MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010."

Átírás

1 MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

2 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 9/2010.(XI.22.) OKSB határozatával elfogadott intézményi értékelései a 2009/10-es tanévről; valamint az ezek alapján javasolt intézkedések. Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola: A 2009/2010-es tanév teljesítményértékelésének eredményei A pedagógusok minősítési kategóriái (kiváló, jó, megfelelő, gyenge) alapján történt besorolás szerint öt fő kapott kiváló, kettő pedig megfelelő minősítést. Az eredményekből kiindulva személyes és munkaközösségi szintű értékelő megbeszélésekre került sor, ennek keretében történt meg a vezetői elemzéshez szükséges információk begyűjtése, rendszerezése. A nevelőtestületi tájékoztató alapján készült el az intézkedési terv. Az intézményi szintű eredmények a következők szerint alakultak ki a teljesítményértékelési rendszer kompetenciái alapján: Szakmai tudás alkalmazása: 92 % Kommunikáció és kapcsolatok kezelése: 84 % Megbízhatóság, felelősségvállalás: 91 % Együttműködés: 78 % Komplexitás kezelése: 86 % A 2009/2010-es tanév teljesítményértékelése alapján meghatározott intézkedési terv I. Szakmai tudás alkalmazása kompetenciaterület 1. A szakmai tudás bővítése céljából szervezett pedagógus továbbképzésekbe magasabb létszámban kell bekapcsolódni. Ki kell használni a TÁMOP és a TISZK rendszerében megjelenített képzési lehetőségeket. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató, a szakterületet felügyelő igazgatóhelyettes 2. A normatívával nem fedezett továbbképzéseket az intézmény támogatni saját forrásból nem tudja. Ebben a tárgykörben a megjelenő pályázatok hatékonyabb kihasználásával növelhető a külső továbbképzések mennyisége. A pályázatok követése valamennyi érintett kolléga feladata. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők II. Kommunikáció és kapcsolatok kezelése kompetenciaterület 1. Az intézményen belüli belső kommunikáció hatékonyságát növelni kell. Elsősorban az iskolavezetés, a középvezetés és a pedagógusok közötti információáramlás hatékonyságát szükséges eredményesebbé tenni. A havi nevelőtestületi tájékoztató értekezletek mellett a középvezetés részére is szükséges a rendszeres megbeszélések megszervezése. Határidő: október 04. Felelős: igazgató, nevelési, oktatásszervezési igazgatóhelyettes 2

3 2. A tanév során megjelenő határidős feladatokról emlékeztetőt kell készíteni, azt minden érintett kollégával láttamoztatni kell. Ezeknek a feladatoknak meg kell jelennie az intézmény honlapján is. határidő: október 15. felelős: igazgató, rendszergazda 3. A napi munka során felmerülő jellemzően technikai problémák megoldása érdekében mindkét épületben Hibanaplót kell rendszeresíteni. Az abba történő beírás módjáról a kollégákat tájékoztatni kell. A gondnok feladata a naplók heti két alkalommal történő láttamozása, az adódó munkafeladatok kiadása a technikai személyzet részére. Határidő: október 04. Felelős: igazgató, gondnok III. Megbízhatóság, felelősségvállalás kompetenciaterület 1. A magas bukásokat produkáló tantárgyak esetén, elsősorban a középiskola területén, ott is különösen a évfolyamon szükséges az évfolyam szintű korrepetálás, felzárkóztató képzés megszervezése az órakeret terhére. Ez az adott munkaközösség(ek)től a tananyag szorosabb koordinációját igényli a pedagógusok szintjén. Határidő: szeptember 15. Felelős: igazgató, oktatásszervezési igazgatóhelyettes, munkaközösségek vezetői 2. A tanórák fokozottabb védelme érdekében az órák kezdetét és végét határozottabb műszaki megoldással kell jelezni. Ezzel javítani kell tanár és diák órakezdési fegyelmét. Határidő: szeptember 01. Felelős: igazgató IV. Együttműködés kompetenciaterület 1. A 14 évfolyammal rendelkező iskolában a pedagógusok leterheltsége nem hozható egységes szintre. A tagozatokon belül azonban szükséges az, hogy a napi feladatok területén is egyenletesebb terheléssel dolgozzanak az intézmény pedagógusai. Vezetői, munkáltatói eszközökkel el kell érni, hogy a nevelő munkában is érvényesüljön az egalitárius szemlélet, az egyenletesebb leterhelés az ügyelet, rendezvényszervezés, iskolamarketing és közösségépítés területein. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek V. Komplexitás kezelése kompetenciaterület 1. A többi kompetenciaterülethez kapcsolódóan növelni kell a pedagógusok informatikai affinitását az intézményben. A TÁMOP és egyéb pályázatok segítségével rendelkezésre álló eszközök kihasználásáról, a felkészülési és adminisztratív tevékenységek számítógépesítéséről belső továbbképzéseken keresztül is gondoskodni kell. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató 3

4 Éltes Mátyás Nevelési-Oktatási Központ: Terület Teljesült célok Javaslatok Fenntartói elvárásoknak Ellátott gyermekek, tanulók: Teljes körű ellátás biztosítása az való megfelelés: óvodai csoport; súlyosan, intézmény által sokszínű ellátást nyújtó halmozottan fogyatékosok intézményi rendszer fejlesztő iskolai csoportja; fenntartása képzési kötelezett gyermekek; tanulásban akadályozottak tagozata (1-10. évfolyam); értelmileg akadályozottak tagozata (1-12. évfolyam); autisták tagozata (1-10. évfolyam) korai fejlesztés korai mozgásnevelés logopédia utazó gyógypedagógusi szakszolgálat Fenntartói elvárásoknak való megfelelés: Az integrált nevelés elvének érvényesítése, új módszerek bevezetésével támogatni a differenciált foglalkoztatást, az egyéni bánásmód megvalósítását Partneri igény és elégedettség mérése; teljesítménymutatók Pedagógus munkakörben és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése Nehézségek az utazó gyp.-i szolgálattal ellátott, megnövekedett számú integrációs nevelésbenoktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátásában Javult a befogadó óvodák, intézmények felkészültségének, együttműködésének színvonala (gyermekközösség, szülői-, nevelői közösség hozzáállása) ismertető beszélgetések az igazgatónő és az utazó gyógypedagógus részvételével a város integráló intézményeiben KLÍMA-teszt végzése és feldolgozása a munkatársak között pozitív eredmény SWOT analízis a nevelőtestület körében ÉAK tagozat pedagógusainak és a TANAK tagozat alsós pedagógusainak értékelése Munkaközösség létrehozása, mely az integrációs nevelés-oktatás területén végzett tevékenységet összefogja ezzel a város minden intézményében a törvényi előírásoknak és a tanulók igényeinek megfelelően összehangolódhatna a fejlesztőmunka. Lehetővé tenné a folyamatos konzultációt, a közös, vagy egyéni problémák megbeszélését, a szakmai módszertani kultúra fejlesztését. Iskolánk e munkaközösségnek otthont adna, illetve hospitálási, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítana minden gyógypedagógus számára. Az integráló intézmények alkalmazzanak saját gyógypedagógust, aki teljes óraszámában helyben tudja ellátni a sajátos nevelési igényű tanulókat Cél: Az oktatás minőségének javítása és a teljesítmények növelése. A teljesítményértékelés minősítő következtetést ad az addig elért teljesítményről, hozzájárul az értékeltek munkájának, kompetenciájának fejlesztéséhez, valamint segíti az 4

5 Mérési-értékelési rendszer A nevelő/fejlesztő ÉAK tagozaton a nevelők tevékenység megfigyelései és a PAC teszt hatékonyságát alapján határozzák meg a befolyásoló területek tanulók egyéni haladási mérése ütemét. TANAK tagozaton szeptemberben az alsós évfolyamokon diagnosztikus készségszint mérésre kerül sor, mely alapját képezi az egyéni fejlesztésnek A felsőbb évfolyamokon tantárgyi teljesítménymérés és fizikai állapotfelmérés történik Minőségcélok Pedagógiai munka Versenyeken való részvétel Rendezvényeken való részvétel A tanulásban akadályozott tanulók tagozatán eredményesen használjuk az új kooperatív tanulási-tanítási módszert és a projekt módszert. Országos rendezésűek: sport; lovas torna, speciális diákolimpia Regionális rendezésűek: versmondó; foci, katasztrófa védelem, szakképzős foci Megyei rendezésűek: komplex tanulmányi; rajz; matematika, kulturális fesztivál, asztali- tenisz. Intézményünk rendezte: - megyei vers és prózamondó - megyei foci Zánka, Százszorszép Kulturális Fesztivál Győr: Hagyomány - Adomány Kézműves Találkozó intézményi és egyéni célok megvalósulását. A pedagógusok teljesítményértékeléséhez anyagi juttatás is társuljon, legalább a kiváló minősítéshez A szakmai színvonal emelése: jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestület Egyre nagyobb körben megismertetni és használni a hatékony tanítási- tanulási módszereket Továbbképzéseken való részvétel biztosítása a témákban Eddigi színvonal megőrzésével a tanulóknak minél több rendezvényen és versenyen való részvétel lehetőségének biztosítása 5

6 Tanulmányi eredmények Humánerőforrás fejlesztése A szervezeti kultúra fejlesztése A város kulturális életébe való aktív bekapcsolódás Szlovákia: Futball Bajnokság Tanulmányi átlag számítása csak a TANAK tagozaton: 3,7 (0,1 emelkedés az előző évhez képest) Helyettesítői státuszban (GYES) is képzett gyógypedagógusok Részvétel több egynapos, műhelymunkát, jó gyakorlatot bemutató konferencián, mini képzésen a módszertani eszköztár bővítése céljából Egy gyógypedagógus szakvizsgázott ebben a tanévben A tantestületünk májusban két napos nagysikerű csapatépítő tréningen vett részt Az iskola tanulói rendszeresen szerepelnek a városi ünnepélyeken, rendezvényeken. Ebben a tanévben: műsor a városi karácsonyi ünnepélyen 6

7 Fekete István Általános Iskola: Tantervek módosítása Terület Célok Javaslatok A társadalmi kihívásoknak való Tapasztalatok gyűjtése, megfelelés, korszerű esetleges korrekciók ismereteket nyújtó módosított végrehajtása. tantervek elkészítése. Mérési területek kiterjesztése: a kompetencia mérés mellett a Szegedi Tudományegyetem méréseinek elvégzése Eredményesség, hatékonyság, továbbhaladás megalapozása Neveltségi mérés Nem szakrendszerű oktatás Teljesítményértékelés Partnerkapcsolatok Környezetvédelem Új módszerek bevezetése, fejlesztés gyakoriságának növelése, új feladatlapok, feladattípusok kipróbálása, bevezetése. A továbbhaladás a tanév során minden tanuló számára az egyéni képességeinek fejlesztése mellett biztosított. Speciális szakemberek vezette fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások segítségével Neveltségi mérőeszköz kidolgozása, a mérés elvégzése, elemzése Bevezetése megtörtént, új módszerek alkalmazása csoportbontásban. Óralátogatások a vezetők, illetve kollégák részéről. Óralátogatási jegyzőkönyvek, esetmegbeszélések, önértékelési lap, pedagógust értékelő lapok, minősítések elkészítése. Hazai, illetve határon kívüli kapcsolatok ápolása. Comenius projekt keretében osztrák, szlovák iskolával való együttműködés, az ausztriai, golsi iskolában töltött 2 hetes nyelvgyakorlat Fekete István iskolák közös programjain való részvétel. ÖKO iskolai cím elnyerése. Minden tantárgyra kiterjedő fejlesztés Feladatbank létrehozása. Mentori feladatok ellátása A neveltségi mérőlapok tartamának korrekciója. A tananyag tanterv szerinti megvalósítására több időre lenne szükség. Lehetőséget biztosítani a kollégáknak, hogy látogathassák egymás tanóráit. További kapcsolatok keresése, a meglévők elmélyítése. A fenntarthatóságra nevelés további fejlesztése a környezetvédelmi munkatervünk szellemében. 7

8 Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola: Terület Teljesült célok Javaslatok Intézményi dokumentumok Fenntartói elvárások Vezetői ellenőrzés, értékelés Teljesítményértékelés Vizsgarendszer Modulrendszer Pályázatok Az intézmény mérésiértékelési rendszere A működést szabályozó dokumentumok hozzáférhetők, minden dolgozó és érintett megismerheti Kiemelt cél: a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőtlenségének csökkentése és a gyerekek neveltségi szintjének javítása A vezetői ellenőrzésre és értékelésre a MIP-dokumentumban rögzített alapelvek betartásával az éves munkatervben meghatározott területek és időpontok figyelembe vételével került sor Az új eljárásrend bevezetésével az intézményvezetői értékelést még konkrétabb és jól körülhatárolt szempontok segítik A kéttannyelvű tagozaton német és magyar év végi vizsgák a 8. évfolyamon Informatika tagozaton vizsga 6. és 8. osztályok számára Kisérettségi 10. osztályban A szakképzésben bevezetésre került sikeres pályázatok: szakképzési decentralizált, egészségnevelési, városi közművelődési és sportalap, Leonardo, megyei önkormányzathoz benyújtott pályázatok - A nevelő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése (eszközfejlesztés, az intézmény rendje és tisztasága, adományok felhasználása, a Sikerélmény Alapítvány újjászervezése, a munkaidő hatékony eltöltése) - A helyi nevelési program beválás vizsgálatának mérése, értékelése - Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése Valamennyi működést szabályozó dokumentum folyamatos frissítése a honlapon. Az emelt normatíva felhasználásával teljes állású gyógypedagógus foglalkoztatása Szülői értekezletek időpontjának rugalmasabbá (az adott osztályhoz való alkalmazkodás) tétele Családlátogatások szorgalmazása A MICS hatékonyabb működése érdekében a tagok részére belső továbbképzés szervezése A teljes körű pedagógusértékelés minden tekintetben feleljen meg a módosított eljárásrendnek A vizsgák a közoktatási törvénynek megfelelően csak a kötelező tanítási órákat követően, délután kezdődhetnek A témával kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele, a szakmai tárgyakat tanító tanárok aktív együttműködése, az eddigi tapasztalataink összegzése, írásos formába öntése A pályázatírásban részt vevők körének bővítése, a befektetett munka anyagi elismerése 8

9 Kommunikáció, együttműködés TISZK Neveltség és motiváció Kompetenciafejlesztés Nem szakrendszerű oktatás Projektoktatás A munkatársak irányítási rendszere, az intézmény vezetési szerkezete megfelelő. Az intézményvezetői szakmai ellenőrzések, valamint a kötelező órák során szerzett gyakorlati tapasztalatainak folyamatos visszacsatolása pozitív hatással van a nevelőtestület munkájára. Az irányítási kézikönyvnek megfelelően elkészültek a kérdőívek a helyzetfelméréshez, meghatározták a mérési területeket, az indikátorokat és kidolgozták az irányítási rendszer projekttervét is. Folytatódtak a továbbképzések is. A szociális kompetencia beépült az osztályfőnöki órákba, a DADA program keretében előadásokat hallgattak a tanulók. A kirívó viselkedési problémák megoldására két alkalommal is rendkívüli értekezlete, szülői megbeszélések voltak. Kapcsolatfelvétel a gyerekjóléti szolgálattal és családsegítő központtal - új tanítási módszerek (csoportmunka, páros munka) bevezetése fokozta a tanulók motivációját - kiemelt fejlesztendő területek meghatározása munkaközösségekben - óralátogatások - fejlesztés kiscsoportokban szeptemberében került bevezetésre a tanulók fejlődését folyamatosan elősegítő nevelésioktatási rendszer - Kiemelt feladat a tanulók képességfejlesztése a tanítási órákon - Tananyagcsökkentés, átcsoportosítás, átgondolt tervezés biztosít időt a képességfejlesztésre - A frontális osztálymunka szerepe tovább csökkent, előtérbe kerültek a kooperatív technikák - projekt napok témája az intézmény 100 éves évfordulója Iskolarádió nagyobb mértékű kihasználása, jól láthatóan elhelyezett, aktuális híreket tartalmazó faliújság, az információk honlapon történő megjelenítése A szociális kompetencia továbbra is kiemelt szerepet kapjon és ez a munkatervben és a tanmenetekben jelenjen meg. Önismeret és konfliktuskezelés témával kapcsolatos bemutató órák tartása. A következő tanév nevelési értekezletének egyik témája is ez legyen. A tanév végén neveltségi szintfelmérés - Alacsonyabb csoportlétszám - Minden órán legyen hangos olvasást, a lényegkiemelést, következetést és általánosítást igénylő feladat - A második és harmadik képességszinten lévő diákjainkra is fordítsunk figyelmet, - Gyakorlati segítség az SNI-s tanulók fejlesztéséhez. - Az osztályban tanító szaktanár foglalkozzon a fejlesztéssel A 2011 év szeptemberétől tervezett tantárgyi bővítéshez javaslatok kidolgozása (tananyag-átcsoportosítás, tantervi módosítások) A sikeres projektet jó gyakorlatként az Educatio honlapján megjelentetni 9

10 Továbbképzések A szakmai elméleti és gyakorlati képzés Tanulói lemorzsolódás csökkentése - rugalmas, a tagozatok különbözőségét figyelembe vevő szervezés (3 különböző időpontban) A továbbképzési terv azon kollégák továbbképzését támogatta, akik korábban már elkezdték tanulmányaikat, illetve akinek hiányzik a kreditpontja. Szervezett továbbképzéseken a továbbképzési tervben elfogadottak, illetve a nevelőtestület döntése alapján vettek részt a pedagógusok - A szakiskola és az érettségi utáni szakképzés évfolyamára a modul rendszer iskolára érvényes tantárgyainak kidolgozása - Rendszeres kapcsolattartás a kamarával és a gyakorlati helyek vezetőivel - Részvétel országos és területi szakmai versenyeken - A tanulók kihelyezése olyan gyakorlati helyekre, ahol a tantárgyi követelményeknek megfelelő tárgyi és személyi feltételeket garantálni tudják - Csak alapfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulók felvétele a technikusképzésbe - Tanulószoba működtetése - Matematika és magyar tantárgyakból a11. és12. évfolyamokon csoportbontás - Az érettségiző évfolyamon heti 4 matematikaóra - 8. évfolyamon plusz 1 matematika óra beépítése - Csatlakozó órában nyelvvizsgára felkészítés Belső továbbképzés az SNI-s és MBTs tanulók tanórai egyéni haladási tervének elkészítéséhez és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához Cukrász szakmában a demo (díszmunka) és a termelés egyensúlyba hozása Szakmai és érettségi vizsgák előtti egyeztetés (ha valahol probléma van, lépjünk közbe) - Az SNI és a szociális helyzetből adódó tanulási nehézségekkel küzdő tanulók tanulmányi előmenetelének eredményeinek mérése, visszacsatolása - A kompetenciamérés eredményeivel összhangban lévő fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások szervezése - A tanulószoba szakkorrepetálássá alakítása 10

11 Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola: A 2009/2010-es tanév értékelése alapján meghatározott intézkedési terv: Partnerség Terület Cél Sikerkritérium Indikátorok Honlap látogatók Szülőkkel való kapcsolattartás Az iskolai honlap számának 10 %-os erősítése, az újonnan bevezetett tudatosítása, növekedése kapcsolattartási formák elektronikus napló Az osztályok 30 %-a alkalmazása és erősítése (enapló, internet, telefon, honlap) használat nagyobb arányú használjon elektronikus naplót Strukturált oktatási rendszer működtetése, kínálatának folyamatos fejlesztése Az iskola partnereinek és a munkaerő piaci kínálatnak megfelelő szakképzési irányok, szakok kialakítása Érettségire, továbbtanulásra való sikeres felkészítés Hasznos szabadidő és tanórán kívüli tevékenység kialakítása Az intézmény képviselt értékek beépítése a napi oktatási-nevelési gyakorlatba Partnercégek kapcsolattartás erősítése az iskolával Pályaválasztási információk több csatornán való célba juttatása A Kamarákkal való hatékonyabb együttműködés Helyi igényeknek való megfelelés Munkaerő piaci kínálat megismerése, kapcsolattartás Tanulók elhelyezkedés esélyeinek növelése céljából a pályaválasztás orientálása a hiányszakmákra Az elért tanulmányi színvonal folyamatos szinten tartása, emelése Több szabadidős program ajánlása a társintézményektől Együttműködés a városban működő szervezetekkel Több támogatás felkutatása, pályázatokon való részvétel A lakóhelyi és iskolai identitás fejlesztése, iskola image-ának növelése Vizsgáztatási rendszer fejlesztése Minden iskola elérése új kapcsolattartási pontok kijelölése a jelenlegi szint megtartása Munkaügyi Központtal és a potenciális munkaadókkal kapcsolat erősítése csoportindítás Jelenlegi átlagok megtartása mennyiségi és minőségi növekedés Magasabb szintű tanulói és alkalmazotti kötődés Gyakorlati vizsgák eredményes lebonyolítása iskolai jelentkezések az éves találkozók, megbeszélések és közös programok számának növekedése jelentkezők számának szinten tartása Következő felmérés minimum 15 fő érettségi eredmények felmérések Felmérések 11

12 Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítása Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál Szervezeti kultúra fejlesztése Együttműködés a helyi és a kistérségi intézményekkel, szervezetekkel Munkavégzés körülményei A különböző képzésekben továbbtanulók támogatása Továbbképzéseken való részvétel, Könyvtár szakkönyv állományának fejlesztése A dolgozóknál tudatosítani az összetartozás szükségességét Jelenlegi szint fenntartása Sikerkritérium: 4 fő sikeres vizsgája Továbbképzéseken a jelenlegi szint fenntartása, Könyvtárnál 5 %-os fejlesztés Együttműködő csoportok kialakítása Kapcsolati rendszer eredményes működése új diploma Statisztika, felmérés Szakmai munkaközösségek véleménye Felmérések Munkakörülmények javítása Eszközök fejlesztése Következő felmérés Ellenőrzések Félévi felmérés, eredményeinek havi, A takarítás minőségének javítása javulása, tanítási szúrópróbaszerű időben s legyen ellenőrzés takarító az iskolában. 12

13 Kossuth Lajos Gimnázium: Intézményvezetés elkötelezettsége, felelőssége Terület Teljesült célok Javaslatok Sikeres érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés Egész életen át tartó tanulásra való nevelés Alapos informatikai ismeretek nyújtása IMIP teljesülése A ciklusra tervezett nevelési eredménymérés elvégzéséhez a működő gyakorlat áttekintése, a szakirodalom tanulmányozása és az információgyűjtés megtörtént 176 sikeres érettségi vizsga; 4,4-es érettségi átlag; 68% felsőokt.-ban tanul tovább, 78% felvételt nyert; 150 nyelvvizsga A pályaválasztást segítő iskolai foglalkozások száma növekedett, a Munkaügyi Központtal történő együttműködés bővült A 7. és a 0. évfolyamon minden bejövő osztályban 5-8 órás blokkban tanulásmódszertani foglalkozások egész tanévben heti 1 órában Az iskola 6 tanulócsoportjában, főként a 9. évfolyamon a TÁMOP es projekt keretében a kompetencia alapú oktatás bevezetése A 0+4-es osztályokban a 0. év után a tanulók 60%-a ECDL-vizsgát tesz; az ECDL vizsgát tevő és tanfolyamon résztvevő tanulók száma növekedett: 2009-ben 267 modulvizsga A közismereti tárgyak oktatásában a digitális eszközök használata az előző évben kb. másfélszeresére (5%-ról 7-7,5%-ra) növekedett a korábbi évekhez képest Az iskola pályázott a tanulói laptop programra A tagozatok (testnevelés, informatika, természettudományos) programtervének kidolgozása, A mérési értékelési csoport és a szociálpedagógiai team együttműködve dolgozza ki a neveltségi mérés konkrét mérőeszközét és végezze el a mérést a 2010/11-es tanévben. Az iskolai alapdokumentumok (PP, SZMSZ, Házirend, IMIP) kiegészítése a Digitális Középiskola program bevezetéséhez. Informatikai stratégia elkészítése a bővülő eszközpark működtetésére és kihasználására A középszintű érettségi vizsga eredményeit összevetése az érettségi tárgyak év végi eredményeivel. Ezek figyelembe vétele a szaktárgyi felkészítés eredményességének értékelésekor. A jó képességű tanulók körében az emelt szintű foglalkozásokon való részvétel szorgalmazása A tanulói motiváció növelését célzó munkaközösségi szintű pedagógiai tevékenységek beépítése a 2010/11-es munkatervekbe és azok megvalósítása. Az előző évben megszerzett módszertani ismeretek elmélyítésére nevelőtestületi értekezlet szervezése, melynek témája évfolyam szintű témahetek (7. és 11. évfolyamon) kidolgozása. A kidolgozott program megvalósítása a tanév végén. Érettségi bizonyítványok elektronikus elkészítése amennyiben megfelelő nyomtató beszerezhető. További belső képzések szervezése az oktatás digitális eszközökkel való támogatásának elsajátítására. (interaktív tábla, oktatási portál használata) Kötelezően a Digitális Középiskola működtetésébe bevont pedagógusok és a tanulói laptop programot megvalósítók számára, önkéntes alapon a többi kollégának. A tagozati programok eredményességének felülvizsgálata a 2009/11-es cikluszáráskor. 13

14 Új tehetséggondozási és hátránykompenzálási módszerek Felnőttoktatás hatékony működtetése Nemzetközi partnerkapcsolatok erősítése; pályázati források kihasználása Együttműködés a város többi iskolájával, a környék iskoláival, kulturális intézményekkel Minőségirányítási rendszer működtetése fenntartói jóváhagyása A tagozatok meghirdetése Szintfelmérés a bejövő évf.-okon; fejlesztő csoportok 9. évfolyamon matem. és magyarból; lemaradó és SNI tanulók egyéni fejlesztése; tanulók bevonása az Útravaló programba; gazdag szabadidős programkínálat személyiségfejlesztési céllal; fejlesztő foglalkozásokon nyújtott teljesítmények értékelésének beépítése a tantárgyi értékelésbe (magyar, matem.); 12. évf.-on is kompetenciafejlesztő foglalkozások az érettségi felkészítés keretében; tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése (városalapítás 70 éves évford., Darwin-vetélkedő) Eredményes felkészítés az érettségire, 17 fő esti-levelezős érettségi, 3,28-as átlag; próbaérettségi a levelezősök számára is TÁMOP-3.2.1B/2 Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program pályázat keretében az iskola felnőttoktatási tagozatának távoktatással történő bővítése sikeres EU-s pályázat Testvériskolai kapcsolatok szervezése (Münnerstadt, Lanzenkirchen, Pozsony); 2 nemzetközi projekt lebonyolítása; Parksuli létrehozása pályázat segítségével, a kollégiummal együttműködve Iskolák meghívása saját rendezvényekre; közös képzések; városi ünnepségeken való részvétel; zsűrizés más iskolákban; segítő együttműködés óvodákkal, szoc. intézményekkel a KÖZÖD akcióban; tapasztalatcsere a kompetencia alapú oktatás témájában továbbképzéseken és a projektzárón; új kapcsolatok kialakítása a város közintézményeivel (Városi könyvtár, Hansági Múzeum, NYME) tt az oktatási projekteket támogató együttműködés és az egészséges életmód jegyében szervezett témanap kapcsán Minőségi körökön keresztüli működés; minden tanár bevonása a munkába; mérések, elégedettség, folyamatok szakmai követése, dokumentálás; a kompetencia alapú oktatás elméleti alapjainak megismerése belső képzések, más iskolák látogatása révén; szociálpedagógiai és a Az októberi nyílt nap programjának átdolgozása, a hangsúly a tagozatok bemutatkozásán legyen. További motivációs lehetőségek keresése a kompetenciafejlesztésre szoruló tanulók megnyerésére. (pl.: szülő és gyermek személyes tájékoztatása a kompetenciafelmérő eredményéről, fejlesztő foglalkozások ajánlása) Ösztönözzük a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken és pályázatokon való részvételt iskolai jutalmazással (közös kirándulás, kulturális, szabadidős program biztosításával) Felkészülés és az első tanév feladatainak sikeres elvégzése a Digitális Középiskola program keretében. A Felnőttoktatási Tagozat minőségirányítási rendszere működésének beindítása. A 2010/11-es tanév végén a TÁMOP es projektbe bevont iskolák értékeljék a fenntartás 1. évének eredményeit, cseréljék ki tapasztalataikat a tanulói laptop program bevezetésére való felkészülés kapcsán. A 2009/11-es Minőségügyi Értékelő Dokumentáció új szempontok szerinti elkészítése, mely egy könnyebben kezelhető, az adott időszakot jól átláthatóan dokumentáló anyag. 14

15 Szervezeti kultúra fejlesztése A folyamatok működése Partnerközpontúság környezetvédelmi kereszt-funkcionális team mellett elkezdte működését a mérés-értékelés állandó team is A szervezet fejlődésének mérése kontroll-teszt -tel: erős felső-, hatékony középvezetés és átlátható szervezet; jó teammunka-módszerek, innovatív szemlélet a kompetencia alapú módszerek felvállalásával; uniós projektekre irányuló pályázatok írása; csapatépítő kirándulások, programok; fiatalok bevonása a minőségirányítási munkába PP, házirend megújítása; iskolahasználói igények kielégítése a képzések indításával (két osztálynyi angol nyelvi ek.osztály indult); : testnevelés, informatika, természetismeret tagozatok programjainak kidolgozása; a fejlesztésre szoruló tanulók segítése egyéni fejlesztési terv alapján; belső ellenőrzési terv kidolgozása, ennek végrehajtása, dokumentálása; közmunkás alkalmazása SZMSZ szabályozása, honlap információi; egyre bővülő elégedettségmérés a partnerek részéről; diákélethez kapcsolódó mérések; iskolai büfé színvonalának javulása; nyílt napok és a német nyelv és kultúra hetének összekapcsolása a nyilvánosság bevonásával A digitális információközvetítés erősítése a belső és külső kommunikáció javítására (intranet hálózat működtetése pedagógusoknak, honlap bővítése digitális diákújsággal) Egy horizontális minőségi kör végezze el az egyenletesebb tanári terhelés kialakítása érdekében a tanórán kívüli feladatok feladat-vállalási tervét és egyben aktualizálja ezen tevékenységek folyamatszabályozásait Horizontális minőségi kör létrehozása a tanulói és szülői kapcsolattartás új formáinak megteremtésére, mellyel a tanulók és szülők tájékozottsága és ezzel együtt elégedettsége növelhető. (SZM Választmány egy tagjának bevonásával) 15

16 Móra Ferenc Általános Iskola: A 2009/2010-es tanév értékelése az IMIP-ben foglaltak alapján: Terület Kitűzött cél A kitűzött cél értékelése Az átdolgozott PP gyakorlati PP korrekciója; helyi tanterv megvalósítása, tapasztalatok gyűjtése, átdolgozása, óraterv felülvizsgálata esetleges újabb korrekció; tanmenetek részben megtörtént készítése az új tanterv alapján Intézményi dokumentumok felülvizsgálata Továbbképzések Kompetenciamérések Belső értékelés, motiváció Partnerség Még több pedagógus sajátítsa el a kompetencia alapú oktatási módszereket Feladatbank létrehozása; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; együttműködés a Nevelési Tanácsadóval meghaladni az országos és városi átlagot Tapasztalatok beépítése a dokumentumokba; intézményi önértékelés végrehajtása; a jövőben az összes kolléga értékelése; isk.vez. objektívebb mérési módszereinek megtalálása Differenciált oktatás mértéke még nem elég; hiányosságok okainak feltárása, megoldások keresése; tanulói fegyelem javítása, illemkódex, házirend; nevelési elvek közelítése tantestületen belül; a tanulók érezzék jól magukat az iskolai környezetben, tudatosabban védjék, óvják azt Pedagógusaink megismerték és alkalmazzák az új kompetencia alapú oktatás során a legújabb módszereket Feladatbankot hoztunk létre, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozunk. A Nevelési Tanácsadóval intenzív munkakapcsolatot folytatunk Teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata, konkrétan megfogalmazott követelményrendszer, az értékelést csak részben tudtuk elvégezni A tanítási órákon javult a differenciált foglalkoztatás aránya. Évfolyam felelősi rendszer bevezetésével a tanulók folyamatos ellenőrzése-értékelésemotiválása megvalósult. A 2009/2010-es tanév értékelése alapján meghatározott intézkedési terv: Terület Teljesült célok (2009/2010) Javaslatok (2010/2011) Pedagógus tevékenységértékelő rendszer működtetése IMIP módosítása Önértékelés összefoglalása Hátránykompenzálási tevékenység Belső értékelés, motiváció SNI tanulók egyéni fejlesztése Gyengék korrepetálása Tanulószoba előnyei érezhetők a gyakorlatban Intézményi önértékelés- re nem minden nevelő estében került sor A továbbtanulás eredményes Nyelvvizsgák emelkedő száma az előző évhez képest Gyógypedagógus alkalmazása a további sikerek eléréséhez A tanulószoba, korrepetálás, fejlesztés további alkalmazása A nemzetiségi osztályokban az alapfokú szóbeli nyelvvizsga írásbeli vizsgával bővüljön. A nyelvvizsgák száma alap és középfokon tovább emelkedjen. 16

17 Partnerkapcsolat Erőforrások Környezetvédelem ÖKOISKOLA Kompetenciamérések Alapdokumentumok módosítása Kedvező az 1. és 5. osztályos tanulók szüleinek véleménye az iskolában folyó munkáról Óvodai kapcsolat A pályázatban vállalt feladatok teljesültek Feladatbank létrehozása, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása További kapcsolattartás új formáinak kialakítása (tájékoztató fórumok az iskola képzési formáiról) Az informatikai eszközök hatékonyabb felhasználása, üzemeltetése, karbantartása Új pályázat írása az ÖKO - cím újbóli elnyerése céljából Eredmények szinten tartása, ill. további javítása A törvényi változások miatt Az alapdokumentumok módosítása (szöveges értékelés, NSZO) 17

18 Ujhelyi Imre Általános Iskola: Terület Teljesült célok Javaslatok Intézmény irányítása Az intézmény külső és belső kapcsolatainak javítása (a TÁMOP pályázat sikerkritériumainak tükrében.) keresése. Stratégia, operatív tervezés, erőforrások Folyamatok, szabályozottság Belső intézménykép Intézményi pedagógusértékelés Szervezeti szabályzatok, Pedagógiai Program, Házirend átdolgozása a közös célok, feladatok jegyében A tanárok, munkatársak felvételi követelményeinek tisztázása. A munkatársakkal szembe támasztott elvárások, feladatok egyértelmű meghatározása. A házirend átdolgozása a lazuló tanulói fegyelem javítása, illetve a túlzott önállóság kezelése; a tanulók értékrendjének pozitív irányú alakítása. IKT terjesztése, használatának növelése A pedagógiai munka korszerűsítése A 2009/10-es tanév eredményei: középvezetők: 3 kiváló, 1 alkalmas 2 nevelő: alkalmas 1 gyakornok: megfelelő A pedagógus teljesítmény-értékelés módosítása, a szabályzat kiegészült a technikai dolgozók értékelésének szempontjaival. A megfelelő közzétételek, feladatok nyílt ismertetése a továbbiakban is. Az új erőforrások kihasználása, új lehetőségek A közösen megfogalmazott célok szem előtt tartásával a szabályok következetes betartása, betartatása. Folyamatos véleménykérés az erőforrások jobb kihasználtsága érdekében. A szülői vélemények, elvárások folyamatos beépítése a munkatervekbe. Munkaköri leírások felülvizsgálata. Még mindig szükséges a jobb munkamegosztás érdekében a terhelés egyenlőbb elosztása. A teljesítményértékelés folyamatos korrigálása. 18

19 Bóbita Óvoda: NP eredményes megvalósítása Terület Teljesült célok Javaslatok Személyiség lapok, fejlettségmérő lapok vezetése (meghatározott időszakonként) a gyermek szociális érettségének megfigyelése A gyermekek szöveges értékelése félévenként Német nemzetiségi nevelés SNI gyermekek egyéni fejlesztése, felzárkóztatása Óvoda kihasználtsága Jól felkészült nevelők Pályázatokon való aktív részvétel A gyermekek egészségének megőrzése Tárgyi feltételek biztosítása Partnerelégedettség Az óvodás gyermekek megismertetése a német nyelvvel, a német nemzetiség kultúrájával Lehetőség biztosítása a kiscsoportban a német nyelvvel való ismerkedésre Az érintett gyermekek körében a dokumentált fejlődés kimutatása a náluk beazonosított lemaradási területeken Speciális nevelés szükségességének megállapítása. Egyéni fejlesztési programok összeállítása a fejlesztő pedagógus bevonásával. Az óvoda kihasználtsága a gyermeklétszám alapján 100%-os legyen. Az intézmény vonzerejének megtartása, a partneri elégedettség fontossága. Magas szintű szakmai munka, a változatos programok szervezése (a gyermekek, szülők érdekeit figyelembe véve). Lehetőség szerint minél több szakmai továbbképzésen való részvétel Óvodánkban szervezett tréningen, városunkban tartott szakmai konferencián való részvétel Az óvoda bevételeinek növelése: Egészségvédelmi pályázat; Fejlesztő játékokért kiírt pályázat Az egészségmegőrzés lehetőségeinek kibővítése: Inhalációs szoba kialakítása, trambulin vásárlása Baleset megelőzés céljából az udvari játékok felülvizsgálata, javítása: Bútorok cseréje, kiszolgálóhelyiségek korszerűsítése, emeleten lévő 2 csoport öltözőszekrényeinek cseréje, felnőtt mosdó felújítása 1. Partnerekkel való együttműködés lehetőségeinek bővítése programokkal: ismerkedési délután, karácsonyi vásár, farsangi bál, jótékonysági rendezvény, nyár eleji vigasságok, stb. Honlap létrehozása 2. A partnerelégedettség eredményeinek összevetése a kitűzött célokkal: Erősségek, gyengeségek megállapítása, fejlesztés lehetőségeinek feltárása A minőségi fejlesztés lehetőségeinek megoldási terve; álláspontok közelítése A bemenet-kimenet közti állapot kimutatása, folyamatos dokumentáció biztosítása Óvónők német nyelvi tanfolyamon való továbbképzése; Középfokú nyelvvizsga letétele A rászoruló gyermek egyéni fejlesztése a kidolgozott program alapján. A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése. SNI gyermekek egyéni fejlesztése. Gyermekközpontú nevelés Családi programok szervezése (pl. ugráló-vár, lovaglás az óvoda udvarán) Fakultatív programok Tapasztalatok átadása, források feltárása, pályázatokon való részvétel Az óvónők aktív részvétele a pályázatírásban A csoportok beosztása a sószobába, rugalmas kihasználás A gyermekek mozgásigényének kielégítése További 2 csoport öltözőszekrényeinek cseréje Óvodai székek beszerzése a sószobába 1. Szülői javaslatok figyelembe vétele, kapcsolatok elmélyítése, SZÓSZ aktív bevonása Honlap aktualizálása folyamatosan 2. Lehetőségek biztosítása a jó együttműködés érdekében 19

20 Kékcinke Óvoda: Terület Teljesült célok Javaslatok Egészséges életmódra nevelés Szakmai munka folyamatos fejlesztése, továbbképzések Partnerek Kapcsolatok, rendezvények Környezeti kultúra Vezetői ellenőrzés, értékelés Kommunikáció Városi Óvodás Sportnap sikeres megrendezése 30 órás nevelőtestületi továbbképzés Licskainé dr. Stipkovits Erikával Helyi nevelési program felülvizsgálata, új program készítése Mentálhigiénés nap szervezése a dolgozóknak Báb munkaközösség elindítása az óvodában Gyermek és szülői elégedettség mérés eredményes elvégzése, pozitív visszajelzések. A gyermekek minden tevékenységet szeretnek óvodánkban, a szülők a pedagógiai munkával és az óvoda felszereltségével is elégedettek. Férőhely kihasználtságunk folyamatosan 100% fölött van. Őszköszöntő sikeres megrendezése a tagóvodában, Óvónői klub költészetnapi rendezvényének nagysikerű lebonyolítása Tárgyi feltételek pozitív változása: alsó szinten öltözőszekrények cseréje, udvaron új mozgásfejlesztő játék beállítása, tagóvodában nevelői szoba felújítása, csoportok közötti térelválasztó ajtó szigetelése, Udvari játékok átfestése (gimnazisták társadalmi munkájának köszönhetően) Esztétikus belső dekorációk bővítése Személyre szóló értékelés megvalósítása Belső hírfutár kijelölése, rendszeres tájékoztatása, Óvodai rendezvényeink megjelenése a város honlapján Egészségnap szervezése a szülőknek óvodaszinten, Családi sportnapok szervezése csoportonként Belső továbbképzésként szakmai bemutatók tartása, Az új program gyakorlati alkalmazása Mentálhigiénés nap ismételt megrendezése évi rendszerességgel, Báb munkaközösség folytatása, kibővítése egyéb vizuális technikákkal Következő tanévben külső partner elégedettségmérés elvégzése Őszköszöntő hagyományának tovább ápolása, Költészetnapi rendezvény hagyománnyá tétele. Felső szinten is öltözőszekrények cseréje, Vezetői ellenőrzés a HOP-ban kiemelt területekre koncentrálva, szerződéses kollégák munkájának alapos megismerése További hatékony működtetés 20

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben