Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA"

Átírás

1 Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA Az átlagember feltételezésünk szerint ma Magyarországon magasabb életszínvonalon él, mint megtehetné. Napjaink fogyasztója gyakran akkor is a vásárlás mellett dönt, ha a rendelkezésre álló pénzforrás sz kös, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésére. Azaz a pénzzel mindenki tud bánni, legalábbis ami az elköltését illeti. De mi a helyzet a befektetések, a pénzügyi kultúra területén? Megvan-e az érdekl dés, a bizalom az emberekben, hogy pénzüknek is megadják, ami jár? El adásunkban arra vállalkozunk, hogy a magyar befektet i gondolkodásmóddal kapcsolatos saját kutatásunk eredményeit bemutassuk. A kutatás célja annak együttes vizsgálata, hogyan látják a befektetési tanácsadók, és hogyan a befektetésekt l idegenked k és a befektet k a magyar pénzpiaci lehet ségeket. Rávilágítunk a megtakarítási formák kedveltségi sorrendjére, a befektetésekkel kapcsolatos félelmekre és várakozásokra. Természetesen el adásunk során bemutatjuk a közötti befektetési eredmények magyarországi alakulását, és a jöv pénzpiaci várakozásait. Nemzetközi kitekintést is adunk a befektet i magatartás legf bb jellemz ir l. Egy független pénzügyi tanácsadó cég munkatársaiként megosztjuk tudásunkat, szerzett tapasztalatainkat a magyar befektet i szokásokkal, magatartással kapcsolatban. Szakmánk alapja a kölcsönös bizalom az ügyfél és tanácsadó közt, hiszen teljes képet kell kapnunk az ügyfél pénzügyeit, jöv ben megvalósítandó céljait illet en. A második lépés annak eldöntése, tudunk-e hosszú távon együttm ködni. Ha igen, kezd dhet a munka, melynek kiindulópontja az analízis. Felmérjük az ügyfél jelenlegi vagyoni helyzetét és jövedelemforrásait, kiadásait, és közösen meghatározzuk megtakarításait. Fontos, hogy megtudjuk, milyen céljai vannak a jöv ben. Mi mindent szeretne elérni a következ 1-2, 5, 10, 20 évben, aminek pénzügyi vonzatai lehetnek. Az analízis során kiderülhet, a probléma megoldhatatlan, akkor nem tudunk segíteni. A legtöbb esetben azonban el teremthet k a célokhoz rendelt összegek. A sikeres együttm ködés feltétele, hogy a tanácsadó optimális pénzügyi megoldást tudjon ajánlani, melyet az ügyfél elfogad, megvalósít. Tapasztalatunk, hogy az átlagember ma Magyarországon magasabb életszínvonalon él, mint megtehetné. Vagyis az emberek többsége úgy véli, hogy az adottnál magasabb kategóriába kellene tartoznia, és ezért mindent meg is tesz a kiadási oldalon. Az emberek egyre jobbra, egyre modernebbre vágynak, keresik a lehet legjobb megoldásokat, hogy életüket még kényelmesebbé, kellemesebbé tegyék, lehet leg hosszú távon. Emellett fellelhet a vegyünk egy olyat, mert a szomszédnak is van, és most akciós gondolkodásmód is. Napjaink fogyasztója gyakran akkor is a * BGF Kereskedelem és Marketing Intézet, Marketing intézeti tanszék, f iskolai adjunktus, PhD-hallgató. ** ÉPINFORM Kft. ügyvezet, BGF Külkereskedelmi F iskolai Kar, címzetes f iskolai docens. 65

2 vásárlás mellett dönt, ha a rendelkezésre álló pénzforrás sz kös, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. Azaz a pénzzel mindenki tud bánni, legalábbis ami az elköltését illeti. Természetesen a reklámipar is azon dolgozik, hogy ügyfelünk minél többet költsön, hallgasson a hívó szóra, azaz késlekedés nélkül költsön, költsön és költsön, lehet leg most és nem kés bb. Pedig a pénzért keményen kell dolgozni. Évekig tanulunk, hogy megfelel munkát találjunk, majd hosszú évtizedekig dolgoznunk, hogy pénzt keressünk. Azt azonban nem tanuljuk meg id közben, hogyan bánjunk okosan a pénzünkkel. Ennek a gondolkodásnak a gyökere a rendszerváltás el tti id kben rejlik, amikor nem beszélhettünk pénzr l, gazdagságról, hiszen ezekben az években a felhalmozás és megtakarítás társadalmilag elítélend volt. Nem is nagyon nyílt lehet ség megtakarításokra. Az emberek a gondoskodást inkább az államtól várták. Id közben azonban nagyot változott a világ, de a gondolkodásmód még nem. A nyugdíjas kor biztonsága mára már teljesen elt nt. Az id skorúak, nyugdíjasok társadalmi részarányának növekedése a világon majdnem mindenhol problémát jelent, így Magyarországon is. Az öreged népesség és a velük öreged, elavult nyugdíjrendszer kett s hatással van a befektetési piacra. Egyrészt a minimális nyugdíjak miatt egyre inkább alacsony fizet képesség piacon kell boldogulniuk a különböz befektetési konstrukciókat ajánlóknak, az emberek egyre kevésbé rendelkeznek befektetni való t kével. Másrészt viszont, mint sok más európai országban, Magyarországon is igyekeznek megreformálni az elavult rendszert, az állami gondoskodás visszaszorításával. Ez a közeljöv ben növelheti a háztartások befektetési kedvét a különböz nyugdíj megtakarításokba ban a Generali Providencia megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet felmérést készített arról, hogy a magyar, aktív korú népesség hogyan készül nyugdíjas éveire. Az eredmények szerint az aktív korú lakosság tájékozatlan a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. 44% tudja csak, hogy jelenleg 62 éves a nyugdíjkorhatár. Ennél jóval kevesebben tudják, hogy a munkaadók mennyi nyugdíjjárulékot fizetnek. A nyugdíj kiszámításának módja minden nyugdíj el tt állót nagyon komolyan érint, mégis csak 39% tudja, hogy szolgálati idejüknek melyik szakasza alapján fogják megállapítani a nyugdíjuk mértékét. A 45 évesnél id sebb korosztály 38% nyugdíjazása után könnyen kerülhet súlyosan nehéz anyagi körülmények közé és, ez az a csoport, amelynek nincsen semmilyen komolyabb megtakarítása, nem vesz részt az öngondoskodás formáiban és olyan alacsony a jövedelme, illetve olyan mértékben származik a szürkegazdaságból, hogy nyugdíjuk valószín leg nagyon alacsony lesz. Ebbe a két csoportba tartozók az átlagnál nagyobb arányban tervezik, hogy a nyugdíj mellett is dolgozni fognak, azonban egészségi állapotukat rosszabbnak ítélték meg, mint a többiek. Mi a helyzet a befektetések, a pénzügyi kultúra területén? Megvan-e az érdekl dés, a bizalom az emberekben, hogy a pénzüknek is megadják, ami jár? Ha a fogyasztói magatartásra jellemz a hosszú távú személet, miért jellemz a pénzügyi elképzelésekre a rövid távúság, a halogató magatartás. Sok háztartás rendelkezik szabad kapacitással, vagy a forrás el teremthet lenne, mégsem keresik az optimális pénzügyi megoldásokat. A magyarok megtakarításainak szerkezete még jelent sen eltér a fejlettebb pénz- és t kepiaccal rendelkez országokétól. A GfK Custom Research Worldwide és a Wall Street Journal tanulmánya szerint, míg az Atlanti-óceán keleti partján a viszonylag alacsony hozamot kínáló rövid lejáratú betéteket, valamint az életbiztosításokat kedvelik a befektet k, addig a tengerentúlon a t zsdei értékpapírok, így a részvények és részvényalapok lényegesen népszer bbek. Magyarországon a helyzet hasonló képet mutat, mint Közép-Kelet-Európában: kiemelked en magas azok aránya, akik pénzüket egyik befektetési típusba sem fektetik. Jelenleg a feln tt korú lakosság kétharmadánál keletkezik pénzügyi megtakarítás els sorban rövid lejáratú betétekbe, illetve életbiztosításokba történ invesztálás révén- részvényekbe és befektetési alapokba hazánkban a lakosság alig 1%-a fektet pénzt. 66

3 A BEFEKTETÉSI SZOKÁSOKBAN A JÖV BEN A KÖVETKEZ VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK n fog ugrani a magyar háztartások külföldi befektetésekben Egyre az részben az értékpapír-piaci befektetéseket kombinálják. Az eurózónához történ jöv beni csatlakozás azt eredményezi, hogy a befektet k már nemcsak forintban, hanem egyre inkább euró-befektetésekben is gondolkoznak. Valószín síthet, hogy meg rzött vagyona. Magyarországon visszaszorulóban van az állami gondoskodás mind a nyugdíjak, mind az egészségügy területén. Ez megnövelheti majd a háztartások befektetési kedvét a különböz nyugdíj-megtakarításokba és egészségpénztárakba. úgynevezett strukturált alapok népszer sége, amelyek részben az árut zsdei, A hazai gazdaságpolitikai intézkedések (a stabilizációs csomag és a konvergencia program keretében hozott intézkedések) következtében kialakuló t kehiány miatt némileg más irányú befektetésekre számíthatunk a jöv ben. Érdemes megfogadni a professzionális befektet k tanácsát, miszerint kockázatos egy-egy instrumentumba fektetni pénzünket. Aranyszabálynak számít a diverzifikáció, vagyis a kockázatok megosztása több befektetési alternatíva között. Mindez a kis befektet k számára a befektetési alapok révén oldható meg legkönnyebben, mivel ezek portfoliója a által leginkább preferált részvény-, kötvény-, ingatlanalapokat tartalmazza júliusában került aláírásra a t kejövedelmeket terhel 20%-os kamat- és árfolyam nyereségadóról szóló törvény, mely szeptember 1-én lépett hatályba és gyökeres változásokat idézett el a hazai befektetési piacon. A törvény egyetlen kibúvót tett lehet vé a befektetni szándékozók számára: akik a fordulónap el tt fektették be pénzüket, az els kamatfizetés idején még 0 százalékos kulcs szerint adóznak, akik pedig hosszú távú életbiztosítással kombinált befektetésekbe tették pénzüket, azoknak nem kell árfolyam nyereségadót fizetniük. Nem véletlen tehát, hogy augusztus 31-ig korábban soha nem látott mérték t kebeáramlást regisztrálhattak a különböz befektetési alternatívák tekintetében. (Szakért i becslések szerint milliárd nagyságrendr l van szó.) E t kemozgások haszonélvez je és nyertese els sorban a befektetési-alap piac lett. A befektetési alapokba mintegy 295 milliárd forint friss t ke érkezett augusztusban, derült ki a Befektetési Alapkezel k és Vagyonkezel k Magyarországi Szövetségének összesítéséb l. A BAMOSZ közleménye szerint az alapok összvagyona a hónap végén 2048 milliárd forintot tett ki. A bankok is mindent megtettek, hogy a kínálkozó kiskaput ügyfélkörük b vítésére használják, egymás után emelték fel betéti kamataikat, ismerve, a befektet k általában a kevésbé kockázatos megoldásokat keresik. A nagy kamatadó-kerül augusztus elmúltával azonban lényegében minden kiskapu bezárult. Mindazonáltal nem valószín, hogy a befektetések mennyisége nagymértékben vissza fog esni a szeptember 1-ét követ id szakban. A következ egy-két hónapban kevesebb befektet re fogunk számítani, de véleményünk szerint a befektetések mennyisége néhány hónap múlva vissza fog térni a normál kerékvágásba. A megtakarítások körültekint kezelésének megértése minden háztartás létérdeke. Ha nem akarunk id s korunkban állami nyugdíjból alacsony életszínvonalon teng dni, ha nem akarjuk, hogy betegség esetén perifériára sodródjunk, ha gyerekeinknek a legkorszer bb oktatási-képzési formákat szeretnénk biztosítani, aktív keres korunkban jelent s tartalékot kellene képeznünk. A magyarországi befektetési piac számos lehet séget kínál a háztartásoknak, azonban még kevesen használják ki. Inkább tájékozatlanságból adódik, hogy a befektet k tartanak a kockázatosabb, de ugyanakkor magasabb hozamot ígér konstrukcióktól. Saját kutatásunkban arra kerestük a választ, hogyan látják a befektetési tanácsadók, és hogyan a befektetésekt l idegenked k és a befektet k a magyar pénzpiaci lehet ségeket. Rávilágítunk a megtakarítási formák kedveltségi sorrendjére, a befektetésekkel kapcsolatos félelmekre és várakozásokra. 67

4 A KUTATÁS MÓDSZERTANA A kutatást július 15. és szeptember 30. között folytattuk. Kvalitatív és kvantitatív kutatást végeztünk. Mélyinterjúk keretében pénzügyi tanácsadókat, magánbefektet ket kérdeztünk meg. Hat tanácsadóval készítettünk interjút, valamennyi férfi, év közötti korú, egyetemi végzettség, áltagban 2 éve dolgoznak ezen a területen. 10 magánbefektet vel történt beszélgetés a témában. Diák, nyugdíjas, vállalkozó, alkalmazott, vállalati vezet is volt a megkérdezettek közt. Iskolai végzettségük tekintetében a legtöbben érettségivel rendelkeztek, a kisebb hányad pedig f iskolai, egyetemi végzettséggel. A kvantitatív kutatás önkitölt s kérd ív (online rlap) segítségével történt. Az ÉPINFORM HÍR- LEVÉL címlistájára szeptember 19-én rendkívüli hírlevelet küldtünk ki. A címzettek száma volt nem kézbesíthet válasszal jött vissza. Így an kapták meg a kérd ívet. 162 válasz érkezett, melyb l 156 volt értékelhet. Ez 1,15%-os visszaérkezési arányt jelent. A VIZSGÁLAT EL TT MEGFOGALMAZOTT HIPOTÉZISEK H1: A hazai pénzügyi kultúra alacsony színvonalú, az emberek tájékozatlanok a befektetési lehet ségeket illet en. H2: A bizonytalan gazdasági helyzet a befektetési kedvet visszafogja. H3: Az euróra történ jöv beni áttérés miatt a forint alapú befektetéseket fenntartással fogadják a befektet k. H4: Az emberek az alacsony, de fix kamat miatt el nyben részesítik a bankbetéteket részvényalapokkal szemben. H5: A befektet k rövidtávban gondolkodnak, idegenkednek a hosszú távú befektetésekt l. H6: Az emberek pénzintézetet nem szakmai, hanem kényelmi szempontból választanak. A TANÁCSADÓKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK LEGFONTOSABB SZEMELVÉNYEI 1. Véleménye szerint a bizonytalan gazdasági helyzet a befektetési kedvet visszafogja? A tanácsadók többségének véleménye szerint a befektetési kedvet a bizonytalan gazdasági helyzet nem fogja vissza, de van olyan tapasztalat is, hogy ilyenkor elbátorodnak az emberek, minél bizonytalanabb a helyzet, annál passzívabb a befektetési magatartás. A bizonytalan gazdasági helyzet a befektet kre nagyon er s nyomást gyakorolt, hogy olyan befektetéseket használjanak, amely mögött komoly portfolió menedzsment áll. Most, hogy válságról beszélünk a gazdaságban, mindenki kezdte keresni azokat a lehet ségeket, amelyek számára elérhet ek, megemészthet ek. Ebben a periódusban valóban lényegesen jobban b vült az ügyfélkörünk, mint az azt megel z n id szakban. A statisztikák szerint több a megtakarítás, ha a bizonytalanság. Az emberek, ha jólétben vannak, akkor bátrabban költekeznek. A barátaim szerint viszont pont fordítva m ködik, k, azt mondják, hogy minél bizonytalanabb a helyzet annál kevésbé mernek az emberek befektetni. 2. Melyek a vállalati és melyek a magánbefektet k legf bb céljai, elvárásai, szempontjai a befektetésekkel kapcsolatban? A befektet k a biztonságot tekintik els dleges szempontnak, de ezzel együtt magas hozamot is várnak, már rövidtávon. Érzelmi alapon is születhet döntés, sokan szoronganak a pénzügyileg bizonytalan jöv t l, ezért keresik a megfelel befektetési lehet ségeket. Még sok id kell ahhoz azonban, hogy az emberek tudatosan foglalkozzanak t keképz programokkal, megértsék azok m ködését, elfogadják azokat. A tanácsadók ügyfeleinek 90-92%-a lakossági ügyfél, e területen tehát nagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek, mint vállalati körben. A vállalati ügyfélkör várhatóan a jöv ben fog jelent sen emelkedni. 68

5 A lakossági ügyfeleknél a legfontosabb a befektetés biztonsága. Szeretnének minél rövidebb id tartamban gondolkodni, de a biztonság és rövid id tartam nagyon ritkán párosul. Már holnap legyen 50%-os hozam. A magánbefektet ket mentálisan kell rendbe tenni. Az Angliában bevezetett klasszikus el takarékossági és t kegy jt programokat veszem alapul. Ez a magyar gondolkodástól idegen, mert rövidtávon gondolkodik. Volt egy paternalista állam, amely gondoskodott az emberekr l és lett bel le egy olyan nyugdíj, amib l meg lehetett élni, ezt megszokták az emberek. Én úgy gondolom egy generáció kérdése még az, hogy mondjuk egy pályakezd nél triviális legyen, hogy egy minimális összeg f el takarékosságot már akkor nyisson, hogy, majd az életpálya végén ez megnyugtató legyen. A magánbefektet knél a szorongások (mi lesz velem, mi lesz a gyerekemmel, mi lesz a nyugdíjammal) a motiváló tényez k. A vállalati befektet knél a cél, hogy az eredménytartalék képzés jó helyen legyen, olyan helyen legyen, hogy ezalatt az id periódus alatt a lehet legtöbb pénzt lehessen bel le kihozni. 3. Milyen id távban gondolkodnak a (magán és vállalati) befektet k? Mind a magán-, mind a vállalati befektet i körre jellemz a rövid távú gondolkodás. A tanácsadók azonban arra is rávilágítottak, ez a szemlélet inkább tájékozatlanságból, a múlt hagyományaiból fakad, ha megismerik az ügyfelek a hosszú távban gondolkodás el nyeit, változtatnak korábbi befektetési szokásaikon. A lakossági befektet knek nincs meg ma még az a pénzügyi kultúrája, ami Nyugat- Európában már általános. A tanácsadónak a felel ssége, hogy meg tudja értetni ezekkel az emberekkel, hogy évi pár százezer forintokból akkor lehet jelent s vagyonokat csinálni és jelent s tartalékot képezni, ha ennek hagynak megfelel id t. A t kegy jt programok, amelyek minimum 10 évet feltételeznek, hogy az összes el nyük kihasználható legyen, de optimálisan 20 évre kell el re tekinteni. Ezek a dolgok nagyon nehezen mennek át a köztudatba. Bár meglep egy-egy ügyféllel való találkozáskor, hogy milyen jelent s pénzeszközök vannak forgalomban, és megfelel és valóban szakszer F tanácsadással ezek jól koordinálhatók. A magyar embernek a három év már távoli stratégiai távnak számít. Megbuktak üzleteim, mert ennél hosszabb id ben nem gondolkodnak. Vállalati befektet : 5-10 év távlatában gondolkodik, de inkább 5 a jellemz. szempont, hogy rugalmasan kezelhet legyen a pénze. De a meglév adó- és TB-jogszabályok alapján nem is vállalkozik arra, hogy 5 évnél nagyobb távlatban próbálkozzon látni. A vállalkozók még egy évre sem mernek tervezni. 4. Az euró tervezett bevezetése hogyan befolyásolja a befektetési szokásokat? Megoszlanak a vélemények. Az emberek többsége még nem gondolkodik euróban, a gazdasági élet vezet i körében azonban élénkebb az érdekl dés az euró alapú befektetések iránt. A forint árfolyamgyengülése miatt is n het az érdekl dés az eurós befektetések irányába. A cég felkészült, kedvez befektetési lehet ségek már vannak az euróban gondolkodó befektet k számára is. Senki nem tudja, hogy az euró mit fog eredményezni, az emberek általában még nem is gondolkodnak ebben a dologban. Még messze van a bevezetés, de úgy gondolom az euró alapú befektetések irányába fogják terelni a befektetéseket. Már most is jelent s az érdekl dés, a gazdasági elithez tartozó menedzsment és befektetési kör már ezeket a befektetési formákat keresi. k régen Svájcban gondolkodtak, de ma már van lehet ség itthon is. 69

6 5. Kik alkotják és milyen arányban az ügyfélkörét? A tanácsadók ügyfélkörét bizalmi alapon az ismeretségi kör és e kör ajánlásai alkotják. A középkorúak érzik az öngondoskodás kényszerét, a tehet sebb réteg tudja már, a pénzt lehet dolgoztatni törvényes keretek közt. A pályakezd ket pedig meg lehet és kell tanítani arra, hosszú távon, éves szinten kisebb összegek befektetésével jelent s hozamokat lehet elérni. Az els dleges kör: vállalatvezet k, orvosok, ügyvédek, m vészvilág jelent s képvisel i, a politikai élet szerepl i. Életkor szerint: 35-t l felfelé. Célzott ügyfélkörünk a magánbefektet i kör, de nyitottak vagyunk a vállalati befektetésekre is. A vállalati befektetési szándék úgy gondolom, inkább a jöv ben fog fokozódni. Én speciális helyzetben vagyok, mert a rendszerváltás óta vállalkozóként dolgozom, ez egy ismertségi kört behatárol. Viszonylag jó potenciállal rendelkez ügyfélkörrel bírok. A bérrendszer ügyfélkörnél is azt tapasztalom, hogy megfelel szakértelemmel az új lehet ségek a szakszer megismertetésével nagyon jól koordinálható ez a magatartás. Életkorban: Van egy elkésett korosztály, aki most döbben rá úgy ötven körül, hogy nem lesz nyugdíja, pontosabban lesz nyugdíja, csak a gázszámlát sem tudja kifizetni. Van egy másik korosztály, aki nagyon fogékony, ha megismeri ezeket a formákat. hajtanak, t zsdéztek, t zsdéznek. k lazábbak, Ami igen jelent s lehet a jöv re nézve, az a pályakezd korosztálytól úgy 30 évesig, mert ket meg kell tanítani erre a takarékossági formára. 6. Az egyes életciklusokban hogyan változnak a befektetési szokások? A befektetési szokásokat az életkor és élethelyzet is befolyásolja. Az id sebbek konzervatívabbak, a fiatalok fogékonyabbak az új befektetési lehet ségekre általánosságban. Kortól függetlenül azonban sokan érdekl dnének, de igen jelent s az a hányad, amely befektetési célú összeget nem tud el teremteni. A rendszerváltási el tti korosztály, akik abban szocializálódtak, náluk az atombiztos befektetés jöhet szóba. Konzervatív szemlélet jellemzi ket, de persze vannak, akik kivételek. A fiatalabb korosztály körében lényegesen könnyebb a helyzet. k azok, akik megértik, megváltozott a világ és egy megváltozott világban a pénzkezelési és a befektetési szokások is megváltoztak. Nem feltétlenül a kor, de a korral összefüggésben van az is, minél id sebb valaki, annál merevebbek a befektetési szokásai. A fiatalabbak bátrabbak és azok is bátrabbak, akik sok pénz keresnek. Feleségem pedagógus, társai érdekl déssel hallgatnak, de hát nincs mit befektetniük. Míg van olyan kollégám, aki kétmilliót keres, így könnyedén dobálózik a pénzzel. 7. Milyen befektetési ismeretekkel rendelkeznek a befektet k? A tanácsadók körében általános az a vélemény, hogy az emberek nagyon tájékozatlanok a pénzügyi, befektetési lehet ségek tekintetében. Míg a vásárlásaikban rendkívül körültekint ek, a pénzügyek tekintetében lezserek, sokszor meggondolatlanok. Vásárláskor igyekeznek alaposan tájékozódni, a pénzügyek tekintetében azonban már kevésbé jellemz ez a körültekint magatartás. Én itt nem különböztetnék meg cégvezet t és sima lakossági ügyfelet, mert körülbelül ugyanolyan módon képzetlenek ebben a történetben. Nem értik, mi az, hogy kamat és hozam, hogy mi az, hogy THM, és olyan hiteleket vesznek fel, ahol akár 476%-os THM is megy, ilyen alapvet dolgokkal nincsenek tisztában. Autót tudunk vezetni, használunk mindenféle nagy érték számítógépet, fogyasztunk korszer dolgokat, a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatban pedig kb. rendszerváltás el tti állapot van, az embereknek fogalmuk sincsen arról, miért dolgoznak, mi az a cash flow, hogy egy családi cash 70

7 flownak a megtervezése mennyire fontos, hogy lássam a szezonális kiadásokat, az állandó kiadásokat, változó kiadásokat. Azért nem csinálják az emberek, mert nem tudják, ez az oktatási rendszerb l fakadó rendkívüli hiányosság. 8. Lojálisak az ügyfelek a kiválasztott szolgáltatóhoz? A vélemények megoszlanak, de a többség véleménye szerint az emberek nem lojálisak. A pénzintézet kiválasztásának inkább olyan szempontjai vannak, hogy közel legyen, legyen megfelel parkolási lehet ség. Én úgy gondolom, hogy nem lojálisak, én nem találkoztam olyan ügyféllel, aki a pénzintézetekkel, akikkel dolgozik, maximálisan elégedett lenne. Általában nem tudják megmondani, miért azzal a pénzintézettel állnak kapcsolatban. Nem alakult ki nálunk a szolgáltató felé a bizalom. Nyugat-Európában ez jóval nagyobb. Úgy gondolom igen. 9. Mióta dolgozik tanácsadóként? A megkérdezettek egy-két éve vannak a szakmában. Az is jellemz, hogy korábbi, jól fizet, akár vezet beosztású munkahelyeket hagytak el a tanácsadói pálya kedvéért. Tavaly május óta, szeptembert l rendelkezem alaposabb ismeretekkel. Korábban vállalatokat vezettem. Nekem is sok mindent meg kellett tanulnom, pedig úgy érzem az átlagnál pénzügyileg képzettebb voltam. 10. Kit tart a tanácsadó cége konkurensének? A piacon természetes a verseny, új belép kre is lehet mindig számítani. A vélemények azonban megoszlottak a konkurenciát illet en. A magyar piacnak nagyon alacsony százaléka tanácsadói szempontból ellátott f s tanácsadó cégek, akik irodát tartanak fenn. Ha a kínált szolgáltatást nézem, nem lehet konkurense. 11. Melyek a tanácsadó cége er sségei, gyengeségei? A tanácsadók legfontosabb er sségként azt emelték ki, hogy nem standard termékeket kínálnak az ügyfeleknek, hanem az ügyfél céljaiból és anyagi lehet ségéb l levezetve személyre szabott befektetési megoldásokat ajánlanak. Az ügyfél nincs magára hagyva, a befektetései folyamatosan figyelemmel vannak kísérve. Gyengeségként megemlítették az emberi tényez t, amikor a tanácsadó nem rendelkezik megfelel képességgel ahhoz, hogy a kapott tudást az elvárt szinten alkalmazza. Nem törekszünk 30 ügyfélnél többre, ez úgy gondolom, nagy er sség. Itt nem tesznek az ügynöknek a hóna alá két valamit, amit mindenképpen el kell adni, hanem az ügyfél céljainak analizálásával keressük meg azokat a formákat, portfoliókat, ami neki a legel nyösebb. A másik dolog a nagyságrend, tapasztalat, amivel a piacon egyre versenyképesebbek vagyunk. A stratégia, az ösztönz rendszer, a függetlenség, a törvényesség és a bizalmon alapuló munkavégzés az nagyon ragyogóan ki lett találva. 71

8 12. Megítélése szerint mennyire ismert a cége tevékenysége a vállalati és magánbefektet k körében? A vélemények egyeztek, nem kell még a cég ismertsége, annak ellenére, hogy az utóbbi id ben komoly el relépés történt marketing vonalon. E területen azonban még sokat kell tenni, az ismertség könnyítené a tanácsadók munkáját. Könnyebb az ügyfelet ismert cég irányába megnyerni. Magánbefektet k felé elindult egy komoly brandingelés, látszik is az embereknél, amikor beszélgetünk err l már hallottam, már láttam. A vállalati szektor felé kevésbé ismert még, mert a munkatársak els sorban a magánbefektet k felé fordultak. A cég egyre jelent sebb PR lépéseket tesz az ismertség felé. Nem nagyon ismert, hallani már hallott róla, de csak elhajtotta azt, aki jött hozzá. Most a reklám feljebb tette a vev piramisában a céget. Teljesen ismeretlen a magánbefektet k körében. A tanácsadókkal folytatott interjúk legfontosabb tapasztalatai Az emberek hiányos pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek, amely az oktatási rendszer ez irányú hiányosságaiból, valamint múlt hagyományaiból adódik. Az interjúkból azonban az is kiderült, az emberek megfelel tájékoztatás alapján készek megváltoztatni korábbi befektetési magatartásukat, érdekl dnek az új lehet ségek iránt. Jelenleg még a rövid távú szemlélet a jellemz a befektetésekkel kapcsolatban, a befektet k számára a legfontosabb a biztonság. A MAGÁNBEFEKTET KKEL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK LEGFONTOSABB SZEMELVÉNYEI 1. Melyek a legfontosabb céljai a befektetéseivel? A megkérdezettek többsége saját anyagi biztonságát kívánja megteremteni, nyugdíjas éveir l gondoskodni, illetve gyermekét segíteni befektetéseivel. Van, amit felhasználok rögtön, mert olyan típusú a befektetés, és van, amit kés bb, a nyugdíjazásom utáni id szakra szánok, illetve amikor majd szükségem lesz rá. Amíg az ember rendes keres képes, addig nem kell felhasználni a tartalékait. 2. Melyek az Ön elvárásai a befektetésekkel kapcsolatban? A befektet k legfontosabb szempontjai: biztonság, megfelel hozam, hozzáférhet ség, rugalmasság. Hozam az els, a második a mobilizálhatóság, viszonylag biztonságos legyen. Ha már nem nyer az ember, legalább ne bukja el a befektetett pénzt. Lehet legbiztonságosabb legyen, és rugalmas legyen. A jelenlegi legjobb konstrukció legyen. 3. Milyen szempontokat vesznek figyelembe a döntéshozatal során? A befektet k fontos szempontnak tartották, mely cég áll a befektetés mögött, milyen múltja van Magyarországon, hogyan m ködik. További fontos szempont a likviditás, a hozam mértéke, a futamid hossza. Mennyire lehet hozzányúlni, amikor szükségem van rá, mekkora lesz a hozama el reláthatólag. Megnézem, melyik cégr l van szó. Mit engedhetek meg magamnak és abból, amit megengedhetek magamnak, mi az a legjobb, amit ki tudok hozni. 72

9 4. A bizonytalan gazdasági helyzet visszafogja Ön szerint a befektetési kedvet? A megkérdezettek többsége szerint visszafogja a bizonytalan gazdasági helyzet a befektetési kedvet, de voltak, akik az ellenkez jét vallották. A vélemények jobban megoszlottak, mint a tanácsadók f körében. Tényleg nem fogják befektetni a pénzüket. Azért tudom, mert több helyr l ezt hallom. Olyan körökb l, ahol nem kis pénzekr l beszélünk. Nagyon, korábban is visszafogta. Ha bizonytalan a gazdasági környezet, ott csak a zavarosban halászik a befektet. A komoly befektet a biztos helyeket szereti, átlátható adórendszert, kiszámítható politikát, és átlátható befektetéseket keres. A rizikó Magyarországon jogi bizonytalanság. Itt, ebben az országban bármikor, egyik hétr l a másikra hozhatnak egy olyan törvényt, ami a szándékoknak simán keresztbe húz. Lásd kamatadó, nálunk a jogszabályi környezet éjjel-nappal változik. Nem fogja vissza, mert az emberek úgy gondolkodnak, hosszú távra valami biztonságosat teremtsenek meg maguknak. A nyugdíjhelyzet teljesen bizonytalan, senki sem tudja, mi lesz a nyugdíjakkal. Mindenki jobban teszi, ha saját maga gondoskodik róla. 5. Milyen id távban gondolkodik a befektetéseivel kapcsolatban? A tanácsadók tapasztalata szerint a befektet k rövid távban gondolkodnak. A magánbefektet k, akikkel az interjú készült, többnyire már rendelkeznek befektetésekkel, megismerték az új, korszer bb befektetési lehet ségeket. Tudják, hagyni kell id t, hogy a pénzük dolgozzon, ezért a válaszadók többsége évben gondolkodik. Kevés volt a kivétel. Egy-két évben már nem tudok gondolkodni, saját tapasztalataim alapján is 5 év, ami igazán mérhet, amikor már történnie kell valaminek. Én hosszú távban gondolkodom, 15 év lenne az ideális, de 20 évben kell gondolkodnom, mert kb. akkor leszek nyugdíjas. 6. Milyen pénzügyi megoldásokat alkalmaz? Nagyon sokféle megoldást említettek a befektet k. Bankbetétek, biztosítások, részvények, kötvények, biztosítással kombinált életbiztosítások, ingatlanbefektetések. Volt olyan is, aki a bizonytalan helyzet miatt csak külföldön fektet be. 7. Mely pénzintézetekkel állnak kapcsolatban? Szinte valamennyi bankot megemlítették az interjúalanyok. Az OTP volt az, amelyet kivétel nélkül mindenki megemlített. Az interjúkból az is kiderült, a megkérdezettek nem egy, hanem két, három pénzintézettel állnak kapcsolatban. 8. Mi alapján döntik el, hogy kipróbálnak-e új megtakarítási formákat? A válaszadók fontosnak tartották az ajánló (tanácsadó) személyét, a megtakarítási forma kondícióit. Természetesen a befektetésekkel kapcsolatos elvárásokat itt ismét megemlítették: biztonság, hozam, rugalmasság. Egyéb szempontot is mondtak: A szakmai körökb l származó bels súgások számítanak. 9. Az ajánlat és a döntéshozatal megtétele között általában mennyi id telik el? A válaszadók közt jelent s volt az eltérés. Volt, akinek fél óra elég a döntés meghozatalához, míg mások két-három hónapot említettek. 73

10 10. Az euró tervezett bevezetése hogyan befolyásolja a befektetési döntéseit? A válaszadók többsége nem gondolkodik még euró alapú befektetésekben. Volt ugyan, aki megemlítette, hogy elgondolkozott ezen a konstrukción is, de azután a forint alapú befektetés mellett döntött. 11. Ön milyen sajtóanyagokat, ill. kommunikációs formákat használ fel a befektetési döntések meghozatalánál? Több gazdasági újságot, internetes forrást említettek a megkérdezettek. Ezeken kívül: Reklám, hallomás, és utána megyek. A hirdetés, az szebb, mint a valóság, de az ember utána megy és megtalálja, amire szüksége van. Csak a kinti sajtót olvasom, azok megbízhatóak. (CASH FLOW) Sajtót nem, médiát nem, csak személyes tanácsokat fogadok el. A magánbefektet kkel folytatott interjúk legfontosabb tapasztalatai A befektet k számára a biztonság, a hozam és a rugalmasság a legfontosabb szempont. Akik már rendelkeznek befektetéssel, inkább hosszú távon gondolkodnak, megértették, hogy ahhoz, hogy megfelel hozamokat el lehessen érni, ahhoz legalább évben kell gondolkodni. A befektet k jelenleg inkább csak a forint alapú megtakarításokban gondolkodnak, de vannak, akik nyitottak az új és korszer euró alapú befektetési formák iránt is. KÉRD ÍV ÉRTÉKELÉSE BEFEKTETÉSI SZOKÁSOKRÓL, GONDOLKODÁSRÓL Az alábbiakban a feltett kérdésekre adott válaszok kiértékelését adjuk közre. Tapasztalataink szerint a válaszadók inkább a megtakarítók, takarékoskodók közül kerültek ki, tehát olyanok válaszoltak, akiknek a befektetésekhez inkább pozitív attit dje van. 1) Pénzét mire fordítja szívesebben? (Kérjük, állítsa sorrendbe!) A válaszadók szinte egyenl arányban választották a felkínált három lehet séget. (vásárlásra 30,7%, utazásra 30,7%, befektetésre megtakarításra 31,9%, egyéb 6,7%). A sorrendbe állítás eredményeként els a befektetés megtakarítás, második a vásárlás és harmadik az utazás. 2) Rendelkezik-e megtakarításokkal? A válaszadók 93,59%-a rendelkezik megtakarításokkal. 5,13% nem tud megtakarítani. 1,28%-ot nem érdeklik a befektetések. 3) Milyen pénzügyi befektetéseket ismer? A válaszadók jelent s része nem tudja mit jelentenek a pénzügyi befektetések. Reáliákat is ide sorolnak, úgy mint drágakövek, m kincsek, ingatlanok, üzlet (vállalkozás?), antikvitás, képz m vészeti alkotások. A legtöbben az értékpapírokat, részvényeket, kötvényeket, pénzpiaci alapokat említik. Második helyen a banki termékek szerepelnek. Az életbiztosítások a harmadik helyen vannak, de nem pontosították a válaszadók, hogy befektetéshez kötött vagy csak tisztán kockázati biztosításokra gondolnak. Ezután a t zsde, befektetési jegy, Unit Linked termékek, lakástakarék-pénztár és magánnyugdíj pénztár következnek. 4) Milyen jelleg befektetésekkel rendelkezik, hogyan takarékoskodik? (Többet is bejelölhet) Els helyre kerültek a banki termékek (20%). Ezután a hosszú távú életbiztosítások (17%), az ingatlanok, ingatlan részjegyek (15%), az önkéntes nyugdíjpénztár (14%), a befektetéshez kötött életbiztosítás (13%) következtek. 74

11 A tíz százalék alatti válaszok csoportjába kerültek a t zsdei értékpapírok (8%), a lakástakarékpénztár (5%), az egészségpénztár (5%), az állami értékpapírok (3%). 5) Mely pénzintézetekkel áll kapcsolatban? Válaszok az említés gyakoriságának százalékában. Pénzintézet Említés (%) Pénzintézet Említés (%) OTP Bank 22,09 CIB Bank 6,4 Budapest Bank 9,30 Citi Bank 5,81 MKB 8,14 K&H 5,23 Erste Bank 8,14 HVB Bank 4,65 Raiffeisen Bank 6,98 Takarékszövetkezetek 4,07 ING 6,40 6) Mi alapján választ pénzintézetet? Válaszok az említés gyakoriságának százalékában. Szempont Említés (%) Szempont Említés (%) a kondíciók ismeretében 23,81 rugalmasság 9,52 kiszolgálás 15,48 megbízhatóság 7,14 közelség, parkolás 13,10 elektronikus ügyintézés ajánlás 10,71 (online bank) 5,95 gyorsaság 9,52 megszokás 4,76 7) Milyen id távban gondolkodik a befektetéseit illet en? 1-2 év (26%), 10 évnél hosszabb id táv (22%), néhány hónap (18%), 6-10 év (18%), 3-5 év (16%). 8) Melyek a legfontosabb céljai a befektetéseivel? A gyermekeim anyagi biztonságának megteremtése (37%), öngondoskodást tükröz nyugdíj biztosítása (32%), vagyonképzés (28%), saját otthon megteremtése (3%). 9) Melyek a legfontosabb elvárásai a befektetésekkel kapcsolatban? A legfontosabb elvárás a biztonság (29%), a hozam (25%), hozzáférhet ség (20%). A rugalmasság szempontjai közül a befektet érdekei a jelent sebbek, (igazodjon az élethelyzetem változásaihoz) (16%), a piaci viszonyokhoz alkalmazkodás is jelent s, (igazodjon a piac változásaihoz) (10%). Egyidej leg nem oldható meg az összes pozitív ismérv, ezért diverzifikálok. 10) Jövedelmének kb. hány százalékát tudja megtakarítani havi szinten? Közel azonos arányt képvisel az els két válasz, 1-10% (34%) és 10-20% (33%). Harmadik a 20-50% (26%). Meglep az 50% felett jelent s aránya (7%). 11) Melyek a legf bb szempontjai a befektetési döntéshozatal során? A kérd ívet kitölt knek csak az 56%-a adott választ erre a kérdésre. Kiemelked en fontos a hozam (36,59%) és a biztonság (32,93%). A hozzáférhet ség (13,41%), a rugalmasság (9,76%). Az alacsony kockázat és a megbízhatóság egyforma súllyal (3,66%) szerepelt. Más szempontokat csak egy-egy alkalommal említettek. 12) Vannak-e félelmei, fenntartásai a befektetésekkel kapcsolatban? A válaszadók 30,1%-nak nincsenek félelmei. 69,9%-uk különféle félelmekr l számol be. Kiszámíthatatlan és tervezhetetlen kormányzati intézkedések. 75

12 Igen, a mai változó világban (napról-napra változik szinte minden), ez alól a pénzpiac sem kivétel, meggondolandó, hogy a leadózott jövedelemb l egyáltalán érdemes-e befektetni?! F leg szeptember 1-e után?! 13) A gazdasági helyzet befolyásolja az Ön befektetési gyakorlatát? Igen választ 74%, nem választ 26% adott. 14) Érdekl dik új, korszer bb befektetési formák iránt? Igen választ adott 60%, nem érdekl dik 21%. A válaszadók 19%-a érdekl dne, de nem tudja, honnan szerezze be az információkat. 15) Megnyugtatónak tartja befektetési gyakorlatát a jöv je szempontjából? A befektetési döntéseivel kapcsolatban elégedett 72%, míg 28% elégedetlen. 16) Pénzügyei tekintetében hogyan érzi magát? Pénzügyei megítélésében elégedett 44%, 37% vélekedik úgy, hogy jobban át kellene gondolnia a pénzügyeit, míg 19% bizonytalanságban érzi magát. 17) Az euró tervezett bevezetése befolyásolja a befektetési gondolkodását, döntéseit? A legjellemz bb válasz: igen, már van euró alapú befektetésem (34%), második helyen szerepel az igen, gondolkodom a lehet ségeken (24%), harmadik, hogy korainak tartja még ezen gondolkodni (22%) és nem foglalkozik vele (20%). 18) Honnan szerez információkat a befektetési lehet ségekr l, módokról? Internet (30%), gazdasági újságok (28%). Fontos információs forrás a baráti, családi kör (19%), a független pénzügyi tanácsadók (14%), hirdetések (9%). 19) Fontosnak tartaná, hogy saját független pénzügyi tanácsadó segítse a pénzügyi döntéseit? Erre a kérdésre 148 válasz érkezett. A többség igényli a pénzügyi tanácsadó segítségét (51%). 36% nem tart igényt tanácsadóra, míg 12% bezárkózik, nem tartozik senkire a pénzügyi helyzetem. 20) Vannak fenntartásai a pénzügyi tanácsadókkal kapcsolatban? A kérd ívet kitölt k közül csak 38 (24,35%) válaszolt erre a kérdésre. A válaszadók 71%-nak vannak fenntartásai, bár kevesen indokolnak. A bizalom, a felel sségvállalás, a függetlenség, a garanciavállalás, a szakértelem, a titoktartás, az szinteség hiányát említik. Az ellenérdekeltség is felmerült. A teljes mintára számítva azonban csak 17,3% a fenntartással közelít k aránya. Én magamban bízom a legjobban. Csak stabil pénzintézeti tanácsadóval tárgyalok, utcai befektet kkel nem. Igen. Emberek, és ezért megbízhatatlanok. Nem tartozik rájuk az anyagi helyzetem. 21) A hazai pénzügyi kultúra, az emberek pénzügyi ismereteinek színvonala megítélése szerint A hazai pénzügyi kultúra, az ismeretek színvonala a válaszadók 77%-a szerint alacsony, az emberek tájékozatlanok a pénzügyi lehet ségeket illet en. 23% közepes min sítést adott, magas min sítés nem volt. 22) Ismer-e Ön pénzügyi tanácsadó cégeket? A válaszadók 72%-a ismer ilyen cégeket, 28% nem. 76

13 23) Nevezze meg ket! Ismertebbek: Brokernet (32 említés), Quaestor (12 említés). Egy említés: Capital consulting, Excellence, Credit Swiss, Moor S. Hungary Kft., PWC BDO Kontroll Kft., Biztonság Brókerház, OTP Bróker, BUDA- CASH, ING, Budapest Bank, CÉGM VES Adószakért i és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Kiskunhalas, Kvantum Audit, Credit Controll, Szaldó, Concord, NETBROKER. 24) Kapcsolatban áll e az el z pontban felsorolt cégek valamelyikével? A válaszadók (98 f!) több mint fele (57%) áll kapcsolatban a felsorolt cégek valamelyikével. Nem választ 43% adott. 25) Befektetései közt milyen arányban szerepelnek a 23. pontban felsorolt pénzügyi tanácsadó cégek által kínált termékek? Erre a kérdésre 51-en válaszoltak. Az arány 45%-os. A legkisebb 3%-tól a 100%-ig. 26) Mi a véleménye a kiválasztott befektetésr l a korábbi ill. egyéb befektetéseivel összehasonlítva? A kérd ívet kitölt k 42%-a még nincs tapasztalatom az id rövidsége miatt választ adta erre a kérdésre. Csak nagyon ritkán találkozom olyan banki befektetési tanáccsal, amib l nem a bank jön ki jól. A következ kérdések a válaszadóra vonatkoztak. 27) Kérjük, adja meg életkorát! A válaszadók megoszlása korcsoportonként: év között: 1,45%; év között: 2,90%; év között: 17,39%; év között: 63,77%; év között: 8,70%; 65 év feletti: 5,80%. 28) Hol él? A válaszadók 62,9%-a Közép-Magyarországon él. 17,7% nyugat-magyarországi, 19,46% él a Dunától keletre. A közép-magyarországiakon belül 87,17% budapesti, 12,88% Pest megye lakosa. A teljes mintán belül 54,8% él a f városban. 29) Iskolai végzettsége A válaszadók iskolai végzettség szerint: alapfokú: 0%; középfokú: 16%; f iskola, egyetem: 84%. 30) Foglakozása Alkalmazott 16%, vezet beosztású alkalmazott 28%, vállalkozó 47%, nyugdíjas 9%. 31) Neme A válaszadók 34%-a, n, 66% férfi. 32) Családi állapota A párkapcsolatban él k 45%, egyedülálló 55%. Az átlagos gyermekszám 2,07 f /család. 33) Háztartásának havi átlagos nettó jövedelme Ft alatt 3% Ft 11% Ft 21% Ft 14% Ft 45% Ft felett 6% 77

14 A kérd íves megkérdezés legfontosabb tapasztalatai A válaszadók els sorban középkorú, fels fokú végzettség, takarékoskodó, jól keres, férfiak. Megtakarítási szokásaikat tekintve feltehet en a magyar átlagtól felfelé helyezkednek el a befektet k tudatossági rangsorában. A MEGFOGALMAZOTT HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE H1: A hazai pénzügyi kultúra alacsony színvonalú, az emberek tájékozatlanok a befektetési lehet ségeket illet en. Az állítás igaz. Maguk a válaszadók is ezt állítják, bár k inkább a tájékozottabbak körébe sorolhatók. A tanácsadók körében is általános az a vélemény, hogy az emberek nagyon tájékozatlanok a pénzügyeikkel kapcsolatban. H2: A bizonytalan gazdasági helyzet a befektetési kedvet visszafogja. A magánbefektet i és a tanácsadói válaszok eltér ek. Míg a magánbefektet k szerint ez a megállapítás egyértelm en igaz, addig a tanácsadók tapasztalata, hogy a befektetési kedvet a bizonytalan gazdasági helyzet nem fogja vissza, bár elbátorodhatnak az emberek. H3: Az euróra történ jöv beni áttérés miatt a forint alapú befektetéseket fenntartással fogadják a befektet k. Feltételezésünk nem igazolódott. Az emberek továbbra is még forint alapú befektetésekben gondolkodnak. Ezzel egyez a tanácsadók véleménye is, az emberek többsége még nem gondolkodik euróban. H4: Az emberek az alacsony, de fix kamat miatt el nyben részesítik a bankbetéteket részvényalapokkal szemben. A magánbefektet kt l a kérdésre nem sikerült egyértelm választ kapni. Inkább úgy fogalmazhatunk, hogy a hozam valamivel megel zi a biztonságot, tehát inkább kockáztatnak a hozam érdekében. A tanácsadók szerint a befektet k a biztonságot tekintik els dleges szempontnak, bár ezzel együtt magas hozamra is vágynak. H5: A befektet k rövidtávban gondolkodnak, idegenkednek a hosszú távú befektetésekt l. A magánbefektet k válaszaiból kiderül, hogy a feltételezés alapvet en igaz, hiszen 44% két évnél rövidebb id távban gondolkodik, 59% öt éven belül szeretne hozamhoz jutni. Kedvez eredmény azonban, hogy 22% már 10 évnél hosszabb id ben gondolkodik. A tanácsadók véleménye szerint mind a magán, mind a vállalati befektet i körre jellemz a rövid távú gondolkodás. H6: Az emberek pénzintézetet nem szakmai, hanem kényelmi szempontból választanak. A feltételezésünk csak részben igazolódott. A magánbefektet knél kedvez változás, hogy els dlegesek a kondíciók és a kiszolgálás, a kényelmi szempontok harmadik helyre szorultak. Azért még így is megel zik az ajánlást, az elektronikus ügyintézést. A tanácsadók tapasztalataik alapján egyértelm en a kényelmi szempontokat látják az els dlegesnek a pénzintézet kiválasztásánál. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE ALAPJÁN LEVONHATÓ LEGF BB KÖVETKEZTETÉSEK A világ fejlettebb részéhez képest a befektetési kultúra területén még komoly lemaradásban vagyunk Magyarországon. Az emberek nincsenek tisztában azzal, nemcsak munka jövedelemb l, a befektetések hozamából is lehet élni. A befektetések szerkezete hazánkban még korszer tlen. Ha van is befektetésre szánt pénzösszeg, a többség még ma is inkább az alacsony, de fix kamatozású 78

15 bankbetéteket választja. Új befektetési formák felé inkább csak egy-egy jogszabály változásakor fordulnak az emberek. Az árfolyam nyereségadó és a kamatadó 20%-ra történ emelésével megélénkült a piac, a befektetési tanácsadók iránti kereslet jelent sen fellendült, rekord összeget helyeztek el a befektet k befektetési alapokba, hosszú távban gondolkodva. Még hosszú id nek kell azonban eltelni, hogy a korszer befektetéseket az emberek megismerjék, megértsék, elfogadják, alkalmazzák. Id kell ahhoz, hogy az emberek tudatos befektet kké váljanak, hogy megértsék, az állam gondoskodására nem számíthatnak, saját fogyasztásaik vizsgálatával, módosításával önmaguk jöv jét kell biztosítaniuk. Kutatásunk továbbfolytatásának lehetséges irányai egyrészt a pénzügyi intelligencia mérése, másrészt a vállalkozások vezet inek vizsgálata lehet. A jöv ben fontosnak tartjuk a vállalati vev kör megkérdezését is, hogy tanácsadói munkánk ezen a területen is még eredményesebb lehessen. FELHASZNÁLT HONLAPOK

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alapról

MKB Alapkezelı zrt. Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alapról MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna?

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna? Kedves Szülő! A munkafüzet célja, hogy segítsen Önnek pontosan látni gyermeke jövőjét. Pénzügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy azok a szülők, akik tervet készítenek gyermekeik életkezdésére, sokkal

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 IPSOS ZRT. 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E HELYSÉG:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

Papp Judit * AZ ANGOL NYELV KERESKEDELMI, ILLETVE ANGOL NYELV KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK BEMUTATÁSA

Papp Judit * AZ ANGOL NYELV KERESKEDELMI, ILLETVE ANGOL NYELV KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK BEMUTATÁSA Papp Judit * AZ ANGOL NYELV KERESKEDELMI, ILLETVE ANGOL NYELV KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK BEMUTATÁSA BEVEZETÉS A BGF KVIFK-n az angol nyelv kereskedelmi képzés 2004-ben indult; a vendéglátó és szálloda

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2014

Cafetéria - Magyarország 2014 1 / 22 2014.01.30. 11:30 Cafetéria - Magyarország 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Félév végi dolgozat 40 pontos vizsga május 23. hétf 10 óra május

Részletesebben

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése 2012 Összefoglaló tanulmány Készítette: Dr. Kovács Péter, egyetemi docens Dr. Kosztopulosz Andreász, egyetemi docens Dr. Révész Balázs, egyetemi docens Kiss

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Részletesebben

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának megteremtése

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

Biztonság és szakértelem.

Biztonság és szakértelem. Biztonság és szakértelem. P R I V A T E B A N K I N G A hozamelvárás és a kockázatválla CSAK KIS LÉPÉSEKKEL VÁLTOZIK Az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhető egyik legnagyobb kihívás a privátbankárok előtt,

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2009. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2009. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató a Magyar Államkincstár által utalt szociális ellátások rendszerérıl, valamint

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2010. február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2010. február tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Áttekintés

ÖSSZEFOGLALÓ. Áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ Az alábbi összefoglaló nem tekinthető teljes körűnek, hanem az alapjául szolgáló Tájékoztató egyéb részeiben foglalt részletesebb információk bevezetője és ezekkel együtt olvasandó. A lehetséges

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési Alap I. FÉLÉVI JELENTÉS 2009 I. Piaci folyamatok a I. félévében Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaságnak 2009-ben rendkívüli kihívásokkal kell szembenéznie: egyrészt a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Bevezetés (Az ember élete)

Bevezetés (Az ember élete) Tartalom A mű második felét adó 'Az ember élete' könyv bevezetése: miért van rá szükség, miről szól, mik a legfontosabb jellemzői. Miért nehéz az embernek a modern világban megtalálnia, hogy hogyan éljen?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária 2 1 Milyen lehetőségeink vannak? Megtakarítások és megtakarítási célok 30 25 20 Bázis: 15-69 éves népesség Forrás: Retail

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

B e s z á m o l ó ja

B e s z á m o l ó ja M Ü B S E Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Elnökségének 2014. évi B e s z á m o l ó ja és üzleti terv jelentése Tisztelt Küldöttgyűlés! A

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben