VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról 115/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény igazgatójának kinevezéséről 116/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgatójának kinevezéséről ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 11/2006. (VII. 7.) számú rendelet A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendelet módosításáról /2006. (VII. 7.) számú rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.)számú rendelete módosításáról 525 KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 113/2006. (VII. 07.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 114/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 117/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál szociális foglalkoztatási tevékenységéhez történő hozzájárulásról, alapító okirataik módosításáról, továbbá szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó házirendjük és szakmai programjaik elfogadásáról 118/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról

2 JÚLIUS /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálat intézmény megszüntetéséről 120/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Savaria Tourist Kft üzletrészének és a társaság rendelkezésére bocsátott ingatlanoknak és ingó vagyonnak értékesítéséről /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Velem Hotel Avarszálló értékesítéséről /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének működtetésére létrehozott szindikátusi szerződés módosításáról 123/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei közgyűlés évekre szóló társadalmigazdasági programjának végrehajtásáról, valamint a bizottságok munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról 124/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 125/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei fenntartású egészségügyi intézmények járóbeteg szakellátási szolgáltatásairól szóló beszámoló elfogadásáról 126/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyetörténeti kutatások helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 127/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Florasca Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről 128/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Szalafő, Pityerszeri Falumúzeum kezelői jogának átadásáról 129/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi költségvetése zárszámadásában kimunkált szabad pénzmaradvány felhasználásáról szóló javaslatról 130/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi céltámogatási igénybejelentésének módosításáról /2006. (VII. 07.) sz. határozat Kulturális célú alapítvány támogatásáról /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd intézeti gyógyszertára létesítésének támogatásáról 133/2006. (VII. 07.) sz. határozat A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről készült számvevői jelentés megállapításairól 134/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei közgyűlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről 135/2006. (VII. 07.) sz. határozat Az ikervári ÁMK létrehozásához, a püspökmolnári Prinz Gyula Általános Iskola átszervezéséhez, a jánosházi zeneiskola átszervezéséhez, a telekesi általános iskola megszüntetéséhez, Sitke község feladat-ellátási-, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervéhez szakvélemény kiadásáról

3 2006. JÚLIUS /2006. (VII. 07.) sz. határozat Az oktatási bizottság megbízásáról szakvélemény kiadásához /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Velem 572. hrsz-ú megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó jelzálog szerződés jóváhagyásáról 582 KÖZLEMÉNYEK Beszámoló a megyei közgyűlés évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának végrehajtásáról 583 Beszámoló a bizottságok, illetve szakbizottságok tevékenységéről 628 Beszámoló a Vas Megyei Sportigazgatóság közötti tevékenységéről 644 Beszámoló a megyei fenntartású egészségügyi intézmények járóbeteg szakellátási szolgáltatásairól 675 Beszámoló a megyetörténeti kutatások helyzetéről 684 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2006. (II.16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról A közgyűlés évben: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Hetyei Sándor Szombathelyi Határőr Igazgatóság közalkalmazottja, főmunkatárs Prácser Lajos a Kőszegi Polgárőr Szövetség elnöke "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: Kiss Andrea Sejberné Szabó Marianna Sipos Győző Gyermekek Háza, Szombathely intézményvezetője Kardos László Általános Iskola Vasvár tanára MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat szolgálatvezetője részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerések átadásával. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: június 3, június 23, illetve július 8. A megyei közgyűlés 115/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény igazgatójának kinevezéséről A közgyűlés a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói munkakörébe szeptember 1-jei hatállyal augusztus 31-ig öt éves időtartamra Rába Istvánt nevezi ki. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

4 JÚLIUS 7. A megyei közgyűlés 116/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgatójának kinevezéséről A közgyűlés a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete intézmény igazgatójává szeptember 1-i hatállyal határozatlan időtartamra Bandi Zoltánt nevezi ki. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2006. (VII. 7.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 14. (1) bekezdése helyébe a következő új szakasz lép: Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt. 2. A Rendelet 14. a következő (2) (3) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik: 14. (2) A személyi térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről a megyei közgyűlés elnöke mérlegelési jogkörében eljárva határoz, figyelemmel a személyi térítési díj fizetésére kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonyaira, továbbá az egyéb méltánylást érdemlő körülményekre. 14. (3) A határozattal megállapított személyi térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére vonatkozó méltányossági kérelemről a megyei közgyűlés elnöke határoz az előző bekezdésben foglaltak szerint. Ez a rendelet a kihirdetéstől hatályos. 3. Szombathely, július 7. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

5 2006. JÚLIUS Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. /VII.07./ számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006./II.16./ számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2006.(II.16.) számú évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól alkotott - rendeletét /továbbiakban: R/ az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntésének megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi előirányzatát a R. 3. -ban rögzített 23, E Ft-ról 24, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.. A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát E Ft-ban rögzíti, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. 3.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 17, E Ft-ról E Ft-ra módosul, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2, E Ft támogatást 2, E Ft-ra módosítja. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összegét E Ft-ról E Ft-ra módosítja. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák A közgyűlés a költségvetési szervek részére a költségvetésben 4, E Ft, az II.-III. sz. előirányzat módosításokban 4, E Ft, valamint 5, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 5, E Ft-ra módosít, melyből E Ft működési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklet tartalmazza.

6 JÚLIUS 7. A költségvetés kiadásai A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási előirányzatát 23, E Ft-ról 24, E Ft-ra módosítja. 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata 7, E Ft-ról 8, E Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6, E Ft-ról 7, E Ft-ra Speciális célú támogatások E Ft-ról E Ft-ra Felújítási előirányzat E Ft-ról E Ft-ra Beruházási előirányzat 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások E Ft-ról E Ft Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése E Ft-ról E Ft Hitelek E Ft E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások: E Ft-ról E Ft-ra Működési tartalék E Ft Államháztartási tartalék E Ft Költségvetési kiadási előirányzat összesen 23, E Ft-ról 24, E Ft-ra 8.. A R. 5. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ról E Ft-ra módosul A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásait E Ft-ról 1, E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról E Ft-ra változik/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról E Ft-ra változik / e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) E Ft-ról E Ft-ra módosítja. Ebből: az államháztartási tartalékot E Ft-ban rögzíti, A működési tartalékot E Ft-ról E Ft-ra módosítja.

7 2006. JÚLIUS A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti: ig 3.833,8 fő ig 3.827,3 fő ig 3.830,3 főről 3.835,3 főre ig 3.821,3 főről 3.826,3 főre változik. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 308 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 2 főben, a köztisztviselők létszámát 68 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 18 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit június 30-ig visszamenőlegesen kell érvényesíteni. Szombathely, július 7. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

8 JÚLIUS 7.

9 2006. JÚLIUS

10 JÚLIUS 7.

11 2006. JÚLIUS

12 JÚLIUS 7.

13 2006. JÚLIUS

14 JÚLIUS 7.

15 2006. JÚLIUS

16 JÚLIUS 7.

17 2006. JÚLIUS

18 JÚLIUS 7.

19 2006. JÚLIUS

20 JÚLIUS 7.

21 2006. JÚLIUS

22 JÚLIUS 7.

23 2006. JÚLIUS

24 JÚLIUS 7.

25 2006. JÚLIUS

26 JÚLIUS 7.

27 2006. JÚLIUS

28 JÚLIUS 7.

29 2006. JÚLIUS

30 JÚLIUS 7.

31 2006. JÚLIUS

32 JÚLIUS 7.

33 2006. JÚLIUS

34 JÚLIUS 7.

35 2006. JÚLIUS

36 JÚLIUS 7.

37 2006. JÚLIUS

38 JÚLIUS 7.

39 2006. JÚLIUS

40 JÚLIUS 7.

41 2006. JÚLIUS

42 JÚLIUS 7.

43 2006. JÚLIUS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyűlés 113/2006. (VII. 07.) sz. határozata a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés: 1. az előző ülés óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja; 2. a 106/2006.(V.26.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Boza Gáborné Közhasznú Alapítvány, valamint a Napsugaras Ősz Alapítvány részére a Ft támogatás helyett Ft támogatást engedélyez; 3. felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy a rumi Általános Iskola Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon intézményben gyógyuszoda kialakításának lehetőségét vizsgálja meg; 4. a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról készített tájékoztatóját a következők szerint tudomásul veszi: a Vas Megyei Védelmi Bizottság működési kiadásainak finanszírozására a Belügyminisztérium E Ft támogatást biztosított; a évi országgyűlési választás elszámolását követően a Belügyminisztérium a Területi Választási Iroda részére további 528 E Ft támogatást biztosított. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke augusztus (a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet előterjesztésére) A megyei közgyűlés 114/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a évi költségvetési előirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 117/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál szociális foglalkoztatási tevékenységéhez történő hozzájárulásról, alapító okirataik módosításáról, továbbá szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó házirendjük és szakmai programjaik elfogadásáról A közgyűlés: 1. jóváhagyja a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona szociális foglalkoztatási szakmai programját és a szociális foglalkoztatásra vonatkozó házirendjét; 2. hozzájárul a Vas Megyei Szakosított Otthonban Iváncon, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthonában Sajtoskálon a szociális foglalkoztatás elindításához; 3. a személyi feltételek teljesítése érdekében engedélyezi a Vas Megyei Szakosított Otthonban Iváncon 3 fő fejlesztő pedagógus, a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthonában Sajtoskálon 2 fő segítő határozott időtartamra szóló felvételét azzal a feltétellel, hogy a létszámfelvétel a megyei önkormányzat költségvetésében működési, kiadási többletet nem eredményezhet;

44 JÚLIUS a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc szociális helyiségeinek kialakításához kb millió Ft-os egyszeri fejlesztési támogatást biztosít a várható vagyonhasznosításból származó bevétel terhére; 5. megbízza a megyei főjegyzőt, hogy a július 7-i közgyűlésen jóváhagyott költségvetési rendeletben az engedélyezett létszámkeret növekedést vezesse át; 6. az intézmények alapító okiratait az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és módosítja és felkéri elnökét a módosított alapító okiratok aláírására Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1-4., valamint 6. pontnál) megyei főjegyző (5. pontnál) azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a július 7-én kelt, 117 / (VII. 7.) számú határozatával módosítja az Alapító Okiratot a 217 / (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtak alapján. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1.) Az intézmény azonosító adatai: Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Székhelye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u PIR törzsszám: Szakágazat: Adóazonosító száma: Alapító Okirat száma: 110/2003. (IX. 19.) Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése Bankszámla száma: Pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt Körmend 2.) Létrehozásának éve: ) Az intézmény külön szakmai programmal működő telephelyei: Lakóotthon I Ivánc, Kossuth L. u. 70. Alapítva: Lakóotthon II Ivánc, Kossuth L. u Alapítva: ) Működési területe: a.) b.) c.) értelmi fogyatékosok Vas megye, lakóotthonok: Vas megye, időskorúak Körmend és Szentgotthárd város, továbbá vonzáskörzetük. 5.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 6.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 7.) Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága és Önkormányzati Hivatala 8.) Az intézmény felügyelet szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 9.) Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. 10.) Az intézmény típusa: értelmi fogyatékosok ápolását és gondozását végző bentlakásos intézmény, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonával és időskorúak ellátásával.

45 2006. JÚLIUS ) Az intézmény feladatai: a.) Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény. azoknak a 18 éves koron felüli súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, indokolt esetben enyhe értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók, valamint gondozásuk csak intézményi keretek között oldható meg; azoknak az időskorúaknak és 18 éves koron felüli, de önmagukról gondoskodni nem tudó beteg személyeknek az ápolása, gondozása, akik egyébként gyógyintézeti kezelést nem igényelnek; önmaguk ellátására részben képes, 18 éven felüli, de nyugdíjkorhatárt még el nem ért fogyatékos személyek ellátása lakóotthonban, az otthonlakók korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, a pszichés gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása; az intézményi jogviszonyban álló személyek intézmények intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka rehabilitáció vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében. Szakfeladat: Szakfeladat: Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Szociális foglalkoztatás b.) Önként vállalt feladata nincs. c.) Munkahelyi étkeztetés Szakfeladat: ) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a.) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, továbbá az intézmény éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza. b.) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg. 13.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. 14.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szombathely, július 7. Záradék: Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 117 / (VII. 7.) számú határozatával a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Alapító Okiratát módosítja. Szombathely, július 7. Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke

46 JÚLIUS 7. ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a július 7-én kelt, 117 / (VII. 7.) számú határozatával módosítja az Alapító Okiratot a 217 / (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtak alapján. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1.) Az intézmény azonosító adatai: Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Székhelye: 9632 Sajtoskál, Rákóczi F. u. 1. PIR törzsszám: Szakágazat: Adóazonosító száma: Alapító Okirat száma: 128/2001. (X. 26.) Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése Bankszámla száma: Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt Sárvári Fiókja 2.) Létrehozásának éve: ) Az intézmény külön szakmai programmal működő telephelye: Lakóotthon 9632 Sajtoskál, Metőc sétány 16. Alapítva: ) Működési területe: Vas megye. 5.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 6.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 7.) Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága és Önkormányzati Hivatala. 8.) Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. 9.) Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 10.) Az intézmény típusa: pszichiátriai betegek ápolását és gondozását végző bentlakásos intézmény, pszichiátriai betegek lakóotthonával, értelmi fogyatékosokat és mozgásfogyatékosokat ellátó részleggel. 11.) Az intézmény feladatai: a.) Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény azoknak a 18 éves koron felüli pszichiátriai betegeknek az ápolása, gondozása, akik számottevő pszichiátriai kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, nem rehabilitálhatók, viszont önálló életvitelre nem képesek és állandó intézeti gondoskodást igényelnek; azoknak a 18 éves koron felüli súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, indokolt esetben enyhe értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók, valamint gondozásuk csak intézményi keretek között oldható meg; azoknak a 18 éves koron felüli, de önmagukról gondoskodni nem tudó mozgásfogyatékosoknak az ápolása, gondozása, akik egyébként gyógyintézeti kezelést nem igényelnek; azoknak a 18 éves koron felüli pszichiátriai beteg személyeknek az ellátása rehabilitációs célú lakóotthonban, akik rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorulnak és utógondozásukra nincs más mód; a rehabilitációs célú lakóotthonban élő pszichiátriai beteg személyek részére munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatás szervezése, családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésük előkészítése;

47 2006. JÚLIUS az otthonlakók korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségi ellátás biztosítása, a pszichés gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése; az intézményi jogviszonyban álló személyek intézmények intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka rehabilitáció vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében. Szakfeladat: Szakfeladat: Szakfeladat: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Szociális foglalkoztatás b.) Önként vállalt feladata nincs. c.) Munkahelyi étkeztetés Szakfeladat: ) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a.) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2000. (V.19.) számú rendelete, továbbá az intézmény éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza. b.) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg. 13.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezése szerint éves költségvetés alapján folytatja. 14.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szombathely, július 7. Záradék: Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 117 / (VII. 7.) számú határozatával a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Alapító Okiratát módosítja. Szombathely, július 7. Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A megyei közgyűlés 118/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról A közgyűlés a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kiegészíti és módosítja és felkéri elnökét a módosított alapító okirat aláírására. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

48 JÚLIUS 7. *A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 69.. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88.. (9) bekezdése alapján a Vas Megyei Közgyűlés a 13/2003. (II. 14.) számú határozatával vette át a feladat ellátását a július 1-től június 30-ig terjedő időszakra. Vas Megye Közgyűlésének a 81/2003. (VI.27.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 110/2003. (IX.19.), a 31/2004. (III.26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX.23.), a 93/2006. (V.26.) és 118/2006. (VII. 07.)számú módosító határozatával egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi u Tagintézménye: nincs 5. Székhelyén kívüli telephelye: kollégium: 9900 Körmend, Thököly u. 29. Tanműhely: 9900 Körmend, Sport u. 2. Tanterület: a 8-as főút mellett Körmend és Magyarszecsőd község közötti területen 6. Működési területe: Vas megye 7. Az intézmény alapítója: Vas Megye Tanácsa 8. Az alapító címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Az intézmény létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 11. Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-től június 30-ig 12. Az intézmény vezetőjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján nevezi ki. 13. Az intézmény típusa: Közös igazgatású többcélú nevelési-oktatási intézmény: szakközépiskola, szakiskola, kollégium 14. Tagozata: nappali 15. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Nappali rendszerű szakközépiskolainevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás OKJ asztalos OKJ autószerelő

49 2006. JÚLIUS OKJ cipőfelsőrész-készítő OKJ élelmiszer- és vegyi áru kereskedő OKJ kőműves OKJ mezőgazdasági gépész OKJ mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ nőiruha-készítő OKJ ruhaipari technikus (technológus irány) OKJ szerkezetlakatos OKJ vállalkozási ügyintéző OKJ géplakatos OKJ menedzser asszisztens OKJ számítástechnika szoftver üzemeltető OKJ számítógép kezelő (használó) OKJ informatikus OKJ gyógyszer és tápszerkészítő OKJ varrómunkás OKJ karosszérialakatos OKJ szállítmányozási ügyintéző OKJ logisztikai ügyintéző OKJ vas-és műszaki kereskedő OKJ kárpitos OKJ eljárás szerinti hegesztő OKJ autógyártó OKJ gazdasági informatikus OKJ logisztikai szervező OKJ NC-, CNC-gépkezelő OKJ NC-,CNC-programozó technológus OKJ pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ közlekedés gépészeti technikus közúti jármű-gépész OKJ targoncavezető Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása Kollégiumi intézményi közétkeztetés Diáksport Intézményi vagyon működtetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai TEÁOR 6023 Közúti személyszállítás TEÁOR 6024 Közúti teherszállítás 16. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; b.) Munkahelyi vendéglátás c.) Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként d.) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 17. Évfolyamainak száma: - szakközépiskola: 4 +2 v. 1,5 v.1 - szakiskola: v. 2 v. 1 - felnőttek középiskolája: Felvehető maximális tanulólétszám: - szakközépiskola: 420 fő - szakiskola: 280 fő - felnőttek középiskolája: 140 fő - kollégiumban 62 fő

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBEFOGLALT EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE PREAMBULUM A jelen okiratban a szerződő felek a közöttük

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 166-1/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a a nyíregyházi 01981 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről A Közgyűlés A nyíregyházi 01981 hrsz-ú

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS TERVEZET A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK MŰKÖDTETÉSÉRE

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS TERVEZET A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK MŰKÖDTETÉSÉRE 1 SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS TERVEZET A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK MŰKÖDTETÉSÉRE A jelen okirat 1. cikkelyében megjelölt Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szindikátusi Szerződés közöttük

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 60/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata egységes középiskola létrehozásáról:

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben