Број: СТРАНА 156. OLDAL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 156. OLDAL szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 28. szakaszának 8. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) alapján a magyarkanizsai községi választási bizottság április 25-én tartott ülésén meghozza az alábbi D Ö N T É S T a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-ára kitőzött választásán használandó szavazólapok és a szavazóurna vizsgálatára szolgáló ellenırzılap tartalmának, formájának és külalakjának, valamint a szavazólapok nyomtatása, kézbesítése és kezelése módjának és ellenırzésének megállapításáról 1. A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló szavazólapok (2 KKT nyomtatvány) tartalmát a bizottság a helyhatósági választásokról szóló törvény 30. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) összhangban állapítja meg. 2. A Magyarkanizsai Községi Képviselı-testületi tagok választására szolgáló szavazólapokat világoskék (PANTONE PMS 277) színő, A 4 formátumú papírra kétnyelvően, azaz szerb nyelven cirill és latin betőkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betőkkel fekete nyomdafestékkel kell kinyomtatni. A szavazólapokat a magyarkanizsai községi választási bizottság (a továbbiakban: községi választási bizottság) nyomdai bélyegzılenyomatával kell hitelesíteni. 3. A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-án tartandó választására a szavazólapokat és egyéb választási anyagot a MAGYARKANIZSAI FOTOGRAFIKA ÖNÁLLÓ KISIPARI MŐHELY (törzsszáma: , adószáma: , székhelye: Magyarkanizsa, Munkás utca 56) nyomdájában kell nyomtatni. A nyomtatandó szavazólapok számának meg kell egyeznie a választói névjegyzékben szereplı választók számával. A szavazólapok teljes számát a községi választási bizottság határozza meg. A tartalék szavazólapok száma az összes szavazólap számának 0,3%-a. A szavazólap mintapéldányát, a községi választási bizottság állítja össze, majd aláírásával és a választási bizottság bélyegzıjével a bizottság elnöke hitelesíti. A szavazólap hitelesített mintapéldányát át kell adni a nyomdának, amely annak alapján elkészíti a grafikai lemezeket. A nyomtatási eljárás a grafikai lemezeknek a nyomdagépbe való behelyezésével a községi választási bizottság meghatalmazott képviselıinek és a választási listát beterjesztık képviselıinek jelenlétében kezdıdik. A nyomdagép beindítása után a szavazólapok elsı példányait a helyszínen mindaddig meg kell semmisíteni, amíg a kinyomtatott szavazólap nem felel meg az optimális grafikai szabványnak. Az optimális grafikai szabványt elsıként teljesítı kinyomtatott szavazólapot a községi választási bizottság képviselıje egybeveti a szavazólap hitelesített mintapéldányával. Ha a Községi Választási Bizottság képviselıje azt állapítja meg, hogy a szavazólap kinyomtatott példánya egybevág a hitelesített mintapéldánnyal, akkor a megállapított példányszámban engedélyezi a szavazólapok nyomtatását. A nyomtatás befejeztével a községi választási bizottság képviselıinek, a választási listát beterjesztık és a nyomda képviselıinek jelenlétében a grafikai lemezek kidolgozásának számítógépes elıkészítését és magukat a grafikai lemezeket azonnal meg kell semmisíteni. A számítógépes elıkészítés és a grafikai lemezek megsemmisítésérıl jegyzıkönyvet kell fölvenni, a megsemmisített grafikai lemezeket pedig át kell adni a községi választási bizottságnak. 4. Az ellenırzılapot (3 KKT nyomtatvány) narancssárga (PANTONE PMS 165) színő, A 4 formátumú papírra kétnyelvően, azaz szerb nyelven cirill és latin betőkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betőkkel fekete nyomdafestékkel kell nyomtatni. 5. A szavazólapok nyomtatását a községi választási bizottság a tagjai révén felügyeli és ellenırzi. A választási listákat beterjesztık képviselıi jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál, a községi választási bizottsághoz és a szavazatszámláló bizottságokhoz való kézbesítésüknél. A községi választási bizottság kellı idıben értesíti a választási listákat beterjesztıket arról, hogy képviselıik jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és kézbesítésénél, valamint hogy e mőveletek hol zajlanak, és mikor kezdıdnek. A választási listát beterjesztınek a községi választási bizottság részére meg kell küldenie annak a személynek a nevét, aki jogosult lesz jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és a választások lebonyolításában illetékes szerveknek való kézbesítésüknél.

2 Број: СТРАНА 157. OLDAL szám 6. Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2012-I/B Kelt: Magyarkanizsán április 25-én Kasza Attila s. k. ELNÖK KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 54/11. sz.) alapján a magyarkanizsai községi választási bizottság április 25-én tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló összesített választási lista megállapításáról I. A községi választási bizottság a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló összesített választási listát az alábbiak szerint állapítja meg: 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БОРИС ТАДИЋ DEMOKRATA PÁRT BORIS TADIĆ A jelöltek: Sor- Családi és utónév (egyik Születési Egységes Neme Foglalkozás Sz. szülı neve) év törzsszám Állandó lakóhely és lakcím 1. Sátai (Ferenc) Róbert férfi tanügyi munkás Magyarkanizsa, Széles u Huzsvár (Elemér) Ervin férfi okl. közgadász Horgos, Munkás u Hajder (László) Hilda nı közgadász Magyarkanizsa, Ј. Ј. Zmaj u Hlavinka (Imre) Imre férfi magánvállalkozó Magyarkanizsa, Iparos u Lackó (Vilmos) Róbert férfi hivatalnok Magyarkanizsa, Remény u Konc (Mihály) Márta nı munkás Magyarkanizsa, Remény u Radmanović (Milan) Nikola férfi hivatalnok Velebit, Milan Basarić u Kojić (Živko) Borislav férfi egyetemi Magyarkanizsa, Tisza u. 1. hallgató 9. Nemes (László) Anicéta nı háztartásbeli Tóthfalu, József Attila út Almási (Pál) Tibor férfi gazda Kispiac, Munkás Újvári (Ferenc) Zsombor férfi munkás Magyarkanizsa, Köztársaság u Fujkin Losonc (Rezsı) nı hivatalnok Horgos, Njegoš u. 26. Sarolta 13. Füzesi (Béla) Tamás férfi munkás Magyarkanizsa, Szabadkai út Tudorović (Milan) Zoltán férfi kereskedı Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u. 4/8 15. Halász (Miklós) Mónika nı munkás Magyarkanizsa, Njegoš vladika u Bontovics (György) István férfi munkás Tóthfalu, Almási Gábor u Vajda (Miklós) Ernı férfi gazda Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Toldi (Mátyás) Mária nı magánvállalkozó Magyarkanizsa, Kopaonik u Apró (Ferenc) Ferenc férfi hivatalnok Martonos Sv. Marković u Csuvik (László) Zoltán férfi munkás Magyarkanizsa, Zenta u Kečenović Sóti (Dezsı) nı tanár Horgos, Kamarás 60. Ella 22. Supić (Žarko) Konstantin férfi magánvállalkozó V. Zimonjić, Sima Šolaja u. 12.

3 Број: СТРАНА 158. OLDAL szám 23. Miló (László) Ákos férfi munkás Magyarkanizsa, Apostol u Bohata (István) Éva nı munkás Horgos, Temetı u Dafcsik (Imre) Imre férfi gazda Újfalu, Jókai Mór u Sors (József) Endre férfi gazda Kispiac, Petıfi Sándor u. sz.n. 27. Krizsán (Lajos) Renáta nı magánvállalkozó Adorján, Tito marsall u Szakala (József) Ferenc férfi munkás Magyarkanizsa, Munkás u Dobó (Tibor) Angéla nı magánvállalkozó Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u VMSZ EGYÜTT MAGYARKANIZSA KÖZSÉGÉRT Pásztor István Dr. Bimbó Mihály A jelöltek: Sorszám Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás Egységes Állandó lakóhely és lakcím (egyik szülı neve) év törzsszám 1. Dr. Bimbó (István) Mihály férfi okl. szakállatorvos Magyarkanizsa, Mažuranić u Nyilas (Sándor) Mihály férfi okleveles jogász Orom, Fehér Ferenc u. sz. n. 3. Dr. Berényi (Béla) Éva nı orvos Horgos, Papp Pál u Dr. Katkics (László) Zoltán férfi okl. állatorvos Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Dr. Sarnyai (Béla) férfi okl. állatorvos Magyarkanizsa, Macedón u.12 Zoltán 6. Molnár (Károly) Gizella egészségügyi Magyarkanizsa, Söprő u. 26. technikus 7. Szarapka (Sándor) Ede férfi földmőves Kispiac, Kossuth L. u Túrú (Antal) Károly férfi vállalkozó Horgos, J. J. Zmaj u Bata (Antal) Ildikó nı tanár Oromhegyes, Szılı u Salbak (János) Zsolt férfi okleveles közgazdász Tóthfalu, Május 1. u Csitári (László) László férfi gépésztechnikus Magyarkanizsa, Iparos u Jenei (István) Erzsébet nı tanár Magyarkanizsa, Lika u Tóth (Vendel) Vilmos férfi okl. építészmérnök Magyarkanizsa, Márton Mátyás u. sz. n. 14. Pósa (Károly) Károly férfi galériavezetı Magyarkanizsa, S. Sremac u Bajúsz Konc (István) nı kémia tanár Oromhegyes, Tito marsall u. 89 Ágnes 16. Bagi (Lajos) Károly férfi közgazdasági Magyarkanizsa, Gyár u. 28. technikus 17. Berec (Sándor) Sándor férfi tanár Magyarkanizsa, Szlovén u Narancsik Sáfrány (Péter) Csilla nı közgazdász Orom-Újfalu, Móricz Zsigmond u Nagy (Gergely) Tibor férfi földmőves Horgos, Halpiac u Szabó (József) József férfi földmőves, vállalkozó Adorján, Papp Pál u mgr. Törteli Telek nı tanárnı Martonos, Berkity József u. 17. (Gergely) Márta 22. Takács (Sándor) József férfi építésztechnikus Horgos, Dózsa György u Bohata (József) József férfi földmérı technikus Magyarkanizsa, Széles u. 60/a, 24. dr. Huszár (István) nı okleveles jogász Horgos, Kárász u. 13. Csilla 25. Nagy (Tibor) Ilona nı óvónı Orom, Nagy út Balla (Lajos) Lajos-Laci férfi tanár Oromhegyes, November 29. u Makra (Attila) Izabella férfi fıiskolai hallgató Magyarkanizsa, Téglagyár u Dukai (Károly) Ernı nı okl. gépészmérnök Magyarkanizsa, Szent István u Kovács (Géza) Géza férfi földmőves Kispiac, Kırös u. 18

4 Број: СТРАНА 159. OLDAL szám 3. ELJÖTT AZ ÉBREDÉS IDEJE VREME JE ZA BUðENJE Francsik József / Lékó Lajos A jelöltek: 2. Tandari László) László férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Topolya u Ilić (Vera) Slañana nı mez. techn Magyarkanizsa, Piac tér Lékó (János) Lajos férfi közgazdász Magyarkanizsa, Topolya u Halász (Miklós) Mihály férfi judo világbajnok Magyarkanizsa, Apostol u Kószó (János) Valéria nı könyvelı Horgos, Jókai Mór u Dencs (József) Antal férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Hunyadi János u Bálint Frigyes)Frigyes férfi elekt. techn Horgos, Köztársaság u Matić (Ferenc) Éva nı vámos Magyarkanizsa, Kotor u Vajda (Rudolf) Fangyó férfi sportedzı Magyarkanizsa, Halász tér Bognár (József) Pál férfi földmőves Martonos, Ratko Krstekanić u. sz. n. 12. Pekla (Károly) Erzsébet nı eladó Magyarkanizsa, Sutjeska u Pekla (Mihály) Péter férfi mérnök Magyarkanizsa, Sutjeska u Magosi (Vilmos) Vilmos férfi sofır Magyarkanizsa, D. Obradović u Sarnyai (Nándor) Leona nı pedagógus Völgyes, Bajzák Mihály u Tácsi (Béla) Endre férfi autómech Magyarkanizsa, Mostar u Böröc (László) Kornél férfi dolgozó Kispiac, Levél u. 8/a 18. Kis (Péter) Éva nı eladó Martonos, Tito marsall u Fejsztámer (Dezsı) Dezsı férfi közl. mérnök Magyarkanizsa, Kistemplom u Biszák (Imre) Tibor férfi lakatos Magyarkanizsa, Széles u Dukai (József) Rózsa nı eladó Magyarkanizsa, Apostol u Ágoston (Sándor) Zsolt férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Njegoš vladika u Losonc (Károly) Róbert férfi el. mechanikus Magyarkanizsa, Törökkanizsai út Antunović (Béla) Otília nı adm. dolgozó Völgyes, Proletár u Harmat (Rudolf) Krisztián férfi sofır Magyarkanizsa, Szabadkai út Rekecki (Szilveszter) férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Tisza u. 4. Rudolf 27. Kravić (Miklós) Otília nı építész Velebit, N. Tesla u. sz. n. 4. VAJDASÁGI SZOCIÁLDOMOKRATA LIGA Nenad Čanak A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Francsik (Stevan) József férfi vállalkozó Kispiac, Kalinyin út 9. Sorsz. 1. Családi és utónév (egyik szülı neve) Vadász (Balázs) Károly Születési év Neme Foglalkozás Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím férfi cselgáncs fıedzı Magyarkanizsa, H. Stanko u Nikičić (Petar) Goran férfi tanügyi munkás Horgos, Kárász u Volenter-Takarics (Pál) nı középiskolai Orom, Arany János u. 3. Anasztázia tanár 4. Horvát (Gergely) Gergely férfi vállalkozó Martonos, Tisza u Faragó (József) László férfi mozdonyvezetı Magyarkanizsa, Karañorñe u Beszédes (Miklós) Ella nı óvónı Magyarkanizsa, József Attila u. 2.

5 Број: СТРАНА 160. OLDAL szám férfi villamossági Horgos, Belgrád u. 21/a Fazekas (János) Rudolf technikus férfi mőszaki és Kispiac, Kossuth Lajos u. 21. Kávai (Lukács) Andor informatika tanár nı háztartásbeli Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Újhelyi (Sándor) Margit Tumbász (Béla) Rudolf férfi katonatiszt Horgos, Kossuth Lajos u Bartók (Ferenc) Péter férfi munkás Orom, Szövetkezet u Koprivica (Béla) Aranka nı munkanélküli V. Zimonjić,S. Šolaja u férfi villanyszerelı Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u. Cseszkó (István) István 6/ Pónusz (Károly) Árpád férfi autószerelı Horgos, Testvériség-egység u nı grafikai Horgos, Belgrád u. 21/a Fazekas (Rudolf) Edit formatervezı 16. Nagy (József) Róbert férfi munkanélküli Oromhegyes, November 29. u Krekuska (György) Nándor férfi munkás Horgos, Bartók Béla u Vajda (Illés) Otília nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Tavasz u Tijana (Károly) Adamov nı vállalkozó Horgos, Thurzó Lajos u Csanádi (László) Erika nı építésztechnikus Horgos, Bartók Béla u Vajdovics (Rudolf) Henrietta nı háztartásbeli Kispiac, Kanizsai út PUPS Katalin (Lippai) Tunić A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Tunić (Gyula) Katalin nı nyugdíjas könyvelı Magyarkanizsa, Gyógyfürdı sor Hangódi (Antal) Lukács férfi mezıgazdasági mérnök Magyarkanizsa, Ozoray Árpád u Milka (Dane) Supić nı nyugdíjas okl Magyarkanizsa, Fı tér 10. közgazdász 4. Sóti (Máté) Máté muški nyugdíjas Magyarkanizsa, Durmitor u. 5. munkaszerv. fıis. v. 5. Mučibabić (Ignjat) Terézia nı nyugdíjas egészségügyi nıvér Magyarkanizsa, OzorayÁrpád u Jánosi (István) Erzsébet nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Arany János u Csukonyi (Mihály) Mihály férfi kıfaragó Magyarkanizsa, Törökkanizsai út Molnár (Antal) Margit nı nyugdíjas kereskedı Magyarkanizsa, Jovan Jovanović Zmaj u Adamović (Lajos) Erzsébet nı nyugdíjas pedagógiai Magyarkanizsa, Sólyom u. 42. fıisk. v. 10. Gömöri (József) József férfi kereskedı Magyarkanizsa, Sólyom u Sörös (István) Edit nı cukrász Magyarkanizsa, Fı tér 10., 1. lakás 12. Kriska (József) Irén nı nyugdíjas kertész Magyarkanizsa, Kisvasút u Milutinovics (Mátyás) férfi mezıgazdasági Oromhegyes, Temetı u. 9. Tibor technikus 14. Karapandžić (István) nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Gyár u. 30. Aranka 15. Pesti (Mátyás) Veronika nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Beszédes József u Bálint (Gergely) Gergely férfi nyugdíjas Magyarkanizsa, Köztársaság u LIBERALIS DEMOKRATA PÁRT Čedomir Jovanović

6 Број: СТРАНА 161. OLDAL szám A jelöltek: 8. Berta Zoltán férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Durmitor u Mosó (Antal) Éva nı fodrász Horgos, Hársfa u Sáfrány József férfi gépjármővezetı Magyarkanizsa, Tulipán u férfi építıgépkezelı Magyarkanizsa, Gesztenye Kobrehel (István) Csaba fasor LENDÍTSÜK FEL MAGYARKANIZSÁT Tomislav Nikolić A jelöltek: Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím Magyarkanizsa, Bosznia u. sz. n. 2. Oliver (Dragan) férfi mezıgazdasági Magyarkanizsa, Njegoš vladika Crkvenjakov technikus u nı egészségügyi Milka (Svetozar) Lončar nıvér Magyarkanizsa, Karañorñe u Brane (Boško) Grgić férfi munkás Magyarkanizsa, Fı u Milica (Vuka) nı közgazdász Maljković Velebit, Milan Basarić u Vladimir (Rožika) férfi tisztviselı Tutunović Kanjiža, Köztársaság u. 8/a 7. Petko (Spasoje) Cincar férfi vállalkozó V. Zimonjić, Slavko Rodić u Vera (Borivoje) Kravić nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Bosznia u. sz. n. 9. Milan (Vasilje) férfi vendéglátó Dejanović Magyarkanizsa, Zenta u Gordana (Mladen) Dejanović nı háztartásbeli Magyarkanizsa, Zenta u MAGYAR REMÉNY MOZGALOM László Bálint ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ Балинт Ласло A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím 1. Zoran Tomin (Slobodan) férfi referens és járadékos Magyarkanizsa, Halász tér Jasminka Tomin nı kereskedı (Slobodan) Magyarkanizsa, Apostol u Bellér (Antal) Gábor férfi kereskedı Magyarkanizsa, Halász tér László (Ferenc) Oszkár férfi vendéglátós Magyarkanizsa, Színház u Dr. Bata (Vilmos) férfi állatorvos Vilmos Magyarkanizsa, Zenta u nı munkanélküli Magyarkanizsa, Lovćen u. sz. Bartus (József) Bettina n. 7. Losonc (Mihály) László férfi autószerelı Magyarkanizsa, Ótemetı u. 11 Sorsz. (egyik szülı neve) év Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás 1. Miloš (Jovan) Kravić férfi vendéglátó Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Horváth (Lajos) Dániel férfi vállalkozó Oromhegyes, Petıfi Sándor u Törteli (Ferenc) Csongor férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Gyógyfürdı sor Diselity Sörös (József) Rozália nı textiltechnikus Horgos, Petıfi Sándor u Korom (Vilmos) Valentin férfi munkás Magyarkanizsa, Keskeny u. 4.

7 Број: СТРАНА 162. OLDAL szám 5. Károly (Csaba) Valentin férfi egyetemi hallgató Horgos, Vajdaság u Törtelyi (József) Katalin nı nıi fodrász Magyarkanizsa, Kopaonik u Süge (Sándor) Zsolt férfi autószerelı Martonos, Sipos István u Varga (Gábor) Zsombor férfi egyetemi hallgató Magyarkanizsa, Tisza u Horvát (Sándor) Katalin nı fodrász Magyarkanizsa, Cserép u Szlivka (István) Gábor férfi mezıgazdasági mérnök Völgyes, Mészáros út VÁLASSZ UTAT Bacskulin István állampolgárok csoportja A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év e törzsszám Családi és utónév Születési Nem Egységes Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Bacskulin (István) férfi okl. borászmérnök Horgos, Nagy u.1. István 2. Sarnyai (Gábor) Ibolya nı vállalkozó Magyarkanizsa, Korház u Császár (István) István férfi gépészmérnök Kispiac, Levél u Sándor (István) Gábor férfi vállalkozó Orom, Szarvas Gábor u Repecki (Mihály) nı fémesztergályos Adorján, Papp Pál u. sz. n. Veronika 6. Teleki (István) Imre férfi nyugdíjas Martonos, Petıfi Sándor Bálint (István) István férfi vállalkozó Horgos, Gárdonyi Géza u Dongó (Frigyes) Erika nı közgazdász Horgos, Kossuth Lajos u Fejıs (Ferenc) Zoltán férfi kereskedı Tóthfalu, Almási Gábor u Lengyel (József) József férfi nyugdíjas Oromhegyes, Tito marsall u Bacskulin (István) Sára nı egyetemi hallgató Horgos, Nagy u Oroszi (Lajos) Mihály férfi nyugdíjas Magyarkanizsa, Ady Endre u Bagi (Ottó) Ottó férfi autószerelı Magyarkanizsa, Szabadkai út Berec (Mihály) Erzsébet nı kereskedı Orom, Szarvas Gábor u Serfızı (János) Jenı férfi üzemi Horgos, Kossuth Lajos u. 10 elektromérnök 16. Tornai (Rezsı) Attila férfi számítógépes Kispiac, Levél u. 21 elektrotechnikus 17. Püspök (István) Tünde nı kereskedelmi közgazdász Magyarkanizsa, Harsányi Tibor u Dobák (István) János férfi nyugdíjas Horgos, Dózsa György Kovács (Simon) György férfi autóvillamosság Horgos, Pap u. szerelı 20. Cseh (Ferenc) Mirella nı közgazdász Tóthfalu, Tóth József u. 52/a II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2012-I/B Kelt: Magyarkanizsán április 25-én MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG ELNÖKE: Kasza Attila s. k. A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselıházi képviselıinek megválasztásáról szóló tartományi képviselıházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 3/2012. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 33. szakaszának 1. bekezdése alapján a következı választókörzet választási bizottsága

8 Број: СТРАНА 163. OLDAL szám A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA Helység MAGYARKANIZSA Dátum ÁPRILIS 25. megtartott ülésén megerısítette A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELİHÁZI KÉPVISELİINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA MÁJUS 06-RA KIÍRT VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ J E L Ö L İ L I S T Á T A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA I Jelölteknek a következıket erısítettük meg: 1. Családi név BÁLINT Utónév FRIGYES Foglalkozás ELEKTROTECHNIKUS Életkor 66 Helység HORGOS Utca és szám KÖZTÁRSASÁG U. 12. sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: EGYESÜLET A MINİSÉG FEJLESZTÉSÉÉRT MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN FÜGGETLEN POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS 2. Családi név BATA Utónév DR. VILMOS Foglalkozás ÁLLATORVOS Életkor 55 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám ZENTA u. 17. sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT

9 Број: СТРАНА 164. OLDAL szám 3. Családi név KÁVAI Utónév SZABOLCS Foglalkozás TANÁR Életkor 42 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám SAVA TEKELIJA u. 33. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: VMSZ - EGYÜTT MAGYARKANIZSA KÖZSÉGÉRT PÁSZTOR ISTVÁN DR. BIMBÓ MIHÁLY 4. Családi név RAFFAI Utónév MÁRIA Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 54 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám TULIPÁN u. 41. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: VÁLASZTÁS A JOBB VAJDASÁGÉRT BOJAN PAJTIĆ 5. Családi név TANDARI Utónév LÁSZLÓ Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 41 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám TOPOLYA u. 3. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: SZERBIAI SZOCIALISTA PÁRT (SZSZP), SZERBIAI EGYESÜLT NYUGDÍJASOK PÁRTJA (SZENYP), EGYSÉGES SZERBIA (ESZ), SZERBIAI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 6. Családi név FAZEKAS Utónév RUDOLF Foglalkozás ELEKTROTECHNIKUS Életkor 47

10 Број: СТРАНА 165. OLDAL szám Helység HORGOS Utca és szám BELGRÁD u. 21/a sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA NENAD ČANAK 7. Családi név HORVÁTH Utónév DÁNIEL Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 23 Helység OROMHEGYES Utca és szám PETİFI SÁNDOR u. 8. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: MAGYAR REMÉNY MOZGALOM POKRET MAðARSKA NADE (Fel kell sorolni, ábécé sorrendben a családi neveket, valamennyi elıterjesztésérıl). jelöltet a megerısített képvislıjelöltek II A választókörzet választási bizottsága a jelölılistát legkésıbb a jelölılista megerısítésének napját követı napon nyilvánosan kihirdeti és megküldi a Tartományi Választási Bizottságnak. Szám /2012-I/B VÁLASZTÓKÖRZET VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA: A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA P. H. A BIZOTTSÁG ELNÖKE Családi és utónév Kasza Attila Aláírás

11 Број: СТРАНА 166. OLDAL szám 1 KKT őrlap VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS szavazóhelyen kívül történı szavazásra Igazolom, hogy, (, állandó lakóhelye:, (egységes törzsszám) (helység, lakcím) községben a számú szavazóhelyen sorszámon szerepel a választói névjegyzékben, és RENDELKEZIK VÁLASZTÓJOGGAL. * Igazolás sorszáma: Kelt, (helység) (dátum) VÁLASZTÓ A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE A BİVÍTETT ÖSSZETÉTELŐ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A VÁLASZTÓHOZ KISZÁLLÓ TAGJAI: Megjegyzés: Az igazolást a szavazóhelyen kívül szavazó választó aláírásával nyilvántartásba vétel végett vissza kell juttatni a szavazatszámláló bizottsághoz. A *-gal jelzett sorba az igazolás kiadási sorrend szerinti sorszámát kell írni.

12 Број: СТРАНА 167. OLDAL szám Г Л А С А Ч К И Л И С Т И Ћ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА GLASAČKI LISTIĆ ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KANJIŽA SZ A V A Z Ó L A P A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 06. МАЈ ГОДИНЕ 06. MAJA GODINE MÁJUS 06. Образац СО-2 sz. őrlap 1. назив изборне листе naziv izborne liste a választási lista elnevezése) (име и презиме првог кандидата са листе ime i prezime prvog kandidata sa liste az elsı jelölt családi és utóneve) Напомена: Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или назива листе. Napomena: Glasa se samo za jednu izbornu listu zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste ili naziva liste. Megjegyzés: Csak egy választási listára kell szavazni a sorszámnak vagy a választási lista elnevezésének bekarikázásával. (М.П. M. P. P. H.) 3 KKT őrlap E L L E N İ R Z İ L A P A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁSHOZ HASZNÁLT SZAVAZÓURNA ELLENİRZÉSÉRE A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-án tartandó választására a számú szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a községi választási bizottságtól átvette a szavazóurnát. Ellenırzéssel megállapítottuk, hogy a szavazóurna üres, és alkalmas a szavazólapok biztonságának és titkosságának biztosítására. Kelt:, május 6-án órakor (helység) A SZAVAZÓHELYRE ELSİKÉNT ÉRKEZETT VÁLASZTÓ: (sorszáma a választói névjegyzékben) SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: 1. (az elnök családi és utóneve) (a tag családi és utóneve).

13 Број: СТРАНА 168. OLDAL szám 4 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTVÉTELÉRİL 1. A magyarkanizsai községi választási bizottság a sz. szavazóhely szavazatszámláló bizottságának átadta a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-ai választására irányuló szavazás lebonyolításához szükséges alábbi választási anyagot: 1. A képviselıjelöltek nevét tartalmazó összesített választási lista 2. A szavazóhelyet kijelölı határozat (kivonat) 3. A szavazatszámláló bizottságot kinevezı határozat 4. A szavazóhelyen való szavazásra kibocsátott választóinévjegyzék-kivonat 5. db szavazólap 6. A szavazóurna szabályosságát tanúsító ellenırzılap 7. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatos munkájáról készülı jegyzıkönyv formanyomtatványa hat példányban 8. Szavazóhelyen kívül történı szavazásra szolgáló kellı számú választójogi igazolás borítékkal, 9. A szavazatszámláló bizottság mőködének szabályai 10. Egy szavazóurna 11.Két szavazóparaván 12. Írószer 13. A szavazóurna és egyéb választási anyag lepecsételéséhez szükséges kellék (pecsét és pecsétviasz) 14. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa (2-2 db) 15. A szavazólapok elkülönítésére szolgáló borítékok 16. Gyertya. 2. A szavazatszámláló bizottság átvette a szavazás lebonyolítására szolgáló, az pontban feltüntetett anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak a választási listát beterjesztık alábbi képviselıi: 3.1. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.2. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.3. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 4. A szavazatszámláló bizottságnak és a választási listát beterjesztık képviselıinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadás-átvételére: Az észrevételek: 5. A jegyzıkönyv két egyezı példányban készült, ezek egyike a községi választási bizottságnál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység) (dátum)

14 Број: СТРАНА 169. OLDAL szám A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levı szavazatszámláló bizottsági tagok: 5 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÉS A SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL KÉSZÜLT A(Z)... számú... SZAVAZÓHELYEN (a szavazóhely megnevezése) A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁN án/én... órakor. (dátum) Megjelentek: (az elnök családi és utóneve) (az elnökhelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) 2. A szavazóhely megnyitása elıtt a szavazatszámláló bizottság ellenırizte és megállapította: hogy a szavazóhelyen és a szavazóhelytıl 50 méteres távolságon belül nincs kitőzve politikai párt jelképe, sem egyéb propagandaanyag, hogy a szavazásra szánt helyiség a rendeletnek megfelelıen van elrendezve, hogy a választási anyag átvételérıl szóló jegyzıkönyvnek megfelelıen a szavazatszámláló bizottság átvette a szavazóhelyen való szavazáshoz szükséges anyagot. 3. A szavazatszámláló bizottság... órakor megnyitotta a szavazóhelyet.

15 Број: СТРАНА 170. OLDAL szám A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyre elsıként érkezett szavazó: jelenlétében ellenırizte a szavazóurnát. (családi és utónév és a névjegyzék szerinti sorszám) Miután megállapították, hogy a szavazóurna üres, a szavazatszámláló bizottság tagjai és az elsı szavazó által aláírt ellenırzılapot bedobták az urnába, és azt az elsı szavazó jelenlétében lepecsételték, majd azt követıen megkezdıdött a szavazás. A szavazóhelyen más személy segítségével... választó (vak, mozgáskorlátozott és írástudatlan (szám) személy) szavazott. A szavazás egész idı alatt a legnagyobb rendben folyt. A szavazás során a következı történt: (Föl kell tüntetni az olyan eseményeket, amelyek kihatással voltak a szavazás menetére, amelyek miatt azt meg kellett szakítani vagy hosszabbítani. Ha bıvebb leírásra van szükség, azt külön mellékletként kell csatolni ehhez a jegyzıkönyvhöz.) A szavazóhelyen JELEN VOLTAK NEM VOLTAK JELEN bel- és külföldi megfigyelık. 5. A szavazóhelyet a bizottság... órakor zárta be, és a szavazás befejezıdött. 6. A szavazóhely bezárását követıen a szavazatszámláló bizottság az alábbi módon megkezdte a szavazási eredmény megállapítását: megállapította az átvett szavazólapok számát, megállapította a fölhasználatlanul maradt szavazólapok számát, a választóinévjegyzék-kivonaton bekarikázott sorszámok összeszámolásával megállapította a választáson megjelent szavazók teljes számát, kinyitotta a szavazóurnát, amelyben MEGTALÁLTA NEM TALÁLTA MEG az ellenırzılapot, megállapította a szavazóurnában talált szavazólapok teljes számát, megállapította a szavazóhelyen kívül szavazott választók számát, az érvényes szavazólapokat elkülönítette az érvénytelenektıl, és megállapította az érvénytelen szavazólapok számát, megállapította az érvényes szavazólapok és az egyes választási listákra leadott szavazatok számát. 7. A szavazólapok megszámlálása után külön borítókba helyezte és lepecsételte a fölhasználatlanul maradt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapokat. 8. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a Magyarkanizsa községbeli. sorszámú szavazóhelyen a következı szavazási eredmény született: 9. Az ÁTVETT szavazólapok száma:. 10. A FÖLHASZNÁLATLAN szavazólapok száma: A választói névjegyzék szerint az összesen BEJEGYZETT VÁLASZTÓ SZÁMA: A SZAVAZÁSON RÉSZT VETT VÁLASZTÓK száma (a választóinévjegyzék-kivonaton bekarikázott sorszámok száma): a szavazóhelyen: szavazóhelyen kívül 13. A szavazóurnában TALÁLT SZAVAZÓLAPOK teljes száma ÉRVÉNYTELENEK ÉRVÉNYESEK.

16 Број: СТРАНА 171. OLDAL szám Az összes érvényes szavazólapon az egyes választási listák AZ ALÁBBI SZÁMÚ SZAVAZATOT KAPTÁK: Sorszám stb A választási lista neve A listára leadott szavazatok száma 14. A szavazatszámláló bizottsági tagoknak NEM VOLT ÉSZREVÉTELÜK A KÖVETKEZİ ÉSZREVÉTELÜK VOLT (Az észrevételeket tartalmazó melléklet e jegyzıkönyv elválaszthatatlan része) 15. A szavazatszámláló bizottság e jegyzıkönyv elsı példányát a választási anyaggal azonnal továbbítja a magyarkanizsai községi választási bizottsághoz. 16. A szavazatszámláló bizottság a jegyzıkönyv második példányát azonnal kitőzi a szavazóhelyen, egy-egy hitelesített példányt pedig átad a választási listát beterjesztık alábbi képviselıinek:..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)...képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı) A szavazatszámláló bizottság órakor fejezte be a munkát. (dátum) SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: (az elnök családi és utóneve) (az elnökhelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve)

17 Број: СТРАНА 172. OLDAL szám A jegyzıkönyvet a választókerületi választási bizottsághoz eljuttatta: án/én...órakor MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN A JEGYZİKÖNYVET ÁTVETTE: P. H... 6 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTVÉTELÉRİL 1. A Magyarkanizsa községbeli szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására május 6-án a sz. szavazóhelyen tartott szavazás lebonyolítása után az alábbi választási anyagot adta át a magyarkanizsai községi választási bizottságnak: 1. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatos munkájáról készült jegyzıkönyv 2. A szavazóhelyen való szavazáshoz használt hitelesített választóinévjegyzék-kivonat 3. db fölhasználatlan szavazólap 4. db érvénytelen szavazólap 5. db érvényes szavazólap 6. Ellenırzılap 7. Egy szavazóurna 8. Két szavazóparaván 9. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa (2-2 db) 10. Pecsételési kellék 11. Írószer 12. Gyertya. 2. A magyarkanizsai községi választási bizottság átvette a jelen jegyzıkönyv alpontjában fölsorolt választási anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak választási listát beterjesztık alábbi képviselıi: 3.1. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.2. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve)

18 Број: СТРАНА 173. OLDAL szám (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.3. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 4. A szavazatszámláló bizottságnak és a választási listát beterjesztık képviselıinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadás-átvételére: 5. A jegyzıkönyv két egyezı példányban készült, ezek egyike a községi választási bizottságnál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység) (dátum) A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levı szavazatszámláló bizottsági tagok: 7 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK MÁJUS 6-ÁN TARTOTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN KIFEJTETT MUNKÁJÁRÓL 1) 2) 3) 1. A bizottság ülése órakor, -án/-én kezdıdött. (dátum) 2. A bizottság ülésén (a bizottság elnökének családi és utóneve) (a bizottság titkárának családi és utóneve) (a bizottság tagjának családi és utóneve) (Föl kell tüntetni minden jelen levı bizottsági tagot, a bizottság titkárát, titkárhelyettesét, mint 2. alatt)

19 Број: СТРАНА 174. OLDAL szám 3. A bizottság megállapította, hogy a községben levı összesen szavazóhely közül (szám) szavazóhelyrıl kapta meg a választási anyagot. (szám) 4. а) A bizottság megállapította, hogy a helyhatósági választásokról szóló törvény rendelkezéseit lényegesen sehol sem sértették meg, ezért a szavazást egyetlen szavazóhelyen sem semmisítette meg. b) A törvény lényegbevágó sérelme miatt a bizottság összesen szavazóhelyen, nevezetesen: (szám) megsemmisítette a (feltüntetni mindazokat a szavazóhelyeket, amelyeken a szavazást megsemmisítette) szavazást, és elrendelte, hogy ezeken a szavazóhelyeken án/-én meg kell ismételni a szavazást. (dátum) Megjegyzés: az а) vagy b) bekezdést törölni kell. 5. A szavazatszámláló bizottságoktól átvett választási anyag alapján a bizottság megállapította: hogy az átadott szavazólapok teljes száma: hogy a fölhasználatlan szavazólapok száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint az összesen bejegyzett választók száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint a szavazásra jelentkezett választók száma: hogy az érvénytelen szavazólapok száma: hogy az érvényes szavazólapok száma: hogy a szavatszámláló bizottságoknak a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására irányuló szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatban kifejtett mőködésérıl fölvett jegyzıkönyvek szerint szavazóhelyen kívül szavazottak száma: hogy az egyes választási listák az alábbi számban szereztek szavazatot és mandátumot: Sorsz. száma mandátumok száma A listára leadott szavazatok A lista által szerzett A választási lista neve (A szavazólapon szereplı sorrendben föl kell tüntetni minden egyes választási lista adatait) 6. A magyarkanizsai községi választási bizottság tagjainak volt észrevételük nem volt észrevételük a választási eredmény megállapítására. Az észrevételek: 7. A bizottság úgy döntött, hogy a választási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

20 Број: СТРАНА 175. OLDAL szám 8. A bizottság -án/-én órakor befejezte a munkát. (dátum) A bizottság titkára: A bizottság elnöke: (családi és utónév, aláírás) (családi és utónév, aláírás) A bizottság tagjai: 1. (családi és utónév, aláírás) (Föl kell tüntetni minden jelen levı bizottsági tagot, mint 1. alatt)

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám 1. sz. KKT-nyomtatvány VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Igazolom, hogy,, állandó lakóhelye:, (személyazonosító szám)

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám Број: 14. 22.06.2012. СТРАНА 248. OLDAL 2012.06.22. 14. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 34/10 és 54/11. sz.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirend bıvítésére, pontosítására tett indítványokat.

JEGYZİKÖNYV. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirend bıvítésére, pontosítására tett indítványokat. JEGYZİKÖNYV Készült a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület 2013. május 16-án 10.00 órai kezdettel a Városháza nagytermében tartott VII. ülésén. Az ülésen jelen van: Huzsvár Ervin, Hajder Hilda, ifj.

Részletesebben

Број: 13. 08.06.2012. СТРАНА 194. OLDAL 2012.06.08. 13. szám J E G Y Z İ K Ö N Y V A HELYI KÖZÖSSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK AZ ADORJÁN HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK 2012. MÁJUS 06-I VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

D Ö N T É S T a Мartonos Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl. szavazásra jogosult választók számának közzétételérıl

D Ö N T É S T a Мartonos Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl. szavazásra jogosult választók számának közzétételérıl Број 16. 17.11.2011. СТРАНА 605. OLDAL 2011.11.17. 16. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a 2013. január 1-jétıl 2019. december 31-éig terjedı

JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a 2013. január 1-jétıl 2019. december 31-éig terjedı JEGYZİKÖNYV Készült a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület 2012. november 27-én 10.00 órai kezdettel a Városháza nagytermében tartott III. ülésén. Az ülésen jelen van: Huzsvár Ervin, Hajder Hilda,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Број: СТРАНА 132. OLDAL szám

Број: СТРАНА 132. OLDAL szám Број: 8. 13.04.2016. СТРАНА 132. OLDAL 2016.04.13. 8. szám A szociális védelemről szóló törvény 210. szakasz. 2. és 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a Magyarkanizsa község által nyújtott

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.), a Magyarkanizsai

Részletesebben

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám Број: 16. 24.07.2012. СТРАНА 258. OLDAL 2012.07.24. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a az alakuló ülés 2012. július

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a 2014. július 31-én

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítására irányuló

Részletesebben

B, Bicskei B, Borsos C, Cs

B, Bicskei B, Borsos C, Cs 1 A, Á 2 Agatonović Budimirka Herceg János 17. 799-231 3 Ágoston István Nagy út 62a. 799-110 4 Ágoston János Nagy út 28. 799-463 5 Ágoston Károly Kossuth Lajos 11 799-097 6 Ágoston Pál Radnóti Miklós 18.

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

R E N D E L E T E T a magyarkanizsai községi vagyonadókulcsokról

R E N D E L E T E T a magyarkanizsai községi vagyonadókulcsokról Javaslat A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény 8. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 47/11., 93/12., 99/13. és 125/14. sz.), a vagyonadókról szóló törvény 11. szakasz 1. bekezdése,

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Az építési területrıl szóló rendelet 19. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 05/10. sz.) alapján, a tervezés- és építésügyi

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal 74/2010. (X. 04.) számú HVB határozat október 3-i helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek választásán Isaszeg polgármester választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: A polgármester

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XLIV 28. јун 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam 6. szám, 2012. június 28. Број 6. 28.06.2012. СТРАНА 100. OLDAL 2012.06.28.

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet MifadCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Az illes helve: Miivelodesi Haz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Öntözőrendszerek A kiírás referencia száma: M-05/2016-I A pályázat

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Önkormányzati választás EREDMÉNYEK

Önkormányzati választás EREDMÉNYEK 221/2010. (X. 3.) sz. Választási Bizottság határozata 1. sz. egyéni választókerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-ai helyi Érvényes szavazólapok száma: 1755 Érvénytelen

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére 1 Beszámoló a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. október 12-én megtartott polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma nemzetiségi

Részletesebben

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakaszának 1c. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14.

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Magyarország: 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Bártfay Hanna Luca magyarország 417 Botos Gesztenye Magyarország Tánc 58 Csajkos Norbert

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l BUGAC HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 6114 Bugac, Béke u. 10. Kihagyva a kihagyandók! K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság 2014. október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l 32/2010.(X.3.)

Részletesebben

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Muhi Béla GENIUS a tehetséges diákokért 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Látványos fizikai és kémiai kísérleteket lehetett látni a GENIUS mozgalom keretében megrendezett általános iskolai

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Број: СТРАНА 40. OLDAL szám

Број: СТРАНА 40. OLDAL szám Број: 3. 24.02.2014. СТРАНА 40. OLDAL 2014.02.24. 3. szám Az egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatott mővelıdési projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és ismérveirıl

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről.

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. 1 Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet 2013. május 23.-án 17.30-as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint: név: Bata

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

BÉKÉS megye Mezıberény település

BÉKÉS megye Mezıberény település ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. október 12. BÉKÉS megye Mezıberény település Fıpolgármester Polgármester Egyéni listás Egyéni vál. kerület Választókerületek száma 8 Települési komp.listás Fıvárosi/megyei

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi 42001 1 31:37 18 km g Glázer György Férfi 2129 2 35:42 18 km g Nagy János Férfi 35 3 36:11 18 km g Nyikon Csaba Férfi 42006 4 37:59 18 km g Burián Attila Férfi 2125 5 39:18 18 km g Adamcsik János Férfi

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 9. 01.08.2008. СТРАНА 145. OLDAL 2008.08.01. 9. szám 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 12/07. szám ) 43. szakaszának 5. bekezdése alapján a i RENDELETET MAGYARKANIZSAI

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL

BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL Megalakítási hely: Közös Önkormányzati Hivatal (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.) Készenléti idő: - vezető állomány:...óra Készenléti idő: - beosztott

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Támogatási eszközök odaítélése fóliasátras növénytermesztéshez szükséges

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag

II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag 3. Németh Sándor 520 fa (162) Paks 4. Hercegfalvi József

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben