Број: СТРАНА 156. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 156. OLDAL szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 28. szakaszának 8. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) alapján a magyarkanizsai községi választási bizottság április 25-én tartott ülésén meghozza az alábbi D Ö N T É S T a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-ára kitőzött választásán használandó szavazólapok és a szavazóurna vizsgálatára szolgáló ellenırzılap tartalmának, formájának és külalakjának, valamint a szavazólapok nyomtatása, kézbesítése és kezelése módjának és ellenırzésének megállapításáról 1. A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló szavazólapok (2 KKT nyomtatvány) tartalmát a bizottság a helyhatósági választásokról szóló törvény 30. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) összhangban állapítja meg. 2. A Magyarkanizsai Községi Képviselı-testületi tagok választására szolgáló szavazólapokat világoskék (PANTONE PMS 277) színő, A 4 formátumú papírra kétnyelvően, azaz szerb nyelven cirill és latin betőkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betőkkel fekete nyomdafestékkel kell kinyomtatni. A szavazólapokat a magyarkanizsai községi választási bizottság (a továbbiakban: községi választási bizottság) nyomdai bélyegzılenyomatával kell hitelesíteni. 3. A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-án tartandó választására a szavazólapokat és egyéb választási anyagot a MAGYARKANIZSAI FOTOGRAFIKA ÖNÁLLÓ KISIPARI MŐHELY (törzsszáma: , adószáma: , székhelye: Magyarkanizsa, Munkás utca 56) nyomdájában kell nyomtatni. A nyomtatandó szavazólapok számának meg kell egyeznie a választói névjegyzékben szereplı választók számával. A szavazólapok teljes számát a községi választási bizottság határozza meg. A tartalék szavazólapok száma az összes szavazólap számának 0,3%-a. A szavazólap mintapéldányát, a községi választási bizottság állítja össze, majd aláírásával és a választási bizottság bélyegzıjével a bizottság elnöke hitelesíti. A szavazólap hitelesített mintapéldányát át kell adni a nyomdának, amely annak alapján elkészíti a grafikai lemezeket. A nyomtatási eljárás a grafikai lemezeknek a nyomdagépbe való behelyezésével a községi választási bizottság meghatalmazott képviselıinek és a választási listát beterjesztık képviselıinek jelenlétében kezdıdik. A nyomdagép beindítása után a szavazólapok elsı példányait a helyszínen mindaddig meg kell semmisíteni, amíg a kinyomtatott szavazólap nem felel meg az optimális grafikai szabványnak. Az optimális grafikai szabványt elsıként teljesítı kinyomtatott szavazólapot a községi választási bizottság képviselıje egybeveti a szavazólap hitelesített mintapéldányával. Ha a Községi Választási Bizottság képviselıje azt állapítja meg, hogy a szavazólap kinyomtatott példánya egybevág a hitelesített mintapéldánnyal, akkor a megállapított példányszámban engedélyezi a szavazólapok nyomtatását. A nyomtatás befejeztével a községi választási bizottság képviselıinek, a választási listát beterjesztık és a nyomda képviselıinek jelenlétében a grafikai lemezek kidolgozásának számítógépes elıkészítését és magukat a grafikai lemezeket azonnal meg kell semmisíteni. A számítógépes elıkészítés és a grafikai lemezek megsemmisítésérıl jegyzıkönyvet kell fölvenni, a megsemmisített grafikai lemezeket pedig át kell adni a községi választási bizottságnak. 4. Az ellenırzılapot (3 KKT nyomtatvány) narancssárga (PANTONE PMS 165) színő, A 4 formátumú papírra kétnyelvően, azaz szerb nyelven cirill és latin betőkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betőkkel fekete nyomdafestékkel kell nyomtatni. 5. A szavazólapok nyomtatását a községi választási bizottság a tagjai révén felügyeli és ellenırzi. A választási listákat beterjesztık képviselıi jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál, a községi választási bizottsághoz és a szavazatszámláló bizottságokhoz való kézbesítésüknél. A községi választási bizottság kellı idıben értesíti a választási listákat beterjesztıket arról, hogy képviselıik jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és kézbesítésénél, valamint hogy e mőveletek hol zajlanak, és mikor kezdıdnek. A választási listát beterjesztınek a községi választási bizottság részére meg kell küldenie annak a személynek a nevét, aki jogosult lesz jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és a választások lebonyolításában illetékes szerveknek való kézbesítésüknél.

2 Број: СТРАНА 157. OLDAL szám 6. Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2012-I/B Kelt: Magyarkanizsán április 25-én Kasza Attila s. k. ELNÖK KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 54/11. sz.) alapján a magyarkanizsai községi választási bizottság április 25-én tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló összesített választási lista megállapításáról I. A községi választási bizottság a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására szolgáló összesített választási listát az alábbiak szerint állapítja meg: 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БОРИС ТАДИЋ DEMOKRATA PÁRT BORIS TADIĆ A jelöltek: Sor- Családi és utónév (egyik Születési Egységes Neme Foglalkozás Sz. szülı neve) év törzsszám Állandó lakóhely és lakcím 1. Sátai (Ferenc) Róbert férfi tanügyi munkás Magyarkanizsa, Széles u Huzsvár (Elemér) Ervin férfi okl. közgadász Horgos, Munkás u Hajder (László) Hilda nı közgadász Magyarkanizsa, Ј. Ј. Zmaj u Hlavinka (Imre) Imre férfi magánvállalkozó Magyarkanizsa, Iparos u Lackó (Vilmos) Róbert férfi hivatalnok Magyarkanizsa, Remény u Konc (Mihály) Márta nı munkás Magyarkanizsa, Remény u Radmanović (Milan) Nikola férfi hivatalnok Velebit, Milan Basarić u Kojić (Živko) Borislav férfi egyetemi Magyarkanizsa, Tisza u. 1. hallgató 9. Nemes (László) Anicéta nı háztartásbeli Tóthfalu, József Attila út Almási (Pál) Tibor férfi gazda Kispiac, Munkás Újvári (Ferenc) Zsombor férfi munkás Magyarkanizsa, Köztársaság u Fujkin Losonc (Rezsı) nı hivatalnok Horgos, Njegoš u. 26. Sarolta 13. Füzesi (Béla) Tamás férfi munkás Magyarkanizsa, Szabadkai út Tudorović (Milan) Zoltán férfi kereskedı Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u. 4/8 15. Halász (Miklós) Mónika nı munkás Magyarkanizsa, Njegoš vladika u Bontovics (György) István férfi munkás Tóthfalu, Almási Gábor u Vajda (Miklós) Ernı férfi gazda Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Toldi (Mátyás) Mária nı magánvállalkozó Magyarkanizsa, Kopaonik u Apró (Ferenc) Ferenc férfi hivatalnok Martonos Sv. Marković u Csuvik (László) Zoltán férfi munkás Magyarkanizsa, Zenta u Kečenović Sóti (Dezsı) nı tanár Horgos, Kamarás 60. Ella 22. Supić (Žarko) Konstantin férfi magánvállalkozó V. Zimonjić, Sima Šolaja u. 12.

3 Број: СТРАНА 158. OLDAL szám 23. Miló (László) Ákos férfi munkás Magyarkanizsa, Apostol u Bohata (István) Éva nı munkás Horgos, Temetı u Dafcsik (Imre) Imre férfi gazda Újfalu, Jókai Mór u Sors (József) Endre férfi gazda Kispiac, Petıfi Sándor u. sz.n. 27. Krizsán (Lajos) Renáta nı magánvállalkozó Adorján, Tito marsall u Szakala (József) Ferenc férfi munkás Magyarkanizsa, Munkás u Dobó (Tibor) Angéla nı magánvállalkozó Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u VMSZ EGYÜTT MAGYARKANIZSA KÖZSÉGÉRT Pásztor István Dr. Bimbó Mihály A jelöltek: Sorszám Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás Egységes Állandó lakóhely és lakcím (egyik szülı neve) év törzsszám 1. Dr. Bimbó (István) Mihály férfi okl. szakállatorvos Magyarkanizsa, Mažuranić u Nyilas (Sándor) Mihály férfi okleveles jogász Orom, Fehér Ferenc u. sz. n. 3. Dr. Berényi (Béla) Éva nı orvos Horgos, Papp Pál u Dr. Katkics (László) Zoltán férfi okl. állatorvos Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Dr. Sarnyai (Béla) férfi okl. állatorvos Magyarkanizsa, Macedón u.12 Zoltán 6. Molnár (Károly) Gizella egészségügyi Magyarkanizsa, Söprő u. 26. technikus 7. Szarapka (Sándor) Ede férfi földmőves Kispiac, Kossuth L. u Túrú (Antal) Károly férfi vállalkozó Horgos, J. J. Zmaj u Bata (Antal) Ildikó nı tanár Oromhegyes, Szılı u Salbak (János) Zsolt férfi okleveles közgazdász Tóthfalu, Május 1. u Csitári (László) László férfi gépésztechnikus Magyarkanizsa, Iparos u Jenei (István) Erzsébet nı tanár Magyarkanizsa, Lika u Tóth (Vendel) Vilmos férfi okl. építészmérnök Magyarkanizsa, Márton Mátyás u. sz. n. 14. Pósa (Károly) Károly férfi galériavezetı Magyarkanizsa, S. Sremac u Bajúsz Konc (István) nı kémia tanár Oromhegyes, Tito marsall u. 89 Ágnes 16. Bagi (Lajos) Károly férfi közgazdasági Magyarkanizsa, Gyár u. 28. technikus 17. Berec (Sándor) Sándor férfi tanár Magyarkanizsa, Szlovén u Narancsik Sáfrány (Péter) Csilla nı közgazdász Orom-Újfalu, Móricz Zsigmond u Nagy (Gergely) Tibor férfi földmőves Horgos, Halpiac u Szabó (József) József férfi földmőves, vállalkozó Adorján, Papp Pál u mgr. Törteli Telek nı tanárnı Martonos, Berkity József u. 17. (Gergely) Márta 22. Takács (Sándor) József férfi építésztechnikus Horgos, Dózsa György u Bohata (József) József férfi földmérı technikus Magyarkanizsa, Széles u. 60/a, 24. dr. Huszár (István) nı okleveles jogász Horgos, Kárász u. 13. Csilla 25. Nagy (Tibor) Ilona nı óvónı Orom, Nagy út Balla (Lajos) Lajos-Laci férfi tanár Oromhegyes, November 29. u Makra (Attila) Izabella férfi fıiskolai hallgató Magyarkanizsa, Téglagyár u Dukai (Károly) Ernı nı okl. gépészmérnök Magyarkanizsa, Szent István u Kovács (Géza) Géza férfi földmőves Kispiac, Kırös u. 18

4 Број: СТРАНА 159. OLDAL szám 3. ELJÖTT AZ ÉBREDÉS IDEJE VREME JE ZA BUðENJE Francsik József / Lékó Lajos A jelöltek: 2. Tandari László) László férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Topolya u Ilić (Vera) Slañana nı mez. techn Magyarkanizsa, Piac tér Lékó (János) Lajos férfi közgazdász Magyarkanizsa, Topolya u Halász (Miklós) Mihály férfi judo világbajnok Magyarkanizsa, Apostol u Kószó (János) Valéria nı könyvelı Horgos, Jókai Mór u Dencs (József) Antal férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Hunyadi János u Bálint Frigyes)Frigyes férfi elekt. techn Horgos, Köztársaság u Matić (Ferenc) Éva nı vámos Magyarkanizsa, Kotor u Vajda (Rudolf) Fangyó férfi sportedzı Magyarkanizsa, Halász tér Bognár (József) Pál férfi földmőves Martonos, Ratko Krstekanić u. sz. n. 12. Pekla (Károly) Erzsébet nı eladó Magyarkanizsa, Sutjeska u Pekla (Mihály) Péter férfi mérnök Magyarkanizsa, Sutjeska u Magosi (Vilmos) Vilmos férfi sofır Magyarkanizsa, D. Obradović u Sarnyai (Nándor) Leona nı pedagógus Völgyes, Bajzák Mihály u Tácsi (Béla) Endre férfi autómech Magyarkanizsa, Mostar u Böröc (László) Kornél férfi dolgozó Kispiac, Levél u. 8/a 18. Kis (Péter) Éva nı eladó Martonos, Tito marsall u Fejsztámer (Dezsı) Dezsı férfi közl. mérnök Magyarkanizsa, Kistemplom u Biszák (Imre) Tibor férfi lakatos Magyarkanizsa, Széles u Dukai (József) Rózsa nı eladó Magyarkanizsa, Apostol u Ágoston (Sándor) Zsolt férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Njegoš vladika u Losonc (Károly) Róbert férfi el. mechanikus Magyarkanizsa, Törökkanizsai út Antunović (Béla) Otília nı adm. dolgozó Völgyes, Proletár u Harmat (Rudolf) Krisztián férfi sofır Magyarkanizsa, Szabadkai út Rekecki (Szilveszter) férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Tisza u. 4. Rudolf 27. Kravić (Miklós) Otília nı építész Velebit, N. Tesla u. sz. n. 4. VAJDASÁGI SZOCIÁLDOMOKRATA LIGA Nenad Čanak A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Francsik (Stevan) József férfi vállalkozó Kispiac, Kalinyin út 9. Sorsz. 1. Családi és utónév (egyik szülı neve) Vadász (Balázs) Károly Születési év Neme Foglalkozás Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím férfi cselgáncs fıedzı Magyarkanizsa, H. Stanko u Nikičić (Petar) Goran férfi tanügyi munkás Horgos, Kárász u Volenter-Takarics (Pál) nı középiskolai Orom, Arany János u. 3. Anasztázia tanár 4. Horvát (Gergely) Gergely férfi vállalkozó Martonos, Tisza u Faragó (József) László férfi mozdonyvezetı Magyarkanizsa, Karañorñe u Beszédes (Miklós) Ella nı óvónı Magyarkanizsa, József Attila u. 2.

5 Број: СТРАНА 160. OLDAL szám férfi villamossági Horgos, Belgrád u. 21/a Fazekas (János) Rudolf technikus férfi mőszaki és Kispiac, Kossuth Lajos u. 21. Kávai (Lukács) Andor informatika tanár nı háztartásbeli Magyarkanizsa, Gesztenye fasor Újhelyi (Sándor) Margit Tumbász (Béla) Rudolf férfi katonatiszt Horgos, Kossuth Lajos u Bartók (Ferenc) Péter férfi munkás Orom, Szövetkezet u Koprivica (Béla) Aranka nı munkanélküli V. Zimonjić,S. Šolaja u férfi villanyszerelı Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u. Cseszkó (István) István 6/ Pónusz (Károly) Árpád férfi autószerelı Horgos, Testvériség-egység u nı grafikai Horgos, Belgrád u. 21/a Fazekas (Rudolf) Edit formatervezı 16. Nagy (József) Róbert férfi munkanélküli Oromhegyes, November 29. u Krekuska (György) Nándor férfi munkás Horgos, Bartók Béla u Vajda (Illés) Otília nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Tavasz u Tijana (Károly) Adamov nı vállalkozó Horgos, Thurzó Lajos u Csanádi (László) Erika nı építésztechnikus Horgos, Bartók Béla u Vajdovics (Rudolf) Henrietta nı háztartásbeli Kispiac, Kanizsai út PUPS Katalin (Lippai) Tunić A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Tunić (Gyula) Katalin nı nyugdíjas könyvelı Magyarkanizsa, Gyógyfürdı sor Hangódi (Antal) Lukács férfi mezıgazdasági mérnök Magyarkanizsa, Ozoray Árpád u Milka (Dane) Supić nı nyugdíjas okl Magyarkanizsa, Fı tér 10. közgazdász 4. Sóti (Máté) Máté muški nyugdíjas Magyarkanizsa, Durmitor u. 5. munkaszerv. fıis. v. 5. Mučibabić (Ignjat) Terézia nı nyugdíjas egészségügyi nıvér Magyarkanizsa, OzorayÁrpád u Jánosi (István) Erzsébet nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Arany János u Csukonyi (Mihály) Mihály férfi kıfaragó Magyarkanizsa, Törökkanizsai út Molnár (Antal) Margit nı nyugdíjas kereskedı Magyarkanizsa, Jovan Jovanović Zmaj u Adamović (Lajos) Erzsébet nı nyugdíjas pedagógiai Magyarkanizsa, Sólyom u. 42. fıisk. v. 10. Gömöri (József) József férfi kereskedı Magyarkanizsa, Sólyom u Sörös (István) Edit nı cukrász Magyarkanizsa, Fı tér 10., 1. lakás 12. Kriska (József) Irén nı nyugdíjas kertész Magyarkanizsa, Kisvasút u Milutinovics (Mátyás) férfi mezıgazdasági Oromhegyes, Temetı u. 9. Tibor technikus 14. Karapandžić (István) nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Gyár u. 30. Aranka 15. Pesti (Mátyás) Veronika nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Beszédes József u Bálint (Gergely) Gergely férfi nyugdíjas Magyarkanizsa, Köztársaság u LIBERALIS DEMOKRATA PÁRT Čedomir Jovanović

6 Број: СТРАНА 161. OLDAL szám A jelöltek: 8. Berta Zoltán férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Durmitor u Mosó (Antal) Éva nı fodrász Horgos, Hársfa u Sáfrány József férfi gépjármővezetı Magyarkanizsa, Tulipán u férfi építıgépkezelı Magyarkanizsa, Gesztenye Kobrehel (István) Csaba fasor LENDÍTSÜK FEL MAGYARKANIZSÁT Tomislav Nikolić A jelöltek: Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím Magyarkanizsa, Bosznia u. sz. n. 2. Oliver (Dragan) férfi mezıgazdasági Magyarkanizsa, Njegoš vladika Crkvenjakov technikus u nı egészségügyi Milka (Svetozar) Lončar nıvér Magyarkanizsa, Karañorñe u Brane (Boško) Grgić férfi munkás Magyarkanizsa, Fı u Milica (Vuka) nı közgazdász Maljković Velebit, Milan Basarić u Vladimir (Rožika) férfi tisztviselı Tutunović Kanjiža, Köztársaság u. 8/a 7. Petko (Spasoje) Cincar férfi vállalkozó V. Zimonjić, Slavko Rodić u Vera (Borivoje) Kravić nı nyugdíjas Magyarkanizsa, Bosznia u. sz. n. 9. Milan (Vasilje) férfi vendéglátó Dejanović Magyarkanizsa, Zenta u Gordana (Mladen) Dejanović nı háztartásbeli Magyarkanizsa, Zenta u MAGYAR REMÉNY MOZGALOM László Bálint ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ Балинт Ласло A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás Egységes törzsszám Állandó lakóhely és lakcím 1. Zoran Tomin (Slobodan) férfi referens és járadékos Magyarkanizsa, Halász tér Jasminka Tomin nı kereskedı (Slobodan) Magyarkanizsa, Apostol u Bellér (Antal) Gábor férfi kereskedı Magyarkanizsa, Halász tér László (Ferenc) Oszkár férfi vendéglátós Magyarkanizsa, Színház u Dr. Bata (Vilmos) férfi állatorvos Vilmos Magyarkanizsa, Zenta u nı munkanélküli Magyarkanizsa, Lovćen u. sz. Bartus (József) Bettina n. 7. Losonc (Mihály) László férfi autószerelı Magyarkanizsa, Ótemetı u. 11 Sorsz. (egyik szülı neve) év Családi és utónév Születési Neme Foglalkozás 1. Miloš (Jovan) Kravić férfi vendéglátó Sorsz. (egyik szülı neve) év törzsszám Családi és utónév Születési Egységes Neme Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Horváth (Lajos) Dániel férfi vállalkozó Oromhegyes, Petıfi Sándor u Törteli (Ferenc) Csongor férfi vállalkozó Magyarkanizsa, Gyógyfürdı sor Diselity Sörös (József) Rozália nı textiltechnikus Horgos, Petıfi Sándor u Korom (Vilmos) Valentin férfi munkás Magyarkanizsa, Keskeny u. 4.

7 Број: СТРАНА 162. OLDAL szám 5. Károly (Csaba) Valentin férfi egyetemi hallgató Horgos, Vajdaság u Törtelyi (József) Katalin nı nıi fodrász Magyarkanizsa, Kopaonik u Süge (Sándor) Zsolt férfi autószerelı Martonos, Sipos István u Varga (Gábor) Zsombor férfi egyetemi hallgató Magyarkanizsa, Tisza u Horvát (Sándor) Katalin nı fodrász Magyarkanizsa, Cserép u Szlivka (István) Gábor férfi mezıgazdasági mérnök Völgyes, Mészáros út VÁLASSZ UTAT Bacskulin István állampolgárok csoportja A jelöltek: Sorsz. (egyik szülı neve) év e törzsszám Családi és utónév Születési Nem Egységes Foglalkozás Állandó lakóhely és lakcím 1. Bacskulin (István) férfi okl. borászmérnök Horgos, Nagy u.1. István 2. Sarnyai (Gábor) Ibolya nı vállalkozó Magyarkanizsa, Korház u Császár (István) István férfi gépészmérnök Kispiac, Levél u Sándor (István) Gábor férfi vállalkozó Orom, Szarvas Gábor u Repecki (Mihály) nı fémesztergályos Adorján, Papp Pál u. sz. n. Veronika 6. Teleki (István) Imre férfi nyugdíjas Martonos, Petıfi Sándor Bálint (István) István férfi vállalkozó Horgos, Gárdonyi Géza u Dongó (Frigyes) Erika nı közgazdász Horgos, Kossuth Lajos u Fejıs (Ferenc) Zoltán férfi kereskedı Tóthfalu, Almási Gábor u Lengyel (József) József férfi nyugdíjas Oromhegyes, Tito marsall u Bacskulin (István) Sára nı egyetemi hallgató Horgos, Nagy u Oroszi (Lajos) Mihály férfi nyugdíjas Magyarkanizsa, Ady Endre u Bagi (Ottó) Ottó férfi autószerelı Magyarkanizsa, Szabadkai út Berec (Mihály) Erzsébet nı kereskedı Orom, Szarvas Gábor u Serfızı (János) Jenı férfi üzemi Horgos, Kossuth Lajos u. 10 elektromérnök 16. Tornai (Rezsı) Attila férfi számítógépes Kispiac, Levél u. 21 elektrotechnikus 17. Püspök (István) Tünde nı kereskedelmi közgazdász Magyarkanizsa, Harsányi Tibor u Dobák (István) János férfi nyugdíjas Horgos, Dózsa György Kovács (Simon) György férfi autóvillamosság Horgos, Pap u. szerelı 20. Cseh (Ferenc) Mirella nı közgazdász Tóthfalu, Tóth József u. 52/a II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2012-I/B Kelt: Magyarkanizsán április 25-én MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG ELNÖKE: Kasza Attila s. k. A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselıházi képviselıinek megválasztásáról szóló tartományi képviselıházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 3/2012. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 33. szakaszának 1. bekezdése alapján a következı választókörzet választási bizottsága

8 Број: СТРАНА 163. OLDAL szám A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA Helység MAGYARKANIZSA Dátum ÁPRILIS 25. megtartott ülésén megerısítette A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELİHÁZI KÉPVISELİINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA MÁJUS 06-RA KIÍRT VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ J E L Ö L İ L I S T Á T A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA I Jelölteknek a következıket erısítettük meg: 1. Családi név BÁLINT Utónév FRIGYES Foglalkozás ELEKTROTECHNIKUS Életkor 66 Helység HORGOS Utca és szám KÖZTÁRSASÁG U. 12. sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: EGYESÜLET A MINİSÉG FEJLESZTÉSÉÉRT MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN FÜGGETLEN POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS 2. Családi név BATA Utónév DR. VILMOS Foglalkozás ÁLLATORVOS Életkor 55 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám ZENTA u. 17. sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT

9 Број: СТРАНА 164. OLDAL szám 3. Családi név KÁVAI Utónév SZABOLCS Foglalkozás TANÁR Életkor 42 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám SAVA TEKELIJA u. 33. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: VMSZ - EGYÜTT MAGYARKANIZSA KÖZSÉGÉRT PÁSZTOR ISTVÁN DR. BIMBÓ MIHÁLY 4. Családi név RAFFAI Utónév MÁRIA Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 54 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám TULIPÁN u. 41. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: VÁLASZTÁS A JOBB VAJDASÁGÉRT BOJAN PAJTIĆ 5. Családi név TANDARI Utónév LÁSZLÓ Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 41 Helység MAGYARKANZSA Utca és szám TOPOLYA u. 3. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: SZERBIAI SZOCIALISTA PÁRT (SZSZP), SZERBIAI EGYESÜLT NYUGDÍJASOK PÁRTJA (SZENYP), EGYSÉGES SZERBIA (ESZ), SZERBIAI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 6. Családi név FAZEKAS Utónév RUDOLF Foglalkozás ELEKTROTECHNIKUS Életkor 47

10 Број: СТРАНА 165. OLDAL szám Helység HORGOS Utca és szám BELGRÁD u. 21/a sz. akit a következı állított: Az elıterjesztı elnevezése: VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA NENAD ČANAK 7. Családi név HORVÁTH Utónév DÁNIEL Foglalkozás VÁLLALKOZÓ Életkor 23 Helység OROMHEGYES Utca és szám PETİFI SÁNDOR u. 8. sz. akit a következı állított Az elıterjesztı elnevezése: MAGYAR REMÉNY MOZGALOM POKRET MAðARSKA NADE (Fel kell sorolni, ábécé sorrendben a családi neveket, valamennyi elıterjesztésérıl). jelöltet a megerısített képvislıjelöltek II A választókörzet választási bizottsága a jelölılistát legkésıbb a jelölılista megerısítésének napját követı napon nyilvánosan kihirdeti és megküldi a Tartományi Választási Bizottságnak. Szám /2012-I/B VÁLASZTÓKÖRZET VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA: A választókörzet megjelölése és elnevezése 20 MAGYARKANIZSA P. H. A BIZOTTSÁG ELNÖKE Családi és utónév Kasza Attila Aláírás

11 Број: СТРАНА 166. OLDAL szám 1 KKT őrlap VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS szavazóhelyen kívül történı szavazásra Igazolom, hogy, (, állandó lakóhelye:, (egységes törzsszám) (helység, lakcím) községben a számú szavazóhelyen sorszámon szerepel a választói névjegyzékben, és RENDELKEZIK VÁLASZTÓJOGGAL. * Igazolás sorszáma: Kelt, (helység) (dátum) VÁLASZTÓ A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE A BİVÍTETT ÖSSZETÉTELŐ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A VÁLASZTÓHOZ KISZÁLLÓ TAGJAI: Megjegyzés: Az igazolást a szavazóhelyen kívül szavazó választó aláírásával nyilvántartásba vétel végett vissza kell juttatni a szavazatszámláló bizottsághoz. A *-gal jelzett sorba az igazolás kiadási sorrend szerinti sorszámát kell írni.

12 Број: СТРАНА 167. OLDAL szám Г Л А С А Ч К И Л И С Т И Ћ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА GLASAČKI LISTIĆ ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KANJIŽA SZ A V A Z Ó L A P A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 06. МАЈ ГОДИНЕ 06. MAJA GODINE MÁJUS 06. Образац СО-2 sz. őrlap 1. назив изборне листе naziv izborne liste a választási lista elnevezése) (име и презиме првог кандидата са листе ime i prezime prvog kandidata sa liste az elsı jelölt családi és utóneve) Напомена: Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или назива листе. Napomena: Glasa se samo za jednu izbornu listu zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste ili naziva liste. Megjegyzés: Csak egy választási listára kell szavazni a sorszámnak vagy a választási lista elnevezésének bekarikázásával. (М.П. M. P. P. H.) 3 KKT őrlap E L L E N İ R Z İ L A P A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁSHOZ HASZNÁLT SZAVAZÓURNA ELLENİRZÉSÉRE A magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-án tartandó választására a számú szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a községi választási bizottságtól átvette a szavazóurnát. Ellenırzéssel megállapítottuk, hogy a szavazóurna üres, és alkalmas a szavazólapok biztonságának és titkosságának biztosítására. Kelt:, május 6-án órakor (helység) A SZAVAZÓHELYRE ELSİKÉNT ÉRKEZETT VÁLASZTÓ: (sorszáma a választói névjegyzékben) SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: 1. (az elnök családi és utóneve) (a tag családi és utóneve).

13 Број: СТРАНА 168. OLDAL szám 4 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTVÉTELÉRİL 1. A magyarkanizsai községi választási bizottság a sz. szavazóhely szavazatszámláló bizottságának átadta a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok május 6-ai választására irányuló szavazás lebonyolításához szükséges alábbi választási anyagot: 1. A képviselıjelöltek nevét tartalmazó összesített választási lista 2. A szavazóhelyet kijelölı határozat (kivonat) 3. A szavazatszámláló bizottságot kinevezı határozat 4. A szavazóhelyen való szavazásra kibocsátott választóinévjegyzék-kivonat 5. db szavazólap 6. A szavazóurna szabályosságát tanúsító ellenırzılap 7. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatos munkájáról készülı jegyzıkönyv formanyomtatványa hat példányban 8. Szavazóhelyen kívül történı szavazásra szolgáló kellı számú választójogi igazolás borítékkal, 9. A szavazatszámláló bizottság mőködének szabályai 10. Egy szavazóurna 11.Két szavazóparaván 12. Írószer 13. A szavazóurna és egyéb választási anyag lepecsételéséhez szükséges kellék (pecsét és pecsétviasz) 14. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa (2-2 db) 15. A szavazólapok elkülönítésére szolgáló borítékok 16. Gyertya. 2. A szavazatszámláló bizottság átvette a szavazás lebonyolítására szolgáló, az pontban feltüntetett anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak a választási listát beterjesztık alábbi képviselıi: 3.1. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.2. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.3. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 4. A szavazatszámláló bizottságnak és a választási listát beterjesztık képviselıinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadás-átvételére: Az észrevételek: 5. A jegyzıkönyv két egyezı példányban készült, ezek egyike a községi választási bizottságnál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység) (dátum)

14 Број: СТРАНА 169. OLDAL szám A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levı szavazatszámláló bizottsági tagok: 5 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÉS A SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL KÉSZÜLT A(Z)... számú... SZAVAZÓHELYEN (a szavazóhely megnevezése) A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁN án/én... órakor. (dátum) Megjelentek: (az elnök családi és utóneve) (az elnökhelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) 2. A szavazóhely megnyitása elıtt a szavazatszámláló bizottság ellenırizte és megállapította: hogy a szavazóhelyen és a szavazóhelytıl 50 méteres távolságon belül nincs kitőzve politikai párt jelképe, sem egyéb propagandaanyag, hogy a szavazásra szánt helyiség a rendeletnek megfelelıen van elrendezve, hogy a választási anyag átvételérıl szóló jegyzıkönyvnek megfelelıen a szavazatszámláló bizottság átvette a szavazóhelyen való szavazáshoz szükséges anyagot. 3. A szavazatszámláló bizottság... órakor megnyitotta a szavazóhelyet.

15 Број: СТРАНА 170. OLDAL szám A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyre elsıként érkezett szavazó: jelenlétében ellenırizte a szavazóurnát. (családi és utónév és a névjegyzék szerinti sorszám) Miután megállapították, hogy a szavazóurna üres, a szavazatszámláló bizottság tagjai és az elsı szavazó által aláírt ellenırzılapot bedobták az urnába, és azt az elsı szavazó jelenlétében lepecsételték, majd azt követıen megkezdıdött a szavazás. A szavazóhelyen más személy segítségével... választó (vak, mozgáskorlátozott és írástudatlan (szám) személy) szavazott. A szavazás egész idı alatt a legnagyobb rendben folyt. A szavazás során a következı történt: (Föl kell tüntetni az olyan eseményeket, amelyek kihatással voltak a szavazás menetére, amelyek miatt azt meg kellett szakítani vagy hosszabbítani. Ha bıvebb leírásra van szükség, azt külön mellékletként kell csatolni ehhez a jegyzıkönyvhöz.) A szavazóhelyen JELEN VOLTAK NEM VOLTAK JELEN bel- és külföldi megfigyelık. 5. A szavazóhelyet a bizottság... órakor zárta be, és a szavazás befejezıdött. 6. A szavazóhely bezárását követıen a szavazatszámláló bizottság az alábbi módon megkezdte a szavazási eredmény megállapítását: megállapította az átvett szavazólapok számát, megállapította a fölhasználatlanul maradt szavazólapok számát, a választóinévjegyzék-kivonaton bekarikázott sorszámok összeszámolásával megállapította a választáson megjelent szavazók teljes számát, kinyitotta a szavazóurnát, amelyben MEGTALÁLTA NEM TALÁLTA MEG az ellenırzılapot, megállapította a szavazóurnában talált szavazólapok teljes számát, megállapította a szavazóhelyen kívül szavazott választók számát, az érvényes szavazólapokat elkülönítette az érvénytelenektıl, és megállapította az érvénytelen szavazólapok számát, megállapította az érvényes szavazólapok és az egyes választási listákra leadott szavazatok számát. 7. A szavazólapok megszámlálása után külön borítókba helyezte és lepecsételte a fölhasználatlanul maradt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapokat. 8. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a Magyarkanizsa községbeli. sorszámú szavazóhelyen a következı szavazási eredmény született: 9. Az ÁTVETT szavazólapok száma:. 10. A FÖLHASZNÁLATLAN szavazólapok száma: A választói névjegyzék szerint az összesen BEJEGYZETT VÁLASZTÓ SZÁMA: A SZAVAZÁSON RÉSZT VETT VÁLASZTÓK száma (a választóinévjegyzék-kivonaton bekarikázott sorszámok száma): a szavazóhelyen: szavazóhelyen kívül 13. A szavazóurnában TALÁLT SZAVAZÓLAPOK teljes száma ÉRVÉNYTELENEK ÉRVÉNYESEK.

16 Број: СТРАНА 171. OLDAL szám Az összes érvényes szavazólapon az egyes választási listák AZ ALÁBBI SZÁMÚ SZAVAZATOT KAPTÁK: Sorszám stb A választási lista neve A listára leadott szavazatok száma 14. A szavazatszámláló bizottsági tagoknak NEM VOLT ÉSZREVÉTELÜK A KÖVETKEZİ ÉSZREVÉTELÜK VOLT (Az észrevételeket tartalmazó melléklet e jegyzıkönyv elválaszthatatlan része) 15. A szavazatszámláló bizottság e jegyzıkönyv elsı példányát a választási anyaggal azonnal továbbítja a magyarkanizsai községi választási bizottsághoz. 16. A szavazatszámláló bizottság a jegyzıkönyv második példányát azonnal kitőzi a szavazóhelyen, egy-egy hitelesített példányt pedig átad a választási listát beterjesztık alábbi képviselıinek:..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)...képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı)..., a(z)... képviselıje... (listabeterjesztı) A szavazatszámláló bizottság órakor fejezte be a munkát. (dátum) SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: (az elnök családi és utóneve) (az elnökhelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve) (a tag családi és utóneve) (a taghelyettes családi és utóneve)

17 Број: СТРАНА 172. OLDAL szám A jegyzıkönyvet a választókerületi választási bizottsághoz eljuttatta: án/én...órakor MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN A JEGYZİKÖNYVET ÁTVETTE: P. H... 6 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VALÓ ÁTVÉTELÉRİL 1. A Magyarkanizsa községbeli szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására május 6-án a sz. szavazóhelyen tartott szavazás lebonyolítása után az alábbi választási anyagot adta át a magyarkanizsai községi választási bizottságnak: 1. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatos munkájáról készült jegyzıkönyv 2. A szavazóhelyen való szavazáshoz használt hitelesített választóinévjegyzék-kivonat 3. db fölhasználatlan szavazólap 4. db érvénytelen szavazólap 5. db érvényes szavazólap 6. Ellenırzılap 7. Egy szavazóurna 8. Két szavazóparaván 9. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa (2-2 db) 10. Pecsételési kellék 11. Írószer 12. Gyertya. 2. A magyarkanizsai községi választási bizottság átvette a jelen jegyzıkönyv alpontjában fölsorolt választási anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak választási listát beterjesztık alábbi képviselıi: 3.1. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.2. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve)

18 Број: СТРАНА 173. OLDAL szám (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 3.3. (a beterjesztı neve) (a képviselı családi és utóneve) (a képviselı állandó lakóhelye és lakcíme) 4. A szavazatszámláló bizottságnak és a választási listát beterjesztık képviselıinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadás-átvételére: 5. A jegyzıkönyv két egyezı példányban készült, ezek egyike a községi választási bizottságnál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység) (dátum) A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levı szavazatszámláló bizottsági tagok: 7 KKT őrlap J E G Y Z İ K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAGOK MÁJUS 6-ÁN TARTOTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN KIFEJTETT MUNKÁJÁRÓL 1) 2) 3) 1. A bizottság ülése órakor, -án/-én kezdıdött. (dátum) 2. A bizottság ülésén (a bizottság elnökének családi és utóneve) (a bizottság titkárának családi és utóneve) (a bizottság tagjának családi és utóneve) (Föl kell tüntetni minden jelen levı bizottsági tagot, a bizottság titkárát, titkárhelyettesét, mint 2. alatt)

19 Број: СТРАНА 174. OLDAL szám 3. A bizottság megállapította, hogy a községben levı összesen szavazóhely közül (szám) szavazóhelyrıl kapta meg a választási anyagot. (szám) 4. а) A bizottság megállapította, hogy a helyhatósági választásokról szóló törvény rendelkezéseit lényegesen sehol sem sértették meg, ezért a szavazást egyetlen szavazóhelyen sem semmisítette meg. b) A törvény lényegbevágó sérelme miatt a bizottság összesen szavazóhelyen, nevezetesen: (szám) megsemmisítette a (feltüntetni mindazokat a szavazóhelyeket, amelyeken a szavazást megsemmisítette) szavazást, és elrendelte, hogy ezeken a szavazóhelyeken án/-én meg kell ismételni a szavazást. (dátum) Megjegyzés: az а) vagy b) bekezdést törölni kell. 5. A szavazatszámláló bizottságoktól átvett választási anyag alapján a bizottság megállapította: hogy az átadott szavazólapok teljes száma: hogy a fölhasználatlan szavazólapok száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint az összesen bejegyzett választók száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint a szavazásra jelentkezett választók száma: hogy az érvénytelen szavazólapok száma: hogy az érvényes szavazólapok száma: hogy a szavatszámláló bizottságoknak a magyarkanizsai községi képviselı-testületi tagok választására irányuló szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatban kifejtett mőködésérıl fölvett jegyzıkönyvek szerint szavazóhelyen kívül szavazottak száma: hogy az egyes választási listák az alábbi számban szereztek szavazatot és mandátumot: Sorsz. száma mandátumok száma A listára leadott szavazatok A lista által szerzett A választási lista neve (A szavazólapon szereplı sorrendben föl kell tüntetni minden egyes választási lista adatait) 6. A magyarkanizsai községi választási bizottság tagjainak volt észrevételük nem volt észrevételük a választási eredmény megállapítására. Az észrevételek: 7. A bizottság úgy döntött, hogy a választási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

20 Број: СТРАНА 175. OLDAL szám 8. A bizottság -án/-én órakor befejezte a munkát. (dátum) A bizottság titkára: A bizottság elnöke: (családi és utónév, aláírás) (családi és utónév, aláírás) A bizottság tagjai: 1. (családi és utónév, aláírás) (Föl kell tüntetni minden jelen levı bizottsági tagot, mint 1. alatt)

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám A sportolói ösztöndíjakról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/13. sz.) alapján a meghozta a D Ö N T

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám A bıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv.

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

2010. május 20., csütörtök 1

2010. május 20., csütörtök 1 2010. május 20., csütörtök 1 Május 22. a biodiverzitás világnapja Mit is rejt magában ez a szó, ez a fogalom? tehetik fel a kérdést tisztelt olvasóink. A biodiverzitás az élővilág sokfélesége. Egyaránt

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKAI BIZOTTSÁGA ZENTA ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Elfogadva: 2001. június 11. Kihirdetve: IK 2001. évi 8. szám Hatályba lépés: 2001. augusztus 31. Módosítva: 2006. február 6-i hatállyal Alkalmazás: 1/2001. (VI. 11.) MÜK SZABÁLYZAT a választási szabályzatról

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi Mellékletek I. Az Egyházmegyei Hivatal II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi III. Az Egyházmegye intézményei Tanácsok, bizottságok...

Részletesebben

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete 2013. január 31-én tartott ülésén meghozta 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Bevezetés foglalkoztatási

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Број 10. 04.07.2011. СТРАНА 302. OLDAL 2011.07.04. 10. szám Magyarkanizsa község alapszabályának 63. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/2010 sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Kanizsai

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL MEGHÍ VÓ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülésére ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Szám: 527-13 - /2014. MEGHÍVÓ A Magyarország

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8.

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. TOMA Stefánia Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. 1989. december 21. A délelıtt folyamán feszült volt a hangulat a gyárakban (Vidombáki repülıgépgyár, Tractorul, Steagul Roşu). A vidombáki repülıgépgyár

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Magyar BIM Szövetség elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület jelen alapszabályát. Az

Részletesebben