32. SZÁM xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6"

Átírás

1 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i z á r ó l g o z b d l m BRAUSWETTER JÁNOS SZEGEDEN c kir é m kir zb chronometer é rüórá, föltlálój z eló egyedüli kulc nélkül föl húzhtó remontoir ing - óráknk tb tb befőtt gyümölc, befőtt főzelékek é konzervféléknek vlő l é g m e n t e z á r r l e l l á t o t t üvegek h z n á l t á r A gyümölcnek, vlmint főzelékeknek é konzervféléknek z üvegben vló fölforrztá, ck hogy czélzerü, h fölölege i gyümölc nyitott edényekben fölforrztndó é ezután z üvegben töltve, lezárv kéz, minden további föl forrztá eleik Ezen üvegek 1 2 n g y á g b n kphtók Árjegyzékek, vl mint hználti utítáok ingyen é bérmentve küldetnek Figyelembe jánljuk egyúttl igen czélzerü üveg ezitromfcroinkt, vlmint légmente vgy üveg cávánál ellátott teje plczkjinkt i StÖMe C FÍClt London 1871 Keckemét 1872 Béc 1873 Újvidék 1875 Szeged 1876 Pri 1877 Székefehérvár 1879 Budpet 18*5 i e/l üveg-gyárook, Budpet, Király-ntcz 50 wrlevelbeli megkereéekre ponton válzolttik Képe árjegyzék bérmentve lvitáok pont, ekögöltetik, 6fe_^_6fe_gjg_^ g^ gfe_gfe ^^_^_g^ ^_^_^k_^fe-^^-í& ^-^-^-?8 ' M g y r h o n elő, l e g n g y o b b é l e g j o b b h l r n e v t t é r ü z l e t e 4 A Frnklin-Tárult kidáábn megjelent é minden könyvárunál Abóth * I I 4 r^mapi K kphtó Jáno A «Frnklin-Tárult* kidáábn Budpeten megjelent minden könyvárunál kphtó A Zhrától z Arbáhig" GYAKOKLATI SEBÉSZET Irt Utzá Egyiptombn é Pleztinábn Képekkel ^-trv Ár vtíotikötében Dr K O V Á C S J Ó Z S E F 2 frt 40 kr ~^-if~^~^~i^~f~f~if'~i^~^~i0r~e^~'i^~i^~i^~^'^~ 33 SZÁM 1890 egyetemi tnár SlöfizeteU E l ő füzet Á r fűzve 1 f o r i n t 5 0 < # " S ~? * $ Í feltételek; UJSÁG é ) egébz évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt í fél évre _ 6 c KÖLCSEY EMLÉKE ter jedő füzetből fog állni é 1891 év októberig teljeen kikerül jtó lól S ZATMÁRMEGYE m á r Íz egyévi önkénte köző hderegben é mgyr kir honvédégben Kézikönyv EGYÉVI ÖNKÉNTES-JELÖLTEK, továbbá ppnövendékek, tnítójelöltek, öröklött mezei gzdágok birtokoi, cládfenntrtók é htóágok zámár Az uj Téderö-törvény (1889 VI t ez) lpján H I T E L E S FORRÁSOKBÓL (törvényekből, r e n d e l e t e k b ő l, z b á l y z t o k b ó l ó utítáokból) zerkeztő KACZIÁNY GÉZA mgyr kir z k v honvédhdngy trtlm, UJSÁG ' 6gé f Z é T r e ',éiévre *rt Cirpán POLITIKAI ÚJDONSÁGOK egéz évre Q f r t félévre _ 3 «Külföldi előfizetéekhez poeuilg meghtározott viteldíj í efttolndc krjezár Az egéz munk 9 10, körülbelül 10^11 n g y nyolezdrét lkú í v r Az elő füzet X X X V n ÉVFOLYAM BUDAPEST AUGUSZTUS 17 E l ő réz Bevezeté A ebézet feldt é ezközei A ebézet múltj hldáánk útji A ebézet z ikolábn é gykorltbn M á o d i k réz Sebézi kórimézé A beteg pnz A kórimézé ezközei látá, hllá, tpintá, zglá ; betegégnek ezen ezközök áltl kideríthető tünetei A kuttó A bezúrá é bemetzé mint kórimézö egédezközök A zervek működée Láz Fájdlom A váldékok vizgált Kórelőzmény Kórlefolyá A kiderített tünetek egybe vetée Sttitik értéke kórimében H r m d i k réz Altláno ebézi kór é gyógytn A lob (inflmmtio) A lob tünetei A lob kórtn A lob oki A lob lefolyá A lob terményei A geny A lob kórimézée A lob külön böző lkji Gümő lob Bujkóro lob Actinomycoi A lob gyógytn A lobot okozó inger eltávolítá Tüneti gyógyeljárá A nyuglom BHdeg é felmelegedő borogtáok Bemetzé, vérelvoná A geny kibocátá Áltláno kezelé A lágy zövetek lobj A bőr heveny lobj Dermtiti Furnnculu Crbunculu Lupu Fekélyek Mechnicu eredetű fekély Gümő fekély Görvélye fekély Bujkóro fekély A fekélyek gyógyítá A bőr túltengéei Kérgeedé, Tyúkzem Bőrzrv Hegye függölyök Sze'ölcök A bőr ltti kötőzövet lobj Elephntii A nyákbányák lobj Hurut Croup DiphteritiB A nyákhártyák gümökóro lobj A nyákbártyák bujkórj Az izmok heveny lobj Genyedö lobok z izmokbn Az izmok idült lobj Gümőkór é bujkór z izmokbn Az ínk lobj Heveny ínhüvely-lob Genyedő ínhüvelylob Idült ínhüvely-lob Gümökóro ínhüvely-lob Az inhüvely é ín bujkóro lobj A véredények é nyirkerek lobj Az üterek heveny lobj Genye ütérlob Arteriti oblitern Arteriti theromto Aggági üzök A vizerek lobo megbetegedée Vizere comók lobj A nyirkedények lobj A nyirkmirigyek lobj A nyirkmirigyek gümő é bujkóro lobj Az idegek heveny é idült lobo megbetegedée A contok lobj Heveny contlob Elődlege heveny contlob Heveny contvelőlob Contkéreglob Necroi Ceonthrtylob Idült contlobok Gümő contlob Crie Bujkóro contlob Actimomycoi contbn Az izületek lobj Heveny izületlobok Heveny vó izületlob Heveny genye izületlob Huruto izületlob Heveny máodlgo izületlob Blennoirhoicu izületlob Az idült izületlobok Idült vó izületlob Idült genye izületlob Idült cúzo izületlob Arthriti deformn, Közvénye lob Neuropthicu izületlob Athriti tbic Gümő izületlob Bujkóro izületlob Függelék A nyákerzények heveny é idült lobj többzör megmuttt, hogy hzfi erények, z elzánt kitrtó politiki k ü z d e l e m képvielői i r á n t tizte lettel, h á l á v l vieltetik Különöen Kölcey em léke élénken élt megye zívében, mely fel-fel- é nője m á r zínházb ménének Od futottm Szemere megpillntott mgához zólított, fog nék mellette helyt Izonyú kínok közt ülék ol dlánál, kivált midőn változát vévén rjtm ézre, fggtott, kérdezett, mi bjom A tör ténet pillnt okzor könnyebben egítik ki z embert, m i n t legngyobb fontolgtá mel letti rákézülé Azt m o n d á m n e k i ngy, ngy bjom vn, oly állpotbn vgyok, m i n t z árdá idején Ez rézvétre gerjezté őt irántm, igy t l á n könnyebben fogj elvielhetni gyá zo h í r cpáát Játék u t á n nőjének úgtm meg dolgot egéz tetemben remegve, hogy férjét kézíthee el I t t h o n közlöttem t u dóítát nőmmel A mint leverve vlánk, kép zelhető, milyen éjt töltöttem* dobogott lelkeülétől, h elimerét, boro tyánt kellé nyújtni hlhttln költőnek, kritikunk, egykori követének híre zónoká nk Mindjárt után előzör 1838 elő ízben, mikor Kölcey hlál gyűltek egybe megye rendéi, zept l ü - é n, közkrttl elhtározták, hogy úlyo vezteéget körlevélben dják tud t á r m i n d m megyéknek, melyek Kölceyt táblbirájokká válztották Tudják, érzik, hogy «t e r e m t ő lélek fentrtj m g á t müveiben, me lyeken z örök életet kereztül t ü v l t» ; tudják, hogy Kölcey neve, «kéő zázdok u t á n i r gyogni fog emlékezetét mg z örökkévlóág mindenkoron őrzi», de trtják felele genek mégi hírül dni, hogy közgyűléükben zt htároztot hozták, mely zerint cey mellképe tnáckozái t e r m ü k b e n Köl «prányi ugyn, d e zíve j u t l m z á á r z érdemnek Irályminíákkl Hrmdik teljeen átdolgozott é tetemeen bővített kidá buzdítáár jelen é jövő kornk, felfüggeztea t e l j e m u n k á r e g y k ö t e t b e n fűzve 1 Irt 2 0 k r ék» A vezteég feletti Külön L fözet, 80 kr II füzet (vége), 40 kr A Frnklin-Tárult ELSŐ KÉSZ A védtörveny é k t o n i zolgált áltláno elvei A véderő-törvény Területi beoztá, hdkiegézítő htóágok A rende oro zá előmunkálti Kedvezmény tnulók zámár jelentkezé körül Az állítár kötelezetteknek tilo megnőülniők A zolgálttól vló menteég kedvez ményének érvényeítée A póttrtlék MÁSODIK RÉSZ A z egyévi önkénteek A védkötelezettég é ténylege zolgált trtm Az egyévi önkénteég föltételei A fögymninmokkl é lőreáltnodákkl egyenjogú intézetek A tudományo képzettég igzolá felvételi vizg áltl Az egyévi önkénteek jogi A folymodványok benyújtá é okmányolá Az orvonövendékek-, gyógyzerézek- é álltorvookr vontkozó külön zbályok A hdkötele kor előtt folymodók fölvtá Egyévi önkén teek fölvtá orozá utján Az egyévi önkéntei jog utólgo megdá Az önkéntei jog megdá póttrtlékook rézére Az önkéntei jog megdá háború ideje ltt belépőknek Szbd válztá zolgálti kedvezmények között A honvéd-önkénteek Az egyévi önkéntei jog elveztée Önkén teek, kik hivtázeü hdpródok krnk lenni Tengeréz-jelöltek felvétele hdi tengerézethez HARMADIK RÉSZ A ténylege, zolgált A zolgált megkezdée, el hlztá A zolgált elő éve Áthelyezé má cpthoz, ját költégen zolglók lká, becületügyi eljárá, Az önkénte-ikol A nonvéd-önkéntei ikol Altizti vizg, gykorlti kiképzé A tizti vizg A tizti kinevezére zükége okmányok A vizg elhlztá, le tevée Az egyévi önkénteek máodik ténylege zolgálti éve Az egyévi önkénteek ténylege zolgált hdi tengerézetnél Az egyévi önkénteek ténylege zolgált ktoni igzgtái zkoknál Az egyévi önkénte orvonövendékek ténylege zolgált Áz egyévi önkénte gyógyzerézek ténylege zolgált Az egyévi önkénte álltorvook ténylege zolgált A póttrtlékook egyévi önkéntei zolgált Az egyévi önkénteek kezelée bíbor (mozgóítá) eetén Kedvez mény főikolák hllgtói zámár NEGYEDIK RÉSZ Trtlékook é póttrtrtlékook A póttrtlé kook ktoni kiképeztetée Fegyvergykorltok A trtlék-legényég fegyver gykorlti A trtlék-tiztek (ktoni hivtlnokok) é hdpródok (egéd-orvo helyetteek) egyver- (zolgálti) gykorlti Áthelyezé honvédégbe El bocátá é kilépé hderegből (honvédégből) Ügyirt-minták z elő é máodik rézhez Ügyirt-minták hrmdik é negyedik rézhez fájdlom okkl n gyobb, emhogy zt megozthtnák máokkl, n e m i kerenek vigztlát, hiz zt többi m e kidáábn Budpeten megjelent é minden könyv árunál kphtó gye rendéi velük együtt «egyformán n e m tlál nk*, de z tyfiág köteleégét úgy mond e körlevél teljeíteniük kell A SZAHAEÁBAN Még n e m ért e körlevél rendeltetéi helyére, mikor főváro irodlmi körei mintegy megré m ü l t e k gyázo h í r hlltár P p E n d r e küldé ÚTIRAJZOK ÉS TANULMÁMOE leverő hírt előzör Toldynk, m i n t z kdé m i kkori főtitkáránk, de n e m e levélből ér Irt teültek előzör vezteégről Bártfy Lázló, z e l h u n y t egyik legbenőbb brátj, n y e r t r A L V I N C Y SÁNDOR ról t u d o m á t B á b ügyvéd leveléből, hogy mily h t á t t e t t e v á r t l n hlál Kölcey jó b r á t i r Hrminczöt képpel Ár fűzve 1 frt 60 Jer zt épen Bártfy nplójegyzetei muttják leg j o b b n, legélénkebben, úgy hogy zt emmiféle k o m m e n t á r em t u d n á oly élénken feteni Sz T r t l o m E könyvnek zelleméről Az rb czivilizáczió Algéri Az rb Az rbok z európikról A nők jogi é tárdlmi áll pot A «Hurik» Nevelé A Zuj»-k A költézet Arb troubdour A Szhr A Sott-ok A homokbuezkák Az oázok Sátor ltt Tárdlmi rend Vendégzeretet Ünnepélyek é k ö i multozáok Vdázt Az rb ló Rbzolgák A rbzolg kerekedé Szudánbn A krván Egy rbzolgkrván útj Szudánb Az izlám é ppág H i t fénye zeti jövőben bd legyen t e h á t e p p í r r vetett jegyzetekből n é h á n y ort idéznünk Aug 29-ikéről ezeket olvuk Bártfynk, M N M ú z e u m b n őrzött, eddig még kidtln nplójábn m Frnklin-Tárult nyomdáj (Budpet, Egyetem-utcz i zám) «Szerd Menőben vlék játékzínbe, midőn B á b levelét vevém Kölcey hláláról Megdermedtem hírre Klpomt rgdám futv-futottm Ngyhíd utcz felé F á y - h á z hoz Szemere Plir eett elő gondoltom De ő Kölcey Ferencz rczképe Sztmármegye ngy-károlyi zékházábn Kölcey Ferencz emlékzobr Sztmár főterén Kölcey Ferencz zületéi ház Sző-Demeteren Berky Dező fényképei után

2 5i!6 VASÁBNAPI UJSÁG '30 cütörtök Elő gondoltom Kölcey el neki, ck teljeen megnyugvék rjt meghunyt volt Ninc zóm érzelmi állpotomt ki közöné közlét, h igére, hogy e gondo fejezni Szívzorulát érzek tegnp ót Jött hoz lt zerint vázltot kézít előbb Gondom lez zám Altér kéőbb Szemeréné; tnáckoz rá, hogy kivitel lehetégig jól ikerüljön tunk, mikép dj Plink dolgot tudtár Szemere i egézen jvllá közlőiteket, mi Elmének b Weelényihez, ( Vdázkürtbe, dőn etve b Weelényinek, ki zinte Budár 46 zám ltt) kkor dictált folymodát! jönni krt, de dolgi mitt jöhetett, ugyn Gráfenbergbe menete végett; közlöttem vele ezeket elmondám, ő i helyelé gondoltot" Kölcey hlál hírét, mely őt zintén megrázt ; Igj- kézült el z dott utítához híven Vizjővén, itthon tlálám Szemerét, kiméivé okár Kölcey életn igyágú rczképe, mely vigyázv nnyit mondék neki, hogy Kölcey meg- ; ngy-károlyi megyeház ngytermét dizíti, mrdáához emmi remény inc; kézen kell j lennünk elveztéére Minek hlláár könyűk j melyet mi zámunkbn bemuttunk Ez tehát lepték el zemeit rczát mindég némább lett j hü má megye föntebbi htároztából kézült ő órkor elkíérem z ülébe, de mgm Helme- j díze képnek, míg múlt zámunkbn közölt czinél vártm fél hétig ekkor kihivtám z! rczkép z ugynck z Einle áltl fetett üléből zínházb menék vele Iten látj! mellképnek má, mely Bártfyé volt, mely je multágból, h hogy Szemere figyelme í elfogllv legyen De hlálhír már mindenfelé lenleg z kdémi képe termében vn fel elterjedt; ki ck meglátott, kérdé, úgy vn-e? függeztve H Szemere közel volt, hímeztem-hámoztm Egy negyed zázd múlv újbb emlékkel dolgot de h hllá, igenlettem, mert mit dózott Sztmármegye Kölcey iránti hálájánk i tehettem mát?» A megye közönégének némely má zomzéd íme e néhány or mindennél hívebben mu megyék réztvevő lkoágánk közdkozáából ttj, mikép fogták fel 8 mily rendkívüli cpá 1864-ben Sztmár váro főterén egy emlékzo nk trtották Kölcey vártln kimúltát Azért bor állítttott fel, leleplezé ünnepélyére megye fentebbi htározt i z orzág közhe- mgyr irodlom zámo képvielője megyei lyeléével tlálkozott mintegy engeztelő ál- [ rendek ngy zám jelent meg Az ünnepély doztnk tekintették zt megye mz imere zept 25-én trttott, mintegy tízezer ember je te eljárááért, mely Kölceyt z diki lenlétében A mgyr lkotmány vizküzdééorzággyűléről vizhívt nek mintegy hjnlán, úgy tűnt föl e kiválón A zeptember 10-iki megyei közgyűlé htá hzfi ünnepély, minth ez i hozzájárult voln roztából Kende Zigmond elő lipán bíztott zet erőödééhez, mely ői joginkhoz meg terv kivitelével, ki Bártfyt kérte föl, f vló zilárd rgzkodáunkt jelképezte hogy fetőművézt kereen dj meg neki A tizt crrri márványból kézült hófehér zükége utítáokt mellzobor, mely egy fénye, zürke poroz grá Bártfy még bbn z évben, deczember nit ozlopon áll, Sztmár főterét dizíti, 22 láb 10-ikén kpt megbíztát Kende Zigmondtól mg, koczktlpztán, zemben megye négy np múlv következő orokt irt np házzl e zvk olvhtók lójáb KÖLCSEY FERENCZ NEK «Deczember 14 péntek Átmentem Szeme- j MDCCCLXIV révei Budár A levegő hideg cípően metzé A tlpzt keleti oldlán, zékeegyházzl rczinkt, midőn Dunán áteveztünk Einlét j zemben, Kölceynek ez ötméretű or vn két nádori lkbn tlálók, h zálláán, gr Sándor házbn Elődám neki megbiztá-! rézre oztv ómt Kölcey Ferencz képe iránt, Kende Zig HASS, ALKOSS, GYARAPITS, mond elő lipán leveléhez képet Megmond S A HAZA FÉNYBE DERÜL tm egyzermind ját ezmémet kép zerke Déli oldlán zete felől Tudniillik mivel z megye (Sztmár ISTEX ÁLDD MEG A MAGYART I vármegye) ngy teremeben függeztetik föl, é pedig kitűnő megtiztelteté végett ez okon S végre negyedik oldlon, nyugt felől képnek illendő ngyágúnk kell lenni, kell A HAZA MINDEN ELŐTT! zért i, mivel zon Kölcey ülve legyen ábrá A megye, minth ck vizhngoznók zí zolv ülve pedig zért, mert má kép létezvén, mint mely birtokombn vn, zon vébe egykori híre főjegyzőjének e pár zv j egy kié meghjtott nykkl fővel ül boldo megbűnhődte már multt» így újítj meg gult, mi neki éltében i termézete ttitudeje j emlékezetét minden lklomml, mikor idejét vl; h fetőnek állv kellene öt mot már látj, hogy zázdunk elő felének egyik legdni, egézen má rczot cináln neki, így mélyebb gondolkodój zellemét fölidézze mint minden meterkélé mellett honlóág zen egy ünnepelje zt férfiút, kinek oly ok vedne Hozzájárul még z i, hogy h állv fe tetnék, czifrább dízruhábn, tlán pnyókán, réze volt zetiégünk megzilárdítáábn préme mentében rnyon kellene őt ábr- i A Sztmárott felállított zobor leleplezéi ün zolni z pedig idegenéget hozn reá, mert ő nepélyének még lig múlt el egy negyed zá ilyenekben oh em rgyogott, rgyogni kivánt Álljnk ott máok fezeen é duz zd íme már újr ünnepet rendezett emléké zdtn Kölcey lkj legyen megyei teremben nek lelke megye, őt, mint tudjuk, életngy- otthono, de een otthono, úgy mint éltében ágú zobránk terve i megpendült régiben, vl z, lelkinyugodlmt muttv tetálláábn i kezdet lpo reményekre i jogoít i é oly felőbbéget, mely ért, melyet kiki De ck Sztmármegye vieli zívén Köl tiztelni é becülni kénytelen Előtte legyen j ztl, zölddel borítv tnáckozá ztl; j cey emlékét Közép-Szolnok megye i megmu ezen zöld tkrónk egyik zögében Sztmár- i ttt, hogy tudtávl bír nnk ngyjelentő vármegye czímere láék mintegy bezőve vgy égű ténynek, mikép Kölcey z ő területén pil behímezve Az ülőnek hát megett egy vgy két ozlop zon ízlete függében kárpit; lntott meg z elő npot Sző-Demeter ebben hogy trónű mennyezetet képezzen, h megyében vn Szilágyág zélén «Itt zült z orzágo embert mut A zöld ztlon \ engem, hj Kzinczynk, z nyám, ngy- j törvénykönyv orzággyűléi npló, kezében nyámnk, Büdökuti Zigmondnénk házábn» (tlán félig nyilt) tekerc, zónoklt jele Egy A ház motnig több urt cerélt, jelenleg két tekerc zinte vgy z ztlon vgy máutt körüle, mint író költő ymbolumi A terem Tok Smu-féle ház néven imerik Különben pdlt márvány-kövezet Egyébiránt előtte mot i tekintélye «udvrház», melynek zéle! nyilt legyen terem; nyilon zbd ég erezű tornácz, tág kertje vn A ház z ud- í legyen láthtó é zbd táj nevezeteen po vr éjzki rézén fekzik, vtgflú, erő épü zonyi Au-nk néhány fáj, Dun, távolbb let, melynek udvrr néző ngy zobájábn zü pozonyi hegy, várflivl Miért ezek? jobb letett Kölcey Immár emléktábl jelöli ház eltlálni, mint mgyrázni krni Öltözete j egyzerű fekete köntö ünnepély gyáz flát, hirdetve, hogy e fájdlom! mot már eloláhoodott flu Kölcey Ferencz zülő jeliül xa fető, Einle, midőn ezeket elmondám i helye ; hogy itt játzott, mint gyermek, itt ol 5á7 VASÁBNAPI ÜJSÁG?3S SZÁM 1890 XXXVIl LViOLYAM 33 SZÁM 1890 xxxvn ÉVFOLYAM vztott mgáb z élet elő benyomáit Hj dn e megye z úgynevezett «Bézek»-hez tr tozott, kéőbbi ngyhírű politiku ezért i fogllkozott egy rézt «Bézek» vizctolá ánk kérdéével oly behtón, zért képezte ez politiki doctrináink mintegy elő princí piumát E tény i muttj, hogy mily zoro htál vn egy-egy emberre zületéi hely, környe zet vidék, melyből erdülő lélek elő táp lálékát vezi mgáb DE VÁCZY JÁNOS BALATON PARTJÁN (1890) Itt állok prton Borongó z éjjel A lehjló nád-zál bokrétá fejével Hbji tónk, Mint zerelme párok, zongv cókolóznk Hllgtom, hllgtom hbok zongáát, É lelkemet éde érzéek htják át; Az elmúlt időnek Kedve emlékei mind, mind elém jó'nek S mig így elmerengek, kiderül fönn z ég, Fejem fölött ezer ki cillg-lámp ég, Ezer ki zövétnek, S z égi világnál mgm körülnézek Ki bántott Bcchu fölzentelt bérczeit?! Vgy tán eltévedtem, idegen hely ez Nem,, hiz' jól látom Vén diófáinkt mott dombháton Az öreg diófák ép olynok, mint rég', De hol lug é kedvtermő tőkék? Puzt oldl tető, Ezt eke hgtj, ott árvlányhj nő Elborul lelkem fájdlm jjár Megzendül «Tihnynk ridó leány*; Olyn bú z ének Sújtó keze jár itt ég föld Itenének» TIHANYI Színhely A Józívű dolgozó zobáj Két oldlt ngy könyvzekrény, jobbról terjedelme íróztl, krzék, z ztl tele írál, gyertytrtó, ór, neroid, klmá ril Aztl mellett tulipáno lád, hátul cigá zekré nyek zobrokkl; pmlg, krzékek Középen ngy yömbölyű ztl lbumokkl; flon képek, két oldlt jtók é blk I Szürke prók rozul felütve, zürke zkáll, bjuz, kék házi pk, fekete házi kbát Szokott mozdulti hogy két kereztbe tett kezével könyöké fogj, mjd meg hátul fonj öze kijit Szép feldt! Kiöntött z árvíz, mot zt én zárítm fel egy árku ppirol Adtk egy gombot, hogy vrrjk rá egy téli kbátot A czim megvn «A józívű ember» Ehhez én mot ír jk egy drbot Délig meglegyen, mert etére elő krják dni Fél nyolczr Tlán hozzá ju tok még (Leül z íróztlhoz elkezd írni) «A józívű ember Drám tíz képben egy előjá tékkl» (Belep) cágo úr Itt vn Bukovicz zzonyeág! Zuzk (Kimegy) JÓSZÍVŰ (ír) Személyek «A józívű ember» No főze mély megvoln, már mot ck zt tudnám, hogy mit fog ez cinálni, hogy kiüljön ról, hogy ő vlóággl józívű ember? ZUZSk (Belép) cágo úr! Egy úr vn itt, ki tudj nevét Előbbiek Imerő Imerő J Ó K A I MÓR Személyek A józívű ember Egy 48-diki imerő Egy pirán Egy menyzonyi önkénte Egy vőlegényi válllkozó (pártfogolt) Egy félreimert lángéz Egy titko drámíró Egy legyező honleány Egy régi ideál Egy ht zemélyből álló bukovini cángó bizottág Egy repülőgép-feltláló Egy zerencé p Egy énekenő Egy cziteránő \ leányi Egy gondoltolvónő J Egy kritiku Egy fotográfu A zínházigzgtó Zuzk egy derék becülete tót leány Történethely egy írónk dolgozó zobáj Idő mindennp * A zínéze ti kiállítá lklmából muttjuk be ko zorú költőnknek e nyilvánoág előtt még meg jelent drámi jelenetét, melyet Jó-zív-egyeület igz gtó válztmányánk fölkéréére 1888 tvzán irt mely ugynzon év máju hó 31-én z árvízkároultk jvár zeti zínházbn elő i dtott zínház legkitűnőbb erőinek közreműködéével Ez lklmi egy felvonáo vígjátékbn z író józívű embert dj drmtizálv elő, kit okféle zőrű é kliberű l klmtlnkodó em bír kihozni jóindultú egykedvüégéből A figyelme olvónk zonnl fel fog tűnni, hogy e mű írój dú tpztltokr tehetett zert z ily lklmtlnkodáok tnulmányábn, tlán zon nl i ejteni fogj, hogy ki drmolette fő lkjá bn Jóki önmgát irj le, mint hogy zintéiül zolgáló zob berendezée é bútorzt z ő dolgozó zobáját tünteti föl fő lk öltözetéhez é tglejté hez dott intrukczió i egyeneen ő rá vll Az emlí tett egyetlen elődáon Ejházi Ede, ki főzerepet dt, külőben, tgjárttábn, hnghordozábn ck ugyn Jókit utánozt é pedig ngyon zerencéen De, mint említők, zeti zínház ck minden neveebb tgjink jutott ki próágbn zerep A zerző zinézeti kiállítá lklmár volt zíve e müvét lpunknk közlé végett átengedni Szerk (Rózzínbe hjló vere hj é zkáll, koezká fehér mellény é elyem nykkendő, párduczfolto tlló felgyűrve, árg bőrö topán, fekete keztyű, fehér kztor-klp, vékony tiztul-hnyon bezél rgdj Józívű két kezet) kbát, pn fénye Meg Szervuz! Jó npot! Kriztigott! Hát rám i merz-e? Kitlálod nevemet? Nem én Imerő Hát z igz, hogy egy kicit megváltoztm kkor briton hngom volt, motn pedig mg kppntenor; ztán kkor fekete volt hjm, zkállm, motn pedig vere Mondjuk, hogy rózzínű Codálto termé zeti tüény Imerő Hát z úgy történt, hogy egyzer Fekete-ten geren utzv, beleetem vízbe, kkor mély No, hát mit mondott minizter úr? Ah, minek z z örökö dolgozá? Látod, ón zót emmit em cináltm ck tpztlto kt gyűjtöttem De mot már meg krok áll podni Elhtároztm, hogy vgy megházodom, vgy képvielő lezek Azt hllom, hogy dun zerdhelyi kerületben megint új válztá lez Azért jöttem, hogy jánlj kndidáló-bizott8ágbn Apirán Azt mondt, hogy énekeljek hát neki egyet Azt tetzett rólm írni, hogy igen zép hn gom vn Ahán! Akkor bizonyon megceréltem két jánló levelet, nnk máiknk, ki meg z operához kr felvétetni, dtm z ön jánltát No képzelem, hogy nézett z intendán, mikor zt olvt, hogy z ő kóritáj kitűnően ért kubikolához Nohát mjd mindjárt dok önnek máik jánló-levelet minizter úrhoz Akkor már mégi ck meg kell mondnod nevedet Imerő Nem,! Azt neked kell kitlálnod okve Apirán tetlenül! Várj, mjd egítégére jövök z emlé kezetednek (Letezi klpját középztlr) Hát Ne hhoz kérem, bból már elég volt A má tudod, mikor 1848-bn márcziu 15-én Pil ikhoz MoBt már inkább zeretnék gyermekker vxbn biliárd tetején hrnguiroztm kö téz lenni zönéget ; te ott álltál mellettem é éljeneztél JÓSZÍVŰ, (ír) JÓSZÍVŰ (Leül Akkor jótékony nő-egylethez kell mennie Itt vn, brátom Kívánok jó ikert z íróztlhoz é ir) Tyűh! ez 1848-nál kezdi! Jól vn jól, ck mondjd Hllgtom én zt, h z ltt ki írom tollmból tintát, hogy bele ne zárd jon «Személyek Egy 48-diki imerő* III Apirán (Kifmttj / JELENET Félre tzítj z jtóból (Feltett Én m még i reggeliztem, hizen még ck fél nyolczr Apirán De én tegnpr vlót ebédeltem Zuzkát) klprpl, hón ltt Íráokkl egyeneen Józívűhöz rohn) Micod otobág itt megint? Drám, minek z lpezméje «Jó gzíyd, H trgédi kr lenni, kkor bzur dum, mert józívű ember lehet trgiku hő; h pedig komédi, kkor frivolitá, mert jó zívet zbd nevetégeé tenni Egyéb iránt jó zív nincen i világon, mert zívnek emmi egyéb feldt ninc, mint vérkeringét fentrtni Shkepere teremtett józívű embereket oh A jó zív, h mézeklácból vn, kkor vn értelme Aztán árvizet krni megállítni jó zívvel! Nem jó zív kell od, h jó zivttyú Ez drb meg vn bukv Hj! Ön mánp zokott ck ebédelni! Ez ezprktiku intézmény No hát itt vn ez ce kélyég (Ad neki egy forintot, tovább ír) "Szemé lyek Egy pirán» De kérlek zépen, hizen még ck z elő ort írtm meg belőle Kritiku Apirán De ezzel kopott klppl mehetek h hoz kegyelme zonyhoz, kihez jánló-le velet tetzett dni No hát vigye el ezt mgáé helyett (Oddj neki z ztlán levő Apirán Vjon miféle muzikzert vigyek én mot mgmml V J E L E N E T Előbbiek Zuzk kbátját) Imerő Én urm? Sőt ellenkezőleg En képvielő krok lenni; ck kezdhetem zon, hogy kndidáló-bizottág tgjánk drbját le rántm Kritiku Itt corruptio! Mindketten (LHputálni kezdenek A könyvtárhoz ráruzigálják egy mát, könyveket kizedik Kritiku ócárolj, Imerő mgztlj őket) JÓSZÍVŰ No, hál z égnek! Ezek mot özekdnk, z ltt én folytthtom "Személyek Egy kri tiku* rv JELENET kztor-klpot) (Az ztlr tezi ját kopott klpját, z újt nézegetve, meg z jánló-levélen átkukuckálv elmegy) Előre tudom, hogy roz lez (Imerőhöz for dulv) Ugy-e, urm? Ön i honló véleményben v n? (Megfogj zebeit, j Urm! Látj ön ezt? Egy vk grnk e vgyok ur Még m ebédeltem Előbbiek Kritiku Kritiku Imerő Dehogy Hiz negyvenhétben, negyvennyolczbn mindennp együtt voltunk Pilvx bn Mennyit biliárdoztunk zzl Petőfivel! Nem emlékezel «közvélemény»-ztlár, meg z én Crbonri-köpenyegemre? Én tnítottlk meg rá, hogyn kell gázvilágítát cinálni fidi buzból Még zt i elfelejtettem Imerő Hát zt veret, hogy "melynek i tetején ok kici góly viít» A hogy ón tudtm zt zvlni! Bégen volt z már Apirán Dehogy, kérem En vgyok z Herczig Mik, kinek jánló-levelet tetzett dni közlekedéi minizter úrhoz Imerő hívtlnul JELENET Hát mg z Mik herczeg? De vgyok én néh unlm i M különö en Ngyon ok dolgom Eh mit! Engem zoká bejelenteni, Olyn vgyok, mint hlál, ki királyokhoz i betör Erezd be, hdd dobom ki Vígjáték egy felvonábn Irt Apirán Nevezete ember lehet Hát tőlem krj meg tudni nevét? Zuzk Ahán! kbátot) (Belep Kiéhezett lk, kopott ruh kénében ütődött fe hér rzilinder-klp i Hhh! Te mot i olyn multágo ficzkó vgy, mint hjdn Hát te mivel feted hj dt, hogy olyn zürke? Tréfá ficzkó! Bukovicz zonyág? Soh em hllottm nevét Miféle zonyág lehet z, ki hjnl bn fél nyolczkor idegen helyen kóborol? Tiz teége hölgy ilyenkor otthon féülködik, vgy kávét főz Mondd neki, hogy még lzom II Tárd ki z jtót (Zuzk feldj A hjddl é zkállddl meg bizonyon Vere-tengerbe etél bele Imerő JÓSZÍVŰ (Egyedül) A JÓSZÍVŰ E M B E R * A Mik herczeg! Hmr dd bárony k bátomt, mtróz-ipkámt, f Pelölti kbátot, j JELENET Zuzk hngomt egyzerre elveztettem, kptm he lyette ezt gyékénykák hngot Zuzk cágo úr, z z úr, kinek mindig z bd bejönni Hát jöjjön be (Fitl, zerény, nyáj - - j ^ ^ ^lk ^ ^ ^ ^fejét ^ ^ _ kié félre Hozéi kbátbn) trtj Nem rblom idejét, cupán ck zívem hálá érzetét kívántm átdni Elértem vágyim czélját M kptm meg kinevezét váczi állm fogház igzgtóági irodfelügyelői állomáár kilenczzáz forint fizetéel Oh urm! Én v gyok z orzág legboldogbb embere É ezt cupán z ön hthtó pártfogáánk közön hetem Nem, éde öcém, nekem emmit em közön Előbbiek Zuzk Apirán het ön; h ját jó mgvieletének, de Zuzk rék kézültégének Igzán ngyon örülök, hogy cágo úr! A Mik herczeg k rbejönni, ön megkpt ez állát

3 528 VASÁENAPI UJSÁG 33 SZÁM 1890 xxxvn ÉVFOLYAM 33 SZÁM 1890 xxxvn ÉVFOLYAM UJSAG 529 HOLLÓSSY KORNÉLIA LENWFAY-LATKÓCZYNÉ JÓKAINÉ Id LENDVAY MÁRTON EGRESSY GABOE KOMLÓSSY IDA SZENTPÉTERY ZSIGMOND ítj LENDVAY MÁRTON BÜLYOV8ZKYNÉ SZERDAHELYI KÁLMÁN RÉTHY MIHÁLY FUREDY MIHÁLY TÓTH JÓZSEF SZIGETI JÓZSEF A NEMZETI SZÍNHÁZ JUI AZ 50-ES ÉVEKBEN Brbá Mikló rjzi után A zinézeti Hettitái ról

4 33 BZAM 1890 xxxvn ÉVFOLYAM Nem tlálok zvkt hálámt kifejezni Hogy h egyzer Váczr tetzik kerülni I hmu De z életet, melyet lkjib lehelt, m Ngyon zeretem z ilyent hllni Hát ztán! gát lelket, melyet z író áltl rendelkezéére mégi, mi módon jött ön rá, hogy egymát ze bocátott formákb önteni tudott, zt rögzítheti meg emmiféle művézet, zt legföl retik? jebb új életre támzthtná rövid időre egy má Bizony megehetik rjtm, hogy becuknk ki hozzá mindenekben tökélete ik zinéz, Hát egyzer vettem mgmnk zt bátorá en honló tudn lenni tetben, lélekben Erre got, hogy belépjek bb boltb, melynek z pedig péld még volt ehol jtján öt eltűnni láttm Ngyzerű pipereáru Ah kérem, úgy értettem Hiz Váczr Régi hírneve művézek fönmrdt rczképei, j bolt volt Én nykrvlót kértem Ő libegett ck z pró vétkeeket küldik Az z hogy 1 elém, mint egy géniuz; krvátli ktulyát mellzobri zért oly érdekeek, zért oly becei úgy krtm mondni, emelve kezein, mint hogy z ngylok emelik Í ek Megdják z lpot, melyből kiindulv! Szent Itván koronáját Teék válztni Én j fntázi egítégével megközelítő foglmt ; lkothtunk mgunknk m megzámlálhtt Jól vn, jól, kedve öcém, hát ck járjon ön remegő kezekkel túrtm fel z egéz ktuly ln változáokról, melyeket z előttünk álló vá trtlmát Végre kiválztottm egy nykkendőt, zerencével Kívánok önnek jó előmenetelt zonr vetett vgy kőbe frgott rcz mgár (1>) "Személyek Egy boldoggá tett pártfogolt!) lángvere lpon rnyzín ptkókkl «Ah ez ölthetett z áltl megteteített zínpdi lkok vló önnek* mond ő ilyemit ck inczifinczi gvllérok vielnek, önnek z rczá- különbözée zerint Ez z egy mód vn régi De még egy lázto kéréem voln Nem i hoz ez fog itt illeni") S zzl kiválztott zá jeleeket lelki zemeink előtt mintegy föltámz momr ezt, mit tetzik látni nykmon kék tni, élő lkokká teremteni tudom, hogyn merjem elődni lpon^fehér nefelejtekkel «Remény emléke A mot megnyitott «zinézeti kiállítá" ren zet» É mindjárt ját kezeivel fel i kötötte dezői cekély érdemet zereztek voln m No ck bátrn Tán egy ki előleg? nykmr Én erre zt bátorkodtm rebegni, guknk, h orzágon zorgo kuttát indít hogy vjh e drág kezek egéz életükben ne nk mgyr zínézet elő életrehivóink é tennének egyebet, mint nykrvlót kötnének z úttörőinek vlhol tlán ck meglevő rczképei Oh kérem, világért em Nekem megtkrí én nykmr után Nem zolgál ngy dicőégünkre, hogy tott özegeckém vn ámbár zínézetünk még ck egy zázdo, kö zeli kezdő korából oly kevé emléket tudtunk No ez bizony elég különö nyiltkozt volt megőrizni Kelemen Lázlóról, z elő mgyr Ezt már örömmel hllom Tehát mi óhj ( zínigzgtóról, kinek nevéhez mgyr zí vn még? nézet zületéének érdemét fűzzük, életrjzi Én zonbn e nyiltkozt után rögtön elz dtunk i kevé, hogy pedig rczképe i fön ldtm, három npig mertem StáczióHát ezer bocántot kérek de miután mrdt voln, rról mit em tudunk É így mg kormány kegyéből, é z ön hthtó I utczán végig menni, h bekerültem Szüz- vgyunk legtöbbel Az öreg Jncó, kolozvári gyámolítáából z égi gondvielé mlztjából utczár meg Zerge-utczár Mikor ztán ne ngyhírű komiku, Czeleztin, mg idejében ikerült mgmnk biztoított állát zerez, gyednp od mentem megint nykrvló bolt ngyhírű hő zinéz é elő zerelme, régi jtjához, ez rémítő zó tátongott minden b zínigzgtók é zínézek, mint z irodlmilg rr z elhtározár jöttem lkból elém «Wegen Concur Auverkuf» A i érdeme Andrád, ztán Ernyi, Pályi, Kilényi, boltbn volt má, ck hitelezők Komlói, Koci, Murányi, Benke (Jókiné No, no, fitl ember! Eozt ejtek Ki ne tyj), Székely többi jeleek hitele rczképei, JÓSZÍVŰ mondj ön ezt zót É így már mot zt kívánj ön tőlem úgy-e h még megvolnánk i vlhol, nyilvánoágr bár, hogy legyek názngy, de egyúttl zt i ; em jutottk Déryné, z nnyir ünnepelt mű véznő, mg irj nplójábn, hogy zon gyenge Arr kérném önt, hogy legyen názngyom tudjm meg, hogy kinek hívják z ön menyz- rczképén kívül, mely Mátry «Honmtívéze» zonyát, é hová tűnt el? mellett megjelent, kézült még egy okkl jobb kőnyomtu képe Kolozvárott, melyet kkor há Tudtm! A mint egy kilenczzáz forinto hi zikbn megkozorúzv ^ártottk flon jobbvtlt kp, mindjárt megházodik! Tlán v Széle imeretégénél fogv z önnek bizo módú cládok Sőt említét tez egy fölötte i lmi gzdg prtié? nyon ikerülni fog Nem krnám «Kleiner került má rczképéről i, melyet egy Sztmáry Anzeiger» útján megindítni tudkozódát Pártfogolt nevű fitl művéz fetett melyet hűégéért é Ah dehogy Egy igen zegény leány művézi kiviteléért győztek codálni ko JÓSZÍVŰ; lozvári előkelő tárágbn Hol vnnk ez Jól vn, éde öcém Jöjjön viz egy ór rczképek, melyek közül z előbbi még okzo múlv, mjd ddig gondolok ki vlmit De rítv i volt? Bizonynyl megvnnk vlhol, Ah! Sejtem Becületbeli kötelezettég mot már folyttom dolgomt de mi tuljdonoik tlán zt em tudják, hogy kit ábrázolnk, vgy h tudják, kkor ej Nem, urm! Ö egy igen becülete lány tik, hogy kiállítáuk vgy megújítáuk közön (Me'li/ bókok közt eltávozik) Vlódi mintképe z erénynek éget i tlán, de z irodlmi köröket bizonynyl (Folyt, köv) érdekelni fogná S így vgyunk többekkel zok közül i, kik Tehát zívbeli vizony? S hogy hívják zive RÉGIBB SZÍNÉSZEINK válztottját? már újbbk, milyen pl hrngzvú hőzia képzőművéz mrdndóágnk, zinéz 1 nez, Brth, kinek egy jelmeze, igz rczát tűnő percznek dolgozik Amzt túl élik lko tehát föl tüntető, képén kívül má rczképe Nem tudom, kérem lán tái, ez legtöbbzör lkotáit éli túl Azért mrdt JÓSZÍVŰ honlíthtln élvezetért, hogy mikor művé Brbá Miklóé z érdem, hogy leglább Nem tudj? zetével élvet nyújt, ő mg i élvez, hogy mű negyvene-ötvene évek zínművézei közű vézetének hllgtóágr gykorolt htáát jeleebbeket rczképekben i megörökítette vo Hát még eddig volt lklmm megtud mindjárt lkotáközben legtiztább közvetlen náikt z örök elfeledtetétől megmentette Tóth htni Mert tetzik tudni, mgától leánytól éggel érezheti fölvillnyozott közönégből Kálmán dt ki 1856-bn, mint z áltl zermegkérdezni, hogy hogy hívják, z zemtelen ugynkkor meríthet új lángot é lelkeedét, keztett «Hölgyfutár)) mellékletét z «Irók» ég ; máoknál tudkozódni neve iránt pedig míg képzőművéz ck utóbb zámítht el ' é zínézek rczképe lbumát,» mely zon kor imerére, műve áltl keltett tetzének kiváló zínézei közül többeknek trtlmzz kompromittáló lehet i lehet mindig tnuj zemélyeen ezért z kőnyomtu rczképeit Ezekből muttunk be iteneknek vló élvezetért meg kell fizetnie! egynehányt mi i ez lklomml, miután már Hát kkor hogy imerkedett meg vele? zínéznek buán zzl, hogy htá, bármek ez újbb időbeli zármzáú emlékek i ritk kor legyen, ck ddig trt, míg művézetének ággá váltk külő é belő ezközei fölött rendelkezni tud, Jókiné-Lborflvi Rózánk különböző l Minden reggel hét órkor, midőn i külő- zontúl leromlik, romjává lez önmgánk mű táczió-utczi lkáomról z irodáb felmentem, vézetének emlékezete i mindinkább elmoódik klmkból zámo képét közölte «Várnpi ponton bbn perczben indult ő i Ki- végre lkotáink képe i elhl z utoló rá Újág* i A mot bemuttott volt zok kö fludy-utczából koron-utczi pipere-üzlet he emlékezővel, zállht zedékről ze zött Ekkor, z ötvene években, volt művézete tetőpontján, méltán nevezhette Tóth Kálmán lyiégeibe Ő elől ment, én után lépegettem dékre, mint egy kép vgy zobor \ trgédiánk zemefényenek, kiben föltámdtk H ck egyetlen egyzer i hátr nézett voln, Szerence még, h képzőművéz zinóz- Zrínyi Ilonák, Gertrudok, Boriz Annák megzűntem voln nyomábn járni; de mivel nek egítégére iet z ecet vgy véő egít í régi mgyr történet, vlmint Shkeoh fejét em fordított félre, méltónk tlál égével mrdndóvá tezi rczát, lkját így perei költézet kiváló nőlkji, kinek jki tm vonzlmmr Egy zót em váltottunk egy módot nyújt kéő zedéknek foglmt ze ról hllv Vörömrty jmbuit, könnyen elmál De zért mégi volt közöttünk bizonyo rezhetni leglább rról, hogy ime ilyen for hihettük, hogy mgyr nyelvnél nincen zebb, titko rokonzenv H én érkeztem hmrább mákb öltözött nyg, ilyen külő ezközök fö! nincen zengzeteebb e kerek világon Suttog ott Bodzf-utcz rkához, kkor én vártm be, lött rendelkezett egy-egy hírneve zinéz, me jkin zerelem, mint zellő, mennydörgött míg ő megérkezik, h ő jött od előbb, ő várt be lyek áltl művézetét érvényeítette hrg, bozú, mint villmo felhő Klzengem Ez z egymát követé így trtott z A zinéz rczárói, lkjáról mrdndó j 8ziku zépégű rcz, lelke ngy zeme viz őztől kezdve motnáig Ő elől, én után; z emléket kézíthet fető, zobráz S mot tudt tükröztetni ziv legzelídebb é legzi zl változtoággl, hogy mikor eő idő volt, legújbbn Edion geniáli tlálmány még ljbb indultit Plztikáj megdöbbentett én mentem elől, mert hizen tetzik tudni, hogy! hngját, nnk lejtéét, zvk tgoláát é Néh, midőn fejedelmi ugár lk fetői jel illenék egy lyánk után lépegetni, mikor úlyozáát i megőrizheti megzólltthtj, i mezében előttünk megjelent, egy intée, egy e ő i d ő v n (Muttj ruh-jolemeu') I mikor zinéz mg már rég por lett ó i mozdult elég volt, hogy elhigyjük, mikép előt- ÜJSÁCK 5 tünk egy kitűnő művéznő játzik, h igzi humor, benöég z mgyro zmt, egyelőre volt kívánto Midőn kocim vlóbn Sturt Mári, Volumni vgy Mkbeth melylyel legkiebb zerepét meteri lkotáá ki kert kpuj előtt megállott, plot elő neje lép elénk, hogy még néhány pillntig birt lkítni Még múlt zázdbn, 1798-bn emeletének blkibn különféle kívánci rczourlkodjék fölöttünk Már hire budi zín zületett Rohodon, Szbolcbn, hol tyj refor kt vettem ézre, melyek ngyon hozúr nyúl játzó tárágnk i tgj volt, melyből mátu lelkéz volt őt i nnk vgy leglább tk, mihelyt ézrevették, hogy zemélyem ugyn zeti zínház zemélyzete lkult, de ck ez i juritánk zánt ezért tuítttá árop zonoág kétégbe vonhtó A ngy lépcő lján Richter tábornok fog utóbbi zínpdon nőtt elérhetetlenül ngygyá, tki é debreczeni kollégiumokbn De ő már 17 hogy mint ilyen urlkodjék három évtizeden át éve korábn Láng é Udvrhelyi vándorzínéz- dott é pedig zzl hirrel, hogy czár várv zini világ benne legeebb műfj, tárágához ctlkozott, e pályától emmi em várj megérkezéemet Dczár nnk, hogy e jámbor férfiú hlálo trgédi fölött 1848-bn lett neje Jókink, birt többé eltántorítni Hozú zíni pályáján ettől kezdve két lánglélek egymát támogtv mindenű zerepet játzott, ifjbb korábn ellenégeim egyike volt, meg állhttm, tört előre didl felé, melyből kevé hlndó hőöket, zerelmeeket é celzövöket; trgi hogy kezet ne zorítk vele Hizen krt el lenére i megnyugttt zegény zívemet! nk jutott kkor oztályréz, mint ő nekik komiku zerepekben volt párj; vlódi A czár ő felége kitünö egézégnek ör vígjáték volt, melyben mindenkit tere zonbn 1869-ben lépett viz zínpdtól 1886-bn vend, folyttá Richter, é vlózínűleg elrgdott Fltffj, Zig czigány Szigligeti fejezte be dicőégben, érdemben oly gzdg «Czigány»-ábn, korcmáro Szigeti «Vén b m ete Szent-Pétervárr utzott voln, h életét Ön vlóbn ngyon lekötelezne, vetem knco»-ábn», főipánok, zolgbirák, jegy Vele egy időben játzott már vidéken i, ő közbe, hogy z unlm hízelgé elejét vegyem, zők utolérhetetlen lkítái voltk 1858-bn vele egyzerre lett zeti zínháznk i tgj h megmondná, hol tlálhtnám cázárt, Lendvi-Ltkócziné, cládi nevén Hivtl hunyt el, pótolhttln ürt hgyv mg után kinek okáig krok terhére lenni, mivel Lendvi Márton é Egrey Gábor, mgyr Anikó, ki zende, könnyed, játzi zerepek zínművézetnek e fejedelmi ikerpárj, m i el úgy vgyok érteülve, é pedig cázár köz ben vl méltó tár mgyr zinivilágbn érhetetlen mgágbn él emlékezetünkben vetlen izenete nyomán, hogy z út fárdlmi Kedélyében bírt vrázerőt, hogy közönég Kortörténeti é ethetiki tnulmányt vló ro ngyon megtörték vele moolygott, vele könyezett Játékát benö lók é müvézetökről írni, rövid imertetét Hogyn ö felége közvetlen izenete? Hi ég, gyöngédég, termézeteég jellemezte, Sokkl ngyobbk, emhogy elférhetnének benne zen ez lehetetlen, ját füleimmel hllottm, Júliábn, Opheliábn, Dedemonábn é tár A mgyr irodlom é művézet történetében elő mikor ő felége úgy méltózttott nyiltkozni, lgái drbok hőnőiben rgdt el hllgtó kelő hely illeti őket emlékezetüket hálá kegye hogy lezámítv legzámítndókt, bo ágát 1814-ben Peten zületett 1832-ben let é elimeré cántot kérek, de ő felége tuljdon zvit lett z időb Lendvi Márton neje, kitől zon Abból zemélyzetből, mely zeti zín vgyok bátor imételni, oh em érezte m bn 1848-bn elválván, Ltkóczi Ljo fetőhöz házt 1837-ben megnyitott, már egy férfi tg gát jobbn, mint épen mot ment nőül Korán vonult el zínpdtól E zvk után fképnél hgytm képmu inc életben Azok közül i, kik kéőbb jöttek zeti zínháznk legelő nyugdíjzott tgji ttó német urt é czár lkoztályáb iettem z intézethez, de még «ngy kom utóze közé trtozik H emlékirtit kidná, mint A vizontlátá örömében mindent elfelejtet dékéhez zámíthtók, legtöbben elköltöztek zándék volt, közélet é zínézetünk törté már Tóth Józef, honlíthttln jellemábrá tem, krtm, hogy e zent npon elége netét ok bece é érdeke dlékkl gzd zoló zinéz, Füredi Mihály, mgyr népd detlen vgy épen zerencétlen embereket lák gíthtná lok tüénye hőe, Béthy Mihály, népzín mgm körül, pedig ck egyetlen zvmb Komlói Id, legérdemeebb vidéki zín művekben közéleti tőgyökere mgyr lkok került voln, é z lj fondorkodá létrehozói igzgtók egyikének, Komlói Józefnek leány, meteri zemélyeítöje, mind írbn vnnk oh életükben többé nevetnek! Széke-Eehérvárott zületett előkelő nevelő Sőt nálok még ifjbb zedékhez trtozó A cázár roz zínben volt intézetekben növeltetett, é pedig zini pá Szerdhelyi Kálmán, kitűnő bonvivnt if Meglátzott rjt, hogy vlmi ngyon bántj; lyár, melyre ck utóbb nyert hjlmot 1845-ik jbb Lendvi Márton, z tyjár okbn emlé ilyenkor ztán előttem jó kedvet krt muttni, évben lett zeti zínház tgj, melynek íz keztető zerelme hő, zintén eztendők ót por de vjmi hmr kieett zerepéből léével, e játékávl, nőie finomágávl ldoznk már, mind keveebben lezünk, kik Nem ereg vereégei, em pedig z egymát zende zerepekben elő rendű tgjává lett Már ben még lkító művézetük emléke él lépten-nyomon követő meglázttáok gyötörték mint ilyen lőn neje drámirodlmunk kárár Szigeti Józef Feleki Miklóon kivül z egyet e lelkét, h zon zomorú öntudt, oly korán elhunyt tehetége Írónk, Kövér L len, ki még kitrt, kiben művézet ereje, hogy z egéz világ ellene vn é Orozorzág jonk Főbb zerepei voltk Júli, lowoodi veztére tör árv, királynő z «Egy pohár víz»-ben, Cor- tvlyi ggztó betegége dczár i, elevenen Sokáig zt hittem, mond többek közt lüktet kinek Meneniu Agrippáj, páter Knitdéli, Choizy kizony, Didiéi Mri «Párii 1 cázár, hogy őzinteégemet ck Ber teliuz, Fltffj, Kentje még m i tele házt rongyzedőben» Frncziából, németből több linben, de Bécben ó Londonbn i telje eli zínművet fordított mgyrr, melyeknek zin cinál mint egy ránk mrdt tgj ngy - meréel fogják fogdni, de míg egyrézt ze l zedéknek, élő foglmt nyújt rról htlm tén ő játzt főzerepeit Európ fővároibn rencétlen háborúr unzoltk, márézről zt okt utzott, tpztlti, tnulmányi é bő enemble-röl, melynek tgji mgyr zínmü- láttm, hogy még kkor i elle ákálódnk, í vézetet ck megteremtették, h oly olvottág legműveltebb nők, legöntudtoh törököket Európából kiverve, z Agiár bb művéznők egyikévé tevék A zeti zín mgltr emelték, hogy má zetek zín kereztet feltüzettem voln Leginkább Vilmo művézetének mögötte egyátlán áll, h háznk ő i nyugdijt élvező tgj cázárnk közönhetem többi htlmágok Vetélytár volt zínpdon Szilágyi Lill \ z eredeti mgyr műfjok ápoláánk több gon- ellenége indultát, kik mot mindent el fog Bidyovzky Gyuláné, ki irodlmunkbn i ne i dot zentelnének zínpdokon különöen nk követni, hogy engem mint világbéke el vet vívott ki mgánk Atyj, Szilágyi Pál, z út zeti zínpdon, melytől többiek z nányt lenégét Európ előtt újr meglázhnk törő zínézeknek volt egyike, ki korán meg- vezik, művézi é költői értékre i bátrn A háború lefolyáát illetőleg od nyiltkozott zeretteté vele z irodlmt, zínpdot, mely lenne fejlettebb nyugti népek zínézete cázár, hogy ktonái mindenütt jól trtották mellé állíthtó utóbbin zámár ok kozorú, de tövi i ter mgukt, de kevé kivétellel zért érhettek mett Ez utóbbi indítá rr ztán, hogy búcút czélt, mivel tábornokok egymá ellen ákámondv mgyr zínézetnek, külföldre men lódv, győzelem felhználáát lehetetlenné A HALÁL NAPJA jen ott német múzát zolgálj Utoljár tették tyj zínézi pályájánk ötven éve jubileumán Juijeikáj Ktlin herczegtiő emlékirtiból A törökökről zt bezélte z egéz világ, hogy lépett föl zeti zínpdon meghtó volt nizm-ok kivételével fegyelmetlen gyáv kto XI látni együtt játzni roktg pát é mű Plevnáról czár nnk idején tetben, lélek nák, kikkel hmr lehet végezni, h mindjárt vézi erőteljében megjelenő leányt Külföldről eleinte tekintélye erővel tör reájuk z ember; hztérvén Budpeten telepedett le, de zín ben megtörve tért viz Peterhofb de dolog máképen áll, őt zt tpztltm, 7 Azt izente S áltl, hogy néhány npig hgy pdon már lépett föl többé hogy legjobb ezredjeimet tönkre tették, mert Lonovic Hollóy Kornéli, «mgyr clo nám mgár, mert lenne képe velem egy ezek vkon nekik mentek, nélkül, hogy viz gány*, ki dlműnek volt zeti zínpdon oko zót váltni, nnyir megtörték z út fár vonulái vonlról gondokodv lett voln bájo hngú elő énekenője, tvly hunyt el, ez dlmi Szegény, elfelejtette, mit irt leveleiben, Sok oly rézletet i említett fel czár, melyet lklomml bővebben imertettük életét é mű midőn még zt z órát i zerencétlennek ne- \nnk idején épen ellenkező lkbn dtk elő vézetét Aránylg rövid ideig volt múz zol vezte, melyben ereghez ment Schilder-Schuldner tábornoktól, ki czárt ; Szent-Pétervárott é birodlom egyéb vároi gáltábn, de ez z idő állndó dicőéggel volt bn A béke megkötéét illetőleg Gorckov televizvonulv teljeen házi körének, cládi Peterhofb kiérte, megtudtm zomorú vló herczeg tnácár már megindultk z lkudo boldogágánk élt, melyet kitünö férje, Lonovic ágot, melyet eddigelé minden áron titokbn záok, de cázár ttól trtott é ejtelme Józf cnádi főipán oldlán telje mórtékben krtk trtni Mgmhoz kérettem Botkint, j helye volt hogy zomzéd htlmágok megtlált, melynek véget ck tvly bekövet czár orvoát, de furfngo embertől cki úlyo feltételeket fognk elébe zbni, tb oly dolgokt tudtm meg, melyeket már elébb! kezett elhunyt vetett Az egéz hdjárt trtm ltt ck két n Azok között, kik még budi zínjátzó tár Schilder-Schuldnertől hllottm gyobb merénylet fordult elő, mely körülmény Bizonyor vehettem, hogy mindenki p ágnk voltk tgji, kik zeti zínház od muttott, hogy forrdlmi párt zün rncr bezél é prncr hllgt, vlót te megnyitákor ennek elő rngú ozlopi lettek, tette be működéét Mindkét eetben czárt jó háromnk muttjuk be rczképét ez lklom hát cki czártól mgától kellett kiven, eleve érteítették, hogy z illetők el vnnk ki zonbn egy drb időre még bezélni em ml Szentpéteriét, időb Lendvi Mártonét é ítélve, mert embertelenégeiket tovább tűrni Egrey Gáborét 0 nekik közönhetjük, hogy z krt velem, vlózínűleg ugynzon emberek lehet Az egyik áldozt, báró Bedenbnichorzág legelő zínpd művézetnek oly h befolyá nyomán, kik z igzágot oh emmi Koolky ezrede, német ember létére túlzitlm erejével kezdhette meg elődáit mind zín ltt meg mondták, míg ck érdekük \ gorún bánt kurlndi telepítvényeekkel é mát kívánt járt megnyíltkor Egy ór múlv Peterhofb indultm Mindent j hmi jelentéekkel kiezközölte, hogy egéz f Szentpéteri Zigmond volt köztük legidőebb luk kivándorlár kényzeríttettek Mire cá úgy tláltm, mint ejtettem egyúttl legrégibb múltú zinéz Igzi ngy zár dolog földerítéét elrendelte, RedenA czárrl elhitették, hogy idegei telje nyuj művéz, kedélye ngybátyák, gyöngéd jó- bruchot fénye nppl Kievben, hol leányát glmt kivnnk, ennélfogv kiezközölték zívű pák, régi jó táblbírák utolérhetetlen J meglátogtt, z utczán lezúrták flzemélyeitője, kiben kipdhttln volt z I fentemlített izenetet, melynél fogv jelenlétem '

5 Sj^gAM < X x x x v n ÉVFOLYAM 53-2 A máikt, Knnbich tábornokot, enki em jnált 0 volt z, ki mint vrói térprnc nok úri hölgyeket ngy piczon megkorbá colttott, miért délutánonként templomb járv, gyázruhát vettek mgukr Ezt ő forr dlmi tüntetének nevezte, é fegyelmi htl mánál fogv rövid úton meg i fenyítette Oolki kpitány nővérét Vróbn ugynzon n pon korbácolták meg Knnibch kozákji, midőn vitéz kpitányt Sipk-zoro védelménél egy zerre hét török golyó hlálon tlált Tlán jobb volt így meghlni, mint zo morú hírt túlélni ÜJSÁG zár, menjünk, é pedig még m, de ünnepé lye bevonulát ne trtunk, mert különben ok igzmondó még eltlálná hitetni z embe rekkel, hogy tudj Iten, mit végeztem Nem zegültem ellene prncnk, é bizo nyo egyének ngy bozuágár, két ór múlv Gcináb indultunk Útközben cázár rozul lett, de miután gyengeégeit imertem, velem hozott házi zer rel hmr egítettem bjon Mindmellett Riehter cázár tudt nélkül trónörököt tá virtilg érteítette ó pedig oly formán, hogy z különvonton élénkbe jött Ap éfiuközt min- 3 3 SZÁM 1890 x x x v n ÉVFOLYAM netnek véget vetni krván, rr figyelmeztet tem czárt, hogy tlán czélzerű lenne trón örököt távirtilg előre megnyugttni A ürgöny elküldetett ugyn, de lig egy fél órár reá, megérkezett különvont, melyen trónörökö egéz ktoni kíéretével roppnt e beéggel z utt megtette Midőn ngyherczeg tyját legjobb egézég ben tlált, két különféle trtlmú távirt után tudkozódott, melyek látzólg egy kútforrából zármzhttk Riehter bölcen elhllgtt tu ljdon elhmrkodott távirtát, de máodikr nézve zt jegyezte meg, hogy z ő felége p rnc folytán lőn elküldve, holott tuljdon fü leivel hllott, midőn indítványomt czár he lyenek tlált Jelenlétem bénítólg htott tárlgár, mely különben i ck nehezen indult meg, é mindnnyin örömmel hllották prncot, mely z utzá folyttáár nézve kidtott A trónörökö vont peterhofi vonthoz ctol ttván, egy óri kéedelem után már tovább robogtunk (Folyt, köv) EGYVELEG Áuerlich fényképe ntáu A VÍZAKNAI NAGY AKNA, MELYBŐL A 49-IKI HONVÉD-TETEMEK NAPFÉNYBE KERÜLTEK, A TETŐN A HONVÉD-EMLÉKOSZLOPPAL Mindezekről cázár ck kkor érteült, midőn Kuhn-Oolki zonyág gylázto erőzk következtében meghlt, Oolki kpi tány eleett, é Knnibch ezredeen nihilit bizottág ítéletét végre i hjtották Riehter tábornok tán oh em mondt voln meg z igzágot, h czárt e rézben zo kott módon érteítették voln Voronzow-Dkov herczeg főhdegéd ehogy em krt eltűrni, hogy z ngol é frnczi lpok közleményei háború lefolyááról czár elé junk, miként ezt mg prncolt, h leginkább hzug, zolglelkü oroz é lengyel újágokt pártfogolt, melyek még fe ketét i fehérnek mondották «Egy lklomml mond cázár z ngol ktoni meg htlmzott, ki velem Szent-Pétervárról ereg hez jött, é bámulto türelemmel túltette m gát okféle bjokon, melyek egy ily utzá ltt előfordulnk, rr kért, hogy kívánciág ból olvm el frnczi újágokt, ezek után londonikt, végre pedig németeket Mind nnyin ugynegy tárgyról háromféleképen ír nk, ugy hogy végre z ember tudj, kinek vn igz Azót külföldi lpok rendeen kezembe ju tottk, zután mot Dimitrij Gregorovic (Voronzov-Dkov herczeg) zt meélgeti, hogy cki mi újágink írják meg z igzt Ne hogy tehát vlótln dolgokt olvk, régi zoká mellett mrdtm Tudod, kedveem, mi ért boznt8m zegény Dimitrijt, mikor köz vénye nélkül i éjjel-nppl kínozz, ezenkívül pedig feleége már régen zedegeti ról kerezt vizet» Peterhof oh em trtozott cázár kedvencz helyei közé, de h vlmi ngyon bántott, leg inkább zért vonult od viz, mert z unl m udvronezok zámár zűk volt hely, igy ránylg keveen jöhettek után Egy lklomml zt tláltm véletlenül mondni, hogy Péterhofbn motnábn zért em jó lkni, mivel z emberek zt gondolják, hogy cázár ngyon zivére vette zeren cétlen háborút, holott ilyemiről zó em lehet Igzd vn, veté közbe moolyogv cá- * A villmoág tekhniki felhznáábn z Egyeült-állmok ngyon előtérben állnk Egy zklp állítá zerint itt már 1 Vi milliárd forintot fektettek be ily vállltokb, míg pl Németorzág bn lig 100 millió forintot * Három méternél hozbb hj vn egy, vrjú indiánok törzéhez trtozó főnöknek Eendeen felgöngyölve bőrzíjjl megerőítve hordj több font nlyu fejdizét, ünnepi lklmkkor zon bn lebocátj mg körül é hj hozú uzályo köpenynek látzik * A lzcz helyérzékére nézve Angli déli rérézében kíérleteket tettek több rézgyűrűvel meg jelölt állttl úgy tlálták, hogy legtöbb z ivrzá idején viztlál rr helyre, hol zü letett * Svájcz jubileum 1291-ben zövetkezett három őrégi vájezi knton Uri, Schwyz é Untervlden Hbburgok ellen zövetég ered ménye volt Svájcz lkulá A nevezete eemény 600-do évfordulóját Brunenben, Luzerni-tó mellett, ülik meg, hol Svájcz függetlenégét ki mondták Auerlich fényképe után A VÍZAKNAI SÓS-GYÓGYFÜRDŐ-TELEP A ZÖLD- ÉS VÖRÖS-FÜRDŐ TAVAKKAL dig legzívélyeebb vizony állván fenn, különvont megérkezéét jelező ürgönyt mgm olvtm fel cázár előtt, ki Eichtert z okozott lármáért gyöngéden megdorgált, de egyúttl tudtár dt, hogy z áltl régen óhj tott fehér--rend ngykereztjével feldízíti Látod, Bichter, mond cázár moo lyogv, midőn tábornok kitüntetéért kezét megcókolt, te lennél épen roz em ber, ck egy hibád vn é ettől iprkodjál megzbdulni ez z hogy leginkább mgd felé hjlik kezed Mire vló volt Szent-Pótervárr zt izenni, hogy enkit em krok fo gdni? Az erre múlhttlnul bekövetkező kíno jele- * A Connught herczeg pár, z ngol királyi clád tgjink trdiezióihoz híven, kidj keletindii utzái nplóját, melyhez herczegnő rjzo kt kézít * A léghjózá feltláláánk indító okául zt bezélik, hogy Montgolfier, ki velinppirgyáro volt, 1772-ben gyár zámár egy kávéforrlóbn vlmit melegített fedél helyett zolgáló ppír, mint gőzzel megtelt, mgától felzállott Tény különben, hogy léggel telített golyók felereztée már Montgol fier előtt jóvl közönégeen imert gyermekjá ték volt * A máodik oztályt z ngol vutkon már bezüntették, úgy hogy több vonlon már ck i két oztály vn, de z egykori hrmdik oztály ké nyelmeebb lett UJSÁG _ ben kidott, é zámo példánybn közké nöke, bizottági üléekben ngy munkáágot zen forgó «Evng házágügyi törvények gy fejtett ki, zint egéz munkáágábn kitűnő A dunántúli helvét hitv egyházke rület érde korlti mgyráztán czímű közhznú könyve réze volt Sokoldlú minden téren hzno tevékeny ke ünnepet ül e hó 17-ikén Ekkor telik le Ezeken kívül írt publicziti dolgoztokt, vezérugyni ötven éve, hogy közéletünknek egyik czikkeket é jogi fejtegetéeket, rézint jogi zk ége megérdemli kitüntetét, melyben mot z érdeme veteránj, Beöthy Z igmond, mint egy- közlönyökbe, rézint «Peti Npló»-b; zép egyházkerület rézeíti, mi i őzintén ctl házkerületi világi főjegyző z egyházi ügyek ' irodlmi dolgoztivl i tlálkozhtunk még z kozunk zok óhjtáához, kik mg kor zolgáltáb lépett e tiztét zót felzáz újbb idők közlönyeiben i, melyeket öze dczár i ernyedetlen, buzgó egyházkerületi fő don át lnkdtln buzgóággl töltötte be E gyűjtve 1880-bn dott ki Azót i zámo böl jegyzőnek tizt zívből kívánják, hogy munká korunkbn már ritk példát ünneplik meg ceimi é vlláo irányú költeményét fogdt ág még zámo évekre terjedjen hzáj é dunántúli reformátu hívek z érdemekben meg elimeréel Kifludy-tárág üléeinek kö egyház jvár őzült főjegyző zemélyében, kinek rcz képét ez zönége Félzázdo írói jubileumát 1884-ben ünnepelte meg úgy kir tábl, mint zb kir lklomml bemuttjuk HONVÉDTETEMEK A VÍZAKNAI Beöthy Zigmond, közéletnek eme régi é Komárom váro Ez lklomml király z egyéb tereken i eléggé imert munká, 1819 irodlom é közügyek terén zerzett érdemei NAGY-AKNÁBAN febr 17-én Eév-Komárombn zületett, hol elimerééül Lipót-rend lovgkereztjével tün tette ki Még ezt megelőzőleg 1871-ben, 24 éve i Vízkn rendezett tnácú váro, melynek tyj, Beöthy Gápár, megyei élet egyik tiz telt férfi több megyék táblbíráj, ez időben egyházi zolgálti méltányláául, vkoron- neve oly ok emlegeté tárgy lett, hogy ólkott; éde nyj, Kovác Ktlin, derék vete- i rend lovgkereztjével tüntettetett ki, mely ki vízzel telt egyik knáj z 1849-ben eleett hon rán irónk, Kovác Pál nővére volt A művelt [ tünteté elő volt mgyrorzági protetán védek belehányt tetemei közül néhányt, 40 ev után kivetett, Erdély déli rézén fekzik, z lelkű zülők gondo vezetée ltt zülővároá egyházbn A tevékeny férfiúnk munkáágát egyház erdélyi történet é lkotmány zerint úgyneve bn végezte lóbb ikoláit A jogi tudományok hllgtáár pozonyi jogkdémiár ment, i ngy mertékben igénybe vette Már 1840 zett «mgyrok földén», közvetlen vút mel mjd peti egyetemre, hol jogi tnulmányit júniu 21 én válztott meg komáromi refor- I let, Aló-Fehér megyében, Ngy-Szebentől éjzk kitűnő ikerrel végezvén, 1841-ben, lig 22 éve mátu egyház ljegyzőnek, 1846-bn dunán nyugtr, 11 kilométernyi távolágr, cekély korábn, ügyvéddé ekettetett A megyei élet túlireformátu egyházkerület világi ljegyzője eltéréel kelet-nyugti iránybn, «Viz* orompój már előbb i megnyílván előtte, Ko lett, míg végre 1860-bn kerület bizlm ptk ket prtján, 425 méter tengerzín feletti márommegye ljegyzővé válztott, ezen hi világi főjegyzőéggel tiztelte meg Kéőbb mint mgágbn Mg váro, mely közel 4000 lelket zám vtlt vitte 1845 ig Az kkori gykorlt zerint komáromi reform, egyház főgondnok, egyhá megyék utítál látták el válztott köve zát képvielve, vett rézt z egyházmegye é lál, egy hárm tekenő lkú, hlmok é dom teket Az 1843/4-iki orzággyűlére küldött kö egyházkerület tnáckozáibn i A dunántúli bokkl htárolt, de könnyen megközelíthető veteknek átdott utítáok zerkeztéében egyházkerület jegyzőkönyvei, melyeknek zer hozúká völgyben terül el már fitl megyei ljegyzőnek toll i műkö keztéében, mint kerületnek több évek ót Nyugti iránybn bokro cerjék é erdők dött, ifj Pázmándy Déne megyei ellenzék már köztizteletnek örvendő világi főjegyzője htárolják; éjzki réze kopár hegyekkel é jele vezére fölimervén z ifjú ljegyző zép te rézt vett, elég tnúágot teznek buzglmáról hlmokkl vn övezve, míg váro közvetlen hetégeit é tizt jellemét, buzdított őt nyil ép úgy, mint ügye tolláról Hivtli zékhelyén, közelében, nnk keleti é déli rézében hon vánoág terén leendő föllépére; z ifjú zónok Budpeten i tevékeny zolgáltokt tett ref lón kopár hlmokkl é kiebb hegyekkel kö megyei vittkozábn ckhmr élénk zere egyháznk, mennyiben Bldácy-lpítvány rülvett medencze lkú hozúká terület zár pet vitt, helye felfogáávl é zép elődáávl kezelő- é igzgtó-bizottágánk i válztott j be kitűnve Jele tuljdoni ckhmr megzerez tgj Tgj egyzermind dunmelléki egy- ', A váro lkói egy hrmdábn mgyrok, ték zámár népzerűéget, 1845-ben zolg- házkerület jogügyi bizottágánk, buzgón mű- kéthrmdrézben oláhok, többnyire földmü biróvá válzttott; e hivtlábn működött ködő elnöke m i gróf Lónyy Menyhért j veléel fogllkoznk 1848-ig Ekkor z elő mgyr miniztérium indítványár léteített orzágo ref egyházi A váro keleti é déli rézének medenczéjémeglkulá után báró Eötvö vllá- é közlp végrehjtó-bizottágánk, elnöke é gon ben ülepedett le hrmd geológii korzkbn közokttáügyi miniztériumhoz foglmzónk dozój, továbbá komáromi ngyterjedelmű tenger vizéből m ngy kiterjedéű é htl nevezte ki, kevé idő múlv titkárrá lép egyházmegyének, tevékenyégét egyházi téren m ótömz, mely régenmult időktől kezdve tette elő A zbdághrcz bevégződée után tetézte még zzl i, hogy egyház lkotmány mi npig z itteni óbányáztnk nygúi ő i mgánéletbe vonult viz függet é jogi érdekében több gykorlti hzno köny zolgál lenégét z ügyvédi pályán vélvén legjobbn vet dott ki A ótelepüléi medenczének hoz 2100 Az 1881-ben trtott zinton, mint dunán biztoíthtni, rr kivánt lépni, de z bolut méter zéleége 1500 méter, é ezen terüle kormány mint kompromittált egyént z ügyvédi túli egyházkerület világi kévielője jelent meg, ten ok régi bányánk nyom m i láthtó, gykorlttól eltiltott Egy év múlv zonbn Tiz Kálmánnk, kerület főgondnokánk melyek közül névleg imereteek kegyelem utján megnyílt előtte z ügyvédi pály, orzágo elfoglltágából eredő távollétében, mint 1 Megyeri-bány, fejedelmek idejéből; ne melyen jele képzettége, fárdhttln mun kerület egyházink legtöbb zvztávl meg vét vlózínűleg Megyertol, mgyr zetég válztott képvielő, kerületi gyűlé htároz káág áltl kiváló hirre tett zert tából ő hivtott föl gondnoki zék elfogllá egyik fejétől vette Az 1860-ik októberi diplom, z ennek ár Mint z egyházi bírákodái bizottág el 2 Thököly-kn, nevét Thököly Imrétől vette, folytán bekövetkezett megyei rendezé őt imét közélet terére zólított Az 1861-ik évben özehívott orzággyűlére Komárom várot vá lztott képvielőjének Az orzággyűlé zét oztá után z orzágbírói értekezlet munkál tánk elfogdá áltl utt nyitott mgyr törvénykezé új zervezéének, Beöthy egyike volt zoknk, kik vidék jeleebb jogtudói kö zül 1862-ben peti királyi e b váltótörvény zékhez hivttk be, melynek rende birájává neveztetett ki, honnn egy év múlv királyi táblához tétetett át rende birói minőégben A felőbb bíróágok újbb rendezée lklmából 1869-ben z új törvény lpján zervezett kir tábl rende birájául megerőíttetett, innen 1870-ben mgyr kir kúri legfőbb ítélő zék! oztály birájává mozdítttott elő 1883bn budpeti kir ítélőtábl tnácelnökévé neveztetett ki 1887-ben, zemei gyengülée foly tán, nyuglomb helyeztette mgát 0 felége hzno tevékenyégét, melyet hozú közpályályáján közügyek körül tnúított, zzl jutl mzt meg, hogy z orzággyűlé főrendi házá nk tgjává nevezte ki Az irodlom terén zintén imert névvel bír Korán, mint fitl jurátu, lépett föl költemé nyeivel, melyek z kkori zépirodlmi lpokbn jelentek meg, z «Atheneum»-nk i zíve en fogdott munktár volt Szétzórtn meg jelent költeményeit 1851-ben dt ki egy kötet ben Irt ezen kívül bezélyeket, tett kíérletet drámi irodlom terén i A jogi zkirodlmt 1846-bn gzdgított «Mgyr Közjog*-ávl, mely elő mgyr nyelven írt kíérlet volt e AS^S zkbn «A mgyrorzági protetán egyházr vontkozó öze orzágo törvények» czímű könyve, mely 1876-bn jelent meg, zéle BEÖTHY ZSIGMOND körben imert é elterjedt mű Megelőzte ezt BEÖTHY ZSIGMOND

6 534 UJSÁG 33 SZÁM 1890 xxxvn ÉVFOLYAM Képünkön ngykn vizzel telült állpotbn A nevezett npon délután 2 ór előtt hirtelen kinek tyj 1667-ben Vízknán járt Jelenleg j ki zellő áltl egítve, ngy tömör é fekete láthtó kkor, midőn viz felülete megtiztihírneve é jele gyógyhtáú ófürdő-tó 3 Ki-kn, ik évben említtetik, hogy zínű vézfellegek tornyuultk váro lján z ttott; mi vízen úzv még kivehető, z égbolt kelet-nyugti rézére A légulymérő ro kevé fnyg művelé ltt volt Termézeteen, mint z eemény híre köhmo ülyedée é nyugtln helyzete zonnl 4 Ngy-kn, (Echó, vgy ülyedtbány) Ki-kn mellett, ttól éjzkr, cekély 30 mé gynítttt, hogy rendkívüli idő vn kézülőben, ' zelfekvő Ngy-Szeben vároábn é környékenternyi távolágr Elő megnyitáánk ideje tel mi ckhmr be i következett, mert félhárom elterjedt, egéz népvándorlá keletkezett hon jeen imeretlen 1757-ben ngybn művelte órától félőt óráig villámlá é dörgé között oly védtetemek megtekintéére, őt kéőbb jtó tett, jár- é zállító-knávl birt járknáb nehéz é ürü eő zkdt, hogy éhez honló áltl figyelmeé téve zámo külföldi ember i bány munkáok létrákon mentek le Ezen Vízkn fennállá ót tlán ohem fordult megfordult, zemügyre venni rendkívüli ee knávl, ngyobb mennyiégben előtört tlj j elő, puztítv é ngy kárt teve köz- é mgán mény zínhelyét Az újr npvilágr került honvéd tetemek, vizek mitt 1817-ik évben felhgytk, é műve intézeteinkben rövid két ór lefolyá ltt A léét 1821-ben teljeen megzüntették, kö! bányterületen, z zon átfolyó óptk medre- honvéd emlékozlop mögött áott új közö ír rülötte állott üzemi é kezeléi épületeket lebon j nek é máű kiebb üregeknek lú beom- bn, egyzerű, de meghtó dizzel temettettek tották, zállító- é járkn nyíláit pedig láivl vette kezdetét minden oldlról előtört el, mondhtom, hogy ezen kegyelete tényke bedezkázták Az kn mélyége, midőn fel htlm vizár rombolá, mi nnál könnyebb dében vllá- ó zeti különbég nélkül vég hgytk vele, 160 méter volt, tlpműveleti leg munk volt, mert települt ótömz közel lévén telen okn vettek rézt Vízknánk ez örökre ngyobb zéleége 76 méter; műveleti lkj külő felülethez, z éde viz évek hozú o emlékezete é zomorú ünnepén Nyugodjnk ez imeretlen hőök békében honló volt conk kúp-lkhoz Az knábn rán át tömzbe berágv mgát, zt helyenként víz mgág külfelülettől zámítv 185*-ik már megelőzőleg kilúgozt é különböző mély A hzfiúi kegyelet tekinten megilletődéel z évben 128 méter, 1868-bn 97 méter, 1880-bn égekben földltti utkt vájt benne E föld eemény zínhelye felé é áldozzon honzeretet 69 méter, míg végre 1890 év júliu hó 3-án I ltti különféle irányú é méretű ctornák érzetével multk emlékének vízfelület föld zintájától 10 méter mg Ki- é illetve Ngy-kn üregével állottk özkremnitzky ARMAND ágr nyomult elő Tehát viz lnként mind zeköttetében, mert ck ennek föltevée mel emelkedett z kn űrben, lefolyá lé lett vált lehetégeé, hogy lezuhogott tömér vén, zinte előre láthtó volt, hogy egyzer meg dek viz ngy- é kiknát é má műüregeket ISCHL ÉS LICHTENEGG telik Időközben ezen kn gárdozt, föld- ó i egyenlő vízzinte állár tölthette meg A vizár előbb befedett Ki-knáb nyomult ótömegnek bezkdái áltl képen i lát Az ki hvi váro, hol urlkodónk legifjbb be óriái robj é zúgá között, mintegy 25 mé htó lkját vette fel Ezen kn körüli területen folyt le 1849 ternyi mgágr fellökve pizko vizhbot, leány közelebb eküdött hűéget vőlegényének február 4-én hire ütközet Bem tábornok mire nyombn ngy itergé között ngy kn melynek leíráát z ünnepek elbezélée lkl mávl dtuk, még jelen zázd elején i ime é z oztrákok között Ezen zomorún emlé kezdett vizzel megtelni Codálto ó bámultr méltó ritk látvány retlen hely volt, ck keveen bírtk ról tudo kezete ctábn eleett honvédek tetemeiből legtöbbet ebbe z knáb dobáltk be A kegye tárult mot néző zemei elé A Ngy-kn víz mál Pedig Ichl története meze ködö let Ngy-kn közelében, mint képünk i mu felületén emberi holttetek különféle állábn, múltb nyúlik viz, hbár ez múlt oh ttj, cino márvány remiéket emelt, mely állti hullák é töménytelen fdrbok úzkál em volt oly fénye, mint jelen, egye rézletei tk, é ezek ürü tömege mjd egézen be elég érdekeek rr, hogy rólok megemlékez nek elülő rézén e orok olvhtók zünk «Emeltetett hz lkotmány é zbdág vé- födte viz felületét Már rómiknk volt itt telepük, delmezéében, vízkni ctábn, 1849 év február Borzlm büverővel biró látvány volt ez, IX-ik zázdbn, tehát mgyrok bejöve mely zemlélőt egézen lekötötte, álomzerű hó 4-én Bem Józef táborából eleett 349 honvéd kétkedében trtott, úgy hogy hitelt már tele táján, említenek egy «St-Nicol» nevű emlékéül, kik közül mintegy 300-n zemben levő ját zemeinek em krt dni A ckhmr ki néhány kunyhóból álló hlázflut Trun ókn üregébe hányttk be Emelték hcn egye húzott emberi tetemek zbdághrcz elvér (Trun) é Ichl özefolyáánál, mely flu 890 hű fii é leányi 1880* zett hőeinek imertettek fel, melyek 41 évi é évben, tehát ezer évvel ezelőtt, nyerte viz állí E Ngy-knát, lú, de folytono ülyedéei- 6 hónpi mély irjokból ime mot fölzállnk tólgo rómi eredetű «Icl» nevét Ezután nél fogv «ülyedt-bányá»-nk; mig többzö Ezeknek holtteteknek fölzinre kerülée Ichl neve már gykrbbn előfordul, mint röen vizverődő vizhngjánál fogv Echó- úgy képzelhető, hogy ngy é hirtelen előnyo tájer Ottokárok urlm ltt álló kmrjózág, knánk i nevezik A többi knák é pedig mult vizár ngy-kn víztömegét oly mozgáb hol, miként zomzédhelyeken i, lkook 5 Közép kn, 1779-ben, hozt, hogy némely tetekről z őket gyengén főkép ótermeléel fogllkoztk A XII zázd 6 Ferencz-kn, 1765-ben említtetik födő ó vgy földtömeg lemotott é ily módon végén ótermelé e helyen már jelentékenynyó vált Vlóágo mezővároá zonbn ck Jáno-kn, 1772-ben vezi kezdetét fölzbdítv viz felzínére jöhettek K Józef-kn, 1777-ben még müvelé ltt A honvéd tetemek 26%-o óvizben áltlá bn lett, midőn III Frigye cázár privilégiumot állott bn kitünöleg konzervált állpotbn vlánk; dott zámár 9 Ignácz-bány, 1780 november hó 18-án teteken tiztán voltk láthtók krd- é lőnevezete eemény volt Ichl történetében nyitttott meg Itt vnnk még ebek, miből mint zt z ezközölt bonczolá óbányák megnyitá 1563-bn, mely váronk 10 Rómi knák mrdványi, hol mot i minden kétéget kizárólg megállpított, tel újbb jóllétet zerzett A váro emelkedée zon váro közelében mgyr állmkinctár tulj je bizonyoággl volt következtethető, hogy bn még kéőbbi időkre eik Krónikírói fel donát képező kitűnő gyógyhtáú é eléggé ei- j ezen hullák z 1849 február 4-én vízkni jegyzik, hogy I Lipót é III Károly többzör non berendezett fürdő-telep vn, mely külő- ütközetben eleett é Ngy-knáb behányt időztek e zép vidéken, Mári Terézi leg é belőleg hználhtó gyógyvizeivel, zép honvédek porhüvelyei z 1777-iki ngy tűzvéz után ngyobb özjövőnek néz elébe Vlmennyi holttetem hjnk teljeen híjá zeget dományozott z ichlieknek, de zért Mind ezek bányák mot rézben beomlott, vl volt A felbőr világo hmuzínű, z újk é váro gyrpodott jelentékenyen, őt rézint vízzel megtelt üregek, melyek közül tlpbör ránezo, zír, lbör-zövedék é z frnczi hdjárt lklmávl okt zen ótermelé zámár m cupán z Ignácz-bány izom hú zép piro zinü A belő rézek tüdő, vedett óbányákbn i meg kellett mun vn nyitv ó berendezve, é mely zerencé ziv, máj, lép, vee, gyomor é belek, vlmivel ; kát egyidőre züntetni A váro virágzái kor települéi fekvéénél fogv emmiű tlj keményebbek voltk, mint rendeen fri hul zk 1823-bn kezdődött meg, midőn Dr Wolf vizekkel bjlódik láknál zokott lenni A tet belő rézein, h- I é Wirer orvook, itt e kitűnő éghjltú helyen, Hogy vízkni óbánj'ázt már rómik űrben, májbn, zivzckón é máhelyütt i z elő ófürdőt állították fel A fürdő ckh áltl i műveltetett, zt ok világo nyomok é I 5 grmm úlyú teljeen kifejlődött, zép tizt mr híreé lett 1827-ben Ferencz Károly é leletek, mint urnák, edények, rómi pénzek, ójegeczek tláltttk, melyek képződée ck Zófi főherczegnők, királyunk zülői i meglá téglák, irto kövek é edény drbok bizonyít úgy volt lehetége, hogy óvíz bőrön át togtták zt megkedvelvén helyet, ckh ják Több okmánybn pedig Vízkn régi neve i tetbe htolt, ott lklm helyen ó kikri- mr állndó nyrlójukká válztották «Terr li Fodine» «Sli fodium» é «0ppi- j tályoodá megtörténhetett Ebben z időben mintegy 350 vendég zá dum li fodinum» név ltt fordul elő A Ngy-knából előizben, vgyi 1890 jú már volt hely egéz Ichl vároábn, legzebb E óbányáztr vontkozólg mgyr kor liu 3-án öt honvédtetem é egy imert ön zob ár ck 30 kr volt, de voltk zkból i igen regi dtok tlálhtók fel így gyilko holttete került elő, mig júliu 24-én krjezárook Ugynezen időben kezdték meg épí z 1330-iki évben Eóbert Károly király ngy! imét felzínre jött egy honvéd tete, mely oly \ teni zínházt pár évvel kéőbb z ivócr zebeni prépotot óbány birtokoává tette, jól volt megtrtv, hogy lefényképezére i l- ] nokot éttereket Midőn fürdő tuljdon8 domány levelében ember emlékezetet felül i klmnk tlálttván, Auerlich V ngyze- képeni meglpítój elő igzgtój Dr Wirer múló idő ót gykorlott birtoklá jogezimén erő i beni jóhirü fényképéz áltl koporóbn fekve, 1844-ben elhunyt, Ichl már európi hírű fürdő ítette meg z eredeti domány levelet A ó- B bonczz tlon fel i vétetett volt Trun tván gőzhjó közlekedett 1873bányáztr felügyeletet helyi királybíró gy E képeken, melyek orvoi zklpbn érdeke bn ngy gyógytermet építettek 1877-ben már korolt, kinek neve 1557-dik év előtt «Come i közleményt képeznének, honvéd holttetemelváut kötötte öze külvilággl Jelenleg li cmere* volt Az 1671-ik évben említé lén lőebével mindkét helyzetében jól láthtó, I fürdővendégek zám Slzkmmergutb tétetik, hogy óbányák hzonbérbe dttk főleg mint Dr König A ngyzebeni törvény- j ngy zámml járó turitákon kivül évrőlpáter Jánonk (Mrtinuzzi) Különben ó zéki é vízkni jele fürdőorvo bonczolát évre között váltkozik jelentéktelen bány legrégibb időktől fogv kinctári birtok kezdő elő metzét tezi, é mint mellk é ki közégből mintegy lkoágú ngy volt, kinctári kezelé ltt állott, é z ltt hürt felnyitj igen jól ikerült felvételek Két vároi zínezetű hely lett A fürdő hírnevét vn mot i A kmr-háznk hjdn «Ju égtelen, hogy ezen bonczoláok, z orvoi tudo termézeteen ngybn emelte z körülmény, gldii-ji i volt mányr nézve felette érdeke dtokt fognk hogy királyunk zülőinek példáját követve zá! zolgálttni mo fejedelem kerete fel ezt kie fekvéű Kihúztott Ngy-knából még208 drb kü- helyet, német cázár, bjor, záz, portugál, Vízkn váro é nnk föntebb vázolt bány lönféle állti hull, melyek od rendeen mint görög királyok, Don Pedro volt brzílii cázár területe 1890 júliu 3-ik npján pártlnnk vlmi közö írboltb behányttk é tömény má fejedelmek időztek itt egye nyrkon mondhtó eemény zínhelyévé vált telen kn gárdozti fnyg Ichl fénykoránk vlóágo központj volt SZÁM xxxvn ÉVFOLYAM VASÁENAPI UJSAG 1853 uguztu 19-ike, midőn itt e helyen megtörtént I Ferencz Józef eljegyzée Erzébet királynővel zzl egyidejűleg Jinzen lján fekvő Mtlier-vill megváárlá ját hználtukr Itt z zót jelentékenyen kibővített gyönyörű prkokkl körülvett <<cázárvillá íj bn előzeretettel trtózkodott z urlkodó-pár e kelleme emlékek okozták zt i, hogy Mári Vléri főherczegnő lkodlm itt cend ben cládi körben ünnepeltetett meg Az új pár különben tudvlevő leg Ichlben, h zin tén közelfekvő Lichtenegg várk télybn fog állndón trtózkodni, melyről már előbb megemlékez tünk mot képét i bemutthtjuk A SZINÉSZETI KIÁLLÍTÁS Codá történet z, melyet mot megnyílt zinézeti kiállítá zggtott vonáokbn elébünk tár ni igyekezik A múlt zázd utoló tizedében mgyr zínművézet ke letkezik, nélkül, hogy mgyr zínirodlom, hgyján nélkül, hogy mgyr irodlmi nyelv lett voln A cecemő megzületik, minthogy lelkeedében fogntitott, oly életképeége vn, hogy idegen emlő motoh tején i fel nevelkedik Lefordítottk néhány német zíndrbot legbnálibbk közül z zl megvetik mgyr zínművézet lpját Sját hzájukbn német múzánk már fej lett kultuz, dédelgetett otthon é hódító v ráz vn, mely minden tlplttnyi térfogllá át kimondhttlnul nehézzé tezi Az újzü lött megküzd vele lálhtjuk z úttörők é hőök zemélyeítőinek lkjit toll- é zénrjzokbn Ott vn Láng Boldizár Fáncy, Egrey, Tóth Józef, Megyery, Szentpétery, Brth, Komáromy Smu, Szer dhelyi, tb rczképe Nem ihlett művézi kéz örökítette meg őket, de A görög hitrege zt trtj Titánokról, hogy ez mérékli lelkeedéünket, mi már zületéükkor óriáok No, mi zínművé e hlhttln hitriok képcr dőn zetünk elő úttörői i zok voltk, vgy leg nokáb jutunk lább i Dávidok, kik fegyvertelenül, puztán Egy igénytelen fkeretbe zorított képorozt lelkeedé prittyköveivel indulnk hrezb, zintén méltó tárgy lehet érdeklődéünknek, hogy z kdályok Goliáthjit legyőzve, ezmé jobboldli folyoón Az állndó mgyr zínhá jüket didlr jutták zk rjzit értjük, mely kulturhitóriánk egyik Színézetünk úttörő korzkánk pró fegy rézének legérdekeebb hldáát tünteti fel "itt vertényeit tüzeteen még mindig ömerjük megtudhtjuk, hogy zínművézet múzájánk Ez időkből művelődéünk hódító ctáit ck hzánkbn már huzonöt állndó otthon vn zínlpok jelölik, melyeket mohó tudvágygyl Mint lefolyt zázd vívmányink jelképe olvgtunk zinézeti kiállítáon Korzerinti htárzáró kövét megtláljuk kiállítáon m oroztbn lepik el hozú folyoók flit, gyr zinirodlom zon termékeit i, melyek legrégibb 1795-ből vló De zínlpok igen be nyomttábn megjelentek Érdeke látványt zédeek, feltárják előttünk, hogy mgyr nyújt e polcz tömött é díze könyvoroztávl nyelvnek mily vizá küzdéei voltk z idegen Mily ellentét zázd kezdete é vége hözt béklyókkl Cup idegen zvkkl vnnk tamott egy kölcönkért kolduköpeny, itt egy fé turálv «Abonnoment upendu», «Lózé», nyeégtől rgyogó plát, melynek művézi «Gléri» tb kifejezéek ckúgy hemzegnek hímzéeit Kton Józef, Gál, Fáy Andrá, rjtuk A furc é rég elfeledett drbezímek Kifludyk, Vörömrty, Jóki, Szigligeti, Tóth legtöbbjéből zt em tudjuk, mely nyelvből let Ede, Ciky Gergely é máok végezték tek fordítv Ck ejthetjük, hogy németből, Hogy ezek nyomán mily fény árdt zét hiz mg Shkpere i drbo prózábn né metből vló fordítábn jelent meg előzör zín mgyr zínművézet újbb korzkár, zt ér pdunkon De legérdekeebb olvmányt e zín dekeen tükrözteti viz Jóki-pár, Szigligeti, lpok kkor nyújtnk, midőn egy eredeti m Feleki-pár, Prielle Kornéli, Szigeti Józef, gyr zíndrbnk zínpdon vló megjelené Blh Lujz, Hollóy Kornéli, Szthmáryné, Helvey Lur tb külön coportoított kiál ét hirdetik A lelke direktor urk «felhíváik»-bn lítá A lelkeedé zárnyláát mozikzerűen zem korzklkotó eeménynek poztrofálják zt lélhetjük itt Bbérkozorúk ezüt é rnyb Az elő mgyr oper «Bél futá* zín lpján borodmegyei zínjátzó tárág érde verve, zlgerdő, drág ékzerek, meteri fet me igzgtój egé^z ki vezérczikket ír, mények, művézi zobrok, lelkeégben c debreczeni zínlpokról megtudhtjuk többek pongó költemények képezik zon tribútomot, közt zt i, hogy ott e zázd közepén tűzbiz melylyel mgyr géniuz mgyr zínművé tonági intézkedéek igen gyrló lábon állhttk, zetnek áldozott mert vároi kpitányág zínlpok útján A zellemi hldá mellett zínpdi tekhnik kénytelen közönéget eltiltni thetrumbn hldáát i áttekinthetjük kiállítáon A be vló pipázától nyíló folyoótól jobbr é blr egy egy zínpd vn felállítv A jobboldli drámáé, bl Az ötvene évek zínlpjin hzfiág cil lgit látjuk kigyúlni, mgyr történelmi oldli népzínműé A drámi zínpdon felállí drám tömör hdorokbn jelenik meg, hogy z tott zeti hőök lkjink ruházt egy ki elfojtott hzfiérzét multk dicőégével ápol jelmeztni gyűjtemény, z operház rktárából ják Sorbn megjelenik előttünk Szent Itván, kerültek od; míg népzínmű-zínpd nép II Endre, Vk Bél, Hunydi, V Lázló, Zrí zínmű kedvelt lkjin mgyr népvieletet nyi zigetvári, Zrínyi költő II Rákóczy, tünteti elő zínpdin ezményítve, de eredeti Dobó Itván, tb É e hőök minden zv vonzó motívumivl A dízletfeté hldáát Spnnrfté Hirch ck multk fényét tündökölteti, de egyúttl czenzur elől bujkáló vezérczikk, progrmmbe- operi é zeti zínházi fetők muttják be zéd Ez volt mgyr zínművézet elő fény zép kivételü mintákbn Ehhez honló pá kor A bloldli elő ngy teremben együtt t- rii kiállítáon i volt, minden elfogultág nél-" kül elmondhtjuk, hogy mienk méltón helyt; állht mellette A kirozá művézetét Eumbold operi é zeti zínházi kírozó állítj elébünk é kéregppir-gyártmányi oly tlálón imitálják zőlőt, dinnyét, étkeket, hogy zinte ennivlók A flkon zertezét ezernél több fénykép zíne lkokt mutt be mgyr zínézet köréből Egye coportokbn láthtó néhány ngyobb vidéki zíntárult együtteen, míg két rczképcoport zínéz ikol növendékeit tün teti föl tnárikkl együtt Az orzágo történeti rczképcrnok zintén od dt kiállítár öze zínézetre vont kozó fetményeit é egyéb képeit, melyek így együtt vonzóbb képet nyújtnk Szóvl zinézeti kiállítáon, mely Feleki é Bényey rendezéemellett jött létre, ok érde ke látnivló kd, mely érdekeégéből keveet veztene kkor i, h tükröztetné viz mívelödétörténetünknek egy jelentékeny ágát _ A KÖLCSEYÜNNEP Ngy lelkeedéel ülte meg uguztu 8-án Sztmármegye Kölcey zületéének zázdik évfordulóját Meghívták rá z orzág törvényhtóágit, előkelő irodlmi tetületeit máig i virágzó Kölcey-clád tgjit Az ünnepély két fő zínhelye Ngy-Károly é Sztmár váro volt két váro, mely mot épen megyei zékhely mitt áll hrezbn A kegye let zonbn elcillpított pártokt A ztmá rik külön vonton mentek Ngy-Károlyb z ünnepélyre, innen pedig károlyik Sztmárb Ngy-Károly, megye zékhelye volt tnuj Kölcey lángoló zónokltink Az ünnepélynek tehát, melyet megye rendezett, megyeházá ból kellett kiindulni Sztmáron pedig emlék zobr áll Kölceynek, melynek megkozorúzá z ünnep egyik legkiemelkedőbb réze volt A ki Ceke közégnek i kijutott kegyelete megem-

7 536 ÜJSÁG 33 SZÁM 1890 xxxvu ÉVFOLYAM lékezéből Ott nyugznk ngy ember pori bn Kölcey-clád tgji Kölcey Antl, Kölcey klzikái ód, Kzinczy klzikái epitol kitűnő képvielőivé emelkedtek, ő ddig mindinkább kez Szilágymegye Sző-Demeter közége em m Áko földbirtokook, Kölcey Sándor törvényzéki dett kibontkozni klziczizmu kötelékeiből A biró é Kölcey Ferencz orvo, továbbá Mezlényi rdt el Száz év előtt itt látt meg npvilágot püpök káptln tgjivl, Nóvák ngyprépot, német költézetből átültette hozzánk blldát, Kölcey melyet imert klziczizmu A form ide György Endre é Boro Bálint orz képvielők Körülbelül három ór volt, mikor ztmári dl gen volt, de trtlom zeti Kölcey kezde A ngy-károlyi ünnepély kör megnyitott z ünnepet Kölcey Hymnuzávl ménye után indultk Kifludy Károly, Vörö Sztmármegye zékházánk ngy termét, me Ének után Jndriic Jáno pátplébáno, Sztmár mrty é Gry, mig végre Arny népköltézetünk lyet Kölcey rczképe m á r régen ékeít, e hó megye egyik jele egyházi zónok, zépen elődott lpján belő é külő form tekintetében i meg 8-án délelőtt fénye é ngy közönég lepte el bezéddel mgztlt Kölceyt, mint embert, költőt állpított mgyr blldát, Kölcey tizt dlr i inkább törekedett tárinál, őt előtte peczia zomzédo megyékből, még távolbbi h e ó politikut fiku mgyr műdl lebegett Szemeréhez irt egyik lyekről i érkeztek vendégek Sztmárról mint * levelében említi, hogy 1822 körül néh reggeltől egy zázn külön vonton jöttek Gyuli Pál tud kdémi é Kifludy-tár- mánp hjnlig zobájábn járkált dl hngj Az elő zékorokbn ültek Gyuli Pál z k eltlálá végett egy-egy mgyr népdlt utánzott, démi, Lévy Józef Kifludy-tárág rézéről, ág nevében emelt zót Szép bezédéből djuk egyelőre mindennpi, kereetlen, népie kifejezée Brbá Bél é Vrjy Árpád Ardmegye z következőket ket hználv, ztán úgy eítette meg egyik ort rdi Kölcey-egylet képvieletéhen, Ferdényi árv Kölceyben már mint gyermekben fölébredt z máik után, hogy műdllá emelje Itt zülettek zéki elnök é Hrnitzky Károly Bihrmegye, Dom- irói hjlm költő volt, mielőtt vereket irt voln Hervdz, hervdz zerelem rózáj; Ültem cón by Károly é Hiry Ferencz törvényzéki biró Szi Kor árvág, himlőjárványbn blzemének el kombn kezdetű még némely má dli, melyek lágymegye, Péntek polgármeter é Mártonffy Dező veztée megzerettették vele mgányt, mely el Weelényi-egylet, Székely Józef főlevéltárnok mélkedéhez é álmodozához zokttt A tizenh ét jele dlok ugyn htottk e műfj fejlődéére, de Petmegye, Lichtentein Józef é Molnár Bertln! éve tnuló Kzinczyvl kezd levelezni midőn vó- peczifiku mgyr mfídlt ck zután két évtized del Petőfi géniuz teremtette meg zintén népd Borodmegye, Kun Gyul tnácnok Budpet fővá j gezve ikoláit, Petre megy jurátunk, megbrát ro, Bézler Ljo é Bok Debreczen váro, Vér kozik ott Kzinczy triázávl, nnyir jogi, link lpján E mellett még két olyn oldl vn tei Arnold é Gérei Kálmán Cokony kör, mint irodlmi tnulmányoknk él ezt folyttj f Kölcey költézetének, mely kkor egézen új volt Kovác Ede, Tbjdy Ljo, Szrmág Géz, Ht lui otthonábn i, hová egy év múlv viztér [ humor é ztír Mindkét műfjbn okkl keve vni Péter é Jkovic Ferencz ztmári Széche Semmi em vonzott, mi z kkori e ifjk ebbet írt, mintem mgyr humor é ztír kép nyi-tárult, Bözörményi Károly polgármeter é kedvtelée, vgy becvágy volt, de mély htát tett vielőjévé emelkedjék, de Vnittum vnit máig Frk Antl Sztmár-Németi képvieletében, báró reá Kzinczy é tárink törekvée Leginkább z felül múlt humoro mű költézetünkben Perényi Péter, Luby Géz, Domhidy é Iák irodlombn é irótáribn lelte örömét "Ifjúá Felelet Mondoltr pártlnul áll irodlmi tiorz képvielők é máok gunk romlott eregében tlálhttm brátokt ráink között A Vnittum vnit-t phioophii ódánk tekintették megjelenéekor erkölctelennek Domhidy Ferencz főipán nyitott meg z ün egyebütt, mint literátorink közt» irj 1813-bn Ítélték, mert lenézi z emberi mgbb törekvée! Döbrenteinek, bár ok reménye vn irodlnepélyt Emelkedett zvkkl üdvözölte z egybe ket hiábvlónk trtj z életet De e költemény gyűlteket Boldog, úgymond, hogy elnökölhet ezen j műnk jövőjében, legelzántbb tári közt egy máz ünnepélyen, mely ngy hzfi emlékének vn I ik levelében igy kiált föl «Nem vigztlhtjuk-e, em philoophi, em erkölci tnítá, h egy zentelve; nnál boldogbb, mert zemélyeen i ; hevíthetjük-e köztünk hnytlót zzl, mit zenvedő é zenvedéei fölébe emelkedő lélek ke merte Kölceyt már fitl korábn lelkeedett I Apolon tróji hőöknek mondott tudná erű humor, mely, z ezményhez mérve, mindent zokért z ezmékért, melyeknek hzánkbn Köl tok-e oly férfik lenni, hogy or ellenére győze- törpének tlál, zezélyeen játzik z emberi dol cey volt z úttörője Az egéz megye büzke, hogy ; delmet vegyetek!» E jelmondt hiven kiérte végig gokkl, fenégeben i meglátj z emberi hiúágot ily férfiút mondht mgáénk, ki önzetlen hzze ' egéz irodlmi é politiki pályáján Kzinczy volt é gőgöt, könnyét nevetébe fojtv megnyugzik retettel muttt meg z utt, melyen kéőbb z elő metere é Szemere Pál legjobb brátj Nyelv világ orán Az ily humor ck ezményi lelkek egéz zet hldt A főipán htáo zvkkl újító, német görög klziczizmu hive volt, mint játj túlérzékeny, föláldozó ziveké A Felelet ecetelte Kölcey működéének jelentőégét meg ezek, de mégi okbn különbözött tőlük Homér Mondoltr már humor, h éle tir emlékezett népzbdág körül zerzett érdemei é Goethe voltk legkedveebb költői, de z ő derült Nem Kzinczy értéét megbozuló mű ez, h ről Mennyire megelőzte korát, midőn zemben z egök, volt z ő ege Borongó érzéek, egy ön z izlé- é nyelvújítá védelme zemben z ódikoeztályérdekkel, demokráczi zázlját lobogttt mgáb ülyedt lélek küzdelme, jókor támdt, h kl, új Mgyrorzág küzdelme régi Mgyrorzág A vlláok egyenjogúágát hirdette é közö teher mr eltűnt remények, lángoló, de tárgyt lelt gl Kölcey nnyi zellemmel oly jellemzeteen gú vielé ezméjét pendítette meg Nem érhette ugyn indultok voltk költézetének forrái A zerelem nyolt ki z ódik költői ó prózi tíljét, hogy igen meg ezméi gyümölcét, de z ezmék győztek, rgdt el zenvedélyig, de mint clódá é termézete volt z féktelen düh, melylyel hu büzke öröm Leli, hogy eltölte minden mgyr ábránd folyvát meg meg zendült dlibn Mgány zonöt éve ifjú ztíráját fogdt z ellenfél okáig elzárt z élet küzdelme benyomáitól, de zivét Alig telt el két év gyűlölt ztiriku kritiku z ezmék é ezmények nnál tiztultbbn é ne A meleg hngú, bezédet élénk tetzéel fogd meebben érlelődtek elmélkedő lelkében é érzékeny ként lépett fel Tudományo Gyűjteményben, hogy ták A tp é éljenzé elhngzá után Znthy zivében Kortári közt felülmúlt őt Berzenyi még gyűlöltebbé váljék Kölceyt bírálti oly népzerűtlenné tették, hogy Ferencz főjegyző mélttt Kölcey bölceégét, meg erő, Cokoni genili zökeléek, Kifludy Sándor világítv ezmekörét, mely mindenkor didlm hév, Kzinczy cin é kellem tekintetében, de zerkeztők többé mertek tőle kidni bírál kodni fog Szvit tetzényiltkoztok követték zemlélődé é érzé mélyégére nézve enki em tot Kénytelen volt vizvonulni, de folyttt t nulmányit midőn Szemere Pál 1826-bn megin Ngy Lázló lipán gonddl kidolgozott bezéd verenyezhetett vele dított Élet é literturáját, újr föllépett mint ben, hllgtóág ngy figyelme közt Kölceynek Költeményei között különöen kiválnk hzfi kritiku Hirdette, hogy kritik z egyéni iz különöen politiki pályájáról, é megyében kifej tett működééről emlékezett meg A mi nygi ódái A hzfiág érzée zenvedély volt benne j lé zezélye vgy önkényeen felállított zbályok kor úgymond, codálttl tekint múlt e fenkölt egézen betöltötte lelkét ifjúágától fogv vóglehe- lklmzá, h z emberi lélek termézetéből zellemére, kiben megteteült z önzetlenég Szé letéig A görög régiégből é elhnytlott hzáj folyó áltláno törvényeké, melyek z idő válto gyennel kell megvllnunk, hogy Kölceyért többet orából merítette lelkeüléét Plutrcho hőei le- I zái között i lényegökben ugynzok mrdnk kellett voln tennünk, mint mennyit tettünk Mü begték körül, hzáj ebei vérzettek kebelén H Hirdette, hogy tnulmány nélkül lángéz i gyk vei élnek oly élénken é tiztán emlékezetünk zfi-fájdlmábn volt vlmi zentég, trgikum rn megbotlik, mert ngyág é dgály, erő ó-i zbo ben, mint hogy megérdemelnék ; ezméit, melyek zentége dl görög trgédiák choruként látlnág, nivág é gyermekekedé több ilyenek ellen nnk idején oly heve küzdelem folyt, m hngzott, mely remél, ggódik, félti bozuló iten ngyon közel állnk egymához már termézeteeknek tláljuk Az lipán képét éget, eeng, feljjdul ó megirtj orl küzdő Hirdette, hogy vlmeddig mgunkt tömjénezzük nyujtá Kölcey küzdelmeinek z egyéni zbdág önbüne mitt elhnytló hőt Á Ráko nymphájá- prányi tehetégeinket ngyító üvegen zemlélvén mgyr nyelv érdekében, bezéde végén hll hoz irt ódájábn mily mgn zárnyl honzere hibáinkr zemeinket bezárjuk; vlmeddig biráló gtóág vlóágo tpvihr közt Sztmiirmegye tet, fenégeen, de buán tünik föl költő előtt kritikut kifogá nélkül grázdánk, műveinket hzáj képe, mint Eóm Cer álmin, bántját jobbítá lá ehetőknek, irói dicőégünket nevében megkozorúzt Kölcey képét remény enyhíti, de omldékin rezketve fogn Ezután Bözörményi Károly polgármeter rótt zótomolni A Fejedelmünk hjh! kezdetűben Várn, corbíthttlnnk hizzük mindddig gyermekek le Sztmár-Németi váro nevében kegyelet dóját Mohác téréin poutu prti bujdoók irjánál mrdunk mély tudományok pályáján zépművézég mezején egyránt erő é izlé nélkül fo honlókép megkozorúzt képet borong képzelete gyáz közepett jövendő zép Domhidy Ferencz főipán felolvt még gróf álmi ringtják Hymnuzábn vlláo ihlet ol gunk bolyongni így védve kritik jogit z Szpáry Gyul minizterelnök távirtát, melyben vd öze honzeretettel ; áldát kér zetére, ethetiki elmélet fontoágát, kiebb bíráltok megközönni meghívát, de tudtj, hogy jelen mely megbűnhődte múltját, z ői dicőég é gyáz mellett néhány ngyobb tnulmányt irt, melyekkel lehet Végül főipán közönetet mondott emlékei, iten bozuló hrgj é kiengeztelődée, úgy zólv ethetiki irodlmunkt kezdeményezte törvényhtóágok é tetületek képvielőinek töredelme bánt é remény eengée váltkoznk Különöen kiválnk Komikumról é Korner Zrí megjelenéökért z ünnepi gyűlét bezártnk nyil- e fenége énekben, mely méltán zállt nép j nyijéről irt tnulmányi, melyekkel drmturgiánk vánítá kir Vörömrty Szóztávl együtt zendül lpját vetette meg Nemzeti hgyományok czímű, A közönég erre zétozlott Délben Ngy Lázló meg zeti ünnepélyeink lklmkor Zrínyi két melyben már feltűnnek költézetünk zetibb fej lipánnál gyűltek öze vidéki küldöttek, egy éneke legkétégbeeettebb hng z egéz m lődéének körvonli E tnulmány koronáj Köl órkor zonbn már z indóháznál voltk, honnn gyr lyrábn, kifejezi kor legeebb zivének cey ethetiki dolgoztink költézetünk jövő külön vonttl Sztmár-Németibe utztk egéz bukomolyágát egyzermind megeíti jének tör övényt 0 német görög klziczizmufelinduláit Kölceynek e zent fájdlm ck nk volt híve áltlábn német költézet rny Sztmár vároábn költeményein ömlik el, h prózi művein, leve koránk htá ltt állott, mint Kzinczy leg több mgyr költő De mennél inkább fejlődött, Sztmár vároábn házk ngy rézét fellobo lein, nplóján é bezédein i Lelkéhez vn nőve I mennél mélyebben tnulmányozt eredetiben gö mintegy geniu A mgyr lyr, mely mindig gz gózták Különö dízt öltött ngy tér, melyen Köl dg volt hzfi érzében, Kölcey után új hngon rög költézetet, nnál inkább meggyőződött, hogy cey zobr áll A zobor elé átort vontk, körö új vágykt, új törekvéeket zengett, Vörömrty mgát görög költézetet kell utánoznunk, kiemelte lyránkt bukomolyágából, erélyt é tett h zt módot, melylyel görögök költézetökörül pedig dezkpdokt közönég zámár Az indóház körül délután 2 órkor már ngy vágyt öntött bele Petőfi hzfiág zilj dithy- ket zetivé fejleztették rmbjit hrogttt cttéren lelkeítette Kölcey bírálti é ezthetiki tnulmányi elevenég urlkodott A tűzoltók dízben vonul zetét, Arny é Tomp legyőzött é megigázott ck gzdg imeret é filozófii zellem erejétk ki Mgyrorzág keervét fejezték ki, de Kölcey zent j vei htottk, h form zépégével i A tudo A küldöttégeket N-Károlyból hozó vontot hr fájdlm máig em veztette el vrázát Vizhngr mányt ízléel pároított, z ezmét zépérzéel; ány éljenzéel közöntötték, Ki Gedeon főkpi tlál z mot i zivekben, jobb időkben, mint i görög prózírók tnulmányából merítette z egytány pedig üdvözlő bezédet mondott A várobn egy korzk emléke, mely zeti újbb fejlődéün zerűéget, rövidéget, világoágot hozzádt leli mindenfelé éljenezték dobogó kocikt ket indított meg ború npjinkbn, mint örök i kéből mély érzét pthoz é gúny, borongá Ngy néptömeg nyüzgött zobor előtt Jóvl lött bánt é vigz ; é fölemelkedé elemeit Szónok volt, mielőtt mekéőbb vonultk od vároházáról megyei é vá ; gyei, kdémii orzággyűléi zózékre lépett roi notbilitáok vendégekkel A ngy-károlyi Azonbn Kölcey költézetének megvn mg ; voln Az néhány mű melyeket húz évekünnepen réztvett urkon kivűl ott voltk átor- irodlomtörténeti fontoág i Mig Berzenyi ben irt, mint Mohác, Celet, Vilm, Prinei, 33 SZÁM 1891 xxxvn ÉVFOLYAM UJSÁG 53 Sztmármegye rézéről Iák Dező orzágo már telje fényben muttják zónoki erejét Nem óhj Minth biznék már eléggé zete ere képvielő mondott bezédet megye nevében kojében, hinné jövőjét, minth hz őrcillgközönég előtt mondott bezédek ezek, h m ; zoruzt meg megye ngy fiánk írját Ezzel gánbezédek, zjtln mgánybn írv A megtelt ztj lezállott voln zülöttei bűnei mitt m kegyelete ünnep véget ért négy folym prt gyr eljátzott voln zerepét kebelnek ki kell ömölnie, hogy megünnepelje Mo hác gyáznpját, melyet mái elfeledett zete ; ján Blejtelmei teljeültek ; hlál után tiz év hogy megir brátnőit vigzt kereen z em múlv, mindz vlóult, miért ő küzdött, őt több, IRODALOM ÉS MŰVÉSZET lékezetben ; hogy tnácokt djon tetvére árvájá mint mennyiről álmdozott A nép felzbdult, nk, kit ő neveltet, ki ck kkor fogj olvni Erdély egyeült z nyorzággl, lkotmányunk Verne Gyul legújbb regénye, mely Frnk é megérteni irtát, midőn őt már ír fedi E mel megújult, zet viznyerte önállóágát, mi lett ír egy pár oly bezédet i, melyeknek tárgy dőn egy vére forrdlom után minden megemmi lin-tárult kidáábn, mgyr nyelven megjelent megyei közgyűléeket törvényzéki termeket fog ülni látzott, hűégünk, kitrtáunk, kedvező «AV( évi vkáczió*, egyike legérdekeebb, leg llkozttj, mint Játékzín, Védelem P J zá vizonyok z ő brátjánk, Deák Ferencznek, vonzóbb olvmányoknk, mely ck z ifjú már Gyermekgyilko czíműek Mily vonzó é el bölceége vizzerezték mindzt, mi immár ve ágnk fog ngy élvezetet zerezni, de felnőttek rgdó vegyülete tárul fel előttünk mind e művek zendő volt Az emlékbezéd ngy htát tett Hozn élje nek i é áltlábn z egéz olvó közönégnek Az ben, zívnek é éznek, tárgy zerint mily válto ztoág hngultoknk, kellemtől fenégig, nezték é Gyulit minden oldlról melegen üdvözöl elbezélé egy máodik Bobinonde, de emmivel z ellágyulától gúnyig, z eengétől hrg ne ték A bezéd végén Gyuli z kdémi bbérko em kevébbé eredeti De Foe Dániel világhírű elbeme felindulááig S mily erő nyelvben é hugzi zéleénél Verne könyvében egy Bobinon vn, toág mondtokbn? Semmi pipere, czfrng, zorúját helyezte zoborr Kovác Ferencz pedig megye kozorúját tette le ; h egy egéz cpt megnnyi fitl növen emmi túlterheltég vgy fitogtá z imereteknek vgy negédlée érzett zenvedélynek, de áth- O még Kölcey mellett volt ljegyző, ő jelentette dék egy ucklndi nevelő-intézetből, kiket vé tottág humnizmu é hzfiág, jog é reform be Kölcey hlálát megyegyűléen i Az orzágo letlen egy lktln zigetre viz, hol krtuk el ezméitől é érzéeitől H igz vn Cicerónk, fzbdelvüpárt kozorújávl Domhidy Itván kép lenére két évi i-kácziót kell tölteniök A vizontg hogy ck jó ember lehet jó zónok, még igzb vielő dízítette föl z emlékzobrot megkozorúzt bn állítj Longinu, hogy zónoki fenég ngy Bözörményi Károly polgármeter i Sztmár váro ágo élet gyorn kifejti különféle egyéni játá lélek vizhngj Kölceyben költőt é kritikut nevében Ezután vidéki küldöttégek ggtták rá gikt, de némelyiknél velük zületett hibák i fölülmúlj zónok Ngy tehetégének itt nyilt zobor tlpztár ját kozorúikt Az ünnepájf i felzínre kerülnek é vezélye komplikácziók elő kozik legngyobb ereje 0 dj meg megújuló befejezééül ztmári dlárd Huber Károly *\ idézéével fenyegetnek Egyeek méréklete é önmgyr prózánk zónoki lendületet, mely eddig rályindulóját» énekelte el zenekíéret mellett feláldozái kézége, vlmint közö vezélyek Délutáni öt órkor éttéren 500 terítékű bn bbn hiányzott A klziczizmu ehol em htott I végre erőt veznek gonoz indultokon é z érirodlmunkr termékenyítőbben é zetibb l két volt! dekfezítő é egyzermind zíveítő, tnulágo pon, mint Kölcey zónoki műveiben Ete várot kivilágították Eti 9 órkor elő Bitk tüény, hogy vlki mgánybn ne dá volt zínházbn, mely még ninc kézen, e elbezélé kibonyolódá megnyugttó benyomát, közpályán fejlődjék zónokká Kölceynél ez volt z néző helye, e zínpdj, de rögtönözve lklmá vlódi lelki megelégedét hgy hátr A BÍkertilt eet Ck midőn z új zellem ébreztő fuvlm művet, melyet Huzár Imre jó tollú irónk fordí lengedezett rendzere reformmunkáltok kerül tették egy elődár Brtók Ljo irt «Kölcey tek zőnyegre, jelent meg fórumon kezdett mint emlékezete* czímű lklmi költeményt, melyet tott mgyrr, jánlhtjuk eléggé zülők é l- mjd főjegyző, de leginkább mint kéz zónok je Mróthy Mrgit kizony, zeti zínház tgj z egéz művelt közönég figyelmébe SzámoB érde lentékenyen befolyni közügyekre Sztmármegye zvlt el közönég tpi közt A költeményt ke kép dízíti e zép kötetet, melynek ár fűzve toll é jk volt cod, hogy egy pár óv 3 frt, vázonkötében 3 frt 50 kr múlv z 1832 év végén megnyílt orzággyűlére múlt heti zámunkbn közöltük Gykorlti ebézet, irt dr Kovác JózeJ, Kovác Sándorné zony két dlt, Odry Lehel képvielőnek válzttott A megyei zónok orzá goá emelkedett, mint z irodlombn pró egy pnyol blldát egy Schumn-dlt, Rényi egyetemi tnár Ngy terjedelmű munk elő füzete zánknk zónoki lendületet dott, ugy lett itt meg Mrik kizony pedig egy keringőt énekelt ez, melyet budpeti orvo-egyetemnek külföl lpítój mgyr ujbb politiki zónokltnk E Szinre került *Egy céze the* czimü ki vígjáték dön i jól imert hírneve tnár ir, ki tpztl zázd három elő tizedeiben mgyr politiki i, melyben Prietíe Kornéli é Nády Ferencz, tivl mot hzi orvoi irodlmt gzdgítj zeti zinház művézei gyönyörködtették kö zónoklt, kivált mgyr irodlmi zempontból, igen állott mg fokon A főrendek ngy rézt lti zönéget Végül Odry «Wlkürök»-ből énekelt Műve kétégtelenül kézi könyve lez mgyr or nul zónokoltk, rendek ngy rézt mgyrul, de egy áriát, dlegyeület pedig Huber Károlynk vooknk, é tájékozáár é okuláár zolgál z or megújult mgyr irodlmi nyelven még «Őeink emléke» czimü dlát dt elő A zínházból vo-növendékeknek Szélekörű tpztltnk, ön kevébbé művézi törekvéel Ikoli dgály vgy hztérő közönéget kellemeen lepte meg váro álló felfogánk é éle elmének munkáj ez Az zárz ügyvódiekedé tílje volt itt divto h egy- fénye kivilágítá elő füzet 168 űrűn nyomott oldlt tez, z egéz egy ngyobb tehetég bezédében zellem zikrái munk 9 10 ilyen füzetből fog állni jövő év villntk meg, zóárdtot zbályozt önmér Szö-Demeteren Kölcey zülőhelyén i ünnepel- I októberéig teljeen kikerül jtó lól Számo fel éklet, vgy z irodlmi form tiztelete Midőn Kölcey z izeneteket zbto mgyr nyelven tek ug 8-ikán Az ünnepet Weelényi-egylet világoító ábr i kiéri zöveget Az elbő füzet kezdte foglmzni, midőn hlltt zvát bezé ebézi kórimézé8el é áltláno ebézi kór- é deinek gzdg trtlmát, még inkább kiemelte rendezte Szilágymegye ünnepélye méltón orkozott Szt gyógy tnnl fogllkozik A Frnklin-tárultnál je nyelv ereje, irodlmi form zép rányoág, z mármegye ünnepe mellé A tárág reggel 9 órkor j ifjbb zedék egéz példányul vette őt lent meg ár 1 frt 50 kr indult el Sző-Demeterre é fél tiz órkor érkezett Kölcey épen oly ezményi lelkeüléel fogt fel A mgyr zínézet műkinceiből czím ltt meg m ház elé, melyben Kölcey zületett, é politiki pályáját, mint z iróit Tudományávl nö melyre z emléktáblát elhelyezték Brth Dező, Vli Bél zínéz kiállítá lklmából egy füzetet velte z ellenzék erejét, feledhetetlen jellemével ú tunádi ref lelkéz, mondott bezédet Kölcey fölött, dott ki, bbn áltlábn zínézetre, de külö lyát é zónokltávl fényt é meleget árztott dlárd elénekelte «Nemzeti zázló» czimü dlt é nöen mgyr zínézetre vontkozó emlékeket ir Széchenyi é Deák, kik zintén megjelentek ez «Szóztot»Mjd KereteErnő, zilhi tnár zvlt orzággyűléen, bizonyár felülmúlták őt politiki el Petri Mór tnárnk ünnepi ódáját Azután kül le é rjzokbn, hon-máokbn i bemutt így ezmék gzdgág, mélyége é prlmenti tktik döttégek megkozorúzták z emléktáblát, Kereke Leburn zizeki rómi zínéz írkövének felirto tekintetében, de ott, hol ngy ezméket ngy ér Józef, kir tnfelügyelő pedig htáo zárbezédet töredékét, z quincumi mfitheátrumot, egy 1430 zelmekkel kellett védeni é zivet, lelket megindí mondott Az ünnepéivon okn voltk jelen Zilhról, 1450 közti bártfi német zini elődá írott zíntni, ott Kölceyé volt z előég Egyránt felzó Szilágy-Somlyóról, Tunád é vidékéről é Ngyllt ő érelmek é reformok ügyében, de mégi Károlyból Sztmármegye kozorút küldött Ngy- lpját, Felvinczy György zínigzgtónk 1696-ik zeti egyég ezméje volt z, mi leginkább át évből vló zini elődáokr vló zbdlmi leve Károly váro é vidékének kozorút hozó küldött htott lelkét Teljeen diplomczii polczr égét ovácziókkl fogdták A bnketten 96-n vet lét Közöl egy 1649-iki zinlpot, melyben Mgyr emelni nyelvünket ez utón i erőíteni zeti tek rézt A tárág délután 3 óráig mrdt együtt hon géniuzánk zemélyeitője gynánt báró Ber egyéget; vizctolni Erdélyt, vgy leglább ré Ete Tunádon hngvereny volt zeket, mi előbb-utóbb mg után vonj telje cényi Mikló zerepelt Az elődá Ngy-Szombt Cekén uguztu 10-ikén költő irjánál volt egyeülét; z örök váltággl megkezdeni nép I befejező ünnepély Sztmárról környékről okn bn volt Lippi György eztergomi prímá tiztele felzbdítáát előkézteni z lkotmány oly re! jelentek meg z ünnepélyen, mely délelőtt 11 ór tére A XVH XVIH zázdokból még több régi formját, hogy eég néppel egy tetté olvd kor kezdődött zini emléket, zínlpot, zínmüvek elő kidáánk jon e törekvéekben tetőzött Kölcey politiki irá A költő irjánál előnek Lévy Józef, Kifludyny Mennyire kifejezik utóbbi törekvéét e követ, tárág küldöttje emelt zót Hozbb bezédben czímlpját i dj, zámo dt feloroláávl A zeti zinház e hó 18-ikán nyílik meg A kező zvi «A kormány urbárium áltl urbáriu ; emlékezett meg Kölcey érdemeiről A Kifludy mot kr; nekünk urbárium áltl zetet kell tárág kozornját írr helyezve, felemlítette király zületénpj lévén, ünnepi elődá lez, Vákerül zinre krnunk zz feldtunk, ugy intézni z urbárium zónok, hogy tárág mindjárt meglkulá után rdi Antl tahunutódoklátványoág tárgyát, Uogy nép vlhár tuljdoni é polgári 1837-ben elő rende tgji oráb válztott Köl Aug 20-ikár Dob Ljonk, régen hllgtó jogokt nyerjen, ez áltl zeti lkotmány ceyt, kinél zok közt egy em volt rr termet- drámirónk, «Z Itván király történeti drámáját hétzázezer, puhág é zegényég ölében elljo- tebb é kézültebb, hogy tárág kitűzött czéljit dják elő, melyet htvn években budi nép dott lélek helyett tiz millió fölemelkedhetőt nyer eredményeen zolgálh Elletett költő é zéle i zínházbn okzor játzottk, ztán vidéki zín jen» Az örök váltág Kölcey zivéhez volt nőve, látkörü műfilozóf, metere zép ízlének, művézi pdok htáo drbj lett, de zeti zínházbn nevéhez kötve, épen zért mélyen ebzetté őt, mi zónok é bűbájo nyelvű tilizt A gondvielé ezúttl játzák előzör További újdonágok leznek dőn megyéje épen ez ügyben változttt meg néze zonbn engedte neki, hogy fénye nevénél Gbányi Árpád *Az póok» vígjáték, Ciky Ger tét, neki z eddigivel ellenkező utítát küldött egyébbel járuljon z irodlmi kör értékének emelé- I gelytől *A ngyrtermett> vígjáték, mely Kráconyi Od hgyt Pozonyt, lement megvéjébe, hogy kül éhez Már következő év (1838) ug 24-én ő lett i jutlmt nyert é z telődiek* ez vígjátéki; z 'El dőit z új utítá vizvételére birj Nem ike z ifjú tárág elő hlottj megürült helyét intézetlen ügy zínmű Almái Tihmértól, Huzár hrcz* rült, ő egy perczig em hbozott lemondáávl tgok orábn z ő mindenek fölött zeretett brát-! zerelem* Muri Károlytól, ^Királynék Már ck bucut venni ment viz Pozonyb Az jávi, Szemere Pálll töltötték be Kölcey műkö Rákoi Jenőtől, *Az rdi hő zonyok) Jókitól orzággyűlé ugy meg volt htv, hogy felfüggeztve déének jellemzée után Lévy ez lklomr irt köl ta peterdi ct* Bérezik Árpádtól, tvigjátéküléét, z np tnáckozott teményének felolváávl fejezte be zvit Ez tárgy pálynyerte vígjáték Dob Ljotól, *Don Jünok* czimü tréfá jelenet Borotyám Nándortól Kölcey ezentúl újr megyéjében élt bár bráti után Sztmár-Németi váro nevében dr Frk Előkézületre ki vn tűzve két görög drám-czikegélyével ott vizállított régi zellemet, mind Antl ügyvéd, vároi bizottági tg zóllt fel é be lu ; u m z töedipu* trilógi Sophokletől é z ötétebb zínben látt zete jövőjét Megkezdőd zéd kíéretében kozorút tett Kölcey írjár Kö tlphigeni* drám 3 rézben «Iphigeni Aulibn» tek politiki üldözéek, ő utoló éveit üldözött vetkezett különféle htóágok, tetületek é egye Bcinetól, «Elektrái Sophokletől é «Iphigeni brátj, Weelényi pőrének védelmében töltötte ek kegyeletének lerová; orbn járultk kép Turibn Goethetői, ez utóbbi Cengery Jánonk Utoló költeménye, melyet okkl hlál előtt vielők irhoz, melyre letették kozorúikt Végűi irt, Zrínyi máodik éneke, kétégbeeett hzfiág

8 538 VASÁENAPI ÜJSAG Kifludy-tárág ez évi műforditái pályáztán dicérettel emhtett fordítáábn Új betnulál zinre kerül Shkepere «VIII Henrik*-je é Sok hű-hó emmiért'; Eákoitól ta krkói brá tok' A zeti zínház z elő nyilváno mgyr zinelődá záz éve forduló npját, október 25-ét megünnepli Az ünnepély progrmmj következő 'AzxAtrök* drámi prológ Várdi Antltól, 'A föl dön járó cillgok* lklmi zinmű Jókitól; ezt követi z elő mgyr elődott drb, z «Igzházi' melyet ez lklomr Puly Ede dolgozott át egy felvonáb vonv Jóki ünnepi drbjánk zemé lyei z elő mgyr zínézek, Kelemen Lázló é tári Az igzgtóág gondokodott rról i, hogy ez ünnepet z öze mgyr zínézet egyformán megülhee, mennyiben zerzők beleegyezéével e drbokt ingyen engedi át vidéki igzgtók ré zére zinézegylet központi irodájánk, hol zok zept 1-től kezdve megrendelhetők MI ÜJSÁG? 1 r t k» gzdg gyűjteménye vn, könyvtár i nevezete Különö előzeretettel gyűjti régi nyomttványo kt é metzvónyeket Tudományo működééért z kdémi 1858-bn válztott tgji közé HALÁLOZÁSOK Dr KRAJCSIK JÁNOS, nyitri zéke káptln ngyprépotj, tridicii é ordiki egyházmegyék vál püpöke, 87 éve korábn meghlt A meg boldogult ötven évig volt nyitri zékekápt ln knonokj, már z iki orzággyűlé en Pozonybn mint káptlni követ voltjelen, z 1872 évi orzággyűléen Trencénmegye báni ke rületét kéőbb Nyitrmegye nyitri kerületét kép vielte Az 50-e évek folymán ngyobb terjedelmű egyházjogot irt ltin nyelven «Ju eccleiticum» czim ltt, mely két kidát fért A z elhunytbn dr Krjcik Ferencz orz képvielő ngybátyját gyá zolj 3 3 SZÁM x x x v n ÉVFLYAOM 33 SZÁM 1890 xxxvn ÉVFOLYAM VASÁENAPI 539 UJSÁG egy már kéz költeménybe oly lpezmét oltni, mely eredetileg volt benne, igen nehéz, oly formán ö^*^>^s5m^>5?f?^$ fe!^!!*!s!^^ h o g y v e r v é g é h e z p á r ú j t r ó f á t r g z t u n k, egy' áltlán n e m lehetége A «Frnklin-Tárult» kidáábn Budpeten A «Frnklin-Tárult" kidáábn Budpeten megjelent é m i n d e n könyvárunál k p h t ó jelent é m i n d e n könyvkerekedében k p h t ó Az árv- Minden ete V n nekem Epret zedett Nincen olyn Az utoló előtti cino ki dl, máodik ellenben kritikán luli gyrlóág; többi középzerű Legzebb álmom Rb világ E t tenge ren A z ember é czél Az eredeti verek é fordítá egyránt gyengék költői hivtottágnk emmi jelét em árulják el VERNE GYULA Árv -Vár KÉT ÉYIVAKÁCZIÓ SAKKJÁTÉK 1616 zámú feldvány Weinheimer E-től A verenyezégek hirdetéei kényzerítenek engem, zintén hirdetni figyelmeztetem t vevőközönéget, hogy több rézről 135 é 130 fitért hirdetett S f e t y biztonági kerékpár nálm ezen gép öze tengelyei, i tehát hjtókáit i, golyó cpágykon forognk Szint' uéy g y e r m e k - k e r é k p á,,, r o k ngy válztékbn Teék k e r m legújbb l O O - n á l j ó v l t ö b b á b r á t t á r t i - mázó képe ngy árjegyzékemet, gépkezeléi é t n u l á i u t í t á o k k l e g y ü t t 10 kr levélbélyeg ellenében REGÉNY Fordított HUSZÁR IMRE JANKA VIKTOR, zeti múzeum növénytni oz tályánk őre, máfélévi zenvedé után, 55 éve ko rábn meghlt Budpeten Jnk mint kton A király ő felégét ngyvárdi é debreczeni kezdte pályáját mint vérte főhdngy végigküzdte útjábn gróf Szpáry minizterelnök é báró Orczy 66-iki hdjártokt Szenvedélyeen fogllkozott minizter fogják kiérni A zárógykorltok ltt botnikávl ezzel vont mgár Hynld Ljo Székelyhidon z öze idegen ktoni ttchék éf -^Bek figyelmét, kinek hire gyűjteményében i dol z eddigi dipozicziók zerint gróf Kálnoky külügy gozott Az ő pártfogáár nevezték ki 1870-ben minizter é báró Buer közö hdügyminizter i zeti múzeumhoz, melynek mjd húz évig volt buzgó é zkvtott tiztvielője Mintegy má jelen leznek fél év előtt zívbj támdt, úgy hogy tvly már g h Jótékony domány Thurn-Txi Albert her- nyugdíjzttáát volt kénytelen kérni E bj vetett véget életének Világo indul negyedik lépére m t o t m o n d czeg é Mrgit fó'herczegnő udvrmeteri hivtl BADERNFELD EDE, neve oztrák költő, hozú zen ezer frtot küldött főváro polgármeteréhez Ez vedé után, Bécben A «tárágból" czímű vígjáték Az z á m ú f e l d v á n y m e g f e j t é e özeget főváro zegényei között fogják kioztni zeti zínházunkbn i okzor zinre került Burmeiter A-tól Szent Itván npját főváro z idén i ngy Özeen mintegy 30 vigjátéko t irt Mint novellíró fénynyel üli meg A nyáron át zárv volt gyűjte é líri költő i kitűnt Rokonzenvvel volt Mgyr Megfejté Világot Sötét Világo Sötét mények, zínházk e npr már megnyílnk A orzág iránt, már 1845-ben költeményt irt z ozt rák-mgyr dulizmu gondoltávl 1861-ben m 1 eo e6 Bc3 b3 () 1 _ Hc2 d4 (b) budvári ngy körmenet é egyházi ünnepély Simor j gyr ügy didlát zengte 1874-ben Deák Ferenczet 2 V h 8 - b 2 t z 2 V h 8 - e 5 l, Kf4 e5 3 V b á - b S - h á 3 F g l - h á mt Jáno bibornokprimá vezetée ltt megy végbe kért hzájánk i v Hcl d3 e2 m t Az ünnepi zent bezédet Rjner Ljo eztergomi Elhunytk még közelebbi npokbn PÁRCSETICH Világo b Sötét 1 Hl b3 SÁNDOR, nyűg honvédelmi minizteri oztálytná prépot knonok trtj t z 2 Bf8 f7 co, Szerémmegyének volt lipán, kit honvé 3 Vh8 bs m t A tnítók n g y g y ű l é e Mgyrorzág népt delmi miniztériumb gr Andráy minizterége ltt neveztek ki, nyugdíjzttá után pedig Kálly H e l y e e n f e j t e t t é k m e g Budpeten K J é F H nítói hozú 12 év letelte után imét ngy-gyülét Andorfi S Kovác J Trnóczon Németh Péter trtnk Budpeten Szent Itván npján 22 ezer közö pénzügyminizter oldlán boznii ügyoz Keckeméten Blogh Diene A peti kk-kör tálybn működött, Bécben, 69 éve korábn tnitó, 4000 tnítónő, 1000 kidedovónő mintegy Ónodi VERESS AKÓS, nyűg törvényzéki bíró, népokttáügy iránt hivtlon i érdek éve, Deéen NÓVÁK PÁL, biliéti plébáno, 72 KÉPTALÁNY lődő képezdei tnár, tnfelügyelő, árvty, nevelő éve korábn A boldogult 1843 ót volt Biliétnek hitokttó, közel 30,000 oly egyén, kik mgyr lelkipáztor ck közégében, h z egéz zet kulturáli fejlődéének e munkájábn környéken áltláno tizteletben állott SISÁRÍ GTDLA, birtoko, 58 éve korábn, Mikolczon tettleg réztveznek küldik el legkiválóbb tgjikt GEIST KÁROLY, jó tollú német iró, «Peter Lloyd» z egyeteme gyűlére Az orzág kormány, fájd zerkeztőégének tgj, ki több elbezélét i irt, lomml bár, de megkötött kezekkel tgdt meg 52 éve, Budpeten DIETRICH AMADÉ, pénzügyi zt pár ezer forintot, mely gyűlé rendezéére zámtizt, 67 éve, Kolozvártt; ugynott FRÖLICH ÁRPÁD, fitl kerekedő, 32 éve BÁRDOSSY LÁSZLÓ, zükége volt A művelt tárdlom zonbn pár nyűg törvényzéki elnök 72 éve, Szombthelytt hét ltt dkozáokból özegyűjté z özeget IZSÉPI ELEK, Zemplénmegye bizottági tgj, tokj hegylji tkrékpénztár főkönyvelője, Tokjbn Az egyeteme tnitógyűléek tezik áltlánoá SZABÓ KÁROLY, nyűg törvényzéki bíró, utóbb ügy tnítók önegélyző törekvéeit, z Eötvö-lpot, véd, Kránebeen RONSPEROER BENEDEK, ti árvházt, melyek m nnyi jótékonyágot gyko zi vút volt igzgtój, életének 60-dik évében, rolnk, ezek tették lehetővé tnítói nyugdíj-l Béc mellett, Muerben DOBOS JÓZSEF, zt A «Várnpi Ujág» 31-ik zámábn közölt képtpot, mely m, keletkezée után 15 évvel, már 8 mil mári püpökégi urdlom mérnöke, régi honvéd lpy megfejtée Ezt kerek erdőt járom én főhdngy, 67 éve, hevemegyei Hidvég puztán lió forint felett rendelkezik, ezek hívták fel köz NAGY LAJOS, ügyvéd, okáig megyei levéltárnok, HETI-NAPTÁR, uguztu hó figyelmet mgyr nyelv tnítáánk zükége 84 éve, Kpovártt ANTONOVICS ISTVÁN, Ard égére, l népkönyvtárk fontoágár, hitokttá megye nyűg árvzéki elnöke, 68 éve, Sjó-Udvr Np j Ktholiku* <M protetán \ Göröq-Oro* I Im-elit reformjár má fonto kérdéekre Az egyeteme helyen FEJÉR JÁNOS, kerekedő, 37 éve, Kézdi17 E12 Joch olt E 11 Bert 5fi11 Enzign 1 Elül R gyűléeken mindenkor győzött győzni fog nép Váárhelytt BARTHA JÓZSEF, vitéz huzár-őrme 18 Ilon cáz Ilon ter, ki z 1866-iki cehorzági hrcztéren Loboitz6 Ur zínv 2 nevelőknek hivtáukkl özefüggő idelizmu 19 Tulnzi Ljpk Tekl 7 Domecz vt 3 A 40 n nál vitézül támdt rá mint előőr, okkl több po 20 Itván in kir Itván kir tizt kultúrpolitiki ezméje 8 Itván kir 4 rozr, vizűzte, miért vitézégi érmet kpott, 21!c Bernát p Sám Bernát 9 Mátyá p 5 Bróbn MEHRWERT IGNÁCZ, nyűg vároi fő A tnítóképző' intézeti tnárok várnpi előértetinót vt 10 Lörincz vt 6 jegyző, Szegzárdon, 85 éve korábn A boldogult 23 SP Ben Fülöp hv Jenő Zkár kezlete nyitj meg tnítók özejövetelének prog11 Eupl diák 7SS irodlmilg képzett költézettel i fogllkozó rmmját Mánp, hétfőn, tnárok közgyűléüket Holdváltozái Elő negyed 23-án 2 ér 36 pk i n férfiú volt, ki Gry Jáno legbenőbb bráti közé trtják z kdémi ki termében Ugyné npon trtozott Az «obito»imert költemény prüzentő nyílik meg Köztelken tnzerkiállitá E hó Felelő zerkeztő N g y Mikló deákj Mehrwert Ignácz volt, ki Gryvl együtt 18-ától 20-ig zután rézint z kdémiábn, ré rézt vett Háry Jáno pinczemultágán, hol (L E g y e t e m - t é r 6 z á m zint redoute-bn z árvház-egyeület, z Eötvö elmondott borozá közben világr zóló ngyot lp bizottág é kidednevelők orz egyeülete mondáit, miket Gry megörökített Mehrwert Frbige Seidentoffe von 60 kr bifl765 trtj értekezleteit Ez utóbbi egyletnek e hó 21-én végéig főjegyzője volt Szegzárdnk, ki délután 4 órkor, z árvház egyeületnek pedig e p Met gltt und gemutert (circ 2500 verch véve Bch- é Schmerling- korzk idejében, F r b e n u n d D e i n ) verendet roben- u n d tückhó 19-én lez közgyűlée redoutebn Az egyete mikor zolgált weie portóu n d zollfrei d Fbrik-Dépót G H e i n e me gyűlé elő npj 21-ikére eik, máodik é i * J ( K i ' í n?? Hofliefernt) Z ü r i o h Muter u m hrmdik 22-én é 23-án lez ugynck redutbn gehend Bnefe koten 10 k r P o r t ó KALAUZ PÁLNÉ, zül Gápár Bert, Zólyom Közben zkoztályi tnáckozáokr i gyűlnek megye volt elő ipánjánk zliáci kerület több öze, 23-án délután pedig kirándulnk hjógyárb é Aquincumb A progrmmb felvettek fölolvá izbeni orzággyűléi képvielőjének neje, Hjnikon A megzvrt emézté (zékrekedé) komolybb okt i Báró Eötvö Loránd e hó 23-án műegye Özv báró STILLFRIED GYULÁKÉ, zül Kpiztóry következményeket vonht mg után mint z e bj Srolt, 80 éve, Budpeten KERESZTES LAJOSNÉ, tem fiziki termében trt elődát Cánky Dező bn zenvedők legtöbbje gondolj Oly kórtünetek 21-én redoutebn olv fel Mátyá királyról 8 zül Kpdebo Ktink, 32 éve, Brkonybn fájdlmk, mint vértorlódá, zédüléi rohmok, ugynott értekezik e npon Suppn Vilmo z ipr KLASZ JÓZSEFNÉ, zül Bielek Id, 55 éve Szl- fejfájá, zívdobogá, felfúvódá, étvágytlnág okttáról A Köztelken 22-én dr Cpodi Itván pán, Zlmegyében PÉCHY ILONA, özv Péchy Láz- lnkdtág, tb jelentkeznek, nélkül, hogy z gyermekbetegégekről, Prthy Géz pedig gzd lóné leány, Nyir-Mdán ember tudná z okát Azonbn h gyógyzertárk ági m ejjékfogllkozáokról trt felolvát bn kphtó, Brndt Richárd gyógyzeréz-féle vlódi vájezi lbdcok (egy doboz ár 70 krjezár) SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ Új püpök Dr Knuz Nándor, eztergomi kno hználtávl megzvrt eméztét rendbehozzuk, nok é czímzete pát, tud kdémi tgj crdoz e bjból eredő kórtüneteket i elenyéztetjük O z v é g é n A z ú j átdolgozá e m i k e r ü l t N e h é z nii czimz püpökké neveztetett ki Knuz fitl i kíérlet, m e l y r e válllkozott A k ö l t ő l e l k é b e n De mmdig, ck i fehér kerezttel vörö mező rendeen költemény lpezméje, költői m g, kor ót fogllkozik z irodlomml Régiégekből m e l y b ő l z egéz k i r j d zokott m e g z ü l e t n i, de' ben, Brndt Richárd névláíráávl, mint védőjegygyel, ellátott dobozokt kell kérni meg KILENOZVEN EEPPEL Történelmi tnulmány Irt ifj Kubinyi Mikló Máodik jvított kidá l e I T A Q 7 Á C TG>P17AN Selő élegngyobb i y MXíJiUXO lo 1 ff A l i m g y r k e r é k p á r - r k t á r Ár fűzve 3 frt, vázonkötében 3 frt 50 kr B u d p e t, V I, T e r é z - k ö r ú t 3 6 zám l t t Kényelme ikol hbn ^í^í^i3^3^3s3 SS«K S^ ; ' ; ; - ' ' ',, ' Wll Józef << czementáru-gyár épitéi nygok rktár Budpet, VII ker, Rottenbiller- utcz 13 z R k t á r t trt K e r m i t lpok, Kellteimi lpok, Mettlchi lpok, Terreott-áruk, Kőfedél pép, Tűzálló téglák, K é m é n y r k v á n y o k t>ól t b Válllkozik Grnitterzzo, B e t o n i r o z á o k, C t o r n á z á o k, S z ö k ő k u t k, C z e m e n t l p o k é >íoiiiili l p o k k l i kövezéek elkézítéére tb Gyári rktár grtenui Portindi czement é vízht ln méz-gyárnk íieinzeu&röhrfn A NÉPHUMOR Újdonág, czélzerü é olcó! Stölzle k i z á r ó l g o z b d l m befőtt gyümölc, befőtt főzelékek é konzervféléknek vló légmente zárrl ellátott üvegek hználtár A gyümölcnek, vlmint főzelékeknek é konzervféléknek z üvegben vló fölforrztá, ck hogy n e m czélzerü, h fölölege i gyümölc nyitott edényekben fölforrztndó é ezután z üvegben töltve, lezárv kéz, m i n d e n további föl forrztá eleik E z e n üvegek 1 2 n g y á g b n kphtók Árjegyzékek, vl mint hználti utítáok ingyen é bérmentve küldetnek Figyelembe jánljuk egyúttl igen czélzerü üveg czitromfcroinkt, vlmint légmente vgy üveg c á v á n á l ellátott teje p l c k j i n k t i ^ ^ ^ ^ A Frnklin-Tárult kidáábn Budpeten megjelent minden könyvárunál k p h t ó A F r n k l i n - T á r u l t kidáábn Budpeten megjelent m i n d e n k ö n y v á r u n á l kphtó KÖLCSEI KÖLCSEY F E R E N C Z 4 MINDEN MUNKÁI A KÖLTŐ ACZÉLMETSZETŰ A E C Z K É P É V E L H r m d i k bővített kidá ' t Tíz kötet Á r négy v á z o n k ö t e t b e k ö t v e 12 frt i H é t kötetbe kötve rnymetzettel 1 6 frt * t uuuuc A MAGYAE I E O D A L O M B A N Irt IMEE SÁNDOR Kidj Kifludy-tárág Ár fűzve 1 frt, vázonb kötve 1 frt 40 kr! üveg-gyárook, Bodpet, Király-utcz 50 Gyári rktár grtenui Portindi czement é vízht ln méz- Eqy zó bece házizonf/inkhon AZ ELMEKÓRTAN TANKÖNYVE A törvényhtóági közigzgtá kézikönyve GEÜNWALD BÉLA réz A közigzgtá lipótmezei orz tébolyd elödorvo, z orz, közegóiégi tnác rendkívüli, trdpeti m kir orvoegylet rende, belg «ociété de médecine mentle* páriái ociété medico-pyohologiquq* lev, tgj A r fűzve 2 f r t feldti I k ö t e t A közigzgtá é zemélyi élet II k ö t e t A közigzgtá é gzdái élet I I I k ö t e t A k ö z i g z g t á é g z d á g i é l e t (folyttv) A k ö z i g z gtá é tárdlom G y á m i é gondnokági ügyek Igzágzolgált tá Ktoni ügyek Máodik réz A közigzgtá közegei törvényhtóág körében I V k ö t e t, (befejező) A k ö z é g A t ö r v é n y h t ó á g i j o g g l f e l r u h á z o t t váro A vármegye H r m d i k, bővített é jvított kidá Ar fűzve IKTA Dr SALGÓ JAKAB A fennálló törvényekből é rendeletekből rendzereen özeállított Elő OBVOSOK, B I B A K E S Ü G Y V E D E K SZÁMÁBA Í2 frt A négy k ö t e t ck együtt k p h t ó Slgó elmekórtn, mely zerző német tnkönyve máodik kidáánk nyomán, de mint nnk fordítá, jelenik meg, orvoi irodlmunkbn egy ngyon i érezhető hiány pótláár vn hivtv Az elmekórtn ugy orvoi, mint törvényzéki é tárdlmi oldl mind égetőbben érezteti fon toágát é eddigi elhnygolttáeát, ugy hogy z e zktudománynyl vló behtóbb fogllkozá előtt em z orvo, em jogáz ki térhet Slgó könyve, mely zktudomány mi állápontjánk telje figyelembe vételével zoron z ézleléből indul ki, bő tpztlti nyg felhználá ávl lehető tömören, é mindennpi gykorltr vló tekintettel eligzo dát nyújt z elmekórtn bonyolult kérdéeiben, ugy z orvonk, mint bírónk é ügyvédnek

9 UJSÁG SZÁM 1890 XXXVII KVFOLY A POZSONYI I KERESKEDELMI AKADÉMIA kerekedelmi Akdémi lulirt igzgtój áltl z intézetet látogtó vidéki ifjk zámár c l á d j k ö r é b e n zervezett bennlkó intézet (internátu) f é v i z e p t e m b e r 1-én m e g n y í l i k Propektut kívántr kézéggel küld m 1251 Jóná Jáno igzgtó A c Frnklin -Tárult» kidáábn Budpeten megjelent é minden könyvárunál k p b t ó AZ f é v i z e p t h ó 1-én z V k e r, A l k o t m á n y - u t c z 1 1 z fekvő épületében l i r m i n c z n e g - y e d i k évfolymát nyitj meg Midőn ezt zülők e gyámok figyelmébe jánljuk, megjegyezzük, hogy z intézet czélji kerekedő pályár lépő fitl embereket z áltláno műveltég lpján kerekedői hivtár, még pedig ennek felőbb ágir i minden tekintetben lpon előkézíteni, őket ck értelmi é zktudományi, h erkölci é zeti iránybn i nevelni, e még mielőtt kerekedébe lépnének, z ikolától telhetőleg gykorlti tekintetben i kiképezni A három évi tnfolymból álló intézet igzgtáát, zervezetét, tntervét é fel vételi feltételeket tárgyzó érteítőt z igzgtóág kívántr b ó r m e n t e e n m e g k ü l d i Ugyncek z igzgtóág kézéggel d felvilágoítát z intézetben fennálló é fővároi kerekedő-te tületek, vlmint z intézet vezérlő-bizottág áltl lkotott lpítványi tndíjmente helyeket é tndíjmenteég elnyeréét illetőleg Azon ifjk, kik z intézetben érettégi vizgáltot teznek, fel vnnk jogoítv, hogy hdkötelezettégüket mint egyévi önkénteek teljeíték Az intézettel egy évi kerekedelmi zktnfolym áll kpcoltbn oly ifjk zámár, kik gymniumi vgy reálikoli érettégi bizonyítványt nyertek vgy vl mely máű zkikol végbizonyítványávl rendelkeznek é tiztán kerekedelmi zktudományokt egy év ltt eljátítni óhjtják Budpeten, V, Alkotmány-utcz 11 z 1890 uguztu h v á b n 4025 A budpeti kerekedelmi Akdémi igzgtóág OLCSÓ KÖNYVTÁR 1890 ug Dr Lengjél Fr-féle legújbbn megjelent füzetel 268 füzet U l á n Bezély Irt Krevzky I Ignácz Len gyelből fordított Timkó Iván Fűzve 30 kr 269 D e á k F e r e n o n e k z d i k é v i o r z á g g y ű l é t ő l e l f o g d o t t k é t f ö l i r t Közli Kónyi Mnó Fűzve 30 kr 270 Cikó Eredeti népzínmű bárom zkzbn I r t Szigligeti Ede Fűzve 30 kr 271 «A z ö r ö k é g Bezély I r t Sndeu Gyul Frncziából ford Gylui F r k Fűzve 40 kr 272 «A n g y G l e o t t o Drám bárom felvonábn, egy előjátékkl I r t Echegry Józef A pnyol eredetibi iovrd Ptthy Károly Fűzve 40 kr 273 P c l g o n d o l t i Frncziából fordított Béri Gyul Fűzve - 50 kr 274 B e u t é A n d r á y e 1871-ben I r t Kónyi Mnó Fflzve _ 30 kr 275 A középkori m g y r i r o d l o m tiljáról Irt Imre Sándor Fűzve 20 kr Kir zb Svédhonr M Tud Akdémi megbízáából zerkezti Már ;r gábn véve zon növényi nedv, mel nyírfából kifolyik, h nnk törzét megfúrjuk, emberemlékezet ót mint legkitűnőbb zépitö i-er volt imerete, h zonbn ezen nedv feltláló utitái zerint, bl zmmá lkitttik át, ck kkor nyer úgyzólván codálto htát H e t e m e g k e n j ü k v e l e z r c z o t v g y m á b ő r r é z e ket, kkor m á n p c k n e m é z r e v e h e t e t l e n p i k k e l y e k válnk l bőrről, m e l y ezáltl fehérré é gyöng-éddé válik Ezen blzm^iimitj z rczon ránczokt é himlőhelyeket, ifjú rczzint, bőrnek fehéréget, gyöngédéget é Üdeéget kölcönöz; legrövidebb idő ltt eltávolítj e p l ő t, májfoltot, nyjegyeket, orrvereiéget, borátkát bőr minden má e g y é b tiztátlnágik í*r eg> kor'ónk, hználti utítál együtt, 1 frt 50 kr TARTALOM Dr Lengiel orvoi Benzoe-zppn Mípoío zppn, mely bőrt gyengéddé f i n o m m á tezi hivtv vn nyirbtzm htáát előmozdítni Ár 60 kr Kphtó minden jobb Török Józef gyógyzertárábn, Budpet, A hírnevedrforti-féle g A "Frnklin-Tárulti kidáábn Budpeten megjelent é minden könyvárunál kphtó mely rendkívüli gyógyereje, el ozltó, érlelő fájdlmt cil lpító htá áltl leggyorbb, legbiztobb é egyzermind gyökere gyógyulát ezközöl különű bjokbn Egy co mg ár 5 0 kr ngyobb co mgé 1 frt hználti utí tál együtt potd küldve 2 0 krrl több K ö z p o n t i k ü l d e m e n y ezö r k t á r B u d p e t e n Ki Nemzeti Múzeum kötet T Ö R Ö K J Ó Z S E F G3E3S2ri*,E B é c b e n Plebn Xv Ferencz régi c k tábori gyógyzertárábn, Iutvántér 1 z, Dr Girtler gyógyzertárábn Freinng 7 z, Scbrrer Konrád gyógyzertárábn, Mrihilfertre 7 2 z, Fritz G é R, Bráunertre 5 z, Hbe Bruno I Bckertre 1 Droguitáknál P r á g r á b n Fürt Józef gyógyzertárábn, Poric 1071 G r á c z b n Nedwed A gyógyz Húrtéren B u d p e t e n Schernhoffer K gyógyt Kritóf-tér rkán Ibo N gyógyzertárábn, V ker Nádor-utcz 3 z Budy E vároi gyógyzertárábn, vároház-tér 9 Pillich F gyógyz Dorotty-tcz 9 z Urbánn J kiráty-utcz 93 z Kriegner György Kálvin-tér Brn Zigmond mrokkói utcz 2 ; továbbá Thllmyer é Seitz, nádor-utcz 10 Kochmeiter Fr utódinál, ngy koron-utcz 32 Nerud Nándor, bátvniutcz 7 z Droguitáknál Telkey J udvri gyógyzeréz várbn Vlek E gyógyzeréznél Kriztinvárobn, Jánotér Frumm J gyógyzeréznél Vizivái-o, fn-ntcz Moldoványi J gyógyzeréznél, Víziváro, fó-utcz Eizdorfer G gyógyz Tbánbn (Káczváro) Plot-utcz é Dévy,Szóllóy J gyógytárábn, Kriztin váro, Kráconyi-u'cz rkán Á c o n Krtochvill Józef A r d o n Roznyi M é Schiller A gyógyz B l t o n - F ü r e d e n Orbán J B l - O y n n t o n Cervények Gy é Herepey K B - C b á n Vrágh B B e r e t t y ó - Ú j f l u n Tmáy Géz D e b r e c z e n b e n dr Rothchnek V E, Tny K Göltl N, Örvényi 0, Mihlovit Itván é Murközy K D u n - F ö í d v r o n Nádber P E g e r b e n Kollner Lörincz gyógyz E p e r j e e n Krivo Gy Korn V é Hákoviczky J E r e k n j v á r o t t Conlegner J E z é k e n Diene J G é Dávid Gy gyógyzertárábn G y ö n g y ö ö n Merit N é Bruch J G y ő r ö t t Lippóczy M Stirlii'g K H - H d h á z o n Frk Ö H n z t o n Kerez te J é Sehmidt K J á z b e r é n y b e n Merkl J K l o c á n Horváth K K p o v á r o t t Czollner VéBbochy K K r o z g o n B á t h o r y B K á n Xegy G é Wndrchek K Korláth F K é m á r k o n Generich G A K i - V á r d á n Khudy J K o m á r o m b n Schmidthuer A Klrchner M é Kovác Arztid I i é v á n Medveczky S X i o o n c z o n Kirchner D é Pokorny L M e z ő - K ö v e d e n Fridély B M e z ő K á z o n y b n Rátz Gy M e z ő - K o v á c h á z á n K i P M i k o l c i o n vlódi minőégben ck Dr Szbó Gyul é Ujházy Kálmánnál kphtó K - B e c k e r e k e n Kovác S H g y - X n í z á n Prger Bél J T g y K á r o l y b n Fuleky P B g y - K o r ö ö n MQller I B - S z o m b t o n CepcnyiBH - V á r d o n HuzellM, Molnár J é Heringh S W y i r e g y b á z n Korányi J Szopkó Alf gyógyz é Kovác S B g y - K á l l o n Hvezd K P k o n Hltinzky S P é c e t t Sipócz J P o z o n y b n Erdy Itván P n t n o k o n Fekete N R i m z o m b t o n Hmlliár K R o z n y ó n Poch J gyógyz örököei é Hircb J N S - A - U j h e l y e n Zlinzky J S o p r o n b n Gráner J S ü m e g e n S U m b o r i k y L S z t h m á r o n ; Boin J, Dr Lengyel H é Literáty E S z r v o n Brt E S z e g e d e n Brcy K é Kerezte S S z - P e h é r v á r o t t Diebll Uy, Brun L é Rieger B S z é k e l y h i d o n Szbó J S z e n t e e n Várdy L é Podhrdzky L S z o l n o k o n Keckéy F S z o m b t h e l y e n Rudolf A T r p á n Honó I T e m e v á r o t t Tárczy 1 é Jhner C M T e o ő n ; Ágoton Gy T - T J J l k o n Roykó G T o k j b n Czigányi B T o l n á n Gömbö L T o r n l l j á n ürzinyi Z T J n g v á r o t t Bene L Lám S Hoffmnn B Kruz A, Speck J é Lukovic M V á l o n Frichmnn F V r n n ó n Gál S V e z p r é m b e n Ferenczy K é Szili Horváth P V i l l á n y o n Ctó Gy Gyul Z i l h o n Önger G Z i r c z e n - Tejfel J E r d é l y b e n B r ó n Mánn é Izy B e é e n ; Róth P F o g r mon Öleim Richárd K o l o z v á r t t Vlentini A Gundhrdt A Wolf 1 é Dr Ember Bogdán K é z d i - V á á r h e l y e n Kovác F kf - V á á r h e l y t Bucher M B g y - S z e b e n b e n Molnár J C S z e p i S z e n t - G y ö r g y ö n Beteg B Otve P é Brbá F S z á z v á r o o n Grffiu J V j d - K o n y d o n Dr Juchó F Ezen kitünit hiu, eléggé jánlhtó gydgytnz kégzitóje PORTI LASZlA Lk Budpert, I k, Nán<íor-Bt«z 3 ÍÍ A r ó m i b i r o d l o m p r o v i n c i á i (I) Király Páltól A c i l l g á z t t ö r t é n e l m i j e l l e m v o n á i r Az e t n i k i d e t e r m i n i m n e l m é l e t e (VI) P u e r Imrétől A z i p r i k r t e l l e k r ő l (1) Mándello Gyulától A r e f o r m t i ó h t á r o m á n n é p r e E r d é l y b e n (II) Moldován Gergelytől A r é g i M g y r o r z á g u t o l ó é v e i b e n Regény (V) Pálfty Alberttől K ö l t e m é n y e k A philiter Kozm Andortól Útbn Cengeri J á n o t ó l S o h e r e r E l m r n i t Bnrgonykeményitő gyárk fölállítááról hzánkbn Mudrony Páltól É r t e í t ő Brtók L Erdőzúgá f Knyró Ferencz Zrínyi imeretlen munkáj d Aey Ferencz A prózi műfjok elmélete lf Mgyr középikol m Megjelen évenkint 12-zer 10 ívnyi hvi füzetekben Előfi zetéi ár bérmente küldéel egéz évre 12 frt, félévre 6 frt möfiteteti feltételek VASiBNAPI UJSÁG é egéz évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt j (él évre _ 6 Cupán A SZINÉSZETI KIÁLLÍTÁS DJSÁO I egéz eg évre 8 írt Cupán POLITIKAI ÚJDONSÁGOK \ f félévre é _ 4- E Budpeten, vároligetnek bbn meg \ egéz évre 6 frt 1 félévre _ 3 Külföldi előfizetéekhez potilg meghtározott viteldíj i ctolndc z e t n e k k ü l ő, t ö b b é - k e v é b b é l ó b b r e n d ű ez é r d e k l ő d é e l fog megállpodni közei, dízletek, zínpdi kellékek, gépeze vgy coportj mellett m ű tek, melyek m ű k ö d ő zínpd HÓ d i k é n érdeke kiállítá nyilt X X X V I I ÉVFOLYAM áltl nyújtott k é p n e k ck keretét zolgálttják, d e m g egy tárgy z lényeg, k é p ninc m e g közepében? A zín l i k u t l á n k ö z ö n y n y e l h l d el, z m g y r m ű v é z e t fejlődéének m e g m r d t emlékei, h o zínművézet volt l o t t m g y r z í n m ű v é z e t m é g c k záz ez epizódot, t l á n htárkövet jelez állítá lklmávl képzőművézeteknek történetében kötet t e n d ő, e záz e z t e n d ő n e k z elő feléből l i g H o g y k i á l l í t á z í n é z e t ü n k e g y z á z d o fej m r d t reánk vlmely érdekeebb emlék, mely l ő d é é n e k telje k é p é t n y ú j t n á, r r ó l t e r m é z e Szinézeti kiállítá Védnökégét Mári Vléri t e e n zó e m l e h e t M á r c k z é r t e m, m e r t, figyelmet m g á r v o n h t n á é lekötné? f ő b e r c z e g z o n y v á l l l t el m e g n y i t á o n gr D e ki vároligeti kiállítát meglátogtj, S z p á r y Gyuláné, jelenlegi minizterelnök neje m e g fog g y ő z ő d n i r ó l, h o g y n y ú j t biz z é r d e áltl képvieltette mgát k e z e m l é l n i vlót n n k i, k i t o d k í v á n e n n e k i küzdeni kellett kezdet nehézégeivel c i á g n á l e g y é b n e m vezet Az p e d i g, k i m ű H o g y h z á b n z e r t e z ó r v m é g föl t l á l h t ó z i n é z e t i t á r l t o n k i á l l í t h t ó Az é l e t e t u t á n z ó velődéi t ö r t é n e t ü n k n e k zinézeti emlékek leglább ngyjából özegyűj dezkák, m e l y e k r ő l z o n b n h i á n y z i k legér elt zkát d e k e e b b, legfőbb z élet m g? A zínművé k i é r t e, v g y é p e n t n u l m á n y t á r g y á v á i t e t t e S o k n e l k é p z e l n i e m t u d j á k, m i l e b e t n e egy zínpd áltl képvi köznpinál ngyobb figyelemmel m i n t e m l í t ő k, e k i á l l í t á z elő k í é r l e t Mgyr közmondáok gyűjteménye Különö tekintettel z életbölecégre é nevelére t e e n e k, r r n e m volt e m elég i d ő, e m p e d i g, v l l j u k m e g, elég é r d e k l ő d é S így k i á l l í t á liksh?** (Több mint htezer P i közmondá) Rendzerbe fogllt ALMÁSY JÁNOS ^á Ar két kötetnek főzve 1 frt, vázonkötében 1 frt 40 kr Frnklin-Tárult nyomdáj (Budpet, Egyetem-utcz SMUTTAL VEGYÍTVE ILLATSZERÉSZ, 9, rue de l Pix, 9 PARIS ifrnklin-tárult" kidáábn Budpeten megjelent 8 minden könyvárunál kpütó Gykorlti tnácok házi é nyilváno nevelé körében Anyák é nevelők tnulágár, népzerű elődábn Irt Szvorényi Józef fógymn igzgtó, mgyr tudom, kdémi tgj A r fűzve 2 frt, d í c k ö t é b e n 3 f r t T r t l m A olád é nnk központj z ny Az elő nevelé Az elő nevelé folyttá Szeretet é türelem nevelében A közép- vgy ikoli nevelé A korvizonyok htá neveléünkben Péld nevelé ben Jellemképzé nevelében Az álmüveltég zé delgée htá nevelében A végő vgy befejező nevelé Teti nevelé Jóki é Jókiné emléktárgyi A crnok bejárt Rézlet Feleki-pár zobájából nálunk ez i r á n y b n, m i n t m i n d e n új v á l l l k o z á n k, I > I nevezete crnok A motniboz bonló tárlt még n e m Pipere Hölgypor PARIS egy-egy v o l t z o r z á g b n, ez z elő e b b e n n e m b e n Különlege Rizpor T r t l o m Nemzete ur ördöge Jv zony kereztlány A kereztlevél A honvéd árny Hiteiné zonyág é kedve félje Tőkéi Báci é motoh fi Újmódi Zófi Szegény teenzony Krácony ngyl A pénz árnyék Bebek, ze gény zidóleány Miért némult el vörö kk Söprünyél házágrontó Az elillnt hónp, vgy hová lett februáriu Ck néhány hjzál A vúti 8r A zél hozt, víz vitte elő épületében, m e l y z 1885-iki orzágo ki Legjobb é Leghirneveebb Ár két kötetnek fűzve 1 frt, vázodkötében 1 frt ío kr kiállítánk é r t ő z e m m e l fogj f ö l i m e r n i, h o g y m i mgyr irodlmi intézet é könyvnyomd Budpeten Könyve Tóth Kálmán pillntr jelentéktelennek látzott, m i mellett FRANKLIN- TÁRSULA T Flui törtenetek Irt BUDAPEST AUGUSZTUS SZÁM 1890 G Y U L A I PÁL király-utcz 12 Ardon Ring S gyógyzeréznél ebtpz 1890 ug nyirfblzm BUDAPESTI SZEMLE o^tt; Különö figyelemre méltó! z Rézlet Prielle Kornéli zobájából Szigligeti Ede emléktárgyi

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák!

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák! Hírlevél XIV. évfoly 179. zá 2009. február A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó Intézetének inforáció hvilpj A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, 2008. máju 1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VASÁRNAPI UJSAG. VASÁRNAPI ÚJSÁG VÉGE VAN... A VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL.

VASÁRNAPI UJSAG. VASÁRNAPI ÚJSÁG VÉGE VAN... A VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL. $2> 208 VASÁKNAPI ÚJSÁG. ^ ^ L ^ k # Legjobb minőégű ^fr^^l Thedo tnár zkállligymáj, mozgonyok (Locomobil) fűtéére házi zükégletre, továbbá gyárzenet (vegye) gyári hználtr ik ipály zállít minden vpály-állomár,

Részletesebben

Boldog karácsonyi Ünnepet! Leépítés. Tudnivalók a népszámlálásról. Gyűlést tartott a városi párttagozat. Nyilatkozat

Boldog karácsonyi Ünnepet! Leépítés. Tudnivalók a népszámlálásról. Gyűlést tartott a városi párttagozat. Nyilatkozat Odorlieiu-Székelyudvrhely 1930 cember 2L Politiki, kőzg z dági Blöfletél árftk: r4m étr«900 Ml évre 100 L^, neffyeűérre 00 L. " I II Bffyee eftm ftr 41» n i Boldog kráconyi Ünnepet! t á r d l m i F«l»lö

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben