GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM FEBRUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM 2001. FEBRUÁR"

Átírás

1 GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 518. SZÁM FEBRUÁR

2 KOVÁCS ANDRÁS FERENC

3 TIZENHÉT JAPÁN HAIKU * Öreg zarándok pallón boorkál: zápor jég-kopogása. Ki, merre arha rajad kereszül, éle, görbe háú híd? Tarka napernyõk á a csaornán: csilló vízbuborékok... Õszül a enger, lombja hull, ó, ködökben lengõ sziklaker! Kedvesem o vár: ablaka fölragyogó éli krizaném! * haiku: rímelen, 3 soros, 5/7/5 szóagos vers-villanás. Hullámzó söé enger, sajka, szigonyfény fésû a hajban! Ké köre rezzen, pihés barack hasad szé! Gyümölcs-szedõ lány. Kék sziaköõ szerelmi ánca: szirom szél fogai köz! Messze földeken árnyéko vesz lelkemen, fekeerigó! Vándorló kunyhó: vén köszörûs közeleg szalmakabában. Õsz. Kamakura. Fonnyad levél apad az õs fakapura... Milyen vándor hord éged, behavazo vén sás-kalap, ó, hold? KOVÁCS ANDRÁS FERENC kezé a eremõ fogja. Õ pedig kézen fog éged, s versében elvisz a világ, a udás, a lélek oly messzeségeibe, ahová magadban soha nem juhanál el. Mos épp Japánba. Hajnal-zivaar, be hideg vagy! Hány kicsi béka vacogha? Dérvere reggel. Komondorom már rideg reke ropoga! Félvak komondor virrasz küszöbömön, ó, szûköl a vén él! Fárad lovasok hegyi hágón: gazdálan sóhajok lengnek. Meredeken á majd hegyi fogadó vár: megpihenünk, szív! 3

4 A NYOLCADIK UNOKA Szusza-no-o, a hõs, egyszer Idzumo arományban a Hi folyó parjára érkeze. Ahogy o lépked a paron, keserves sírás hall. Egy vénember meg egy vénasszony sír-rí, s egy kislány becézgee, minha örökre búcsúzkodna õle. Amikor a hõs Szusza-no-o megkérdeze, kik is volnának õk, és miér sírnak olyan keservesen, a vénember így válaszol: Én a föld egyik isene vagyok, Asi-nadzucsi a nevem. Ez meg a feleségem, aki Tenadzucsinak hívnak. Ez a lányka az unokánk, Kusi-nada-hime. Azér sírunk olyan keservesen, mer nyolc lányunokánk vol, de hee már felfal a nyolcfejû kígyó, és mos erre az uolsóra kerül a sor. JAPÁN MESÉK A hõs mélységesen megrendíee az öregek szereee és fájdalma, a lányka szépsége pedig igaz szerelemre lobbanoa a szívé. Felajánloa há, hogy megküzd a nyolcfejû kígyóval, és megmeni Kusi-nada-himé, ha feleségül adják hozzá. Az öregek meg is ígérék boldogan, hogy eljesíik a kérés. Jö is a kígyó hamarosan a lányér. Nyolc feje vol és nyolc farka, a szeme vérben forgo; olyan hosszú vol, hogy nyolc völgyön á ekergõzö, amin csúszva-mászva közelede. Szusza-no-o gyorsan százfogú fésûvé válozaa a lányká, és a hajába rejee, azán rengeeg igen erõs szaké, rizspálinká készíee az öregekkel, megölö vele nyolc haalmas hordó, és vára a kígyó. A kígyó nyolc szájával megia mind a nyolc hordó szaké, csúnyán lerészegede, és álomba merül. Erre vár csak Szusza-no-o! Kivona a kardjá, és darabokra szabdala a gonosz szörnyeege. Visszaválozaa a hajába reje százfogú fésû Kusi-nada-himévé. Semmi sem áll mos már boldogságuk újában. El is indulak együ Szugába, Idzumo arományba, hogy nagy ünnepélyesen megüljék a lakodalma. 4 UNIPAN HELGA rajzai

5 A CSODATÉVÕ LEGYEZÕ Valamikor, igen régen, él egy fiaal pászor. Szép szál legény vol, de szegény, min a emplom egere. Egy nap megláa az öreg halász világszép leányá, s aól fogva éjjel-nappal õ jár az eszében. Megszeree a lány is a pászor, még álmában is õ láa. Elhaározák, hogy hamarosan megarják a kézfogó. Csakhogy hiába. A halász leányá néhány nap múlva egy vénséges, gazdag kalmár kére feleségül. A szegény halász odaígére neki, s ráparancsol a leányra: Máól fogva színé se láhaod annak az ágrólszakadnak! Mire a hold elfogy, a gazdag kalmár felesége leszel! Sír, keserge a lány, de nem ehee apja ellen. A fiaal pászor meg elbujdoso. Men, vándorol, esére sûrû rengeegbe ér. Talál egy odvas, öreg fá, bemászo az odúba, hogy abban húzza meg magá éjszakára. Éjfélájban nagy zúgásra-morgásra riad. A szörnyeeg erdei sárkány röppen a fa alá zsákmányával, egy fehér szakállú öregemberrel. Jó erõsen odakööze a fához, és rárivall: Reggel felfallak! Addig alszom egye! És már horkol is, hogy zenge belé az erdõ. A pászor nem soka gondolkodo, kimászo az odúból, és gyorsan eloldoza az öregember. Amikor megszabadul, így szól az öreg: Megmeneed az éleeme, legény! Fogd ez a legyezõ. Aki ezzel háromszor meglegyini magá, egy csapásra megfiaalodik! Megörül a legény a rika ajándéknak. Siee vissza a falujába. Épp aznap vol a lakodalom. Jö is a násznép. O lépdel a szépséges leány a csúf vénség oldalán. Szomorú vol az arca, fehér, min a vászon. Megsajnála a pászor, gondola, ha már nem lehe az övé, segí raja. Odalépe a vén kalmárhoz, elõvee bûvös legyezõjé, és az monda: Fiaalodj meg! Azzal háromszor meglegyinee. Kisimulak a ráncok a vénember arcán, fehér haja visszafekeede, ermee kiegyenesede. Hanem a mohó kalmár nem ére be ennyivel. Kikapa a legyezõ a pászor kezébõl, és ovább legyeze magá: Még fiaalabb akarok lenni! Még fiaalabb! Szempillanás se el belé egy csecsszopó gyerek rugódzo a vén võlegény helyén a porban. Nem menyasszony kell ennek, hanem dajka! hahoázo a násznép, de nem széled szé, hanem megüle nyomban a halász leánya meg az ifjú pászor lakodalmá. 5

6 LÁSZLÓFFY ALADÁR JAPÁN Oda közel, õlünk ávol kilászik az óceánból három-négy-ö nagyobb szige rajuk ûzhányó és lige. Sarkanyú-szerû az eresz, ha az ég harmao eresz. Szorgalmas nép lakja: szele s vihar is áél elege, földrengéssel, szökõárral, sziklás szegénységgel, sárral fenyegee mindig sorsa, míg nehezen összehorda mai országá, udásá, eve bambusz, hala, kásá, fene késé s fene eszé. Ma a házaája de szép, milyen kényelmes és isza! Ferde szemébõl a mosoly nagy idõkbõl köszön vissza. Japánban nincs kövér ember (csak a szumó birkózók)! Disznóhús alig esznek, annál öbb hala, algá, rizse. A krizaném egyik kedvenc csemegéjük. Százféle finomságo fõznek belõle. A japánok szerin az éle sok eleme mûalkoás: a lakás, a ker, a eázás, a harc. Színházmûvészeükben fonos szerepe kap a zene, a mozdula, az arcjáék. Szamuráj harci díszben. A kelei harcmûvészee (dzsúdó, karaé, kendó) is a japánokól anula a világ. Õsi mûvelségük mellé a japánok felépíeék a modern világ egyik legfejleebb ipará, gazdaságá. Az elekronikában világelsõk. Hogyan? A japánok ma is épp oly fegyelmezeek, szorgalmasak, céludaosak és összearóak, min kaona õseik, a szamurájok. 6

7 A buddhizmus melle a sinoizmus a japánok vallása. Ilyen szenélykapu (orii) áll minden sinoisa emplom elõ. A Fudzsi a japánok szen hegye hajdan soka puszíó, 1707 óa pihenõ vulkán. A messzi kelei szigeország neve cseresznyevirágo jelen. Zászlóján a korong a felkelõ napo, a fehér mezõ a japánok éleének, vallásának egyik alapelvé, a iszaságo jelképezi. Ikebana a virágköés mûvészee. Aki éri az ikebana nyelvé, úgy olvas e virágköleményekbõl, min más a könyvbõl. A hagyományos japán ház fából, papírból és rizsszalmából készül. A isza ohonokba cipõvel nem lépnek be. Búor alig van, érdelve esznek és gyékényen alszanak. Ünnepre a nõk ma is kimonóba ölöznek. A easzerarás, akárcsak az origami, a papírhajogaás mûvészeé már az iskolában anulni kezdik. CSILLAG- IGÉZÕ Ismerelen japán kölõ verse RAB ZSUZSA fordíása Tanabaa-csillag! Tanabaa-csillag! Add, hogy jól, szépen írjak! Vezesd kezeme, Tanabaa-csillag! Verse írok neked, csillag, hosszú, hosszú, arka papírra! Vezesd jól kezeme, Vezesd jól kezeme, Tanabaa-csillag. 7

8 8 KASSÁK LAJOS JAPÁN KAKASOM Van nekem egy japánföldi, vörösszemû kakasom. Kérék már a cirkuszosok, félvilágér nem adom. Elszomszédol, ökmago lop, bosszanja a zsugori, hajnalonkén föl a naphoz pánlikáka kukorí. JAPÁN MESÉK A NAP, A HOLD ÉS A KAKAS Réges-régen örén, amikor a Nap, a Hold meg a Kakas együ éldegél az égen egy szép kis felhõházikóban. Tesvérek volak és nagyon szereék egymás. Egyszer a Nap vándorolni indul az égbolon. A Hold és a Kakas ohon marad. Üldögélek, beszélgeek. Egyszer csak a Hold megpillanoa az égbol másik sarkán a Bika csillagképe. Tüsén indulj, és hozd el nekem! szól esvérének. A Kakas meglepõdö a furcsa kívánságon. Így válaszol: Hogyan is eheném meg, hiszen kicsi és gyenge vagyok ahhoz. A Hold kööe az ebe a karóhoz. Veszekedni kezdek, és addig aszigálódak, lökdösõdek, míg a Kakas leese az égbolról, egyenesen a Földre. Mikor a Nap visszaér a felhõházikóba, kerese a kicsi, a Kakas. A Hold kényelen-kellelen elmeséle a öréneke. Lám csak, nem udsz békességben élni a esvéreiddel monda szigorúan a Nap. Azzal bünelek meg, hogy soha öbbe nem jöhesz velem együ az égbolra. Máól kezdve csak akkor mehesz el hazulról, amikor én már lefeküdem. A Hold már szána-bána, ami cselekede. De há segíeni nem lehee a dolgon. A Kakas örökre a Földön marad. A Nap megjósola, hogy kedves esvére, a Kakas soha nem fogja õ elfelejeni, és lesni fogja, hogy láhassák egymás. És valóban így is örén. Azóa a Kakas hajnalban, amin a Nap megjelenik az Égbolon, kiáll a legmagasabb szemédombra, és nagyo kukorí, hogy menõl hangosabban és menõl közelebbrõl köszönse esvéré: Kukurikú, kukurikú! Nézzéek, o van az én jó esvérem, üdvözöllek, báyám, felkelõ Nap! De ese, mikor az égbolon megjelenik a Hold, hogy felválsa a Napo, a Kakas beszalad a házikójába, mer láni sem akarja a gõgös nénjé.

9 A MAJOM MEG A VARANGY ASZTALOS LAJOS fordíása Amin mondják, egyszer odafön a hegyen alálkozo a majom meg a varangy. Közelede az új eszendõ, a völgybéli faluból fölhallaszo a mozsarak buffogása. Készül az ünnepi párol rizsgombócésza. Erõsen korgo a majom bendõje. De éhes vol a varangy is. Tanakodak egy ideig, hogyan ehenének szer egy kis rizsészára. Azán, amikor kieszelék, a falu felé indulak. Elsõnek a majom ér oda, s elrejõzö a bíró házának hásó kapujánál. Kevés idõ múlán megjö a varangy is. Bekúszo az udvarra, és zsupsz, nagy csobbanással bele az udvaron levõ avacskába. A zajra fölfigyelek a rizsészá készíõ legények. Mi vol az? kérdeze egyikük. Minha az úr a avacskába poyan volna. Nosza, mozsara, rizse ohagyva nyomban a vízhez rohanak. Eközben a majom sem vol res, rizsészásól, mindenesõl felkapa a mozsara, és uzsgyi, ki a kapun, föl a hegyre, annak is a eejébe. Kúszva, mászva, egy idõ múlva megérkeze a varangy is. No, szól a majom, amondó volnék, ne osszuk el a rizsészá csak úgy né, hanem gurísuk le a mozsara a hegyen, s aki elsõnek éri uol, az egye meg az egésze. A varangynak nemigen vol ínyére az öle, mer uda, hogy úl lassú a versenyfuáshoz. De azér beleegyeze. Egy, keõ, hááárom! kiáloa, és meglöke a mozsara. Az nagy robajjal gurul a völgy felé. A majom uána veee magá, csak úgy szede erõs lábá. A szegény varangyo azonban nem segíeék apró lábai. Mégis rámosolygo a szerencse: a sebesen guruló, ide-oda verõdõ mozsárból kizöyen a rizsésza, és fölakad az ösvény melle egy bokor ágára. Ó, be szerencse! huppan mellé a varangy, s már lakmározni is kezde. A majom hiába rohan, a völgyben csak az üres mozsár vára. Nagy mérgesen a eõ felé indul. Ravaszul így szól a falaozó békához: Komám, nem volna kedved elõbb a másik oldaláról enni? Arra gondol, hogy amíg a varangy a észa másik oldalára megy, elkapja az egésze, és gyorsan bekapja. Egye se fájjon a fejed felele a varangy, a észa az enyém, és arról az oldalról eszem, amelyik nekem eszik SZÉKELY GÉZA rajzai Az origami béka nem eve rizsészá, mégis nagyo ugrik. 1. A ké négyzenyi papírlapo hajogasd meg a szaggao vonalak menén, majd az a-b-c-d rajzocskák szerin. 7. 9

10 Ihon van-e a gazda, van-e jó farsangja? Az origami a papírhajogaás mûvészee a kirigami a papírvágásé. Készís kirigami jelmez a karneválra. A munka meneé és az eredmény a képeken láhaod. Ha kicsinek bizonyul a levélpapír méreû lapból készül lovag- és bohócfejfedõ, szabj magadnak arányosan nagyobb papír- vagy karondarabo. Szabadkai olvasóink farsangi ölee. Vágd körül a églalapo, a rajzol részeke vágd ki óvaosan, mer minden fancsikára szükséged lesz. Ragaszd fel õke egymással szembe egy fehér lapra úgy, hogy fele poziív, fele negaív legyen. Tervezz e is új formáka. 10

11 József Aila réfás érendjével kívánunk nekek vidám farsangolás. ÉTKEK ÁRADATA E levesõl mennek falnak, Kik belõle soka falnak. Majonézbõl bármily kevés Harmadnapos hideglelés. Hajh, a ojás nehéz fala! Ez mondja a apaszala. Pulykamellõl hull a hajad, Jobb ehá, ha álban marad. Szeplõ szaporí a kappan, nem viszi le semmi szappan. Lúdalpa kapsz uborkáól, Ne is égy belõle máól. A fekee örök áok Dehá úgyis megisszáok... Megmondák az aposolok, Nem inni valók a borok. T Ím há aki mérékleel szórakozo az ékekkel, s meg nem roggyan keze-lába, jöhe a ánciskolába. Járjuk, min a szél a puszán, fölfrissülünk majd káposzán, káposzának is a levén, min a beduin a evén. Mi legyek a jelmezbálon? Ha szakács leszel, ezzel a verssel nagy siker arahasz (a papírálakon a fogások színes papír- vagy rongygombócok). Figyeld meg rajzainka: minden akad a ház körül, amire szükséged lehe az elkészíésükhöz. Százlábú, kiskirály szolgája, lovagló Napóleon vagy punk lehesz egy kis fanáziával és munkával. (E hasonla egyéb híján, nem örén csak a rím mián.) S ha még fogá feni falánk frissen sül a farsangi fánk, kívül piros, belül foszlik, míg a vendég el nem oszlik. S aki panasszal van bajba, menjen a sóhivaalba! 11

12 I szüleem Csíkmenaság Hargia megyében, az alcsíki medencében erül el. A falun áfolyó paak neve Taploca. Menaság öbb ízesbõl áll: Újfalu, Alszeg, Középszeg, Felszeg és Poyand. Régen az emberek lóenyészéssel foglalkozak, a falu a ménesekrõl kapa a Ménes ág Menaság neve. Új sorozaunkban együ uazunk Erdélyben. Várjuk a i meghívásooka is. Járunk már: Zsibón, Székelyszenkirályon, Torockón, Marosvásárhelyen, Vízaknán. Márciusban hová láogassunk? Poyand nevû ízesrõl az a legenda járja, hogy legelõször egyelen család kölözö oda. Amikor valaki megláa az egyedülálló háza, felkiálo: Na, ezek is idepoyanának! Így szülee meg a Poyand név. Írák és rajzolák: Adorján Mária, Bende Orsolya, Incze Tímea, Tompos Gellér, Varga Ferenc harmadikosok; Adorján Csaba, Adorján Szabolcs, Bálin Zsombor, Boh Miklós, Dénes Margi, Erdély Gábor, Erdély Mónika, Erdély Enikõ, György Anónia, György Izabella, Karácsony László, Madár Zsuzsa, Majláh Zia, Sándor Gabriella és Varga Éva negyedikesek Károly Veronika aníónõ vezeésével. Csíkmenaságon sok dûlõ van: Havas eleje, Mesz, Hosszúaszó, Cseralja, Tompád, Hágó. A dûlõke nagyon szerejük, fõleg élen, mer nagyon gyorsan csúszik rajuk lefele a szánkó. Nyáron a dombok, hegyek virágoznak, és füve eremnek. Az az emberek lekaszálják, amikor megszárad, fölakarják, boglyába rakják, fölhányják a szekérre, és hazaviszik. Majd élen a ehenek megeszik a széná. 12

13 Falunk római kaolikus emploma Árpádkori alapra, a 14. században épül. Szép szárnyasolárunka a budapesi múzeumban õrzik. A emplom körül vasag kõfal van. Régen, mikor Csíkmenaság haárvédõ falu vol, a szomszédos Hosszúaszón, a Libidári dombon, egy kasélyban lako Xánusz Kereszes alcsíki királybíró. Az uolsó aárpuszulás idején az õ vezeésével védék meg Menaságo. Éleé ebben a csaában veszíee el, ezér le iskolánk névadója. Iskolánkban I-VIII. oszály mûködik, és van óvoda is három csoporal. Falunkban sok a farago, virágos, galambdúcos székelykapu. Ilyen köszönés faragnak rájuk: Szíves vendégláó e kapu gazdája, de az álnok hízelgõ végképp kizárja! Béke a bemenõnek, áldás a kimenõnek. Ha még nem udnáok, anuljáok meg a legszebb menasági népdal: & Re-pülj, ma-dár, re - pülj, Me-na-ság-ra re - pülj, & É - des ga-lam - bom - nak gyen-ge vál - lá - ra ülj. Mondjad, én küldelek, Mondjad, hogy rab vagyok, Szerelem ömlöcben Térdig vasban vagyok. Rab vagy, rózsám, rab vagy, Én meg beeg vagyok. Mikor eljössz hozzám, Akkor meggyógyulok. Sok évvel ezelõ vol egy népánc együesünk, a Gyöngyös Bokréa. Bors Julianna aníónõ vezeésével bemuaák a menasági áncoka, népszokásoka. Az iskolában mi is szokunk furulyázni, áncolni, énekelni. Szereem a falumban a régi népszokásoka: a szürei bál, Mária koronázásá, karácsonykor az éneklés, a farsangi szénaánco, maskaráka, kürõs kalácso. Az egyik legvidámabb szokás a farsangemeés. Húshagyó vasárnap a maszkurák végigvonulnak a falun. Elégeik a szalmabábuka, áncolnak, ijeszgenek minke az ördögollóval és hamaszacskóval (hamvas zacskó). A ké fõszereplõ Konc király és Cibre vajda. Pünkösdkor a falu apraja-nagyja a kereszel a csíksomlyói búcsúra zarándokol. Ide mindig gyalog szokunk menni. 14

14 DÉNES GYÖRGY TÉLI ERDÕ Fagyöngy hajlik fagyöngyre, lepereg a göröngyre, fenyõ sóhaj, szél dudál, fagyalbokor szundikál. Moha rozsdás bársonya, raja a nyár lábnyoma, farkasboroszlán-bokor, ágán parányi csokor. Vörösfenyõ, gyanaszag, aplógomba, iszalag, jeges örvény, havas ág, gyönyörû mesevilág. Bekülde Bálin Renáa, Ágya! Havona 3 díja sorsolunk ki Mos edd el az ecsee, feséke, és végy elõ olló, ragaszó: kollázs, azaz ragaszo képe készíünk. Az alap lehe fehér vagy színes papír, eseleg karonlap, a képe alkoó elemek pedig elõre elerveze formájú, színes papírfecnik, régi folyóiraból, újságból kivágo foók vagy akár családi fényképek, de szárío virágoka, leveleke, sõ cérná, gombo is felhasználhasz. Elõbb ervezz, csak uána ragassz. Tanulmányozd de ne uánozd! az i láhaó példáka. Ugye, nekem is megmuaod?! Masza Mûvész Müller Vilmos, Kolozsvár Lupuj Mónika, Sepsiszemerja Havona 3 díja sorsolunk ki Szólj, szám! Szõdd mondaba a szavaka úgy, hogy egyszer fõnévkén, egyszer melléknévkén szerepeljenek: árva, óriás, édes. j vagy ly? Póold a hiányzó beû: he_ez, fo_a, ha_ol, va_az, sü_ed, mé_í, ad_uk, _ukasz, ha a. Gyûjs számneve aralmazó állaneveke. Rend a lelke mindennek. Gyûjs összee szavaka, amelyekben szerepel a rend szó. Fejezd ki egy-egy ragos fõnévvel: ki hol van, vagy hová ar.! BARTA ISTVÁN ÉVSZAKOK Ha csizmá nyalkán húz fel a gyerek, Tavasz van akkor, fogadni merek. Veés pirul, a föld népe kaszál: Izzó egével mosolyog a nyár. Ha lusán ballag, s dudorász a csõsz: Ragyogha a nap az derekas õsz. Ha körmére fúj, aki krumplin él: Akkor bizonyos, hogy i van a él. Bekülde Láng Adrienn-Ive, Börvely 14 Novemberi nyeresek: Budai Noémi, Árpásó (1), Lakaos Júlia, Zilah (2) és Kiss Tünde, Szamárnémei (3). 2 3 Sruguraº-Fazakas Kriszina, Marosvásárhely 1 Novemberi megfejések: 1. hüppög, szipog, könnyezik, piyereg, elörö a mécses, sírdogál, iaja az egereke, sír, zokog, bömböl. 2. Aszurok fekee. Tûvel szúrok. Szorul a hurok. Pengnek a húrok. Apadban ülök. Felállnak az ülõk. Hava seprünk. Jól seper a seprûnk. 3. vár, ég, fal, szív, nyúl, korom, nyír, sír, nyom, fej, szán. Nyeresek: Dénes Réka, Baró; Kiss Emese, Székelyudvarhely és a székelyvarsági öödikesek.

15 " " BITAY ÉVA JÓ ÉTVÁGYAT! Hogy mennyire meg udják az evéssel is keseríeni a gyermek éleé! Hogy ülsz az aszalnál? Hogy fogod az a villá? Nem széná hánysz vele! Ne szürcsöld a leves! Edd meg, ami a ányérodon van! Nem csoda há, ha az agyongyöör gyermek így sóhaj fel: Milyen jó dolguk van az állaoknak! Az esznek, ami akarnak, s úgy, ahogy nekik eszik. Vajon igaz ez? Nem éppen! A nagypanda és a koala például állandóan diéázik. Elõbbi kizárólag bambuszrügye, uóbbi eukalipusz levele eszik. Rajuk kívül még sok olyan álla van, amelyik sajáos koszon él. Lássunk közülük néhánya lier rákleves ebédre ez lehene a kékbálna jelmondaa. Ennek a haalmas, akár 24 m-re is megnövõ állanak olyan szûk a garaja, hogy csak apró lényeke bír lenyelni. Fõ ápláléka a sarki vizekben élõ, alig pár ceniméeres rákocska, a krill, amelyik olyan haalmas ömegben lebeg a vízben, hogy valóságos rákleves alko. Ez meríi kapunyira áo szájába a bálna. Fogai nincsenek, szájpadlásáról hoszszú szarulemezek, úgyneveze szilák lógnak, ökélees szûrõ alkova. Amikor a bálna becsukja a szájá, a víz kifolyik, a sok apró rákocska meg a gyomrába vándorol. Eleven légypapírral szerele fel a ermésze az Afrikában élõ obzoská.tesé barna szarupikkelyek boríják, amiõl az álla olyan, min egy úra kel haalmas fenyõoboz. Arcorra csõszerû, a végén csak akkorácska szájnyílása van, amelyen éppen ki udja dugni a 40 cm hosszú nyelvé. Ilyen hosszú nyelv el sem fér a szájában, a mellüregéig nyúló zacskóba húzza, amikor éppen nincs szüksége rá. Nyelve ragacsos, min a légypapír, a obzoska a hangyák és ermeszek zegzugos járaaiba dugja, idõnkén visszahúzza, és leszopogaja, Sok álla visel álarco. No nem a farsang, hanem a rejõzködés kedvéér. Ellenség legyen a alpán, amelyik meg udja különbözeni a bosáská a faágól, levélõl vagy ermésõl, amelynek alakjá, színé ökéleesen uánozza faja él világszere. A hímek igen rikák, a nõsény álal lerako peébõl megermékenyíés nélkül fejlõdik ki a fiaal álla. IMÁDKOZÓ ÉS BOTSÁSKA Csíkszereda. A bosáska növényevõ. Annál félelmeesebb ragadozó az imádkozó sáska. Hosszú elsõ lábá úgy arja, minha imádkozna (ájaos manónak is hívják), de jaj annak a rovarnak, amelyike ezzel a üskés fogókészülékkel elkap. Úgy beleolvad környezeébe, hogy áldozaa gyakran rámászik. Kannibálok : egymás is felfalják. A dögkeselyû köve dob a sruccojásra, hogy felörje. ami ráragad. Konzervdoboz, konzervnyió nélkül! Milyen bosszanó! Finom falaoka rej bizonyos keselyûk számára a sruccojás, de bajos felnyini, mer kemény a héja, és mindig elgurul. Sebaj, van a keselyûnek magához való esze! Haalmas karmaival megragadja a konzerve, felszáll vele a magasba, a kövekre eji, s már ki is nyíl. Lehe csemegézni! KISKÓPÉ Havona 3 díja sorsolunk ki Mi és hogyan esznek a lepkék? Hol arják az evõeszközüke, amikor nem használják? Novemberi megfejés: Õszszel a közönséges darazsak elpuszulnak, csak az anya vészeli á repedésekben a ele, s avasszal újraképezi a családo. Nyeresek: Bedõ Bearix, Sepsiszengyörgy; Gál Mára Emõke, Kolozsvár és Fekse Ágnes, 15!

16 J TALÁLD KI! HAHOTA J Ami engem leginkább érdekel, 1 Melyik embernek éleveszélyes forró lábfürdõ venni? A hóembernek. Szász Csaba Lajos, Marosvásárhely R Uram, azér jöem, hogy megkérjem a lánya kezé. Rendben van. És melyike akarja: a kisebbike vagy a nagyobbika? Hogyhogy. Há nem egyforma a lánya ké keze? Bálin Erzsébe, Sepsiszengyörgy R A gyerekek a vízibolhákról anulnak. Rémes lehe a halaknak mondja Pei. Miér? Mer nem udnak vakarózni. Barabási Tivadar, Marosvásárhely R Kisfiam mondja a örénelemanár, ugye, e soka beegeskedél. Mióa is hiányozál? A római birodalom bukása óa, anár úr kérem. Jenei Noémi Ildikó, Marosvásárhely R A 150 kilós súlylökõ mamája panaszkodik: Egész vagyonba kerül a fiam koszja. Csak ejre millióka kölök havona. Miér nem vesz egy ehene? Úgy jobban járna anácsolja a szomszédasszony. A mama némán legyin: Veem. És? Megee. Józsa András, Zilah R 16 az a rejvényben szerepel. Máron Zolán, Marosszengyörgy Egy búordarab. Kiss Ania, Marosvásárhely Ha felveszik, sír, ha leeszik, hallga. Mi az? Válasz a rejvényben. 1. Innivaló 2. Nézné 3. Déli gyümölcs 4. Zenére örénõ lépkedés Margi Orsolya, Marosvásárhely s 1 Nagy edény 2. Kezünk végén van 3. Hangszer 4. Így szól: ik-ak 5. Méhek gyûjik 6. Becéze Ágnes 7. Megszabadul az özönvízõl 8. Igen, angolul JANUÁRI MEGFEJTÉSEK 1. csoki, sáros, orosz, kósza, iszap; 2. lila 3. Móra Ferenc 4. ulipán, rózsa, napraforgó, hóvirág 5. Halló! 6. Rigócsõr király 8. Sára, Tamás, Bea, Mari, Csaba 9. 6-os, mer a szemben levõ számok összege mindig 15; 10. Peõfi Sándor, József Aila 11. mexikói gyalogol a síneken; hé örpe a domb mögö; nyuszi háulról; zsiráf az ablak elõ 13. Arad, Déva, Temesvár 7. A számok és ükörképük íme a folyaás: Szász Csaba Lajos, Marosvásárhely: éli sporeszköz Olvasd össze a kezdõbeûke. A megfejés egy állanév. Miklós Aila, Székelyudvarhely ± Úgy vezesd a kislány a lufikhoz, hogy úközben csupa mosolygós arcú kockába lépjen! Fülöp Ágnes, Felsõboldogfalva L L J J L L L J J L J J J L L J L L L J J J J L L L J L J L L J J L L L L J J L ² 1. Vízlelõhely 2. Arra a helyre 3. Ollós álla 4. Orosz király 5. Zokog 6. Idõmérõ 7. Csen 8. Ady egyik álneve 9. Idõs, öreg Képrejvényem megfejése egy gyönyörû kirándulóhely. Mihályi Renáa, Bikafalva í=i a=á x-os

17 Anenna faja 1 Ef! P Nagylyukú könyve ABC Aggódni közepe! Füzee, Aól kezd! Alig van fogva szia hangja védi L é REJTVÉNY- PÁLYÁZAT VAJNÁR ILONA rejvénye Tejelõ álla Tekergõ Hasonlóság (ANALÓGIA) Madárûzõ szó Mozgásképelen Ing vége! Arra a helyre aszí In a Tág fejével Gól közepe! Pl. a fizika Texilnövény MÓL ³ Indíék 2 Ferõleníõ szer TAO R Gólya közepe! Énekes madár Magyar auójel Iskola vége! Leszálló repülõ Alá Régi TValkarész Kérdõszó Személyes névmás Egy ember 2 zsáko szerene elhelyezni ebben a rakárban. A rakáros azzal a feléellel engedi meg, hogy ovábbra is 9-9 zsák legyen a szélsõ sorokban. Az ember el is helyezi a zsákoka (rajzold le hogyan), de amikor érük jön, 4-e visz magával. A rakáros nem veszi észre, mer ovábbra is 9-9 a zsákok száma a széleken (rajzold le ez is). Cosma Ingrid, Tói CU Puha Egy álla neve. Kiss Réka, Kovászna Zé! Falu (GELENCE) µ Izomköõ Lusa, res Egy meserség. Zolcsák Zsol, Szamárnémei Februári rejvénypályázaunk megfejése egy csujogaó elsõ sora. A folyaás így hangzik: Csak elûzzük a ele! A kezdõsor írd meg a szerkeszõség címére március 15-éig, ha szerenél rész venni a sorsoláson. Kellemes farsangolás kíván a Rejvénykirály A NOVEMBERI REJT- VÉNYPÁLYÁZAT megfejése: Szõdemeer; Vaniaum vanias; Himnusz. Nyeresek: Makó Edina és Ania, Kökényesd; Durs Diana, Arad; Gábor Zsuzsa, Kisgalambfalva; Szász Bálin, Marosszengyörgy és a sepsiszengyörgyi Mûvészei Líceum II. B oszálya. Jualmuk egy-egy mini-puzzle, a marosvásárhelyi BIRD- ECO cég ajándéka. H SZ é Ú NYERTESEK 17

18 F Köszönjük a sok-sok levele! Örvendünk, hogy kísérleezve keresiek az úja mind mese- és versírásban, mind rajzban. Legszebb munkáika küldék el: a csíkszeredai József Aila Ál. Iskola III. B; a gyergyószenmiklósi Fogarassy Mihály Iskola II. C; a Salamon Ernõ Líceum III. A; a kovásznai Orbán Balázs Iskola II. B, III. E és IV. E; a szamári Brâncoveanu Iskola III. C; a marosvásárhelyi 1-es Ál. Isk. IV. D oszálya; a szabadkai IV. B; a kászonújfalui II. és III.; az élesdi III. E; a börvelyi IV. A; a sepsiszemerjai II.; a zeelaki II. A oszály; a magyarlapádi Mesekör agjai; szilágynagyfalui, zabolai, dobrai olvasóink; a balavásári másodikosok; a mezõfényi harmadikosok. Héjja Máyás és Szoyori Imola, Brassó; Szabó Sándor és Gál Zsol, Felsõboldogfalva; RAJZ Bereczki Gábor, Érbogyoszló; Láng Melinda, Mezõperi; Simma Zsol, Zealaka; Fekee Zsol, Zsibó; Burja Orsolya Kinga és Arle Renáa, Halmi; Ferencz Szabolcs, Csíkdánfalva; Olosz Zsol és Szász Kaalin, Páva; Pázsin Alpár, Segesvár; Trombiás Emese, Budai Arnold, Árpásó; Szilágyi Panna, Vargyas; Hajdú Tímea, Dulányi Aida, Szamár; Csíki Tamás, Kisiraos; Páll Norber, Orbaielek; Higyed Emília, Füzesmikola; Szõcs Debora, Ambrus Tímea, Moldován Róber, György Emõke, Gyergyószenmiklós; Wenzl Tímea, Serban Réka, Bedõ Bearix, Sepsiszengyörgy; Szekrényes Ruben, Vajdahunyad; Szász Annamária, Homoródszenmáron; Ebers Vikória, Czier Thomas, Csanálos; Borbély Adina, Raugh Kriszina, Gombár Edina, Nagyvárad; Szakács Gáspár, Nagyenyed; Székely Sarola, Bucse Júlia, Molnár Beáa, Frunda Csenge, Boa Dalma, Frigy Bálin, Vios Fruzsina, Toldi Tünde, R E B 18 U R Á LEVELEZÕ AZ ÉN ÉDESAPÁM Az én édesapám Nem egy olyan apa, Aki azon örje eszé, Hogyan lopja a napo. Az én édesapám Azon öri eszé, Hogyan csináljon Több dolgo egy napon. Az én édesapám A legjobb a világon, A ké gyereké Szerei nagyon. Gábor Andrea, Haraszos Tamás Emõke, Tamás Szabolcs, Marosvásárhely; Bunger Beáa, Kökényesd; Hiri Lilla, Érszõllõs; Kiss Emese, Székelyudvarhely; Balla Kriszina, Borsos Ágoa, Csomafalva; Zsigmond Noémi, Disznajó; Gál Réka, Lisznyó; Tankó Andrea, Kézdivásárhely; Peres Zolán, Maroshévíz; Line Ibolya, Barcaújfalu; Nagy Noémi, Székely Erika, Marosszengyörgy; Baráhi Zsófia, Kézdiszenlélek; Miszi Andrea, Fábián Andrea, Kolozsvár; Bálin Júlia, Szilágysámson; Gábor Szende, Mikóújfalu; Vajda Aila, Baró; Taár Ania, Székelykereszúr; Székely Andrea, Szászfenes; Sándor Tamás, Méra; Lovász Szõcs Enikõ, Sárvásár A CSALÁDOM Az én családom nagyon jó, A kishúgom mosolygó, Az apukám javíó, Az anyukám szigorú. Én másodikos vagyok, Sokszor soka anulok, A maeke kedvelem, S a családom szereem. Szabó Sándor, Felsõboldogfalva Boglárka, Mezõpani; Simó László, Szendemeer; Kabai Andrea, Szilágynagyfalu; Csomós Tímea, Kiss Levene, Kovászna; Kálmán Gergely, Nyárádszenanna; Bálin Szilárd, Bánffyhunyad; Aczél Izabella, Imecsfalva. Bereczki Szabolcs, Székelyudvarhely; VERS, MESE Erdei Imola, Fazekas Brigia, Tói; Benedek Lehel, Szörcse; Rácz Emõke, Mezõbánd; Csíki Tamás, Kisiraos; Kõrösi Tünde, Szalárd; Bándi Eliza, Zilah; Molnár Csilla, Borszék; Pei Kaalin, Szõkefalva; Barha Enikõ, Haraszos; Szabó Gizella, Dicsõszenmáron; Lõrincz Brigia, Sinkó Dávid, Arad; Rusz Erzsébe, Vlas Ria, Kolozsvár; Bokor Levene, Bánffyhunyad; Dascãl Imre, Nyárádkarácson; Nagy Ágnes, Torda; Daróczi Beáa, Zsibó; Isván Réka, Nagyvárad; Simon Péer, Vajdakamarás; Mircse Kinga, Hilib; Kozma Ágnes, Szabó Péer, Marosvásárhely; Szövérfi Melinda, Jedd; Szengyörgyi Csaba, Ádámos; Kiss Imelda, Alsóbölkény; Enceanu Ania, Brassó; Préda Jonahán, Sepsiszengyörgy; Paizs Enikõ, Kovászna; Kánya Eszer, Csíkszengyörgy; Kovács Adrienn, Felsõboldogfalva; Szávuly Mihály, Maroskereszúr; Bányász Hunor és Andrea, Gyergyóújfalu.

19 Lõrinczi Edina, Gyergyószenmiklós ZENEBONA Kacsa és baráai zenészek. Egyik nap olyan zeneboná csapak, hogy rezge bele az ablak. A szomszédok ordibálak, de a zenekar egyik fülén beengede, a másikon ki. Csak a maguk feje uán menek. Végül addig csûrék-csavarák, míg szép zenére alálak. Olyan szép zenebona le, hogy elképzelni az nem lehe. Ekkor azán megbékülek a szomszédokkal. Hogyha meg nem békülek volna, az én mesém is ovább aro volna. Józsa Tihamér, Orbaielek Címlap: KOPACZ MÁRIA A KISMADÁR ÉS A NAPSUGÁR Ragyogó a napsugár, Füyüli a kismadár. Igazad van, kismadár, Ragyogó a napsugár. Aranyos a kismadár, Suogja a napsugár. Igazad van, napsugár, Aranyos a kismadár. CSAK ÍROM A VERSET... Csak írom a verse a végelenségig, S meg sem állok az idõk végezeéig. Mos végre vége ér egy szakasz, De még mindig jönnek eszembe a szavak. Nagy ez a világunk, Sok benne az ember, Sokan elég szívelenek, Mások viszon kedvesek. Kövérek vagy csinosak, Osobák és okosak, Színesek vagy fehérek, De jó, hogy sokan õszinék. György Éva, Lövée Gurbai Georgina Kaalin, Diószeg Pisak Lukás Borbála, Marosvásárhely Haller Adrián, Szabadka András Jenõ, Olszakadá A TÉL Lehûl az idõ, Fúj a szél, Már madárka sem száll Az eresznél. Fagyos az idõ, Elel az eszendõ, Az egy éves gyerek is Már keõ. Molnár Zsol, Székelyudvarhely EGY KALITKÁBA ZÁRT MADÁR O kin sü a nap, szabad minden: madár, bogár és minden ember. De i a szûk kalikában zsibbadan gubbaszok; i kicsi a hely, repülni nem udok. Szerenék szabad lenni, az égen vidáman repülni! Engedjeek szabadon! A rabságo én nagyon unom! Porik Tímea, Csíkszereda NAPSUGÁR, gyermekirodalmi lap. Kiadja a NAPSUGÁR Kf. Szerkeszik: ZSIGMOND EMESE (fõszerkeszõ), MÜLLER KATI. A szerkeszõség posacíme: 3400 Cluj, Sr. L. Rebreanu, Nr.58./28., C.P.137. Telefon/fax: 064/ Megrendelheõ a szerkeszõség címén. Honlap: hp://www.dncj.ro/ngos/napsugar; A lapok árá a kövekezõ bankszámlára várjuk: Con /ROL B.C.R., SUC. JUD. CLUJ S.C. NAPSUGÁR EDITURA SRL. Készül a kolozsvári TIPOHOLDING R. Nyomdájában. ISSN Ára 7000 lej s 19

20 Vágd ki az álarco, hajogasd, és a rajz szerin nyisszansd be a szemé, szájá. Ha a szaggao vonal menén jobbra-balra meghajod, könnyen elõrenyílik a szem, hára a száj. Mozgasd csak! Nézd, hogy pislog és dumál. ÉBREDJ, ÖCSI! BAGOLY- MÉCSES Vágd körül a baglyo, a rajz szerin vagdosd be, és ujjaddal old elõre a szemé. Lapíóra éve hegyes kiskéssel meszd be, és nyiogasd fel a ollai. Ragaszd befõesüvegre, melybe gyeryá állíoál.

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem Fordító és tolmács mesteri szak Pályaalkalmassági interjú 15-ös terem 1 Barabas F.-R. Blanka 9,00-9,10 2 Bartha E. Éva 9,10-9,20 3 Kiss Z. Tünde 9,20-9,30 4 Kopacz N. Réka-Orsolya 9,30-9,40 5 Szécsi J.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR!

ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR! 2001. SZEPTEMBER GÁRDONYI GÉZA ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR! A két gólyánk elment. Szent István király napján láttam õket utoljára a mezõn. Nem halásztak, csak álltak, álldogáltak elgondolkozva a fûben, mind

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016 CLASA A V-A 1 KNCZEL RSZ Şcoala Gimnazială, Camin 570 Bréda Bernadett 2 ANTAL BALÁZS Liceul Tehnologic "Petőfi Sándor", Dăneşti 571 Szőcs Judit 3 BALLA Şcoala Gimnazială "Majláth Gusztáv Károly" 572 Sárig

Részletesebben

Összesítés. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Összesítés. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Összesítés Osztály: I. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1 Bartha Boróka Bagoly Antónia Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovaszna 144

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G 8,30-10 ANTAL S DÁNIEL BODO J HELGA-HANNELORA COZMA I IOAN-ALEX CSÉCS S ATTILA-ZOLTÁN DEMZSE D NIMROD GAGYI T ZALÁN RÓBERT 10-11 GÁL A ATTILA GRITTÓ A ÁRPÁD GYŐRGY-NOVÁK

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében 1993. június 12. 1 Szántó Csaba XII.A 9,93 2 Polonyi Tünde XII.C 9,70 3 Breier Ingrid XII.C 9,59 4 Jakab Medvéssy Ágnes Zsófia XII.C 9,53 1994.

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Numele şi prenumele Név 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Bárányné Bucsi Ilona szülő neve 18:00 18:10 Árvai Katalin 18:10 18:20 Bercziné Keszthelyi Emőke 18:20 18:30 Nemeslaki Edina (Torda Panna 7.

Bárányné Bucsi Ilona szülő neve 18:00 18:10 Árvai Katalin 18:10 18:20 Bercziné Keszthelyi Emőke 18:20 18:30 Nemeslaki Edina (Torda Panna 7. Molnárné Cseh Mária 16:00 16:10 Abosné Lazányi Mariann 16:10 16:20 Ölbey Ági 16:20 16:30 Rácz Réka 16:30 16:40 Baloghné Csizmadia Erika 16:40 16:50 Pirigyiné Lakatos Márta 16:50 17:00 Benedek János 17:00

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk Sport XXI. Mezei őszi verseny U9 2007-2008 fiúk 1. Vaszkán Milán 2008 Békéscsabai Atlétikai Club 3:23 2. Karsai Patrik 2007 Békéscsabai Atlétikai Club 3:37 3. Molnár Roland 2007 KARC 3:39 4. Tóth Bence

Részletesebben

Rajtlista m fiú vegyes m lány vegyes m fiú pillangó m lány pillangó. pálya név születési év egyesület nevezési idő.

Rajtlista m fiú vegyes m lány vegyes m fiú pillangó m lány pillangó. pálya név születési év egyesület nevezési idő. Rajtlista pálya név születési év egyesület nevezési idő 1 80 m fiú vegyes 1 Tornyi Barna 2005 AUKE 01:28,17 2 Kovács Marcell 1998 AUKE 01:08,60 3 Kiss Róbert 1999 AUKE 01:02,82 4 Forgó Dániel 2005 AUKE

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB to

Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB to Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB - 0... to 0..0. Versenyszám Női/Women 0 & Under 0 LC Meter U.Delfin Gyermek 0 0 Szabó, Anita 0 Debreceni Búvárklub, 0 Hajnács, Lili 0 Muréna Ubk Szeged, 0 Hamlin, Dorothy

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette V-VIII Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár V Barta Zágoni Bernadette Csillagszerző Matematikaverseny megyei I. díj Mátéfi István Erdélyi Magyar Matematikaverseny megyei I. díj

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Tornászbajnokság Szeged, május 2. Női egyéni összetett verseny

Magyar Egyetemi- Főiskolai Tornászbajnokság Szeged, május 2. Női egyéni összetett verseny Női egyéni összetett verseny Ugrás Korlát Gerenda Talaj Összesen 1. Péntek Tünde 9,35 9,5 8 9,7 13,7 10 10,1 10,4 80,75 2. Halász Henriett 9,2 9,3 9 9,2 14 9,1 9,3 10,5 79,6 3. Szegedi Dorottya 8,9 8,9

Részletesebben

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :38

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :38 Szum 0 0 A B C D E F Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 00 00 00 0 Elért maximum: Bejutási határ: 0, Beküldési határ: Beküldött dolgozat: 0 0_Irinyi

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Junior Leány Párbajtõr Válogató Verseny

Junior Leány Párbajtõr Válogató Verseny Document Engarde 2009.09.20. 18:07:43 Junior Leány Párbajtõr Válogató Verseny Szolnok - 2009' szeptember 20. vasárnap Végeredmény (sorszám szerint), oldal 1/2 rang vezetéknév utónév egyesület 1 HONVÉD

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00 Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint Júlia T Bálint Júlia Elkészült az órarend:-- Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben