BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL Készítette: Szente Katalin Budapest, 2007.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 I A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR KÜLSŐ KÖRNYEZETÉNEK ELEMZÉSE... 6 I.1 TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 I.2 TECHNOLÓGIAI KÖRNYEZET... 9 I.3 GAZDASÁGI KÖRNYEZET I.4 TERMÉSZETI KÖRNYEZET I.5 POLITIKAI ÉS JOGI KÖRNYEZET I.6 ÖSSZEGZÉS II A MAGYAR BANKRENDSZER FELÉPÍTÉSE, JELLEMZŐI II.1 A BANKRENDSZER FŐBB FEJLŐDÉSI SZAKASZAI II.2 A BANKRENDSZER JELENLEGI FELÉPÍTÉSE II.3 A PIAC JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON II.4 ÖSSZEGZÉS III A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SZEKTOR SAJÁTOSSÁGAI III.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ III.2 AZ INTEGRÁCIÓ MA IV A VERSENYHELYZET ELEMZÉSE IV.1 A MAGYAR PÉNZINTÉZETI PIAC JELLEMZŐI A PORTERI ÖT ERŐ ALAPJÁN IV.1.1 A piac mérete és növekedési üteme IV.1.2 A piac szerkezete és a piaci részarányok IV.1.3 Az alkupozíció IV.1.4 Az ágazati átlagos költségszint IV.2 A HITELINTÉZETI SZEKTOR MARKETINGJÉNEK SAJÁTOSSÁGAI IV.2.1 A szolgáltatástermék (Product) IV.2.2 Ár és fizetési feltételek (Price) IV.2.3 Csatornapolitika (Place) IV.2.4 Kommunikációpolitika (Promotion) IV.2.5 Az emberi tényező (People) IV.2.6 A tárgyi elemek (Physical evidence) IV.2.7 A szolgáltatási folyamat (Process) IV.3 ÖSSZEGZÉS V PRIMER KUTATÁS V.1 A KUTATÁS EREDMÉNYE V.2 ÖSSZEGZÉS VI A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK VI.1 SWOT-ANALÍZIS VI.1.1 Erősségek VI.1.2 Gyengeségek VI.1.3 Lehetőségek VI.1.4 Veszélyek VI.2 JAVASLATOK BEFEJEZÉS ÁBRÁK, GRAFIKONOK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK IRODALOMJEGYZÉK

3 A részvénytársaságnál a tőke uralkodik, a szövetkezetnél szolgál. (Gide) Bevezetés Az utóbbi időkben egyre gyakrabban találkozhatunk különböző reklámhordozókon pénzintézetek hirdetéseivel. Hol a legújabb akciós betéti konstrukciót, hol hihetetlenül kedvező hitelfelvételi lehetőséget ajánlanak figyelmünkbe, máskor arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a bankot már másképpen hívják, netalántán megváltozott a hitelintézet logója. Nem csoda, ha az átlag ember egy idő után nem tudja nyomon követni az eseményeket. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a magyar bankszektor szereplőinek száma ma eléri a negyvenet (bankok száma: 32, szakosított hitelintézetek száma: 8) 1, ami a piac méretét tekintve igen magas szám. (Ebből adódóan a cégek marketingmenedzsmentjének mélyen a tarsolyába kell nyúlnia, hogy olyan reklámot kreáljon, ami megkülönbözteti a másik pénzintézettől, és emellett arra ösztönzi a potenciális ügyfelet, hogy az ő szolgáltatásait vegye igénybe.) Éppen ezért nemrég a banki szereplők lassú fogyatkozása indult meg, és a külföldi tapasztalatokra alapozva ez a csökkenő tendencia várhatóan folytatódni fog. A pénzpiaci szolgáltatók számának apadása általában a közelmúltban elindult felvásárlásoknak, átalakulásoknak és/vagy összeolvadásoknak tudható be. Így történt például, hogy februártól HVB ügyfelek már nem, csak UniCredit ügyfelek léteznek. Továbbá tárgyalás folyik az olasz CIB és Inter-Európa Bank együttműködéséről, pontosabban szólva az IEB beolvadásáról, melynek következtében a CIB Bank mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedése nagymértékben növekedhet. Ennek hatására a piaci részesedés 10 százalék fölé emelkedhet, mely az összesített rangsorban a második helyre repítheti a fúzió eredményeképpen létrejövő pénzintézetet Figyelő, 16. szám április , Egyesül a CIB és az IEB, 8. o. 4

4 Mindemellett azonban a piacon jelen lévő és biztosan helyt álló cégek továbbra is a fiókhálózat bővítését tervezik, ami együtt jár az alkalmazotti létszám növekedésével és a marketingköltségek bővülésével. A piacot tovább vizsgálva kiderül, hogy a hazai bankok többsége (több mint 90%-a) külföldi tulajdonban működik. Pár évvel ezelőtt Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy a jövőben csak az univerzális tevékenységet folytató bankok maradnak a ringben, ami csak részben látszik igaznak. Hiszen Simonyi Tamás, a KPMG szakembere szerint az univerzális bankokból túl sok van Magyarországon 3. Szemben más, a magyarországihoz hasonló gazdasági helyzetben lévő nemzetekkel, ahol két-három bank végez teljes körű szolgáltatást, hazánkban ez a szám hét-nyolc körül mozog. Tekintve, hogy az univerzális banki lét csak akkor kifizetődő, ha több mint tíz százalékos piaci részesedéssel bír az intézmény mely az OTP domináns pozícióját tekintve nehéz feladat, ezen bankok számának csökkenésével is számolni lehet. A technológiai változás is egyre nagyobb kihívások elé állítja a bankokat, ennek következtében például a hagyományos mágnescsíkkal ellátott bankkártyákat hamarosan fel kell váltaniuk a chipkártyáknak. Mindezek után kérdésként merült fel bennem, hogy ezek a változások hogyan hatnak a második világháború után újjáalakult, s 2007-ben már fél évszázados múlttal rendelkező takarékszövetkezetek működésére és a piaci versenyben betöltött szerepükre. Vajon megmaradnak, mint a falusi lakosságot egyedül kiszolgáló pénzintézet, vagy szerepüket más, nagyobb piaci részesedéssel bíró bank veszi át? Ennek vizsgálatához áttekintem és bemutatom a hazai bankszektor fejlődési történetét, a jelenlegi piaci részarányokat azon belül is a takarékok által elfoglalt pozíciót, kitérek a jogszabályi környezetre és nem utolsó sorban elemzem a szektort marketing sajátosságai alapján is, mely alapján kirajzolódhatnak a takarékszövetkezetek hiányosságai és különlegességei is. 3 Világgazdaság, március 14. Nincs vége az aranykornak, 10. o. 5

5 I A pénzintézeti szektor külső környezetének elemzése Minden más szervezethez, vállalkozáshoz, tevékenységhez hasonlóan a bankok, takarékszövetkezetek működésére is hatnak különböző külső és belső környezeti tényezők. Ebben a fejezetben az előbbiek elemzéséről számolok be. A külső környezetnek alapvetően 5 eleme van, melyek a következők: társadalmi (Social) környezet, technológiai (Technological) környezet, gazdasági (Economic) környezet, természeti (Ecological) környezet, politikai és jogi (Political) környezet. Az angol szavak kezdőbetűi alapján ezeket STEEP-tényezőknek nevezzük. A továbbiakban ezeket részletesen is tárgyalom. I.1 Társadalmi környezet Elsőként a társadalmi hatásokat veszem számon. Ezeket általában két nagy csoportra lehet osztani. Egyrészt a demográfiai azon belül is a népesség alakulása, születésszám, családmodell, nemek összetétele, másrészt a kulturális hatások vallás, iskolázottság, hagyományok azok, melyek hatással lehetnek a pénzintézeti piac működésére. Ezekről részletesen a következő néhány bekezdésben írok. Ide tartozik például a lakosság megtakarítási hajlandósága. Jelentős szempont, hogy a fogyasztók mennyire gondolnak a saját, illetve utódaik jövőjére. Szakemberek még mindig úgy gondolják, hogy a megtakarításoknak egy jelentős része nincs pénz- illetve tőkepiaci eszközökbe elhelyezve, hanem párna alatt tartott megtakarításokról van szó. A jelenség egyértelműen a magyar lakosság szokásainak, bizalmatlanságának, alacsony pénzügyi ismereteinek következménye. Az életkor is fontos szerepet játszik abban, hogy mikor kerülünk először kapcsolatba a banki szolgáltatásokkal. Jellemzően éves korában nyitja meg az ember első bankszámláját, mivel a felsőoktatási intézmények kötelezővé teszik ennek meglétét annak érdekében, hogy az ösztöndíjat arra tudják utalni. 6

6 De ha valaki nem tanul tovább főiskolán vagy egyetemen, akkor is szüksége van bankszámlára, hiszen ha nem tanul, akkor dolgozik, és így a munkáltató követeli meg számla meglétét, melyen a bér kerül jóváírásra. Ez tehát az első kapcsolat egy pénzintézettel, amely annak az igénynek a kiegyenlítése, hogy a munkánk ellenértékét minél gyorsabban megkapjuk, a pénzünket biztonságban tudjuk, illetve, hogy a kellő időben hozzájussunk. Egy bankszámla megnyitásával elkezdődik egy akár életen át tartó ügyfélkapcsolat. A bank feladata az ügyfél élete során változó szükségleteinek és igényeinek felismerése, követése, és azokra a leghatékonyabb megoldás megtalálása. Ily módon az ügyfél is részt vesz a szolgáltatás folyamatában. Az életkor továbbá fontos szerepet játszik abban, hogy ki milyen szolgáltatást vesz igénybe egy banknál. Ugyanis egyfajta ciklikusság figyelhető meg az emberek életében, melyet a pénzügyi irodalom életciklus-modellnek nevez. A modell felvázolja az ember élete során változó élethelyzeteket és a hozzájuk kapcsolható pénzáramlásokat. A nagybetűs Életbe kilépő korosztályra jellemző, hogy saját jövedelemmel illetve megtakarított pénzzel még nem rendelkezik, éppen ezért szüksége van támogatásra. Az első ilyen időszak a főiskolai, egyetemi évek lehetnek, amikor is kellő anyagi háttér hiányában a hallgató diákhitel felvételére, majd a későbbiekben ennek törlesztésére kényszerül. Ezt követően hitelfelvételre kerül sor, ha az ügyfél lakásépítésbe - illetve vásárlásba vagy autóvásárlásba kezd. Itt már keresetük segítségével jövőbeli fogyasztásuk terhére költekeznek az emberek, és ennek során a pénzügyi instrumentumok egyre szélesebb spektrumával találkoznak. A hitelfelvételi - és törlesztési időszakot kb éves kortól kezdve, követik a megtakarítás évei, amikor is az ember fel nem használt jövedelmét betétben helyezi el, vagy a későbbi magas hozam reményében befekteti. Ekkor nettó hitelfelvevőből nettó megtakarítóvá válik az egyén, és ennek következtében újból megváltoznak pénzügyi igényei. A ciklus harmadik szakaszának tagjait főként a nyugdíjas korcsoport alkotja, akiknek már általában sem kölcsön felvételére, sem betételhelyezési konstrukciókra nincs szükségük, hanem jó esetben a korábbi évek megtakarításait veszik igénybe életszínvonaluk megtartásához. Megemlítendő, hogy a takarékszövetkezeteknél ismerve az idősek takarékoskodásra való hajlamát és előrelátását - mégis van számukra 7

7 kedvező betételhelyezési lehetőség, a kegyeleti betét, melynek segítségével haláluk esetére, azaz temettetésük költségeire gyűjthetnek. Az életkor előrehaladtával tehát főleg ez a három időszak jelentkezik (hitelfelvétel, megtakarítás, felélés), amelyeket a bankoknak termékskálájuk kialakítása során fontos figyelembe venniük. Mindezekhez hozzátartozik, ezért fontos megemlíteni Magyarország korösszetételét, melyre az utóbbi években egyre inkább az elöregedés jellemző. Ennek főbb okai, hogy a lakosság tagjai egyre magasabb életkort érnek el, a születéskor várható átlagos élettartam évről-évre nő, továbbá, hogy a gyermekvállalási hajlandóság egyre fogyatkozik. A KSH 2001-ben végrehajtott kutatásából 4 kiderül, hogy 100 családra mindössze 108 gyermek jut. Továbbá az élveszületések száma évtizedek óta csökken, szemben a halálozási adatokkal 5, így a népesség száma is erőteljes csökkenésnek indult a 80-as évektől kezdődően és megfigyelhető a fiatal korosztály létszámának apadása is. Mind a fiókhálózat típusát, mind a kiterjedtségét befolyásolja a településhálózat. Ha egy bank új fiók létrehozását tervezi, fontos tényezőként hathat az egyes települések lakosságának nagysága, összetétele. A nagyméretű, kiterjedt szolgáltatási körrel rendelkező bankok számára valószínűleg nem lenne kifizetődő egy tízezres (vagy annál kisebb) lélekszámú településen fiókot nyitni. Szintén fontos figyelembe venni, hogy a lakosságon belül mekkora arányt képviselnek a családos, illetve egyedülálló személyek, valamint a fiatal illetve öreg polgárok. Hiszen feltehetőleg míg egy négyszemélyes család egy bankszámlával rendelkezik, addig négy szingli már négy bankszámlát igényel. A bankválasztásban szintén nagy szerepet játszanak a hagyományok. Itt gondolok arra, hogy ha a szülő egy pénzintézettel elégedett, azt ajánlani fogja gyermekeinek is, és ez nagyobb befolyásoló erővel bírhat bármely reklámnál. Magyarországon jellemzően alacsony a pénzügyi kultúra szintje, mely évről évre egyre szembetűnőbb. Éppen ezért a Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság decemberében kiadott tanulmányában támogatja a pénzügyi

8 ismeretek középiskolai oktatását, illetve annak az alaptantervbe történő felvételét. 6 A banki szolgáltatások mélyebb ismeretének elsajátítása hatással lehet a szektor versenykörülményeire is. I.2 Technológiai környezet A technológia az a módszer, amellyel a gazdasági erőforrások termékké és szolgáltatássá alakíthatók. 7 A bankok esetében ez elsősorban az emberi erőforrások, mint elsődleges gazdasági tényező átalakítását jelenti. Itt említhetjük meg a napjainkban mind dinamikusabbá váló informatikai fejlettséget. Hiszen ma már elképzelhetetlen, hogy a bankok fejlett számítógépes rendszer nélkül működjenek. A papír alapú számlavezetés és betételhelyezés ideje régen lejárt és a pénzintézetek egyre inkább ebbe az irányba mozdulnak el, mellyel időt és pénzt takarítanak meg. Ehhez kapcsolódik az Internet növekvő elterjedése is. Ennek köszönhetően néhány éve már otthonról is intézhetjük pénzügyeinket, végezhetünk átutalásokat, bonyolíthatunk le vásárlást. Ez az ügyfél számára is könnyítés, hiszen nem kell sorban állnia a bankban, valamint a bankok számára is kedvezőbb, mert így csökken a papírmunka és az ügyféllel való foglalkozás ideje. Az internet banking azonban kedvezőtlen hatással is járhat, amennyiben adatainkat nem kezeljük kellő odafigyeléssel. Az elmúlt időszakban ugyanis egyre gyakoribbakká váltak az adathalász-támadások, melyek célja az azonosítók megszerzése és ezáltal a bank és az ügyfél közötti kommunikációba való beavatkozás. Természetesen már készültek ennek kivédésére különböző biztonsági eszközök (ilyenek az SMS-értesítés, az egyszeri kódok alkalmazása, tranzakciólimitálás, mobilaláírás, vagy éppen a csipkártyás azonosítás) és a rendszer fejlesztése továbbra is, folyamatosan zajlik. 8 6 Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakérői Bizottság, Javaslatok a lakossági bankszolgáltatások problémáinak kezelésére, 4. o. 7 Józsa László: Marketingstratégia, 57. o. 8 Világgazdaság, Hazai vizeken az adathalászok, 12. o. 9

9 1. ábra Elektronikus bankolás 9 Elektronikus bankolás* (a magyarországi ügyfelek körében, 2007 elején, százalék) 10,69 17,06 72,25 internetbank egyéb el. szolgáltatás nem használ * A PSZÁF által megkérdezett bankok nyilatkozatai alapján Forrás: PSZÁF Értékpapír már csak dematerializált formában kerül forgalomba, sőt a tőzsdei kereskedés is már csak számítógépek segítségével zajlik a virtuális parketten. De a számítógépesítettségnek nem csak ilyesfajta előnyei vannak. Az egyre fejlettebb computeres programoknak és szoftvereknek köszönhetően a biztonság is nagymértékben javult. Minél több banki tranzakciót bonyolítunk le elektronikus úton, annál kisebb a rablási kísérletek száma, köszönhetően a korszerű módszereknek. Ugyanakkor az ügyfelek felelős viselkedése sem hiányozhat a megfelelő eredmény elérése érdekében. Az ATM-ek megjelenése és növekvő száma szintén a technológiai fejlődés eredménye. A legújabb fejlesztés pedig az ún. elektronikus pénztárca, amely a telefonkártyához hasonló technológiával tárolja a kártyán lévő egyenleget, és gyorsabb fizetést tesz lehetővé, mint a hagyományos mágnescsíkos bankkártyák. Ma már a diákigazolványok is ilyen kártyáknak tekinthetők. Bár folyamatosak a technológiai fejlesztések, sok tekintetben még mindig le vagyunk maradva. Vegyük például az infrastruktúra helyzetét, ami koránt sincs abban az állapotban, hogy minden egyes magyarországi lakos bankszámlával, illetve kártyával 9 Világgazdaság, március 21. Hazai vizeken az adathalászok, 12. o. 10

10 rendelkezzen. Merthogy a magyarországi települések nagy részén nemhogy a kártyás fizetés, de még az ATM-es készpénzfelvétel sem lehetséges. 10 A technikai fejlődés alapkövének lehet tekinteni a GIRO rendszer megalapítását, melyre még 1988 decemberében került sor. Célja, hogy a kor technikai színvonalán álló fizetési rendszer alakuljon ki, amelyben a hitelintézeti elszámolóház számítógépes informatikai és távközlési rendszerekkel nyújtja szolgáltatásait. Ennek következtében a bankok közti pénzforgalmi elszámolás teljes egészében elektronikus alapra kerül; a bankközi pozíció kiszámítása és kiegyenlítése naprakésszé válik; az úton lévő pénzek összege csökken; a fizetési forgalomhoz kapcsolódó információk pontosabbá válnak és gyorsabban jelennek meg. A GIRO ZRt. megalakulása óta folyamatos fejlődésen megy keresztül. A kezdeti egyedi bankközi tranzakciók, átutalások, majd a közvetlen csoportos megbízások feldolgozásának lehetőségét követően a legújabb fejlesztés a hitelintézeti ügyfelek okmányainak, adatainak ellenőrzése. A hitelintézetek működésének biztonságosabbá tétele érdekében pedig létrehozta az elektronikus aláírás hitelesítését célzó szolgáltatását. Emellett aktívan közreműködik a készpénzmentes társadalom kiépítésében, valamint információs és adatszolgáltatási funkciókat is ellát. 11 A jövőre való tekintettel a legfontosabb előrelépés lehet a számlaszám-átirányítás, melynek köszönhetően könnyebbé, gyorsabbá és nem utolsó sorban olcsóbbá válhat a pénzintézetek közötti váltás folyamata. Ennek megvalósításában szintén a GIRO rendszernek lehet a legnagyobb szerepe Azonban ez csak akkor lehet működőképes, amennyiben az összes számlavezető pénzintézet részt vesz benne, melynek következtében valószínűleg minden hitelintézet számára kötelezővé teszik. A pénzügyi szolgáltatások minél egyszerűbb és gyorsabb lebonyolítása érdekében a GIRO mellett a KHR, azaz a Központi Hitelinformációs Rendszer is a hitelintézetek segítségére van. A KHR olyan adós lista, amely két fő csoportra osztható fel. Egyrészt a vállalkozói, mely teljes körű, másrészt a lakossági nyilvántartásra, ahol a késedelemben lévők találhatók. A KHR az adott ügyfél személy- és lakcím azonosító adatait, és a kölcsönszerződés adatait, a lejárt és meg nem fizetett tartozással kapcsolatos adatokat tartalmazza. Emellett felkerül a listára minden olyan személy, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése, illetve a 10 Világgazdaság, Regulázhatók-e a bankok?, 20. o

11 bankkártya használat során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja. 12 Az említett országos rendszerekhez való kapcsolódás szinte kötelezően ajánlott és szükséges, ésszerű is. Ennek megvalósulására a technika lehetőséget is ad. Bár az ország egyes részein a telefonvonalak állapota kívánnivalót hagy maga után, más alternatív megoldások is szóba jöhetnek. Pótolhatja azok hiányát rádiófrekvenciás, illetve műholdas kapcsolat. Az más kérdés, hogy ennek milyen költségvonzata van. I.3 Gazdasági környezet A gazdasági környezet talán az egyik legnagyobb befolyásoló erővel bíró tényező. Az ország, illetve azon belül a különböző területek, régiók, települések elhelyezkedése, fejlettsége, infrastruktúrája, a gazdaság vérkeringésébe való bekapcsolódása, a termelés jellege, szektorális megoszlása, stb. alapvetően meghatározza a lakosság, mint gazdasági szereplők lehetőségeit, s nagymértékben befolyásolja szükségleteit, igényeit. Például egy fejlett iparral megáldott településen nagyobb a szolgáltatások iránti igény, a fizetőképes kereslet hatására virágzik a kereskedelem, s mindez visszahat a foglalkoztatottságra. Minél pezsgőbb az élet, annál nagyobbak a lehetőségek és az igények a banki szolgáltatásokkal szemben is. Más szükséglete van annak az embernek, aki egy nagyvárosban él és más annak, aki egy isten háta mögötti kis faluban, ahová már vasút sem vezet, a főutak is messze elkerülik. Szintén meghatározó lehet az országhatár közelsége ha van határátkelőhely, akkor előny lehet, ha nincs, akkor csak az elszigeteltséget növeli. Legalább ilyen fontos a turizmus szerepe, hiszen például sokkal nagyobb az igény a valutaváltás és a bankkártya-használati lehetőségek iránt egy üdülőhelyen, mint ott, ahová csak véletlenül téved egy idegen. E szempont vizsgálatánál figyelembe kell venni a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség mértékét. Hiszen minél többen dolgoznak és van rendszeres jövedelmük, annál többen helyezik el megtakarított pénzüket betét formájában a bankban, vagy hajtanak végre beruházásokat. Így nőhet a vásárlási hajlandóság és ezáltal a felvett hitelek összege is

12 A foglalkoztatottságon belül további fontos szerepet játszik a jövedelmek mértéke. Hiszen alacsonyabb jövedelem esetén egyértelműen kisebb a megtakarított pénzösszeg, és ilyenkor a kölcsön vagy hitel igénybevételét is jobban meg kell gondolni. Az utóbbi öt évben óriási mértékű volt mind a bruttó, mind a nettó bérkiáramlás Magyarországon. A reálbérek pedig a csökkenő infláció és munkabért terhelő adók mellett szintén nagy növekedést mutattak grafikon A foglalkoztatottak számának és a munkanélküliek arányának változása Foglalkoztatottság Foglalkoztatottak száma Munkanélküliségi ráta (ILO) 9,0 3980,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3960,0 3940,0 3920,0 3900,0 3880,0 3860,0 3840,0 0, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. 3820, Forrás: Pénzügyminisztérium Mindez rendkívül kedvező volt a hazai bankok számára, akik csillagászati eredményeket értek el évről évre. A trend 2007-ben megfordulni látszik, ugyanis a lakosság rendelkezésre álló jövedelme a megszorító intézkedések hatására várhatóan csökkenni fog, míg az árak ismét gyorsabban fognak emelkedni. Ez a jelenség várhatóan erősen kihat majd a megtakarítások piacára. A jövedelem visszaesése a Takarékszövetkezeteket érzékenyebben érintheti abból a szempontból, hogy mivel ügyfélkörének átlagos jövedelme alacsonyabb, így egy főre eső megtakarítása is elmarad a banki ügyfelekétől, és a reálbérek (és nyugdíjak) esése adott esetben az összes megtakarítást felemésztheti, míg a bankok esetében pusztán a mértéke csökken. További negatív következménye a fentieknek, hogy nyilvánvalóan romlik a lakosság hitelvisszafizető-képessége is

13 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90, I. 2. grafikon A keresetek alakulása között Keresetek alakulása (%) Bruttó átlagkereset Nettó átlagkereset Egy keresőre jutó reálbér II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII I. II. Forrás: Pénzügyminisztérium A munkanélküliség is nagy szerepet játszik a banki szolgáltatások igénybevételében. Ennek oka, hogy az állás nélkül, minimálbéren illetve segélyen élő lakosoknak nincsen megtakarított pénzük, amit betét formájában elhelyezhetnének, valamint kellő jövedelem hiányában hitel igénylésére sem jogosultak. Magyarország e tekintetben más országokhoz viszonyítva a középmezőnyben foglal helyet. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy tavaly november óta folyamatosan nő a munkanélküliek száma hazánkban (november: 7,7%, december: 7,8%; január-február: 7,9%;), és ezzel csökken a bankok potenciális ügyfeleinek száma. 15 A bankok egyik fontos ügyfélkörét a vállalkozások teszik ki, melyek működéséhez nélkülözhetetlen folyószámla megléte. De tekintve, hogy a hitelintézetek jutalékot számolnak fel a vállalkozások folyószámlán bonyolított forgalma után, ezek a cégek csak akkor jelentenek igazán nyereséget a pénzintézet számára, ha folyamatos fejlődésen mennek keresztül, és állandó, rendszeres, sőt növekvő forgalmat bonyolítanak le. A banki szolgáltatások igénybevételére jellemző, hogy az év vége felé közeledve nő a kölcsönök iránti érdeklődés. Ennek oka, hogy az emberek többsége családtagjaikat, vagy éppen saját magukat valamilyen értékesebb tárggyal kívánják megajándékozni Karácsony alkalmával. A ballagás és az esküvő hasonlóan különleges alkalmak

14 A tavaszi mezőgazdasági munkák és a tatarozás illetve felújítás időszakai szintén megemelik a hitelek iránti keresletet a tavaszi-nyári időszakban. A forint árfolyamának szintje szintén nagy befolyásolással bír, hiszen az erős forint kedvez a bankszektornak is. A forint erősödésével (elsősorban olyan kulcsvalutákkal szemben, mint az EUR, CHF, USD) a devizában refinanszírozott hitelek törlesztőrészletei forintban csökkennek, így javul a fizetési hányad, amellyel javul az ilyen terméket kínáló bankok hitelportfoliója. Az árfolyamváltozás hatása persze összetett, hiszen a bank számára a devizában denominált követelések ill. kötelezettségek nettó pozíciójától függ. Különösen fontos gazdasági indikátor a pénzintézeti szektorban az infláció, hiszen ez határozza meg a bankok mutatóinak reálváltozását. Ha például a kamat vagy jutalékbevételek növekedése az infláció alatt marad, akkor reálértelemben csökkenő bevételekről beszélünk. Ezzel szorosan összefügg az ország jellemző kamat- ill. hozamszintje, amely erősen kihat az elérhető kamatmarzsra. Minél magasabb az irányadó kamatláb, illetve a magyarországi hozamszint, annál magasabb a hitel és betétkamatok közötti különbség is. Hozzá tartozik ehhez a gondolatmenethez, hogy magas kamatkörnyezet általában magas inflációs környezetben jellemző, hiszen a Jegybank az irányadó kamatláb megemelésével emeli a hozamkörnyezetet, amellyel erősíti a hazai fizetőeszközt, így csökkentve az importáruk árszínvonalát. A hazai bankok nyugat-európai társaiknál háromszor nagyobb jövedelmezősége éppen a magas kamatmarzsból adódik. I.4 Természeti környezet Az ökológiai környezet elemzésekor a vállalat és a természet viszonyrendszerét vizsgáljuk. E viszonyok lehetnek működést meghatározóak (pl. talajminőség), kockázat jellegűek (légszennyezettség), melyek vizsgálata egyre fontosabb a fenntartható fejlődés szempontjából. Azaz egyre inkább ügyelni kell arra, hogy a természeti erőforrások felhasználása, illetve a termeléssel együtt járó környezetkárosítás csak olyan mértékű legyen, amely nem veszélyezteti az élővilág fennmaradását, illetve az életszínvonal fenntartásához szükséges termelést. Nézzünk meg néhány, a pénzintézeteket érintő ilyen tényezőt! 15

15 Nem megfelelő időjárási viszonyok következtében megnő az igény a hitelfelvételek iránt. Ilyen következménnyel járhat nyáron a hosszú csapadék nélküli időszak, melynek következtében a szárazságból eredő károkat elkerülendő a gazdák kénytelenek földjeiket öntözni, mely többletkiadással jár. Illetve télen fennáll a fagykár veszélye, melynek következményeit a jövedelem-kiesést a termelő szintén kénytelen banki szolgáltatással kompenzálni. A talajvíz és fagykár okozta többletköltségek szintén arra kényszerítik a lakosságot, hogy kölcsönért forduljanak a bankhoz, kivétel, ha a természeti eseményekre fel voltak készülve, és idejében megfelelő biztosítást kötöttek. Viszont sajnos nem minden védhető ki biztosítás segítségével. (pl. vis major) E tényező azonban összességében nem befolyásolja jelentősen a hitelintézeti szektor működését. A változékony időjárás elsősorban a biztosítók kockázatait növeli meg. I.5 Politikai és jogi környezet Minden vállalkozás, gazdálkodó szervezet számára lényeges az a politikai, illetve a korlátokat felállító, a tevékenységet szabályozó jogi környezet, amelyben működik. Ilyen szempontból a marketing lehetőségeit az adott országban működő piaci rendszer nagymértékben befolyásolja. Elsősorban a Hitel és Pénzintézeti Törvény az, ami megszabja a pénzintézetek működési feltételeit, engedélyt ad új intézmény alapítására és dönt a nyújtható szolgáltatások köréről. Ennek részletes ismertetését lentebb folytatom, de előtte tekintsük át, hogy melyek azok a tényezők, amik ezen a témán belül szintén hatnak a bankok működésére. Nemzetközi események szintén befolyásolják a bankok mindennapjait, hiszen ezek hatással vannak az alapkamat változására, ami befolyásolja a bankok által nyújtott hitelek kamatának nagyságát is. Ilyen események lehetnek a Közel-Keleten zajló népfelkelések, az iraki háború vagy éppen terrorista merényletek, melyek hatással lehetnek mind az energia-, mind a kőolaj árára. Ennek következtében ha áremelést feltételezünk a háztartások megtakarításai a nagyobb kiadások eredményeképpen csökkennek, így a bankoknál igénybevett szolgáltatások mértéke is apadásnak indul. A legutóbbi energiaár-emelés szerencsére mérsékelt hatást eredményezett köszönhetően az enyhe télnek, így a kezdeti riadalmak ellenére a háztartások számára nem járt többletkiadással. 16

16 Az adózással kapcsolatos előírások szintén hatást gyakorolnak a szektorra. Erre jó példa a 2006 végén meghirdetett kamatadó bevezetése, melynek következtében a bankok kedvező néhol kétszámjegyű kamatozású betétek elhelyezésére adtak lehetőséget. (Melyek azonban a meghatározott feltételek miatt csak a magas jövedelemmel és megtakarítással rendelkező ügyfelek számára voltak elérhetők.) Az utóbbi időben többször is bebizonyosodott, hogy a politikai kockázatokkal komolyan kell számolni Magyarországon, a bankok működését szabályozó különböző jogszabályok ugyanis szinte állandóan változnak. Erre jó példa még a fenti kamatadón kívül a banki különadó, mely két évig élt, 2007-től pedig bevezették a hitelintézeti járadékot és szeptember 1-től a szolidaritási adót, illetve megváltoztatták a jelzálogbankok működésének feltételeit. De ide sorolhatjuk a különböző lakáshitel támogatások folytonos változtatgatását, vagy akár a Sulinet programot is, amely történelmileg tekintve rövid idő alatt óriási forgalmat generált a bankok számára, majd most hirtelen megszűntették ez utóbbira az adókedvezményt, mely csökkenő hitelkeresletet eredményez. A verseny erősödésére hatott, hogy a rendszerváltáskor megszűnt a szabad bankválasztás korábbi tilalma és ezáltal az egyszámlarendszer is. Ennek következtében a vállalatok számára lehetővé vált, hogy ne csak egy banknál vezessenek számlát. A bankszektor működésének szabályait alapvetően a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény (Hpt.) szabályozza. Ebben többek között a végezhető tevékenységek körét jelölik meg; az engedélyeztetési eljárás menetét írják le; a szükséges minimális tőkekövetelményt határozzák meg szervezeti típusonként (pl. bank 2 Mrd Ft, szövetkezeti hitelintézet 250 mó Ft saját tőke); a mindenkori fizetőképesség (szolvencia) fenntartása és a kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a hitelintézetek tőkemegfelelési előírásait szabályozzák (megfelelő nagyságú szavatoló tőke megléte, legalább 8 %-os fizetőképességi mutatót kell folyamatosan fenntartania); rögzítik a tulajdonlás szabályait; előírják a személyi és tárgyi feltételeket; 17

17 meghatározzák a kockázatvállalás feltételeit; tartalmazza a tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás és a befektetések korlátozását; meghatározzák a céltartalékképzés mértékét; rendelkezik a betétbiztosításról és intézményvédelemről, stb. Szintén meghatározó jelentőségű e tárgykörben a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény, pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Nemzeti Bank elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI.24.) rendelete. Működésük kereteit alapvetően befolyásolja többek között a évi C. törvény a Számvitelről, illetve a 250/2000. (XII.24.) Korm. rend. a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, valamint a 14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlévőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítéséről és értékelésének szempontjairól. Az irányadó jogszabályok alapján a pénzügyi intézmény köteles a működését meghatározó, minden területre kiterjedő belső szabályzatok kidolgozására és alkalmazására. Ennek során figyelembe kell venni a felügyeleti szervek iránymutatásait és állásfoglalásait is. Ezeken kívül számos egyéb különböző szintű jogszabály előírása szerint kell tevékenységüket folytatni, melyek nem speciálisak, hanem általános érvényűek (pl. Ptk, adójogszabályok, illeték szabályok stb.). A hitelintézet köteles az Országos Betétbiztosítási Alaphoz csatlakozni. A hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa azonnali fizetőképességét (likviditását) és mindenkori fizetőképességét (szolvenciáját). 18

18 I.6 Összegzés Megállapíthatjuk tehát, hogy a hitelintézeteknek tevékenységük során előírások sokaságának kell megfelelniük a biztonságos működés érdekében, valamint számtalan szempontot kell figyelembe venniük az eredményes gazdálkodás megvalósításáért. A társadalmi tényezők, a speciális helyi viszonyok (társadalmi, gazdasági, környezeti) által generált igényeket kell teljesíteniük (ha felvállalják) meghatározott technikai és politikai körülmények között. Ráadásul a működés körülményei, a meghatározó szempontok egy bank különböző fiókjai esetében igen eltérőek lehetnek a korábban felsorolt adottságok következtében. Ha mindez nem lenne elég, életüket színesíti, munkájukat nehezíti az egyre erősödő pénzpiaci verseny, melynek haszonélvezői reméljük mi, az ügyfelek leszünk. 19

19 II A magyar bankrendszer felépítése, jellemzői II.1 A bankrendszer főbb fejlődési szakaszai Mindenek előtt érdemes áttekinteni a bankok kialakulását és történelmük legfontosabb mérföldköveit. Ezek után nem árt osztályozni a pénzintézetek különböző formáit tevékenységeiktől függően. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, a bankok őseivel már az ókorban is találkozhattunk. Természetesen ezek nem sokban hasonlítottak a napjainkban ismert bankokhoz. Előbbiek többnyire királyi raktárházak, illetve templomok formájában jelentek meg, melyek vállalták magánbetétek őrzését, ami általában gabona formájában testesült meg. Létrejöttét tekintve legjelentősebb a Bank of England (Angol Bank) alapítása 1694-ben, mely mint az állam hitelezőinek testülete működött. Ez az esemény megteremtette a modern jegybankok fejlődésének alapjait. További fontos pénzintézetek létrejöttének időpontja 1848, amikor is a Banque de France, valamint 1875, amikor a Deutsche Reichsbank kezdte meg működését. Ezek már jegybankként folytatták tevékenységüket. Magyar banktörténet Az általános áttekintés után ismerkedjünk meg a magyarországi pénzintézetek kialakulásának történetével. Tekintve, hogy Magyarország a XX. század elejéig nagyban függött más, külföldi nagyhatalmaktól így Ausztriától is, ez hatással volt a banki fejlődésre is. Ennek következtében kezdetben Magyarország nem is rendelkezett önálló bankkal. Az Österreichische National Bankot követően 1878-ban hozták létre az Osztrák-Magyar (Österreichische-Ungarische) Bankot, amely bizonyos szinten még mindig függőséget jelentett számunkra nyugati szomszédunktól. Első önálló pénzintézetünk, a Magyar Királyi Állami Jegyintézet 1921-ben alakult, majd ezt követte 1924-ben a Magyar Nemzeti Bank létrehozása. Előbbi a jegybank 20

20 szerepét töltötte be, utóbbi pedig több tevékenység elvégzésére is jogot kapott. Ezek a következők: 16 váltók, értékpapírok, közraktári zálogjegyek leszámítolása; kézizálogra kölcsön nyújtása; letéti, betéti és zsíróüzlet folytatása; bizományi ügyletek végzése; arany és ezüst vétele és eladása; külföldi valuták és devizák eladása; bankjegyek kibocsátása. Magyarországon az 1950-es évekig csak olyan bankok működtek, melyek csak az állam és a vállalati szféra igényeit elégítették ki, így a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Beruházási Bank. Ezt a folyamatot megszakítva 1949-ben megalapították az Országos Takarékpénztárat, mely már a lakossági ügyfelek bankműveleteinek végrehajtását végezte. A bank a rendszerváltásig amit követően külföldi bankok leányvállalatai sorra jelentek meg monopolhelyzetben volt a magyar piacon. Mielőtt időben tovább haladnánk előre, fontos elmondanom, hogy a monopol pozíció ellenére nem az OTP volt az egyedüli, működő pénzintézet hazánkban. Sőt! Már a XIX. században működtek hitelszövetkezetek szerte Európában, többek között Magyarországon is. Ezek 1952-es megszüntetését követően az első takarékszövetkezet október 11-én alakult meg (működését január 1-jén kezdte meg), az OTP felügyelete alatt. Azonban ezek az intézmények nem jelentettek konkurenciát az OTP számára, hiszen kimondottan abból a célból hozták őket létre, hogy olyan kis településeken, falvakban nyújtsák pénzügyi szolgáltatásaikat, ahol erre az OTP nem képes. Bár az OTP-től való függőség 1971-ben megszűnt, az mégsem jelentette a teljes szabadságot. Ugyanis különböző rendeletek és határozatok megtiltották, hogy takarékszövetkezeti kirendeltség működjön a városokban, illetve azokon a településeken, ahol OTP fiók működik. 16 Dr. Bódy László Dr. Botos Katalin: Bankrendszer és Bankszabályozás; 7-10.o. 21

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Történelmi háttér I. 1845 - Létrejön az első magyar szövetkezet 1850-es évek A magyar hitelszövetkezetek létrejötte egybeesik az európai szövetkezetek

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzététel: 2016. november 14. Javítás : 2016. november 16. A piros betűkkel jelölt módosítás a vállalkozásoknak nyújtható megtakarítási lehetőségekről szól (4. oldal).

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről

Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről Kuttor Dániel Pál Zsolt Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2016. szeptember 16. Elszámolásforgalom Hitelintézetek,

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2010. III. ben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása A es bontásban részletezett számadatok a mellékletben található

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2007 első negyedévében összesen 1463 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2009. IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2009 IV. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint)

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint) TÁJÉKOZTATÓ A magyarországi székhelyű befektetési vállalkozások által igénybe vett harmadik fél letétkezelők közreműködésével kapcsolatos kockázatok feltérképezéséről Előzmény Az MF Global UK Limited (valamint

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2010. I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 I. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2006. IV. negyedévében összesen 1168 db írásos fogyasztói panasz érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles tevékenységet

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére 1,35 -os jegybanki alap figyelembevételével I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2015. szeptember 1-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül: 1,65 -os jegybanki alapkamat figyelembevételével Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal.

Részletesebben

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a 2010. II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 II. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András 1 Mit is gondolnak rólunk Legyél mindig kedves a bankárokkal. Legyél mindig kedves az alapkezelőkkel. Legyél mindig kedves a médiával. Ebben

Részletesebben

Lakossági bankolás. Fatér Gyula április 29.

Lakossági bankolás. Fatér Gyula április 29. Lakossági bankolás Fatér Gyula 2015. április 29. Fatér Gyula Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, diplomás közgazda 1990 Szakmai tapasztalat Budapesti Értéktőzsde, elemző, bevezetési osztályvezető 1991-1992

Részletesebben

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu Miről volt szó? Monetáris alrendszer: Kétszintű bankrendszer Jegybankok: Cél: inflációs célkövetés rendszere, árstabilitás Eszköz: irányadó ráta

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben