Број: СТРАНА 156. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 156. OLDAL szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 28. szakaszának 8. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) alapján a magyarkanizsai községi választási bizottság április 25-én tartott ülésén meghozza az alábbi D Ö N T É S T a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-ára kitőzött választásán használandó szavazólapok és a szavazóurna vizsgálatára szolgáló ellenırzılap tartalmának, formájának és külalakjának, valamint a szavazólapok nyomtatása, kézbesítése és kezelése módjának és ellenırzésének megállapításáról 1. A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló szavazólapok (2 KKT nyomtatvány) tartalmát a bizottság a helyhatósági választásokról szóló törvény 30. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) összhangban állapítja meg. 2. A Magyarkanizsai Községi Képviselı-testületi tagok választására szolgáló szavazólapokat világoskék (PANTONE PMS 277) színő, A 4 formátumú papírra kétnyelvően, azaz szerb nyelven cirill és latin betőkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betőkkel fekete nyomdafestékkel kell kinyomtatni. A szavazólapokat a magyarkanizsai községi választási bizottság (a továbbiakban: községi választási bizottság) nyomdai bélyegzılenyomatával kell hitelesíteni. 3. A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-án tartandó választására a szavazólapokat és egyéb választási anyagot a MAGYARKANIZSAI FOTOGRAFIKA ÖNÁLLÓ KISIPARI MŐHELY (törzsszáma: , adószáma: , székhelye: Magyarkanizsa, Munkás utca 56) nyomdájában kell nyomtatni. A nyomtatandó szavazólapok számának meg kell egyeznie a választói névjegyzékben szereplı választók számával. A szavazólapok teljes számát a községi választási bizottság határozza meg. A tartalék szavazólapok száma az összes szavazólap számának 0,3%-a. A szavazólap mintapéldányát, a községi választási bizottság állítja össze, majd aláírásával és a választási bizottság bélyegzıjével a bizottság elnöke hitelesíti. A szavazólap hitelesített mintapéldányát át kell adni a nyomdának, amely annak alapján elkészíti a grafikai lemezeket. A nyomtatási eljárás a grafikai lemezeknek a nyomdagépbe való behelyezésével a községi választási bizottság meghatalmazott képviselıinek és a választási listát beterjesztık képviselıinek jelenlétében kezdıdik. A nyomdagép beindítása után a szavazólapok elsı példányait a helyszínen mindaddig meg kell semmisíteni, amíg a kinyomtatott szavazólap nem felel meg az optimális grafikai szabványnak. Az optimális grafikai szabványt elsıként teljesítı kinyomtatott szavazólapot a községi választási bizottság képviselıje egybeveti a szavazólap hitelesített mintapéldányával. Ha a Községi Választási Bizottság képviselıje azt állapítja meg, hogy a szavazólap kinyomtatott példánya egybevág a hitelesített mintapéldánnyal, akkor a megállapított példányszámban engedélyezi a szavazólapok nyomtatását. A nyomtatás befejeztével a községi választási bizottság képviselıinek, a választási listát beterjesztık és a nyomda képviselıinek jelenlétében a grafikai lemezek kidolgozásának számítógépes elıkészítését és magukat a grafikai lemezeket azonnal meg kell semmisíteni. A számítógépes elıkészítés és a grafikai lemezek megsemmisítésérıl jegyzıkönyvet kell fölvenni, a megsemmisített grafikai lemezeket pedig át kell adni a községi választási bizottságnak. 4. Az ellenırzılapot (3 KKT nyomtatvány) narancssárga (PANTONE PMS 165) színő, A 4 formátumú papírra kétnyelvően, azaz szerb nyelven cirill és latin betőkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betőkkel fekete nyomdafestékkel kell nyomtatni. 5. A szavazólapok nyomtatását a községi választási bizottság a tagjai révén felügyeli és ellenırzi. A választási listákat beterjesztık képviselıi jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál, a községi választási bizottsághoz és a szavazatszámláló bizottságokhoz való kézbesítésüknél. A községi választási bizottság kellı idıben értesíti a választási listákat beterjesztıket arról, hogy képviselıik jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és kézbesítésénél, valamint hogy e mőveletek hol zajlanak, és mikor kezdıdnek. A választási listát beterjesztınek a községi választási bizottság részére meg kell küldenie annak a személynek a nevét, aki jogosult lesz jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és a választások lebonyolításában illetékes szerveknek való kézbesítésüknél.

2 Број: СТРАНА 157. OLDAL szám 6. Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2012-I/B Kelt: Magyarkanizsán április 25-én Kasza Attila s. k. ELNÖK KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 54/11. sz.) alapján a magyarkanizsai községi választási bizottság április 25-én tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló összesített választási lista megállapításáról I. A községi választási bizottság a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló összesített választási listát az alábbiak szerint állapítja meg: 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БОРИС ТАДИЋ DEMOKRATA PÁRT BORIS TADIĆ A jelöltek: Sor- Családi és utónév (egyik Születési Egységes Neme Foglalkozás Sz. szülı neve) év törzsszám Állandó lakóhely és lakcím 1. Sátai (Ferenc) Róbert férfi tanügyi munkás Magyarkanizsa, Széles u Huzsvár (Elemér) Ervin férfi okl. közgadász Horgos, Munkás u Hajder (László) Hilda nı közgadász Magyarkanizsa, Ј. Ј. Zmaj u Hlavinka (Imre) Imre férfi magánvállalkozó Magyarkanizsa, Iparos u Lackó (Vilmos) Róbert férfi hivatalnok Magyarkanizsa, Remény u Konc (Mihály) Márta nı munkás Magyarkanizsa, Remény u Radmanović (Milan) Nikola férfi hivatalnok Velebit, Milan Basarić u Kojić (Živko) Borislav férfi egyetemi Magyarkanizsa, Tisza u. 1. hallgató 9. Nemes (László) Anicéta nı háztartásbeli Tóthfalu, József Attila út Almási (Pál) Tibor férfi gazda Kispiac, Munkás Újvári (Ferenc) Zsombor férfi munkás Magyarkanizsa, Köztársaság u Fujkin Losonc (Rezsı) nı hivatalnok Horgos, Njegoš u. 26. Sarolta 13. Füzesi (Béla) Tamás férfi munkás Magyarkanizsa, Szabadkai út Tudorović (Milan) Zoltán férfi kereskedı Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u. 4/8 15. Halász (Miklós) Mónika nı munkás Magyarkanizsa, Njegoš vladika u Bontovics (György) István férfi munkás Tóthfalu, Almási Gábor u Vajda (Miklós) Ernı férfi gazda Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Toldi (Mátyás) Mária nı magánvállalkozó Magyarkanizsa, Kopaonik u Apró (Ferenc) Ferenc férfi hivatalnok Martonos Sv. Marković u Csuvik (László) Zoltán férfi munkás Magyarkanizsa, Zenta u Kečenović Sóti (Dezsı) nı tanár Horgos, Kamarás 60. Ella 22. Supić (Žarko) Konstantin férfi magánvállalkozó V. Zimonjić, Sima Šolaja u. 12.

3 Број: СТРАНА 158. OLDAL szám 23. Miló (László) Ákos férfi munkás Magyarkanizsa, Apostol u Bohata (István) Éva nı munkás Horgos, Temetı u Dafcsik (Imre) Imre férfi gazda Újfalu, Jókai Mór u Sors (József) Endre férfi gazda Kispiac, Petıfi Sándor u. sz.n. 27. Krizsán (Lajos) Renáta nı magánvállalkozó Adorján, Tito marsall u Szakala (József) Ferenc férfi munkás Magyarkanizsa, Munkás u Dobó (Tibor) Angéla nı magánvállalkozó Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u VMSZ EGYÜTT MAGYARKANIZSA KÖZSÉGÉRT Pásztor István Dr. Bimbó Mihály A jelöltek: Sorszám Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás Egységes Állandó lakóhely és lakcím (egyik szülı neve) év törzsszám 1. Dr. Bimbó (István) Mihály férfi okl. szakállatorvos Magyarkanizsa, Mažuranić u Nyilas (Sándor) Mihály férfi okleveles jogász Orom, Fehér Ferenc u. sz. n. 3. Dr. Berényi (Béla) Éva nı orvos Horgos, Papp Pál u Dr. Katkics (László) Zoltán férfi okl. állatorvos Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Dr. Sarnyai (Béla) férfi okl. állatorvos Magyarkanizsa, Macedón u.12 Zoltán 6. Molnár (Károly) Gizella egészségügyi Magyarkanizsa, Söprő u. 26. technikus 7. Szarapka (Sándor) Ede férfi földmőves Kispiac, Kossuth L. u Túrú (Antal) Károly férfi vállalkozó Horgos, J. J. Zmaj u Bata (Antal) Ildikó nı tanár Oromhegyes, Szılı u Salbak (János) Zsolt férfi okleveles közgazdász Tóthfalu, Május 1. u Csitári (László) László férfi gépésztechnikus Magyarkanizsa, Iparos u Jenei (István) Erzsébet nı tanár Magyarkanizsa, Lika u Tóth (Vendel) Vilmos férfi okl. építészmérnök Magyarkanizsa, Márton Mátyás u. sz. n. 14. Pósa (Károly) Károly férfi galériavezetı Magyarkanizsa, S. Sremac u Bajúsz Konc (István) nı kémia tanár Oromhegyes, Tito marsall u. 89 Ágnes 16. Bagi (Lajos) Károly férfi közgazdasági Magyarkanizsa, Gyár u. 28. technikus 17. Berec (Sándor) Sándor férfi tanár Magyarkanizsa, Szlovén u Narancsik Sáfrány (Péter) Csilla nı közgazdász Orom-Újfalu, Móricz Zsigmond u Nagy (Gergely) Tibor férfi földmőves Horgos, Halpiac u Szabó (József) József férfi földmőves, vállalkozó Adorján, Papp Pál u mgr. Törteli Telek nı tanárnı Martonos, Berkity József u. 17. (Gergely) Márta 22. Takács (Sándor) József férfi építésztechnikus Horgos, Dózsa György u Bohata (József) József férfi földmérı technikus Magyarkanizsa, Széles u. 60/a, 24. dr. Huszár (István) nı okleveles jogász Horgos, Kárász u. 13. Csilla 25. Nagy (Tibor) Ilona nı óvónı Orom, Nagy út Balla (Lajos) Lajos-Laci férfi tanár Oromhegyes, November 29. u Makra (Attila) Izabella férfi fıiskolai hallgató Magyarkanizsa, Téglagyár u Dukai (Károly) Ernı nı okl. gépészmérnök Magyarkanizsa, Szent István u Kovács (Géza) Géza férfi földmőves Kispiac, Kırös u. 18

4 Број: СТРАНА 159. OLDAL szám 3. ELJÖTT AZ ÉBREDÉS IDEJE VREME JE ZA BUðENJE Francsik József / Lékó Lajos A jelöltek: 2. Tandari László) László férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Topolya u Ilić (Vera) Slañana nı mez. techn Magyarkanizsa, Piac tér Lékó (János) Lajos férfi közgazdász Magyarkanizsa, Topolya u Halász (Miklós) Mihály férfi judo világbajnok Magyarkanizsa, Apostol u Kószó (János) Valéria nı könyvelı Horgos, Jókai Mór u Dencs (József) Antal férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Hunyadi János u Bálint Frigyes)Frigyes férfi elekt. techn Horgos, Köztársaság u Matić (Ferenc) Éva nı vámos Magyarkanizsa, Kotor u Vajda (Rudolf) Fangyó férfi sportedzı Magyarkanizsa, Halász tér Bognár (József) Pál férfi földmőves Martonos, Ratko Krstekanić u. sz. n. 12. Pekla (Károly) Erzsébet nı eladó Magyarkanizsa, Sutjeska u Pekla (Mihály) Péter férfi mérnök Magyarkanizsa, Sutjeska u Magosi (Vilmos) Vilmos férfi sofır Magyarkanizsa, D. Obradović u Sarnyai (Nándor) Leona nı pedagógus Völgyes, Bajzák Mihály u Tácsi (Béla) Endre férfi autómech Magyarkanizsa, Mostar u Böröc (László) Kornél férfi dolgozó Kispiac, Levél u. 8/a 18. Kis (Péter) Éva nı eladó Martonos, Tito marsall u Fejsztámer (Dezsı) Dezsı férfi közl. mérnök Magyarkanizsa, Kistemplom u Biszák (Imre) Tibor férfi lakatos Magyarkanizsa, Széles u Dukai (József) Rózsa nı eladó Magyarkanizsa, Apostol u Ágoston (Sándor) Zsolt férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Njegoš vladika u Losonc (Károly) Róbert férfi el. mechanikus Magyarkanizsa, Törökkanizsai út Antunović (Béla) Otília nı adm. dolgozó Völgyes, Proletár u Harmat (Rudolf) Krisztián férfi sofır Magyarkanizsa, Szabadkai út Rekecki (Szilveszter) férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Tisza u. 4. Rudolf 27. Kravić (Miklós) Otília nı építész Velebit, N. Tesla u. sz. n. 4. VAJDASÁGI SZOCIÁLDOMOKRATA LIGA Nenad Čanak A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Francsik (Stevan) József férfi vállalkozó Kispiac, Kalinyin út 9. Sorsz. 1. Családi és utónév (egyik szülı neve) Vadász (Balázs) Károly Születési év Neme Foglalkozás Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím férfi cselgáncs fıedzı Magyarkanizsa, H. Stanko u Nikičić (Petar) Goran férfi tanügyi munkás Horgos, Kárász u Volenter-Takarics (Pál) nı középiskolai Orom, Arany János u. 3. Anasztázia tanár 4. Horvát (Gergely) Gergely férfi vállalkozó Martonos, Tisza u Faragó (József) László férfi mozdonyvezetı Magyarkanizsa, Karañorñe u Beszédes (Miklós) Ella nı óvónı Magyarkanizsa, József Attila u. 2.

5 Број: СТРАНА 160. OLDAL szám férfi villamossági Horgos, Belgrád u. 21/a Fazekas (János) Rudolf technikus férfi mőszaki és Kispiac, Kossuth Lajos u. 21. Kávai (Lukács) Andor informatika tanár nı háztartásbeli Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Újhelyi (Sándor) Margit Tumbász (Béla) Rudolf férfi katonatiszt Horgos, Kossuth Lajos u Bartók (Ferenc) Péter férfi munkás Orom, Szövetkezet u Koprivica (Béla) Aranka nı munkanélküli V. Zimonjić,S. Šolaja u férfi villanyszerelı Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u. Cseszkó (István) István 6/ Pónusz (Károly) Árpád férfi autószerelı Horgos, Testvériség-egység u nı grafikai Horgos, Belgrád u. 21/a Fazekas (Rudolf) Edit formatervezı 16. Nagy (József) Róbert férfi munkanélküli Oromhegyes, November 29. u Krekuska (György) Nándor férfi munkás Horgos, Bartók Béla u Vajda (Illés) Otília nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Tavasz u Tijana (Károly) Adamov nı vállalkozó Horgos, Thurzó Lajos u Csanádi (László) Erika nı építésztechnikus Horgos, Bartók Béla u Vajdovics (Rudolf) Henrietta nı háztartásbeli Kispiac, Kanizsai út PUPS Katalin (Lippai) Tunić A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Tunić (Gyula) Katalin nı nyugdíjas könyvelı Magyarkanizsa, Gyógyfürdı sor Hangódi (Antal) Lukács férfi mezıgazdasági mérnök Magyarkanizsa, Ozoray Árpád u Milka (Dane) Supić nı nyugdíjas okl Magyarkanizsa, Fı tér 10. közgazdász 4. Sóti (Máté) Máté muški nyugdíjas Magyarkanizsa, Durmitor u. 5. munkaszerv. fıis. v. 5. Mučibabić (Ignjat) Terézia nı nyugdíjas egészségügyi nıvér Magyarkanizsa, OzorayÁrpád u Jánosi (István) Erzsébet nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Arany János u Csukonyi (Mihály) Mihály férfi kıfaragó Magyarkanizsa, Törökkanizsai út Molnár (Antal) Margit nı nyugdíjas kereskedı Magyarkanizsa, Jovan Jovanović Zmaj u Adamović (Lajos) Erzsébet nı nyugdíjas pedagógiai Magyarkanizsa, Sólyom u. 42. fıisk. v. 10. Gömöri (József) József férfi kereskedı Magyarkanizsa, Sólyom u Sörös (István) Edit nı cukrász Magyarkanizsa, Fı tér 10., 1. lakás 12. Kriska (József) Irén nı nyugdíjas kertész Magyarkanizsa, Kisvasút u Milutinovics (Mátyás) férfi mezıgazdasági Oromhegyes, Temetı u. 9. Tibor technikus 14. Karapandžić (István) nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Gyár u. 30. Aranka 15. Pesti (Mátyás) Veronika nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Beszédes József u Bálint (Gergely) Gergely férfi nyugdíjas Magyarkanizsa, Köztársaság u LIBERALIS DEMOKRATA PÁRT Čedomir Jovanović

6 Број: СТРАНА 161. OLDAL szám A jelöltek: 8. Berta Zoltán férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Durmitor u Mosó (Antal) Éva nı fodrász Horgos, Hársfa u Sáfrány József férfi gépjármővezetı Magyarkanizsa, Tulipán u férfi építıgépkezelı Magyarkanizsa, Gesztenye Kobrehel (István) Csaba fasor LENDÍTSÜK FEL MAGYARKANIZSÁT Tomislav Nikolić A jelöltek: Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím Magyarkanizsa, Bosznia u. sz. n. 2. Oliver (Dragan) férfi mezıgazdasági Magyarkanizsa, Njegoš vladika Crkvenjakov technikus u nı egészségügyi Milka (Svetozar) Lončar nıvér Magyarkanizsa, Karañorñe u Brane (Boško) Grgić férfi munkás Magyarkanizsa, Fı u Milica (Vuka) nı közgazdász Maljković Velebit, Milan Basarić u Vladimir (Rožika) férfi tisztviselı Tutunović Kanjiža, Köztársaság u. 8/a 7. Petko (Spasoje) Cincar férfi vállalkozó V. Zimonjić, Slavko Rodić u Vera (Borivoje) Kravić nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Bosznia u. sz. n. 9. Milan (Vasilje) férfi vendéglátó Dejanović Magyarkanizsa, Zenta u Gordana (Mladen) Dejanović nı háztartásbeli Magyarkanizsa, Zenta u MAGYAR REMÉNY MOZGALOM László Bálint ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ Балинт Ласло A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím 1. Zoran Tomin (Slobodan) férfi referens és járadékos Magyarkanizsa, Halász tér Jasminka Tomin nı kereskedı (Slobodan) Magyarkanizsa, Apostol u Bellér (Antal) Gábor férfi kereskedı Magyarkanizsa, Halász tér László (Ferenc) Oszkár férfi vendéglátós Magyarkanizsa, Színház u Dr. Bata (Vilmos) férfi állatorvos Vilmos Magyarkanizsa, Zenta u nı munkanélküli Magyarkanizsa, Lovćen u. sz. Bartus (József) Bettina n. 7. Losonc (Mihály) László férfi autószerelı Magyarkanizsa, Ótemetı u. 11 Sorsz. (egyik szülı neve) év Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás 1. Miloš (Jovan) Kravić férfi vendéglátó Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Horváth (Lajos) Dániel férfi vállalkozó Oromhegyes, Petıfi Sándor u Törteli (Ferenc) Csongor férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Gyógyfürdı sor Diselity Sörös (József) Rozália nı textiltechnikus Horgos, Petıfi Sándor u Korom (Vilmos) Valentin férfi munkás Magyarkanizsa, Keskeny u. 4.

7 Број: СТРАНА 162. OLDAL szám 5. Károly (Csaba) Valentin férfi egyetemi hallgató Horgos, Vajdaság u Törtelyi (József) Katalin nı nıi fodrász Magyarkanizsa, Kopaonik u Süge (Sándor) Zsolt férfi autószerelı Martonos, Sipos István u Varga (Gábor) Zsombor férfi egyetemi hallgató Magyarkanizsa, Tisza u Horvát (Sándor) Katalin nı fodrász Magyarkanizsa, Cserép u Szlivka (István) Gábor férfi mezıgazdasági mérnök Völgyes, Mészáros út VÁLASSZ UTAT Bacskulin István állampolgárok csoportja A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év e törzsszám Családi és utónév Születési Nem Egységes Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Bacskulin (István) férfi okl. borászmérnök Horgos, Nagy u.1. István 2. Sarnyai (Gábor) Ibolya nı vállalkozó Magyarkanizsa, Korház u Császár (István) István férfi gépészmérnök Kispiac, Levél u Sándor (István) Gábor férfi vállalkozó Orom, Szarvas Gábor u Repecki (Mihály) nı fémesztergályos Adorján, Papp Pál u. sz. n. Veronika 6. Teleki (István) Imre férfi nyugdíjas Martonos, Petıfi Sándor Bálint (István) István férfi vállalkozó Horgos, Gárdonyi Géza u Dongó (Frigyes) Erika nı közgazdász Horgos, Kossuth Lajos u Fejıs (Ferenc) Zoltán férfi kereskedı Tóthfalu, Almási Gábor u Lengyel (József) József férfi nyugdíjas Oromhegyes, Tito marsall u Bacskulin (István) Sára nı egyetemi hallgató Horgos, Nagy u Oroszi (Lajos) Mihály férfi nyugdíjas Magyarkanizsa, Ady Endre u Bagi (Ottó) Ottó férfi autószerelı Magyarkanizsa, Szabadkai út Berec (Mihály) Erzsébet nı kereskedı Orom, Szarvas Gábor u Serfızı (János) Jenı férfi üzemi Horgos, Kossuth Lajos u. 10 elektromérnök 16. Tornai (Rezsı) Attila férfi számítógépes Kispiac, Levél u. 21 elektrotechnikus 17. Püspök (István) Tünde nı kereskedelmi közgazdász Magyarkanizsa, Harsányi Tibor u Dobák (István) János férfi nyugdíjas Horgos, Dózsa György Kovács (Simon) György férfi autóvillamosság Horgos, Pap u. szerelı 20. Cseh (Ferenc) Mirella nı közgazdász Tóthfalu, Tóth József u. 52/a II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2012-I/B Kelt: Magyarkanizsán április 25-én MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG ELNÖKE: Kasza Attila s. k. A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselıházi képviselıinek megválasztásáról szóló tartományi képviselıházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 3/2012. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 33. szakaszának 1. bekezdése alapján a következı választókörzet választási bizottsága

8 Број: СТРАНА 163. OLDAL szám A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA Helység MAGYARKANIZSA Dátum ÁPRILIS 25. megtartott ülésén megerısítette A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELİHÁZI KÉPVISELİINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA MÁJUS 06-RA KIÍRT VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ J E L Ö L İ L I S T Á T A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA I Jelölteknek a következıket erısítettük meg: 1. Családi név BÁLINT Utónév FRIGYES Foglalkozás ELEKTROTECHNIKUS Életkor 66 Helység HORGOS Utca és szám KÖZTÁRSASÁG U. 12. sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: EGYESÜLET A MINİSÉG FEJLESZTÉSÉÉRT MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN FÜGGETLEN POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS 2. Családi név BATA Utónév DR. VILMOS Foglalkozás ÁLLATORVOS Életkor 55 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám ZENTA u. 17. sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT

9 Број: СТРАНА 164. OLDAL szám 3. Családi név KÁVAI Utónév SZABOLCS Foglalkozás TANÁR Életkor 42 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám SAVA TEKELIJA u. 33. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: VMSZ - EGYÜTT MAGYARKANIZSA KÖZSÉGÉRT PÁSZTOR ISTVÁN DR. BIMBÓ MIHÁLY 4. Családi név RAFFAI Utónév MÁRIA Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 54 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám TULIPÁN u. 41. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: VÁLASZTÁS A JOBB VAJDASÁGÉRT BOJAN PAJTIĆ 5. Családi név TANDARI Utónév LÁSZLÓ Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 41 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám TOPOLYA u. 3. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: SZERBIAI SZOCIALISTA PÁRT (SZSZP), SZERBIAI EGYESÜLT NYUGDÍJASOK PÁRTJA (SZENYP), EGYSÉGES SZERBIA (ESZ), SZERBIAI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 6. Családi név FAZEKAS Utónév RUDOLF Foglalkozás ELEKTROTECHNIKUS Életkor 47

10 Број: СТРАНА 165. OLDAL szám Helység HORGOS Utca és szám BELGRÁD u. 21/a sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA NENAD ČANAK 7. Családi név HORVÁTH Utónév DÁNIEL Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 23 Helység OROMHEGYES Utca és szám PETİFI SÁNDOR u. 8. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: MAGYAR REMÉNY MOZGALOM POKRET MAðARSKA NADE (Fel kell sorolni, ábécé sorrendben a családi neveket, valamennyi elıterjesztésérıl). jelöltet a megerısített képvislıjelöltek II A választókörzet választási bizottsága a jelölılistát legkésıbb a jelölılista megerısítésének napját követı napon nyilvánosan kihirdeti és megküldi a Tartományi Választási Bizottságnak. Szám /2012-I/B VÁLASZTÓKÖRZET VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA: A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA P. H. A BIZOTTSÁG ELNÖKE Családi és utónév Kasza Attila Aláírás

11 Број: СТРАНА 166. OLDAL szám 1 KKT őrlap VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS szavazóhelyen kívül történı szavazásra Igazolom, hogy, (, állandó lakóhelye:, (egységes törzsszám) (helység, lakcím) községben a számú szavazóhelyen sorszámon szerepel a választói névjegyzékben, és RENDELKEZIK VÁLASZTÓJOGGAL. * Igazolás sorszáma: Kelt, (helység) (dátum) VÁLASZTÓ A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE A BİVÍTETT ÖSSZETÉTELŐ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A VÁLASZTÓHOZ KISZÁLLÓ TAGJAI: Megjegyzés: Az igazolást a szavazóhelyen kívül szavazó választó aláírásával nyilvántartásba vétel végett vissza kell juttatni a szavazatszámláló bizottsághoz. A *-gal jelzett sorba az igazolás kiadási sorrend szerinti sorszámát kell írni.

12 Број: СТРАНА 167. OLDAL szám Г Л А С А Ч К И Л И С Т И Ћ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА GLASAČKI LISTIĆ ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KANJIŽA SZ A V A Z Ó L A P A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 06. МАЈ ГОДИНЕ 06. MAJA GODINE MÁJUS 06. Образац СО-2 sz. őrlap 1. назив изборне листе naziv izborne liste a választási lista elnevezése) (име и презиме првог кандидата са листе ime i prezime prvog kandidata sa liste az elsı jelölt családi és utóneve) Напомена: Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или назива листе. Napomena: Glasa se samo za jednu izbornu listu zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste ili naziva liste. Megjegyzés: Csak egy választási listára kell szavazni a sorszámnak vagy a választási lista elnevezésének bekarikázásával. (М.П. M. P. P. H.) 3 KKT őrlap E L L E N İ R Z İ L A P A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁSHOZ HASZNÁLT SZAVAZÓURNA ELLENİRZÉSÉRE A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-án tartandó választására a számú szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a községi választási bizottságtól átvette a szavazóurnát. Ellenırzéssel megállapítottuk, hogy a szavazóurna üres, és alkalmas a szavazólapok biztonságának és titkosságának biztosítására. Kelt:, május 6-án órakor (helység) A SZAVAZÓHELYRE ELSİKÉNT ÉRKEZETT VÁLASZTÓ: (sorszáma a választói névjegyzékben) SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: 1. (az elnök családi és utóneve) (a tag családi és utóneve).

13 Број: СТРАНА 168. OLDAL szám 4 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTVÉTELÉRİL 1. A magyarkanizsai községi választási bizottság a sz. szavazóhely szavazatszámláló bizottságának átadta a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-ai választására irányuló szavazás lebonyolításához szükséges alábbi választási anyagot: 1. A képviselıjelöltek nevét tartalmazó összesített választási lista 2. A szavazóhelyet kijelölı határozat (kivonat) 3. A szavazatszámláló bizottságot kinevezı határozat 4. A szavazóhelyen való szavazásra kibocsátott választóinévjegyzék-kivonat 5. db szavazólap 6. A szavazóurna szabályosságát tanúsító ellenırzılap 7. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatos munkájáról készülı jegyzıkönyv formanyomtatványa hat példányban 8. Szavazóhelyen kívül történı szavazásra szolgáló kellı számú választójogi igazolás borítékkal, 9. A szavazatszámláló bizottság mőködének szabályai 10. Egy szavazóurna 11.Két szavazóparaván 12. Írószer 13. A szavazóurna és egyéb választási anyag lepecsételéséhez szükséges kellék (pecsét és pecsétviasz) 14. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa (2-2 db) 15. A szavazólapok elkülönítésére szolgáló borítékok 16. Gyertya. 2. A szavazatszámláló bizottság átvette a szavazás lebonyolítására szolgáló, az pontban feltüntetett anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak a választási listát beterjesztık alábbi képviselıi: 3.1. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.2. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.3. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 4. A szavazatszámláló bizottságnak és a választási listát beterjesztık képviselıinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadás-átvételére: Az észrevételek: 5. A jegyzıkönyv két egyezı példányban készült, ezek egyike a községi választási bizottságnál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység) (dátum)

14 Број: СТРАНА 169. OLDAL szám A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levı szavazatszámláló bizottsági tagok: 5 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÉS A SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL KÉSZÜLT A(Z)... számú... SZAVAZÓHELYEN (a szavazóhely megnevezése) A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁN án/én... órakor. (dátum) Megjelentek: (az elnök családi és utóneve) (az elnökhelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) 2. A szavazóhely megnyitása elıtt a szavazatszámláló bizottság ellenırizte és megállapította: hogy a szavazóhelyen és a szavazóhelytıl 50 méteres távolságon belül nincs kitőzve politikai párt jelképe, sem egyéb propagandaanyag, hogy a szavazásra szánt helyiség a rendeletnek megfelelıen van elrendezve, hogy a választási anyag átvételérıl szóló jegyzıkönyvnek megfelelıen a szavazatszámláló bizottság átvette a szavazóhelyen való szavazáshoz szükséges anyagot. 3. A szavazatszámláló bizottság... órakor megnyitotta a szavazóhelyet.

15 Број: СТРАНА 170. OLDAL szám A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyre elsıként érkezett szavazó: jelenlétében ellenırizte a szavazóurnát. (családi és utónév és a névjegyzék szerinti sorszám) Miután megállapították, hogy a szavazóurna üres, a szavazatszámláló bizottság tagjai és az elsı szavazó által aláírt ellenırzılapot bedobták az urnába, és azt az elsı szavazó jelenlétében lepecsételték, majd azt követıen megkezdıdött a szavazás. A szavazóhelyen más személy segítségével... választó (vak, mozgáskorlátozott és írástudatlan (szám) személy) szavazott. A szavazás egész idı alatt a legnagyobb rendben folyt. A szavazás során a következı történt: (Föl kell tüntetni az olyan eseményeket, amelyek kihatással voltak a szavazás menetére, amelyek miatt azt meg kellett szakítani vagy hosszabbítani. Ha bıvebb leírásra van szükség, azt külön mellékletként kell csatolni ehhez a jegyzıkönyvhöz.) A szavazóhelyen JELEN VOLTAK NEM VOLTAK JELEN bel- és külföldi megfigyelık. 5. A szavazóhelyet a bizottság... órakor zárta be, és a szavazás befejezıdött. 6. A szavazóhely bezárását követıen a szavazatszámláló bizottság az alábbi módon megkezdte a szavazási eredmény megállapítását: megállapította az átvett szavazólapok számát, megállapította a fölhasználatlanul maradt szavazólapok számát, a választóinévjegyzék-kivonaton bekarikázott sorszámok összeszámolásával megállapította a választáson megjelent szavazók teljes számát, kinyitotta a szavazóurnát, amelyben MEGTALÁLTA NEM TALÁLTA MEG az ellenırzılapot, megállapította a szavazóurnában talált szavazólapok teljes számát, megállapította a szavazóhelyen kívül szavazott választók számát, az érvényes szavazólapokat elkülönítette az érvénytelenektıl, és megállapította az érvénytelen szavazólapok számát, megállapította az érvényes szavazólapok és az egyes választási listákra leadott szavazatok számát. 7. A szavazólapok megszámlálása után külön borítókba helyezte és lepecsételte a fölhasználatlanul maradt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapokat. 8. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a Magyarkanizsa községbeli. sorszámú szavazóhelyen a következı szavazási eredmény született: 9. Az ÁTVETT szavazólapok száma:. 10. A FÖLHASZNÁLATLAN szavazólapok száma: A választói névjegyzék szerint az összesen BEJEGYZETT VÁLASZTÓ SZÁMA: A SZAVAZÁSON RÉSZT VETT VÁLASZTÓK száma (a választóinévjegyzék-kivonaton bekarikázott sorszámok száma): a szavazóhelyen: szavazóhelyen kívül 13. A szavazóurnában TALÁLT SZAVAZÓLAPOK teljes száma ÉRVÉNYTELENEK ÉRVÉNYESEK.

16 Број: СТРАНА 171. OLDAL szám Az összes érvényes szavazólapon az egyes választási listák AZ ALÁBBI SZÁMÚ SZAVAZATOT KAPTÁK: Sorszám stb A választási lista neve A listára leadott szavazatok száma 14. A szavazatszámláló bizottsági tagoknak NEM VOLT ÉSZREVÉTELÜK A KÖVETKEZİ ÉSZREVÉTELÜK VOLT (Az észrevételeket tartalmazó melléklet e jegyzıkönyv elválaszthatatlan része) 15. A szavazatszámláló bizottság e jegyzıkönyv elsı példányát a választási anyaggal azonnal továbbítja a magyarkanizsai községi választási bizottsághoz. 16. A szavazatszámláló bizottság a jegyzıkönyv második példányát azonnal kitőzi a szavazóhelyen, egy-egy hitelesített példányt pedig átad a választási listát beterjesztık alábbi képviselıinek:..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)...képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı) A szavazatszámláló bizottság órakor fejezte be a munkát. (dátum) SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: (az elnök családi és utóneve) (az elnökhelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve)

17 Број: СТРАНА 172. OLDAL szám A jegyzıkönyvet a választókerületi választási bizottsághoz eljuttatta: án/én...órakor MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN A JEGYZİKÖNYVET ÁTVETTE: P. H... 6 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTVÉTELÉRİL 1. A Magyarkanizsa községbeli szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására május 6-án a sz. szavazóhelyen tartott szavazás lebonyolítása után az alábbi választási anyagot adta át a magyarkanizsai községi választási bizottságnak: 1. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatos munkájáról készült jegyzıkönyv 2. A szavazóhelyen való szavazáshoz használt hitelesített választóinévjegyzék-kivonat 3. db fölhasználatlan szavazólap 4. db érvénytelen szavazólap 5. db érvényes szavazólap 6. Ellenırzılap 7. Egy szavazóurna 8. Két szavazóparaván 9. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa (2-2 db) 10. Pecsételési kellék 11. Írószer 12. Gyertya. 2. A magyarkanizsai községi választási bizottság átvette a jelen jegyzıkönyv alpontjában fölsorolt választási anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak választási listát beterjesztık alábbi képviselıi: 3.1. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.2. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve)

18 Број: СТРАНА 173. OLDAL szám (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.3. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 4. A szavazatszámláló bizottságnak és a választási listát beterjesztık képviselıinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadás-átvételére: 5. A jegyzıkönyv két egyezı példányban készült, ezek egyike a községi választási bizottságnál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység) (dátum) A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levı szavazatszámláló bizottsági tagok: 7 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK MÁJUS 6-ÁN TARTOTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN KIFEJTETT MUNKÁJÁRÓL 1) 2) 3) 1. A bizottság ülése órakor, -án/-én kezdıdött. (dátum) 2. A bizottság ülésén (a bizottság elnökének családi és utóneve) (a bizottság titkárának családi és utóneve) (a bizottság tagjának családi és utóneve) (Föl kell tüntetni minden jelen levı bizottsági tagot, a bizottság titkárát, titkárhelyettesét, mint 2. alatt)

19 Број: СТРАНА 174. OLDAL szám 3. A bizottság megállapította, hogy a községben levı összesen szavazóhely közül (szám) szavazóhelyrıl kapta meg a választási anyagot. (szám) 4. а) A bizottság megállapította, hogy a helyhatósági választásokról szóló törvény rendelkezéseit lényegesen sehol sem sértették meg, ezért a szavazást egyetlen szavazóhelyen sem semmisítette meg. b) A törvény lényegbevágó sérelme miatt a bizottság összesen szavazóhelyen, nevezetesen: (szám) megsemmisítette a (feltüntetni mindazokat a szavazóhelyeket, amelyeken a szavazást megsemmisítette) szavazást, és elrendelte, hogy ezeken a szavazóhelyeken án/-én meg kell ismételni a szavazást. (dátum) Megjegyzés: az а) vagy b) bekezdést törölni kell. 5. A szavazatszámláló bizottságoktól átvett választási anyag alapján a bizottság megállapította: hogy az átadott szavazólapok teljes száma: hogy a fölhasználatlan szavazólapok száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint az összesen bejegyzett választók száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint a szavazásra jelentkezett választók száma: hogy az érvénytelen szavazólapok száma: hogy az érvényes szavazólapok száma: hogy a szavatszámláló bizottságoknak a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására irányuló szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatban kifejtett mőködésérıl fölvett jegyzıkönyvek szerint szavazóhelyen kívül szavazottak száma: hogy az egyes választási listák az alábbi számban szereztek szavazatot és mandátumot: Sorsz. száma mandátumok száma A listára leadott szavazatok A lista által szerzett A választási lista neve (A szavazólapon szereplı sorrendben föl kell tüntetni minden egyes választási lista adatait) 6. A magyarkanizsai községi választási bizottság tagjainak volt észrevételük nem volt észrevételük a választási eredmény megállapítására. Az észrevételek: 7. A bizottság úgy döntött, hogy a választási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

20 Број: СТРАНА 175. OLDAL szám 8. A bizottság -án/-én órakor befejezte a munkát. (dátum) A bizottság titkára: A bizottság elnöke: (családi és utónév, aláírás) (családi és utónév, aláírás) A bizottság tagjai: 1. (családi és utónév, aláírás) (Föl kell tüntetni minden jelen levı bizottsági tagot, mint 1. alatt)

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám 1. sz. KKT-nyomtatvány VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Igazolom, hogy,, állandó lakóhelye:, (személyazonosító szám)

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirend bıvítésére, pontosítására tett indítványokat.

JEGYZİKÖNYV. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirend bıvítésére, pontosítására tett indítványokat. JEGYZİKÖNYV Készült a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület 2013. május 16-án 10.00 órai kezdettel a Városháza nagytermében tartott VII. ülésén. Az ülésen jelen van: Huzsvár Ervin, Hajder Hilda, ifj.

Részletesebben

D Ö N T É S T a Мartonos Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl. szavazásra jogosult választók számának közzétételérıl

D Ö N T É S T a Мartonos Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl. szavazásra jogosult választók számának közzétételérıl Број 16. 17.11.2011. СТРАНА 605. OLDAL 2011.11.17. 16. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

Број: 13. 08.06.2012. СТРАНА 194. OLDAL 2012.06.08. 13. szám J E G Y Z İ K Ö N Y V A HELYI KÖZÖSSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK AZ ADORJÁN HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK 2012. MÁJUS 06-I VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a 2013. január 1-jétıl 2019. december 31-éig terjedı

JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a 2013. január 1-jétıl 2019. december 31-éig terjedı JEGYZİKÖNYV Készült a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület 2012. november 27-én 10.00 órai kezdettel a Városháza nagytermében tartott III. ülésén. Az ülésen jelen van: Huzsvár Ervin, Hajder Hilda,

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.), a Magyarkanizsai

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a 2014. július 31-én

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

B, Bicskei B, Borsos C, Cs

B, Bicskei B, Borsos C, Cs 1 A, Á 2 Agatonović Budimirka Herceg János 17. 799-231 3 Ágoston István Nagy út 62a. 799-110 4 Ágoston János Nagy út 28. 799-463 5 Ágoston Károly Kossuth Lajos 11 799-097 6 Ágoston Pál Radnóti Miklós 18.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Az építési területrıl szóló rendelet 19. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 05/10. sz.) alapján, a tervezés- és építésügyi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

R E N D E L E T E T a magyarkanizsai községi vagyonadókulcsokról

R E N D E L E T E T a magyarkanizsai községi vagyonadókulcsokról Javaslat A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény 8. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 47/11., 93/12., 99/13. és 125/14. sz.), a vagyonadókról szóló törvény 11. szakasz 1. bekezdése,

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Öntözőrendszerek A kiírás referencia száma: M-05/2016-I A pályázat

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Muhi Béla GENIUS a tehetséges diákokért 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Látványos fizikai és kémiai kísérleteket lehetett látni a GENIUS mozgalom keretében megrendezett általános iskolai

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakaszának 1c. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14.

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 9. 01.08.2008. СТРАНА 145. OLDAL 2008.08.01. 9. szám 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 12/07. szám ) 43. szakaszának 5. bekezdése alapján a i RENDELETET MAGYARKANIZSAI

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Број: 1. 19.01.2015. СТРАНА 1. OLDAL 2015.01.19. 1. szám

Број: 1. 19.01.2015. СТРАНА 1. OLDAL 2015.01.19. 1. szám Број:. 9.0.205. СТРАНА. OLDAL 205.0.9.. szám Az aktusoknak Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételérıl szóló rendelet 5. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Број: 6. 02.04.2012. СТРАНА 121. OLDAL 2012.04.02. 6. szám

Број: 6. 02.04.2012. СТРАНА 121. OLDAL 2012.04.02. 6. szám Број: 6. 02.04.2012. СТРАНА 121. OLDAL 2012.04.02. 6. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület elnöke meghozza

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 5-én 10:25 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Részletesebben

Megállapítják Törökkanizsa községi képviselő-testülete tanácsnokainak összesített választási listáját, amely a következő:

Megállapítják Törökkanizsa községi képviselő-testülete tanácsnokainak összesített választási listáját, amely a következő: A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakaszának 1. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 129/07., 34/10.- Alkotmánybíróság határozata és 54.11. szám) alapján Községi Választási

Részletesebben

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám A sportolói ösztöndíjakról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/13. sz.) alapján a meghozta a D Ö N T

Részletesebben

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének különkiadványa 2011. augusztus 1-7.

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének különkiadványa 2011. augusztus 1-7. TISZAVIRÁG 8. Tábori krónika Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének különkiadványa 2011. augusztus 1-7. 2011. augusztusának első hetében ismét a Felderítők Vízitelepe adott otthont a sorrendben 9.

Részletesebben

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye Kazár települési eredményei Polgármester A polgármester Molnár Katalin jelölt lett Képviselő testület a A települési képviselőtestület tagjainak : 6 fő Az önkormányzat összetétele : Név Cziglerné Pántya

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVİ MEZİGAZDASÁGI TERÜLET HASZONBÉRBE ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL,

A MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVİ MEZİGAZDASÁGI TERÜLET HASZONBÉRBE ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL, A magyarkanizsai polgármester a mezıgazdasági területrıl szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. sz.) és az állami tulajdonban levı mezıgazdasági terület

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Број: 18. 28.11.2014. СТРАНА 454. OLDAL 2014.11.28. 18. szám

Број: 18. 28.11.2014. СТРАНА 454. OLDAL 2014.11.28. 18. szám Број: 18. 28.11.2014. СТРАНА 454. OLDAL 2014.11.28. 18. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl Број 18. 30.11.2011. СТРАНА 677. OLDAL 2011.11.30. 18. szám A köztulajdonról szóló törvény 80. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11. sz.), és az ingatlanforgalomról szóló törvény 14. szakasza (Az

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. január

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére 8. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak, valamint Lajosmizse Város

Részletesebben