Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület június 29-én órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Jelen vannak: 20 fő képviselő (Báder György dr. Balázs Zoltán, dr. Balogh András, Bárdosi György, Báthory Erzsi, Bencsics Lászlóné, Bitvai Nándor, Dárdai Árpádné, Donga Árpádné, Gyurcsánszky János, Gyurkovics Miklós, Király Csaba, László Tamás, Major Sándor, Németh Angéla, dr. Novák Ágnes, dr. Pintér Gábor, Szilvágyi László, Tóth Imre, Vizér Klára) Meghívottként jelen van: Juhászné dr. Baráth Márta jegyző, dr. Herczeg Julianna aljegyző, dr. Paor Emőke a Jegyzői Titkárság vezetője, Aradi Gizella a Pénzügyi Iroda mb. vezetője, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője, Németh Tibor a Városgazdálkodási Iroda vezetője, Helmajer Lászlóné az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Iroda mb. vezetője, dr. Turcsányi Miklós az Adóügyi Iroda vezetője, Vargáné dr. Kalán Ilona a Gyámhivatal vezetője, Sütő Lászlóné az Okmányügyi és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője, Demeter János ügyvezető igazgató, RÉPSZOLG Kft., Hannák György könyvvizsgáló, Galambos Ferenc rendőrkapitány, Szabó Péter erdőgazda, Pilisi Parkerdő Zrt., Oláh Csaba intézményvezető, Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, Felföldi Zoltán, Mezőségi Őrzőkör Alapítvány elnöke, dr. Szakonyi Tiborné a CORTEX Alapítvány részéről, Szőgyényi Ferencné a Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete, valamint a Támogasd a Rászorulókat Alapítvány részéről, Lowescher Vilmos a Munkarend Alapítvány, valamint a BKIK XV. kerületi Szervezete részéről, Kukuruzsnyák György az UJPA STOMA Klub Egyesület részéről, Kukuruzsnyák Györgyné a Zuglói Ilco Egyesület részéről A képviselő-testület ülésén részt vett még Paulusz Katalin, Lukács Lászlóné, Gulyásné Végh Katalin és Varga Mónika jegyzőkönyvvezető. László Tamás: Köszönti a jelenlévő képviselőket, a pártok és civil szervezetek képviselőit, a hivatal vezetőit, dolgozóit, a testületi ülésen megjelent kerületi lakókat. A tárgyalás megkezdése előtt nézzék meg a Válassz magyart, a jövőnk múlhat rajta című rövidfilmet.

2 2 Közérdekű tájékoztatók - Válassz magyart, a jövőnk múlhat rajta László Tamás: Felmerülhet a kérdés, hogy mi köze van ennek a filmnek a képviselő-testület munkájához. Általában olyan filmeket mutatnak be az üléseken, amelyek egy jövőbeni programot előznek meg. A XV. kerületben jelenleg 8-9 ezer adag ebédet osztanak ki naponta, amely éves szinten közel fél milliárd forintos alapanyag beszerzést jelent. Ha valamennyi kerület összefogna, akkor a Budapest környékén működő magyar gazdák életlehetőségeit nagymértékben lehet kiszélesíteni. A program július 1-jén indul, és remélhetőleg december 31-ig komoly eredményeket érhetnek el a közvetlen élelmiszer beszerzésben. Az elmúlt héten volt egy konferencia, ahol arról beszéltek, hogyan lehet összekapcsolni a helyi termelést és az országban működő közétkeztetési rendszert. Az induló program címe: Egészséges terméket a helyi közétkeztetésbe. A konferenciára a Vidékfejlesztési Minisztérium a XV. kerületi Önkormányzat vezetőit hívta meg. Reméli, mintaprojektté válhatnak a következő hónapokban. A Gazdasági Működtetési Központ egyik fontos feladata lesz a program előkészítése. A program állásáról szeptemberben beszámolnak a képviselő-testületnek. A Fő tér környezetkialakítására kiírt tervpályázat eredményhirdetése május 30-án volt, a legjobb pályamunkák tablói láthatók a teremben. Ezt követően több találkozó volt a Nyitott ajtó Együttműködési Irodában. A pályázatra rengeteg terv, ötlet érkezett. A pályázattal kapcsolatban dr. Novák Ágnes alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket. - Tájékoztatás a XV. kerület újpalotai lakótelep Fő terének környezetalakítására és a benne lévő újpalotai Közösségi Ház fejlesztésére, nagyarányú bővítésére kiírt Ötletpályázati eljárásról Dr. Novák Ágnes: A tájékoztatót a képviselők megkapták írásban. A teremben a 11 díjazott pályamű látható. A pályázattal kapcsolatos előkészületek decemberben kezdődtek, januárban egyeztettek a Kamarával. A pályázati kiírást közel 90 tervezői team vette ki, és 65 pályamű érkezett be határidőre. A zsűri többször ült össze, a kérdéseket, válaszokat nyilvánosságra hozták. A beadási határidő május 16-a volt. Komoly gondot jelentett a beérkezett pályaművek biztonságos tárolása. A zsűri több mint egy hétig, szinte folyamatosan ülésezett. A pályaművekről szeretnének egy kiadványt készíteni, amiben nem csak a díjazott pályaművek szerepelnének. Kéri a képviselőket, nézzék meg a terveket, sok jó gondolat van a pályamunkákban. A pályázati anyagok megtekinthetők, illetve letölthetők a oldalról. Elmondja még, hogy a kerületet érintő másik nagy feladat az értékvédelmi rendelet előkészítése. Perczel Anna, aki a rendelet háttéranyagát készíti elő, 600 értékvédelemre ajánlható épületet választott ki. Az ingatlanok használói, tulajdonosai értesítést, adatlapot kapnak arról, hogy az épületük szerepel-e a kerületi értékek között. Várják a tulajdonosok, használók visszajelzéseit. László Tamás: Megköszöni a tájékoztatást. A tervpályázat nagyon komoly szakmai figyelmet kapott az építészszakma körében. A pályázat megmutatta, hogy a 65 értékelt tervből legalább 50-et meg lehetett volna venni. Az újabb tervpályázatot szeptember folyamán tervezik kitűzni a Rákospalotai Városközpont kialakítására. A pályázat címe: A vasúttól a sportcélú városközpontig.

3 3 Ismerteti a javasolt napirendet. Az önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendelet módosítására készült előterjesztést nem javasolja napirendre venni. Jogszabályváltozás miatt módosítani kell az előterjesztést. Az állattartásról szóló önkormányzati rendeletet szintén nem javasolja napirendre tűzni. Javasolja, hogy a most kiosztott anyagot a képviselők tekintsék munkaanyagnak. Sok olyan észrevétel érkezett a tervezettel kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy további egyeztetésekre van szükség. Elsőként a Jézus Szíve Alapítvány polgármesteri keret terhére történő támogatásáról szóló, sürgősséggel beterjesztett anyagot javasolja napirendre venni. Javasolja, a GMK sürgősséggel beterjesztett alapító okiratának módosítását az SZMSZ jóváhagyását követően tárgyalja meg a képviselő-testület. Az újpalotai kiserdőben kialakult állapot rendezéséről szóló előterjesztést követően javasolja megtárgyalni a Rákosmenti Mezei Őrszolgálathoz való csatlakozásról készült anyagot. A napirend tárgyalásán jelen lesz a Pilisi Parkerdő Gazdaság képviselője, és a Mezei Őrszolgálat vezetője. Sürgősséggel javasolja napirendre venni a Zsókavár utcai akcióterület közterületi és zöldfelületi tervezési program kiegészítői tervezői feladatairól szóló előterjesztést, a Palota Holding Zrt. alapító okiratának módosítását, valamint a volt Észak-Pesti Kórház területére betelepíthető, a XV. kerületiek érdekeit szolgáló, egészségügyi és szociális intézményekről szóló előterjesztést. Kéri a javasolt napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. következnek. Vizér Klára: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások Donga Árpádné: A Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a /2011. számú előterjesztésben szereplő fellebbezést helyben hagyta, ezért az előterjesztést visszavonja. László Tamás: Először a sürgősséggel beterjesztett előterjesztések napirendre vételéről, majd a napirend elfogadásáról kér szavazást. 478/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, sürgősséggel napirendre tűzi a - a Palota Holding Ingatan- és Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására - a Zsókavár pályázat Zsókavár utcai akcióterület közterületi és zöldfelületi tervezési program kiegészítő tervezői feladatairól - a Jézus Szíve Alapítvány polgármesteri keret terhére történő támogatásáról - a XV. kerület volt Észak-Pesti Kórház területre (Őrjárat u szám alatti ingatlanra) betelepíthető, a XV. kerületiek érdekét szolgáló egészségügyi és szociális intézményekről és a betelepítés várható költségeiről - Gazdasági Működtetési Központ alapító okirat módosítása tárgyú előterjesztéseket. (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 3 tartózkodás) 479/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja az előterjesztett napirendi javaslatot. (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

4 4 Elfogadott napirend Interpelláció - Közbiztonság (Ikt.sz: /2011. sz. anyag, mely később kerül kiosztásra) Előadó: Major Sándor képviselő Válasz interpellációra (Ikt.sz: /a/2011.sz. anyag) Előadó: László Tamás polgármester 1. Előterjesztés a Jézus Szíve Alapítvány polgármesteri keretből történő támogatásáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 2. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV.7.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) R Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester R Előadó: Vizér Klára alpolgármester 4. Előterjesztés a gyermekek HPV elleni védőoltás költségének átvállalásáról szóló 31/2009. (XII.04.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester R Előadó: Vizér Klára alpolgármester 5. Előterjesztés a 2011/2012. nevelési-oktatási év előkészítéséről (Ikt.sz: /2011., /a/2011, /b/2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester 6. Előterjesztés a Gazdasági és Működtetési Központ vezetői pályázatáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 7. Előterjesztés a GMK és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló keret-megállapodás tervezetének, valamint a GMK Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 8. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ Alapító Okiratának módosításáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 9. Önálló képviselői indítvány a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány támogatására (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: Dr. Balázs Zoltán képviselő

5 5 10. Előterjesztés az újpalotai kiserdőben kialakult állapot rendezésére (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 11. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének I. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2011., /a/2011., /b/2011., /c/2011. sz. anyag) R Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 12. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete II. féléves munkatervére (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 13. Előterjesztés a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége megalakításának egyes kérdéseiről (IIkt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 14. Előterjesztés a Rákosmenti Mezei Őrszolgálathoz való csatlakozásról (Ikt.sz: /2011., /a/2011., /b/2011. sz.anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 15. Előterjesztés a 256/2008. (IV.30.) sz. határozat felülvizsgálatára (Dréher János: Vársziget c. alkotásának megvalósítása és helykijelölése) (Ikt.sz: /2011. sz.. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester 16. Előterjesztés Budapest Főváros Kerületi Küldöttek Kollégiuma XV. kerületi tagjának megbízásáról ( Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 17. Előterjesztés a prostitúció kezeléséről a kerületben (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester 18. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft-vel kötött szerződések jóváhagyásáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester 19. Előterjesztés számítógép térítésmentes tulajdonba adásáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 20. Előterjesztés az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia, Kozák tér, a Zsókavár utcai parkoló, valamint a Bácska utca világításának térítésmentes átadásáról, kezelésbe adásáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

6 6 21. Előterjesztés alapítványok pályázaton elnyert támogatásának átutalásáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester 22. Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására (Ikt.sz /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 23. Előterjesztés a Zsókavár pályázat Zsókavár utcai akcióterület közterületi és zöldfelületi tervezési program kiegészítő tervezői feladatairól (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: dr. Novák Ágnes alpolgármester 24. Előterjesztés a XV. kerület volt Észak-Pesti Kórház területére (Őrjárat u szám alatti ingatlanra) betelepíthető, a XV. kerületiek érdekét szolgáló egészségügyi és szociális intézményekről és a betelepítés várható költségeiről (Ikt.sz /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó! 25. Előterjesztés Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem díj adományozására (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester 26. Előterjesztés átmeneti segély kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz /2011. sz. anyag) (Hiv.sz.: 51520/6/2011) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Donga Árpádné bizottsági elnök 27. Előterjesztés átmeneti segély kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz /2011. sz. anyag) (Hiv.sz.: 54527/2/2011) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 28. Előterjesztés lakásfenntartási támogatást elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz /2011. sz. anyag) (Hiv.sz.: 2409/2/2011) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 29. Előterjesztés lakásfenntartási támogatást elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz /2011. sz. anyag) (Hiv.sz.: 55024/2011) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7 7 Egyebek: - Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott határozatok helyzetéről (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) - Tájékoztató a XV. kerület újpalotai lakótelep Fő terének környezetalakítására (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) 1. Előterjesztés a Jézus Szíve Alapítvány polgármesteri keret terhére történő támogatásáról (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Vizér Klára: Kéri polgármester urat, ismertesse az előterjesztést. László Tamás: A polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatban elmondja, hogy Takács Mária sokszoros súlyemelő bajnok részt vett a senior Európa Bajnokságon, a kiutazásához adtak 130 ezer forint támogatást, a kerületi díszpolgári címhez adott tárgyjutalom keretét egészítették ki 50 ezer forinttal, valamint támogatták 100 ezer forinttal Rákóczi Szövetségen keresztül a határon túl élő diákokat. Jelen előterjesztésben javasolja a Jézus Szíve Alapítvány támogatását. A MÁV telepi katolikus templom keretében működő Lumen Cristi gospel együttes világhírű amatőr kórus októberére meghívást kaptak egy nemzetközi kórusversenyre. A kiutazáshoz javasol euró, és az ottani tartózkodáshoz ezer forint támogatás biztosítását. Kéri a képviselőket, támogassák az előterjesztett kérést. Vizér Klára: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér az előterjesztett határozati javaslatról. 480/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés működési céltartalékai között a polgármester célkerete címmel elkülönített eft előirányzat terhére támogatást nyújt a Jézus Szíve Alapítvány részére, melynek keretében EUR és Ft átutalását engedélyezi a támogatási szerződésben foglalt rend szerint. Felelős : polgármester Határidő: október 1. (Jogszabályi hivatkozás: évi LXV. törvény 10. (1) bek. d) pont, 10/2011. (II.25.) ök. rendelet 7. (1) bek. 2.alpontja)) (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás) Németh Angéla: Major Sándor visszavonta az interpellációját? interpellációra. Vizér Klára: Elnézést kér Major Sándor képviselőtől, most kerül sor az

8 - Interpelláció - Közbiztonság (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Válasz interpellációra (Ikt.sz: /a/2011. sz. anyag) 8 Vizér Klára: Szót ad képviselő úrnak, hogy ismertesse interpellációját. Major Sándor: Közbiztonsággal kapcsolatosan keresték meg Nyírpalota utcai lakosok, és elpanaszolták sérelmeiket. Egy bizonyos társaság nap, mint nap zaklatja az ott lakókat hangoskodásukkal, magaviseletükkel, obszcén kijelentéseikkel, enyhén szólva nem a békés egymás mellett élés szabályait betartva viselkednek. A rendőrség tehetetlen, a polgárőrség vagy nem akar, vagy fél megjelenni, mert sok a cigány származású fiatal a bandában, ezért nem akar magának problémát, de ez így nem mehet tovább. Véget kell vetni a bandázásnak. Nyugalmat szeretnének végre az ott lakók, és nem megfenyegetve, félelemben élni. Kéri polgármester urat, hogy ennek a súlyos problémának a megoldásában nyújtson segítséget, mert ez az ellentét a későbbiekben csak eszkalálódni fog, és oda jutnak, mint a Gyöngyöspataiak. Végezetül felolvassa a lakók aláírásával hozzá eljuttatott levelet. Tisztelt Polgármester úr, Képviselő-testület! A Nyírpalota út társasház lakói az évek óta tartó állapotok megszüntetéséhez kérem segítségüket. Gondolom nem ismeretlen a problémánk, napi rendszerességgel a ház előtt fős, többségében cigányszármazású fiatalok bandáznak, hangoskodnak, kiabálnak. Zavarják a lakók nyugalmát. Ez már nem csak az esti órákban, hanem a kora délutáni órákban kezdődik. A lakók képtelenek elküldeni őket, akik megpróbálták, meg lettek fenyegetve még a szüleik által is. A ház előtti parkolóban napi rendszerességgel rongálják az autókat, összekarmolják, a tükröket letörik. A szemközti parkban, vagy a lépcsőházi átjáróba vizelnek. A ház mögött lévő játszótéren a játékokat folyamatosan megrongálják, és a gyerekek számára használhatatlanná teszik. A rendőrség tehetetlen, nem tudnak intézkedni, ha esetleg többszöri bejelentésre kijönnek, elzavarják őket, perceken belül visszajönnek. Több száz ember nyugalmát és életét keserítik meg. Ebben a házban túlnyomó többségében dolgozó és nyugdíja családok élnek, akik csendre és nyugalomra vágynak. A Kontyfa utcai rendőrőrs megszűnése óta nem látunk rendőrt a környéken. Hol a panelrendőrség? A kerületben több polgárőr szervezet is működik, ők a nem kevés anyagi támogatásért hol teljesítenek járőrszolgálatot? Utoljára dr. Tepliczky Miklós által vezetett Palotai Polgárőrség tagjait láttuk a környéken. Kérésünknek igazán anyagi vonzata nincs, annyit szeretnénk, hogy ismét élhetőbb lakókörnyezetünk legyen. A levelet 18 lakó írta alá. László Tamás: Az Önkormányzati törvény a közbiztonságról való gondoskodást az önkormányzat kötelező feladatai között sorolja fel. Ezen feladatok nagy részét a rendőrkapitányság látja el, ezért a levelet eljuttatta a XV. kerületi Rendőrkapitányságra. A kapitány úr válaszát eljuttatta képviselő úr részére. Tájékoztatásul elmondja, hogy minden eszközzel azon vannak, hogy javuljon a kerületben a közrend és közbiztonság július 1-jétől kezdi meg a tevékenységét a mezei őrszolgálat, majd sor kerül a kerületgazda szolgálat kialakítására is. A munkájukat összehangolják a közterületfelügyelet és a polgárőr szervezetek tevékenységével. Ezzel biztosítható a kerületben a 24 órás ellenőrzés. El kell azt is mondani, hogy minden törekvés ellenére, a válság hatására még hatványozottabban jelentkeznek a kerületben a közrenddel, a közbiztonsággal kapcsolatos problémák. Két ezzel a témával kapcsolatos előterjesztés is szerepel a mai ülés napirendjén. Ennek a problémának a kezelését kiemelt feladatnak tartják, a költségvetésből támogatást biztosítanak a rendvédelmi szerveknek a feladat ellátásához. Tájékozódnak arról, hogy a környező kerületek hogy birkóznak meg a hasonló jellegű problémákkal.

9 9 Bízik abban, hogy az önkormányzat anyagi áldozatvállalása meghozza a várt eredményt, és a meglévő valamint az új szervezetek munkájának összehangolása olyan jelzőrendszert alakít ki, ami nagyban segíti a rendőrséggel való együttműködést, és a polgárok számára is érezhető javulást hoz a közrend és közbiztonság területén. Kéri képviselő urat, fogadja el a választ. Major Sándor: A rendőrségnek már kellett volna a panasszal kapcsolatban intézkedni. A lakók azért írták a levelet, mert nincsenek megelégedve. Nem látja azt, hogy a jövőben hatékonyabb lehetne a rendőrségi intézkedés. Nem fogadja el a választ. elfogadásáról. Vizér Klára: Szavazást kér az interpellációra adott válasz 481/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a Közbiztonság című interpellációra adott írásos választ. (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 2. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV.7.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) R Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Herczeg Julianna aljegyző Vizér Klára: Kéri polgármester urat, ismertesse az előterjesztést. előterjesztéshez. Dr. Herczeg Julianna: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos Vizér Klára: A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének ad szót. Dr. Balázs Zoltán: A bizottság a rendelettervezetet megtárgyalásra javasolta a képviselő-testületnek. Az ülésen született módosító indítványok közül kettőt támogatott, egyet pedig nem támogatott a bizottság. Vizér Klára: Kérdések következnek. Tóth Imre: A rendeletmódosítás előkészítése során mely civilszervezettel, érdekvédelmi egyesülettel történt egyeztetés? Ha történt egyeztetés, milyen vélemények, javaslatok születtek? Vizér Klára: A kérdéseket lezárja, megadja a szót válaszadásra. Dr. Herczeg Julianna: A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolta, hogy a polgármester az engedélyezéshez a rendeletben felsoroltakon kívül kérje be a zenés, táncos szórakozóhelyek működéséhez szükséges engedélyeket. Ennek jogi akadálya van, mert ilyen engedély csak a tömegtartózkodási helyekhez kell. Ezt az OTÉK úgy határozza meg, hogy egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképesség esetén kell külön engedély. A kerületben ilyen helyiség csak a Késmárk utcában működő disco, aminek működtetése esetén nem kell a nyitva tartás meghosszabbítására engedélyt kérni.

10 10 A Pénzügyi és Jogi Bizottság másik javaslatát, mely egy korlátozás elhagyására vonatkozik, befogadásra javasolja. A kormányhivatal felülvizsgálta az önkormányzati rendeleteket és egyes esetekben kezdeményezte azok módosítását. Tóth Imre kérdésére elmondja, hogy nem történt egyeztetés a nyitva tartási időkkel kapcsolatban. A jelenlegi javaslat szerint csak két órával rövidülne meg a nyitvatartási idő. A nyitva tartással kapcsolatban érdekellentét van az üzemeltetők, illetve a lakosság érdekei között. Egyre több a közrend és közbiztonság sérelmére elkövetett cselekmény, ami az esetek többségében az alkoholfogyasztás eredménye. A korlátozás csak azokra az üzletekre vonatkozna, amelyek alkoholt árusítanak. Vizér Klára: Hozzászólások következnek. Tóth Imre: Tudomása szerint ilyen rendeletek esetében előírás, hogy egyeztetés történjen az érdekvédelmi szervezetekkel, ebben az esetben az Iparkamarával. Az eredeti rendeletben a óra közötti nyitva tartást szabályozták, majd azt módosította a képviselő-testület óra közötti időtartamra. Sok olyan üzlet van, amelyik árul alkoholt, azonban azzal a lakosságot nem zavarja. A nyitva tartás két órás csökkentése véleménye szerint a vállalkozóknak komoly bevételkiesést okozhat. Nem támogatja a rendelet módosítását. Major Sándor: Nem ért egyet a rendeletmódosítással, nem támogatja, hogy az üzleteket 22 órakor be kelljen zárni. A vállalkozóknak ez komoly bevételkiesést jelent. A kisüzletekben vásárolnak be azok az emberek, akik reggel 6 órára járnak dolgozni. Erre nem lesz lehetőség, ha csak 6 órakor nyithatnak ki. Ha az üzletek körül probléma van, azt a rendőrségnek kell megoldania. A rendőrségnek az a dolga, hogy a közrendet biztosítsa. A kisboltok nyitva tartásának korlátozásával a kerületben lévő multi cégeket támogatják. Aki akarja, megveszi a szeszes italt a Tesco-ban, és a lakótelepen fogyasztja el, zavarva a lakók nyugalmát. Dr. Novák Ágnes: Meglepte Major Sándor hozzászólásán, akinek az interpellációjában egy szeszes italt árusító kisbolt működéséről volt szó, ami megkeseríti a környezetében lakók életét. Azt támogatja, hogy vegyék komolyan a 22 órakor történő bezárást. Egy-egy ilyen kisbolt működése több száz ember nyugalmát zavarhatja az éjszakai órákban. Nem látja komoly indoknak, hogy a reggel 6 órára munkába járók csak ezekben a kisboltokban tudják megvenni a tejet, kenyeret. A panaszok nem arról szólnak, hogy valaki nem tudta megvenni reggel a tejet, a kiflit. A panaszokban azt kérik, hogy az elviselhetetlen randalírozásokat szüntessék meg. Kéri a képviselőket, támogassák a rendelet módosítását. Gyurcsánszky János: Egy évvel korábban azért döntöttek úgy, hogy 23 óra és 05 óra között legyenek zárva az üzletek, mert nem volt indokolt a 22 órakor történő bezárás. Nem érkeztek tömegesen panaszok az esti nyitva tartás miatt. Panaszok jellemzően lépcsőházak előtti nappali italozás, randalírozás miatt érkeztek. Valóban igény volt arra, hogy a korán munkába indulók a kisboltokban megvehessék a reggelijüket. Jó lett volna egyeztetni az üzletek nyitva tartása tekintetében az Iparkamarával. Úgy gondolja, hogy a rendeletmódosítás nagy felháborodást fog kelteni a kisvállalkozók körében. A rendelettervezet 2. -ában szerepel, hogy a polgármester engedélyezheti rendezvények megtartását. Figyelni kell arra, hogy ahol nincsenek meg a feltételek, ne lehessen fős rendezvényt tartani. Azzal javasolta a szakaszt kiegészíteni, hogy a polgármester az engedélyt csak valamennyi feltétel megléte esetén adhassa ki. Másik javaslata az volt, az üzletek zárva tartását óra között állapítsák meg.

11 11 Szilvágyi László: Az este 22 órai zárással egyetért. A mai ülésen láttak filmet a hazai termékek támogatásáról. Ezzel szemben a rendelet megalkotásával a Tesco-ba küldik a vásárlókat, ahol nem jellemző a magyar termékek árusítása. Egyetért azzal, hogy egyeztetni kellett volna a kerületi iparkamarával. A rendelet mellékletében szerepelnek azok, akik nem esnek a rendelkezés hatálya alá. A kivételezettek között szerepel az Ázsia Center, a Pólus Center és az M3-as út melletti kereskedelmi övezet. Major Sándor: Az interpellációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrség nem áll a helyzet magaslatán. Arra panaszkodtak a lakók, hogy a lakóépület előtt bandáznak a fiatalok. A kerületben lévő nagyáruházak is árulnak szeszes italt, ezért nem ért egyet a rendelet módosításával, ami a helyi kisvállalkozókat sújtja. Tóth Imre: Az üzleteknek a rendelet szerint 22 órakor be kell zárnia. Ha valaki órakor vesz az üzletben szeszes italt, és azt a parkban megissza, akkor mi történik? A rendelet módosításával csak azt érik el, hogy sérülnek a vállalkozók érdekei, aki eddig szeszesitalt vett, most is megveszi, legfeljebb egy órával korábban. Nem a nyitvatartási idő korlátozása a megoldás, az ellenőrzést kell szigorítani. Dr. Balázs Zoltán: A Tesco-ra nem kell hivatkozni, mert a kisboltok zöme is ott szerzi be az árukészletét. A kérdés az, hogy milyen lakótelepet szeretnének. Ha a fejlett országokat nézik meg, láthatják, hogy nem jellemzőek az éjszaka nyitva tartó üzletek, nem jellemző a közterületen történő italfogyasztás. Egyetért azzal, hogy a nyitvatartási idő korlátozásával nem oldódik meg minden probléma, de lehet ebbe az irányba lépni. Azt is meg kell gondolni, ha nem változtatnak a rendeleten, kinek az érdekei sérülnek. Vizér Klára: Lowescher Vilmos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XV. kerületi Szervezetének elnöke szeretne hozzászólni a napirendhez. A képviselők döntését kéri. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 3 percben szót ad Lowescher Vilmosnak a BKIK XV. kerületi Szervezete képviselőjének. (Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú) Lowescher Vilmos: A kiskereskedőn, a kisvállalkozón nem lehet számon kérni egy törvényt. A törvény úgy rendelkezik, hogy tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani. Ezt a rendelkezést be kellene tudni tartatni. A vállalkozó nem sért törvényt azzal, hogy lezárt üvegben árusít italt. Természetesen meg kell oldani a problémát, mert valamilyen szinten mindkét félnek van igazsága. Jó lenne, ha a lakótelepeken, illetve az egész kerületben kevesebb randalírozó lenne az utcákon. A másik szempont, hogy minél kisebb mértékben sérüljön a kiskereskedők, kisvállalkozók érdeke. Az Alkotmánybíróság 282/2007. számú határozatában lehetőséget ad a képviselő-testületnek arra, hogy mérlegeljen. Amelyik üzletre sok panasz érkezik, azt be kell zárni. Mérlegelni kell azt, hogy milyen vállalkozásra adnak engedélyt, figyelni kell arra, hogy egy lakótömbben ne legyen három ún. kisbolt. Nem rég polgármester úr mondta, jó lenne, ha a kerületben újra nyílnának üzletek, amelyek a szórakozást biztosítanák. Rákospalotán megbüntette a rendőr a söröző tulajdonosát, mert órakor még bent tartózkodtak a törzsvendégek a helyiségben. Ismételten elmondja, hogy a megfelelő mérlegelés lenne a fontos.

12 12 hozzászólásra. Vizér Klára: Szót ad dr. Pintér Gábor képviselőnek ügyrendi Dr. Pintér Gábor: A rendelet módosítása széles körű egyeztetést igényel. Nem csak az Iparkamarával, hanem az érintettekkel is egyeztetni kell, meg kell hallgatni a véleményeket, javaslatokat. A kormányhivatal felhívása május 16-án érkezett, a 60 napos határidőbe még belefér, hogy a július 13-i ülésen döntsenek a rendelet megalkotásáról. A jelenlegi előterjesztést tekintsék vitaanyagnak. Vizér Klára: Szavazást kér az ügyrendi javaslatról. 482/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elhalasztja az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV.7.) ök. rendelet módosítására készült előterjesztés tárgyalását, és a döntést a július 13-i rendkívüli ülésén hozza meg. (Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú) Vizér Klára: A képviselő-testület döntésének megfelelően a július 13-i ülésen ismételten tárgyalnak a rendeletmódosításról. Megérkezett az ülésre a Pilisi Parkerdőgazdaság képviselője, ezért következő napirendként az újpalotai kiserdőben kialakult állapot rendezésére készült előterjesztést, majd a Rákosmenti Mezei Őrszolgálathoz való csatlakozást tárgyalják meg. Ezt a kérést már a napirend elfogadása során jelezte polgármester úr. 3. Előterjesztés az újpalotai kiserdőben kialakult állapot rendezésére (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Vizér Klára: Kéri polgármester urat, ismertesse az előterjesztést. László Tamás: Köszönti a Pilisi Parkerdő Zrt. részéről megjelent Szabó Péter erdőgondnokot. Ahogy a kilakoltatások kapcsán egy asztalhoz ültették azokat, akik a megoldást elősegíthetik, ezt tették a Pilisi Parkerdőgazdaság kezelésében lévő újpalotai kiserdővel kapcsolatos helyzet megoldása érdekében is. Az erdőterületen a hajléktalanok már kisebb települést építettek ki. Együtt tárgyaltak a Pilisi Parkerdőgazdaság képviselői, a Családsegítő Szolgálat, a Szociális és Egészségügyi Iroda munkatársai és a Máltai Szeretetszolgálat képviselői és a XV. kerület vezetői. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak nagy tapasztalatai vannak a hajléktalanok kérdésének megoldásában. A megbeszélések alapján készült az előterjesztés, ami hatékony megoldást vázol fel a kiserdőben élő hajléktalanok más területen történő lakhatásának megoldására. Vizér Klára: A bizottsági elnököknek ad szót. Dr. Balázs Zoltán: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását.

13 13 Dr. Balogh András: A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Értékés Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Donga Árpádné: A Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Vizér Klára: Kérdések következnek. Király Csaba: Mi indokolja, hogy az 5 millió forintot nem közvetlenül a Családsegítő Szolgálatnak adják, miért kell közbeiktatni a Máltai Szeretetszolgálatot? Szilvágyi László: Nemrég polgármester úr, mint országgyűlési képviselő, aláírt egy indítványt, mely arról szólt, hogy a közterületi hajléktalanokat 150 ezer forintra lehessen büntetni, ha nem tudják megfizetni, akkor börtönbe lehet csukni őket. Az előterjesztésből az derül ki, hogy a Máltai Szeretetszolgálatot takarító menedzsernek kérik fel a feladat megoldásához. A cél, hogy a kiserdőt visszakapja a lakosság, érthető és támogatható. Egy bizonyos összegért a Máltai Szeretetszolgálat megoldja a most a kiserdőben élő hajléktalanok problémáját, de mi történik azt követően? Milyen koncepcióban gondolkodik a jövőre nézve a kerület vezetése? Vizér Klára: A kérdéseket lezárja, megadja a szót az előterjesztőnek. László Tamás: A hivatal viszonylag hosszadalmas ügyintézéssel dolgozik, ami nem illeszkedik a hajléktalanok életritmusához. A Máltai Szeretetszolgálat olyan módszerekkel dolgozik, amelyekkel ezen a téren azonnali eredményeket lehet elérni. A Máltai Szeretetszolgálatnak nem a takarítás a feladata. Ezen a téren mélyebbre ható ismeretekkel rendelkeznek, mint a Családsegítő Szolgálat. A Családsegítő Szolgálatnak nem a szükségállapotok felszámolása, hanem elsősorban a megelőzés a feladata. A rapid döntéseket a Családsegítő Szolgálat és a Máltai Szeretetszolgálat közösen hozza meg, ami során megfelelő, hosszú távon fenntartható megoldásokat tudnak találni. Ezért ültetik le egy asztalhoz mindazokat, akik a kérdésben valamilyen módon segíteni tudják a megoldást. Az igazi megoldás az lenne, ha a lakosság venné ismét birtokba a kiserdőt, és használná jóléti erdőként. Vizér Klára: Hozzászólások következnek. Király Csaba: Részben egyetért a polgármester által elmondottakkal, azonban úgy gondolja, hogy a Családsegítő Szolgálat nagyobb helyismerettel rendelkezik, és van olyan felkészült, hogy megoldja a feladatot. Nem tartja szükségesnek a pénz körbefuttatását. Ismeretes mindenki előtt, hogy a főpolgármester azt ígérte, megszabadítja Budapestet a hajléktalanoktól. Az első lépésben megtörtént a hajléktalanok kitelepítése az aluljárókból, azok egy része jött a kiserdőbe, másik részük ment a budai hegyekbe. A Fővárosi Önkormányzat felmondta a szerződéseket a hajléktalanokat gondozó szervezetekkel, és még nem kötöttek új szerződéseket. Úgy gondolja, előreszaladnak a kérdésben, nem várják meg a fővárosi intézkedéseket. Azzal mindenki egyetért, hogy a kiserdőt vissza kell adni a kerületben élőknek, de a megoldással meg kellene várni a fővárosi koncepciót.

14 14 Vizér Klára: A Családsegítő Szolgálat vezetőjének ad szót. Gráczer Irma: Részt vett az egyeztető megbeszéléseken, ahol kérdésként merült fel, hogy a felhasználható pénzeszköz elhelyezése hol, milyen módon indokolt. A pályázati pénzek felhasználásával kapcsolatos korábbi tapasztalataik azt mutatják, hogy nehéz jól, hatékonyan felhasználni olyan esetekben ezeket a pénzeszközöket, amikor gyorsan kell dönteni, például ha egy hajléktalant elköltöztetnének vidékre, de nincs pénze útiköltségre. Ebben az eseten a költségvetési intézményekben kötelező elszámolási rend nehézzé teszi az útiköltség kifizetését. Ha a felhasználható pénz szoros elszámolással a Máltai Szeretetszolgálathoz kerül, gyorsabb ügyintézés válik lehetővé. Donga Árpádné: A Családsegítő Szolgálat példaértékű munkát végez a hajléktalanok és minden egyéb rászoruló ügyének intézésében. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az 5 millió forintot milyen ütemezésben használhatják fel a kiserdőben élő hajléktalanok problémájának megoldása érdekében. Tóth Imre: Támogatja az előterjesztést, úgy gondolja, minden olyan kezdeményezést támogatni kell, ami a hajléktalan kérdés megoldását célozza. Az üzletek nyitva tartásáról szóló napirend vitájában is elhangzott, hogy a lakótelepi üzletek környezetében a későig nyitva tartó üzletek zavarják a lakók nyugalmát. Azt is el kell azonban mondani, hogy a főpolgármester intézkedéseinek hatására szorultak ki a hajléktalanok a peremkerületekre. Úgy gondolja, hogy polgármester úr, a többi peremkerületi polgármesterrel együtt ezt szóvá tette. A lakótelepeken nagy problémát és kezelendő jelenséget jelent a hajléktalanok megjelenése. Egyoldalú megoldás, hogy törvényi eszközökkel, egyenruhás segítséggel elűzik a hajléktalanokat a főváros aluljáróiból, egyéb frekventált helyről, és azok kimennek a külterületekre. Úgy gondolja, hogy alpolgármester asszony postaládájába azzal kapcsolatban is vannak panaszos levelek, hogy mennyire elszaporodtak Újpalotán a hajléktalanok. Vizér Klára: Mindenki egyetért abban, hogy a hajléktalanok kérdésére megoldást kell találni. Tóth Imre képviselő ostorozta azt a főpolgármesteri intézkedést, hogy a főváros aluljáróiból kitiltották a hajléktalanokat. Ezt a megoldást nem ellenzi. Nem értett egyet azzal a főpolgármesterrel, aki hosszú ideig vezette a Fővárost, és akinek az volt a véleménye a közterületeken lakó hajléktalanokról, hogy mindenkinek joga van ott lakni, ahol akar. Ez véleménye szerint elhibázott politikai hozzáállás volt. Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik a hajléktalanok ügyével foglalkoznak. László Tamás: A hajléktalanok elűzése valóban nem megoldás, ezért keresték meg a Máltai Szeretetszolgálatot, akiknek a módszereiben a fenntarthatóság alapvető szempont. Nekik számtalan megoldás van a birtokukban az elhelyezésre, a visszajuttatásra az eredeti lakókörnyezetbe, munkához segítésre. Sokrétűbb lehetőséggel rendelkezik egy ilyen mozgékony szervezet, mint a kerületi Családsegítő Szolgálat. Ebben az esetben az állam és a civil szervezetek szerepvállalásának kérdéséről van szó. Sok olyan feladat van, amit az önkormányzat kevésbé hatékonyan tud megoldani, mint egy, a feladatra szakosodott civil szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat eddigi eredményei a biztosíték arra, hogy hatékony, megbízható munkát végeznek. A főpolgármester és polgármesterek közötti találkozón hangsúlyosan felvetette azt, hogy ez a probléma a belső kerületekből a peremkerületekhez került.

15 15 Főpolgármester úr intenzíven vette kézbe ezt az ügyet, szintén a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A végső megoldás az lesz, ha a kiserdő visszanyeri eredeti funkcióját, azok veszik birtokba, akiké a terület. Megkéri Szabó Péter urat mutassa be a Pilisi Parkerdőgazdaság programját. Szabó Péter: A XV. kerületben a Pilisi Parkerdőgazdaság mintegy 50 hektár erdőt kezel. Budapesten és az agglomerációban 6000 hektár erdőterület van a kezelésükben. A kiserdőben rengeteg lehetőség rejlik, szép jövő áll az itt lakó emberek előtt. Sok fantáziával, kitartással szép erdőt adhatnak át a lakóknak. A Pilisi Parkerdőgazdaságnak volt már hasonló programja, amit a Máltai Szeretetszolgálattal együtt hajtottak végre. Az a feladat, hogy minden egyes emberre személyre szabott megoldást találjanak, akkor nem jönnek vissza a hajléktalanok. Amennyiben megvalósul a program, nem szabad megengedni, hogy a hajléktalanok visszajöjjenek. Ezt folyamatos felügyelettel, a budapesti erdészet és a mezőőri szolgálat közös munkájával érhetik el. Amennyiben, remélhetőleg az év második felére, egy hajléktalanoktól mentes, élhető erdőt kapnak vissza, akkor a kisfilmen látható rehabilitált erdőt kapnak, ás a IX. kerületihez hasonló programot tudnak végrehajtani. A program végrehajtásához a kerületben működő nagyobb cégeket is be lehet vonni. A IX. kerületben 19 állomású tornapályát valósítottak meg, amit nagyon sokan használnak. A XV. kerületben ma nagyon kevés ember mer egyedül sétálni az erdőben. Ha a megállapodás létrejön, akkor a mezőőri szolgálattal közösen kell a kiserdőben a felügyeletet ellátni. László Tamás: A Pilisi Parkerdő Zrt. vezetője, Boda Péter erdészetvezető levélben írta meg, hogy évben 1 millió forint erejéig vállalnak részt a XV. kerület területén található hajléktalantelepek és szemétlerakó helyek felszámolásában. Megköszönik a segítséget. Vizér Klára: Először az 1. és 4. számú határozati javaslatokról, majd a 2. és 3. számú határozati javaslatokról kér szavazást. 483/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért az Ikt.sz: /2011. sz. előterjesztésben foglalt intézkedésekkel az újpalotai kiserdő kiürítésével kapcsolatban, felkéri a polgármestert, hogy a megvalósulás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a megvalósításban résztvevőkkel egyeztessen. Határidő: június 29. (határozat meghozatalára) folyamatos (megvalósítás) (Jogszabályi hivatkozás: évi LXV. törvény 1. (1) bek.) (Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

16 16 484/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot és folytasson egyeztető tárgyalást arra vonatkozóan, hogy a felajánlott 1 millió Ft-ot készpénzben vagy természetben biztosítja a XV. kerületi erdőterületeken található hajléktalan telepek és szemét lerakóhelyek felszámolásához a Pilisi Parkerdő Zrt. Határidő: július 18. (Jogszabályi hivatkozás: évi LXV. törvény 1. (1) bek.) (Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 485/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy az 5 millió forintot az általános tartalék terhére terveztesse be az I. sz. költségvetési módosításba. Határidő: június 29. (Jogszabályi hivatkozás: évi LXV. törvény 1. (1) bek.) (Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 486/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott pénzeszközként 5 millió forintot biztosít az újpalotai kiserdőben lakó hajléktalanok kiköltöztetésére. Az összeg az alábbiak szerint kerül átutalásra: június 30-ig 2 millió Ft, július 30-ig 1,5 millió Ft, augusztus 30-ig 1,5 millió Ft. Az összegek csak az Újpalotai Családsegítő Szolgálattal egyeztetve kerülhetnek felhasználásra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az átadott 5 millió Ft-tal szeptember 30-ig köteles elszámolni, részletes pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csatolásával. Határidő: június 29. (határozat meghozatalára) a határozatban megjelölt összegek átutalása a határozatban foglaltak szerint, szeptember 30. (pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló bekérésére) (Jogszabályi hivatkozás: évi LXV. törvény 1. (1) bek.) (Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 4. Előterjesztés a Rákosmenti Mezei Őrszolgálathoz való csatlakozásról (Ikt.sz: /2011.sz.anyag) Vizér Klára: Kéri polgármester urat, ismertesse az előterjesztést. László Tamás: Köszönti Oláh Csabát, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetőjét. A mezei őrszolgálat keretében kerületek közötti összefogás körvonalazódik. Azok a kerületek fognak össze, akik hasonló gondokkal küzdenek.

17 17 Az összefogás célja, hogy a külterületeket ellenőrizni tudják. Ez egyik eleme a kerület egészére kiterjedő, 24 órás ellenőrzési rendszernek. Ebben a munkában Oláh Csabának komoly gyakorlata van, meglévő szervezetet vezet. Vizér Klára: A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, szót ad a bizottság elnökének. Dr. Balázs Zoltán: A bizottság több határozatot fogadott el. A pénz átutalásával kapcsolatos bizottsági döntéssel kapcsolatban egyeztetett pénzügyi irodavezető asszonnyal, ezért kéri, hogy arról a bizottsági határozatról ne döntsön a testület. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy évben ne vessen ki a képviselőtestület mezőőri járulékot, de kérje fel a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a járulék kivetésének feltételeit. következnek. Vizér Klára: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások Dr. Balázs Zoltán: A bizottság a vitában azt az álláspontot fogadta el, hogy a viszonyokat ismerve, nem lehet elvárni sem a polgármestertől, sem a hivataltól, hogy néhány hónapon belül komoly hozzájárulásokat szedjen be a nagyrészt még ismeretlen tulajdonosoktól. Jelenleg az sem ismeretes, hogy milyen költségekkel járna a járulék beszedésére vonatkozó rendelkezés végrehajtása. Ezért azt kérte a bizottság, hogy a polgármester a hivatallal vizsgáltassa meg a lehetőségeket. Az lenne a méltányos a közösséggel szemben, hogy a külterületek tulajdonosai járuljanak hozzá a földjeik védelméhez. Major Sándor: Az ig terjedő időszakban működött mezőőri szolgálat, amit a XV. kerületi Önkormányzat egymaga tartott fenn. A mostani tervek szerint több kerület fog össze, és végzi el ezt a szolgálatot. Támogatja, hogy a kerület társuljon a Rákosmenti Mezei Őrszolgálathoz, mert nagyon sok a lopás a földeken. Ezen túlmenően a legnagyobb problémát az illegális szemétlerakás jelenti. Ennek megakadályozásában is nagy szerepet vállalhat a mezőőri szolgálat, tettenérés esetén pénzbírsággal sújthatják a szemetelőket. Kérdése, hogy a beszedett pénzbírságot melyik kerület szedi be? László Tamás: Tárgyaltak az Iparkamara elnökével, akinek vannak földterületei a határban. Sok megfontolandó tanácsot adott. Ez a munka most indul újra a kerületben. A mezei őrszolgálat segítségével élő kapcsolatot kell kiépíteni a földtulajdonosokkal, akiket be kell vonni valamilyen formában ebbe a tevékenységbe, mivel alapvető érdekük, hogy a tulajdonukat rendeltetésszerűen tudják használni. A kezdeti tapasztalatokat felhasználják a működés fejlesztésébe. Úgy gondolja, hogy a kerületek közötti együttműködéssel hatékonyabban lehet a feladatot megoldani. Megadja a szót Oláh Csaba úrnak, a Mezei Őrszolgálat vezetőjének. Oláh Csaba: A mezőőrök nem büntethetnek, nem szabhatnak ki helyszíni bírságot. Tettenérés esetén igazoltathatnak, visszatarthatják az eszközöket, értesítik a rendőröket. Valamennyi kerület rendőrségével nagyon jó a kapcsolatuk, remélhetőleg így lesz ez a XV. kerület esetében is. A Pilisi Parkerdőgazdaság vezetőjével, dr. Boda Zoltánnal két-három hete folytatják az egyeztetéseket az együttműködési megállapodással kapcsolatban.

18 18 Az együttműködési megállapodás azt célozza, hogy segítsék egymás munkáját. Tudomása szerint az erdőgazdaságnak kevés az erdésze, ezért igyekeznek az ő munkájukat is segíteni. A hajléktalankérdésben az öt kerület közül a XV. kerület van véleménye szerint a legjobb helyzetben. Kőbányán család lakik a néhány hektár területű kiserdőben. Amiben tudnak segítenek. Ez abból is áll, hogy tettenérés esetén elveszik a motoros fűrészeket, a nagyobb baltákat. Folyamatosan igazoltatják a hajléktalanokat, mivel az erdőben keletkező szemét jelentős részét ők termelik. A hozzájuk csatlakozott önkormányzatok területén minden évben szerveznek Szemétszüret akciókat. Ennek keretében a lakosság bevonásával szedik össze a szemetet. Ezeknek az akcióknak a szemét összeszedése mellett prevenciós feladata is van. A lakosság szembesül azzal, hogy milyen szemetes a környezet. Általános iskoláknak szerveznek környezetvédelmi vetélkedőket, kihelyezett biológia órákat. Ezt a korosztályt még lehet nevelni arra, hogy ne dobja el a szemetet, védje a környezetét. A XVI. és a XVII. kerületben részt vesznek tanösvény létrehozásában. Amennyiben a XV. kerületi kiserdőt megtisztítják, itt is vállalják a tanösvény létrehozását, karbantartását. László Tamás: Megköszöni intézményvezető úr tájékoztatását. Köszönti Galambos Ferenc rendőrkapitányt. Az eddigi ülésen három olyan napirend is elhangzott, ami érinti az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát. A rendőrség részt vesz a hajléktalanok ügyének megoldásában, illetve a mezei őrszolgálathoz való csatlakozásnál is együttműködnek. Szót ad a rendőrkapitánynak. Galambos Ferenc: Dr. Boda Zoltán igazgató úrral közösen járták be a kiserdőt. Idáig a hajléktalanokkal kapcsolatban még nem érkezett hozzájuk feljelentés, de sok előállítás történt. A hajléktalanokkal szemben csak szabálysértési eljárást tudnak kezdeményezni. Ha a kiköltöztetésükkel kapcsolatban szükséges, segíteni fognak. A hatékonyabb intézkedéseket az is gátolja, hogy évek óta nem rendelkeznek terepjáróval, a rendelkezésükre álló gépkocsikkal nem tudnak kimenni a külső területekre. László Tamás: A július 1-jével kezdődő hajléktalan üggyel, a mezőőr szolgálattal, a kerületgazda szolgálattal kapcsolatosan szoros egyeztetéseket terveznek a rendőrséggel. Kérni fogja a testület döntését arról, hogy tekintettel kapitány úr jelenlétére vegyék előre a prostitúcióval kapcsolatos előterjesztés megtárgyalását. Vizér Klára: Először az előterjesztés szerinti 1. és 2. sz. határozati javaslatról, majd a PJB 382/2011. (VI. 27.) számú határozatának megerősítéséről kér szavazást. 487/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodását a /2011. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidő: június 29. (elfogadásra) a társulás elnöke által meghatározott időpont (aláírásra) (Jogszabályi hivatkozás: évi CLIX. törvény, 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet, évi CXXXV. törvény, évi LXV. törvény 10. (1) bek. e) pontja) (Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

19 19 488/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évben a társulási megállapodás aláírását követő 30 napon belül 9 millió Ft-ot, azaz Kilencmillió forintot biztosít a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére. Ez az összeg tartalmazza a feladat ellátásához szükséges terepjáró beszerzésének pénzügyi fedezetet is. Határidő: az aláírást követő 30. nap (Jogszabályi hivatkozás: évi CLIX. törvény, 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet, évi CXXXV. törvény, évi LXV. törvény 10. (1) bek. e) pontja) (Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú) 489/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évben a termőföldek őrzéséért nem kíván a földtulajdonosok/földhasználók részére mezőőri járulékot megállapítani, kivetni. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a mezőőri járulék kivetésének feltételeit (járulék összege, tulajdonosi szerkezet, költség-, haszonelemzés), és a járulék kivetésére vonatkozó javaslatot az év folyamán terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: június 29. (elfogadásra) II. félév (Jogszabályi hivatkozás: évi CLIX. törvény, 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet, évi CXXXV. törvény, évi LXV. törvény 10. (1) bek. e) pontja) (Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) (Megerősítve a PJB 382/2011. (VI. 27.) sz. határozata) Vizér Klára: Szavazást kér arról, hogy következő napirendként a prostitúció kezeléséről a kerületben tárgyú előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület. 490/2011. (VI. 29.) ök. számú h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő napirendként a prostitúció kezeléséről a kerületben tárgyú előterjesztést tárgyalja meg. (Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú) 5. Előterjesztés a prostitúció kezeléséről a kerületben (Ikt.sz: /2011. sz. anyag) László Tamás: Kevés eszköz áll rendelkezésre a probléma megoldásához. Az Origo Filmstúdió szorította ki az örömlányokat a Dunakeszi útra, az önkormányzat hasonló megoldást kezdeményez. Sok megoldást végignéztek, milyen módszerekkel járhatnak el az ügyben. Találkoztak joghézaggal, nemzetközi szerződésekkel, értelmetlenségekkel. A táblák elhelyezésével végeredményben a rendőrségnek adják meg a lehetőséget arra, hogy fel tudjon lépni a prostituáltakkal szemben.

20 20 Az előterjesztés arról szól, hogy táblákat helyeznek el a Dunakeszi úton, melyekkel elérik azt, hogy a rendőrség jogszerűen lépjen fel a prostituáltakkal szemben. A helyzet kulcsa azonban a Fővárosnál van. Ha a táblák nem nyújtanak megoldást, tovább fognak lépni az ügyben. Szóba került egy kezdeményezés, mely szerint építsenek ki kordont a Dunakeszi út mentén. A fém korlát kiépítése millió forintba kerülne. Vizér Klára: A bizottsági elnököknek ad szót. Donga Árpádné: A Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Dr. Balázs Zoltán: A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen és 1 ellenszavazattal támogatta az előterjesztést. Dr. Balogh András: A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Értékés Környezetvédelmi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést. kapcsolatban. Vizér Klára: Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat a napirenddel Major Sándor: Az előterjesztésben szerepel, hogy balesetveszélyes helyzetek fordulnak elő. Milyen balesetek történtek a területen? Bitvai Nándor: Aggodalma van a táblákkal kapcsolatban. A prostituáltak nem fognak lemondani a munkájukból eredő pénzről. Fél attól, hogy ha kitiltják őket a külterületről, be fognak szivárogni a kertvárosba. Az örömlányokat a Dunakeszi útról egy raktárbázis szélére szállítják el. Ezzel kapcsolatban eddig nem érkezett panasz, hogy a lakók nyugalmát zavarná a tevékenység. A köztisztaságot azonban az örömlányok nem tartották szem előtt. Ha már nem lehet teljes egészében kitiltatni a prostituáltakat a kerületből, akkor legalább korlátozni kell a tevékenységüket. Dr. Novák Ágnes: Érthető, hogy nem lehet minden prostituált mellé egy rendőrt állítani, de anyaként és szülőként úgy gondolja, hogy ha kiskorúakat, vagy terhes anyákat lát a Dunakeszi úton ilyen módon tevékenykedni, akkor jogos a felháborodás különösen azok részéről, akik nap mint nap arra járnak. A helyzet odáig fajult, hogy mindenképpen lépni kell az ügyben. Sajnálja, hogy a normál rendőri eszközök nem hasznosíthatóak. Kéri rendőrkapitány urat, a terhes anyákra és a kiskorúkra tekintettel különösképpen lépjenek fel, hiszen a megszületendő gyermek eleve hátrányból indul. A városvezetés igyekszik a kerület érdekét képviselni. Kéri az előterjesztés támogatását. Bárdosi György: Sűrűn kap bejelentést a lakóktól, hiszen a körzetéről van szó. Az örömlányok beszivárognak a lakóterület közvetlen közelébe. A táblák kihelyezése nem fogja megszüntetni a jelenséget. Nem tudja, hogy a táblák a kül- és belterületre egyaránt vonatkoznak-e. Az előterjesztésben felsorolt utcák környéke olyan állapotban van, hogy nem megy arra senki szívesen, a lakókat pedig ellehetetleníti. Az előterjesztés csak az első lépés az ügyben.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 19-én 16.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2013. június 19-én 14.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2013. október 9-én 17.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2013. október 9-én 17. Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2013. október 9-én 17.00 órakor kezdődő K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á R Ó L Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2014. február 12-én 16.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. január 29-én 21.45 órakor kezdődő rendkívüli üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (14,15), Belán Beatrix (14,23), Jókay Attila (15,11)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (14,15), Belán Beatrix (14,23), Jókay Attila (15,11) JEGYZŐKÖNYV Készült a 2013. december 19-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09már30a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.márc.30-i üléséről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben