Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz"

Átírás

1 Olvasmányok közelítés a buddhizmushoz 3

2 TARTALOM: Bevezetés 5 A Buddha: Tűz-beszéd 16 A Buddha: Az oksági törvény 19 A Buddha: A nagy középső út 22 Satipatthána (részletek) 42 A Buddha beszédeinek lényege 51 Tenzin Gyatso: Üresség a Középső úton 62 Út az ürességhez (Szeng Csao nyomán) 88 Dhammapada - Az erény útja 113 Lao-ce: Az Út és Erény Könyve 142 Bhagavad-Gítá 172 Lótusz-szútra 208 Hallomásbeli Megszabadító Tanítás a köztes létben 239 Középút - az emberek csoportjai teherbírásuk szerint 351 A zen 361 Középút - a buddhizmus lényege tömörebben 386 4

3 Ezeket a szövegeket azért gyűjtöttem össze, mert ismeretüket fontosnak tartom mindenkinek. Lehetőséget ad az olvasónak a kételkedésre saját nézeteiket és az itt olvashatókat illetően is. Azoknak fontos, akik nélkülözhetetlennek tartják, hogy választ keressenek - ha találnak is, az jó - arra az ismert kérdésre, amelyet Gauguin megfestett: Honnan jöttem? Ki vagyok? Hová tartok? Az ilyen aporiákról általában azt tartják, hogy az ember idővel kinövi. De legtöbbször a demagógnak látszó megjegyzések is csak azért azok, mert nagyon gyakran használják, és magától értetődőek. Akik szeretnék megfejteni magukat, ehhez segítséget keresnek, de nincs lehetőségük megtalálni az eredeti forrásokat; innen-onnan összegyűjteni nehézkes. Fontos tudni, hogy ezek a szövegek nem azonosak szó szerint a kiadott fordításokkal. A buddhizmusban nincs olyan kanonikus kényszer, mint a kereszténységben, szó sincs arról, hogy az Írás közvetlenül Isten szava volna, ahogy azt az iszlámban tartják. Bárki hozzáteheti saját nézeteit az ismert szövegekhez, hiszen csak a tanítás alapja rögzített, hiszen valóság. Ezért van a buddhizmusnak olyan hatalmas és szerteágazó irodalma. A tanítás lényege sem azért rögzített, mert valakinek a tekintélye hitelesíti, hanem azért, mert így ésszerű. Ha az itt következő szövegek felkeltik az olvasó érdeklődését, megkeresheti a filológiailag pontos fordítást. Így a két szöveg eltérései is tanulságosak lehetnek. A fordítók szíves elnézését kérem, hogy úgy használom munkájukat, ahogy azt a cél érdekében helyesnek tartom. Magamnak gyűjtöttem össze őket. Csak azért hozom nyilvánosságra, hogy bárkinek haszna legyen belőle. Az én hasznom az, hogy összeszedtem. Ha buddhisták az eredeti szövegek fordítói, akkor úgysem érdekli őket a dolog. Ha pedig nem, a megtorlásra számos lehetőségük van. 5

4 Akkor hát tovább: aki kételkedik önmagában és az olvasottakban is, az kialakíthatja saját meggyőződését a testben látható és a testben láthatatlan világról, a létezésről. Ez a legtöbbször nem egyezik majd egyik hivatalosan kinyilvánított és sokszor több ezer éves hagyományokkal rendelkező vallásos tanítással sem. Véleményem szerint ez a lényeges. Mert mit ér az az életgyakorlat, amely nem az ember saját belső meggyőződéséből fakad! Az iszlám kivételével minden fejlettebb vallás a személyes út fontosságát hangsúlyozza. Aki persze kíváncsi a filológiailag pontos, a költői vagy a számos magyarázattal ellátott fordításra, azokat könnyen megtalálhatja. A többségüket magyarul is. De a buddhizmus belső használata végül is nem fogalmi jellegű. Erre bárki, aki elmélyül benne, magától is rájön. A szövegben néhol előforduló idegen szavak megtalálhatók a Vallási szótár című gyűjteményemben, amely szintén nem tudományos célzattal készült, csupán napi használatra. Értsük meg, hogy az a vallás, amely családi örökség, általában semmit sem ér. Mindenkinek saját magának kell kialakítania saját meggyőződését. Ehhez először tanulni kell, később a tanulásra már nincs szükség. A tanuláshoz elfogulatlan kíváncsiság kívántatik. Velem ez úgy történt, hogy görög-katolikusnak kereszteltek. A Rózsák terén 1901-ben szentelték fel, a császár jelenlétében, azt a vörös téglából épült neogótikus templomot, ahol szüleim esküvője volt. A tér Rottenbiller utcai oldalán van egy kisebb kápolna. A nagy templom felépüléséig ez volt a római-katolikus templom. Amikor az új elkészült, a kicsit átadták a görög-katolikusoknak. Engem ebben kereszteltek. A kereszteléssel együtt volt a bérmálás is, ami később zavart, mert irigykedtem A. bérmálásánál, valószínűleg féltékenységből. Ma már azt gondolom, hogy - noha érthető - az Egyház újabb és újabb ünnepeket épített be az egyházi év rendszerébe, okkal feltételezve, hogy az ünnepek sorozata folyamatosan tartóssá teszi kapcsolatát a hívőkkel. Ez így is van, de nem 6

5 elég mély az a meggyőződés, amelynek ismételt megerősítésre van szüksége. Hiszen ha már tudok valamit, kétségek nélkül, bizonyítottan, az mindörökké úgy van. A nap minden órájában, minden cselekedetében vagyok hívő. Gyerekkoromban a vallásos életem abból állt, hogy egy ideig, de rendszertelenül, elvárták tőlem az esti imát, és vasárnaponként misére mentünk. Legtöbbször nagyanyámmal, anyám ritkán jött velünk. Akkor még állt a Regnum Marianum templom a Városliget szélén, a Damjanich utca torkolatában. Ott voltam azon az estén, amikor utoljára volt nyitva. Aznap éjszaka felrobbantották, mert akkor épült a Dózsa György út kiszélesített felvonulási útja, ahol az április 4-ei és május 1-jei ünnepségeket tartották. Minden évben elmentünk karácsonykor az éjféli misére. Ezekről jó emlékeim vannak. Néha olyan erős tél volt, hogy az utcán magasabban állt a hó, mint a járda, és szép volt az éjszakai csendben a cipőnk alatt megroppanó hangja. Nagyanyám egyébként szokványos vasárnapi katolikus volt. Több szöveget hallottam, mint amennyi gyakorlatot láttam. Gyakran ismételgette, hogy Jézus egy elmebeteg zsidó fiú volt. Valamilyen szocdem újságból szedhette, de nem volt ez káromkodás. Inkább valamiféle okoskodás, ilyenekre más témákkal kapcsolatban is emlékszem. Mivel a háború után nagyanyám nővérének, Mariska néninek a lakását a kommunisták elvették, ő is velünk lakott. Nagyanyámmal a fürdőszoba melletti kisebb szobában. Az élete három részre tagolódott: főzött magának, pasziánszozott és délután elment a Thökölyi úti domonkos templomba esti litániára. De egyszer előfordult az is, hogy anyám magunkkal hozta Királyrétre nyaralni. Ezekre a litániákra gyakran vitt magával. Rettenetesen untam, és felháborított a sok erőszakos öregasszony. Ültek a padokban, és miközben mondták a pap után a litánia szövegét, egymással kötözködtek és pletykáltak. Az egyház biztosan erre is tud okos magyarázatot adni. Mariska néni egyszer meggyónta, hogy kártyázik. Az 7

6 ostoba pap nyilván szerencsejátékra gondolt, és azt mondta, hogy a kártya az ördög bibliája. Mariska néni sosem vett kezébe többé kártyát. Remélem, a pap megkapta a magáét ezért a kegyetlenségért. Első és második elemiben még volt hittan az iskolában. Nagyon irigyeltem a zsidó fiúkat, akiknek külön tankönyvük volt, tele gyönyörű betűkkel. Amikor harmadiktól megszűnt az iskola, minden héten hittanra jártam a Cházár András utcába Panthol Mártonhoz, aki a Regnum papja volt, és a Madách cserkész-parancsnoka. Figyelemreméltó, hogy diavetítést tartott nekem minden alkalommal. Abban az időben ez kivételes pedagógiai gyakorlat volt. Ráadásul a Biblia eseményeihez kapcsolódó festmények és szobrok - még fekete-fehér - képeit vetítette. A gimnáziumban a vallásosságom mindaddig külsőleges volt, amíg megismertem D.-t. A lakásán tartott szombati önképzőkörök és előadások sokszor fejeződtek be a közeli Szent Család templomban, és gyakran volt vendég Cs.G. bencés tanár. Ő a nyaralásainkon is állandó vezetőnk volt, és vele voltunk először Pannonhalmán. Úgy éreztem, hogy ez nagyon szép dolog. Különösen a kolostor. Több fiatal pappal ismerkedtem össze - a jelenlegi főapát úrral is -, de mint a papoknál általában, ezek a pillanatnak szóló kedvességek voltak. Még 1974-ben is mondtam D.-nak, hogy szívesen lennék szerzetes, de kinevetett. A jó papság példájaként elmesélem, hogy megérkezve a kolostorba, megkértem Cs.G.-t, hogy gyóntasson meg. Döbbenten kérdezte, hogy most? Vacsora előtt? Nyilván problémáim voltak A., É. és E. miatt. Hátraültünk a templomban, és legalább negyedóráig néma csöndben ültünk csak ott. Majd megkérdezte, hogy van-e kedvem másnap hajnalban ministrálni neki az altemplomban. Mondtam, hogy persze. Aztán mentünk vacsorázni ban annyira hatott rám ez a légkör, hogy húsvétkor P.K.-val, akivel állandóan kerülgetjük egymást a filmszakmában - háromszor találkoztam vele azóta -, végigjártuk az összes belvárosi templomot. A bencésekkel továbbra is fönnmaradt a kapcsolatom 8

7 olyannyira, hogy - bár én mindig diszkréten elhúzódom -, valahányszor megpillant valahol a főapát úr, mindig látom az arcán a töprengést, hogy vajon honnan ismer. Nagy hatással volt rám első külföldi utazásomon, Prágában, hogy ugyanúgy értettem a latin nyelvű misét, mint itthon. Úgy értékeltem, hogy ez a világ katolikusainak egységét segíti. Ma már sokkal fontosabbnak tartom a személyességet, amihez nélkülözhetetlen az anyanyelvi szertartás, ha szertartásra egyáltalán szükség van. Nekem felesleges. Néha igénylem csak, hogy valamilyen formát adjak a célzatos gondolkodásnak. Még a kisebb, majd nagyobb gyerekkoromhoz kapcsolódik nevelőapám megjelenése. Bár megértem, hogy nehéz lett volna lakást cserélni a 40-es évek végén, de az a tény, hogy mi az első emeleten, édesapám meg a harmadik emeleten lakott, legalább annyira tönkretette egész életemet, mint például az is, hogy harmadik elemitől anyám nem erőltette további nyelvtanulásomat, pedig másodikban már egészen jól beszéltem franciául. Nevelőapám, T., a piaristákhoz kötődött, és anyámmal való kapcsolata valószínűleg olyan mély lelki válsággal járt, hogy vallásossága életkorával párhuzamosan egyre fokozódott a hagyományos egyházi kereteken belül. Egyik fia, L., pap lett. Máig sem értem, hogy miért hívott meg a papszentelésére és az utána rendezett vacsorára a Kárpátia étterembe. Illetve dehogynem értem. A vacsora megrázó undorral töltött el. Káprázott a szemem a sok lila egyenruhától... ahogy csak faltak-faltak a papok. L.- tól édesanyja megkívánta diákkorában, hogy otthon is úgy éljen, mint egy papnövendék. Saját házi oltára volt, amelynél rendszeresen misézést játszott az anyukája előtt. Amikor T. meghalt, őt hívtam el hajnalban, és együtt celebráltuk az ilyenkor szokásos szertartást a holttestnél. L. később egy vidéki plébánián felakasztotta magát. A másik három fiúról vallási szempontból nem tudok semmit. I. és T. nem vette nagyon komolyan, K. pedig talán az átlagosnál egy kicsit merevebb volt. De ez következhetett 9

8 szakmájából is. Kevés pszichológus képes felülemelkedni önmagán. A piarista kapcsolat, noha sosem vonzott, egyvalamit hozott. Anyám - ahogy minden nyáron - nagyanyámmal két alkalommal Mátraszentimrére csapott ki. Ott van ma is az egyház üdülője. Ott ismerkedtem meg Sík Sándorral, aki megtisztelt azzal, hogy teljesen felnőttként fogadott, mint beszélgetőpartnert. Apám évente egyszer elvitt görög-katolikus misére, hogy ne felejtsem el, hová tartozom. Talán volt benne némi dac is anyámmal szemben. Ezeket a miséket nagyon untam. A keleti szertartás hosszú, ismétlésekkel teli, szóval nekem unalmas. Nyilván nem ok nélkül szerepel annyiszor a miseszövegben, hogy Figyelmezzünk!. Néha fel kell ébreszteni a bóbiskoló híveket. Miután apámmal utoljára találkoztam, és A. miatt ott hagytam a Royal presszóban, megírtam neki, hogy mennyi kárt okozott életemben ez a kettősség. Válaszában megtagadott, amiért nagyon sajnáltam, de mit tehettem volna! A levelet megsemmisítettem. Aki utólag elolvasná, annak - a körülmények ismerete nélkül - elég félreérthető lenne. Meg aztán ez igazán a magánügyem, noha nem szégyellem, le is írtam most. Mindezek után jogosan kérdezem meg magamtól, hogy miért fordult az érdeklődésem a keleti filozófiák felé. Nem számítva azt a nyilvánvaló örökséget, amit magamtól hoztam, egyik osztálytársam, T.A., akkor legjobb gimnáziumi barátom, segített hozzá. Kivételesen különleges ember. Már akkor kitűnően zongorázott dzsesszt - a kottát nem tudta olvasni -, szobrokat készített otthon a konyhában kevert műkőből, jól olvasott angolul és elkötelezetten érdekelte a japán kultúra. Ahhoz pedig az indiain keresztül vezet az út. Már akkor fordított védikus szövegeket. Ekkor került a kezembe Schmidt József alapkönyve a buddhizmusról, és más oldalról ugyan, de legalább ennyire nagy hatással volt rám Yesudian ben beiratkoztam a TIT hindi nyelviskolájába, ahol hárman voltunk a legjob- 10

9 bak, P.I., M.I. és én. Ők mindketten indológusok lettek, de bennem sosem volt meg a finishing power, pedig akkor saját feljegyzéseimet is dévanágarival írtam, hogy más ne tudja elolvasni. Az egyetemen jártam T.Cs.-hoz szanszkritra, malájra A.L.-hoz, de egyiket sem fejeztem be. A szanszkrit osztályból B.G. az egyik legnagyobb élő magyar indológus lett. Túl sok minden érdekelt, de hiányzott az akarat és a belém nevelt szándék, ezért lett az életem sikertelen és eredménytelen. Egészen biztosan hozzájárult ehhez, hogy a harmadik elemi osztály előtt megszüntették a francia iskolát, ezért a harmadikat négy különböző iskolában jártam ki, de közben szüleim nem szorgalmazták, hogy folytassam a francia nyelv tanulását. Máig bennem van, hogy semmit sem érdemes komolyan csinálnom, mert úgysem fog sikerülni. Reménykedem, hogy annyit talán - legalább a középúton - összeszedek, hogy a következőben elérhessem a befejezést. A buddhizmus öt javaslatát ehhez már a 80-as évek vége óta teljesítem - meg is kapom érte a büntetésem rokonaimtól és a társadalomtól. Az egyetem óta kisebb-nagyobb mértékben mindig kerülgetett a vallással való foglalkozás, de csak a szórakozás miatt. Közben elvégeztem egy esti egyetemet vallástörténetből, ahol a szakdolgozatom a buddhizmus tárgyköréből írtam. Miközben így múltak az évek, egyre több rossz tapasztalatom gyűlt össze a létező egyházról. Nem hittem, hogy valójában ilyen felszínes és fennhéjázó. Ezért összeállítottam egy evangéliumi szintézist, ami Pilinszky terve is volt, de nem készítette el. Az utolsó ilyen szöveget Tatianosz kompilálta i. sz. 170-ben. Megtapasztaltam, hogy az úgynevezett szent hagyomány nagyrészt a fönnmaradt szövegek és nézetek ellentmondásait igyekszik kiegyenlíteni, elhallgatni, kitörölni. Az egyház egyébként is devalválta a szent szót, ami az isteni, teljes mértékű tökéletességet jelenti. Állandó érvényű és megváltoztathatatlannak mondott 11

10 dogmákat alkottak, mint például a tévedhetetlenség, az istenfiúság, a szűzen születés, amelyeknek nyoma sincs a korai egyház tanításában, a szövegekben sem. Ezt Ágoston puritanizmusa, Aquinói Tamás kétséges logikája még jobban elrontotta, miközben azt tapasztaltam, hogy a mindennapi életben nagyon kevés olyan gondolat és cselekvés van, ami a Tanítóhivatal utasításainak megfelel, pedig azokkal sem értek egyet mindenben. Egyáltalán mi az, hogy utasítás! Sokan nem tudják például, hogy máig érvényes az a pápai rendelkezés, amely kiátkozza azt a tudóst, aki üstökösökkel foglalkozik. A példa szándékosan közhelyes. Vannak keményebbek is. Nekem közvetlen kapcsolatom van valamivel vagy valakivel, és ehhez nincs szükségem közvetítőre, tanácsra is csak akkor, ha kérem. Erre azt válaszolná az egyház, hogy a gőgösség bűnébe estem, noha a kéretlen kioktatás a gőg, és ebben a leggőgösebb a pápa. Mintha megsértenék valakit, aki a legfőbb tisztelet tárgya. Ez nagy fokú lebecsülése annak, akiről vagy amiről az egész szellemtörténet szól. Így jutottam el arra a meggyőződésre, hogy van valami egyetemes teljesség, amelynek része vagyok, amelyhez személyesen kapcsolódom, és amelyhez való viszonyom irányítja tetteimet, amelyek nagyon sokszor összeütközésbe hoztak környezetemmel. Felismertem, hogy Isten nem lehet a végső Egy, mert kettősségben mutatkozik meg. Már az is kétséget ébreszt, hogy megmutatkozik. Az olvasót ne tévessze meg, hogy valódi személyét senki sem láthatja. Ha személyes, nem lehet a végső ok. Jób ezt érti, és ezért fordulhat hozzá, mint a Rossz képviselőjéhez is. Rendben, nem a képviselője, de legalábbis a társa. Mindenesetre érdekes, hogy Jób még az Ószövetség előtti világfelfogást képviseli. Nemo contra Deus nisi Deus ipse - ahogy Goethe idézi ismeretlen forrásból. Mert a végső Egy megértéséhez elégtelenek a Jóról kimondott nézetek. Platón Jó ideája mellett nincs meg a Rossz ideája, Arisztotelész actus purusa mellett nem létezhet actus impurus, Plótinosz 12

11 ős-egy fogalma nem tűri el az ős nem-egyet, Ágoston summum bonuma nem lehet ugyanakkor summum malum is. Erről bővebben írt Hans Küng. A végső valóság nem lehet kétarcú, nem hordhat magában ellentmondást. Az ember feletti létező Janus-arca csak annak az emberhez való vonatkozásában értelmes. Ezt kell meghaladni. Mintha egy emanálódott irányítóról volna szó, amit (akit?) lehetősége van az embernek felismerni. Amiben (akiben?) választhat, elismerhet, amit (akit?) megtagadhat. Mivel minden vallás, amelyben ilyen fajta személyes isten van, azt tanítja, hogy a legfelsőbb valóság benső lényege az ember előtt rejtett, vajon miképpen válhatna az ember istenné? Ellentmond Jézusnak Aquinói Tamás akkor, amikor azt állítja, hogy az emberi megismerés csúcsa az, amikor megérti, hogy nem ismeri Istent. Csak akkor szüntethető meg ez az ellentét, ha Jézus az emanáció tárgyáról (személyéről) beszél, Tamás pedig arról az Egyről, ami emanálódik Istenné. Azok, akik megismerésről beszélnek (Pál), a megragadhatatlan semmit tapasztalják meg a maga valóságában. Így írt róla Eckhart mester: Nem látom, ami egy. Ő nem látott semmit (mármint Pál), az volt Isten. Isten semmi és Isten egy. Ami valami, az semmi is. Ami Isten, az teljesen az. Ezt nevezik a buddhisták ürességnek. Ezért a megvilágosodott Dionysius, akárhol írjon Istenről, mindig azt mondja: ő Lét-feletti, ő élet-feletti, ő fény-feletti; nem tulajdonít neki sem ezt, sem azt, és ezzel azt jelzi, hogy ő valami, nem tudom, hogy mi, ami jóval e felett áll. Ha valaki lát valamit, vagy valamit megismer, az nem Isten, éspedig azért nem, mert ő nem 'ez' és nem 'az'. Aki azt mondja, Isten itt van vagy ott, annak ne higgyetek. Ezért mondhatjuk-e azt, hogy például Pál Istent látta a semmiben? Nem mondhatjuk, mert a semmiben Isten megmutatta neki a valamit, az Egyet. Amikor Jézus a Sátánnal vitázik, valóban Istenre hivatkozik, akinek mint emanációnak ő is emanációja. Ilyeténképpen azonos vele. A tanítás, amivel segítséget kíván nyújtani az Isten felé vezető úton, az régebbi a teremtett világnál és a terem- 13

12 tésnél. De nem tudjuk, hogy a világ teremtett-e. A kvantummechanika tételei ellenkező előjellel ellátva feltételezik, hogy a világegyetem keletkezése előtt is lehetett világegyetem. Erről még nem sokat tudunk, de a kérdés fel van téve, eldöntésének kutatására már egy űrhajó is elindult Galaxisunk középpontja felé. Azt gondolom, hogy a jövőben a világ megismerésében nagyobb szerepe lesz a fizikának, mint a teológiának. A tizenegy-dimenziós tér-idő, ami persze felfoghatatlan, nekem most éppen azt jelenti, hogy a mennyei ország (nirvána) itt van közöttünk. Jézus is ezt mondta. Nem érzékeljük a mennyei országot (a nirvánát), ahogy nincs tudomásunk az ujjbegyünkön átszáguldó 500 billió/sec neutrinóról sem. A Buddha kikerülte a választ, mint lényegtelent, hiszen egyedül a szenvedés megszüntetése a fontos. Még sok idő telik el, amíg ezek a tények vagy feltevések eszmékké állnak össze. Jézus, illetve az, amit Jézus képvisel, ugyanúgy kiterjesztése az Egynek, mint az Isten a mi szóhasználatunkban. Azok a nagy tanítók, akik más-más korokban segíteni próbáltak kortársaiknak, nyilvánvalóan mind képviselték korukat, és közvetítették azt az általános üzenetet, amiért testet öltöttek. Jézus próféta volt, Buddha királyi származású vezeklő, majd tanító, Konfucius állami tisztviselő és nevelő, Lao-ce tisztviselő, aki kilépett a társadalomból és így tovább. Le kell mosni tanításukról a kor porát, ami a mai szemlélőtől eltakarja a közös lényeget. Azt az egyetemes tanítást, amelynek egy-egy részletével rendelkeztek, és amit hirdettek. Jézus azt mondja, a mennyei ország közöttünk van, a Buddha szerint a nirvána itt van közöttünk, de nem ez a fő kérdés. Ezért minden tanítás, amely valamilyen személyes felsőbbségről szól, hamis. Amit azoknak tartunk, a földi-anyagi létezésnél magasabb fokú létezők. Hatnak is ránk. Közbeszólnak néha. Tapasztalható. Van valami kettősség nélkül létező egész, amelynek földi életemben nem lehetek tudatában, mert tökéletlen vagyok. Vannak, akik elérnek a tökéletesség valamilyen fokára, 14

13 és megpillantják a képzelt függöny mögötti fényt, vannak, akik teljesen elérik azt, és már testi létezésükben látnak. Úgy tapasztaljuk, hogy nincs átjárás a két létezési mód között, bár ez a fal néha elvékonyodik, sőt meg is repedhet. Ami bennünk énség, az a felöltött elemek halmaza. Ami örök, a tett-csíra, amely új és újabb lehetőségekre ad módot, hogy teljesen megszabadulhassunk ezektől az elemektől, és elérjük a tiszta tudatosságot, ami maga a kettősség nélküli létező. Nem tudjuk, mi van tovább. Ez az elmélet, amelyen, természetesen, nem kell állandóan gondolkodni. Így nem lehetne élni. Ha már egyszer belátta az ember, könnyű ehhez igazítania mindennapi életét. Istenhitre sincs szükség ahhoz, hogy például Jézus tanításával egyetértsünk. Én most itt tartok. Amit a továbbiakban összegyűjtöttem - talán még lesz több is -, az lehetőséget ad az olvasónak arra, hogy elgondolkozzék saját személyes létezésén. Szerető részvéttel telve kívánok sok sikert. 15

14 A Buddha: Tűz-beszéd Minden lángban áll! És mi minden áll lángban? Lángban áll a szem, lángban állnak a látható dolgok, lángban állnak a szem közvetítette érzéki benyomások, lángban áll a szem közvetítette érintkezés, lángban áll az így keletkezett érzet akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. És mi lobbantotta lángra? A szenvedély tüze, az elvakultság tüze lobbantotta lángra, a születés, az öregség, a halál, a fájdalom, a siralom, a szenvedés, a szomorúság, a kétségbeesés lobbantotta lángra - mondom én. Ha egy bölcs fontolóra veszi ezt, akkor ráun a szemre, ráun a látható dolgokra, ráun a szem közvetítette érintkezésre, ráun az így keletkezett érzetre akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. Lángban áll a fül, lángban állnak a hallható dolgok, lángban állnak a fül közvetítette érzéki benyomások, lángban áll a fül közvetítette érintkezés, lángban áll az így keletkezett érzet akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. És mi lobbantotta lángra? A szenvedély tüze, a gyűlölet tüze, az elvakultság tüze lobbantotta lángra, a születés, az öregség, a halál, a fájdalom, a siralom, a szenvedés, a szomorúság, a kétségbeesés lobbantotta lángra - mondom én. Ha egy bölcs fontolóra veszi ezt, akkor ráun a fülre, ráun a hallható dolgokra, ráun a fül közvetítette érintkezésre, ráun az így keletkezett érzetre akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. Lángban áll az orr, lángban állnak az illatok, lángban állnak az orr közvetítette érzéki benyomások, lángban áll az orr közvetítette érintkezés, lángban áll az így keletkezett érzet akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. És mi lobbantotta lángra? A szenvedély tüze, a gyűlölet tüze, az elvakultság tüze lobbantotta lángra, a születés, az öregség, a halál, a fájdalom, a siralom, a szenvedés, a szomo- 16

15 rúság, a kétségbeesés lobbantotta lángra - mondom én. Ha egy bölcs fontolóra veszi ezt, akkor ráun az orra, ráun a szagolható dolgokra, ráun az orr közvetítette érintkezésre, ráun az így keletkezett érzetre akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. Lángban áll a nyelv, lángban állnak az ízek, lángban állnak a nyelv közvetítette érzéki benyomások, lángban áll a nyelv közvetítette érintkezés, lángban áll az így keletkezett érzet akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. És mi lobbantotta lángra? A szenvedély tüze, a gyűlölet tüze, az elvakultság tüze lobbantotta lángra, a születés, az öregség, a halál, a fájdalom, a siralom, a szenvedés, a szomorúság, a kétségbeesés lobbantotta lángra - mondom én. Ha egy bölcs fontolóra veszi ezt, ráun a nyelvre, ráun az ízlelhető dolgokra, ráun a nyelv közvetítette érintkezésre, ráun az így keletkezett érzetre akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. Lángban áll a test, lángban állnak a tapintás tárgyai, lángban állnak a test közvetítette érzéki benyomások, lángban áll a test közvetítette érzet akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. És mi lobbantotta lángra? A szenvedély tüze, a gyűlölet tüze, az elvakultság tüze lobbantotta lángra, a születés, az öregség, a halál, a fájdalom, a siralom, a szenvedés, a szomorúság, a kétségbeesés lobbantotta lángra - mondom én. Ha egy bölcs fontolóra veszi ezt, akkor ráun a testre, ráun a tapintható dolgokra, ráun a test közvetítette érintkezésre, ráun az így keletkezett érzetre akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. Lángban áll a gondolkodás, lángban állnak a gondolkodás tárgyai, lángban állnak a gondolkodás közvetítette érzéki benyomások, lángban áll a gondolkodás közvetítette érintkezés, lángban áll az így keletkezett érzet akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. És mi lobbantotta lángra? A szenvedély tüze, a gyűlölet tüze, az 17

16 elvakultság tüze lobbantotta lángra, a születés, az öregség, a halál, a fájdalom, a siralom, a szenvedés, a szomorúság, a kétségbeesés lobbantotta lángra - mondom én. Ha egy bölcs fontolóra veszi ezt, akkor ráun a gondolkodásra, ráun a gondolkodás közvetítette érintkezésre, ráun az így keletkezett érzetre akár kellemes, akár fájdalmas, akár sem nem kellemes, sem nem fájdalmas. Ha minderre ráunt, megszabadul a szenvedélytől; ha megszabadul a szenvedélytől, meg van váltva; ha meg van váltva, tudatára ébred annak, hogy meg van váltva, és felismeri, hogy nincs többé újrakeletkezés, el van érve a szentség, meg van téve a kötelesség, semmi köze többé a világhoz. 18

17 A Buddha: A oksági törvény Nehezen lesz felfogható az emberiség számára ez a dolog, az oksági törvény, a keletkezés függésben, az okok és okozatok láncolata. A nem-tudásból keletkeznek a készségek, a készségekből a gondolkodás, a gondolkodásból a név és alak, a névből és alakból a hat terület, a hat területből az érintkezés, az érintkezésből az érzet, az érzetből a szomj, a szomjból a megragadás, a megragadásból a keletkezés, a keletkezésből a születés, a születésből az öregség és halál, a fájdalom, siralom, szenvedés, szomorúság, kétségbeesés. Ez a szenvedés egész birodalmának keletkezése. Viszont a nem-tudásnak teljes és nyomtalan megszüntetésével megszűnnek a készségek, a készségek megszüntetésével a gondolkodás, a gondolkodás megszüntetésével a név és alak, a név és alak megszüntetésével a hat terület, a hat terület megszüntetésével az érintkezés, az érintkezés megszüntetésével az érzet, az érzet megszüntetésével a szomj, a szomj megszüntetésével a megragadás, a megragadás megszüntetésével a keletkezés, a keletkezés megszüntetésével a születés, a születés megszüntetésével az öregség és halál, a fájdalom, siralom, szenvedés, szomorúság, kétségbeesés. Ez a szenvedés egész birodalmának megszűnése. Magyarázat: 1. A nem-tudás annyi, mint nem ismerni a szenvedést, a szenvedés eredetét, a szenvedés megszüntetését, a szenvedés megszüntetéséhez vezető utat. A nem-tudás miatt, a négy nemes igazság nem-tudása miatt kellett nekünk, nekem is, nektek is a hosszú úton bolyonganunk és vándorolnunk. Ahogy a levegőbe hajított bot mindig a földre esik, akár az alsó végére vagy a közepére vagy a felső végére, éppúgy a tudatlanság fátyolától 19

18 nem látó, és a vágy bilincseibe vert lények is egyre bolyonganak és vándorolnak, akár ebből a világból mennek a másik világba, akár abból a világból ebbe a világba. És miért? Mert nem ismerték fel a négy nemes igazságot. Aki felismeri és látja, hogy minden készség múlandó, az közönyössé lesz a szenvedések iránt; ez a megtisztulás útja. 2. A tudat nem pusztul el a halálban, hanem a készségekkel együtt egy új lét csírájává válik. 3. A név és alak maga a lény, az éntudat. 4. A hat terület a hat érzékszerv: szem, fül, orr, nyelv, test, gondolkodás, és így a tapasztalható világ területei: alakok, hangok, illatok, ízek, tapintható dolgok, gondolati dolgok. 5. A hat érzékszerv kapcsolatban van a világgal. Úgy is lehetne mondani, hogy hat érzékszervem kapcsolatban van a világ összes érzékszervével valamint az észlelés tárgyaival, és kölcsönösen feltételezik egymást. 6. A kapcsolat tudatosul, erősíti az éntudatot. Azt a képzetet kelti, hogy amit érzékelek, és ami érzékel, az én vagyok, az az én világom. Persze, amit érzékelek, az egyben valami más is. 7. A szomj az életkedv, vágyakozás az érzetek fönntartására. A szenvedés oka. 8. A vágyakozás ragaszkodást jelent a léthez. 9. A léthez való ragaszkodás a nem-tudás miatt új létet eredményez. 10. Amit magamról énnek képzelek, újra megtestesül, benne marad a születések körforgásában. 11. Minden szenvedés ebből következik. Az oksági törvény az egyetlen valóság, mindenki alá van vetve, ettől az ember nem várhat segítséget. Csak egyet hirdetek ma, mint előbb: a szenvedést és a szenvedés megszüntetését. A körforgásban az újrakeletkező lény nem ugyanaz, de nem is más, hiszen az embernek ugyan megsemmisül minden testi és szellemi tulajdonsága a halálban, mert ezek mú- 20

19 landók, múlandó az Én is, az új születésben azonban az elemek másképp, de egységüket tekintve azonosan épülnek fel. Tehát az egyéni létezés fonala nem szakad meg. Ha felgyújtom a házamat, és attól a többi ház is lángra kapva leég a falu, nem védekezhetem azzal, hogy az én házamat elégető tűz más, mint ami a többi házat elhamvasztotta. Ott, ahol a kocsi alkatrészei összekerülnek, a kocsi szó járja, ott, ahol a lételemek együtt vannak, lény a szokásos kifejezés. A megváltás állapota a kialvás, a nirvána. Ha nem adsz többé hangot, mint az eltörött gong, elérted a nirvánát, nincs benned többé indulat. Üdvösség a nirvána. De hogyan lehet ebben az állapotban üdvösség, ha nincs benne érzés? Éppen az az üdvösség ebben az állapotban, hogy nincs benne érzés. Ha a bölcs meglátja a nirvána helyét, nem kesereg a szomorúságban. Akiben a lét vágya ki van irtva, akinek elméje megnyugodott, akinek létpályája egészen be van fejezve, az nem születik újra. Nem lehet róla semmit sem mondani. Van egy hely, ahol nincsen sem föld, sem víz, sem tűz, sem levegő. Ez a hely nem a tér végtelenségének helye, sem a tudat végtelenségének helye, sem a semminek helye, sem a tudatoson és nem-tudatoson túl lévőnek helye. Ez a hely nem ez a világ, sem az a világ; nem a Nap, sem a Hold. Ez nem jövés, sem menés, sem állás; nem elmúlás, sem keletkezés. Ez a hely támasz, kezdet és alap nélkül való; ez a szenvedés vége. 21

20 A Buddha: A nagy középső út I. Gondolkodás a testről 1. A légzés tudatosítása. Mit teszek, amikor a testről gondolkozom? Elmegyek az erdőbe, leülök egy fa alá vagy egy üres helyre keresztbetett lábakkal, egyenes derékkal és éber tudatossággal. Nem teszek mást, mint éber odafigyeléssel belélegzem, és éber odafigyeléssel kilélegzem. Amikor hosszan belélegzem, tudom: hosszan lélegzem be. Amikor hosszan kilélegzem, tudom: hosszan lélegzem ki. Amikor rövid lélegzetet veszek, tudom: röviden lélegzem be. Amikor röviden kilélegzem, tudom: röviden lélegzem ki. Testem egész légzésrendszerét tudatosítva lélegzem be. Így teszek. Az egész légzésrendszert tudatosítva lélegzem ki. Így teszek. Elnyugtatva a légzés egész rendszerének működését, lélegzem ki. Így teszek. Ahogy egy ügyes esztergályos vagy az inasa, amikor hosszan esztergál, tudja: hosszan esztergálok. Vagy amikor röviden esztergál, tudja: röviden esztergálok. Éppen így, hosszan belélegezve tudom: hosszan lélegzem be. Hosszan kilélegezve tudom: hosszan lélegzem ki. Az egész légzésrendszert tudatosítva lélegzem be, az egész légzésrendszert tudatosítva lélegzem ki, a légzés egész rendszerének működését elnyugtatva lélegzem be. Így teszek. A légzés egész rendszerének működését elnyugtatva lélegzem ki. Így teszek. 2. Testhelyzetek. Továbbá, amikor járok, tudom: én most járok. Amikor állok, tudom: én most állok. Amikor ülök, tudom: én most ülök. Amikor fekszem, tudom: én most fekszem. Vagyis tudok bármelyik testhelyzetemről. 22

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Miért van szükség éleslátásra *

Miért van szükség éleslátásra * 7 Miért van szükség éleslátásra * (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban [564] Amint már elmagyaráztam, 232 a meditatív nyugalom jellegzetességei a következők:

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

[45] MITSUGO. Titkos tanítás

[45] MITSUGO. Titkos tanítás 1 [45] MITSUGO Titkos tanítás Az összes Buddha által őrzött és fenntartott Nagy Utat a következő koan fejezi ki: Te olyan vagy, én olyan vagyok és mindketten óvjuk elődeink erényeit és osztozunk megvilágosodásukban.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

100 beszélgetési téma

100 beszélgetési téma 100 beszélgetési téma azoknak, akik tudják, hogy igazán csak beszélgetéssel lehet mélyíteni a párunkkal a kapcsolatunkat 2009. Dr. Mészáros Ádám. Minden jog fenntartva. 100 beszélgetési téma Használati

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben