GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM 2001. FEBRUÁR"

Átírás

1 GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM FEBRUÁR

2 KOVÁCS ANDRÁS FERENC

3 TIZENHÉT JAPÁN HAIKU * Öreg zarándok pallón boorkál: zápor jég-kopogása. Ki, merre arha rajad kereszül, éle, görbe háú híd? Tarka napernyõk á a csaornán: csilló vízbuborékok... Õszül a enger, lombja hull, ó, ködökben lengõ sziklaker! Kedvesem o vár: ablaka fölragyogó éli krizaném! * haiku: rímelen, 3 soros, 5/7/5 szóagos vers-villanás. Hullámzó söé enger, sajka, szigonyfény fésû a hajban! Ké köre rezzen, pihés barack hasad szé! Gyümölcs-szedõ lány. Kék sziaköõ szerelmi ánca: szirom szél fogai köz! Messze földeken árnyéko vesz lelkemen, fekeerigó! Vándorló kunyhó: vén köszörûs közeleg szalmakabában. Õsz. Kamakura. Fonnyad levél apad az õs fakapura... Milyen vándor hord éged, behavazo vén sás-kalap, ó, hold? KOVÁCS ANDRÁS FERENC kezé a eremõ fogja. Õ pedig kézen fog éged, s versében elvisz a világ, a udás, a lélek oly messzeségeibe, ahová magadban soha nem juhanál el. Mos épp Japánba. Hajnal-zivaar, be hideg vagy! Hány kicsi béka vacogha? Dérvere reggel. Komondorom már rideg reke ropoga! Félvak komondor virrasz küszöbömön, ó, szûköl a vén él! Fárad lovasok hegyi hágón: gazdálan sóhajok lengnek. Meredeken á majd hegyi fogadó vár: megpihenünk, szív! 3

4 A NYOLCADIK UNOKA Szusza-no-o, a hõs, egyszer Idzumo arományban a Hi folyó parjára érkeze. Ahogy o lépked a paron, keserves sírás hall. Egy vénember meg egy vénasszony sír-rí, s egy kislány becézgee, minha örökre búcsúzkodna õle. Amikor a hõs Szusza-no-o megkérdeze, kik is volnának õk, és miér sírnak olyan keservesen, a vénember így válaszol: Én a föld egyik isene vagyok, Asi-nadzucsi a nevem. Ez meg a feleségem, aki Tenadzucsinak hívnak. Ez a lányka az unokánk, Kusi-nada-hime. Azér sírunk olyan keservesen, mer nyolc lányunokánk vol, de hee már felfal a nyolcfejû kígyó, és mos erre az uolsóra kerül a sor. JAPÁN MESÉK A hõs mélységesen megrendíee az öregek szereee és fájdalma, a lányka szépsége pedig igaz szerelemre lobbanoa a szívé. Felajánloa há, hogy megküzd a nyolcfejû kígyóval, és megmeni Kusi-nada-himé, ha feleségül adják hozzá. Az öregek meg is ígérék boldogan, hogy eljesíik a kérés. Jö is a kígyó hamarosan a lányér. Nyolc feje vol és nyolc farka, a szeme vérben forgo; olyan hosszú vol, hogy nyolc völgyön á ekergõzö, amin csúszva-mászva közelede. Szusza-no-o gyorsan százfogú fésûvé válozaa a lányká, és a hajába rejee, azán rengeeg igen erõs szaké, rizspálinká készíee az öregekkel, megölö vele nyolc haalmas hordó, és vára a kígyó. A kígyó nyolc szájával megia mind a nyolc hordó szaké, csúnyán lerészegede, és álomba merül. Erre vár csak Szusza-no-o! Kivona a kardjá, és darabokra szabdala a gonosz szörnyeege. Visszaválozaa a hajába reje százfogú fésû Kusi-nada-himévé. Semmi sem áll mos már boldogságuk újában. El is indulak együ Szugába, Idzumo arományba, hogy nagy ünnepélyesen megüljék a lakodalma. 4 UNIPAN HELGA rajzai

5 A CSODATÉVÕ LEGYEZÕ Valamikor, igen régen, él egy fiaal pászor. Szép szál legény vol, de szegény, min a emplom egere. Egy nap megláa az öreg halász világszép leányá, s aól fogva éjjel-nappal õ jár az eszében. Megszeree a lány is a pászor, még álmában is õ láa. Elhaározák, hogy hamarosan megarják a kézfogó. Csakhogy hiába. A halász leányá néhány nap múlva egy vénséges, gazdag kalmár kére feleségül. A szegény halász odaígére neki, s ráparancsol a leányra: Máól fogva színé se láhaod annak az ágrólszakadnak! Mire a hold elfogy, a gazdag kalmár felesége leszel! Sír, keserge a lány, de nem ehee apja ellen. A fiaal pászor meg elbujdoso. Men, vándorol, esére sûrû rengeegbe ér. Talál egy odvas, öreg fá, bemászo az odúba, hogy abban húzza meg magá éjszakára. Éjfélájban nagy zúgásra-morgásra riad. A szörnyeeg erdei sárkány röppen a fa alá zsákmányával, egy fehér szakállú öregemberrel. Jó erõsen odakööze a fához, és rárivall: Reggel felfallak! Addig alszom egye! És már horkol is, hogy zenge belé az erdõ. A pászor nem soka gondolkodo, kimászo az odúból, és gyorsan eloldoza az öregember. Amikor megszabadul, így szól az öreg: Megmeneed az éleeme, legény! Fogd ez a legyezõ. Aki ezzel háromszor meglegyini magá, egy csapásra megfiaalodik! Megörül a legény a rika ajándéknak. Siee vissza a falujába. Épp aznap vol a lakodalom. Jö is a násznép. O lépdel a szépséges leány a csúf vénség oldalán. Szomorú vol az arca, fehér, min a vászon. Megsajnála a pászor, gondola, ha már nem lehe az övé, segí raja. Odalépe a vén kalmárhoz, elõvee bûvös legyezõjé, és az monda: Fiaalodj meg! Azzal háromszor meglegyinee. Kisimulak a ráncok a vénember arcán, fehér haja visszafekeede, ermee kiegyenesede. Hanem a mohó kalmár nem ére be ennyivel. Kikapa a legyezõ a pászor kezébõl, és ovább legyeze magá: Még fiaalabb akarok lenni! Még fiaalabb! Szempillanás se el belé egy csecsszopó gyerek rugódzo a vén võlegény helyén a porban. Nem menyasszony kell ennek, hanem dajka! hahoázo a násznép, de nem széled szé, hanem megüle nyomban a halász leánya meg az ifjú pászor lakodalmá. 5

6 LÁSZLÓFFY ALADÁR JAPÁN Oda közel, õlünk ávol kilászik az óceánból három-négy-ö nagyobb szige rajuk ûzhányó és lige. Sarkanyú-szerû az eresz, ha az ég harmao eresz. Szorgalmas nép lakja: szele s vihar is áél elege, földrengéssel, szökõárral, sziklás szegénységgel, sárral fenyegee mindig sorsa, míg nehezen összehorda mai országá, udásá, eve bambusz, hala, kásá, fene késé s fene eszé. Ma a házaája de szép, milyen kényelmes és isza! Ferde szemébõl a mosoly nagy idõkbõl köszön vissza. Japánban nincs kövér ember (csak a szumó birkózók)! Disznóhús alig esznek, annál öbb hala, algá, rizse. A krizaném egyik kedvenc csemegéjük. Százféle finomságo fõznek belõle. A japánok szerin az éle sok eleme mûalkoás: a lakás, a ker, a eázás, a harc. Színházmûvészeükben fonos szerepe kap a zene, a mozdula, az arcjáék. Szamuráj harci díszben. A kelei harcmûvészee (dzsúdó, karaé, kendó) is a japánokól anula a világ. Õsi mûvelségük mellé a japánok felépíeék a modern világ egyik legfejleebb ipará, gazdaságá. Az elekronikában világelsõk. Hogyan? A japánok ma is épp oly fegyelmezeek, szorgalmasak, céludaosak és összearóak, min kaona õseik, a szamurájok. 6

7 A buddhizmus melle a sinoizmus a japánok vallása. Ilyen szenélykapu (orii) áll minden sinoisa emplom elõ. A Fudzsi a japánok szen hegye hajdan soka puszíó, 1707 óa pihenõ vulkán. A messzi kelei szigeország neve cseresznyevirágo jelen. Zászlóján a korong a felkelõ napo, a fehér mezõ a japánok éleének, vallásának egyik alapelvé, a iszaságo jelképezi. Ikebana a virágköés mûvészee. Aki éri az ikebana nyelvé, úgy olvas e virágköleményekbõl, min más a könyvbõl. A hagyományos japán ház fából, papírból és rizsszalmából készül. A isza ohonokba cipõvel nem lépnek be. Búor alig van, érdelve esznek és gyékényen alszanak. Ünnepre a nõk ma is kimonóba ölöznek. A easzerarás, akárcsak az origami, a papírhajogaás mûvészeé már az iskolában anulni kezdik. CSILLAG- IGÉZÕ Ismerelen japán kölõ verse RAB ZSUZSA fordíása Tanabaa-csillag! Tanabaa-csillag! Add, hogy jól, szépen írjak! Vezesd kezeme, Tanabaa-csillag! Verse írok neked, csillag, hosszú, hosszú, arka papírra! Vezesd jól kezeme, Vezesd jól kezeme, Tanabaa-csillag. 7

8 8 KASSÁK LAJOS JAPÁN KAKASOM Van nekem egy japánföldi, vörösszemû kakasom. Kérék már a cirkuszosok, félvilágér nem adom. Elszomszédol, ökmago lop, bosszanja a zsugori, hajnalonkén föl a naphoz pánlikáka kukorí. JAPÁN MESÉK A NAP, A HOLD ÉS A KAKAS Réges-régen örén, amikor a Nap, a Hold meg a Kakas együ éldegél az égen egy szép kis felhõházikóban. Tesvérek volak és nagyon szereék egymás. Egyszer a Nap vándorolni indul az égbolon. A Hold és a Kakas ohon marad. Üldögélek, beszélgeek. Egyszer csak a Hold megpillanoa az égbol másik sarkán a Bika csillagképe. Tüsén indulj, és hozd el nekem! szól esvérének. A Kakas meglepõdö a furcsa kívánságon. Így válaszol: Hogyan is eheném meg, hiszen kicsi és gyenge vagyok ahhoz. A Hold kööe az ebe a karóhoz. Veszekedni kezdek, és addig aszigálódak, lökdösõdek, míg a Kakas leese az égbolról, egyenesen a Földre. Mikor a Nap visszaér a felhõházikóba, kerese a kicsi, a Kakas. A Hold kényelen-kellelen elmeséle a öréneke. Lám csak, nem udsz békességben élni a esvéreiddel monda szigorúan a Nap. Azzal bünelek meg, hogy soha öbbe nem jöhesz velem együ az égbolra. Máól kezdve csak akkor mehesz el hazulról, amikor én már lefeküdem. A Hold már szána-bána, ami cselekede. De há segíeni nem lehee a dolgon. A Kakas örökre a Földön marad. A Nap megjósola, hogy kedves esvére, a Kakas soha nem fogja õ elfelejeni, és lesni fogja, hogy láhassák egymás. És valóban így is örén. Azóa a Kakas hajnalban, amin a Nap megjelenik az Égbolon, kiáll a legmagasabb szemédombra, és nagyo kukorí, hogy menõl hangosabban és menõl közelebbrõl köszönse esvéré: Kukurikú, kukurikú! Nézzéek, o van az én jó esvérem, üdvözöllek, báyám, felkelõ Nap! De ese, mikor az égbolon megjelenik a Hold, hogy felválsa a Napo, a Kakas beszalad a házikójába, mer láni sem akarja a gõgös nénjé.

9 A MAJOM MEG A VARANGY ASZTALOS LAJOS fordíása Amin mondják, egyszer odafön a hegyen alálkozo a majom meg a varangy. Közelede az új eszendõ, a völgybéli faluból fölhallaszo a mozsarak buffogása. Készül az ünnepi párol rizsgombócésza. Erõsen korgo a majom bendõje. De éhes vol a varangy is. Tanakodak egy ideig, hogyan ehenének szer egy kis rizsészára. Azán, amikor kieszelék, a falu felé indulak. Elsõnek a majom ér oda, s elrejõzö a bíró házának hásó kapujánál. Kevés idõ múlán megjö a varangy is. Bekúszo az udvarra, és zsupsz, nagy csobbanással bele az udvaron levõ avacskába. A zajra fölfigyelek a rizsészá készíõ legények. Mi vol az? kérdeze egyikük. Minha az úr a avacskába poyan volna. Nosza, mozsara, rizse ohagyva nyomban a vízhez rohanak. Eközben a majom sem vol res, rizsészásól, mindenesõl felkapa a mozsara, és uzsgyi, ki a kapun, föl a hegyre, annak is a eejébe. Kúszva, mászva, egy idõ múlva megérkeze a varangy is. No, szól a majom, amondó volnék, ne osszuk el a rizsészá csak úgy né, hanem gurísuk le a mozsara a hegyen, s aki elsõnek éri uol, az egye meg az egésze. A varangynak nemigen vol ínyére az öle, mer uda, hogy úl lassú a versenyfuáshoz. De azér beleegyeze. Egy, keõ, hááárom! kiáloa, és meglöke a mozsara. Az nagy robajjal gurul a völgy felé. A majom uána veee magá, csak úgy szede erõs lábá. A szegény varangyo azonban nem segíeék apró lábai. Mégis rámosolygo a szerencse: a sebesen guruló, ide-oda verõdõ mozsárból kizöyen a rizsésza, és fölakad az ösvény melle egy bokor ágára. Ó, be szerencse! huppan mellé a varangy, s már lakmározni is kezde. A majom hiába rohan, a völgyben csak az üres mozsár vára. Nagy mérgesen a eõ felé indul. Ravaszul így szól a falaozó békához: Komám, nem volna kedved elõbb a másik oldaláról enni? Arra gondol, hogy amíg a varangy a észa másik oldalára megy, elkapja az egésze, és gyorsan bekapja. Egye se fájjon a fejed felele a varangy, a észa az enyém, és arról az oldalról eszem, amelyik nekem eszik SZÉKELY GÉZA rajzai Az origami béka nem eve rizsészá, mégis nagyo ugrik. 1. A ké négyzenyi papírlapo hajogasd meg a szaggao vonalak menén, majd az a-b-c-d rajzocskák szerin. 7. 9

10 Ihon van-e a gazda, van-e jó farsangja? Az origami a papírhajogaás mûvészee a kirigami a papírvágásé. Készís kirigami jelmez a karneválra. A munka meneé és az eredmény a képeken láhaod. Ha kicsinek bizonyul a levélpapír méreû lapból készül lovag- és bohócfejfedõ, szabj magadnak arányosan nagyobb papír- vagy karondarabo. Szabadkai olvasóink farsangi ölee. Vágd körül a églalapo, a rajzol részeke vágd ki óvaosan, mer minden fancsikára szükséged lesz. Ragaszd fel õke egymással szembe egy fehér lapra úgy, hogy fele poziív, fele negaív legyen. Tervezz e is új formáka. 10

11 József Aila réfás érendjével kívánunk nekek vidám farsangolás. ÉTKEK ÁRADATA E levesõl mennek falnak, Kik belõle soka falnak. Majonézbõl bármily kevés Harmadnapos hideglelés. Hajh, a ojás nehéz fala! Ez mondja a apaszala. Pulykamellõl hull a hajad, Jobb ehá, ha álban marad. Szeplõ szaporí a kappan, nem viszi le semmi szappan. Lúdalpa kapsz uborkáól, Ne is égy belõle máól. A fekee örök áok Dehá úgyis megisszáok... Megmondák az aposolok, Nem inni valók a borok. T Ím há aki mérékleel szórakozo az ékekkel, s meg nem roggyan keze-lába, jöhe a ánciskolába. Járjuk, min a szél a puszán, fölfrissülünk majd káposzán, káposzának is a levén, min a beduin a evén. Mi legyek a jelmezbálon? Ha szakács leszel, ezzel a verssel nagy siker arahasz (a papírálakon a fogások színes papír- vagy rongygombócok). Figyeld meg rajzainka: minden akad a ház körül, amire szükséged lehe az elkészíésükhöz. Százlábú, kiskirály szolgája, lovagló Napóleon vagy punk lehesz egy kis fanáziával és munkával. (E hasonla egyéb híján, nem örén csak a rím mián.) S ha még fogá feni falánk frissen sül a farsangi fánk, kívül piros, belül foszlik, míg a vendég el nem oszlik. S aki panasszal van bajba, menjen a sóhivaalba! 11

12 I szüleem Csíkmenaság Hargia megyében, az alcsíki medencében erül el. A falun áfolyó paak neve Taploca. Menaság öbb ízesbõl áll: Újfalu, Alszeg, Középszeg, Felszeg és Poyand. Régen az emberek lóenyészéssel foglalkozak, a falu a ménesekrõl kapa a Ménes ág Menaság neve. Új sorozaunkban együ uazunk Erdélyben. Várjuk a i meghívásooka is. Járunk már: Zsibón, Székelyszenkirályon, Torockón, Marosvásárhelyen, Vízaknán. Márciusban hová láogassunk? Poyand nevû ízesrõl az a legenda járja, hogy legelõször egyelen család kölözö oda. Amikor valaki megláa az egyedülálló háza, felkiálo: Na, ezek is idepoyanának! Így szülee meg a Poyand név. Írák és rajzolák: Adorján Mária, Bende Orsolya, Incze Tímea, Tompos Gellér, Varga Ferenc harmadikosok; Adorján Csaba, Adorján Szabolcs, Bálin Zsombor, Boh Miklós, Dénes Margi, Erdély Gábor, Erdély Mónika, Erdély Enikõ, György Anónia, György Izabella, Karácsony László, Madár Zsuzsa, Majláh Zia, Sándor Gabriella és Varga Éva negyedikesek Károly Veronika aníónõ vezeésével. Csíkmenaságon sok dûlõ van: Havas eleje, Mesz, Hosszúaszó, Cseralja, Tompád, Hágó. A dûlõke nagyon szerejük, fõleg élen, mer nagyon gyorsan csúszik rajuk lefele a szánkó. Nyáron a dombok, hegyek virágoznak, és füve eremnek. Az az emberek lekaszálják, amikor megszárad, fölakarják, boglyába rakják, fölhányják a szekérre, és hazaviszik. Majd élen a ehenek megeszik a széná. 12

13 Falunk római kaolikus emploma Árpádkori alapra, a 14. században épül. Szép szárnyasolárunka a budapesi múzeumban õrzik. A emplom körül vasag kõfal van. Régen, mikor Csíkmenaság haárvédõ falu vol, a szomszédos Hosszúaszón, a Libidári dombon, egy kasélyban lako Xánusz Kereszes alcsíki királybíró. Az uolsó aárpuszulás idején az õ vezeésével védék meg Menaságo. Éleé ebben a csaában veszíee el, ezér le iskolánk névadója. Iskolánkban I-VIII. oszály mûködik, és van óvoda is három csoporal. Falunkban sok a farago, virágos, galambdúcos székelykapu. Ilyen köszönés faragnak rájuk: Szíves vendégláó e kapu gazdája, de az álnok hízelgõ végképp kizárja! Béke a bemenõnek, áldás a kimenõnek. Ha még nem udnáok, anuljáok meg a legszebb menasági népdal: & Re-pülj, ma-dár, re - pülj, Me-na-ság-ra re - pülj, & É - des ga-lam - bom - nak gyen-ge vál - lá - ra ülj. Mondjad, én küldelek, Mondjad, hogy rab vagyok, Szerelem ömlöcben Térdig vasban vagyok. Rab vagy, rózsám, rab vagy, Én meg beeg vagyok. Mikor eljössz hozzám, Akkor meggyógyulok. Sok évvel ezelõ vol egy népánc együesünk, a Gyöngyös Bokréa. Bors Julianna aníónõ vezeésével bemuaák a menasági áncoka, népszokásoka. Az iskolában mi is szokunk furulyázni, áncolni, énekelni. Szereem a falumban a régi népszokásoka: a szürei bál, Mária koronázásá, karácsonykor az éneklés, a farsangi szénaánco, maskaráka, kürõs kalácso. Az egyik legvidámabb szokás a farsangemeés. Húshagyó vasárnap a maszkurák végigvonulnak a falun. Elégeik a szalmabábuka, áncolnak, ijeszgenek minke az ördögollóval és hamaszacskóval (hamvas zacskó). A ké fõszereplõ Konc király és Cibre vajda. Pünkösdkor a falu apraja-nagyja a kereszel a csíksomlyói búcsúra zarándokol. Ide mindig gyalog szokunk menni. 14

14 DÉNES GYÖRGY TÉLI ERDÕ Fagyöngy hajlik fagyöngyre, lepereg a göröngyre, fenyõ sóhaj, szél dudál, fagyalbokor szundikál. Moha rozsdás bársonya, raja a nyár lábnyoma, farkasboroszlán-bokor, ágán parányi csokor. Vörösfenyõ, gyanaszag, aplógomba, iszalag, jeges örvény, havas ág, gyönyörû mesevilág. Bekülde Bálin Renáa, Ágya! Havona 3 díja sorsolunk ki Mos edd el az ecsee, feséke, és végy elõ olló, ragaszó: kollázs, azaz ragaszo képe készíünk. Az alap lehe fehér vagy színes papír, eseleg karonlap, a képe alkoó elemek pedig elõre elerveze formájú, színes papírfecnik, régi folyóiraból, újságból kivágo foók vagy akár családi fényképek, de szárío virágoka, leveleke, sõ cérná, gombo is felhasználhasz. Elõbb ervezz, csak uána ragassz. Tanulmányozd de ne uánozd! az i láhaó példáka. Ugye, nekem is megmuaod?! Masza Mûvész Müller Vilmos, Kolozsvár Lupuj Mónika, Sepsiszemerja Havona 3 díja sorsolunk ki Szólj, szám! Szõdd mondaba a szavaka úgy, hogy egyszer fõnévkén, egyszer melléknévkén szerepeljenek: árva, óriás, édes. j vagy ly? Póold a hiányzó beû: he_ez, fo_a, ha_ol, va_az, sü_ed, mé_í, ad_uk, _ukasz, ha a. Gyûjs számneve aralmazó állaneveke. Rend a lelke mindennek. Gyûjs összee szavaka, amelyekben szerepel a rend szó. Fejezd ki egy-egy ragos fõnévvel: ki hol van, vagy hová ar.! BARTA ISTVÁN ÉVSZAKOK Ha csizmá nyalkán húz fel a gyerek, Tavasz van akkor, fogadni merek. Veés pirul, a föld népe kaszál: Izzó egével mosolyog a nyár. Ha lusán ballag, s dudorász a csõsz: Ragyogha a nap az derekas õsz. Ha körmére fúj, aki krumplin él: Akkor bizonyos, hogy i van a él. Bekülde Láng Adrienn-Ive, Börvely 14 Novemberi nyeresek: Budai Noémi, Árpásó (1), Lakaos Júlia, Zilah (2) és Kiss Tünde, Szamárnémei (3). 2 3 Sruguraº-Fazakas Kriszina, Marosvásárhely 1 Novemberi megfejések: 1. hüppög, szipog, könnyezik, piyereg, elörö a mécses, sírdogál, iaja az egereke, sír, zokog, bömböl. 2. Aszurok fekee. Tûvel szúrok. Szorul a hurok. Pengnek a húrok. Apadban ülök. Felállnak az ülõk. Hava seprünk. Jól seper a seprûnk. 3. vár, ég, fal, szív, nyúl, korom, nyír, sír, nyom, fej, szán. Nyeresek: Dénes Réka, Baró; Kiss Emese, Székelyudvarhely és a székelyvarsági öödikesek.

15 " " BITAY ÉVA JÓ ÉTVÁGYAT! Hogy mennyire meg udják az evéssel is keseríeni a gyermek éleé! Hogy ülsz az aszalnál? Hogy fogod az a villá? Nem széná hánysz vele! Ne szürcsöld a leves! Edd meg, ami a ányérodon van! Nem csoda há, ha az agyongyöör gyermek így sóhaj fel: Milyen jó dolguk van az állaoknak! Az esznek, ami akarnak, s úgy, ahogy nekik eszik. Vajon igaz ez? Nem éppen! A nagypanda és a koala például állandóan diéázik. Elõbbi kizárólag bambuszrügye, uóbbi eukalipusz levele eszik. Rajuk kívül még sok olyan álla van, amelyik sajáos koszon él. Lássunk közülük néhánya lier rákleves ebédre ez lehene a kékbálna jelmondaa. Ennek a haalmas, akár 24 m-re is megnövõ állanak olyan szûk a garaja, hogy csak apró lényeke bír lenyelni. Fõ ápláléka a sarki vizekben élõ, alig pár ceniméeres rákocska, a krill, amelyik olyan haalmas ömegben lebeg a vízben, hogy valóságos rákleves alko. Ez meríi kapunyira áo szájába a bálna. Fogai nincsenek, szájpadlásáról hoszszú szarulemezek, úgyneveze szilák lógnak, ökélees szûrõ alkova. Amikor a bálna becsukja a szájá, a víz kifolyik, a sok apró rákocska meg a gyomrába vándorol. Eleven légypapírral szerele fel a ermésze az Afrikában élõ obzoská.tesé barna szarupikkelyek boríják, amiõl az álla olyan, min egy úra kel haalmas fenyõoboz. Arcorra csõszerû, a végén csak akkorácska szájnyílása van, amelyen éppen ki udja dugni a 40 cm hosszú nyelvé. Ilyen hosszú nyelv el sem fér a szájában, a mellüregéig nyúló zacskóba húzza, amikor éppen nincs szüksége rá. Nyelve ragacsos, min a légypapír, a obzoska a hangyák és ermeszek zegzugos járaaiba dugja, idõnkén visszahúzza, és leszopogaja, Sok álla visel álarco. No nem a farsang, hanem a rejõzködés kedvéér. Ellenség legyen a alpán, amelyik meg udja különbözeni a bosáská a faágól, levélõl vagy ermésõl, amelynek alakjá, színé ökéleesen uánozza faja él világszere. A hímek igen rikák, a nõsény álal lerako peébõl megermékenyíés nélkül fejlõdik ki a fiaal álla. IMÁDKOZÓ ÉS BOTSÁSKA Csíkszereda. A bosáska növényevõ. Annál félelmeesebb ragadozó az imádkozó sáska. Hosszú elsõ lábá úgy arja, minha imádkozna (ájaos manónak is hívják), de jaj annak a rovarnak, amelyike ezzel a üskés fogókészülékkel elkap. Úgy beleolvad környezeébe, hogy áldozaa gyakran rámászik. Kannibálok : egymás is felfalják. A dögkeselyû köve dob a sruccojásra, hogy felörje. ami ráragad. Konzervdoboz, konzervnyió nélkül! Milyen bosszanó! Finom falaoka rej bizonyos keselyûk számára a sruccojás, de bajos felnyini, mer kemény a héja, és mindig elgurul. Sebaj, van a keselyûnek magához való esze! Haalmas karmaival megragadja a konzerve, felszáll vele a magasba, a kövekre eji, s már ki is nyíl. Lehe csemegézni! KISKÓPÉ Havona 3 díja sorsolunk ki Mi és hogyan esznek a lepkék? Hol arják az evõeszközüke, amikor nem használják? Novemberi megfejés: Õszszel a közönséges darazsak elpuszulnak, csak az anya vészeli á repedésekben a ele, s avasszal újraképezi a családo. Nyeresek: Bedõ Bearix, Sepsiszengyörgy; Gál Mára Emõke, Kolozsvár és Fekse Ágnes, 15!

16 J TALÁLD KI! HAHOTA J Ami engem leginkább érdekel, 1 Melyik embernek éleveszélyes forró lábfürdõ venni? A hóembernek. Szász Csaba Lajos, Marosvásárhely R Uram, azér jöem, hogy megkérjem a lánya kezé. Rendben van. És melyike akarja: a kisebbike vagy a nagyobbika? Hogyhogy. Há nem egyforma a lánya ké keze? Bálin Erzsébe, Sepsiszengyörgy R A gyerekek a vízibolhákról anulnak. Rémes lehe a halaknak mondja Pei. Miér? Mer nem udnak vakarózni. Barabási Tivadar, Marosvásárhely R Kisfiam mondja a örénelemanár, ugye, e soka beegeskedél. Mióa is hiányozál? A római birodalom bukása óa, anár úr kérem. Jenei Noémi Ildikó, Marosvásárhely R A 150 kilós súlylökõ mamája panaszkodik: Egész vagyonba kerül a fiam koszja. Csak ejre millióka kölök havona. Miér nem vesz egy ehene? Úgy jobban járna anácsolja a szomszédasszony. A mama némán legyin: Veem. És? Megee. Józsa András, Zilah R 16 az a rejvényben szerepel. Máron Zolán, Marosszengyörgy Egy búordarab. Kiss Ania, Marosvásárhely Ha felveszik, sír, ha leeszik, hallga. Mi az? Válasz a rejvényben. 1. Innivaló 2. Nézné 3. Déli gyümölcs 4. Zenére örénõ lépkedés Margi Orsolya, Marosvásárhely s 1 Nagy edény 2. Kezünk végén van 3. Hangszer 4. Így szól: ik-ak 5. Méhek gyûjik 6. Becéze Ágnes 7. Megszabadul az özönvízõl 8. Igen, angolul JANUÁRI MEGFEJTÉSEK 1. csoki, sáros, orosz, kósza, iszap; 2. lila 3. Móra Ferenc 4. ulipán, rózsa, napraforgó, hóvirág 5. Halló! 6. Rigócsõr király 8. Sára, Tamás, Bea, Mari, Csaba 9. 6-os, mer a szemben levõ számok összege mindig 15; 10. Peõfi Sándor, József Aila 11. mexikói gyalogol a síneken; hé örpe a domb mögö; nyuszi háulról; zsiráf az ablak elõ 13. Arad, Déva, Temesvár 7. A számok és ükörképük íme a folyaás: Szász Csaba Lajos, Marosvásárhely: éli sporeszköz Olvasd össze a kezdõbeûke. A megfejés egy állanév. Miklós Aila, Székelyudvarhely ± Úgy vezesd a kislány a lufikhoz, hogy úközben csupa mosolygós arcú kockába lépjen! Fülöp Ágnes, Felsõboldogfalva L L J J L L L J J L J J J L L J L L L J J J J L L L J L J L L J J L L L L J J L ² 1. Vízlelõhely 2. Arra a helyre 3. Ollós álla 4. Orosz király 5. Zokog 6. Idõmérõ 7. Csen 8. Ady egyik álneve 9. Idõs, öreg Képrejvényem megfejése egy gyönyörû kirándulóhely. Mihályi Renáa, Bikafalva í=i a=á x-os

17 Anenna faja 1 Ef! P Nagylyukú könyve ABC Aggódni közepe! Füzee, Aól kezd! Alig van fogva szia hangja védi L é REJTVÉNY- PÁLYÁZAT VAJNÁR ILONA rejvénye Tejelõ álla Tekergõ Hasonlóság (ANALÓGIA) Madárûzõ szó Mozgásképelen Ing vége! Arra a helyre aszí In a Tág fejével Gól közepe! Pl. a fizika Texilnövény MÓL ³ Indíék 2 Ferõleníõ szer TAO R Gólya közepe! Énekes madár Magyar auójel Iskola vége! Leszálló repülõ Alá Régi TValkarész Kérdõszó Személyes névmás Egy ember 2 zsáko szerene elhelyezni ebben a rakárban. A rakáros azzal a feléellel engedi meg, hogy ovábbra is 9-9 zsák legyen a szélsõ sorokban. Az ember el is helyezi a zsákoka (rajzold le hogyan), de amikor érük jön, 4-e visz magával. A rakáros nem veszi észre, mer ovábbra is 9-9 a zsákok száma a széleken (rajzold le ez is). Cosma Ingrid, Tói CU Puha Egy álla neve. Kiss Réka, Kovászna Zé! Falu (GELENCE) µ Izomköõ Lusa, res Egy meserség. Zolcsák Zsol, Szamárnémei Februári rejvénypályázaunk megfejése egy csujogaó elsõ sora. A folyaás így hangzik: Csak elûzzük a ele! A kezdõsor írd meg a szerkeszõség címére március 15-éig, ha szerenél rész venni a sorsoláson. Kellemes farsangolás kíván a Rejvénykirály A NOVEMBERI REJT- VÉNYPÁLYÁZAT megfejése: Szõdemeer; Vaniaum vanias; Himnusz. Nyeresek: Makó Edina és Ania, Kökényesd; Durs Diana, Arad; Gábor Zsuzsa, Kisgalambfalva; Szász Bálin, Marosszengyörgy és a sepsiszengyörgyi Mûvészei Líceum II. B oszálya. Jualmuk egy-egy mini-puzzle, a marosvásárhelyi BIRD- ECO cég ajándéka. H SZ é Ú NYERTESEK 17

18 F Köszönjük a sok-sok levele! Örvendünk, hogy kísérleezve keresiek az úja mind mese- és versírásban, mind rajzban. Legszebb munkáika küldék el: a csíkszeredai József Aila Ál. Iskola III. B; a gyergyószenmiklósi Fogarassy Mihály Iskola II. C; a Salamon Ernõ Líceum III. A; a kovásznai Orbán Balázs Iskola II. B, III. E és IV. E; a szamári Brâncoveanu Iskola III. C; a marosvásárhelyi 1-es Ál. Isk. IV. D oszálya; a szabadkai IV. B; a kászonújfalui II. és III.; az élesdi III. E; a börvelyi IV. A; a sepsiszemerjai II.; a zeelaki II. A oszály; a magyarlapádi Mesekör agjai; szilágynagyfalui, zabolai, dobrai olvasóink; a balavásári másodikosok; a mezõfényi harmadikosok. Héjja Máyás és Szoyori Imola, Brassó; Szabó Sándor és Gál Zsol, Felsõboldogfalva; RAJZ Bereczki Gábor, Érbogyoszló; Láng Melinda, Mezõperi; Simma Zsol, Zealaka; Fekee Zsol, Zsibó; Burja Orsolya Kinga és Arle Renáa, Halmi; Ferencz Szabolcs, Csíkdánfalva; Olosz Zsol és Szász Kaalin, Páva; Pázsin Alpár, Segesvár; Trombiás Emese, Budai Arnold, Árpásó; Szilágyi Panna, Vargyas; Hajdú Tímea, Dulányi Aida, Szamár; Csíki Tamás, Kisiraos; Páll Norber, Orbaielek; Higyed Emília, Füzesmikola; Szõcs Debora, Ambrus Tímea, Moldován Róber, György Emõke, Gyergyószenmiklós; Wenzl Tímea, Serban Réka, Bedõ Bearix, Sepsiszengyörgy; Szekrényes Ruben, Vajdahunyad; Szász Annamária, Homoródszenmáron; Ebers Vikória, Czier Thomas, Csanálos; Borbély Adina, Raugh Kriszina, Gombár Edina, Nagyvárad; Szakács Gáspár, Nagyenyed; Székely Sarola, Bucse Júlia, Molnár Beáa, Frunda Csenge, Boa Dalma, Frigy Bálin, Vios Fruzsina, Toldi Tünde, R E B 18 U R Á LEVELEZÕ AZ ÉN ÉDESAPÁM Az én édesapám Nem egy olyan apa, Aki azon örje eszé, Hogyan lopja a napo. Az én édesapám Azon öri eszé, Hogyan csináljon Több dolgo egy napon. Az én édesapám A legjobb a világon, A ké gyereké Szerei nagyon. Gábor Andrea, Haraszos Tamás Emõke, Tamás Szabolcs, Marosvásárhely; Bunger Beáa, Kökényesd; Hiri Lilla, Érszõllõs; Kiss Emese, Székelyudvarhely; Balla Kriszina, Borsos Ágoa, Csomafalva; Zsigmond Noémi, Disznajó; Gál Réka, Lisznyó; Tankó Andrea, Kézdivásárhely; Peres Zolán, Maroshévíz; Line Ibolya, Barcaújfalu; Nagy Noémi, Székely Erika, Marosszengyörgy; Baráhi Zsófia, Kézdiszenlélek; Miszi Andrea, Fábián Andrea, Kolozsvár; Bálin Júlia, Szilágysámson; Gábor Szende, Mikóújfalu; Vajda Aila, Baró; Taár Ania, Székelykereszúr; Székely Andrea, Szászfenes; Sándor Tamás, Méra; Lovász Szõcs Enikõ, Sárvásár A CSALÁDOM Az én családom nagyon jó, A kishúgom mosolygó, Az apukám javíó, Az anyukám szigorú. Én másodikos vagyok, Sokszor soka anulok, A maeke kedvelem, S a családom szereem. Szabó Sándor, Felsõboldogfalva Boglárka, Mezõpani; Simó László, Szendemeer; Kabai Andrea, Szilágynagyfalu; Csomós Tímea, Kiss Levene, Kovászna; Kálmán Gergely, Nyárádszenanna; Bálin Szilárd, Bánffyhunyad; Aczél Izabella, Imecsfalva. Bereczki Szabolcs, Székelyudvarhely; VERS, MESE Erdei Imola, Fazekas Brigia, Tói; Benedek Lehel, Szörcse; Rácz Emõke, Mezõbánd; Csíki Tamás, Kisiraos; Kõrösi Tünde, Szalárd; Bándi Eliza, Zilah; Molnár Csilla, Borszék; Pei Kaalin, Szõkefalva; Barha Enikõ, Haraszos; Szabó Gizella, Dicsõszenmáron; Lõrincz Brigia, Sinkó Dávid, Arad; Rusz Erzsébe, Vlas Ria, Kolozsvár; Bokor Levene, Bánffyhunyad; Dascãl Imre, Nyárádkarácson; Nagy Ágnes, Torda; Daróczi Beáa, Zsibó; Isván Réka, Nagyvárad; Simon Péer, Vajdakamarás; Mircse Kinga, Hilib; Kozma Ágnes, Szabó Péer, Marosvásárhely; Szövérfi Melinda, Jedd; Szengyörgyi Csaba, Ádámos; Kiss Imelda, Alsóbölkény; Enceanu Ania, Brassó; Préda Jonahán, Sepsiszengyörgy; Paizs Enikõ, Kovászna; Kánya Eszer, Csíkszengyörgy; Kovács Adrienn, Felsõboldogfalva; Szávuly Mihály, Maroskereszúr; Bányász Hunor és Andrea, Gyergyóújfalu.

19 Lõrinczi Edina, Gyergyószenmiklós ZENEBONA Kacsa és baráai zenészek. Egyik nap olyan zeneboná csapak, hogy rezge bele az ablak. A szomszédok ordibálak, de a zenekar egyik fülén beengede, a másikon ki. Csak a maguk feje uán menek. Végül addig csûrék-csavarák, míg szép zenére alálak. Olyan szép zenebona le, hogy elképzelni az nem lehe. Ekkor azán megbékülek a szomszédokkal. Hogyha meg nem békülek volna, az én mesém is ovább aro volna. Józsa Tihamér, Orbaielek Címlap: KOPACZ MÁRIA A KISMADÁR ÉS A NAPSUGÁR Ragyogó a napsugár, Füyüli a kismadár. Igazad van, kismadár, Ragyogó a napsugár. Aranyos a kismadár, Suogja a napsugár. Igazad van, napsugár, Aranyos a kismadár. CSAK ÍROM A VERSET... Csak írom a verse a végelenségig, S meg sem állok az idõk végezeéig. Mos végre vége ér egy szakasz, De még mindig jönnek eszembe a szavak. Nagy ez a világunk, Sok benne az ember, Sokan elég szívelenek, Mások viszon kedvesek. Kövérek vagy csinosak, Osobák és okosak, Színesek vagy fehérek, De jó, hogy sokan õszinék. György Éva, Lövée Gurbai Georgina Kaalin, Diószeg Pisak Lukás Borbála, Marosvásárhely Haller Adrián, Szabadka András Jenõ, Olszakadá A TÉL Lehûl az idõ, Fúj a szél, Már madárka sem száll Az eresznél. Fagyos az idõ, Elel az eszendõ, Az egy éves gyerek is Már keõ. Molnár Zsol, Székelyudvarhely EGY KALITKÁBA ZÁRT MADÁR O kin sü a nap, szabad minden: madár, bogár és minden ember. De i a szûk kalikában zsibbadan gubbaszok; i kicsi a hely, repülni nem udok. Szerenék szabad lenni, az égen vidáman repülni! Engedjeek szabadon! A rabságo én nagyon unom! Porik Tímea, Csíkszereda NAPSUGÁR, gyermekirodalmi lap. Kiadja a NAPSUGÁR Kf. Szerkeszik: ZSIGMOND EMESE (fõszerkeszõ), MÜLLER KATI. A szerkeszõség posacíme: 3400 Cluj, Sr. L. Rebreanu, Nr.58./28., C.P.137. Telefon/fax: 064/ Megrendelheõ a szerkeszõség címén. Honlap: hp://www.dncj.ro/ngos/napsugar; A lapok árá a kövekezõ bankszámlára várjuk: Con /ROL B.C.R., SUC. JUD. CLUJ S.C. NAPSUGÁR EDITURA SRL. Készül a kolozsvári TIPOHOLDING R. Nyomdájában. ISSN Ára 7000 lej s 19

20 Vágd ki az álarco, hajogasd, és a rajz szerin nyisszansd be a szemé, szájá. Ha a szaggao vonal menén jobbra-balra meghajod, könnyen elõrenyílik a szem, hára a száj. Mozgasd csak! Nézd, hogy pislog és dumál. ÉBREDJ, ÖCSI! BAGOLY- MÉCSES Vágd körül a baglyo, a rajz szerin vagdosd be, és ujjaddal old elõre a szemé. Lapíóra éve hegyes kiskéssel meszd be, és nyiogasd fel a ollai. Ragaszd befõesüvegre, melybe gyeryá állíoál.

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR!

ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR! 2001. SZEPTEMBER GÁRDONYI GÉZA ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR! A két gólyánk elment. Szent István király napján láttam õket utoljára a mezõn. Nem halásztak, csak álltak, álldogáltak elgondolkozva a fûben, mind

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00 Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint Júlia T Bálint Júlia Elkészült az órarend:-- Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint

Részletesebben

Lóni elõtt egy nagy bicikli állt. De nem rendesen,

Lóni elõtt egy nagy bicikli állt. De nem rendesen, 2003. JÚNIUS Lóni elõtt egy nagy bicikli állt. De nem rendesen, hanem fejre állítva. A nyeregre és a kormányra támaszkodva. Lóni föléje hajolt, nagy szakértelemmel nézegette. Pörgette a kerekeket, csak

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei A 2013/2014-es tanév egyéb ei tantárgy neve A továbbjutó tanuló neve, osztálya helyezés a helyezés a megyei Döntőben (II.) A szaktanár/felkészítő tanár/mentortanár neve Rozsos Tina 7.A 1. dr. Bálintné

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135 Eredménylista Bihar megye 5. osztály Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamondás Összesen 1. Brânda Cristian Alexandru Bálint Beáta Szacsvay Imre Általános Iskola Nagyvárad 50

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23.

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. II. Magvető Kupa Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. A verseny védnökei Dr. Görgény Ernő, Gyula város polgármestere Nagytiszteletű Baráth János református lelkipásztor Varga Ottó, igazgató Dr. Nagyné Sullay Márta,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

KAPUI ÁGOTA TÉLEN IS JÓ, NYÁRON IS JÓ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY A NAGY TERMÉSZET

KAPUI ÁGOTA TÉLEN IS JÓ, NYÁRON IS JÓ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY A NAGY TERMÉSZET 2001. FEBRUÁR KAPUI ÁGOTA TÉLEN IS JÓ, NYÁRON IS JÓ Jó volt széllel vándorolni, homokvárat ostromolni, táltos fûzfaág-paripát lombbal abrakolni. Jó volt fák közt sátrat verni, szamócák közt elheverni,

Részletesebben

Versenyeredmények (pályázatok) 2014/2015

Versenyeredmények (pályázatok) 2014/2015 Versenyeredmények (pályázatok) 2014/2015 A verseny megnevezése Helyezés A versenyző neve Felkészítő tanár KÖMAL Matematika "K" verseny (2013/2014) 7. helyezés Kamuti Harmat 9/A Szécsiné Festő-Hegedűs Margit

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TOMA KORNÉLIA F. DOCENS FORRÁS: GÓSY MÁRIA-IMRE ANGÉLA 2007. BESZÉDPERCEPCIÓS FEJLESZTŐ MODULOK. NIKOL KKT. BUDAPEST. Modul 1. Általános követelmény:

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3.

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. Bacskai Katalin 3010069 Gyógytorna-fizioterápia 4. Bagi Attila

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10.

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10. Clasa a XII-a A Sala-106-terem 12,30-14 BALOGH K.A. HANNA BÁNYAI I. BORBÁLA BELENYESI I.L. HELGA-ANGELA BENKŐ A. BEÁTA-MÁRIA BÉRES J. JÁNOS BÖNDI Z.L. TAMÁS 14-15 BUKSA L. EMESE-TÜNDE CSATLOS L. ANDREA

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben