KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára"

Átírás

1 AKOVITA KÖNYVKIADÓ

2

3 KAPASZKODÓ Összeállította Béres Klára

4 Köszönöm a könyvben szereplõ írások szerzõinek, hogy megosztották velünk történeteiket, tapasztalataikat. BÉRES KLÁRA Béres Klára, 2004 Szerkesztette: Bohátka Eszter A könyvet tervezte: Murányi Zsuzsa

5 Ha kinézek az ablakon, három gyönyörû hegycsúcsot látok, és balra mögöttük, kissé távolabb egy másik, magasabb kopár hegyormot. A reggeli ébresztõ után az elsõ tekintet a külvilágé, milyen az idõ, mit hozott az új ébredés? Ma is szépet. Élesek a kontúrok, messzire lát a szem, már kéklik az ég, de a hegyeket homály fedi, még nem csiklandozza õket a Nap. Csak néhány perc, és az a bal oldali, távoli csúcs már világít. Élesen, büszkén, mintegy újonnan megszületve, rózsaszínben mutatja magát. Olyan, mintha nem is a Nap sütné, hanem maga árasztaná a fényt. Nézem, és belém költözteti ez a távoli világosság a meleget. Bele, ide a tekintetembe, felbirizgálja a lelkem. Éled. Csak nézem és hagyom, hogy elárasszon teljesen az újjászületés élménye. Üzenet ez nekem, az ágyban fekvõ betegnek. Aztán fény jelenik meg mindhárom csúcs tetején. Tûzpirosan izzó, pirinyó pont, ami megkapaszkodik, már semmi sem ûzheti el, már gyökeret eresztett, már nõ. Szemmel láthatóan nõ. Egyszerre mind a három. Már nem pontnyi, már tenyérnyinél is nagyobb, már uralja a hegyet, már hirdeti: megszületett az új nap. Olyan szép, olyan misztikus erejû, hogy sírnom kell. Jelet kaptam, és én megértettem. Még ha sírok is szerencsétlenségemen, még ha gyengének érzem is magam: új nap köszöntött, fénnyel, szeretettel Elfogadom, köszönöm. NAPLÓRÉSZLET B.K. 5

6 Az»Én és a Béres Csepp«pályázat díjazottjai Dr. Béres Józseffel

7 ELÕSZÓ Él egy ember Magyarországon, akirõl azt szoktam mondani, hogy nem története, hanem történelme van. Aki olyat alkotott az emberek javára, amelyért ma milliók áldják. Gyógyító szert állított elõ, sok bajra hatékonyat. Jó, hogy eljött az az idõ is, amikor már nem titokban kell kálváriát járni érte, pult alól beszerezni, hanem szabadon megvehetõ minden gyógyszertárban. Elismerés és bizalom övezi. Mert segít. Béres József nevét nagyon sokan ismerik. Munkásságával a szorgalom, a másokon való segíteni akarás, az elhivatottság, az igazság melletti kiállás, sikerre vivõ elszántság példaképévé vált. Tiszteljük az embert, az alkotót, a tudóst. Használjuk az általa megalkotott készítményt, a milliókon segítõt, a gyógyítót. Mert, hogy milliókon segít, milliókat gyógyít, arról a mögötte álló több mint harminc év tapasztalata ad tanúbizonyságot. Így gondoltuk ezt akkor is, amikor a 30 éves Béres csepp elõtt tisztelegve 2002-ben pályázatot hirdettünk meg Én és a Béres csepp címen. Arra biztattuk az embereket, betegeket és egészségeseket, hogy osszák meg velünk a tapasztalataikat. Vártuk a Béreses történeteket, kedveseket vagy éppen torokszorítóakat, felemelõket, tanulsággal szolgálókat. Emberi sorsokról. Reméltük, hogy sokan lesznek, akik írnak nekünk, és nagyon örültünk, amikor elindult a levelek özöne, és minden reményünket felülmúlóan érkeztek a pályamûvek. Bennük a történetek... Megrázó, szinte katartikus élmény volt olvasni és feldolgozni õket. Csodálatos gyógyulásokról és pokol mélységeit sejtetõ családi tragédiákról számoltak be, volt bennük tiszta emberség, elszánt küzdelem, az élet tisztelete, egymás iránti õszinte szeretet, megbecsülés. Olyan értékek, melyekre a ma emberének talán még inkább szüksége van, mint egykoron. Amit eddig is tudtunk, a levelekben egyértelmûen visszatükrözõdött. A Béres csepp ereje, gyógyhatása vitathatatlanul összefonódott az emberek mindennapjaival, múltjával, jelenével és jövõjével. Már az elsõ benyomások alapján világossá vált, hogy olyan kincs került a birtokunkba, amit meg kell, kötelességünk megosztani másokkal. 7

8 Egy levélíró így fogalmazott: Sokszor gondolkodtam azon, mennyi igazság van abban, hogy a reményt adó, szavahihetõ tanács, egy meggyógyult ember története milyen nagy hatást tud elérni. A legtöbbet a kissé elembertelenedett mai korban is az emberi szó, példa adhat egy «emberséges» gyógykészítménnyel karöltve. Mindannyian tudjuk ennek a gondolatnak az igazát. Nincs erõsebb bizonyosság a megtörténtnél, nem lehet nagyobb hatású semmi a jó példánál. Egyszer egy súlyosan beteg asszony mesélte, hogy amikor kórházba került, teljesen reményét vesztette, nagyon elkeseredett. Aztán valami csodálatos erõ szállta meg. Azokra gondolt, akiknek sikerült meggyógyulniuk. Miért ne lehetnék én is olyan? Miért ne történhetne meg velem ugyanaz? kérdezte magától. Mert, ha megtörténhet eggyel, akkor mindenkivel megtörténhet. Veled is, velem is. Az asszony sokat szenvedett, volt, hogy élet- halál peremén táncolt, de bátor volt és küzdött. A Béres cseppbe és a hitébe kapaszkodott. Meggyógyult, ma is egészséges. Ez több mint harminc éve történt... A gondolatot fûzhetjük tovább egy másik idézettel: Akinek a teste beteg, de a lelke egészséges, az két kézzel kapaszkodik az életért, mert bármilyen gonosz világban élünk is, az élet azért naponta nyújt valami szépséget, amiért érdemes élni. Igen, kapaszkodunk az életért. És micsoda erõ, micsoda segítség, ha valaki kapaszkodót talál! A hozzánk írt történetek valódi kapaszkodók. A sorsközösség gyógyító erõk forrása, amelybõl hitet, erõt, elszántságot gyûjthet a rászoruló. A beteg és a segítõ, szeretõ társ egyaránt. Köszönjük ezúton is mindenkinek, akik írtak nekünk, új tapasztalatokkal gazdagítottak bennünket, és hozzájárultak ahhoz, hogy másokkal is megoszthassuk. Tegyenek közzé minél több történetet, hadd tanuljanak az emberek! Tanulják meg, hogy van barátság, szeretet, hit! Mert ezek nélkül elpusztul a világ... olvasható az egyik levélben. A magunk meggyõzõdése ugyanez. Tesszük tehát, amire pályázónk kért, ezennel átadjuk Önöknek a történeteket. Merítsenek belõlük egészségükre! BÉRES KLÁRA 8

9 RÉGI IDÕKET FELIDÉZVE

10

11 Látjátok, van példaképünk! Béres doktor úr, aki rengeteg megaláztatást tûrt a hatalomtól a Béres csepp elismerésében. Nem állt fel, bár nélkülözött, nem hátrált meg, de dolgozott és miértünk harcolt. MOLNÁR MARGIT LEVELÉBÔL Hogy is kezdhetnénk a Béres-történeteket másként, mint annak a sajátos idõszaknak a felidézésével, amely a Béres csepp ismertté válása körüli évekbe visz el minket. Még a hetvenes évek legelején röppent fel a hír, hogy valahol az ország távoli zugában, él egy ember, aki csodálatos cseppjeivel képes segíteni a rákos betegeken. Élõ példaként ott volt maga a feltaláló húga, aki reménytelennek látszó agydaganatából gyógyult fel, aztán egyre többen lettek, akik hasonlókról számolhattak be. A legenda gyors lábakon járt, túlfutott még az ország határain is. Emberek ezrei keresték dr. Béres Józsefet kisvárdai otthonában a világ minden tájáról. Özönlöttek a betegek és hozzátartozóik gyógyulást keresni, bíztatást találni. Így indult a Béres cseppek története. A folytatás aztán cseppet sem volt könnyû. Miközben egyre többen hittek a szer gyógyító erejében, és egyre többen gyógyultak tõle, addig a hivatalos fórumok elzárkóztak a kutató elõl. Eleinte csak nem vettek róla tudomást, aztán már tiltották is. De a beteg ember nem törõdik semmivel, sem törvénnyel, sem hivatallal, meg akar gyógyulni, és mindenbe belekapaszkodik, amitõl gyógyulást remél, hisz élni akar. Egyre többen kapaszkodtak Béres doktor cseppjeibe mint utolsó szalmaszálba. A feltaláló súlyos dilemma elé került. Törvénytisztelõ ember lévén nem akart szembeszegülni a hatóságokkal, sem a szabályokkal, ám a hivatalos elismerés váratott magára. A szakma elutasította õt, a betegek meg ott tolongtak a kapuja elõtt. Mit tegyen? Adjon vagy ne a cseppjeibõl? Segítsen vagy ne? Én nem azért születtem, hogy a tudomány hivatalos állásfoglalását igazoljam, hanem hogy eredményeimmel a betegeket szolgáljam döntött végül, és dacolva a büntetés lehetõségével, adott a betegeknek gyógyító szerébõl. Hõsi idõszak volt, embert próbáló. Ugyanakkor végtelenül becsületes és nemes. Idézzük csak fel, hogyan is volt? A betegek és hozzátartozóik tömegével zarándokoltak a feltalálóhoz. Szemükben könnyel, szívükben reménnyel és elszántsággal álltak a kapujában, hol türelemmel, hol türelmetlenül várva a bebocsáttatást. Ám miközben a feltaláló mindenféle hatósági engedély nélkül, saját költségén gyártotta a cseppjeit, hogy adhasson belõle a rászorulóknak, hogy enyhíthesse fájdalmukat, hogy reményt nyújtson, életet adjon, addig a hatalom képviselõi értetlenek, sõt ellenségesek vele szemben. Mialatt Béres József otthonában 11

12 fogadta a hozzá fordulókat, segítette a betegeket, a gyermekeikért poklot járó anyákat, addig munkahelyén mert az irigység oda is beférkõzött elkobozták kutatási jegyzeteit, és lezárták laboratóriumát. A kutatóra óriási nyomás nehezedett. A készítmény iránti végtelen igény ellehetetlenítette az életét, a folyton növekvõ betegáradat mellett állandósultak a munkahelyi támadások, és 1975-ben kuruzslás vádjával még bûnvádi eljárás is indult ellene. Mindez már-már elviselhetetlen terhet jelentett a számára. Embert próbáló küzdelem vette kezdetét a politika, a kultúra és az orvostudomány legmagasabb szintjein. De, ha az ember Isten által kijelölt úton halad, megadódnak hozzá a társak is, hogy képes legyen végigmenni rajta. Béres József mellé is szegõdtek segítõk, a nemzet önzetlen humanistái, költõk, írók, filmesek, sportolók, tudósok. Az õ pártfogó támogatásukkal sikerült elérni, hogy végül hivatalosan engedélyezték a Béres csepp elõállítását. Gyártóként a Herbária Országos Gyógynövényforgalmi Vállalatot jelölték ki, és 1978-ban Béres József találmánya végre kereskedelmi forgalomba kerülhetett. A Béres csepp mindenki számára hozzáférhetõvé vált. A kérdés persze feltehetõ: Helyesen cselekedett-e Béres József, amikor engedély nélkül adta készítményét a betegeknek? Ma, harmincévnyi tapasztalattal a hátunk mögött egyértelmû a válasz. Nem tehetett másként. Nemcsak azért, mert felelõsséggel tudta, hogy készítménye teljesen biztonságos, hanem azért is, mert sokakon tudott segíteni vele. Az idõ õt igazolta. Azokon a leveleken merengek, amelyek felidézik a kisvárdai ház elõtti várakozásokat. Mindegyik telve van hálával, meleg szavú köszönettel. A levelek írói három évtized múltán sem felejtették el azt az embert, aki egyetlen törvényt ismert: segíteni másokon ott, ahol tud. A megható visszaemlékezések mellett sajátos történeteket is találunk. Az egyik levél írója például azt meséli el, milyen leleménnyel próbált némi protekcióhoz jutni a cseppek beszerzésénél, a másik arról számol be, hogy a csodaszert drága pénzért a feketepiacról kellett megvásárolnia, a harmadik arról ír, hogyan kereskedett vele. Egy sajátos kor, sajátos dokumentumai 12

13 Fülünkbe jutott egy hír egy kisvárdai jóságos emberrôl, akit a vajdaságiak a daganatosok reménysugarának neveznek. Kedves Barátom! Tudom, meglep a megszólítás, de Te annyi ember igaz, segíteni tudó barátja vagy, hogy ez a legkevesebb, ami megillet. Szeretném, ha tudnád, végsõ ideje, hogy e levél megszülessen. Ennek a levélnek meg kell születnie, ezzel tartozom a felfedezõnek, önmagamnak és annak a két életnek, melyet Tõled kaptam ajándékba. Az óra lassan éjfélre jár, a mutatók halk kattanását a hídon áthaladó vonat vad dübörgése nyomja el. Az éjszakai élet. Késõi gyerekként élvezem környezetem bölcs, nyugodt szeretetburkának minden elõnyét. Hatalmas ez a szeretet, mely családom tagjait összeköti. Boldogságot és egészséget sugároz minden porcikánk. Észre sem vesszük a tornyosuló viharfelhõket. Édesanyám fáradékonyságát a felhalmozódott munkával magyarázzuk. Mi. Az orvosi leletek azonban mást sugallnak. Sokkal rosszabbat. Hoszszas kivizsgálások sora következik, anyu kórházba kerül. Elõször maradunk mozgatórugó nélkül. Az elsõ hetekben teljes körülöttünk a káosz. Mindenki a vállát vonogatja, sajnálkozik: Mi lesz, ha egyedül maradunk? A kérdésnek sajnos van némi valóságalapja. Édesapámról mindenki tudja, nem tudná elviselni szeretett felesége hiányát. Megszületik az orvosi diagnózis: a májon tyúktojás nagyságú daganat található. A kezelõorvos bizalmasan közli, kiadná a beteget, mégiscsak más, ha otthon, szerettei körében hal meg. Anyu hazakerül, apu pedig határozottan kijelenti, nem azért született erre a világra, hogy ilyen hamar feladja. Még a világ végére is elmegy, mondja õ, ha bármilyen reményt is lát a gyógyulásra. A világ végére nem is, de Magyarország végére bizony elvezérelte a sors keze... És a zentai kórház betegei. Fülünkbe jutott ugyanis egy hír egy kisvárdai jóságos emberrõl, akit a vajdaságiak a daganatosok reménysugarának neveznek. Elõ a térképet! Hol is van az a Kisvárda? Kocsit bérel, és reménnyel feltöltõdve útnak indul. Egyedül, hiszen édesanyám nincs szállítható állapotban. Úgy emlékszem, a világ leghosszabb két napja telt el, mire megérkezett. Az autóból azonban egy teljesen új ember szállt ki. Egy bizakodó, újjászületett ember, aki szinte hihetetlen dolgokról mesél. Szól egy egyszerû, közvetlen emberrõl, aki maga a jóság, tenni és segíteni akarás, akinek, ha a szemébe néznek, és szavait hallják, elfelejtik a nehéz út porát, csupán a gyógyulásba vetett hit marad. Mesél hosszú sorban kígyózó gyógyulni vágyókról, számomra érthetetlen törvényrõl, mely tiltja, hogy Te kedves Barátom, eljuss a betegek poharába. DAGANAT A MÁJON 13

14 ROSSZINDULATÚ CSOMÓ A KARBAN Talán akkor, azon a napon váltam igazán felnõtté, szembesültem elõször a jó és rossz harcával, és vált fogalommá életemben Béres József neve. Barátom, belõled pedig minél többször használtunk, annál inkább tudatosodott bennünk: jó úton járunk. Mire cseppenként elfogytál, édesanyám étvágya és vele együtt az ereje is visszatért, így õ is eljutott Kisvárdára, és személyesen találkozhatott megmentõjével, sõt hozott belõled is néhány üveggel. Egy év múlva a leleteken nem szerepel semmiféle daganat, nyoma sincs a betegségnek, Te pedig azóta, mind a mai napig családtagnak számítasz. Valamikor volt a tett írta József Attila. Dr. Béres József tette jó, és jó, hogy így történt. Jó, hogy Isten adott erõt és kitartást a harchoz. Jó tudni, hogy van, aki nemes cél érdekében áldozatokra is képes. Végül, de nem utolsósorban jó, hogy minden gyógyszertárban megvehetlek, és itt lehetsz velem, Te barátok barátja: BÉRES CSEPP! BOGNÁR MÁRIA ZENTA, JUGOSZLÁVIA Mit kaptam a Béres csepptõl? A legtöbbet, mit ember kaphat. Az életét. Kinézek az ablakon, figyelem az idõjárást és emlékezem. Arra a karácsony utáni szerdára gondolok, amikor elõször jártam Kisvárdán. Akkor nem volt ilyen jó az idõ. Jeges északi szél fújta a havat az arcomba nekem is, és annak a kétszáznyi embernek is, aki velem együtt ott állt és várakozott Béres doktorék háza elõtt. Olyanok voltunk, mint a halálraítéltek. Végül is, azok voltunk. De a remény még élt bennünk. Istenem! Így közel harminc év távlatából is olyan elevenen él bennem minden! Nagyon nehéz errõl írni. Már hosszú órákat vártam, lassan be is sötétedett, fáztam nagyon, amikor sikerült a kapuhoz közel kerülnöm. Elõttem külföldiek várakoztak, azt hiszem Belgiumból érkeztek. Egyszer csak kijött a házból egy férfi a külföldiekért, akikkel nyilván meg volt beszélve. Valahogy nekem is be kell jutnom, meg kell gyõznöm, hogy segítsen! futott át az agyamon. Becsapni nem lehetett, nyilvánvaló volt, hogy én nem a külföldiekhez tartozom. Amikor megállított a kapuban, keservesen sírva fakadtam, és azt mondtam, hogy nézzen rám, én vagyok a beteg. Fiatal vagyok, segítsen, gyógyítson meg, ha nem segít, meghalok! Annyi gyereket szeretnék még 14

15 megtanítani írni, olvasni, számolni! A tanítás az életem! Segítsen! Megsajnált. Jöjjön be! mondta. Lelkiismeret-furdalásom volt, mert a gyerekeknél tartott még a gyógyszerosztásban, és én valamelyik gyermek helyett jutottam be. Amíg soromra vártam az elõszobában nézelõdtem. Mindenütt könyv. Tudományos és szépirodalom, de inkább tudományosak. És növények. Gyönyörû, üde, zöld növények. Magamban arra következtettem, hogy ebben a házban okos és jó emberek laknak. Amikor Béres doktor behívott, leültetett és kért, mondjam el, mi a problémám. A jobb alsó karomban rosszindulatú csomó volt, háromszor operálták, nem gyógyult be, sugarazni akarták, de nem engedtem. Nem hittem, és nem hiszek benne. Õ leszedte a kötést a karomról, erõs fénynél megnézte a sebet, átnézte a leleteimet, aztán azt mondta, ha mindent úgy csinálok, ahogyan õ javasolja, akkor úgy érzi, meg tud menteni. Hát hogyne csináltam volna úgy! Elmagyarázta, hogyan kell bevennem a gyógyszert, evés közben egyek mellé C-vitamint, nagyon fontos. Leírta a diétát, hogy mit ehetek, mit nem. Két hét múlva menjek újra gyógyszerért. (Nekem mindig gyógyszer volt a Béres csepp!) Elkezdtem a Béres-kúrát. Három nap múlva már tudtam aludni éjjel. Egy hét múlva kezdett színem lenni és erõm. És már nem éreztem azt a pokoli fáradtságot. Sokat szenvedtem abban az idõben. Debrecenben laktam, Tamásipusztán, a Szatmári úti iskolában tanítottam elsõtõl a harmadik osztályosokat, összevontan. A kórházi kezelésen kívül nem voltam táppénzen. Betegen is végig dolgoztam. Önmagamért és a gyerekekért tettem. Honnan vegyenek egy tanyasi iskolába pedagógust tanév közben? Két hét múlva, ahogy megbeszéltük, ismét mentem a gyógyszerért. Sokkal jobban éreztem magam, és a karomon a mûtét helye alig váladékozott. A fájdalmam is jelentõsen csökkent. Béres doktor úr nagyon örült, hogy ilyen jól és gyorsan javulok. Ismét két hét múlva kellett jelentkeznem. Addigra én olyan jól lettem, mintha kicseréltek volna. Visszajött a humorom, a régi jókedvem. Az óriási dolog a karom gyógyulása volt. Szépen hegesedett a mûtét helye, és már egyáltalán nem váladékozott. Béres doktor úr nem akarta elhinni, amikor mondtam, hogy hogyan gyógyul a karom. Megnézte, és még õ maga is meglepõdött, végtelenül örült. Mondta, hogy lassan mehetek dolgozni. Nem voltam és nem is vagyok én táppénzen feleltem. Délelõttönként tanítok, és kéthetenként tanítás után, ahogyan tudok, vonattal, autóstoppal, jövök Kisvárdára. Az állomáshoz három kilométerre van az iskola. Összesen hat kilométer gyaloglás. Béres doktor kedvesen és csodálkozva kérdezte tõlem, hogy hogyan bírtam, bírom ezt a strapát. Én visszakérdeztem: Ön hogyan bírja? ROSSZINDULATÚ CSOMÓ A KARBAN 15

16 A GYÓGYULÁS REMÉNYÉVEL KISVÁRDÁN Nappal a betegekkel foglalkozott, éjjel állította elõ a gyógyszert saját pénzén. Mindenkinek ingyen adta. Minden sikert és eredményt megérdemel! Amikor elmondtam, hogy mivel utazok, megkérdezte, hogyan megyek haza? Mondtam, hogy nem tudom, de majd csak hazaérek valahogy. Amikor kikísért, megkérdezte a várakozóktól, hogy van-e Debrecenbõl vagy a környékrõl valaki kocsival, és van-e benne egy szabad hely, elvinnének-e engem. Elvittek. Nagy hálával gondolok erre is. Béres doktornak még arra is volt gondja, hogy hogyan jutok haza. Télen ez nagyon nagy dolog volt! Két hónap múlva behegesedett a karom. Egyre jobban és jobban gyógyultam. A 167 cm-es magasságomhoz már 54 kg voltam. Megjavult az étvágyam, 4-5 kg-ot híztam. Már csak háromhetenként mentem gyógyszerért, vonattal, stoppal és hazafelé a doktor úr segítségével, kocsival. Egy év alatt tökéletesen meggyógyultam. Azóta tartok szüneteket, de mindig visszatérek a Béres csepphez. Tudom, hogy segít, ha bajban vagyok. Mit kaptam a Béres csepptõl? A legtöbbet, mit ember kaphat. Az életét. Mire tanított meg Béres József? Az emberek, az élet szeretetére, tiszteletére, minden körülmények között az emberi méltóság, tisztesség megõrzésére. És, hogy bármilyen gátat emeljen is a rosszindulat, a nemes, a jó cél érdekében bátran kell küzdeni! BRAUERNÉ SZÛCS JULIANNA Budapest Csendes éj, szentséges éj idézem magamban a karácsonyi szép éneket, és ez idõ alatt egy nyári kisvárdai csendes éj feledhetetlen emléke villan fel szeptemberében az élettársam rákos megbetegedése miatt indultunk Kisvárdára. Hosszú volt az út és én mondogattam, biztosan eltévedtünk. A világvégére megyünk? Vagy egyenesen le a térképrõl? Közbe-közbe elbóbiskoltam, a készülõdés és a hosszú út megviselt, mivel törékeny, vékony asszonyka voltam. No, végre megérkeztünk, de akkor már Béres doktor úr háza elõtt kettesével, hármasával álltak sorba az emberek. Ránk esteledett, az esõ elkezdett cseperegni. Mi vittünk magunkkal széket, volt, aki zsákot terített a földre, de voltak, 16

17 akik végig álltak, és bizony nagyon messzirõl jöttek, úgy várakoztunk. Volt közöttünk súlyos beteg is. Sokáig a nép türelemmel várt, a házon és az udvaron csend és sötétség honolt. Aztán kijött közénk Béres doktor, egy kis dobogófélére állva válaszolt a kérdésekre, és közben nyugodt fegyelmet kért az emberektõl. Záporoztak felé a kérdések, hol ez, hol az, ilyen beteg, olyan beteg, mit csináljon, hogy legyen. A doktor úr türelmesen válaszolgatott, és az emberek nem vágtak egymás szavába. Azt hittem, nem hallok jól, úgy kérdezgettek, mintha Magyarországnak több orvosa nem is lenne. Különleges bizalommal voltak iránta, érezték, hogy velük szemben igaz ember áll, aki értünk él, értünk dolgozik. Látjátok, van példaképünk! Béres doktor úr, aki rengeteg megaláztatást tûrt a hatalomtól a Béres csepp elismerésében. Nem állt fel, bár nélkülözött, nem hátrált meg, de dolgozott és miértünk harcolt. Sokan gyógyulnak meg a Béres csepptõl, nyerik vissza az egészségüket. Az anyák tovább nevelhették gyermekeiket, és az apák családjuknak újból támaszai lettek. Éltesse a magyar ember szívét a Béres csepp feltalálójának példája! Akarjon becsületesen, szépen élni, egymásért dolgozni, ahogy õ tette. Sok hír eljutott hozzám, hallottam a kitüntetésekrõl, elismerésekrõl, melyeket Béres doktor úr cseppjeiért kapott. De össze nem hasonlítható bármily kitüntetés azzal, amely annak az estének a zárójelenete volt. Béres doktor úr, miután mindenki választ kapott a kérdéseire, elmondta, hogy ne haragudjunk, de sok támadás éri, és nem kapott engedélyt arra, hogy fogadja a betegeket. Kérte az ott lévõ embereket, hogy vonuljanak el békével, mert ragaszkodásunkkal kellemetlenséget okozhatunk számára. És az emberek, az a kis tömeg bizony sokan voltunk elindult lassan, rendben, méltóságteljesen. Úgy, mint amikor nagy hazafi elõtt tisztelegve elvonul. Zúgolódás nélkül, halkan szétoszlott. Tisztelgett. Azon az esõs estén a Béres doktor úr csillaga ragyogott, de nem a mellén fényes valami, hanem a Jóisten megvigasztaló jósága, a magyar nép elismerõ szeretete, megbecsülése, tõlünk kapott kitüntetése. Csendes éj! Kisvárdai éj! MOLNÁR MARGIT Budapest A GYÓGYULÁS REMÉNYÉVEL KISVÁRDÁN 17

18 Amikor végre bejuthattam Béres Józsefhez nagy és kellemes meglepetés ért. Egy végtelenül kedves, szimpatikus úr fogadott, akin nem látszott a fáradtság legkisebb jele sem. MÁR MINDENKI LEMONDOTT RÓLA Férjem édesapját, akit nagyon szerettem, szomorúan vettem tudomásul, hogy egy gyógyíthatatlannak tartott betegség, a rák támadta meg. Az orvosok, a család lemondtak róla, hazaengedték a kórházból, hogy hetei vannak csak hátra. Egy ismerõsömtõl hallottam a Béres cseppekrõl, és én, mivel nem akartam elfogadni az elfogadhatatlant, útra keltem. Hátrahagyva pici szoptatós fiamat a férjemre, Kisvárdára utaztam. Hajnalra értem oda, és beálltam az állomásig érõ sorba. De milyen volt az a sor! Türelmes várakozók, ki-ki a maga, vagy a közeli hozzátartozója súlyos problémájával, fájdalmával, ám egyúttal telve reménynyel, bizalommal Béres doktor csodálatos cseppjei iránt. Ezt kellett volna látniuk azoknak a hitetlen embereknek, köztük orvosoknak, akik lebecsülték ezt a csodálatos szert, és bizony sokszor le is beszélték az embereket a használatáról! De a jó hír, hogy igenis segít sokakon, sokfelé eljutott, még a szomszéd országokba is, és sokan áldották már õt. Én egy erdélyi asszonyka mögött állva, beszélgetve, türelmesen vártam, és szívbõl reménykedtem, hogy sor kerül rám, és vihetek haza belõle, és reményt adhatok apukának. Amikor végre bejuthattam Béres Józsefhez, nagy és kellemes meglepetés ért. Egy végtelenül kedves, szimpatikus úr fogadott, akin nem látszott a fáradtság legkisebb jele sem. Elkérte és megnézte a leleteket, amit vittem, a kórházi elbocsátó jelentést. Ellátott tanácsokkal, és kaptam a készítményébõl, és nem fogadott el érte pénzt. Igen, ez így történt. Bizony én hazafelé a vonaton elszégyelltem magam, amiért én csak úgy elfogadtam tõle, mikor õ mennyi, mennyi álmatlan éjszakát és dolgos nappalt áldozott fel érte. Hallottam azt is, hogy mennyi intrikának volt kitéve az orvostársadalom által, mivel õ nem volt orvosdoktor. Apuka örömmel és reménykedve kezdte szedni az útmutatás szerint a Béres cseppeket. Ami aztán lassan felerõsítette õt. Kétszer mentem még Kisvárdára, aztán hála Istennek jobbra fordultak a dolgok, és lehetett már gyógyszertárakban is kapni a cseppeket, vettem és vittem apukának, aki úgy várta mindig. Olyan jó volt látni folyamatos erõsödését, javulását, örömét! A cseppek hét évvel hosszabbították meg az életét. Isten áldja meg érte! Büszke vagyok családommal együtt arra, hogy ilyen embernek vagyok a honfitársa. KOLLÁRCSIK ISTVÁNNÉ Nyékládháza 18

19 A Jóisten a kegyes csalást nem tekinti bûnnek! Az én esetem a Béres cseppel, évvel ezelõtt történt, amikor sajnos még igen nagy részben az emberi irigység játszotta a fõszerepet a készítmény megítélésével kapcsolatosan. A feleségemnek volt egy tanárnõ nõvére, aki amint mondani szokták, igazi földre szállt angyal volt. Okos, intelligens, szakmáját értõ és szeretõ, négy gyermek édesanyja, akit nyugodtsága, egész lényébõl sugárzó jósága miatt valamennyien a családunkból õszinte és tisztelõ szeretettel szerettünk. Ez a csodálatos asszony rákos megbetegedést kapott. Összeomlott lelkileg az egész család. Már híre járt a Béres cseppnek, de hozzájutni még a föld alól sem lehetett. Még nagy tekintélyû fõigazgató fõorvos tarokk partneremnek sem sikerült, aki pedig már a harmadik ciklust élte mint parlamenti képviselõ, és mindent ki tudott hajtani. Fel tudott építtetni többek között egy 300 ágyas szanatóriumot, bejárta a világot, de Béres cseppet szerezni neki sem sikerült. Elhatároztam, hogy én, ha addig élek is, szerzek valahogy a sógornõmnek. Elhatározásomat tett követte. Bevágtam magam a csodálatos Trabantba és padlógázzal egyfolytában meg nem álltam, míg Kisvárdára nem értem. Ideges voltam, elfáradtam. A Béres doktorék házánál, a kerítés mellett legalább kétszáz ember várakozott. Magamban toporzékoltam az idegességtõl. Még ma hozzá szeretnék jutni a cseppekhez, de képtelen vagyok kivárni ezt a hosszú sort! Toporogva körbefordultam, és megláttam a református templom tornyán a csillagot. Itt a megoldás! gondoltam. Becsengettem, illedelmesen bemutatkoztam, elmeséltem az esetemet, és azt kértem a nekem ajtót nyitó nagytiszteletû úrtól, ha a tud, segítsen nekem. Beinvitált. Azt mondta, a mai napig is emlékszem rá: A Jóisten a kegyes csalást nem tekinti bûnnek! Én most felveszem a telefont, és azon imádkozzon mérnök úr, hogy a másik oldalon a Béres doktor felesége vegye fel a kagylót! Õrjítõen ideges percek következtek. Aztán hallottam, amint a pap mondja: Asszonyom, nekem most azonnal szükségem van két üveg cseppre. Rendben, azonnal küldöm, de az uramnak egy szót sem! jött a válasz. Kis idõ múlva megérkezett a paplakhoz a két üveg Béres csepp. Halálosan kifáradva, ám örömtõl sugározva értem haza kincset érõ szerzeményemmel. Amíg a csepp kitartott, határozott, szemmel látható átmeneti javulás állt be sógornõmnél. A késõbbiekben fent említett fõorvos barátom is tudott szerezni egy-egy üveggel. (A kártyában persze azért nem volt kímé- HA ADDIG ÉLEK IS, SZERZEK A CSEPPEKBÔL 19

20 let, mert ha alkalom adódott, könyörtelenül elfogtam a XXI-esét.) Szegény sógornõm haláláig szedte a Béres cseppet, meggyõzõdésem szerint ez könnyítette meg utolsó napjait. B. S. UTOLSÓ ÚT EGY HALÓDÓ ÉLETÉRT Ennyi elszántság és bizakodás láttán Béres József úr megszánt, és két üvegcse cseppet ajándékozott nekem. Az alábbiakban szeretném leírni, miként és hogyan ismertem meg azt az embert, aki 24 évvel ezelõtt önzetlenül, megsajnálva segített rajtam. Férjem, aki nálam 23 évvel volt idõsebb, és a legjobb férj és apa, súlyosan megbetegedett. Az orvosok gyomorrákot diagnosztizáltak nála. Két gyermekemmel együtt minden erõnkkel és eszközzel harcoltunk az életéért, orvostól-orvosig minden lehetséges stációt végigjártunk, amikor is meghallottam a Béres csepp hírét. Leutaztam Kisvárdára Béres doktor házához, hogy elmondjam kálváriánkat, és kérjek tõle a cseppjeibõl. Óriási tömeget találtam a ház elõtt, elkeseredett, reménykedõ embereket. A ház azonban néma volt, a kertkapu nem nyílott ki. Mint kiderült, a doktor urat nemrégen engedte szabadon a hatóság, akit nagyon megviseltek az õt ért atrocitások, és akit eltiltottak a csodálatos eredményekkel kecsegtetõ cseppjeinek adásától. Pedig õ egyetlen fillért sem kért és fogadott el cseppjeiért, viszont kapott gáncsoskodást és megalázást is bizonyos köröktõl. Ott álltam reményvesztetten a tömegben, és nem tudtam, mit tehetnék. Drága páromat mindenáron meg akartam menteni, vagy legalábbis a halódó életét egy kicsit könnyíteni, meghosszabbítani. Nézelõdésem közben valahogy az emberek látókörébõl kikerülve, ennyi idõ távlatából már pontosan nem is emlékszem hogyan, átmásztam a kerítésen és sírva, zokogva kértem bebocsátást. Ennyi elszántság és bizakodás láttán Béres József úr megszánt, és két üvegcse cseppet ajándékozott nekem. Mindezért egy fillért sem fogadott el. Nagyon fáradt, megviselt, megtört, de kedves, emberbarát tudóst ismertem meg személyében, akinek csak egy váratlan és õt zavarba ejtõ kézcsókkal tudtam leróni tiszteletemet és hálámat. Sajnos elkéstem, a férjem már nem kaphatta meg a cseppeket, mert mire a hosszú útról Pestre értem, meghalt. Természetesen a nehezen szerzett 20

21 kincset egy arra rászoruló nagybeteg fiatalembernek ajándékoztam, aki tudomásom szerint a cseppek hatására sokat javult. Ma is boldog és büszke vagyok, hogy Béres úr akkor nem utasított ki, nem szidott meg példátlan merészségemért, hanem emberségbõl, végtelen jóságával segíteni akart szegény nagybetegemen. Én ma már 77 éves vagyok, koromhoz képest elég jó állapotban, amit biztosan hiszem, hogy az õ nagyszerû találmányának, a Béres cseppeknek, köszönhetek, amit természetesen elõírás szerint ma is használok. ÖZV. RÁZUS GYULÁNÉ Budapest CSAK TITOKBAN Már az egész országban beszéltek a Béres csepprõl, de titokban szerezték be az emberek. Valamikor a múlt század hetvenes éveinek elején történt, a pontos idõpontot már nem tudom, de emlékezetes számomra. Huszonegy-két éves voltam, fiatal, erõs, egészséges. Édesanyám ötven fölött, súlyos cukorbetegséggel, a napi inzulin adagjait már évek óta tûvel adta be magának, de ennek ellenére unokáinak, gyermekeinek örülni tudó nagymamája és anyja volt. Mi már kirepültünk a családi fészekbõl, anya egyedül élt, özvegyen. Amikor idõnk engedte fõleg hétvégeken látogattuk. A tévében, rádióban már hallottunk a Béres csepprõl, a kuruzsló neve fel-feltûnt az újságok oldalain is. Már az egész országban beszéltek a Béres csepprõl, de titokban szerezték be az emberek. Hallgattuk a gyógyult emberek beszámolóit, dicsérõ szavait. Õszintén megmondva, mi nem nagyon hittünk benne, de anyu sosem nyilvánított véleményt vele kapcsolatban. És ez csak most, ennyi idõ távolából tûnik fel. Egy látogatásom alkalmával különös dologra lettem figyelmes. Nem azt mondom, hogy lopakodva, de megleptem anyát, aki a konyhában épp a kredencbe dugott vissza valamit, egy papírzacskóba csavart üveget. Anya titokban iszik? Hát ennél rosszabb nem létezhet! És itt van még a betegsége is futott át az agyamon. De Anya! kiáltottam volna rá legszívesebben, mégse tettem. Talán valamilyen gyógyszer? morfondíroztam tovább. Na jó, készítsük be a fát, szenet, legalább két hétre va- 21

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Fekete Nikolett. Limited edition

Fekete Nikolett. Limited edition Fekete Nikolett Limited edition nehezen ment, mert nem tudtuk, hogy merre induljunk el. Az írás nekem is egyfajta kapaszkodó volt, hiszen a családommal az érzéseimről nem szerettem beszélni, mert őket

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben