JAVASLAT A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSÉR ÉS MÜKÖDTETÉSÉNEK EHHEZ IGAZÍTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLAT A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSÉR ÉS MÜKÖDTETÉSÉNEK EHHEZ IGAZÍTÁSÁRA"

Átírás

1 JAVASLAT A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSÉR ÉS MÜKÖDTETÉSÉNEK EHHEZ IGAZÍTÁSÁRA 1 A SZÖVETSÉG MŰKÖDTETÉSE 1995-től a Szövetséget - dr. Mocsáry úr előbb szóvivőként, majd elnökként végzett érdekvédő és törvényelőkészítő tevékenysége mellett mind adminisztratíve, mind pedig szakmailag a munkaszervezet következő tagjai működtették: Kelemen József társelnök (épületgépész mérnök igazságügyi szakértő egyéni vállalkozó) munkaszervezet vezető, Lengyel Miklós elnökségi tag (villamos mérnök-közgazdász, egyéni vállalkozó), számlázó, könyvelő, adó- és számviteli beszámolók készítője, dr. Retter Bertalan elnökségi tag (építészmérnökközgazdász, társas vállalkozó) regionális (térségi) kapcsolatokat szervező, dr. Szántai János elnökségi tag (ügyvéd-közgazdász) jogsegélyszolgálat és törvényelőkészítés, ifj. Szántai János főtitkát (gazdasági agrármérnök, informatikus, felsőfokú üzletkötő, mérlegképes könyvelő, társas vállalkozó) nemzetközi kapcsolatok, pénzügy és informatika mellett minden adminisztráció, néhai dr. Takács György( okleveles jogász, egyetemi oktató) az országos Civil szervezetekkel kapcsolat tartás, rovatvezető az időszakilapunkban. Dr. Takács György helyére senki sem lépett. Az időszaki lap kiadása egy ideig szünetelt, most indítjuk újra. A többiek korábbi feladataikat viszik. Dr. Mocsáry úrral együtt a Szövetségi elnökségi tagjai tisztségüket társadalmi munkában, az adminisztratív és a szakmai feladatokat pedig saját kockázatukra vállalkozásban látják el. A Munka törvénykönyve rendelkezése szerint ugyanis munkabérről senki nem mondhat le, vállalkozási szerződés azonban köthető un. eredménykötelezettséggel, azaz a vállalkozó csak az eredmény birtokában kap vállalkozói (siker)díjat. A gazdálkodásunk alapelve, hogy hitelt nem veszünk fel. Ezért nincs a Szövetségnek adóssága és van nyeresége, mert a kinnlevőség ekként mindig nyereség. A munkaszervezet tagjai közül ifj. Szántai János kivételével mindenki nyugdíjas vállalkozó. A Szövetség számviteli munkáját a közelmúltig Fogarasiné Ritecz Mária okleveles könyvszakértő foglalkoztatása legalizálta, Megbízását azonban a Scope projekt megszűntével anyagiak hiányában nem tudtuk meghosszabbítani. A MŰKÖDÉS EGYSZERŰSÍTÉSI ÉS MÓDOSÍTÁSI IGÉ- NYÉT KIVÁLTÓ OKOK A közhasznúság feltételeinek hiánya anyagi források hiányában A Szövetség addig tudott eleget tenni közhasznú szervezetként a Alapszabály szerinti követelményeknek, amíg hazánk csatlakozásra váró or- működésének egyszerűsítésére.doc Utolsó nyomtatás: de. 9:11 1. oldal, összesen: 7IfjSZJ C:\Documents and 1

2 2 szágként részt tudott venni az ezen országok részére nyitva álló EU-s projektekben. A Szövetség eredeti alaptevékenységei ugyanis csak kisebb részükben elégítik ki a közhasznúsághoz szükséges bármelyik tevékenység ismérveit. Legutóbb a Scope-projekt feladatai merítették ki maradéktalanul az Euro-atlanti integráció elősegítése közhasznú tevékenység ismérveit. Ennek teljesítése azonban igen jelentős költségeket igényelt, melyet a projekt biztosított. Ilyen forrásai azonban már nincsenek a Szövetségnek. Sajnálatosan a Scope projektnek a hazai szociális gazdaág fejlesztésére irányuló ajánlásait a kormányzati szervek nem karolták fel. Megoldásra javaslat: a Szövetség kérje a közhasznú szervezetkénti nyilvántartásának a törlését Az adminisztratív működtetés törvényi követelményeit nem kielégítő módon való végzése A törvényi követelményeket a számviteli törvény 150. és ai és a munkaügyi ellenőrzésről és az adóellenőrzésről szóló együttes FMM-PM irányelv foglalja össze (az 1. sz. mellékletben mindkettő ismertetve). E követelményeket kell kielégítenie a Szövetség adminisztratív működtetésnek. Ennek azonban a következő okok miatt nem felelünk meg. _A múlt évig Fogarasiné Ritecz Mária okleveles könyvszakértő részére adott számviteli megbízás legalizálta azt, hogy a számviteli munkát számviteli munka végzésére nem jogosult vállalkozásban Lengyel Miklós megfelelő képesítés nélkül végzi. (A számviteli munka vállalkozásban végzése feltételeit a számviteli törvény 1. sz. alatt mellékelt 150. és ai tartalmazzák.) A pénzügyi és az összes adminisztrációs feladatot ifj. Szántai János ma vállalkozásban látja el, azaz a Szövetségnek nincs egyetlen alkalmazottja sem. Ifj. Szántai János e munkákkal vállalkozásban foglakozatása nem felel meg a munkaügyi és adóellenőrzésről szóló 2. sz. alatt mellékelt FMM-PM együttes irányelv követelményeinek. Megoldásra javaslat: ifj. Szántai János mérlegképes könyvelőt e munkák ellátásával minimálbérrel át kell sorolni munkaszerződéssel foglalkozatott alkalmazottnak. NEM MŰKÖDŐ FELADATOK KIIKTATÁSA AZ ALAP- SZABÁLYBÓL A Szövetség az Alapszabály rendelkezései szerint tagozatok működtetése és szakmai felelősök által irányított és szervezett tevékenységek útján látja el vállalt feladatait. Az Alapszabály Vállalati és MRP tagozatról rendelkezik. Ez utóbbiba az MRP szervezetek, szervezőbizottságok és résztvevőik tartoznak. A vállalati tagozat tagjai a többi szervezet és természetes személy tagok. működésének egyszerűsítésére.doc Utolsó nyomtatás: de. 9:11 2. oldal, összesen: 7IfjSZJ C:\Documents and 2

3 3 A tagszervezetek döntő többsége MRP szerezet és tagozatként működnek szakmai felelősségem és tagozat elnöki tisztségem mellett. Ennek megfelelően az MRP kérdéseivel kiemelt fontossággal foglalkozunk. Ezt igazolja tavaszi oktatási programunk és a májusi Konferencia is, mely előterjesztésem alapján ajánlásokat fogalmazott meg az MRP szervezetek vállalkozását támogató és egyéb időszerű MRP problémák rendezésére törvénymódosítási javaslatok benyújtására. Csatoljuk 2. szám alatt a Konferencia MTI-nek elküldött ajánlásait Most is előterjesztünk a törvénymódosításra javaslatokat. A vállalati tagozat zászlóshajója a BVM Kft. A Vállalati tagozat égető fontosságú szakmai feladata az MRP-n kívüli munkavállalói tulajdonlás ügyéinek az MBO és az egyéni tulajdon mellett törvényben szabályozott következő formáinak felkarolása: az SZJA 77/C. -ában szabályozott elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program, dolgozói részvény, egyéni tulajdonossá vált munkavállalók szervezetbe tömörítése). Sajnálatosan a vállalati tagozat témakörében dr. Mocsáry úr támogatás törvénymódosítási korábbi előterjesztésének megismétlésén kívül más kezdeményezésről és a vállalati tagozat működéséről nincs a munkaszervezetben tudomásom. Márpedig ellenőrzés esetén a Vállalati Tagozat működéséről valamit fel kellene mutatnunk.. Tisztázandó, hogy a Vállalati tagozat működtetésének megvannak-e a feltételei. Ha nincsenek, akkor sajnálatosan célszerű törölni az Alapszabályból. Fontos lenne, ha kellő idővel és szakmai ismeretekkel rendelkező valaki a Vállalati tagozatban ezt a jövőt szolgáló feladatot legalább az oktatás részeként szakmai felelősként vállalni tudná Erre a feladatra az előzmények és szakmai ismeretei alapján a Scope projektben oktatási felelősként eljárt Lengyel Miklós alkalmas, Javasolom ezért a feladattal járó rendkívül széles oktatási feladatok szakmai felelősének, segítőként pedig a Scope projektben az oktatási témában vele együttműködő dr. Retter Bertalant önálló költségviselőként, választásuk szerint önálló érdekeltségi centrumként működő vállalkozási tevékenység formájában. A SZÖVETSÉG EREDETI ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK ÚJRASZERVEZÉSE A Szövetség törvényi követelményeket kielégítő működése a közhasznú tevékenységekkel felhagyásra tekintettel nélkülözhetetlenné teszi a Szövetség eredeti tevékenységeinek maradéktalan ellátását az Alapszabálynak megfelelően szakmai felelősök vezetése mellett. E tevékenységek a hatályos Alapszabály szerint: a./ Szervezési, kiadói, oktatási tevékenység; b./ Nemzetközi és tudományos kapcsolatok; c./ Jogi, törvényelőkészítő tevékenység; d./ (Köz)gazdasági tevékenység: működésének egyszerűsítésére.doc Utolsó nyomtatás: de. 9:11 3. oldal, összesen: 7IfjSZJ C:\Documents and 3

4 4 é./ Érdekvédelem; f./ Hazai belső kapcsolatok. Ezeket a tevékenységeket a nem közhasznú szervezetkénti előtti működésünk tapasztalatai alapján a közhasznú tevékenységek felhagyásával az a munkaszervezet tagjai ismeretei és lehetőségeire figyelemmel a következőként javasolom szerkezetileg átcsoportosítani:: a./ Szervezési szakmai felelős - Kelemen József b, Oktatási szakmai felelős Lengyel Miklós c) Nemzetközi kapcsolatok és kiadói feladatok szakmai felelőse -ifj. Szántai János d./ Jogi, törvényelőkészítő szakmai felelős dr. Szántai János e./ Kormányzati, államigazgatási, önkormányzati és párt kapcsolatok (érdekvédelem) szakmai felelőse- dr. Mocsáry József f./ Országos civil és regionális szervezetekkel kapcsolatok (belső kapcsolati) szakmai felelős dr. Retter Bertalan. Nem nélkülözhető pénzügyi forrás teremtés céljából a pályázat figyelés. Erre a feladatra célszerű szakmai felelőst megbízni, mégpedig a regionális fejlesztési tanácsokkal társas vállalkozási szerződéssel kapcsolatot tartó Dr. Retter Bertalan megbízását javasolom azzal, hogy pályázat elnyerése esetén a pályázatot készítők és a pályázatot hozót illesse meg a bevétel 25 %-a. Ez legyen érvényes bárki részére, aki sikeres pályázatot közvetít. JAVADALMAZÁS. A bevételeket a nála pontosabban tervezhető kiadásokhoz kellett igazítanunk. A dologi kiadások adottak. A személyi kiadásoknak pedig alsó határt képeznek az APEH ismert elvárásai. Előzőek figyelembevételével év második felére és első felére a költségvetésre összegszerűség tekintetében a munkaszervezet 20o7. június 5-i ülésének a javaslata (jelen voltak: Kelemen, Retter, ifj. és idős Szántai) :: Rendszeres várható bevételek M.e.: 1 000,- Ft. TéMegnevezés Havi átlag Félévi átlag Éves összesen 1 Tagdíj Költségvetési támogatás Rendszeres bevételek összesen (=1+2) Egyéb remélt támogatás Egyéb saját (alvállalkozók nélküli) árbev Eseti bevételek összesen (=4+5) Összes remélt bevétel (=3+6) Az első félévre is a félévi átlagot javasolom elfogadni a beterjesztett költségvetés közhasznú szerkezetében. A közgyűlés döntésének megfelelően kell utólag a második félévre és első felére nem közhasznú szervezetekre előírt szerkezetben a költségvetést véglegesíteni. Ennek elfogadására idő és költségkímélés céljából javasolom az Ellenőrző Bizottság felhatalmazását. működésének egyszerűsítésére.doc Utolsó nyomtatás: de. 9:11 4. oldal, összesen: 7IfjSZJ C:\Documents and 4

5 A vidékről bejárók (Kelemen, Lengyel és Retter) utazási és úti idő költségei nem képezik a vállalkozási személyi díjuk részét, hanem költségtérítésként a dologi költségek között szerepelnek. A munkaszervezet tagjai tagjai (Kelemen, Lengyel, Retter és a két Szántai) t.i. minden kedden óráig heti egyeztető értekezletet tartanak (törzsidő). A vidékiek ezen értekezleten való utazási és úti idő költségei a dologi költségek között összesen havi ,- Ft. összegben szerepel- 5 sor Megnevezés Éves bevétel 1.000,- Ft-ban Vállalkozási tevékenység árbevétele 2 Egyéb bevétel (pályázat, stb 3 Összesen vállalkozásból o és pályázat- ból bevétel (=1+2) Előrebocsátjuk: a vázolt elvekhez igazodó kiadások fedezetéhez szükséges Ft egyéb saját vállalkozási bevétel eléréséhez vállalkozásból és pályázatból Ft. generál árbevételt kellene elérnünk. Erre azonban még nem volt példa. Lásd erre a közhasznú jelentésünk bevétel idősorából a vállalkozási bevételeket: A generál árbevételből ugyanis legfeljebb 30 % fordítható a Szövetség működési költségeire. A megvalósítókra ekként vállalkozási bevételből 70%, pályázatok esetében pedig a pályázatot hozót és készítőket megillető 20 % sikerdíjra tekintettel már csak 50% marad. (Eddig 20 % részesedés maradt a Szövetségnek.) A tisztségek társadalmi munkában végzése mellett a szakmai és adminisztratív munkák ellenőrzés számára alig hihető nagyságrendű igen szerény díjazása mellett is a Szövetség saját költségei Ft-ot tesznek ki a következők szerint: Személyi jellegű kifizetések szerződéses formája Közterhekkel növelt (számlázott) havi összes költség Ft. Személyi jellegű munkát végzők Kelemen József Egyéni vállalkozási ifj. Szántai János Munkaszerződés Dr. Szántai János Ügyvédi megbízási Lengyel Miklós Egyéni vállalkozási Dr. Retter Bertalan Társas vállalkozási Társas vagy egyéni vállalkozási Könyvelői díj Összes havi ktg Éves összes költség működésének egyszerűsítésére.doc Utolsó nyomtatás: de. 9:11 5. oldal, összesen: 7IfjSZJ C:\Documents and 5

6 nek. Ebből: Kelemen és Lengyel ,- Ft., Retter mert nem gépkocsival, hanem vonattal jár ,- Ft-ot kap, ha minden alkalommal megjelenik. Ez esetben havi 5 alkalommal számolunk, arra is tekintettel, hogy a munkaszervezet tagjai máshova is kötelesek menni két havonta 1 esettel számolunk. A Szövetség székhelyén lakó ifj. és idős Szántai nem számolnak ezzel a két havonta egyszeri lehetőséggel. A dologi költségek a múlt tényköltségei alapján kerültek összegezésre. Számlázott havi költségek Ft-ban Havi dologi költségek Bérleti díj Villany Fűtés Takarítás Vezetékes telefon Mobiltelefon ( 3+2 új ) Internet Papír írószer Posta költség Költségtéítés Összes havi ktg Éves összeg Végösszesen A szerződés alapján kifizetet díjak közül ifj. Szántai János minimálbére, ,- Ft. a Szövetség által fizetendő közterhekkel együtt teszi ki a beállított ,- Ft. bérköltséget. A számlázott bevételek ÁFA-t is tartalmaznak. Állandó jelenség, hogy esedékességkor nem rendelkezünk a kifizetésekhez szükséges készpénzzel. A kifizetéseket ezért rangsorolnunk kell. Első helyen: a külső számviteli vállalkozó benyújtott számlája és kötelező munkabérként ifj. Szántai János minimálbére fizetendő. Második helyen: a dologi kiadások, bele értve a vidékről bejárók költségtérítését fizetése áll (Kelemen, Lengyel, Retter), ezen belül is első helyen nevezettek utazási költségeit és a szakmai felelősök szövetségi tulajdont képező részükre kiadott mobiltelefon költségeit egyenlítjük ki.. Harmadik helyen: a többi személyi kifizetés a következő elvek szerint. fizetendő a) változat: szövetségi szintű forrásból kerül sor kifizetésére mindenkinek egyszerre azonos mértékben csökkentett előleg, majd végszámla formájában, b) változat: Lengyel és Retter választásuk szerint az oktatást és a pályázatfigyelést önálló érdekeltségi centrumként működtethetik. Ez esetben Kele- működésének egyszerűsítésére.doc Utolsó nyomtatás: de. 9:11 6. oldal, összesen: 7IfjSZJ C:\Documents and 6

7 7 men és dr. Szántai továbbra is a Szövetség szintű pénzügyi helyzet alapján kapják jövedelmüket. Előzőek kiegyenlítése után maradó (többlet) bevételből a munkaszervezet tagjai besorolás szerinti fenti jövedelmük mértékéig sikerdíjat kapnak, a többi eredménytartalékot képez kivéve, ha Lengyel és Retter önálló érdekeltségi centrumként kívánják működtetni az oktatást és a pályázat figyelést. A többlet bevételből a bevétel 30 %-a marad a szövetségi költségek fedezetére, a többit nevezettek sikerdíjként megkapják..budapest, június 5. dr. Szántai János működésének egyszerűsítésére.doc Utolsó nyomtatás: de. 9:11 7. oldal, összesen: 7IfjSZJ C:\Documents and 7

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Jelentés az MMK Kuratóriuma részére a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Budapest, 2010. június 15. Tartalom I. Vezetői összefoglaló 4 II. Előzmények 8 1. A megbízás

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET (MME) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011 november 1-től. Jóváhagyta az Elnökség E/11/27 határozatával Budapest, 2011. október 28. Bajor Zoltán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

Kézműves kereskedelem szabályszerűen

Kézműves kereskedelem szabályszerűen Kézműves kereskedelem szabályszerűen Az egyre szaporodó kézművesek egyik legnagyobb problémája az, hogy miként, hogyan feleljenek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, s miként lehetnének sikeresek.

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz. JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER

A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER A DIA PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 1 / 8 A KÉZIKÖNYV TARTALMA: I. Általános alapelvek II. Kifizetések és elszámolások III. Főállásúak juttatásai IV. Projektvezetők felelőssége és kötelezettségei

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben