban hősi halált halt...! 1912-ben, 16 éves korától a Temesvár melletti szakiskola, a Vadászerdő Bisztrói védkerület erdőőr gyakornoka, mikor is beiratkozik a szakiskolába. Az első világháború megszakítja tanulmányait augusztus.16.-án, 17 és féléves korában bevonul katonának az Osztrák-Magyar Monarchia Császári és Királyi 61.honvédgyalogezredhez Temesvárra. Két hónap múlva, októberben már az orosz fronton van! 1915 februárjában - alig múlt 18 éves - megsebesül. Három hónap lábadozás után Versecen - a későbbi jó ismerős Herczeg Ferenc író szülővárosában - a 7.honvéd gyalogezrednél, géppuska kezelői kiképzést kap, - ami az első világháborúban ELIT katonának számított - ez a későbbi időkben különös jelentőséggel bír. A Papp dandár kötelékében újra az orosz frontra kerül,a Debreceni 3.honvéd gyalogezredhez, amely a 20.Honvéd Hadosztály része, ahol Kratochvil Károly /a későbbi Székely Hadosztály parancsnoka/ is szolgál mint a 20. Honvéd Hadosztály alezredese. Alig gyógyulva az orosz fronton részt vesz - a téli hadjáratban- majd a gorlicei áttörésnél /1915.május./,mely az egyik legfontosabb esemény az első világháborúban június elején még mindig az orosz fronton van, mikor is megkezdődik a világtörténelem legnagyobb emberáldozatot követelő összecsapása, az orosz erők, és a központi hatalmak /Osztrák-Magyar Monarchia, Német Birodalom,Oszmán Birodalom,Bulgária -,ezen belül is az Osztrák Magyar Monarchia és a német erők - / között, melyet a történelem Bruszilov - offenzíva néven tart nyilván. Megindul a Bruszilov féle orosz gőzhenger! A veszteségek mindkét oldalon megközelítik,ill. meghaladják az egy- másfél milliót! De az időközben bekapcsolódó német hadsereg vesztesége is a fentieken felül - több mint 340 ezer katona. Szekeres, az előkészületek során, a kisebb-nagyobb harcokban kitüntetést kap az egyik leghatékonyabb fegyver, a géppuskának, és leleményességének köszönhetően. Még 1915-ben terjesztette elő javaslatát Kratochvil Károly alezredes a hadvezetés elé az úgynevezett hírszerző különítmények felállítására/jagdkommando/ Melyek könnyen mozgó kis egységek voltak. Így egy ilyennek lehetett tagja Szekeres Károly és osztaga is március 13.-án - elsőre - egyből megkapja a Másodosztályú Ezüst Vitézségi Érmet /kisezüst /! 1916 nyarán, mikor teljes gőzzel zajlanak az összecsapások, a szokásostól eltérően olyan haditettet hajtanak végre, egy tucatnyian, melyet a hadvezetés a ritkán használatos VIRIBUS UNITIS fejléccel ellátott oklevéllel - a legmagasabb elismeréssel /BELOBENDE ANERKENNUNG / jutalmaz, / 1916.július.29./! Erre különösen büszke volt, mivel későbbi élete folyamán egyetlen volt katonaviselttel sem találkozott aki megkapta volna ezt a magas kitüntetést. Az alábbi szöveggel : A cs.és k.7.hadsereg nevében kinyilvánítom Szekeres Károly tizedesnek, a Magyar Királyi 7.szárazföldi hadsereg rohamosztag/népfelkelő/ katonájának, aki az ellenséggel szemben a legkifogástalanabb vitézi magatartást tanúsította, a legfelsőbb vezetés nevében a legdicséretesebb elismerésben részesítem. /Aláírások a legfelsőbb hadsereg parancsnoksága nevében. / Az esemény a következő volt.

2 Egy gerincen futkosva, géppuska sorozatokkal,és karabély lövöldözéssel, egy magát beásni készülő orosz századot megtévesztenek, kb újonc - és megadásra kényszerítenek vérontás nélkül! /Néhány perc alatt a géppuskával mindenkit lekaszabolhattak volna!/ A további harcokban 1916.augusztus.17.-én megkapja a Bronz Vitézségi érmet is. A románok, óriási túlerővel, Erdélybe történő betörését követően/1916.aug.27/, a nyár végén, a román frontra helyezik egységét /Erdélybe/. Ahol Maderspach Viktor már megkezdte partizán tevékenységét az oláhokkal szemben, akik már, a nyár vége felé egyre gyanúsabban mozgolódtak. Ezután, részt vesz a Tölgyesi - szorosnál lezajlott, románokkal szembeni igen veszélyes és kemény harcokban, melyet a történelemírás külön kiemel a többi mellett nyarán Kratochvil károly parancsnoksága alatt /20. hadosztály/ aki az orosz fronton is felettese volt, az olasz frontra kerül.. Végig harcolja a isonzói csatákat, ahol fő az olasz,és fő az Osztrák-Magyar Monarchia katonai vesztesége novemberi-decemberi /CAPORETTOI áttörés,-- -I.PIÁVÉ-i csata/,vagy másként a XII. Isonzói csatában a Monarchia seregei, MEGSEMMISÍTIK az olasz erőket!!! /Ervin Rommel, a német csapatoknál/ A monarchia /százezer/ vagon ember és hadianyagot irányít a térségbe! Az Antant erőknél vesz részt ekkor, mint hadi tudósító ERNEST Hammingway, aki az átélt élmények hatására írja meg világhírű, megfilmesített regényét : BÚCSÚ A FEGYVEREKTŐL! 1918 júniusában, a 3. honvéd gyalogezred kötelékében, az olasz fronton Odersónál újra megsebesül. Egy hónap betegápolás után kerül vissza az olasz arcvonalra, és a fiatal temesi legény ismét két marokkal szorítja a géppuskát. /2012.dec.9.-én volt szerencsém a soproni határőr laktanyában egy ilyen,első világháborús géppuskát élőben látni és fogni, aminek érdekessége, hogy 2001-ben a Mária-Valéria hídnál hibátlan állapotban került elő az építkezés során, persze rozsdásan / júniusában a rekkenő hőségben felhőszakadás 6 napon 6 éjszakán át, amely megindítja a hegyek olvadékát. Jeges folyamként zúdul le a jéghideg latyak. Percről percre emelkedik a Piave vízszintje. Megkezdődik a II. PIAVÉI csata. Most már az egész Antant az ellenfél! Az olaszokat felváltják az angol, a francia, az amerikai stb. hadseregek!!! Az egész világ ellenünk! A támadási parancs kiadva! A 20. hadosztály kötelékében - mint elit egység - az elsők között ereszkednek a mindent elsöprő folyóba. Nyakig a jeges árban, a géppuskás csapat a túloldalra sodródik. Neki az ellenségnek! A Doberdó fennsíkján őrült tüzérségi párbaj. Srapnel tűz! Egy nagydarab bosnyák kapja a kibiztosított kézigránátokat és vágja át az ellenség közé. A géppuska csöve fehéren izzik! Kifogy a hűtővíz! Papp főhadnagy, csőre töltött pisztollyal kényszeríti a legénységet, hogy belevizeljenek a hűtőtartályba, más különben a fegyver besül a folyamatos tüzelés miatt! Ekkor a főhadnagy súlyos lövést kap! A szerencsétlen viszonyok miatt, a vereség elkerülhetetlen a többszörös túlerővel szemben. Szekeres, a súlyosan sebesült főhadnagy parancsnokát - mint jó hegymászó és úszó - a hátára veszi, és bajtársai fedezetével, életének kockáztatásával elkezdi a tűzvonalból, a sebesen rohanó árban, a Piávén át menteni. Szerencsésen megmenekülnek! Parancsnoka, előléptetés mellett Arany Vitézségi Érmet, Szekeres az Első Osztályú Ezüst Vitézségi Érmet/ nagy ezüst/ tudja a mellére tűzve július 21.-én/ egy jó megfázással megspékelve/.!! 1918.okt.31.- a III. PIAVEI csatában a front összeomlik. Az Osztrák-Magyar Monarchia erői kifulladnak.

3 1918.november.25.-vel a befejeződő háborúból hazafelé tart. Elejétől a végéig az első fronton - a tűzvonalban szolgált, amiért megkapja még 1918.szeptember.3.-án a Károly Csapatkeresztet, mint a Debreceni népfelkelő honvéd gyalogezred katonája!!! A háborúban, több mint katona esik el,a közvetlen körülötte zajló csatákban!!! Szinte, egymagában több kitüntetést kap, mint az 1922-es évben megismert egész község, a Leghűségesebb Falu címet elnyerő Szentpéterfa, ahol a későbbi időkben /1922/ szolgált! Későbbi lakhelyén a Tata melletti Bajon- a második világháborúig, EGYEDÜLI tulajdonosa a vitézi címnek, melyet a fentiekért kapott meg! / 2013 junius.4.-én Baj történetét feldolgozó könyv jelent meg,mely mások mellett, külön is foglalkozik Szekeres Károllyal, aki az uradalom birtokosát -gróf Esterházy- képviselte mint a község elöljáróságainak tagja / decemberében, még egyszer hazajut Temesvárra, és a szüleihez, Girodára. Temesváron az első cukrászdában - ellátmányából - kikéri az egész tál frissensült krémest -36 darabot! 10 perc múlva, kissé ugyan feszes övvel, távozik szüleihez, kiket ezt követően sosem láthat többé! Hétvégén ünnepnapokon nálunk /Tatán/ mindig krémes volt a befejező menü! Csak sok évtizeddel később jöttem rá, miért?! Jelentkezik a Temesvár melletti Vadászerdői iskolánál, de hiába. Az iskola pakol! Visszamegy Szegedre ahol az Antant által még biztonság van március. 14.-én megkapja az Elbocsájtó Parancsot a Leszerelő Különítmény Parancsnokság-tól /Szeged/! Teljes vagyona az ellátmánya, 362 korona és az elnyűtt egyenruhája. A fenti papírra ceruzával ajánlókén t - ezt írta fel parancsnoka : kiszolgált őrmester, ügyes fiú /tehát minden tekintetben megbízható /! Erdély menekül! Vele a Vadászerdő-Hidasligeti Szakiskola is, amely Tatára 1919 novemberére érkezik, Gróf Esterházy Miklos jóvoltából! /Az iskola Tata után/1924/ Esztergomba, majd 1950-ben Sopronba költözik. Ma a Nyme a Róth Gyula Erdészeti és Faipari gyakorló szakiskola/ Szekeres, az elbocsájtást követően, helyét és hazáját nem találva, az éppen szerveződő Nemzeti Hadseregbe belépve/szeged /, végigmegy a legálisan az Antant által is engedélyezett - működő Károlyi kormány honvédelmi miniszterével Horthy Miklóssal, annak útján. Ahogy egykori katonatársa Doktor Mihály szkv ben írta az őt ábrázoló képeslap hátoldalára :, A Szegeden eltöltött boldog, és válságos napok visszaemlékezésére, egyik jó barátomnak, Szekeresnek. Szeged IV. 8. Doktor Mihály! Hóna alatt kis táskájával, benne a fiatalságát, erejét, bátorságát és életrevalóságát igazoló, kitüntetéseihez tartozó igazolványokkal, és apró,de annál fontosabb személyes tárgyaival köztük az ágyú hüvelyből fabrikált hamutartóval, s a géppuskás elengedhetetlen két fényű /piros és zöld fényű/ elemlámpájával -- melyet a Ny-Magyarországi ügyeknél is magánál tart később - az én és fiam, gyerekkori,legizgalmasabb játékszerével, - és a legfontosabbal, melyet bevonulása óta, a harcokban is magánál tartott. Egy fénykép, az egyetlen emlék az édesanyjáról, amint az kezében tartja a kis féléves Károlyt. A fénykép hátoldalára ezt írta fel, már felnőtt fejjel : /Megboldogult, felejthetetlen jó Édesanyámmal 6 hónapos koromban 1897.május.7.-én Károly. / Szekeres őszén, a szakiskolát - Tatán- fellelvén, 1921.junius.10.-én kitűnő eredménnyel végez! Ekkor,még nincs 25 éves, 4 év frontszolgálattal, - kétszer sebesült!!

4 De, zubbonyának bal oldala, a szíve felett, végig kitüntetéssel volt tele! Ez a férfi ember,- aki volt 17 és féléves /bevonult/, volt 22 éves /leszerelt/, volt 25 éves /Nyugat- Magyarország/, volt 31 éves,/vitézzé avatják/, volt 44 éves /a MEVME elnöke/, volt 49 éves,/megmenti családját, rokonait, és a falubélieket/, volt 60 éves /mikor is korábbi családját már nem láthatja/, nyugdíjasként,részt vesz a magyarországi országfásításban, járnak hozzá a Magyar Tudományos a Akadémia tagjai, miközben méhészkedik, közben elismerést szerez az erdész társadalomtól, az egyszerű polgári lakosság köréből, mint hívő,lelkiismeretes segítője a katolikus egyháznak, és a mai napig tisztelettel beszélnek róla második hazájában a Tata melletti Bajon és Tardoson,- SZERENCSÉS volt! Csak a legfontosabb kitüntetésben nem részesült : édesapja, és a MINDEN -t jelentő édesanyja elismerésében.. Ez a generáció így élte le életét! Úgy kellett csinálnia, hogy minden a legnagyobb rendben van! Még ez évben megismerkedik Tata-Vértestolnán egy 16 éves fruskával, Fodermayer Etelkával, akivel dédnagyanyám szerint, többé nem lehetett bírni. Néhány hónap múlva Szekeres eltűnik őszétől semmi hír felőle. Valakinek a hívására Nyugat-Magyarország felé veszi az irányt! / Kiszolgált őrmester, ügyes fiú./ Az első időkben Sopronban és környékén tevékenykedik /Mekszikopuszta /. A soproni népszavazás után feleslegessé vált a katonai jelenlét. Vélhetően ez időből való az ijesztgetés, amivel gyermekkoromban sokat játszott : ha baj van,ott áll mögötted az Arkangyal! Akkor, és később nem tudtam, hogy Mekszikó-puszta hogy lehet Magyarországon, mikor Amerikában van Mexikó?! / A név különböző írása,így helyes / Gróf Erdődy Ferenc,/ kinek unokatestvére Erdődy Tamás /Monyorókerék/a Nyugat-Magyarországi felkelés csendőr parancsnoka,/ 29 év múlva - 195o-ben - igazolja, hogy 1922.január.1.-től, 1922.május 31.-ig, az Erdődyek Vépi uradalmához tartozó Szentpéterfai Erdőgondnokságnál, mint védkerületvezető erdész teljesített szolgálatot?! Az igazolás alján tanúként annak a Szalay Gyula erdésznek/vép, Szentpéterfa/ a neve látható, aki Szekeressel együtt lép be a MEVME-be és a megalakulástól kezdve számtalan cikket ír az AZ ERDŐ - című újságba/1926-/. Ekkor már az osztrákok kezén volt a fél Pinka völgye! /1921. november végén, december elején az osztrák csendőrség elfoglalta Szentpéterfa községet, mely közvetlenül a határon fekszik. Az osztrákok folyamatosan a falu körül ólálkodtak/. Mindent meg kellet próbálni az osztrákok visszaszorítására!/ Kiszolgált őrmester,ügyes fiú!/. De,az előző félévben merre járt? Ekkoriban őszén - éppen a Sopron és környékén Ágfalvánál történtek bizonyos dolgok. Itt ismét lejátszódott a géppuskás trükk, az itt egy sorozat, ott egy sorozattal. Az eredmény ismert. Ugyan ekkor a selmeci diák Boros György később vasdiplomás erdőmérnök, a volt belügyminiszter édesapja /1993/ is ott tevékenykedik a népszavazás lebonyolításánál, vagy Gicoth Zoltán Somlószöllős illetőségű egyén/ahol a 90-es években vettünk szöllőst présházzal, és ahol többen szüreteltek velünk azokban az években/. Kisgyerek koromban az alábbi történetet sokszor mesélte nagyapám. Ez volt a BUMM!! PÁN CSISZÁR. Az egyik török /Bosnyák/ társuk, elesett a harcokban. Mivel tilos volt lőni a sötétben- az ellenség a közelben volt - a díszsortüzet azzal helyettesítették, hogy nem túl hangosan kiáltották : BUMM!! PÁN CSISZÁR!! Valami olyant jelent, Bumm!! /a lövés helyett/, őrmester úr. Mint ismert, Sopronban azok a katonák tisztek, altisztek irányították a harcokat, akik 1915-ben az orosz fronton, 1916-ban a román fronton, ban az olasz

5 fronton szolgáltak. Egy bosnyák halt hősi halált, a többiek között. Sopron megkapja a Leghűségesebb város címet, Szentpéterfa a Leghűségesebb falu címet/1923/ Kiszolgált őrmester,ügyes fiú! Erről az időszakról nem beszélt. Kostyál János nevű erdész kollégája - akivel a MEVME hatására tanulták ki, és művelték a méhészkedést,és aki számtalan méhészeti cikket írt az AZ ERDŐ című újságban- csendőrként vett részt ugyanott. Halálos fenyegetés miatt, még 1945-ben elhagyta az országot.! 1922.junius.1.-vel Gróf Esterházy Miklósa tatai hitbizományi uradalomba kinevezi a baji pagony erdészévé. Mátkája Vértestolnán a konyha ajtó üvegéhez nyomva orrát zokog az Ő Szekije után/ persze szerelmes/. Kint őrületes nyári vihar. Szakad az eső. Villámok cikáznak a Gerecse fölött. Háta mögött édesapja Fodermayer Vilmos uradalmi főerdész, kuncogva kezdi énekelni : Aki a babáját igazán szereti, szereti, akármilyen jégeső esik, mégis felkeresi! Erre kitört a bőgés, ekkor kivágódik az ajtó, a viharos eső bevág, és ott áll egy erdész dalia bőrigázva, Szekeres! 1923 áprilisában összeházasodnak. Közben, 1921-ben hontalanná válik, - mert nem esküszik fel a román rezsimnek -, melyet a furcsa Sors hónapra pontosan szeptemberében kárpótol. Unokahúga és családja személyében/ Temesvár-ról/, akik Magyarországon, Kiszomborban megkapják a Magyar Állampolgárságot. Pontosan 90 évre rá!! Szekeres és családja Bajon élnek, uradalmi szolgálati házukban. Az uradalom MINDENT megad alkalmazottainak!! 1926.juni.2o.-án Baj hivatalosan befogadja, mely eseményről írás maradt fenn, Pöltl bíró aláírásával. / Vancouver?/ 1926.július.21.-vel visszahonosítják /családjával együtt?!/, Aug.23.-án leteszi az Állampolgári Esküt ben megszületik első lánya Elvira/Babuka/ ben Sarolta /Sári/ ban alapító tagja, sok tataival együtt a MEVME-erdészeti /előbb MEASZ/ egyesületnek, melynek jelentése /Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete/ /. - Az időközben fellelt jegyzőkönyvek, és AZ ERDŐ című,a MEVME által kiadott lapokban megjelenő cikkek alapján látható, hogy az egyesületnek a kezdetektől fokozatosan agilis és következetes tisztségviselő tagja volt. Így jutott el később az elnöki posztig. Jellemző stílusára,- kiszolgált őrmester, ügyes fiú - hogy az egyik gyűlésenahogy a cikkíró fogalmazott- soha még oly szűnni nem akaró tapsvihar nem volt MEVME ülésen, mint v.szekeres Károly beszéde után decemberi közgyűlésen többekkel együtt javasolják, hogy Lord Rothermer részére hálairatot küldjenek Magyarország mellett való kiállásáért, a Trianoni döntés ellen, sok más mindenki mellett. Többek között, a hasonló hálairatoknak köszönhető, hogy a lord leszármazottja 1989-ben megvásárolja a Kisalföld nevű napilapot /Győr/. Ezt az új tulajdonos külön is megemlítette előadásában 2012.november.15.-én,- Sopronban- a Gyermek és Ifjúsági Központban /GYIK/ rendezett előadáson /a volt SOTEX/. Közben 1927.junius.26.-án vitézzé avatják a Hazáért tett szolgálataiért. Később - Szekeres javaslatára-, a MEVME zászlaját az Ó-Budai JÓ PÁSZTOR NŐVÉREK rendje készíti el, az as Eucharisztikus ünnepségek részeként, melyet május o8.-án szentelnek fel a Szent István bazilikában és a Kálvin téri református templomban./ Ennek jelentőségét érzékelteti Schubert Éva Kossuth-díjas művésznő 2013.májusi nyilatkozata, mely szerint életének legfontosabb, és legérdekesebb momentuma az 1938-as Eucharisztikus ünnepség sorozat volt/. A zászló ötlete Szy /később Szij/ Ferenctől származik/szijj F. Püspökladány/, akivel együtt- többek között - meghatározó egyéniségei voltak a MEVME-nek. Az ünnepségen, a nagy nyilvánosság előtt, vitéz Szekeres Károly mondja el köszöntő beszédét a Zászlóanyának, Brandt Vilmos országos elnök,nyugalmazott főispán, országgyűlési képviselő feleségének, Brandt Vilmosnénak. A zászlón lévő felirat pedig nagy valószínűséggel a tatai kapucinusoktól származik, kiknek rendfőnöke páter Veremund,/ Schweighardt

6 István/, vagy később Bögözy Vilmos,/ páter Vilmos /, aki a 30-as évek második felétől volt a házfőnök és a Szekeres család bizalmas jó barátja / érthető, mivel Ő is Edélyben Ozsdolán- született /. Bögözy Vilmos /páter Vilmos/ állíttatta, és szentelte fel, a marosvásárhelyi székely fafaragók által készíttetett Székely Kaput,a híres kegyhelyen Máriabesnyőn /Gödöllő/ 1943-ban, mely ma is áll. / A MEVME zászlója az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárában van elhelyezve/ ben Szekeres Károly javasolja az egyesületi gyűlésen, hogy állítsanak Országzászlót a visszatért Görgényszentimrén ahol szintén működött- és ma/románia/ is működik- a Vadászerdői Szakiskolához hasonló erdészképző iskola. /2013-ban nagy összegű EU támogatást kapott a román állam az iskola felújítására / szeptember.14.-én beiktatják az ereklyés országzászlót a Budapesten a Szabadságtéren. Mindehhez a MEVME tagsága közadakozásból adja össze a pénzt! A zászlót - nagy ünnepség kíséretében ben avatják fel a MEVME képviselői vitéz Szekeres Károly, Cservenka Ferenc, Dr. Almády Károly - és mások jelenlétében, Erdélyben a Görgényi havasok tövében! A zászlórudat megtalálták 2013 április végén a görgényszentimrei református templom tornyában!! Lehozni csak a templomtorony lebontása árán lehetne / Vármezőről Lokodi Imre erdész úr szerint/, hogy került fel, 71 évvel ezelőtt?? A költségekhez hozzájárul Tatabánya község is!! Eközben megkezdődött a végzetes Sztalingradi csata! Sikrai Ferenc,és az Ő javaslatára fizet elsőre 50 pengőt közadakozásként- az egyesület, hogy felépítsék Selmecbányán a Selmeci Magyar Házat. MINDEZEKET, -SAJÁT PÉNZÜKBŐL -, ÉS SEMMI MÁSBÓL! A MEVME nyilvántartása szerint : az első világháborúban nagy számmal részt vett kartársai közül, kiváló hőstetteik elismeréséül 32-en!! lettek vitézzé avatva,/ a majd 2000 MEVME tagból,/! Közben támogatja a szintén Erdélyből menekült, 6 évvel fiatalabb öccsét, Szekeres Imrét, akit Vácon szentelnek fel katolikus pappá. Később, mint az egyik legfiatalabb katolikus pap /30 évesen/ pápai megbízással éveket tölt Kínában mint hittérítő. Kunszentmiklóson van eltemetve. Szekeres nagyvonalúan - mármint egy uradalmi erdész ezt teheti - támogatja a hazai és külhoniak kultúráját is. Az ERDÉLYI HELIKON-tól /Erdélyi Szépmíves Céh/ Emlékkönyvet és elismerő oklevelet kap 1935-ben, Marosvécsről, Kós Károly,Karácsony Benő, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Nyírő József, Tamási Áron stb. aláírásával. Műveik, és a többiek könyvei a jellegzetes világos kötésben,ma is megvannak. Haza, azóta sem mehetett! Itthon is segítve az irodalmat- sorra veszi a magyar írók könyvsorozatait, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Bánffy György, Csathó Kálmán, Surányi Miklós, Magyar Földrajzi Társaság, stb! Természetesen nem hiányozhatnak a polcról a katonatárs, vitéz Somogyvári Gyula művei, többek között a két legfontosabb : Virágzik a mandula és a Ne sárgulj fűzfa című könyvek. Melyek mintha Szekeresről vették volna a főszereplők történetét. Így ismerkedik meg, és kerül barátságba a későbbi paraszti íróval és honvédelmi miniszterrel, Veres Péterrel..! 1934.októberében a Piros Fehér Zöld szalaggal díszített Háborús Emlékéremmel tüntetik ki máj.19.-én pedig az Osztrák Hadiéremmel /Wien/ a hazáért tett szolgálatai fejében ápr.1.-vel a Gróf Eszterházy uradalom vidékerdészévé nevezik ki szeptember.30.-án megkapja az 1940.dec.11.-én alapított, NEMZETVÉDELMI KERESZTET melyet olyan személyeknek adományoztak, akik 1919-ben a tanácsköztársaság idején, majd a Magyarországtól elszakított, illetve között hazatért területeken az idegen megszállás alatt önfeláldozó magatartást tanúsítottak, és érdemeket szereztek a magyar nemzet gyengítésére, elpusztítására törekvő erőkkel szemben,

7 úgy mint a szélső ballal, és úgy mint a szélső jobbal szemben / BJ / - /1919 Szeged, ,- Nyugat -Magyarország-,, Felvidék,Kárpátalja,Erdély./ harcoltak!! Akkoriban kapják meg a Nemzetvédelmi Keresztet sok más mellett, a fent említett p.bögözy Vilmos /a család bizalmasa/, akinek mellén többek között ott díszlik a rendkívül ritka és megbecsült, Székely Hadosztály/ pajzson nap és félhold/kitüntetése is, Noll Jenő, Tata-Tóváros, és Dr.Machatsek Aladár/1897/ - Gyula / / bátyja - tiszti orvos Sopron!! /A kitüntetés súlyát jól érzékelteti, hogy szeptemberében a Nyugat-magyarországi egyetem/ Nyme./ évnyitóján,a 2011-ben rubint diplomát kapott Kostein Ferenc /1917/erdőmérnök úr / / aki mint Díszvendég mondott beszédet -ruháján, csak egy kitüntetés volt látható, melyet az előtte lévő zászló megcsókolásakor kezével büszkén a magasba mutatott. A NEMZETVÉDELMI KERESZTET! Az esemény története,amiért ezt kapta,röviden az alábbi : a Dzseki bácsi által csak Harcétáknak nevezett lelkes fiatalok egy csoportja az egyetemről önként jelentkezett az elveszett országrészek visszaszerzésért indított küzdelemhez. Létszámukat az egyetem 60 főben maximálta. Szabadcsapatoknak minősültek, így rájuk a genfi egyezmény nem vonatkozott. A magyaróvári főiskolásokkal együtt akartak Pozsony felé betörni. Az édesanyák levelet intéztek az akkori honvédelmi miniszternek, ne hogy sortűznek tegyék ki a jövő erdőmérnök generációját. Ruhájukra overált, fejükre svejci sapkát kaptak. 3-4-en megkapták a Nagyezüst kitüntetést is akik ruszin parasztnak öltözve nagyobb harci cselekményeket hajtottak végre. Ők voltak a Rongyos Gárda második nemzedéke. Eközben a régi erdész-vadász família a Fodermayerek rokonságában és a kollégái között is - teljes körű és elismert tagja az uradalomnak, úgy mint erdész, és úgy mint vadász. Számtalan fotó őrzi az uradalom vendégeivel lövetett trófeákat és prominens vendégeit, akik - Fürstenberg herceg, akinek kertjében ered a DUNA /Fekete erdő/ és, Skoda báró, Stahlenberg herceg, német és svájci gyárosok, katonatisztek, földbirtokosok, Gróf Széchenyi Károly, aki az 1938-as zászlószentelésre is odaállt a Nemzeti Múzeum lépcsőjére jellegzetes félrecsapott kalapjában, Gróf Sigray Antal, a Nyugat-Magyarországi kormánybiztos /1921/, Maderspach Viktor a híres vadász és katona, a Rongyos Gárda tagja, az ágfalvi csata egyik parancsnoka /kinek unokája Lacsny Péter mérnök úr számos történeti adattal és bíztató szavaival nagyban segítette ezen munkámat/, és sok más legitimista vagy karlista stb. / akiktől sok ajándékot kap ahogy az még ma is szokás - melyek nagy része még ma is megvan / - keresték meg a tatai Esterházy uradalmat. Ők nem csak a vadászat és vendéglátás miatt jártak ott, de valószínű Szekeressel is volt miről beszélgetni az előző év eseményeiről. Szekeres híres apróvad lövő a szeme még mindig kitűnő -, de nagyvadra is bőven jut. A vadorzók messze elkerülték a baji pagonyt. Szekeres nem viccelt, tudta, melyik az eleje és melyik a vége a dolgoknak! Hogy milyen respektje volt azt jól szemlélteti amit 2013.junius.4.-én Bajon rendezett ünnepségen mesélték a helyiek.a történet az alábbi : az uradalom erdeiben vadászott az egyik uradalmi alkalmazott valakivel /rabsickodtak/. Szekeres számon kérte az illetőket, milyen alapon teszik ezt,mire az illető handabandázni kezdett,hogy ő ez és ez. Szekeres erre ellentmondást nem tűrő hangon mondta : én pedig vitéz Szekeres Károly vagyok az Esterházy uradalom vidékerdésze,ennek a területnek a felelős gondozója! /A kezében nem fűzfa vessző volt ekkor már/. Az illetők rögvest elsomfordáltak /. Ekkoriban kerül rokoni kapcsolatba Huttinger László - Ludovikát végzett- huszárszázadossal,- aki megjárta az orosz frontot/1944/. Később, a magyar lótenyésztés egyik, híres és elismert szakembere lesz a os években, több szakmai könyv írója. Szekeres alapító tagja a MEVME-nek rokonságával, C servenka Ferenc titkár/ a MEVME keresztapja,és aki később lemondatja Nádaskay Richárdot az elnöki posztról/, apósa Fodermayer Vilmos pagonyerdész. Béldy Ferenc, Béldy György,Ferenc Károly,Czuha János, Rausch Gyula, Ferenc János a gróf úr személyi inasa /mindenese /, aki a tűzvonalból hozta ki vállán a súlyosan sebesült 2 m-es grófot, Szekereshez hasonlóan, vitéz Ballabás János, Daróczy Márton, Ruppert József, Szopkó Péter, Kostyál János, Rakonczay János Szy Ferenc, Köveskuti Imre, id.bukri József, - késöbb ifj Bukri József, Sárvári János, Sziklai Gyula,/Sziklai Oszkár Sop.Division

8 Kanada édesapja/, Vancsura István/a soproni egyetem - Vancsura Rudolf professzor úr bátyja/,és sokan mások. De a tagdíj fizetők között található a horpási /Sopronhorpács/ gróf Széchenyi uradalom is. Szekeres elnök különösen ügyelt arra, hogy a tagság folyamatosan gyarapodjon, ill. a tagok minden körülmények között érezzék az egyesület gondoskodását. Erre jó példa ifj.bukri József esete/aki később Bedő Albert díjat kapott/, amikor is ban katonai szolgálatot teljesítve kapja meg az AZ ERDŐ című lap XVII.évf 1943.juliusi 7.számát az alábbi címzéssel : Tek.ifj.Bukri Józsf úrnak LOSONC. 23/I.zlj.2.század. A mai erdésztársadalom tekintélyes részének felmenője tudtával vagy tudtán kívül tagja volt az akkori MEVMEnek. Jó példa erre a Fodermayer familia,ahol is a férfiak erdőmérnökök, de felmenőjük és rokonságuk erdész, MEVME tag volt. A Rupperek a Gerecse környékéről, vagy a börzsönyi Bukri család, Reitingerek,Oswaldok,vagy a drégelypalánki Sárvári-ak, hogy csak a Mária-Valéria híd környékieket soroljam. Mert akkor még állt a híd! 194o. május 12.-én ÖNKÉNT újra felölti a mundért, és a Hadrakelt Sereggel, Öregbakaként - 5 hónapra bevonul, a visszatért Észak-Erdélybe, a Radnai havasokba, /Vöröstorony gerince, Nagy-Bocsko, Rónaszék, a Viso partja, és Nagy-Pietrosz-/később Horty csúcs ahol, 1944-ben 16 salgótarjáni acélgyári leventéből 15-öt temetett maga alá a hólavina, a hegy tövében lévő Borsa falu és Salgótarján 2013-ban testvérvárosi szerződést kötött,mivel 2003 óta minden évben salgótarjániak koszorút helyeznek el az elhunytak emlékére, /. Amely vidéken, alig fél évszázada /1916-ban/- egyszer már - véres harcokban volt része /Tölgyesi szoros/! Ugyanekkor, és ugyan ezen - a számára végzetes úton- halad a szintén önkéntes idősebb huszárszázados, a mérnök és híres vadász, Maderspach Viktor. Akinek számtalan cikke jelenik meg azokban az években a különböző Vadász újságokban, és aki végzetes balesetet szenved útközben. De, Szekeres most sem jut haza! Édesapja korábban/1924/, édesanyja, 194o-ben /már majdnem hazaért // hal meg. Ezt követően, Búcsúparancsban köszöni meg a Magyar Királyi Szent István 3.honvéd gyalogezred parancsnoksága /TATA/, Erdély és Kelet Magyarország felszabadításában való részvételét okt.1.-vel Csapatparancsnoki Elismerést kap szintén Tatán juni.18.-án Erdélyi Emlékéremmel tüntetik ki, ismét Tatán! Ekkor már Ő MEVME elnöke! Daróczy Mártontól - akinek elévülhetetlen érdemei voltak az esztergomi szakiskolából kikerült erdészek szakmai, kulturális,és erkölcsi tartásában, fegyelmezettségében a tisztességes munkához való viszonyukban, valamint a MEVME működtetésében ben vette át az egyesület vezetését. Ezektől évtől kezdve számos tagot szerveznek be főleg az elnök,szekeres szorgalmazására - a visszatért területekről / Kárpátalja-Bustyaháza,Marosvásárhely és környéke, Görgényszentimre, a Csíki medencéből, Gyergyó vidéke stb. Találkozókat és szakmai diskurzusokat szerveznek egymás között. Közben a féléves önkéntes katonai szolgálat miatt az egyesület élén nem tudja kellő képen ellátni elnöki teendőit. A háborús helyzet miatt egyre kevésbé tartható fenn a szervezet. Ez lapjuk, AZ ERDŐ méreteinek csökkenésén is szemmel látható. / Már korábban is,de 1943.május.16.-val segélykéréssel fordulnak az Országos Erdészeti Egyesülethez, hogy vegye őket szárnyai alá, azaz csatlakozhassanak az OEE.-hez, amit az akkor nem fogad szívesen. Az OEE csak 68 évvel később fogadja be lelkeiket december.08-i határozatával, és 70 évre rá emlékezik meg róluk nyilvánosan július.12.-én, Dr. Kocsis Mihály vezérigazgató úr és a Vértesi Erdő Zrt. hathatós segítségével!!/ 1941 tavaszán- lelkiismereti okok miatt - benyújtja lemondását. A tagság nem járul hozzá! Nem sokkal később az egész vezetőséggel együtt újra beadja lemondását. Érdemeire,népszerűségére és határozott kiállására

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE Az igaz cserkész tudja jól, Közössége nem juhakol. De szabad lelkek szövetsége, Vállalt rendben termékeny béke. Célja nem hazug szolgaság, De emberséges

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől HÍRNÖK Donec Egestas Scelerisque dolor: Közéleti havilap NK LU! RÓ ÓL SZ DUNAMOCSI III. évfolyam. 27. szám 2013. május Amit nem írnak le, az mindig elvész Gál Sándor Búcsú a ballagó kilencedikesektől Útravalóul

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE

MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2001 2002. TANÉVRŐL Közreadja az igazgatóság CSÍKSZEREDA, 2002 1 Az évkönyvet szerkesztették Borsodi L. László és Kristó Boróka tanárok Fényképeket készítették:

Részletesebben

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA Ifjúsági rovattal L. Monteverde 3132 (1636) Olivos Bs. Aires - Argentina PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA C O N S E C C I Ó N E N C A S T E L L A N O II. évf. 22-23. sz. 2007. JANUÁR-FEBRUÁR (LXXVII.

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

16. évfolyam 2. szám 2014. március április

16. évfolyam 2. szám 2014. március április 16. évfolyam 2. szám 2014. március április Életet az éveknek Szepezdi Dezső nyugállományú ezredest csaknem mindenki ismeri a budapesti nyugállományúak klubjában. 1974-óta tagja a klubnak, szinte hihetetlen,

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján LIX. évfolyam 2. szám 2007. január 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 26-án. Kik kapjanak CSEPELÉRT - díjat 2007-ben? Február 16-ig várják a javaslatokat! Tisztelt Csepeliek! A Csepeli

Részletesebben

TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE

TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE / \ TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE III. évfolyam, 3. szám 1992 MÁRCIUS 19,50 Ft FÜGGETLEN KÓZELETI LAP Bármilyen hihetetlenül hangzik is, a szerkesztő lepődött meg a legjobban, amikor kiderült, februárban

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014)

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) Faluújság Tápiógyörgye XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) (3. oldal) Van-e a tulajdonnak becsülete? (5. oldal) Pedagógiai

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

HASZENE NYÍREGYHÁZÁN

HASZENE NYÍREGYHÁZÁN תשע"ב חודש תמוז - szám 5772. Tamuz - XV. évf. 3. ב"ה 2012. 06. 20. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה 5772. sziván havának

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Balaton, Te örök szerelem!

Balaton, Te örök szerelem! 2014. július Balatonkenesei Hírlap 3 Balaton, Te örök szerelem! Ó, gyermekkori álmom, Te Balaton! Emlékszem, hogy a Duna partján ülve hallgatom, amint barátom ábrándozva Rólad beszél. Lágy simaságodról,

Részletesebben

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskemét 2014 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Kecskemét 1944 októberében /Tóth Nándor/ 3. Provokáció vagy forradalom /Kenderes Csaba, Kordik

Részletesebben

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 165 Ft XVI. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * A tartalomból: HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK 40 éves osztálytalálkozó - 15. oldal

Részletesebben

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom, Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd a tarackot,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa WEKERLE A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a 2007. június 20. Tartalomjegyzék Megjelenik negyedévenként XIII. évfolyam, 2. szám Nagy Tamás: Tisztelt wekerlei

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17. www.budapest16.hu 4 Jól jártak az autogramgyűjtők 5 Szunyi bácsi,

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben