BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL Készítette: Szente Katalin Budapest, 2007.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 I A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR KÜLSŐ KÖRNYEZETÉNEK ELEMZÉSE... 6 I.1 TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 I.2 TECHNOLÓGIAI KÖRNYEZET... 9 I.3 GAZDASÁGI KÖRNYEZET I.4 TERMÉSZETI KÖRNYEZET I.5 POLITIKAI ÉS JOGI KÖRNYEZET I.6 ÖSSZEGZÉS II A MAGYAR BANKRENDSZER FELÉPÍTÉSE, JELLEMZŐI II.1 A BANKRENDSZER FŐBB FEJLŐDÉSI SZAKASZAI II.2 A BANKRENDSZER JELENLEGI FELÉPÍTÉSE II.3 A PIAC JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON II.4 ÖSSZEGZÉS III A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SZEKTOR SAJÁTOSSÁGAI III.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ III.2 AZ INTEGRÁCIÓ MA IV A VERSENYHELYZET ELEMZÉSE IV.1 A MAGYAR PÉNZINTÉZETI PIAC JELLEMZŐI A PORTERI ÖT ERŐ ALAPJÁN IV.1.1 A piac mérete és növekedési üteme IV.1.2 A piac szerkezete és a piaci részarányok IV.1.3 Az alkupozíció IV.1.4 Az ágazati átlagos költségszint IV.2 A HITELINTÉZETI SZEKTOR MARKETINGJÉNEK SAJÁTOSSÁGAI IV.2.1 A szolgáltatástermék (Product) IV.2.2 Ár és fizetési feltételek (Price) IV.2.3 Csatornapolitika (Place) IV.2.4 Kommunikációpolitika (Promotion) IV.2.5 Az emberi tényező (People) IV.2.6 A tárgyi elemek (Physical evidence) IV.2.7 A szolgáltatási folyamat (Process) IV.3 ÖSSZEGZÉS V PRIMER KUTATÁS V.1 A KUTATÁS EREDMÉNYE V.2 ÖSSZEGZÉS VI A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK VI.1 SWOT-ANALÍZIS VI.1.1 Erősségek VI.1.2 Gyengeségek VI.1.3 Lehetőségek VI.1.4 Veszélyek VI.2 JAVASLATOK BEFEJEZÉS ÁBRÁK, GRAFIKONOK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK IRODALOMJEGYZÉK

3 A részvénytársaságnál a tőke uralkodik, a szövetkezetnél szolgál. (Gide) Bevezetés Az utóbbi időkben egyre gyakrabban találkozhatunk különböző reklámhordozókon pénzintézetek hirdetéseivel. Hol a legújabb akciós betéti konstrukciót, hol hihetetlenül kedvező hitelfelvételi lehetőséget ajánlanak figyelmünkbe, máskor arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a bankot már másképpen hívják, netalántán megváltozott a hitelintézet logója. Nem csoda, ha az átlag ember egy idő után nem tudja nyomon követni az eseményeket. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a magyar bankszektor szereplőinek száma ma eléri a negyvenet (bankok száma: 32, szakosított hitelintézetek száma: 8) 1, ami a piac méretét tekintve igen magas szám. (Ebből adódóan a cégek marketingmenedzsmentjének mélyen a tarsolyába kell nyúlnia, hogy olyan reklámot kreáljon, ami megkülönbözteti a másik pénzintézettől, és emellett arra ösztönzi a potenciális ügyfelet, hogy az ő szolgáltatásait vegye igénybe.) Éppen ezért nemrég a banki szereplők lassú fogyatkozása indult meg, és a külföldi tapasztalatokra alapozva ez a csökkenő tendencia várhatóan folytatódni fog. A pénzpiaci szolgáltatók számának apadása általában a közelmúltban elindult felvásárlásoknak, átalakulásoknak és/vagy összeolvadásoknak tudható be. Így történt például, hogy februártól HVB ügyfelek már nem, csak UniCredit ügyfelek léteznek. Továbbá tárgyalás folyik az olasz CIB és Inter-Európa Bank együttműködéséről, pontosabban szólva az IEB beolvadásáról, melynek következtében a CIB Bank mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedése nagymértékben növekedhet. Ennek hatására a piaci részesedés 10 százalék fölé emelkedhet, mely az összesített rangsorban a második helyre repítheti a fúzió eredményeképpen létrejövő pénzintézetet Figyelő, 16. szám április , Egyesül a CIB és az IEB, 8. o. 4

4 Mindemellett azonban a piacon jelen lévő és biztosan helyt álló cégek továbbra is a fiókhálózat bővítését tervezik, ami együtt jár az alkalmazotti létszám növekedésével és a marketingköltségek bővülésével. A piacot tovább vizsgálva kiderül, hogy a hazai bankok többsége (több mint 90%-a) külföldi tulajdonban működik. Pár évvel ezelőtt Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy a jövőben csak az univerzális tevékenységet folytató bankok maradnak a ringben, ami csak részben látszik igaznak. Hiszen Simonyi Tamás, a KPMG szakembere szerint az univerzális bankokból túl sok van Magyarországon 3. Szemben más, a magyarországihoz hasonló gazdasági helyzetben lévő nemzetekkel, ahol két-három bank végez teljes körű szolgáltatást, hazánkban ez a szám hét-nyolc körül mozog. Tekintve, hogy az univerzális banki lét csak akkor kifizetődő, ha több mint tíz százalékos piaci részesedéssel bír az intézmény mely az OTP domináns pozícióját tekintve nehéz feladat, ezen bankok számának csökkenésével is számolni lehet. A technológiai változás is egyre nagyobb kihívások elé állítja a bankokat, ennek következtében például a hagyományos mágnescsíkkal ellátott bankkártyákat hamarosan fel kell váltaniuk a chipkártyáknak. Mindezek után kérdésként merült fel bennem, hogy ezek a változások hogyan hatnak a második világháború után újjáalakult, s 2007-ben már fél évszázados múlttal rendelkező takarékszövetkezetek működésére és a piaci versenyben betöltött szerepükre. Vajon megmaradnak, mint a falusi lakosságot egyedül kiszolgáló pénzintézet, vagy szerepüket más, nagyobb piaci részesedéssel bíró bank veszi át? Ennek vizsgálatához áttekintem és bemutatom a hazai bankszektor fejlődési történetét, a jelenlegi piaci részarányokat azon belül is a takarékok által elfoglalt pozíciót, kitérek a jogszabályi környezetre és nem utolsó sorban elemzem a szektort marketing sajátosságai alapján is, mely alapján kirajzolódhatnak a takarékszövetkezetek hiányosságai és különlegességei is. 3 Világgazdaság, március 14. Nincs vége az aranykornak, 10. o. 5

5 I A pénzintézeti szektor külső környezetének elemzése Minden más szervezethez, vállalkozáshoz, tevékenységhez hasonlóan a bankok, takarékszövetkezetek működésére is hatnak különböző külső és belső környezeti tényezők. Ebben a fejezetben az előbbiek elemzéséről számolok be. A külső környezetnek alapvetően 5 eleme van, melyek a következők: társadalmi (Social) környezet, technológiai (Technological) környezet, gazdasági (Economic) környezet, természeti (Ecological) környezet, politikai és jogi (Political) környezet. Az angol szavak kezdőbetűi alapján ezeket STEEP-tényezőknek nevezzük. A továbbiakban ezeket részletesen is tárgyalom. I.1 Társadalmi környezet Elsőként a társadalmi hatásokat veszem számon. Ezeket általában két nagy csoportra lehet osztani. Egyrészt a demográfiai azon belül is a népesség alakulása, születésszám, családmodell, nemek összetétele, másrészt a kulturális hatások vallás, iskolázottság, hagyományok azok, melyek hatással lehetnek a pénzintézeti piac működésére. Ezekről részletesen a következő néhány bekezdésben írok. Ide tartozik például a lakosság megtakarítási hajlandósága. Jelentős szempont, hogy a fogyasztók mennyire gondolnak a saját, illetve utódaik jövőjére. Szakemberek még mindig úgy gondolják, hogy a megtakarításoknak egy jelentős része nincs pénz- illetve tőkepiaci eszközökbe elhelyezve, hanem párna alatt tartott megtakarításokról van szó. A jelenség egyértelműen a magyar lakosság szokásainak, bizalmatlanságának, alacsony pénzügyi ismereteinek következménye. Az életkor is fontos szerepet játszik abban, hogy mikor kerülünk először kapcsolatba a banki szolgáltatásokkal. Jellemzően éves korában nyitja meg az ember első bankszámláját, mivel a felsőoktatási intézmények kötelezővé teszik ennek meglétét annak érdekében, hogy az ösztöndíjat arra tudják utalni. 6

6 De ha valaki nem tanul tovább főiskolán vagy egyetemen, akkor is szüksége van bankszámlára, hiszen ha nem tanul, akkor dolgozik, és így a munkáltató követeli meg számla meglétét, melyen a bér kerül jóváírásra. Ez tehát az első kapcsolat egy pénzintézettel, amely annak az igénynek a kiegyenlítése, hogy a munkánk ellenértékét minél gyorsabban megkapjuk, a pénzünket biztonságban tudjuk, illetve, hogy a kellő időben hozzájussunk. Egy bankszámla megnyitásával elkezdődik egy akár életen át tartó ügyfélkapcsolat. A bank feladata az ügyfél élete során változó szükségleteinek és igényeinek felismerése, követése, és azokra a leghatékonyabb megoldás megtalálása. Ily módon az ügyfél is részt vesz a szolgáltatás folyamatában. Az életkor továbbá fontos szerepet játszik abban, hogy ki milyen szolgáltatást vesz igénybe egy banknál. Ugyanis egyfajta ciklikusság figyelhető meg az emberek életében, melyet a pénzügyi irodalom életciklus-modellnek nevez. A modell felvázolja az ember élete során változó élethelyzeteket és a hozzájuk kapcsolható pénzáramlásokat. A nagybetűs Életbe kilépő korosztályra jellemző, hogy saját jövedelemmel illetve megtakarított pénzzel még nem rendelkezik, éppen ezért szüksége van támogatásra. Az első ilyen időszak a főiskolai, egyetemi évek lehetnek, amikor is kellő anyagi háttér hiányában a hallgató diákhitel felvételére, majd a későbbiekben ennek törlesztésére kényszerül. Ezt követően hitelfelvételre kerül sor, ha az ügyfél lakásépítésbe - illetve vásárlásba vagy autóvásárlásba kezd. Itt már keresetük segítségével jövőbeli fogyasztásuk terhére költekeznek az emberek, és ennek során a pénzügyi instrumentumok egyre szélesebb spektrumával találkoznak. A hitelfelvételi - és törlesztési időszakot kb éves kortól kezdve, követik a megtakarítás évei, amikor is az ember fel nem használt jövedelmét betétben helyezi el, vagy a későbbi magas hozam reményében befekteti. Ekkor nettó hitelfelvevőből nettó megtakarítóvá válik az egyén, és ennek következtében újból megváltoznak pénzügyi igényei. A ciklus harmadik szakaszának tagjait főként a nyugdíjas korcsoport alkotja, akiknek már általában sem kölcsön felvételére, sem betételhelyezési konstrukciókra nincs szükségük, hanem jó esetben a korábbi évek megtakarításait veszik igénybe életszínvonaluk megtartásához. Megemlítendő, hogy a takarékszövetkezeteknél ismerve az idősek takarékoskodásra való hajlamát és előrelátását - mégis van számukra 7

7 kedvező betételhelyezési lehetőség, a kegyeleti betét, melynek segítségével haláluk esetére, azaz temettetésük költségeire gyűjthetnek. Az életkor előrehaladtával tehát főleg ez a három időszak jelentkezik (hitelfelvétel, megtakarítás, felélés), amelyeket a bankoknak termékskálájuk kialakítása során fontos figyelembe venniük. Mindezekhez hozzátartozik, ezért fontos megemlíteni Magyarország korösszetételét, melyre az utóbbi években egyre inkább az elöregedés jellemző. Ennek főbb okai, hogy a lakosság tagjai egyre magasabb életkort érnek el, a születéskor várható átlagos élettartam évről-évre nő, továbbá, hogy a gyermekvállalási hajlandóság egyre fogyatkozik. A KSH 2001-ben végrehajtott kutatásából 4 kiderül, hogy 100 családra mindössze 108 gyermek jut. Továbbá az élveszületések száma évtizedek óta csökken, szemben a halálozási adatokkal 5, így a népesség száma is erőteljes csökkenésnek indult a 80-as évektől kezdődően és megfigyelhető a fiatal korosztály létszámának apadása is. Mind a fiókhálózat típusát, mind a kiterjedtségét befolyásolja a településhálózat. Ha egy bank új fiók létrehozását tervezi, fontos tényezőként hathat az egyes települések lakosságának nagysága, összetétele. A nagyméretű, kiterjedt szolgáltatási körrel rendelkező bankok számára valószínűleg nem lenne kifizetődő egy tízezres (vagy annál kisebb) lélekszámú településen fiókot nyitni. Szintén fontos figyelembe venni, hogy a lakosságon belül mekkora arányt képviselnek a családos, illetve egyedülálló személyek, valamint a fiatal illetve öreg polgárok. Hiszen feltehetőleg míg egy négyszemélyes család egy bankszámlával rendelkezik, addig négy szingli már négy bankszámlát igényel. A bankválasztásban szintén nagy szerepet játszanak a hagyományok. Itt gondolok arra, hogy ha a szülő egy pénzintézettel elégedett, azt ajánlani fogja gyermekeinek is, és ez nagyobb befolyásoló erővel bírhat bármely reklámnál. Magyarországon jellemzően alacsony a pénzügyi kultúra szintje, mely évről évre egyre szembetűnőbb. Éppen ezért a Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság decemberében kiadott tanulmányában támogatja a pénzügyi

8 ismeretek középiskolai oktatását, illetve annak az alaptantervbe történő felvételét. 6 A banki szolgáltatások mélyebb ismeretének elsajátítása hatással lehet a szektor versenykörülményeire is. I.2 Technológiai környezet A technológia az a módszer, amellyel a gazdasági erőforrások termékké és szolgáltatássá alakíthatók. 7 A bankok esetében ez elsősorban az emberi erőforrások, mint elsődleges gazdasági tényező átalakítását jelenti. Itt említhetjük meg a napjainkban mind dinamikusabbá váló informatikai fejlettséget. Hiszen ma már elképzelhetetlen, hogy a bankok fejlett számítógépes rendszer nélkül működjenek. A papír alapú számlavezetés és betételhelyezés ideje régen lejárt és a pénzintézetek egyre inkább ebbe az irányba mozdulnak el, mellyel időt és pénzt takarítanak meg. Ehhez kapcsolódik az Internet növekvő elterjedése is. Ennek köszönhetően néhány éve már otthonról is intézhetjük pénzügyeinket, végezhetünk átutalásokat, bonyolíthatunk le vásárlást. Ez az ügyfél számára is könnyítés, hiszen nem kell sorban állnia a bankban, valamint a bankok számára is kedvezőbb, mert így csökken a papírmunka és az ügyféllel való foglalkozás ideje. Az internet banking azonban kedvezőtlen hatással is járhat, amennyiben adatainkat nem kezeljük kellő odafigyeléssel. Az elmúlt időszakban ugyanis egyre gyakoribbakká váltak az adathalász-támadások, melyek célja az azonosítók megszerzése és ezáltal a bank és az ügyfél közötti kommunikációba való beavatkozás. Természetesen már készültek ennek kivédésére különböző biztonsági eszközök (ilyenek az SMS-értesítés, az egyszeri kódok alkalmazása, tranzakciólimitálás, mobilaláírás, vagy éppen a csipkártyás azonosítás) és a rendszer fejlesztése továbbra is, folyamatosan zajlik. 8 6 Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakérői Bizottság, Javaslatok a lakossági bankszolgáltatások problémáinak kezelésére, 4. o. 7 Józsa László: Marketingstratégia, 57. o. 8 Világgazdaság, Hazai vizeken az adathalászok, 12. o. 9

9 1. ábra Elektronikus bankolás 9 Elektronikus bankolás* (a magyarországi ügyfelek körében, 2007 elején, százalék) 10,69 17,06 72,25 internetbank egyéb el. szolgáltatás nem használ * A PSZÁF által megkérdezett bankok nyilatkozatai alapján Forrás: PSZÁF Értékpapír már csak dematerializált formában kerül forgalomba, sőt a tőzsdei kereskedés is már csak számítógépek segítségével zajlik a virtuális parketten. De a számítógépesítettségnek nem csak ilyesfajta előnyei vannak. Az egyre fejlettebb computeres programoknak és szoftvereknek köszönhetően a biztonság is nagymértékben javult. Minél több banki tranzakciót bonyolítunk le elektronikus úton, annál kisebb a rablási kísérletek száma, köszönhetően a korszerű módszereknek. Ugyanakkor az ügyfelek felelős viselkedése sem hiányozhat a megfelelő eredmény elérése érdekében. Az ATM-ek megjelenése és növekvő száma szintén a technológiai fejlődés eredménye. A legújabb fejlesztés pedig az ún. elektronikus pénztárca, amely a telefonkártyához hasonló technológiával tárolja a kártyán lévő egyenleget, és gyorsabb fizetést tesz lehetővé, mint a hagyományos mágnescsíkos bankkártyák. Ma már a diákigazolványok is ilyen kártyáknak tekinthetők. Bár folyamatosak a technológiai fejlesztések, sok tekintetben még mindig le vagyunk maradva. Vegyük például az infrastruktúra helyzetét, ami koránt sincs abban az állapotban, hogy minden egyes magyarországi lakos bankszámlával, illetve kártyával 9 Világgazdaság, március 21. Hazai vizeken az adathalászok, 12. o. 10

10 rendelkezzen. Merthogy a magyarországi települések nagy részén nemhogy a kártyás fizetés, de még az ATM-es készpénzfelvétel sem lehetséges. 10 A technikai fejlődés alapkövének lehet tekinteni a GIRO rendszer megalapítását, melyre még 1988 decemberében került sor. Célja, hogy a kor technikai színvonalán álló fizetési rendszer alakuljon ki, amelyben a hitelintézeti elszámolóház számítógépes informatikai és távközlési rendszerekkel nyújtja szolgáltatásait. Ennek következtében a bankok közti pénzforgalmi elszámolás teljes egészében elektronikus alapra kerül; a bankközi pozíció kiszámítása és kiegyenlítése naprakésszé válik; az úton lévő pénzek összege csökken; a fizetési forgalomhoz kapcsolódó információk pontosabbá válnak és gyorsabban jelennek meg. A GIRO ZRt. megalakulása óta folyamatos fejlődésen megy keresztül. A kezdeti egyedi bankközi tranzakciók, átutalások, majd a közvetlen csoportos megbízások feldolgozásának lehetőségét követően a legújabb fejlesztés a hitelintézeti ügyfelek okmányainak, adatainak ellenőrzése. A hitelintézetek működésének biztonságosabbá tétele érdekében pedig létrehozta az elektronikus aláírás hitelesítését célzó szolgáltatását. Emellett aktívan közreműködik a készpénzmentes társadalom kiépítésében, valamint információs és adatszolgáltatási funkciókat is ellát. 11 A jövőre való tekintettel a legfontosabb előrelépés lehet a számlaszám-átirányítás, melynek köszönhetően könnyebbé, gyorsabbá és nem utolsó sorban olcsóbbá válhat a pénzintézetek közötti váltás folyamata. Ennek megvalósításában szintén a GIRO rendszernek lehet a legnagyobb szerepe Azonban ez csak akkor lehet működőképes, amennyiben az összes számlavezető pénzintézet részt vesz benne, melynek következtében valószínűleg minden hitelintézet számára kötelezővé teszik. A pénzügyi szolgáltatások minél egyszerűbb és gyorsabb lebonyolítása érdekében a GIRO mellett a KHR, azaz a Központi Hitelinformációs Rendszer is a hitelintézetek segítségére van. A KHR olyan adós lista, amely két fő csoportra osztható fel. Egyrészt a vállalkozói, mely teljes körű, másrészt a lakossági nyilvántartásra, ahol a késedelemben lévők találhatók. A KHR az adott ügyfél személy- és lakcím azonosító adatait, és a kölcsönszerződés adatait, a lejárt és meg nem fizetett tartozással kapcsolatos adatokat tartalmazza. Emellett felkerül a listára minden olyan személy, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése, illetve a 10 Világgazdaság, Regulázhatók-e a bankok?, 20. o

11 bankkártya használat során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja. 12 Az említett országos rendszerekhez való kapcsolódás szinte kötelezően ajánlott és szükséges, ésszerű is. Ennek megvalósulására a technika lehetőséget is ad. Bár az ország egyes részein a telefonvonalak állapota kívánnivalót hagy maga után, más alternatív megoldások is szóba jöhetnek. Pótolhatja azok hiányát rádiófrekvenciás, illetve műholdas kapcsolat. Az más kérdés, hogy ennek milyen költségvonzata van. I.3 Gazdasági környezet A gazdasági környezet talán az egyik legnagyobb befolyásoló erővel bíró tényező. Az ország, illetve azon belül a különböző területek, régiók, települések elhelyezkedése, fejlettsége, infrastruktúrája, a gazdaság vérkeringésébe való bekapcsolódása, a termelés jellege, szektorális megoszlása, stb. alapvetően meghatározza a lakosság, mint gazdasági szereplők lehetőségeit, s nagymértékben befolyásolja szükségleteit, igényeit. Például egy fejlett iparral megáldott településen nagyobb a szolgáltatások iránti igény, a fizetőképes kereslet hatására virágzik a kereskedelem, s mindez visszahat a foglalkoztatottságra. Minél pezsgőbb az élet, annál nagyobbak a lehetőségek és az igények a banki szolgáltatásokkal szemben is. Más szükséglete van annak az embernek, aki egy nagyvárosban él és más annak, aki egy isten háta mögötti kis faluban, ahová már vasút sem vezet, a főutak is messze elkerülik. Szintén meghatározó lehet az országhatár közelsége ha van határátkelőhely, akkor előny lehet, ha nincs, akkor csak az elszigeteltséget növeli. Legalább ilyen fontos a turizmus szerepe, hiszen például sokkal nagyobb az igény a valutaváltás és a bankkártya-használati lehetőségek iránt egy üdülőhelyen, mint ott, ahová csak véletlenül téved egy idegen. E szempont vizsgálatánál figyelembe kell venni a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség mértékét. Hiszen minél többen dolgoznak és van rendszeres jövedelmük, annál többen helyezik el megtakarított pénzüket betét formájában a bankban, vagy hajtanak végre beruházásokat. Így nőhet a vásárlási hajlandóság és ezáltal a felvett hitelek összege is

12 A foglalkoztatottságon belül további fontos szerepet játszik a jövedelmek mértéke. Hiszen alacsonyabb jövedelem esetén egyértelműen kisebb a megtakarított pénzösszeg, és ilyenkor a kölcsön vagy hitel igénybevételét is jobban meg kell gondolni. Az utóbbi öt évben óriási mértékű volt mind a bruttó, mind a nettó bérkiáramlás Magyarországon. A reálbérek pedig a csökkenő infláció és munkabért terhelő adók mellett szintén nagy növekedést mutattak grafikon A foglalkoztatottak számának és a munkanélküliek arányának változása Foglalkoztatottság Foglalkoztatottak száma Munkanélküliségi ráta (ILO) 9,0 3980,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3960,0 3940,0 3920,0 3900,0 3880,0 3860,0 3840,0 0, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. 3820, Forrás: Pénzügyminisztérium Mindez rendkívül kedvező volt a hazai bankok számára, akik csillagászati eredményeket értek el évről évre. A trend 2007-ben megfordulni látszik, ugyanis a lakosság rendelkezésre álló jövedelme a megszorító intézkedések hatására várhatóan csökkenni fog, míg az árak ismét gyorsabban fognak emelkedni. Ez a jelenség várhatóan erősen kihat majd a megtakarítások piacára. A jövedelem visszaesése a Takarékszövetkezeteket érzékenyebben érintheti abból a szempontból, hogy mivel ügyfélkörének átlagos jövedelme alacsonyabb, így egy főre eső megtakarítása is elmarad a banki ügyfelekétől, és a reálbérek (és nyugdíjak) esése adott esetben az összes megtakarítást felemésztheti, míg a bankok esetében pusztán a mértéke csökken. További negatív következménye a fentieknek, hogy nyilvánvalóan romlik a lakosság hitelvisszafizető-képessége is

13 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90, I. 2. grafikon A keresetek alakulása között Keresetek alakulása (%) Bruttó átlagkereset Nettó átlagkereset Egy keresőre jutó reálbér II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII I. II. Forrás: Pénzügyminisztérium A munkanélküliség is nagy szerepet játszik a banki szolgáltatások igénybevételében. Ennek oka, hogy az állás nélkül, minimálbéren illetve segélyen élő lakosoknak nincsen megtakarított pénzük, amit betét formájában elhelyezhetnének, valamint kellő jövedelem hiányában hitel igénylésére sem jogosultak. Magyarország e tekintetben más országokhoz viszonyítva a középmezőnyben foglal helyet. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy tavaly november óta folyamatosan nő a munkanélküliek száma hazánkban (november: 7,7%, december: 7,8%; január-február: 7,9%;), és ezzel csökken a bankok potenciális ügyfeleinek száma. 15 A bankok egyik fontos ügyfélkörét a vállalkozások teszik ki, melyek működéséhez nélkülözhetetlen folyószámla megléte. De tekintve, hogy a hitelintézetek jutalékot számolnak fel a vállalkozások folyószámlán bonyolított forgalma után, ezek a cégek csak akkor jelentenek igazán nyereséget a pénzintézet számára, ha folyamatos fejlődésen mennek keresztül, és állandó, rendszeres, sőt növekvő forgalmat bonyolítanak le. A banki szolgáltatások igénybevételére jellemző, hogy az év vége felé közeledve nő a kölcsönök iránti érdeklődés. Ennek oka, hogy az emberek többsége családtagjaikat, vagy éppen saját magukat valamilyen értékesebb tárggyal kívánják megajándékozni Karácsony alkalmával. A ballagás és az esküvő hasonlóan különleges alkalmak

14 A tavaszi mezőgazdasági munkák és a tatarozás illetve felújítás időszakai szintén megemelik a hitelek iránti keresletet a tavaszi-nyári időszakban. A forint árfolyamának szintje szintén nagy befolyásolással bír, hiszen az erős forint kedvez a bankszektornak is. A forint erősödésével (elsősorban olyan kulcsvalutákkal szemben, mint az EUR, CHF, USD) a devizában refinanszírozott hitelek törlesztőrészletei forintban csökkennek, így javul a fizetési hányad, amellyel javul az ilyen terméket kínáló bankok hitelportfoliója. Az árfolyamváltozás hatása persze összetett, hiszen a bank számára a devizában denominált követelések ill. kötelezettségek nettó pozíciójától függ. Különösen fontos gazdasági indikátor a pénzintézeti szektorban az infláció, hiszen ez határozza meg a bankok mutatóinak reálváltozását. Ha például a kamat vagy jutalékbevételek növekedése az infláció alatt marad, akkor reálértelemben csökkenő bevételekről beszélünk. Ezzel szorosan összefügg az ország jellemző kamat- ill. hozamszintje, amely erősen kihat az elérhető kamatmarzsra. Minél magasabb az irányadó kamatláb, illetve a magyarországi hozamszint, annál magasabb a hitel és betétkamatok közötti különbség is. Hozzá tartozik ehhez a gondolatmenethez, hogy magas kamatkörnyezet általában magas inflációs környezetben jellemző, hiszen a Jegybank az irányadó kamatláb megemelésével emeli a hozamkörnyezetet, amellyel erősíti a hazai fizetőeszközt, így csökkentve az importáruk árszínvonalát. A hazai bankok nyugat-európai társaiknál háromszor nagyobb jövedelmezősége éppen a magas kamatmarzsból adódik. I.4 Természeti környezet Az ökológiai környezet elemzésekor a vállalat és a természet viszonyrendszerét vizsgáljuk. E viszonyok lehetnek működést meghatározóak (pl. talajminőség), kockázat jellegűek (légszennyezettség), melyek vizsgálata egyre fontosabb a fenntartható fejlődés szempontjából. Azaz egyre inkább ügyelni kell arra, hogy a természeti erőforrások felhasználása, illetve a termeléssel együtt járó környezetkárosítás csak olyan mértékű legyen, amely nem veszélyezteti az élővilág fennmaradását, illetve az életszínvonal fenntartásához szükséges termelést. Nézzünk meg néhány, a pénzintézeteket érintő ilyen tényezőt! 15

15 Nem megfelelő időjárási viszonyok következtében megnő az igény a hitelfelvételek iránt. Ilyen következménnyel járhat nyáron a hosszú csapadék nélküli időszak, melynek következtében a szárazságból eredő károkat elkerülendő a gazdák kénytelenek földjeiket öntözni, mely többletkiadással jár. Illetve télen fennáll a fagykár veszélye, melynek következményeit a jövedelem-kiesést a termelő szintén kénytelen banki szolgáltatással kompenzálni. A talajvíz és fagykár okozta többletköltségek szintén arra kényszerítik a lakosságot, hogy kölcsönért forduljanak a bankhoz, kivétel, ha a természeti eseményekre fel voltak készülve, és idejében megfelelő biztosítást kötöttek. Viszont sajnos nem minden védhető ki biztosítás segítségével. (pl. vis major) E tényező azonban összességében nem befolyásolja jelentősen a hitelintézeti szektor működését. A változékony időjárás elsősorban a biztosítók kockázatait növeli meg. I.5 Politikai és jogi környezet Minden vállalkozás, gazdálkodó szervezet számára lényeges az a politikai, illetve a korlátokat felállító, a tevékenységet szabályozó jogi környezet, amelyben működik. Ilyen szempontból a marketing lehetőségeit az adott országban működő piaci rendszer nagymértékben befolyásolja. Elsősorban a Hitel és Pénzintézeti Törvény az, ami megszabja a pénzintézetek működési feltételeit, engedélyt ad új intézmény alapítására és dönt a nyújtható szolgáltatások köréről. Ennek részletes ismertetését lentebb folytatom, de előtte tekintsük át, hogy melyek azok a tényezők, amik ezen a témán belül szintén hatnak a bankok működésére. Nemzetközi események szintén befolyásolják a bankok mindennapjait, hiszen ezek hatással vannak az alapkamat változására, ami befolyásolja a bankok által nyújtott hitelek kamatának nagyságát is. Ilyen események lehetnek a Közel-Keleten zajló népfelkelések, az iraki háború vagy éppen terrorista merényletek, melyek hatással lehetnek mind az energia-, mind a kőolaj árára. Ennek következtében ha áremelést feltételezünk a háztartások megtakarításai a nagyobb kiadások eredményeképpen csökkennek, így a bankoknál igénybevett szolgáltatások mértéke is apadásnak indul. A legutóbbi energiaár-emelés szerencsére mérsékelt hatást eredményezett köszönhetően az enyhe télnek, így a kezdeti riadalmak ellenére a háztartások számára nem járt többletkiadással. 16

16 Az adózással kapcsolatos előírások szintén hatást gyakorolnak a szektorra. Erre jó példa a 2006 végén meghirdetett kamatadó bevezetése, melynek következtében a bankok kedvező néhol kétszámjegyű kamatozású betétek elhelyezésére adtak lehetőséget. (Melyek azonban a meghatározott feltételek miatt csak a magas jövedelemmel és megtakarítással rendelkező ügyfelek számára voltak elérhetők.) Az utóbbi időben többször is bebizonyosodott, hogy a politikai kockázatokkal komolyan kell számolni Magyarországon, a bankok működését szabályozó különböző jogszabályok ugyanis szinte állandóan változnak. Erre jó példa még a fenti kamatadón kívül a banki különadó, mely két évig élt, 2007-től pedig bevezették a hitelintézeti járadékot és szeptember 1-től a szolidaritási adót, illetve megváltoztatták a jelzálogbankok működésének feltételeit. De ide sorolhatjuk a különböző lakáshitel támogatások folytonos változtatgatását, vagy akár a Sulinet programot is, amely történelmileg tekintve rövid idő alatt óriási forgalmat generált a bankok számára, majd most hirtelen megszűntették ez utóbbira az adókedvezményt, mely csökkenő hitelkeresletet eredményez. A verseny erősödésére hatott, hogy a rendszerváltáskor megszűnt a szabad bankválasztás korábbi tilalma és ezáltal az egyszámlarendszer is. Ennek következtében a vállalatok számára lehetővé vált, hogy ne csak egy banknál vezessenek számlát. A bankszektor működésének szabályait alapvetően a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény (Hpt.) szabályozza. Ebben többek között a végezhető tevékenységek körét jelölik meg; az engedélyeztetési eljárás menetét írják le; a szükséges minimális tőkekövetelményt határozzák meg szervezeti típusonként (pl. bank 2 Mrd Ft, szövetkezeti hitelintézet 250 mó Ft saját tőke); a mindenkori fizetőképesség (szolvencia) fenntartása és a kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a hitelintézetek tőkemegfelelési előírásait szabályozzák (megfelelő nagyságú szavatoló tőke megléte, legalább 8 %-os fizetőképességi mutatót kell folyamatosan fenntartania); rögzítik a tulajdonlás szabályait; előírják a személyi és tárgyi feltételeket; 17

17 meghatározzák a kockázatvállalás feltételeit; tartalmazza a tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás és a befektetések korlátozását; meghatározzák a céltartalékképzés mértékét; rendelkezik a betétbiztosításról és intézményvédelemről, stb. Szintén meghatározó jelentőségű e tárgykörben a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény, pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Nemzeti Bank elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI.24.) rendelete. Működésük kereteit alapvetően befolyásolja többek között a évi C. törvény a Számvitelről, illetve a 250/2000. (XII.24.) Korm. rend. a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, valamint a 14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlévőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítéséről és értékelésének szempontjairól. Az irányadó jogszabályok alapján a pénzügyi intézmény köteles a működését meghatározó, minden területre kiterjedő belső szabályzatok kidolgozására és alkalmazására. Ennek során figyelembe kell venni a felügyeleti szervek iránymutatásait és állásfoglalásait is. Ezeken kívül számos egyéb különböző szintű jogszabály előírása szerint kell tevékenységüket folytatni, melyek nem speciálisak, hanem általános érvényűek (pl. Ptk, adójogszabályok, illeték szabályok stb.). A hitelintézet köteles az Országos Betétbiztosítási Alaphoz csatlakozni. A hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa azonnali fizetőképességét (likviditását) és mindenkori fizetőképességét (szolvenciáját). 18

18 I.6 Összegzés Megállapíthatjuk tehát, hogy a hitelintézeteknek tevékenységük során előírások sokaságának kell megfelelniük a biztonságos működés érdekében, valamint számtalan szempontot kell figyelembe venniük az eredményes gazdálkodás megvalósításáért. A társadalmi tényezők, a speciális helyi viszonyok (társadalmi, gazdasági, környezeti) által generált igényeket kell teljesíteniük (ha felvállalják) meghatározott technikai és politikai körülmények között. Ráadásul a működés körülményei, a meghatározó szempontok egy bank különböző fiókjai esetében igen eltérőek lehetnek a korábban felsorolt adottságok következtében. Ha mindez nem lenne elég, életüket színesíti, munkájukat nehezíti az egyre erősödő pénzpiaci verseny, melynek haszonélvezői reméljük mi, az ügyfelek leszünk. 19

19 II A magyar bankrendszer felépítése, jellemzői II.1 A bankrendszer főbb fejlődési szakaszai Mindenek előtt érdemes áttekinteni a bankok kialakulását és történelmük legfontosabb mérföldköveit. Ezek után nem árt osztályozni a pénzintézetek különböző formáit tevékenységeiktől függően. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, a bankok őseivel már az ókorban is találkozhattunk. Természetesen ezek nem sokban hasonlítottak a napjainkban ismert bankokhoz. Előbbiek többnyire királyi raktárházak, illetve templomok formájában jelentek meg, melyek vállalták magánbetétek őrzését, ami általában gabona formájában testesült meg. Létrejöttét tekintve legjelentősebb a Bank of England (Angol Bank) alapítása 1694-ben, mely mint az állam hitelezőinek testülete működött. Ez az esemény megteremtette a modern jegybankok fejlődésének alapjait. További fontos pénzintézetek létrejöttének időpontja 1848, amikor is a Banque de France, valamint 1875, amikor a Deutsche Reichsbank kezdte meg működését. Ezek már jegybankként folytatták tevékenységüket. Magyar banktörténet Az általános áttekintés után ismerkedjünk meg a magyarországi pénzintézetek kialakulásának történetével. Tekintve, hogy Magyarország a XX. század elejéig nagyban függött más, külföldi nagyhatalmaktól így Ausztriától is, ez hatással volt a banki fejlődésre is. Ennek következtében kezdetben Magyarország nem is rendelkezett önálló bankkal. Az Österreichische National Bankot követően 1878-ban hozták létre az Osztrák-Magyar (Österreichische-Ungarische) Bankot, amely bizonyos szinten még mindig függőséget jelentett számunkra nyugati szomszédunktól. Első önálló pénzintézetünk, a Magyar Királyi Állami Jegyintézet 1921-ben alakult, majd ezt követte 1924-ben a Magyar Nemzeti Bank létrehozása. Előbbi a jegybank 20

20 szerepét töltötte be, utóbbi pedig több tevékenység elvégzésére is jogot kapott. Ezek a következők: 16 váltók, értékpapírok, közraktári zálogjegyek leszámítolása; kézizálogra kölcsön nyújtása; letéti, betéti és zsíróüzlet folytatása; bizományi ügyletek végzése; arany és ezüst vétele és eladása; külföldi valuták és devizák eladása; bankjegyek kibocsátása. Magyarországon az 1950-es évekig csak olyan bankok működtek, melyek csak az állam és a vállalati szféra igényeit elégítették ki, így a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Beruházási Bank. Ezt a folyamatot megszakítva 1949-ben megalapították az Országos Takarékpénztárat, mely már a lakossági ügyfelek bankműveleteinek végrehajtását végezte. A bank a rendszerváltásig amit követően külföldi bankok leányvállalatai sorra jelentek meg monopolhelyzetben volt a magyar piacon. Mielőtt időben tovább haladnánk előre, fontos elmondanom, hogy a monopol pozíció ellenére nem az OTP volt az egyedüli, működő pénzintézet hazánkban. Sőt! Már a XIX. században működtek hitelszövetkezetek szerte Európában, többek között Magyarországon is. Ezek 1952-es megszüntetését követően az első takarékszövetkezet október 11-én alakult meg (működését január 1-jén kezdte meg), az OTP felügyelete alatt. Azonban ezek az intézmények nem jelentettek konkurenciát az OTP számára, hiszen kimondottan abból a célból hozták őket létre, hogy olyan kis településeken, falvakban nyújtsák pénzügyi szolgáltatásaikat, ahol erre az OTP nem képes. Bár az OTP-től való függőség 1971-ben megszűnt, az mégsem jelentette a teljes szabadságot. Ugyanis különböző rendeletek és határozatok megtiltották, hogy takarékszövetkezeti kirendeltség működjön a városokban, illetve azokon a településeken, ahol OTP fiók működik. 16 Dr. Bódy László Dr. Botos Katalin: Bankrendszer és Bankszabályozás; 7-10.o. 21

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A MAGYAR PÉNZÜGYI- ILLETVE

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN FOLYTATOTT ÁGAZATI VIZSGÁLATRÓL

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN FOLYTATOTT ÁGAZATI VIZSGÁLATRÓL 1 A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-Kapcsolatok szakirány

Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-Kapcsolatok szakirány Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-Kapcsolatok szakirány A CIB BANK ZRT FOGYASZTÁSI HITELEINEK VIZSGÁLATA ÉS A FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ALAKULÁSA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A HITELEZÉS PROBLEMATIKÁJA NAPJAINKBAN A DEVIZAHITELEK TÜKRÉBEN KÉSZÍTETTE: BARANYI

Részletesebben

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS II Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS A CIB BANK HUNGÁRIA ZRT. TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELTERMÉKEIN KERESZTÜL Készítette: Szunyog Edina

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. február (101 120. o.) HEGEDÜS JÓZSEF VÁRHEGYI ÉVA A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás

Részletesebben

A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A JELZÁLOG-HITELEZÉS SZEREPE A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Éliás János Budapest, 2000. 1 ÉLIÁS JÁNOS A JELZÁLOG-HITELEZÉS SZEREPE A MEZÕGAZDASÁG

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009

SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009 SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG HATÁSA A HAZAI

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése

Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2007 november 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 Szolgáltatóváltás a villamosenergia-

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások 6. Bankműveletek és bankszolgáltatások A pénzügyi közvetítők fontos szerepet játszanak a modern társadalom életében. 1. Egyrészt hitelekkel látják el azon gazdasági szereplőket, melyeknek pénzre van szükségük

Részletesebben