Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA"

Átírás

1 Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA Az átlagember feltételezésünk szerint ma Magyarországon magasabb életszínvonalon él, mint megtehetné. Napjaink fogyasztója gyakran akkor is a vásárlás mellett dönt, ha a rendelkezésre álló pénzforrás sz kös, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésére. Azaz a pénzzel mindenki tud bánni, legalábbis ami az elköltését illeti. De mi a helyzet a befektetések, a pénzügyi kultúra területén? Megvan-e az érdekl dés, a bizalom az emberekben, hogy pénzüknek is megadják, ami jár? El adásunkban arra vállalkozunk, hogy a magyar befektet i gondolkodásmóddal kapcsolatos saját kutatásunk eredményeit bemutassuk. A kutatás célja annak együttes vizsgálata, hogyan látják a befektetési tanácsadók, és hogyan a befektetésekt l idegenked k és a befektet k a magyar pénzpiaci lehet ségeket. Rávilágítunk a megtakarítási formák kedveltségi sorrendjére, a befektetésekkel kapcsolatos félelmekre és várakozásokra. Természetesen el adásunk során bemutatjuk a közötti befektetési eredmények magyarországi alakulását, és a jöv pénzpiaci várakozásait. Nemzetközi kitekintést is adunk a befektet i magatartás legf bb jellemz ir l. Egy független pénzügyi tanácsadó cég munkatársaiként megosztjuk tudásunkat, szerzett tapasztalatainkat a magyar befektet i szokásokkal, magatartással kapcsolatban. Szakmánk alapja a kölcsönös bizalom az ügyfél és tanácsadó közt, hiszen teljes képet kell kapnunk az ügyfél pénzügyeit, jöv ben megvalósítandó céljait illet en. A második lépés annak eldöntése, tudunk-e hosszú távon együttm ködni. Ha igen, kezd dhet a munka, melynek kiindulópontja az analízis. Felmérjük az ügyfél jelenlegi vagyoni helyzetét és jövedelemforrásait, kiadásait, és közösen meghatározzuk megtakarításait. Fontos, hogy megtudjuk, milyen céljai vannak a jöv ben. Mi mindent szeretne elérni a következ 1-2, 5, 10, 20 évben, aminek pénzügyi vonzatai lehetnek. Az analízis során kiderülhet, a probléma megoldhatatlan, akkor nem tudunk segíteni. A legtöbb esetben azonban el teremthet k a célokhoz rendelt összegek. A sikeres együttm ködés feltétele, hogy a tanácsadó optimális pénzügyi megoldást tudjon ajánlani, melyet az ügyfél elfogad, megvalósít. Tapasztalatunk, hogy az átlagember ma Magyarországon magasabb életszínvonalon él, mint megtehetné. Vagyis az emberek többsége úgy véli, hogy az adottnál magasabb kategóriába kellene tartoznia, és ezért mindent meg is tesz a kiadási oldalon. Az emberek egyre jobbra, egyre modernebbre vágynak, keresik a lehet legjobb megoldásokat, hogy életüket még kényelmesebbé, kellemesebbé tegyék, lehet leg hosszú távon. Emellett fellelhet a vegyünk egy olyat, mert a szomszédnak is van, és most akciós gondolkodásmód is. Napjaink fogyasztója gyakran akkor is a * BGF Kereskedelem és Marketing Intézet, Marketing intézeti tanszék, f iskolai adjunktus, PhD-hallgató. ** ÉPINFORM Kft. ügyvezet, BGF Külkereskedelmi F iskolai Kar, címzetes f iskolai docens. 65

2 vásárlás mellett dönt, ha a rendelkezésre álló pénzforrás sz kös, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. Azaz a pénzzel mindenki tud bánni, legalábbis ami az elköltését illeti. Természetesen a reklámipar is azon dolgozik, hogy ügyfelünk minél többet költsön, hallgasson a hívó szóra, azaz késlekedés nélkül költsön, költsön és költsön, lehet leg most és nem kés bb. Pedig a pénzért keményen kell dolgozni. Évekig tanulunk, hogy megfelel munkát találjunk, majd hosszú évtizedekig dolgoznunk, hogy pénzt keressünk. Azt azonban nem tanuljuk meg id közben, hogyan bánjunk okosan a pénzünkkel. Ennek a gondolkodásnak a gyökere a rendszerváltás el tti id kben rejlik, amikor nem beszélhettünk pénzr l, gazdagságról, hiszen ezekben az években a felhalmozás és megtakarítás társadalmilag elítélend volt. Nem is nagyon nyílt lehet ség megtakarításokra. Az emberek a gondoskodást inkább az államtól várták. Id közben azonban nagyot változott a világ, de a gondolkodásmód még nem. A nyugdíjas kor biztonsága mára már teljesen elt nt. Az id skorúak, nyugdíjasok társadalmi részarányának növekedése a világon majdnem mindenhol problémát jelent, így Magyarországon is. Az öreged népesség és a velük öreged, elavult nyugdíjrendszer kett s hatással van a befektetési piacra. Egyrészt a minimális nyugdíjak miatt egyre inkább alacsony fizet képesség piacon kell boldogulniuk a különböz befektetési konstrukciókat ajánlóknak, az emberek egyre kevésbé rendelkeznek befektetni való t kével. Másrészt viszont, mint sok más európai országban, Magyarországon is igyekeznek megreformálni az elavult rendszert, az állami gondoskodás visszaszorításával. Ez a közeljöv ben növelheti a háztartások befektetési kedvét a különböz nyugdíj megtakarításokba ban a Generali Providencia megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet felmérést készített arról, hogy a magyar, aktív korú népesség hogyan készül nyugdíjas éveire. Az eredmények szerint az aktív korú lakosság tájékozatlan a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. 44% tudja csak, hogy jelenleg 62 éves a nyugdíjkorhatár. Ennél jóval kevesebben tudják, hogy a munkaadók mennyi nyugdíjjárulékot fizetnek. A nyugdíj kiszámításának módja minden nyugdíj el tt állót nagyon komolyan érint, mégis csak 39% tudja, hogy szolgálati idejüknek melyik szakasza alapján fogják megállapítani a nyugdíjuk mértékét. A 45 évesnél id sebb korosztály 38% nyugdíjazása után könnyen kerülhet súlyosan nehéz anyagi körülmények közé és, ez az a csoport, amelynek nincsen semmilyen komolyabb megtakarítása, nem vesz részt az öngondoskodás formáiban és olyan alacsony a jövedelme, illetve olyan mértékben származik a szürkegazdaságból, hogy nyugdíjuk valószín leg nagyon alacsony lesz. Ebbe a két csoportba tartozók az átlagnál nagyobb arányban tervezik, hogy a nyugdíj mellett is dolgozni fognak, azonban egészségi állapotukat rosszabbnak ítélték meg, mint a többiek. Mi a helyzet a befektetések, a pénzügyi kultúra területén? Megvan-e az érdekl dés, a bizalom az emberekben, hogy a pénzüknek is megadják, ami jár? Ha a fogyasztói magatartásra jellemz a hosszú távú személet, miért jellemz a pénzügyi elképzelésekre a rövid távúság, a halogató magatartás. Sok háztartás rendelkezik szabad kapacitással, vagy a forrás el teremthet lenne, mégsem keresik az optimális pénzügyi megoldásokat. A magyarok megtakarításainak szerkezete még jelent sen eltér a fejlettebb pénz- és t kepiaccal rendelkez országokétól. A GfK Custom Research Worldwide és a Wall Street Journal tanulmánya szerint, míg az Atlanti-óceán keleti partján a viszonylag alacsony hozamot kínáló rövid lejáratú betéteket, valamint az életbiztosításokat kedvelik a befektet k, addig a tengerentúlon a t zsdei értékpapírok, így a részvények és részvényalapok lényegesen népszer bbek. Magyarországon a helyzet hasonló képet mutat, mint Közép-Kelet-Európában: kiemelked en magas azok aránya, akik pénzüket egyik befektetési típusba sem fektetik. Jelenleg a feln tt korú lakosság kétharmadánál keletkezik pénzügyi megtakarítás els sorban rövid lejáratú betétekbe, illetve életbiztosításokba történ invesztálás révén- részvényekbe és befektetési alapokba hazánkban a lakosság alig 1%-a fektet pénzt. 66

3 A BEFEKTETÉSI SZOKÁSOKBAN A JÖV BEN A KÖVETKEZ VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK n fog ugrani a magyar háztartások külföldi befektetésekben Egyre az részben az értékpapír-piaci befektetéseket kombinálják. Az eurózónához történ jöv beni csatlakozás azt eredményezi, hogy a befektet k már nemcsak forintban, hanem egyre inkább euró-befektetésekben is gondolkoznak. Valószín síthet, hogy meg rzött vagyona. Magyarországon visszaszorulóban van az állami gondoskodás mind a nyugdíjak, mind az egészségügy területén. Ez megnövelheti majd a háztartások befektetési kedvét a különböz nyugdíj-megtakarításokba és egészségpénztárakba. úgynevezett strukturált alapok népszer sége, amelyek részben az árut zsdei, A hazai gazdaságpolitikai intézkedések (a stabilizációs csomag és a konvergencia program keretében hozott intézkedések) következtében kialakuló t kehiány miatt némileg más irányú befektetésekre számíthatunk a jöv ben. Érdemes megfogadni a professzionális befektet k tanácsát, miszerint kockázatos egy-egy instrumentumba fektetni pénzünket. Aranyszabálynak számít a diverzifikáció, vagyis a kockázatok megosztása több befektetési alternatíva között. Mindez a kis befektet k számára a befektetési alapok révén oldható meg legkönnyebben, mivel ezek portfoliója a által leginkább preferált részvény-, kötvény-, ingatlanalapokat tartalmazza júliusában került aláírásra a t kejövedelmeket terhel 20%-os kamat- és árfolyam nyereségadóról szóló törvény, mely szeptember 1-én lépett hatályba és gyökeres változásokat idézett el a hazai befektetési piacon. A törvény egyetlen kibúvót tett lehet vé a befektetni szándékozók számára: akik a fordulónap el tt fektették be pénzüket, az els kamatfizetés idején még 0 százalékos kulcs szerint adóznak, akik pedig hosszú távú életbiztosítással kombinált befektetésekbe tették pénzüket, azoknak nem kell árfolyam nyereségadót fizetniük. Nem véletlen tehát, hogy augusztus 31-ig korábban soha nem látott mérték t kebeáramlást regisztrálhattak a különböz befektetési alternatívák tekintetében. (Szakért i becslések szerint milliárd nagyságrendr l van szó.) E t kemozgások haszonélvez je és nyertese els sorban a befektetési-alap piac lett. A befektetési alapokba mintegy 295 milliárd forint friss t ke érkezett augusztusban, derült ki a Befektetési Alapkezel k és Vagyonkezel k Magyarországi Szövetségének összesítéséb l. A BAMOSZ közleménye szerint az alapok összvagyona a hónap végén 2048 milliárd forintot tett ki. A bankok is mindent megtettek, hogy a kínálkozó kiskaput ügyfélkörük b vítésére használják, egymás után emelték fel betéti kamataikat, ismerve, a befektet k általában a kevésbé kockázatos megoldásokat keresik. A nagy kamatadó-kerül augusztus elmúltával azonban lényegében minden kiskapu bezárult. Mindazonáltal nem valószín, hogy a befektetések mennyisége nagymértékben vissza fog esni a szeptember 1-ét követ id szakban. A következ egy-két hónapban kevesebb befektet re fogunk számítani, de véleményünk szerint a befektetések mennyisége néhány hónap múlva vissza fog térni a normál kerékvágásba. A megtakarítások körültekint kezelésének megértése minden háztartás létérdeke. Ha nem akarunk id s korunkban állami nyugdíjból alacsony életszínvonalon teng dni, ha nem akarjuk, hogy betegség esetén perifériára sodródjunk, ha gyerekeinknek a legkorszer bb oktatási-képzési formákat szeretnénk biztosítani, aktív keres korunkban jelent s tartalékot kellene képeznünk. A magyarországi befektetési piac számos lehet séget kínál a háztartásoknak, azonban még kevesen használják ki. Inkább tájékozatlanságból adódik, hogy a befektet k tartanak a kockázatosabb, de ugyanakkor magasabb hozamot ígér konstrukcióktól. Saját kutatásunkban arra kerestük a választ, hogyan látják a befektetési tanácsadók, és hogyan a befektetésekt l idegenked k és a befektet k a magyar pénzpiaci lehet ségeket. Rávilágítunk a megtakarítási formák kedveltségi sorrendjére, a befektetésekkel kapcsolatos félelmekre és várakozásokra. 67

4 A KUTATÁS MÓDSZERTANA A kutatást július 15. és szeptember 30. között folytattuk. Kvalitatív és kvantitatív kutatást végeztünk. Mélyinterjúk keretében pénzügyi tanácsadókat, magánbefektet ket kérdeztünk meg. Hat tanácsadóval készítettünk interjút, valamennyi férfi, év közötti korú, egyetemi végzettség, áltagban 2 éve dolgoznak ezen a területen. 10 magánbefektet vel történt beszélgetés a témában. Diák, nyugdíjas, vállalkozó, alkalmazott, vállalati vezet is volt a megkérdezettek közt. Iskolai végzettségük tekintetében a legtöbben érettségivel rendelkeztek, a kisebb hányad pedig f iskolai, egyetemi végzettséggel. A kvantitatív kutatás önkitölt s kérd ív (online rlap) segítségével történt. Az ÉPINFORM HÍR- LEVÉL címlistájára szeptember 19-én rendkívüli hírlevelet küldtünk ki. A címzettek száma volt nem kézbesíthet válasszal jött vissza. Így an kapták meg a kérd ívet. 162 válasz érkezett, melyb l 156 volt értékelhet. Ez 1,15%-os visszaérkezési arányt jelent. A VIZSGÁLAT EL TT MEGFOGALMAZOTT HIPOTÉZISEK H1: A hazai pénzügyi kultúra alacsony színvonalú, az emberek tájékozatlanok a befektetési lehet ségeket illet en. H2: A bizonytalan gazdasági helyzet a befektetési kedvet visszafogja. H3: Az euróra történ jöv beni áttérés miatt a forint alapú befektetéseket fenntartással fogadják a befektet k. H4: Az emberek az alacsony, de fix kamat miatt el nyben részesítik a bankbetéteket részvényalapokkal szemben. H5: A befektet k rövidtávban gondolkodnak, idegenkednek a hosszú távú befektetésekt l. H6: Az emberek pénzintézetet nem szakmai, hanem kényelmi szempontból választanak. A TANÁCSADÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK LEGFONTOSABB SZEMELVÉNYEI 1. Véleménye szerint a bizonytalan gazdasági helyzet a befektetési kedvet visszafogja? A tanácsadók többségének véleménye szerint a befektetési kedvet a bizonytalan gazdasági helyzet nem fogja vissza, de van olyan tapasztalat is, hogy ilyenkor elbátorodnak az emberek, minél bizonytalanabb a helyzet, annál passzívabb a befektetési magatartás. A bizonytalan gazdasági helyzet a befektet kre nagyon er s nyomást gyakorolt, hogy olyan befektetéseket használjanak, amely mögött komoly portfolió menedzsment áll. Most, hogy válságról beszélünk a gazdaságban, mindenki kezdte keresni azokat a lehet ségeket, amelyek számára elérhet ek, megemészthet ek. Ebben a periódusban valóban lényegesen jobban b vült az ügyfélkörünk, mint az azt megel z n id szakban. A statisztikák szerint több a megtakarítás, ha a bizonytalanság. Az emberek, ha jólétben vannak, akkor bátrabban költekeznek. A barátaim szerint viszont pont fordítva m ködik, k, azt mondják, hogy minél bizonytalanabb a helyzet annál kevésbé mernek az emberek befektetni. 2. Melyek a vállalati és melyek a magánbefektet k legf bb céljai, elvárásai, szempontjai a befektetésekkel kapcsolatban? A befektet k a biztonságot tekintik els dleges szempontnak, de ezzel együtt magas hozamot is várnak, már rövidtávon. Érzelmi alapon is születhet döntés, sokan szoronganak a pénzügyileg bizonytalan jöv t l, ezért keresik a megfelel befektetési lehet ségeket. Még sok id kell ahhoz azonban, hogy az emberek tudatosan foglalkozzanak t keképz programokkal, megértsék azok m ködését, elfogadják azokat. A tanácsadók ügyfeleinek 90-92%-a lakossági ügyfél, e területen tehát nagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek, mint vállalati körben. A vállalati ügyfélkör várhatóan a jöv ben fog jelent sen emelkedni. 68

5 A lakossági ügyfeleknél a legfontosabb a befektetés biztonsága. Szeretnének minél rövidebb id tartamban gondolkodni, de a biztonság és rövid id tartam nagyon ritkán párosul. Már holnap legyen 50%-os hozam. A magánbefektet ket mentálisan kell rendbe tenni. Az Angliában bevezetett klasszikus el takarékossági és t kegy jt programokat veszem alapul. Ez a magyar gondolkodástól idegen, mert rövidtávon gondolkodik. Volt egy paternalista állam, amely gondoskodott az emberekr l és lett bel le egy olyan nyugdíj, amib l meg lehetett élni, ezt megszokták az emberek. Én úgy gondolom egy generáció kérdése még az, hogy mondjuk egy pályakezd nél triviális legyen, hogy egy minimális összeg f el takarékosságot már akkor nyisson, hogy, majd az életpálya végén ez megnyugtató legyen. A magánbefektet knél a szorongások (mi lesz velem, mi lesz a gyerekemmel, mi lesz a nyugdíjammal) a motiváló tényez k. A vállalati befektet knél a cél, hogy az eredménytartalék képzés jó helyen legyen, olyan helyen legyen, hogy ezalatt az id periódus alatt a lehet legtöbb pénzt lehessen bel le kihozni. 3. Milyen id távban gondolkodnak a (magán és vállalati) befektet k? Mind a magán-, mind a vállalati befektet i körre jellemz a rövid távú gondolkodás. A tanácsadók azonban arra is rávilágítottak, ez a szemlélet inkább tájékozatlanságból, a múlt hagyományaiból fakad, ha megismerik az ügyfelek a hosszú távban gondolkodás el nyeit, változtatnak korábbi befektetési szokásaikon. A lakossági befektet knek nincs meg ma még az a pénzügyi kultúrája, ami Nyugat- Európában már általános. A tanácsadónak a felel ssége, hogy meg tudja értetni ezekkel az emberekkel, hogy évi pár százezer forintokból akkor lehet jelent s vagyonokat csinálni és jelent s tartalékot képezni, ha ennek hagynak megfelel id t. A t kegy jt programok, amelyek minimum 10 évet feltételeznek, hogy az összes el nyük kihasználható legyen, de optimálisan 20 évre kell el re tekinteni. Ezek a dolgok nagyon nehezen mennek át a köztudatba. Bár meglep egy-egy ügyféllel való találkozáskor, hogy milyen jelent s pénzeszközök vannak forgalomban, és megfelel és valóban szakszer F tanácsadással ezek jól koordinálhatók. A magyar embernek a három év már távoli stratégiai távnak számít. Megbuktak üzleteim, mert ennél hosszabb id ben nem gondolkodnak. Vállalati befektet : 5-10 év távlatában gondolkodik, de inkább 5 a jellemz. szempont, hogy rugalmasan kezelhet legyen a pénze. De a meglév adó- és TB-jogszabályok alapján nem is vállalkozik arra, hogy 5 évnél nagyobb távlatban próbálkozzon látni. A vállalkozók még egy évre sem mernek tervezni. 4. Az euró tervezett bevezetése hogyan befolyásolja a befektetési szokásokat? Megoszlanak a vélemények. Az emberek többsége még nem gondolkodik euróban, a gazdasági élet vezet i körében azonban élénkebb az érdekl dés az euró alapú befektetések iránt. A forint árfolyamgyengülése miatt is n het az érdekl dés az eurós befektetések irányába. A cég felkészült, kedvez befektetési lehet ségek már vannak az euróban gondolkodó befektet k számára is. Senki nem tudja, hogy az euró mit fog eredményezni, az emberek általában még nem is gondolkodnak ebben a dologban. Még messze van a bevezetés, de úgy gondolom az euró alapú befektetések irányába fogják terelni a befektetéseket. Már most is jelent s az érdekl dés, a gazdasági elithez tartozó menedzsment és befektetési kör már ezeket a befektetési formákat keresi. k régen Svájcban gondolkodtak, de ma már van lehet ség itthon is. 69

6 5. Kik alkotják és milyen arányban az ügyfélkörét? A tanácsadók ügyfélkörét bizalmi alapon az ismeretségi kör és e kör ajánlásai alkotják. A középkorúak érzik az öngondoskodás kényszerét, a tehet sebb réteg tudja már, a pénzt lehet dolgoztatni törvényes keretek közt. A pályakezd ket pedig meg lehet és kell tanítani arra, hosszú távon, éves szinten kisebb összegek befektetésével jelent s hozamokat lehet elérni. Az els dleges kör: vállalatvezet k, orvosok, ügyvédek, m vészvilág jelent s képvisel i, a politikai élet szerepl i. Életkor szerint: 35-t l felfelé. Célzott ügyfélkörünk a magánbefektet i kör, de nyitottak vagyunk a vállalati befektetésekre is. A vállalati befektetési szándék úgy gondolom, inkább a jöv ben fog fokozódni. Én speciális helyzetben vagyok, mert a rendszerváltás óta vállalkozóként dolgozom, ez egy ismertségi kört behatárol. Viszonylag jó potenciállal rendelkez ügyfélkörrel bírok. A bérrendszer ügyfélkörnél is azt tapasztalom, hogy megfelel szakértelemmel az új lehet ségek a szakszer megismertetésével nagyon jól koordinálható ez a magatartás. Életkorban: Van egy elkésett korosztály, aki most döbben rá úgy ötven körül, hogy nem lesz nyugdíja, pontosabban lesz nyugdíja, csak a gázszámlát sem tudja kifizetni. Van egy másik korosztály, aki nagyon fogékony, ha megismeri ezeket a formákat. hajtanak, t zsdéztek, t zsdéznek. k lazábbak, Ami igen jelent s lehet a jöv re nézve, az a pályakezd korosztálytól úgy 30 évesig, mert ket meg kell tanítani erre a takarékossági formára. 6. Az egyes életciklusokban hogyan változnak a befektetési szokások? A befektetési szokásokat az életkor és élethelyzet is befolyásolja. Az id sebbek konzervatívabbak, a fiatalok fogékonyabbak az új befektetési lehet ségekre általánosságban. Kortól függetlenül azonban sokan érdekl dnének, de igen jelent s az a hányad, amely befektetési célú összeget nem tud el teremteni. A rendszerváltási el tti korosztály, akik abban szocializálódtak, náluk az atombiztos befektetés jöhet szóba. Konzervatív szemlélet jellemzi ket, de persze vannak, akik kivételek. A fiatalabb korosztály körében lényegesen könnyebb a helyzet. k azok, akik megértik, megváltozott a világ és egy megváltozott világban a pénzkezelési és a befektetési szokások is megváltoztak. Nem feltétlenül a kor, de a korral összefüggésben van az is, minél id sebb valaki, annál merevebbek a befektetési szokásai. A fiatalabbak bátrabbak és azok is bátrabbak, akik sok pénz keresnek. Feleségem pedagógus, társai érdekl déssel hallgatnak, de hát nincs mit befektetniük. Míg van olyan kollégám, aki kétmilliót keres, így könnyedén dobálózik a pénzzel. 7. Milyen befektetési ismeretekkel rendelkeznek a befektet k? A tanácsadók körében általános az a vélemény, hogy az emberek nagyon tájékozatlanok a pénzügyi, befektetési lehet ségek tekintetében. Míg a vásárlásaikban rendkívül körültekint ek, a pénzügyek tekintetében lezserek, sokszor meggondolatlanok. Vásárláskor igyekeznek alaposan tájékozódni, a pénzügyek tekintetében azonban már kevésbé jellemz ez a körültekint magatartás. Én itt nem különböztetnék meg cégvezet t és sima lakossági ügyfelet, mert körülbelül ugyanolyan módon képzetlenek ebben a történetben. Nem értik, mi az, hogy kamat és hozam, hogy mi az, hogy THM, és olyan hiteleket vesznek fel, ahol akár 476%-os THM is megy, ilyen alapvet dolgokkal nincsenek tisztában. Autót tudunk vezetni, használunk mindenféle nagy érték számítógépet, fogyasztunk korszer dolgokat, a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatban pedig kb. rendszerváltás el tti állapot van, az embereknek fogalmuk sincsen arról, miért dolgoznak, mi az a cash flow, hogy egy családi cash 70

7 flownak a megtervezése mennyire fontos, hogy lássam a szezonális kiadásokat, az állandó kiadásokat, változó kiadásokat. Azért nem csinálják az emberek, mert nem tudják, ez az oktatási rendszerb l fakadó rendkívüli hiányosság. 8. Lojálisak az ügyfelek a kiválasztott szolgáltatóhoz? A vélemények megoszlanak, de a többség véleménye szerint az emberek nem lojálisak. A pénzintézet kiválasztásának inkább olyan szempontjai vannak, hogy közel legyen, legyen megfelel parkolási lehet ség. Én úgy gondolom, hogy nem lojálisak, én nem találkoztam olyan ügyféllel, aki a pénzintézetekkel, akikkel dolgozik, maximálisan elégedett lenne. Általában nem tudják megmondani, miért azzal a pénzintézettel állnak kapcsolatban. Nem alakult ki nálunk a szolgáltató felé a bizalom. Nyugat-Európában ez jóval nagyobb. Úgy gondolom igen. 9. Mióta dolgozik tanácsadóként? A megkérdezettek egy-két éve vannak a szakmában. Az is jellemz, hogy korábbi, jól fizet, akár vezet beosztású munkahelyeket hagytak el a tanácsadói pálya kedvéért. Tavaly május óta, szeptembert l rendelkezem alaposabb ismeretekkel. Korábban vállalatokat vezettem. Nekem is sok mindent meg kellett tanulnom, pedig úgy érzem az átlagnál pénzügyileg képzettebb voltam. 10. Kit tart a tanácsadó cége konkurensének? A piacon természetes a verseny, új belép kre is lehet mindig számítani. A vélemények azonban megoszlottak a konkurenciát illet en. A magyar piacnak nagyon alacsony százaléka tanácsadói szempontból ellátott f s tanácsadó cégek, akik irodát tartanak fenn. Ha a kínált szolgáltatást nézem, nem lehet konkurense. 11. Melyek a tanácsadó cége er sségei, gyengeségei? A tanácsadók legfontosabb er sségként azt emelték ki, hogy nem standard termékeket kínálnak az ügyfeleknek, hanem az ügyfél céljaiból és anyagi lehet ségéb l levezetve személyre szabott befektetési megoldásokat ajánlanak. Az ügyfél nincs magára hagyva, a befektetései folyamatosan figyelemmel vannak kísérve. Gyengeségként megemlítették az emberi tényez t, amikor a tanácsadó nem rendelkezik megfelel képességgel ahhoz, hogy a kapott tudást az elvárt szinten alkalmazza. Nem törekszünk 30 ügyfélnél többre, ez úgy gondolom, nagy er sség. Itt nem tesznek az ügynöknek a hóna alá két valamit, amit mindenképpen el kell adni, hanem az ügyfél céljainak analizálásával keressük meg azokat a formákat, portfoliókat, ami neki a legel nyösebb. A másik dolog a nagyságrend, tapasztalat, amivel a piacon egyre versenyképesebbek vagyunk. A stratégia, az ösztönz rendszer, a függetlenség, a törvényesség és a bizalmon alapuló munkavégzés az nagyon ragyogóan ki lett találva. 71

8 12. Megítélése szerint mennyire ismert a cége tevékenysége a vállalati és magánbefektet k körében? A vélemények egyeztek, nem kell még a cég ismertsége, annak ellenére, hogy az utóbbi id ben komoly el relépés történt marketing vonalon. E területen azonban még sokat kell tenni, az ismertség könnyítené a tanácsadók munkáját. Könnyebb az ügyfelet ismert cég irányába megnyerni. Magánbefektet k felé elindult egy komoly brandingelés, látszik is az embereknél, amikor beszélgetünk err l már hallottam, már láttam. A vállalati szektor felé kevésbé ismert még, mert a munkatársak els sorban a magánbefektet k felé fordultak. A cég egyre jelent sebb PR lépéseket tesz az ismertség felé. Nem nagyon ismert, hallani már hallott róla, de csak elhajtotta azt, aki jött hozzá. Most a reklám feljebb tette a vev piramisában a céget. Teljesen ismeretlen a magánbefektet k körében. A tanácsadókkal folytatott interjúk legfontosabb tapasztalatai Az emberek hiányos pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek, amely az oktatási rendszer ez irányú hiányosságaiból, valamint múlt hagyományaiból adódik. Az interjúkból azonban az is kiderült, az emberek megfelel tájékoztatás alapján készek megváltoztatni korábbi befektetési magatartásukat, érdekl dnek az új lehet ségek iránt. Jelenleg még a rövid távú szemlélet a jellemz a befektetésekkel kapcsolatban, a befektet k számára a legfontosabb a biztonság. A MAGÁNBEFEKTET KKEL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK LEGFONTOSABB SZEMELVÉNYEI 1. Melyek a legfontosabb céljai a befektetéseivel? A megkérdezettek többsége saját anyagi biztonságát kívánja megteremteni, nyugdíjas éveir l gondoskodni, illetve gyermekét segíteni befektetéseivel. Van, amit felhasználok rögtön, mert olyan típusú a befektetés, és van, amit kés bb, a nyugdíjazásom utáni id szakra szánok, illetve amikor majd szükségem lesz rá. Amíg az ember rendes keres képes, addig nem kell felhasználni a tartalékait. 2. Melyek az Ön elvárásai a befektetésekkel kapcsolatban? A befektet k legfontosabb szempontjai: biztonság, megfelel hozam, hozzáférhet ség, rugalmasság. Hozam az els, a második a mobilizálhatóság, viszonylag biztonságos legyen. Ha már nem nyer az ember, legalább ne bukja el a befektetett pénzt. Lehet legbiztonságosabb legyen, és rugalmas legyen. A jelenlegi legjobb konstrukció legyen. 3. Milyen szempontokat vesznek figyelembe a döntéshozatal során? A befektet k fontos szempontnak tartották, mely cég áll a befektetés mögött, milyen múltja van Magyarországon, hogyan m ködik. További fontos szempont a likviditás, a hozam mértéke, a futamid hossza. Mennyire lehet hozzányúlni, amikor szükségem van rá, mekkora lesz a hozama el reláthatólag. Megnézem, melyik cégr l van szó. Mit engedhetek meg magamnak és abból, amit megengedhetek magamnak, mi az a legjobb, amit ki tudok hozni. 72

9 4. A bizonytalan gazdasági helyzet visszafogja Ön szerint a befektetési kedvet? A megkérdezettek többsége szerint visszafogja a bizonytalan gazdasági helyzet a befektetési kedvet, de voltak, akik az ellenkez jét vallották. A vélemények jobban megoszlottak, mint a tanácsadók f körében. Tényleg nem fogják befektetni a pénzüket. Azért tudom, mert több helyr l ezt hallom. Olyan körökb l, ahol nem kis pénzekr l beszélünk. Nagyon, korábban is visszafogta. Ha bizonytalan a gazdasági környezet, ott csak a zavarosban halászik a befektet. A komoly befektet a biztos helyeket szereti, átlátható adórendszert, kiszámítható politikát, és átlátható befektetéseket keres. A rizikó Magyarországon jogi bizonytalanság. Itt, ebben az országban bármikor, egyik hétr l a másikra hozhatnak egy olyan törvényt, ami a szándékoknak simán keresztbe húz. Lásd kamatadó, nálunk a jogszabályi környezet éjjel-nappal változik. Nem fogja vissza, mert az emberek úgy gondolkodnak, hosszú távra valami biztonságosat teremtsenek meg maguknak. A nyugdíjhelyzet teljesen bizonytalan, senki sem tudja, mi lesz a nyugdíjakkal. Mindenki jobban teszi, ha saját maga gondoskodik róla. 5. Milyen id távban gondolkodik a befektetéseivel kapcsolatban? A tanácsadók tapasztalata szerint a befektet k rövid távban gondolkodnak. A magánbefektet k, akikkel az interjú készült, többnyire már rendelkeznek befektetésekkel, megismerték az új, korszer bb befektetési lehet ségeket. Tudják, hagyni kell id t, hogy a pénzük dolgozzon, ezért a válaszadók többsége évben gondolkodik. Kevés volt a kivétel. Egy-két évben már nem tudok gondolkodni, saját tapasztalataim alapján is 5 év, ami igazán mérhet, amikor már történnie kell valaminek. Én hosszú távban gondolkodom, 15 év lenne az ideális, de 20 évben kell gondolkodnom, mert kb. akkor leszek nyugdíjas. 6. Milyen pénzügyi megoldásokat alkalmaz? Nagyon sokféle megoldást említettek a befektet k. Bankbetétek, biztosítások, részvények, kötvények, biztosítással kombinált életbiztosítások, ingatlanbefektetések. Volt olyan is, aki a bizonytalan helyzet miatt csak külföldön fektet be. 7. Mely pénzintézetekkel állnak kapcsolatban? Szinte valamennyi bankot megemlítették az interjúalanyok. Az OTP volt az, amelyet kivétel nélkül mindenki megemlített. Az interjúkból az is kiderült, a megkérdezettek nem egy, hanem két, három pénzintézettel állnak kapcsolatban. 8. Mi alapján döntik el, hogy kipróbálnak-e új megtakarítási formákat? A válaszadók fontosnak tartották az ajánló (tanácsadó) személyét, a megtakarítási forma kondícióit. Természetesen a befektetésekkel kapcsolatos elvárásokat itt ismét megemlítették: biztonság, hozam, rugalmasság. Egyéb szempontot is mondtak: A szakmai körökb l származó bels súgások számítanak. 9. Az ajánlat és a döntéshozatal megtétele között általában mennyi id telik el? A válaszadók közt jelent s volt az eltérés. Volt, akinek fél óra elég a döntés meghozatalához, míg mások két-három hónapot említettek. 73

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

A hazai lakástakarékpénztári. piac elemzése a verseny és a növekedés szempontjából. 2014. április 30.

A hazai lakástakarékpénztári. piac elemzése a verseny és a növekedés szempontjából. 2014. április 30. A hazai lakástakarékpénztári piac elemzése a verseny és a növekedés szempontjából 04. április 30. Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Múlt. Elemzés. Cégbemutató. Folyószámla Balesetbiztosítás KGF B Hitel Lakás Gyermek Nyugdíj. 20 év. Elemzés logikai felépítése

Múlt. Elemzés. Cégbemutató. Folyószámla Balesetbiztosítás KGF B Hitel Lakás Gyermek Nyugdíj. 20 év. Elemzés logikai felépítése Elemzés Elemzés logikai felépítése 1. Bizalomkiépítés és Cégbemutató 2. Elemző képek: 9kép 3. Múlt: ügyfél meglévő programjainak tisztázása 4. Jövő: ügyfél jövőbeni céljainak letisztázása 5. Védelem: meglévő

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

legsikeresebb teljesítményének hátterében? Mi áll a világ iskolai rendszerei 2007.szeptember

legsikeresebb teljesítményének hátterében? Mi áll a világ iskolai rendszerei 2007.szeptember Mi áll a világ iskolai rendszerei legsikeresebb teljesítményének hátterében? 2007.szeptember Vezetoi összefoglaló Az oktatási reform a világ majd minden országában kiemelt fontosságú feladat. Ám hiába

Részletesebben

Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen

Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen FENARETE Program Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen Írta Pierfranca Borlone és Grazia Macchieraldo A magyar változatot szerkesztette: Forrai Judit Kiadja A Szex Edukációs Alapítvány

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Czakó Ágnes: Vállalkozások, pénzügyek, innováció

Czakó Ágnes: Vállalkozások, pénzügyek, innováció Czakó Ágnes: Vállalkozások, pénzügyek, innováció Készült az MSZT 2010. éves konferenciájára, Pénzügyi kultúra szekció. 1. Innováció és kkv-finanszírozás Dolgozatunkban, melynek empirikus anyaga a BCE Nonprofit

Részletesebben

Nemzeti Jelentés Magyarország

Nemzeti Jelentés Magyarország Nemzeti Jelentés Magyarország Olga Toth, Katalin Robert SUMMARY A projekt társfinanszírozója az Európai Bizottság Daphne III "Justice, Freedom and Security" programja volt. Koordinátor: German Police

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére Írták: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsanna, Gazsó Ferenc, Gyenei Márta BKE Szociológia és Szociálpolitika

Részletesebben

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról kutatási jelentés 2013. június A kutatásban résztvevő szervezetek: Állami Számvevőszék Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Econventio

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS HATÁSA A LAKOSSÁG HOSSZÚ TÁVÚ MEGTAKARÍTÁSAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 3. szám 2011. augusztus Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Németh Ildikó Okleveles közgazdász A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

Luttenberger Zoltán. Pénzügyi Tervezés 2011

Luttenberger Zoltán. Pénzügyi Tervezés 2011 Luttenberger Zoltán Pénzügyi Tervezés 2011 Pénzügyi Tervezés 2011 Bevezető Mi a pénzügyi tervezés? Ki a jó pénzügyi tervező? Ezekre a kérdésekre a Pénzügyi Tervezés 2011 elektronikus könyv választ ad az

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása

A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása Szakdolgozat Hutvágner Ivett Biztosítási és pénzügyi matematika MSc Aktuárius szakirány Témavezet : Viszkievicz András Aktuáriu.s elemz Aegon Magyarország

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat

Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat . FEJEZET Joó András, Pintér Zoltán A pénzügyekrôl és a bankokról tudatosan Bevezetés: Ki szereti a bankokat? Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat A bankokat ugyanis nem szeretjük. Mert alapvetôen

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben