KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára"

Átírás

1 AKOVITA KÖNYVKIADÓ

2

3 KAPASZKODÓ Összeállította Béres Klára

4 Köszönöm a könyvben szereplõ írások szerzõinek, hogy megosztották velünk történeteiket, tapasztalataikat. BÉRES KLÁRA Béres Klára, 2004 Szerkesztette: Bohátka Eszter A könyvet tervezte: Murányi Zsuzsa

5 Ha kinézek az ablakon, három gyönyörû hegycsúcsot látok, és balra mögöttük, kissé távolabb egy másik, magasabb kopár hegyormot. A reggeli ébresztõ után az elsõ tekintet a külvilágé, milyen az idõ, mit hozott az új ébredés? Ma is szépet. Élesek a kontúrok, messzire lát a szem, már kéklik az ég, de a hegyeket homály fedi, még nem csiklandozza õket a Nap. Csak néhány perc, és az a bal oldali, távoli csúcs már világít. Élesen, büszkén, mintegy újonnan megszületve, rózsaszínben mutatja magát. Olyan, mintha nem is a Nap sütné, hanem maga árasztaná a fényt. Nézem, és belém költözteti ez a távoli világosság a meleget. Bele, ide a tekintetembe, felbirizgálja a lelkem. Éled. Csak nézem és hagyom, hogy elárasszon teljesen az újjászületés élménye. Üzenet ez nekem, az ágyban fekvõ betegnek. Aztán fény jelenik meg mindhárom csúcs tetején. Tûzpirosan izzó, pirinyó pont, ami megkapaszkodik, már semmi sem ûzheti el, már gyökeret eresztett, már nõ. Szemmel láthatóan nõ. Egyszerre mind a három. Már nem pontnyi, már tenyérnyinél is nagyobb, már uralja a hegyet, már hirdeti: megszületett az új nap. Olyan szép, olyan misztikus erejû, hogy sírnom kell. Jelet kaptam, és én megértettem. Még ha sírok is szerencsétlenségemen, még ha gyengének érzem is magam: új nap köszöntött, fénnyel, szeretettel Elfogadom, köszönöm. NAPLÓRÉSZLET B.K. 5

6 Az»Én és a Béres Csepp«pályázat díjazottjai Dr. Béres Józseffel

7 ELÕSZÓ Él egy ember Magyarországon, akirõl azt szoktam mondani, hogy nem története, hanem történelme van. Aki olyat alkotott az emberek javára, amelyért ma milliók áldják. Gyógyító szert állított elõ, sok bajra hatékonyat. Jó, hogy eljött az az idõ is, amikor már nem titokban kell kálváriát járni érte, pult alól beszerezni, hanem szabadon megvehetõ minden gyógyszertárban. Elismerés és bizalom övezi. Mert segít. Béres József nevét nagyon sokan ismerik. Munkásságával a szorgalom, a másokon való segíteni akarás, az elhivatottság, az igazság melletti kiállás, sikerre vivõ elszántság példaképévé vált. Tiszteljük az embert, az alkotót, a tudóst. Használjuk az általa megalkotott készítményt, a milliókon segítõt, a gyógyítót. Mert, hogy milliókon segít, milliókat gyógyít, arról a mögötte álló több mint harminc év tapasztalata ad tanúbizonyságot. Így gondoltuk ezt akkor is, amikor a 30 éves Béres csepp elõtt tisztelegve 2002-ben pályázatot hirdettünk meg Én és a Béres csepp címen. Arra biztattuk az embereket, betegeket és egészségeseket, hogy osszák meg velünk a tapasztalataikat. Vártuk a Béreses történeteket, kedveseket vagy éppen torokszorítóakat, felemelõket, tanulsággal szolgálókat. Emberi sorsokról. Reméltük, hogy sokan lesznek, akik írnak nekünk, és nagyon örültünk, amikor elindult a levelek özöne, és minden reményünket felülmúlóan érkeztek a pályamûvek. Bennük a történetek... Megrázó, szinte katartikus élmény volt olvasni és feldolgozni õket. Csodálatos gyógyulásokról és pokol mélységeit sejtetõ családi tragédiákról számoltak be, volt bennük tiszta emberség, elszánt küzdelem, az élet tisztelete, egymás iránti õszinte szeretet, megbecsülés. Olyan értékek, melyekre a ma emberének talán még inkább szüksége van, mint egykoron. Amit eddig is tudtunk, a levelekben egyértelmûen visszatükrözõdött. A Béres csepp ereje, gyógyhatása vitathatatlanul összefonódott az emberek mindennapjaival, múltjával, jelenével és jövõjével. Már az elsõ benyomások alapján világossá vált, hogy olyan kincs került a birtokunkba, amit meg kell, kötelességünk megosztani másokkal. 7

8 Egy levélíró így fogalmazott: Sokszor gondolkodtam azon, mennyi igazság van abban, hogy a reményt adó, szavahihetõ tanács, egy meggyógyult ember története milyen nagy hatást tud elérni. A legtöbbet a kissé elembertelenedett mai korban is az emberi szó, példa adhat egy «emberséges» gyógykészítménnyel karöltve. Mindannyian tudjuk ennek a gondolatnak az igazát. Nincs erõsebb bizonyosság a megtörténtnél, nem lehet nagyobb hatású semmi a jó példánál. Egyszer egy súlyosan beteg asszony mesélte, hogy amikor kórházba került, teljesen reményét vesztette, nagyon elkeseredett. Aztán valami csodálatos erõ szállta meg. Azokra gondolt, akiknek sikerült meggyógyulniuk. Miért ne lehetnék én is olyan? Miért ne történhetne meg velem ugyanaz? kérdezte magától. Mert, ha megtörténhet eggyel, akkor mindenkivel megtörténhet. Veled is, velem is. Az asszony sokat szenvedett, volt, hogy élet- halál peremén táncolt, de bátor volt és küzdött. A Béres cseppbe és a hitébe kapaszkodott. Meggyógyult, ma is egészséges. Ez több mint harminc éve történt... A gondolatot fûzhetjük tovább egy másik idézettel: Akinek a teste beteg, de a lelke egészséges, az két kézzel kapaszkodik az életért, mert bármilyen gonosz világban élünk is, az élet azért naponta nyújt valami szépséget, amiért érdemes élni. Igen, kapaszkodunk az életért. És micsoda erõ, micsoda segítség, ha valaki kapaszkodót talál! A hozzánk írt történetek valódi kapaszkodók. A sorsközösség gyógyító erõk forrása, amelybõl hitet, erõt, elszántságot gyûjthet a rászoruló. A beteg és a segítõ, szeretõ társ egyaránt. Köszönjük ezúton is mindenkinek, akik írtak nekünk, új tapasztalatokkal gazdagítottak bennünket, és hozzájárultak ahhoz, hogy másokkal is megoszthassuk. Tegyenek közzé minél több történetet, hadd tanuljanak az emberek! Tanulják meg, hogy van barátság, szeretet, hit! Mert ezek nélkül elpusztul a világ... olvasható az egyik levélben. A magunk meggyõzõdése ugyanez. Tesszük tehát, amire pályázónk kért, ezennel átadjuk Önöknek a történeteket. Merítsenek belõlük egészségükre! BÉRES KLÁRA 8

9 RÉGI IDÕKET FELIDÉZVE

10

11 Látjátok, van példaképünk! Béres doktor úr, aki rengeteg megaláztatást tûrt a hatalomtól a Béres csepp elismerésében. Nem állt fel, bár nélkülözött, nem hátrált meg, de dolgozott és miértünk harcolt. MOLNÁR MARGIT LEVELÉBÔL Hogy is kezdhetnénk a Béres-történeteket másként, mint annak a sajátos idõszaknak a felidézésével, amely a Béres csepp ismertté válása körüli évekbe visz el minket. Még a hetvenes évek legelején röppent fel a hír, hogy valahol az ország távoli zugában, él egy ember, aki csodálatos cseppjeivel képes segíteni a rákos betegeken. Élõ példaként ott volt maga a feltaláló húga, aki reménytelennek látszó agydaganatából gyógyult fel, aztán egyre többen lettek, akik hasonlókról számolhattak be. A legenda gyors lábakon járt, túlfutott még az ország határain is. Emberek ezrei keresték dr. Béres Józsefet kisvárdai otthonában a világ minden tájáról. Özönlöttek a betegek és hozzátartozóik gyógyulást keresni, bíztatást találni. Így indult a Béres cseppek története. A folytatás aztán cseppet sem volt könnyû. Miközben egyre többen hittek a szer gyógyító erejében, és egyre többen gyógyultak tõle, addig a hivatalos fórumok elzárkóztak a kutató elõl. Eleinte csak nem vettek róla tudomást, aztán már tiltották is. De a beteg ember nem törõdik semmivel, sem törvénnyel, sem hivatallal, meg akar gyógyulni, és mindenbe belekapaszkodik, amitõl gyógyulást remél, hisz élni akar. Egyre többen kapaszkodtak Béres doktor cseppjeibe mint utolsó szalmaszálba. A feltaláló súlyos dilemma elé került. Törvénytisztelõ ember lévén nem akart szembeszegülni a hatóságokkal, sem a szabályokkal, ám a hivatalos elismerés váratott magára. A szakma elutasította õt, a betegek meg ott tolongtak a kapuja elõtt. Mit tegyen? Adjon vagy ne a cseppjeibõl? Segítsen vagy ne? Én nem azért születtem, hogy a tudomány hivatalos állásfoglalását igazoljam, hanem hogy eredményeimmel a betegeket szolgáljam döntött végül, és dacolva a büntetés lehetõségével, adott a betegeknek gyógyító szerébõl. Hõsi idõszak volt, embert próbáló. Ugyanakkor végtelenül becsületes és nemes. Idézzük csak fel, hogyan is volt? A betegek és hozzátartozóik tömegével zarándokoltak a feltalálóhoz. Szemükben könnyel, szívükben reménnyel és elszántsággal álltak a kapujában, hol türelemmel, hol türelmetlenül várva a bebocsáttatást. Ám miközben a feltaláló mindenféle hatósági engedély nélkül, saját költségén gyártotta a cseppjeit, hogy adhasson belõle a rászorulóknak, hogy enyhíthesse fájdalmukat, hogy reményt nyújtson, életet adjon, addig a hatalom képviselõi értetlenek, sõt ellenségesek vele szemben. Mialatt Béres József otthonában 11

12 fogadta a hozzá fordulókat, segítette a betegeket, a gyermekeikért poklot járó anyákat, addig munkahelyén mert az irigység oda is beférkõzött elkobozták kutatási jegyzeteit, és lezárták laboratóriumát. A kutatóra óriási nyomás nehezedett. A készítmény iránti végtelen igény ellehetetlenítette az életét, a folyton növekvõ betegáradat mellett állandósultak a munkahelyi támadások, és 1975-ben kuruzslás vádjával még bûnvádi eljárás is indult ellene. Mindez már-már elviselhetetlen terhet jelentett a számára. Embert próbáló küzdelem vette kezdetét a politika, a kultúra és az orvostudomány legmagasabb szintjein. De, ha az ember Isten által kijelölt úton halad, megadódnak hozzá a társak is, hogy képes legyen végigmenni rajta. Béres József mellé is szegõdtek segítõk, a nemzet önzetlen humanistái, költõk, írók, filmesek, sportolók, tudósok. Az õ pártfogó támogatásukkal sikerült elérni, hogy végül hivatalosan engedélyezték a Béres csepp elõállítását. Gyártóként a Herbária Országos Gyógynövényforgalmi Vállalatot jelölték ki, és 1978-ban Béres József találmánya végre kereskedelmi forgalomba kerülhetett. A Béres csepp mindenki számára hozzáférhetõvé vált. A kérdés persze feltehetõ: Helyesen cselekedett-e Béres József, amikor engedély nélkül adta készítményét a betegeknek? Ma, harmincévnyi tapasztalattal a hátunk mögött egyértelmû a válasz. Nem tehetett másként. Nemcsak azért, mert felelõsséggel tudta, hogy készítménye teljesen biztonságos, hanem azért is, mert sokakon tudott segíteni vele. Az idõ õt igazolta. Azokon a leveleken merengek, amelyek felidézik a kisvárdai ház elõtti várakozásokat. Mindegyik telve van hálával, meleg szavú köszönettel. A levelek írói három évtized múltán sem felejtették el azt az embert, aki egyetlen törvényt ismert: segíteni másokon ott, ahol tud. A megható visszaemlékezések mellett sajátos történeteket is találunk. Az egyik levél írója például azt meséli el, milyen leleménnyel próbált némi protekcióhoz jutni a cseppek beszerzésénél, a másik arról számol be, hogy a csodaszert drága pénzért a feketepiacról kellett megvásárolnia, a harmadik arról ír, hogyan kereskedett vele. Egy sajátos kor, sajátos dokumentumai 12

13 Fülünkbe jutott egy hír egy kisvárdai jóságos emberrôl, akit a vajdaságiak a daganatosok reménysugarának neveznek. Kedves Barátom! Tudom, meglep a megszólítás, de Te annyi ember igaz, segíteni tudó barátja vagy, hogy ez a legkevesebb, ami megillet. Szeretném, ha tudnád, végsõ ideje, hogy e levél megszülessen. Ennek a levélnek meg kell születnie, ezzel tartozom a felfedezõnek, önmagamnak és annak a két életnek, melyet Tõled kaptam ajándékba. Az óra lassan éjfélre jár, a mutatók halk kattanását a hídon áthaladó vonat vad dübörgése nyomja el. Az éjszakai élet. Késõi gyerekként élvezem környezetem bölcs, nyugodt szeretetburkának minden elõnyét. Hatalmas ez a szeretet, mely családom tagjait összeköti. Boldogságot és egészséget sugároz minden porcikánk. Észre sem vesszük a tornyosuló viharfelhõket. Édesanyám fáradékonyságát a felhalmozódott munkával magyarázzuk. Mi. Az orvosi leletek azonban mást sugallnak. Sokkal rosszabbat. Hoszszas kivizsgálások sora következik, anyu kórházba kerül. Elõször maradunk mozgatórugó nélkül. Az elsõ hetekben teljes körülöttünk a káosz. Mindenki a vállát vonogatja, sajnálkozik: Mi lesz, ha egyedül maradunk? A kérdésnek sajnos van némi valóságalapja. Édesapámról mindenki tudja, nem tudná elviselni szeretett felesége hiányát. Megszületik az orvosi diagnózis: a májon tyúktojás nagyságú daganat található. A kezelõorvos bizalmasan közli, kiadná a beteget, mégiscsak más, ha otthon, szerettei körében hal meg. Anyu hazakerül, apu pedig határozottan kijelenti, nem azért született erre a világra, hogy ilyen hamar feladja. Még a világ végére is elmegy, mondja õ, ha bármilyen reményt is lát a gyógyulásra. A világ végére nem is, de Magyarország végére bizony elvezérelte a sors keze... És a zentai kórház betegei. Fülünkbe jutott ugyanis egy hír egy kisvárdai jóságos emberrõl, akit a vajdaságiak a daganatosok reménysugarának neveznek. Elõ a térképet! Hol is van az a Kisvárda? Kocsit bérel, és reménnyel feltöltõdve útnak indul. Egyedül, hiszen édesanyám nincs szállítható állapotban. Úgy emlékszem, a világ leghosszabb két napja telt el, mire megérkezett. Az autóból azonban egy teljesen új ember szállt ki. Egy bizakodó, újjászületett ember, aki szinte hihetetlen dolgokról mesél. Szól egy egyszerû, közvetlen emberrõl, aki maga a jóság, tenni és segíteni akarás, akinek, ha a szemébe néznek, és szavait hallják, elfelejtik a nehéz út porát, csupán a gyógyulásba vetett hit marad. Mesél hosszú sorban kígyózó gyógyulni vágyókról, számomra érthetetlen törvényrõl, mely tiltja, hogy Te kedves Barátom, eljuss a betegek poharába. DAGANAT A MÁJON 13

14 ROSSZINDULATÚ CSOMÓ A KARBAN Talán akkor, azon a napon váltam igazán felnõtté, szembesültem elõször a jó és rossz harcával, és vált fogalommá életemben Béres József neve. Barátom, belõled pedig minél többször használtunk, annál inkább tudatosodott bennünk: jó úton járunk. Mire cseppenként elfogytál, édesanyám étvágya és vele együtt az ereje is visszatért, így õ is eljutott Kisvárdára, és személyesen találkozhatott megmentõjével, sõt hozott belõled is néhány üveggel. Egy év múlva a leleteken nem szerepel semmiféle daganat, nyoma sincs a betegségnek, Te pedig azóta, mind a mai napig családtagnak számítasz. Valamikor volt a tett írta József Attila. Dr. Béres József tette jó, és jó, hogy így történt. Jó, hogy Isten adott erõt és kitartást a harchoz. Jó tudni, hogy van, aki nemes cél érdekében áldozatokra is képes. Végül, de nem utolsósorban jó, hogy minden gyógyszertárban megvehetlek, és itt lehetsz velem, Te barátok barátja: BÉRES CSEPP! BOGNÁR MÁRIA ZENTA, JUGOSZLÁVIA Mit kaptam a Béres csepptõl? A legtöbbet, mit ember kaphat. Az életét. Kinézek az ablakon, figyelem az idõjárást és emlékezem. Arra a karácsony utáni szerdára gondolok, amikor elõször jártam Kisvárdán. Akkor nem volt ilyen jó az idõ. Jeges északi szél fújta a havat az arcomba nekem is, és annak a kétszáznyi embernek is, aki velem együtt ott állt és várakozott Béres doktorék háza elõtt. Olyanok voltunk, mint a halálraítéltek. Végül is, azok voltunk. De a remény még élt bennünk. Istenem! Így közel harminc év távlatából is olyan elevenen él bennem minden! Nagyon nehéz errõl írni. Már hosszú órákat vártam, lassan be is sötétedett, fáztam nagyon, amikor sikerült a kapuhoz közel kerülnöm. Elõttem külföldiek várakoztak, azt hiszem Belgiumból érkeztek. Egyszer csak kijött a házból egy férfi a külföldiekért, akikkel nyilván meg volt beszélve. Valahogy nekem is be kell jutnom, meg kell gyõznöm, hogy segítsen! futott át az agyamon. Becsapni nem lehetett, nyilvánvaló volt, hogy én nem a külföldiekhez tartozom. Amikor megállított a kapuban, keservesen sírva fakadtam, és azt mondtam, hogy nézzen rám, én vagyok a beteg. Fiatal vagyok, segítsen, gyógyítson meg, ha nem segít, meghalok! Annyi gyereket szeretnék még 14

15 megtanítani írni, olvasni, számolni! A tanítás az életem! Segítsen! Megsajnált. Jöjjön be! mondta. Lelkiismeret-furdalásom volt, mert a gyerekeknél tartott még a gyógyszerosztásban, és én valamelyik gyermek helyett jutottam be. Amíg soromra vártam az elõszobában nézelõdtem. Mindenütt könyv. Tudományos és szépirodalom, de inkább tudományosak. És növények. Gyönyörû, üde, zöld növények. Magamban arra következtettem, hogy ebben a házban okos és jó emberek laknak. Amikor Béres doktor behívott, leültetett és kért, mondjam el, mi a problémám. A jobb alsó karomban rosszindulatú csomó volt, háromszor operálták, nem gyógyult be, sugarazni akarták, de nem engedtem. Nem hittem, és nem hiszek benne. Õ leszedte a kötést a karomról, erõs fénynél megnézte a sebet, átnézte a leleteimet, aztán azt mondta, ha mindent úgy csinálok, ahogyan õ javasolja, akkor úgy érzi, meg tud menteni. Hát hogyne csináltam volna úgy! Elmagyarázta, hogyan kell bevennem a gyógyszert, evés közben egyek mellé C-vitamint, nagyon fontos. Leírta a diétát, hogy mit ehetek, mit nem. Két hét múlva menjek újra gyógyszerért. (Nekem mindig gyógyszer volt a Béres csepp!) Elkezdtem a Béres-kúrát. Három nap múlva már tudtam aludni éjjel. Egy hét múlva kezdett színem lenni és erõm. És már nem éreztem azt a pokoli fáradtságot. Sokat szenvedtem abban az idõben. Debrecenben laktam, Tamásipusztán, a Szatmári úti iskolában tanítottam elsõtõl a harmadik osztályosokat, összevontan. A kórházi kezelésen kívül nem voltam táppénzen. Betegen is végig dolgoztam. Önmagamért és a gyerekekért tettem. Honnan vegyenek egy tanyasi iskolába pedagógust tanév közben? Két hét múlva, ahogy megbeszéltük, ismét mentem a gyógyszerért. Sokkal jobban éreztem magam, és a karomon a mûtét helye alig váladékozott. A fájdalmam is jelentõsen csökkent. Béres doktor úr nagyon örült, hogy ilyen jól és gyorsan javulok. Ismét két hét múlva kellett jelentkeznem. Addigra én olyan jól lettem, mintha kicseréltek volna. Visszajött a humorom, a régi jókedvem. Az óriási dolog a karom gyógyulása volt. Szépen hegesedett a mûtét helye, és már egyáltalán nem váladékozott. Béres doktor úr nem akarta elhinni, amikor mondtam, hogy hogyan gyógyul a karom. Megnézte, és még õ maga is meglepõdött, végtelenül örült. Mondta, hogy lassan mehetek dolgozni. Nem voltam és nem is vagyok én táppénzen feleltem. Délelõttönként tanítok, és kéthetenként tanítás után, ahogyan tudok, vonattal, autóstoppal, jövök Kisvárdára. Az állomáshoz három kilométerre van az iskola. Összesen hat kilométer gyaloglás. Béres doktor kedvesen és csodálkozva kérdezte tõlem, hogy hogyan bírtam, bírom ezt a strapát. Én visszakérdeztem: Ön hogyan bírja? ROSSZINDULATÚ CSOMÓ A KARBAN 15

16 A GYÓGYULÁS REMÉNYÉVEL KISVÁRDÁN Nappal a betegekkel foglalkozott, éjjel állította elõ a gyógyszert saját pénzén. Mindenkinek ingyen adta. Minden sikert és eredményt megérdemel! Amikor elmondtam, hogy mivel utazok, megkérdezte, hogyan megyek haza? Mondtam, hogy nem tudom, de majd csak hazaérek valahogy. Amikor kikísért, megkérdezte a várakozóktól, hogy van-e Debrecenbõl vagy a környékrõl valaki kocsival, és van-e benne egy szabad hely, elvinnének-e engem. Elvittek. Nagy hálával gondolok erre is. Béres doktornak még arra is volt gondja, hogy hogyan jutok haza. Télen ez nagyon nagy dolog volt! Két hónap múlva behegesedett a karom. Egyre jobban és jobban gyógyultam. A 167 cm-es magasságomhoz már 54 kg voltam. Megjavult az étvágyam, 4-5 kg-ot híztam. Már csak háromhetenként mentem gyógyszerért, vonattal, stoppal és hazafelé a doktor úr segítségével, kocsival. Egy év alatt tökéletesen meggyógyultam. Azóta tartok szüneteket, de mindig visszatérek a Béres csepphez. Tudom, hogy segít, ha bajban vagyok. Mit kaptam a Béres csepptõl? A legtöbbet, mit ember kaphat. Az életét. Mire tanított meg Béres József? Az emberek, az élet szeretetére, tiszteletére, minden körülmények között az emberi méltóság, tisztesség megõrzésére. És, hogy bármilyen gátat emeljen is a rosszindulat, a nemes, a jó cél érdekében bátran kell küzdeni! BRAUERNÉ SZÛCS JULIANNA Budapest Csendes éj, szentséges éj idézem magamban a karácsonyi szép éneket, és ez idõ alatt egy nyári kisvárdai csendes éj feledhetetlen emléke villan fel szeptemberében az élettársam rákos megbetegedése miatt indultunk Kisvárdára. Hosszú volt az út és én mondogattam, biztosan eltévedtünk. A világvégére megyünk? Vagy egyenesen le a térképrõl? Közbe-közbe elbóbiskoltam, a készülõdés és a hosszú út megviselt, mivel törékeny, vékony asszonyka voltam. No, végre megérkeztünk, de akkor már Béres doktor úr háza elõtt kettesével, hármasával álltak sorba az emberek. Ránk esteledett, az esõ elkezdett cseperegni. Mi vittünk magunkkal széket, volt, aki zsákot terített a földre, de voltak, 16

17 akik végig álltak, és bizony nagyon messzirõl jöttek, úgy várakoztunk. Volt közöttünk súlyos beteg is. Sokáig a nép türelemmel várt, a házon és az udvaron csend és sötétség honolt. Aztán kijött közénk Béres doktor, egy kis dobogófélére állva válaszolt a kérdésekre, és közben nyugodt fegyelmet kért az emberektõl. Záporoztak felé a kérdések, hol ez, hol az, ilyen beteg, olyan beteg, mit csináljon, hogy legyen. A doktor úr türelmesen válaszolgatott, és az emberek nem vágtak egymás szavába. Azt hittem, nem hallok jól, úgy kérdezgettek, mintha Magyarországnak több orvosa nem is lenne. Különleges bizalommal voltak iránta, érezték, hogy velük szemben igaz ember áll, aki értünk él, értünk dolgozik. Látjátok, van példaképünk! Béres doktor úr, aki rengeteg megaláztatást tûrt a hatalomtól a Béres csepp elismerésében. Nem állt fel, bár nélkülözött, nem hátrált meg, de dolgozott és miértünk harcolt. Sokan gyógyulnak meg a Béres csepptõl, nyerik vissza az egészségüket. Az anyák tovább nevelhették gyermekeiket, és az apák családjuknak újból támaszai lettek. Éltesse a magyar ember szívét a Béres csepp feltalálójának példája! Akarjon becsületesen, szépen élni, egymásért dolgozni, ahogy õ tette. Sok hír eljutott hozzám, hallottam a kitüntetésekrõl, elismerésekrõl, melyeket Béres doktor úr cseppjeiért kapott. De össze nem hasonlítható bármily kitüntetés azzal, amely annak az estének a zárójelenete volt. Béres doktor úr, miután mindenki választ kapott a kérdéseire, elmondta, hogy ne haragudjunk, de sok támadás éri, és nem kapott engedélyt arra, hogy fogadja a betegeket. Kérte az ott lévõ embereket, hogy vonuljanak el békével, mert ragaszkodásunkkal kellemetlenséget okozhatunk számára. És az emberek, az a kis tömeg bizony sokan voltunk elindult lassan, rendben, méltóságteljesen. Úgy, mint amikor nagy hazafi elõtt tisztelegve elvonul. Zúgolódás nélkül, halkan szétoszlott. Tisztelgett. Azon az esõs estén a Béres doktor úr csillaga ragyogott, de nem a mellén fényes valami, hanem a Jóisten megvigasztaló jósága, a magyar nép elismerõ szeretete, megbecsülése, tõlünk kapott kitüntetése. Csendes éj! Kisvárdai éj! MOLNÁR MARGIT Budapest A GYÓGYULÁS REMÉNYÉVEL KISVÁRDÁN 17

18 Amikor végre bejuthattam Béres Józsefhez nagy és kellemes meglepetés ért. Egy végtelenül kedves, szimpatikus úr fogadott, akin nem látszott a fáradtság legkisebb jele sem. MÁR MINDENKI LEMONDOTT RÓLA Férjem édesapját, akit nagyon szerettem, szomorúan vettem tudomásul, hogy egy gyógyíthatatlannak tartott betegség, a rák támadta meg. Az orvosok, a család lemondtak róla, hazaengedték a kórházból, hogy hetei vannak csak hátra. Egy ismerõsömtõl hallottam a Béres cseppekrõl, és én, mivel nem akartam elfogadni az elfogadhatatlant, útra keltem. Hátrahagyva pici szoptatós fiamat a férjemre, Kisvárdára utaztam. Hajnalra értem oda, és beálltam az állomásig érõ sorba. De milyen volt az a sor! Türelmes várakozók, ki-ki a maga, vagy a közeli hozzátartozója súlyos problémájával, fájdalmával, ám egyúttal telve reménynyel, bizalommal Béres doktor csodálatos cseppjei iránt. Ezt kellett volna látniuk azoknak a hitetlen embereknek, köztük orvosoknak, akik lebecsülték ezt a csodálatos szert, és bizony sokszor le is beszélték az embereket a használatáról! De a jó hír, hogy igenis segít sokakon, sokfelé eljutott, még a szomszéd országokba is, és sokan áldották már õt. Én egy erdélyi asszonyka mögött állva, beszélgetve, türelmesen vártam, és szívbõl reménykedtem, hogy sor kerül rám, és vihetek haza belõle, és reményt adhatok apukának. Amikor végre bejuthattam Béres Józsefhez, nagy és kellemes meglepetés ért. Egy végtelenül kedves, szimpatikus úr fogadott, akin nem látszott a fáradtság legkisebb jele sem. Elkérte és megnézte a leleteket, amit vittem, a kórházi elbocsátó jelentést. Ellátott tanácsokkal, és kaptam a készítményébõl, és nem fogadott el érte pénzt. Igen, ez így történt. Bizony én hazafelé a vonaton elszégyelltem magam, amiért én csak úgy elfogadtam tõle, mikor õ mennyi, mennyi álmatlan éjszakát és dolgos nappalt áldozott fel érte. Hallottam azt is, hogy mennyi intrikának volt kitéve az orvostársadalom által, mivel õ nem volt orvosdoktor. Apuka örömmel és reménykedve kezdte szedni az útmutatás szerint a Béres cseppeket. Ami aztán lassan felerõsítette õt. Kétszer mentem még Kisvárdára, aztán hála Istennek jobbra fordultak a dolgok, és lehetett már gyógyszertárakban is kapni a cseppeket, vettem és vittem apukának, aki úgy várta mindig. Olyan jó volt látni folyamatos erõsödését, javulását, örömét! A cseppek hét évvel hosszabbították meg az életét. Isten áldja meg érte! Büszke vagyok családommal együtt arra, hogy ilyen embernek vagyok a honfitársa. KOLLÁRCSIK ISTVÁNNÉ Nyékládháza 18

19 A Jóisten a kegyes csalást nem tekinti bûnnek! Az én esetem a Béres cseppel, évvel ezelõtt történt, amikor sajnos még igen nagy részben az emberi irigység játszotta a fõszerepet a készítmény megítélésével kapcsolatosan. A feleségemnek volt egy tanárnõ nõvére, aki amint mondani szokták, igazi földre szállt angyal volt. Okos, intelligens, szakmáját értõ és szeretõ, négy gyermek édesanyja, akit nyugodtsága, egész lényébõl sugárzó jósága miatt valamennyien a családunkból õszinte és tisztelõ szeretettel szerettünk. Ez a csodálatos asszony rákos megbetegedést kapott. Összeomlott lelkileg az egész család. Már híre járt a Béres cseppnek, de hozzájutni még a föld alól sem lehetett. Még nagy tekintélyû fõigazgató fõorvos tarokk partneremnek sem sikerült, aki pedig már a harmadik ciklust élte mint parlamenti képviselõ, és mindent ki tudott hajtani. Fel tudott építtetni többek között egy 300 ágyas szanatóriumot, bejárta a világot, de Béres cseppet szerezni neki sem sikerült. Elhatároztam, hogy én, ha addig élek is, szerzek valahogy a sógornõmnek. Elhatározásomat tett követte. Bevágtam magam a csodálatos Trabantba és padlógázzal egyfolytában meg nem álltam, míg Kisvárdára nem értem. Ideges voltam, elfáradtam. A Béres doktorék házánál, a kerítés mellett legalább kétszáz ember várakozott. Magamban toporzékoltam az idegességtõl. Még ma hozzá szeretnék jutni a cseppekhez, de képtelen vagyok kivárni ezt a hosszú sort! Toporogva körbefordultam, és megláttam a református templom tornyán a csillagot. Itt a megoldás! gondoltam. Becsengettem, illedelmesen bemutatkoztam, elmeséltem az esetemet, és azt kértem a nekem ajtót nyitó nagytiszteletû úrtól, ha a tud, segítsen nekem. Beinvitált. Azt mondta, a mai napig is emlékszem rá: A Jóisten a kegyes csalást nem tekinti bûnnek! Én most felveszem a telefont, és azon imádkozzon mérnök úr, hogy a másik oldalon a Béres doktor felesége vegye fel a kagylót! Õrjítõen ideges percek következtek. Aztán hallottam, amint a pap mondja: Asszonyom, nekem most azonnal szükségem van két üveg cseppre. Rendben, azonnal küldöm, de az uramnak egy szót sem! jött a válasz. Kis idõ múlva megérkezett a paplakhoz a két üveg Béres csepp. Halálosan kifáradva, ám örömtõl sugározva értem haza kincset érõ szerzeményemmel. Amíg a csepp kitartott, határozott, szemmel látható átmeneti javulás állt be sógornõmnél. A késõbbiekben fent említett fõorvos barátom is tudott szerezni egy-egy üveggel. (A kártyában persze azért nem volt kímé- HA ADDIG ÉLEK IS, SZERZEK A CSEPPEKBÔL 19

20 let, mert ha alkalom adódott, könyörtelenül elfogtam a XXI-esét.) Szegény sógornõm haláláig szedte a Béres cseppet, meggyõzõdésem szerint ez könnyítette meg utolsó napjait. B. S. UTOLSÓ ÚT EGY HALÓDÓ ÉLETÉRT Ennyi elszántság és bizakodás láttán Béres József úr megszánt, és két üvegcse cseppet ajándékozott nekem. Az alábbiakban szeretném leírni, miként és hogyan ismertem meg azt az embert, aki 24 évvel ezelõtt önzetlenül, megsajnálva segített rajtam. Férjem, aki nálam 23 évvel volt idõsebb, és a legjobb férj és apa, súlyosan megbetegedett. Az orvosok gyomorrákot diagnosztizáltak nála. Két gyermekemmel együtt minden erõnkkel és eszközzel harcoltunk az életéért, orvostól-orvosig minden lehetséges stációt végigjártunk, amikor is meghallottam a Béres csepp hírét. Leutaztam Kisvárdára Béres doktor házához, hogy elmondjam kálváriánkat, és kérjek tõle a cseppjeibõl. Óriási tömeget találtam a ház elõtt, elkeseredett, reménykedõ embereket. A ház azonban néma volt, a kertkapu nem nyílott ki. Mint kiderült, a doktor urat nemrégen engedte szabadon a hatóság, akit nagyon megviseltek az õt ért atrocitások, és akit eltiltottak a csodálatos eredményekkel kecsegtetõ cseppjeinek adásától. Pedig õ egyetlen fillért sem kért és fogadott el cseppjeiért, viszont kapott gáncsoskodást és megalázást is bizonyos köröktõl. Ott álltam reményvesztetten a tömegben, és nem tudtam, mit tehetnék. Drága páromat mindenáron meg akartam menteni, vagy legalábbis a halódó életét egy kicsit könnyíteni, meghosszabbítani. Nézelõdésem közben valahogy az emberek látókörébõl kikerülve, ennyi idõ távlatából már pontosan nem is emlékszem hogyan, átmásztam a kerítésen és sírva, zokogva kértem bebocsátást. Ennyi elszántság és bizakodás láttán Béres József úr megszánt, és két üvegcse cseppet ajándékozott nekem. Mindezért egy fillért sem fogadott el. Nagyon fáradt, megviselt, megtört, de kedves, emberbarát tudóst ismertem meg személyében, akinek csak egy váratlan és õt zavarba ejtõ kézcsókkal tudtam leróni tiszteletemet és hálámat. Sajnos elkéstem, a férjem már nem kaphatta meg a cseppeket, mert mire a hosszú útról Pestre értem, meghalt. Természetesen a nehezen szerzett 20

21 kincset egy arra rászoruló nagybeteg fiatalembernek ajándékoztam, aki tudomásom szerint a cseppek hatására sokat javult. Ma is boldog és büszke vagyok, hogy Béres úr akkor nem utasított ki, nem szidott meg példátlan merészségemért, hanem emberségbõl, végtelen jóságával segíteni akart szegény nagybetegemen. Én ma már 77 éves vagyok, koromhoz képest elég jó állapotban, amit biztosan hiszem, hogy az õ nagyszerû találmányának, a Béres cseppeknek, köszönhetek, amit természetesen elõírás szerint ma is használok. ÖZV. RÁZUS GYULÁNÉ Budapest CSAK TITOKBAN Már az egész országban beszéltek a Béres csepprõl, de titokban szerezték be az emberek. Valamikor a múlt század hetvenes éveinek elején történt, a pontos idõpontot már nem tudom, de emlékezetes számomra. Huszonegy-két éves voltam, fiatal, erõs, egészséges. Édesanyám ötven fölött, súlyos cukorbetegséggel, a napi inzulin adagjait már évek óta tûvel adta be magának, de ennek ellenére unokáinak, gyermekeinek örülni tudó nagymamája és anyja volt. Mi már kirepültünk a családi fészekbõl, anya egyedül élt, özvegyen. Amikor idõnk engedte fõleg hétvégeken látogattuk. A tévében, rádióban már hallottunk a Béres csepprõl, a kuruzsló neve fel-feltûnt az újságok oldalain is. Már az egész országban beszéltek a Béres csepprõl, de titokban szerezték be az emberek. Hallgattuk a gyógyult emberek beszámolóit, dicsérõ szavait. Õszintén megmondva, mi nem nagyon hittünk benne, de anyu sosem nyilvánított véleményt vele kapcsolatban. És ez csak most, ennyi idõ távolából tûnik fel. Egy látogatásom alkalmával különös dologra lettem figyelmes. Nem azt mondom, hogy lopakodva, de megleptem anyát, aki a konyhában épp a kredencbe dugott vissza valamit, egy papírzacskóba csavart üveget. Anya titokban iszik? Hát ennél rosszabb nem létezhet! És itt van még a betegsége is futott át az agyamon. De Anya! kiáltottam volna rá legszívesebben, mégse tettem. Talán valamilyen gyógyszer? morfondíroztam tovább. Na jó, készítsük be a fát, szenet, legalább két hétre va- 21

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

SOHA NE ADD FEL! Máté Isten ajándéka

SOHA NE ADD FEL! Máté Isten ajándéka 1 SOHA NE ADD FEL! A Máté név azt jelenti: Isten ajándéka. Kubinyi Máté szülei akkoriban tértek meg és lettek újjászületett keresztények, amikor a kisfiú első gyermekként a világra jött. Minden új volt

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban *

Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban * SINGER MAGDOLNA Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban * Összefoglalás A szerző évek óta kísér haldokló betegeket önkéntes segítőként. Ebben a tanulmányban a betegágy melletti

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

ÚJABB HÉTKÖZNAPI CSODÁK

ÚJABB HÉTKÖZNAPI CSODÁK ÚJABB HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 394-4812 ISBN 963 7959 68 8 Borítóterv és tördelés: B&B

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

Évtizedekkel ezelõtt egy kisváros kórházának a felvételi irodáján dolgoztam. Onnan kerültem fel, a nemrég beinduló intenzív osztályra, osztályos

Évtizedekkel ezelõtt egy kisváros kórházának a felvételi irodáján dolgoztam. Onnan kerültem fel, a nemrég beinduló intenzív osztályra, osztályos 1 2 Évtizedekkel ezelõtt egy kisváros kórházának a felvételi irodáján dolgoztam. Onnan kerültem fel, a nemrég beinduló intenzív osztályra, osztályos adminisztrátornak. Az irodát alig pár méter választotta

Részletesebben

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva TERÁPIUM 2015./I. évfolyam 1. szám A Félúton Alapítvány kiadványa Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség Visszavezetni lassan, kézen fogva Vissza akartak kapni mint apát

Részletesebben

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL JANKOVICS ÉVA Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL Az utószót írta DR. ZONDA TAMÁS Tartalom ELŐSZÓ... mindnyájan tudjuk, hogy megfogunk halni, de mivel ez távolinak tűnik,

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A világ, amelyben élek

A világ, amelyben élek 1 A világ, amelyben élek Tartalomjegyzék Milyen az a világ, amelyben élnek ők, az az ötvennyolc középiskolás diák az ország különböző részeiből, aki pályaművet küldött a BKF ennek a korosztálynak kiírt

Részletesebben

Az élhetőbb élet magazinja. 2011. december. Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő. Törőcsik Mari DECEMBERI AKCIÓ

Az élhetőbb élet magazinja. 2011. december. Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő. Törőcsik Mari DECEMBERI AKCIÓ Az élhetőbb élet magazinja 2011. december Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő Törőcsik Mari Az Ön szimpatikája: DECEMBERI AKCIÓ Komplex védelem nátha és influenza idején immunstimuláns

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben