1. A történelem kezdetei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A történelem kezdetei"

Átírás

1 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor újkor jelenkor (legújabb kor) Mettől meddig tart? Kr. e. több millió év (ember megjelenése) Kr. e (írás és első államok) Kr. e Kr. u. 476 (a Nyugat-Római Birodalom bukása) (Kolumbusz Kristóf felfedezi Amerikát) (az első világháború kitörése) 1914 ma is tart. (Amíg ember van a Földön, addig történelem is lesz.) 2. A történelem forrásai: forrásnak számít minden dolog, ami segíti a történelem megismerését. A források fajtái: a) tárgyak: kard, kőbalta, koponya. b) írásos emlékek: papirusztekercs, sírfelirat, agyagtábla. c) szellemi hagyomány: népdal, népmese, monda. 3. Az őskor: a) időben elhelyezve: az őskor Krisztus előtt több millió évvel kezdődik (az ember megjelenésével) és Kr. e körül ér véget.(az írás és az első városok kialakulása után). b) Az őskori ember jellemzése: - kialakulásáról két fő elképzelés van: 1. a teremtés valamilyen isteni erő által 2. az állatvilágból fejlődött ki (evolúció). - különbsége a többi élőlénytől: az állatoktól megkülönbözteti : 1. a gondolkodás 2. munka 3. értelmes beszéd 4. vallás a majmoktól megkülönbözteti: 1. agyméret (nagyobb agykoponya kisebb arckoponya) 2. egyenes gerinc: képes a két lábon járásra. 3. fogás: bonyolult eszközök készítése. c) Az őskori ember életmódja: két fő típust különböztethetünk meg: 1. kezdetben: zsákmányoló: mindent a természettől vesz el(amit készen talál) - élelemszerzés módja: halászik, vadászik, gyűjtöget. - eszközök: bunkó, marokkő (szakóca), lándzsa, íj, nyíl, csontszigony. 2. később: termelő: már maga is termel élelmet. - élelemszerzés: az előbbiek mellett még növénytermelés, állattenyésztés. - új eszközök: ásóbot, agancskapa, sarló, őrlőkő. - kialakulnak az első mesterségek is: fazekasság, szövés-fonás, kovács. d) Nemek és kor szerinti munkamegosztás: a horda tagjainak feladatai nem és kor szerint felosztva. - gyerekek: gyűjtögetés, aratás. - nők: gyűjtögetés, földművelés, aratás. - férfiak: vadászat, halászat, kovácsmesterség, fazekasság. - öregek: tűzőrzés. e) Vallás: istenként tisztelt mindent amit nem értett meg. Pl.: nap, hold, szél. A vallás része a varázslat (mágia) is, a természeti erőket akarják megnyerni, a sámán vezeti. Pl.: esőtánc, rajzvarázslat barlangrajzokon keresztül. (leghíresebb: Altamira-barlang.) f) Ősleletek: legrégebb: Afrika (Olduvai-hasadék): Lucy Magyar leletek: 1. Rudi: (Rudabánya) 2. Samu (Vértesszőlős).

2 2 2. Az ókori Kelet világa: a folyammenti államok I. Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó 2. Itt született meg az írás, amely területenként eltérő volt. Írásfajta Helyszín Mire írtak? képírás Egyiptom papirusz, kő ékírás Mezopotámia agyagtábla szóírás Kína papír, selyem, csont betűírás Fönícia agyagtábla, papirusz 3. Jellegzetes az öntözéses gazdálkodás: a folyók vizét csatornákon keresztül a földekre vezetik. Egyiptom Nílus, Mezopotámia Tigris, Eufrátesz, India Indus, Gangesz, Kína Hoangho, Jangce 4. Közös a társadalom felépítése is: 4 alapvető csoport különíthető el: 1. Istenkirály: minden hatalom az övé, az egész állam felett rendelkezik 2. Előkelők: irányítják a tömegeket: - hadvezér (katonai irányítás) - hivatalnokok (hivatali ügyintézés, közös munkák, pl. gátépítés vezetése) - papság (kapcsolattartás Istennel) 3. Közrendűek: - földműves - iparos (kézműves) - kereskedő - katona 4. Rabszolgák (hadifoglyok vagy adósrabszolgák) II. Az egyes államok jellegzetességei: a) Egyiptom: - a sivatagban a Nílus mentén helyezkedik el: Hérodotosz történetíró szerint: Egyiptom a Nílus ajándéka. (1. öntözővíz, 2. iszaptrágya) - piramisok (legnagyobb a Kheopsz-piramis) - a halottak kultusza: balzsamozás: múmia - Tutanhamon fáraó sírlelete (aranymaszk, ételek, eszközök) b) Mezopotámia (Jelentése: folyamköz ) - sumér városok: Ur, Uruk, Kis, Babilon - nagy király: Hammurapi: szigorú törvények:,, Szemet szemért..." - toronytemplomok (zikkurat), pl. Bábel tornya c) India: - kasztrendszer: mindenki beleszületik egy társadalmi csoportba haláláig ott is marad - számjegyek (Európába az arabok hozták be: arab számok) d) Kína: - uralkodói császárok, leghíresebb császár: Csin Si Huang-ti (ő adja Kína nevét: Csin-Chin-China) - Nagy Fal a hunok támadásai ellen (az egyetlen emberi építmény, amely még a Holdról is látható) - találmányok: papír, puskapor, porcelán, selyem, iránytű

3 1. Hellász a térképen 3. Hellász története 3 a) Hellász = ókori Görögország Az ókori Görögország nagyobb volt, mint a mai. Hozzátartozott ugyanis: az egész Balkán-félsziget, az Égeitenger szigetei, (a legnagyobb: Kréta), valamint Kis-Ázsia tengerparti szakasza is. b) Hellász tengeri ország: - lakói kereskedelemből és halászatból élnek - mediterrán gazdálkodást folytatnak (déligyümölcs, szőlő (bor, mazsola), olajbogyó, kecske, juh) 2. Hellász népei: a hellének A hellének 3 nagy bevándorlási hullámban foglalták el a terület: a.) akhájok - Észak-Balkán és Kis-Ázsia ( legnagyobb városuk Trója és Mükéné) b.) jónok - Attika (legnagyobb városuk Athén) c.) dórok - Peloponnészoszi - félszget (legnagyobb városuk Spárta) 3. Hellász városfejlődése: Külön városállamok alakultak ki: ezek a POLISZOK. Teljesen önálló városállamok külön királyokkal az élen (számuk kb. 500.) Kétféle fejlődés jellemző: 1. Spárta: -erős katonaállam: 2. Athén: a nép uralma (demokrácia ) Társadalom: Előkelők: a 2 király és a vének tanácsa Közrendűek: a szabad spártaiak (mind katonák) Félszabadok: körüllakók (kereskedőnépek) Rabszolgák ( helóták ): a spártai földeket művelik) lényege: a testi edzettség a harcra készültség nem érték a kultúra és a vagyon sem (vaspénz) A demokrácia fénykora Periklész idejében volt Király nincs, mert az utolsót elűzik. A demokráciát gyakorolhatják: az előkelők (földbirtokos arisztokraták) és a közrendűek (parasztok, kézművesek, hajósok, kereskedők), de kivételező demokrácia, mert nem vonatkozik: az idegenekre, a rabszolgákra és a nőkre sem. 4. A görög - perzsa háborúk: oka: el kell dönteni, hogy ki kereskedjen az Égei - tengeren? ki szerez bevételt? Idő és hely Kr. e Marathón: Kr. e Thermopülai Kr. e. 480: Szalamiszi-öböl Hadvezérek Hadi események Dárius Miltiádész Leonidász. Xerxész Themisztoklész váratlan éjszakai támadás és görög győzelem a perzsák felett Emlék: a maratoni futás árulással győz a perzsa túlerő, Leonidász is elesik Emlék: sírvers: Itt nyugszunk. Vándor, tengeri hajócsata, döntő görög győzelem a perzsák felett. Oka: a döfőorr, valamint a háromsoros gálya fölénye 5. Alexandrosz = Nagy Sándor - ő egységesíti a görög városállamokat egy közös országgá - Makedóniából indulva meghódította a fél világot: Hellász, Egyiptom, Mezopotámia, Perzsia elfoglalása után Afrikától Indiáig terjed a Makedón Birodalom (Nílustól az Indusig) - ő terjeszti el világszerte a görög kultúrát 6. Kultúra: - szobrászat: Diszkoszvető ( Mürón ), Pallasz Athéné ( pheidiász ) - tudomány: Pitagorasz, Thálész matematika, Hippokratész orvostudomány, Arkhimédész - fizika - irodalom: Homérosz hőskölteményei Iliász és Odüsszeia (A trójai faló története) - építészet : 3 féle oszlopfő: 1. dór (egyszerű) 2. jón (csigavonalas) 3. korinthoszi (levéldíszes)

4 4 1. Helyszín: a Földközi-tenger térsége. A magtelepülés Róma városa (Appennini-félsziget). 2. Fejlődése: Róma fejlődésében 4 lépcső különíthető el: 4. Az ókori Róma a) Róma alapítása: A monda szerint: Romulus és Remus alapították (teknőben kitett ikrek és az anyafarkas története), a valóságban: latin pásztorok alapították a települést, Kr. e. 753 körül b) Itália elfoglalása: harc a szomszédos városállamokkal, győzelem az etruszkok és a gallok ellen Kapcsolódó legendák: a városi ludak: gágogásukkal felébresztették a római őrséget, így az éjszaka támadó ellenség nem tudta elfoglalni Rómát. Mucius Scaevola pedig fél kezét elégette a tűzben, hogy az etruszk királynak bizonyítsa a rómaiak bátorságát. c) A Földközi-tenger meghódítása Cél :a tengeri kereskedelem ellenőrzése ehhez le kellett győzni a vetélytárs föníciaiak vagy más néven punok seregét 3 római-pun háborút vívtak meg, ezek Róma győzelmével végződtek. (Nagy hadvezérek: Hannibál és Scipio.) d) Az ismert világ meghódítása: a Római Birodalom születése Fontosabb tartományok (provinciák): Gallia (Franciaország), Britannia, Hispania (Spanyolország), Pannonia (Magyarország és Ausztria) 3. Róma államformájának változásai Államforma királyság köztársaság császárság Korszak Kr.e. 753 Kr. e Kr. e. 510 Kr. e. 31. Kr. e. 31. Kr. u Kié a hatalom? király népgyűlés (szenátus) császár 2 konzul vészhelyzetben: diktátor 4. Róma társadalma: jellegzetes ókori társadalom a) uralkodó (király - rex vagy császár - caesar, a köztársaság alatt 2 konzul) b) patríciusok (nagybirtokos előkelők) c) plebejusok (közrendűek: földműves, kézműves, kereskedő) d) servusok (rabszolgák) 5. Nagy rómaiak: Romulus: A monda szerint Róma alapítója és első királya Scipio: A pun háborúk legnagyobb hadvezére, még a harci elefántokkal támadó Hannibált is sikerült legyőznie. Julius Caesar: a köztársaság megdöntője, a császárság névadója. Diktátor, de egyben Róma felvirágoztatója rendelkezéseivel (aranypénz, földosztás, katonai győzelmek, naptárreform a szökőévvel) Augustus: Róma első császára. Az ő uralkodása számít Róma aranykorának. A népet ingyen gabonával és cirkuszi játékok rendezésével nyerte meg. Innen ered a mondás: Kenyeret és cirkuszt! Nagy Konstantin: Róma császáraként államvallássá tette a kereszténységet

5 5. Népünk történetének kezdete 5 1. A magyar nép eredete Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) A nyelvtudomány finnugor eredetet tételez fel: uráli nyelvek finnugor nyelvcsalád vogul és osztják rokonság Ugyanakkor a török eredetet sem lehet kizárni (kultúra, kinézet, harcmodor) 2. A vándorlás állomásai: a) Uráli őshaza (zsákmányoló életmód ) az Uráltól keletre b) Magna Hungária (legeltető állattenyésztés) az Uráltól nyugatra, a Volga és Káma folyó mellett c) Levédia (kazár fennhatóság és a földművelés kezdetei) a Fekete-tenger, Meotisz és Don mellett d) Etelköz (a 7 törzs vérszerződése) a Dnyeper és Dnyeszter folyók közén e) Kárpát medence (honfoglalás és letelepedés) 3. Honfoglalás: két szakaszban történhetett, egy hosszabb folyamat volt, nem pillanatnyi harcok! szakasz: : a Kárpát-medence fokozatos megszállása 1. Erdély elfoglalása (Vereckei-hágón át) 2. Az Alföld megszállása 3. A Dunántúl és Felvidék elfoglalása szakasz: : a Kárpát-medence védelme (bajor támadások elhárítása) A honfoglalás vezetői: Árpád fejedelem (kende) és Kurszán hadvezér (gyula) A krónikák szerinti 7 honfoglaló vezér: Álmos, Előd, Ond, Kont, Tas, Huba, Töhötöm 7 honfoglaló törzs: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi 4. A kalandozások kora (X. század) Célok: 1. a szomszédok megfélemlítése 2. rablóháborúk (zsákmányszerzés, fosztogatás) Irányok: 1. Német-Római Császárság 2. Itália 3. Bizánc Harcmodor: menekülés színlelése közben az ellenség bekerítése nyílzápor az ellenségre Kudarc: 1. Kiismerik a magyar taktikát. 2. Megjelenik a nehézpáncélos lovagi harcmodor Döntő nagy vereség: Augsburg mellett (Lehel kürtje ) A kalandozások után válaszút elé kerül népünk: 1. Folytatjuk a kalandozásokat kihal a magyarság, mert a szomszédaink kiirtanak bennünket 2. Beilleszkedünk a keresztény Európába így megmarad a magyarság is. 5. A keresztény magyar állam megnevezése : két nagy uralkodó nevéhez fűződik: 1. Géza fejedelem: ( ) békekötés a szomszédokkal hittérítők behívása (fiát, Vajkot is Istvánra keresztelteti) lovagok behívása, hogy eltanuljuk a nyugati lovagi harcmodort 2. I. (Szent) István ( ) leveri a lázadó törzsfőket (Koppány, Ajtony, Gyula) koronát kér II.Szilveszter Pápától (fejedelemből király lesz) támogatja az egyházat: 1. földbirtokok 2. egyházi tized ( dézsma) vármegyékre osztja az országot a vármegye élén az ispán áll, akinek feladata: 1. adók beszedése 2. bíráskodás 3. a vármegyei katonaság vezetése

6 6 6. Az érett középkor Európában 1. A középkor szakaszai: A középkor kezdete: 476, vége: Szakaszok: a) korai középkor ( V.-X század) a népvándorlás kora. b) érett középkor ( XI.-XIV század) a feudalizmus virágkora c) késői középkor (XV század) a feudalizmus hanyatlása 2. A feudalizmus rendszere: A feudalizmus a középkorra jellemző rend, lényege, hogy a hatalom alapjának a földbirtok számít (feudum). Akinek több földje van a hatalma is nagyobb. A legnagyobb birtokosok a földjük nagy részét nem tudják műveltetni, ezért tovább adják hűbérbe. Hűbérbirtok: olyan birtok, amit hűsége jutalmául kaphat valaki. Hűbérúr: aki földet ad. Hűbéres: aki földet kap cserébe katonai szolgálattal tartozik. Hűbéri lánc: a hűbérurakból és hűbéresekből kialakuló szövetségi rendszer: pl. király nagybirtokos középbirtokos kisbirtokos Ellenség támadása esetén a hűbéri lánc szerint hívják harcba a hűbérurak a szövetségeseiket. 3. A nagybirtokok felépítése: használat szerint 3 fő részre osztjuk: majorság: a földesúr saját használatában maradó rész, a legjobb földek. jobbágytelek: gyengébb minőségű telkek, amit a jobbágyok csak használatra kapnak meg. Részei a házhely, szántó és kert. Cserébe a jobbágy terményadóval, robottal és ajándékkal tartozik. közös használatú részek, pl.: erdő, legelő, malom, halastó 4. Önellátástól az árutermelésig Önellátó gazdálkodás: kezdetben egy hűbérbirtokon mindent megtermelnek maguknak, piacra nem visznek semmit. A jobbágynak viszont érdeke, hogy többet termeljen, mert akkor neki is több marad új módszereket találnak ki termelés növelésére: pl. nehézeke, szügyhám, patkó, valamint a háromnyomásos földművelés. Az önellátásból így fejlődik ki az árutermelés kialakulása: korszerű eszközök több termés fölösleg vásáron eladható. A vásárok helyén alakul ki a középkori város. 5. A városok jellemzői: Kialakulásuk: forgalmas helyeken (útkereszteződés, templom vagy vár mellett, hídnál, hegy és alföld találkozásánál) Lakói: kézművesek és kereskedők: együtt polgároknak nevezzük őket Fallal körülvett, zsúfolt,egészségtelen lakóhelyek, gyakori a fekete halál és a vörös kakas. 6. A középkori társadalom a következő csoportokból áll össze: a) király b) nemesség: nagybirtokos középbirtokos kisbirtokos (lovagok) c) egyház: világi papság /szerzetesek d) polgárság: kézműves / kereskedő e) jobbágyság 7. Kultúra: a vallásosság szerepe nagy (legendák, zsoltárok, imák elterjedése, szentek tisztelete) román és gótikus művészeti stílusok lovagi életmód fénykora

7 7. Magyarország az Árpád -korban 7 1. Szent István halála után 3 gondot kell megoldani: 1. trónviszályok( Péter és Aba Sámuel, majd Salamon és Géza harcai) 2. pogánylázadások (Vata és János felkelései) 3. német támadások (a Vértes és Búvár Kund mondája) Az ország Szent László és Könyves Kálmán idejére jutott ki a válságból. Szigorú törvényekkel tartották fenn a rendet, főleg a lopások szaporodtak el. László: aki egy tyúk értékénél többet lop, azt felakasztják. Kálmán: a tolvajt csak megvakíttatja vagy rabszolgának adatja el. A két király hódításra is képes volt; László Horvátországot Kálmán Dalmáciát szerezte meg. 2. A XII. században folytatódott felzárkózásunk Európához: kialakul a hűbéri láncolat megindul az önellátó gazdálkodás fejlődése a gazdaságokban fejlődnek a városok is 3. II. András és az Aranybulla: II. András idejében meggyengül a király hatalma: elpazarolja a királyi birtokokat csökkennek a bevételek (kevesebb robot, adó, ajándék) fölösleges háborúk (Pl.: keresztes hadjárat) üres kincstár sok adót vet ki 1222: a királyt az elégedetlen nemesek kényszerítik az aranybulla törvényeinek kiadására: a nemesek adómentessége biztosított a katonáskodni csak akkor kötelesek a nemesek, ha Magyarországot védő háború, külföldi csatákra nem lehet őket kényszeríteni a király nem vehet ki fölösleges adókat a nemesség ellenállási joggal rendelkezik: fegyveresen is kényszeríthetik a királyt az aranybulla betartására 4. IV. Béla uralkodása ( ): a) Uralkodása a tatárjárás előtt: IV. Béla gyermekként látta, hogy apja, II. András kénytelen a főnemeseknek engedelmeskedni. A szeme láttára ölték meg az anyját, Gertrúdot és apja nem tudta megbüntetni a gyilkosokat. Ezért Béla megfogadta, hogy vissza fogja állítani a királyi hatalmat, amikor trónra kerül. Első intézkedéseiben ezért szigorúan fellépett a főnemesekkel (bárókkal) szemben: a bárók székeinek elégetése, a földbirtokok visszavétele Julianus barátot elküldi az őshaza felkutatására Julianus hírt hoz a tatár veszedelemről. b) A tatárjárás ( ), vezeti : Batu kán Béla vereséget szenvedett a Sajó menti Muhi pusztán (tatár túlerő és csapda, a nemesek nem támogatják a korábbi intézkedések miatt ), elmenekül Trau szigetére. A tatárok felperzselik az országot, majd kivonulnak (ok: Ázsiában meghal a nagykán és Batu akar a helyére kerülni). c) IV. Béla intézkedései a tatárjárás után ( rájön, hogy a nemességgel ki kell egyeznie) Kővárak építtetése a nemesekkel cserébe visszaadja a földjeiket. Kunok letelepítése a Kiskunságon és a Nagykunságon katonaság lesznek a tatár ellen. Külföldiek behívása az újjáépítéséhez. Királyi jövedelem a városok adóiból, mivel nagyon kevés földbirtoka marad. Alsószentivánhoz a Búvólyuk miatt kapcsolódik: személyesen hívta elő az oda elbújt lakosokat. Sikerül az ország újjáépítése ezért IV. Béla kiérdemli a második honalapító címet.

8 8 8. Az Anjou királyok kora ( ) Anjou-házi királyaink: I. Károly Róbert ( ) és I. (Nagy) Lajos ( ) 1. Károly Róbert uralma: a) Hatalomra kerülése: 1301-ben kihal az Árpád-ház az egyik lehetséges örökös Károly Róbert (Itália). A trónért: trónharcokat vív Vencellel ( Csehország) és Ottóval ( Bajorország) A kiskirályok leverése (Csák Máté, Aba Amádé Borsa Kopasz, Kán László Kőszegi Henrik) b) Az ország felvirágoztatása: Új adók a kincstár megtöltéséért : - Kapuadó: a jobbágyok éves adója a királynak. - Harmincadvám: a kereskedők fizetik a határon (az áru értékének 1/30-ad része) - Bányabér: az arany és ezüstbányák jövedelmének 1/3-át megtarthatja a nemes, ezért érdeke, hogy bányát nyisson.(az Árpád-korban a nemes nem kapott semmit sem, ezért inkább eltitkolta, ha bányát talált.) Aranypénz firenzei mintára (fiorino forint) c) Külpolitika: Baráti szövetségre törekszik a szomszédokkal, ezért 1335-ben megrendezi a visegrádi királytalálkozót a magyar, lengyel és a cseh király között. A találkozó eredménye: Közös kereskedelmi útvonal megállapítása (cél Bécset kikerülni az árumegállító jog miatt) Egyezség a lengyel királlyal: III. Kázmér halála után a lengyel trónt Karoly Róbert fia, Lajos fogja örökölni. 2. I. (Nagy) Lajos uralma: a) Miért Nagy Lajos? Mert rengeteg háborút vívott és átmenetileg sok területet meghódított Magyarország területe Lajos alatt volt a legnagyobb. ( Országa határait négy tenger mosta. ) Háborúival 2 fő irányban terjeszkedik: 1. Itália felé (Indok: megbosszulni testvére halálát, akit Averszában megfojtottak). Itáliába kísérte el harcolni az Arany János által bemutatott Toldi Miklós is. 2. A Balkán-félsziget felé: harcokat vív a török ellen ben megszerzi Lengyelországot, létrejön a lengyel-magyar perszonálunió. Ez azt jelenti, hogy a két országot közös király köti össze, de egyébként függetlenek egymástól, egyik sem diktál a másiknak. b) Törvényei: 1351-ben Lajos megújítja az Aranybullát Háborúi mellett Nagy Lajos törvényeit kell még mindenképpen kiemelni. Újdonságok a törvényekben: Ősiség törvénye: ha egy nemes fiú utód nélkül hal meg. Birtok visszaszáll a királyra, nem adhatja el a rokonságnak és a földkereskedőknek. Kilenced: A jobbágy terményének 1/10-ed részénél be kell, hogy adja a földesúrnak.(kilencedik tized mivel a 10. tized a dézsma) Ezt minden nemesnek kötelező beszedni a gazdagabb nemesek nem tudják elcsábítani a szegényebbektől a jobbágyokat. Úriszék vagy pallosjog: néhány főúr akár halálra is ítélheti a jobbágyait. egy és ugyanazon nemesi szabadság elve : minden nemes mentes az adófizetés alól ( akár főúr, akár kisnemes) Az Anjouk koráról összegzésként elmondható: hogy Magyarország egyik legdicsőbb korszaka volt. Az ország fejlődött, belső területén béke volt, katonailag erős, ezért hódításokra is képes volt.

9 9. A Hunyadiak kora (Magyarország a XV. században) 9 1. Hunyadi János, a törökverő Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond királyunk udvarában tűnt fel zsoldos katonaként. Célja: a török kiűzése Európából. Harcainak többségét megnyerte, a szekérvár bevetésének köszönhetően. (Szekérvár: éles kaszákkal felszerelt harci szekér, melyből puskások és íjászok lövöldöztek az ellenség felé.) a) Támadó hadjáratok: 1443/44: hosszú hadjárat : a török csapatokat Magyarország déli határairól sikerült visszaszorítania a Fekete-tengerig. 1444: várnai csata veresége. A csata győzelemre állt, de I.Ulászló királyunkat megölték a janicsárok és emiatt megszaladt a magyar sereg. b) Védekező háborúk (A török birodalom visszavág) Hunyadi az ország kormányzója lesz V. László gyerekkora alatt. Megerősíti a déli végvárvonal határvidékét, főleg Nándorfehérvárt, mivel tudja, hogy a török Magyarország ellen készül. 1456: Nándorfehérvárnál sikeresen visszaveri II. Mohamed szultán főnyi seregét, de a győzelem után pestisben meghalt. (Emlék: déli harangszó, legenda: Dugovics Titusz) 2. Hunyadi Mátyás: ( ) a) Hatalomra kerülése: a Hunyadiak harca V. Lászlóval: V. László lefejezteti Hunyadi Lászlót és börtönbe zárja Mátyást ban V. László váratlan halála után a köznemesség a Duna jegén összegyűlve királlyá kiáltja ki a fiatal Mátyást. b) Mátyás uralma a középkori Magyarország fénykora: Erős királyi hatalom, belső béke, sikeres háborúk jellemzők. Az erős királyi hatalom 3 támaszra épül: Hivatalnoksereg: végrehajtja a király utasítását Zsoldos hadsereg (fekete sereg): fenntartja a belső rendet és nyeri a külső háborúkat is. Adók: (biztosítják a hivatalnokok és a hadsereg fenntartását) - Füstpénz: (a kapuadó helyett a jobbágyok évi adója) - Harmincad - Bányabér - Rendkívüli hadiadó d) Hunyadi Mátyás háborúi: Török elleni védekezés (legnagyobb győzelme a kenyérmezei csata Kinizsi Pál vezérsége alatt) Német birodalom elleni támadás: 1485: Bécs elfoglalása (Himnusz 3. versszak: Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. ) e) Mátyás és a kultúra: reneszánsz központ Budán reneszánsz: a XIV. században kialakult világnézet. Lényege, hogy a világ középpontjában az ember áll. Megújítja a görög művészet vonásait is (oszlopcsarnokok elterjedése, emberi szobrok.) Világhírű könyvtára a Corvina (kézzel írt könyvek: kódexek) Udvari költője: Janus Pannonius, az első ismert magyar költő. Fő verse Pannónia dicsérete.

10 Két pogány közt egy hazáért 1. Magyarország 3 részre szakadása: a) 1490: Hunyadi Mátyás halála után a Jagellók nem tudják az erős királyi hatalmat fenntartani. Kiürül a kincstár Zsold hiányában szétszéled a fekete sereg Lázong a jobbágyság: 1514-ben Dózsa György felkelését kell vérbe fojtani. b) A gyengülő ország nem bír ellenállni a török támadásoknak Nándorfehérvár eleste összeomlik a déli végvárvonal, nyitva az út a török előtt Budáig Mohács: tönkreverik a Magyar sereget. Gond: a csata után nem képes összefogni az ország, két királyt választanak, s Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd egymás ellen harcolva tovább gyengítik az országot A török elfoglalja Budát, ezzel az ország 3 részre szakad: 1. Magyar Királyság Pozsony; 2. Erdélyi Fejedelemség Gyulafehérvár; 3. Hódoltság Buda 2. A végvári harcok: A déli végvárvonal helyett új végvárvonal épült ki a hódoltság és a többi országrész határán. Céljuk: feltartóztatni a török sereget, nehogy egész Magyarországot el tudja foglalni. Ez sikerült is, a török hiába foglalt el újabb várakat, egész Magyarország területét nem tudta megszállni soha. Jelentősebb harcok: 1532: Kőszeg (Jurisich Miklós) győzelem angyalokkal 1552: Drégely (Szondi György) a két apród története Temesvár (Losonczy István) a török árulása: lemészárolják a magukat megadó várvédőket Eger (Dobó István) győzelem Bornemissza Gergely bombáival 1566: Szigetvár (Zrínyi Miklós) kirohanás és hősi halál A végvári harcok költői: Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós 3. Kísérletek az ország egyesítésére: 3 lehetőség: 1. A török egyesít (megakadályozzák a végvárak) 2. Erdély egyesít az erdélyi fejedelem vezetésével 3. A királyi Magyarország egyesít a Habsburgok vezetésével Egyesítési törekvések: 5 nagyobb kísérlet történt az ország egyesítésére 1. Bocskai István szabadságharc a Habsburgok ellen Erdély vezetésével 2. Bethlen Gábor kísérlete: Erdély megerősítése ( Tündérkert ) után háborút robbantott ki a Habsburgok ellen. Területeket tudott szerezni, de az egység nem sikerült. 3. Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér (a szigetvári hős dédunokája). Önálló magyar hadsereget állít fel, s győzelmeket ér el a török ellen. Váratlan halála (vadkan) megakadályozza terveit. 4. Wesselényi-összeesküvés: Fellázadnak a Habsburgok ellen, de leleplezik a mozgalmat és kivégzik a vezetőket. 5. Thököly Imre kísérlete: kikiáltja magát Felső Magyarország fejedelmének (4 részre szakadt ország) : a török kiűzése Habsburg vezetéssel. Előzmény: a török ostromolta és majdnem elfoglalta Bécset. Az osztrákok bosszúból megszervezték a Szent Ligát és Lotaringiai Károly vezetésével a Balkán-félszigetig, visszaszorították a törököket, így hazán felszabadul a 150 éves török uralom alól. Gond: a győzelem a Habsburgok segítségével valósul meg, és be is nyújtják a számlát: Magyarország a Habsburg Birodalom egyik tartománya lesz, nem pedig önálló ország.

11 11. Magyarország a XVIII. században A Rákóczi-szabadságharc ( ): kurucok és labancok küzdelmei a) Okai: Habsburg-önkényuralom: a magyar főurak megkérdezése nélkül döntenek az ország dolgairól Hamis felségárulási perek a gazdag földbirtokosok ellen A törököt kiűző német sereg fosztogatásai Súlyos adók a jobbágyok nyakán: (katonák ellátása: porció, fuvarozása: forspont) b) Célja: a magyar függetlenség kivívása c) Vezeti: II. Rákóczi Ferenc, hadvezérei: Bercsényi Miklós, Bottyán János, Esze Tamás d) Nagy csaták: Dunaföldvár elfoglalása (győzelem), trencséni csata (döntő vereség) e) Tetőpont: az ónodi országgyűlés (1707):a Habsburgok trónfosztása, a független Magyarország kikiáltása f) A harcok vége: a szatmári béke: Magyarország a Habsburg birodalom része marad, a magyar törvényeket viszont a Habsburgoknak is be kell tartaniuk. 2. Az ország újjáépítése III. Károly ( ) alatt: a) A népesség pótlása 3 úton: 1. természetes szaporodás 2. német telepesek behívása 3. bevándorlás (román, ukrán, horvát, szerb, szlovák, cigány népesség letelepedése) Emiatt Magyarország soknemzetiségűvé válik. b) A mezőgazdaság fejlesztése: földbirtok és vetőmag osztása, új növények elterjesztése, pl.: kukorica, krumpli Az ipart nem fejlesztik, mert ide akarják eladni az osztrák termékeket. c) Az ország irányítása: 3 hivatalból történik 1. kancellária (Bécs): végrehajtja a király utasításait 2. helytartótanács (Buda): intézi a belügyeket 3. országgyűlés (Pozsony): adókat és a katonaság létszámát szavazza meg 3. A felvilágosult abszolutizmus: (Mária Terézia és II. József uralkodása) Érdekessége, hogy önkényuralommal kormányoz (ezért abszolutizmus), de a felvilágosodás céljait akarja megvalósítani (ezért felvilágosult). Több rendeleteket hoznak a nép érdekében. a) Mária Terézia ( ) rendeletei 1. vámrendelet: úgy állapítja meg a határokon a vámokat, hogy a kereskedelem Ausztria és Magyarország közt bonyolódjon le. Magyarország iparcikkeket vásároljon, és mezőgazdasági cikkeket adjon el. Cél: a kereskedelem majd egybeolvasztja a két országot. 2. úrbéri rendelet: előírja, hogy a jobbágyoktól maximum mennyi adót szedhető be, pl.: évi 52 nap igás vagy 104 nap igátlan robot. Cél: a jobbágyok ne lázadjanak a sok adó miatt. Mária Terézia szavaival: Etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk. 3. oktatásügyi rendelet: cél az általános iskolai oktatás kiépítése b) II. József ( ) rendeletei (kalapos király, mert nem koronáztatta meg magát) 1. türelmi rendelet: megtűri a nem római katolikus vallású szerzetesrendeket is 2. jobbágyrendelet: javítani akarja a jobbágyok életét (pl. elmehet tanulni értelmiséginek) 3. adórendelet: meg akarta adóztatni a nemeseket is (a közös teherviselés előfutára) 4. nyelvrendelet: hivatalos nyelvé tette a németet ebbe bukott bele, s halálos ágyán a türelmi és a jobbágyrendelet kivételével minden intézkedését visszavonta.

12 Haza és haladás: a reformkori Magyarország 1. A reformkor Magyarországon ( ) reform = újítás, változtatás reformkor: a reformországgyűlések kora, amíg a reformokat békésen hozták meg. kezdete: 1825 (Széchenyi István fellépése) vége: március 15. (a forradalom más erőszakkal hoz reformot) 2. Széchenyi István fellépése: Széchenyi beutazta Nyugat-Európát és látta, hogy Magyarország mennyire elmaradott. Célja: Magyarország. zárkózzon fel a fejlett országokhoz. Programja: a műveiben írja le (Hitel, Világ, Stádium) először a mezőgazdaságot kell fejleszteni, utána az ipart el kell törölni az ősiség törvényét, eladható lesz a birtok egy része, lehet rá így hitelt fölvenni a felvett pénzből lehet fejleszteni (gépesítés, műtrágyázás stb.) robot helyett bérmunka legyen, mert a jobbágy többet dolgozik, ha megfizetik a munkáját. Gyakorlati alkotásai: MTA, Lánchíd, lóverseny, kaszinó, gőzhajózás, folyószabályozás 3. Kossuth Lajos fellépése: Programját közli: 1841-től a Pesti Hírlap szerkesztőjeként iparfejlesztés: Védegylet létrehozása: tagjai úgy támogatják a magyar ipart, hogy 6 évig csak magyar árut vásárolnak. ( Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás. ) Közös teherviselés: a nemesség is adózzon Kötelező örökváltság: a jobbágyok kötelező felszabadítása a földesúri terhek alól, a jobbágytelek örökké a jobbágyé marad, a földesurat az állam kártalanítja majd. Nagy különbség Kossuth és Széchenyi között: Kossuth hajlandó céljaiért háborúzni is, ha kell. Ezért lesz Kossuth ben a szabadságharc irányítója. Széchenyi már nem kér a harcokból, s 1848-ban visszavonul a szabadságharc kitörése után, s végül egy elmegyógyintézetben öngyilkos (?) lesz. 4. A reformkori törvényhozás menete és eredményei A törvényhozás bonyolultsága miatt a reformkorban csak kevés törvényt tudtak elfogadni. Oka: a javaslatnak 4 helyen is át kellett mennie ahhoz, hogy törvény legyen belőle: megyegyűlés országgyűlés alsótábla (köznemesek) országgyűlés felsőtábla (főnemesek) király (ha aláírta a javaslatot, törvény lett belőle, ezt nevezzük szentesítésnek) Bármelyik helyen, ha leszavazták a javaslatot, azt mindig újra kellett tárgyalni az előtte lévő fórumon is, ezért nagyon kevés javaslat tudott törvénnyé válni. A reformokban hozott 3 legfontosabb törvény: Nyelvtörvény: 1844-től a magyar lett hazánkban a hivatalos nyelv. Közös teherviselés: csak 2 adóra lesz érvényes: hídpénz (Lánchíd), házadó (megyei adó) Önkéntes örökváltság: a jobbágy felszabadulhat a földesúri terhek alól, ha: 1. a földesúr megengedi, és: 2. a jobbágytelek árát ki tudja fizetni saját pénzéből 5. A reformokban alakultak ki az első magyar pártok is: Konzervatív Párt: nekik elég annyi amennyit elértek. Ellenzéki Párt: több törvényt akar, mint amit eddig hoztak. Pl. Kossuth Lajos, Deák Ferenc. Fiatal Magyarország.: ők akarták a legtöbb reformot és ezért harcolni is akartak. Vezetője Táncsics Mihály, tagjai: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Vajda János, Vidáts János, Irinyi József, Irányi Dániel, Degré Alajos vagyis a későbbi márciusi ifjak.

13 13. Forradalom és szabadságharc A forradalom előzményei: az európai forradalmak (Párizs, Prága, Berlin, Bécs) megadják a követendő példát a reformkori országgyűlések nem hoznak több eredményt, aki többet akar, lázadnia kell III. 15. Forradalom Pest-Budán a) Kirobbantói: a márciusi ifjak: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Vajda János, Vidáts János, Irinyi József, Irányi Dániel, Degré Alajos b) Programja: a 12 pont, főbb követelései: cenzúra eltörlése magyar minisztérium (kormány) és országgyűlések évente Pesten törvény előtti egyenlőség jobbágyfelszabadítás, az úrbéri terhek (robot, adó, ajándék) eltörlése közös teherviselés unió: egyesülés Erdéllyel c) A forradalom menete: 1. A márciusi ifjak indulása a Pilvaxból 2. Egyetemek végiglátogatása csatlakozik a fiatal értelmiség is 3. Landerer nyomdája: cenzúra nélkül kinyomtatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt 4. Gyűlés a Nemzeti Múzeum előtt tízezrek hallgatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt 5. A követelések aláírása a Városházán és a Helytartótanácsnál 6. Táncsics kiszabadítása a budai vár börtönéből 7. Ünnep a Nemzeti Színházban 3. Az áprilisi törvények: A 12 pontot emelik törvényre Széchenyi és Kossuth követeléseivel kiegészítve Batthyány Lajos kormánya 31 törvényt hoz, ezeket V. Ferdinánd szentesíti április. 11-én. A kormány tagjai: Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Eötvös József, Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Lázár Vilmos, Esterházy Pál 4. A szabadságharc eseményei: 1848 szeptembere: a szeptemberi fordulat bekövetkezése: 1. Európában leveik a forradalmakat 2. Jellasics seregei átlépik a Drávát: a forradalom szabadságharcba fordul át. A szabadságharc szakaszai: a) 1848 ősz: szeptember 29. Pákozd: Móga János megszalasztja Jellasics csapatait, majd Bécs alá vonulnak. Itt azonban Windisch-Gratz megveri a magyar sereget Schwechatnál. Ezzel eldől, hogy a harc el fog húzódni, nem lesz korai vége a háborúnak. b) tél: az udvar második támadása. A trónon Ferenc József váltja fel V. Ferdinándot és elrendeli a szabadságharc leverését. Windisch-Gratz csapatai megszállják a Dunántúlt, elfoglalják Pestet és megverik Kápolnánál Dembiskit is. A kormány Debrecenbe költözik. Szerencsére Bem József megtartja Erdélyt a piski csatában aratott győzelmével. c) 1849 tavaszi hadjárat: nagy győzelmek: Vác, Hatvan, Nagysalló, Isaszeg, Komárom, Buda.. Gond: az osztrák sereg megsemmisítése és bekerítése nem sikerült a Duna-kanyarnál. d) 1849 nyár: győz az osztrák és orosz túlerő. Petőfi Sándor eltűnése a segesvári csatában Bem döntő veresége Haynautól Temesvárnál augusztus 13. : Görgei Artúr leteszi a fegyvert Világosnál = a szabadságharc vége. Megtorlás: Haynau rémuralma: október 6-án Aradon kivégzik a 13 tábornokot, és ugyanaznap Budán kivégzik Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt.

14 Az Osztrák-Magyar Monarchia története 1. Előzmények: (a monarchia születése) a) Haynau rémuralma: tömeges kivégzések, (pl. aradi 13, Batthyány Lajos), várbörtönök, munkahelyi elbocsátások. Terrorral próbálnak meg rendet teremteni, majd Haynaut a közutálat miatt leváltották b) Bach Sándor miniszterelnöksége (Bach korszak) önkényuralommal kormányozzák az országot eltörlik az 1848-as áprilisi törvényeket, csak a reformkorban hozott törvényeket ismerik el. (nyelvtörvény, hídpénz, házadó, önkéntes örökválság) a rendszer a passzív ellenállásba bukik bele Passzív ellenállás: harc nélküli tüntetés a rendszer ellen, pl.: magyar ruha viselete, nem vállalnak munkát a hivatalokban stb. Semmiképpen nem hajlandó együttműködni a rendszerrel. Az ellenállás vezetője: Deák Ferenc, a haza bölcse. c) Egyezkedések Ferenc József és Deák Ferenc között. Az egyezkedés okai: Ausztriának kell Magyarország támogatása, mert külföldön sorra veszíti el a háborúkat Magyarország belefárad a passzív ellenállásba (pl. ha nem vállalnak munkát, fizetés sincs érte) 2. Az egyezkedések eredménye: Kiegyezés Ferenc József és Deák Ferenc között a) A kiegyezés főbb pontjai: Visszaállítják a 48-as törvényeket, de: Magyarország nem lesz önálló, hanem Osztrák-Magyar Monarchia néven szövetségi (dualista) államot alkot Ausztriával. Két központja Bécs és Budapest lesz. a két országot a közös ügyek kötik össze: közös király(i. Ferenc József), hadügy, külügy, pénzügy a belügyeket viszont önállóan intézi a magyar országgyűlés! b) A kiegyezés következményei: a béke megkötése után hitelt adnak az osztrák bankok nagy fejlődés Magyarországon Magyarország. Ausztria mellett besodródik a vesztes első világháborúba. 3. Gazdasági fejlődés a kiegyezés után: lezajlik az ipari forradalom Magyarországon is: gőzgépek alkalmazása a mezőgazdaságban vasútépítés, megszületik a MÁV (vasminiszter: Baross Gábor) világhírű lesz az élelmiszeripar (malom-,cukor-, és szeszipar) Budapest világvárossá fejlődik (1896. millenniumi építkezések a honfoglalás évfordulójára) iparvárosok kialakulása (Csepel, Diósgyőr, Ózd) 4. Társadalmi változások: kialakul a kapitalista társadalom: 1. király, 2. tőkés nagybirtokosok és gyárosok 3. hivatalnokok (lecsúszott nemesek: dzsentrik), 4. ipari munkásság, 5. parasztság, 6. értelmiség A munkásmozgalom nálunk inkább a mezőgazdaságban jellemző, fajtái: 1. olvasóköri mozgalom (Szántó Kovács János) 2. aratósztrájkok 3. szakszervezetek kialakulása 4. felvonulások, tüntetések 5. röplapok, újságok: (Népszava) terjesztése 5. A monarchia bukása: a nemzetiségeken múlott Nagy gond, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia többi nemzetisége nem kap olyan jogokat, mint az osztrákok vagy a magyarok, ezért igyekeznek elszakadni a monarchiától. Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia a vesztes oldalon van, s legyengül. Emiatt a nemzetiségek akadálytalanul elszakadnak az országtól, ezzel az Osztrák-Magyar Monarchia darabokra esik szét.

15 15. Az I. világháború és következményei Az I. világháború oka: a gyarmatokat újra fel kellene osztani Gyarmat: az anyaországon kívül meghódított terület A gyarmatszerzés előnyei: olcsó munkaerő érdemes gyárakat alapítani, mert nem kell nagy fizetést adni sok ásványkincs bányák nyitása óriási haszonnal nagy felvevő piac eladható a megtermelt áru, akkor is, ha bóvli Érthető, hogy emiatt minden ország szeretne gyarmatokat szerezni, aki csak teheti. Gond: 1914-re elfogynak a gyarmatosítható területek. Néhány országnak sok gyarmata van ( pl. Anglia, Franciaország), néhánynak kevés (pl. Németország, Osztrák-Magyar Monarchia) 2. A szarajevói merénylet és következménye Mivel békésen lehetetlen elosztani a területeket, megindul a harc a gyarmatok újrafelosztásáért. Egyedül csak egy jó ürügy hiányzik, amire rá lehet fogni a háború kitörését. Ez az ürügy lesz az június 28-i szarajevói merénylet, amikor egy szerb diák (Gavrilo Princip) több pisztolylövéssel meggyilkolja Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét és Ferdinánd feleségét is. A merénylet után egy hónappal Tisza István magyar miniszterelnök hadat üzen Szerbiának. Mindkét oldalon beavatkoznak a harcba a szövetségesek is ezzel kitör az első világháború. 2. A harcban álló felek Szövetségi rendszerek központi hatalmak antant tagok erősség haditerv 3. A háború eseményei: ( ) Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország, Bulgária, Törökország Haditechnikai fölény villámháború terve (gyors győzelem kell, mert nincs tartalék, a hosszú háborút elveszítenék utánpótlás hiányában) Anglia, Oroszország, Franciaország, Szerbia, Románia, USA több tartalék nyersanyag és ember elhúzódó háború terve (ki kell meríteni a központiakat és így győzni) a) : a központiak sikerei (győzelmek: francia, orosz, szerb, román csapatok ellen) pl. Románia és Szerbia elfoglalása, az oroszok legyőzése Gorlicénél) b) 1916: Gyilkos állóháború a frontokon pl. Franciaország: Verdun, Olaszország: Doberdói-fennsík, Isonzó és Piave folyók mente c) : A központiak kimerülése és az antant győzelme pl. Caporetto: magyar vereség az olaszoktól Technikai újdonságok: harcigáz (németek), tank (angolok), gépfegyver (franciák) 4. A háború következményei: az antant győzelmével marad a gyarmatok elosztása a régiben teljesen új országok jönnek létre Európában: a szétesett Osztrák-Magyar Monarchia helyett: Ausztria, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia igazságtalan békék (jóvátétel, területi elcsatolások) a vesztesek nem fognak beletörődni ok lesz a II. világháborúra.

16 Európa a két világháború között 1. Az I. világháború után Európa országai 3 csoportba sorolhatók: a) Győztesek :A jóvátételekből újjáépítik a gazdaságot, kiheverik a károkat ( boldog 20-as évek ) b) Vesztesek: Lassúbb tempóban heverik ki a pusztításokat, készülnek a revánsra, meg akarják bosszulni az igazságtalan békeszerződéseket c) Oroszország: (1922-től Szovjetunió) igazából nem tartozik egyikhez sem, építi a kommunizmust 2. Oroszország története között: Nem tartozik a győztesekhez (1917-ben kilép a háborúból), de nem is vesztes november 7. Lenin vezetésével a kommunista párt veszi át hatalmat az országban. a) A kommunizmus fő alapelvei: (kommunizmus = a közösség uralma) A lakosság többsége kormányozza az országot a munkásság és parasztság legyen hatalmon A dolgozók társadalmát építi fel: mindenki annyi pénzt kapjon, amennyiért megdolgozik Közös tulajdonba kerülnek a gyárak, bankok, földek (államosítás) b) A kommunizmus megvalósulása: A szép alapelvek helyett a valóságban kegyetlen diktatúra épült ki Sztálin vezetésével: Az országban Sztálin akarata érvényesül (zsarnokság) Személyi kultusz: Sztálin állandó tisztelete (Sztálin-képek minden lakásban, tapsvihar és éljenzés a gyűléseken, versek és dalok a nagy és bölcs vezérről stb.) A lehetséges ellenségek kiirtása (pl. kivégeztette a hivatalnokok és a tábornokok egy részét) Terror: kivégzések, munkatáborok (GULAG-ok) az ellenállók számára elrontott gazdaság: erőltetett nehézipar (gépgyártás), hanyatló mezőgazdaság éhínség 3. A nagy gazdasági világválság ( ) Kezdete: USA, New York, a fekete péntek : Csődbe mennek a gyárak, válságba jutnak a bankok. Oka: a gyárak túltermelése kevesebb árut kell gyártani, míg a készletek el nem fogynak kevesebb munkás kell hozzá elbocsátások még kevesebben tudnak vásárolni még kevesebb áru fogy még kevesebb áru kell még több elbocsátás és így tovább. A válság megoldási módjai: Amerikai út: Segélyekkel és közmunkákkal (Roosevelt: New Deal) Angol út: Takarékossági intézkedések bevezetésével Német út: A munkanélkülieket a hadiipar köti le (Hitler Németországa) 4. A hitleri Németország: 1933: Adolf Hitler kancellária választása. Hitler fontosabb intézkedései: Terror: a hatalom megszilárdítására (pl. a parlament, vagyis a Reichstag felgyújtása) Zsidók elleni lépések: kristályéjszaka, endlösung (fizikai megsemmisítés terve) Gazdaság fejlesztése: 4 éves terv, Volkswagen gyártása, útépítések ezek a fejlesztések egyben a háború céljait is szolgálják Háborúra készülés: a Rajna-vidék és a Saar-vidék megszállása Olimpia rendezése: megmutatni a világnak is Németország nagyságát A II. világháború előzményei: (a fő ok az igazságtalan első világháborús békékben keresendő) Fegyverkezés (Németország, Olaszország, Magyarország, Japán) Háborús szövetség kialakulása (Berlin Róma Tokió tengely tengelyhatalmak) Főpróba: A spanyol polgárháború ( ) Hitler segítséget nyújt Franco spanyol tábornoknak, és ezzel kipróbálhatja az összes fegyverét.

17 Magyarország a két világháború között 1. A háborús vereség következményei: Szétesik az Osztrák-Magyar Monarchia Magyarország független országgá válik Gazdasági problémák: éhínség, háborús pusztítás, pénzromlás A szomszéd országok területi követelésekkel lépnek fel A válságot két forradalom is megpróbálja megoldani. 2. Forradalmak Magyarországon a) október 31. Őszirózsás forradalom demokrácia bevezetése kikiáltják a Magyar Népköztársaságot (köztársasági elnök: Károlyi Mihály) belgrádi fegyverszünet ( területek átengedése a Délvidéken) gazdaság: sikertelen földreform Bukásuk: nem tudják megoldani a gazdasági válságot nem hajlandóak Erdély átengedésére a Vix-jegyzék szerint le kell mondaniuk b) A Tanácsköztársaság (1919 március-augusztus között) vezetői: Kun Béla és Garbai Sándor (a Forradalmi Kormányzótanács irányítói) vörösterror a hatalom megszilárdítására (Lenin-fiúk) gazdaság: állami tulajdonba veszik a gyárakat, földeket csődbe jutnak, mert a közösbe senki nem akar dolgozni, viszont annál több a lopás harc az antanttal: (hadvezér: Stromfeld Aurél ) Északon győzelem a Felvidéken a csehek ellen, de keleten vereség a románoktól. Bukásuk: az antant nem ismeri el őket, országos támogatottságuk sincs a terror miatt. a Clemenceau-jegyzéket a románok nem tartják be és megszállják Budapestet. 3. A Horthy korszak ( ) vitéz nagybányai Horthy Miklósról kapta a nevét, aki az antant segítségével jutott hatalomra. Magyarország államformája: király nélküli királyság, vezetője: Horthy Miklós kormányzó Békekötés: június 4. trianoni béke: a) diktálja: a négy nagy: Wilson (USA), Lloyd George (Nagy-Britannia), Orlando (Olaszország), Clemenceau ( Franciaország) b) előírások: 1. Területi elcsatolások: Erdély Románia, Felvidék Csehszlovákia, Délvidék Jugoszlávia, Burgenland Ausztria 2. Jóvátétel fizetése 3. katonai előírások (pl. nincs légierő, a hadsereg létszáma maximum 100 ezer fő lehet) Gazdaság (Bethlen István irányításával): jóvátétel elengedése, új pénz: a pengő, külföldi kölcsönökből a gazdaság fejlesztése gond: a gazdasági világválság megakadályozza a fejlődést Külpolitika: fő cél: a trianoni béke eltörlése, felülvizsgálata (revíziója) 2 irányvonal jellemző: 1. Bethlen István: angol francia szövetség kell nekünk, mert ők hozták létre a békét velük kell egyezkedni a felülírásról is 2. Gömbös Gyula: német olasz szövetség kell, mert ők is a békerendszer ellen vannak. Belesodródás a II. világháborúba: Hitler agresszív politikáját kihasználva visszaszerezzük a Felvidék, Erdély és a Délvidék egy részét ezekért Hitler katonai segítségét kér Hitler szövetségesei leszünk a II. világháborúban.

18 A II. világháború ( ) 1. Előzmények: igazságtalan békék az I világháború után a vesztesek készülnek a visszavágásra Hitler agressziója: 1. Ausztria bekebelezése 2. Csehszlovákia felosztása Béke a világnak, nincs több igényem! (Hitler) 3. Lengyelország megtámadása ezt már nem tűri az antant hadüzenet a németeknek 2. Szövetségek: Szövetségek Tengelyhatalmak Szövetségesek Alaptagok: Japán, Németország, Olaszország Nagy-Britannia, Franciaország, USA Később csatlakozik: Magyarország, Románia Szovjetunió (miután Hitler megtámadja) Románia (átáll), Jugoszlávia, Görögország 3. A háború szakaszai: a) A háború kitörése: Németország és a Szovjetunió felosztja Lengyelországot. b) A tengelyhatalmak sikerei: Hitler elfoglalja Európát (Benelux, Franciaország, Jugoszlávia, Görögország) Japán lebombázza az USA hadiflottáját (Pearl Harbour mellett) c) 1942: A fordulat éve: 1. Európa: Sztálingrád: Hitler veresége a Szovjetunióban, 2. Afrika: El-Alamein: Montgomery megveri Rommelt, 3. Csendes-óceán: Midway-szigetek: Japán veresége az USA-tól d) : Az antant győzelme: Európa: Franciaországban megnyílik a II. front: Hitlert két oldalról támadják: nyugatról az angolszászok, keletről a szovjetek 1945 május 9.: leteszik a fegyvert a németek Japán: Japán még ellenáll az USA-nak, ezért bevetik ellene az atombombát: Hirosima és Nagaszaki lerombolása szeptember 2. Japán leteszi a fegyvert, véget ér a II. világháború. 4. Magyarország a II. világháborúban: Taktikánk: visszaszerezni a Trianonban elvesztett területeket minél kevesebb harc árán, ezért semlegesek maradunk és mindként féllel tárgyalunk a területek visszavételéről. Terület-visszaszerzések: 1. első bécsi döntés: a Felvidék egy részét visszakapjuk (1938) 2. Kárpátalja megszerzése Csehszlovákia szétveréskor (1939) 3. második bécsi döntés: Hitler visszaadja Észak-Erdélyt (1940) 4. a Délvidék elfoglalása Jugoszlávia német megszálláskor (1941) Belépésünk a háborúba: július: Hitler katonai segítséget kér a Szovjetunió ellen, meg is kapja. Hitler ekkor még legyőzhetetlennek tűnik érdemes megállni Kassát ismeretlen gépek bombázzák, ezt a szovjetekre lehet fogni hadat üzenünk a SZU-nak Háborús események: 1. vereség a szovjetektől (a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban) 2. a vereség miatt tárgyalni kezdünk az angolokkal, ezért Hitler csapatai megszállják és kifosztják Magyarországot 3. Horthy megpróbál átállni a szövetségesekhez, ezért a németek letartóztatják, Magyarország Szálasi Ferenc rémuralma alá kerül 4. A Szovjetunió Vörös Hadserege kiűzi a németeket, de rajtunk ez nem segít: a németek helyett az oroszok foglalták el Magyarországot. (1945. április 4.: a háború vége Magyarországon.)

19 19. A Szovjetunió árnyékában Előzmények: február: a jaltai konferencián a szövetséges államok vezetői: Churchill (Nagy-Britannia), Roosevelt (USA) és Sztálin (Szovjetunió) megegyeznek arról, hogy Kelet-Európa ( így köztük hazánk is) a Szovjetunió befolyása alá kerül ( Ez azt jelenti, hogy csak papíron önállóak, de igazából a Szovjetunió dirigál nekik.) április: Magyarország szovjet megszállás alá kerül. 2. A koalíciós időszak ( ) a) 1945-ös választások: 4 párt kerül a parlamentbe: 1. Független Kisgazdapárt 2. Szociáldemokrata Párt 3. Kommunista Párt 4. Parasztpárt b) Fontosabb intézkedések: az ország újjáépítése földosztás: egy millió család földet kap, megszűnnek a nagybirtokok államosítás 3. A Rákosi diktatúra ( ) A fordulat éve: elcsalják a választásokat a Kommunista Párt javára Kiépül a Rákosi diktatúra: mindenben a sztálini Szovjetunió követése jellemző. egypártrendszer bevezetése ( Magyar Dolgozók Pártja ) terror (irányítja az Államvédelmi hatóság, röviden ÁVH vagy ÁVÓ) személyi kultusz ( bölcs vezér, portrék, tapsvihar, versek, dalok stb.) mezőgazdaság tönkretétele (beszolgáltatás, söprés, téeszesítés) erőltetett iparosítás ( vas és acél országa ) kommunista városok: Dunaújváros, Karincbarcika,Tatabánya 4. Forradalom és szabadságharc, 1956 a) A kezdet: október 23. tüntetés a Bem-szobornál Követelések: Rákosi lemondása, ÁVH eltörlése, ruszkik haza, demokrácia a diktatúra helyett, a mezőgazdaság fejlesztése, a beszolgáltatás eltörlése b) Átmeneti győzelem (október november 3.): harcok az utcákon ( Parlamenti sortűz, a Rádió elfoglalása., Széna tér, Corvin köz ) az ország kilép a Varsói Szerződésből szovjet csapatok kivonulnak a fővárosból Rákosi elmenekül, Nagy Imre alakít kormányt teljesítik a követelések nagy részét c) A vereség ( november 4-től 11-ig ): Tankok özönlenek Budapestre, és vérbe fojtják a forradalmat 5. A Kádár korszak: ( ) nevét Kádár Jánosról kapta a) Kemény diktatúra ( ) megtorlás ( Nagy Imre és társainak kivégzése ) az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) létrehozása az egypártrendszer visszaállítása b) Puha diktatúra ( ) külföldi kölcsönök felvétele emelkedő életszínvonal, világszínvonalú lesz a mezőgazdaság Magyarország lesz a legfeljettebb szocialista állam:,,a legvidámabb barakk

20 20 6. A rendszerváltás kora (1990 után): kivonul a szovjet hadsereg újra önálló ország Magyarország a diktatúra helyett újra kiépül a demokrácia (a hatalmat a 4 évente megválasztott országgyűlés és a kormány gyakorolja visszatérés a kapitalista gazdálkodáshoz Kormányon lévő pártok és miniszterelnökök 1990 után: : Magyar Demokrata Fórum (MDF) - Antall József, majd Boross Péter : Magyar Szocialista Párt, MSZP - Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ - Horn Gyula : Fiatal Demokraták Szövetsége, FIDESZ - Független Kisgazdapárt, FKGP - Orbán Viktor : Magyar Szocialista Párt Szabad Demokraták Szövetsége : Medgyessy Péter : Gyurcsány Ferenc : Bajnai Gordon 2010-: Fidesz-KDNP: Orbán Viktor Köztársasági elnökök: : Szűrös Mátyás (ideiglenes : Göncz Árpád : Mádl Ferenc : Sólyom László

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÉMAVÁZLATOK

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÉMAVÁZLATOK MAGYAR TÖRTÉNELMI TÉMAVÁZLATOK (tudás nélkül a nemzet féleszű óriás, avagy segédanyag a 8. évfolyamos tanulók számára) A tanulni vágyók soha el nem múló tudásszomjának csillapítására az Úr, az Ész és az

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig munkafüzet 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 3. Magyarország Zsigmond király idején 1. Jelöld az idõszalagon a következõ

Részletesebben

HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ)

HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ) HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ) 1. Hellász a térképen a) Hellász = ókori Görögország Az ókori Görögország nagyobb volt, mint a mai. Hozzátartozott ugyanis: az egész Balkán-félsziget, az Égei-tenger szigetei,

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Történelem. 5. osztály. I. félév

Történelem. 5. osztály. I. félév Történelem 5. osztály I. félév Él et az őskorban Hogyan élt az őskori ember? gyűjtögetés, vadászat, halászat, munkamegosztás, földművelés, állattenyésztés, mesterségek, az első földművelő közösségek, mágia

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

1. Történelemtudomány és művészetek

1. Történelemtudomány és művészetek Komplex humán ismeretek /AJTP 9/AJTP évfolyam Rendelkezésre álló órakeret: 36 x 1 óra = 36 óra A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével olyan szintre hozza a

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Tematikai egység Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 25 Az ókori görög római

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

A magyar történelem röviden

A magyar történelem röviden A magyar történelem röviden Legendai idő - Az Özönvíz utáni világban uralkodó Nimród (Ménróth), aki részt vett Bábel tornyának építésében, az egyik 13. századi krónika szerint Perzsiában telepedett le,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELVÉTELI FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELVÉTELI FELADATLAP BALASS NTÉZET TÖRTÉNELEM FELVÉTEL FELADATLAP Pontszámok összesen elért Írásbeli: 75p p TESZTKÉRDÉSEK: 1. Nézze meg a térképet és ez, illetve ismeretei alapján döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2008. február 22. Megoldás

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2008. február 22. Megoldás Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2008. február 22. Megoldás 1 1. feladat (7/) Azonos korban élő híres embereket ábrázolnak a képek. Oldja meg a hozzájuk csatlakozó feladatokat!

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE MÓDSZEREK KÖZVETLEN Régészet Térképészet Térképészet 1526 előtt 1526 után ELŐTTE KEZDETLEGES TÉRKÉPEK Lázár deák Térképezési munkálatok Mikoviny Sámuel (1700-1750) legelső

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TÖRTÉNELEM

HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TÖRTÉNELEM NÉV:..................... TELEPÜLÉS:............. ISKOLA:. FELKÉszíTÖ TANÁR ISZAKTANÁRI NEVE:.. A feladatírás időtartama: 60 perc HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY TÖRTÉNELEM 2008 Elén pontszám:.

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 41 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj:

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj: Február Velencei karnevál NON-STOP Február 21-23. 16500 Ft/fő Velencei karnevál & Trieszt Február 21-23. 29900 Ft/fő Velencei karnevál Február 21-23. 35900 Ft/fő Velencei karnevál Február 28-Március 3.

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM III. (országos döntő) forduló 2010. április 24. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Versenyző Pontszám

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben