NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8."

Átírás

1 XXVII. évfolyam, 3. szám március Zongor Gábor interjú 11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: 100 Ft NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8. Boldogságban éljenek a hölgyek, lányok, asszonyok. Kívánunk nekik szeretettel gyönyörű szép NŐNAPOT. Miklosovits László Az oroszlános kapus ház a Pesti úton Riportunk a oldalon A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozata értelmében március 16. a magyar zászló és címer napja! A nemzeti kulturális örökségünket képező magyar zászló és címer megbecsüléseként tisztelettel megkérünk minden intézményt, szervezetet és egyben albertirsai lakost, hogy március 16. napjától kezdve ezt a napot ünnepeljük méltón és közösen.

2 2 Albertirsai Híradó március VÁROSHÁZA Tartalom Városháza oldal Tájékoztató oldal Közélet oldal Tájékoztató oldal Sport oldal Közérdekű információk oldal Havi naptár oldal Szelektív szigetek Az elmúlt évtizedek során óriási mértékben átalakuló életmódunk, s benne fogyasztási szokásaink, mind nagyobb feladatot rónak a hulladékgazdálkodást végzőkre. Ebből a fajta leckéből bőséges méretű jut a települési önkormányzatoknak. Teendőink korszerű, eredményes teljesítésének feltételeit nehéz megteremtenünk, aminek elsősorban anyagi okai vannak. A különböző típusú, anyagú hulladékok gyűjtése és elszállítása során kiemelkedő jelentősége van az ún. szelektivitásnak. Arról a módszerről beszélek, amelynek az a lényege, hogy az egyes hulladék fajtákat egymástól eleve elkülönítve gyűjtjük. Ennek a metodikának számos technikája ismert, melyek egyike az ún. gyűjtőszigeten, több konténerben történő gyűjtés. Városunkban közel évtizednyi ideje alkalmazzuk ezt a megoldást. Annak idején a város hét különböző pontján alakítottunk ki egy-egy gyűjtőszigetet, melyek mindegyikén öt konténert helyeztünk el. A különböző színű edényekbe papírt, üveget és műanyagot (három-három konténerbe) pakolhatunk bele. Lakótársaink nagy többsége rendeltetésének megfelelően szabályosan használja a szigeteket. Akadnak ugyanakkor néhányan, akik kulturálatlan módon, oda nem való dolgokat tuszkolnak a konténerekbe, vagy raknak le melléjük. Emiatt, a szolgáltató ÖKOVÍZ Kft. munkavégzésén túl, közhasznú dolgozóink naponta takarítják a szigeteket és környéküket. Az egyes szigetek állapota igen eltérő. Sok más település tapasztalata azt mutatja, Első kézből Önkormányzatunk évente tizennégy millió forintot költ hulladékgazdálkodásra. Ebben az összegben a lakossági tehervállalás természetesen nem szerepel. Ennek az összegnek nem elhanyagolható nagyságú része (mintegy hatmillió forint) amiatt terheli a költségvetésünket, mivel néhány tucatnyi (vagy egy-két száz?) lakótársunk fegyelmezetlenül szemetel, szennyezi közös környezetünket. Akadnak, akik már-már természetes módon, vélhetően lelkiismeret-furdalás nélkül hordják a határ ligetes, erdős részeibe a háztartási hulladékot. Mások a szelektív gyűjtőszigetekre helyeznek ki nem odavaló anyagú, gyakran bomlófélben lévő szerves maradványokat. Legalább kétféle negatív következménye van az ilyen magatartásnak. Az egyik maga a környezetszennyezés. Néhányan nem gondolják végig, hogy az árokpartra, az erdőbe ledobott szemét nem pusztán csúfítja mindannyiunk környezetét, hanem beszivárogva a talajba, sok esetben fertőzéseket, az ott meglévő növényi, sőt esetleg állati egyedek pusztulását is okozhatja. Végső soron tehát az emberi környezet, élettér minőségét rombolja, teszi azt egészségtelenné, veszélyessé. Aki ilyen módon szennyezi a környezetünket, nyilván nem gondol arra, hogy Ő maga is abban él benne. A másik következmény anyagi természetű. Az az évi több millió forint, amelyet a felelőtlen környezetszennyezők miatt takarításra, a lerakott szemét elszállítására költünk (a megfelelő engedélyekkel rendelkező befogadó helyek díja is jelentős) nagyon sok más, fontos feladat teljesítésére kellene. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy külterületi utak felújításától, a burkoltak kátyútlanításától vagy akár a közvilágítási lámpák számának bővítésétől vagyunk kénytelenek emiatt elvenni. A példákat sokáig sorolhatnám tovább. Nos, mind emiatt kell beszélni a meghogy a legfertőzöttebbek néhány száz méterrel történő áthelyezésével többnyire javulás érhető el. Ezért döntöttünk mi is úgy év elején, hogy két sziget esetében alkalmazzuk ezt a megoldást. Egész pontosan, a volt Dózsa György úti, valamint az Alkotmány utcai bolt melletti műtárgy került más helyre. Egyiküket a Hősök útja, Nyáregyházi utcával szemközti pontjára, másikukat pedig a Bicskei és a Hunyadi utca találkozásához, a volt termelőszövetkezeti magtár elé telepítettük. Az új helyszínek megválasztásakor a megközelíthetőséget, a tulajdonviszonyokat (csak önkormányzati tulajdon jöhet szóba) a könnyű tisztíthatóságot és a közlekedésbiztonság szempontjait egyaránt figyelembe vettük. A Hősök útjára történt áthelyezésnél találkoztunk komoly ellenvéleményekkel. Ezek részben a sziget egy két lakóházhoz való közelségét, másfelől pedig a közlekedésbiztonság szempontját reklamálták. A lakótársak felvetéseire azt mondhatom, hogy a többi albertirsai sziget esetében ekkora távolság sincs a legközelebbi háztól mérve. A közlekedési összefüggésekről pedig kikértük a helyi rendőrőrs parancsnokának a véleményét, aki nem emelt kifogást az új helyszín vonatkozásában. Ennek ellenére, a közeljövőben a sziget mögé, a Hősök útja, Nyáregyházi utcával szemközti pontjára felszerelünk egy forgalomtechnikai tükröt, amely javítja az útszakasz beláthatóságát. Továbbá valamennyi szigethez megfigyelő kamerát állítunk, annak érdekében, hogy kiszűrjük a renitenskedőket. Ilyen típusú létesítmény telepítésére egyébként sehol nem találunk olyan hely- színt, amely valamennyi lakótársunk tetszését elnyerheti. A helyszín kiválasztásakor természetesen arra törekszünk, hogy megtaláljuk a leginkább alkalmas megoldást. Ebben az esetben is így jártunk el. Tisztelettel kérem érintett lakótársaim megértő türelmét! Szemetelők Folytatás a következő oldalon >>

3 2015. március Albertirsai Híradó 3 VÁROSHÁZA Folytatás az előző oldalról gondolatlan szemetelésről, mint mindannyiunkat megkárosító magatartásról. Ezért szereltetünk kamerákat a szelektív gyűjtőszigetek fölé. Segítségükkel szankcionálni tudjuk majd az ilyen magatartást. Ez azonban nem elegendő lépés a környezetszennyezés visszaszorításához. Kérem minden jó érzésű lakótársamat, amikor ilyen jelenséggel találkozik, szóljon rá az elkövetőre. Mégpedig azonnal. Valamennyiünk, lakóközösségünk egészének érdekében teszi. Érjük el, hogy ne annak legyen kellemetlen a szituáció, aki szóvá teszi a káros cselekvést, hanem az szégyellje magát, aki ezt elköveti. Ismét takarítjuk a határt Idén is megszervezzük a hagyományos határtakarítási akciót. Tudom, hogy apró lépés ez a város külső területeinek tisztábbá tételében, ám egyúttal fontos is. Fontos, mivel a benne résztvevőkben megnő a környezetünk állapota iránt érzett felelősség. Hiszem továbbá, hogy példájuk mások számára is elgondolkodtató, és mintát ad. A külterületeink határában, a városból kivezető utak, vagy épp a Gerje mentén összegyűjtött legkülönbözőbb anyagú és állagú hulladék eltüntetése pedig láthatóan javít településünk küllemén. Ez sok éves tapasztalat. Az időpont idén április tizenegyedike, szombat. Ezen a napon reggel nyolc órakor az alábbi helyszíneken várjuk az önkénteseket: katolikus iskola, Lúkai úti Gerje híd, Szentmártoni út M4. út kereszteződése, a fürdő bejárata, a Bicskei út külterületi határa és a Dánosi úti benzinkút. A takarításban résztvevőknek gumikesztyűt, gyűjtő zsákokat és ivóvizet biztosítunk. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról gondoskodunk. Fazekas László polgármester Ülésezett a Képviselő-testület február 26-án tartotta a Képviselő-testület soron következő ülését. A polgármesteri beszámolóval majd a napirend ismertetésével és egy pontban történő módosításával indult az ülés. A napirend a módosítással egyhangúan elfogadásra került. Az ülés folyamán többször kiemelésre került a bizottságok munkájának magas minősége. Elsőként Major Judit emelte ki, hogy a bizottságok igen minőségi előkészítő munkát végeznek, illetve a mostani Képviselő-testület tagjainak a hozzáállása igen kimagasló, szinte mindig, minden Képviselő-testületi tag aktívan és konstruktívan ott van más bizottsági üléseken is, nem csak a sajátján. Támogatják és segítik egymást a bizottságok, mindezt későbbiekben Szőke Károly is kihangsúlyozta és megköszönte. Első napirendi pontként a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyeiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét. Második napirendi pontban tárgyalta a Képviselő-testület az Albertirsa Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletét. Szőke Szabolcs kérdésére Fazekas László és Kovács Zoltánné dr. jegyző részletezte az évről évre jelentkező költségvetési növekmények okait. Ezt követően Sági Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnökeként elmondta, hogy a bizottság a költségvetési tervezetet pénzügyileg megalapozottnak tartja, a költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó rendelkezéseknek megfelel, így a tervezet alkalmas alapját képezi a végleges költségvetés elkészítésének. Szőke Szabolcs is elmondta, hogy a költségvetési tervezetet jónak találja, illetve kihangsúlyozta az állami szerepvállalás igen jelentős mértékének fontosságát. A Jogi, Ügyrendi Bizottság képviseletében Váraljai Márton távolléte okán Kovács Lászlóné megerősítette a Pénzügyi Bizottság véleményét. Major Judit előbb a Szondi utca belvízproblémáinak felvételét kérte a tervezetbe (ide vonatkozóan Gergely Norbert felvázolta az előkészítő munkálatok mértékét és a terveket), majd az elmúlt évek egyik legreálisabb költségvetésének nevezte a tervezetet, amivel kapcsolatban megköszönte Zátrokné Dobrovolni Erika munkáját. Zátrok Márton azzal kapcsolatban emelt szót, hogy a tervezet nem nyújt forrást a városunkban hagyományosnak mondható támogatások nagy többségének, amely nélkül pedig egyik-másik civil szervezet ellehetetlenülhet. Fazekas László válaszolt Szőke Szabolcs véleményére, illetve Zátrok Márton felvetése kapcsán elmondta, hogy orvosolni kívánják ezt a feszültség helyzetet, majd szavazásra tette fel a 2. számú napirendi pontot. A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta az Albertirsa Város évi költségvetésének módosítását. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 29/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, amely csupán csak a kifizetés időpontjára vonatkozik. Ötödik napirendi pont a szociális tárgyú rendeletek megalkotása, módosítása volt. Kovács Zoltánné dr. jegyző elsőként bemutatta az előterjesztést. A Jogi, Ügyrendi Bizottság és a Népjóléti Bizottság kisebb a lakosság érdekét szolgáló módosításokkal kiemelten javasolta az előterjesztés elfogadását. Szőke Károly is kihangsúlyozta, hogy fontos a rendelet megszavazása, de vizsgálni kell azokat a kiváltó okokat, amelyek a rászorulókat ebbe a helyzetbe hozták. Fazekas László reagált a javaslatokra, összegezte a módosításokat és szavazásra tette fel az előterjesztést. A Képviselő-testület mind a négy határozati javaslatot egyhangúan elfogadta. Hatodik napirendi pont a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szólt. A Jogi, Ügyrendi bizottság javasolta a rendelet elfogadását. Sági Józsefné, a Pénzügyi Bizottság nevében, pénzügyi szempontokat figyelembe vevő módosításokat javasolt. Major Judit kérte, hogy januárjában legyen fe- Folytatás a következő oldalon >>

4 4 Albertirsai Híradó március VÁROSHÁZA Folytatás az előző oldalról lülvizsgálva a rendelet eredményessége, illetve a mezőőr szerződése határozott időre szóljon. Dávid István ellenezte a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, illetve Odorán László is a módosítás ellen érvelt, ellenőrzés technikai szempontok alapján. Kovács Lászlóné támogatta a Pénzügyi Bizottság mindkét javaslatát. Szemőkné Szedlacsek Judit valamint Zátrok Márton is véleményezte az előterjesztést. Fazekas László minden hozzászólást, véleményt és kérdést megválaszolt. Végül a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést. Hetedik napirendi pontban került egyhangúan elfogadásra a Lurkó Bölcsőde Alapító Okirata, a Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a évi nyári zárva tartási idejéről szóló előterjesztés. Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság javasolta támogatásra. Lehoczky Pálné észrevétele nyomán az SZMSZ egyik pontja javításra került. Nyolcadik napirendi pontban tárgyalta a Képviselő-testület a Márai Sándor Városi Könyvtár és a Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A Kulturális Bizottság elnöke, Szőke Károly elmondta, hogy a bizottság támogatja az előterjesztést. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot. A kilencedik napirendi pontban a Móra Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői feladatának ellátása került megvitatásra. Elsőként Fazekas László összefoglalta az előterjesztést és elmondta, hogy az a gondolat merült fel (amihez vissza kell vonni a kiírt pályázatot, és az emberi erőforrások miniszterének a véleményét kell kérni), hogy a Márai Sándor Városi Könyvtár és a Móra Ferenc Művelődési Ház vezetése összevontan, egy ember által kerülne ellátásra, illetve a Művelődési Házba így nem vezetői végzettségű, hanem más területen erősebb tudással vagy tapasztalattal rendelkező ember felvétele lehetne kivitelezhető. Ez az új irány költséghatékonyság és feladatoptimalizálás szempontjából lenne igen hasznos és megfontolandó. Zátrok Márton a költséghatékonyság vonatkozásában tett fel kérdést, amire Fazekas László elmondta, hogy ez annyira sok összetevős jelen esetben, hogy nem lehet pontosan még meghatározni. Szőke Károly a Kulturális Bizottság nevében elmondta, hogy támogatják az új irányt, sőt kezdeményezői között is szerepeltek. Major Judit felvetette annak a lehetőségét is, hogy meg kellene vizsgálni hasonló elven működő és méretű települések ezen rendszerét, például Pilis vagy Dabas. Odorán László elmondta, hogy az új irányt ő is támogatja, illetve véleménye szerint modernebb szemléletű, menedzseri beállítottságú ember felvétele lenne a jelen korban optimális a Művelődési Ház tekintetében. Zátrok Márton, a lehetséges vezető felől érdeklődött, hogy meg lett e kérdezve, vállalná-e a feladatot, illetve egy rövidebb távú próbaidő kitűzését is célszerűnek tartaná. Szőke Szabolcs és Szőke Károly adott megnyugtató válaszokat Zátrok Márton kérdéseire. Dávid István azon felvetésére, hogy amíg ez a véleményezési folyamat nem zajlik le, nem kellene-e valami átmeneti megoldás, Major Judit adott megnyugtató választ. Fazekas László ezután a felmerült kérdésekre maga is válaszolt, majd szavazásra tette fel az előterjesztést, ami 10 igen és 1 nem szavazattal került elfogadásra. Tizedik napirendi pontban került megtárgyalásra a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, amelynek értelmében az Április 4. tér és a Gorkij utca sértik a Mötv. 14. (2)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Fazekas László elmondta, hogy az Április 4. tér már nem is létezik Albertirsán, ezt az adminisztrációs hibát rendbe kell tenni, viszont a Gorkij utca vonatkozásában nem ért egyet a rendelkezéssel. Kovács Lászlóné és Major Judit a rendelet tartalmáról érdeklődött, amiről Kovács Zoltánné dr. jegyző adott tájékoztatást. Szőke Szabolcs történelmi tájékoztatást adott a rendelet lehetséges okáról. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az Április 4. tér rendezésére vonatkozó, majd 8 igen és 3 nem szavazattal a Gorkij utcára vonatkozó határozatokat. Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta az Albertirsa Város Önkormányzata alaptevékenységének további kormányzati funkcióval történő kiegészítését. Tizenkettedik napirendi pontban került bemutatásra az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal évi működése. Kovács Zoltánné dr. jegyző vezette fel az előterjesztést, majd Kovács Lászlóné mutatott rá kérdéses pontokra és megköszönte a hivatalban tett látogatás lehetőségét. Major Judit beszámolt a Képviselő-testület hivatali látogatásáról és az észlelt munkafeltételi hiányosságokról, amelyeknek mihamarabbi javítását kérte. Szőke Károly is megköszönte a látogatási lehetőséget, és ő is fontosnak tartaná a hivatal fejlesztését. Fazekas László a javaslatokat megköszönte, az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúan fogadta el. Tizenharmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. Tizennegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta a Humánszolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. Tizenötödik napirendi pontban a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása megszüntetését. Tizenhatodik napirendi pontban a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta az önkormányzat által kötött hatályos szerződések felülvizsgálatát. Tizenhetedik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a mezőőri munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírást. Sági Józsefné és Dávid István közösen pontosításokat kértek, majd fogalmaztak meg a kiírással kapcsolatban. Szinte minden Képviselő-testületi tag véleményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy határozott (és akkor meddig szóljon) vagy határozatlan idejű, közalkalmazotti vagy Munka Törvénykönyve szerinti legyen a jogviszony. A verziók közül végül 8 igen és 3 nem szavazattal a Munka Törvénykönyve szerinti, határozott idejű jogviszony, majd a teljes előterjesztés egyhangúan elfogadásra került. Az (új) tizennyolcadik napirendi pont az Albertirsai Zsinagóga szigetelési tervének, a Nemzeti Kulturális Alap által elnyert csökkentett összegű támogatás miatt esedékessé vált átdolgozását részletezte. Fazekas László ismertette az új munka- és költségtervet, majd Sági Józsefné további információkat kért a szigetelési technológiáról, amire Gergely Norbert adott vá- Folytatás a következő oldalon >>

5 2015. március Albertirsai Híradó 5 VÁROSHÁZA Folytatás az előző oldalról laszt. A Pénzügyi Bizottság támogatását követően a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Tizenkilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslata szerint egyhangúan elfogadta az Albertirsa, 2405/1. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlését. Huszadik napirendi pontban két saját tulajdonú gépkocsi értékesítését tárgyalta a Képviselő-testület. Zátrok Márton a gépkocsik állapotára vonatkozóan tett fel kérdéseket, illetve, hogy a mezőőri szolgálat keretében nem lehetne-e hasznosítani a terepjárót. Kérdéseire Gergely Norbert válaszolt. A Pénzügyi Bizottság elnöke, Sági Józsefné elmondta, hogy a régi terepjáró esetében az eladási ár minimális mértékének szintjét és új terepjáró beszerzését támogatják, viszont a kisbusz eladását nem. Odorán László sem javasolta az eladást, ő a kihasználtság mértékének javítását javasolta. Kovács Lászlóné más gépjármű típusok megvizsgálását javasolta. Végül Fazekas László válaszolt a javaslatokra, majd a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a régi terepjáró minimális árát, a kisbusz eladását 10 nem és 1 tartózkodás mellet elutasította, valamint az új terepjáró vásárlását egyhangúan elfogadta. Huszonegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester szabadságának ütemtervét. Huszonkettedik napirendi pontként a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolásának elbírálását tárgyalta a Képviselő-testület. Fazekas László elmondta, hogy az ASE utolsó pillanatban, de rendben el tudott számolni, viszont a MEFé nem. Dávid István a Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként elmondta, hogy az ASE elszámolását a bizottság is elfogadhatónak tartja, viszont a MEFé esetében javasolják, hogy az el nem számolt pénzeket vissza kell fizetnie a klubnak. Kovács Lászlóné a visszafizetési lehetőségeket kérdezte még meg, amire Kovács Zoltánné dr. jegyző mondta el a lehetséges megoldást. A Képviselő-testület végül egyhangúan elfogadta az ASE elszámolását, illetve, hogy a MEFé fizesse vissza az el nem számolt összeget. Huszonharmadik napirendi pontként a térfigyelő rendszer bővítéséről tárgyalt a Képviselő-testület. A kamerák elhelyezését négy szelektív hulladékgyűjtő sziget esetében látta indokoltnak Fazekas László. Előbb Major Judit egy utcanév elírásra hívta fel a figyelmet, majd Szőke Szabolcs nyomatékosan kifejezte, hogy a Hősök útja és a Nyáregyházi utca sarkánál lévő új gyűjtési pont kijelölésekor nem egyeztettek se vele, sem az ott élőkkel. Kimondottan balesetveszélyesnek tartja az új helyet és az áthelyezését fogja kérni minden lehetséges módon. Hoszszas vita után, amelyben újra szinte minden Képviselő-testületi tag részt vett, Fazekas László kiemelve sok jó ötletet próbálta egységesíteni az új irányokat. A kamerák mellé táblák, illetve a Hősök útja és a Nyáregyházi utca sarkára közlekedésbiztonsági szempontból tükör is el lesz helyezve. A Képviselő-testület végül egyhangúan elfogadta az előterjesztést. A huszonnegyedik, egyebek napirendi pontban elsőként Major Judit kapott szót, aki a Kálvin utca útburkolatának javítását kérte, majd felhívta a lakosok figyelmét az Albertirsai Sportcsarnok névadó ünnepségére és az esemény keretében megrendezésre kerülő, Ecsedi László munkásságára emlékező kiállításra való kiállítási tárgyak gyűjtésére. Zátrok Márton a Köztársaság úti rendelő székeinek állapotára, illetve a Táncsics utca végéről hiányzó táblára hívta fel a figyelmet. Szőke Károly előbb két közeljövőbeli eseményről, majd a Kolozsvári utca csapadékvíz elvezetési gondjairól adott tájékoztatást. Ezt követően az Irsay kiskúria kapcsán beszélt a felvetődött átépítési észrevételeiről. Legvégül Szőke Szabolcs nyomatékosította a Hősök útja és a Nyáregyházi utca sarkára elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő problémát, valamint Ő is kitért a csapadékvíz elvezetés, illetve az Irsay kiskúria gondjára. Fazekas László minden felvetődött kérdésre reagált, illetve egyes esetekben Gergely Norbert és Kovács Zoltánné dr. jegyző segítségét is kikérte. Ezt követően az ülés nyilvános része befejeződött, zárt ülés következett ben ismét rendelkezhet adójának 1+1%-áról Ahogy az eddigi években, úgy a 2015-ös évben is rendelkezhet adóbevallásával együtt, illetve külön is az adójának 1+1%-áról. Amennyiben adóbevallásával együtt adja le rendelkezését, akkor a bevallás részét képező EGYSZA elnevezésű lapot kell kitölteni. A NAV oldalán található 14EGYSZA jelű formanyomtatvány kitöltésével pedig adóbevallásától függetlenül adhatja le rendelkezését. Adójának 1%-át adományozhatja valamilyen nonprofit szervezetnek (vagy a törvényben nevesített szervezetnek), +1%-ot pedig egy elismert egyháznak vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak. Amennyiben mindkét kedvezményezetti körbe tartozó szervezet számára szeretne adományt juttatni, akkor az EGYSZA lap mindkét részét töltse ki. Ha azonban csak egy kedvezményezetti körbe tartozó szervezetet kíván támogatni, a rendelkező nyomtatványon található másik nyilatkozó részt ne töltse ki, vagy húzza át. Egy kedvezményezetti körbe tartozó szervezet közül csak egyet választhat! A nyilatkozaton tüntesse fel: - az adóazonosító jelét, - a kedvezményezett közhasznú szervezet nevét és adószámát, - a kedvezményezett egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat nevét és technikai számát. Tisztelt albertirsai Lakosok! Támogassák Önök is az albertirsai nonprofit (vagy törvényben nevesített) szervezeteket 1%-ukkal, illetve +1%-ukkal az elismert egyházakat vagy kiemelt költségvetési előirányzatokat. FELHÍVÁS! Minden albertirsai 1+1%-ra jogosult küldje meg az Albertirsai Híradónak a szükséges adatait, és városunk újságja a következő (áprilisi) számban ingyenesen közzéteszi névsorukat és adataikat.

6 6 Albertirsai Híradó március TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az átalakuló segélyezési rendszerről és az új szociális rendeletről március 1-jétől a segélyezési rendszer teljesen átalakul: az állam által biztosított támogatási formákon túl a szociális támogatás a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. Ebbe a körbe az alábbi ellátások tartoznak: az időskorúak járadéka; az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás); az ápolási díj; az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ezeket az ellátásokat március 1-jétől a Ceglédi Járási Hivatal Albertirsai Kirendeltségén lehet igényelni (2730 Albertirsa, Somogyi B. u. 50.). Az aktívkorúak ellátásával kapcsolatos ügyiratok március 1-jével átadásra kerülnek a Járási Hivatal részére, ezért a folyamatban lévő ügyekben, a továbbiakban a Járási Hivatal munkatársai járnak el. A kötelező segélyek közül több kikerül a szociális törvényből (1993. évi III. törvény), azaz megszűnik, ezek az alábbiak: a lakásfenntartási támogatás; az adósságkezelési szolgáltatás; a méltányossági közgyógyellátás és a méltányossági ápolási díj szeptember 1. napjától a kötelező óvodáztatás bevezetésével megszűnik az óvodáztatási támogatás is. A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthet. Az önkormányzat mozgásterét azonban nagymértékben lecsökkentik az állami finanszírozás megváltozott szabályai. Finanszírozás tekintetében látható, hogy az önkormányzatok által megállapított egyes támogatási formák esetében a visszaigényelhető támogatás fokozatosan megszűnik. Az önkormányzati szociális ellátások állami támogatása a felére csökken, nagy része átalakul adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz történő hozzájárulássá. Vagyis ezekből csupán azok az önkormányzatok részesülnek, amelyek átlag alatti értékű helyi adót tudnak beszedni. Albertirsa nem tartozik ebbe a körbe. A szociális ellátásokra vonatkozó törvényi változások városunkban 603 család rendszeres, havi támogatásának megszűnését jelentik. A támogatások többsége a pénzbeli hozzájáruláson túl, közvetett kedvezményt is jelentett. A méltányossági ápolási díj megszűnése a 117 fő idős beteg ápolását végző közeli hozzátartozó esetében további szolgálati időszerzés lehetőségének elvesztésével, és egyben a havi társadalombiztosítási díj NAV felé történő fizetési kötelezettségével jár. A normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelés megszüntetése a családok lakhatási biztonságát veszélyezteti, a védett fogyasztói státusz jövőbeni léte is kérdésessé vált. A méltányossági közgyógyellátás hiánya az egyéni gyógyszerkeret mértékétől függően, akár havi Ft támogatás elvesztésével is járhat. Mindezeket figyelembe véve alkotta meg a képviselő-testület az új szociális rendeletet, ami március 1-jétől hatályos. Az új szabályozás kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy a jelenlegi szociális ellátások ne változzanak nagymértékben, másrészt váljanak az eddigieknél célzottabbá és igazságosabbá. A rendelet egészét áthatja az az elv, hogy az ellátásokat elsősorban természetben kell nyújtani, a pénzben nyújtott ellátások felhasználásáról pedig minden esetben el kell számolni. Az önkormányzattól igényelhető ellátások a csatolt táblázatban olvashatók. dr. Kovács Tímea, aljegyző ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK március 1-től Támogatás Jogosult Támogatási összeg Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás Lakhatási támogatás Gyógyszertámogatás Pályázat keretében igénybe vehető települési támogatások Gyermekétkezés térítési díjához nyújtott támogatás Az a létfenntartási gondokkal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő esetén Ft-ot, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul. A támogatást elsősorban természetben kell nyújtani pl.: élelmiszerutalvány, gyógyszer, stb. A pénzben nyújtott támogatással el kell számolni! Aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott vagy gondoskodni fog függetlenül attól, hogy az elhalt tartására köteles volt-e, vagy sem és az elhunyt a haláleset időpontjában albertirsai lakos volt, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem a Ft-ot nem haladja meg. Az a személy, a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az Ft-ot, c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona. Az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az Ft-ot, egyedül élő esetében Ft-ot, és a havi gyógyszerköltsége a Ft-ot eléri. A gyógyszertámogatás nyújtható egyszeri alkalommal jelentkező egészségügyi kiadások pl. gyógyászati segédeszköz megvétele, szanatóriumi kezelés térítése miatt anyagi segítségre szoruló személy részére, vagy havi rendszerességgel, legfeljebb 12 hónap időtartamra. A jogosultsági feltételek a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. Pályázat az alábbi támogatásokra írható ki: a) beiskoláztatási támogatás, b) tűzifa támogatás, c) egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása (rotavírus, pneomococcus), d) az önkormányzat által biztosított szakrendelések után fizetendő egészségügyi hozzájárulási díj részbeni vagy teljes átvállalása. Az a szociálisan rászorult gyermek/tanuló akinek családban az egy főre jutó jövedelem az Ft-ot nem haladja meg, vagy a kötelezett szociális, vagyoni, illetve lakhatási körülményeire tekintettel a díjat megfizetni nem képes. Megállapító hatóság Ft Polgármester Ft Polgármester Ft/hó Közvetlenül a szolgáltatónak utalva. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás esetében: az igazolt költség 70 %-a, de legfeljebb Ft. Gyógyászati segédeszköz esetében a Népjóléti Bizottság dönt a támogatás összegéről. A pályázati kiírásban kerül meghatározásra. Az önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díját mérsékelheti, vagy elengedheti. Népjóléti Bizottság Népjóléti Bizottság Népjóléti Bizottság Népjóléti Bizottság A táblázat tájékoztató jellegű! A további részletekről kérem, érdeklődjön ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársainál!

7 2015. március Albertirsai Híradó 7 TÁJÉKOZTATÓ Magánfőzésre és bérfőzésre vonatkozó szabályok január 1-től módosultak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló CXXVII. törvény magánfőzésre és bérfőzésre vonatkozó szabályai. Magánfőzésnek évente legfeljebb 50 liter mennyiségű párlat minősül. A magánfőzésre előállított párlat adója évi Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie. Az adóbevallási és adófizetési kötelezettséget a tárgyévet követő év január 15-ig együtt kell teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (Első esetben a évi adóévről január 15-ig.) Ha a magánfőző nem állított elő a tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni. Ha január 1-ét megelőzően történt a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek január 15-ig kell megtenni a bejelentést. A bevallás benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthető a honlapról az alábbi elérési útvonal szerint: Letölthető nyomtatványok / Pénzügyi Iroda nyomtatványai / Adóigazgatási ügyek menüpont alatt, vagy kérhető a Közös Önkormányzati Hivatalban a portán és az adóügyintézőktől. A felmerülő adózási kérdésekben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre. Szíves közreműködésüket előre is köszönjük. Kovács Zoltánné dr. jegyző Bemutatkozó februárjában lejárt az Albertirsai Híradó előző 2 évére vonatkozó szerkesztői megbízási ideje. Az előírások szerint kiírásra került a megbízatás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás, amelyre számos igen nagyszerű és magas szakmai színvonalú pályamunka érkezett be. A Képviselő-testületi döntés értelmében az elkövetkező 2 évben én fogom ellátni ezen megtisztelő feladatot, köszönöm a bizalmat. Termőföld bérbeadás jövedelem adója Eljáró adóhatóság: a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság. Termőföld haszonbérbeadása: a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás. Az adó alapja: a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze (Szja. tv (4) bekezdése). Az adó mértéke: évtől - az adó alap 16 %-a (Szja.tv. 8.. (1) bekezdése). Adózás típusa: önadózás, jövedelme adóját, a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni. Mentesség: mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. Bevallás határideje: Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig, Kifizető esetében: a levonás évét követő év február 25-ig. Befizetés határideje: Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig, Kifizető esetében: a kifizetést követő hónap 12. napjáig. Befizetés módja: csekken vagy átutalással az Albertirsa Város Önkormányzat számlaszámra. Az eljárás jogi alapjai: A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. tv., Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv és a 3. sz. melléklet A/II. rész. Az ügyintézés helye: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Adó, 8. számú szoba (Tel.: 53/ ). Ügyintéző: Ságiné Fabók Gyöngyvér adóügyi ügyintéző. Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány és csekk az Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 8. számú szobájában térítésmentesen beszerezhető. Forrás: Albertirsa.hu Pár szóban magamról: 6 éve élek Albertirsán, Pilisről költöztem, nősültem ide. Pályázati koncepcióm egy központi vezérvonal mentén került kidolgozásra, hogy albertirsai újságot szeretnék szerkeszteni, albertirsai embereknek és albertirsai emberekről, eseményekről. Több képpel, több helyi vonatkozású hírrel, cikkel, riporttal és beszámolóval. Ehhez a tervemhez minden segítséget már most, az első általam szerkesztett szám esetében is megkaptam, mind önkormányzati, mind települési szintről. Zárásként, viszont nem utolsó sorban, hanem ezzel is egy kicsit kiemelve, szeretném megköszönni elődömnek, Ádori Péternek a nagyszerű munkáját, amellyel maradéktalanul bemutatta és dokumentálta városunk előző 2 évének jelentősebb eseményeit. Üdvözlöm Önöket, és kérem, segítség munkámat észrevételeikkel, javaslataikkal, tanácsaikkal vagy akár kritikáikkal. Szelepcsényi Csaba szerkesztő

8 8 Albertirsai Híradó március KÖZÉLET A Tessedik Sámuel Általános Iskola hírei Elgyüttem én kántálni, kántálni, nem köll minket bántanyi, bántanyi! Én is fogtam fülit, farkát, adjanak egy pár szál hurkát! Ebben a tanévben ismét a Forog az esztendő kereke jelmondatunknak megfelelően, hagyományőrző szabadidős tevékenységeket szervezünk tanulóinknak. Így került megrendezésre január végén a Disznótoros vigadalom elnevezésű játékos sportvetélkedő. Képzavarnak tűnik az elnevezés, hiszen nehezen elképzelhető sorversennyel tarkított disznóvágás. Azonban Trappné Simó Ágnesnek és Pappné Szedresi Ilonának sikerült egy nagyon jó hangulatú délutánná ötvözni ezt a két egymástól igen távol álló mozgásformát. Nagyon sok tanuló és pedagógus öltött ezen a délutánon az alkalomhoz illő öltözéket és előkerültek a padlásokon porosodó régi teknők, fakanalak, malaclopók és gumicsizmák. Mindezeknek jó hasznát vették a csapatok a vidám versengésben. Bő kabátban és csizmában kellett váltó versenyben úgy mond malacot lopni, teknőben cipelték társukat, mint a feldolgozásra váró megtisztított sertést tették annak idején nagyapáink. Gömböcöt készítettek tanulóink lufiból, majd a füstölőbe szállították a hízó darabjait természetesen csak képletesen és helyesen össze kellett illeszteni a részeket. Szólt a muzsika, nevettek a gyerekek és felnőttek. A munka után jöhetett a jól megérdemelt pihenés és falatozás. Sült hurka várta a verseny résztvevőit, ami villám gyorsan elfogyott, jelezvén a régi ízek sosem mennek ki a divatból! A fergeteges hangulat bizonyítékául álljon itt néhány vidám kép az eseményről! A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi időszak derekán, február 6-án tartották a Tessedik Sámuel Általános Iskola alsós diákjai télűző mulatságukat a művelődési házban. Farsang napját lázas készülődés előzte meg. Kicsik és nagyok jelmezeket fabrikáltak, jeleneteket, táncokat tanultak be. Már kora délután nagy volt a nyüzsgés a nevezetes napon. Gyülekeztek a szülők és gyerekek. Tündérek és boszorkányok, angyalkák és szerelőmesterek kergetőztek vígan a kidíszített teremben. Fél háromkor rövid táncos, verses műsor vette kezdetét, majd a jelmezesek felvonulása következett. Rengeteg gyerkőc bújt maskarába. A 102 jelmezt zsűri értékelte. Az eredményhirdetésig vidám táncot jártak kicsik és nagyok. A díjak kiosztása után a tombolasorsolás kezdődött, melyet mindenki nagy izgalommal várt. Közben, aki megéhezett, a büfében csillapíthatta éhségét, olthatta szomját. Lehetőség volt még arcfestésre, zsákbamacska és lufiszobrok vásárlására is. Köszönet illeti a szülőket, hogy mint már annyiszor munkájukkal segítették az ünnepség megvalósítását! A hagyományőrzésre az egyik legnagyszerűbb példa a mohácsi busójárás, ahol a telet vidám, maskarába bújt jelmezesek búcsúztatják. Az idén a nagy érdeklődésre való tekintettel egy busznyi gyermek és felnőtt indult Mohácsra, Trappné Simó Ágnes vezetésével. Rengeteg érdeklődő ember volt, akik kíváncsiak voltak a felvonulásra. A maskarába öltözöttek incselkedtek a bámészkodókkal, pl. bekormozták az arcukat, lelocsolták a nézőket, vagy lisztet fújtak az arcukba. Természetesen a leglátványosabb a busók felvonulása volt. Nagyon sok fiatal öltözött be a hagyományos jelmezbe, így ápolva ezt a szép hagyományt. Sokan megkóstolták a tradicionális ételeket, a langallót, a csülköt, a babos káposztát, de a leghoszszabb sor a kürtös kalácsnál állt. Több helyszínen léptek fel népi zenekarok, néptáncscsoportok. Nagyon szép kézműves terméket is lehetett látni és vásárolni. A csodálatos napsütésben mindenki jól érezte magát, és kellemes emlékekkel tért haza. Februárban megkezdődtek a már hagyományossá vált vidám, játékos foglalkozások az iskolába készülő gyerekeknek. Az első foglalkozást Majorné Kollár Krisztina tartotta február 11-én a Táncsics úton Itt a farsang, áll a bál címmel. A Győzelem úton Pappné Szedresi Ilonával Utaztak Meseországba a gyerekek. Február 18-án Hudákné Domonyi Erzsébet tartott szintén farsangi foglalkozást a már jó hangulatban érkező kicsiknek. A Sulikuckó következő foglalkozásai február 25-én és március 4-én folytatódnak. Beindultak a hagyományos Tessedik Kupák kézilabdában és labdarúgásban és a NETFIT mérések. NETFIT a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése. A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra) és a személyre szabott visszacsatolásra. Segítségével a testnevelésben dolgozó pedagógusok könnyen és egyszerűen tájékoztatni tudják a gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről-állapotáról. A projekt keretében kidolgozott mérési-értékelési rendszer online felületen is lehetővé teszi az állandó kommunikációs kapcsolatot a pedagógusok és az érintett közvetlen és közvetett partnerek között. Az eredmények digitalizált kezelése korszerű és folyamatos visszajelentést ad a gyermekek számára, ezzel is segítve az egyéni és önálló mozgásprogramok tervezését, és a testnevelés oktatási hatékonyságának növekedését. Forrás: Reméljük mindenki megtalálta a számára megfelelő szabadidős tevékenységet és kellemes emlékeket felidézve gondol vissza az eltelt időszakra. További jó munkát, jó tanulást és tartalmas, aktív kikapcsolódást kívánunk a következő hónapokra minden diákunknak! Speciális tagozat munkaközössége

9 2015. március Albertirsai Híradó 9 KÖZÉLET Miklosovits László Albertirsája novemberében, 10 év szünet után, nyílt újra Miklosovits László képzőművész grafikáiból kiállítás Albertirsán, a Móra Ferenc Művelődési Házban. Ennek a tárlatnak az egyik apropója volt, - amellett, hogy a kész anyagot éppen Kolozsvárról vitték át Szilágysomlyóra, és a polgármester úr élt az utazó kiállítás lehetőségével, hogy a művész úr mostanság ünnepelte 70. születésnapját. A kerek évfordulót a művész hazai és külföldi kiállítások sorozatával ünnepelte, és ennek záróaktusa, Dr. Feledy Balázs művészettörténész közreműködésével, zajlott Albertirsán. Több barátságos beszélgetést követően állt össze ez az anyag, de már az első telefon után felhívta a figyelmem arra, hogy egyszerű emberek vagyunk, ne várj semmi művészkedő bohémséget. Átmentem, és így is volt. Egyszerű ház, semmi felesleg, mindennek értelme és oka van, látszik, hogy itt élnek és dolgoznak. Beléptem a házba, és a művész úr kedves felesége minden albertirsai által jól ismert, 50 éve tanárként dolgozó Miklósovicsné Orbán Edit és örökmozgó kutyájuk, Mokka fogadott. Itt említenék meg egy másik kerek évfordulót is; most ünnepeli a művész úr és felesége az 50. házassági évfordulójukat. Izgultam nagyon, mert olyan emberrel beszélgettem, aki az Albertirsai Híradó meghatározó szerkesztője volt hajdanán. Igazi díjnyertes albertirsai újságot készített, és teljes odaadással és lélekkel végezte szerkesztői munkáját. Az motiválta, hogy nem született albertirsainak, és nem szeretne jöttmentként itt élni. Együtt akart gondolkodni, lélegezni azzal a várossal, amit lakóhelyének választott, tenni akart a közösségért, be akarta a város lakóit és kincseit mutatni. Albertirsához való pozitív hozzáállása akkor is feltűnt, amikor a róla készült cikkeket, riportokat vagy írásokat olvasgattam, mivel Albertirsa mindig említésre kerül. Látszik, hogy a maga lehetőségei útján, kiállításai révén a művész úr mindig igyekszik Albertirsa jó hírét öregbíteni. Máig folyamatosan születnek az újabbnál újabb grafikák, munkák. Biztosítottnak vehető, hogy lesz még új kiállítás, lesz még új könyv. Most is újabb kiadványon dolgozik, az elmúlt 10 év igen sűrű volt az életében, véleménye szerint sűrűbb, mint az előtte lévő 40 év (ami már dokumentálva lett), ezt szeretné most egy újabb írásban összegezni. Most jöjjön pár érdekes albertirsai vonatkozású történet a beszélgetéseinkből összeollózva. Hogyan került a képbe Albertirsa? Képzőművészeti Gimnáziumba jártam, ott volt egy nagyon aranyos albertirsai főiskolás srác, Bráda Tibornak hívták. Néhány évvel felettem járt, szimpatikus srác volt, ugyanabban a kollégiumban voltunk mind a ketten. Tudtam róla, hogy Albertirsán él, a szülei itt éltek, van egy csodálatos édesanyja, ide sűrűn lejárnak az osztálytársai is. Elmúlt pár év, a nejemmel, miután megnősültem, albérletben kínlódtunk. A főbérlő fenyegetésére, hogy aztán gyerek ne legyen, ne hozzatok ide bandát, ne kapcsoljátok be a magnót, ne legyen cirkusz! Nem tudtam megfürödni a kánikulában, mert a háziak beraktak egy láda sört a kádba. És ekkor azt mondtuk a nejemmel, hogy ebből elég, odamegyünk lakni, ahol szolgálati lakást adnak. Végigkutattuk itt a környéket, körzővel húztunk egy körülbelül 50 km-es kört a nulla kilométer köré, és azt mondtuk, hogy ebben a körben keresünk szolgálati lakást. Érdekes módon, Albertirsán volt a legrosszabb lakásajánlat, itt volt egy hodály nagy parasztház, aminek a végén volt egy icipici, 2X3 méteres, állati csúnya, rossz állapotú kis szobácska. És mégis azt mondtuk, hogy Irsára jövünk, ebbe az icipici lyukba. Ennek egy oka volt, hogy a ház túlsó végében Bráda Katica néni, Bráda Tibor édesanyja lakott. Ez volt a történet. Katica néni, egy csodálatos, művelt nő volt. Gondolj bele: évtizedekkel ezelőtt, a Rákosi időszak alatt balettet tanít a gyerekeknek, néprajzot tanít, viszi őket Pestre operába vagy színházba. Rendkívül értelmes és művelt - biológia szakos - idős hölgy volt, akitől mi rengeteget tanultunk. és nem csak afféle tudományos, hanem egyszerű praktikus dolgokat is. Például beszéltünk, hogy szeretnénk gyereket, azért is jöttünk vidékre, és akkor azt mondta Katica néni, hogy álljon meg a menet gyerekek; volt kutyátok? Mert ha nem, akkor először tartsatok egy kutyát, és egy év múlva viszszatérünk erre a gyerektörténetre, mert olyan embernek, akinek nem volt kutyája, annak ne legyen gyereke. És menet közben jöttünk rá, hogy milyen igaz, mert ily módon megtanulsz egyfajta felelősséget. Na, ilyen öreghölgy volt, és ilyen egyszerű ok miatt jöttünk ide. Változott valamit a rajzstílusa az Albertirsára költözés okán? Mielőtt idekerültünk, én úgy rajzoltam képeket, hogy nem zavart, hogy álló a kép vagy fekvő. Mert ez Dunántúlon nem probléma. Felmegyek a domb tetejére és lerajzolom, mi van a völgyben, vagy lentről föl. Ideköltöztünk Albertirsára, és nézem, hogy mi a furcsa a rajzaimban? Mind vízszintesek. Mert a környék olyan. Tudattalanul elfogadtam és alkalmazkodtam a helyi adottságokhoz. Bár a helyi embereket, arcokat sokat rajzoltam, de egyre kevesebbet foglalkoztam a környék ábrázolásával. Ahogy az évek teltek mindinkább visszakanyarodtam kezdeti spirituális világomba, ami az irodalomhoz, a könyvek adta ihlethez kapcsolódik. Van olyan (híres) grafikája, ami Albertirsa valamely meghatározó részét, épületét ábrázolja? Nem tudom, mennyire híres, vagy sem, mindenesetre dokumentum értékkel bír az Albertirsa Album, amely 1993-ban egy kiállítás keretében került bemutatásra, egyszersmind album formában és képeslapokon is megjelent. A klasszicista stílust idéző színes képek Albertirsa jellegzetes épületeit, utcáit ábrázolják. Ez a munkám talán azért fontos, mert az album megjelenése előtt jobbára mindenki elhanyagolta az utcákat, háza előtti tereket. Az albumnak van egy trükkje; az hogy minden felesleges vackot leszedtem. Tehát az utcákon a házak előtt nincs villanyoszlop, nincs kábel, nincs szemétdomb, ezek mind el vannak takarítva. A házból, - például az oroszlános kapus ház, - ami szép azt kiemeltem. Most képzeld el, amikor ez az album megszületett, ez az oroszlános kapu nem így nézett ki, mint ahogy én lerajzoltam, hanem egy lepusztult, vakolat-potyogtatós épület volt. Csak én egyszerűen láttam benne, hogy ez milyen szép volt hajdanán. És úgy képzeld el, hogy az album megjelenése után többen Folytatás a következő oldalon >>

10 10 Albertirsai Híradó március KÖZÉLET Folytatás az előző oldalról elkezdtek figyelni rejtett értékeikre, azokra a dolgokra, hogy jé, ez az épület szép, ezt rendbe lehet rakni. A srác, akié ez az oroszlános kapus épület volt, iszonyat pénzeket beleölt és rendbe tette ezt az egész épületet. Erre büszke vagyok, mert ez az album így hatott. (Borítókép) Az Albertirsa Album mellett az Ön életpályájának még milyen, Albertirsához kapcsolódó lényeges, momentumai akadnak? 1967-ben jöttünk ide Albertirsára, 1968-ban feleségemmel önerőből, rögtön megszerveztük Albertirsa történelmében az első képzőművészeti kiállítást. Invitálásunkra a kiállításon részt vett egy albertirsai művész/rajztanár is. A kiállítás sikeres volt, tömeg volt az akkori pártházban, hiszen a képek a faluról, a falu lakóiról szóltak. Az ezt követő évben is megrendeztük a kiállítást, s ebből a kezdeményezésből máig tartó albertirsai hagyomány lett, képzőművészeti kiállítások sora ben Kolozsvárott volt kiállításom. Ez a dolog tovább gyűrűzött, és ennek kapcsán a kolozsváriak átvitték az én anyagomat Szilágysomlyóra. Szilágysomlyón 2000-ben nyílt egy kiállításom, ez azért fontos, mert ekkor még nem létezett a testvérvárosi kapcsolat Szilágysomlyó és Albertirsa között. Ennek a NÁRCISZ Klub történetnek én is egy kicsit előfutára voltam, meg az alberti evangélikusok, mert ők egyházi szinten vették fel a kapcsolatot Szilágysomlyóval. Ez a két vonal szülte meg azt az állapotot, hogy Szilágysomlyó Albertirsa közötti 2004-ben testvérvárosi kapcsolatot megalapozó megállapodás született. A jó kapcsolat tartósnak bizonyult, mert hiszen a Gyökerek című könyvem a Kolozsvári Művelődés Egyesület és Szilágysomlyói Báthory Alapítvány, valamint néhány áldozatkész albertirsai segítségével kerülhetett kiadásra. Néhány évig módszeresen tanítottam helyi és környékbeli, tehetséges gyerekeket. Nem sokat, talán egy-két tucatot. Ezen tanítványaim közül, két verzió van vagy továbbtanult és rajztanár, vagy neves képzőművész lett, vagy aki nem, azzal sincs semmi rossz érzésem, mert azokból jó ízlésű, művészetkedvelő/ értő ember vált. Annak idején is sűrűn szerepeltem országos és megyei kiállításokon, tevékenységem (ebbe beletartozik a fiatalok művészeti képzése is) elismeréseként 2001-ben Pest Megye Művészetéért kitüntetést kaptam. A következő fontos dátum; 2003-ban megjelent a Vesszőnyaláb I., majd 2007-ben a Veszszőnyaláb II. kötet. Az első kötet az Albertirsa kulturális életét dolgozza fel, a másik pedig - bőséges dokumentum és fotóanyaggal, - az albertirsai hétköznapi emberekkel, különböző Miért is szerveztünk Albertirsán zenés klubbot? Néhányan 16 évvel ezelőtt kezdtünk Budapestre majd Ceglédre járni, valami hasonló klubba. Egyre megterhelőbb volt az átjárás az időjárás és a közlekedési viszontagságok végett. Megbeszéltük páran, hogy kellene, illetve lehetne Albertirsára is szervezni egy zenés klubbot. Elsőként érdeklődtünk albertirsai lakosoktól, volna-e igény. Meglepő volt a sok támogató válasz, csodálkoztunk, hogy mennyien örülnek az ötletnek. Nem sokkal ezután, bementem a Művelődési Házba, hogy kaphatnánk-e a rendezvényünkhöz helyszínt. Később kikértem polgármesterünk Fazekas László és alpolgármester asszony Major Judit véleményét is a klubalapítás kapcsán. Mindketten üdvözölték ötletünket, biztosítottak támogatásukról. Mindezek után indult be igazán a szervezés január 10-én tartottuk az első klubnapunk, 41 fővel valamint a meghívott vendégekkel. A nyitónap nagyon jól sikerült, azóta egyre több az érdeklődő. Mindenkit szeretettel várunk, aki kéthetente vasárnaponként szeretne egy kicsit kikapcsolódni, szórakozni. A klubunknak a NÁRCISZ nevet adtuk, mivel NÁRCISZ a tavasz virága és az új életkezdést is jelenti. Ez az első ilyen jellegű zenés klub, ami Albertirsán megalakult, reméljük sokáig sikeresen fog működni. Terveink szerint a későbbiekben közös kirándulásokat, múzeumlátogatásokat is fogunk szervezni. Stadlerné Szaszkó Julianna, klubvezető rétegek képviselőivel készült interjúkat, beszélgetéseket tartalmazza. Jártak Önnél, itt Albertirsán neves művészek? Vannak ide vonatkozó érdekes történetek? Ez hosszú történet lehetne. Még a régi házban éltünk, folyamatosan jöttek a színész haverok; például Tahi Tóth László ő az én osztálytársam volt, a padtársam és vele jött Nagy Gábor. Ahányszor erre forgattak, akkor itt mindig megálltak, tollasoztunk, kajáltunk. Többször nálunk járt Csernus Mariann, Bánffy György. A színészek mellett külföldi írók, festők szobrászok, vagy zenészek jöttek. Zalaegerszegen az én ifjú koromban volt egy nemzedék, akik az akkori, szorongató vidéki állapotok miatt Pestre indultak. Mikor mi már ideköltöztünk (elég volt Budapestből), ők folyamatosan jártak ide le, mert itt lehetett epret enni, napozni, pihenni, beszélgettünk, hülyéskedtünk, közben valaki a sarokban gitározott, nagyon kellemes volt. Ki-Mit-Tud-on szerepelt zalaegerszegi zenész barátaink is jöttek. Nem akármilyen banda, volt ez; Tunyoghy Peti a Ciklon Együttes egyik tagja, ő a P.Mobilhoz került, akkor volt Dörge, aki az Olds Mobilnál szaxofonozott/játszott évekig, Tóth János Rudolf, ma is tekintélyes blues zenész, (ő írta a Bergendyék nem tudom hány lemezét) és azt hiszem, hogy az utóbbi években a Hobóéknál játszott. Jó bandák voltak akkor, és nem a pénzről szóltak a dolgok, hanem az akarásról, a zenélésről, hogy megmutasd magad és alkoss. Érdekes generáció volt ez, nem véletlenül hívják ezt a Nagy Generációnak. Velük jártunk koncertekre. Házunkhoz érve menetrendszerűen bedudált az ORI busz, - akkoriban Cegléden voltak Hajdú Bandi szervezte jazz bulik, - s a buszból Pege Aladár bekiabált, hogy művészek, bohócok gyertek, Jam session lesz Cegléden!. Vagy amikor a Bergendyék jöttek, és nem tudom, hogy láttál-e a Bergendyékről korabeli képet, hogy mondjam, a hippi korszak színe java. Ezek tiritarkába öltözve (hosszú haj, szakáll, virágok és minden), és képzeld ez a banda, meg a kopasz Bergendy bementek a tanácsházára, és kérdezték, hogy hol laknak Miklósovicsék? Ilyen, és ehhez hasonló vidám hangvételű sztorizgatások végén útravalónak kaptam egy könyvet (Vesszőnyaláb II.), amelyet a művész úr dedikált, és viccesen hozzátette, hogy mivel én nemrégen költöztem Albertirsára, célszerű elolvasnom, mert az albertirsai emberekről szól, és ebből megismerheted a falut. Köszönöm a beszélgetést! Ígérem, elolvasom a könyvet és boldog születésnapot, és további sok sikert kívánok!

11 2015. március Albertirsai Híradó 11 KÖZÉLET Zongor Gábor festőművész albertirsai kiállítása február 13-án került megrendezésre a Móra Ferenc Művelődési Házban Zongor Gábor festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás záró ünnepsége. Ezen alkalomból kérdezgettem egy kicsit a művész urat és polgármester urat. Kérem segítsen bemutatni a kiállítást, van-e tematikája az itt bemutatásra kerülő képeknek? Tekintettel arra, hogy nem hivatásos festő vagyok, főállásban hivatásos önkormányzati érdekvédőként tevékenykedem ezért többnyire csak hétvégenként és éjszaka van módom festeni, így arra törekszem, hogy az egyes kiállításaimon mindig legyenek új, még korábban ki nem állított képek. Nem szeretem, ha a barátaimnak az új kiállításokon nem tudok újdonsággal szolgálni. Így történt ez az albertirsai kiállításnál is, vagyis hoztam a legújabb képeimet és azokat, amelyek valahol az utazások kapcsán születtek. Ezért is adtam a kiállításnak az Idő utazás címet. Albertirsán volt kiállítva első ízben a Titokzatos virág és a kulcsok című képem, valamint az öt elemről a víz, a fa, a tűz, a föld és a fém -, valamint a hozzájuk kapcsolódó napról és holdról készült festmények. Hogyan jött létre ez a kiállítás? Kiállításaimra többnyire úgy kerül sor, hogy arra felkérnek. Nem én keresem a lehetőségeket, hanem a lehetőségek keresnek meg engem. Jelen esetben Fazekas László polgármester úr jelentkezett, hogy csináljak egy tárlatot a 2015-ös magyar kultúra napja kapcsán a városi művelődési házban. Hogy miért engem választott polgármester úr, azt tőle kellene megkérdezni. Végül is a kiállítás létrejött, de a megnyitó ünnepség Szilágyiné Papp Tünde sajnálatos és tragikus halála miatt elmaradt. Ezért rendhagyó módon a megnyitó helyett záró eseményre került sor február 13-án, amikor is Bereczky Lóránd, a Nemzeti Galéria címzetes főigazgatója mondta el gondolatait a festészetről és a festészetemről. Polgármester úr, imént művész úr továbbpasszolta a labdát. Hogyan jött létre a kiállítás? Még 1989-ben, az Államigazgatási Főiskolán találkoztam először Dr. Zongor Gáborral. Egész pontosan vizsgáztam nála. Nagyon szimpatikus volt számomra, hogy a tárgyi, tényszerű tudáson kívül, elsősorban az érdekelte, gondolkodom-e, van-e véleményem a dolgokról. Azon kevés vizsgáztatóim egyike volt, akik hosszú távra nyomot hagytak bennem. Aztán valamikor az ezredforduló táján, dr. Köllner Ferenc korai halálát követően megválasztották Őt a legnagyobb honi önkormányzati érdekszövetség, a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) főtitkárává. Ebben a minőségében találkozhattunk újra. Arról csak később szereztem tudomást, hogy Gábor festészettel is foglalkozik. Utánanéztem a képeinek, amik nagyon megtetszettek. Így aztán elhatároztam, hogy alkalmasint elcsalogatom Albertirsára egy kiállítás erejéig. Úgy gondolom, akik látták a művelődési házban az alkotásait, tanúsíthatják, hogy érdemes volt. Művész úr, kérem, amennyiben van Albertirsa városához, vagy lakosaihoz köthető élménye, meséljen róla. Hivatásomból adódóan már korábban is jártam Albertirsán, így van képem a sajátos helyzetű és adottságú kisvárosról. Mély és maradandó élmények azonban óhatatlanul a kiállításomhoz kötődnek. Egyrészt volt szerencsém megismerni és rövid ideig együtt dolgozni, gondolkodni Szilágyiné Papp Tündével, akinek életfelfogása, derűje és töretlen tenni akarása lenyűgöző volt. Másrészt a finisszázsra eljött régi ismerősöm Várhelyi György szobrászművész, akinek volt szerencsém Szent István szobrát avatni 2001-ben Lesencetomajon és most két gyönyörű érmével ajándékozott meg. Mikor és hol találkozhatnak Önnel az érdeklődők legközelebb? A következő kiállítás helye és időpontja még bizonytalan. Lehetőségek már vannak, csak a megfelelő időt kell megtalálnunk hozzá. Kérem zárásként mutassa be egyik képét az olvasóknak. Éjféli holdfény Binicben A kiállítás meghívóján két breton emléket idéző kép volt látható. Az egyik, amely egy terjedelmes békát is ábrázol az Éjféli holdfény Binicben címet viseli. Binic egy csodálatos kisváros az óceán partján észak Bretanban. Franciaországnak a breton régiója az egyik legkedvesebb vidékem a hazai tájakon kívül. Mivel szerencsémre több alkalommal voltam ezen a vidéken, így viszonylag sok kép keletkezett ezekről a szép nyaralásokról a fejemben. Nehéz egyes képeimről nekem megadni a megfejtést, hiszen ami bennem van az adott tájról és témáról, arról mindent elmondanak a képek önmagukban. Azt remélem, hogy egyes képek mesélnek a nézőknek is, így az ő továbbgondolásuk révén élnek tovább a képeim. Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok! MEGHÍVÓ A 20 éves Gerje-Party Fúvósegylet szeretettel meghívja Önt és kedves családját Jubileumi farsangi jelmezes koncertjére március 7-én, szombaton 18 órára a Móra Ferenc Művelődési Házba. Ne feledjék, SZJA 1% ajánlás 2015-ben is! Gerje-Party Fúvósegylet Adószám:

12 12 Albertirsai Híradó március KÖZÉLET Albertirsai málenkij robot emléktábla-avatás február 27-én került megrendezésre az albertirsai málenkij robot emléktábla avató ünnepség a Márai Sándor Városi Könyvtárban. A málenkij robotra elhurcoltak élelemmel való ellátásában és mentésében részt vevő alberti-irsai asszonyok emléktábláját Várhelyi György helyi szobrászművész által alkotott bronzöntvény díszíti. A segítő (ételt osztó) kéz alakja látható a tábla jobb alsó sarkán. A márványtáblát Ádám Róbert jászkarajenői kőfaragó készíttette, a táblán látható szöveg Hodos Gábor gondolatait tükrözi, amely az eseményt örökíti meg. A tábla felavatását Farkas Katalin konferanszié vezette le. Elsőként a helyi művészeti iskola növendékei (Jakab Levente, Csepcsényi Örs, Czifra Béla) betanító tanáruk: Almai Tamás Mendelssohn egyik zeneművét adták elő. Ezt követően Hodos Gábor, az emléktábla szorgalmazója, rövid történeti áttekintés adott, majd Fazekas László polgármester, Dr. Bognár Zalán történész és Hodos Gábor leleplezte a táblát. Leleplezést követően a történelmi egyházak képviselőinek (Uherkovicsné Perge Tímea református lelkész, Szilák-Túri Krisztina alberti-, Csadó Balázs irsai evangélikus lelkészek és Kiszel Mihály prépost az albertirsai római katolikus egyház részéről) gondolatai és az emléktábla megáldása következett. A koszorúzást Fazekas László polgármester, Major Judit alpolgármester és Hodos Gábor végezte el. A díszőrséget Kullai Csaba hagyományőrző biztosította. Ezután Bognár Zalán történész előadásában rövid áttekintést kaptak az érdeklődők a malenkij robotról és a hazai hadifogolytáborok bemutatásáról. Az ünnepség szerény fogadással zárult, amelyről a helyi Baráti Kör gondoskodott. Hodos Gábor EBOLTÁS 2015 Idén ünnepli 20 éves fennállását az Adrián Állatorvosi Rendelő Albertirsán, ezért idén minden 20-ik eboltás (és féreghajtás is) ajándék! A évi eboltások időpontjai és helyszínei a következők: Március 13. péntek Polgármesteri Hivatal udvara - 15:00 17:00 Március 14. szombat Telepen - Erkel Ferenc u :00 18:00 Március 21. szombat Telepen - Erkel Ferenc u :00 13:00 Március 28. szombat Telepen - Erkel Ferenc u :00 18:00 Oltási akciók az Adrián Állatorvosi Rendelőjében április minden szombatján 10:00 13:00 óra között lesznek az alábbiak szerint: Április 4. szombat Adrián Állatorvosi Rendelője Árpád u :00 13:00 Április 11. szombat Adrián Állatorvosi Rendelője Árpád u :00 13:00 Április 18. szombat Adrián Állatorvosi Rendelője Árpád u :00 13:00 Április 25. szombat Adrián Állatorvosi Rendelője Árpád u :00 13:00 Az eboltások díja idén is Ft az előző évhez hasonlóan, ellenben minden 20-ik oltás INGYENES! Oltó állatorvos: Dr. Pintér Adrián Tisztelettel értesítem a kutyatartókat, hogy a VESZETTSÉG ELLENI ÖSSZEVEZETETT EBOLTÁST Albertirsán a következő napokon tartom március 13. péntek Tóth Tüzép - Pesti út :00 12:00-ig március 15. vasárnap Mikebudai út 24. 8:00 12:00-ig március 20. péntek Polgármesteri Hivatal udvara - Irsai Károly utca :00 12:00-ig Az oltás díja: Ft + féreghajtó tabletta (200 Ft/10 kg) Az oltást igény szerint háznál, vagy a rendelőben (Albertirsa, Táncsics utca 3.) is elvégzem! Dr. József András (06-20/ )

13 2015. március Albertirsai Híradó 13 KUTYAOLTÁS Dánosi u. 7. sz. alatti rendelőnkben március 10-től április 10-ig rendelési időben, akciós áron, Ft-ért adjuk be kutyájának kötelező védőoltását! Hívásra házhoz megyünk. Dr. Kormány Katalin Dr. Ádám Tamás KÖZÉLET Február 7-én tartotta az Albertirsai Gospel Kórus a koncertjét az albertirsai Művelődési Házban. Ezen esemény kapcsán beszélgettem a kórus vezetőjével, Iker Borbálával. Mikor alakult a Kórus és milyen céllal? A kórust két kórustag (Süveges Szilárd és Csontos Gábor) alapította öt évvel ezelőtt. Arról beszélgettek, hogy mennyire szeretik a gospel énekeket, és hogy milyen jó lenne, ha Albertirsán lenne egy olyan kórus, ami gospel dalokat énekel. Megkérdeztek, hogy lenne-e kedvem hozzá. Mivel én is nagyon szeretem ezt a stílust, örömmel vállaltam. Persze örömünket leljük benne, és szeretjük nagyon, de nagyon fontos kiemelnem, hogy elsősorban nem magunknak énekelünk, hanem az Urat dicsérjük. Ahogyan a koncert elején is elhangzott, ez nem egy csak egy koncert a füleinknek, hanem egy szolgálat. Milyen dalokat énekeltek, hogy válogattok, mik kerülnek bele a repertoárotokba? Egy kikötésünk van a dalokkal kapcsolatban: a keresztény tartalom. Ezen kívül eléggé szubjektív, hogy miket tanulunk meg, nagyjából azt, ami megtetszik. Nem csak én keresek új kottákat, hanem a kórustagok is gyakran hoznak dalötleteket. A koncertek repertoárját viszont én szoktam összeállítani. Ha csak 3-4 éneket éneklünk, igyekszem mindig a legfrissebben megtanult dalainkat vinni, általában acapellákat. Saját koncertre viszont aszerint válogatok, hogy mik azok, amiket nagyon szeretünk; sok hangszeres éneket is beleválogatok, a sorrendet pedig a változatosság szempontja szerint szoktam kialakítani. Milyen gyakran vannak fellépéseitek, merre? Minden ősszel megrendezésre kerül a Tessedik Kórusfesztivál Albertin az evangélikus templomban, valamint advent elején egy jótékonysági koncert a Művelődési házban. Ezekre minden évben készülünk, percet szolgálunk mi is (és a többi albertirsai kórus) ezeken a koncerteken. Saját koncertünk évente maximum egy van, idén ez most volt február 7-én. Előfordul még évente egyszer-kétszer, hogy meghívnak egy Istentiszteletre vagy egyéb egyházi eseményre, ahol fél órát-órát éneklünk; most ősszel például a Zuglói Evangélikus Templomba mentünk egy vasárnapi Istentiszteletre szolgálni. Milyen gyakran és hol gyakorol a kórus? Átlagosan három hetente van próbánk, általában szombaton délután. Én Pécs mellett lakom, és amikor jövünk Albertirsára (szüleim és a férjem szülei is albertirsaiak), akkor tartok próbát. Ezt mindig 2-3 hónapra előre meg szoktuk tervezni, hogy a kórustagok is úgy tudják szervezni a szombat délutánjukat, hogy ha próba van, el tudjanak jönni. De természetesen, ha koncertre készülünk, sűrűbben próbálunk, most például januárban szinte minden hétvégén volt próba. Irsán az evangélikus imateremben, illetve ha az nem szabad, a Baptista Imaházban szoktunk gyakorolni. Vártok-e még jelentkezőket, ha igen kiket, milyen elvárásokkal? Főleg férfi szólamokba, azon belül is leginkább a basszusba várunk jelentkezőket, most ott csak ketten vannak. Elvárásunk annyi, mint minden más kórusnak: Gospel koncert szeressen énekelni, tudjon énekelni, és tudja vállalni a próbákon és koncerteken való részvételt. Mi volt ennek az eseménynek az aktualitása? Öt éves a kórus, ezért volt ez a koncert jubileumi ; de egyébként is terveztük, hogy legyen idén is saját fellépésünk, és jövőre is tervezzük ugyanezt (és remélem még sok éven át). A KÖSZ zenekar közreműködése hogyan és mi okból jött létre? A KÖSZ zenekart a Tessedik fesztiválon hallottam játszani, még októberben. Nagyon tetszett! Pont akkortájt kezdtünk el beszélni a kórussal a saját koncertről, és arra gondoltam, hogy mennyire jó lenne, ha néhány éneket közösen elő tudnánk adni. Megkerestem a zenekart az ötlettel, és nagyon tetszett nekik, nem csak a zenészek, hanem az énekesek is nagyon lelkesek voltak! Koncert előtt volt néhány közös próbánk, melyek jó hangulatban teltek, jó volt együtt dolgozni. Remélem lesz még olyan alkalom, ahol közösen szolgálhatunk! Vannak-e még más zenekarok, akikkel közösen léptek fel? Nem. Ez volt az első alkalom, hogy együtt léptünk fel más zenekarral. Hol lehet legközelebb találkozni a Kórussal? Legközelebb sajnos sokára találkozunk mi is. Csak ősszel fogjuk folytatni a próbákat, a fent említett Tessedik és Jótékonysági koncertekre készülünk majd, egyelőre nincs más tervben. Egy év múlva, tavasz környékén remélem ismét lesz majd saját koncertünk. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az eseményekre! Köszönöm az interjút, további sok sikert a kórusnak.

14 14 Albertirsai Híradó március TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDHÍREK Kiállítási felhívás március 29-én kerül megrendezésre az albertirsai Városi Sportcentrum névadó ünnepsége, ahol Ecsedi László edző úr munkássága is bemutatásra kerül egy kiállítás keretében. Kiállítással kapcsolatban kérik a szervezők, hogy akinek van birtokában, olyan fotó, emléklap, újságcikk vagy bármi egyéb tárgy, ami érdekes és emlékezetes lehet, erre a napra tegye lehetővé, hogy mindenki megismerhesse ezeket a relikviákat. A dokumentumok és emléktárgyak a Művelődési Házban adhatók le az eseményt megelőző napig, majd a rendezvényt követően visszakerülnek jogos tulajdonosaikhoz. Amennyiben a tulajdonos engedélyezi és felajánlják, állandó tárlat keretében kiállításra kerülnek a Városi Sportcsarnokban. Bagyinka Bernadett Mágikus Képek Az albertirsai Móra Ferenc Művelődési Házban március 6-án 18 órára kerül megnyitásra Bagyinka Bernadett képzőművész Mágikus Képek című kiállítása. A kiállítást megnyitja Chief Komolafe Omotune Cultural Envoy. Közreműködik Iroko Awards (Magyar Afrika Társaság Tagja). A kiállítás megtekinthető március 20-ig, a Művelődési Ház nyitva tartási idejében. 20 éves praktizálás Albertirsán Érdekes bejegyzésre lett felhívva a figyelmem. Dr. Pintér Adrián márciusától kezdte el működését Albertirsán, azaz immár 20 éve. Kerek évforduló, első pillantásra hatalmas szám, de telis-tele olyan tettekkel, amik városunkat és az ott lakókat vagy pontosabban a kedvenceiket, házi- és haszonállataikat szolgálták. Köszönjük, további sikerekben gazdag 20 (vagy ennél is több) évet kívánunk! A MÁRAI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA Szórakoztató irodalom Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 1-2. (Magyar irodalmi szerelmeskönyv) Nyáry Krisztián néhány évig költészettörténetet tanított a pécsi egyetemen, majd a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, azóta kommunikációs tanácsadóként dolgozik. A két kötetben összesen 80 történet található. Ezek a történetek magyar írók és költők izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolatiról, hitvesekről, múzsákról, megcsalt szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról szólnak. D. Tóth Kriszta: Húszezer éjszaka D. Tóth Kriszta író, újságíró. Pályáját angol nyelvű lapoknál kezdte, az ország tévériporterként, tudósítóként és műsorvezetőként ismerte meg. Legújabb regénye az emberi kapcsolatok izgalmasan kusza világába kalauzol, ahol minden választás újabb és újabb lehetőség megtalálni magunkban, ami oly fájdalmasan hiányzik. Kísértő múlt, gyötrő kétségek, elfojtott szexualitás, félelmek, szeretethiány, ürességérzés és a nyomában feltörő forró szenvedély: ez jellemzi az egykor pszichológusnak készülő, ma életvezetési tanácsadó céget működtető budai nő, Helga történetét.

15 2015. március Albertirsai Híradó 15 TÁJÉKOZTATÓ Itt a tavasz, indul a kerti szezon! A mai világban kincset ér a kiskert, a veteményes, mivel így ízletes, vegyszermentes növényeket termeszthetünk. Viszont kincset érnek a magok is, melyeket régi magyar fajtákból, jól bevált haszonnövényekből fogunk. Idén az Albertirsai Klímabarát Kör által szervezett MAGBÖR- ZÉN is lehetőség nyílik ilyen magok cseréjére, beszerzésére! Gyere el, ha fontosnak tartod, hogy a te kezedben legyen az élelmed forrása, ha több magod van, mint amennyit el tudsz vetni, ha van a tarsolyodban néhány tájfajta még az öreganyáinktól, ha szeretnél néhány új fajtát kipróbálni, ha ki szeretnéd próbálni a kertészkedést, de nem tudsz elindulni, ha érdekel a fenntartható élelmiszer-termelés kérdése! Cseréljük ki tudásunkat és vetőmagjainkat! GONDOLJON A JÖVŐJÉRE! NE HABOZZON! MI TUDUNK MEGOLDÁST! ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON ALBERTIRSÁN! Heti két tanítási nap (hétfő és csütörtök) Utazási kedvezményre jogosító diákigazolvány Előző tanulmányait beszámítjuk! Akár két év alatt is leérettségizhet! Jelentkezzen a következő tanévre a Budakalász Gimnázium albertirsai tagintézményébe! BEIRATKOZÁS: jún. 20., 22., 23., óra aug. 24-től 28-ig és óra A jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, korábbi iskolai bizonyítványait! Az oktatás helye: Tessedik Sámuel Általános Iskola épülete 2730 Albertirsa, győzelem utca 2. Elérhetőségek: Gimnázium-Albertirsai-Tagintézmény - SZELEKTÍV HÍRLEVÉL II. negyedév Tisztelt Ügyfelünk! Albertirsa településén továbbra is az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi sikerességének megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelektíven! HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése: A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsákban keverten gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható (péntek), (péntek), (péntek) Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Zsákok gyűjtésének módja: A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé! GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés. A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a következők: A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok gyűjthetőek! A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan tilos! A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetősége van a laposra taposott: PET palackokat és kupakjait, fém italos dobozokat, konzervdobozokat, tejes és üdítős dobozokat, fóliákat, - reklámszatyrokat, tejtermékek kiöblített poharait, tisztítószeres flakonokat elhelyezni. A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matricával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondobozok. A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek. Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédő. A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő járművel történik. A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi! Elérhetőségeink: Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6. Nyitva tartási idő: Hétfő ig; Kedd-Csütörtök ig; Péntek nincs ügyfélszolgálat Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65. Tel.: 06 53/ ; 06 53/ Fax: 06 53/ Honlap:

16 16 Albertirsai Híradó március SPORT Országos tollaslabda verseny Egy napon két verseny is az atlétáknál! február 14-én került megrendezésre a MSOSZ által szervezett országos tollaslabda verseny. A rendezvény idén is az IRMÁK Sprint SE által, a Tessedik Sámuel általános Iskola támogatásával került lebonyolításra. 10 csapat nevezett a versenyre, amely a Los Angeles-i világjátékokra felkészítő verseny is volt egyben. Összesen 67 fő induló mérhette össze tudását, különböző divíziókban. A rendezvényt Major Judit alpolgármester nyitotta meg rövid beszédével, amit immár hagyományként Izsáczkyné Korcsog Rita betanításával Erős Bernadett és Benkő Barbara nyitó tánca követett. Végezetül Sipos Béla szakágvezető ismertette a szabályokat, néhány technikai tudnivaló kíséretében sportszerű versenyre szólította fel az indulókat, és kezdetét vette a küzdelem. Jelen voltak még Fazekas László polgármester, Szőke Szabolcs alpolgármester, Szőke Károly, Zátrok Márton képviselők, valamint az IRMÁK Nonprofit Kft. képviseletében Török Andrea ügyvezető helyettes, Pákozdi Zoltán az IRMÁK SFO intézményvezetője, valamint Ádám Ildikó a Tessedik Sámuel Általános Iskola igazgatója. Sportolóink felfrissüléséről az Aquarius Aqua Kft. gondoskodott. A záróbeszédet Fazekas László polgármester mondta. Az érmeket átadták: Fazekas László, Major Judit, Szőke Károly és Török Andrea. Senki sem távozott üres kézzel, minden indulónak jutott legalább egy érem, a legeredményesebb csapat díját a tiszakécskei csoport nyerte el. Résztvevő csapatok: IRMÁK Sprint SE Csobánka - 8 fő IRMÁK Sprint SE Albertirsa - 15 fő Gyermekekért DSE Tiszakécske - 4 fő Szivárvány Sportegyesület Hódmezővásárhely - 11 fő Magyarbánhegyesi Speciális SE - 5 fő Tornádó SE Solt - 4 fő Életfa Rehabilitációs Intézet Dunakeszi - 7 fő Napsugár Otthon Ásotthalom - 3 fő Losonczi István Általános Iskola Cegléd - 5 fő BEAC Diószeg - 5 fő IV. Boros Dezső Téli Gyermekverseny (Bonyhád, ) Irigylésre méltó körülmények között, kiváló szervezésű versenyen 10 fiatalunk összesen 20 versenyszámban indulva, 2 arany, 2 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. 1. helyezett: Keszthelyi Luca (2004) magasugrásban 139 cm és 60 m-es gátfutásban - 11,88 mp 2. helyezettek: Fülöp Levente (2003) magasugrásban cm Bágyi Viktor (2003) súlylökésben - 6,74 m 3. helyezettek: Záhonyi Bori (2003) 60 m-es gátfutásban - 11,68 mp Fülöp Levente (2003) 60 m-es síkfutásban - 9,02 mp Bágyi Viktor (2003) 60 m-es gátfutásban - 11,58 mp Hortobágyi Dávid (2003) magasugrásban cm Simó Kitti beszámolója az elmúlt szezonról és a évi terveiről Folytatás a következő oldalon >> 2014-es évet szerencsére sérülésmentesen a nemzetközi lady kategóriában a 4. helyen zártam, amit sajnos kicsit bánok, mert ha a nagykanizsai versenyt nem hagyom ki és nem veszítem ott el a pontjaimat, akkor dobogós lettem volna. Idénre pedig terveim szerint kicsit háttérbe vonulok, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet fogok motorozni, hanem nem leszek ott a szezon összes versenyén. Sajnos nagyon messze vannak a versenyeim, mivel nemzetközi mind, így próbálnak kedvezni a külföldi versenyzőknek is. Pénzben és időben sem kevés km-eket utazni a versenyekre. Hajnalba kell elindulni, hogy időbe odaérjünk gépátvételre, és késő este érünk haza. Másnap pedig munka. Így azt tervezem, hogy közeli versenyeken fogok csak részt venni. Hazai pályámon, Nyársapáton lesz majd szeptember 20-án, illetve majd Esztergomban euro összdíjazású verseny, ahol részt szeretnék majd venni. Ebben az évben erre a két versenyre készülök. Köszönöm szponzoraimnak a segítséget és szurkolóimnak a biztatást.

17 2015. március Albertirsai Híradó 17 SPORT Az érmesek mellett dicséret illeti valamennyi indulónkat, hiszen ők is alig - alig maradtak le a dobogóról. Reméljük kitartanak az atlétika és egymás mellett, és akkor kiváló csapataink lehetnek gátfutásban és magasugrásban. Név szerint: Petrovics Fruzsina (2003), Záhonyi Anna (2003), Szluka Kitti (2003), Jeruska Petra (2003) és Kirsch Janna Kincső (2003). Ócsai Terematlétikai Verseny ( ) A mindig jó hangulatú, remek szervezésű felkészülési versenyen a hagyományokhoz méltóan ismét nagyot alkottak serdülőink. Jutalmuk 2 első, 2 második és 1 harmadik hely volt. Arany érmesek: Borgulya András (2000) magasugrásban cm Farkas Ádám (2000) 50 m-es síkfutásban - 6,4 mp Ezüst érmesek: Szabó Eszter (2001) súlylökésben - 10,61 m Borgulya András (2000) távolugrásban cm Bronz érmes: Láng Gergő (2000) magasugrásban cm Felkészülésünk és eredményeink alapján bizakodva várjuk az országos bajnokságokat! Köszönet a becsületes munkáért! február 21-én tartotta az Albertirsai Sportegyesület évet értékelő összejövetelét a Móra Ferenc Művelődési Házban. Hagyományoktól eltérően nem a tárgyév végére, hanem a következő év báli szezonjának közepére került kitűzésre a dátum, azzal a céllal, hogy ne csak egy szimpla díjátadó legyen az esemény, hanem igazi zenés, táncos vidám ünnepség. Ecsedi Péter elnök megnyitóját követően beszédet mondott Fazekas László polgármester úr, illetve a szakosztályok vezetőivel közösen átadásra kerültek az emléklapok az alábbi kimagasló eredményt elérő sportolóknak: Asztalitenisz: Szász András és Tímár Gyula; Atlétika: Szabó Zita, Szabó Eszter, Legéndi Bendegúz, Borgulya András, Bágyi Gábor, Rendek Máté, Láng Gergő, Farkas Ádám, Fülöp Levente és Keszthelyi Luca; Galambászat: Kecser Pál; Judo: Végvári Jázmin és Végvári Réka; Kerékpár: felnőtt Budai Sándor; U11 Pécseli Gergő; ASE Sportbál Kézilabda: döntős Németh Tamás, Antalka György, Tóth Gábor, Koska Balázs, Koska Bence, Koska Norbert, Ordasi Balázs, Kiszel Péter, Fekete Norbert, Konkoly Viktor, Iván Gábor, Gallai Nándor, Czifra Béla, Czirókai Máté, Dávid Dániel és Szegedi Ádám; U13 Bakos Rebeka; U13 és Junior Kövesi Ildikó; Kosárlabda: U13 Jakab Levente; U15 Monok Viktória; U17 Varga Vivien; U18 Watzker Balázs; Labdarúgás: felnőtt Balaska Gábor és Szuda János; U11 Wéber Ármin; U13 Csőke Attila; U15 Puskás Viktor és Opavszky Péter Patrik; U21 Lőrinc László; Fit Kid: Bebők Blanka. Zárásként az ASE minden sportolójának köszönetet mondott az elmúlt évi munkájáért, illetve a évre is sok sikert kívánt tagjainak.

18 18 Albertirsai Híradó március SPORT Változások, felkészülés, érmek Zajlott az élet a téli szünetben labdarúgóinknál. Új vezetőség állt a szakosztály élére, és frissen kinevezett szakember vezetésével dolgozik a megyei másodosztályú csapat is. Januártól Láng Róbert irányítja az Albertirsai SE labdarúgó szakosztályát. Munkáját elnökségi tagként Mári Sándor, Szalai László és Zátrok Róbert, szövetségi kapcsolattartóként Balázs Pál segíti. A tervek szerint átszervezik a szakosztály működését. Az ASE, egyebek mellett, iskolai képzési programot indít, és szorosabbra fűzi térségi sportkapcsolatait is. A változás az első csapatot már elérte. Végh Attila lett a vezetőedző, és jelentős átalakuláson megy át a játékoskeret. A frissen kinevezett szakember az őszi szezont Hernádon töltötte, korábban megfordult Vasadon és Pilisen is. A es szezonban a harmadik helyre vezette a szomszédvár csapatát A tápiószentmártoni teremtornán készült az U11-es korosztályról a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A felnőttek és a közvetlen utánpótlás tesztmérkőzésekkel, a kisebbek főleg teremtornákkal készülnek a tavaszra. U11- es és U13-as csapatunk öt téli tornán öt érmet (egy arany, két ezüst, két bronz) szerzett, emellett Bukovinszki Gergő, Csőke Attila és Mári Konrád révén kiérdemelt egy-egy különdíjat is. A fővárosban, rangos mezőnyben lett harmadik az U16, míg az ifik Nagykőrösön, nyolccsapatos bajnokságon értek el első helyezést. Ugyanitt Princz Mihály gólkirályi címet is ünnepelhetett. A bajnokság február 28-án folytatódik. Megye kettes gárdánk rögtön az egyik legerősebb vetélytárs, a Nagykáta SE ellen lép pályára. A találkozó 14:30-kor kezdődik a Sportcentrumban. Felnőtt csapataink hazai bajnoki mérkőzései, 2015 tavasz Albertirsai SE I. (megyei II. osztály) , 14:30 Nagykáta SE , 15:00 Zsámboki SE , 15:00 Dány KSK , 16:00 Szentmártonkáta SE , 16:30 Tápiószele SE , 17:00 Sülysáp KSK , 17:00 Ecser SE Albertirsai SE II. (megyei III. osztály) , 14:30 Pánd KSK , 15:00 Monorierdő I , 15:00 Dánszentmiklósi KSK , 16:00 SK Tóalmás , 16:30 Úri KSK , 17:00 Nagykőrösi Kinizsi FC II , 17:00 Farmos SE Az öregfiúk és az utánpótlás bajnokságok menetrendjéről a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóságának honlapja (www.pmlsz.hu) nyújt tájékoztatást. A változtatás jogát fenntartjuk! Rövid beszámoló a BSI Futónagykövet Albertirsa februári hónapjáról Az (elő)tavaszi futózsongás jellemzi napjaimat, futóközösségünk tagjainak napjait. Mindannyian kezdünk átállni a hosszú és monoton futásokról a rövidebb, de tempósabb futásokra. A tél folyamán az állóképességet kellett fejleszteni, mostantól itt az ideje a tempó növelésének. Ugyanis a futóversenyek, rendezvények, események sora lassan már végtelen, folyamatos a megmérettetés. Márciusra kiemelnék két olyan eseményt, amik nem a versenyek kategóriájába sorolandók, hanem jótékonysági vagy önszerveződő programok mindkettőhöz lehet csatlakozni: március 12. Megyénk körül Megyünk körül Pest Megyei Futó és Gyalogló Nap két útvonalon futnak a résztvevők, több települést érintve, azzal a céllal, hogy a fiatalok (óvodások iskolások) figyelmét felkeltsék az egészséges életmódra, a sportra. A Útvonal: Cegléd Csemő Mikebuda Albertirsa - 32 km; B Útvonal: Nyársapát Törtel Kőröstetétlen Abony - 31 km március 14. I. Országfutas Célja: fussuk végig jelképesen az országon egyetlen nap alatt, úgy, hogy mindenki maga vállal útszakaszt, lefoglalja az esemény honlapján, és a kiírt napon lefutja. Így a sok apró egyéni részből, egy teljes országot behálózó egész lesz. A februári hónapban is részt vett az albertirsai futóközösség a Yours Truly elnevezésű finn kezdeményezésű becsületbeli futáson. Ez egy nemzetközi futóprogram, amelynek a célja, hogy az év két leghidegebb hónapjában (is) mozgásra ösztönözze az embereket. Február 22-én mi a Farkasordító Úri Félmaratont és sok egyéb helybeli futást ajánlottuk fel a programnak. Itt a tavasz, ha úgy érzed, hogy belevágnál a futósportba, keress meg minket a Facebook közösségi portálon nevünk: BSI Futónagykövet Albertirsa Monorierdő, ahol a fenti programokkal, más futórendezvényekkel illetve versenyekkel kapcsolatban is lehet bővebb információkat találni, valamint futótársakkal eszmét cserélni, közös futásokat szervezni. Szelepcsényi Csaba BSI Futónagykövet Albertirsa

19 2015. március Albertirsai Híradó 19 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Rendőrségi hírek A Ceglédi Rendőrkapitányság illetékességi területén az utóbbi időben több, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai az alábbiakra hívják fel a járművezetők figyelmét: A közlekedési balesetek jelentős része az elsőbbség meg nem adása miatt és figyelmetlenségből történt, továbbá a sérülések bekövetkezésében jelentős szerepe volt annak is, hogy nem kapcsolták be a biztonsági öveket, illetve a járművezetők nem az útviszonyoknak és az út vonalvezetésének megfelelően közlekedtek. Fokozottan felhívnánk a közlekedők figyelmét, hogy hiába van napos idő, az útviszonyok még téliesek, ezért számolni kell lefagyással. Tájékoztatjuk a járművezetőket, hogy hatóságunk fokozott közúti ellenőrzések során kiemelt figyelmet fog fordítani, ezen szabályszegések ellenőrzésére. Kérjük a kerékpárral közlekedőket, hogy a más járművezetők által való észlelhetőségük céljából járműveiket az előírtaknak megfelelően szereljék fel világító berendezéssel, prizmával, valamint a láthatósági mellény viselését ajánljuk abban az esetben is, ha az nem kötelező. A gyalogosan közlekedőket arra kérjük, hogy az úttesten való áthaladást még abban az esetben is, ha az kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történik figyelmesen és a jármű mozgását követve, valamint annak vezetőjével a szemkontaktust megteremtve hajtsák végre. A gyalogosoknak ajánljuk a fényvisszaverő ruházat illetve fényvisszaverő kiegészítők, karpántok viselését a járművezetők által való észlelhetőségük megkönnyítése érdekében. Balesetmentes közlekedést kívánunk! FEBRUÁR HÓNAPBAN SZÜLETETT Kövér Gábor és Bucsy Andrea Ákos Rafael József és Jakab Bianka József Benjamin Markó Zsolt és Ocsenás Nikolett Viktor Rigó Mihály és Toldi Barbara Bence Zsolt Szécsi Péter és Hegedűs Mónika Nimród Péter Sziklai László és Veres Edit Bogi Dobai Ferenc és Dobai Andrea Dániel nevű gyermeke DECEMBER HÓNAPBAN ELHALÁLOZOTT Győző Lászlóné 83 éves Turcsik Mihály 88 éves FEBRUÁR HÓNAPBAN ELHALÁLOZOTT Kurucz Lászlóné 66 éves Csoszánszki Károlyné 70 éves Lebanov Pálné 83 éves Szuda Jánosné 76 éves Sedró János 62 éves Pálinkás Mihályné 90 éves Prazsák Mihályné 62 éves Simó Pálné 87 éves Tokaji Jánosné 67 éves Kardulecz János 67 éves Mátékovits Istvánné 81 éves Pozsonyi Józsefné 86 éves Susa Pálné 79 éves Zajacz Pál 71 éves Dudásné Sárik Tímea Anna 23 éves Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak! MEGHÍVÓ A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt március 17-én az alábbi témákban tartandó csoportos tájékoztatóra, konzultációra: évtől induló új egységes területalapú támogatás feltételei, lehetőségei Zöldítés, Kisgazdaságok támogatása, Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban Gyümölcstermesztés, Zöldségtermesztés, Ipari zöldség termesztés Termeléshez kötött támogatások az állattenyésztési ágazatokban Húshasznú anyatehén támogatás, Tejhasznú tehén támogatás, Hízott bika támogatás, Anyajuh, anyakecske támogatás Nitrátérzékeny területen történő gazdálkodás feltételei, lehetőségei Gazdálkodási napló, talajvizsgálat, tápanyag-gazdálkodási terv Egyéb aktualitások. Megtisztelő jelenlétére számítok! FEBRUÁR HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Háziorvosok ügyeleti beosztása MÁRCIUS Ügyelet címe, telefonszáma: Albertirsa, Vasút u. 4. (53) Ellátási terület, illetve település neve: Albertirsa, Dánszentmiklós, Mikebuda Dátum Ügyeletes orvos neve 1. Dr. Zolnyan Erzsébet 2. Dr. Pécsi Angéla 3. Dr. Zolnyan Erzsébet 4. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 5. Dr. Fógel Kristóf 6. Dr. Zolnyan Erzsébet 7. Dr. Ben-Kane Francis 8. Dr. Ben-Kane Francis 9. Dr. Pécsi Angéla 10. Dr. Zolnyan Erzsébet 11. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 12. Dr. Pécsi Angéla 13. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 14. Dr. Pécsi Angéla 15. Dr. Pécsi Angéla Tisztelettel Balaskáné Schvart Szilvia falugazdász Helyszín: Móra Ferenc Művelődési Ház 2730 Albertirsa, Pesti út 85. Jelentkezés: Balaskáné Schvart Szilvia (06-20/ ) Jansik Márta és Lovász Zsolt 16. Dr. Pakucs Mónika 17. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 18. Dr. Zolnyan Erzsébet 19. Dr. Pécsi Angéla 20. Dr. Pakucs Mónika 21. Dr. Tajti Géza 22. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 23. Dr. Pakucs Mónika 24. Dr. Zolnyan Erzsébet 25. Dr. Pécsi Angéla 26. Dr. Fógel Kristóf 27. Dr. Pakucs Mónika 28. Dr. Ben-Kane Francis 29. Dr. Ben-Kane Francis 30. Dr. Pakucs Mónika 31. Dr. Zolnyan Erzsébet

20 2015. március Albertirsai Híradó Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 10 9:00 Vásár 13:00 Nyugdíjas klub 18:00 Jóga :00 Vásár 13:00 Nyugdíjas klub 18:00 Jóga 8:30 Falugazdász ügyfélfogadás 14:00 DAKÖV ügyfélfogadás 18:00 Galambászgyűlés 18:30 ZUMBA 19:00 Filmklub A búcsúkoncert 8:30 Falugazdász ügyfélfogadás 14:00 DAKÖV ügyfélfogadás 17:00 MSZP gyűlés 18:30 ZUMBA 19:00 Filmklub A szabadság útjai 10:30 Katicabogárka interaktív zenés gyerek műsor Ingyenes rendezvény! 16:30 Rajz szakkör 19:00 ZUMBA 13:00 Vasutas nyugdíjas klub 16:30 Rajz szakkör 18:00 Fotókör 19:00 ZUMBA 8:00 DAKÖV ügyfélfogadás 18:00 Bagyinka Bernadett Mágikus képek c. kiállításának megnyitója 20:00 ZUMBA 8:00 DAKÖV ügyfélfogadás 20:00 ZUMBA 9:30 Adventista Egyház 16:00 Nárcisz klub 18:00 Gerje-Party Fúvós Egylet jelmezes farsangi koncertje Belépés díjtalan! Ügyeletes: CENTRUM Gyógyszertár Ügyeletes: IRSA Gyógyszertár Ügyeletes: CENTRUM Gyógyszertár Ügyeletes: CENTRUM Gyógyszertár 9:30 Adventista Egyház Városi Ünnepség 9:00-13:00 Gerje magbörze 9:30 Tassy-Betz László sírjának (dísznövény, vetőmag csere-bere) megkoszorúzása Közben a színházteremben zajló 10:00 Istentisztelet az Alberti Evangélikus Templomban előadásokon juthatunk hasznos 11:00 Ünnepi megemlékezés a mezőgazdasági információkhoz. Hősök kertjében Ügyeletes: REMÉNY Gyógyszertár Ügyeletes: REMÉNY Gyógyszertár Henrietta 17 Gertrúd, Patrik 18 Sándor, Ede 19 József, Bánk 20 Klaudia 21 Benedek 22 Beáta, Izolda 8:00 Ökovíz kft. ügyfélfogadásgadás 16:30 Rajz szakkör 20:00 ZUMBA 16:00 Nárciszklub bál 8:30 Falugazdász ügyfélfo- 9:00 Vásár 16:00 Mozgássérült klub 8:00 DAKÖV ügyfélfogadás 9:30 Adventista Egyház 13:00 Nyugdíjas klub 14:00 DAKÖV ügyfélfogadás 19:00 ZUMBA Belépőjegy/információ: 18:00 Jóga 18:30 ZUMBA 06-20/ , 19:00 Filmklub Ütközések ill. Művelődési Ház 13 13:00 Nyugdíjas klub 18:00 Jóga 19:00 Polgárőrgyűlés 14 13:00 Nyugdíjas klub 18:00 Jóga Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra, Inez Tamás Zoltán Franciska, Fanni Ildikó Szilárd Gergely Krisztián, Ajtony Matild Nemzeti ü., Kristóf :30 Falugazdász ügyfélfogadás 14:00 DAKÖV ügyfélfogadás 18:30 ZUMBA 19:00 Filmklub 12 év rabszolgaság 8:30 Falugazdász ügyfélfogadás 14:00 DAKÖV ügyfélfogadás 18:30 ZUMBA 19:00 Filmklub Az igaz történet 9:00 Vásár 9:00 Vásár 16:30 Rajz szakkör 18:00 Fotó klub 19:00 ZUMBA 19:00 Polgárőrgyűlés 10:00 Vásár 16:30 Rajz szakkör 19:00 ZUMBA 8:00 DAKÖV ügyfélfogadás 20:00 ZUMBA 8:00 DAKÖV ügyfélfogadás 20:00 ZUMBA 9:00 12:00 Tavaszköszöntő kézműves vásár 9:30 Adventista Egyház Ügyeletes: IRSA Gyógyszertár Emőke Gábor, Karina Irén, Írisz Emánuel Hajnalka Gedeon, Johanna Auguszta 10:00 Városi Sportcentrum névadó ünnepsége Helyszín: Albertirsa, Vágóhíd út Ügyeletes: IRMÁK Gyógyszertár Ügyeletes: IRMÁK Gyógyszertár Zalán Árpád Hugó Áron Buda, Richárd Izidor Húsvét, Vince Ügyeletes: CENTRUM Gyógyszertár Az Albertirsai Híradó főszerkesztője Szelepcsényi Csaba, üzenetet hagyhatnak a Művelődési Házban és az címen. Lapzárta a hónap 20-án. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének kiadványa Felelős kiadó: Albertirsa Város Önkormányzata Felelős szerkesztő: Szelepcsényi Csaba Szerkesztőség: Albertirsa, Pesti út 85. Tel.: Okiratszám: III/PHF/181/Pe/1988. Megjelenik 1300 példányban Nyomda: Pende Print Nyomdaipari Kft. Nagykőrös, Béke útja 5. Felelős vezető: Kőházi Zoltán

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 27/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A pénzben és természetben nyújtott

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Telefon: 87/436-151 Fax: 87/436-151 (30) E-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására Készítette: dr.

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8468. KOLONTÁR Szám: 3-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 12-én (kedden) 15,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom.

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom. Szociális és Egészségügyi Osztály 872-23-53 Némethné Révész Andrea pénzügyi osztályvezető asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

TAO TÁMOGATÁS A LÁTVÁNYSPORTOKBAN

TAO TÁMOGATÁS A LÁTVÁNYSPORTOKBAN TAO TÁMOGATÁS A LÁTVÁNYSPORTOKBAN A 2011-es év törvényi változásai amiket az Európai Unió is elfogadott lehetővé tették, hogy a nyereséges vállalkozások társasági adójukkal támogassák a látványcsapat-sportágak

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben