MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010."

Átírás

1 MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

2 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 9/2010.(XI.22.) OKSB határozatával elfogadott intézményi értékelései a 2009/10-es tanévről; valamint az ezek alapján javasolt intézkedések. Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola: A 2009/2010-es tanév teljesítményértékelésének eredményei A pedagógusok minősítési kategóriái (kiváló, jó, megfelelő, gyenge) alapján történt besorolás szerint öt fő kapott kiváló, kettő pedig megfelelő minősítést. Az eredményekből kiindulva személyes és munkaközösségi szintű értékelő megbeszélésekre került sor, ennek keretében történt meg a vezetői elemzéshez szükséges információk begyűjtése, rendszerezése. A nevelőtestületi tájékoztató alapján készült el az intézkedési terv. Az intézményi szintű eredmények a következők szerint alakultak ki a teljesítményértékelési rendszer kompetenciái alapján: Szakmai tudás alkalmazása: 92 % Kommunikáció és kapcsolatok kezelése: 84 % Megbízhatóság, felelősségvállalás: 91 % Együttműködés: 78 % Komplexitás kezelése: 86 % A 2009/2010-es tanév teljesítményértékelése alapján meghatározott intézkedési terv I. Szakmai tudás alkalmazása kompetenciaterület 1. A szakmai tudás bővítése céljából szervezett pedagógus továbbképzésekbe magasabb létszámban kell bekapcsolódni. Ki kell használni a TÁMOP és a TISZK rendszerében megjelenített képzési lehetőségeket. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató, a szakterületet felügyelő igazgatóhelyettes 2. A normatívával nem fedezett továbbképzéseket az intézmény támogatni saját forrásból nem tudja. Ebben a tárgykörben a megjelenő pályázatok hatékonyabb kihasználásával növelhető a külső továbbképzések mennyisége. A pályázatok követése valamennyi érintett kolléga feladata. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők II. Kommunikáció és kapcsolatok kezelése kompetenciaterület 1. Az intézményen belüli belső kommunikáció hatékonyságát növelni kell. Elsősorban az iskolavezetés, a középvezetés és a pedagógusok közötti információáramlás hatékonyságát szükséges eredményesebbé tenni. A havi nevelőtestületi tájékoztató értekezletek mellett a középvezetés részére is szükséges a rendszeres megbeszélések megszervezése. Határidő: október 04. Felelős: igazgató, nevelési, oktatásszervezési igazgatóhelyettes 2

3 2. A tanév során megjelenő határidős feladatokról emlékeztetőt kell készíteni, azt minden érintett kollégával láttamoztatni kell. Ezeknek a feladatoknak meg kell jelennie az intézmény honlapján is. határidő: október 15. felelős: igazgató, rendszergazda 3. A napi munka során felmerülő jellemzően technikai problémák megoldása érdekében mindkét épületben Hibanaplót kell rendszeresíteni. Az abba történő beírás módjáról a kollégákat tájékoztatni kell. A gondnok feladata a naplók heti két alkalommal történő láttamozása, az adódó munkafeladatok kiadása a technikai személyzet részére. Határidő: október 04. Felelős: igazgató, gondnok III. Megbízhatóság, felelősségvállalás kompetenciaterület 1. A magas bukásokat produkáló tantárgyak esetén, elsősorban a középiskola területén, ott is különösen a évfolyamon szükséges az évfolyam szintű korrepetálás, felzárkóztató képzés megszervezése az órakeret terhére. Ez az adott munkaközösség(ek)től a tananyag szorosabb koordinációját igényli a pedagógusok szintjén. Határidő: szeptember 15. Felelős: igazgató, oktatásszervezési igazgatóhelyettes, munkaközösségek vezetői 2. A tanórák fokozottabb védelme érdekében az órák kezdetét és végét határozottabb műszaki megoldással kell jelezni. Ezzel javítani kell tanár és diák órakezdési fegyelmét. Határidő: szeptember 01. Felelős: igazgató IV. Együttműködés kompetenciaterület 1. A 14 évfolyammal rendelkező iskolában a pedagógusok leterheltsége nem hozható egységes szintre. A tagozatokon belül azonban szükséges az, hogy a napi feladatok területén is egyenletesebb terheléssel dolgozzanak az intézmény pedagógusai. Vezetői, munkáltatói eszközökkel el kell érni, hogy a nevelő munkában is érvényesüljön az egalitárius szemlélet, az egyenletesebb leterhelés az ügyelet, rendezvényszervezés, iskolamarketing és közösségépítés területein. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek V. Komplexitás kezelése kompetenciaterület 1. A többi kompetenciaterülethez kapcsolódóan növelni kell a pedagógusok informatikai affinitását az intézményben. A TÁMOP és egyéb pályázatok segítségével rendelkezésre álló eszközök kihasználásáról, a felkészülési és adminisztratív tevékenységek számítógépesítéséről belső továbbképzéseken keresztül is gondoskodni kell. Határidő: a tanévben folyamatos Felelős: igazgató 3

4 Éltes Mátyás Nevelési-Oktatási Központ: Terület Teljesült célok Javaslatok Fenntartói elvárásoknak Ellátott gyermekek, tanulók: Teljes körű ellátás biztosítása az való megfelelés: óvodai csoport; súlyosan, intézmény által sokszínű ellátást nyújtó halmozottan fogyatékosok intézményi rendszer fejlesztő iskolai csoportja; fenntartása képzési kötelezett gyermekek; tanulásban akadályozottak tagozata (1-10. évfolyam); értelmileg akadályozottak tagozata (1-12. évfolyam); autisták tagozata (1-10. évfolyam) korai fejlesztés korai mozgásnevelés logopédia utazó gyógypedagógusi szakszolgálat Fenntartói elvárásoknak való megfelelés: Az integrált nevelés elvének érvényesítése, új módszerek bevezetésével támogatni a differenciált foglalkoztatást, az egyéni bánásmód megvalósítását Partneri igény és elégedettség mérése; teljesítménymutatók Pedagógus munkakörben és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése Nehézségek az utazó gyp.-i szolgálattal ellátott, megnövekedett számú integrációs nevelésbenoktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátásában Javult a befogadó óvodák, intézmények felkészültségének, együttműködésének színvonala (gyermekközösség, szülői-, nevelői közösség hozzáállása) ismertető beszélgetések az igazgatónő és az utazó gyógypedagógus részvételével a város integráló intézményeiben KLÍMA-teszt végzése és feldolgozása a munkatársak között pozitív eredmény SWOT analízis a nevelőtestület körében ÉAK tagozat pedagógusainak és a TANAK tagozat alsós pedagógusainak értékelése Munkaközösség létrehozása, mely az integrációs nevelés-oktatás területén végzett tevékenységet összefogja ezzel a város minden intézményében a törvényi előírásoknak és a tanulók igényeinek megfelelően összehangolódhatna a fejlesztőmunka. Lehetővé tenné a folyamatos konzultációt, a közös, vagy egyéni problémák megbeszélését, a szakmai módszertani kultúra fejlesztését. Iskolánk e munkaközösségnek otthont adna, illetve hospitálási, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítana minden gyógypedagógus számára. Az integráló intézmények alkalmazzanak saját gyógypedagógust, aki teljes óraszámában helyben tudja ellátni a sajátos nevelési igényű tanulókat Cél: Az oktatás minőségének javítása és a teljesítmények növelése. A teljesítményértékelés minősítő következtetést ad az addig elért teljesítményről, hozzájárul az értékeltek munkájának, kompetenciájának fejlesztéséhez, valamint segíti az 4

5 Mérési-értékelési rendszer A nevelő/fejlesztő ÉAK tagozaton a nevelők tevékenység megfigyelései és a PAC teszt hatékonyságát alapján határozzák meg a befolyásoló területek tanulók egyéni haladási mérése ütemét. TANAK tagozaton szeptemberben az alsós évfolyamokon diagnosztikus készségszint mérésre kerül sor, mely alapját képezi az egyéni fejlesztésnek A felsőbb évfolyamokon tantárgyi teljesítménymérés és fizikai állapotfelmérés történik Minőségcélok Pedagógiai munka Versenyeken való részvétel Rendezvényeken való részvétel A tanulásban akadályozott tanulók tagozatán eredményesen használjuk az új kooperatív tanulási-tanítási módszert és a projekt módszert. Országos rendezésűek: sport; lovas torna, speciális diákolimpia Regionális rendezésűek: versmondó; foci, katasztrófa védelem, szakképzős foci Megyei rendezésűek: komplex tanulmányi; rajz; matematika, kulturális fesztivál, asztali- tenisz. Intézményünk rendezte: - megyei vers és prózamondó - megyei foci Zánka, Százszorszép Kulturális Fesztivál Győr: Hagyomány - Adomány Kézműves Találkozó intézményi és egyéni célok megvalósulását. A pedagógusok teljesítményértékeléséhez anyagi juttatás is társuljon, legalább a kiváló minősítéshez A szakmai színvonal emelése: jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestület Egyre nagyobb körben megismertetni és használni a hatékony tanítási- tanulási módszereket Továbbképzéseken való részvétel biztosítása a témákban Eddigi színvonal megőrzésével a tanulóknak minél több rendezvényen és versenyen való részvétel lehetőségének biztosítása 5

6 Tanulmányi eredmények Humánerőforrás fejlesztése A szervezeti kultúra fejlesztése A város kulturális életébe való aktív bekapcsolódás Szlovákia: Futball Bajnokság Tanulmányi átlag számítása csak a TANAK tagozaton: 3,7 (0,1 emelkedés az előző évhez képest) Helyettesítői státuszban (GYES) is képzett gyógypedagógusok Részvétel több egynapos, műhelymunkát, jó gyakorlatot bemutató konferencián, mini képzésen a módszertani eszköztár bővítése céljából Egy gyógypedagógus szakvizsgázott ebben a tanévben A tantestületünk májusban két napos nagysikerű csapatépítő tréningen vett részt Az iskola tanulói rendszeresen szerepelnek a városi ünnepélyeken, rendezvényeken. Ebben a tanévben: műsor a városi karácsonyi ünnepélyen 6

7 Fekete István Általános Iskola: Tantervek módosítása Terület Célok Javaslatok A társadalmi kihívásoknak való Tapasztalatok gyűjtése, megfelelés, korszerű esetleges korrekciók ismereteket nyújtó módosított végrehajtása. tantervek elkészítése. Mérési területek kiterjesztése: a kompetencia mérés mellett a Szegedi Tudományegyetem méréseinek elvégzése Eredményesség, hatékonyság, továbbhaladás megalapozása Neveltségi mérés Nem szakrendszerű oktatás Teljesítményértékelés Partnerkapcsolatok Környezetvédelem Új módszerek bevezetése, fejlesztés gyakoriságának növelése, új feladatlapok, feladattípusok kipróbálása, bevezetése. A továbbhaladás a tanév során minden tanuló számára az egyéni képességeinek fejlesztése mellett biztosított. Speciális szakemberek vezette fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások segítségével Neveltségi mérőeszköz kidolgozása, a mérés elvégzése, elemzése Bevezetése megtörtént, új módszerek alkalmazása csoportbontásban. Óralátogatások a vezetők, illetve kollégák részéről. Óralátogatási jegyzőkönyvek, esetmegbeszélések, önértékelési lap, pedagógust értékelő lapok, minősítések elkészítése. Hazai, illetve határon kívüli kapcsolatok ápolása. Comenius projekt keretében osztrák, szlovák iskolával való együttműködés, az ausztriai, golsi iskolában töltött 2 hetes nyelvgyakorlat Fekete István iskolák közös programjain való részvétel. ÖKO iskolai cím elnyerése. Minden tantárgyra kiterjedő fejlesztés Feladatbank létrehozása. Mentori feladatok ellátása A neveltségi mérőlapok tartamának korrekciója. A tananyag tanterv szerinti megvalósítására több időre lenne szükség. Lehetőséget biztosítani a kollégáknak, hogy látogathassák egymás tanóráit. További kapcsolatok keresése, a meglévők elmélyítése. A fenntarthatóságra nevelés további fejlesztése a környezetvédelmi munkatervünk szellemében. 7

8 Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola: Terület Teljesült célok Javaslatok Intézményi dokumentumok Fenntartói elvárások Vezetői ellenőrzés, értékelés Teljesítményértékelés Vizsgarendszer Modulrendszer Pályázatok Az intézmény mérésiértékelési rendszere A működést szabályozó dokumentumok hozzáférhetők, minden dolgozó és érintett megismerheti Kiemelt cél: a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőtlenségének csökkentése és a gyerekek neveltségi szintjének javítása A vezetői ellenőrzésre és értékelésre a MIP-dokumentumban rögzített alapelvek betartásával az éves munkatervben meghatározott területek és időpontok figyelembe vételével került sor Az új eljárásrend bevezetésével az intézményvezetői értékelést még konkrétabb és jól körülhatárolt szempontok segítik A kéttannyelvű tagozaton német és magyar év végi vizsgák a 8. évfolyamon Informatika tagozaton vizsga 6. és 8. osztályok számára Kisérettségi 10. osztályban A szakképzésben bevezetésre került sikeres pályázatok: szakképzési decentralizált, egészségnevelési, városi közművelődési és sportalap, Leonardo, megyei önkormányzathoz benyújtott pályázatok - A nevelő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése (eszközfejlesztés, az intézmény rendje és tisztasága, adományok felhasználása, a Sikerélmény Alapítvány újjászervezése, a munkaidő hatékony eltöltése) - A helyi nevelési program beválás vizsgálatának mérése, értékelése - Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése Valamennyi működést szabályozó dokumentum folyamatos frissítése a honlapon. Az emelt normatíva felhasználásával teljes állású gyógypedagógus foglalkoztatása Szülői értekezletek időpontjának rugalmasabbá (az adott osztályhoz való alkalmazkodás) tétele Családlátogatások szorgalmazása A MICS hatékonyabb működése érdekében a tagok részére belső továbbképzés szervezése A teljes körű pedagógusértékelés minden tekintetben feleljen meg a módosított eljárásrendnek A vizsgák a közoktatási törvénynek megfelelően csak a kötelező tanítási órákat követően, délután kezdődhetnek A témával kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele, a szakmai tárgyakat tanító tanárok aktív együttműködése, az eddigi tapasztalataink összegzése, írásos formába öntése A pályázatírásban részt vevők körének bővítése, a befektetett munka anyagi elismerése 8

9 Kommunikáció, együttműködés TISZK Neveltség és motiváció Kompetenciafejlesztés Nem szakrendszerű oktatás Projektoktatás A munkatársak irányítási rendszere, az intézmény vezetési szerkezete megfelelő. Az intézményvezetői szakmai ellenőrzések, valamint a kötelező órák során szerzett gyakorlati tapasztalatainak folyamatos visszacsatolása pozitív hatással van a nevelőtestület munkájára. Az irányítási kézikönyvnek megfelelően elkészültek a kérdőívek a helyzetfelméréshez, meghatározták a mérési területeket, az indikátorokat és kidolgozták az irányítási rendszer projekttervét is. Folytatódtak a továbbképzések is. A szociális kompetencia beépült az osztályfőnöki órákba, a DADA program keretében előadásokat hallgattak a tanulók. A kirívó viselkedési problémák megoldására két alkalommal is rendkívüli értekezlete, szülői megbeszélések voltak. Kapcsolatfelvétel a gyerekjóléti szolgálattal és családsegítő központtal - új tanítási módszerek (csoportmunka, páros munka) bevezetése fokozta a tanulók motivációját - kiemelt fejlesztendő területek meghatározása munkaközösségekben - óralátogatások - fejlesztés kiscsoportokban szeptemberében került bevezetésre a tanulók fejlődését folyamatosan elősegítő nevelésioktatási rendszer - Kiemelt feladat a tanulók képességfejlesztése a tanítási órákon - Tananyagcsökkentés, átcsoportosítás, átgondolt tervezés biztosít időt a képességfejlesztésre - A frontális osztálymunka szerepe tovább csökkent, előtérbe kerültek a kooperatív technikák - projekt napok témája az intézmény 100 éves évfordulója Iskolarádió nagyobb mértékű kihasználása, jól láthatóan elhelyezett, aktuális híreket tartalmazó faliújság, az információk honlapon történő megjelenítése A szociális kompetencia továbbra is kiemelt szerepet kapjon és ez a munkatervben és a tanmenetekben jelenjen meg. Önismeret és konfliktuskezelés témával kapcsolatos bemutató órák tartása. A következő tanév nevelési értekezletének egyik témája is ez legyen. A tanév végén neveltségi szintfelmérés - Alacsonyabb csoportlétszám - Minden órán legyen hangos olvasást, a lényegkiemelést, következetést és általánosítást igénylő feladat - A második és harmadik képességszinten lévő diákjainkra is fordítsunk figyelmet, - Gyakorlati segítség az SNI-s tanulók fejlesztéséhez. - Az osztályban tanító szaktanár foglalkozzon a fejlesztéssel A 2011 év szeptemberétől tervezett tantárgyi bővítéshez javaslatok kidolgozása (tananyag-átcsoportosítás, tantervi módosítások) A sikeres projektet jó gyakorlatként az Educatio honlapján megjelentetni 9

10 Továbbképzések A szakmai elméleti és gyakorlati képzés Tanulói lemorzsolódás csökkentése - rugalmas, a tagozatok különbözőségét figyelembe vevő szervezés (3 különböző időpontban) A továbbképzési terv azon kollégák továbbképzését támogatta, akik korábban már elkezdték tanulmányaikat, illetve akinek hiányzik a kreditpontja. Szervezett továbbképzéseken a továbbképzési tervben elfogadottak, illetve a nevelőtestület döntése alapján vettek részt a pedagógusok - A szakiskola és az érettségi utáni szakképzés évfolyamára a modul rendszer iskolára érvényes tantárgyainak kidolgozása - Rendszeres kapcsolattartás a kamarával és a gyakorlati helyek vezetőivel - Részvétel országos és területi szakmai versenyeken - A tanulók kihelyezése olyan gyakorlati helyekre, ahol a tantárgyi követelményeknek megfelelő tárgyi és személyi feltételeket garantálni tudják - Csak alapfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulók felvétele a technikusképzésbe - Tanulószoba működtetése - Matematika és magyar tantárgyakból a11. és12. évfolyamokon csoportbontás - Az érettségiző évfolyamon heti 4 matematikaóra - 8. évfolyamon plusz 1 matematika óra beépítése - Csatlakozó órában nyelvvizsgára felkészítés Belső továbbképzés az SNI-s és MBTs tanulók tanórai egyéni haladási tervének elkészítéséhez és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához Cukrász szakmában a demo (díszmunka) és a termelés egyensúlyba hozása Szakmai és érettségi vizsgák előtti egyeztetés (ha valahol probléma van, lépjünk közbe) - Az SNI és a szociális helyzetből adódó tanulási nehézségekkel küzdő tanulók tanulmányi előmenetelének eredményeinek mérése, visszacsatolása - A kompetenciamérés eredményeivel összhangban lévő fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások szervezése - A tanulószoba szakkorrepetálássá alakítása 10

11 Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola: A 2009/2010-es tanév értékelése alapján meghatározott intézkedési terv: Partnerség Terület Cél Sikerkritérium Indikátorok Honlap látogatók Szülőkkel való kapcsolattartás Az iskolai honlap számának 10 %-os erősítése, az újonnan bevezetett tudatosítása, növekedése kapcsolattartási formák elektronikus napló Az osztályok 30 %-a alkalmazása és erősítése (enapló, internet, telefon, honlap) használat nagyobb arányú használjon elektronikus naplót Strukturált oktatási rendszer működtetése, kínálatának folyamatos fejlesztése Az iskola partnereinek és a munkaerő piaci kínálatnak megfelelő szakképzési irányok, szakok kialakítása Érettségire, továbbtanulásra való sikeres felkészítés Hasznos szabadidő és tanórán kívüli tevékenység kialakítása Az intézmény képviselt értékek beépítése a napi oktatási-nevelési gyakorlatba Partnercégek kapcsolattartás erősítése az iskolával Pályaválasztási információk több csatornán való célba juttatása A Kamarákkal való hatékonyabb együttműködés Helyi igényeknek való megfelelés Munkaerő piaci kínálat megismerése, kapcsolattartás Tanulók elhelyezkedés esélyeinek növelése céljából a pályaválasztás orientálása a hiányszakmákra Az elért tanulmányi színvonal folyamatos szinten tartása, emelése Több szabadidős program ajánlása a társintézményektől Együttműködés a városban működő szervezetekkel Több támogatás felkutatása, pályázatokon való részvétel A lakóhelyi és iskolai identitás fejlesztése, iskola image-ának növelése Vizsgáztatási rendszer fejlesztése Minden iskola elérése új kapcsolattartási pontok kijelölése a jelenlegi szint megtartása Munkaügyi Központtal és a potenciális munkaadókkal kapcsolat erősítése csoportindítás Jelenlegi átlagok megtartása mennyiségi és minőségi növekedés Magasabb szintű tanulói és alkalmazotti kötődés Gyakorlati vizsgák eredményes lebonyolítása iskolai jelentkezések az éves találkozók, megbeszélések és közös programok számának növekedése jelentkezők számának szinten tartása Következő felmérés minimum 15 fő érettségi eredmények felmérések Felmérések 11

12 Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítása Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál Szervezeti kultúra fejlesztése Együttműködés a helyi és a kistérségi intézményekkel, szervezetekkel Munkavégzés körülményei A különböző képzésekben továbbtanulók támogatása Továbbképzéseken való részvétel, Könyvtár szakkönyv állományának fejlesztése A dolgozóknál tudatosítani az összetartozás szükségességét Jelenlegi szint fenntartása Sikerkritérium: 4 fő sikeres vizsgája Továbbképzéseken a jelenlegi szint fenntartása, Könyvtárnál 5 %-os fejlesztés Együttműködő csoportok kialakítása Kapcsolati rendszer eredményes működése új diploma Statisztika, felmérés Szakmai munkaközösségek véleménye Felmérések Munkakörülmények javítása Eszközök fejlesztése Következő felmérés Ellenőrzések Félévi felmérés, eredményeinek havi, A takarítás minőségének javítása javulása, tanítási szúrópróbaszerű időben s legyen ellenőrzés takarító az iskolában. 12

13 Kossuth Lajos Gimnázium: Intézményvezetés elkötelezettsége, felelőssége Terület Teljesült célok Javaslatok Sikeres érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés Egész életen át tartó tanulásra való nevelés Alapos informatikai ismeretek nyújtása IMIP teljesülése A ciklusra tervezett nevelési eredménymérés elvégzéséhez a működő gyakorlat áttekintése, a szakirodalom tanulmányozása és az információgyűjtés megtörtént 176 sikeres érettségi vizsga; 4,4-es érettségi átlag; 68% felsőokt.-ban tanul tovább, 78% felvételt nyert; 150 nyelvvizsga A pályaválasztást segítő iskolai foglalkozások száma növekedett, a Munkaügyi Központtal történő együttműködés bővült A 7. és a 0. évfolyamon minden bejövő osztályban 5-8 órás blokkban tanulásmódszertani foglalkozások egész tanévben heti 1 órában Az iskola 6 tanulócsoportjában, főként a 9. évfolyamon a TÁMOP es projekt keretében a kompetencia alapú oktatás bevezetése A 0+4-es osztályokban a 0. év után a tanulók 60%-a ECDL-vizsgát tesz; az ECDL vizsgát tevő és tanfolyamon résztvevő tanulók száma növekedett: 2009-ben 267 modulvizsga A közismereti tárgyak oktatásában a digitális eszközök használata az előző évben kb. másfélszeresére (5%-ról 7-7,5%-ra) növekedett a korábbi évekhez képest Az iskola pályázott a tanulói laptop programra A tagozatok (testnevelés, informatika, természettudományos) programtervének kidolgozása, A mérési értékelési csoport és a szociálpedagógiai team együttműködve dolgozza ki a neveltségi mérés konkrét mérőeszközét és végezze el a mérést a 2010/11-es tanévben. Az iskolai alapdokumentumok (PP, SZMSZ, Házirend, IMIP) kiegészítése a Digitális Középiskola program bevezetéséhez. Informatikai stratégia elkészítése a bővülő eszközpark működtetésére és kihasználására A középszintű érettségi vizsga eredményeit összevetése az érettségi tárgyak év végi eredményeivel. Ezek figyelembe vétele a szaktárgyi felkészítés eredményességének értékelésekor. A jó képességű tanulók körében az emelt szintű foglalkozásokon való részvétel szorgalmazása A tanulói motiváció növelését célzó munkaközösségi szintű pedagógiai tevékenységek beépítése a 2010/11-es munkatervekbe és azok megvalósítása. Az előző évben megszerzett módszertani ismeretek elmélyítésére nevelőtestületi értekezlet szervezése, melynek témája évfolyam szintű témahetek (7. és 11. évfolyamon) kidolgozása. A kidolgozott program megvalósítása a tanév végén. Érettségi bizonyítványok elektronikus elkészítése amennyiben megfelelő nyomtató beszerezhető. További belső képzések szervezése az oktatás digitális eszközökkel való támogatásának elsajátítására. (interaktív tábla, oktatási portál használata) Kötelezően a Digitális Középiskola működtetésébe bevont pedagógusok és a tanulói laptop programot megvalósítók számára, önkéntes alapon a többi kollégának. A tagozati programok eredményességének felülvizsgálata a 2009/11-es cikluszáráskor. 13

14 Új tehetséggondozási és hátránykompenzálási módszerek Felnőttoktatás hatékony működtetése Nemzetközi partnerkapcsolatok erősítése; pályázati források kihasználása Együttműködés a város többi iskolájával, a környék iskoláival, kulturális intézményekkel Minőségirányítási rendszer működtetése fenntartói jóváhagyása A tagozatok meghirdetése Szintfelmérés a bejövő évf.-okon; fejlesztő csoportok 9. évfolyamon matem. és magyarból; lemaradó és SNI tanulók egyéni fejlesztése; tanulók bevonása az Útravaló programba; gazdag szabadidős programkínálat személyiségfejlesztési céllal; fejlesztő foglalkozásokon nyújtott teljesítmények értékelésének beépítése a tantárgyi értékelésbe (magyar, matem.); 12. évf.-on is kompetenciafejlesztő foglalkozások az érettségi felkészítés keretében; tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése (városalapítás 70 éves évford., Darwin-vetélkedő) Eredményes felkészítés az érettségire, 17 fő esti-levelezős érettségi, 3,28-as átlag; próbaérettségi a levelezősök számára is TÁMOP-3.2.1B/2 Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program pályázat keretében az iskola felnőttoktatási tagozatának távoktatással történő bővítése sikeres EU-s pályázat Testvériskolai kapcsolatok szervezése (Münnerstadt, Lanzenkirchen, Pozsony); 2 nemzetközi projekt lebonyolítása; Parksuli létrehozása pályázat segítségével, a kollégiummal együttműködve Iskolák meghívása saját rendezvényekre; közös képzések; városi ünnepségeken való részvétel; zsűrizés más iskolákban; segítő együttműködés óvodákkal, szoc. intézményekkel a KÖZÖD akcióban; tapasztalatcsere a kompetencia alapú oktatás témájában továbbképzéseken és a projektzárón; új kapcsolatok kialakítása a város közintézményeivel (Városi könyvtár, Hansági Múzeum, NYME) tt az oktatási projekteket támogató együttműködés és az egészséges életmód jegyében szervezett témanap kapcsán Minőségi körökön keresztüli működés; minden tanár bevonása a munkába; mérések, elégedettség, folyamatok szakmai követése, dokumentálás; a kompetencia alapú oktatás elméleti alapjainak megismerése belső képzések, más iskolák látogatása révén; szociálpedagógiai és a Az októberi nyílt nap programjának átdolgozása, a hangsúly a tagozatok bemutatkozásán legyen. További motivációs lehetőségek keresése a kompetenciafejlesztésre szoruló tanulók megnyerésére. (pl.: szülő és gyermek személyes tájékoztatása a kompetenciafelmérő eredményéről, fejlesztő foglalkozások ajánlása) Ösztönözzük a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken és pályázatokon való részvételt iskolai jutalmazással (közös kirándulás, kulturális, szabadidős program biztosításával) Felkészülés és az első tanév feladatainak sikeres elvégzése a Digitális Középiskola program keretében. A Felnőttoktatási Tagozat minőségirányítási rendszere működésének beindítása. A 2010/11-es tanév végén a TÁMOP es projektbe bevont iskolák értékeljék a fenntartás 1. évének eredményeit, cseréljék ki tapasztalataikat a tanulói laptop program bevezetésére való felkészülés kapcsán. A 2009/11-es Minőségügyi Értékelő Dokumentáció új szempontok szerinti elkészítése, mely egy könnyebben kezelhető, az adott időszakot jól átláthatóan dokumentáló anyag. 14

15 Szervezeti kultúra fejlesztése A folyamatok működése Partnerközpontúság környezetvédelmi kereszt-funkcionális team mellett elkezdte működését a mérés-értékelés állandó team is A szervezet fejlődésének mérése kontroll-teszt -tel: erős felső-, hatékony középvezetés és átlátható szervezet; jó teammunka-módszerek, innovatív szemlélet a kompetencia alapú módszerek felvállalásával; uniós projektekre irányuló pályázatok írása; csapatépítő kirándulások, programok; fiatalok bevonása a minőségirányítási munkába PP, házirend megújítása; iskolahasználói igények kielégítése a képzések indításával (két osztálynyi angol nyelvi ek.osztály indult); : testnevelés, informatika, természetismeret tagozatok programjainak kidolgozása; a fejlesztésre szoruló tanulók segítése egyéni fejlesztési terv alapján; belső ellenőrzési terv kidolgozása, ennek végrehajtása, dokumentálása; közmunkás alkalmazása SZMSZ szabályozása, honlap információi; egyre bővülő elégedettségmérés a partnerek részéről; diákélethez kapcsolódó mérések; iskolai büfé színvonalának javulása; nyílt napok és a német nyelv és kultúra hetének összekapcsolása a nyilvánosság bevonásával A digitális információközvetítés erősítése a belső és külső kommunikáció javítására (intranet hálózat működtetése pedagógusoknak, honlap bővítése digitális diákújsággal) Egy horizontális minőségi kör végezze el az egyenletesebb tanári terhelés kialakítása érdekében a tanórán kívüli feladatok feladat-vállalási tervét és egyben aktualizálja ezen tevékenységek folyamatszabályozásait Horizontális minőségi kör létrehozása a tanulói és szülői kapcsolattartás új formáinak megteremtésére, mellyel a tanulók és szülők tájékozottsága és ezzel együtt elégedettsége növelhető. (SZM Választmány egy tagjának bevonásával) 15

16 Móra Ferenc Általános Iskola: A 2009/2010-es tanév értékelése az IMIP-ben foglaltak alapján: Terület Kitűzött cél A kitűzött cél értékelése Az átdolgozott PP gyakorlati PP korrekciója; helyi tanterv megvalósítása, tapasztalatok gyűjtése, átdolgozása, óraterv felülvizsgálata esetleges újabb korrekció; tanmenetek részben megtörtént készítése az új tanterv alapján Intézményi dokumentumok felülvizsgálata Továbbképzések Kompetenciamérések Belső értékelés, motiváció Partnerség Még több pedagógus sajátítsa el a kompetencia alapú oktatási módszereket Feladatbank létrehozása; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; együttműködés a Nevelési Tanácsadóval meghaladni az országos és városi átlagot Tapasztalatok beépítése a dokumentumokba; intézményi önértékelés végrehajtása; a jövőben az összes kolléga értékelése; isk.vez. objektívebb mérési módszereinek megtalálása Differenciált oktatás mértéke még nem elég; hiányosságok okainak feltárása, megoldások keresése; tanulói fegyelem javítása, illemkódex, házirend; nevelési elvek közelítése tantestületen belül; a tanulók érezzék jól magukat az iskolai környezetben, tudatosabban védjék, óvják azt Pedagógusaink megismerték és alkalmazzák az új kompetencia alapú oktatás során a legújabb módszereket Feladatbankot hoztunk létre, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozunk. A Nevelési Tanácsadóval intenzív munkakapcsolatot folytatunk Teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata, konkrétan megfogalmazott követelményrendszer, az értékelést csak részben tudtuk elvégezni A tanítási órákon javult a differenciált foglalkoztatás aránya. Évfolyam felelősi rendszer bevezetésével a tanulók folyamatos ellenőrzése-értékelésemotiválása megvalósult. A 2009/2010-es tanév értékelése alapján meghatározott intézkedési terv: Terület Teljesült célok (2009/2010) Javaslatok (2010/2011) Pedagógus tevékenységértékelő rendszer működtetése IMIP módosítása Önértékelés összefoglalása Hátránykompenzálási tevékenység Belső értékelés, motiváció SNI tanulók egyéni fejlesztése Gyengék korrepetálása Tanulószoba előnyei érezhetők a gyakorlatban Intézményi önértékelés- re nem minden nevelő estében került sor A továbbtanulás eredményes Nyelvvizsgák emelkedő száma az előző évhez képest Gyógypedagógus alkalmazása a további sikerek eléréséhez A tanulószoba, korrepetálás, fejlesztés további alkalmazása A nemzetiségi osztályokban az alapfokú szóbeli nyelvvizsga írásbeli vizsgával bővüljön. A nyelvvizsgák száma alap és középfokon tovább emelkedjen. 16

17 Partnerkapcsolat Erőforrások Környezetvédelem ÖKOISKOLA Kompetenciamérések Alapdokumentumok módosítása Kedvező az 1. és 5. osztályos tanulók szüleinek véleménye az iskolában folyó munkáról Óvodai kapcsolat A pályázatban vállalt feladatok teljesültek Feladatbank létrehozása, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása További kapcsolattartás új formáinak kialakítása (tájékoztató fórumok az iskola képzési formáiról) Az informatikai eszközök hatékonyabb felhasználása, üzemeltetése, karbantartása Új pályázat írása az ÖKO - cím újbóli elnyerése céljából Eredmények szinten tartása, ill. további javítása A törvényi változások miatt Az alapdokumentumok módosítása (szöveges értékelés, NSZO) 17

18 Ujhelyi Imre Általános Iskola: Terület Teljesült célok Javaslatok Intézmény irányítása Az intézmény külső és belső kapcsolatainak javítása (a TÁMOP pályázat sikerkritériumainak tükrében.) keresése. Stratégia, operatív tervezés, erőforrások Folyamatok, szabályozottság Belső intézménykép Intézményi pedagógusértékelés Szervezeti szabályzatok, Pedagógiai Program, Házirend átdolgozása a közös célok, feladatok jegyében A tanárok, munkatársak felvételi követelményeinek tisztázása. A munkatársakkal szembe támasztott elvárások, feladatok egyértelmű meghatározása. A házirend átdolgozása a lazuló tanulói fegyelem javítása, illetve a túlzott önállóság kezelése; a tanulók értékrendjének pozitív irányú alakítása. IKT terjesztése, használatának növelése A pedagógiai munka korszerűsítése A 2009/10-es tanév eredményei: középvezetők: 3 kiváló, 1 alkalmas 2 nevelő: alkalmas 1 gyakornok: megfelelő A pedagógus teljesítmény-értékelés módosítása, a szabályzat kiegészült a technikai dolgozók értékelésének szempontjaival. A megfelelő közzétételek, feladatok nyílt ismertetése a továbbiakban is. Az új erőforrások kihasználása, új lehetőségek A közösen megfogalmazott célok szem előtt tartásával a szabályok következetes betartása, betartatása. Folyamatos véleménykérés az erőforrások jobb kihasználtsága érdekében. A szülői vélemények, elvárások folyamatos beépítése a munkatervekbe. Munkaköri leírások felülvizsgálata. Még mindig szükséges a jobb munkamegosztás érdekében a terhelés egyenlőbb elosztása. A teljesítményértékelés folyamatos korrigálása. 18

19 Bóbita Óvoda: NP eredményes megvalósítása Terület Teljesült célok Javaslatok Személyiség lapok, fejlettségmérő lapok vezetése (meghatározott időszakonként) a gyermek szociális érettségének megfigyelése A gyermekek szöveges értékelése félévenként Német nemzetiségi nevelés SNI gyermekek egyéni fejlesztése, felzárkóztatása Óvoda kihasználtsága Jól felkészült nevelők Pályázatokon való aktív részvétel A gyermekek egészségének megőrzése Tárgyi feltételek biztosítása Partnerelégedettség Az óvodás gyermekek megismertetése a német nyelvvel, a német nemzetiség kultúrájával Lehetőség biztosítása a kiscsoportban a német nyelvvel való ismerkedésre Az érintett gyermekek körében a dokumentált fejlődés kimutatása a náluk beazonosított lemaradási területeken Speciális nevelés szükségességének megállapítása. Egyéni fejlesztési programok összeállítása a fejlesztő pedagógus bevonásával. Az óvoda kihasználtsága a gyermeklétszám alapján 100%-os legyen. Az intézmény vonzerejének megtartása, a partneri elégedettség fontossága. Magas szintű szakmai munka, a változatos programok szervezése (a gyermekek, szülők érdekeit figyelembe véve). Lehetőség szerint minél több szakmai továbbképzésen való részvétel Óvodánkban szervezett tréningen, városunkban tartott szakmai konferencián való részvétel Az óvoda bevételeinek növelése: Egészségvédelmi pályázat; Fejlesztő játékokért kiírt pályázat Az egészségmegőrzés lehetőségeinek kibővítése: Inhalációs szoba kialakítása, trambulin vásárlása Baleset megelőzés céljából az udvari játékok felülvizsgálata, javítása: Bútorok cseréje, kiszolgálóhelyiségek korszerűsítése, emeleten lévő 2 csoport öltözőszekrényeinek cseréje, felnőtt mosdó felújítása 1. Partnerekkel való együttműködés lehetőségeinek bővítése programokkal: ismerkedési délután, karácsonyi vásár, farsangi bál, jótékonysági rendezvény, nyár eleji vigasságok, stb. Honlap létrehozása 2. A partnerelégedettség eredményeinek összevetése a kitűzött célokkal: Erősségek, gyengeségek megállapítása, fejlesztés lehetőségeinek feltárása A minőségi fejlesztés lehetőségeinek megoldási terve; álláspontok közelítése A bemenet-kimenet közti állapot kimutatása, folyamatos dokumentáció biztosítása Óvónők német nyelvi tanfolyamon való továbbképzése; Középfokú nyelvvizsga letétele A rászoruló gyermek egyéni fejlesztése a kidolgozott program alapján. A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése. SNI gyermekek egyéni fejlesztése. Gyermekközpontú nevelés Családi programok szervezése (pl. ugráló-vár, lovaglás az óvoda udvarán) Fakultatív programok Tapasztalatok átadása, források feltárása, pályázatokon való részvétel Az óvónők aktív részvétele a pályázatírásban A csoportok beosztása a sószobába, rugalmas kihasználás A gyermekek mozgásigényének kielégítése További 2 csoport öltözőszekrényeinek cseréje Óvodai székek beszerzése a sószobába 1. Szülői javaslatok figyelembe vétele, kapcsolatok elmélyítése, SZÓSZ aktív bevonása Honlap aktualizálása folyamatosan 2. Lehetőségek biztosítása a jó együttműködés érdekében 19

20 Kékcinke Óvoda: Terület Teljesült célok Javaslatok Egészséges életmódra nevelés Szakmai munka folyamatos fejlesztése, továbbképzések Partnerek Kapcsolatok, rendezvények Környezeti kultúra Vezetői ellenőrzés, értékelés Kommunikáció Városi Óvodás Sportnap sikeres megrendezése 30 órás nevelőtestületi továbbképzés Licskainé dr. Stipkovits Erikával Helyi nevelési program felülvizsgálata, új program készítése Mentálhigiénés nap szervezése a dolgozóknak Báb munkaközösség elindítása az óvodában Gyermek és szülői elégedettség mérés eredményes elvégzése, pozitív visszajelzések. A gyermekek minden tevékenységet szeretnek óvodánkban, a szülők a pedagógiai munkával és az óvoda felszereltségével is elégedettek. Férőhely kihasználtságunk folyamatosan 100% fölött van. Őszköszöntő sikeres megrendezése a tagóvodában, Óvónői klub költészetnapi rendezvényének nagysikerű lebonyolítása Tárgyi feltételek pozitív változása: alsó szinten öltözőszekrények cseréje, udvaron új mozgásfejlesztő játék beállítása, tagóvodában nevelői szoba felújítása, csoportok közötti térelválasztó ajtó szigetelése, Udvari játékok átfestése (gimnazisták társadalmi munkájának köszönhetően) Esztétikus belső dekorációk bővítése Személyre szóló értékelés megvalósítása Belső hírfutár kijelölése, rendszeres tájékoztatása, Óvodai rendezvényeink megjelenése a város honlapján Egészségnap szervezése a szülőknek óvodaszinten, Családi sportnapok szervezése csoportonként Belső továbbképzésként szakmai bemutatók tartása, Az új program gyakorlati alkalmazása Mentálhigiénés nap ismételt megrendezése évi rendszerességgel, Báb munkaközösség folytatása, kibővítése egyéb vizuális technikákkal Következő tanévben külső partner elégedettségmérés elvégzése Őszköszöntő hagyományának tovább ápolása, Költészetnapi rendezvény hagyománnyá tétele. Felső szinten is öltözőszekrények cseréje, Vezetői ellenőrzés a HOP-ban kiemelt területekre koncentrálva, szerződéses kollégák munkájának alapos megismerése További hatékony működtetés 20

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben