ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A,Cégjegyzékszám: ; Társaság ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI (továbbiakban úgy is mint eladó ) (továbbiakban mint ÁÜF ) Ez az ÁÜF a szerződő feleknek az alapjogait és kötelességeit tartalmazza az adásvételi szerződés megkötésekor, amelynek a tárgya az áru bor (továbbiakban mint áru ) eladása és vásárlása a vevőnek interneten történő megrendelése alapján (továbbiakban mint megrendelés ) az eladó interneres oldalán keresztül. Az ÁÜF az adásvételi szerződés részét képezi, amelyet az eladó a vevővel kötött a vevő kötelezőérvényű megrendelése alapján. Bevezető rendelkezések: 1. A vásárlás tárgya az áru, amely az eladó internetes oldalán található katalógusban található. Az áru elérhetőségét a eladó igazolja a vevő megrendelése alapján. A katalógusban található ár az árunak a vételárat tartalmazza ÁFÁ-val együtt. Az eladó nem garantálja az ebben a katalógusban feltüntetett áru elérhetőségét. 2. Az áru megrendelése a következő adatokat tartalmazza: a vevő megjelölése (családi név, utónév, állandó lakcím, amennyiben természetes személyről van szó, cégnév, cégjegyzékszám, közösségi (EU) adószám/adószám, a vállalkozás helye, amennyiben természetes személyről/vállalkozóról van szó vagy a cégnév, székhely, közösségi (EU) adószám/adószám), a vevő telefonos elérhetősége, cím és postacím a küldemény vevőnek történő kézbesítésére, a megrendelt áru megjelölése, annak elnevezésének és a mennyiség feltüntetésével, azaz a megrendelt áru darabszáma, az áru átadásának módja (az áru átadásának helye, amennyiben ez lehetséges): a) az áru átadása a vevőnek a hely feltüntetésével, ahová a megrendelt árut szállítani kell, azaz annak a címnek a feltüntetésével, ahová a megrendelt árut leszállítják vagy b) az áru átvétele a társaság címén: Vienna DC, Rt Fűr (Rúbaň) 1, a megrendelt áru vételára megfizetésének módja és a megrendelt áru szállításának költségei: a) átutalással az eladónak a jelen ÁÜF-ben feltüntetett bankszámlájára a kiállított számla alapján abban az esetben, ha megrendelt árut az áru átadásának helyére szállítják vagy b) készpénzben az áru átvételénél személyesen az eladó telephelyén. 3. Az adávételi szerződés az vevő és az eladó között abban a pillanatban minősül megkötöttnek, amikor a megrendelés kötelező érvényű megerősítését az eladó elektronikus postán keresztül ( ben) elküldi a vevőnek a megrendelés átvételétől számított 5 munkanapos határidőn belül, ez főleg a megrendelt áru megjelölésének és a mennyiségnek feltüntetésével történik, azaz fel van tüntetve a megrendelt áru darabszáma, a megrendelt áru kódja, az évjárat (amennyiben a megrendelés erre vonatkoztatható), a megrendelt áru elérhetősége, a megrendelt áru vételára, a fizetési feltételek (a megrendelt áru vételára megfizetésének módja), szállítási feltételek (a szállítás előrelátható időpontja, az árunak a megrendelésben feltüntetett helyre való szállításának költségei), adatok az eladóról. A megrendelőnek a rendszerbe való érkezése nem számít megrendelés eladó általi megerősítésének. Abban az esetben, ha a megrendelt áru nem elérhető, az eladó erről tájékoztatja a vevőt és a vevő jóváhagyása után a megrendelést igazolja vagy azt elutasítja. 4. A vevő jogosult indokolás nélkül megszüntetni a megrendelést bármikor az eladó kötelező érvényű megerősítése előtt. Az eladó nem köteles a megrendelést megerősíteni abban az esetben, ha a megrendelt áru nem elérhető vagy abban az esetben, ha objektív okokból nem lehetséges a vevő megrendelését megerősíteni (pl. a vevő elérhetőségének adatai hibásan vannak feltüntetve, stb.). Postacím és telephely: Fűr (Rúbaň) 1, mobil: ,

2 Bankösszeköttetés:OTP Bank Rt., számlaszám: / A vevő az eladónak a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az eladó rendesen és időben teljesítette a tájékoztatási kötelességét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelemi Törvény 3. szerint az áru eladásánál vagy a szolgáltatások nyújtásánál az eladóval távúton megkötött szerződés vagy a telephelyen kívül megkötött szerződés alapján (továbbiakban csak Törvény ). Szállítási feltételek: 1. Az eladó által visszaigazolt áru szállítása az üzemeltetési lehetőségek szerint valósul meg az áru átadásának helyére a lehető legrövidebb határidő alatt, általában az eladó részéről a kötelező érvényű visszajelzést követő 5 munkanapon belül. Kivételes esetekben az eladó meghosszabíthatja a szállítási határidőt, ezt ismételten is megteheti. A szállító kiköti a szállítási határidő meghosszabításának jogát vis maior esetekben vagy azokban az esetekben,amelyet magasabb hatalom okozott, illetve amikor objektív okok miatt nem lehetséges a szállítást elvégezni a feltételezett határidőben. A szállító kiköti a standardon feletti mennyiségű rendelés elutasításának jogát. Az előrelátható határidő megváltozásának esetében erről a tényről az eladó tájékoztatja a vevőt elektronikus úton ( ben). 2. Az áru átadásának helye a vevő megrendelése alapján kerül meghatározásra. Az eladó köteles a vevőnek leszállítani a megrendelt áru az adásvételi szerződés alapján. Az áru akkor minősül átadottnak, amikor az áru leszállítása megtörténik az áru átadásának helyére és akkor minősül átvettnek, amikor az árut a vevő vagy annak jogosult képviselője fizikailag átvette vagy az átvételt megtagadta, ezt a szállító megjelöli az átvételről szóló jegyzőkönyvben (továbbiakban az áru átadása ). Az eladó bebiztosítja a szállítást az áru átadásának helyére. A küldemény az áruval együtt mindig tartalmazza az adóigazolást számlát és a fuvarlevelet. 3. Az eladó bebiztosítja az áruszállítást a Szlovák Köztársaság területén. Az eladó jogosult az áruszállítást bebiztosítani harmadik személyeken keresztül -- szállítócégek/ futárszolgálat,stb. (továbbiakban mint szállító ). A szállítás költségei a harmadik személy (szállító cég/futárszolgálat, stb.) árjegyzéke alapján vannak meghatározva. A szállítás költségeit az áru átadásának helyére teljes mértékben a vevő állja. 4. A vevő köteles átvenni a megrendelt árut az átadás időpontjában az áru átvételének helyén személyesen, vagy bebiztosítja, hogy az árut átvegye az a személy, akit meghatalmazott arra, hogy távollétében a megrendelt árut rendesen átvegye. Az áru átvetételére meghatalmazott harmadik személy köteles az eladónak átadni az írásbeli meghatalmazás eredeti példányát. A vevő köteles az átadott árut a csomagolással együtt ellenőrizni rögtön annak átadásánál. Abban az esetben, ha a vevő észleli, hogy az áru vagy a csomagolás mechanikusan megsérült, köteles ezt a tényt közölni a szállítóval és az ő jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Az áru megrongálásának esetében a vevő köteles jelentést készíteni az áru károsodásának terjedelméről és jellegéről, amelynek helyességét a szállító igazolja. Az elkészített és az előadónak kézbesített jelentés alapján az eladó felajánlhatja az áru hibájának elhárítását, kedvezményt adhat az árura vagy ha az áru hibája nem hárítható el, a vevőnek új árut szállíthat.az eladó nem felel az árunak a szállító vagy a vevő által okozott megrongálásáért. 5. A vevő köteles a megrendelt áru átvételekor saját aláírásával vagy az általa megbízott személy aláírásával a fuvarlevélen megerősíteni a megrendelt áru szabályszerű átvételét az adásvételi szerződéssel összhangban. A vevő a megrendelt áru átvételénél egyúttal megerősíti az adóokmány a megrendelt áruról kiállítot számla átvételét is. 6. A vevő úgyszintén jogosult átvenni a megrendelt árut az eladó telephelyének helyiségeiben az eladó címén: Vienna DC Rt., Fűr (Rúbaň) 1 és az áru átvételekor készpénzben megtéríteni az áru vételárát. Abban az esetben, ha a vevő az árut nem veszi át az áru átadásának a megrendelés megerősítésében feltüntetett vagy az eladó által egyoldalúan meghosszabított,

3 tervezett időpontját követő 7 napon belül, az eladó e- Bank Rt., számlaszám: /5200 jogosult a vevőnek raktározási díjat számlázni 10 Euró összegben az áru raktározásának minden napjára. Attól naptól, amikor a vevő köteles lett volna az árut átvenni, számított 14 nap elteltével az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árut harmadik személynek eladni. Fizetési feltételek 1. A vevő köteles az eladónak megfizetni az áru vételárát az adásvételi szerződés aláírásakor az eladó érvényes árjegyzéke szerint, beleértve az eladónak az árunak az áru átadásának helyére történő szállítás költségeit, mindezt olyan módon, amelyet az adásvételi szerződés tartalmaz beleértve az eladónak az árunak az áru átadása helyére történő szállításának költségeit. A számla alapján történő fizetés esetében a vevő köteles az áru vételárát megfizetni a számlán feltüntetetett fizetési határidőben. Az eladó jogot formál a vételár megváltoztatására a jogi előírások módosításának esetében. Abban az esetben, ha a vevő az eladónak a vételárat banki átutalással fizeti meg, a fizetés napjának az a nap számít, amikor a vételár teljes egészét jóváírják az eladó számlájára. 2. Az eladó jogot formál a tájékoztatási anyagokban feltüntetett áru vételárának, annak évjáratának és a csomagolásnak módosítására, amely alapján a vásárló az árut kiválasztotta, és ezt abban az esetben is megteheti, ha a változás olyan tényekből kifolyólag történik, amelyet az eladó nem tud befolyásolni a megrendelés megerősítésétől az áruleszállításáig tartó időszakban. 3. A vevő az áru tulajdonjogát akkor szerzi meg, amikor az eladónak a teljes vételárat megfizette. Az áru megrongálásának veszélye a vásárlóra akkor száll át, amikor a vevő az árut átveszi az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor, amikor az eladó lehetővé tette a vevő számára azt, hogy az áruval rendelkezzen akkor is, ha a vevő az árut nem vette át. Elállás az adásvételi szerződéstől 1. A vevő, mint fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. A fogyasztó érvényesítheti a szerződéstől való elállás jogát az eladónál írásban vagy ben az címen. A fogyasztó a szerződéstől való elállásáshoz formanyomtatványt is használhat. Ha a vevő így dönt, az eladónak az áruval együtt vissza kell küldenie az írásbeli nyilatkozatot a szerződéstől való elállásról a vevő azonosítójának feltüntetésével, a fizetésről szóló igazolást, a megrendelés számát és dátumát, az áru jellemzőit és a számlaszámot, amelyre a vételárat vissza kell küldeni. A vevő, aki nem fogyasztó csak abban az esetben jogosult a szerződéstől írásban tett nyilatkozatban elállni, ha az eladó nem teljesíti az áruszállítás feltételeit az adásvételi szerződés szerint összhangban a jelen ÁÜF-kel. 2. A fogyasztó köteles legkésőbb a szerződéstől való elállást követő tizennégy napon belül az árut visszaküldeni vagy azt az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére megbízott személynek átadni. Ez nem érvényes akkor, amikor az eladó javasolja, hogy az árut személyesen vagy a megbízott személyen keresztül átveszi. Az előző mondat szerinti határidő betartottnak számít, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján szállításra adták. A vevő köteles az árut olyam módon visszaadni, hogy az biztosítva és védve legyen a megrongálástól (a küldemény típusának meg kell felelnie az áru típusának), ugyanakkor az eladó nem felel az áru esetleges elvesztéséért vagy megrongálódásáért annak a rendeltetés helyére, azaz a Vienna DC Rt., Fűr (Rúbaň) 1. címre való kézbesítése előtt. 3. A vevő köteles az eladónak az árut hibátlanul, eredeti csomagolásban visszatéríteni, beleértve a dokumentációt, kellékeket és a fizetésről szóló elismervényt, a Vienna DC Rt., Fűr (Rúbaň) 1. címre, vagy az árut személyesen átadni ezen a címen. 4. A szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles a vételárat visszadni a fogyasztónak

4 azelőtt, hogy az eladónak az árut kézbesítették vagy amíg a fogyasztó nem mutatja be az áru elküldését igazoló nyugtát az eladónak, ez alól kivételt jelent, ha az eladó javasolja, hogy az árut személyesen vagy az általa megbízott személy közreműködésével átveszi. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó csak az árunak az eladóhoz vagy az eladó által az áru visszavételére megbízott személyhez való visszatérítésének a költségeit állja. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó beleegyezett abba, hogy a költségeket saját maga állja, vagy ha nem teljesítette a Törvény 3. 1.bek.i) pontjában feltüntetett kötelességeit. A fogyasztó felel az áru értékének csökkenéséért, amely abból keletkezett, hogy a fogyasztó úgy kezelte az árut, hogy az meghaladta az áru tulajdonsága és funkciója ellenőrzéséhez szükséges bánásmódot. A fogyasztó nem felel az áru értékének csökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztónak a szerződéstől való elállás jogára vonatkozó tájékoztatási kötelességét a Törvény 3. 1.bek.h) pontja szerint. 5. Abban az esetben, ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől és az eladónak kézbesíti az árut, amely nem volt használva, az eredeti csomagolásban van, nincs megrongálva és hiánytalan, az eladó a vevőnek visszatéreti a teljes vételárat, amelyet a vásárlótól elfogadott azért az áruért, amely fel van tüntetve a megrendelés kötelező érvényű igazolásában vagy annak részét, beleértve a szállításnak és az áru átadásának költségeit, postai díjat, egyéb költséget és illetéket, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való érvényes és hatályos elállástól számított 14 munkanapon belül bankátutalással a vevő által meghatározott bankszámlára. Az eladó nem köteles a fogyasztónak megtéríteni a módosított költségeit, ha a fogyasztó a kézbesítésnek más módját választotta, mint a kézbesítésnek az eladó által felajánlott legolcsóbb klasszikus módja. Módosított költségen értendő a kézbesítésnek a fogyasztó által választott módjának költségei és az eladó által felajánlott, a kézbesítésnek legolcsóbb klasszikus módjának költségei közötti különbség. 6. Abban az esetben, ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől és az eladónak visszaszállítja az árut, amely használva volt és megrongálódott, vagy hiányos, a vevőnek az eladó visszatéríti a vételárat, amelyet a vevőtől elfogadott azért az áruért, amely fel van tüntetve a megrendelés kötelező érvényű igazolásában vagy annak részét, csökkentve az árun keletkezett kár értékével (hiányos tartalom, megrongálódott csomagolás, használt vagy tönkretett áru, stb.) és a használt áru eredeti állapotba való helyezésének értékével, összhangban a Polgári Törvénykönyv 457. paragrafusával, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való érvényes és hatályos elállástól számított 14 munkanapon belül bankátutalással a vevő által meghatározott bankszámlára. 7. A szerződéstől való elállásra nincs lehetőség azoknál az áruknál, amelyeknél a gyártó meghatározta a raktározás feltételeit. A Vienna DC a.s. társaság által készített borok tárolása sötét helyiségben fekvő helyzetben, 12 C foktól 16 C fokig terjedő hőmérsékleten ajánlott. A bor tolerálható vizuális változásának tekintendő, ha a raktározás során megjelenik a borsav, illetve a borkő kicsapódása. 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a standard mennyiség feletti megrendelés esetén vagy akkor, amikor a vevő az áru megvásárlásának vagy az áru átvétele igazolásának céljára érvénytelen, illetve bármilyen módon hamisított dokumentumokat nyújt be, vagy a vevő valamilyen okból nem veszi át az árut a szabályszerűen előrejelzett vagy megállapodott időpontban, vagy a tartalékok kiárusítása, az áru hozzáférhetetlensége esetén, illetve abban az esetben, ha az eladó minden, tőle igazságosan elvárható erőfeszítése ellenére sem képes az árut a vevőnek az ÁÜF-ben meghatározott határidőben vagy árban átadni, vagy már eltelt 14 nap attól a naptól számítva, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni és azt nem vette át. 9. Ha az eladó nem teljesíti az adásvételi szerződést, mert a megrendelt árut nem tudja átadni, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a vevőt és 14 napon belül visszatéríteni neki az áruért kifizetett vételárat vagy előleget, ha az eladó a vevővel nem állapodik meg pótteljesítésben. Pótteljesítés esetén az eladó köteles a vevőnek átadni az árut ugyanolyan minőségben és árban. Amennyiben az eladó és a vevő nem állapodnak meg a pótteljesítésben, az eladó köteles megtéríteni a vevőnek mindazt a bebizonyított költségét, ami neki az áru megrendelésével összefüggésben keletkezett. Reklamációk kezelésének rendje (felelősség a hibákért, jótállás, reklamálás) 1. Az eladó nem felelős azokért az esetleges károkért, amelyet a szállító okozott, ez alól kivételt jelent, ha

5 az árut saját szállítóeszközével szállítja. Abban esetben, ha bebizonyosul, hogy a szállított áru rossz minőségben vagy megrongálva volt átadva/kézbesítve, a vevőnek joga van az áru ugyanolyan értékű áruért való ingyenes kicserélésére. Elismert hibának csak a minőség bizonyítottan szenzorikus megrongálása számít, és ez az áru többségi tartalmának visszaadásánál. Az áru ismételt szállításának költségeit, csakúgy mint a megrongált árunak a Vienna DC a.s. társaságnak a Fűr (Rúbaň) 1 szám alatti címére való visszaszállítás költségeit teljes mértékben a vevő állja. Az eladó ebben az esetben nem téríti meg a vevőnek az áru első átadásának költségeit. Az eladó nem felel az árunak a szállító vagy a vásárló által okozott megrongálásáért (az üveg összetörése vagy megrongálása, stb.). 2. Az eladó felel az áru hibájáért és a vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesíteni az eladónál a hatályos reklamációs rend szerint. A vevő az eladónak elküldött megrendelésével igazolja, hogy szabályszerűen tájékoztatva volt az áru reklamációjának módjáról és feltételeiről, beleértve a reklamáció érvényesítése helyére vonatkozó adatokat. 3. A reklamációs rend vonatkozik a vevő által az eladó internetes oldalán keresztül, a jelen ÁÜF szerint megrendelt és megvásárolt árura. A vevőnek joga van az árura való jótállás jogát érvényesíteni, ha az áru olyan hibákat tartalmaz, amelyet a gyártó, a szállító vagy az eladó okozott, a jótállás akkor vonatkozik, ha az árut az eladónál vásárolták. A vevő köteles az áru átvétélénél az árut leellenőrizni. Ha ezt elmulasztja, jogát az átvételnél észlelt hibák elhárítására csak akkor érvényesítheti, ha bebizonyítja, hogy az árunak ezek a hibái már az átvétel időpontjában megvoltak. A vevő reklamációra és panaszra vonatkozó jogát az eladónál érvényesítheti a jelen ÁÜF-ben feltüntetett címen. 4. A jótállási idő alatt a vevőnek joga van a hibák ingyenes elhárítására azt követően, hogy az árut annak kellékeivel és dokumentációjával együtt átadta az eladó jogosult képviselőjének az áru eredeti csomagolásában együtt a fizetésről szóló eliismervénnyel. 5. A vevő döntése alapján, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. értelmében melyik jogát érvényesíti az eladó vagy a meghatározott személy köteles meghatározni a reklamáció elintézésének módját azonnal, bonyolult esetekben a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben legkésőbb a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül. A reklamáció elintézése módjának meghatározása után az eladó vagy a meghatározott személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetekben a reklamációt később is el lehet intézni. A reklamációt minden esetben el kell intézni legkésőbb a reklamáció jogának érvényesítésétől számított 30 napon belül. A reklamáció elintézése határidejének eltelte után a fogyasztónak joga van a szerződéstől való elállásra vagy joga van az áru új árura való kicserélésére. 6. Ha a vevő az áru reklamációjának jogát az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónapon belül érvényesítette, az eladó reklamációt csak a szakértő véleménye vagy az autorizált, notifikált vagy akkreditált személy álláspontja, illetve meghatározott személy álláspontja alapján utasíthatja el (továbbá az áru szakértői elbírálása ). A szakértői elbírálás eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti a vevőtől a szakértői elbírálás költségeinek, illetve az áru szakértői elbírálásával összefüggő más költségeinek megtérítését. Abban az esetben, ha a vevő a termék reklamációjának jogát az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónapon belül érvényesítette és ezt az eladó elutasította, az a személy, aki a reklamációt elintézte köteles az árut szakértői elbírálásra elküldeni. Ha a vevő elküldi az árut szakértői elbírálásra a reklamáció elintézéséről szóló bizonylatban meghatározott személynek, a szakértői elbírálás költségeit, csakúgy mint az egyéb, ezzel összefüggésben célirányosan ráfordított költségeit az eladó állja függetlenül a szakértői elbírálás eredményétől. Ha a vevő szakértői elbírálással bebizonyítja, hogy az eladó felelős az áru vevő által reklamált hibájáért, a reklamáció jogát ismételten érvényesítheti, az áru szakértői elbírálásának ideje alatt a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a vevőnek a reklamáció joga érvényesítésének napjától számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakértői elbírásával összefüggő valamennyi költségét, valamint az ezzel összefüggő valamennyi célirányosan ráfordított költségét. Az ismételten érvényesített reklamációt nem lehetséges elutasítani. 7. A vevőnek nincs joga érvényesíteni a jótállást azokra hibákra, amelyekre az eladó az adásvételi

6 szerződés megkötése idején figyelmeztette a vevőt, vagy amelyekről, azokra a körülményekre való tekintettel, amelyek mellett az adásvételi szerződést megkötötte, tudnia kellett. Az eladó jogot formál a hibás árunak hasonló paraméterekkel bíró árura való kicserélésére. 8.A vevőnek a jótállás jogának érvényesítése az eladónál megszűnik, ha: - nem terjeszti elő az áru vagy az áru kellékének fizetéséről szóló bizonylatot, fuvarlevelet, - az áru átvételénél nem jelenti be az áru látható hibáit, - áru jótállási idejének elteltével, - az árunak a vevő általi mechanikus megrongálásával, - az árut olyan körülmények között raktározza, amelyek a nedvességtartalma, vegyi és mechanikai hatásai nem felelnek meg az áru természetes környezetének, - az árut nem szakszerűtlen kezelik, szolgálják fel vagy elmulasztják az áruról való gondoskodást, - az áru visszafordíthatatlan és/ vagy előre nem látható események miatt károsodik, - az áru véletlenszerűen megromlik vagy az állaga véletlenszerűen rosszabodik, - az áru a szállításnál, vízzel, tűzzel, statikus vagy atmoszférikus villanyárammal, vagy más felsőbb hatalom beavatkozásával megrongálódik. 9. Az áru átadása és annak vevő általi átvétele után a szolgáltató és az eladó nem felel azokért a károkért, amelyet a vevő okozott azzal, hogy az áruról nem szakszerűen gondoskodott vagy az árut nem szakszerűen raktározta. 10. Az eladó köteles a reklamációt elintézni és a reklamációs eljárást befejezni az alábbi módszerek egyike szerint: az áru kicserélésével, az áru vételárának visszatérítésével, az áru vételárából arányos árengedmény kifizetésével, írásbeli felszólítással az eladó által meghatározott teljesítés átvételével, a reklamáció elutasításának megindoklásával. 11. Az eladó köteles a reklamáció módjának meghatározásáról és a reklamáció elintézéséről írásbeli igazolást adni legkésőbb a reklamáció joga érvényesítésenek napjától számított 30 napon belül postai úton, futár- vagy szállító szolgálat útján, illetve ben. 12. A jótállási idő az adásvételi szerződés megkötése napjától számított 24 hónap és az áru átvételének napjától telik. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló nem használhatta az árut az áru hibájának reklamálása okából. Az áru új árura való kicserélésének esetén a vevő igazolást kap, amelyben fel van tüntetve a kicserélt áru, az esetleges további reklamációk, az eredeti fuvarlevél és ennek a reklamációról szóló igazolásnak az alapján érvényesíthetők. Az árunak új árura való kicserélése esetén a jótállás az új áru átvételének napjától kezdődik és csak az új árura vonatkozik. 13. A reklamáció elintézése csak a vevő által a reklamáció keretében érvényesített hibákra vonatkozik. 14. Ha az áru hibát mutat, a vevőnek joga van a reklamáció érvényesítésére az eladó telephelyén úgy, hogy az árut az áru hibái terjedelmének és jellegének pontos írásbeli megjelölésével a saját költségén az eladó telephelyére szállítja. 15. Az áru reklamációs eljárása, amelyet az eladónak objektíven kézbesíteni lehet azzal a nappal kezdődik, amikor teljesültek a következő feltételek, nevezetesen: a reklamált árunak az áru hibái terjedelmének és jellegénél pontos írásbeli megjelölésével a vevőtől az eladó telephelyére történő szállítása. A reklamációs eljárás megkezdése egyúttal a reklamáció érvényesítésének napja is. A reklamált árut szükséges elszállítani az eladó telephelyére, a, Fűr (Rúbaň) 1 címen, ha azt az eladó nem határozza meg másképpen. 16. Az eladó köteles a reklamációt elfogadni a telephelyén a, Fűr (Rúbaň) 1 címen. 17. Az eladó a vevőnek igazolást állít ki az áru reklamációjának érvényesítéséről az eladó által választott megfelelő formában, pl. ben vagy írásbeli formában, amelyben köteles pontosan megjelölni az áru hibáit és figyelmeztetni a fogyasztót a jogaira, amelyek megilletik őt a Polgári

7 Törvénykönyv 622. és 623. értelmében. Ha a reklamációt távúton történő kommunikáción keresztül érvényesítik, az eladó köteles a vevőnek azonnal igazolást kézbesíteni a reklamáció érvényesítéséről, ha nem lehetséges az igazolást azonnal kézbesíteni, azt felesleges halogatás nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló igazolással együtt, az igazolást a reklamáció érvényesítéséről nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van a reklamáció érvényesítését más módon felmutatni. Személyes adatok és azok védelme: 1. A szerződő felek megegyeztek, hogy a vevő abban az esetben, ha természetes személy köteles közölni az eladóval: a családi nevét, utónevét, az állandó lakhelyének címét beleértve a postai irányítószámot is, telefonszámát, címét, az írásbeli küldemények kézbesítésének címét, abban az esetben, ha természetes személy, aki vállalkozik köteles tudatni az eladóval: a cégnevét, cégjegyzékszámát, közösségi (EU) ÁFA számát, vállalkozásának helyét beleértve a postai irányítószámot, telefonszámát, e- mail címét, az írásbeli küldemények kézbesítésének postai címét és a bankszámlaszámot, abban az esetben ha a vásárló jogi személy köteles az eladóval tudatni: a cég elnevezését/cégnevét, címét beleértve a postai irányítószámot is, cégjegyzékszámát, közösségi (EU) ÁFA számát, telefonszámát, címét, az írásbeli küldemények kézbesítésének postai címét és a bankszámlaszámot. 2. A vevő kijelenti, hogy beleegyezik a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a személyes adatok védelméről, a törvénytárban a 122/2013. szám alatt megjelent törvény bek értelmében abba, hogy az eladó kezelje és tárolja a személyes adatait, főleg azokat, amelyek fentebb vannak feltüntetve és/vagy amelyek szükségesek az eladó tevékenységéhez és feldolgozza azokat az eladó valemenyi információs rendszerében. Az eladó kötelezi magát, hogy a vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogi előírásaival összhangban kezeli. A vevő ezt a belegyezését határozatlan időre adja. A személyes adatok kezelésére szóló beleegyezést a vevő bármikor írásban visszavonhajta. A beleegyezés érvényét veszi a vevő által a beleegyezés visszavonásának az eladóhoz való kézbesítése napjától számított 30 napon belül. Az ÁÜF közös és záró rendelkezései: 1. Az adatokat, amelyek a vevő megrendelésében vannak feltüntetve, vagy az adásvételi szerződésben feltüntetett feltételeket csak az eladó előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges megváltoztatni. 2. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásbeli formában volt megkötve, bármilyen módosítás csak írásbeli formában történhet. 3. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a közöttük lévő kommunikáció mindenekelőtt ben történik. 4. Azokra a viszonyokra, amelyeket a jelen ÁÜF nem szabályoz mindenekelőtt a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény illetékes rendelkezései és a Szlovák Köztársaság egyéb hatályos és érvényes jogi előírásai vonatkoznak. 5. A vevő kijelenti, hogy eladó áruja vásárlási feltételeit vele szabályszerűen megismertették, azok számára érthetőek és kötelezi magát ezeknek a feltételeknek és az ÁÜF betartására. 6. A vevő az eladónak való megrendelés elküldésével igazolja, hogy az ÁÜF-et teljes terjedemében elolvasta és ezekkel egyetért. 7. Az eladó jogot formál a jelen ÁÜF módosítására. Az ÁÜF és annak módosításai

8 érvényesek és hatályosak annak az eladó internetes oldalán való közzétételével.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

2. A vevő az a fizikai vagy jogi személy, aki elektronikus rendelést küldött az üzleti rendszernek.

2. A vevő az a fizikai vagy jogi személy, aki elektronikus rendelést küldött az üzleti rendszernek. Általános üzleti feltételek I. Általános rendelkezések és meghatározások 1. Általános üzleti feltételek ( a továbbiakban csak feltételek ) a vevő és az AIGAIM SLOVAKIA, s.r.o. Platanová 25, 010 01 Žilina,

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján http://allorabyzia.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A rendelését kérjük E-mailen, keresztül küldje el a rendeles@gorogszena.hu címre, A rendelés során kérjük, adja meg a következő információkat:

A rendelését kérjük E-mailen, keresztül küldje el a rendeles@gorogszena.hu címre, A rendelés során kérjük, adja meg a következő információkat: Rendelés folyamata: 1. A rendelés E-mailben történik, melynek során: A rendelését kérjük E-mailen, keresztül küldje el a rendeles@gorogszena.hu címre, A rendelés során kérjük, adja meg a következő információkat:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy Általános Szerződési Feltételek a www.gerincem.hu webáruházból történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.gerincem.hu webáruház és a weblap üzemeltetője: Cégnév: Oláh Viktor

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz Örömmel üdvözöljük a Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt (1163 Budapest, Kövirózsa út 5.) által üzemeltetett

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft Vásárlási lehetőségek: 1. Online www.sztani.hu webáruházunkban 2. E-mail: info@sztani.hu címen 3. Telefonon: 06 70 341 0140 telefonszámon Fizetési módok: 1. Utánvéttel: a termék átvételekor 2. (Paypal)/

Részletesebben

Általános kereskedelmi feltételek

Általános kereskedelmi feltételek Általános kereskedelmi feltételek A VALPLAST SK, spol. s r.o. társaság (Cégjegyzékszám: 47129778, székhelye: Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, bejegyezve a Pozsony I [Bratislava I] kerületi járásbíróságának

Részletesebben

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai Kérjük, olvassa el az alábbi vásárlói tájékoztatót! Amennyiben Ön él privát áruházunkban a vásárlás lehetőségével, akkor eladó és vevő közt szerződéses viszony keletkezik. Az alábbi dokumentum a http://www.tur-mix.hu/

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

Ü zletszaba lyzat. Általános Szerződési Feltételek

Ü zletszaba lyzat. Általános Szerződési Feltételek Ü zletszaba lyzat Általános Szerződési Feltételek Az alábbi dokumentum az Elitmobil Gumicentrum Kft., továbbiakban mint Eladó által üzemeltetett internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rastaclat.hu honlap (a továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) üzemeltetője a Be Positive Ppl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása A jelen általános szerződési feltételek a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Eladó ), mint Eladó

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság;

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság; KERETSZERZŐDÉS amely az aláírás napján jött létre egyrészről az ASSONO Magyarország Távközlési Kft. Székhely: 1142 Budapest, Rákos tér 34. Cg. 01-09-730.753, adószám: 12460906-2-42 bankszámlaszám: Magyarországi

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF):

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL A markabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. Cégjegyzékszáma: 01-09-567193, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

A kiszállítás költsége a rendelt termékek össz súlyától függ (csomagolással együtt), melynek költsége:

A kiszállítás költsége a rendelt termékek össz súlyától függ (csomagolással együtt), melynek költsége: Vásárlási feltételek A termék kiválasztása A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

A Webáruházmûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.

A Webáruházmûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll. Általános Szerzõdési és Felhasználási feltételek www.auto-multimedia.hu Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Információ: A következő általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi árucikkére érvényesek. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁ OS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁ OS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁ OS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Gastroquality Webáruház (Gastro Quality 1173 Budapest 522 utca 4.; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései I. Az elektronikus szerződéskötés lépései I/1. Megrendelő űrlap kitöltése A Felhasználó

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Dénes Krisztián Patrik E.V. Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. Adószám: 66916686-1-31 Nyilvántartási szám: 40876088 Bejegyző: Okmányiroda,

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ÁSZF. 4.A matrac.gtportal.eu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

ÁSZF. 4.A matrac.gtportal.eu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. ÁSZF A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lineaflex-Bútor Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 84. cégjegyzékszám:01-09-883360 (FB) ; adószáma: 13986946-2-43;

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bringo Csengő web áruházat Kiss Botond Huba egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kiss Botond Huba egyéni vállalkozó

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a KVENTA Kft Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló

Részletesebben

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek!

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek! Babavilág Webshop Szerződés (Baba-Ker Kft.) Üzemeltető: Baba-Ker Kft. (Babavilág Gyermekáruház) Székhelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Telephelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Adószám: 12826980-2-09

Részletesebben