A 700 É V E S JÁKI M Ű E M L É K T E M P L O M MOST E L Ő K E R Ü L T VOTÍV T Á R G Y A I. írta: BENCZE JÓZSEF (Szombathely)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 700 É V E S JÁKI M Ű E M L É K T E M P L O M MOST E L Ő K E R Ü L T VOTÍV T Á R G Y A I. írta: BENCZE JÓZSEF (Szombathely)"

Átírás

1 A 700 É V E S JÁKI M Ű E M L É K T E M P L O M ÉS A S Z O M B A T H E L Y I I S I S - T E M P L O M MOST E L Ő K E R Ü L T VOTÍV T Á R G Y A I írta: BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Uvezredek óta, az ősi buddhista stb. vallások kialakulásától kezdve az egyiptomi, a zsidó, a görög, a római vallási szertartásoknak és kultikus szokásoknak ismert része volt az oferek, ex voto tárgyak, szobrok, domborművek felajánlása. Hálából, a betegségből, balesetből, járványos veszedelemből ( dögös üdők...") való meggyógyulás és megszabadulásért, néha bűnbeesés kiengesztelésére történtek a felajánlások. Hol viaszból, agyagból készült testrészeket ábrázoló kis figurák voltak ezek, rendszerint a betegnek gondolt testrészt ábrázolták. A szegények viaszból agyagból, a gazdagok ezüstből, aranyból készítették oferjeiket; a szobrokat, a domborműveket márványból, sőt ezüstből is. Mindezeket a csodatevő, csodagyógyító búcsújáró templomokban az oltárra helyezték, és így maradt ránk a világ minden részén elég szép számban. Ezt a kultikus szokást a kereszténység is átvette és lényegében a katolikus oferek sem különböztek a korábbiaktól. Az oferek helyett vagy velük együtt, néha különös szimbolikus tárgyakat is helyeztek el a kegytemplomokban, pl. kínzó főfájástól való megszabadulásért hajuk szálát. Az andócsi kegytemplom előtti fákra pl. a sebektől való meggyógyulás reményében kötszereiket aggatták fel. Karintiában Szent Leonhardt községben láttuk, hogy élő tyúkokat és kacsákat vittek be a hívők és az oltár mögötti kis ajtócskán bebújtatták a beépített ketrecbe. Alt-Öttingben (Dél-Bajorország) a szent Valentinnek szentelt kis kápolnában levő kegyszobrot a néphit az epilepszia biztos ellenszerének, gyógyítójának tartotta. Viszont ugyanéi?

2 csak Alt-Öttingberi a nagy kerek kegytemplomot búcsúnapon ellepték az ízületi bántalmakban szenvedő betegek. A templom egyik sarkában láttunk egy szent Valentin szobrot, amely elé a vese- és epekövesek járultak, volt ott egy primitív kép, amelyen a szenvedő beteg férfi tenyerében tartja diónyi vesekövét, az aláírás ez volt: Konrád Schatz: und une all arzt", tehát minden orvos nélkül távozott. Máriagyüdön búcsú után való napon piros és sárga pamutszálakat tömegesen láttunk a bokrokon, jelezvén vele, hogy a fluor albusbóí és a női rendszertelen vérzésektől kívántak meggyógyulni ; a piros és sárga szín ezt jelképezte. Tudjuk, hogy a legrégibb időktől kezdve és ez átment a magyar nép hitébe is a női nemiszervek megbetegedését főleg az uterusét, béka alakú figurával jelezték. Ehhez fűződik az a népi elgondolás, hogy a nő hasában bujkál a fájdalom, mintha csak béka lenne. A XV. és XVI. századtól fogva azonban már annyi változás állott be, hogy a kis oferek és domborművek, szobrok mellett már, nem oly nagy számban ugyan, mint azokat, festett képeket is kezdtek felajánlani. Korábban freskók alakjában, később már vászonra festett olajképeket és kezdetleges üvegfestményeket. Az ex votokat vagy egyes személyek, családok, néha azonban községek, kisebb számban egész országok nevében ajánlották fel a nevezetesebb búcsújáró helyeken. Anélkül, hogy a részletekbe óhajtanánk bocsátkozni megemlítjük, hogy pl. az osztrák Máriazellben láthatjuk azt a művészi kivitelű ezüst domborművet, amelyet Szatovszky hercegprímás ajánlott fel a magyar nép nevében, vagy Lourdesban, külön mutogatják azt a remekmívű aranyhímzésű zászlót, amely Cziráky László gróf felajánlása volt. * Hazánkban ez ideig is sok ofert mentettünk át oivostci tereim és néprajzi gyűjteményeinkben, most azonban két különlegesen érdekes és értékes ofertcsoportról kívánunk megemlékezni, melyek a közelmúltban kerültek elő és a lelőhelyük miatt különösképpen érdekesek. Tudjuk, hogy Szombathelyen, az ősi Savaria városban, szerencsés körülmények között rábukkantak a 2000 esztendős Iseumra,

3 Isis istennő templomára és a hozzátartozó szent kerületre. Ma már készen áll teljes pompájában a restaurált, egyedülálló műemlék. Az ásatásnál mintegy 15 ezer kisebb tárgy is előkerült, köztük több ofer 1. ábra. Vaginát ábrázoló égetett agyag ofer az Isis-templomból is. Majdnem valamennyi egyszerű égetett agyagfigura: testrészek, sőt betegségeket, terhességet, testi fogyatkozásokat ábrázoló figurák, Előkerült néhány penis és vaginát ábrázoló figura is, jeléül annak hogy a meddők és az irr potensek szívesen könyörögtek Isisnek a termékenység istennőjének.

4 2. ábra. Égetett agyagfigura, 3. ábra. Égetett agyag ofer fi- í, ábra. Női test ofer égetett amely graviditást ábrázol gura, amely terhességet ábrázol agyagból, kifejezetten rákos bal mellel

5 A kereszténység térhódításával a szaporodó szentekhez és védőszentekhez intézett felajánlásokat tapasztalhatjuk. Se szeri se száma a Rókushoz, szent Damjánhoz és Kozmához, szent Vendelhez, vagy Leonardthoz való felajánlásoknak. (Steierországban, Karintiában, Tirolban és bajor területen állatfigurákat és képeket láthatunk a háziállatok szaporodásáért és meggyógyulásáért.) Hazánkban a XVI. századig csak néhány csodatevő búcsújáró kegyhely volt, de a reformáció elterjedésével a rekatolizációs politika egyik eszköze az újabb és újabb búcsújáróhelyek létesítése" lett. Kimutatható módon éppen a Habsburg-ház kezdeményezésére, a nép fanatizálása érdekében történt mindez. A XVIII. század végére ez a szám ismét csak 32-re csökkent. Exbergben (Mühldorf város mellett, Dél-Bajorország) a kegytemplomban van egy érdekes kép, amely a rengeteg ex voto közt is egyedülálló: a primitív képen az ablakból kizuhanó fiút láthatjuk, aki szerencsésen megmenekült, különösebb sérülés nélkül: jobbrabalra a boldog anya és apa térdepelve mond hálát a gyermek szerencsés életben maradásáért. A kép dátuma Ugyanezt sokkalsokkal primitivebb és kisebb alakban láthatjuk Osli községben (Sopron megye), amely ma már nem is búcsújáróhely; dátum Celldömölkön, Vasváron, Máriaremetén, Solymár, Sümeg, Búcsúszentlászló, Andócs, Máriapócs, a Vác melletti Hétkápolna, Máriagyüd és Besnyő stb. mind bővelkednek kisebb-nagyobb különböző oferekben, bádogra, deszkára festett kis képekben, érdekes hálaadó feliratokkal. Éppen ezért különös jelentőségű a világhírű jáki műemlék templomunk lelete, mert míg amazok mind kegytemplomok, a jáki templom sohasem volt búcsújáróhely. Tudjuk, hogy ez a csodálatos szépségű, egyszerűségében is döbbenetes műemlék templomunk a XIII, században épült, és ma is teljes épségében és szépségében hirdeti a magyar nép építőművészetét. Öt kép került elő, különböző nagyságban, 80x100 stb. egyszerű keretű, vastag vászonképek. Ezek sem a templomban voltak, mert hiszen ott semmiféle dísztárgy nincsen, hanem a templomra nyíló sötét, korabeli sekrestyében. Valamennyi képet sűrű pókháló és porréteg borította. Különös érdekességük az is, hogy valamennyi magyar feliratú,- illetve a latin mellett magyar szöveg is van.

6 ö. ábra. Ex voto kép Exbergből, Az egyik kép 1771-ből való, amint látjuk az anyán és apán kívül 10 gyermek, köztük egy pólyás, adnak hálát az akkor dúló pestisből való megmenekülésükért. (Levéltári adat: ben több ezer ember pusztult el pestisben Nyugat-Magyarországon.) Ugyancsak a pestisből való megszabadulás emlékére ajánlották fel 1710-ben Gábor György és Csapodi Katalin a másik fogadalmi képet, amelyen a bal és jobb alsó sarokban levő kis figurák őket ábrázolják. A pestis a Rákóczi szabadságharcok idején újra ( ig) pusztított. A keresztre írt felirat tisztán kabbalisztikus. Fent az insbrucki szent Jakab templom világhírű Lucas Cranach kegyképének igen jó másolata látható, jobbra és balra szent Rókus és Sebestyén, a járvány védőszentjei, a középen levő barlangszerűség-

7 6. ábra. Votív kép a Jáki templomból, amelyen apa, anya és 10 gyermekük ad hálát. D á t u m 1771

8 7. ábra. G á b o r György és hitvese Csapodi Katalin felajánlási k é p e Jáki templom. Pestisből való meggyógyulásuk emlékére

9 ábra. Votív k é p 1736-ból, Jáki templomból. L á b a s György és gyermekeinek felajánlása

10 9. ábra. Jáki templom votív képe, 1748, a becsületes Fazekas C é h " felajánlása

11 ben fekvő alak a pestis védőszentje, szent Rozália. Itt is a kép alsó sarkában a felajánlók és két gyermekük látható. A képen szignatúra nincsen, de kétségtelenül tehetségesebb művész festette. A harmadik kép dátuma Ezt Lábas György, felesége Bolemányi Rozália emlékére ajánlotta fel. Jobbra és balra a magyar versezetben elmondja, hogy Sümegen voltak zarándoklaton és útközben érte feleségét a halál. A versezet így fejeződik be: Ember életének ez tehát summája, nem tudgya hol, mikor lesz végső órája". A kép felső fele a sümegi kegyszobrot ábrázolja, alant a felajánló és családja. Végül az 1748-ból való a jáki böcsületes nemes Fazekas céh" ex voto képe, amely a tékozló fiúnak megtérését ábrázolja, az ban dúló nagy torokgyík"-ból való megszabadulásuk emlékére. A képek több helyen megviseltek, a festék megkopott, a szép kék, zöld, piros, fehér színek eléggé fakók, úgy gondoljuk könnyű szerrel meg lehetne menteni őket, mert úgy orvostörténeti, mint társadalomtudományi szempontokból is értékesek. Viszont újabb 50 esztendőt restaurálás nélkül aligha bírnak ki.

Mária-tisztelet Erdélyben

Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban Haáz Rezsõ Múzeum Székelyudvarhely, 2010 A Mária-tisztelet Erdélyben címû kiállítás megvalósulását támogatták:

Részletesebben

A Nyelvtudomány műhelyéből

A Nyelvtudomány műhelyéből A Nyelvtudomány műhelyéből A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben 3. rész 8. A vallásos jelképek a német telepesek körében régóta ismeretesek voltak, szerepük

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 5. szám Tartalom A szentek visszatérnek...1 Jó volt olvasni: Szabó Ferenc SJ Elszállnak éveink...2 A

Részletesebben

NAGY SÁNDOR DOMBÓ. r FORUM KÖNYVKIADÓ

NAGY SÁNDOR DOMBÓ. r FORUM KÖNYVKIADÓ NAGY SÁNDOR DOMBÓ r FORUM KÖNYVKIADÓ BEVEZETŐ Szerémség immár ötezer esztendő óta emberlakta terület, miként azt a Száva partján, Hrtkovcinál feltárt leletek is bizonyítják. Ennek legalsó rétege az újabb

Részletesebben

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010.

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. JÉZUS SZÍVE VÁROSA Paray-le-Monial Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. ELŐSZÓ 1673-ban egy francia vizitációs rendi

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Varga Józsefné Horváth Mária Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes Boleszláv feleségeként, majd férje halála

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

2010. II. negyedév. XII. évf. 2. szám

2010. II. negyedév. XII. évf. 2. szám XII. ÉVFOLYAM - 02. SZÁM 2010. II. negyedév 2010. május 23. Pünkösd A FEHÉR BARÁT XII. évf. 2. szám Semmitől se félj! Semmi ne ijesszen! Isten ugyanaz marad. Mindent elér a csendes türelem. Aki Isten,

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/milkovits-istvan-karacsonyi-beszelgeto-tizennyolckerdes-es-felelet-a-karacsonyi-unnepkorrel-kapcsolatban-03-02-20/

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN

A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN A g y Odi k e g y h e ly A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN IRTA : P. ÁNGYÁN AURÉL 0. F. M. 1930. A MÁRIA-GYÜDI SZENTFERENCRENDI ZÁRDA KIADÁSA. MINDEN JOG FENTARTVA. AVE /naria. Tiszta jövedelem a mária-gyüdi

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

Baktalórántháza, római katolikus templom

Baktalórántháza, római katolikus templom Juan Cabello Németh Péter Baktalórántháza, római katolikus templom A szabadon álló, egyhajós, egyenes szentéllyel záródó téglatemplom egy kelet-nyugati irányú dombhátra (annak is inkább nyugati lejtôjére)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. jan. febr. VI/1. szám Ára: 165,- Ft Máriabesnyô kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám BOLDOGASSZONY 2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a

Részletesebben

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20.

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. Tartalom: Bevezető TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A Kopasz-hegy márianosztrai látképe A vadregényes Kovács-patak Márianosztra szívében Évszázados

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója.

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Harangszó ÜNNEPI A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XI. évfolyam 1. szám 2004. január február Tartalom Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából... 1 Mindszenty bíborosról

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja PÜnküsd - vakáció A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XV. évf. 2. szám Pünkösd - vakáció 2008. június Pünkösd Boldog, aki nem lát és mégis hisz. Jn. 20, 29 Ballagtak a vén diákok

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2012/4 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM RÖVID Jászberényben két nevezetes dolog van. Az egyik a Lehel-kürtje, amit a városi múzeumban őriznek, a másik a ferences templom,

Részletesebben

Petrits Szilveszter Komfár Erika. A mézeskalács. (történeti áttekintés)

Petrits Szilveszter Komfár Erika. A mézeskalács. (történeti áttekintés) Petrits Szilveszter Komfár Erika A mézeskalács (történeti áttekintés) " A mézeskalácsosság a legszellemesebb mesterség... Nem a MERCUR patronátussága alatt áll, hanem ÁMORÉ alatt... Nem is mesterember

Részletesebben