Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfelünk! Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások Ebben a kiadványban praktikus tanácsokkal szeretnénk segíteni Önnek a bankváltás átgondolásában, megtervezésében és megvalósításában. Mielőtt a tettek mezejére lép, javasoljuk, hogy a bankváltást megelőzően az alábbi szempontokat gondolja át és a saját érdekeinek szem előtt tartásával mérlegelje őket. 1) Határozza meg a bankváltás kiváltó okát (ez lehet egy vagy több is). Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatban van problémája, esetleg az ára nem megfelelő, bonyolultnak találja a feltételeit, vagy szívesen venne igénybe hasonló, de kedvezőbb feltételekkel bíró szolgáltatást, ne hamarkodja el a bankváltást. Azt javasoljuk, hogy jelenlegi bankja szolgáltatásai között próbálja meg az Ön igényének megfelelő terméket, szolgáltatást megtalálni. Ehhez a bank ügyintézői készséggel állnak a rendelkezésére, de ma már minden bank elérhetővé teszi szolgáltatásainak ismertetőjét az interneten is, így Ön otthonában kényelmesen válogathat a bankja által nyújtott lehetőségek közül. Vegye figyelembe, hogy a bankok is folyamatosan új szolgáltatásokkal állnak elő, fejlesztik termékeiket. Érdeklődjön jelenlegi bankjánál, az Ön számára kedvezőbb számlacsomagok, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről, hiszen előfordulhat, hogy az új termékek, termékcsomagok között talál az Ön számára kedvezőbb megoldást a jelenleg igénybevettnél. 2) Ha elszánta magát a bankváltásra, mindenekelőtt válassza ki azt a hitelintézetet, amely az Ön igényeinek legjobban megfelelő szolgáltatásokat kínálja. Soha ne egy bank ajánlata alapján döntsön, legalább 3-4 ajánlatot nézzen meg, hasonlítson össze, ebben az internet is segítségére lehet. A különböző bankok díjtáblázatainak összehasonlítását a PSZÁF honlapján (www.pszaf.hu) egy helyen is megteheti. A szolgáltatások áraira, a teljesítési határidőkre különösen nagy figyelmet fordítson. Ezen felül olyan, az Önnek leginkább fontos dolgokra összpontosítson, mint például elektronikus banki szolgáltatások kínálata, bankfiók az Ön lakhelye, munkahelye közelében, nyitva tartás. 3) A bankváltás számos esetben ma már az újonnan választott hitelintézetnél is kezdeményezhető anélkül, hogy a jelenlegi hitelintézeténél személyesen meg kelljen jelennie. Ehhez Önnek be kell fáradnia az újonnan választott hitelintézethez és ott bankszámlát kell nyitnia. A bankváltás során az újonnan választott hitelintézet lesz az Ön elsődleges kapcsolattartója, amely az Ön megbízása és meghatalmazása alapján eljár a jelenlegi számlavezetőjénél az ott vezetett bankszámlájához kapcsolódó fizetési megbízásainak az újonnan választott hitelintézethez történő áthozatala érdekében. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az újonnan kiválasztott bank csak abban az esetben tudja az elsődleges kapcsolattartó szerepét vállalni, ha ez és az Ön jelenlegi bankja is csatlakozott a Magyar Bankszövetség Elnökségének a most ismertetett egyszerűsített bankváltási eljárásról szóló ajánlásához. A csatlakozott bankok listája megtekinthető a Magyar Bankszövetség honlapján (www.bankszovetseg.hu/onszabalyozas). A bankváltási folyamat a Bankváltás kezdeményezése nyomtatvány kitöltésével és a jelenlegi számlavezetőnél bejelentett módon történő aláírásával kezdődik, amely egy meghatalmazás az Ön részéről a választott hitelintézet számára, hogy a bankváltást az Ön legcsekélyebb közreműködésével hajtsa végre az újonnan választott hitelintézet. A nyomtatvány aláírásával Ön egyrészt feloldja a jelenlegi számlavezetőjét az ott rögzített körben a banktitok megtartásának kötelezettsége alól (ideértve azt is, hogy a jelenlegi számlavezető közölheti az újonnan választott hitelintézettel, ha a bankszámla megszüntetésének a 7. pont szerinti akadálya van), másrészt a mindenkor hatályos Pénzmosási Törvény alapján Ön hozzájárul ahhoz, hogy az újonnan választott hitelintézet az azonosítása során rögzített adatait, továbbá a személyazonosságra vonatkozó egyéb dokumentáció másolatát a jelenlegi számlavezetőjének, illetve a két hitelintézet egymásnak átadja, illetve azt a két hitelintézet kölcsönösen elfogadja. 1

2 4) Itt kívánjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a bankváltás a bankszámlájáról teljesített valamennyi csoportos beszedési megbízás és/vagy a heti, havi, negyedéves és éves rendszeres, fix összegű átutalási megbízás másik hitelintézethez történő áthelyezésére terjed ki. A bankváltás nem terjed ki az itt nem szereplő fizetési megbízásokra, illetve nem alkalmazható az előbbiekben említett fizetési megbízások egy csoportjára. 5) Tájékoztatjuk, hogy a bankváltás végrehajtását a közreműködő hitelintézetek az alábbi határidők alatt teljesítik: a Bankváltás kezdeményezése nyomtatvány Ön által történt aláírását követően az újonnan választott hitelintézet 5 banki munkanapon belül értesíti a jelenlegi számlavezetőjét a bankváltási kérelemről; a jelenlegi számlavezetője ezt követően 7 banki munkanapon belül igazolja vissza a kérelem teljesíthetőségét vagy elutasítását (utóbbit az azonosító adatok eltérése, a nem megfelelő aláírás, a hibás vagy nem létező számlára történő hivatkozás, a megbízás visszavonása miatt); amennyiben nem történik elutasítás vagy Ön időközben nem vonja vissza a kérelmét, akkor a jelenlegi számlavezetője 7 banki munkanapon belül visszaigazolja az Ön által újonnan választott hitelintézet részére, hogy milyen határidővel tudja a kérelemben szereplő kéréseket teljesíteni; az előző információ megérkezését követően az Ön újonnan választott számlavezetője 7 banki munkanapon belül beállítja a saját rendszerében a jelenlegi számlavezetőjétől átvett, a 4. pontban meghatározott fizetési megbízások teljesítését az Önnel és partnereivel megállapodott érvényességgel. Tájékoztatjuk, hogy a kérelem elutasítása, vagy az Ön által történő visszavonása megszakítja a bankváltás folyamatát. 6) Ha ön valamennyi igénybe vett és nem csak a 4. pontban említett szolgáltatás esetében meg kívánja szüntetni a kapcsolatot a jelenlegi számlavezetőjével, akkor ehhez számba kell venni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket jelenlegi számlavezető bankjánál igénybe vesz, mivel e szolgáltatásokra többnyire külön szerződést kellett kötnie. Nem elegendő csak a bankszámla szerződést felmondania, azzal egyidejűleg minden egyéb szerződést fel kell mondani, amennyiben a bankszámla szerződés nem tartalmaz ezekre is vonatkozó felmondási rendelkezést. Olvassa el figyelmesen az összes szerződés felmondási rendelkezéseit és azok szerint kérje jelenlegi bankjától megszüntetésüket. Vegye figyelembe azt is, hogy az egyes szolgáltatások, termékek felmondásának és az újak kötésének, valamint a bankváltásnak milyen költségei vannak. 7) Tájékoztatjuk, hogy a bankszámla megszüntetése az érintett számlavezetők közreműködésével mindaddig nem hajtható végre, amíg az Ön bankszámlájához társtulajdonos (együttes rendelkező) is kapcsolódik és egyidejűleg a társtulajdonos nem kezdeményezte a bankváltást; a bankszámla egyenlege negatív; élő bankkártya- vagy hitelkártya-szerződés kapcsolódik a bankszámlához, illetve a dombornyomott kártya megszüntetésére 30 napon belül került sor; inkasszót (felhatalmazó levélen alapuló beszedést), hatósági átutalást, átutalási végzést vagy végrehajtást nyújtottak be a bankszámla ellen, amelyek bármelyikének feldolgozása, végrehajtása vagy sorban állása a bankváltás kezdeményezésekor fennáll vagy a bankváltás alatt foganatosításra kerül; elektronikus banki szolgáltatás (home banking, internet banking stb.) kapcsolódik a bankszámlához; élő betétlekötés van a bankszámlán; 2

3 a bankszámlához olyan hiteltörlesztésre vonatkozó megbízás kapcsolódik, amely csak a jelenlegi bank által vezetett bankszámláról törleszthető; SMS szerződése, széfbérleti szerződése, postafiók-szolgáltatása van; vitás tranzakció rendezése, ügyfélpanasz kivizsgálása van folyamatban; a bankszámla a bankváltási eljárás során időközben hagyatéki eljárás tárgyává vált, vagy akár az új, akár a jelenlegi számlavezető tudomást szerez a számlatulajdonos haláláról; alszámla kapcsolódik a bankszámlához; a bankszámla egyenlegét részben vagy egészében zárolták; folyószámlahitel szerződés, illetve igénybe vett folyószámlahitel kapcsolódik a bankszámlához; a bankszámla valamely más banki szolgáltatáshoz kapcsolódik. 8) A szerződéseket általában írásban és személyesen lehet felmondani, de az egyes bankok gyakorlata lehetővé teheti a szóbeli vagy elektronikus úton történő felmondást. A számlakapcsolat megszüntetését a hitelintézetek az írásbeli bejelentéstől számított általában 0-40 napra vállalják. Ez nagymértékben függhet attól is, hogy a számlavezetésen kívül milyen egyéb, a számlához kapcsolódó jelen kiadványunkban is említett szolgáltatásokat vesz igénybe. 9) Felhívjuk a figyelmet, hogy a számla egyenlegének teljes felhasználása, vagy az a tény, hogy Ön a számlát már nem használja, a szerződést nem szünteti meg. A bankváltás csak akkor eredményezi az Ön jelenlegi bankszámlájának a megszűnését is, ha ezt Ön kéri, és ha a bankszámla bezárásának nincs egyéb akadálya. 10) Bármely bankszámlájának, vagy azokhoz igénybevett szolgáltatásainak megszüntetése előtt az Ön szerződésben előírt kötelezettsége, hogy a bankjával szemben fennálló tartozását megfizesse, valamint az adott számlához tartozó élő megbízásokat, folyamatban levő műveleteket rendezze. 11) A bankváltás időszakában fokozottabban kísérje figyelemmel pénzügyei alakulását mind a jelenlegi, mind az új bankszámláján. Az alábbiakban az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan hívjuk fel szíves figyelmét néhány fontos dologra: Bankszámla Az új bankszámla megnyitásakor szükség lehet egy kisebb induló összeg befizetésére, amely az első jóváírás megérkezéséig a bankköltségek fedezetéül szolgál. Javasoljuk, hogy ezen felül is helyezzen el, vagy utaljon át jelenlegi bankszámlájáról az új bankszámlájára megfelelő összeget, hogy fedezni tudja az új bankszámlájáról kezdeményezett kifizetéseit az első jelentősebb jóváírás (pl. munkabér) beérkezéséig. Bár többletkiadást jelent az Ön számára, mégis azt javasoljuk, hogy jelenlegi bankszámláját tartsa fenn az újjal párhuzamosan legalább egy hónapig. Ez megkönnyíti a jelenlegi bankszámláján lebonyolított fizetések (beérkező jóváírások és az Ön által adott átutalási megbízások) zökkenőmentes és biztonságos áthelyezését az új bankszámlára. Ez esetben a jelenlegi bankszámlán mindenképpen tartson annyi pénzt, hogy az a még el nem számolt tranzakciókra és a bank költségeire fedezetet nyújtson. Általában elmondható, hogy egy bankszámla felmondása esetén a hitelintézetek a számlavezetési díjat a felmondási idő leteltéig felszámítják. Felmerülhetnek egyéb, a felmondással kapcsolatos költségek is, ezért a felmondás előtt feltétlenül tájékozódjon ezekről. 3

4 Betétlekötés Számlamegszüntetési szándéka esetén kérjük, vegye figyelembe a bankszámlájához esetlegesen kapcsolódó lekötött betétek lejáratát is. Bankszámlájának megszüntetésével a kapcsolódó lekötött betéte(i) is megszűni(ne)k, tehát ha nem körültekintően jár el - a lejárat előtti feltörés miatt - kamatveszteség érheti. Folyószámlahitel Amennyiben a megszüntetni kívánt bankszámlájához folyószámla hitelkeret kapcsolódik, és azt Ön részben vagy egészben igénybe vette, akkor az igénybe vett összeget a bankszámla megszüntetésével, a bejelentéssel egyidejűleg vissza kell fizetnie az esedékes kamatokkal és díjakkal együtt. Mielőtt az újonnan választott hitelintézetnél számlát nyitna, feltétlenül tájékozódjon arról, hogy az új számlájához legalább akkora hitelkeretet kap-e, mint a jelenlegi számlavezetőjénél, amennyiben erre továbbra is szüksége van. Bankváltás esetén előfordulhat az is, hogy lesz olyan időszak, amikor nem tud folyószámlahitelt igénybe venni az első bérjóváírás megérkezéséig. Előfordulhat az is, hogy a hitelkeret igénylésének díja van. Bankkártya Mivel a bankkártya a hitelintézetek tulajdonát képezi, a bankok már a felmondás alkalmával visszakérik azt Öntől s egyúttal érvénytelenítik is. A kizárólag elektronikus úton használható bankkártyák esetében előfordulhat, hogy jelenlegi számlavezetője nem kéri vissza Öntől a kártyát, de amennyiben a felmondást követően azt használni szeretné, a készpénzkiadó automata bevonja azt, illetve vásárlásra sem tudja már felhasználni. Összefoglalva elmondható, hogy a felmondást követően sem a fő-, sem a társkártyák nem használhatók. Erre Ön a bankszámla felmondás ténye miatt nem is jogosult. Fontos számba vennie a jelenlegi számlavezetője által kibocsátott bankkártyájával kifizetett összegeket abból a szempontból, hogy számláján a költött összeg terhelésre vagy zárolásra került-e. Kis összegű költések esetében előfordulhat, hogy számláján még sem terheléssel, sem zárolással nem találkozik. Ügyeljen arra, hogy a megszüntetendő bankszámlán ezekre az összegekre is hagyjon megfelelő fedezetet. A vásárlási és készpénzfelvételi bizonylatok áttekintésével ellenőrizhető és kiszámítható, hogy mekkora összeget szükséges tartania jelenlegi bankszámláján. A kártyaműveletek bizonylatait célszerű a bankszámlakivonat megérkezéséig megőriznie, hogy ellenőrizhesse a bankszámláján végzett tranzakciókat Amennyiben az interneten történő vásárlásra használta kártyáját, minden esetben nyomtassa ki a vásárlás tényét és összegét igazoló számlát, vagy a visszaigazolásról küldött -t. Általános banki gyakorlat az, hogy a bankok, bár a bankkártyát bevonják, illetve érvénytelenítik, ragaszkodnak a szerződésben foglalt felmondási idő letöltéséhez, mivel a számlához tartozó bankkártyával kapcsolatos terhelések a tényleges vásárlás időpontjához képest akár 3-4 héttel később is beérkezhetnek a bankba. Beérkező jóváírások Vegye számba az összes olyan szervezetet és személyt, amelyek vagy akik rendszeresen utalnak (pl. fizetés, nyugdíj, támogatás) az Ön számlájára, valamint azokat az egyedi utalásokat is, amelyek jövőbeli érkezéséről tudomása van. Értesítse az utaló feleket arról, hogy a továbbiakban ne az Ön jelenlegi számlavezetőjénél, hanem az újonnan választott hitelintézetnél nyitott számlaszámára utaljanak. Ehhez használhatja az Útmutató mellékletét képező mintalevelet. A változás regisztrálása, különösen szervezetek esetében hosszabb időt vehet igénybe, ezért is javasoltuk az előzőekben a jelenlegi és az új bankszámla egyidejű fenntartását egy bizonyos időszakra. Hiteltörlesztés Kiadványunk nem foglalkozik a hitelekkel kapcsolatos bankváltással (a folyószámla hitel kivételével), mivel az a bankok egyedi hitelezési és kockázatvállalási döntésén múlik és a számlavezetési szolgáltatásokhoz képest más jellegű intézkedéseket igényel mind az Ön, mind az abban résztvevő hitelintézetek oldaláról. Ugyanakkor a hitelintézetek az Önnek nyújtott 4

5 hitel feltételeként sok esetben előírják azt, hogy bankszámlát kell náluk vezetnie. Amennyiben ez vonatkozik Önre is, a következőket teheti. 1) Kezdeményezi a hitelszerződés módosítását. A hitel visszafizetésének módját más, a számlavezető által elfogadott módon biztosítania kell. 2) Megtartja a bankszámlát a hitel visszafizetéséig. Új bankszámlájáról a törlesztés összegét időben át kell utalnia erre a számlára, ez azonban költséggel járhat. 3) A kiválasztott új számlavezetőjével egyezteti a hitel átvételének feltételeit, majd jelenlegi, hitelezőjével az átadás feltételeit. Fontos, hogy a hitel törlesztésének folytonosságát biztosítani kell. Elektronikus szolgáltatások Jelenlegi számlavezetőjénél Ön rendelkezhet internetbank és/vagy mobilbank szolgáltatással is. Amennyiben ezekre továbbra is szüksége van, fontos, hogy újonnan választott hitelintézet kínálatában is megtalálja ezeket, és az Ön által használt funkciók, szolgáltatások ott is elérhetők legyenek. A számlanyitással egy időben kössön szerződést ezekre a szolgáltatásokra is. Reméljük, hogy kiadványunkkal segítségére lehettünk egy esetleges bankváltás zökkenőmentes lebonyolításában. Amennyiben panasza van, úgy annak orvoslását a bankjától kérje, ennek esetleges sikertelensége esetén pedig forduljon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. vagy október Melléklet (külön lapon): Mintalevél bejövő utalások új számlára történő átirányításához (munkabér, nyugdíj, segélyek, stb.) 5

6 . (a címzett intézmény neve és címe) Tisztelt.! Alulírott. (név) lakcím:. telefon:.. ügyfélazonosító:. : ezúton értesítem Önöket arról, hogy a bankszámlám száma megváltozott. Új bankszámlaszámom: - -. Kérem, hogy a részemre történő átutalásokat a jövőben erre a számlára utalják. Kelt..,. év hó.. nap Köszönettel:.. (aláírás) 6

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz A hónap témája: Likviditásmenedzsment a háztartásban családi kassza Érintett témakörök: 1. A program felvezetése. 1.1. pénzügyek az életciklus

Részletesebben

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi

Részletesebben

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások PKM kiadványok 2. Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok Czimmer Julianna Andrea A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma:

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

I. Bankszámla-fizetési számla, bankkártya, hitelkártya alapvető különbségek II. A bankszámla kiválasztásának fő szempontjai III. A szolgáltatóváltás

I. Bankszámla-fizetési számla, bankkártya, hitelkártya alapvető különbségek II. A bankszámla kiválasztásának fő szempontjai III. A szolgáltatóváltás I. Bankszámla-fizetési számla, bankkártya, hitelkártya alapvető különbségek II. A bankszámla kiválasztásának fő szempontjai III. A szolgáltatóváltás jelentősége IV. Hogyan válasszunk bankkártyát? V. Mit

Részletesebben

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa Gyakran feltett kérdések UPC PARTNERKÁRTYÁVAL 2 ELÉRHETŐ KEDVEZMÉNYEK 1) Miért hasznos nekem a upc partnerkártya 2? A upc partnerkártya 2 tudatos használatával Ön éves szinten több ezer forint megtakarítást

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Írta: dr. Vasas Éva Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek Pethő Irén Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Lakossági Üzletszabályzat

Lakossági Üzletszabályzat Lakossági Üzletszabályzat Hatályos: 2011. január 1. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. 1. Általános rendelkezések I. Bevezetô rendelkezések 1. A jelen Lakossági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2015. március 30. Hatályba lépés dátuma: 2015. március 30. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatására irányuló tapasztalatok 3 II. A bankkártya-használat

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben