MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A HADSEREGBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A HADSEREGBEN"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing szak Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A HADSEREGBEN Készítette: Hegyi Márton Budapest, 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás, aktualitás...3.oldal 1.2. Célmeghatározás, a hipotézisek ismertetése... 4.oldal 2. Alapfogalmak meghatározása Marketing, Marketingkommunikáció...6.oldal Integrált kommunikáció, Hadsereg...7.oldal A Magyar Honvédség...8.oldal 3. A marketing és hadsereg kapcsolata 3.1. Katonai elemek a marketingben...9.oldal 3.2. A marketingkommunikáció katonai alkalmazásai oldal Toborzás oldal Imázs építés oldal Arculat formálás oldal CIMIC oldal Kitekintés az Amerikai Egyesült Államok haderejének marketingkommunikációs tevékenységére oldal 4. Marketingkommunikáció a Magyar Honvédségben 4.1. Bevezetés, előzmények oldal 4.2. A marketingkommunikációs tevékenység jogi háttere oldal 4.3. A marketingkommunikációs tevékenység alapelvei oldal 4.4. Helyzetértékelés oldal 4.5. SWOT analízis oldal 4.6. Kutatási eredmények, empirikus adatok oldal 4.7. Célcsoport szegmentáció oldal 4.8. A Magyar Honvédség kommunikációjának céljai oldal 4.9. A kitűzött célok megvalósításához szükséges konkrét kommunikációs feladatok meghatározása oldal A meghatározott feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott marketingkommunikációs eszközök és a jövő lehetséges megoldásai oldal 5. Kutatás 5.1. Kutatási terv oldal 5.2. Célcsoport meghatározás oldal 5.3. Hipotézisek oldal 5.4. Kutatási módszer oldal 5.5. Értékelés oldal 6. Összefoglalás oldal Felhasznált irodalom oldal Mellékletek oldal - 2 -

3 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás, aktualitás Dolgozatom témájaként a marketingkommunikációs eszközök hadsereg általi felhasználási lehetőségeinek bemutatását, azon belül a Magyar Honvédség (MH) által végzett marketingkommunikációs tevékenység bemutatását választottam. Első pillantásra ez meglepetést és kétkedést válthat ki egyesekben: Mi köze van egy fegyveres testületnek a marketingkommunikációhoz? A hétköznapokban kevesen tudják, hogy a marketing eszköztárának számos eleme származik a katonai életből, másrészt a világ változásával (és a kommunikációs csatornák fejlődésével) együtt a katonai szervezetek szemlélete is meg kellett változzon, ezáltal egyre több, a marketingkommunikáció fogalomkörébe tartozó eszköz alkalmazása vált számukra nélkülözhetetlenné. Írásomban igyekszem bemutatni, hogy a klasszikus üzleti célú alkalmazási területek mellett mára milyen fontos jelentőséggel bírnak ezek az eszközök (és módszerek) az állami szektor e speciális szervezetének életében is. Választásomnak két alapvető oka van. Egyrészt a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztjeként úgy ítéltem meg, hogy hitelesebb és szakszerűbb a napi munkámhoz közelebb álló témát választanom, mint például egy reklámügynökség tevékenységével kapcsolatosat, melynek összefüggéseit egy kívülálló kevéssé képes teljes mértékben átlátni. A másik oka, hogy ritkábban készül dolgozat az állami szervek (különösen a fegyveres testületek) tevékenységét illetően, ezért úgy ítéltem meg, ez a speciális jelleg üde színfoltot jelenthet a többi diplomamunka között. A téma aktualitásának alapja, hogy a 2009-es év több szempontból is rendkívüli volt az MH kommunikációs területének életében, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Előnyt jelentett, hogy idén számos olyan évfordulót ünnepeltünk, melyek nemcsak a Honvédség, hanem egész Magyarország vonatkozásában meghatározó jelentőséggel bíró eseményekhez kötődtek: - 3 -

4 a NATO alapításának 60 éves évfordulója a Magyar Köztársaság NATO csatlakozásának 10 éves évfordulója a Magyar Köztársaság kikiáltásának 20 éves évfordulója az önkéntes haderő kialakításának, közismertebben a sorkötelezettség eltörlésének 5 éves évfordulója Az évfordulók hírértéke és a megemlékezést szolgáló rendezvények kapcsán a honvédelmi ágazat a megszokottnál jelentősebb figyelmet kapott a különböző médiumokban, ami jó lehetőséget kínált az imázs építés terén is. Másik oldalról azonban, mivel a világban lezajlott gazdasági válság hatással volt a költségvetési szervek finanszírozására, ezért az MH tartózkodni kényszerült legmeghatározóbb jelentőségű eseményének, a kecskeméti repülőnapnak a megrendezésétől, ami egyben az egyik leghatékonyabb kommunikációs lehetőség elvesztését jelentette. (A rendezvényt évek óta nagy médiaérdeklődés kísérte, s a népszerűsége növekvő tendenciát mutatott, ami a célcsoportok eléréséhez kiemelkedő lehetőséget teremtett.) 1.2. Célmeghatározás, a hipotézisek ismertetése Dolgozatom célja a téma átfogó bemutatása a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján, emellett a tanulmányaim során szerzett ismeretek és a HM kommunikációs szakterületének részéről a konzultációk során megosztott tapasztalatok segítségével esetlegesen olyan új megoldások keresése, melyek a jövőben még hatékonyabbá tehetik a marketingkommunikációs eszközök alkalmazását. Saját kutatás segítségével igyekszem megismerni azon előítéleteket, prekoncepciókat és véleményeket, melyek a sorkötelezettség eltörlését követő időszakban (a marketingkommunikációs tevékenység eredményeképp) a célcsoportokban kialakultak, s a beszerzett adatok értékelésén keresztül alátámasztani, vagy megcáfolni a megfogalmazott hipotéziseket

5 A kutatás eredménye, valamint a dolgozat megírása előtt és alatt folytatott adatgyűjtés során szerzett ismeretanyag együttes értékelésével keresem a választ arra a kérdésre, hogy a marketingkommunikációs tevékenység hatékonysága eléri-e a megfelelő szintet. A hipotézisek háttere, hogy a sorkötelezettség (2004-es) megszüntetése óta az emberek életének és gondolkodásának nem képezi olyan szerves részét a Honvédség, ezáltal álláspontjukat saját, vagy rokoni tapasztalat híján szinte csak a hivatalos kommunikáció csatornáin keresztül (azon belül is legfőképp a médiumokból) kapott ismeretek alapján alakítják ki. "A" HIPOTÉZIS: A civil lakosság kevés ismerettel rendelkezik a Magyar Honvédség helyzetét, felépítését, felkészültségét és feladatait illetően. "B" HIPOTÉZIS: A munkaerő utánpótlás szempontjából kiemelt célcsoportként meghatározott éves korosztály körében a marketing kommunikációs tevékenység részeként végzett imázs építés dacára a Magyar Honvédség megítélése kedvezőtlen

6 2. Alapfogalmak meghatározása Marketing A marketing tekintetében egységesen elfogadott, tömör meghatározás a szakirodalomban nincs, a gyakorlatban pedig számos olyan tévhit létezik, melyekre a fogalom leegyszerűsítése, félreértelmezése jellemző. A teljesség kedvéért ezért két-két, a marketing szakmában nemzetközi szinten elismert szerző és szervezet definícióit veszem alapul: A marketing oly társadalmi és vezetési folyamatok összessége, melyek során az egyének és csoportok az előállított termékek és értékek egymás közti cseréje útján kielégítik szükségleteiket és igényeiket. Philip Kotler 1 A megfelelő termék, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő áron. Dennis Adcock 2 A marketing oly termelési cselekvések, folyamatok és intézmény rendszer, valamint kommunikációs, szállítási és kínálati elemek összessége, melyek értékkel bírnak a fogyasztók, a partnerek, illetve a társadalom egésze tekintetében. American Marketing Association 3 A marketing azon irányítási folyamat, mely a fogyasztói igények megismerését, előre vetítését és kielégítését profitábilisan képes megvalósítani. The Chartered Institute of Marketing (CIM) 4 Marketingkommunikáció Az E. Jerome McCarthy professzor által kidolgozott és azóta szinte minden marketing mű alapját jelentő marketing-mix koncepció (4P=Product, Price, Place, Promotion) egyik eleme a marketingkommunikáció. A Promotion magyar megfelelője a marketingkommunikáció, ami egy olyan tervezett cselekvéssorozat, mely a vállalat marketing rendszerébe illeszkedik, célja egy termék, ill. szolgáltatás (márka), vállalat, intézmény megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra ösztönzése, 1 Philip Kotler-Gary Armstrong-Veronica Wong- John Saunders: Principles of marketing (5th European Edition, 2008.) alapján 2 Dennis Adcock-Al Halborg-Caroline Ross: Marketing principles & practice (4th edition, 2001.) alapján 3 American Marketing Association approved October 2007, by the Board of Directors (www.marketingpower.com.) alapján 4 - Definiton of marketing alapján - 6 -

7 illetve érdeklődésének megtartása kommunikáció segítségével. 5 Fontos megjegyezni, hogy magyar zsargonban használatos promóció nem egyezik meg a promotion kifejezés jelentésével, annak csak egy részterületét jelenti, ami leginkább a vásárlásösztönzés (Sales Promotion) fogalomkörét fedi. A marketingkommunikáció részterületeit írásomban nem a klasszikus felosztás szerint (reklám, személyes eladás, vásárlásösztönzés, PR) dolgozom fel, hanem a szakirodalomban és a gyakorlatban egyaránt meghonosodott, korszerűbb, kettős besorolást (ATL és BTL) alkalmazom. Integrált kommunikáció Az egyes ATL és BTL csatornák összehangolt, egységes alkalmazása (időben és célcsoportok tekintetében egyaránt) melynek eredményként azok egymás hatását erősítik, s az így kialakuló egységes, meggyőző kép sokkal hatékonyabbá teszi a kommunikációt. Hadsereg Általános definíció szerint: országok, nemzetek fegyveres (hierarchikusan felépülő) katonai szervezete. Más országokban a haderő szárazföldi alakulatait nevezik szűkebb értelemben hadseregnek, ami mellett a légierő és haditengerészet önálló szervezetként működik. Magyarország katonai szerve a Magyar Honvédség, melyben haderőnemekként van jelen a légierő és a szárazföldi csapatok. (Típus szerint megkülönböztetünk reguláris (szervezett) és irreguláris (önszerveződő) hadsereget. Szakdolgozatomban a hadsereg kifejezést kizárólag a reguláris hadseregekre értem, más jellegű szervezetek tevékenységével nem foglalkozom.) 5 Fazekas Ildikó-Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció - 7 -

8 A Magyar Honvédség A honvédelemről és a Magyar Honvédségről alkotott évi CV. törvény 69. (1.) pontja alapján: A Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet, békében az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkéntességen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderő. Feladatait legtömörebben az Alkotmány (1949. évi. XX. tv.) 40./A 1. pontja foglalja össze: A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása. (A feladatokat a évi CV. tv. részletesen tartalmazza, de ennek ismertetésére most nem térek ki.) Bár a hétköznapi szóhasználatban a hadsereget is a fegyveres szervek körébe soroljuk, a törvényi terminológiában a fegyveres szervek a rendvédelmi szerveket - Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség stb.- és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat jelenti

9 3. A marketing és hadsereg kapcsolata Sokak számára a marketing és a hadsereg két teljesen távoli, egymással semmilyen összefüggésbe nem hozható fogalmak, pedig elmondható, hogy napjainkra a két terület bizony szorosan, több szálon is kapcsolatban áll egymással! A következőkben sorra veszem, hogy a marketing miért és milyen módon alkalmazza a katonai eszköztár elemeit, majd a másik oldalról közelítve a marketing eszközök (azon belül is a marketingkommunikációs eszközök) hadseregbeli felhasználásának lehetőségeit mutatom be. A fejezet utolsó részében az Amerikai Egyesült Államok haderejére teszek rövid kitekintést, amely a marketing ez irányú alkalmazásában világelső, egyben iránymutató szerepet tölt be Katonai elemek a marketingben A marketing kelléktárában és módszertanában számos olyan elem található, melyeket eredetileg háborús stratégiákban, illetve katonai feladatok során alkalmaztak. Mi sem jobb bizonyítéka ennek, mint a szaknyelvben gyakran használt olyan kifejezések, mint a marketinghadjárat, piaci pozíció, a versenytárs megsemmisítése stb. De léteznek oly szavak is a terminológiában, melyek szintén ide tartoznak, de eredetük már nem mindenki számára olyan egyértelmű (főleg Magyarországon): pl. briefing, targeting (a briefing a katonai eligazítások, feladatszabó értekezletek elnevezése, míg a targeting a célpont meghatározása, kijelölése a támadást megelőzően.). Számos további példát említhetnék, de nézzük inkább, hogy mi is áll ennek hátterében. A különféle katonai fogalmak jelenlétének több oka van, melyek magyarázata a marketing fellegvárának tartott Amerikai Egyesült Államokban keresendő. A XIX. század második felében megindult gazdasági fejlődésben fontos szerepet játszó vállalatoknál sok esetben maguk a tulajdonosok rendelkeztek katonai múlttal, vagy előszeretettel alkalmaztak olyan személyeket a menedzsmentben, akik korábban a hadseregben szereztek komoly rutint a stratégiai szemléletű irányításban, a hadműveleti koordinációban, vagy a logisztika területén. Ezek az emberek hozták magukkal az üzleti szférába - 9 -

10 korábbi szemléletüket, módszereiket és egyes kifejezéseket. Ez kezdetben nem tudatos vállalatépítési koncepció volt, pusztán a gyorsuló fejlődés egyre inkább igényelte a szervezetirányításban gyakorlott szakembereket. Pl.: Adolphus Busch, ben katonaként harcolt az amerikai polgárháborúban, majd harminc évvel később az Anheuser-Busch Brewing Association vállalat vezetőjeként, Amerika piacvezető sörévé tette a Budweiser-t (melynek neve is tőle ered) és jövedelmezővé a vállalatot. 6 De említhetem John Pembertont a Coca-Cola feltalálóját is, aki konföderációs tisztként szolgált, mielőtt megkezdte volna üzleti pályafutását. 7 A XX. század első felében aztán már vállalati funkcióként is megjelenő marketing szintén átvette a vállalati kultúrába addigra beivódott kifejezéseket, megoldásokat. (Természetesen ilyen jellegű tevékenységet korábban is folytattak a cégek, de a tömegtermelés terjedésével átalakuló piaci körülmények hatására indult meg a tudatos, szervezett formában megvalósuló marketing). Mielőtt bárki lebecsülné a marketing korai szakaszának jelentőségét, érdemes megnézni a fejlődés ütemét és nagyságrendjét jól szemléltető egyes pénzügyi adatokat: a Coca-Cola reklám büdzséje ben(!) 15 millió dollár volt ) 8 Az említett gyökerek mellett a marketing és hadsereg (ill. hadtudományok) kapcsolatának szorosabbá válása oly tudatos tevékenység eredménye, mely a 80-as években megjelenő kompetitív marketing szemlélet térnyerésével hozható összefüggésbe. Korábban a vevőorientált szemlélet volt uralkodó: a vállalatok a vevő igényeinek kutatással történő minél pontosabb megismerését, majd azok minél teljesebb kiszolgálását helyezték a középpontba. Azonban mivel ugyanazon igények kiszolgálására számos cég állt sorba, lassan minden szereplőben megfogalmazódott a gondolat, hogy változtatásra van szükség. Ekkor született meg az új ötlet, hogy a siker kulcsa a versenytársakkal szembeni előny megkaparintása! Vagyis: ki kell deríteni a konkurencia gyenge pontjait és 6 és Al Ries Jack Trout: Marketingháború (A kólaháború)

11 ezeken a pontokon kell támadást indítani. A kiélezett versenyt egyre gyakrabban hasonlították valóságos háborúhoz, ezáltal a klasszikus hadviselésben alkalmazott, több évszázados múltra visszatekintő (és folyamatosan fejlődő) ismeretanyagot jól hasznosíthatónak ítélték a szakemberek a piaci környezetben is. Szun Ce A háború művészete c. művének gondolatait számtalan marketing könyv és publikáció dolgozta fel, sok szakember tekinti a piaci harc máig helytálló alapművének. (pl.: Gerald A. Michaelson: The art of war for managers, Gary Gagliardi: The art of war Plus the art of marketing ) A marketing két nemzetközi szintű szaktekintélyének számító alakja, Al Ries és Jack Trout odáig mentek, hogy véleményük szerint egyenesen a legjobb marketing könyv Karl von Clausewitz porosz tábornok 1832-ben kiadott, A háborúról c. könyve, melyben az író a sikeres hadviselés stratégiai szabályait tekinti át. Véleményük szerint egy vállalat vezetésének az első és legfontosabb döntése, hogy a négy alapstratégia közül melyiket alkalmazza a piaci versenyben: védekező háború, támadó háború, oldaltámadás, vagy gerillaháború. (Természetesen a legfőbb alapszabály, amit minden esetben szem előtt érdemes tartani: a túlerő szabálya. Vagyis a marketing háborúban sem érdemes a piacvezető, tőkeerős vállalatnak szemből nekirontani, mert a túlerővel (legyen az tőke, infrastruktúra, lobbi stb.) nem bír lépést tartani a gyengébb támadó és végül elvérzik a harcban. A nagy hal megeszi a kishalat ) A marketingkommunikáció katonai alkalmazásai A marketing elemei közül az ár és az értékesítési csatorna nem igazán értelmezhető ilyen jellegű szervezeteknél, a termék mondhatni maga a szervezet, a marketingkommunikáció viszont nagy jelentőséggel bír a hadsereg tekintetében. (Az amerikai gyakorlatban konkrétan és teljes mértékben tudatosan brand -ként kezelik és kommunikálják a hadsereg nevét.) A szolgáltatásmarketing számos területe is megfeleltethető, alkalmazható a hadsereg marketing tevékenysége során. (Kicsit elrugaszkodva azt is 9 Al Ries Jack Trout: Marketingháború

12 mondhatnám, hogy a biztonság és stabilitás egyfajta szolgáltatás, amit a hadsereg nyújt az ország polgárainak, akik annak árát adójukban fizetik meg ) A marketing a versenyszférában, a profitorientált szervezetek környezetében értelmezhető a klasszikus megközelítés szerint, hiszen alapvetően a fogyasztói igények és vállalati célok harmonizációján keresztül megvalósított jövedelem növelést célozza. Az elmúlt évtizedek során azonban egyre több, nem üzleti célú szervezet ismerte fel (államigazgatás, civil szervezetek, alapítványok stb.), hogy a marketing kelléktárának felhasználásával, sokkal eredményesebb lehet. (A nonprofit irányzatok legismertebbje, a 70-es években megjelent social-, azaz társadalmi marketing). Természetesen ez esetben is jelentkezik a haszon, csak nem feltétlenül jövedelem növekedés formájában A hadseregek esetében is kezdetben csak konkrét marketingkommunikációs eszközök alkalmazása volt a jellemző (reklámok, PR cikkek, alkalmi kutatások stb.), de mára a fejlettebb szervezetek a gondolkodásmódjukban is átvették a marketingorientációt. Természetesen itt sem a klasszikus értelemben vett vevőelégedettségre kell gondolni, hiszen a hadsereg csak azért nem változtathat például a kiképzési módszerein, hogy a fiatalok nagyobb kedvvel vonuljanak be De azt számításba kell venni, hogy az alapfunkcióját csak úgy teljesítheti, ha van elég munkavállalója, azaz a munkaerőpiaci versenyben jó pozíciót szerez! Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a hadsereg is kössön kompromisszumot, és megpróbálja valamilyen szinten mégis összehangolni a szervezet érdekeit a fogyasztóéval, de legalábbis nyisson irányukba. Ennek eleme, hogy a kommunikációt egy átgondolt, tervszerűen felépített stratégia szerint alakítja ki: igyekszik megismerni a potenciális alanyok körét és azok igényeit, jellemzőit, meghatározza a célcsoportokat, majd a kimondottan számukra testreszabott üzenetet, az arra legalkalmasabb csatornán juttatja célba. Lehetőséget biztosít a reagálásra, majd az így keletkező visszacsatolást folyamatosan hasznosítja a tervezés során, s az így létrejövő két irányú kommunikáció révén sokkal hatékonyabban képes érdekeit érvényesíteni

13 Legalább ilyen fontosságú az integrált kommunikáció megvalósulásának jelentősége is. A hadsereg ugyanis akár egy vállalat, nemcsak a munkaerő utánpótlást biztosító csoportokkal kerül kapcsolatba: alkalmaz polgári cégeket részfeladatokra, beszállítókat eszközeihez, együttműködéseket köt, illetőleg tárgyal a politika és államigazgatás egyéb szervezeteivel, intézményeivel is, melyek közt ráadásul átfedések vannak. Egy katonai szervezet életében amúgy is alapvető fontosságú, hogy egységes, markáns kép alakuljon ki róla, célszerű ha ez, a kommunikációs eszközök összehangolt alkalmazásával, az összes érdekcsoport ( stakeholderek ) irányába megvalósul. Természetesen nem csak egyes kampányok szintjén, hanem stratégiai szinten. Az összehangolt üzenetek mellet a különböző eszközök egymást erősítő, támogató tervezése nagyon jól megvalósítható. Itt említeném meg a rendezvények jelentőségét. A hagyományos erő demonstrációs katonai parádék mellett (sokszor helyett) egyre több hadsereg tart amolyan roadshow jellegű rendezvényeket, ahol a lakosság nemcsak megismerheti a felszereléseket, eszközöket, hanem személyes élményeket szerezhet, beszélgethet a katonákkal. Gyakori, hogy ilyen (akár gyerekkori) emlék aktivizálható később az emberekben egy plakáttal, vagy szóróanyaggal Ilyen rendezvények integrálása egy kampányba, megtámogatva akár óriásplakátokkal, rádió spotokkal, esetleg on-line lehetőségekkel, nagyban növeli az üzenet célba juttatásának esélyét Toborzás Marketingkommunikációs eszközöket elsődlegesen a munkaerő utánpótlás biztosítása érdekében alkalmaznak a fegyveres erők, melyben a vezető hatalmak hadseregeinek mára közel egy évszázados tapasztalata van. (Természetesen a világháborúk időszaka kiemelkedő jelentőségű e tekintetben is.) A nyomtatott hirdetésektől (szórólap, plakát, újsághirdetés, prospektus stb.) a TV és mozi reklámokon keresztül, sajtó megjelenésekig, rendezvényekig sok formában folyt toborzó kampány, melyek gyakorta alkalmaztak hasonló elemeket (lásd 1. sz. melléklet). Az egy másik kérdés, hogy mindebből itt

14 Magyarországon, a közelmúltban történt reformokig, keveset tapasztalhattunk. Ez ugyanis függ az adott ország fejlettségi szintjétől, kultúrájától, gazdasági helyzetétől (azon keresztül természetesen a honos versenypiaci marketing fejlettségétől is), és nem utolsó sorban az ország katonai stratégiájának jellegétől és haderejének felépítésétől. (Alapvetően kétféle struktúra a jellemző, melyek közös eleme, hogy a vezetői szinteken és a speciális területeken mindkét esetben hivatásos állomány teljesít szolgálatot. A hivatásos állományúak életpályaként választják a katonai szakmát, jellemzően már tanulmányaikat is szakirányú intézményekben folytatják. Ezen állománycsoport utánpótlása a legtöbb országban komolyabb toborzó munka nélkül is biztosított. A különbség a nagy létszámú legénységi állomány felépítésében van. Ez biztosítható az ország polgárai számára törvényi szinten előírt kötelezettség alapján. Ilyenkor a fiatalok hosszabb-rövidebb ideig a hadseregben teljesítenek szolgálatot, majd kiképzésüket követően visszatérnek polgári hivatásukhoz. A másik lehetőség szerződéses állomány azaz professzionális haderő alkalmazása, ilyenkor a feladatokat foglalkozás szerűen, munkaszerződés alapján ellátó állomány alkalmazásával biztosítják.) Azokban az országokban, ahol az állampolgárokat törvény által kötelezik katonai szolgálatra (pl. Oroszország, Ausztria), ott nincsen szükség kiterjedt toborzásra, így a kommunikációnak olyan más céljai érvényesülhetnek, mint például az arculat-, vagy a társadalmi megítélés formálása. Más a helyzet azon államok esetében, ahol a legénységi állományt is professzionális (szerződéses) katonák adják, mert a fegyveres erőknek folyamatos toborzás útján kell biztosítani az utánpótlást, a munkaerőpiac többi, polgári szereplőjével versenyezve. Ebben kap fontos szerepet a marketingkommunikáció! Magyarország is ezen az úton halad, így annak ellenére, hogy a változással a HM-nek nagyon rövid idő alatt kellett felépítenie új kommunikációs stratégiáját, és kialakítania az ennek eléréséhez szükséges civil kapcsolatrendszerét, a szakterület jelentős eredményeket ért el a megvalósítás terén

15 Imázs építés Az általános definíció szerint: az imázs (vagy image, imidzs) azon benyomások, vélemények összessége, melyek egy emberben, vagy csoportban egy személyről, vállalatról, vagy szervezetről kialakulnak. 10 A hadsereg szempontjából ez nemcsak a fent említett munkaerő utánpótlás szempontjából fontos, hanem mert egy rossz megítélésű, gyenge társadalmi támogatottsággal bíró haderő komoly akadályokba ütközik feladatai végrehajtása során. Az adófizető polgárok nem szívesen áldoznak olyan tevékenységre pénzt, melyet feleslegesnek, haszontalannak tartanak, másrészt mivel napjainkban a legtöbb ország hadereje részt vesz a világpolitika részét képező nemzetközi műveletekben, ezek megfelelő hazai megítélése, támogatása kiemelt jelentőséggel bír. Mint azt korábban a toborzásnál említettem az ország politikai berendezkedése és a haderő felépítése alapjaiban határozza meg a hadsereg kommunikációját. Úgy gondolnánk, hogy ahol nincs szükség toborzásra, ott az imázsépítésre nagyobb kapacitás marad, ez azonban nem teljesen igaz. Ugyanis egyes országokban (valószínűleg a hagyományokból is adódóan) szinte egyáltalán nem törődnek - a politikai vezetés szintjén sem - a haderő megítélésével. (Ez főként olyan országokban igaz, ahol nem demokratikus a berendezkedés, vagy csak névlegesen...) Ezen országokban a hadsereg kommunikációs stratégiájának alapja legtöbbször a nem kommunikálás, azaz a titkolózás. Nem engednek betekintést a hadsereg hétköznapjaiba, nem propagálják a tevékenységét, egyszerűen ráerőltetik a társadalomra a fennálló viszonyokat. (például említhetnénk a volt szovjet hadsereget, ahol köztudottan magas volt a hétköznapokon (tehát a nem harchelyzetben) előforduló halálesetek száma, amiről a hivatalos titkolózás ellenére beszéltek az emberek egymás közt, és ez jelentősen rontotta a hadsereg megítélését és morálját) Ellenpéldaként említhetjük Ausztriát, vagy Svájcot, ahol pedig szintén általános hadkötelezettség van, mégis kiemelten fontos közügynek tekintenek a polgárok minden haderővel kapcsolatos kérdést, ezáltal jelentős igény mutatkozik a megfelelő kommunikációra és tájékoztatásra. 10 Fazekas Ildikó Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció

16 Nem szabad elfelejteni továbbá, hogy a kommunikációs csatornák, a tömegtájékoztatás fejlődésével új irányok nyíltak. Az egész világot behálózó médiumok - pl. CNN, vagy internetes video megosztó portálok révén a föld minden pontján szinte azonnal értesülhetnek az emberek még a fegyveres konfliktusokról, háborúkról, katasztrófákról is. Mivel ezek jelentősen képesek befolyásolni nagy tömegek gondolkodását, olykor a fegyveres erők megszólalása, állásfoglalása elengedhetetlen, akár a helyzet kezelése, akár esetleges tömeghisztéria megelőzése érdekében. De említhetném a természeti katasztrófák idején kialakuló különleges helyzeteket is, amikor akár emberéletek múlhatnak azon, ha például egy városrész evakuálása során a civil lakosság fenntartások nélkül aláveti magát a kényelmetlen intézkedéseknek, mert hisz azok megalapozottságában és a végrehajtók hozzáértésében. A közbizalom elnyerése és fenntartása tehát alapvető fontosságú egy ilyen különleges és komplex feladatkört ellátó szervezet esetében. A hitelesség nemcsak praktikussági szempontból, hanem társadalmi elvárás szempontjából is elengedhetetlen, ami a jó imázs kialakításán keresztül érhető el. Ahogy a PR egyik alapmondása szól: Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani! Arculat formálás Az arculat a szervezet befelé és kifelé irányuló önábrázolásának, magatartásának és megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összessége. 11 A magatartás, a megjelenés és a kommunikáció oly kombinációja, amelyben megjelenik a szervezet személyisége és saját magáról alkotott, mások irányába közölni kívánt képe. Ez a katonai szervezetek esetében meglehetősen összetett feladat, bár alakításában nagy előnyt jelent, hogy a marketing szempontok figyelembevételével megtervezett és bevezetett intézkedéseket kötelező az állománynak betartani (nem úgy, mint egy magánvállalat esetében). A szervezeti kultúra (~ corporate philosophy, culture ) alapértékeinek megfogalmazása esetében a legtöbbször hasonló fogalmakkal találkozhatunk, mint a haza iránti feltétlen hűség, fegyelem, bátor helytállás, bajtársiasság 11 Fazekas Ildikó Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció

17 stb. az ünnepek, hagyományok, hősök pedig az egyes nemzetek kultúrájához, történelméhez igazodnak. A vizuális elemek (~ corporate design ) terén alapvető jelentőségű a megjelenés, melynek egyik fő kelléke az egyenruha. A korszerű hadseregekben bizony tudatos tervezés eredményeként születnek az új egyenruhák, melyben nagyon is fontos szerepet kap az ily módon sugározni kívánt értékek megfelelő közvetítése. Szinte kivétel nélkül jellemző, hogy más-más ruházatot alkalmaznak a katonai szervezetek a napi munkához és az ünnepi alkalmakra. Marketing szempontból inkább a díszegyenruhák érdekesek, mert itt kerülnek leginkább előtérbe az önkifejezés és egyediség eszközei, kezdve az anyagválasztástól, a színeken keresztül a kiegészítőkig. (A ruházatok és jelképek közti különbségek sokszor nagyon látványosan tükrözik az országokra másban jellemző tulajdonságokat is. Pl. egy brit, vagy amerikai osztag logója nagyságrendekkel cizelláltabb, mind tervezésben, mind kivitelében, mint egy magyar.) A megjelenés fontos része továbbá a fizikum, melynek marketing értékét sokan máig alábecsülik. Nézzük meg például, hogy az amerikai, vagy brit haderő képviseletében nyilatkozó magas rangú (középkorú!) vezetők gyakran kisportolt alkatú, szikár, markáns férfiak, akik ezzel is azokat a pozitív értékeket közvetítik (erő, határozottság, megbízhatóság stb..), melyek a kommunikációban is az üzenetek kardinális részeként jelen vannak. (Ennél a példánál maradva említhetem, hogy ugyanilyen gonddal fordítanak figyelmet a nők, vagy az afro-amerikaiak szerepvállalásának ilyen fajta szemléltetésére.) A kelet-európai országokban (főként a szocializmus időszakában) ennek senki nem tulajdonított jelentőséget, ezért gyakran láthattunk elhízott, szemmel láthatóan szenvedélybeteg katonai vezetőket megnyilvánulni. A magatartás szabályait (~ corporate behaviour ) a katonai életben elsősorban szigorú törvények és belső szabályzatok határozzák meg, emellett minden esetben jelen vannak olyan íratlan szabályok, melyeket egymás közt örökítenek át a különböző generációk. A magatartási szabályokra (és azok betartatására) kiemelt figyelmet fordítanak a professzionális hadseregek, hiszen ez alapjaiban határozza meg a róluk kialakuló véleményt. A megfelelő viselkedés és példamutatás alapvető társadalmi igény egy katonával szemben,

18 ezért minden egyes hibát is fokozottabb érzékenységgel kezel a közvélemény. (Ha egy támaszpont környezetében a szabadnapos katonák rendszeresen verekedésbe keverednek a helyi lakosokkal, azt semmiféle kommunikációval helyretenni nem lehet és általános felháborodást fog kiváltani.) CIMIC Annak ellenére, hogy a CIMIC tevékenység nem tartozik sem szervezetileg, sem jellegét tekintve a fenti területekhez, mégis mivel jelentősége a modern hadseregek életében egyre növekszik és gondolkodásmódjában, illetve eszközeiben felfedezhető hasonlóság, ezért röviden említést teszek róla. A CIMIC elnevezés a Civil-Military Cooperation szavak kezdőbetűiből ered, jelentése: együttműködés a katonai és a civil oldal (kormányzati és nem kormányzati szervezetek, nemzeti hatóságok, nemzetközi szervezetek, illetve a helyi lakosság) között oly módon, hogy a kiépített és fenntartott koordináció és együttműködés a katonai feladat eredményes végrehajtását szolgálja. Például egy válságövezetben végrehajtott béketeremtő misszió során a CIMIC alegységek aktívan keresik a helyi szervezetekkel, lakossággal a kapcsolatot és kommunikációs eszközök segítségével igyekeznek összehangolni a katonai célokat a helyi érdekekkel. Ennek részeként kampányszerű akciókkal, rendezvényekkel, szóróanyagokkal és személyes kommunikáció útján szereznek és adnak át ismereteket, ezzel is közelebb hozva egymáshoz a feleket

19 Kitekintés az Amerikai Egyesült Államok haderejének marketingkommunikációs tevékenységére A marketingkommunikációs eszközök haderő általi alkalmazásában az Amerikai Egyesült Államok világelső, szervezetei a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek e téren. De nemcsak vezető szerepe miatt szükséges megemlíteni, hanem mert úttörő megoldásai révén a világ számos országa számára (köztük Magyarország számára is) a jövőbeni lehetséges megoldásokat ismerhetjük meg így. Az USA hadereje a szárazföldi erőkből: U.S. ARMY, a légierőből: U.S. AIR FORCE, a haditengerészetből: U.S. NAVY, tengerészgyalogságból: U.S. Marine Corps, és a Nemzeti Gárdából: National Guard of the U. S. áll, melyek önálló szervezetként működnek, ezáltal utánpótlásukról is külön-külön gondoskodnak. Ebből az következik, hogy bár van együttműködés a szervezetek közt és sokszor az alkalmazott eszközök is hasonlóak, mégis a munkaerő piacon sok esetben versenytársakként jelennek meg. A korábbiakban már említettem, hogy magának a marketingnek a fejlődésében is milyen fontos szerepe volt az Egyesült Államoknak, ezért tehát nem lehet meglepő ez sem, hogy ott a hadsereg már szinte a kezdetektől fogva érdeklődéssel figyelte az új megoldásokat és folyamatosan alkalmazta az egyre újabb és újabb eszközöket és módszereket. A toborzási területen szinte klasszikusnak számító, Uncle Sam figurát ábrázoló képet például 1917-óta alkalmazza a haderő, melynek sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a világ minden táján ismerik, és ami még fontosabb: a felirat nélkül is egyértelműen kapcsolják hozzá az üzenetet!

20 (A marketing egyik alapszabályként emlegetett indulási vezérpozíció elve 12, mely szerint a siker titka, hogy elsőként férkőzzünk be az emberek tudatába, ez esetben is érvényesült, a többi követő hasonló próbálkozása messze nem vált ilyen közismertté Lásd. 1.sz. melléklet) A marketingkommunikáció jelentőségének korai felismerése révén az amerikai haderő az évtizedek során nemcsak a munkaerőpiacnak vált oszlopos tagjává, hanem a reklám és média piac fontos szereplője lett! Ahhoz, hogy ez így lehessen természetesen pénz kell. Sok pénz! A U.S. ARMY, a U.S. NAVY és a U.S. AIR FORCE egyenként (!) több száz millió dolláros éves marketing büdzsével gazdálkodik, ami jól mutatja, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a marketingnek. A komoly anyagi háttér lehetővé teszi, hogy a piac legelismertebb, és legprofibb ügynökségeivel dolgozzanak együtt. (Leo Burnett Worldwide, McCann Worldgroup, Ignited LLC, Campbell- Ewald Advertising ) Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy az anyagiak mellett nagyon nagy jelentősége van a presztízsnek. Az Egyesült Államokban más a közgondolkodás, mint nálunk, ott a haza fegyveres erőinek dolgozni magas presztízsértékkel bír, azaz jó referenciát jelent az ügynökségeknek is. A szakmai munka színvonalát jól tükrözi, hogy a hadsereg számos elismerésben részesült az elmúlt évek során (SABRE Awards, Webby Awards, Mixx Awrds). A marketing és kommunikációs szakma egyik világszerte legkiemelkedőbb elismerése az EFFIE Award, melyet a New York-i Amerikai Marketing Szövetség (New York AMA) alapított 1968-ban. Az amerikai hadsereg 2009-ben három (!) EFFIE Award díjat nyert meg, oly ügynökségek közreműködésével, mint a McCann Erickson és az Ignited LLC. Szinte az összes marketingkommunikációs eszközt alkalmazzák, a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetésektől, a TV spotokon, PR cikkeken keresztül a nagy volumenű szponzorációig. Két hangsúlyos területként azonban a sportot és a játékokat emelhetjük ki. A sporthoz kötődve alapvető a szponzoráció, leginkább az ún. férfias sportágakban, mint amerikai football, 12 Al Ries-Jack Trout: A marketing huszonkét vastörvénye

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014.

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. 1. Háttér A Magyar Jégkorong Szövetség életében egyre nagyobb szerepet kap a marketingkommunikációs eszközök hatékony használata, a bennük rejlő lehetőségek

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Marketing Mood Barometer 2012

Marketing Mood Barometer 2012 Marketing Mood Barometer 2012 1 Marketing Mood Barometer Kvantitatív kutatás és kvalitatív kutatás Célcsoport: a hazai legjelentősebb márkatulajdonos cégek marketingvezetői, ügyvezetői TOP 50-be tartozik:

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA MUNKAERŐ-TOBORZÁS UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSE Bányai Réka, Soós Anna Kinga 2016 1 2 3 4 Bevezetés Miért nem talál a HR és a beszerzési vezető kvalifikált beszerzőt? Utánpótlás

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs 2013. évi L. törvény ismertetése Péter Szabolcs Szudán Csád Nigéria Szomália Krím - Ukrajna Irak Szíria Kiber hadviselés Társadalmi, gazdasági, jogi folyamatok információs hálózatokon mennek végbe, ez

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. MARKETINGTERVEZÉS Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. BEVEZETŐ Mielőtt a marketing terv készítés egyes lépéseit számba

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE EDUTUS FŐISKOLA A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Készítette: Budai Gábor Levelező tagozat Gazdálkodás és menedzsment szak Kontrolling

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek Kovács Anikó Marketing- és reklámkommunikáció A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek A követelménymodul száma: 0222-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A MARKETING

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM TÉZISEK A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztések. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Tóth Márk Gödöllő

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY)

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), CSALÁDBAN ÉLŐ SÉRÜLT FIATALOK MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJA (CSMHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) Polyacskó

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben