ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A,Cégjegyzékszám: ; Társaság ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI (továbbiakban úgy is mint eladó ) (továbbiakban mint ÁÜF ) Ez az ÁÜF a szerződő feleknek az alapjogait és kötelességeit tartalmazza az adásvételi szerződés megkötésekor, amelynek a tárgya az áru bor (továbbiakban mint áru ) eladása és vásárlása a vevőnek interneten történő megrendelése alapján (továbbiakban mint megrendelés ) az eladó interneres oldalán keresztül. Az ÁÜF az adásvételi szerződés részét képezi, amelyet az eladó a vevővel kötött a vevő kötelezőérvényű megrendelése alapján. Bevezető rendelkezések: 1. A vásárlás tárgya az áru, amely az eladó internetes oldalán található katalógusban található. Az áru elérhetőségét a eladó igazolja a vevő megrendelése alapján. A katalógusban található ár az árunak a vételárat tartalmazza ÁFÁ-val együtt. Az eladó nem garantálja az ebben a katalógusban feltüntetett áru elérhetőségét. 2. Az áru megrendelése a következő adatokat tartalmazza: a vevő megjelölése (családi név, utónév, állandó lakcím, amennyiben természetes személyről van szó, cégnév, cégjegyzékszám, közösségi (EU) adószám/adószám, a vállalkozás helye, amennyiben természetes személyről/vállalkozóról van szó vagy a cégnév, székhely, közösségi (EU) adószám/adószám), a vevő telefonos elérhetősége, cím és postacím a küldemény vevőnek történő kézbesítésére, a megrendelt áru megjelölése, annak elnevezésének és a mennyiség feltüntetésével, azaz a megrendelt áru darabszáma, az áru átadásának módja (az áru átadásának helye, amennyiben ez lehetséges): a) az áru átadása a vevőnek a hely feltüntetésével, ahová a megrendelt árut szállítani kell, azaz annak a címnek a feltüntetésével, ahová a megrendelt árut leszállítják vagy b) az áru átvétele a társaság címén: Vienna DC, Rt Fűr (Rúbaň) 1, a megrendelt áru vételára megfizetésének módja és a megrendelt áru szállításának költségei: a) átutalással az eladónak a jelen ÁÜF-ben feltüntetett bankszámlájára a kiállított számla alapján abban az esetben, ha megrendelt árut az áru átadásának helyére szállítják vagy b) készpénzben az áru átvételénél személyesen az eladó telephelyén. 3. Az adávételi szerződés az vevő és az eladó között abban a pillanatban minősül megkötöttnek, amikor a megrendelés kötelező érvényű megerősítését az eladó elektronikus postán keresztül ( ben) elküldi a vevőnek a megrendelés átvételétől számított 5 munkanapos határidőn belül, ez főleg a megrendelt áru megjelölésének és a mennyiségnek feltüntetésével történik, azaz fel van tüntetve a megrendelt áru darabszáma, a megrendelt áru kódja, az évjárat (amennyiben a megrendelés erre vonatkoztatható), a megrendelt áru elérhetősége, a megrendelt áru vételára, a fizetési feltételek (a megrendelt áru vételára megfizetésének módja), szállítási feltételek (a szállítás előrelátható időpontja, az árunak a megrendelésben feltüntetett helyre való szállításának költségei), adatok az eladóról. A megrendelőnek a rendszerbe való érkezése nem számít megrendelés eladó általi megerősítésének. Abban az esetben, ha a megrendelt áru nem elérhető, az eladó erről tájékoztatja a vevőt és a vevő jóváhagyása után a megrendelést igazolja vagy azt elutasítja. 4. A vevő jogosult indokolás nélkül megszüntetni a megrendelést bármikor az eladó kötelező érvényű megerősítése előtt. Az eladó nem köteles a megrendelést megerősíteni abban az esetben, ha a megrendelt áru nem elérhető vagy abban az esetben, ha objektív okokból nem lehetséges a vevő megrendelését megerősíteni (pl. a vevő elérhetőségének adatai hibásan vannak feltüntetve, stb.). Postacím és telephely: Fűr (Rúbaň) 1, mobil: ,

2 Bankösszeköttetés:OTP Bank Rt., számlaszám: / A vevő az eladónak a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az eladó rendesen és időben teljesítette a tájékoztatási kötelességét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelemi Törvény 3. szerint az áru eladásánál vagy a szolgáltatások nyújtásánál az eladóval távúton megkötött szerződés vagy a telephelyen kívül megkötött szerződés alapján (továbbiakban csak Törvény ). Szállítási feltételek: 1. Az eladó által visszaigazolt áru szállítása az üzemeltetési lehetőségek szerint valósul meg az áru átadásának helyére a lehető legrövidebb határidő alatt, általában az eladó részéről a kötelező érvényű visszajelzést követő 5 munkanapon belül. Kivételes esetekben az eladó meghosszabíthatja a szállítási határidőt, ezt ismételten is megteheti. A szállító kiköti a szállítási határidő meghosszabításának jogát vis maior esetekben vagy azokban az esetekben,amelyet magasabb hatalom okozott, illetve amikor objektív okok miatt nem lehetséges a szállítást elvégezni a feltételezett határidőben. A szállító kiköti a standardon feletti mennyiségű rendelés elutasításának jogát. Az előrelátható határidő megváltozásának esetében erről a tényről az eladó tájékoztatja a vevőt elektronikus úton ( ben). 2. Az áru átadásának helye a vevő megrendelése alapján kerül meghatározásra. Az eladó köteles a vevőnek leszállítani a megrendelt áru az adásvételi szerződés alapján. Az áru akkor minősül átadottnak, amikor az áru leszállítása megtörténik az áru átadásának helyére és akkor minősül átvettnek, amikor az árut a vevő vagy annak jogosult képviselője fizikailag átvette vagy az átvételt megtagadta, ezt a szállító megjelöli az átvételről szóló jegyzőkönyvben (továbbiakban az áru átadása ). Az eladó bebiztosítja a szállítást az áru átadásának helyére. A küldemény az áruval együtt mindig tartalmazza az adóigazolást számlát és a fuvarlevelet. 3. Az eladó bebiztosítja az áruszállítást a Szlovák Köztársaság területén. Az eladó jogosult az áruszállítást bebiztosítani harmadik személyeken keresztül -- szállítócégek/ futárszolgálat,stb. (továbbiakban mint szállító ). A szállítás költségei a harmadik személy (szállító cég/futárszolgálat, stb.) árjegyzéke alapján vannak meghatározva. A szállítás költségeit az áru átadásának helyére teljes mértékben a vevő állja. 4. A vevő köteles átvenni a megrendelt árut az átadás időpontjában az áru átvételének helyén személyesen, vagy bebiztosítja, hogy az árut átvegye az a személy, akit meghatalmazott arra, hogy távollétében a megrendelt árut rendesen átvegye. Az áru átvetételére meghatalmazott harmadik személy köteles az eladónak átadni az írásbeli meghatalmazás eredeti példányát. A vevő köteles az átadott árut a csomagolással együtt ellenőrizni rögtön annak átadásánál. Abban az esetben, ha a vevő észleli, hogy az áru vagy a csomagolás mechanikusan megsérült, köteles ezt a tényt közölni a szállítóval és az ő jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Az áru megrongálásának esetében a vevő köteles jelentést készíteni az áru károsodásának terjedelméről és jellegéről, amelynek helyességét a szállító igazolja. Az elkészített és az előadónak kézbesített jelentés alapján az eladó felajánlhatja az áru hibájának elhárítását, kedvezményt adhat az árura vagy ha az áru hibája nem hárítható el, a vevőnek új árut szállíthat.az eladó nem felel az árunak a szállító vagy a vevő által okozott megrongálásáért. 5. A vevő köteles a megrendelt áru átvételekor saját aláírásával vagy az általa megbízott személy aláírásával a fuvarlevélen megerősíteni a megrendelt áru szabályszerű átvételét az adásvételi szerződéssel összhangban. A vevő a megrendelt áru átvételénél egyúttal megerősíti az adóokmány a megrendelt áruról kiállítot számla átvételét is. 6. A vevő úgyszintén jogosult átvenni a megrendelt árut az eladó telephelyének helyiségeiben az eladó címén: Vienna DC Rt., Fűr (Rúbaň) 1 és az áru átvételekor készpénzben megtéríteni az áru vételárát. Abban az esetben, ha a vevő az árut nem veszi át az áru átadásának a megrendelés megerősítésében feltüntetett vagy az eladó által egyoldalúan meghosszabított,

3 tervezett időpontját követő 7 napon belül, az eladó e- Bank Rt., számlaszám: /5200 jogosult a vevőnek raktározási díjat számlázni 10 Euró összegben az áru raktározásának minden napjára. Attól naptól, amikor a vevő köteles lett volna az árut átvenni, számított 14 nap elteltével az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árut harmadik személynek eladni. Fizetési feltételek 1. A vevő köteles az eladónak megfizetni az áru vételárát az adásvételi szerződés aláírásakor az eladó érvényes árjegyzéke szerint, beleértve az eladónak az árunak az áru átadásának helyére történő szállítás költségeit, mindezt olyan módon, amelyet az adásvételi szerződés tartalmaz beleértve az eladónak az árunak az áru átadása helyére történő szállításának költségeit. A számla alapján történő fizetés esetében a vevő köteles az áru vételárát megfizetni a számlán feltüntetetett fizetési határidőben. Az eladó jogot formál a vételár megváltoztatására a jogi előírások módosításának esetében. Abban az esetben, ha a vevő az eladónak a vételárat banki átutalással fizeti meg, a fizetés napjának az a nap számít, amikor a vételár teljes egészét jóváírják az eladó számlájára. 2. Az eladó jogot formál a tájékoztatási anyagokban feltüntetett áru vételárának, annak évjáratának és a csomagolásnak módosítására, amely alapján a vásárló az árut kiválasztotta, és ezt abban az esetben is megteheti, ha a változás olyan tényekből kifolyólag történik, amelyet az eladó nem tud befolyásolni a megrendelés megerősítésétől az áruleszállításáig tartó időszakban. 3. A vevő az áru tulajdonjogát akkor szerzi meg, amikor az eladónak a teljes vételárat megfizette. Az áru megrongálásának veszélye a vásárlóra akkor száll át, amikor a vevő az árut átveszi az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor, amikor az eladó lehetővé tette a vevő számára azt, hogy az áruval rendelkezzen akkor is, ha a vevő az árut nem vette át. Elállás az adásvételi szerződéstől 1. A vevő, mint fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. A fogyasztó érvényesítheti a szerződéstől való elállás jogát az eladónál írásban vagy ben az címen. A fogyasztó a szerződéstől való elállásáshoz formanyomtatványt is használhat. Ha a vevő így dönt, az eladónak az áruval együtt vissza kell küldenie az írásbeli nyilatkozatot a szerződéstől való elállásról a vevő azonosítójának feltüntetésével, a fizetésről szóló igazolást, a megrendelés számát és dátumát, az áru jellemzőit és a számlaszámot, amelyre a vételárat vissza kell küldeni. A vevő, aki nem fogyasztó csak abban az esetben jogosult a szerződéstől írásban tett nyilatkozatban elállni, ha az eladó nem teljesíti az áruszállítás feltételeit az adásvételi szerződés szerint összhangban a jelen ÁÜF-kel. 2. A fogyasztó köteles legkésőbb a szerződéstől való elállást követő tizennégy napon belül az árut visszaküldeni vagy azt az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére megbízott személynek átadni. Ez nem érvényes akkor, amikor az eladó javasolja, hogy az árut személyesen vagy a megbízott személyen keresztül átveszi. Az előző mondat szerinti határidő betartottnak számít, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján szállításra adták. A vevő köteles az árut olyam módon visszaadni, hogy az biztosítva és védve legyen a megrongálástól (a küldemény típusának meg kell felelnie az áru típusának), ugyanakkor az eladó nem felel az áru esetleges elvesztéséért vagy megrongálódásáért annak a rendeltetés helyére, azaz a Vienna DC Rt., Fűr (Rúbaň) 1. címre való kézbesítése előtt. 3. A vevő köteles az eladónak az árut hibátlanul, eredeti csomagolásban visszatéríteni, beleértve a dokumentációt, kellékeket és a fizetésről szóló elismervényt, a Vienna DC Rt., Fűr (Rúbaň) 1. címre, vagy az árut személyesen átadni ezen a címen. 4. A szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles a vételárat visszadni a fogyasztónak

4 azelőtt, hogy az eladónak az árut kézbesítették vagy amíg a fogyasztó nem mutatja be az áru elküldését igazoló nyugtát az eladónak, ez alól kivételt jelent, ha az eladó javasolja, hogy az árut személyesen vagy az általa megbízott személy közreműködésével átveszi. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó csak az árunak az eladóhoz vagy az eladó által az áru visszavételére megbízott személyhez való visszatérítésének a költségeit állja. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó beleegyezett abba, hogy a költségeket saját maga állja, vagy ha nem teljesítette a Törvény 3. 1.bek.i) pontjában feltüntetett kötelességeit. A fogyasztó felel az áru értékének csökkenéséért, amely abból keletkezett, hogy a fogyasztó úgy kezelte az árut, hogy az meghaladta az áru tulajdonsága és funkciója ellenőrzéséhez szükséges bánásmódot. A fogyasztó nem felel az áru értékének csökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztónak a szerződéstől való elállás jogára vonatkozó tájékoztatási kötelességét a Törvény 3. 1.bek.h) pontja szerint. 5. Abban az esetben, ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől és az eladónak kézbesíti az árut, amely nem volt használva, az eredeti csomagolásban van, nincs megrongálva és hiánytalan, az eladó a vevőnek visszatéreti a teljes vételárat, amelyet a vásárlótól elfogadott azért az áruért, amely fel van tüntetve a megrendelés kötelező érvényű igazolásában vagy annak részét, beleértve a szállításnak és az áru átadásának költségeit, postai díjat, egyéb költséget és illetéket, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való érvényes és hatályos elállástól számított 14 munkanapon belül bankátutalással a vevő által meghatározott bankszámlára. Az eladó nem köteles a fogyasztónak megtéríteni a módosított költségeit, ha a fogyasztó a kézbesítésnek más módját választotta, mint a kézbesítésnek az eladó által felajánlott legolcsóbb klasszikus módja. Módosított költségen értendő a kézbesítésnek a fogyasztó által választott módjának költségei és az eladó által felajánlott, a kézbesítésnek legolcsóbb klasszikus módjának költségei közötti különbség. 6. Abban az esetben, ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől és az eladónak visszaszállítja az árut, amely használva volt és megrongálódott, vagy hiányos, a vevőnek az eladó visszatéríti a vételárat, amelyet a vevőtől elfogadott azért az áruért, amely fel van tüntetve a megrendelés kötelező érvényű igazolásában vagy annak részét, csökkentve az árun keletkezett kár értékével (hiányos tartalom, megrongálódott csomagolás, használt vagy tönkretett áru, stb.) és a használt áru eredeti állapotba való helyezésének értékével, összhangban a Polgári Törvénykönyv 457. paragrafusával, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való érvényes és hatályos elállástól számított 14 munkanapon belül bankátutalással a vevő által meghatározott bankszámlára. 7. A szerződéstől való elállásra nincs lehetőség azoknál az áruknál, amelyeknél a gyártó meghatározta a raktározás feltételeit. A Vienna DC a.s. társaság által készített borok tárolása sötét helyiségben fekvő helyzetben, 12 C foktól 16 C fokig terjedő hőmérsékleten ajánlott. A bor tolerálható vizuális változásának tekintendő, ha a raktározás során megjelenik a borsav, illetve a borkő kicsapódása. 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a standard mennyiség feletti megrendelés esetén vagy akkor, amikor a vevő az áru megvásárlásának vagy az áru átvétele igazolásának céljára érvénytelen, illetve bármilyen módon hamisított dokumentumokat nyújt be, vagy a vevő valamilyen okból nem veszi át az árut a szabályszerűen előrejelzett vagy megállapodott időpontban, vagy a tartalékok kiárusítása, az áru hozzáférhetetlensége esetén, illetve abban az esetben, ha az eladó minden, tőle igazságosan elvárható erőfeszítése ellenére sem képes az árut a vevőnek az ÁÜF-ben meghatározott határidőben vagy árban átadni, vagy már eltelt 14 nap attól a naptól számítva, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni és azt nem vette át. 9. Ha az eladó nem teljesíti az adásvételi szerződést, mert a megrendelt árut nem tudja átadni, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a vevőt és 14 napon belül visszatéríteni neki az áruért kifizetett vételárat vagy előleget, ha az eladó a vevővel nem állapodik meg pótteljesítésben. Pótteljesítés esetén az eladó köteles a vevőnek átadni az árut ugyanolyan minőségben és árban. Amennyiben az eladó és a vevő nem állapodnak meg a pótteljesítésben, az eladó köteles megtéríteni a vevőnek mindazt a bebizonyított költségét, ami neki az áru megrendelésével összefüggésben keletkezett. Reklamációk kezelésének rendje (felelősség a hibákért, jótállás, reklamálás) 1. Az eladó nem felelős azokért az esetleges károkért, amelyet a szállító okozott, ez alól kivételt jelent, ha

5 az árut saját szállítóeszközével szállítja. Abban esetben, ha bebizonyosul, hogy a szállított áru rossz minőségben vagy megrongálva volt átadva/kézbesítve, a vevőnek joga van az áru ugyanolyan értékű áruért való ingyenes kicserélésére. Elismert hibának csak a minőség bizonyítottan szenzorikus megrongálása számít, és ez az áru többségi tartalmának visszaadásánál. Az áru ismételt szállításának költségeit, csakúgy mint a megrongált árunak a Vienna DC a.s. társaságnak a Fűr (Rúbaň) 1 szám alatti címére való visszaszállítás költségeit teljes mértékben a vevő állja. Az eladó ebben az esetben nem téríti meg a vevőnek az áru első átadásának költségeit. Az eladó nem felel az árunak a szállító vagy a vásárló által okozott megrongálásáért (az üveg összetörése vagy megrongálása, stb.). 2. Az eladó felel az áru hibájáért és a vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesíteni az eladónál a hatályos reklamációs rend szerint. A vevő az eladónak elküldött megrendelésével igazolja, hogy szabályszerűen tájékoztatva volt az áru reklamációjának módjáról és feltételeiről, beleértve a reklamáció érvényesítése helyére vonatkozó adatokat. 3. A reklamációs rend vonatkozik a vevő által az eladó internetes oldalán keresztül, a jelen ÁÜF szerint megrendelt és megvásárolt árura. A vevőnek joga van az árura való jótállás jogát érvényesíteni, ha az áru olyan hibákat tartalmaz, amelyet a gyártó, a szállító vagy az eladó okozott, a jótállás akkor vonatkozik, ha az árut az eladónál vásárolták. A vevő köteles az áru átvétélénél az árut leellenőrizni. Ha ezt elmulasztja, jogát az átvételnél észlelt hibák elhárítására csak akkor érvényesítheti, ha bebizonyítja, hogy az árunak ezek a hibái már az átvétel időpontjában megvoltak. A vevő reklamációra és panaszra vonatkozó jogát az eladónál érvényesítheti a jelen ÁÜF-ben feltüntetett címen. 4. A jótállási idő alatt a vevőnek joga van a hibák ingyenes elhárítására azt követően, hogy az árut annak kellékeivel és dokumentációjával együtt átadta az eladó jogosult képviselőjének az áru eredeti csomagolásában együtt a fizetésről szóló eliismervénnyel. 5. A vevő döntése alapján, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. értelmében melyik jogát érvényesíti az eladó vagy a meghatározott személy köteles meghatározni a reklamáció elintézésének módját azonnal, bonyolult esetekben a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben legkésőbb a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül. A reklamáció elintézése módjának meghatározása után az eladó vagy a meghatározott személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetekben a reklamációt később is el lehet intézni. A reklamációt minden esetben el kell intézni legkésőbb a reklamáció jogának érvényesítésétől számított 30 napon belül. A reklamáció elintézése határidejének eltelte után a fogyasztónak joga van a szerződéstől való elállásra vagy joga van az áru új árura való kicserélésére. 6. Ha a vevő az áru reklamációjának jogát az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónapon belül érvényesítette, az eladó reklamációt csak a szakértő véleménye vagy az autorizált, notifikált vagy akkreditált személy álláspontja, illetve meghatározott személy álláspontja alapján utasíthatja el (továbbá az áru szakértői elbírálása ). A szakértői elbírálás eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti a vevőtől a szakértői elbírálás költségeinek, illetve az áru szakértői elbírálásával összefüggő más költségeinek megtérítését. Abban az esetben, ha a vevő a termék reklamációjának jogát az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónapon belül érvényesítette és ezt az eladó elutasította, az a személy, aki a reklamációt elintézte köteles az árut szakértői elbírálásra elküldeni. Ha a vevő elküldi az árut szakértői elbírálásra a reklamáció elintézéséről szóló bizonylatban meghatározott személynek, a szakértői elbírálás költségeit, csakúgy mint az egyéb, ezzel összefüggésben célirányosan ráfordított költségeit az eladó állja függetlenül a szakértői elbírálás eredményétől. Ha a vevő szakértői elbírálással bebizonyítja, hogy az eladó felelős az áru vevő által reklamált hibájáért, a reklamáció jogát ismételten érvényesítheti, az áru szakértői elbírálásának ideje alatt a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a vevőnek a reklamáció joga érvényesítésének napjától számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakértői elbírásával összefüggő valamennyi költségét, valamint az ezzel összefüggő valamennyi célirányosan ráfordított költségét. Az ismételten érvényesített reklamációt nem lehetséges elutasítani. 7. A vevőnek nincs joga érvényesíteni a jótállást azokra hibákra, amelyekre az eladó az adásvételi

6 szerződés megkötése idején figyelmeztette a vevőt, vagy amelyekről, azokra a körülményekre való tekintettel, amelyek mellett az adásvételi szerződést megkötötte, tudnia kellett. Az eladó jogot formál a hibás árunak hasonló paraméterekkel bíró árura való kicserélésére. 8.A vevőnek a jótállás jogának érvényesítése az eladónál megszűnik, ha: - nem terjeszti elő az áru vagy az áru kellékének fizetéséről szóló bizonylatot, fuvarlevelet, - az áru átvételénél nem jelenti be az áru látható hibáit, - áru jótállási idejének elteltével, - az árunak a vevő általi mechanikus megrongálásával, - az árut olyan körülmények között raktározza, amelyek a nedvességtartalma, vegyi és mechanikai hatásai nem felelnek meg az áru természetes környezetének, - az árut nem szakszerűtlen kezelik, szolgálják fel vagy elmulasztják az áruról való gondoskodást, - az áru visszafordíthatatlan és/ vagy előre nem látható események miatt károsodik, - az áru véletlenszerűen megromlik vagy az állaga véletlenszerűen rosszabodik, - az áru a szállításnál, vízzel, tűzzel, statikus vagy atmoszférikus villanyárammal, vagy más felsőbb hatalom beavatkozásával megrongálódik. 9. Az áru átadása és annak vevő általi átvétele után a szolgáltató és az eladó nem felel azokért a károkért, amelyet a vevő okozott azzal, hogy az áruról nem szakszerűen gondoskodott vagy az árut nem szakszerűen raktározta. 10. Az eladó köteles a reklamációt elintézni és a reklamációs eljárást befejezni az alábbi módszerek egyike szerint: az áru kicserélésével, az áru vételárának visszatérítésével, az áru vételárából arányos árengedmény kifizetésével, írásbeli felszólítással az eladó által meghatározott teljesítés átvételével, a reklamáció elutasításának megindoklásával. 11. Az eladó köteles a reklamáció módjának meghatározásáról és a reklamáció elintézéséről írásbeli igazolást adni legkésőbb a reklamáció joga érvényesítésenek napjától számított 30 napon belül postai úton, futár- vagy szállító szolgálat útján, illetve ben. 12. A jótállási idő az adásvételi szerződés megkötése napjától számított 24 hónap és az áru átvételének napjától telik. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló nem használhatta az árut az áru hibájának reklamálása okából. Az áru új árura való kicserélésének esetén a vevő igazolást kap, amelyben fel van tüntetve a kicserélt áru, az esetleges további reklamációk, az eredeti fuvarlevél és ennek a reklamációról szóló igazolásnak az alapján érvényesíthetők. Az árunak új árura való kicserélése esetén a jótállás az új áru átvételének napjától kezdődik és csak az új árura vonatkozik. 13. A reklamáció elintézése csak a vevő által a reklamáció keretében érvényesített hibákra vonatkozik. 14. Ha az áru hibát mutat, a vevőnek joga van a reklamáció érvényesítésére az eladó telephelyén úgy, hogy az árut az áru hibái terjedelmének és jellegének pontos írásbeli megjelölésével a saját költségén az eladó telephelyére szállítja. 15. Az áru reklamációs eljárása, amelyet az eladónak objektíven kézbesíteni lehet azzal a nappal kezdődik, amikor teljesültek a következő feltételek, nevezetesen: a reklamált árunak az áru hibái terjedelmének és jellegénél pontos írásbeli megjelölésével a vevőtől az eladó telephelyére történő szállítása. A reklamációs eljárás megkezdése egyúttal a reklamáció érvényesítésének napja is. A reklamált árut szükséges elszállítani az eladó telephelyére, a, Fűr (Rúbaň) 1 címen, ha azt az eladó nem határozza meg másképpen. 16. Az eladó köteles a reklamációt elfogadni a telephelyén a, Fűr (Rúbaň) 1 címen. 17. Az eladó a vevőnek igazolást állít ki az áru reklamációjának érvényesítéséről az eladó által választott megfelelő formában, pl. ben vagy írásbeli formában, amelyben köteles pontosan megjelölni az áru hibáit és figyelmeztetni a fogyasztót a jogaira, amelyek megilletik őt a Polgári

7 Törvénykönyv 622. és 623. értelmében. Ha a reklamációt távúton történő kommunikáción keresztül érvényesítik, az eladó köteles a vevőnek azonnal igazolást kézbesíteni a reklamáció érvényesítéséről, ha nem lehetséges az igazolást azonnal kézbesíteni, azt felesleges halogatás nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló igazolással együtt, az igazolást a reklamáció érvényesítéséről nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van a reklamáció érvényesítését más módon felmutatni. Személyes adatok és azok védelme: 1. A szerződő felek megegyeztek, hogy a vevő abban az esetben, ha természetes személy köteles közölni az eladóval: a családi nevét, utónevét, az állandó lakhelyének címét beleértve a postai irányítószámot is, telefonszámát, címét, az írásbeli küldemények kézbesítésének címét, abban az esetben, ha természetes személy, aki vállalkozik köteles tudatni az eladóval: a cégnevét, cégjegyzékszámát, közösségi (EU) ÁFA számát, vállalkozásának helyét beleértve a postai irányítószámot, telefonszámát, e- mail címét, az írásbeli küldemények kézbesítésének postai címét és a bankszámlaszámot, abban az esetben ha a vásárló jogi személy köteles az eladóval tudatni: a cég elnevezését/cégnevét, címét beleértve a postai irányítószámot is, cégjegyzékszámát, közösségi (EU) ÁFA számát, telefonszámát, címét, az írásbeli küldemények kézbesítésének postai címét és a bankszámlaszámot. 2. A vevő kijelenti, hogy beleegyezik a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a személyes adatok védelméről, a törvénytárban a 122/2013. szám alatt megjelent törvény bek értelmében abba, hogy az eladó kezelje és tárolja a személyes adatait, főleg azokat, amelyek fentebb vannak feltüntetve és/vagy amelyek szükségesek az eladó tevékenységéhez és feldolgozza azokat az eladó valemenyi információs rendszerében. Az eladó kötelezi magát, hogy a vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogi előírásaival összhangban kezeli. A vevő ezt a belegyezését határozatlan időre adja. A személyes adatok kezelésére szóló beleegyezést a vevő bármikor írásban visszavonhajta. A beleegyezés érvényét veszi a vevő által a beleegyezés visszavonásának az eladóhoz való kézbesítése napjától számított 30 napon belül. Az ÁÜF közös és záró rendelkezései: 1. Az adatokat, amelyek a vevő megrendelésében vannak feltüntetve, vagy az adásvételi szerződésben feltüntetett feltételeket csak az eladó előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges megváltoztatni. 2. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásbeli formában volt megkötve, bármilyen módosítás csak írásbeli formában történhet. 3. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a közöttük lévő kommunikáció mindenekelőtt ben történik. 4. Azokra a viszonyokra, amelyeket a jelen ÁÜF nem szabályoz mindenekelőtt a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény illetékes rendelkezései és a Szlovák Köztársaság egyéb hatályos és érvényes jogi előírásai vonatkoznak. 5. A vevő kijelenti, hogy eladó áruja vásárlási feltételeit vele szabályszerűen megismertették, azok számára érthetőek és kötelezi magát ezeknek a feltételeknek és az ÁÜF betartására. 6. A vevő az eladónak való megrendelés elküldésével igazolja, hogy az ÁÜF-et teljes terjedemében elolvasta és ezekkel egyetért. 7. Az eladó jogot formál a jelen ÁÜF módosítására. Az ÁÜF és annak módosításai

8 érvényesek és hatályosak annak az eladó internetes oldalán való közzétételével.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Tartalom Jelen általános szerződési feltételek a BT Express Kft. (továbbiakban: Szállító), és az ajánlatban felkínált árut megrendelő cég, vagy személy (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei 1. Általános meghatározások. A Ptk. 379.. Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

"LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz "LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Hatály A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek I. RENDELÉSEK LEADÁSA ÉS TELJESÍTÉSE: 1. ISOROC POLSKA S.A. [Részvénytársaság], székhely: Nidzica (a továbbiakban, mint ISOROC ) a megbízó által elküldött és ISOROC által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Hunyadi Ádám egyéni vállalkozó Székhely: 1044 Budapest, Nagyszombati utca 22. Adószám: 66769958-2-41 Nyilvántartási szám: 38829091 Kibocsátó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LA Pénztárgép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forgalmazó), és a Forgalmazó által a NAV elektronikus

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek Általános vásárlási feltételek 1. Bevezetés 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte, fizetés, 3. Árak 4. Szállítási feltételek 5. Elállási jog 6. Szavatosság és jótállás 7. Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: Tanó Mónika egyéni vállalkozó Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. Telefonszám: +3630 5735 097 E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelent ÁSZF tartalmazza a Kreatív Puzzle Játék webáruházban (továbbiakban Webáruház) történő vásárlás jogi feltételeit, valamint a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerinti

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Praktiker Magyarország Építési- Barkácspiacok Kft. terméksorából kiválasztott árucikknek a) a www.praktikerwebshop.hu

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (módosítva: 2014. július 23.) FIGYELEMFELHÍVÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban, mint ÁSZF megismerése előtt szeretnénk Ügyfeleinket nyomatékosan tájékoztatni

Részletesebben