Dr. Mikao Usui a Reiki energia gyógyászati rendszer felfedezője és megalapítója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Mikao Usui a Reiki energia gyógyászati rendszer felfedezője és megalapítója"

Átírás

1 *Mestertársam, Kupi Attila -"http://www.reiki.fi"- hozzájárulásával, az ő értékes munkája alapján készült ez a reikit, és Dr. Mikao Usuit, a reiki kidolgozóját bemutató írás. Köszönet érte./* Dr. Mikao Usui a Reiki energia gyógyászati rendszer felfedezője és megalapítója Mikao Usui 1865 augusztus 15-én a Kyotoi prefektúrában, Gifu megye, Yamagata járásnak, "Taniaimura" nevű falujában született, Japánban. (Taniai murát most Miyama-cho néven jegyzik ) Családja 11 generáción át élt itt, és az egyik legrégibb Hatamoto Szamuráj generációhoz tartozott,. melyben a hatamoto kifejezés a szamuráj rendeknek a felsőbb osztályát jelöli. Családja a tendai ezoterikus buddhista vallási csoporthoz tartozott. Usui nagyapjának neve Tsunetane Chiba, apja keresztneve Uzaemon, édesanyja családi neve pedig Kawaai volt. Egy lány és két fiú testvére volt. Négyéves korában családja tanulni küldte a Tendai kolostorba, hogy alapfokú iskolát végezzen. Különlegesen jó képességű tanuló volt. Harci művészetet tanult 12 éves korától. Még csupán 20 éves mikor magas, "Menkyo Kaiden" küzdő minősítést szerez. Harcmüvészetét később tovább bővítette több ősi japán stílussal. Magasabb képesítéseket szerzett, és ledoktorált irodalom szakon. Több nyelvet beszélt tökéletesen, jártasságot szerzett nyugati orvoslásban, teológiában és filozófiában. Már fiatal korában a spirituális életvitel jellemezte. Mint a legtöbb intellektuális fiata,l Usui is érdeklődött az új tudományok iránt, melyek akkoriban nyugatról áramlottak Japánba. Usui saját feljegyzéseiből kiderül, hogy szeretett tanulni, élete végéig képezte magát. Különösen kedvelt tananyagai közé tartozott a gyógyítás, pszíhológia, költészet, mondák regék világa. Gyüjtő munkája Japánon kivül a Föld más országaira is kiterjedt. Sokat tanulmányozta és értelmezte a "Kyoten"-t ami a Japán Buddhista Bibliát jelenti. Meiji császár

2 1868-ban kezdődött a híres "Meiji Restauráció". Ekkoriban körül, Meiji császár megdöntötte a Shogunok hatalmát, és a feudális államot átszervezte központi kormányzásúvá. A Japán állam fővárosa Tokió lett. Meiji császár nem volt tökéletes politikus, de híres költő, filozófus és ezoterikusan nyitott személyiség volt. Mutsuhito régens kemény kézzel segédkezett a hatalmas új államgépezet megvalósításában, hivatalban volt 1912-ig. Usui saját Reiki Kézikönyvében a "Reiki Ryoho Hikkeiben" is Meiji császár szimbolikus ezoterikus versei külön fejezetet kapnak. Az eredeti kéziratok birtokosa, a mai napokban is aktívan létező, Japánt soha el nem hagyó Usui által alapított Usui Reiki Ryoho Gakkai szervezet. Az öt híres Reiki alapelv - Meiji császár egyik rövid ezoterikus verse, melyet 1. Ma és most nem táplálok haragot. 2. Ma és most nem aggódom. 3. Ma és most hálás vagyok. sok helyen pontatlanul fordítottak japánról. (A negyedik pontra értem.) Az öt Rei Ki alapelv 4. Ma és most keményen dolgozom magamon. /meditációk és elmélkedés/ 5. Ma és most minden létező lény felé szeretettel és tisztelettel fordulok. A régi rendszer megdőlt. A modernizáció rohamosan tört előre. A történelem során Japán először nyitotta meg kapuit a nyugati világ felé. A Millénium - kor hatalmas változásokat hozott Európában és Magyar-Osztrák Monarchiában is. Nem csak az iparosodás volt szembetűnő, de az újságnyomtatással és az olcsó könyvnyomtatással nagy tömegek jutottak hozzá az addig kiváltságszámba menő információkhoz. / Napjainkban méginkább igaz, hogy az információ hatalmas erő, lásd szoftver piac./ Megkezdődött a nyugati világ kultúra és divat irányzatainak beáramlása Japánba, a szociális és a politikai élet minden területén. Az emberek tudata tágult. A köztudatban megjelent a modern tudományok megismerésének kívánsága. Szinte minden ambiciózus fiatal férfi kötelezőnek érezte a nyugati könyvek olvasását. A japán nemzet nagy kérdése az lett, hogy mi hasznosítható a nyugati civilizációból. A vég mottója talán ez lehetne; "felvilágosodás, nyitottság és új tipusú civilizáció" A képen a Meiji Srine azaz a császári palota bejárata, Tokióban.

3 Hogy a változások fontosságát megértsük, ahhoz tudni kell! Japán 1641-től 1868-ig szinte teljesen elszigetelte magát a külvilágtól. Habár a Holland Királyi Flotta és Kínai területről jött bevándorlók létrehoztak közösségeket, de ezek csak Nagasaki városára korlátozódtak. Átlag japán állampolgároknak nem szabadott még csak elhagyni sem Japánt. Akkori törvények szerint egyszerűen halálbüntetés járt ezért. Mint a Magyarországi feudális hűbér-rendszerben! A keresztény vallás illegális volt. Minden japán állampolgárnak kötelező volt a regisztráció a Buddhista Templomban. Azt a japán állampolgárt akit rajtakaptak keresztény vallás gyakorlásán, azonnal kivégezték. Még azokat az európai misszionáriusokat is, akikről úgy vélték, hogy túllépik a szigorúan kiszabott kereteket, azonnal kitoloncolták az országból. Napjainkban Japán népességének körülbelül 50%-a buddhista és 50% keresztény vallású. Elenyésző százalékot tesznek ki az előző kettőtől eltérő vallásúak. Ezek japán állami statisztikai adatok, és Frank Arjava a Reiki tüz cimü könyvében ironikusan emliti meg ezeket az adatokat. Szerinte nem minden téren pontosak. Usui édesapja Uzaemon, az új rendszer erős képviselője, és egy erőteljes új politikai vonal megvalósítója volt. Usui nagyon becsülte édesapját. Mikao maga is a nyugat felé nyitás képviselője lett. Sokat utazott, folytatta a nyugati orvoslás és tudomány tanulását. Többször járt Kínában, Európában és az USA-ban is. Széleskörű tanulmányokat folytatott, mint a meiji restauráció idejében a legtöbb fiatal japán üzletember és diák. A tanulás és megismerés ma is japán egyik legfontosabb taktikai fegyvere. A cél azonos; minél jobban megismerni a nyugati kultúrát, életvitelt, gazdasági berendezkedést, nyugati modern orvoslást, tudományokat, valamint minden olyan dolgot amit hasznosítani lehet az iparosodó Japánban. Kyoto és Tokió a keleti világ jelentős iskoláit és könyvtárait mondhatta magáénak. A keleti világ legnagyobb kultúrális és egyetemi városainak számítottak. Itt kötött Usui jó ismeretséget illetve barátságot keresztény misszionáriusokkal, akik a Harvard és a Yale egyetemistái voltak.

4 A Saiho Ji templom Ebben az időben Japán megnyitotta kapuit a nyugatról érkező missziónárusok számára. Nagyrészük katolikus és protestáns vallású volt. Szervezetüket Japán három különböző területén alapították meg. Ezek egyike Yokohamában volt, melyet John Ballagh kitünő szervező munkája hozott létre. (A név hallatán lehetett magyar származású is, de erre nincs adat.) Yokohamában elindították a gyógyítást és a nyugati általános orvoslás alkalmazását. A nyugati kultúra terjesztésében a Yokohamai Misszionárus Szervezet nemsokára vezető szerepet töltött már be ben megalapították itt az első "Japán Keresztény Templom"-ot. Ugyanebben az évben, Neesima nevű japán úriember visszatért az USA-ból, ahol keresztény hitre tért. Majd ban Kyotoban megalapította a "Doshi-sha" nevű iskolát. Ez azért fontos adat mert köztudomásúlag a japán buddhizmus legerősebb fellegvára éppen Kyoto volt. Doshi-sha teológiai szemináriumokat szervezett.doshi-sha szellemi szlogenjét talán így lehetni mondani; az ideák egyesítése. Később ban, Dhosi-sha meghonosította és beillesztette a japán rendszerbe a liberális teológiát. Vendég-előadókat hívott meg, az Unitárius Missiónárusokat, Amerikából. Ez az egyetem később az egyik központtá vált, ahol a misszionárusok szemináriumokat tartottak valamint keresztény bölcsészetet oktattak. A Császári Botanikus Kert részlete

5 A fiatal generáció nyitottan fogadta a Darwinizmus elméletét, és más új tudományokat. Mivel Usui maga is széles körű képzettséggel rendelkezett a teológia és a tudományok terén, így e közös érdeklődési pont mégjobban összehozta Öt a misszionárista tanárokkal. Valószínűleg több előadást is meghallgatott, - és bizonyosan felkérésre- Ő is tartott előadásokat. De Usui sajátkezű feljegyzéseiből tisztán kitűnik, hogy nem vette fel a keresztény vallást, és nagyon szkeptikusan fogadta a katolikus doktrínákat. Sajnos napjainkban se állították vissza a Biblia eredeti szövegét. isz ben Konsztantinus császár parancsára a mai katolikus bibliát jelentősen megcsonkították. Több részt is melyek a véreskezü hatalomnak nem feleltek meg, egyszerüen megsemmisítettek, úgymond "nehogy zavarja az átlag emberek gondolkodását". Ezek között volt Jézus beszéde az inkarnációról és újjászületésről. A császár és felesége parancsára rengeteg haladó szellemű magashivatalú egyházi személyt gyilkoltak meg. Még magát a római pápát is rávették kényszerrel a dokumentum elfogadására. Máig nem érthető, hiába kerültek elő a Holt tengeri Tekercsek és a Perui Kéziratok, a katolikus egyház beígért reformjai máig elmaradtak. Bár II. János 2001 január elsején beszélt jelképesen a most végbemenő feltámadásról, de az kétséges, hogy ez minden ember számára érthetően lett-e megfogalmazva. Hisz azért van túlnépesedés a Földön. Minden olyan lény aki valamikor itt élt a Foldön lehetőséget kap arra, tehet valamit a lelkek elöbre jutásáért. A közelgő dimenzióváltás felemelkedést jelenthet. Kilépést az újjászületés körforgásából. Drunvalo Melchidezek ír erről bővebben az "Élet virágának titka" címü könyvében. A Kurama-hegy a tengerszíntől számítva kb. 570 méter magas 12 kilóméterre van a Kyotói Császári Palotától. Autóval vagy vonattal is megközelíthető, ami úgy 30 perces utat jelent Kyototól. A Kurama Templomot isz. 770-ben építették, félúton a hegy emelkedőjén helyezkedik el. Az eredeti épületet tűzvész pusztította el. Az épület végső restaurációját 1971-ben fejezték be. Eredetileg a templom a Tendai Buddhista Közösséghez tartozott, de 1947-től az újonnan alapított Kurama-Kokyo Közösség használatába került. Usui fiatalon megnősült. Kezdetben Kyotoban élt feleségével Sadako Suzukival, fiával Fujival, - aki 1907-ben- született és kislányával. Üzletemberként tevékenykedett, és vállalkozásai változó szerencsével sikerültek. Egy időben komoly üzleti csapás érte, de az erős kitartás és a dolgokhoz való pozitív hozzáállás átsegítette ezeken a nehéz időkön. Folytatta spirituális önképzését és létrehozta a "Rei Jyutsu Ka" nevű spirituális csoportot. A csoport központi székhelye az észak Kyotonál lévő Kurama-yama nevű szent hegyen volt.

6 A Kurama Templom A hegyen van egy antik buddhista templom, és a Kuruma-dera magaslaton egy nagy Amida Buddha szobor és még más műemlékek. Ezek részei a Japán Nemzeti Kincsnek. A templom kezdetben a Tendai Vallási Felekezethez tartozott, isz. 770-ben építették. A Kurama-hegynek erős energia kisugárzása van. Bizonyos pontjaira rendszeresen jártak imádkozni és meditálni bölcsek, szerzetesek és még maga a japán császár is. A templomot és környékét ma is eredeti állapotában láthatjuk. A hegy önmagában is spirituális szimbóluml. A templomtól lefelé menő lépcsőket követve, közel van az a hely ahol általában meditálni és imádkozni szoktak. Van a közelben egy vízesés is, ahol az elmondások szerint Usui rendszeresen meditációkat végzett körül Kyoto egész környékén kolerajárvány pusztított, mely Usuit is megfertőzte. Súlyos beteg lett. Halálközeli élményében látomása volt. Megjelent előtte Mahavairocana Buddha (a Nagy Központi Buddha) és útmutatással látta el őt. Ez annyira nagy benyomással volt rá, hogy életében egyfajta értékrendváltozás történt mely azután teljesen megváltoztatta. Szinte minden idejét Buddha ezoterikus gyógyító tudományának felkutatására fordította. Elsősorban a kézrátétes gyógymód érdekelte melyről már szinte a világ minden részén hallottak, de nem volt senki aki azt szinte minden ember számára elérhetővé tudta volna tenni. Mikor kigyógyult a halálos betegségéből, családjának és a család papjának beszámolt látomásáról, és halál közeli tudatváltozásbeli élményéről. Ők teljesen értetlenül és kétkedve fogadták a megvilágosodásbeli élményét. Elég mulatságos volt mert a tendai (olvasd: tendaj) pap valósággal ütlegelve kizavarta őt a templomból. Kurama hegy, Kinone Michi. A sétány egyik legmagasabb pontja. A cédrusfa gyökerek gyönyörü mintázatot formáznak.

7 Hogy választ találjon látomásszerű élményére, Usui találkozott Shingon Bonze-val, aki arra a megállapításra jutott, hogy Usuinak hatalmas spirituális adottsága van. Tanítványává fogadta. Usui tanulmányozni kezdte a Shingon buddhista vonalat. Ez családját annyira felháborította, hogy kiközösítették. Úgy értékelték mintha ezzel a magatartásával elárulta volna a szent hagyományokat melyeket a család idáig tiszteletben tartott. Köztudott, hogy a japánoknál a kultúra és az erkölcsi szokások jóval merevebbek voltak az európai nyitottsághoz képest. Ettől a naptól kezdve családja nem beszélt vele. Leányának visszaemlékezése szerint ( aki igen szerette apját), Usui feleségének haragja akkora volt, hogy Usui nevét még kiejteni sem volt szabad a házban. A Sahoji Templom bejárata A Nagyharang Eltérő hitvilágok szobrai Mikao Usui még több időt szentelt ezután a spirituális meditációknak. Elkezdte gyűjteni a különböző buddhista tananyagokat. A gyakorlatban nemcsak tanulta a különböző buddhista gyógyító technikákat, hanem több régi, eredeti tekercs gyűjtésébe is belekezdett. Mivel kitűnő politikai és akadémiai kapcsolatai voltak, jelentős gyűjteményre sikerült szert tennie igen rövid időn belül. A legkülönbözőbb országokból származó kéziratok voltak ezek, de nagymértékben tibeti eredetűek. Ezek között volt taoista és tibeti Qigong technika is. Kyotoban több, jelentős Buddhista könyvtár és kolostor volt. Usui kutatásait ezekben is folytatta. Kyotoban véletlenül ráakadt a "Lightening Flash" tantra egy példányára. Nagyon fontosnak érezte. A szóbeszéd szerint, a szöveget még Kobo Daishi /Kuikai/ a Shingon Buddhizmus alapítója hozta Japánba. Usui több évig gyűjtötte, tanulta és gyakorolta ezeket gyógyító mantrákat, miközben hatásukra maga is gyógyító és meditációs mesterré vált. Közeli barátja,- Watanabe Kioshi Itami,- aki Usui buddhista tanárának fia volt-, nemsokára egyik legjobb tanulója lett. Idővel, a tanításokat követve, Usui értékes tanárrá vált Watabane számára. Rendszeresen találkoztak és Usui a gyűjtéséből álló tanításokat adott neki. A tanítások középpontjában a gyógyítás állt, ezek közül is a leghatásosabb eljárások kiemelten. Figyelemmel követték a betegségek kiváltó okait. Ezt figyelembe véve pontos gyakorlatokat dolgoztak ki magára a testi gyógyításra, de a lelki gyógyításra ugyanúgy. Usui kora gyógyítóinak kimagasló személyiségévé vált. A szociális normák kiszélesítését szorgalmazta, ami korának kényes pontja volt. Nagyon radikális változtatást akart. Hitte, hogy vallási felekezet figyelembe vétele nélkül, minden egyes állampolgárnak joga kell legyen ezeknek a gyógyító rendszereknek az elsajátítására és használatára. Meg akarta találni a módját annak, miként lehetne ezt a tudást a leggyorsabban tanítani és átadhatóvá tenni mindenki számára a lehető legegyszerűbb módon. Fogadalmat tett magának, ha megtalálja a módszert a gyors átadására, azt mindenkinek tanítani fogja függetlenül milyen az anyagi vagy társadalmi helyzete a tanítványnak, és attól sem teszi függővé az oktatást, hogy mely valláshoz tartozó a személy ben a szokásos 21 napos meditációját végezte a Kurama-yama hegyen amikor megvilágosodott, és megtalálta választ a gyógyítás új módjára. Megvilágosodásának élménye által mintegy áthozta az energia gyógyítás pontosabb, új módját erre a dimenzió szintre. Ezt az új energiagyógyítási rendszert REIKI-nek nevezte el. A japán szóösszetétel REI részének több értelme is van, istent, univerzumot, lelket, vagy misztériumot is jelenthet, a KI szó pedig energiát.

8 A Kamakurai Nagy Buddha Szobor Az új módot először barátain próbálta ki. Aztán elkezdte tanítani ezt az energia csatornázási formát Kyoto szegény negyedében. Ezidőtájt Kyotoban több egyházi szervezet tartott fenn segélyhelyeket. Itt a hajléktalan, koldussorban tengődő emberek mind étkezési, mind orvosi segítséghez jutottak. Usui segítőkészen kezelte a hozzá segítségért fordulókat, és tanította az új energia csatornázási módszert azoknak a személyeknek akik nyitottnak bizonyultak a reikigyógyító hívatás iránt. A kurzusok egy hétig tartottak. A város több részében is előadásokat tartott az új gyógyító rendszerről, és bemutatta annak alkalmazását is. Mindez lehetőséget adott számára is, hogy alaposan tanulmányozhassa a Reiki gyógyító energia hatását különböző betegségek esetén. Közben jegyzeteket készített az általa tapasztalt gyógyulásokról. Később tapasztalatait összesítette, és a lényegét kiemelve megírta Reiki kézikönyvét az "Usui Hikkei"-t. A könyvet a gyógyító fejezetek mellett fontos spirituális versgyűjteménnyel is ellátta. ezek között vannak Meiji császár és más jelentős költők ezoterikus költeményei. Meiji császárt Usui igen nagyra értékelte, nemcsak költőként, hanem politikusként is. Az érdeklődők száma egyre nőtt. Usuira jellemző volt, hogy gyógyítási rendszerét folyamatosan finomította. Ennek az eredménye talán a Reiki történelme során a sok-sok tagozódás. A gyógyító reiki mesterek nagy csoportja megtartja egyéniségét és kreativitását. A reiki a kornak megfelelően kezelési stílusát tekintve is változik. Az Usui alap-kézállások ötről folyamatosan változtak. Hajasi már más kézállásokat is beiktatott, úgyszintén Takata asszony is. Mindez a mai korra is igaz. Benedek M. Diana mesteremtől talán a Barbara Ann Brennan "Gyógyító kezek" című könyvéhez hasonló kézállásokat tanulhattam. (Diana nem csak Reiki mester hanem Bioenergia Magiszter és minden dimenzió szinten tisztánlátó volt.)!922-ben Usui hivatali állást kapva Tokióba költőzött. Pei Qotoushin miniszterelnök személyes titkáraként dolgozott körülbelül 1924-ig. Emellett Tokió külvárosában, Harajukuban megnyitotta első hivatalos Reiki Gyógyító Központját. Itt tanuló csoportokat szervezett, és a reiki energia átadás rendszerét oktatta. Ez magában foglalta a buddhista ezoterikus metódusokat is. Japánban a Reiki tanító mestert Shinpiden-nek hívják. Számos tanulónak, köztük Watanabe Kioshi Itaminak is Usui átadta a Reiki teljes beavatási rendszerét és meditációs technikáját. Ő már Kyotoban is Usui tanítványa volt. Watanabe volt az a személy akire Usui halála után ráhagyta az összes jegyzetét, és az általa összegyűjtött buddhista tantra tanításokat. Később Mr. Yoshiharu Watanabe maga is elnöke lett az Usui által megalapított Usui Gakkainak. A szervezet a Takata történettel ellentétben a mai napig is működik. Megjegyzendő, hogy a nyugat számára az 1990-es évekig szinte teljesen elérhetetlennek számított. A japán vonal elzárta magát a külvilágtól. Kissé hasonlónak tűnik Tibet történetéhez. A szűk körben őrzött tradíciók bizonyos esetekben könnyen eltűnhetenek. A nyitás fellendüléssel járhat, megújúlással.

9 Az Usui Gakkai elnöki listája Usui több, más szervezetet is alapított. Első és szélesebb körül a "Reiki Society Usui Kai", majd 1922-ben megalapította az "Usui Reiki Ryoho Gakkai"-t. Míg az Usui Kait az általános Reiki gyógyítók szövetségének lehetne inkább nevezni, a Gakkai volt az ezoterikus orientáltságú szervezet, ami magába foglalta Usui gyógyító és speciális meditációs technikáit is. Úgy tudni, Hajasit kivéve az összes Shinpiden tanító mester-tagja volt a szervezetnek. A Reiki történetét követve úgy tűnik nem véletlen ez. Mintha Usui előre látta volna, hogy Hajasi az a Mester aki az egész világ számára elérhetővé teszi időben a reiki gyógymódot. Ez volt Usui egyik legnagyobb kívánsága, hogy a Föld minden emberének lehetősége legyen alkalmazni ezt a hatásos gyógymódot. Usui soha nem nevezett ki Nagymestert, vagy ennek megfelelő című személyt. Ez csak napjainkban indult Philis Furomoto vonalán. Finnországban pár reiki mester használja ezt a titulust, talán a szép hangzása miatt? Valójában nincs minőségi jelentősége, csak egy elnevezés. Még pár adat arról akit Usui tanári szintre avatott. Mr. Takeuchit, öt buddhista nővért akiknek neve még ismeretlen, Kozo Ogawát. Ogawa, Shizuoka városban nyitott gyógyító központot. Ő volt az a személy aki legaktívabban részt vett mint szervező és adminisztrátor az Usui Kai-ban. Munkásságát rokona Fumio Ogawa folytatta ben Usui megalapította újabb reiki szervezetét "Usui Shiki Reiki Ryoho Gakkainak néven. Ennek a szervezetnek ő volt az első elnöke. Ez a szervezet amely napjainkban is működik azokat fogja össze akik az Usui Reikit gyakorolják és tanulják szeptember elsején Tokiót és környékét hatalmas erősségű földrengés rázta meg. Tokió központi részét szinte porig rombolta a földrengés, és a megmaradt romokon még tűzvész is végigsöpört, több mint ember halálát okozva. Ebből körülbelül ember a tornádóként végigsöprő tűzvészben halt meg.ez a tűz Tokió központi részéről kiindulva söpört végig a város nagyrészén. Közismert helyről indult ki, a városi kifőzde-negyedből, ahova dolgozók és a hivatalnokok ebédelni jártak. Nem nehéz elképzelni a zsúfolt sikátorokat. Ma is sok bangkoki filmben láthatóak hasonló típusú étkező illetve kifőzde-utcák.

10 A faházak mint gyufaszálak, úgy kaptak egymás után lángra. Férfiak, nők, öregek és gyermekek ezrei lelték halálukat a gyilkos lángokban és a fojtó füstben. A pusztulás szinte leírhatatlan volt. Kb. 3 millió ember maradt fedél nélkül. Mintegy ember sérült meg súlyosan. A teljes ivóvíz és a szennyvíz elvezető rendszer megsemmisült. Közel egy éves megfeszített munkára volt szükség a károk teljes helyreállításához. Feljegyzésekből tudjuk, hogy Usui szinte pihenés nélkül, éjjel-nappal járta a várost, próbálta a tőle telhető legtöbbel segíteni a szenvedőket. Nemcsak mint gyógyító, de mint szervező is kitűnő munkát végzett. A későbbi időkben az önfeláldozó magatartásáért Meiji császár kitüntetésben részesítette elismerésül. A katasztrófát látva Usui és barátai klinikát nyitottak a tűzvész sérültjeinek, amely azonban túl kicsinek bizonyult figyelembe véve az ellátásra szorulók számát. Ezért azonnal, 1924 februárjában Tókió melletti Nakano városban megszervezte a második gyógyító központot. Gyógyításainak híre gyorsan terjedt az egész országban. Több helyről meghívásokat kapott, hogy oktassa módszerét. Viszont sokakban megbotránkozást is keltett a korhoz képest túl nyitott látásmód, mely módszerét jellemezte. Sokak számára a tudatról tartott előadási szentségtörésnek minősültek. Vitathatatlan, Mikao Usui több lépéssel megelőzte korát. Munkásságáért még életében a "Kun San To" nevű kitüntetést kapta Meiji császártól. Ez akkoriban a legnagyobb elismerésnek számított Japánban. A kitüntetést csak nagyon különleges életműdíjként adományozta a császár. Usui egyre híresebb lett. Ezután már több természetgyógyász és gyakorló orvos is részt vett előadásain, tanfolyamain ben a Reiki önfejlesztő és lélekfejlesztő hatásáról tartott előadássorozatot. Válaszolt a hallgatók legkülönbözőbb kérdéseire, igen széles témaköröket felölelve. Tanítványai közül két személy kiemelkedett gyors fejlődést mutatva. Toshihiro Eguchi, akit 1923-ban tanított Usui. Eguchi maga is több ezer embert avatott be a Reiki energia gyógyító rendszerébe és ő volt az a tanár aki Usui halála után a Gakkai soros elnöki tisztét is betöltötte. A másik tehetséges tanítvány Chujiro Hayashi volt. Ő 1925-ben tanult Usuinál. Tanulmányait csak egy évvel Usui halála előtt fejezte be. Usui kb. egy év alatt tanította ki mesterré tanítványait. Az Ő idejében még nem volt részekre illetve fokozatokra bontva a reiki oktatása. Ezt csak követői tették meg. Hayashi 3 részre osztotta a tanítást. Ez a rendszer terjedt el Európában is Takata asszony tradicionális vonalán. A későbbiekben Japánban 6 fokozatra osztották a reiki tanítását. Azt hiszem ezt az a keleti és a nyugati világ életvitelbeli eltérései tették szükségessé elsősorban. Jó példa erre Ole Nydahl, nyugati "tibeti láma" magyarázata, miszerint racionális nyugati gondolkodásunk, amit a nyugati iskolákban belénkvertek,

11 bizonyos téren a spirituális fejlődésben is sokat segít. Magyarul koncentráló képességünk és matematikai logikai képességünk a tibeti emberekhez képest elképzelhető, hogy jobb. Ezt talán az is jól szemlélteti, hogy bizonyos megerősítő mantra gyakorlatok jóval kevesebb ismétlése is nagy hatású és gyors változást hoz a nyugati emberekben. Hayashi nem volt buddhista családból származó. Talán az első volt azok közül aki előtte nem gyakorolt buddhista meditációs technikát. Itt talán megemliteném, hogy a tibeti buddhizmust ugyan vallásként tartják számon, azonban inkább életviteli formának lehetne nevezni. A Buddha szó maga, megvilágosodott embert jelent. A meditációs gyakorlatok célja elérni a megvilágosodást, úgy mint a Reikiben. Tehát az univerzumot nem mint felettes isteni elérhetetlent értelmezi, hanem mint a minden ember számára elérhető teljességet. A megvilágosodás olyan különleges tudatállapot amely állapotban tudat és energiaburkunk (aura) oly széles, hogy átfogja minden lény és létforma, beleértve az élettelen dolgok tudatát is. Azonnali kapcsolat minden lénnyel. Akik ezt elérték mind azt mondják; egyúttal a legnagyobb örömet gyönyört hozó érzés. Hayashi bár keresztény volt nagyon nyitott volt minden irányban. Különösen érdekelte Usui tanítási módszere. Usui nagyon hamar átadta tudását Hayashinak. Nemsokára Hayashi felhasználva a tanultakat, önálló gyógyító helyet nyitott Tokióban. Elsők között volt a reiki kezelésnél, a kézállások saját tapasztalatai alapján történő megújításában. Kidolgozott egy, a fekvő betegek kezelésére leginkább alkalmas kezelési rendszert. Először alkalmazott több kezelő személyt a beteg gyógyításánál, így próbálta a beérkező gyógyító energiákat maximálni a kezelés során. Hayashi elkezdett kidolgozni egyfajta nyugati stílusú időrendi megosztást a reiki fokozatok között. Amíg Usui az intuíciója alapján gyorsan avatott embereket akár a tanári szintig is, addig a követői közül többen a biztonság érdekében többlépcsős rendszert állítottak fel. Talán azt lehetne mondani, egy biztonságosabb, hosszabb idejü tanítási rendszert kezdtek alkalmazni, amelyben kevesebb lehetőség van a megértés nélküli továbblépésre. Ez talán azt is kiváltotta, hogy manapság kevesebb reikitanár van aki intuíciójára hagyatkozni mer, mivel ettől elszokott. Hayashi 3 hónap után avatott második fokozatra. A mesteri fokozatot az egyes reiki beavatástól számítva kb. egy évre adta, majd a tanítvány első egyes fokozatú tanfolyamáig ahol már a tanítvány avatott már két év volt a reiki egyes fokozattól számítva. Azok a tanítványok akiknek nem volt módjukban fizetni a tanulásért, a kétéves idő alatt a hét hat munkanapjából egy napon, 8 órás kezelői munkával kellett, hogy anyagilag egalizáljanak Hayashinak. Ez elfogadott volt akkoriban. Usui idejét teljesen lekötötte a reiki oktatás egy idő után. Beutazta az egész országot, hogy tanítsa a reikit. Ez akkoriban egyáltalán nem volt olyan könnyű feladat mint aminek ma tűnhet. A nagy, fárasztó utazások nagyon megviselték. Usui bár kifáradt, az óvó tanácsok ellenére folytatta munkáját, nem kímélve egészségét. Ennek következményeként kisebb agyvérzést kapott. Később előre megérezte halála közeledtét. Így egy napon Tokiói irodájában összeszedte összes addig gyűjtött könyveit és iratait, beleértve a reiki tanítási feljegyzéseit is, és egy nagy faládába rakta azokat. Az iratok között voltak azok a feljegyzések is melyekben a különleges buddhista meditációs és más titkos meglátásait írta le. A gyűjteményt legjobb barátjának és tanítványának Watanabenek adta. Ezt követően visszatért Nyugat-Japánba tanítani március 9-én Fukuyamában halálos agyvérzést kapott. Mikao Usui 62 éves volt amikor távozott, de emléke a világ sok pontján máig él. Szeretete mindmáig érződik, ha fényképeit nézegetjük. Próbálja mindenki ezt a szeretet-energiáját magáévá tenni. Meditáljatok a képpel energetizálva! Személyisége jól érezhető mindenkinek.

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA NNCL2079-62Dv1.0 Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Tanmaya Honervogt: Reiki. Healing and karmony through the hands Gaia

Részletesebben

Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3

Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Magyarországi Nyingmapa Közösség... 7 Buddhista Vipasszaná Társaság... 9 Átama A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista

Részletesebben

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK Il REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ Tartalom; egy zék Bevezetés 13 A Reiki általános leírása 17 A Reiki története 19 Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? 25 A

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar A küzdősportok, szűkebb értelemben a kyokushin karate szociális kapcsolatokat fejlesztő hatása a gyermekekre Konzulens oktató: Tordai Vilmos Hortobágyi Antalné

Részletesebben

José Silva & Philip Miele

José Silva & Philip Miele NNCL1516-527v1.0 José Silva & Philip Miele Agykontroll Silva módszerével ÉLETÜNK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK DÖBBENETES MÓDJA Az eredeti mű cime: The Silva Mind Control Method Copyright José Silva 1977 Fordította:

Részletesebben

MENJÜNK UTAZNI! Kína öt szent hegye. 38. oldal CÍMLAPSZTORI: A magyar repülésoktató karrierje kínai égen kap szárnyra. 26. oldal

MENJÜNK UTAZNI! Kína öt szent hegye. 38. oldal CÍMLAPSZTORI: A magyar repülésoktató karrierje kínai égen kap szárnyra. 26. oldal CÍMLAPSZTORI: A magyar repülésoktató karrierje kínai égen kap szárnyra MENJÜNK UTAZNI! Kína öt szent hegye 38. oldal 26. oldal A Tiangong 1 fellövése a kínai űrprogram sikerének új állomása 04 Hogy néz

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

A Tan Kapuja Buddhista Egyház A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 46 2010 tél Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 A Tejút Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány (Csörgő Zoltán)... 5 Japán és zen

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester. Az azonnali megvilágosodás kulcsa. ingyenes kiadvány

Ching Hai Legfelsőbb Mester. Az azonnali megvilágosodás kulcsa. ingyenes kiadvány Ching Hai Legfelsőbb Mester Az azonnali megvilágosodás kulcsa ingyenes kiadvány Mi, Ching Hai Legfelsőbb Mester tanítványai átéltük azokat a megpróbáltatásokat, amelyek a végső igazság keresése közben

Részletesebben

A szerző személyes életútja (Részlet A belső erő útján c. készülő könyvből)

A szerző személyes életútja (Részlet A belső erő útján c. készülő könyvből) A szerző személyes életútja (Részlet A belső erő útján c. készülő könyvből) Ez a könyv azzal a céllal készült, hogy segítsek embertársaimnak a teljességhez, tudatossághoz és boldogsághoz vezető út megtalálásában

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON ISMERTETÉSEK Kiss Attila Gyula * A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON Bevezetés Az írás egy hosszabb kutatás egy részéről számol be, amely a magyar mint második nyelv

Részletesebben

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM, 2003. JANUÁR PÉTER SÜLLYEDÉSE VISSZATEKINTÉS A KARÁCSONYRA NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN BIG BROTHER LUSTASÁG MIT NEM MONDANAK EL

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

TITKOS TANOK EZOTERIKA

TITKOS TANOK EZOTERIKA NNCL1350-4F&v1.0 TITKOS TANOK EZOTERIKA KELETI ES NYUGATI TRADÍCIÓK HANS-PETER WALDRICH EZOTERIKA BEVEZETÉS A REJTETT TUDOMÁNYOKBA HANS-PETERWALDRICH ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A tudás nem tudás." (Nicolaus

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill Tartalomjegyzék Előszó a magyar fordításhoz... 5 Előszó... 7 Emlékalapok és elkülönített alapok a visegrádi országokban... 8 Lengyelország...

Részletesebben

A JAPÁNOK MAGYARSÁGKÉPE ÉS ANNAK KÜLGAZDASÁGI HOZADÉKAI

A JAPÁNOK MAGYARSÁGKÉPE ÉS ANNAK KÜLGAZDASÁGI HOZADÉKAI 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozások szakirány A JAPÁNOK MAGYARSÁGKÉPE ÉS ANNAK KÜLGAZDASÁGI HOZADÉKAI Készítette:

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben