S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM 5 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 5 10."

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM KESSELHEIM ISABELLA SZÍNHÁZ SZAKRÁLIS HELYEN: HUGO VON HOFMANNSTHAL SZÍNDARABJAI SALZBURGI TEMPLOMOKBAN Vajon megütné-e manapság fülünket, ha arról hallanánk, színtársulat vonul be valamelyik mondjuk, katolikus templomba, és ott előadást tart. A Hermann Nitsch-féle és egyéb különleges rendezvények után lehet, hogy nem különösebben. Egyébként is az a tendencia, hogy a látogatók templomainkat elsősorban műemléknek tekintik amennyiben megfelelően pompásak és régiek, s csak aztán szakrális helynek, a hívők számára. A szakrális helyek deszakralizálása már régen folyamatban van (turisták, de nem ritkán egyes egyházi képviselők is felelősek ezért). Másfelől, a színház: a világot jelentő deszkák sokaknak Musentempel, a múzsák temploma is, a színház tehát az a hely, ahol áhítattal időznek az emberek. Színház és szakrális nyelv, színház és szakrális hely Miként is kezdődött az, amit manapság színháznak, színdarabnak nevezünk? Homályban van a tragédia kezdete, csak hipotézisekkel lehet dolgozni. 1 Annyi bizonyos, hogy a pogány de nem hit-nélküli görögöknél arra szolgált a tragédia, de még a komédia is, hogy az isteneiket meghódítsák. Egy fajta korabeli istentisztelet alakulhatott ki, ahol lelkész, pap helyett színészek és kórus agitáltak, prédikáció helyett élő képekben a példabeszéd. A cél: katarzis. De a kereszténység hajnalán is lelünk adatokat egyház és színház összefonódására: misztériumjátékok, jezsuita dráma, stb. Amikor 1920-at írtunk, és Max Reinhardt az akkor már világhírűvé vált rendező ünnepi játékokat tervezett és szervezett Salzburgban, már egyáltalán nem lehetett ez bevett szokás, sőt. Visszagondolva az akkori időkre, Salzburgra, egyáltalán nem tűnhet természetesnek, hogy a salzburgi Erzbischof, azaz érsek, engedélyezte az egyébként zsidó származású rendezőnek, hogy rendelkezzen a dómtér, valamint a város templomtornyai felett. Az első Salzburgi Ünnepi Játékok nyitódarabja a Jedermann című mű volt, helyszíne: a dómtér. A dóm maga, mint kulissza, a dóm és más templom felszentelt! harangja, mint profán eszköz, egy színielőadáshoz szolgált. Ez volt a már híres rendező, Max Reinhardt első és tartós lépése a katolikus fellegvárba, hiszen ettől kezdve évente ismétlődött eme spektákulum a 1 lásd LESKY Albin: Die griechische Tragödie. Stuttgart: Kröner o. 5

2 K ESSELHEIM I SABELLA dómtéren, és a második világháború alatti szünet után a mai napig játsszák Salzburgban, ugyanitt, minden augusztusban a Jedermann-t. A következő lépés 1922-ben egyébként az volt, hogy a Kollegienkirche [Kollégium-templom] belseje kellett Reinhardtnak, aki művészélete során kereste és megtalálta a szélsőséges tér-, hely-megoldásokat; minden méretű és minden jellegű termet, helyet kipróbált. 2 Most is, mint akkor a Jedermann-nál, Hugo von Hofmannsthal volt a szerzője a Das Salzburger große Welttheater [A salzburgi nagy világszínház] című műnek. Mit kínált Hofmannsthal, amivel meg tudta nyerni a salzburgi katolikus egyházfőt? Ahogyan a második cím ezt már sejteti, színházat, sőt, világszínházat. A szereplők, illetve a szerepek pedig Isten világából valók: angyalok, szentek, az ördög, és mások. Néhány szó Hugo von Hofmannsthal 3 családi hátteréről Hofmannsthal dédapja 1792-ben még Isaak Löw Hofmann-ként került Prágából Bécsbe. I. Ferdinand emelte örökös nemessé. A nagyapja feleségül vett egy olasz származású, milánói katolikus lányt, és maga is áttért a katolikus hitre. Hugo így ismerhette meg, sőt egészen közelről tapasztalhatta a mózesi, valamint a keresztény hitet is. Míg gyáros volt dédapja is, nagyapja is, az édesapja jogtudományt tanult, és tisztviselő lett. Édesanyja pedig bíró, ill. nótárius lánya volt. Hitbeli kérdések mindenféle értelemben foglalkoztatták, különösen a halál, mint korát, nemzedékét jellemző téma. Így világossá válik, hogy műveiben miért állítja szembe sok helyen egymással az Ószövetség és az Újszövetség felfogását. 4 S éppen a Jedermann az a műve, amelyben egymással szembe állítja az Ó- és Újszövetséget. A csatát, ha szabad így mondani, az Újszövetség nyeri meg. Vagyis: Hoffmannsthal-nál a zsidók Istenét a keresztény Isten győzi le. Avagy a Jedermann c. műben szembeállíttatik a bosszúálló, bűntető ószövetségi Isten a kegyelmes, megbocsátó, keresztény Istennel. Az alcím már jobban sejteti a tartalmat: Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, azaz Játék a gazdag ember haldoklásáról. Középpontban áll a mű névadója, vagyis: Mindenki. Emellett valódi és allegorikus figurák: 2 Cirkuszaréna, sátor, kastély, apró színpad, (salzburgi) Felsenreitschule, stb. 3 A teljes neve: Hugo Laurenz August Hofmann, Edler von Hofmannsthal 4 Ide kívánkozik Karácsony Sándor ( ) említése, akinek a felfogásáról a következőt írja Kontra György előszavában: A teljes Írásból, az Ó- és Újszövetség egészéből. A jóhírt, az örömhírt csak akkor tudjuk befogadni, ha belátjuk, hogy képtelenek vagyunk a törvény mértéke alatt megállni. Ezért olvassuk párhuzamosan az Újszövetséggel együtt az Ószövetséget. In: KARÁCSONY Sándor: Hatalom alá vetett ember. Előszó: Kontra György. Budapest Cluj: Harmat Koinonia o. 6

3 S ZÍNHÁZ SZAKRÁLIS HELYEN Mindenki / Akárki Isten hangja Mihály arkangyal a halál az ördög az édesanyja a jó társ kasznár a szakács a szegény szomszéd adós szolga adós szolga felesége Szerető (nő) a kövér rokon a vékony rokon asztaltársaság Mammon Jócselekedetek Hit Jedermann die Stimme Gottes Erzengel Michael Tod Teufel Jedermanns Mutter guter Gesell Hausvogt der Koch armer Nachbar ein Schuldknecht Schuldknechts Weib Buhlschaft dicker Vetter dünner Vetter Tischgesellschaft Mammon Gute Werke Glaube Hofmannsthal előtt már több szerzőt foglalkoztatott az alapmotívum. Az alapmotívum lehetett egy buddhista tanmese, ill. Johann Gottfried Herder, ill. zsidó forrásból. 5 Hofmannsthal, aki igen műveltnek tekinthető, több forrásból dolgozott. 6 A szöveg egésze át van szőve bibliai fordulatokkal, utalásokkal. A Jób történetéhez való közelséget nem rögtön leljük; csak ha ezt az eseményt szintén feldolgozó, egyéb irodalmi műveken át tekintünk rá. Így Faust részint alig más, mint Jób története, goethei módon (lásd Vorspiel auf dem Theater ). A 5 Rölleke, Heinz: Hugo von Hofmannsthal: Jedermann. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart: Reclam o. 6 Hofmannsthal forrásai, a fent említett mű szerint: Everyman. A Morality Play. With an Introduction and Notes. 23rd Edition. London Hans Sachs: Ein comedie von dem reichen sterbenden menschen, der Hecastus genannt. In: Hans Sachs Werke. Tl. 2. Hrsg. von Bernhard Arnold. Berlin/Stuttgart [18884]. (Deutsche National- Litteratur. Bd. 21.) Karl Goedeke: Every-Man, Homulus und Hekastus. Hannover [ o.] Don Pedro Calderón de la Barca: Balthasars Nachtmahl. In: Geistliche Schauspiele von Don Pedro Calderón de la Barca. Übers. von Joseph von Eichendorff. Bd. 2. Stuttgart/Tübingen [ o.] Robert Burton: The Anatomy of Melancholy. London Lieder der Minnesänger. Ins Hochdeutsche übertragen von E. Escherich. In Bildern von Bernhard Wenig. Berlin (Jungbrunnen. 13.) [Nr. 6,12,21] Albrecht Dürer: Kein Ding hilft für den zeitling Tod. In: Albrecht Dürers schriftlicher Nachlaß. Hrsg. von Ernst Heidrich. Berlin [ o.] 7

4 8 K ESSELHEIM I SABELLA középkori költő Hartmann von Aue még egyértelműbben a bibliai történetre reflektál, a Der arme Heinrich című művében. Eredetileg nem kifejezetten a dómtérre terveződött a mű: Az ősbemutató december 1-jén volt Berlinben, a Zirkus Schumann-ban. (Berlin nem éppen a katolicizmus fellegvára, úgyhogy az ottani hűvös fogadtatás még nem utalt a darab későbbi sikerére.) Mivel akkortájt virágzott Budapesten a Vígszínház és köre, ők viszont, valamint a Nemzeti Színház is, orientálódtak a berlini Deutsches Theater felé, azaz, Max Reinhardt színházánál, nem is meglepő, hogy a hűvös berlini fogadtatása ellenére, már egy évvel az ősbemutató után Budapesten lehetett látni a Jedermann-t a Vígszínházban, április 23-án. Harry Graf Kessler naplójának feljegyzései szerint a berlini ősbemutató inkább világi rendezésű volt. 7 Más légkörre talált Hofmannsthal, a költő, illetve Reinhardt, a rendező a katolikus Salzburgban. Tehát cirkuszi helyett most egyházhoz méltó rendezésről kellett gondoskodniuk. Itt röviden ki kell térnem az Ünnepi Játékok történetére: Mozart szülővárosa már régen készült ún. Ünnepi Játékok létrehozására; a hangsúlyt Mozart műveire helyezték. Több tervet készítettek, majd elvetettek. Végül sikerrel járt egy csoport, amely a már istenített rendező, Max Reinhardt körül alakult; ennek legnevezettesebb tagjai Hugo von Hofmannsthal és Hermann Bahr. Alapos előkészítés után az Ünnepi Játékok először 1920-ban kerültek megrendezésre, azóta minden nyáron ismétlődően. Stefan Zweig író, aki akkortájt Salzburg lakója volt, haragjának adott hangot, hiszen Reinhardtékkal zaj, nyugtalanság és sok-sok külföldi vonult be a régi, álmodozó város falai közé. Reinhardték hívták és a vérbeli, pénzbeli arisztokraták jöttek. Salzburg a Mammon várossá vált. Még sok évvel ezután is, már a kaliforniai exiliumban, foglalkoztatta Reinhardtot az antik és keresztény színház összefüggése; jegyzeteiben a következőképpen nyilatkozik: [ ] die Aufführungen [im] Theater [der Antike] waren hohe Feste für das gesamte Volk, zugleich Belustigung und religiöse Andacht. Die Kirche, der wir die größten Kunstwerke auf allen Gebieten danken, der auch die Wiedergeburt unseres heutigen Theaters zuzuschreiben ist, hat in ihrer wunderbaren Genialität die Macht des Schauspiels erkannt und wohlweislich neben das Heiligste die profanen Possenspiele der Teufel und Krämer gesetzt, um auch noch den Einfältigsten in den Bann ihrer Wirkung zu ziehen. Erst der 7 Die Aufführung machte auf mich einen wesentlich andren Eindruck als die Lektüre; sie rückte das Ganze ins Artistische. Auch trat der Humor viel stärker hervor. Die bunten Bilder verschleierten das für uns heute Befremdende der Konzeption. der Erfolg war gewaltig, Beifallstürme, die nicht enden wollten,[ ] In: RÖLLEKE, Heinz: Hugo von Hofmannsthal. Jedermann. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart: Reclam o.

5 S ZÍNHÁZ SZAKRÁLIS HELYEN Puritanismus einer späteren Zeit hat das Schauspiel wieder aus der Kirche verdrängt. 8 [Az előadások az antik színházban magas rangú ünnepeket jelentettek a nép részére, szórakoztatást és vallási áhítatot egyaránt. Az egyház, amelynek a legnagyobb műalkotásokat köszönhetjük minden területen, amelynek érdeme a mai színház újjászületése is, csodálatos zsenialitásában felismerte a színjátszás hatalmát, és nagy bölcsen a legszentebb mellé helyezte az ördögökről és kereskedőkről szóló profán bohózatokat azzal a céllal, hogy még a legegyügyűbbeket is hatása alá tudja vonni. Csak egy későbbi korszak puritanizmusa taszította ki újra a színjátszást a templomból. ford.: K. I.] Volt szerencsém találkozni 1995-ben egy egyébként győri születésű 95 esztendős táncosnővel, Elisabeth Biborosch-sal, aki 1920-tól, tehát a legelső előadástól kezdve, egészen a második világháborúig szerepelt az Ünnepi Játékokon. Ahogyan ő mesélt, ahogyan vissza tudta adni, fel tudta idézni az akkori hangulatot, az valami csodálatos volt! Ez az előadás a közönséget tényleg megigézte, meghatotta őket, mély hatást gyakorolt rájuk. Izgalmasabb lehetett, mint az összes mai tv-krimi, hiszen itt a főszereplő, akit üldözött a halál, s aki az Úr széke elé került, aki számon kérte tetteit és mulasztásait, nem volt más, mint minden egyes néző Jedermann/Akárki! Kivétel nélkül, minden egyes emberről szól a történet (s annál inkább, minél gazdagabb; mármint világi kincsekben gazdag, hiszen megtanít a darab arra, hogy mik a valódi értékek, s mi számít majd kincsnek az ítélőszék előtt!). Nem túlzás azt állítani, hogy az egész város szolgálta a színielőadást (vár és várhegy, sok-sok templomtorony, városkapu). Mindenhol lehetett hallani a hangot, a hívásokat, nemcsak a nézők hallották a dómtéren, hanem minden házban visszhangzott a hang. A rendező minden apróságra figyelt, mindenről gondoskodott; pl. napnyugta melyik jelenetnél lesz, és így tovább. Kísérteties volt a jelenet. Alig elképzelhető a sokféle média által eltompított embereknek, hogy milyen hatással lehetett a jelenlévőkre, amikor, egyre közeledően, elhangzott a hívás: Je-der-mann! Jee-der-maann!!; Jeee-der-maaaann!!! ; finoman kezdődik, majd erősebb és intenzívebb lesz, s fortefortissimo-val végződik, egészen közelről. Ez a halál hívása! Kinek szól? Jedermann-nak, azaz mindenkinek. 8 Idézet Max Reinhardt önéletrajzi jegyzeteiből, nem publikált. Idézve: FIEDLER, Leonhard M.: Max Reinhardt und Salzburg. Die Geburt des Festspiels aus dem Geist des Rituals. [Max Reinhardt és Salzburg. Az Ünnepi Játék születése a rituál szelleméből] In: Und Jedermann erwartet sich ein Fest Fest, Theater, Festspiele. Gesammelte Vorträge des Salzburger Symposions Anif/Salzburg: Müller-Speiser (=Wort und Musik. Salzburger Akademische Beiträge) 76. oldal. 9

6 K ESSELHEIM I SABELLA Érintőlegesen tekintsük meg közelebbről a másik művet, amelynél a rendező már nem elégedett meg a főtemplomi előtérrel, hanem már egy templom belseje kellett neki játéktérnek. A nyolc előadás művészileg is, anyagilag is rendkívül sikeresnek mondható volt, és a salzburgi érsek templom felújítási célból egy jelentős összeget vehetett át. Das Salzburger große Welttheater, A salzburgi nagy világszínház c. műnek a Kollégium-templomban, 14 előadására került sor, 1922-ben, augusztus 13. és 28. között. 9 A szereplők, ill. allegorikus figurák a következők: A mester, 4 angyal, a világ, a kotnyeles, a halál, az ellenség, az ellenség segítője, király, szépség, bölcsesség, gazdag, paraszt, koldus, angyalok, szentek, a világ szolgái, nem megtestesített lelkek. Formálisan a katolikus ideát, a theatri mundi -t követi. Ihletet adott neki egyrészt Calderon de la Barca El gran teatro del mundo c. drámája, másrészt Johannes von Tepl Der Ackermann aus Böhmen című, 15. századi műve, amely egy középkori per -nek a felállítása; vádló: feleségét elvesztett Ackermann/földműves, vádlott: a halál, a bíró: maga Isten! Tehát: Színház és szakrális kommunikáció színház mint szakrális kommunikáció? Engedjék meg, hogy egy személyes észrevételemmel zárjam. Amellett, hogy számos olyan könyv- és tanulmánycímet lehet találni, mint Thália papjai Pécsett; 10 Thália és Theológia; 11, igencsak érdekes, hogy újra és újra olyan lelkészekről kapunk hírt, akik eredetileg színésznek készültek, 12 de olyan színészekről is, akik lelkészi hivatást éreznek magukban. Rainer Maria Rilke-nél úgy fogalmazódik meg, hogy Schauspieler sind Diener Gottes [A színészek Isten szolgái]. Lehet, hogy bajban van a színház vagy bajban van az egyház vagy mindkettőjük gyógyításra szorulna? Elképzelhető, hogy e kettőnek mégiscsak köze lehet egymáshoz? 9 HUESMANN, Heinrich: Welttheater Reinhardt. Bauten, Spielstätten, Inszenierungen. München: Prestel [=Materialien zur Kunst des 19. Jahrhunderts; Bd. 27] 10 Márfi Attila: Thália papjai Pécsett. Színjátszás Pécsett a 18. században és a reformkorban. [Pécs] Pro Pannónia Kiadói Alapítvány [1998]. 11 Thália és Teológia. Bolberitz Pál és Eperjes Károly történelemről, emberségről és hitről. Budapest: Válasz Könyvkiadó Közülük a legnevezetesebb nyilván II. János Pál pápa, aki fiatalon színésznek készült, de még egyházfőként is foglalkozott drámaírással. 10

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 148 155.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 148 155. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 148 155. KESSELHEIM ISABELLA KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN; LECKÉK REFORMÁTUS VISELKEDÉSTANBÓL? A LETÉRDELÉS JELENTÉSEI REFORMÁTUS SZEMSZÖGBŐL Illetéktelenül, de nagy belső

Részletesebben

I. Bevezetés Most jössz, mikor nem is sejtettelek! Akárki, ford. Tellér Gyula 1

I. Bevezetés Most jössz, mikor nem is sejtettelek! Akárki, ford. Tellér Gyula 1 PUSKÁS DÁNIEL EVERYMAN ÉS EVERYWOMAN AZ ANGOL AKÁRKI ÉS KÁRPÁTI PÉTER FELDOLGOZÁSA I. Bevezetés Most jössz, mikor nem is sejtettelek! Akárki, ford. Tellér Gyula 1 Azért legyetek készen ti is; mert amely

Részletesebben

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille (1606 1684) Corneille a klasszikus tragédia megteremtője, a klasszicista dráma nagy alakja. Számos vígjáték és tragikomédia utáni első tragédiája, a

Részletesebben

A színész és a telefonkönyv

A színész és a telefonkönyv Fábri Péter A színész és a telefonkönyv (A színházi szöveg világa) DLA dolgozat Témavezető tanár: Huszti Péter Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest 2006 Mottó Le «style» est la peau d une chose écrite

Részletesebben

A KOZMOPOLITA ESZTÉTIKA ÉS A NEMZETI ELKÖTELEZETTSÉG KÖZÖTT *

A KOZMOPOLITA ESZTÉTIKA ÉS A NEMZETI ELKÖTELEZETTSÉG KÖZÖTT * 429 Sieghart Döhring A KOZMOPOLITA ESZTÉTIKA ÉS A NEMZETI ELKÖTELEZETTSÉG KÖZÖTT * Giacomo Meyerbeer és porosz operája: Ein Feldlager in Schlesien A kozmopolita grand opéra legfôbb képviselôje mint egy

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés-történeti tudományok besorolású doktori iskola KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG SZABÓ FERENC JÁNOS TÉMAVEZETŐ: DALOS ANNA DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom

Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom XV. évfolyam 1-2. szám 2013. tavasz 1813-2013 Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner 3 9 Tartalom Új Wagner emléktábla Budapesten 3-4 Gondolattöredékek Richard

Részletesebben

ADALÉKOK A RÉGI PESTI VÁROSHÁZA SZOBRAINAK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A RÉGI PESTI VÁROSHÁZA SZOBRAINAK TÖRTÉNETÉHEZ SZERDAHELYI MÁRK ADALÉKOK A RÉGI PESTI VÁROSHÁZA SZOBRAINAK TÖRTÉNETÉHEZ A 19. század első felében a dinamikusan fejlődő és terjeszkedő Pest város építése soha addig nem látott ütemet vett fel: szinte

Részletesebben

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával A TARTALOMBÓL: Az út a lehetetlen maga.............. 2 Biblia és régészet.................... 4 Az Ószövetség nem Isten igéje........ 7 Iszlám és Nyugat.................... 8 Végsõ kisemmizésünk és likvidálásunk

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat völgységi Bonyhád és környéke közéleti lapja hírlevél VII. évfolyam, 1. szám 2013. február 105 éve született Wass Albert Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az író bonyhádi szobránál A Wass Albert Törzsasztal

Részletesebben

2008_4. ISSN 1216-8890 880 Ft

2008_4. ISSN 1216-8890 880 Ft k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2008_4 ISSN 1216-8890 880 Ft 2008 t r a n s a r t e x p r e s s ²²²²²²²²²²²²²² 4 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²²²²²²²²²²²² MAGYARORSZÁG

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v.

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 2005. december 21. szám, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Riport idei kirándulásunkról Erdélyi napok 1. nap: Nagyvárad E számunk tartalmából: Nő a csúcson Egyesületi

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 2014/10 Mi a lényeg? Az egyház dönti el? XXVI. Egyesek évfolyam, szerint 11. a zsinat határozza

Részletesebben

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6.

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6. 15. Hungarian Edition iii. évfolyam 6. szám 977 2063 232001 15 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2014/06. 695 Ft köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága

Részletesebben

Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10.

Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10. Tartalomjegyzék Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10. A Gólyabálról... 11. Merengő Versek 12-13. Kópia Kim Ki-Duk 14-15. Tavasz,

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 5. szám 2011. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Körtvélyessy Zsolt 15. oldal Legyőzte

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A magyarországi gyerekszínház története Doktori disszertáció tézisei Cseke Péter 2011. Témavezető: Fábri Péter DLA Disszertációmban a gyerekszínház témájának

Részletesebben