1. A történelem kezdetei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A történelem kezdetei"

Átírás

1 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor újkor jelenkor (legújabb kor) Mettől meddig tart? Kr. e. több millió év (ember megjelenése) Kr. e (írás és első államok) Kr. e Kr. u. 476 (a Nyugat-Római Birodalom bukása) (Kolumbusz Kristóf felfedezi Amerikát) (az első világháború kitörése) 1914 ma is tart. (Amíg ember van a Földön, addig történelem is lesz.) 2. A történelem forrásai: forrásnak számít minden dolog, ami segíti a történelem megismerését. A források fajtái: a) tárgyak: kard, kőbalta, koponya. b) írásos emlékek: papirusztekercs, sírfelirat, agyagtábla. c) szellemi hagyomány: népdal, népmese, monda. 3. Az őskor: a) időben elhelyezve: az őskor Krisztus előtt több millió évvel kezdődik (az ember megjelenésével) és Kr. e körül ér véget.(az írás és az első városok kialakulása után). b) Az őskori ember jellemzése: - kialakulásáról két fő elképzelés van: 1. a teremtés valamilyen isteni erő által 2. az állatvilágból fejlődött ki (evolúció). - különbsége a többi élőlénytől: az állatoktól megkülönbözteti : 1. a gondolkodás 2. munka 3. értelmes beszéd 4. vallás a majmoktól megkülönbözteti: 1. agyméret (nagyobb agykoponya kisebb arckoponya) 2. egyenes gerinc: képes a két lábon járásra. 3. fogás: bonyolult eszközök készítése. c) Az őskori ember életmódja: két fő típust különböztethetünk meg: 1. kezdetben: zsákmányoló: mindent a természettől vesz el(amit készen talál) - élelemszerzés módja: halászik, vadászik, gyűjtöget. - eszközök: bunkó, marokkő (szakóca), lándzsa, íj, nyíl, csontszigony. 2. később: termelő: már maga is termel élelmet. - élelemszerzés: az előbbiek mellett még növénytermelés, állattenyésztés. - új eszközök: ásóbot, agancskapa, sarló, őrlőkő. - kialakulnak az első mesterségek is: fazekasság, szövés-fonás, kovács. d) Nemek és kor szerinti munkamegosztás: a horda tagjainak feladatai nem és kor szerint felosztva. - gyerekek: gyűjtögetés, aratás. - nők: gyűjtögetés, földművelés, aratás. - férfiak: vadászat, halászat, kovácsmesterség, fazekasság. - öregek: tűzőrzés. e) Vallás: istenként tisztelt mindent amit nem értett meg. Pl.: nap, hold, szél. A vallás része a varázslat (mágia) is, a természeti erőket akarják megnyerni, a sámán vezeti. Pl.: esőtánc, rajzvarázslat barlangrajzokon keresztül. (leghíresebb: Altamira-barlang.) f) Ősleletek: legrégebb: Afrika (Olduvai-hasadék): Lucy Magyar leletek: 1. Rudi: (Rudabánya) 2. Samu (Vértesszőlős).

2 2 2. Az ókori Kelet világa: a folyammenti államok I. Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó 2. Itt született meg az írás, amely területenként eltérő volt. Írásfajta Helyszín Mire írtak? képírás Egyiptom papirusz, kő ékírás Mezopotámia agyagtábla szóírás Kína papír, selyem, csont betűírás Fönícia agyagtábla, papirusz 3. Jellegzetes az öntözéses gazdálkodás: a folyók vizét csatornákon keresztül a földekre vezetik. Egyiptom Nílus, Mezopotámia Tigris, Eufrátesz, India Indus, Gangesz, Kína Hoangho, Jangce 4. Közös a társadalom felépítése is: 4 alapvető csoport különíthető el: 1. Istenkirály: minden hatalom az övé, az egész állam felett rendelkezik 2. Előkelők: irányítják a tömegeket: - hadvezér (katonai irányítás) - hivatalnokok (hivatali ügyintézés, közös munkák, pl. gátépítés vezetése) - papság (kapcsolattartás Istennel) 3. Közrendűek: - földműves - iparos (kézműves) - kereskedő - katona 4. Rabszolgák (hadifoglyok vagy adósrabszolgák) II. Az egyes államok jellegzetességei: a) Egyiptom: - a sivatagban a Nílus mentén helyezkedik el: Hérodotosz történetíró szerint: Egyiptom a Nílus ajándéka. (1. öntözővíz, 2. iszaptrágya) - piramisok (legnagyobb a Kheopsz-piramis) - a halottak kultusza: balzsamozás: múmia - Tutanhamon fáraó sírlelete (aranymaszk, ételek, eszközök) b) Mezopotámia (Jelentése: folyamköz ) - sumér városok: Ur, Uruk, Kis, Babilon - nagy király: Hammurapi: szigorú törvények:,, Szemet szemért..." - toronytemplomok (zikkurat), pl. Bábel tornya c) India: - kasztrendszer: mindenki beleszületik egy társadalmi csoportba haláláig ott is marad - számjegyek (Európába az arabok hozták be: arab számok) d) Kína: - uralkodói császárok, leghíresebb császár: Csin Si Huang-ti (ő adja Kína nevét: Csin-Chin-China) - Nagy Fal a hunok támadásai ellen (az egyetlen emberi építmény, amely még a Holdról is látható) - találmányok: papír, puskapor, porcelán, selyem, iránytű

3 1. Hellász a térképen 3. Hellász története 3 a) Hellász = ókori Görögország Az ókori Görögország nagyobb volt, mint a mai. Hozzátartozott ugyanis: az egész Balkán-félsziget, az Égeitenger szigetei, (a legnagyobb: Kréta), valamint Kis-Ázsia tengerparti szakasza is. b) Hellász tengeri ország: - lakói kereskedelemből és halászatból élnek - mediterrán gazdálkodást folytatnak (déligyümölcs, szőlő (bor, mazsola), olajbogyó, kecske, juh) 2. Hellász népei: a hellének A hellének 3 nagy bevándorlási hullámban foglalták el a terület: a.) akhájok - Észak-Balkán és Kis-Ázsia ( legnagyobb városuk Trója és Mükéné) b.) jónok - Attika (legnagyobb városuk Athén) c.) dórok - Peloponnészoszi - félszget (legnagyobb városuk Spárta) 3. Hellász városfejlődése: Külön városállamok alakultak ki: ezek a POLISZOK. Teljesen önálló városállamok külön királyokkal az élen (számuk kb. 500.) Kétféle fejlődés jellemző: 1. Spárta: -erős katonaállam: 2. Athén: a nép uralma (demokrácia ) Társadalom: Előkelők: a 2 király és a vének tanácsa Közrendűek: a szabad spártaiak (mind katonák) Félszabadok: körüllakók (kereskedőnépek) Rabszolgák ( helóták ): a spártai földeket művelik) lényege: a testi edzettség a harcra készültség nem érték a kultúra és a vagyon sem (vaspénz) A demokrácia fénykora Periklész idejében volt Király nincs, mert az utolsót elűzik. A demokráciát gyakorolhatják: az előkelők (földbirtokos arisztokraták) és a közrendűek (parasztok, kézművesek, hajósok, kereskedők), de kivételező demokrácia, mert nem vonatkozik: az idegenekre, a rabszolgákra és a nőkre sem. 4. A görög - perzsa háborúk: oka: el kell dönteni, hogy ki kereskedjen az Égei - tengeren? ki szerez bevételt? Idő és hely Kr. e Marathón: Kr. e Thermopülai Kr. e. 480: Szalamiszi-öböl Hadvezérek Hadi események Dárius Miltiádész Leonidász. Xerxész Themisztoklész váratlan éjszakai támadás és görög győzelem a perzsák felett Emlék: a maratoni futás árulással győz a perzsa túlerő, Leonidász is elesik Emlék: sírvers: Itt nyugszunk. Vándor, tengeri hajócsata, döntő görög győzelem a perzsák felett. Oka: a döfőorr, valamint a háromsoros gálya fölénye 5. Alexandrosz = Nagy Sándor - ő egységesíti a görög városállamokat egy közös országgá - Makedóniából indulva meghódította a fél világot: Hellász, Egyiptom, Mezopotámia, Perzsia elfoglalása után Afrikától Indiáig terjed a Makedón Birodalom (Nílustól az Indusig) - ő terjeszti el világszerte a görög kultúrát 6. Kultúra: - szobrászat: Diszkoszvető ( Mürón ), Pallasz Athéné ( pheidiász ) - tudomány: Pitagorasz, Thálész matematika, Hippokratész orvostudomány, Arkhimédész - fizika - irodalom: Homérosz hőskölteményei Iliász és Odüsszeia (A trójai faló története) - építészet : 3 féle oszlopfő: 1. dór (egyszerű) 2. jón (csigavonalas) 3. korinthoszi (levéldíszes)

4 4 1. Helyszín: a Földközi-tenger térsége. A magtelepülés Róma városa (Appennini-félsziget). 2. Fejlődése: Róma fejlődésében 4 lépcső különíthető el: 4. Az ókori Róma a) Róma alapítása: A monda szerint: Romulus és Remus alapították (teknőben kitett ikrek és az anyafarkas története), a valóságban: latin pásztorok alapították a települést, Kr. e. 753 körül b) Itália elfoglalása: harc a szomszédos városállamokkal, győzelem az etruszkok és a gallok ellen Kapcsolódó legendák: a városi ludak: gágogásukkal felébresztették a római őrséget, így az éjszaka támadó ellenség nem tudta elfoglalni Rómát. Mucius Scaevola pedig fél kezét elégette a tűzben, hogy az etruszk királynak bizonyítsa a rómaiak bátorságát. c) A Földközi-tenger meghódítása Cél :a tengeri kereskedelem ellenőrzése ehhez le kellett győzni a vetélytárs föníciaiak vagy más néven punok seregét 3 római-pun háborút vívtak meg, ezek Róma győzelmével végződtek. (Nagy hadvezérek: Hannibál és Scipio.) d) Az ismert világ meghódítása: a Római Birodalom születése Fontosabb tartományok (provinciák): Gallia (Franciaország), Britannia, Hispania (Spanyolország), Pannonia (Magyarország és Ausztria) 3. Róma államformájának változásai Államforma királyság köztársaság császárság Korszak Kr.e. 753 Kr. e Kr. e. 510 Kr. e. 31. Kr. e. 31. Kr. u Kié a hatalom? király népgyűlés (szenátus) császár 2 konzul vészhelyzetben: diktátor 4. Róma társadalma: jellegzetes ókori társadalom a) uralkodó (király - rex vagy császár - caesar, a köztársaság alatt 2 konzul) b) patríciusok (nagybirtokos előkelők) c) plebejusok (közrendűek: földműves, kézműves, kereskedő) d) servusok (rabszolgák) 5. Nagy rómaiak: Romulus: A monda szerint Róma alapítója és első királya Scipio: A pun háborúk legnagyobb hadvezére, még a harci elefántokkal támadó Hannibált is sikerült legyőznie. Julius Caesar: a köztársaság megdöntője, a császárság névadója. Diktátor, de egyben Róma felvirágoztatója rendelkezéseivel (aranypénz, földosztás, katonai győzelmek, naptárreform a szökőévvel) Augustus: Róma első császára. Az ő uralkodása számít Róma aranykorának. A népet ingyen gabonával és cirkuszi játékok rendezésével nyerte meg. Innen ered a mondás: Kenyeret és cirkuszt! Nagy Konstantin: Róma császáraként államvallássá tette a kereszténységet

5 5. Népünk történetének kezdete 5 1. A magyar nép eredete Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) A nyelvtudomány finnugor eredetet tételez fel: uráli nyelvek finnugor nyelvcsalád vogul és osztják rokonság Ugyanakkor a török eredetet sem lehet kizárni (kultúra, kinézet, harcmodor) 2. A vándorlás állomásai: a) Uráli őshaza (zsákmányoló életmód ) az Uráltól keletre b) Magna Hungária (legeltető állattenyésztés) az Uráltól nyugatra, a Volga és Káma folyó mellett c) Levédia (kazár fennhatóság és a földművelés kezdetei) a Fekete-tenger, Meotisz és Don mellett d) Etelköz (a 7 törzs vérszerződése) a Dnyeper és Dnyeszter folyók közén e) Kárpát medence (honfoglalás és letelepedés) 3. Honfoglalás: két szakaszban történhetett, egy hosszabb folyamat volt, nem pillanatnyi harcok! szakasz: : a Kárpát-medence fokozatos megszállása 1. Erdély elfoglalása (Vereckei-hágón át) 2. Az Alföld megszállása 3. A Dunántúl és Felvidék elfoglalása szakasz: : a Kárpát-medence védelme (bajor támadások elhárítása) A honfoglalás vezetői: Árpád fejedelem (kende) és Kurszán hadvezér (gyula) A krónikák szerinti 7 honfoglaló vezér: Álmos, Előd, Ond, Kont, Tas, Huba, Töhötöm 7 honfoglaló törzs: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi 4. A kalandozások kora (X. század) Célok: 1. a szomszédok megfélemlítése 2. rablóháborúk (zsákmányszerzés, fosztogatás) Irányok: 1. Német-Római Császárság 2. Itália 3. Bizánc Harcmodor: menekülés színlelése közben az ellenség bekerítése nyílzápor az ellenségre Kudarc: 1. Kiismerik a magyar taktikát. 2. Megjelenik a nehézpáncélos lovagi harcmodor Döntő nagy vereség: Augsburg mellett (Lehel kürtje ) A kalandozások után válaszút elé kerül népünk: 1. Folytatjuk a kalandozásokat kihal a magyarság, mert a szomszédaink kiirtanak bennünket 2. Beilleszkedünk a keresztény Európába így megmarad a magyarság is. 5. A keresztény magyar állam megnevezése : két nagy uralkodó nevéhez fűződik: 1. Géza fejedelem: ( ) békekötés a szomszédokkal hittérítők behívása (fiát, Vajkot is Istvánra keresztelteti) lovagok behívása, hogy eltanuljuk a nyugati lovagi harcmodort 2. I. (Szent) István ( ) leveri a lázadó törzsfőket (Koppány, Ajtony, Gyula) koronát kér II.Szilveszter Pápától (fejedelemből király lesz) támogatja az egyházat: 1. földbirtokok 2. egyházi tized ( dézsma) vármegyékre osztja az országot a vármegye élén az ispán áll, akinek feladata: 1. adók beszedése 2. bíráskodás 3. a vármegyei katonaság vezetése

6 6 6. Az érett középkor Európában 1. A középkor szakaszai: A középkor kezdete: 476, vége: Szakaszok: a) korai középkor ( V.-X század) a népvándorlás kora. b) érett középkor ( XI.-XIV század) a feudalizmus virágkora c) késői középkor (XV század) a feudalizmus hanyatlása 2. A feudalizmus rendszere: A feudalizmus a középkorra jellemző rend, lényege, hogy a hatalom alapjának a földbirtok számít (feudum). Akinek több földje van a hatalma is nagyobb. A legnagyobb birtokosok a földjük nagy részét nem tudják műveltetni, ezért tovább adják hűbérbe. Hűbérbirtok: olyan birtok, amit hűsége jutalmául kaphat valaki. Hűbérúr: aki földet ad. Hűbéres: aki földet kap cserébe katonai szolgálattal tartozik. Hűbéri lánc: a hűbérurakból és hűbéresekből kialakuló szövetségi rendszer: pl. király nagybirtokos középbirtokos kisbirtokos Ellenség támadása esetén a hűbéri lánc szerint hívják harcba a hűbérurak a szövetségeseiket. 3. A nagybirtokok felépítése: használat szerint 3 fő részre osztjuk: majorság: a földesúr saját használatában maradó rész, a legjobb földek. jobbágytelek: gyengébb minőségű telkek, amit a jobbágyok csak használatra kapnak meg. Részei a házhely, szántó és kert. Cserébe a jobbágy terményadóval, robottal és ajándékkal tartozik. közös használatú részek, pl.: erdő, legelő, malom, halastó 4. Önellátástól az árutermelésig Önellátó gazdálkodás: kezdetben egy hűbérbirtokon mindent megtermelnek maguknak, piacra nem visznek semmit. A jobbágynak viszont érdeke, hogy többet termeljen, mert akkor neki is több marad új módszereket találnak ki termelés növelésére: pl. nehézeke, szügyhám, patkó, valamint a háromnyomásos földművelés. Az önellátásból így fejlődik ki az árutermelés kialakulása: korszerű eszközök több termés fölösleg vásáron eladható. A vásárok helyén alakul ki a középkori város. 5. A városok jellemzői: Kialakulásuk: forgalmas helyeken (útkereszteződés, templom vagy vár mellett, hídnál, hegy és alföld találkozásánál) Lakói: kézművesek és kereskedők: együtt polgároknak nevezzük őket Fallal körülvett, zsúfolt,egészségtelen lakóhelyek, gyakori a fekete halál és a vörös kakas. 6. A középkori társadalom a következő csoportokból áll össze: a) király b) nemesség: nagybirtokos középbirtokos kisbirtokos (lovagok) c) egyház: világi papság /szerzetesek d) polgárság: kézműves / kereskedő e) jobbágyság 7. Kultúra: a vallásosság szerepe nagy (legendák, zsoltárok, imák elterjedése, szentek tisztelete) román és gótikus művészeti stílusok lovagi életmód fénykora

7 7. Magyarország az Árpád -korban 7 1. Szent István halála után 3 gondot kell megoldani: 1. trónviszályok( Péter és Aba Sámuel, majd Salamon és Géza harcai) 2. pogánylázadások (Vata és János felkelései) 3. német támadások (a Vértes és Búvár Kund mondája) Az ország Szent László és Könyves Kálmán idejére jutott ki a válságból. Szigorú törvényekkel tartották fenn a rendet, főleg a lopások szaporodtak el. László: aki egy tyúk értékénél többet lop, azt felakasztják. Kálmán: a tolvajt csak megvakíttatja vagy rabszolgának adatja el. A két király hódításra is képes volt; László Horvátországot Kálmán Dalmáciát szerezte meg. 2. A XII. században folytatódott felzárkózásunk Európához: kialakul a hűbéri láncolat megindul az önellátó gazdálkodás fejlődése a gazdaságokban fejlődnek a városok is 3. II. András és az Aranybulla: II. András idejében meggyengül a király hatalma: elpazarolja a királyi birtokokat csökkennek a bevételek (kevesebb robot, adó, ajándék) fölösleges háborúk (Pl.: keresztes hadjárat) üres kincstár sok adót vet ki 1222: a királyt az elégedetlen nemesek kényszerítik az aranybulla törvényeinek kiadására: a nemesek adómentessége biztosított a katonáskodni csak akkor kötelesek a nemesek, ha Magyarországot védő háború, külföldi csatákra nem lehet őket kényszeríteni a király nem vehet ki fölösleges adókat a nemesség ellenállási joggal rendelkezik: fegyveresen is kényszeríthetik a királyt az aranybulla betartására 4. IV. Béla uralkodása ( ): a) Uralkodása a tatárjárás előtt: IV. Béla gyermekként látta, hogy apja, II. András kénytelen a főnemeseknek engedelmeskedni. A szeme láttára ölték meg az anyját, Gertrúdot és apja nem tudta megbüntetni a gyilkosokat. Ezért Béla megfogadta, hogy vissza fogja állítani a királyi hatalmat, amikor trónra kerül. Első intézkedéseiben ezért szigorúan fellépett a főnemesekkel (bárókkal) szemben: a bárók székeinek elégetése, a földbirtokok visszavétele Julianus barátot elküldi az őshaza felkutatására Julianus hírt hoz a tatár veszedelemről. b) A tatárjárás ( ), vezeti : Batu kán Béla vereséget szenvedett a Sajó menti Muhi pusztán (tatár túlerő és csapda, a nemesek nem támogatják a korábbi intézkedések miatt ), elmenekül Trau szigetére. A tatárok felperzselik az országot, majd kivonulnak (ok: Ázsiában meghal a nagykán és Batu akar a helyére kerülni). c) IV. Béla intézkedései a tatárjárás után ( rájön, hogy a nemességgel ki kell egyeznie) Kővárak építtetése a nemesekkel cserébe visszaadja a földjeiket. Kunok letelepítése a Kiskunságon és a Nagykunságon katonaság lesznek a tatár ellen. Külföldiek behívása az újjáépítéséhez. Királyi jövedelem a városok adóiból, mivel nagyon kevés földbirtoka marad. Alsószentivánhoz a Búvólyuk miatt kapcsolódik: személyesen hívta elő az oda elbújt lakosokat. Sikerül az ország újjáépítése ezért IV. Béla kiérdemli a második honalapító címet.

8 8 8. Az Anjou királyok kora ( ) Anjou-házi királyaink: I. Károly Róbert ( ) és I. (Nagy) Lajos ( ) 1. Károly Róbert uralma: a) Hatalomra kerülése: 1301-ben kihal az Árpád-ház az egyik lehetséges örökös Károly Róbert (Itália). A trónért: trónharcokat vív Vencellel ( Csehország) és Ottóval ( Bajorország) A kiskirályok leverése (Csák Máté, Aba Amádé Borsa Kopasz, Kán László Kőszegi Henrik) b) Az ország felvirágoztatása: Új adók a kincstár megtöltéséért : - Kapuadó: a jobbágyok éves adója a királynak. - Harmincadvám: a kereskedők fizetik a határon (az áru értékének 1/30-ad része) - Bányabér: az arany és ezüstbányák jövedelmének 1/3-át megtarthatja a nemes, ezért érdeke, hogy bányát nyisson.(az Árpád-korban a nemes nem kapott semmit sem, ezért inkább eltitkolta, ha bányát talált.) Aranypénz firenzei mintára (fiorino forint) c) Külpolitika: Baráti szövetségre törekszik a szomszédokkal, ezért 1335-ben megrendezi a visegrádi királytalálkozót a magyar, lengyel és a cseh király között. A találkozó eredménye: Közös kereskedelmi útvonal megállapítása (cél Bécset kikerülni az árumegállító jog miatt) Egyezség a lengyel királlyal: III. Kázmér halála után a lengyel trónt Karoly Róbert fia, Lajos fogja örökölni. 2. I. (Nagy) Lajos uralma: a) Miért Nagy Lajos? Mert rengeteg háborút vívott és átmenetileg sok területet meghódított Magyarország területe Lajos alatt volt a legnagyobb. ( Országa határait négy tenger mosta. ) Háborúival 2 fő irányban terjeszkedik: 1. Itália felé (Indok: megbosszulni testvére halálát, akit Averszában megfojtottak). Itáliába kísérte el harcolni az Arany János által bemutatott Toldi Miklós is. 2. A Balkán-félsziget felé: harcokat vív a török ellen ben megszerzi Lengyelországot, létrejön a lengyel-magyar perszonálunió. Ez azt jelenti, hogy a két országot közös király köti össze, de egyébként függetlenek egymástól, egyik sem diktál a másiknak. b) Törvényei: 1351-ben Lajos megújítja az Aranybullát Háborúi mellett Nagy Lajos törvényeit kell még mindenképpen kiemelni. Újdonságok a törvényekben: Ősiség törvénye: ha egy nemes fiú utód nélkül hal meg. Birtok visszaszáll a királyra, nem adhatja el a rokonságnak és a földkereskedőknek. Kilenced: A jobbágy terményének 1/10-ed részénél be kell, hogy adja a földesúrnak.(kilencedik tized mivel a 10. tized a dézsma) Ezt minden nemesnek kötelező beszedni a gazdagabb nemesek nem tudják elcsábítani a szegényebbektől a jobbágyokat. Úriszék vagy pallosjog: néhány főúr akár halálra is ítélheti a jobbágyait. egy és ugyanazon nemesi szabadság elve : minden nemes mentes az adófizetés alól ( akár főúr, akár kisnemes) Az Anjouk koráról összegzésként elmondható: hogy Magyarország egyik legdicsőbb korszaka volt. Az ország fejlődött, belső területén béke volt, katonailag erős, ezért hódításokra is képes volt.

9 9. A Hunyadiak kora (Magyarország a XV. században) 9 1. Hunyadi János, a törökverő Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond királyunk udvarában tűnt fel zsoldos katonaként. Célja: a török kiűzése Európából. Harcainak többségét megnyerte, a szekérvár bevetésének köszönhetően. (Szekérvár: éles kaszákkal felszerelt harci szekér, melyből puskások és íjászok lövöldöztek az ellenség felé.) a) Támadó hadjáratok: 1443/44: hosszú hadjárat : a török csapatokat Magyarország déli határairól sikerült visszaszorítania a Fekete-tengerig. 1444: várnai csata veresége. A csata győzelemre állt, de I.Ulászló királyunkat megölték a janicsárok és emiatt megszaladt a magyar sereg. b) Védekező háborúk (A török birodalom visszavág) Hunyadi az ország kormányzója lesz V. László gyerekkora alatt. Megerősíti a déli végvárvonal határvidékét, főleg Nándorfehérvárt, mivel tudja, hogy a török Magyarország ellen készül. 1456: Nándorfehérvárnál sikeresen visszaveri II. Mohamed szultán főnyi seregét, de a győzelem után pestisben meghalt. (Emlék: déli harangszó, legenda: Dugovics Titusz) 2. Hunyadi Mátyás: ( ) a) Hatalomra kerülése: a Hunyadiak harca V. Lászlóval: V. László lefejezteti Hunyadi Lászlót és börtönbe zárja Mátyást ban V. László váratlan halála után a köznemesség a Duna jegén összegyűlve királlyá kiáltja ki a fiatal Mátyást. b) Mátyás uralma a középkori Magyarország fénykora: Erős királyi hatalom, belső béke, sikeres háborúk jellemzők. Az erős királyi hatalom 3 támaszra épül: Hivatalnoksereg: végrehajtja a király utasítását Zsoldos hadsereg (fekete sereg): fenntartja a belső rendet és nyeri a külső háborúkat is. Adók: (biztosítják a hivatalnokok és a hadsereg fenntartását) - Füstpénz: (a kapuadó helyett a jobbágyok évi adója) - Harmincad - Bányabér - Rendkívüli hadiadó d) Hunyadi Mátyás háborúi: Török elleni védekezés (legnagyobb győzelme a kenyérmezei csata Kinizsi Pál vezérsége alatt) Német birodalom elleni támadás: 1485: Bécs elfoglalása (Himnusz 3. versszak: Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. ) e) Mátyás és a kultúra: reneszánsz központ Budán reneszánsz: a XIV. században kialakult világnézet. Lényege, hogy a világ középpontjában az ember áll. Megújítja a görög művészet vonásait is (oszlopcsarnokok elterjedése, emberi szobrok.) Világhírű könyvtára a Corvina (kézzel írt könyvek: kódexek) Udvari költője: Janus Pannonius, az első ismert magyar költő. Fő verse Pannónia dicsérete.

10 Két pogány közt egy hazáért 1. Magyarország 3 részre szakadása: a) 1490: Hunyadi Mátyás halála után a Jagellók nem tudják az erős királyi hatalmat fenntartani. Kiürül a kincstár Zsold hiányában szétszéled a fekete sereg Lázong a jobbágyság: 1514-ben Dózsa György felkelését kell vérbe fojtani. b) A gyengülő ország nem bír ellenállni a török támadásoknak Nándorfehérvár eleste összeomlik a déli végvárvonal, nyitva az út a török előtt Budáig Mohács: tönkreverik a Magyar sereget. Gond: a csata után nem képes összefogni az ország, két királyt választanak, s Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd egymás ellen harcolva tovább gyengítik az országot A török elfoglalja Budát, ezzel az ország 3 részre szakad: 1. Magyar Királyság Pozsony; 2. Erdélyi Fejedelemség Gyulafehérvár; 3. Hódoltság Buda 2. A végvári harcok: A déli végvárvonal helyett új végvárvonal épült ki a hódoltság és a többi országrész határán. Céljuk: feltartóztatni a török sereget, nehogy egész Magyarországot el tudja foglalni. Ez sikerült is, a török hiába foglalt el újabb várakat, egész Magyarország területét nem tudta megszállni soha. Jelentősebb harcok: 1532: Kőszeg (Jurisich Miklós) győzelem angyalokkal 1552: Drégely (Szondi György) a két apród története Temesvár (Losonczy István) a török árulása: lemészárolják a magukat megadó várvédőket Eger (Dobó István) győzelem Bornemissza Gergely bombáival 1566: Szigetvár (Zrínyi Miklós) kirohanás és hősi halál A végvári harcok költői: Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós 3. Kísérletek az ország egyesítésére: 3 lehetőség: 1. A török egyesít (megakadályozzák a végvárak) 2. Erdély egyesít az erdélyi fejedelem vezetésével 3. A királyi Magyarország egyesít a Habsburgok vezetésével Egyesítési törekvések: 5 nagyobb kísérlet történt az ország egyesítésére 1. Bocskai István szabadságharc a Habsburgok ellen Erdély vezetésével 2. Bethlen Gábor kísérlete: Erdély megerősítése ( Tündérkert ) után háborút robbantott ki a Habsburgok ellen. Területeket tudott szerezni, de az egység nem sikerült. 3. Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér (a szigetvári hős dédunokája). Önálló magyar hadsereget állít fel, s győzelmeket ér el a török ellen. Váratlan halála (vadkan) megakadályozza terveit. 4. Wesselényi-összeesküvés: Fellázadnak a Habsburgok ellen, de leleplezik a mozgalmat és kivégzik a vezetőket. 5. Thököly Imre kísérlete: kikiáltja magát Felső Magyarország fejedelmének (4 részre szakadt ország) : a török kiűzése Habsburg vezetéssel. Előzmény: a török ostromolta és majdnem elfoglalta Bécset. Az osztrákok bosszúból megszervezték a Szent Ligát és Lotaringiai Károly vezetésével a Balkán-félszigetig, visszaszorították a törököket, így hazán felszabadul a 150 éves török uralom alól. Gond: a győzelem a Habsburgok segítségével valósul meg, és be is nyújtják a számlát: Magyarország a Habsburg Birodalom egyik tartománya lesz, nem pedig önálló ország.

11 11. Magyarország a XVIII. században A Rákóczi-szabadságharc ( ): kurucok és labancok küzdelmei a) Okai: Habsburg-önkényuralom: a magyar főurak megkérdezése nélkül döntenek az ország dolgairól Hamis felségárulási perek a gazdag földbirtokosok ellen A törököt kiűző német sereg fosztogatásai Súlyos adók a jobbágyok nyakán: (katonák ellátása: porció, fuvarozása: forspont) b) Célja: a magyar függetlenség kivívása c) Vezeti: II. Rákóczi Ferenc, hadvezérei: Bercsényi Miklós, Bottyán János, Esze Tamás d) Nagy csaták: Dunaföldvár elfoglalása (győzelem), trencséni csata (döntő vereség) e) Tetőpont: az ónodi országgyűlés (1707):a Habsburgok trónfosztása, a független Magyarország kikiáltása f) A harcok vége: a szatmári béke: Magyarország a Habsburg birodalom része marad, a magyar törvényeket viszont a Habsburgoknak is be kell tartaniuk. 2. Az ország újjáépítése III. Károly ( ) alatt: a) A népesség pótlása 3 úton: 1. természetes szaporodás 2. német telepesek behívása 3. bevándorlás (román, ukrán, horvát, szerb, szlovák, cigány népesség letelepedése) Emiatt Magyarország soknemzetiségűvé válik. b) A mezőgazdaság fejlesztése: földbirtok és vetőmag osztása, új növények elterjesztése, pl.: kukorica, krumpli Az ipart nem fejlesztik, mert ide akarják eladni az osztrák termékeket. c) Az ország irányítása: 3 hivatalból történik 1. kancellária (Bécs): végrehajtja a király utasításait 2. helytartótanács (Buda): intézi a belügyeket 3. országgyűlés (Pozsony): adókat és a katonaság létszámát szavazza meg 3. A felvilágosult abszolutizmus: (Mária Terézia és II. József uralkodása) Érdekessége, hogy önkényuralommal kormányoz (ezért abszolutizmus), de a felvilágosodás céljait akarja megvalósítani (ezért felvilágosult). Több rendeleteket hoznak a nép érdekében. a) Mária Terézia ( ) rendeletei 1. vámrendelet: úgy állapítja meg a határokon a vámokat, hogy a kereskedelem Ausztria és Magyarország közt bonyolódjon le. Magyarország iparcikkeket vásároljon, és mezőgazdasági cikkeket adjon el. Cél: a kereskedelem majd egybeolvasztja a két országot. 2. úrbéri rendelet: előírja, hogy a jobbágyoktól maximum mennyi adót szedhető be, pl.: évi 52 nap igás vagy 104 nap igátlan robot. Cél: a jobbágyok ne lázadjanak a sok adó miatt. Mária Terézia szavaival: Etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk. 3. oktatásügyi rendelet: cél az általános iskolai oktatás kiépítése b) II. József ( ) rendeletei (kalapos király, mert nem koronáztatta meg magát) 1. türelmi rendelet: megtűri a nem római katolikus vallású szerzetesrendeket is 2. jobbágyrendelet: javítani akarja a jobbágyok életét (pl. elmehet tanulni értelmiséginek) 3. adórendelet: meg akarta adóztatni a nemeseket is (a közös teherviselés előfutára) 4. nyelvrendelet: hivatalos nyelvé tette a németet ebbe bukott bele, s halálos ágyán a türelmi és a jobbágyrendelet kivételével minden intézkedését visszavonta.

12 Haza és haladás: a reformkori Magyarország 1. A reformkor Magyarországon ( ) reform = újítás, változtatás reformkor: a reformországgyűlések kora, amíg a reformokat békésen hozták meg. kezdete: 1825 (Széchenyi István fellépése) vége: március 15. (a forradalom más erőszakkal hoz reformot) 2. Széchenyi István fellépése: Széchenyi beutazta Nyugat-Európát és látta, hogy Magyarország mennyire elmaradott. Célja: Magyarország. zárkózzon fel a fejlett országokhoz. Programja: a műveiben írja le (Hitel, Világ, Stádium) először a mezőgazdaságot kell fejleszteni, utána az ipart el kell törölni az ősiség törvényét, eladható lesz a birtok egy része, lehet rá így hitelt fölvenni a felvett pénzből lehet fejleszteni (gépesítés, műtrágyázás stb.) robot helyett bérmunka legyen, mert a jobbágy többet dolgozik, ha megfizetik a munkáját. Gyakorlati alkotásai: MTA, Lánchíd, lóverseny, kaszinó, gőzhajózás, folyószabályozás 3. Kossuth Lajos fellépése: Programját közli: 1841-től a Pesti Hírlap szerkesztőjeként iparfejlesztés: Védegylet létrehozása: tagjai úgy támogatják a magyar ipart, hogy 6 évig csak magyar árut vásárolnak. ( Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás. ) Közös teherviselés: a nemesség is adózzon Kötelező örökváltság: a jobbágyok kötelező felszabadítása a földesúri terhek alól, a jobbágytelek örökké a jobbágyé marad, a földesurat az állam kártalanítja majd. Nagy különbség Kossuth és Széchenyi között: Kossuth hajlandó céljaiért háborúzni is, ha kell. Ezért lesz Kossuth ben a szabadságharc irányítója. Széchenyi már nem kér a harcokból, s 1848-ban visszavonul a szabadságharc kitörése után, s végül egy elmegyógyintézetben öngyilkos (?) lesz. 4. A reformkori törvényhozás menete és eredményei A törvényhozás bonyolultsága miatt a reformkorban csak kevés törvényt tudtak elfogadni. Oka: a javaslatnak 4 helyen is át kellett mennie ahhoz, hogy törvény legyen belőle: megyegyűlés országgyűlés alsótábla (köznemesek) országgyűlés felsőtábla (főnemesek) király (ha aláírta a javaslatot, törvény lett belőle, ezt nevezzük szentesítésnek) Bármelyik helyen, ha leszavazták a javaslatot, azt mindig újra kellett tárgyalni az előtte lévő fórumon is, ezért nagyon kevés javaslat tudott törvénnyé válni. A reformokban hozott 3 legfontosabb törvény: Nyelvtörvény: 1844-től a magyar lett hazánkban a hivatalos nyelv. Közös teherviselés: csak 2 adóra lesz érvényes: hídpénz (Lánchíd), házadó (megyei adó) Önkéntes örökváltság: a jobbágy felszabadulhat a földesúri terhek alól, ha: 1. a földesúr megengedi, és: 2. a jobbágytelek árát ki tudja fizetni saját pénzéből 5. A reformokban alakultak ki az első magyar pártok is: Konzervatív Párt: nekik elég annyi amennyit elértek. Ellenzéki Párt: több törvényt akar, mint amit eddig hoztak. Pl. Kossuth Lajos, Deák Ferenc. Fiatal Magyarország.: ők akarták a legtöbb reformot és ezért harcolni is akartak. Vezetője Táncsics Mihály, tagjai: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Vajda János, Vidáts János, Irinyi József, Irányi Dániel, Degré Alajos vagyis a későbbi márciusi ifjak.

13 13. Forradalom és szabadságharc A forradalom előzményei: az európai forradalmak (Párizs, Prága, Berlin, Bécs) megadják a követendő példát a reformkori országgyűlések nem hoznak több eredményt, aki többet akar, lázadnia kell III. 15. Forradalom Pest-Budán a) Kirobbantói: a márciusi ifjak: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Vajda János, Vidáts János, Irinyi József, Irányi Dániel, Degré Alajos b) Programja: a 12 pont, főbb követelései: cenzúra eltörlése magyar minisztérium (kormány) és országgyűlések évente Pesten törvény előtti egyenlőség jobbágyfelszabadítás, az úrbéri terhek (robot, adó, ajándék) eltörlése közös teherviselés unió: egyesülés Erdéllyel c) A forradalom menete: 1. A márciusi ifjak indulása a Pilvaxból 2. Egyetemek végiglátogatása csatlakozik a fiatal értelmiség is 3. Landerer nyomdája: cenzúra nélkül kinyomtatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt 4. Gyűlés a Nemzeti Múzeum előtt tízezrek hallgatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt 5. A követelések aláírása a Városházán és a Helytartótanácsnál 6. Táncsics kiszabadítása a budai vár börtönéből 7. Ünnep a Nemzeti Színházban 3. Az áprilisi törvények: A 12 pontot emelik törvényre Széchenyi és Kossuth követeléseivel kiegészítve Batthyány Lajos kormánya 31 törvényt hoz, ezeket V. Ferdinánd szentesíti április. 11-én. A kormány tagjai: Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Eötvös József, Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Lázár Vilmos, Esterházy Pál 4. A szabadságharc eseményei: 1848 szeptembere: a szeptemberi fordulat bekövetkezése: 1. Európában leveik a forradalmakat 2. Jellasics seregei átlépik a Drávát: a forradalom szabadságharcba fordul át. A szabadságharc szakaszai: a) 1848 ősz: szeptember 29. Pákozd: Móga János megszalasztja Jellasics csapatait, majd Bécs alá vonulnak. Itt azonban Windisch-Gratz megveri a magyar sereget Schwechatnál. Ezzel eldől, hogy a harc el fog húzódni, nem lesz korai vége a háborúnak. b) tél: az udvar második támadása. A trónon Ferenc József váltja fel V. Ferdinándot és elrendeli a szabadságharc leverését. Windisch-Gratz csapatai megszállják a Dunántúlt, elfoglalják Pestet és megverik Kápolnánál Dembiskit is. A kormány Debrecenbe költözik. Szerencsére Bem József megtartja Erdélyt a piski csatában aratott győzelmével. c) 1849 tavaszi hadjárat: nagy győzelmek: Vác, Hatvan, Nagysalló, Isaszeg, Komárom, Buda.. Gond: az osztrák sereg megsemmisítése és bekerítése nem sikerült a Duna-kanyarnál. d) 1849 nyár: győz az osztrák és orosz túlerő. Petőfi Sándor eltűnése a segesvári csatában Bem döntő veresége Haynautól Temesvárnál augusztus 13. : Görgei Artúr leteszi a fegyvert Világosnál = a szabadságharc vége. Megtorlás: Haynau rémuralma: október 6-án Aradon kivégzik a 13 tábornokot, és ugyanaznap Budán kivégzik Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt.

14 Az Osztrák-Magyar Monarchia története 1. Előzmények: (a monarchia születése) a) Haynau rémuralma: tömeges kivégzések, (pl. aradi 13, Batthyány Lajos), várbörtönök, munkahelyi elbocsátások. Terrorral próbálnak meg rendet teremteni, majd Haynaut a közutálat miatt leváltották b) Bach Sándor miniszterelnöksége (Bach korszak) önkényuralommal kormányozzák az országot eltörlik az 1848-as áprilisi törvényeket, csak a reformkorban hozott törvényeket ismerik el. (nyelvtörvény, hídpénz, házadó, önkéntes örökválság) a rendszer a passzív ellenállásba bukik bele Passzív ellenállás: harc nélküli tüntetés a rendszer ellen, pl.: magyar ruha viselete, nem vállalnak munkát a hivatalokban stb. Semmiképpen nem hajlandó együttműködni a rendszerrel. Az ellenállás vezetője: Deák Ferenc, a haza bölcse. c) Egyezkedések Ferenc József és Deák Ferenc között. Az egyezkedés okai: Ausztriának kell Magyarország támogatása, mert külföldön sorra veszíti el a háborúkat Magyarország belefárad a passzív ellenállásba (pl. ha nem vállalnak munkát, fizetés sincs érte) 2. Az egyezkedések eredménye: Kiegyezés Ferenc József és Deák Ferenc között a) A kiegyezés főbb pontjai: Visszaállítják a 48-as törvényeket, de: Magyarország nem lesz önálló, hanem Osztrák-Magyar Monarchia néven szövetségi (dualista) államot alkot Ausztriával. Két központja Bécs és Budapest lesz. a két országot a közös ügyek kötik össze: közös király(i. Ferenc József), hadügy, külügy, pénzügy a belügyeket viszont önállóan intézi a magyar országgyűlés! b) A kiegyezés következményei: a béke megkötése után hitelt adnak az osztrák bankok nagy fejlődés Magyarországon Magyarország. Ausztria mellett besodródik a vesztes első világháborúba. 3. Gazdasági fejlődés a kiegyezés után: lezajlik az ipari forradalom Magyarországon is: gőzgépek alkalmazása a mezőgazdaságban vasútépítés, megszületik a MÁV (vasminiszter: Baross Gábor) világhírű lesz az élelmiszeripar (malom-,cukor-, és szeszipar) Budapest világvárossá fejlődik (1896. millenniumi építkezések a honfoglalás évfordulójára) iparvárosok kialakulása (Csepel, Diósgyőr, Ózd) 4. Társadalmi változások: kialakul a kapitalista társadalom: 1. király, 2. tőkés nagybirtokosok és gyárosok 3. hivatalnokok (lecsúszott nemesek: dzsentrik), 4. ipari munkásság, 5. parasztság, 6. értelmiség A munkásmozgalom nálunk inkább a mezőgazdaságban jellemző, fajtái: 1. olvasóköri mozgalom (Szántó Kovács János) 2. aratósztrájkok 3. szakszervezetek kialakulása 4. felvonulások, tüntetések 5. röplapok, újságok: (Népszava) terjesztése 5. A monarchia bukása: a nemzetiségeken múlott Nagy gond, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia többi nemzetisége nem kap olyan jogokat, mint az osztrákok vagy a magyarok, ezért igyekeznek elszakadni a monarchiától. Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia a vesztes oldalon van, s legyengül. Emiatt a nemzetiségek akadálytalanul elszakadnak az országtól, ezzel az Osztrák-Magyar Monarchia darabokra esik szét.

15 15. Az I. világháború és következményei Az I. világháború oka: a gyarmatokat újra fel kellene osztani Gyarmat: az anyaországon kívül meghódított terület A gyarmatszerzés előnyei: olcsó munkaerő érdemes gyárakat alapítani, mert nem kell nagy fizetést adni sok ásványkincs bányák nyitása óriási haszonnal nagy felvevő piac eladható a megtermelt áru, akkor is, ha bóvli Érthető, hogy emiatt minden ország szeretne gyarmatokat szerezni, aki csak teheti. Gond: 1914-re elfogynak a gyarmatosítható területek. Néhány országnak sok gyarmata van ( pl. Anglia, Franciaország), néhánynak kevés (pl. Németország, Osztrák-Magyar Monarchia) 2. A szarajevói merénylet és következménye Mivel békésen lehetetlen elosztani a területeket, megindul a harc a gyarmatok újrafelosztásáért. Egyedül csak egy jó ürügy hiányzik, amire rá lehet fogni a háború kitörését. Ez az ürügy lesz az június 28-i szarajevói merénylet, amikor egy szerb diák (Gavrilo Princip) több pisztolylövéssel meggyilkolja Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét és Ferdinánd feleségét is. A merénylet után egy hónappal Tisza István magyar miniszterelnök hadat üzen Szerbiának. Mindkét oldalon beavatkoznak a harcba a szövetségesek is ezzel kitör az első világháború. 2. A harcban álló felek Szövetségi rendszerek központi hatalmak antant tagok erősség haditerv 3. A háború eseményei: ( ) Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország, Bulgária, Törökország Haditechnikai fölény villámháború terve (gyors győzelem kell, mert nincs tartalék, a hosszú háborút elveszítenék utánpótlás hiányában) Anglia, Oroszország, Franciaország, Szerbia, Románia, USA több tartalék nyersanyag és ember elhúzódó háború terve (ki kell meríteni a központiakat és így győzni) a) : a központiak sikerei (győzelmek: francia, orosz, szerb, román csapatok ellen) pl. Románia és Szerbia elfoglalása, az oroszok legyőzése Gorlicénél) b) 1916: Gyilkos állóháború a frontokon pl. Franciaország: Verdun, Olaszország: Doberdói-fennsík, Isonzó és Piave folyók mente c) : A központiak kimerülése és az antant győzelme pl. Caporetto: magyar vereség az olaszoktól Technikai újdonságok: harcigáz (németek), tank (angolok), gépfegyver (franciák) 4. A háború következményei: az antant győzelmével marad a gyarmatok elosztása a régiben teljesen új országok jönnek létre Európában: a szétesett Osztrák-Magyar Monarchia helyett: Ausztria, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia igazságtalan békék (jóvátétel, területi elcsatolások) a vesztesek nem fognak beletörődni ok lesz a II. világháborúra.

16 Európa a két világháború között 1. Az I. világháború után Európa országai 3 csoportba sorolhatók: a) Győztesek :A jóvátételekből újjáépítik a gazdaságot, kiheverik a károkat ( boldog 20-as évek ) b) Vesztesek: Lassúbb tempóban heverik ki a pusztításokat, készülnek a revánsra, meg akarják bosszulni az igazságtalan békeszerződéseket c) Oroszország: (1922-től Szovjetunió) igazából nem tartozik egyikhez sem, építi a kommunizmust 2. Oroszország története között: Nem tartozik a győztesekhez (1917-ben kilép a háborúból), de nem is vesztes november 7. Lenin vezetésével a kommunista párt veszi át hatalmat az országban. a) A kommunizmus fő alapelvei: (kommunizmus = a közösség uralma) A lakosság többsége kormányozza az országot a munkásság és parasztság legyen hatalmon A dolgozók társadalmát építi fel: mindenki annyi pénzt kapjon, amennyiért megdolgozik Közös tulajdonba kerülnek a gyárak, bankok, földek (államosítás) b) A kommunizmus megvalósulása: A szép alapelvek helyett a valóságban kegyetlen diktatúra épült ki Sztálin vezetésével: Az országban Sztálin akarata érvényesül (zsarnokság) Személyi kultusz: Sztálin állandó tisztelete (Sztálin-képek minden lakásban, tapsvihar és éljenzés a gyűléseken, versek és dalok a nagy és bölcs vezérről stb.) A lehetséges ellenségek kiirtása (pl. kivégeztette a hivatalnokok és a tábornokok egy részét) Terror: kivégzések, munkatáborok (GULAG-ok) az ellenállók számára elrontott gazdaság: erőltetett nehézipar (gépgyártás), hanyatló mezőgazdaság éhínség 3. A nagy gazdasági világválság ( ) Kezdete: USA, New York, a fekete péntek : Csődbe mennek a gyárak, válságba jutnak a bankok. Oka: a gyárak túltermelése kevesebb árut kell gyártani, míg a készletek el nem fogynak kevesebb munkás kell hozzá elbocsátások még kevesebben tudnak vásárolni még kevesebb áru fogy még kevesebb áru kell még több elbocsátás és így tovább. A válság megoldási módjai: Amerikai út: Segélyekkel és közmunkákkal (Roosevelt: New Deal) Angol út: Takarékossági intézkedések bevezetésével Német út: A munkanélkülieket a hadiipar köti le (Hitler Németországa) 4. A hitleri Németország: 1933: Adolf Hitler kancellária választása. Hitler fontosabb intézkedései: Terror: a hatalom megszilárdítására (pl. a parlament, vagyis a Reichstag felgyújtása) Zsidók elleni lépések: kristályéjszaka, endlösung (fizikai megsemmisítés terve) Gazdaság fejlesztése: 4 éves terv, Volkswagen gyártása, útépítések ezek a fejlesztések egyben a háború céljait is szolgálják Háborúra készülés: a Rajna-vidék és a Saar-vidék megszállása Olimpia rendezése: megmutatni a világnak is Németország nagyságát A II. világháború előzményei: (a fő ok az igazságtalan első világháborús békékben keresendő) Fegyverkezés (Németország, Olaszország, Magyarország, Japán) Háborús szövetség kialakulása (Berlin Róma Tokió tengely tengelyhatalmak) Főpróba: A spanyol polgárháború ( ) Hitler segítséget nyújt Franco spanyol tábornoknak, és ezzel kipróbálhatja az összes fegyverét.

17 Magyarország a két világháború között 1. A háborús vereség következményei: Szétesik az Osztrák-Magyar Monarchia Magyarország független országgá válik Gazdasági problémák: éhínség, háborús pusztítás, pénzromlás A szomszéd országok területi követelésekkel lépnek fel A válságot két forradalom is megpróbálja megoldani. 2. Forradalmak Magyarországon a) október 31. Őszirózsás forradalom demokrácia bevezetése kikiáltják a Magyar Népköztársaságot (köztársasági elnök: Károlyi Mihály) belgrádi fegyverszünet ( területek átengedése a Délvidéken) gazdaság: sikertelen földreform Bukásuk: nem tudják megoldani a gazdasági válságot nem hajlandóak Erdély átengedésére a Vix-jegyzék szerint le kell mondaniuk b) A Tanácsköztársaság (1919 március-augusztus között) vezetői: Kun Béla és Garbai Sándor (a Forradalmi Kormányzótanács irányítói) vörösterror a hatalom megszilárdítására (Lenin-fiúk) gazdaság: állami tulajdonba veszik a gyárakat, földeket csődbe jutnak, mert a közösbe senki nem akar dolgozni, viszont annál több a lopás harc az antanttal: (hadvezér: Stromfeld Aurél ) Északon győzelem a Felvidéken a csehek ellen, de keleten vereség a románoktól. Bukásuk: az antant nem ismeri el őket, országos támogatottságuk sincs a terror miatt. a Clemenceau-jegyzéket a románok nem tartják be és megszállják Budapestet. 3. A Horthy korszak ( ) vitéz nagybányai Horthy Miklósról kapta a nevét, aki az antant segítségével jutott hatalomra. Magyarország államformája: király nélküli királyság, vezetője: Horthy Miklós kormányzó Békekötés: június 4. trianoni béke: a) diktálja: a négy nagy: Wilson (USA), Lloyd George (Nagy-Britannia), Orlando (Olaszország), Clemenceau ( Franciaország) b) előírások: 1. Területi elcsatolások: Erdély Románia, Felvidék Csehszlovákia, Délvidék Jugoszlávia, Burgenland Ausztria 2. Jóvátétel fizetése 3. katonai előírások (pl. nincs légierő, a hadsereg létszáma maximum 100 ezer fő lehet) Gazdaság (Bethlen István irányításával): jóvátétel elengedése, új pénz: a pengő, külföldi kölcsönökből a gazdaság fejlesztése gond: a gazdasági világválság megakadályozza a fejlődést Külpolitika: fő cél: a trianoni béke eltörlése, felülvizsgálata (revíziója) 2 irányvonal jellemző: 1. Bethlen István: angol francia szövetség kell nekünk, mert ők hozták létre a békét velük kell egyezkedni a felülírásról is 2. Gömbös Gyula: német olasz szövetség kell, mert ők is a békerendszer ellen vannak. Belesodródás a II. világháborúba: Hitler agresszív politikáját kihasználva visszaszerezzük a Felvidék, Erdély és a Délvidék egy részét ezekért Hitler katonai segítségét kér Hitler szövetségesei leszünk a II. világháborúban.

18 A II. világháború ( ) 1. Előzmények: igazságtalan békék az I világháború után a vesztesek készülnek a visszavágásra Hitler agressziója: 1. Ausztria bekebelezése 2. Csehszlovákia felosztása Béke a világnak, nincs több igényem! (Hitler) 3. Lengyelország megtámadása ezt már nem tűri az antant hadüzenet a németeknek 2. Szövetségek: Szövetségek Tengelyhatalmak Szövetségesek Alaptagok: Japán, Németország, Olaszország Nagy-Britannia, Franciaország, USA Később csatlakozik: Magyarország, Románia Szovjetunió (miután Hitler megtámadja) Románia (átáll), Jugoszlávia, Görögország 3. A háború szakaszai: a) A háború kitörése: Németország és a Szovjetunió felosztja Lengyelországot. b) A tengelyhatalmak sikerei: Hitler elfoglalja Európát (Benelux, Franciaország, Jugoszlávia, Görögország) Japán lebombázza az USA hadiflottáját (Pearl Harbour mellett) c) 1942: A fordulat éve: 1. Európa: Sztálingrád: Hitler veresége a Szovjetunióban, 2. Afrika: El-Alamein: Montgomery megveri Rommelt, 3. Csendes-óceán: Midway-szigetek: Japán veresége az USA-tól d) : Az antant győzelme: Európa: Franciaországban megnyílik a II. front: Hitlert két oldalról támadják: nyugatról az angolszászok, keletről a szovjetek 1945 május 9.: leteszik a fegyvert a németek Japán: Japán még ellenáll az USA-nak, ezért bevetik ellene az atombombát: Hirosima és Nagaszaki lerombolása szeptember 2. Japán leteszi a fegyvert, véget ér a II. világháború. 4. Magyarország a II. világháborúban: Taktikánk: visszaszerezni a Trianonban elvesztett területeket minél kevesebb harc árán, ezért semlegesek maradunk és mindként féllel tárgyalunk a területek visszavételéről. Terület-visszaszerzések: 1. első bécsi döntés: a Felvidék egy részét visszakapjuk (1938) 2. Kárpátalja megszerzése Csehszlovákia szétveréskor (1939) 3. második bécsi döntés: Hitler visszaadja Észak-Erdélyt (1940) 4. a Délvidék elfoglalása Jugoszlávia német megszálláskor (1941) Belépésünk a háborúba: július: Hitler katonai segítséget kér a Szovjetunió ellen, meg is kapja. Hitler ekkor még legyőzhetetlennek tűnik érdemes megállni Kassát ismeretlen gépek bombázzák, ezt a szovjetekre lehet fogni hadat üzenünk a SZU-nak Háborús események: 1. vereség a szovjetektől (a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban) 2. a vereség miatt tárgyalni kezdünk az angolokkal, ezért Hitler csapatai megszállják és kifosztják Magyarországot 3. Horthy megpróbál átállni a szövetségesekhez, ezért a németek letartóztatják, Magyarország Szálasi Ferenc rémuralma alá kerül 4. A Szovjetunió Vörös Hadserege kiűzi a németeket, de rajtunk ez nem segít: a németek helyett az oroszok foglalták el Magyarországot. (1945. április 4.: a háború vége Magyarországon.)

19 19. A Szovjetunió árnyékában Előzmények: február: a jaltai konferencián a szövetséges államok vezetői: Churchill (Nagy-Britannia), Roosevelt (USA) és Sztálin (Szovjetunió) megegyeznek arról, hogy Kelet-Európa ( így köztük hazánk is) a Szovjetunió befolyása alá kerül ( Ez azt jelenti, hogy csak papíron önállóak, de igazából a Szovjetunió dirigál nekik.) április: Magyarország szovjet megszállás alá kerül. 2. A koalíciós időszak ( ) a) 1945-ös választások: 4 párt kerül a parlamentbe: 1. Független Kisgazdapárt 2. Szociáldemokrata Párt 3. Kommunista Párt 4. Parasztpárt b) Fontosabb intézkedések: az ország újjáépítése földosztás: egy millió család földet kap, megszűnnek a nagybirtokok államosítás 3. A Rákosi diktatúra ( ) A fordulat éve: elcsalják a választásokat a Kommunista Párt javára Kiépül a Rákosi diktatúra: mindenben a sztálini Szovjetunió követése jellemző. egypártrendszer bevezetése ( Magyar Dolgozók Pártja ) terror (irányítja az Államvédelmi hatóság, röviden ÁVH vagy ÁVÓ) személyi kultusz ( bölcs vezér, portrék, tapsvihar, versek, dalok stb.) mezőgazdaság tönkretétele (beszolgáltatás, söprés, téeszesítés) erőltetett iparosítás ( vas és acél országa ) kommunista városok: Dunaújváros, Karincbarcika,Tatabánya 4. Forradalom és szabadságharc, 1956 a) A kezdet: október 23. tüntetés a Bem-szobornál Követelések: Rákosi lemondása, ÁVH eltörlése, ruszkik haza, demokrácia a diktatúra helyett, a mezőgazdaság fejlesztése, a beszolgáltatás eltörlése b) Átmeneti győzelem (október november 3.): harcok az utcákon ( Parlamenti sortűz, a Rádió elfoglalása., Széna tér, Corvin köz ) az ország kilép a Varsói Szerződésből szovjet csapatok kivonulnak a fővárosból Rákosi elmenekül, Nagy Imre alakít kormányt teljesítik a követelések nagy részét c) A vereség ( november 4-től 11-ig ): Tankok özönlenek Budapestre, és vérbe fojtják a forradalmat 5. A Kádár korszak: ( ) nevét Kádár Jánosról kapta a) Kemény diktatúra ( ) megtorlás ( Nagy Imre és társainak kivégzése ) az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) létrehozása az egypártrendszer visszaállítása b) Puha diktatúra ( ) külföldi kölcsönök felvétele emelkedő életszínvonal, világszínvonalú lesz a mezőgazdaság Magyarország lesz a legfeljettebb szocialista állam:,,a legvidámabb barakk

20 20 6. A rendszerváltás kora (1990 után): kivonul a szovjet hadsereg újra önálló ország Magyarország a diktatúra helyett újra kiépül a demokrácia (a hatalmat a 4 évente megválasztott országgyűlés és a kormány gyakorolja visszatérés a kapitalista gazdálkodáshoz Kormányon lévő pártok és miniszterelnökök 1990 után: : Magyar Demokrata Fórum (MDF) - Antall József, majd Boross Péter : Magyar Szocialista Párt, MSZP - Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ - Horn Gyula : Fiatal Demokraták Szövetsége, FIDESZ - Független Kisgazdapárt, FKGP - Orbán Viktor : Magyar Szocialista Párt Szabad Demokraták Szövetsége : Medgyessy Péter : Gyurcsány Ferenc : Bajnai Gordon 2010-: Fidesz-KDNP: Orbán Viktor Köztársasági elnökök: : Szűrös Mátyás (ideiglenes : Göncz Árpád : Mádl Ferenc : Sólyom László

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1994-07 História 1994-07 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

AJapán-szigetek a monszunövbe

AJapán-szigetek a monszunövbe ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek,

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben