GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM 2001. FEBRUÁR"

Átírás

1 GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM FEBRUÁR

2 KOVÁCS ANDRÁS FERENC

3 TIZENHÉT JAPÁN HAIKU * Öreg zarándok pallón boorkál: zápor jég-kopogása. Ki, merre arha rajad kereszül, éle, görbe háú híd? Tarka napernyõk á a csaornán: csilló vízbuborékok... Õszül a enger, lombja hull, ó, ködökben lengõ sziklaker! Kedvesem o vár: ablaka fölragyogó éli krizaném! * haiku: rímelen, 3 soros, 5/7/5 szóagos vers-villanás. Hullámzó söé enger, sajka, szigonyfény fésû a hajban! Ké köre rezzen, pihés barack hasad szé! Gyümölcs-szedõ lány. Kék sziaköõ szerelmi ánca: szirom szél fogai köz! Messze földeken árnyéko vesz lelkemen, fekeerigó! Vándorló kunyhó: vén köszörûs közeleg szalmakabában. Õsz. Kamakura. Fonnyad levél apad az õs fakapura... Milyen vándor hord éged, behavazo vén sás-kalap, ó, hold? KOVÁCS ANDRÁS FERENC kezé a eremõ fogja. Õ pedig kézen fog éged, s versében elvisz a világ, a udás, a lélek oly messzeségeibe, ahová magadban soha nem juhanál el. Mos épp Japánba. Hajnal-zivaar, be hideg vagy! Hány kicsi béka vacogha? Dérvere reggel. Komondorom már rideg reke ropoga! Félvak komondor virrasz küszöbömön, ó, szûköl a vén él! Fárad lovasok hegyi hágón: gazdálan sóhajok lengnek. Meredeken á majd hegyi fogadó vár: megpihenünk, szív! 3

4 A NYOLCADIK UNOKA Szusza-no-o, a hõs, egyszer Idzumo arományban a Hi folyó parjára érkeze. Ahogy o lépked a paron, keserves sírás hall. Egy vénember meg egy vénasszony sír-rí, s egy kislány becézgee, minha örökre búcsúzkodna õle. Amikor a hõs Szusza-no-o megkérdeze, kik is volnának õk, és miér sírnak olyan keservesen, a vénember így válaszol: Én a föld egyik isene vagyok, Asi-nadzucsi a nevem. Ez meg a feleségem, aki Tenadzucsinak hívnak. Ez a lányka az unokánk, Kusi-nada-hime. Azér sírunk olyan keservesen, mer nyolc lányunokánk vol, de hee már felfal a nyolcfejû kígyó, és mos erre az uolsóra kerül a sor. JAPÁN MESÉK A hõs mélységesen megrendíee az öregek szereee és fájdalma, a lányka szépsége pedig igaz szerelemre lobbanoa a szívé. Felajánloa há, hogy megküzd a nyolcfejû kígyóval, és megmeni Kusi-nada-himé, ha feleségül adják hozzá. Az öregek meg is ígérék boldogan, hogy eljesíik a kérés. Jö is a kígyó hamarosan a lányér. Nyolc feje vol és nyolc farka, a szeme vérben forgo; olyan hosszú vol, hogy nyolc völgyön á ekergõzö, amin csúszva-mászva közelede. Szusza-no-o gyorsan százfogú fésûvé válozaa a lányká, és a hajába rejee, azán rengeeg igen erõs szaké, rizspálinká készíee az öregekkel, megölö vele nyolc haalmas hordó, és vára a kígyó. A kígyó nyolc szájával megia mind a nyolc hordó szaké, csúnyán lerészegede, és álomba merül. Erre vár csak Szusza-no-o! Kivona a kardjá, és darabokra szabdala a gonosz szörnyeege. Visszaválozaa a hajába reje százfogú fésû Kusi-nada-himévé. Semmi sem áll mos már boldogságuk újában. El is indulak együ Szugába, Idzumo arományba, hogy nagy ünnepélyesen megüljék a lakodalma. 4 UNIPAN HELGA rajzai

5 A CSODATÉVÕ LEGYEZÕ Valamikor, igen régen, él egy fiaal pászor. Szép szál legény vol, de szegény, min a emplom egere. Egy nap megláa az öreg halász világszép leányá, s aól fogva éjjel-nappal õ jár az eszében. Megszeree a lány is a pászor, még álmában is õ láa. Elhaározák, hogy hamarosan megarják a kézfogó. Csakhogy hiába. A halász leányá néhány nap múlva egy vénséges, gazdag kalmár kére feleségül. A szegény halász odaígére neki, s ráparancsol a leányra: Máól fogva színé se láhaod annak az ágrólszakadnak! Mire a hold elfogy, a gazdag kalmár felesége leszel! Sír, keserge a lány, de nem ehee apja ellen. A fiaal pászor meg elbujdoso. Men, vándorol, esére sûrû rengeegbe ér. Talál egy odvas, öreg fá, bemászo az odúba, hogy abban húzza meg magá éjszakára. Éjfélájban nagy zúgásra-morgásra riad. A szörnyeeg erdei sárkány röppen a fa alá zsákmányával, egy fehér szakállú öregemberrel. Jó erõsen odakööze a fához, és rárivall: Reggel felfallak! Addig alszom egye! És már horkol is, hogy zenge belé az erdõ. A pászor nem soka gondolkodo, kimászo az odúból, és gyorsan eloldoza az öregember. Amikor megszabadul, így szól az öreg: Megmeneed az éleeme, legény! Fogd ez a legyezõ. Aki ezzel háromszor meglegyini magá, egy csapásra megfiaalodik! Megörül a legény a rika ajándéknak. Siee vissza a falujába. Épp aznap vol a lakodalom. Jö is a násznép. O lépdel a szépséges leány a csúf vénség oldalán. Szomorú vol az arca, fehér, min a vászon. Megsajnála a pászor, gondola, ha már nem lehe az övé, segí raja. Odalépe a vén kalmárhoz, elõvee bûvös legyezõjé, és az monda: Fiaalodj meg! Azzal háromszor meglegyinee. Kisimulak a ráncok a vénember arcán, fehér haja visszafekeede, ermee kiegyenesede. Hanem a mohó kalmár nem ére be ennyivel. Kikapa a legyezõ a pászor kezébõl, és ovább legyeze magá: Még fiaalabb akarok lenni! Még fiaalabb! Szempillanás se el belé egy csecsszopó gyerek rugódzo a vén võlegény helyén a porban. Nem menyasszony kell ennek, hanem dajka! hahoázo a násznép, de nem széled szé, hanem megüle nyomban a halász leánya meg az ifjú pászor lakodalmá. 5

6 LÁSZLÓFFY ALADÁR JAPÁN Oda közel, õlünk ávol kilászik az óceánból három-négy-ö nagyobb szige rajuk ûzhányó és lige. Sarkanyú-szerû az eresz, ha az ég harmao eresz. Szorgalmas nép lakja: szele s vihar is áél elege, földrengéssel, szökõárral, sziklás szegénységgel, sárral fenyegee mindig sorsa, míg nehezen összehorda mai országá, udásá, eve bambusz, hala, kásá, fene késé s fene eszé. Ma a házaája de szép, milyen kényelmes és isza! Ferde szemébõl a mosoly nagy idõkbõl köszön vissza. Japánban nincs kövér ember (csak a szumó birkózók)! Disznóhús alig esznek, annál öbb hala, algá, rizse. A krizaném egyik kedvenc csemegéjük. Százféle finomságo fõznek belõle. A japánok szerin az éle sok eleme mûalkoás: a lakás, a ker, a eázás, a harc. Színházmûvészeükben fonos szerepe kap a zene, a mozdula, az arcjáék. Szamuráj harci díszben. A kelei harcmûvészee (dzsúdó, karaé, kendó) is a japánokól anula a világ. Õsi mûvelségük mellé a japánok felépíeék a modern világ egyik legfejleebb ipará, gazdaságá. Az elekronikában világelsõk. Hogyan? A japánok ma is épp oly fegyelmezeek, szorgalmasak, céludaosak és összearóak, min kaona õseik, a szamurájok. 6

7 A buddhizmus melle a sinoizmus a japánok vallása. Ilyen szenélykapu (orii) áll minden sinoisa emplom elõ. A Fudzsi a japánok szen hegye hajdan soka puszíó, 1707 óa pihenõ vulkán. A messzi kelei szigeország neve cseresznyevirágo jelen. Zászlóján a korong a felkelõ napo, a fehér mezõ a japánok éleének, vallásának egyik alapelvé, a iszaságo jelképezi. Ikebana a virágköés mûvészee. Aki éri az ikebana nyelvé, úgy olvas e virágköleményekbõl, min más a könyvbõl. A hagyományos japán ház fából, papírból és rizsszalmából készül. A isza ohonokba cipõvel nem lépnek be. Búor alig van, érdelve esznek és gyékényen alszanak. Ünnepre a nõk ma is kimonóba ölöznek. A easzerarás, akárcsak az origami, a papírhajogaás mûvészeé már az iskolában anulni kezdik. CSILLAG- IGÉZÕ Ismerelen japán kölõ verse RAB ZSUZSA fordíása Tanabaa-csillag! Tanabaa-csillag! Add, hogy jól, szépen írjak! Vezesd kezeme, Tanabaa-csillag! Verse írok neked, csillag, hosszú, hosszú, arka papírra! Vezesd jól kezeme, Vezesd jól kezeme, Tanabaa-csillag. 7

8 8 KASSÁK LAJOS JAPÁN KAKASOM Van nekem egy japánföldi, vörösszemû kakasom. Kérék már a cirkuszosok, félvilágér nem adom. Elszomszédol, ökmago lop, bosszanja a zsugori, hajnalonkén föl a naphoz pánlikáka kukorí. JAPÁN MESÉK A NAP, A HOLD ÉS A KAKAS Réges-régen örén, amikor a Nap, a Hold meg a Kakas együ éldegél az égen egy szép kis felhõházikóban. Tesvérek volak és nagyon szereék egymás. Egyszer a Nap vándorolni indul az égbolon. A Hold és a Kakas ohon marad. Üldögélek, beszélgeek. Egyszer csak a Hold megpillanoa az égbol másik sarkán a Bika csillagképe. Tüsén indulj, és hozd el nekem! szól esvérének. A Kakas meglepõdö a furcsa kívánságon. Így válaszol: Hogyan is eheném meg, hiszen kicsi és gyenge vagyok ahhoz. A Hold kööe az ebe a karóhoz. Veszekedni kezdek, és addig aszigálódak, lökdösõdek, míg a Kakas leese az égbolról, egyenesen a Földre. Mikor a Nap visszaér a felhõházikóba, kerese a kicsi, a Kakas. A Hold kényelen-kellelen elmeséle a öréneke. Lám csak, nem udsz békességben élni a esvéreiddel monda szigorúan a Nap. Azzal bünelek meg, hogy soha öbbe nem jöhesz velem együ az égbolra. Máól kezdve csak akkor mehesz el hazulról, amikor én már lefeküdem. A Hold már szána-bána, ami cselekede. De há segíeni nem lehee a dolgon. A Kakas örökre a Földön marad. A Nap megjósola, hogy kedves esvére, a Kakas soha nem fogja õ elfelejeni, és lesni fogja, hogy láhassák egymás. És valóban így is örén. Azóa a Kakas hajnalban, amin a Nap megjelenik az Égbolon, kiáll a legmagasabb szemédombra, és nagyo kukorí, hogy menõl hangosabban és menõl közelebbrõl köszönse esvéré: Kukurikú, kukurikú! Nézzéek, o van az én jó esvérem, üdvözöllek, báyám, felkelõ Nap! De ese, mikor az égbolon megjelenik a Hold, hogy felválsa a Napo, a Kakas beszalad a házikójába, mer láni sem akarja a gõgös nénjé.

9 A MAJOM MEG A VARANGY ASZTALOS LAJOS fordíása Amin mondják, egyszer odafön a hegyen alálkozo a majom meg a varangy. Közelede az új eszendõ, a völgybéli faluból fölhallaszo a mozsarak buffogása. Készül az ünnepi párol rizsgombócésza. Erõsen korgo a majom bendõje. De éhes vol a varangy is. Tanakodak egy ideig, hogyan ehenének szer egy kis rizsészára. Azán, amikor kieszelék, a falu felé indulak. Elsõnek a majom ér oda, s elrejõzö a bíró házának hásó kapujánál. Kevés idõ múlán megjö a varangy is. Bekúszo az udvarra, és zsupsz, nagy csobbanással bele az udvaron levõ avacskába. A zajra fölfigyelek a rizsészá készíõ legények. Mi vol az? kérdeze egyikük. Minha az úr a avacskába poyan volna. Nosza, mozsara, rizse ohagyva nyomban a vízhez rohanak. Eközben a majom sem vol res, rizsészásól, mindenesõl felkapa a mozsara, és uzsgyi, ki a kapun, föl a hegyre, annak is a eejébe. Kúszva, mászva, egy idõ múlva megérkeze a varangy is. No, szól a majom, amondó volnék, ne osszuk el a rizsészá csak úgy né, hanem gurísuk le a mozsara a hegyen, s aki elsõnek éri uol, az egye meg az egésze. A varangynak nemigen vol ínyére az öle, mer uda, hogy úl lassú a versenyfuáshoz. De azér beleegyeze. Egy, keõ, hááárom! kiáloa, és meglöke a mozsara. Az nagy robajjal gurul a völgy felé. A majom uána veee magá, csak úgy szede erõs lábá. A szegény varangyo azonban nem segíeék apró lábai. Mégis rámosolygo a szerencse: a sebesen guruló, ide-oda verõdõ mozsárból kizöyen a rizsésza, és fölakad az ösvény melle egy bokor ágára. Ó, be szerencse! huppan mellé a varangy, s már lakmározni is kezde. A majom hiába rohan, a völgyben csak az üres mozsár vára. Nagy mérgesen a eõ felé indul. Ravaszul így szól a falaozó békához: Komám, nem volna kedved elõbb a másik oldaláról enni? Arra gondol, hogy amíg a varangy a észa másik oldalára megy, elkapja az egésze, és gyorsan bekapja. Egye se fájjon a fejed felele a varangy, a észa az enyém, és arról az oldalról eszem, amelyik nekem eszik SZÉKELY GÉZA rajzai Az origami béka nem eve rizsészá, mégis nagyo ugrik. 1. A ké négyzenyi papírlapo hajogasd meg a szaggao vonalak menén, majd az a-b-c-d rajzocskák szerin. 7. 9

10 Ihon van-e a gazda, van-e jó farsangja? Az origami a papírhajogaás mûvészee a kirigami a papírvágásé. Készís kirigami jelmez a karneválra. A munka meneé és az eredmény a képeken láhaod. Ha kicsinek bizonyul a levélpapír méreû lapból készül lovag- és bohócfejfedõ, szabj magadnak arányosan nagyobb papír- vagy karondarabo. Szabadkai olvasóink farsangi ölee. Vágd körül a églalapo, a rajzol részeke vágd ki óvaosan, mer minden fancsikára szükséged lesz. Ragaszd fel õke egymással szembe egy fehér lapra úgy, hogy fele poziív, fele negaív legyen. Tervezz e is új formáka. 10

11 József Aila réfás érendjével kívánunk nekek vidám farsangolás. ÉTKEK ÁRADATA E levesõl mennek falnak, Kik belõle soka falnak. Majonézbõl bármily kevés Harmadnapos hideglelés. Hajh, a ojás nehéz fala! Ez mondja a apaszala. Pulykamellõl hull a hajad, Jobb ehá, ha álban marad. Szeplõ szaporí a kappan, nem viszi le semmi szappan. Lúdalpa kapsz uborkáól, Ne is égy belõle máól. A fekee örök áok Dehá úgyis megisszáok... Megmondák az aposolok, Nem inni valók a borok. T Ím há aki mérékleel szórakozo az ékekkel, s meg nem roggyan keze-lába, jöhe a ánciskolába. Járjuk, min a szél a puszán, fölfrissülünk majd káposzán, káposzának is a levén, min a beduin a evén. Mi legyek a jelmezbálon? Ha szakács leszel, ezzel a verssel nagy siker arahasz (a papírálakon a fogások színes papír- vagy rongygombócok). Figyeld meg rajzainka: minden akad a ház körül, amire szükséged lehe az elkészíésükhöz. Százlábú, kiskirály szolgája, lovagló Napóleon vagy punk lehesz egy kis fanáziával és munkával. (E hasonla egyéb híján, nem örén csak a rím mián.) S ha még fogá feni falánk frissen sül a farsangi fánk, kívül piros, belül foszlik, míg a vendég el nem oszlik. S aki panasszal van bajba, menjen a sóhivaalba! 11

12 I szüleem Csíkmenaság Hargia megyében, az alcsíki medencében erül el. A falun áfolyó paak neve Taploca. Menaság öbb ízesbõl áll: Újfalu, Alszeg, Középszeg, Felszeg és Poyand. Régen az emberek lóenyészéssel foglalkozak, a falu a ménesekrõl kapa a Ménes ág Menaság neve. Új sorozaunkban együ uazunk Erdélyben. Várjuk a i meghívásooka is. Járunk már: Zsibón, Székelyszenkirályon, Torockón, Marosvásárhelyen, Vízaknán. Márciusban hová láogassunk? Poyand nevû ízesrõl az a legenda járja, hogy legelõször egyelen család kölözö oda. Amikor valaki megláa az egyedülálló háza, felkiálo: Na, ezek is idepoyanának! Így szülee meg a Poyand név. Írák és rajzolák: Adorján Mária, Bende Orsolya, Incze Tímea, Tompos Gellér, Varga Ferenc harmadikosok; Adorján Csaba, Adorján Szabolcs, Bálin Zsombor, Boh Miklós, Dénes Margi, Erdély Gábor, Erdély Mónika, Erdély Enikõ, György Anónia, György Izabella, Karácsony László, Madár Zsuzsa, Majláh Zia, Sándor Gabriella és Varga Éva negyedikesek Károly Veronika aníónõ vezeésével. Csíkmenaságon sok dûlõ van: Havas eleje, Mesz, Hosszúaszó, Cseralja, Tompád, Hágó. A dûlõke nagyon szerejük, fõleg élen, mer nagyon gyorsan csúszik rajuk lefele a szánkó. Nyáron a dombok, hegyek virágoznak, és füve eremnek. Az az emberek lekaszálják, amikor megszárad, fölakarják, boglyába rakják, fölhányják a szekérre, és hazaviszik. Majd élen a ehenek megeszik a széná. 12

13 Falunk római kaolikus emploma Árpádkori alapra, a 14. században épül. Szép szárnyasolárunka a budapesi múzeumban õrzik. A emplom körül vasag kõfal van. Régen, mikor Csíkmenaság haárvédõ falu vol, a szomszédos Hosszúaszón, a Libidári dombon, egy kasélyban lako Xánusz Kereszes alcsíki királybíró. Az uolsó aárpuszulás idején az õ vezeésével védék meg Menaságo. Éleé ebben a csaában veszíee el, ezér le iskolánk névadója. Iskolánkban I-VIII. oszály mûködik, és van óvoda is három csoporal. Falunkban sok a farago, virágos, galambdúcos székelykapu. Ilyen köszönés faragnak rájuk: Szíves vendégláó e kapu gazdája, de az álnok hízelgõ végképp kizárja! Béke a bemenõnek, áldás a kimenõnek. Ha még nem udnáok, anuljáok meg a legszebb menasági népdal: & Re-pülj, ma-dár, re - pülj, Me-na-ság-ra re - pülj, & É - des ga-lam - bom - nak gyen-ge vál - lá - ra ülj. Mondjad, én küldelek, Mondjad, hogy rab vagyok, Szerelem ömlöcben Térdig vasban vagyok. Rab vagy, rózsám, rab vagy, Én meg beeg vagyok. Mikor eljössz hozzám, Akkor meggyógyulok. Sok évvel ezelõ vol egy népánc együesünk, a Gyöngyös Bokréa. Bors Julianna aníónõ vezeésével bemuaák a menasági áncoka, népszokásoka. Az iskolában mi is szokunk furulyázni, áncolni, énekelni. Szereem a falumban a régi népszokásoka: a szürei bál, Mária koronázásá, karácsonykor az éneklés, a farsangi szénaánco, maskaráka, kürõs kalácso. Az egyik legvidámabb szokás a farsangemeés. Húshagyó vasárnap a maszkurák végigvonulnak a falun. Elégeik a szalmabábuka, áncolnak, ijeszgenek minke az ördögollóval és hamaszacskóval (hamvas zacskó). A ké fõszereplõ Konc király és Cibre vajda. Pünkösdkor a falu apraja-nagyja a kereszel a csíksomlyói búcsúra zarándokol. Ide mindig gyalog szokunk menni. 14

14 DÉNES GYÖRGY TÉLI ERDÕ Fagyöngy hajlik fagyöngyre, lepereg a göröngyre, fenyõ sóhaj, szél dudál, fagyalbokor szundikál. Moha rozsdás bársonya, raja a nyár lábnyoma, farkasboroszlán-bokor, ágán parányi csokor. Vörösfenyõ, gyanaszag, aplógomba, iszalag, jeges örvény, havas ág, gyönyörû mesevilág. Bekülde Bálin Renáa, Ágya! Havona 3 díja sorsolunk ki Mos edd el az ecsee, feséke, és végy elõ olló, ragaszó: kollázs, azaz ragaszo képe készíünk. Az alap lehe fehér vagy színes papír, eseleg karonlap, a képe alkoó elemek pedig elõre elerveze formájú, színes papírfecnik, régi folyóiraból, újságból kivágo foók vagy akár családi fényképek, de szárío virágoka, leveleke, sõ cérná, gombo is felhasználhasz. Elõbb ervezz, csak uána ragassz. Tanulmányozd de ne uánozd! az i láhaó példáka. Ugye, nekem is megmuaod?! Masza Mûvész Müller Vilmos, Kolozsvár Lupuj Mónika, Sepsiszemerja Havona 3 díja sorsolunk ki Szólj, szám! Szõdd mondaba a szavaka úgy, hogy egyszer fõnévkén, egyszer melléknévkén szerepeljenek: árva, óriás, édes. j vagy ly? Póold a hiányzó beû: he_ez, fo_a, ha_ol, va_az, sü_ed, mé_í, ad_uk, _ukasz, ha a. Gyûjs számneve aralmazó állaneveke. Rend a lelke mindennek. Gyûjs összee szavaka, amelyekben szerepel a rend szó. Fejezd ki egy-egy ragos fõnévvel: ki hol van, vagy hová ar.! BARTA ISTVÁN ÉVSZAKOK Ha csizmá nyalkán húz fel a gyerek, Tavasz van akkor, fogadni merek. Veés pirul, a föld népe kaszál: Izzó egével mosolyog a nyár. Ha lusán ballag, s dudorász a csõsz: Ragyogha a nap az derekas õsz. Ha körmére fúj, aki krumplin él: Akkor bizonyos, hogy i van a él. Bekülde Láng Adrienn-Ive, Börvely 14 Novemberi nyeresek: Budai Noémi, Árpásó (1), Lakaos Júlia, Zilah (2) és Kiss Tünde, Szamárnémei (3). 2 3 Sruguraº-Fazakas Kriszina, Marosvásárhely 1 Novemberi megfejések: 1. hüppög, szipog, könnyezik, piyereg, elörö a mécses, sírdogál, iaja az egereke, sír, zokog, bömböl. 2. Aszurok fekee. Tûvel szúrok. Szorul a hurok. Pengnek a húrok. Apadban ülök. Felállnak az ülõk. Hava seprünk. Jól seper a seprûnk. 3. vár, ég, fal, szív, nyúl, korom, nyír, sír, nyom, fej, szán. Nyeresek: Dénes Réka, Baró; Kiss Emese, Székelyudvarhely és a székelyvarsági öödikesek.

15 " " BITAY ÉVA JÓ ÉTVÁGYAT! Hogy mennyire meg udják az evéssel is keseríeni a gyermek éleé! Hogy ülsz az aszalnál? Hogy fogod az a villá? Nem széná hánysz vele! Ne szürcsöld a leves! Edd meg, ami a ányérodon van! Nem csoda há, ha az agyongyöör gyermek így sóhaj fel: Milyen jó dolguk van az állaoknak! Az esznek, ami akarnak, s úgy, ahogy nekik eszik. Vajon igaz ez? Nem éppen! A nagypanda és a koala például állandóan diéázik. Elõbbi kizárólag bambuszrügye, uóbbi eukalipusz levele eszik. Rajuk kívül még sok olyan álla van, amelyik sajáos koszon él. Lássunk közülük néhánya lier rákleves ebédre ez lehene a kékbálna jelmondaa. Ennek a haalmas, akár 24 m-re is megnövõ állanak olyan szûk a garaja, hogy csak apró lényeke bír lenyelni. Fõ ápláléka a sarki vizekben élõ, alig pár ceniméeres rákocska, a krill, amelyik olyan haalmas ömegben lebeg a vízben, hogy valóságos rákleves alko. Ez meríi kapunyira áo szájába a bálna. Fogai nincsenek, szájpadlásáról hoszszú szarulemezek, úgyneveze szilák lógnak, ökélees szûrõ alkova. Amikor a bálna becsukja a szájá, a víz kifolyik, a sok apró rákocska meg a gyomrába vándorol. Eleven légypapírral szerele fel a ermésze az Afrikában élõ obzoská.tesé barna szarupikkelyek boríják, amiõl az álla olyan, min egy úra kel haalmas fenyõoboz. Arcorra csõszerû, a végén csak akkorácska szájnyílása van, amelyen éppen ki udja dugni a 40 cm hosszú nyelvé. Ilyen hosszú nyelv el sem fér a szájában, a mellüregéig nyúló zacskóba húzza, amikor éppen nincs szüksége rá. Nyelve ragacsos, min a légypapír, a obzoska a hangyák és ermeszek zegzugos járaaiba dugja, idõnkén visszahúzza, és leszopogaja, Sok álla visel álarco. No nem a farsang, hanem a rejõzködés kedvéér. Ellenség legyen a alpán, amelyik meg udja különbözeni a bosáská a faágól, levélõl vagy ermésõl, amelynek alakjá, színé ökéleesen uánozza faja él világszere. A hímek igen rikák, a nõsény álal lerako peébõl megermékenyíés nélkül fejlõdik ki a fiaal álla. IMÁDKOZÓ ÉS BOTSÁSKA Csíkszereda. A bosáska növényevõ. Annál félelmeesebb ragadozó az imádkozó sáska. Hosszú elsõ lábá úgy arja, minha imádkozna (ájaos manónak is hívják), de jaj annak a rovarnak, amelyike ezzel a üskés fogókészülékkel elkap. Úgy beleolvad környezeébe, hogy áldozaa gyakran rámászik. Kannibálok : egymás is felfalják. A dögkeselyû köve dob a sruccojásra, hogy felörje. ami ráragad. Konzervdoboz, konzervnyió nélkül! Milyen bosszanó! Finom falaoka rej bizonyos keselyûk számára a sruccojás, de bajos felnyini, mer kemény a héja, és mindig elgurul. Sebaj, van a keselyûnek magához való esze! Haalmas karmaival megragadja a konzerve, felszáll vele a magasba, a kövekre eji, s már ki is nyíl. Lehe csemegézni! KISKÓPÉ Havona 3 díja sorsolunk ki Mi és hogyan esznek a lepkék? Hol arják az evõeszközüke, amikor nem használják? Novemberi megfejés: Õszszel a közönséges darazsak elpuszulnak, csak az anya vészeli á repedésekben a ele, s avasszal újraképezi a családo. Nyeresek: Bedõ Bearix, Sepsiszengyörgy; Gál Mára Emõke, Kolozsvár és Fekse Ágnes, 15!

16 J TALÁLD KI! HAHOTA J Ami engem leginkább érdekel, 1 Melyik embernek éleveszélyes forró lábfürdõ venni? A hóembernek. Szász Csaba Lajos, Marosvásárhely R Uram, azér jöem, hogy megkérjem a lánya kezé. Rendben van. És melyike akarja: a kisebbike vagy a nagyobbika? Hogyhogy. Há nem egyforma a lánya ké keze? Bálin Erzsébe, Sepsiszengyörgy R A gyerekek a vízibolhákról anulnak. Rémes lehe a halaknak mondja Pei. Miér? Mer nem udnak vakarózni. Barabási Tivadar, Marosvásárhely R Kisfiam mondja a örénelemanár, ugye, e soka beegeskedél. Mióa is hiányozál? A római birodalom bukása óa, anár úr kérem. Jenei Noémi Ildikó, Marosvásárhely R A 150 kilós súlylökõ mamája panaszkodik: Egész vagyonba kerül a fiam koszja. Csak ejre millióka kölök havona. Miér nem vesz egy ehene? Úgy jobban járna anácsolja a szomszédasszony. A mama némán legyin: Veem. És? Megee. Józsa András, Zilah R 16 az a rejvényben szerepel. Máron Zolán, Marosszengyörgy Egy búordarab. Kiss Ania, Marosvásárhely Ha felveszik, sír, ha leeszik, hallga. Mi az? Válasz a rejvényben. 1. Innivaló 2. Nézné 3. Déli gyümölcs 4. Zenére örénõ lépkedés Margi Orsolya, Marosvásárhely s 1 Nagy edény 2. Kezünk végén van 3. Hangszer 4. Így szól: ik-ak 5. Méhek gyûjik 6. Becéze Ágnes 7. Megszabadul az özönvízõl 8. Igen, angolul JANUÁRI MEGFEJTÉSEK 1. csoki, sáros, orosz, kósza, iszap; 2. lila 3. Móra Ferenc 4. ulipán, rózsa, napraforgó, hóvirág 5. Halló! 6. Rigócsõr király 8. Sára, Tamás, Bea, Mari, Csaba 9. 6-os, mer a szemben levõ számok összege mindig 15; 10. Peõfi Sándor, József Aila 11. mexikói gyalogol a síneken; hé örpe a domb mögö; nyuszi háulról; zsiráf az ablak elõ 13. Arad, Déva, Temesvár 7. A számok és ükörképük íme a folyaás: Szász Csaba Lajos, Marosvásárhely: éli sporeszköz Olvasd össze a kezdõbeûke. A megfejés egy állanév. Miklós Aila, Székelyudvarhely ± Úgy vezesd a kislány a lufikhoz, hogy úközben csupa mosolygós arcú kockába lépjen! Fülöp Ágnes, Felsõboldogfalva L L J J L L L J J L J J J L L J L L L J J J J L L L J L J L L J J L L L L J J L ² 1. Vízlelõhely 2. Arra a helyre 3. Ollós álla 4. Orosz király 5. Zokog 6. Idõmérõ 7. Csen 8. Ady egyik álneve 9. Idõs, öreg Képrejvényem megfejése egy gyönyörû kirándulóhely. Mihályi Renáa, Bikafalva í=i a=á x-os

17 Anenna faja 1 Ef! P Nagylyukú könyve ABC Aggódni közepe! Füzee, Aól kezd! Alig van fogva szia hangja védi L é REJTVÉNY- PÁLYÁZAT VAJNÁR ILONA rejvénye Tejelõ álla Tekergõ Hasonlóság (ANALÓGIA) Madárûzõ szó Mozgásképelen Ing vége! Arra a helyre aszí In a Tág fejével Gól közepe! Pl. a fizika Texilnövény MÓL ³ Indíék 2 Ferõleníõ szer TAO R Gólya közepe! Énekes madár Magyar auójel Iskola vége! Leszálló repülõ Alá Régi TValkarész Kérdõszó Személyes névmás Egy ember 2 zsáko szerene elhelyezni ebben a rakárban. A rakáros azzal a feléellel engedi meg, hogy ovábbra is 9-9 zsák legyen a szélsõ sorokban. Az ember el is helyezi a zsákoka (rajzold le hogyan), de amikor érük jön, 4-e visz magával. A rakáros nem veszi észre, mer ovábbra is 9-9 a zsákok száma a széleken (rajzold le ez is). Cosma Ingrid, Tói CU Puha Egy álla neve. Kiss Réka, Kovászna Zé! Falu (GELENCE) µ Izomköõ Lusa, res Egy meserség. Zolcsák Zsol, Szamárnémei Februári rejvénypályázaunk megfejése egy csujogaó elsõ sora. A folyaás így hangzik: Csak elûzzük a ele! A kezdõsor írd meg a szerkeszõség címére március 15-éig, ha szerenél rész venni a sorsoláson. Kellemes farsangolás kíván a Rejvénykirály A NOVEMBERI REJT- VÉNYPÁLYÁZAT megfejése: Szõdemeer; Vaniaum vanias; Himnusz. Nyeresek: Makó Edina és Ania, Kökényesd; Durs Diana, Arad; Gábor Zsuzsa, Kisgalambfalva; Szász Bálin, Marosszengyörgy és a sepsiszengyörgyi Mûvészei Líceum II. B oszálya. Jualmuk egy-egy mini-puzzle, a marosvásárhelyi BIRD- ECO cég ajándéka. H SZ é Ú NYERTESEK 17

18 F Köszönjük a sok-sok levele! Örvendünk, hogy kísérleezve keresiek az úja mind mese- és versírásban, mind rajzban. Legszebb munkáika küldék el: a csíkszeredai József Aila Ál. Iskola III. B; a gyergyószenmiklósi Fogarassy Mihály Iskola II. C; a Salamon Ernõ Líceum III. A; a kovásznai Orbán Balázs Iskola II. B, III. E és IV. E; a szamári Brâncoveanu Iskola III. C; a marosvásárhelyi 1-es Ál. Isk. IV. D oszálya; a szabadkai IV. B; a kászonújfalui II. és III.; az élesdi III. E; a börvelyi IV. A; a sepsiszemerjai II.; a zeelaki II. A oszály; a magyarlapádi Mesekör agjai; szilágynagyfalui, zabolai, dobrai olvasóink; a balavásári másodikosok; a mezõfényi harmadikosok. Héjja Máyás és Szoyori Imola, Brassó; Szabó Sándor és Gál Zsol, Felsõboldogfalva; RAJZ Bereczki Gábor, Érbogyoszló; Láng Melinda, Mezõperi; Simma Zsol, Zealaka; Fekee Zsol, Zsibó; Burja Orsolya Kinga és Arle Renáa, Halmi; Ferencz Szabolcs, Csíkdánfalva; Olosz Zsol és Szász Kaalin, Páva; Pázsin Alpár, Segesvár; Trombiás Emese, Budai Arnold, Árpásó; Szilágyi Panna, Vargyas; Hajdú Tímea, Dulányi Aida, Szamár; Csíki Tamás, Kisiraos; Páll Norber, Orbaielek; Higyed Emília, Füzesmikola; Szõcs Debora, Ambrus Tímea, Moldován Róber, György Emõke, Gyergyószenmiklós; Wenzl Tímea, Serban Réka, Bedõ Bearix, Sepsiszengyörgy; Szekrényes Ruben, Vajdahunyad; Szász Annamária, Homoródszenmáron; Ebers Vikória, Czier Thomas, Csanálos; Borbély Adina, Raugh Kriszina, Gombár Edina, Nagyvárad; Szakács Gáspár, Nagyenyed; Székely Sarola, Bucse Júlia, Molnár Beáa, Frunda Csenge, Boa Dalma, Frigy Bálin, Vios Fruzsina, Toldi Tünde, R E B 18 U R Á LEVELEZÕ AZ ÉN ÉDESAPÁM Az én édesapám Nem egy olyan apa, Aki azon örje eszé, Hogyan lopja a napo. Az én édesapám Azon öri eszé, Hogyan csináljon Több dolgo egy napon. Az én édesapám A legjobb a világon, A ké gyereké Szerei nagyon. Gábor Andrea, Haraszos Tamás Emõke, Tamás Szabolcs, Marosvásárhely; Bunger Beáa, Kökényesd; Hiri Lilla, Érszõllõs; Kiss Emese, Székelyudvarhely; Balla Kriszina, Borsos Ágoa, Csomafalva; Zsigmond Noémi, Disznajó; Gál Réka, Lisznyó; Tankó Andrea, Kézdivásárhely; Peres Zolán, Maroshévíz; Line Ibolya, Barcaújfalu; Nagy Noémi, Székely Erika, Marosszengyörgy; Baráhi Zsófia, Kézdiszenlélek; Miszi Andrea, Fábián Andrea, Kolozsvár; Bálin Júlia, Szilágysámson; Gábor Szende, Mikóújfalu; Vajda Aila, Baró; Taár Ania, Székelykereszúr; Székely Andrea, Szászfenes; Sándor Tamás, Méra; Lovász Szõcs Enikõ, Sárvásár A CSALÁDOM Az én családom nagyon jó, A kishúgom mosolygó, Az apukám javíó, Az anyukám szigorú. Én másodikos vagyok, Sokszor soka anulok, A maeke kedvelem, S a családom szereem. Szabó Sándor, Felsõboldogfalva Boglárka, Mezõpani; Simó László, Szendemeer; Kabai Andrea, Szilágynagyfalu; Csomós Tímea, Kiss Levene, Kovászna; Kálmán Gergely, Nyárádszenanna; Bálin Szilárd, Bánffyhunyad; Aczél Izabella, Imecsfalva. Bereczki Szabolcs, Székelyudvarhely; VERS, MESE Erdei Imola, Fazekas Brigia, Tói; Benedek Lehel, Szörcse; Rácz Emõke, Mezõbánd; Csíki Tamás, Kisiraos; Kõrösi Tünde, Szalárd; Bándi Eliza, Zilah; Molnár Csilla, Borszék; Pei Kaalin, Szõkefalva; Barha Enikõ, Haraszos; Szabó Gizella, Dicsõszenmáron; Lõrincz Brigia, Sinkó Dávid, Arad; Rusz Erzsébe, Vlas Ria, Kolozsvár; Bokor Levene, Bánffyhunyad; Dascãl Imre, Nyárádkarácson; Nagy Ágnes, Torda; Daróczi Beáa, Zsibó; Isván Réka, Nagyvárad; Simon Péer, Vajdakamarás; Mircse Kinga, Hilib; Kozma Ágnes, Szabó Péer, Marosvásárhely; Szövérfi Melinda, Jedd; Szengyörgyi Csaba, Ádámos; Kiss Imelda, Alsóbölkény; Enceanu Ania, Brassó; Préda Jonahán, Sepsiszengyörgy; Paizs Enikõ, Kovászna; Kánya Eszer, Csíkszengyörgy; Kovács Adrienn, Felsõboldogfalva; Szávuly Mihály, Maroskereszúr; Bányász Hunor és Andrea, Gyergyóújfalu.

19 Lõrinczi Edina, Gyergyószenmiklós ZENEBONA Kacsa és baráai zenészek. Egyik nap olyan zeneboná csapak, hogy rezge bele az ablak. A szomszédok ordibálak, de a zenekar egyik fülén beengede, a másikon ki. Csak a maguk feje uán menek. Végül addig csûrék-csavarák, míg szép zenére alálak. Olyan szép zenebona le, hogy elképzelni az nem lehe. Ekkor azán megbékülek a szomszédokkal. Hogyha meg nem békülek volna, az én mesém is ovább aro volna. Józsa Tihamér, Orbaielek Címlap: KOPACZ MÁRIA A KISMADÁR ÉS A NAPSUGÁR Ragyogó a napsugár, Füyüli a kismadár. Igazad van, kismadár, Ragyogó a napsugár. Aranyos a kismadár, Suogja a napsugár. Igazad van, napsugár, Aranyos a kismadár. CSAK ÍROM A VERSET... Csak írom a verse a végelenségig, S meg sem állok az idõk végezeéig. Mos végre vége ér egy szakasz, De még mindig jönnek eszembe a szavak. Nagy ez a világunk, Sok benne az ember, Sokan elég szívelenek, Mások viszon kedvesek. Kövérek vagy csinosak, Osobák és okosak, Színesek vagy fehérek, De jó, hogy sokan õszinék. György Éva, Lövée Gurbai Georgina Kaalin, Diószeg Pisak Lukás Borbála, Marosvásárhely Haller Adrián, Szabadka András Jenõ, Olszakadá A TÉL Lehûl az idõ, Fúj a szél, Már madárka sem száll Az eresznél. Fagyos az idõ, Elel az eszendõ, Az egy éves gyerek is Már keõ. Molnár Zsol, Székelyudvarhely EGY KALITKÁBA ZÁRT MADÁR O kin sü a nap, szabad minden: madár, bogár és minden ember. De i a szûk kalikában zsibbadan gubbaszok; i kicsi a hely, repülni nem udok. Szerenék szabad lenni, az égen vidáman repülni! Engedjeek szabadon! A rabságo én nagyon unom! Porik Tímea, Csíkszereda NAPSUGÁR, gyermekirodalmi lap. Kiadja a NAPSUGÁR Kf. Szerkeszik: ZSIGMOND EMESE (fõszerkeszõ), MÜLLER KATI. A szerkeszõség posacíme: 3400 Cluj, Sr. L. Rebreanu, Nr.58./28., C.P.137. Telefon/fax: 064/ Megrendelheõ a szerkeszõség címén. Honlap: hp://www.dncj.ro/ngos/napsugar; A lapok árá a kövekezõ bankszámlára várjuk: Con /ROL B.C.R., SUC. JUD. CLUJ S.C. NAPSUGÁR EDITURA SRL. Készül a kolozsvári TIPOHOLDING R. Nyomdájában. ISSN Ára 7000 lej s 19

20 Vágd ki az álarco, hajogasd, és a rajz szerin nyisszansd be a szemé, szájá. Ha a szaggao vonal menén jobbra-balra meghajod, könnyen elõrenyílik a szem, hára a száj. Mozgasd csak! Nézd, hogy pislog és dumál. ÉBREDJ, ÖCSI! BAGOLY- MÉCSES Vágd körül a baglyo, a rajz szerin vagdosd be, és ujjaddal old elõre a szemé. Lapíóra éve hegyes kiskéssel meszd be, és nyiogasd fel a ollai. Ragaszd befõesüvegre, melybe gyeryá állíoál.

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER HÁROM KARÁCSONYI GALAMB BARTÓCZ ILONA meséje Sötét erdõ mélyén élt öreganyó. Nyáron az erdõt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket

Részletesebben

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket.

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. GYERMEKIRODALMI LAP XLIV. ÉVFOLYAM 512. SZÁM 2000. JÚNIUS Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. Szilágyi Domokos FODOR SÁNDOR

Részletesebben

Ne feledd, hogy régi szabály: csak mértékkel egyél, igyál!

Ne feledd, hogy régi szabály: csak mértékkel egyél, igyál! Ne feledd, hogy régi szabály: csak mértékkel egyél, igyál! 2009. FEBRUÁR LIII. ÉVFOLYAM 598. SZÁM Amikor Enrico Fermi Nobel-díjas atomfizikust megkérdezték, hisz-e a földönkívüliek létezésében, így válaszolt:

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER November elsõ napjaiban a halottakra emlékezünk. A természet õszi hervadása még a fiatalnak is eszébe juttatja az elmúlást. Ilyenkor mindenki

Részletesebben

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV. évfolyam 32. szám 5000 lej; 70 F.; 0,50 Az Irodalmi Jelen és az E-MIL novellapályázaa Novellapályázao hirde a havona megjelenõ Irodalmi Jelen folyóira és az Erdélyi

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVI. ÉV OLYAM 533. SZÁM 2002. SZEPTEMBER PARIS

GYERMEKIRODALMI LAP XLVI. ÉV OLYAM 533. SZÁM 2002. SZEPTEMBER PARIS GYERMEKIRODALMI LAP XLVI. ÉV OLYAM 533. SZÁM 2002. SZEPTEMBER PARIS KOVÁCS ANDRÁS ERENC RÉGI RIGMUS, ÕSZI DALLAM Székelykeresztúr iskolájának Ódon dalba kezd a lantom, Szétzengedez húrom: Harang kondul

Részletesebben

2015. április. gyermekirodalmi lap l LIX. évfolyam l 660. szám

2015. április. gyermekirodalmi lap l LIX. évfolyam l 660. szám gyermekirodalmi lap l LIX. évfolyam l 660. szám 4. 2015. április nagyálmos ildikó Hagymahéjas pirostojás Nálunk, otthon, az a szokás, nem piros a pirostojás, hanem inkább rozsdabarna, hóvirágok vannak

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ!

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 6 2007. JÚNIUS Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! Szent László 1040 körül 10951 Szent László 1077-tõl 1095-ig uralkodott. Árpád-házi szent királyunk

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár.

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM 10 2005. OKTÓBER Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. Én meg kihúzom magam, elegánsan, finoman átmegyek az udvaron, tudom, hogy a puma, párduc, a

Részletesebben

2008. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP LII. ÉVFOLYAM 592. SZÁM. Afrikában karaván jár, ó, égig ér a Kilimandzsáró... és a jókedvünk is!

2008. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP LII. ÉVFOLYAM 592. SZÁM. Afrikában karaván jár, ó, égig ér a Kilimandzsáró... és a jókedvünk is! 61 2008. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP LII. ÉVFOLYAM 592. SZÁM Afrikában karaván jár, ó, égig ér a Kilimandzsáró... és a jókedvünk is! Kenya, Burundi, Uganda oda menne a víziló, ha egyáltalán utazna. Kongó,

Részletesebben

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM 2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM fényhozó karácsony légy a lelkek pásztora decemberi mese-csodák Karácsonyi köszöntők Megjött a Karácsony borzas szakállával, kiszakadt a csizmám, nem győzöm szalmával.

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 586. SZÁM. Amerikában könnyû, könnyû boldognak látszani.

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 586. SZÁM. Amerikában könnyû, könnyû boldognak látszani. GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 586. SZÁM 12 2007. DECEMBER Amerikában könnyû, könnyû boldognak látszani. Amerikai Egyesült Államok Boldog Karácsonyt! Merry Christmas! kiáltom haza Amerikából, pontosabban

Részletesebben

Sepsiszentgyörgy híres város, Vásárterén útja páros. Szent György napján hajnal óta Szól a nóta, száll a nóta. (Mészely József)

Sepsiszentgyörgy híres város, Vásárterén útja páros. Szent György napján hajnal óta Szól a nóta, száll a nóta. (Mészely József) gyermekirodalmi lap 2014. április LVIII. évfolyam 650. szám 4. Sepsiszentgyörgy híres város, Vásárterén útja páros. Szent György napján hajnal óta Szól a nóta, száll a nóta. (Mészely József) lászló noémi

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

2008. MÁJUS SZÁLLNÉK ÉN KIHAJLÓ ÁGRA, ÉS ÚGY VÁRNÉK JÓ ANYÁMRA.

2008. MÁJUS SZÁLLNÉK ÉN KIHAJLÓ ÁGRA, ÉS ÚGY VÁRNÉK JÓ ANYÁMRA. 5 2008. MÁJUS SZÁLLNÉK ÉN KIHAJLÓ ÁGRA, ÉS ÚGY VÁRNÉK JÓ ANYÁMRA. 2 Rajzpályázat Minden kisgyerek szeret és tud is rajzolni. Ezt bizonyítottátok be ismét azzal, hogy januárban meghirdetett pályázatunkra

Részletesebben

2013. december XXXIV. ÉVFOLYAM 370. SZÁM

2013. december XXXIV. ÉVFOLYAM 370. SZÁM 2013. december XXXIV. ÉVFOLYAM 370. SZÁM 2 cseh katalin Angyalváró Karácsony szombatján villannak a fények, kántálók vonulnak, messze zeng az ének. Aztán leszáll a csönd, csak szívünk sóvárog, szemünkben

Részletesebben

2013. május XXXIV. ÉVFOLYAM 365. SZÁM

2013. május XXXIV. ÉVFOLYAM 365. SZÁM 2013. május XXXIV. ÉVFOLYAM 365. SZÁM lászló noémi Bokréta Mocorog a kiskanál: Hol egy ingó rózsaszál? Sehol, szól a kisvilla. Jó lesz-e a borbolya? Esetleg a hajnalka? Így a kiskés, élesen: Egy-kettőre

Részletesebben

TÍZ KICSI BARÁT Kínai mese, feldolgozta MÉSZÖLY MIKLÓS

TÍZ KICSI BARÁT Kínai mese, feldolgozta MÉSZÖLY MIKLÓS 2001. MÁRCIUS Kicsi kínai fiúcska volt Liu. Édesapja már kora reggel dolgozni ment a gyárba, édesanyja meg a szántóföldre indult kapával a vállán. Liu otthon maradt egyedül a házban és a világon semmi

Részletesebben

Én vagyok én, te vagy te, az én nevem mondd meg te! Hipp, hopp, hajahopp, erre van a hajahopp: erre ki, erre be, erre kanyarodjunk be!

Én vagyok én, te vagy te, az én nevem mondd meg te! Hipp, hopp, hajahopp, erre van a hajahopp: erre ki, erre be, erre kanyarodjunk be! 2003. NOVEMBER Én vagyok én, te vagy te, az én nevem mondd meg te! Hipp, hopp, hajahopp, erre van a hajahopp: erre ki, erre be, erre kanyarodjunk be! NEVEM:... ÉDESAPÁM NEVE:... ÉDESANYÁM NEVE:... TESTVÉREIM

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 584. SZÁM. Ti is elfértek mellettünk! Gyertek, fedezzük fel együtt Ausztráliát és Óceánia szigeteit!

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 584. SZÁM. Ti is elfértek mellettünk! Gyertek, fedezzük fel együtt Ausztráliát és Óceánia szigeteit! GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 584. SZÁM 10 2007. OKTÓBER Ti is elfértek mellettünk! Gyertek, fedezzük fel együtt Ausztráliát és Óceánia szigeteit! Kukucs! Itt csücsülök kengurumama erszényében Zsebibaba

Részletesebben

ITT A VÍG NYÁR, A SZÜNIDÕ, 6CSUPA ARANY ERDÕ-MEZÕ. 2007. JÚNIUS

ITT A VÍG NYÁR, A SZÜNIDÕ, 6CSUPA ARANY ERDÕ-MEZÕ. 2007. JÚNIUS ITT A VÍG NYÁR, A SZÜNIDÕ, 6CSUPA ARANY ERDÕ-MEZÕ. 2007. JÚNIUS JÚNIUS CSEH KATALIN Léggömbárus mondóka Én vagyok a léggömbárus, nevem Fellegjáró Márkus. Milyen léggömböt kérsz, Márta? Legyen szilvakék

Részletesebben

2005. OKTÓBER DE NEM EGYET, NEM IS KETTÕT, S ÕSSZEL KÜLD CSAK VÁLASZT, TAVASSZAL KAP LEVELET, HANEM SOK-SOK SZÁZAT.

2005. OKTÓBER DE NEM EGYET, NEM IS KETTÕT, S ÕSSZEL KÜLD CSAK VÁLASZT, TAVASSZAL KAP LEVELET, HANEM SOK-SOK SZÁZAT. 10 2005. OKTÓBER TAVASSZAL KAP LEVELET, S ÕSSZEL KÜLD CSAK VÁLASZT, DE NEM EGYET, NEM IS KETTÕT, HANEM SOK-SOK SZÁZAT. KÁNYÁDI SÁNDOR Két vén fáról Zöld Király és Zöld Királyné, ha fúj a szél, lovagolnak,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

2006. JÚNIUS EZ ITT GYÜMÖLCS, EZ ITT MADÁR, EZ ITT AZ ÉG, EZ ITT A NYÁR.

2006. JÚNIUS EZ ITT GYÜMÖLCS, EZ ITT MADÁR, EZ ITT AZ ÉG, EZ ITT A NYÁR. 6 2006. JÚNIUS EZ ITT GYÜMÖLCS, EZ ITT MADÁR, EZ ITT AZ ÉG, EZ ITT A NYÁR. Itt a nyár, labda száll, pereg a bicikli, kiskanál nagypohár fagylaltból virít ki. BODOR ÁDÁM Gyermeknapon Gyermeknap, csodanap,

Részletesebben

2006. MÁJUS ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT ÁLMODTAM...

2006. MÁJUS ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT ÁLMODTAM... 5 2006. MÁJUS ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT ÁLMODTAM... MÁJUS Köszöntjük az édesanyákat! 2 Mikor még picike voltam, Ibolyaként nyiladoztam, Anyám rétre vitte bölcsõm, Teknõm fûre tette bölcsen: Rendelt kakukkot

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

Cinege-binege, gyere be! Csináltam házat kedvedre. 2010. FEBRUÁR

Cinege-binege, gyere be! Csináltam házat kedvedre. 2010. FEBRUÁR Cinege-binege, gyere be! Csináltam házat kedvedre. 2010. FEBRUÁR LÁSZLÓ NOÉMI Február Csusszanok a jégen, hold-álarc, nap-álarc mosolyog az égen. Reccsenek a hóban, bogáncsbojt, tövisrojt mocorog a tóban.

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben