Sárszentlõrinci Hírek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárszentlõrinci Hírek"

Átírás

1 Sárszentlõrinci Hírek 2007.szeptember Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta VII. évfolyam 3. szám Felelõs kiadó: Demény Károly Faluünnep képekben a falualapító lelkész halálának 250. évfordulója alkalmából Vasárnap Délelõtti istentisztelet Trajtler Gábor orgonamûvész és felesége Pröhle Gergely országos felügyelõ Nagy Zoltán az emlékmû alkotója és Bakay Péter Gánts Péter püspök megáldja az emlékhelyet Szorgos kezek / A falunkban élõ lányok, asszonyok kézimunkái/ Dinnyés József daltulajdonos Helyi mûvészek kiállítása 50 éves osztálytalálkozó Az emlékkávéházban

2 2 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám ÉN NEM TUDOM Én nem tudom, vajon az a szimbolikus kérdés, amellyel az ember élete során gyakran szembetalálja magát, hogy melyik utat válassza, okozhat-e súlyos gondot a hétköznapok gyakorlatában. Az az állítás, miszerint minden út Romába vezet, lényegében a világ bármely településére vonatkoztatható, hiszen az ott élõk valami módon, dûlõn, csapáson, ösvényen, mégiscsak el- elmennek és hazatérnek. A minap Sárszentlõrincre kellett mennem, hogy egy kedves helyi meghívásnak eleget tegyek. Lázár Ervinrõl nevezték el a település új könyvtárát, Mikkamakka és Dömdödöm teremtõje ugyanis harmadik elemista koráig ide járt be iskolába Rácegresrõl, amely nyilvánvalóan a Négyszögletes kerek erdõ egyik zugolya, s immár eltûnni készül a múltban. A könyvtár megnyitójára kaptam meghívást. Bár boldogult riporterkoromból jól ismerem Magyarországot, ezen a tájon még sohasem jártam, így aztán, amikor Simontornyán el kellett döntenem, melyik irányból közelítem meg Sárszentlõrincet, vagy-vagy alapon döntöttem, mivel az autóstérkép szerint mindkét irányból ugyanaz az eléggé kétségesnek látszó állagú út szelte át a falut. Pincehelynél fordultam rá az utolsó, leggyanúsabb szakaszra, ám Nagyszékelyig egy olyan aszfaltút vezetett, amely jólesõn idézte fel a budapesti Bartók Béla út felújítás elõtti állapotát. Nagyszékely után az aszfalt nem volt egyetlen lélek, csak valahol a minden elõzmény nélkül eltûnt, messzi távolban egy elhagyott ugyanakkor a dimbes-dombos táj is silótorony. Ünneplõruhámat szépen bezárult körülöttem. Döglesztõ hõség átitatta a por, ellepte a mûszerfalat, egy volt, hetek óta nem esett esõ, az autóm idõ után tele lett vele az orrom és a szám. kerekei érintetlen sivatagi homokban Egy-egy fácánkakas szaladt át pörögtek. Nem is homok volt az, inkább méltatlankodva, hogy mi a francot könnyû, szürke por. Olyan sûrûn zavargok itt, ahol még a madár se jár. gomolygott, hogy szinte falként zárult Már fogalmam sem volt, egyáltalán össze mögöttem. A dûlõ, mert mi eljutok-e valahová. Felrémlett bennem, másnak nevezzem, egy kocsinyom mi lesz ha szembejön velem egy jármû, szélességû volt, néha szakadékszerûen vagy ha tényleg a Dakaron vagyok: egy mélyre ereszkedett, máskor domb- dromedár. Talán öt kilométernyi lehetett oldalon kúszott fel, jobbra-balra ez a lidérces út. Végtelennek tetszett. kanyargott, réges-régi vízmosások Aligha tekinthetõ véletlennek, hogy egy szelték át, s olyannyira járatlannak ilyen utazás végén az elsõ lény, akit az látszott, hogy némi aggodalom fogott el. ember megpillant, egy roma gyerek. Visszafordulnom vagy tolatnom Most is ez történt. Óriási porfelhõt húzva lehetetlen volt, mennem kellett elõre az maga mögött a kocsim begördült egy ismeretlenbe, kettes sebességfokozat- falu legszélsõ házai közé, egy cigány fiú ban húzatnom a kocsit, mert minden éppen vízért ment a kútra, gyönyörû kék pillanatban az elakadás vagy az csöbörrel. Fuldokolva kihajoltam az elsüllyedés veszélye fenyegetett. Tíz ablakon, és megkérdeztem, hol vagyok. perc múlva már úgy éreztem, a Dakar- Sárszentlõrincen, felelte a srác. ralin veszek részt, s nem lepett volna Szerencséje, hogy most egy csöpp sár meg, ha az egyik bokor mögül elém lép sincs. S hol a község közepe? Itt jobbra, egy meztelen maszáj harcos, és mint válaszolta, alig száz lépésnyire. egzotikumot, lefényképez a mobiltele- S ott valóban ünneplõbe öltözött fonjával. emberek vártak a könyvtárnyitásra. Egy Voltam már néhányszor gépkocsival kedves hölgy körömkefével megtiszto- kétes helyzetben. Egyszer egy horgász- gatta a ruházatomat, miközben én kirándulás során zsombékra futottam a abszolút Dömdödömnek éreztem Körös árterében, s ha nem siet a magam. Hogy nem lett volna-e jobb segítségemre néhány vályogvetõ roma gyalog bejönnöm a pusztáról, miként család, gyalogolhattam volna húsz egykoron Lázár Ervin tette, én nem kilométert. A romákat akkoriban még tudom nem világosította fel jogaikról a liberális /A fenti cikk a Magyar Nemzet július 21- magyar baloldal, úgyhogy miután i számában jelent meg/ kimentettek a bajból, alig akartak tõlem Kristóf Attila pénzt elfogadni. No de, most köröskörül A fa a szél kihívásaira a gyökereivel válaszol Mondhatni, egyedülálló teljesítmény Lázár Ervin, Csók István szívesen egy megnyomorított, halódó falut idõztek ezen a barátságos, tisztelettudó /illetve annak népét/ kissé felrázni emberek lakta településen. élettel, életkedvvel feltölteni ben ünnepelte falunk lakossága A tekintetünket ugyan visszapillantásra Illyés Gyula 75. születésnapját. Ott késztettük, de a múlt gazdagságától, vettem fel magnóra a költõ (szintén) szépségétõl, valami bíztató továbbvivõ magnófelvételen küldött üzenetét, szép erõ kellett hogy eltöltsön bennünket. gondolatait, ebbõl idézek: Én mindig Büszkén emlékezhetünk szenicei úgy néztem arra a községre már Bárány György falualapító, s azt felnõttkoromban is, amikor felidéztem, bámulatos gyorsasággal felvirágoztató mint a mintája annak a helynek, ahol elsõ lelkészünkre. A nagy utódokra is, boldogan lehetne élni. akikre hálás szívvel gondolhatunk. Ez az idézet a múltból szól a jelennek. Tagadhatatlan, a környék legszebb, Ne hagyjuk tönkremenni azt, ami szép és legrendezettebb faluja volt Sárszent- jó volt. Tegyünk érte! Küzdjünk az lõrinc. otthont adó településünk megmara- Ide örömmel jöttek látogatóba egyházi dásáért, mindenki a maga legjobb vezetõk, s más területen jeleskedõ, képességei szerint. elismert emberek is. A június 30-án és július 1-én rendkívül Erõs volt a fa gyökere Petõfi, Illyés, gazdagon és sokoldalúan megszervezett - ünnepségsorozat a buzdítás, a lelkesítés eszköze volt. Ezt éreztem. Az elszármazottak hazalátogatása sokaknak páratlan, felemelõ élményt jelentett. A vendéglátók figyelmességét igazolja a programok színes választéka. Mindenki a maga érdeklõdési körének megfelelõen találhatott idõtöltést. Az én lelkem örömét a templomi együttlét csodálatos varázsa hozta meg. Erõt kaptam az elhangzott Igén keresztül. Trajtler Gábor orgonamûvész által megszólaltatott mûvek betöltötték a nemes, szép mûvészetekért rajongó lelkemet. Emberileg minden a legjobban sikerült. Köszönet a szervezõknek. A segítséget, az áldást a fennmaradásért azonban ne felejtsük el felülrõl kérni. Tóth Márta tanárnõ

3 VII. évfolyam 3. szám Sárszentlõrinci Hírek Magyarország szép ország, de Sárszentlõrincen volt a legjobb Ezt hallottam több finn útitárstól, amikor különös, csak összefogott a falu és a rövid séta keretében megnéztük a elköszönt a ferihegyi repülõtéren az egy- gyülekezet, és megpróbáltuk érdekessé, Szenicei évfordulós, még nyitva levõ hetes kirándulás végén. Mindnyájukat széppé tenni a finn testvérek itt töltött kiállításokat. Délután a paplak udvarán meghatotta az az önzetlen, áldozatos, napjait. Olyan finom ebéddel vártuk is találkozhattunk szeretetvendégség odafigyelõ vendégszeretet, ami áthatotta õket bemutatva a magyar zöldségeskert keretében helybeliek és finnek, énekel- az együtt töltött négy napot. Az út és gyümölcsös legjavát, hogy szívesen tünk, beszélgettünk, kóstoltuk a finom második felében is igyekeztünk érdekes elidõztek volna még az asztalnál. Aztán süteményeket. (A vendégek azt helyekre elvinni a vendégeket. elvittük õket Rácegresre és meg- mondták, otthon külön megegyeznek, Meglátogattuk Vácot, ahol a helyi mutattuk az Illyés Gyula múzeumot és a hogy melyik alkalomra milyen és gyülekezet egy tagja lelkesen bemutatta pusztai iskolát. A pálfai asszonyok mennyi sütemény illik, hogy lehet az, a legszebb tereket, épületeket zuhogó dalcsokra hol vidám volt, hol szomorú, a hogy nálunk spontán módon is minden esõtõl kísérve. Zebegényben megbennünket. pálinka és pogácsa a végén felvidított ilyen felségesen összeillõ?) A nap csodáltuk a Szõnyi István kiállítást és Aztán Uzdon a hûséges sikerére az este tette a koronát, a megismerkedtünk a mûvész hajdani nénik, akik másfél órát vártak ránk, szõlõhegyen kínált hagyományosan otthonával, mûtermével. A kicsiny Koós mosolyogva kínálták finom sütemé- készült bográcsgulyás, a finom házi Károly tervezte katolikus templom nyeiket, miután részletesen megismer- borok a hosszú asztalok mellett, nagyon falfestményei emlékeztettek bennünket kedtünk a templommal és az iskola- és hangulatos volt. A szép este elõ- a tamperei dómtemplomra. Talán nem helytörténeti kiállítás minden szobájá- csalogatta az éneklési kedvet, a véletlen, hiszen a múlt századfordulón val. Este jól esett a Teleházban a valódi vendégek is lelkesen és vidáman vették finn és magyar mûvészek élénk lõrinci kolbász és más helyi finomságok sorra kedvenc dalaikat. A végén egy kapcsolatban voltak. A gödöllõi királyi szép tálalásban. gitár került elõ és nosztalgiáztunk kastély eredeti bútorzatú, méltóságteljes Szombaton Szekszárdon az elszárma- ifjúkori nótáinkkal. szobái mellett még egy ideiglenes zott lõrinciek vártak minket megmutatva Hétfõn közösen utaztunk Veszprémbe, Erzsébet királynét idézõ kiállítás is a múzeum izgalmas új kiállítását, majd a megnéztük a gyönyörû királynék éppen nyitva volt. A budapesti templomban eltöltött beszélgetés és városát. Egy korábbi finn úti résztvevõ városnézés is csemegéül szolgált Márta áhítat után terülj asztalkámat pende- volt az idegenvezetõ és segítõ, ily értõ és izgalmas magyarázatával. Egy rítettek a szõlõhegyen egy muzeális módon õ is tiszteletbeli lõrincinek esti hajóúton elbûvölték vendégeinket a borospince udvarán. Délután a bátai számíthat. Ott vettünk búcsút egymástól lassan kigyúló fények és a színpompás Keszegfesztiválon a sok érdekes mûsor a hangulatos ebéd után, a lõrinciek Duna-part látványa. Egy-két nap után között kapkodva a fejünket kifogyha- hazafelé, a finn vendégek Budapestre néhányan már otthonosan eligazodtak a tatlan sültkeszeg-tálból csillapíthattuk indultak tovább. villamosjáratok között, és önálló utakra éhségünket, azt is egy baráti kéz rakta Nagyon jó látni és hallani, hogy merészkedtek a városban. meg újra és újra. Este a Teleház udvarán összefogásunk, fáradozásunk meghozta No de Sárszentlõrinc, az volt az igazán a helybeli romák meleg vacsorával gyümölcsét, hogy a várva-várt szívet-lelket melengetõ, szeretetet vártak minket, bemutatva kedvenc vendégség makulátlanul jól sikerült. A sugárzó része az utazásnak. A vendégek ételeiket. régi barátságok bizonyára erõsödtek, és több ízben beszélgettek róla, hogy Vasárnap az istentiszteleten a Kaleva újak is születtek. A csoport egyharmada milyen meghatóan figyelmesek, gyülekezet lelkésze prédikált, kántor- elõször járt Magyarországon és ötletesek, odaadóak voltak a magyar ként egy szekszárdi orgonamûvész Sárszentlõrincen, egy hét eltelte után vendéglátók, messze felülmúlták finn szolgált. Az egyik vendég utána ámulva belõlük is lelkes magyarbarát lett, és társaikat. (Tudom, hogy mi lõrinci mondta, milyen meglepetésként érte, örömmel vitték haza élményeiket. utazók a Kaleva gyülekezet meghímában hogy egy piciny falu õsrégi templo- Sok-sok nevet lehetne felsorolni, vottjaiként ugyanígy érezzük és csodálés megszólalt egy gyönyörû orgona köszönetet mondva a hûséges juk az õ végtelen figyelmességüket, de még külön mûsor is volt a elõkészítõknek, segítõknek. Hogy én csak pár szóval hárítottam a tiszteletükre. Az ebédet családoknál csorba ne essék valakit kifelejtve, így dicséreteket, és örömmel hallgattam költöttük el, talán nem is jutott minden tegyük meg nevek nélkül, gondolatban jólesõ szavaikat.) jelentkezõnek vendég. Ha a szókincs kezet szorítva kifejezzük hálánkat. Mi is történt Sárszentlõrincen július elsõ kevés volt, segített a kéz-láb és a mosoly, napjaiban? Mondhatnánk, hogy semmi mindenki jókedvûen tért vissza. Egy Csepregi Piroska Figyelmeztelõ felszívódása után gyûjtsünk. A kúra lánteával. Ellenállóbbá tesz bennünket négy hétig tart. szinte minten betegséggel szemben. Reggel éhgyomorra, félórával a reggeli Szárítás elõtt ne mossuk meg, csak Ne feledkezzünk meg az õszi csalánegy-két elõtt egy csészével, napközben pedig aprítsuk fel, majd árnyékban, szellõs kúráról!!! csészével fogyasszunk el helyen terítsük szét, és hagyjuk meg- Most még frissen szedett növényekbõl kortyonként, hogy a hatását növeljük. száradni. A csalán egyike a legkészíthetjük el teánkat, aminek sokkal Cukor nélkül igyuk!!! Nincs rossz íze. hasznosabb gyógynövényeinknek, Isten nagyobb a gyógyhatása!!! Kaszálás után A télire való készletrõl se feletkezzünk patikájából!!! Fogyasszunk belõle minél az új hajtásokat szedjük le. Napsütéses meg.(október végéig gyûjthetjük.) többet, s tapasztaljuk meg csodálatos idõben, száraz állapotban, a harmat Kezdjük a napot télen is egy pohár csa- gyógyerejét. Bánfi Zsuzsanna 3

4 4 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám Demény Károly kérdései Simo Koho nyugdíjas lelkészhez, a csoport vezetõjéhez Mióta tart a testvérgyülekezeti kapcsolat? Válasz: A tamperei Kaleva és a sárszentlõrinci gyülekezet 1981-ben tette hivatalossá kapcsolatát. A magyar evangélikus egyház akkor kapott engedélyt arra, hogy együttmûködés jöhessen létre külföldi gyülekezetek- kel. A finn Kaleva az elsõk között volt. Napjainkban a finn-magyar testvér- gyülekezetek száma 50 körül van. A hivatalos forma létrejötte elõtt egyéni utazások keretében lehetett tartani a kapcsolatot, például a Kaleva templom felszentelésén 1966-ban ott volt a gyülekezet képviselõje. A Kaleva és a sárszentlõrinci gyülekezet barátkozása Csepregi Béla és az 1972-ben meghalt Kaleva gyülekezeti lelkipásztor, Paavo Viljanen barátságától eredeztethetõ. Õk mindketten lelkész-ösztöndíjasok voltak fiatalon egymás hazájában és megtanulták a másik anyanyelvét. Barátságuk évtizedeken keresztül tartott, és megteremtette ezt a testvérgyülekezeti kapcsolatot. Barátságuk több finn magyarbarátot is szerzett, és hatása most is élõ és gyümölcsözõ. Hogyan látod a magyar evangélikus egyház, ezen belül a sárszentlõrinci gyülekezet és a kis közösségek esélyeit? Válasz: A magyar evangélikus egyház kis létszáma ellenére igen erõs. Ez az erõ jól megnyilvánul sokoldalú mûködésében, ami szilárd lutheránus alapo- kon nyugszik. A nagy katolikus egyház oldalán bizonyítania kell, hogy önálló, független egyház. Az utóbbi idõk pápai nyilatkozatai egyáltalán nem könnyítik meg a dolgát. Sárszentlõrincen a mindennapok életében van jelen az ökuménia, biztos táptalajt adva a különbözõ felekezetek tagjai közötti hathatós együttmûködésnek. A sárszentlõrinci gyülekezet amúgy is kicsi létszáma nagyon összezsugoro- dott a hívek elköltözése miatt. Én mégis csodálva kísérem figyelemmel a kicsi gyülekezet ötletgazdag mûködését. A korábbi lelkész, Csepregi Béla érdekes és sokoldalú kezdeményezéseit jól Válasz: Kitûnõen. Úgy érezzük, hogy mindegyik testvérgyülekezeti kirán- dulás kicsit jobban sikerül, mint az elõzõ. Ezen az úton mindenképpen így volt. A sárszentlõrinciek körében eltöltött hosszú hétvége csodálatos volt. Sugárzóan éreztük és megtapasztaltuk a kis faluközösség együttmûködésének erejét és hatását. A programok mind szívbeli szeretettel voltak kigondolva és megvalósítva. Megragadom az alkalmat, hogy a csoport nevében hálás köszönetet mondjak mindazoknak, akik részt vettek benne. Külön köszönetemet fejezem ki Demény Károly polgármesternek, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet lelkésznek és Csepregi Piroska tolmácsnak. Az õ összmunkájukkal minden esemény szépen kapcsolódott egymásba. Lehetõségünk nyílt élvezni a magyar természetet, kultúrát, néptáncot és mindenek elõtt a barátságot. Ezt az utat biztosan gyakran fogjuk még emlegetni. folytatja és fejleszteti Erzsébet leánya, az utód. Nagyon sokat jelent és fontos erõforrás a falu önkormányzatának és gyülekezetének együttmûködése. Valóban ez az egyedüli és helyes út. Ily módon a kis lehetõségek együtt és összefonódva sokkal többre képesek. A magyar evangélikus egyháznak általában kicsiny falusi gyülekezetei vannak, õk az egyházmegyében együtt tudnak erõsek lenni és hatásosan mûködni. Vidéken ez is fontos életcél. A kis közösségek élete is jelentõs egy falu életében. Ezeket is érdeklõdve figyelem. A különbözõ kis közösségek a környezõ falvakkal együttmûködve, egymást segítve és erõsítve új erõforrásokból táplálkozhatnak. Ugyanakkor óvatosan kell kezelni a különbözõ kisegyházi kezdeményezések betörését, még ha karizmatikusnak is mondják magukat. Ezek belülrõl tudják rombolni és szétdarabolni a gyülekezetet. Hogyan értékeled Magyarország lehetõségeit az EU-n belül? Válasz: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megkerülhetetlen volt. Fokozatosan az összes környezõ ország tagországgá válik. A legjobb volt mihamarabb bekerülni az unióba. Szerintem az EU mégsem mondható minden tekintetben a legjobb megoldásnak. Sok EU direktíva az egyes ember szemében érthetetlen. Kis léptékû dolgokat egész Európára kötelezõnek írnak elõ. Gyakran úgy tûnik, hogy nagy erõbedobással kis ügyekkel foglalkoznak, pedig úgy érezzük, hogy lennének fontosabb tennivalók is. Viszont igaz, hogy az EU sok területen segíti Magyarországot fejlõdni és elõre jutni. Az EU országok közös felelõssége, amely már magas szintre fejlõdött, a különbözõ váratlan katasztrófa helyzetekben komoly segítséget jelent. Ugyancsak segít megelõzni és megakadályozni a korábbi háborúk szülte népek közti ellenségeskedést és jogtalanságokat, amelytõl Magyarország és Finnország is sokat szenvedett. Hogy érezte magát a csoport Magyarországon? H o g y a n é r e z t e d m a g a d a Hungaroringen? Válasz: A Hugaroringre való kirándulás már évek óta családunk közös magyarországi útja. Velünk volt Kristiina lányunk is családjával, még unokánk, az 1 év 4 hónapos Max is itt volt és jött velünk. Mindnyájan lelkesen és fáradhatatlanul élveztük Magyarországot. A Piroska barátunknál eltöltött egy hét teli változatos eseményekkel nagyon jól telt. A Hungaroring jó hangulatát nem lehet szavakkal kifejezni. Több magyar is odajött hozzánk beszélgetni, látván a finn zászlót kezünkben. Az egyes csapatok rajongói jól kijöttek egymás- sal, és baráti hangulatban izgultak saját kedvencükért. A futballpályákon látható ellenséges hangulatnak ott nyoma sincs. A finn autóversenyzõk jó szereplése természetesen sajátos fényt ad a futamnak számunkra, de nem emiatt jó ott lenni. Csepregi Piroska Köszönet Köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a faluünnep mondhatjuk el, hogy a sárszentlõrinciek, sikeréhez. uzdiak vendégszeretete, értékei még ma Vidékrõl érkezett elszármazottak és is csodálatraméltóak. vendégek visszajelzései alapján méltán Szervezõk

5 VII. évfolyam 3. szám Sárszentlõrinci Hírek Anyakönyvi adatok 1775-bõl Halálesetek: 1775-ben 82 temetés volt. A 82-bõl 50 esetben 10 éves kor alatti gyermeket temettek. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden héten meghalt egy gyermek. A halálesetek 10 évenkénti meg- osztásban: 1 éves kor alatt éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig 1 (87 éves) Templomunkat augusztus 15-én Gyõri János (nõtlen, 21 éves) Horváth szentelték. Az idei templomszentelési Susanna (hajadon, 19 éves) évfordulón igyekeztünk az anyakönyvi Gyarmati Mihály (nõtlen, 26 éves) adatok segítségével megidézni az Vanyó Kata Úzd (hajadon, 16 éves) ös évet, a templomépítés évét. László János (özvegy, 26 éves) Varga Kata (hajadon, 18 éves) Keresztelések: Somogyi András (nõtlen, 21 éves) 1775-ben 123 gyermek született. 74 fiú, Horváth Éva (hajadon, 18 éves) és 49 lány. A fiúknak 10 féle nevet adtak: Fördös Istvány (nõtlen, 22 éves) Gyalog János(21), Mihály(16), István(12), Panna (hajadon, 18 éves) Pál(11), György(6), Ferenc(3), Péter(2), Varga Mihály (nõtlen, 22 éves) Molnár András(1), Ádám(1), Sámuel(1). A Éva (hajadon, 16 éves ) l á n y o k 8 f é l e n e v e t k a p t a k : Sédõ Istvány (nõtlen, 26 éves) Korsós Erzsébet(16), Zsuzsa(11), Éva(6), Örzsébet (hajadon, 18 éves) Katalin(6), Ilona(5), Judit(2), Balog Istvány (nõtlen, 24 éves) Bors Julianna(2), Rozina(1). Úgy látszik, Kata (hajadon, 16 éves ) hogy a Mária és az Anna név ekkor még Tsepi Mihály (nõtlen, 21 éves) Kis nem volt kedvelt, mert ezek a nevek nem Susanna (hajadon, 18 éves ) fordulnak elõ. A keresztelési bejegy- Szakács Istvány (nõtlen, 21 éves) zések ez idõben németül történtek, a Mogor Kata Úzd (hajadon, 17 éves) keresztneveket németbõl fordítottam Tamaska Sándor (nõtlen, 24 éves) magyarra, tehát az nem derül ki, hogy Gyarmati Kata (hajadon, 20 éves) ezeknek a neveknek milyen változatát Zámbó János (nõtlen, 24 éves) Sas használták. Az kitûnik, hogy abban az Panna (hajadon, 16 éves) évben minden harmadik napon született Petõ Istvány (özvegy) Szabó Jutka egy gyermek. A bábaasszonyok akkor (özvegy) jelentõs személyek voltak a faluban. Gyalog Mihály (nõtlen, 22 éves) Berki Örse Úzd (hajadon, 16 éves) Esketések: Sas János (nõtlen, 26 éves) Kucsera 1775-ben 25 párt eskettek. Felsoroljuk Sophia Rév-Komárom (hajadon, 16 név szerint a házasulandókat, nevük éves) mögött életkorukat is megjelölve, hogy a Balog Istvány (nõtlen, 22 éves) Antal nevek alapján érzékelhessük, hogy Ilona (hajadon, 17 éves) abban az idõben milyen nevû emberek Kéri Imre (özvegy, 35 éves) Jaksa Kata éltek a faluban. (özvegy, 32 éves) Katona Mihály (nõtlen, 26 éves) Stephanides Sámuel (nõtlen, 30 éves) Somogyi Erzsébet (hajadon, 19 éves) Domoni Julianna (özvegy, 20 éves) Hárs Péter (nõtlen, 20 éves) Bagoly Bogdán Ferenc (özvegy, 30 éves) Ilona (hajadon, 16 éves) Farkas Kata Tét (hajadon, 19 éves) 5 Kis Mihály Medina (nõtlen, 21 éves) Kovács Örsébet (hajadon, 17 éves) Molnár Mihály (özvegy, 55 éves) Simony Jutka (özvegy, 45 éves) Lepossa János Apáti puszta(özvegy, 35 éves) Körmötz Örsébet (hajadon, 17 éves) Matkovits János (özvegy, 40 éves) Kováts Örse (hajadon, 22 éves) Börötz Márton (özvegy, 34 éves) Horvát Örsébet (özvegy, 31 éves) A 25 párból 13-an már özvegyek, amikor házasságot kötnek. Az özvegyek életkora a következõ: 3-an 20 és 30 év közöttiek, 8-an 30 és 40 év közöttiek, 2- en 40 év fölöttiek. Mivel abban az idõben nagyon nehéz volt egyedül élni, ezért vannak közöttük olyanok is, akik még abban az évben újra megházasodtak, amikor megözvegyültek. Karl Jánosné Felhívás Megrongáltak és megloptak két sírkertet az uzdi temetõben. Valószínûleg szombatra virradóan, az éj leple alatt ismeretlenek látogatták meg az uzdi temetõt. Ha már ott jártak, magukkal vitték az egyik sírkert kovácsoltvas kerítését, a másik sírkertbõl pedig 2 szintén kovácsoltvas kerítéselemet a kisajtóval együtt. Hogy kik voltak? Nem tudjuk. A rendõrség nagy erõkkel keresi õket, de a tapasztalat telepen értékesítik azt. Érthetõ a helyben az, hogy az ilyen -embernek aligha lakók felháborodása. Magam is nevezhetõ- gazemberek zsákmányukkal megdöbbenve vettem tudomásul a gyorsan és messze távoznak, s pár megváltoztathatatlant. Nemrégiben forintért feldarabolva valamelyik MÉH magukat ócskavas gyûjtõnek álcázó tolvajok a lõrinci temetõ szemetes konténerét lopták el. Nagyon kérek minden Sárszentlõrincen, Uzdon lakó embert, hogy saját értékeink védelmében megkettõzött figyelemmel szemlél- jék a körülöttük történõ dolgokat, gyanú esetén pedig haladéktalanul értesítsék a rendõrséget, polgárõrséget, vagy közvetlenül a polgármestert, képviselõt. Ha valaki bármilyen használható információval rendelkezik, kérem ossza meg azt a rendõrséggel, és segítsen ezzel a tettesek kézre kerítésében. Demény Károly polgármester

6 6 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám táruló szép tájat kezdte festeni. Délután nagyon szép sziklakertet, és az állatokat õ vezetett el minket a pacsmagi (kutyák, macskák) is. Biztos vagyok tavakhoz, nem kis szenvedések árán benne, hogy ez a kirándulás nemcsak a érkeztünk oda. Juliska félúton be is felnõttekben, de a gyermekekben is feküdt a bozótba, és egy jót aludt addig, mély nyomott hagyott. A délutáni amíg visszaérkeztünk. De a tavaknál kézmûves foglalkozáson medinai mégis kárpótolt minket az a látvány, barátaink fonalmunkákra és magokból hogy szemlélhettük néhány horgász csodás kapását. Ennek Felicián örült különösen. Estére Ignácz János bográcsban csülkös krumplis pörköltet fõzött, biztos jó volt, mert mind egy szálig elfogyott. Szerdán a tamási fürdõbe mentünk. A nap nagyon hamar elrepült. Este fél 5- kor a sok fürdés után fáradtan, de élményekkel meggazdagodva ültünk föl a Keszõhidegkút felé visszainduló buszra. Hát, régen ettem már ilyen finom sajtos- tejfölös lángost! Hittantáborban voltunk Búcsú utáni hétfõn falunkból felkerekedett egy kis csapat, hogy Keszõhidegkútra utazzunk. Végül 15 gyermek és 5 felnõtt érkezett a táborhelyre, a festõi szépségû kis faluba. Sárszentlõrinci és pusztahencsei (bagóhegyi) gyermekek voltak együtt, nagy egyetértésben. A tábort Bakay Péter vezette, Orsós Györgyné (Nyerges Juliska) és Kovács Ferencné (Csonka Marika) láttak el bennünket finomabbnál finomabb ételekkel. Két napra Ignácz János és Sophie Kitschke is meglátogattak minket. Reggel, este áhitatot tartottunk sok énekléssel. A Lélek gyümölcseirõl volt szó, amelyek életünkben megteremhetnek. Ezek: szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hûség, türelem, szelídség, önmegtartóztatás. készült csörgõkkészítésére tanítottak minket. Ez a kézmûves foglalkozás a legelevenebb gyermekeket is szorgal- mas munkára ösztönözte. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat, pedig még nem is esett szó a közös játékokról, sor- Minden nap történt valami különleges esemény is a megszokott játékok mellett. Kedden eljött hozzánk Juszt Klárika, az õ vezetésével szalmával és gyönggyel dolgoztunk. Kolompár Józsi is meglátogatott minket, õ a majsai rehabilitációs otthonban él, és nagyon szépen fest. Leült az udvaron, és az elé Este Sophie-nak még volt ereje ahhoz, hogy minden gyerekbõl arcfestéssel valamilyen állatot, vagy más lényt varázsoljon Csütörtökön délelõtt visszaadtuk a látogatást Kolompár Józsinak, felkerestük a majsai rehabilitációs otthont. Majsa-puszta 3 km-re van Keszõhidegkúttól. Megrendítõ élmény volt látni, és hallani azt a zenekart, amely az otthonban éppen próbált. Többeknek erõsen látszott valamilyen fogyatékossága, de mégis érzékeltük, hogy mindent megtesznek azért, hogy közös munkájuk révén szép hangok szólaljanak meg a zeneszerszámokon. Néhány közismert ének éneklésébe a mi gyerekeink is bekapcsolódtak, ez nagy élmény volt nekik. Megnéztük a foglalkoztató mûhelyeket, a kertet, a kicsiny, de mégis versenyekrõl, tábortûzrõl, éjszakai túráról. Péntekre a gyermekeknek már csak egy kívánságuk maradt az, hogy ne menjünk haza, és toldjuk meg a tábor idejét még egy héttel. Nem tudom, minek köszönhetõ, de én is úgy ítéltem, hogy táborban ilyen jól még sosem éreztem magamat. Köszönjük azok munkáját, áldozatát, szeretetét, akik ennek a tábornak a létrejöttét lehetõvé tették. És köszönjük az Úristen hûségét, hogy ebben az évben is megtarthattuk hittantáborunkat! Karl Jánosné Csepregi Erzsébet

7 VII. évfolyam 3. szám A cigányság teher vagy ajándék? Sárszentlõrinci Hírek A karaván négy szekérrel indult négynapos, rövidke, de messzire ható útjára. Az egyiken a test cselekedetei, amint a Galata levélben áll: házasság- törés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, félté- kenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók utaztak; a másikon a Lélek gyümölcsei, úgymint: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek a reggeli és az esti áhítatokon kerültek kifejtésre, ha tetszik, terítékre. A harmadik szekérrõl egy biblia- tanulmány-sorozat került elõ: Én és a házam népe (felelõsség), Én és az ellenségem (átok-bosszú), Én és a fõnököm (engedelmesség) címmel. A negyedik szekér szellemi rakománya a cigányság kultúráját volt hivatva közelebb hozni az utazókhoz - tábortûz mellett autentikus népzenével, mese- mondással (kár, hogy a mesemondónak a hatvanfõs hallgatóság láttán inába szállt a bátorsága) és elõadások formájában. Honnan jöttek, merre tartanak? címmel dr. Kovalcsik Katalin népzenekutató elsõsorban a zenén keresztül próbálta felvázolni a cigányság hallatlanul változatos kultúráját, önkifejezését, a múltjából a jelenbe való kanna- és szájbõgõ-kísérettel (új idõk új érkezését, egyben felmutatva az jeleként keresztény cigány énekkel alkalmazkodni tudásban a jövõt, majd horribile dictu: még a templomban is), és dr. Say István, a Tolna Megyei Általános a fekete szemekben sokszor hol könny, Mûvelõdési Központ Pedagógiai, hol öröm csillogott Kulturális Intézetének igazgatója széles A szolgálattevõk a következõk voltak: látókörrel, bölcsességgel felépített és Csonka József cigány (kétszeresen is: fõképp szeretettel átitatott elõadása lelkészként és a köztük végzett szolgálat vizsgálta végig külön a cigányság és okán) misszionárius, Gyõrfi Mihály, külön a többségi lakosság szem- Karl Jánosné Csepregi Erzsébet, Sefcsik pontjából, hogy teher avagy ajándék-e a Zoltán, Szeverényi János evangélikus cigány lét, illetve jelenlét a társa- lelkészek; e sorok írója mint alapítványi dalomban. A szellemi, lelki ekhós munkatárs, valamint Orián Géza szekerek zegébe-zugába belefért még szociális munkás. kézmûvesség, egy szekszárdi múzeum- A vándortábor Közös asztalként volt látogatás és egy orgonahangverseny is. megnevezve, ennek megfelelõen Jézus Kik voltak a vándorlás résztvevõi? Az ült az asztalfõn, körös-körül pedig ország több gyülekezetébõl vártak a romungró, oláh és beás cigányok, szervezõk cigány és nem cigány valamint nem cigányok - mind testvéreket, sõt még Kárpátaljáról is, megajándékozottak. A jelenlévõk a végül csak Nógrád, Szabolcs-Szatmár legnagyobbat kapták: közösséget vele és megyébõl és Budapestrõl érkeztek. egymással. Természetesen megmozdult a helyi és a Mindez történt július 17. és 20. között környékbéli cigányság is. A jelenlévõk egy valamikor színtiszta magyar közt volt kétdiplomás cigány asszony, evangélikus faluban, püspöki szék- nevelõotthonban felnõtt festõmûvész, helyen, a falu alapításának 285., alapító néhány osztályt végzett háztartásbeli, lelkésze, szenicei Bárány György tizenkét gyermeket becsületben halálának 250. évfordulóján Sárszent- felnevelõ, kisimult arcú, békességet és lõrincen. Bizony, a korok változnak, jóságot sugárzó egyszerû asszony, aki a Isten viszont kortalan, és szeretete világ legtermészetesebb módján vágta rá korlátlan. egy Babits-idézettel kapcsolatban a A címbéli kérdés leszögezhetõ ki- szerzõ kilétét tudakoló kérdésre a helyes jelentéssé vált a felszögelt Jézusban: a feleletet, merthogy szeret olvasni! És cigányság ajándék elhangzott sok megrendítõ bizony- Bakay Péter ságtétel az élõ Jézus munkálkodásáról, szabadító erejérõl, szívesen és hosszan (A fenti cikk megjelent az Evangélikus dicsérték a résztvevõk az Urat gitár-, Élet július 29-i számában.) 7 A sárszentlõrinci polgárõrség felhívása Tisztelt Sárszentlõrinciek és Uzdiak Egyesületünk immáron négy éve mûködik reméljük, hogy a Tisztelt lakosság megelégedésére. Tapasztalatunk, hogy legjobb igyekezetünk ellenére az Önök segítsége nélkül munkánk nem lehet eredményes. Ezért kérjük az Önök segítségét, hogy településünk élhetõ legyen, a közrend és közbiztonság állapota megelégedésére szolgáljon. Terveink szerint e felhívással ráirányítanánk a figyelmet a gyakran elõforduló problémákra és azok kezelésének lehetõségeire. Ebben számítunk az Önök segítésére. Segítsen, tegyen, hogy segíthessünk! Csonka József

8 8 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám Az intézményegység vezetõje meg- bízással továbbra is Biererné Lacza Mária, aki az elsõ osztály osztályfõnöke. A második osztályban Sebestyén Jánosné, harmadik osztályban Szüsz Judit és a negyedik osztályban Szüsz Jánosné az osztályfõnökök. A tanulók a továbbiakban is igénybe vehetik az iskolai könyvtárat. Az önkormányzat jóvoltából azok a tanulók is ingyen kaphattak tankönyvet, akik tankönyvtámogatásra nem jogosultak. Iskolai hírek Befejezõdött a tantermek felújítása. A harmadik és negyedik osztályban az önkormányzat új világító eszközöket szereltetett fel, kimeszeltette a helyiségeket. A tanítók otthonos, barátságos környezetet biztosítva, felkészülten várják a gyermekeket. Ebben a tanévben 42 tanuló iratkozott be iskolánkba, így négy alsó tagozatos osztállyal indulhat a tanítás. Elõzetes felmérés alapján 18 tanuló igényli a napközit. Személyi változások is történtek: Marschallné Stállenberger Zsuzsanna nyugdíjba ment. Köszönjük több évtizedes lelkiismeretes pedagógiai munkáját és boldog nyugdíjas éveket kívánunk. Marschallné Stallenberger Zsuzsanna Új kollégánk Hingl Márta Judit, aki pedagógiai gyakorlattal rendelkezõ tanító. Hingl Márta Judit Bemutatkozás Reimer Mirjam vagyok. Ebben az évben fejeztem be tanulmányaimat Szüsz Jánosné tanító a pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán német nemzetiségi óvodapedagógus szakon. Nagyon megörültem annak a lehetõségnek, hogy pályámat Sárszentlõrincen kezdhetem, mert családommal Nagydorogon lakom s így maradhatok a megszokott környezetben, barátok, ismerõsök között. Az elsõ benyomásaim nagyon kedvezõek, mindenki kedves és barátságos volt velem, akivel csak találkoztam. Remélem, sikerül majd jó kapcsolatot kialakítanom a rámbízott gyerekekkel a Margaréta csoportban, a szülõkkel és a kollégákkal is. Reimer Mirjam HÓMO SZÁPIENSZ (Az Értelmes Ember) Ülök a rács mögött és nézem az Embert Miért van õ ott kint, én pedig idebent? Te mondtad, - én nem tudtam nagybecsû rokon Hogy õsanyánk egyazon majom volt egykoron. S bár két lábra álltál, a szavad nem hiteles A lábad vérben gázol, a gerinc sem egyenes Mi hát a különbség, az a nagy hatású Mitõl Ember lettél, s én csak emberszabású? Játékod a fegyver, a bomba a rémed Pokolivá tetted nappalod és éjed Ördögi játék ez, amit senki meg nem nyer Nõjél végre már fel, te, Játékos Ember! Majomtól tanácsot ezt nyilván kikéred Hisz néhánnyal több az agytekervényed - Pedig ha nem okulsz, a szintünkre süllyedsz Térj már végre észhez, te, Hómo Szápiensz! Pinczési Sándor Itt a helyem Itt a helyem, ódon házak múltat idézõ kertjeiben, hol padlások rejtett kincsei között kutat a szél, hozza a távoli, bús üzenetet, járja a poros utcák szögletét, védõ palásttal borítja a lopakodó szenvedést, hol fáradt arcok mély ráncaiban ül a megcsúfolt jelen, s jövõt alig remélve botorkál a gyötrelem, itt a helyem, hol nagy elõdök eszméi ragyogják be az elárvult vidék minden zugát, féltõ áhitattal tovább dúdolom énekük tiszta dallamát. Horváth Ilona hanoli

9 VII. évfolyam 3. szám Óvodai Hírek Sárszentlõrinci Hírek A 2007/2008-as nevelési évben beíratott gyermekek száma 46 fõ. Jelenlegi létszámunk 43 fõ. A többi gyermek folyamatosan, a 3. életév betöltése, szobatisztaság elérése esetén kapcsolódik be az óvodai nevelésbe. A Margaréta csoport létszáma: 22 fõ, a Gomba csoport létszáma: 24 fõ lesz decemberig. A beíratott létszám alapján, 6 gyermek Uzdról jár az óvodába. A Közoktatási törvény rendelkezése szerint, azok a gyermekek, akik decemberig betöltik az 5. életévüket, kötelesek napi négy órában, az óvodai nevelésben részt venni. Az idén az óvodaköteles gyermekek száma: 27 fõ. A dajkák és a karbantartó munkájának köszönhetõen tiszta, egészséges környe- zet várta szeptember 1-én a gyerekeket. Az óvoda otthonossá, barátságossá téte- le folyamatos feladatunk. Szeretnénk a helyiségeinket virágosítani, ezért kérem, hogy aki tud, segítsen nekünk. Szívesen 9 A nyár folyamán személyi feltételeink- ben az alábbi változások következtek be: Harasztiné Varga Krisztina GYES ideje augusztus 26-án lejárt, munkába lépésének idõpontja: november 12. A dajkai feladatokat, november 9-ig Vámosi Józsefné látja el a Gomba csoportban. Decsiné Varga Andrea munkaviszonya július 31-én megszûnt. A fenntartó engedélyével, és a Munkaügyi Központ segítségével, a augusztus augusztus 15. közötti idõszakban, teljes munka- idõben 1 fõ óvodapedagógust foglalkoztathatunk. A munkakört Reimer Helga Mirjam óvodapedagógus tölti be, akit ezúton is szeretettel köszöntünk az óvodánkban. Reméljük, jól fogja magát érezni közöttünk. fogadunk virághajtásokat, esetleg otthon már megunt, vagy a lakást kinõtt növényeket. A tavasszal benyújtottunk egy pályázatot a Közoktatás-fejlesztési Közalapítványhoz, melyet a kuratórium Ft-tal támogatott. Ezt az összeget az óvodai eszközök fejlesztésére fordíthatjuk. Az idei nevelési évben is számos program kerül megrendezésre. Szeptemberben kirándulni visszük az 5-7 évesek gyerekeket a Gemenci erdõbe, októberben szüreti felvonulást szerve- zünk az óvodás gyerekeknek. Az adventi idõszakban, minden hét péntek délutánján, kézmûves foglalkozást szervezünk, melyre várjuk a szülõket is. További terveinkrõl, megrendezésre kerülõ programjainkról folyamatosan beszámolunk Önöknek. Szücs Jánosné Sió-Kupa augusztus Szombat, azaz foci. Ebben az évben is szép számmal jelentkeztek csapatok. (Sárszentlõrinc, Paks, Uzd, Kajdacs). A rock koncertek kivételével, melyeket mérkõzések reggel 9.00-kor kezdõdtek szeptember-október környékén be- és kb. este 7-ig elhúzódtak. A Sió-Kupa pótolunk. boldog tulajdonosa a KOVÁCS SE lett. Néhány mondat az elért eredményekrõl: Minden résztvevõnek gratulálunk! - a Lurkó-Kupa pénteken délelõtt zajlott, Hosszú nap után hosszú éjszaka a kupát a S.E.F.T F csapata nyerte. következett. A bál idén a rossz idõ miatt a - falú legerõsebb embere címért a Mûvelõdési Házban került meglakosok sava-borsa versenybe szállt. rendezésre. A talpalávalót a szegedi Szoros volt a küzdelem, a díjat ismét DOMIX zenekar szolgáltatta hajnalig. Varga Ferenc vihette haza. Reméljük mindenki jól érezte magát! A pénteki nap történéseinek sorát Ezúton szeretnénk köszönetet mondani színesítette Mira hastáncbemutatója, a támogatóinknak és mindenkinek, aki hitt Kis falunkban már hagyományként kerül megszervezésre a Sió-Kupa, amely a sportkedvelõket és a kikapcsolódni vágyókat az általános iskola udvarára vonzza. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása az ÖFFE (Összetartó Fiatalok a Faluért Egyesület) feladata volt. Nem kis munkával járt mindez, de mindannyiunk nevében állíthatom, hogy sikeresen megbirkóztunk vele, bár sokan kételkedtek ebben. Igyekeztünk a különbözõ korosztályoknak megfelelõ programot biztosítani és kellemes kikapcsolódást nyújtani a látogatóknak. Sajnos az idõjárás viszontagságai több- ször is keresztül húzták a számítása- inkat, valamint nem várt kellemetlen- ségeink adódtak a megértés és a szolidaritás miatt. Ennek dacára megtartottuk a programokat a péntek esti Tolnai Néptáncegyüttes, valamint a abban, hogy egy maroknyi csapat 3 hét sárszentlõrinci hagyományõrzõk alatt képes megszervezni ezt a produkciója. A délután folyamán rendezvényt. Hálásak vagyunk a megtekinthettük a Nagydorogról érkezõ bizalomért. kick-box csapat bemutatóját, a gyerekek pedig élvezhették a habfürdõt. A napot fergeteges Retro-partyval zártuk. ÖFFE: Pincési Szimóna

10 10 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám Lõrinciek találkozója Zagyva partján. A községben kétezren Magyar Kálmán farmakológus, laknak. A településre érvén ipari akadémikus és Olvasztó Imre, az Indul létesítmények láthatók az út két oldalán, a bakterház címû film Bendegúza. míg a kertekben fóliasátrak sorakoznak. Számomra az sem mindennapi, hogy a augusztus 11- én Szentlõrinckátán Hamar megtaláltuk a rendezvény helyét, község védõszentje nem a névadó, tartották a Lõrinciek találkozóját. A ahol már igazi búcsúi hangulat hanem Nepomuki Szent János, kinek rendezvényt immáron 12. alkalommal uralkodott. Nagy szeretettel fogadott emlékmûve a Zagyva folyó mellett rendezték meg, melyen Sárszentlõrinc minket Horváth László polgármester úr, található. Ami talán a legfurcsább volt, elsõ ízben képviseltette magát. Kimák Józsefné jegyzõ asszony, de hogy nincsenek járdák, legalábbis De ki is az a Szent Lõrinc, kinek nevét rövid idõn belül szinte az összes amerre mi jártunk csak az úttesten városok, falvak viselik Pestszentszervezõvel megismerkedtünk. A közlekedhettünk ben Szentlõrinctõl az apró pár száz lakosú sportpálya és környéke a foci kupa lõrinckáta, a Kossuth- szobor felavatása Zalaszentlõrincig? A legenda szerint mérkõzéseitõl volt hangos, míg néhány után, Kossuth emlékhellyé vált. Szent Lõrinc II. Sixtus pápa diakónusa méterrel arrébb bográcsokban fõtt az volt. Nagy gondot viselt a szegényekre ebéd. A fõzõverseny zsûri elnöke a és betegekre. A pápa elfogásakor reá Paprika TV kátai származású szakácsa bízta az egyház kincseit, azzal, hogy Bede Róbert volt, kinek alkotását mi is ossza föl a szegények között. A kincsnek megkóstolhattuk. Sok érdekes és értékes Valerianus császár kincstárában is helye beszélgetés zajlott a helyiekkel és a többi lett volna, így követelték Lõrinctõl. A Lõrincivel. A nagysátorban változatos pap három nap múlva hozta az egyház mûsorok peregtek a néptánctól az kincseit : koldusokat, bénákat és operettig. Mindenki találhatott kedvére betegeket. A bíró rögtön átadta Lõrincet valót. A teltházas nagysátorban a hóhérnak. Rábilincselték egy rostélyra mutatkoztak be a Lõrinc nevû és a tûz fölé tették. Kis idõ múlva így települések. Sárszentlõrinc különösen szólt hóhérjához: Ez az oldalam már nagy tapsot kapott, persze lehet, hogy megsült, fordíts meg és egyél belõlem! csak én akartam így hallani. Itt tudtuk 258. augusztus 10-én szenvedett meg azt is, hogy a XIII. Lõrinciek kegyetlen tûzhalált Szent Lõrinc. A nép találkozóját 2008-ban Sárszentlõrinc késõbb az augusztus 10.-e körül látható rendezheti. Bízunk benne, hogy a 13- as hullócsillagokat Lõrinc könnyeinek szám ellenére sikeresen és a Szentnevezte. Szomorú Magyar vonatkozása lõrinckátán látottakhoz hasonló szeretetis van Szent Lõrincnek, hiszen 955-ben tel, lelkesedéssel és összefogással éppen augusztus 10-én, Szent Lõrinc mutathatjuk be Sárszentlõrincet névünnepén, aratott gyõzelmet I. Ottó rokonainknak. császár Augsburg mellett seregünk Sárszentlõrincet Váli Ferenc, Váliné felett. Végül néhány érdekesség Szentlõrinc- Ispán Mária, Demény Károly, Demény kátáról szeptember 27- én itt halt Károlyné és Demény Virág képviselte. Ennyi bevezetõ után most néhány meg Bottyán János kuruc generális. Itt gondolat a találkozóról. Szentlõrinckáta született Laczkovics János, a magyar 60 km-re fekszik Budapesttõl, Pest jakobinus mozgalom egyik vezetõje, Váli Ferenc megye legkeletibb csücskében, a Minden ízében Tolna Megye Gasztronómiai találkozó Zombán a Megyenapok keretében elé. A szomszéd nagydorogiak is kitettek magukért Gerzsei Jóska vezetésével. Sárszentlõrincet Iffland Péterné, Szabó Jánosné, Csonka József és családja, valamint Demény Károly és családja képviselte. A bemutatott ételeket Kovács szeptember 1-én I. Lipót császár János vezetésével három mesterszakács Tolna Vármegyének pecsétet adomá- kóstolgatta és értékelte. 11 csapatot nyozott. E jeles eseményekre emlékezve díjazott a zsûri, és nagy örömünkre tartotta meg ez évben is a Tolna Megyei átvehettük a legjobbaknak kijáró Önkormányzat a Megyenapot. elismerést. Külön értékelték, hogy a Szeptember 2-án Zombán a kastély versenykiírásnak a legjobban megfelel- parkban mutatták be a megye települései ve hagyományos, nagyanyáink által is a saját tájegységükre jellemzõ ételeket. fõzött, sütött egyszerû ételeket Mintegy 40 csapat sütött-fõzött készítettünk el. Nagy siker volt Kati néni mindenféle finomságokat. Tengelici és vöröshagyma mártásos gombóca, kisszékelyi barátaink a mesébe illõ Szabóné Julika meggyes prószája, de ételkölteményeiket különleges gonddal hatalmas közönségsikert aratott Csonka megterített asztallal együtt vitték a bírák Józsi csirkés lecsója is a hozzávaló friss, meleg punyával. Nagy élmény volt Sárszentlõrinc polgármestereként a színpadon állni, és fogadni a zsûri elismerõ értékelését és a Közgyûlés elnökének, dr. Puskás Imre úr elismerõ szavait. Ezúton is köszönöm minden résztvevõnek az áldozatos munkáját. Demény Károly

11 VII. évfolyam 3. szám Receptek Gombóc vöröshagyma mártással /Iffland Péterné receptje/ 1 kg lisztet kb. 25 dkg forró zsírral kikeverünk, kevés sóval ízesítjük, a megformált gombócokat lobogó forró vízben megfõzzük. Vöröshagyma mártás 4 fej vöröshagymát bõ zsírban üvegesre Önkormányzati hírek A képviselõ testület augusztus 27-én tartotta soron következõ ülését. Fõ napirendi pontként az önkormányzat I. félévi költségvetését tárgyalta. Megállapítást nyert, hogy a 117 millió bevételi és kiadási oldalt arányosan teljesítette az önkormányzat, gazdál- kodása jónak mondható. - A sárszentlõrinci temetõ üzemeltetését és fenntartását az evangélikus egyházzal kötött megállapodás szerint szeptember 1-tõl az önkormányzat vállalja át. Erre többek között azért van szükség, mert az egyház nem tudja saját erõbõl az elõírásoknak megfelelõ szinten mû- ködtetni a temetõt. A képviselõ testület a szolgáltatások új árait az alábbiakban állapította meg: A sírhelyekmegváltási árai: - egyszemélyes sírhely: Ft - kétszemélyes sírhely: Ft - gyermek sírhely: Ft - sírbolt helyének meg- vásárlás 60 évre: Ft - urna fülke megvásárlása: Ft - sírhely újraváltás 25 évre: Ft - sírbolt újraváltása: Ft A ravatalozó használati díja: Ft Sárszentlõrinci Hírek 11 párolunk, 10 dkg liszttel õrölt piros csipetnyi sót és 40 dkg kristálycukrot. A paprikával hideg vízzel kikeverjük, kimagozott meggyet kukoricalisztbe amíg eléri a nem túl sûrû állapotot. A forgatjuk, majd a kész masszához kész kifõtt gombócokat a mártásba keverjük. Forró sütõben készre sütjük. forgatva, mártogatva fogyasztjuk. /Mindkét recepthez ajánlatos a mangalicazsír használata!/ Meggyes prósza /Szabó Jánosné receptje/ Iffland Péterné 1 kg kukoricalisztet 25 dkg forró zsírral Szabó Jánosné leöntünk, hozzáadunk 15 dkg olvasztott margarint, 1,5 l forró tejet, 1 tojást, képpen az idei évhez, amikor 7 felsõ- Önkormányzat számláját az OTP helyett oktatású intézményben tanuló részére a helyi Dunaföldvár és Vidéke biztosítottunk ösztöndíjat. Takarékszövetkezet vezeti. A változtatásra a közelség és a jobb pénzügyi A képviselõ testület érdekeinek közös feltételek miatt került sor. Így lehetõség megjelenítése és képviselete érdekében nyílik a befizetések helyi lebonyolításáfelvételét kérte a Magyar Önkormány- ra, nem kell az önkormányzatnak zatok Szövetségébe. csekkeket készíttetnie, ami darabonként több, mint 100 Ft költséget jelent. Ennek A gyógyszertári ellátás biztosítása nem ellenére, akinek megoldhatatlan ilyen önkormányzati feladat, mégis minden módon rendezni a mbefizetéseit, vagyis tõlünk telhetõt elkövetünk annak pl. Uzdról nem tud Sárszentlõrincre érdekében, hogy a sárszentlõrincieknek jönni, vagy senkivel nem tudja helyben megoldódjon a gyógyszerek befizettetni az adóit, kérjük, jelezze az kiszolgálása. Dr. Nagy Gyula gyógy- Önkormányzatnál, igény szerint, szerész úr egészségi állapotára hivat- indokolt esetben lehetõség nyílik csekk kozva befejezte szolgáltatását Sárszent- készíttetésére. lõrincen, helyette augusztus közepéig Balassa József gyógyszerész látta el a Szeptember 3-tól 3 hónap foglalkozfalut gyógyszerrel. Sajnos az õ állapota tatással 8 órás munkaidõben újabb is rosszabbra fordult, a régi gyógy- három fõ állt munkába az Önkormány- szertárral kapcsolatos vételi szándéka is zatnál a Munkaügyi Központ 90 %-os meghiúsult, így újra ellátatlan maradt ez támogatásával. Feladatuk utak, járdák a terület. Legújabb fejlemény, hogy karbantartása, zöld felületek ápolása. Steiz Jánosné kölesdi gyógyszerésszel vettük fel a kapcsolatot, s remélhetõleg, Örömmel értesítünk mindenkit, akit amire e sorok megjelennek, õ már érdekel, hogy a június 30-július 1-i munkába áll. ünnepünkrõl mintegy 2,5 órás szerkesztett dvd lemez készült. A dvd Szabó József a szeptember 28-án elõzetes megrendelés alapján megmegrendezésre kerülõ Petõfi szavaló- vásárolható az önkormányzatnál és az verseny sikeres megrendezéséhez alapítványnál. A lemez ára Ft + jelentõs összeggel járult hozzá. postaköltség, amennyiben postán kérik. A Bursa Hungarica pályázaton a as évben is részt veszünk, hasonló- A képviselõ testület korábbi döntése értelmében július 1-tõl az Demény Károly polgármester Nyílt nap a Paksi Atomerõmûnél A Paksi Atomerõmû szeptember 1-én négy falu /Bátya, Fajsz, Németkér és Sárszentlõrinc/ részére nyílt napot rendezett. Minden faluból ember látogatta meg az atomerõmûvet, ahol a vendéglátók bemutatták az üzemet, ami Magyarország villamos ellátásának 40%-át adja. Változatos programok fogadták az oda érkezõket, ki-ki megtalálta a maga elképzelésének megfelelõt. Volt horgászverseny, ahol Harsányi János III. helyezést ért el, a fiatalok kispályás focicsapata is bronzérmes lett, amit egy szép kupával jutalmaztak. Az idõsebbek együtt énekeltek, táncoltak a népszerû elõadókkal. Elmondhatjuk, hogy mindenki jól érezte magát ezen a napon Pakson. Köszönjük ezúton is a házigazdáknak. Demény Károly polgármester

12 12 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám Lázár Ervin könyvtár séget adták. Modern, internettel és szakirodalmi, szépirodalmi, gyermek és ifjúsági Örömmel töltött el mindannyiunkat, kiadványokkal, hetilapokkal találkozhogy július 1-én megnyitotta hat a hozzánk betérõ. A könyvtár belsõ kapuit a Lázár Ervinrõl elnevezett falait Lázár Ervin képei, a Nagyszederfa, községi könyvtár. és régi fényképek díszítik. Az intézmény falain belül az inforlátogatót: Szeretettel várok minden kedves mációk biztosítása a településen élõk kényelmét szolgálja. Elsõsorban a segítségnyújtást Liebhauser János hétfõ, szerda 15h-18h község vezetõjének Demény Károlynak könyvtárigazgató és Csankó Mária Péntek, szombat 17h-20h idõpontokban és a testületnek kell köszönetet mondani, emberséges hozzáállása biztosítja. A hogy támogatták a könyvtár megnyitását kistérségi paksi Pákolicz István a kezdetektõl. A közös együtt gondol- könyvtár munkatársai Gutai István Kovácsné Májlinger Ágnes kodást és az Illyés Gyula megyei könyv- vezetésével, a végtelenül segítõkész, könyvtáros tár vezetõségétõl megkapott szakmai zökkenõmentes, pontos szakmai segít- Petõfi szigorú tekintete 1958 száguldozott a fürdõkád, a mosóteknõ és lehet? a fazekak között: csavart, kevert, Eszembe jutottak Perlikék színes áztatott-úsztatott, dörzsölt, és közben papírjai. Tíz forintért mennyit vehetnék. dudorászott. De hát ezt valaki elvesztette! (A becsület mindenekelõtt, kisfiam!) - És ha meglátnának, ez olyan lenne, mintha lopnék! Petõfi szigorú tekintettel Akkoriban nyáron nyár volt, télen tél. Lehet, hogy szeretett mosni? Akkor még voltak igazi telek. Zuhogott De jó lenne, ha megkérdezhetném! a hó, viharos szelek tekergették lila ( ) füleim. A hátitáska szíjáról nyakamba Álltam a sorban, vagy húszan voltak figyelt a földrõl. Megborzongtam, olvadt a hó. Hatéves múltam, elsõ elõttem. Szerencsém volt. Pont oda- otthagytam és hazamentem. osztályos. Dél volt, a tanítás vége. A láttam a PERLIK Papír-és Játékbolt Beléptem a házba. Anyám száguldozott tanteremben lévõ vaskályha melege még kirakatára, ahonnan varázslatos színes a mosófazekak között. dorombolt hónom alatt a hazafelé vezetõ papírok mosolyogtak rám. Szerettem a - Na, mi bajod van? Remegsz. Csak nem úton is, ami kilométeres sétát jelentett színes papírokat. Karácsony-hangulatuk egyest kaptál? - kérdezte kezében a mindig azonos útvonalon. volt. Ábrándoztam, közben csoszogtam fakanállal. Ady utca - Marx Károly utca - a sorompó elõre, megjött a kenyér. Kesztyûmbõl - Nem. Találtam tíz forintot. kikerülésével (Ne menj arra - mondta elõvettem a három forintot. Egész - Hol van? anyám -, az veszélyes!). A szovjet hõsi felmelegedett. (A pénzre vigyázz, - Az állomás elõtt a hóban. Nem mertem emlékmû melletti kis parknál, a vasúti nehogy elveszítsd!) fölvenni. síneken keresztül. Szakadt a hó. A kenyeret bedugtam a - Hát te nem vagy normális! Azonnal (Jól nézz körül - elõször balra, utána kabátom alá. menj vissza, hátha ott van még. Ilyen jobbra -, nehogy jöjjön a vonat (- haza) - Elég nagy volt a kabát. A nõvérem nõtte hülyét még nem láttam! Na lódulj! Vöröshadsereg útja 53/A.) ki - nekem". A kenyér még forró volt, Inamszakadtából rohantam vissza az Egy kitérõt még nem említettem: az Ady kellemesen melegített. S így legalább állomáshoz. A pénz ott hevert és Marx Károly utca sarkán lévõ nem estem kísértésbe. érintetlenül. Körülnéztem, messzirõl két pékséget. A tanítás befejeztével itt (Hányszor mondjam még kisfiam: ne ember közeledett. A tízest belegyúrtam váltottam fel nõvéremet a sorban csipegess a csücskébe!) A sorompót épp egy hógolyóba és futtában átbukállásban. Hat évvel volt idõsebb nálam, leengedték, így volt idõm csúszkálni a dácsoltam a síneken. ugyanabba az iskolába járt - aznap jégen a templom elõtt. El sem estem. Ez - Ott volt még. délutános volt. megnyugtatott. (Aztán vigyázz ám a - Na, add ide! De hát ez csupa víz! - Szevasz. Mi újság? - kérdezte. ruhádra!) Anyám fogta a vasalót, két rongy között - Semmi. Ja, de. Egy ötös olvasásból. Fütyülni kezdtem a Csütörtökön kivasalta a pénzt, félbehajtotta, és eltette -Az jó. Na, állj be a sorba, egy óra körül virradóra, megy a lányka a folyóra" a pénztárcájába. lesz kenyér. Addig kibírod. S aztán siess kezdetû dalt. Befordultam a szovjet hõsi - Na! Mossál kezet, és gyere ebédelni! haza! Anyuka mos. - Felvette táskáját, a emlékmûnél. Az állomáshoz értem. - Köszönöm, nem vagyok éhes - túloldalról még integetett, majd eltûnt az Szótagolva olvastam hangosan a mondtam. Perlik bácsi kirakatára iskola irányában. feliratot: PEST-SZENT-IM-RE. gondoltam, a becsületre, és - Álltam a sorban, ismételgettem a A vonat már elment. Egy eldobott mindenekelõtt - a színes papírokra, kezitcsókolom"-okat az ismerõsöknek. gyufásdobozt rugdostam. Petõfi szigorú tekintetére! (Aztán köszönj mindenkinek, mert (Vigyázz a cipõdre, ne rugdalj minden S mint kint a hó, hullani kezdtek kipofozlak! Anyuka mos! - villant át vackot!) könnyeim. agyamon.) Lenéztem a földre, a hóba, és jaj nekem, Borzasztóan utáltam a nagymosást: a a szívem erõsebben kezdett kalapálni: Restár Sándor gõzt, a FLÓRA-szappan szagát, a ott zöldellt egy tízforintos! hatalmas mosófazekakat. Anyám, mint A hátamról szakadt a verejték. egy karmester, óriás fakanállal kezében Mit csináljak? Fölvegyem? Enyém

13 VII. évfolyam 3. szám Gyermekvédelmi kedvezmény Sárszentlõrinci Hírek 13 A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság felülvizsgálata a 2007-es évben is megtörtént. A település jegyzõje megállapította a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó jövedelem összege nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg ,- Ft) 120 %-át. Ez az összeg a 2007-es évben ,- Ft. A feltételek fenn- állása esetén a település jegyzõje 1 év idõtartamra megállapította a gyermek évben a költségvetési törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvez- meghatározott 5.000,- Ft, melyet kettõ ményre való jogosultságát. A jöve- alkalommal (augusztus és december delemigazolások alapján a szociálisan hónap) folyósítunk az arra jogosult rászorult családok megkapták a rend- családoknak. szeres gyermekvédelmi kedvezmény Minden jogosult gyermek szülõjének megállapító határozatait, melyeket a külön felhívtuk a figyelmét arra, hogy a tanintézetekben, kollégiumoknál tudnak gyermekvédelmi kedvezmény meg- felhasználni. A gyermekvédelmi ked- állapító határozatot feltétlenül õrizze vezmény jogosultságot biztosít a tan- meg, mert az egy év idõtartamra szolgál, könyvtámogatás, a gyermekétkeztetés, annak pótlólagos kiadása igazgatási és külön jogszabályban meghatározott eljárási költség befizetését követõen egyéb kedvezményének igénybe véte- lehetséges. lére, pénzbeli támogatásra is. Drinóczi Jánosné A pénzbeli támogatás összege 2007-es fõmunkatárs A helyi vöröskereszt hírei vérellátó ajándékutalványán kívül a a kenyeret a 2 uzdi bolttól kaptuk, amit véradók virágot és olvasószemüveget ezúton köszönünk! Sajnos csak 22-en kaptak ajándékba. Frissen fõt kávét vettek részt a programon. Reméljük, a Május 1-én majálist szerveztünk k í n á l t u n k a v é r a d ó k n a k é s a következõn nagyobb lesz az érdeklõdés! Sárszentlõrincen. A Kultúrotthon Véradóállomás dolgozóinak is. A nyár folyamán egy alkalommal udvarán fõztük a gulyáslevest, mellyel Május 25-én ünnepélyesen átadták a Paksról bútoradomány érkezett, amit mindenkit vendégül láttunk. Büfé várta a Kultúrház mögött lévõ volt gondnok- saját zsebbõl uzdra szállíttattam. Egy vendégeket, élõ zene szórakoztatta a lakásban felújított vöröskeresztes tagunk hazavitte, azzal az ígérettel, hogy megjelenteket. A Hõskertben mókás helyiséget. Ezután szép környezetben a fuvardíjat részletenként rendezi, de vetélkedõk várták a gyerekeket, állandó helyen fogadhatjuk tagjainkat és sajnos ezt mostanáig nem tette meg. rengeteg ajándékkal. A program vendégeinket. Amíg ezt a költséget nem téríti meg, nem zárásaként ingyenes ruhaosztást Augusztus 18-án Uzdon a Kulcsosház áll módomban újabb szállítmányt tartottunk. A rendre a polgárõrség udvarán családi hétvégét tartottunk. fogadni és finanszírozni. vigyázott, a felhasznált húst az Minden vendég a közösen fõzött Szeptember elsejére meghívást kaptunk önkormányzat vette. Köszönjük a kolbászos paprikás krumpliból a paksi atomerõmûbe egy egész napos segítséget! ebédelhetett. A szomjazókat büfé várta, a látogatásra, ahol 5 tagunk képviseli az Május 17-én óráig véradás volt a gyerekeknek mókás vetélkedõket alapszervezetet. Kultúrotthonban. 22-en adtak vért, szerveztünk. Az ajándékok egy részét és Hatala Istvánné köszönjük önzetlen segítségüket! A vk titkár Tisztelt Gazdálkodók! Kárenyhítésrõl, déktalanul tegyenek eleget. Ellenõrzés - akik nem rendelkeznek a fenti során talált parlagfüves területek után szerzõdéssel, de a terményüket le- komoly pénzbüntetés várható, másrészt Ezúton tájékoztatom Önöket egy-két szerzõdték, azok elemi kár bejelentést az AKG-s területeken a be nem tartott tudnivalóról, mely a munkájuk során tehetnek a falugazdászoknál, egyidõben helyes mezõgazdasági gyakorlat miatt elengedhetetlen: a vis maior bejelentéssel, amit a támogatás megvonás is elõfordulhat. - a kedvezõtlen idõjárás, súlyos aszály felvásárló partnerükhöz juttatnak el, miatt a megtermelt termésmennyiség - a nagy szárazság miatt a betakarított Röviden ennyit szerettem volna közölni jóval elmarad az elõzõ évek átlagától. kalászosok tarlóhántása is megcsúszott, Önökkel. Elemi kár térítésben azok a gazdálkodók emiatt ezek a táblák elgyomosodtak. Munkájukhoz sok erõt és sikert kívánok: részesülnek, akiknek érvényes szerzõ- Felhívom a figyelmüket, hogy a Tisztelettel: Horváth Imre désük van az MVH-val az Agrár mûvelési kötelezettségüknek mara- falugazdász Felhívás Az elmúlt hónapokban nagyon sokan keresték fel (köztük többen agresszívan) a kistérségi központi orvosi ügyeletet fogászati panaszokkal. Szeretnénk megkérni a településeket, hogy lakosaik között széleskörû tájékoztatást nyújtsanak arra vonatkozóan, hogy a kistérségi központi orvosi ügyelet keretein belül fogászati orvosi ügyelet nem mûködik, elkerülve ezzel a kellemetlenségeket. Megértésüket köszönöm! Tisztelettel: Zakar Bernadett Értesítés Nagy Károlyné Arany J. u. 19. sz. alatti lakos, ruházati kereskedõ - a többi kereskedõtársam nevében is - értesítem a falu lakosságát, hogy kedden-csütörtökön-pénteken a mûvelõdési ház udvarában árusítunk. Sok szeretettel várjuk kedves vevõinket. Nagy Károlyné

14 14 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám A Petõfi Emlékhelyek Találkozóinak történetérõl udvarház, a borjádi Sass-kúria és Méhes-múzeum. Az Országos Petõfi Sándor Társaság Az elmúlt 20 évben az alábbi helyeken mûködése több mint egy évszázadnyi emlékeztünk nagy költõnk ott eltöltött idõben mérhetõ. napjaira: Kialakulásának kezdetét az emlék- Aszód Pápa Kun- helyek egy-egy Petõfi ünnepi rendez- szentmiklós Kecskemét vénye, évfordulója indította el. Szobor, Ostffyasszonyfa Debrecen emléktábla leleplezés, évfordulós Sárszentlõrinc Dömsöd ünnepi rendezvény adott indítékot arra, Kiskunfélegyháza Penc Vác hogy szervezetünk névadójára Budapest Dunavecse tisztelettel emlékeztette a szûkebb, ill. Eger Segesvár Kiskõrös szélesebb társadalom köreit. Az 1980-as Szalkszentmárton évek közepén alakult újjá szervezetünk Mezõberény Sopron és ez idõponttól fogva céltudatosan Kiskunfélegyháza Pápa szervezi, irányítja a Petõfi-kultusz Kunszentmiklós és 2007-ben országos szintû tevékenységét. A fent Sárszentlõrinc-Uzd és Borjád ad otthont említett plenáris közgyûlésen az immár nemzetközi ünneppé választottak az elnökségünk tagjává, s emelkedett rendezvénynek. azóta töltöm be ebbéli szerepemet az A fenti alkalmakon nemcsak a elnökségben. vendégtelepülések delegációi, hanem a Mint mindenki által köztudott, hõsünk vendégfogadó helység lakói is számos helyen idõzött rövid élete során. megjelentek. Lõrinc és környéke olyan Így nemcsak az Alföld, a Felvidék, de a szerencsés, hogy több helyszín is Dunántúl és Erdély falvait, városait is tanúskodhat Petõfi ott töltött idejérõl. meglátogatta. Ilyen mobilitásra kény- Petõfi Emlékház, Algimnázium, szeríttette Petõfit a katonáskodása is. Evangélikus templom, az uzdi Pesthy A sárszentlõrinci Önkormányzat, a Petõfi Baráti Kör és az Országos Petõfi Sándor Társaság Elnöksége abban a reményben vállalta fel a rangos ünnepet, hogy a lakosságunk és a szomszéd települések Petõfi iránti elkötelezettjei jeles érdeklõdést tanúsít- va jelenlétükkel demonstrálják ügyünk hazafias támogatását. A július 1-i faluünnep példás rendezvénye után ez a lehetõség újabb alkalom, hogy bizonyíthassuk alkotni és élni akarásunkat.. Záró gondolat: Ez az alkalom nemzetközi vizsga is arról, mit tettünk a világszabadság hõsének népszerû- sítéséért. Renkecz József sk. P.S.T. eln.tag Petõfi címét kérte professzorától az egyetemi hallgató! Roppant kedves és érdekes történetet A professzor úr olasz-magyar szakos sugárzott a Magyar Rádió már néhány hallgatóinak Petõfirõl tartott lelkes éve. Azóta is foglalkoztatja gondo- elõadást. Hogy hallgatói értelmi és lataimat a nem mindennapi história. érzelmi képességeit egyaránt lenyû- Arra figyeltem fel a mûsort hallgatva, gözze, záró aktusként Petõfi: A négy hogy az elõadó nem anyanyelvi szinten ökrös szekér címû versével tetõzte meg beszéli nyelvünket. Nem is csoda, hiszen a költõrõl, költészetérõl elmondottakat. egyik jeles olasz egyetem professzora Különös és egyedülálló sikerrel. volt a mesélõ, Roberto Ruspanti, az Ugyanis miután a hallgatók megtöltõdve egyetem olasz-magyar szakos tudósa. Petõfi költészetével, sorban vonultak ki az auditóriumból, csak egy fiatal kedves A 2005-ös Kiskunfélegyházi Emlék- lány tétovázott. Késõbb erõt vett helyi Találkozón megismerhettem és gyengeségén, Roberto Ruspanti baráti kezet szoríthattam vele. Ez professzor úr elé állva tisztelettel kérte, alkalommal is megismételte a már szíveskedjen a címét megadni ennek a említett rádióadásban több éve nagyszerû poétának. elmondott történetét. De lássuk, mirõl is Bizonyosan jó osztályzatot adott a szólt az a régi emlék? professzor úr aznapi munkájára, de meg kellett mondania a valóságot. A neves poéta bizony már több mint 150 éve meghalt Segesvár és Héjjasfalva közötti úton az 1848-as forradalomban. A fiatalság lelkes érdeklõdése viszont arra indította, hogy amikor 1956-os forradalomról megírta drámáját, a fiatal férfiszereplõk 56 puskaporos hangula- tában este az ablakukból csillagot választottak, mint ahogy Erzsi és Sándor is azon az emlékezetes, uzd- borjádi szekeres utazás alkalmával. Hát íme, ennyi az én feledhetetlen találkozásom egy nem mindennapi történettel. Renkecz József Õszi rendezvényeink Szeptember 15. Petõfi emlékhelyek Szeptember 28. Petõfi szavaló-verseny Október 23. Megemlékezés az 23. nemzetközi találkozója általános és középiskolások részére a 1956-os forradalomról az emlékmû Kultúrházban elõtt. Ünnepi beszédet mond dr. Szeptember 22. Szüreti felvonulás és Puskás Imre a Tm-i Közgyûlés bál Október 20. Romanap az uzdi Kulcsos- elnöke. háznál szerk.

15 VII. évfolyam 3. szám Az elsõ hegedûm A második bécsi döntés után szüleimmel és testvéreimmel Dél- Erdélyben maradtunk, az új ország- határtól 18 km-re, vagyis a román oldalon, Radnóthon. Marosvásárhelyrõl kivonuló román hadsereg lovasszekeren menetelt az or- szág belseje felé. Amit csak meg- foghattak, azt vitték magukkal. A kaszárnyák ajtóiról leszerelték a zárakat, a kilincseket is, és a villanykapcsolókat. Nem akartak hagyni a bevonuló magyar hadseregnek semmit. Radnóthon, a katonaság egy részét a II. Rákóczi György kastélyába helyezték el. Innen jártak gyakorlatozni, céllövészetre. Az épületben mezõ- gazdasági islola mûködött. Az iskola és a birtok a római katolikus egyház tulajdona volt. Nagy kiterjedésû szántóterülete, 20 hold nemes szõlõje, n a g y v í z i m a l m a a M a r o s o n. Szürkemarha ökrökkel szántottak, vetettek a béresek. A szõlõterületet szakismeretekkel rendelkezõ vincellér- ek mûvelték Kolbai Gyula borász úr irányításával. Az uradalom egész tevékenységét az intézõ, Botár Gáspár úr vezette. Az öt bérescsalád mellett volt egy kondás család is. Több száz mangalica sertést neveltek és hizlaltak, melyeket Marosvásárhelyre szállítottak. Édesapám az uradalom vízimalmában volt molnár. A molnárok százalékra dolgoztak, vagyis a vám 2,5%-át kapták fizetség fejében. Minden hónap végén kimérték a járandóságot: búzából, kukoricából, árpából, zabból és vegyesbõl. A gabonát a molnárok átadták egy zsidó gabonakereskedõnek. A malom mellett gáter, gyapjúfésû, áramfejlesztõ, vízpumpa is mûködött mely ellátta a kastélyt vezetékes vízzel és villanyárammal; ugyanúgy a molnárok lakását is. Villanyárammal világították még az istállókat is. A m o l n á r o k m i n d é r t e t t e k a fafaragáshoz, ez nagyon fontos volt, mert õk maguk faragták fából a vízikerekeket, a bélkerekeket, azokhoz a rengeteg fogat. Mindennapos volt a faragás. A felgyülemlett forgácsot minden este a molnárgyerekek 8 csomóba raktuk. Két csomó járt a fõmolnárnak, és egy egy csomó jutott a többieknek. Nyári tüzeléshez használtuk fel. Orbán Balázs írta: Radnóth, a tájak regényessége; a felemelõ, bájos fekvés, s a magyar történelmi emlékek mellett; vannak kik Radnóth nevéhez még Sárszentlõrinci Hírek 15 sokkal régibb korba felható classicitás szerelt több százliteres hordókban dicsfényét is csatolják, állítják, hogy szállították a kastély pincéjéig; ott Patausia a Severus császár által alapított beszivattyúzták nagyobb hordókba. fényes római telep: Radnóth helyén Említettem, hogy a Rákóczi kastélyba feküdt volna. helyezték el a katonákat. Volt közöttük Radnóth nevét, a hagyományok szerint, egy aranyosgyéresi cigányprímás. ily nevû, idetelepült õstõl nyerte. Alig Szabad idejében, amikor nem voltak van birtok, mely annyi kézen és gyakorlaton, céllövészeten, akkor eljött viszontagságon ment volna át, mint hozzánk beszélgetni. Szerette a Radnóth. Az év az mikor Radnóth gyermekeket. Találékony ember volt. nevével legelõbb találkozunk. A birtokot Megígérte, hogy készít nekem egy és a vagyont egymásnak ajándékozták a hegedût. Megtalálta a hegedûhöz fejedelmek. Többször is eladták. szükséges faanyagot. Makarónis kis II. Rákóczi György is ura volt ennek a fenyõfa ládák voltak, vékony deszkából. kastélynak. A nyugtalan jellemû, s a A kis ládák deszkáit használta fel a tróntól megválni nem tudó II. Rákóczi hegedû dobozának elkészítéséhez. A György, 1659-ben serege élén jelent hegedû téglatest alakú volt. A hegedû meg, Barcsait, a török által ocroyált nyakát cseresznyefából faragta ki fejedelmet kiszorítván radnóthi kastély- bicskával. Nem ragasztott semmit. Apró ába ment, honnan Marosvásárhelyre szegekkel szegelte össze. Amikor egybegyûlt rendek ünnepélyesen elkészült vele, katonai telefonkábelbõl meghívták, s harmadszor is trónra (acélhuzalok voltak) húrozta fel. Az helyezték. Egy év múlva Gyalunál, ökör farkából annyi szõrt tépett ki, hõsileg harcolva esett el Rákóczi; amennyi elegendõ volt egy kis rövid küzdve mint szabadságnak s Erdély vonóba. Gyanta akadt a malomban, a függetlenségének utolsó hõse, mert õt kerekek felületét gyantázták olyankor, követõ Barcsai és az azt trónjától és amikor a szíj csúszott rajta. éltétõl megfosztott Kemény János, nem Megszólalt a hegedû. Mi gyerekek voltak többé Erdélynek független, önálló fejedelmei, hanem vasallusa, egyik a török, másik a németnek. Kemény Radnóthon fejeztette le Kassai Andrást, Jánosi Jánost és Fodor Jánost, kik Erdély függetlenségének hatalmas oszlopai voltak. Radnóth Barcsai és Kemény kezére, s ezekrõl I. Apafi kezére jutott. Az Apafit trónra helyezõ Ali Pasha a Montecuculli körülvettük és élveztük a prímás által támogatott Kemény János ellen muzsikáját. Estefelé kiállt a kastély indulván, Vásárhelyrõl Radnótra tette át udvarának közepébe és elkezdett hadi szállását. játszani. A katonák hamar kört alkottak Radnóthon 15 országgyûlést tartottak. és járták a sârbat. Annyira Radnóth utolsó székhelye s végsõ belemélyedtek mintha soha nem menhelye volt az erdélyi fejedelmeknek. akarnák abbahagyni. Átvettem a Amikor a molnárokat behívták munka- hegedût. Szépen megköszöntem. szolgálatra, akkor a molnárgyerekek Prímásunk sokszor visszatért a voltunk kisegítõ molnárok; minden nap hegedûért, mert a katonák követelték, reggel 6 órától este 8 óráig. Napszámban hogy muzsikáljon nekik. dolgoztunk. Minden szombaton 1943-ban bejutottam a Nagyenyed-i rendszeresen fizettek, az nem számított, Bethlen Gábor Református Tanító- hogy háború volt. képzõbe. Ide már kellett egy rendes A kastély alatt hatalmas borpince óriási hegedû. Édesanyám Jánoska cigánytól hordókkal, oly nagyok, hogy a pincében vett nekem 3000 lejért és egy nagy állították össze azokat. A szõlõsben kenyérért egy igazi hegedût. Jánoska hatalmas présház, mindenféle fel- bejáratos volt hozzánk. Édesanyám szereléssel, ami szükséges a must mindig adott neki valami ennivalót. Mi elõállításához. gyermekek arra kértük, hogy húzza el a A szüret reggelén Papp Pista bácsi az PAKULÁR ÉS A JUHAI játékos egyik leghangosabb vincellér kiállt a dallamot. Ennek a dallamnak története hegy élére és onnan hívta szüretre a van mely a következõ: falusi népet s fõként a fiatalokat. Egy A pakulár (juhász) legelteti a nyáját. napi bére egy szüretelõnek egy szûk Elszenderül. A juhok eltûnnek a veder szõlõ volt, tehát természetben láthatáron. Bús melódia érzékelteti, fizettek. A mustot ökrösszekerekre hogy keresi juhait. Egy idõ után megélénkül a melódia, mert úgy látta,

16 16 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám hogy megvannak a juhai. Igen ám, repeszek sebesítették meg. Meg- - Meg én! ahogy megközelíti a látottakat, kiderül, jegyzem, én is ott voltam. Egy pincére - Gyere mutasd meg! Sárika hogy nem a juhait látja, hanem azok a földet hánytunk, hogy legyen hova megfogta az õrmester kezét, elvitte oda, valamik vakondok túrások voltak. A elbújni a bombázások elõl. A németeket megmutatta a hegedûs katonát. Az vidám dallam újból szomorúvá változik. bekerítették az orosz és román katonák, õrmester ráparancsolt a katonára, hogy Keresi tovább a juhait. A különbözõ így kénytelenek voltak visszavonulni. azonnal adja vissza a hegedût a jeleneteket kitûnõen tükrözi a melódia Egy délután csak Polika nõvérem volt kislánynak, mert a bátyjának szüksége váltakozása; hol szomorú, hol pedig otthon. Beállított hozzánk egy katona és van rá a tanítóképzõben. A katona vidámmá változik. A sok keresés után a elkérte tõle a hegedûmet. Õ meg visszaadta Sárikának a hegedûmet. pakulár megtalálja juhait. Ekkor csendül majdnem gondolkodás nélkül oda is adta Boldogan szaladt be a házba. A hegedût fel igazán az öröm dallam. Jánoska neki. Sári húgom látta, hogy a hegedû most már nem az ágy tetejére tette, gyönyörûen tudta illusztrálni az egész nincs az ágy tetején, ugyanakkor azt is hanem bedugta az ágyba a párnák közé. mese történetét. Édesanyám minden látta, hogy egy katona muzsikál a A mi prímásunk édesanyámnak alkalommal megfizetett Jánoskának. táncoló katonáknak. Azonnal oda ment a elmondta, hogy innen el fog szökni, csak Kapott egy kupa málélisztet és kenyeret. muzsikáló katonához és kérte vissza a kerítsen neki bármilyen rossz nadrágot Közeledett a front tavaszán két hegedût, de az nem volt hajlandó és kabátot. Édesanyám eleget tett a évharmad után befejeztük a tanévet. Az visszaadni. Nem is érte el a hegedût, kérésnek. A prímás átöltözködött civilbe ágynemût ott kellett hagynunk a ugrott fel hogy elkapja s közben ezeket és még az éjjel eltûnt. Soha többé nem Moldvából érkezõ menekülteknek. Írást kiabálta neki: Ádá icsá muzsiká! Ádá láttuk. is kaptunk, hogy ott hagytuk az icsá muzsiká! Persze, hogy nem adta. A Az öthetes front alkalmával több mint ágynemûinket, hogy majd vissza- szomszéd házban lakott az egyik katona esett el. A hegy szolgáltatják, ha majd a hadmûveletek õrmester, aki összemelegedett az ott lakó legmagasabb pontján közös sírban befejezõdnek. Soha nem kaptuk vissza. asszonnyal. Sárika beszaladt hozzá és nyugszanak. A szovjet hadsereg áttörte a frontot elmondta, hogy a katona nem akarja Iasinál. Nálunk is megkezdõdött a visszaadni a hegedût amit elvitt tõlünk, háború. A csaták öt héten keresztül márpedig arra szüksége van a bátyjának Nagy János tartottak izgalomba. Édesapám és Józsi a tanítóképzõben. bátyám meg is sebesült, ágyúgolyó - Megismered azt a katonát? A sárszentlõrinci Polgármesteri Hivatal szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját, a szeptember 22-én tartandó Szüreti felvonulásra. A rendezõség nevében: Sebestyén Jánosné

17 VII. évfolyam 3. szám Sárszentlõrinci Hírek 17 AZ ORSZÁGOS PETÕFI SÁNDOR PROGRAM TÁRSASÁG A VENDÉGEK FOGADÁSA, ÉS REGISZTRÁCIÓ SÁRSZENTLÕRINC KÖZSÉG SZAVALAT ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A TALÁLKOZÓ MEGNYÍTÁSA: DR. OLÁH PÁL ELNÖK KÖSZÖNTÕJE A TALÁLKOZÓT MEGNYITJA: DEMÉNY KÁROLY polgármester A PETÕFI EMLÉKHELYEK 23. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJÁRA TUDOMÁNYOS ELÕADÁSOK: DR. MILBACHER RÓBERT egyetemi adjunktus: VÖRÖSMARTY ÉS PETÕFI KAPCSOLATA DR. RATZKY RITA irodalomtörténész, a társaság társelnöke: PETÕFI: IBOLYÁK címû KÖTETÉRÕL RENKECZ JÓZSEF helytörténész, a társaság elnökségi tagja: A HITELES TANÚ VALLOMÁSA SASS ERZSIKÉRÕL IDEJE: KOSZORÚZÁS SZEPTEMBER 15-ÉN 10 ÓRA HELYE: SÁRSZENTLÕRINC KÖZSÉGI KULTÚRHÁZ PETÕFI ÚT 2. PETÕFI SZAVALÓVERSENY ZARÁNDOKÚT BORJÁDRA A MÉHES MÚZEUMBA SÁRSZENTLÕRINC ÖNKORMÁNYZATA és az ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZTELETTEL MEGHíVJA ÖNT A PETÕFI SZAVALÓVERSENYRE Sárszentlõrinc szeptember 28. Ideje: szeptember óra Helye: SÁRSZENTLÕRINCI KULTÚRHÁZ Petõfi u. 2. PROGRAM: Utadban, mely egy országot bejárt, Itt is megálltál kis nyugovóra. E falucska kebelébe zárt. Lelkeden égett szent magyar csókja. Lõrinci égnek távoli kékje, Szelíd Siónknak fûzbokros partja Repülni vágyó szárnyaid növelte. Poéta-szívnek szent, drága dajka h Vendégfogadás, regisztráció 30 9 h-tól Az általános iskolások szavalatai Szünet A középiskolások szavalatai Értékelés, a díjak átadása Koszorúzás a Petõfi-háznál

18 18 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 3. szám Cseke Attila és együttese A tanítók leszármazottjai Halmai Tünde és Mendöl Zsuzsa Lázár Ervin Könyvtár megnyitója: Kristóf Attila újságíró,a megyei könyvtár igazgatója, Demény Károly polgármester. A sárszentlõrinci gyermekek " Honnan származunk?" címû jelenet szereplõi Táncház Készül a finom ebéd a Petõfi-ház udvarán Badics Ádám mesemondó A kajdacsi asszonykórus

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens Egy hónap Hollandiában Nagy Nikolett Fogászati asszisztens A kezdetek Úgy érzem, duplán is szerencsésnek mondhatom magam, hogy sikerült kijutnom Hollandiába.Egyrészt, mert hatalmas élményt jelentett számomra

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat.

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat. Kirándulás! Ha nyár, akkor utazás! Ha utazás, akkor közösen! Így gondoltuk ezt gyülekezetünkben is, és aug. 18-án reggel felkerekedtünk, és elindultunk Máramarosszigetre, összesen 48-an. Szeretett, jól

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN

A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN Élménybeszámoló az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola 7. osztályának tanulmányi kirándulásáról 1.nap A Határtalanul! pályázaton osztályunk egy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Nyugat Maraton kupa. Hetesi Imre: Eplény 2015. június 6. Avagy - A kezdetek!

Nyugat Maraton kupa. Hetesi Imre: Eplény 2015. június 6. Avagy - A kezdetek! Nyugat Maraton kupa Hetesi Imre: Eplény 2015. június 6. Avagy - A kezdetek! Második alkalommal állok rajthoz az Eplényi futam hosszútávján, a korábbihoz képest most ideálisak a körülmények. Tavaly a nagykabátomban

Részletesebben