Tetrahidroizokinolin-vázas vegyületek enzimes rezolválása szakaszos és áramlásos kémiai módszerrel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tetrahidroizokinolin-vázas vegyületek enzimes rezolválása szakaszos és áramlásos kémiai módszerrel"

Átírás

1 26 Mgyr Kémii Folyóirt - Közlemények Tetrhidroizokinolin-vázs vegyületek enzimes rezolválás szkszos és ármlásos kémii módszerrel SCHÖNSTIN László, FORRÓ nikő és FÜLÖP Ferenc * Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémii Intézet, ötvös utc 6., 6720, Szeged 1. Bevezetés A tetrhidroizokinolin-vázs vegyületeknek jelentős szerepük vn kémii és iológii szempontól. 1 Fontos építőelemei természeten előforduló egyes növényi lkloidoknk, mint például tumor ellenes htássl rendelkező Kriszpin A- nk, mit fodros ogáncsól (Crduus crispus) 2, vgy klikotominnk, mit Clycotome spinos nevű növényől izoláltk először. 3 A gyógyszergyártásn is fontos szerepe vn ezen enntiomertiszt vegyületeknek, hiszen egyes terápiás htássl rendelkező gyógyszermolekuláknk lpvető szerkezeti részei. Ilyen gyógyszerek például köhögéscsillpító noszkpin 4, köptető htású emetin 5, dgnt ellenes trectedin (Yondelis név ltt). 6 Az 1-metil és 1-fenil tetrhidroizokinolinoknk jelentős szerepük vn Prkinson kór és egyes neurológii etegségek kezeléséen is. 7 Tetrhidroizokinolin-vázs célvegyületeinket, zz klikotomin, homoklikotomin és kriszpin A mindkét enntiomerét ngy enntiomerfelesleggel enzimktlizált kinetikus rezolválássl terveztük előállítni. A kísérletek elvégzéséhez megfelelő intermedier (±)-1, (±)-2 és (±)-3 minolkoholokt válsztottunk kiindulási nygokként, melyek minocsoportját Boc-védőcsoporttl láttuk el, z enzimes cilezést pedig kirlitás centrumtól egy, kettő, ill. három széntomnyi távolságr lévő primer hidroxilcsoporton kívántuk elvégezni (1. ár). Az irodlomól ismert, hogy kirlitáscentrumtól tö széntomnyi távolságr levő primer hidroxilcsoportok enzimes cilezése, mind szkszos, mind folymtos ármú üzemmódn lcsony enntioszelektivitássl ( 11,6) játszódik le. 8 tetrhidroizokinolin-1-kronsv etilészter enzimes hidrolízisét, mjd z így kpott 1,2,3,4-tetrhidro izokinolin- 1-kronsv enntiomeről, z szolút konfiguráció meghtározás céljáól egy redukciós lépéssel állították elő z (R)-klikotomint (ee = 91%). 10 Az ármlásos üzemmódn végzett kísérletek npjinkn egyre ngyo teret hódítnk, 11 hiszen ezen módszer hsználtánk számos előnye vn, így reprodukálhtóság, gzdságos oldószerhsznált, rövid rekcióidő, gyorsn és egyenletesen fűthető és kompresszálhtó rendszer. 12 Az ármlásos üzemmódn lehetővé válik számos heterogén fázisú rekció megvlósítás, mihez különöző ktlizátorokt lehet hsználni: fém ktlizátort, 13 peptid 14 és nem utolsó sorn enzim ktlizátort Kísérleti eredmények 2.1. Kriszpin A enntiomerek szintézise A rcém kiindulási nygot z irodlomól ismert módszerrel állítottuk elő. 16 lső lépésen homovertrilmint regáltttunk γ-utirolktonnl, mjd z így kpott midon Bischler- Npierlski gyűrűzárási rekciót végeztünk. A következő lépésen gyűrűzárásól kpott 1-(3-cetoxipropil)-6,7- dimetoxi-3,4-dihidroizokino lint egy nátrium-orohidrides rekciónk lávetve kptuk meg z 1-(3-hidroxipropil)- 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrhidro izokinolint, melyet Boc védőcsoporttl védtük. A (±)-1 vegyület enzimktlizált cilezésének (2. ár) optimális rekciókörülményeinek meghtározás érdekéen előkísérleteket végeztünk, szkszos kémii módszerrel. 1. Ár. Kiindulási minolkoholok. Az enzim-ktlizált kinetikus rezolválást szkszos és ármlásos kémii módszerekkel terveztük megvlósítni. 2. Ár. A (±)-1 vegyület enzim ktlizált cilezése. Szisztemtikusn vizsgálni kívántuk továá rekciócentrum és kirlitáscentrum közötti távolság változttásánk htását z enntioszelektivitásr és rekcióseességére. Célvegyületeink közül z (S)-klikotomin enntiomertiszt formán történő előállítás ismert z irodlomól, mely szintézisút egy szimmetrikus redukciós lépést trtlmz, mit irídium(i)-(r)-binap-ftlimid komplexszel végeztek. 9 Az irodlomn szintén leírták z 1,2,3,4- * Levelező szerző. Tel.: 62/ ; fx: 62/ ; e-mil: Az előkísérletek során megvizsgáltuk különöző enzimek enntioszelektivitásr és rekcióseességre gykorolt htását, mely eredményeket z 1. táláztn foglltuk össze. CAL-A (Cndid ntrctic A lipáz), AK lipáz (Pseudomons fl uorescens), PPL (sertés hsnyálmirigy lipáz),és AY lipáz (Cndid rugos) hsznált esetéen nem volt megfigyelhető rekció 1 ór után, CAL-B (Cndid ntrctic B lipáz) esetéen viszonylg gyorsn, de szelektivitás nélkül zjlódott rekció (1. sor), míg PS lipáz (Burkholderi cepci) hsznált esetéen lcsony szelektivitási érték ( < 2) volt tpsztlhtó (2. sor) évfolym, 1. szám, 2014.

2 Mgyr Kémii Folyóirt - Közlemények Tálázt. A (±)-1 vegyület enzimktlizált cilezésének htás rekcióseességre és z enntioszelektivitásr. Sor nzim Acil-donor (ekv.) Oldószer 1 CAL-B vinil-cetát (1,1) ipr 2 O rc. Rc PS lipáz c vinil-cetát (1,1) ipr 2 O ,6 3 PS lipáz c i-propenil-cetát (1,1) ipr 2 O ,2 4 PS lipáz c vinil-utirát (1,1) ipr 2 O PS lipáz c vinil-deknoát (1,1) ipr 2 O PS lipáz c vinil-deknoát (1,1) toluol PS lipáz c vinil-deknoát (1,1) n-hexán PS lipáz c vinil-deknoát (1,1) t-buome PS lipáz c vinil-deknoát (1,1)[+ t 3 N, + N 2 ] t-buome PS lipáz c vinil-deknoát (3)[+ t 3 N, + N 2 ] t-buome PS lipáz c vinil-deknoát (4)[+ t 3 N, + N 2 ] t-buome ,0125 M szusztrát, 30 mg ml -1 enzim, 1 ml oldószer, cil donor, 45 ºC, rekcióidő 1 h. HPLC-vel meghtározv [Chirlpk IA oszlop, eluens: n-hexán:ipa (85:15), ármlási seesség: 0,5 ml min -1, detektálás 260 nm-en]. c 20% lipázt trtlmzó, cukor jelenlétéen celitre dszoreált. Az előkísérletek következő szkszán cildonor vizsgáltot végeztünk (1. tálázt, 2-5. sorok). A viszonylg hosszú szénláncú cildonor (vinil-deknoát) hsznált esetéen z enntioszelektivitás növekedését tpsztltuk (10%-os konverziónál = 13) (5. sor). Az optimális rekciókörülmények meghtározás céljáól ipr 2 O mellett tö oldószer is kipróálásr került (5-8 sorok). Az enntioszelektivitás függvényéen ( = 43) z ipr áltl zöld oldószerként elfogdott t-buome-t válsztottuk továi előkísérletekhez. Az előkísérletek utolsó szkszán cildonor mennyiségének és dléknygok rekcióelegyhez vló hozzádásánk rekció lefutásár gykorolt htását vizsgáltuk (9-11. sorok). Három ekvivlens vinil-deknoát, t 3 N és N 2 egyidejű hsznált esetéen rekció enntioszelektivitás tová emelkedett (11. sor). Az előkísérletek során optimálisnk tlált körülmények között (PS lipáz, vinil-deknoát, t-buome, t 3 N és N 2, 45 C) (±)-1 preprtív mennyiségű rezolválását két lépésen végeztük. A kpott lkohol (R)-1 és észter (S)-4 termékeket oszlopkromtográfiás elválsztásuk után igen jó enntiomerfeleslegekkel (ee > 94%) jellemeztük. vlmint z enzimes rekcióól visszmrdó elregáltln lkohol enntiomert (R)-1 egy lépésen lkítottuk (Boc védőcsoport eltávolítás és gyűrűzárás) kívánt kriszpin A enntiomerekké (ee = 95%) (3. ár) Klikotomin enntiomerek szintézise A (±)-3 homológ minolkohol enntioszelektív cilezésére korán emuttott szkszos kémii módszert folymtos ármú módszerrel kiővítve terveztük elvégezni. Az optimális körülmények meghtározás végett egy sor előkísérletet végeztünk folymtos ármú üzemmódn (4. ár). A kísérleteket egy folymtos ármú rektorn (H- Cue) végeztük No H 2 üzemmódn. A regálttni kívánt szusztrátot és regenst feloldottuk, mjd rekcióelegyet egy HPLC pump segítségével, átármoltttuk egy fűthető és kompresszálhtó fogllt helyezett enzim töltetű ktlizátor ágyon. A (±)-3 vegyületet z irodlomól ismert szintetikus úton állítottuk elő. 16c,d 4. Ár. A (±)-3 vegyület enzim ktlizált cilezése. 3. Ár. Kriszpin A enntiomerek előállítás. Az enntiomertiszt észtert (S)-4 előzetesen lkohollá lkítottuk (K 2 CO 3 ), mjd z így kpott terméket (S)-1, Az előkísérletek során megvizsgáltuk különöző enzimek htását rekcióseességre és z enntioszelektivitásr (2. tálázt. A vizsgált enzimek közül PPL lipáz nem ktlizált rekciót, CAL-A hsznált esetéen pedig nem volt szelektivitás tpsztlhtó (1. sor), AY és PS lipáz 120. évfolym, 1. szám, 2014.

3 28 Mgyr Kémii Folyóirt - Közlemények esetéen lcsony szelektivitási értéket kptunk (2-3. sorok). CAL-B-vel végzet kísérletek során sikerült kiváló > 200-t elérni 35%-os konverzió mellett (4. sor). 2. Tálázt. A (±)-3 vegyület enzim vizsgált. Sor nzim T ( C) 1 CAL-A c 45 rc. rc AY lipáz c PS-IM lipáz CAL-B > 200 0,012 M szusztrát, 2 ekv. vinil-cetát, 80 r, 60 C, 0,1 ml min -1 ármlási seesség. HPLC-vel meghtározv [Chirlpk IA oszlop, eluens: n-hexán:ipa (85: 15), ármlási seesség: 0,5 ml min -1, detektálás 260 nm-en]. c 20% lipázt trtlmzó, cukor jelenlétéen celitre dszoreált. A kinetikus rezolválás során elérhető mximális konverzió (50%) egy kören történő elérése céljáól továi előkísérletek keretéen vizsgáltuk z oldószerek rekcióseességre gykorolt htását (3. tálázt, 1-3. sorok). t-buome-en végzett kísérletek esetéen rekcióseességének jelentős csökkenése mellett szelektivitás vártlnul = 45-re csökkent (2. sor). Toluoln végezve z cilezést kiváló enntioszelektivitást ( > 200) tpsztltunk és rekció konverziój elérte kívánt 50 %-ot (3. sor). 3. Tálázt. A (±)-3 vegyület oldószer és hőmérséklet vizsgált. Sor sz. Oldószer T ( C) 1 n-hexán > t-buome toluol > toluol > toluol > 200 0,012 M szusztrát, 2 ekv. vinil-cetát, CAL-B, 80 r, 60 C, 0,1 ml min -1 ármlási seesség. HPLC-vel meghtározv Továá vizsgáltr kerül hőmérséklet (3. tálázt, 3-5. sorok) htás z enentioszelektivitásr, hol z volt tpsztlt, hogy hőmérséklet csökkentésével rekció konverziój is csökkent. 60 C-on konverzió 50% (3. sor) volt, zonn 25 C-on ez z érték 42%-r csökkent (5. sor). Mivel z előkísérleteket folymtos ármú üzemmódn végeztük, ezért lehetővé vált megvizsgálni nyomás htását is rekcióseességre és z enntioszelektivitásr (5. ár). Atmoszférikus nyomáson végzett rekciók esetéen konverzió 38% volt szusztrát enntiomerfeleslege pedig 62%, mjd 20 r egységenként növeltük nyomást 5. Ár. A nyomás htás rekcióseességre. és zt tpsztltuk, hogy nyomás növelésével rekció konverziój és szusztrát enntiomerfeleslege is nőtt, egészen 60 r nyomásig, hol rekció elérte z 50%-os konverziót 98%-os szusztrát enntiomerfelesleg mellett. A nyomás tová növelésének már nem volt htás konverziór és z enntiomerfeleslegre. A szelektivitási érték nyomás vizsgált során végig 200 fölött volt. Az előkísérleteket 4 mg/ml (0,012 M) szusztrátkoncentráción végeztük, és mikor ezt koncentrációt ötszörösére, mjd tízszeresére növeltük, n z eseten is megmrdt z 50% konverzió melletti 200 feletti enntioszelektivitás. Az előkísérletek során kpott eredmények lpján z optimális körülmények között végeztük el grmm mennyiségű rezolválást szkszos kémii módszerrel. Így z N-Boc védett (±)-3 minolkohol enzimes úton történő cilezésével sikerült enntiomertiszt (ee = 99%) termékeket [(R)-3 és (S)-6] izolálni ngy enntio szelektivitássl ( > 200). Az így kpott enentiomertiszt termékekől egy hidrolízises lépéssel sikerült Klikotomin mindkét enntiomerét előállítni 99%-os enntiomerfelesleggel Rekciócentrum és kirlitáscentrum közötti távolság vizsgált Primer hidroxilcsoporttl rendelkező vegyületek enzimes rezolválás során rekciócentrum és kirlitáscentrum közötti távolság változás eltérő enntioszelektivitást és rekcióseességet eredményezhet. zért kriszpin A intermedier (n = 3) enntiomertiszt előállításár optimálisnk tlált rekciókörülmények között végeztünk el egy rekciósoroztot és megvizsgáltuk ezen körülmények között z enntioszelektivitásr és rekcióseességre gykorolt htását klikotomin és homoklikotomin intermedierekre esetéen (6. ár). 6. Ár. Rekciócentrum és kirlitáscentrum közötti távolság változttás évfolym, 1. szám, 2014.

4 Mgyr Kémii Folyóirt - Közlemények 29 A rekciósorztn (4. tálázt) z volt tpsztlt, hogy h három széntomnyi távolságr (n = 3) vn rekciócentrum kirlitáscentrumtól kkor rekció 17%-os konverzió mellett = 59 enntioszelektivitást értünk el. H ez távolság egy széntomml rövide (n = 2, homo klikotomin intermedier) rekció enntioszelektivitás 4,8-r csökken 27%-os konverzió mellett. A klikotomin intermedier estéen, mikor rekciócentrum és kirlitáscentrum közötti távolság egy széntom (n = 1) rekció nem is játszódik le z optimálisnk tlált körülmények között. irodlomól ismert úton állítottuk elő. 16c,d Az előkísérleteket folymtos üzemmódú rendszeren végeztük, kihsználv módszeren rejlő előnyöket (rövid rekcióidő). 4. Tálázt. [(±)-1-(±)-3] vegyületek enzimes rezolválás PS lipázzl. n ,8 1 nincs rekció 0,0125 M szusztrát, 30 mg ml -1 PS lipáz, 1 ml t-buome, vinildeknoát [+ t 3 N, + N 2 ], 45 ºC, rekcióidő 1 h. HPLC-vel meghtározv. A rekciócentrum és kirlitáscentrum közötti távolság változttás htásánk vizsgált következő szkszán egy új rekciósoroztot végeztünk klikotomin intermedierre optimálisnk tlált rekciókörülmények között. 5. Tálázt. [(±)-1-(±)-3] vegyületek enzimes rezolválás CAL-B-vel. n > ,2 3 rc. rc ,012 M szusztrát, 2 ekv. vinil-cetát, CAL-B, 80 r, 60 C, 0,1 ml min -1. HPLC-vel meghtározv. en rekciósoroztn (5. tálázt) épp z ellenkezője volt tpsztlhtó, mint kriszpin A intermedierre optimálisnk tlált rekciókörülmények között, hiszen h rekciócentrum és kirlitáscentrum között egy széntomnyi távolság vn n z eseten értük el legmgs szelektivitási értéket > 200 (1. sor). Azonn h ezt távolság növekedett rekció szelektivitás is csökkent (2. és 3. sorok), egészen = 1-ig, mit Kriszpin A intermedier (n = 3) három széntmonyi távolság esetéen tpsztltunk Homoklikotomin enntiomerek szintézise Mivel kriszpin A és klikotomin intermedierekre z előkísérletek során optimálisnk tlált rekciókörülmények nem izonyultk megfelelőnek homoklikotomin intermedier enntiomertiszt formán történő előállítsár (7. ár), ezért egy új sor előkísérletre volt szükség. A kísérletekhez szükséges kiindulási nygokt z 7. Ár. A (±)-2 vegyület enzim ktlizált cilezése. Az előkísérleteket een z eseten is enzimvizsgálttl kezdtük. A vizsgált enzimek közül CAL-A, PS IM és PPL lipáz esetéen nem volt rekció tpsztlhtó. AK lipáz hsznált esetéen lcsony 1,6-os enntioszelektivitást mértünk (6. tálázt, 1 sor), CAL-B lipáz hsznált esetéen ez z érték 5,2 volt (2. sor). 6. Tálázt. A (±)-2 vegyület enzim és hőmérséklet vizsgált. Sor sz. zim T ( C) 1 AK lipáz ,6 2 CAL-B ,2 3 CAL-B CAL-B ,012 M szusztrát, 4 ekv. vinil-cetát, toluol, 80 r, 0,1 ml min -1 HPLC-vel meghtározv [Chirlpk IA oszlop, eluens: n-hexán:ipa (85: 15), ármlási seesség: 0,5 ml min -1, detektálás 260 nm-en]. Az előkísérleteket hőmérséklet vizsgálttl folytttuk z optimális rekciókörülmények meghtározás végett (6. tálázt) és hőmérséklet csökkentésének htásár rekció enntioszelektivitás nőtt, konverzió pedig csökkent (3. és 4. sorok). 7. Tálázt. A (±)-2 vegyület oldószer vizsgált. Sor sz. Oldószer 1 t-buome ,8 2 n-hexán ,1 3 toluol ,012 M szusztrát, 4 ekv. vinil-cetát, CAL-B, 80 r, 60 C, 0,1 ml min -1 HPLC-vel meghtározv. Különöző oldószereken (7. tálázt) is elvégeztük rekciókt zonn legngyo szelektivitási értéket toluoln végzet kísérletek esetéen értük el (3. sor). A folymtos ármú üzemmódn végzett előkísérletek után szkszos üzemmódn folytttuk és megvizsgáltuk különöző dléknygok (ktlitikus mennyiség) htását z enntioszelektivitásr és rekcióseességre 3 C-on ( évfolym, 1. szám, 2014.

5 30 Mgyr Kémii Folyóirt - Közlemények tálázt). t 3 N és N 2 egyidejű hsznált esetéen értük el legjo enntioszelektivitást ( = 88). 8. Tálázt. A (±)-2 vegyület enzim ktlizált cilezéséhez hsznált dléknygok htás rekcióseességre és z enntioszelektivitásr. Sor sz. Adléknyg LiCl KCl N,Ndiizopropiletilmin t 3 N t 3 N + N ,012 M szusztrát, 30 mg ml -1 CAL-B, 4 ekv. vinil-cetát, 1 ml toluol, 3 C, rekcióidő 10 min. HPLC-vel meghtározv. Mjd ezen optimlizált prméterek között elvégeztük preprtív mennyiségű rezolválást két lépésen, melyek során jó ee-vel ( 94%) kptuk meg z minoésztert (R)-8 és z el nem regált minolkoholt (S)-2. zen termékekől z enntiomerfeleslegek csökkenése nélkül (ee 94%) tudtuk kívánt homoklikotomin mindkét enentiomerét előállítni. 17c 3. Összefogllás Optimlizáltuk klikotomin, homoklikotomin és kriszpin A intermedierjeinek folymtos és szkszos üzemmódn végzett enzimes rezolválásánk körülményeit. A preprtív mennyiségű rezolválásokt mindegyik eseten szkszos módszerrel vlósítottuk meg és termékeket ngy enntiomerfelesleggel (ee 94%) izoláltuk. Szisztemtikusn vizsgáltuk rekciócentrum kirlitás - centrumtól vló távolságánk z enntioszelektivitásr és rekcióseességére gykorolt htását, két optimlizált körülményre. PS lipáz hsznált esetén távolság csökkenése z enntioszelektivitás csökkenéséhez vezetett ( = 59 1), míg CAL-B esetén távolság növelése ered ményezte z enntioszelektivitás csökkenését ( = 200 1) Köszönetnyilvánítás A szerzők köszönetet mondnk z OTKA NK-81371, K és TÁMOP-4.2.2/A-11/1/KONV támogtásáért Hivtkozások 1. () Herert, R. B. in The Chemistry nd Biology of Isoquinoline Alkloids, ds.; Philips, J. D.; Roerts, M. F.; Zenk, M. H. Springer Verlg, Berlin, Heidelerg, New York, Tokyo, 1985, pp () Chrznowsk, M.; Rozwdowsk, M. D.; Chem. Rev., 2004, 104, (c) Miyzki, M.; Ando, N.; Sugi, K.; Seito, Y.; Fukuok, H.; Knemitsu, T.; Ngt, K.; Odnk, Y.; Nkmur, K. T.; Itoh, T. J. Org. Chem., 2011, 76, Zhng, Q.; Tu, G.; Zho, Y.; Cheng, T. Tetrhedron 2002, 58, White,. P. New Zelnd J. Sci. Tech. 1944, 25B, Al-Yhy, M. A.; Hssn, M. M. A. Anl. Profi les Drug Sust. 1982, 11, Boyd,. M.; Knight, L. M. J. Phrm. Phrmcol. 1964, 16, () Ortín, I.; González, J. F.; Cuest,.; Mngun-Grcí, C.; Peron, R.; Avendńo, C. Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, () Cuevs, C.; Frncesch, A. Nt. Prod. Rep. 2009, 26, (c) Schwrtsmnn, G.; Brondni d Roch, A.; Mttei, J.; Lopes, R. M. xpert Opin. Investig. Drugs 2003, 12, Tniym, D.; Hsegw, M.; Tomiok, T. Tetrhedron: Asymmetry 1999, 10, Sni, S.; Hedenström,.; Andersson, J. Tetrhedron: Asymmetry 2007, 18, Morimoto, T.; Suzuki, N.; Achiw, K. Tetrhedron: Asymmetry 1998, 9, Pál, T. A.; Liljeld, A.; Knerv, L. T.; Forró,.; Fülöp, F. ur. J. Org. Chem. 2008, Wegner, J.; Ceyln, S.; Kirschning, A. Chem. Commun. 2011, 47, Wiles, C.; Wtts, P. Green Chem. 2012, 14, Flus, P.; Boros, Z.; Hornyánszky, G.; Ngy, J.; Drvs, F.; Ürge, L.; Poppe, L. Tetrhedron Lett. 2011, 52, Ötvös, S. B.; Mándity, I. M.; Fülöp, F. ChemSusChem 2012, 5, Tomin, A.; Hornyánszky, G.; Kupi, K.; Dorkó, Zs.; Ürge, L.; Drvs, F.; Poppe, L. Process Biochem. 2010, 45, () Lázár, L.; Fülöp, F.; Bernáth, G.; Mttinen, J. Org. Prep. Proc. 1993, 25, () Cmpell, J. A.; Lee, W. K.; Rpoport, H. J. Org. Chem. 1995, 60, (c) Fülöp, F.; Forró,.; Mrtinek, T.; Günther, G.; Sillnpää, R. J. Mol. Struct. 2000, 554, (d) Kóor, J.; Fülöp, F.; Bernáth, G. Heterocycles 1986, 24, () Forró,.; Schönstein, L.; Fülöp, F. Tetrhedron: Asymmetry 2011, 22, () Schönstein, L.; Forró,.; Fülöp, F. Tetrhedron: Asymmetry 2013, 24, (c) Schönstein, L.; Forró,.; Fülöp, F. Tetrhedron: Asymmetry 2013, In Press. nzymtic resolution of tetrhydroisoquinoline derivtives in tch nd continuous-flow systems The tetrhydroisoquinoline derivtives re importnt uilding locks for lrge numer of nturlly-occurring lkloids. nntiomericlly pure tetrhydroisoquinoline derivtives with iologicl ctivity re pplied in the synthesis of severl drugs, such s the ntitumour gent trectedin (s Yondelis ), the ntitussive noscpin nd the expectornt emetin. 1-Methyl- nd 1-p henyltetrhydroisoquinoline ply significnt roles in the prevention of certin neurologicl diseses nd Prkinson s disese. A new enzymtic strtegy ws developed for the preprtion of the enntiomers of tetrhydroisoquinoline derivtives such s clycotomine [1-(hydroxymethyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4- tetrhydroisoquinoline, (S)-7 nd (R)-7 ], homoclycotomine [1-(2- hydroxyethyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrhydroisoquinoline, (S)-9 nd (R)-9] nd crispine A [8,9-dimethoxy-1,2,3,5,6,10hexhydrop yrrolo[2,1]isoquinoline, (S)-5 nd (R)-5]. Two of these sustnces were initilly isolted from plnts: clycotomine from Clycotome spinos nd crispine A from Crduus crispus, ut severl synthetic methods hve lso een descried. For exmple, new enzymtic dynmic kinetic resolution ws developed for the synthesis of (R)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrhydroisoquinoline-1-croxylic 120. évfolym, 1. szám, 2014.

6 Mgyr Kémii Folyóirt - Közlemények 31 cid, from which (R)-clycotomine ws prepred with reltively modest ee of 91%. (S)-Clycotomine hs lso een prepred y symmetric synthesis involving ctlytic hydrogention with n iridium(i)-(r)-binap-phthlimide complex. The enzymtic resolutions of (±)-1 - (±)-3 (Scheme 1) were chieved through lipse (PS or CAL-B)-ctlysed cyltion of the primry OH group of these compounds with remote stereogenic centre. A few literture rticles deling with the possiility of the enzymtic cyltion of primry lcohols with remote stereogenic centre hve reported only low to moderte selectivity ( 11.6) nd ee vlues. In order to determine the optimum conditions for the enzymectlysed O-cyltions of (±)-1 - (±)-3, preliminry rections were performed in oth continuous-flow nd tch systems. An incutor shker ws used for the tch rections, while the continuous-flow rections were performed in flow rector (H- Cue in no H 2 mode). The continuous-flow technique hs mny dvntges, such s rpid heting nd compression, short rection time nd sfer solvents, which explins its current populrity. The continuous-flow techniques re widely pplied in heterogeneous ctlysis procedures such s ctlysis with metls or metls on ctivted chrcol, peptide ctlysis nd enzyme ctlysis. The effects of the enzyme, cyl donor, solvent, temperture nd dditive on the enntioselectivity nd rection rte were investigted in the cyltion of N-Boc-protected 1-(3-hydroxypropyl)-6,7- dimethoxy-1,2,3,4-tetrhydroisoquinoline [(±)-1] (Tle 1). The highest enntioselectivity ( = 59) ws otined in the presence of lipse PS with vinyl decnote nd ctlytic mounts of t 3 N nd N 2, in t-buome s green solvent, t 45 C (Scheme 2). After the preliminry experiments, the grm-scle resolution of [(±)-1] ws performed in two steps nd the product mino ester (S)-4 nd the unrected mino lcohol (R)-1 were otined with good ee ( 94%). The O-cylted mino ester (S)-4 ws hydrolysed to the corresponding lcohol. The deprotection nd the cycliztion of the N-Boc-protected mino lcohol enntiomers were performed in one step, which resulted in the corresponding crispine A enntiomers [(R)-5 nd (S)-5] without loss in enntiopurity (ee 94%) (Scheme 3). To prepre oth clycotomine enntiomers [(R)-7 nd (S)-7] (Scheme 4), the optimum conditions for the enzymtic resolution were determined in continuous-flow rections. In the preliminry rections, the effects of the enzyme, solvent, temperture nd sustrte concentrtion on the enntioselectivity nd rection rte were tested (Tles 2 nd 3). The use of continuous-flow system lso llows the possiility of testing the effect of pressure (Scheme 5). The optimized conditions for the enzymtic cyltion of N-Boc-protected 1-(hydroxymethyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4- tetrhydroisoquinoline [(±)-3] were s follows: CAL-B s enzyme with vinyl cette s cyl donor in toluene, t 80 r, 60 C nd flow rte of 0.1 ml min -1. A smll-scle enzymtic tch rection ws performed in the presence of CAL-B with vinyl cette in toluene t 60 C in n incutor shker. After rection time of 1 h, high enntioselectivity ( > 200) ws oserved t 50% conversion. The preprtive-scle tch rection ws performed under the optimized conditions nd the resulting mino ester (S)-6 nd the unrected mino lcohol (R)-3 were otined with high ee ( 99%). The product enntiomers were further trnsformed into the desired clycotomine enntiomers (R)-7 nd (S)-7 with ee = 99%. The homoclycotomine enntiomers [(R)-9 nd (S)-9] were prepred (Scheme 7) through n enzyme-ctlysed O-cyltion of N-Boc-protected 1-(2-hydroxyethyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4- tetrhydroisoquinoline. In the preliminry smll-scle experiments, the effects of the enzyme, solvent, temperture nd pressure on the enntioselectivity nd rection rte were investigted in continuous-flow system (Tles 6 nd 7) nd the effects of dditives were tested in tch rection (Tle 8). The preprtivescle resolution of [(±)-2] ws crried out in two steps in the presence of CAL-B with vinyl cette, t 3 N nd N 2 in toluene t 3 C. After hydrolysis nd deprotection, homoclycotomine enntiomers (R)-9 nd (S)-9 were otined with high ee vlues ( 94%) (Scheme 7). A systemtic study ws lso performed on the O-cyltion of mino lcohols with remote stereogenic centre [n = 3: crispine A intermedite, (±)-1, n = 2: homoclycotomine intermedite, (±)-2 nd n = 1: clycotomine intermedite, (±)-3] (Scheme 6) under the optimized conditions. In the presence of lipse PS, the enntioselectivity incresed from 1 to 59 when the distnce etween the hydroxy group nd the stereogenic centre incresed from one cron tom [(±)-3] to three cron toms [(±)-1] (Tle 4), while with CAL-B the enntioselectivity decresed from 200 to 1 when the distnce incresed from 1 to 3 cron toms (Tle 5) évfolym, 1. szám, 2014.

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola. Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ph.D program Programvezető: Prof. Dr.

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola. Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ph.D program Programvezető: Prof. Dr. Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ph.D program Programvezető: Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Témavezető: Prof. Dr. Forró Enikő

Részletesebben

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise. 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető:

Részletesebben

Kutatások az MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoportban

Kutatások az MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoportban 88 Mgyr Kémii Folyóirt - Összefoglló közlemények Kuttások z MTA-BME Alkloidkémii Kuttócsoportn VÁK Ljos, * TÓT Flórián és KALAUS György * BME Szerves Kémi és Technológi Tnszék, MTA-BME Alkloidkémii Kuttócsoport

Részletesebben

ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN

ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN NÖVÉNYVÉDELEM 43 (6), 27 247 ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN Hol Imre és Aonyi Ferenc Dereceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezôgzdságtudományi Kr, Kertészettudományi

Részletesebben

Porcs-Makkay Márta. Oxindol-1-karboxamid-származékok új szintézise

Porcs-Makkay Márta. Oxindol-1-karboxamid-származékok új szintézise Porcs-Mkky Márt xindol-1-krboxmid-szármzékok új szintézise Budpesti Mûszki és Gzdságtudományi Egyetem, EGI Gyógyszergyár Rt., Kémii Kuttási Fôosztály Budpest 001 I. Bevezetés, célkitûzés Az oxindol-1-krboxmidok

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT 1, Tóth Endre György 2, Sütöriné dr. Diószegi Mgdoln 1, Dr. Hrotkó Károly 1 1 Budpesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kr,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11.

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11. Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, 2016. November 11. ENANTIOMEREK JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN Mik az enantiomerek?

Részletesebben

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD.

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD. Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz Novák Zoltán, PhD. A Sonogashira reakciót széles körben alkalmazzák szerves szintézisekben acetilénszármazékok

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Aminonaftol enantiomerek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálata: A hőmérséklet hatása a királis elválasztásra

Aminonaftol enantiomerek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálata: A hőmérséklet hatása a királis elválasztásra 60 Mgyr Kémii Folyóirt - Közlemények Aminonftol enntiomerek ngyhtékonyságú folydékkromtográfiás vizsgált: A hőmérséklet htás királis elválsztásr ARANYI Anit, * PATAJ Zoltán, ILISZ István és PÉTER Antl

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A % eltér. vegyi pari technikustól

A % eltér. vegyi pari technikustól 54 524 01 Lbortóriumi technikus Gykorlt A Lbortóriumi lpfeldtok 120 perc 20% Anygmint feldolgozás, vizsgáltr előkészítése (oldás, feltárás, törzsoldt-készítés) Klsszikus nlitiki feldt: mérőoldtok és regensek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Környezetfüggetlen nyelvek

Környezetfüggetlen nyelvek Környezetfüggetlen nyelvek Kiegészítő nyg z Algoritmuselmélet tárgyhoz VI. ( ónyi Ivnyos Szó: Algoritmusok könyv mellé) Friedl Ktlin BM SZI friedl@cs.me.hu 2016. feruár 24. A reguláris nyelveket véges

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

β-szubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı elıállítása

β-szubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı elıállítása PhD értekez tézisei β-zubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı elıállítása Tasnádi Gábor Témavezetık: Dr. Forró Enikı Prof. Dr. Fülöp Ferenc zegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animl welfre, etológi és trtástechnológi Animl welfre, ethology nd housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 409 A TAKARMÁNY KÜLÖNBÖZİ TÁPLÁLÓANYAG-TARTALMÁNAK HATÁSA LIBÁK TERMELÉSI PARAMÉTEREIRE

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137 ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA Kovács Judit A LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK GAUSS-FÉLE ELIMINÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ MEGOLDÁSÁNAK SZEREPE A VILLAMOSMÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN ON THE ROLE OF GAUSSIAN

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek Szerves kémiai szintézismódszerek 5. Szén-szén többszörös kötések kialakítása: alkének Kovács Lajos 1 Alkének el állítása X Y FGI C C C C C C C C = = a d C O + X C X C X = PR 3 P(O)(OR) 2 SiR 3 SO 2 R

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ÚJ SZEXATTRAKTÁNSOK A KlS- ÉS NAGY RÜGYSODRÓ- MOLY(RECURVARIA NANEUA HBN., R. LEUCATELLA CLERCK; LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) RAJZÁSKÖVETÉSÉRE

ÚJ SZEXATTRAKTÁNSOK A KlS- ÉS NAGY RÜGYSODRÓ- MOLY(RECURVARIA NANEUA HBN., R. LEUCATELLA CLERCK; LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) RAJZÁSKÖVETÉSÉRE 110 NÖVÉNYVÉDELEM 29 (3-4), 1993 ÚJ SZEXATTRAKTÁNSOK A KlS- ÉS NAGY RÜGYSODRÓ- MOLY(RECURVARIA NANEUA HBN., R. LEUCATELLA CLERCK; LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) RAJZÁSKÖVETÉSÉRE Tóth Miklós 1 és Robert E. Doolittle

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Az LR elemző felépítése. Léptetés. Redukálás. Kiegészített grammatika. Mit kell redukálni? Kiegészített grammatika. elemző. elemző.

Az LR elemző felépítése. Léptetés. Redukálás. Kiegészített grammatika. Mit kell redukálni? Kiegészített grammatika. elemző. elemző. Emlékeztető Emlékeztető: elemzési irányok Felülről lefelé lulról felfelé LR elemzések (z LR() elemzés) () () () () B B Forítóprogrmok előás (,C,T szkirány) () () () () () () () B () B () () () B () Ez

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén

Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA CIKLOALKANOINDOL ALAPVÁZ KIALAKÍTÁSA PERICIKLIKUS REAKCIÓVAL, A REAKCIÓK VIZSGÁLATA, OPTIMALIZÁLÁSA

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

A Philippus család antióchiai antoninianusai 244-249 Antioch antoniniani of Philippus Family 244-249

A Philippus család antióchiai antoninianusai 244-249 Antioch antoniniani of Philippus Family 244-249 Philippus slá ntióhii ntonininusi 9 ntioh ntoninini of Philippus Fmily 9 jelen folyóirt 9990. számán fogllkoztm Philippus slá ntióhii vereteivel. Ott meginokoltm, hogy miért nem sorolom I. Philippus RIC

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola D program: Programvezető: Intézet: Témavezető: Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Prof. Dr. Fülöp

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 22. héten ( )

A BUX-index alakulása a 22. héten ( ) A BUX-index lkulás 2010 június Flg Szöveg méret 90 Mentés 100 110 120 130 140 150 0 Értékelés kiválsztás Még értékelve Givenincs A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük.

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük. Arányosság Az törtszámot z és szám rányánk, egyszeren ránynk nevezzük. Az rány értéke zt ejezi ki, hogy z szám hányszor ngyo számnál, illetve szám hányszor kise z számnál. Az rányokkl végezhet két legontos

Részletesebben

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN BBTE-Kolozsvár, Földrajz Kar, 400006, Clinicilor u. 5-7 kaffaiorsi@yahoo.com;

Részletesebben

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel & (R,S)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel Szabó Tamás, Neu József, Garadnay Sándor Richter Gedeon NyRt. 2510 Dorog, Esztergomi

Részletesebben

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI 24. MŰVELETI EŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI élkitűzés: Az elektroniki gondolkodásmód fejlesztése. I. Elméleti áttekintés A műveleti erősítőkkel (továikn ME) csknem minden, nem túlságosn ngyfrekvenciás elektroniki

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A templát reakciók. Template Reactions

A templát reakciók. Template Reactions A templát reakciók Template Reactions ifj. Dr. VÁRHELYI Csaba 1, Dr. PKL György 2, Dr. LIPTAY György 2, Dr. MAJDIK Kornélia 1, Dr. FARKAS György 1, Dr. VÁRHELYI Csaba 1 1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

kristályos szilárdtest kristályszerkezet

kristályos szilárdtest kristályszerkezet szohőmésékleten legtö elem szilád hlmzállpotú z tomok közelítőleg ögzített pozíiókn legegyszeű eset: kistályos sziládtest kistályszekezet miét tnulmányozzuk kistályszekezetet? sziládtestek leíásá egyé

Részletesebben

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases.

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases. EXPANDED BOLYAI GEOMETRY HORVÁTH ISTVÁN SZELLŐ LÁSZLÓ EXPANDED BOLYAI GEOMETRY CIKKSOROZAT A KITERJESZTETT BOLYAI GEOMETRIÁRÓL: I. BOLYAI JÁNOS ÚJ, MÁS VILÁGA Cikkünken egy új megközelítésen tárgyljuk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

MIKROBIÁLIS EREDETŰ LIPOLITIKUS ENZIMEK ALKALMAZÁSA BIOKATALIZÁTORKÉNT

MIKROBIÁLIS EREDETŰ LIPOLITIKUS ENZIMEK ALKALMAZÁSA BIOKATALIZÁTORKÉNT MIKROBIÁLIS EREDETŰ LIPOLITIKUS ENZIMEK ALKALMAZÁSA BIOKATALIZÁTORKÉNT HELLNER GABRIELLA doktori (Ph.D) értekezés tézisei Budapesti Corvinus Egyetem Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapest,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP

MATEMATIKA FELADATLAP MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt :00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel /Study of Solvent Gradient by Simulated Moving Bed Preparative Liqiud Chpomatography Technology/ 1 Nagy

Részletesebben

Kulcsár Edina, Nagy Endre Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2

Kulcsár Edina, Nagy Endre Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2 (L)-tejsav lipáz enzimmel katalizált enantioszelektív transzportja membránon Enzyme-facilitated enantioselective transport of (L)-lactic acid through a membrane Kulcsár Edina, Nagy Endre Pannon Egyetem,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Type 1871. Operating Instructions Cord/Cordless Hair Clipper

Type 1871. Operating Instructions Cord/Cordless Hair Clipper Type 1871 Operting Instctions Cord/Cordls Hir Clipper r A F G B H I C J K D L E M C > 80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 3 1 2 3 4 5 1 5 6 4 7 8 9 10 11 5 MAGYAR r Az lkészek megnevezése A Vágófej B Be-/kikpoló

Részletesebben

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss

Részletesebben

Mikroinvazív nyákos borderline petefészek-daganat adeno-sarcoma-like (szerû) muralis nodulussal esetismertetés

Mikroinvazív nyákos borderline petefészek-daganat adeno-sarcoma-like (szerû) muralis nodulussal esetismertetés Mikroinvzív nyákos orderline petefészek-dgnt deno-srcom-like (szerû) murlis nodulussl esetismertetés VERECZKEY ILDIKÓ DR., TÓTH ERIKA DR., OROSZ ZSOLT DR. Országos Onkológii Intézet, Dgntptológii Osztály,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

BIOETANOL ELİÁLLÍTÁSA LIGNOCELLULÓZ TARTALMÚ ALAPANYAGOKBÓL

BIOETANOL ELİÁLLÍTÁSA LIGNOCELLULÓZ TARTALMÚ ALAPANYAGOKBÓL 9 HODÚR C., LÁSZLÓ ZS., BESZÉDES S., KERTÉSZ SZ., KIRICSI I., SZABÓ G. BIOETANOL ELİÁLLÍTÁSA LIGNOCELLULÓZ TARTALMÚ ALAPANYAGOKBÓL BIOETHANOL PRODUCTION FROM LIGNOCELLULOSES CONTAINING MATERIAL Hodúr Cecilia

Részletesebben

Improprius integrálás

Improprius integrálás Improprius integrálás. feruár 9.. Feldt: d Megoldás: Egy improprius integrált kell meghtározni, mivel fels integrálási htár. Deníció: H z f() függvény integrálhtó z, intervllum ármely, részin- tervllumán,

Részletesebben

4. előadás: A vetületek általános elmélete

4. előadás: A vetületek általános elmélete 4. elődás: A vetületek áltlános elmélete A vetítés mtemtiki elve Két mtemtikilg meghtározott felület prméteres egyenletei legyenek következők: x = f 1 (u, v), y = f 2 (u, v), I. z = f 3 (u, v). ξ = g 1

Részletesebben

Kombinációs hálózatok egyszerűsítése

Kombinációs hálózatok egyszerűsítése Komináiós hálóztok egyszerűsítése enesózky Zoltán 24 jegyzetet szerzői jog véi. zt ME hllgtói hsználhtják, nyomtthtják tnulás éljáól. Minen egyé felhsználáshoz szerző elegyezése szükséges. él: speifikáióvl

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* FÜLÖP FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet,

Részletesebben

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD Vezető kutató: Farkas Viktor TKA azonosító: 71817 típus: PD Szakmai beszámoló A pályázat kutatási tervében kiroptikai-spektroszkópiai mérések illetve kromatográfiás vizsgálatok, ezen belül királis HPLC-oszloptöltet

Részletesebben

Új kihívások és megoldások a heterociklusos kémia területén

Új kihívások és megoldások a heterociklusos kémia területén Új kihívások és megoldások a heterociklusos kémia területén MTA Kémiai Osztály, felolvasó ülés, 2012. december 11. Hajós György MTA TTK Szerves Kémiai Intézet 1 Sokféleség a heterociklusos kémiában 1995

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-feruár FEVÉTEI FEADATOK 8. évfolymosok számár M 1 feltlp Név:... Születési év: hó: np: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást feltlpon végezz! Mellékszámításokr

Részletesebben

Az urbanizáció hatása erdei talajlakó pókokra

Az urbanizáció hatása erdei talajlakó pókokra Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 224-233, 2012 Az urnizáció htás erdei tljlkó pókokr Horváth Rolnd Dereceni Egyetem, Ökológii Tnszék 4010 Derecen, Pf.: 71 e-mil: horvth.rolnd@scienc.unide.hu Összefoglló:

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 26. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 11:00 ór M 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu Lncer Sedn SPORTOS ELEGANCIA Elég egyetlen pillntás Lncerre, és rögtön nyilvánvlóvá válik, hogy egy olyn utóról vn szó, mi bármilyen környezetben kitűnik tömegből. Annyir sportos és dinmikus,

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECEN 2008 1 A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG Szerkesztő: Ngy János Schmidt János Jávor András Felelős kidó:

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN

BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN TAKARMÁNY- KIEGÉSZÍTŐ BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN Coxidin 200 mikrogrnulátum Kokcidioszttikus kiegészítő tkrmány rojlerek, tojójércék és pulykák számár 200 g monenzin-nátriumot trtlmz

Részletesebben