Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja május 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

2 2. Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete április 26-án tartotta munkaterv szerint ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről március 30. Ünnepélyes keretek között átadásra került a Közép Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Virág, Víg és Zrínyi utcák kivitelezése április 1. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottsága együttes ülést tartott a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzattal, melynek keretében megtárgyalták a nemzetiségi nyelven folyó nevelés és oktatás iránti igényfelméréssel kapcsolatos feladatokat április 6. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkívüli ülést tartott, és döntött arról, hogy Ceglédbercel Díszpolgárát Siklódi Ferencnét az önkormányzat saját halottjának tekinti április fő egyházi méltóság látogatott el településünkre, és megismerkedtek községünk hagyományaival április 15. Pető Zsolt jegyző úrral a B+R és P+R programmal kapcsolatban Budapesten tárgyaltunk. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2009. ( ) ÖK. sz. határozatában úgy döntött, hogy az elővárosi vasútvonalak megállóhelyi megközelítésének fejlesztéséhez, a B+R és P+R parkolók telepítéséhez kapcsolódik. A tervezési munkák és önkormányzatunkkal az egyeztetések megkezdődtek április 23. A Ceglédberceli Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület és az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében megrendezésre került a Szabó Pál Sportnap. Köszönet az iskola segítségéért. Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a TÁMOP es pályázati kiírás alapján pályázatot nyújtott be pedagógus továbbképzésre. Az iskola a pályázaton ,-Ft támogatást nyert. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a ceglédi Rendőrkapitányság tájékoztatóját a község közbiztonsági helyzetéről. Második napirendi pontban a Képviselő-testület megismerte Krecsák Attilát a Polgárőr Egyesület új Elnökét és elfogadták a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület évi beszámolóját. Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az írásos előterjesztés alapján elfogadta Ceglédbercel Község Önkormányzat Szolgáltató Intézményének évi beszámolóját, mely kiterjedt a vízmű, a csatornamű és a karbantartó műhely feladataira. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta Ceglédbercel Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 6/2010. (V.10.) ÖK. sz. rendeletét a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2004. (IV. 2.) ÖK. sz. rendeletének módosítására. Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület megismerte az Egészségügyi Szolgáltatók beszámolóját. A Képviselő-testület tudomásul vette az I. és a II. számú háziorvosi körzetről, a gyermekorvosi tevékenységről, a fogászati ellátásról, az I. és a II. védőnői körzetről, valamint a háziorvosi ügyelet munkájáról szóló beszámolót. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szép ház, gondos gazda pályázati kiírás sikerére való tekintettel támogatja a Virágosítási Program megvalósítását, melyre az általános tartalék terhére 320 e Ft-ot biztosított. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédberceli Helyi Szervezetének kérelmét és úgy döntött, hogy a kezdeményezésre a 1180 hrsz-ú földterületet jelöli ki a Trianoni emlékfa állításának helyszínéül. Egyebek napirendi pont keretében: Rábenspeckné Lőrincz Anna képviselőy az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság Elnöke kérte, hogy a Ceglédberceli Híradóban tájékoztassuk a lakosokat a méhnyakrák elleni védőoltás kedvezményes igénybevételének lehetőségéről. Andó László képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban április 29-én a Tánc Világnapja rendezvény kerül megtartásra. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület döntött: Tornaterem felújítására építési beruházás közbeszerzési eljárás megindításáról Telekegyesítésről Fellebbezésről Ceglédbercel, április 27. Török József s.k., polgármester

3 Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 10.) ÖK. sz. rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 4/2004.(IV.2.) ÖK. sz. rendelet módosításáról Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) és 18.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 4/2004.(IV.2.) ÖK. sz. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja 1.. A Rendelet 1. számú mellékletének 2.pontjából Birinszki Tibor Pálné független képviselő neve törölve és helyébe Szeidl László független képviselő neve bejegyezve. 2.. (1) A Rendelet 2. számú mellékletében a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak névsorából Birinszki Tibor Pálné neve törölve. (2) A Rendelet 2. számú mellékletében a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság elnöke és tagjainak felsorolása az alábbiak szerint módosul Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság Elnök: Koglerné Hernádi Ágnes Tagok: Andó lászló Dr. Nagy Gáborné Külsős tag: Bogyay Istvánné Ceglédberceli Híradó 3.. (1) A Rendelet 5. számú mellékletének 8. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép Az intézmény által készített beszámoló, illetve szakértői vélemény alapján értékeli a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét évi LXXIX. tv (2) bekezdés g.) pont. (2) A Rendelet 5. számú mellékletében a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság feladat- és hatásköre az alábbi bekezdésekkel egészül ki A díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet 2.. (2) bekezdése alapján előzetesen állást foglal az elismerés odaítéléséről. A Ceglédbercelért kitüntető díj adományozásáról szóló 2/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet 2.. (2) bekezdése alapján előzetesen állást foglal az elismerés odaítéléséről. 4.. A Rendelet 7. számú melléklet az alábbiakkal egészül ki Bölcsődei ellátás 5.. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Ceglédbercel, április 19. Záradék: Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző A rendelet 2010 május 10-én kihirdetésre került. Pető Zsolt, jegyző Választási tájékoztató Ceglédbercel Helyi Választási iroda részéről tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 15.számú választókerületben a április 11.-i választás végeredménye: érvényes és eredményes Országgyűlési választási eredmények április 11. Pest megye 15. választókerület. Feldolgozottság: 100% 3.

4 Önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő kötelezettségek 2010 évben: IPARŰZÉSI ADÓ Felhívjuk vállalkozóink figyelmét, hogy a 2010 március 15. ig esedékes iparűzési adóelőleg - mely az előző évben kiadott fizetési meghagyásban került megállapításra befizetési határideje lejárt május 31-éig kell benyújtani a adóévről szóló iparűzési adó bevallási nyomtatványt, melyet március hónapban már postáztunk minden adózónak. Ezzel egy időben kell megfizetni, illetve e naptól lehet visszaigényelni a 2009 évre már megfizetett adóelőlegek és a ténylegesen megállapított adó különbözetét az Önkormányzati adóhatóságnál. E bevallásban a szeptember 15-éig és a 2011 március 15.-ig esedékes adóelőleget is be kell vallani, de ezeket az összegeket már az APEH felé kell megfizetni. A bevallásban feltüntetett adatokról adóhatóságunk az APEH felé határidőre adatot szolgáltat. A késedelmes bejelentés, adatszolgáltatás késedelmi pótlék kiszabását vonja maga után! A nyomtatványok letölthetőek: Kérjük bevallási, adófizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését! GÉPJÁRMŰADÓ, MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA, TALAJTERHELÉSI DÍJ Felhívjuk adófizetőink figyelmét, hogy a első félévben esedékes adók pótlékmentes megfizetésének határideje március 16-án lejárt. Aki a fenti határidőig elmulasztotta a befizetést, hátralékát nem rendezte, azt haladéktalanul pótolja. Egy évet meghaladó gépjárműadó hátralék esetén az Okmányiroda által a gépjármű forgalomból kivonásra kerül. Adótartozás beszedése érdekében végrehajtási eljárás kezdeményezésére kerül sor, mely során önálló bírósági végrehajtó is közreműködik, melynek költsége az adózót terheli. Ezúton köszönöm azoknak az adózóknak, akik befizetéseiket határidőben teljesítették! VIRÁGOS CEGLÉDBERCEL Pető Zsolt jegyző 4. Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szép ház, gondos gazda pályázati program mellett ebben az évben meghirdetjük a Virágos Ceglédbercel mozgalmat. Ennek keretében Ceglédbercel Önkormányzata virágpalántákat ad azoknak a helyi lakosoknak, akik vállalják, hogy a palántákat az utcáról is jól látható helyre ültetik (előkertbe, házuk előtti közterületre, utcára néző ablakok virágládáiba.). Mivel az önkormányzat lehetőségei korlátozottak, ezért ebben az évben a jelentkezők közül kisorsolt 100 ingatlantulajdonos részére tudjuk biztosítani a virágokat. Ha Ön is úgy gondolja, hogy szebb környezetben jobb élni, akkor a mellékelt igénylési nyomtatvány kitöltésével csatlakozzon mozgalmunkhoz. Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt május 14-ig helyezze el a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban, valamint a Polgármesteri Hivatal Titkárságán elhelyezett gyűjtődobozban. Sorsolás: május 17-én 17 órakor a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár előterében, Ceglédbercel Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának részvételével. A palánták átvételének időpontjáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a nyerteseket. A palánták átvételének várható időpontja: május 22. (szombat 8-10 óra között). Virágpalánta igénylés Igénylő neve: Igénylő lakcíme: Elérhetőség (Tel, ): Vállalom, hogy a palántákat az utcáról is jól látható helyre ültetem (előkertbe, házunk előtti közterületre, utcára néző ablakok virágládáiba.) Ceglédbercel, igénylő aláírása

5 Pályázati kiírás Ceglédberceli Híradó Szép ház, gondos gazda címmel egy régen elfeledett mozgalom újjászületését szeretnénk elősegíteni a következőképpen: Ceglédbercel Önkormányzat pályázatot hirdet minden ceglédberceli ingatlantulajdonos, vagy használó számára, aki fontosnak érzi lakókörnyezetének szépségét, rendjét, tisztaságát. Nevezni május 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A pályázók ingatlanának és környékének megtekintését egy 5 fős más településről meghívott bizottság végzi. A bejárásra július vége felé kerülne sor egy előre kiértesített időpontban. A bírálati szempontok különösen a következők: 1. Az ingatlan állaga tetszetős, rendezett. 2. Udvarán, kertjében a természetes növénytakaró, (pázsit, virág, fa) és a mesterséges burkolat (beton, járda) megfelelő arányban áll. 3. A konyhakert, gyümölcsös, szőlő gondozott, gyommentes. 4. Az ingatlanhoz tartozó gazdasági udvarban az állattartás feltételei higiénikusak, tiszták. (meszelt ólak, istállók, tiszta állatok, a trágya megfelelően tárolt) 5. Az ingatlan területén lom, szemét hulladék nem található. 6. Az ingatlan előtti közterület rendben tartott. A bírálati szempontoknak leginkább megfelelő ingatlanok közül az első tíz helyezett részesül jutalomban az alábbiak szerint: 1. díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány 2. díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány 3. díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány díj ,- Ft értékű vásárlási utalvány A jutalomban részesült ingatlantulajdonosok a vásárlási utalványon kívül egy Kerámiából készült táblát kap Ceglédbercel címerével és Szép ház, gondos gazda felirattal. A jutalmak mezőgazdasági kisgépek, eszközök, vagy évelő növények vásárlására fordíthatók. A pályázati kiírás és a nevezési lap honlapon megtalálható. Nevezési lap Név:... Cím:... Telefon szám: Egyéb: Ceglédbercel, név.... aláírás IV.Pest Megyei Német Nemzetiségi Zarándoknap Weschni/Máriabesnyő, 2010.május 29. szombat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérést kapott a zarándoknapon való közreműködésre. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ez alkalomból 60 fős buszt indít Máriabesnyőre. Azt utazás ingyenes. Aki részt kíván venni a Zarándoknapon az a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainál adhatja le a jelentkezését. Lehet ebédet is rendelni 1000 Ft-os áron amelyet jelentkezéskor kell befizetni. Program: Indulás 07:30-kor Helye: Művelődési Ház 08:30 09:00 Érkezés, regisztráció 09:00 09:30 Éneklés a templomban (Mária énekek) 09:30 10:00 Német nyelvű Rózsafüzér Rosenkranz 10:00 települések köszöntése 10:10 11:15 Német nyelvű szentmise Közreműködik: Szent X PiusRómai katolikus Énekkar, Német Nemzetiségi Kórus ceglédbercel 11:20 12:00 szabad program (Templom megtekintése vezetővel, Mária Múzeum) 12:00 13:00 Ebéd 13:00 14:00 Mária énekek imádságok, Májusi litánia. 15:00 Elbúcsúzás, Hazaindulás. Jelentkezés: Berényi József Radnóti M, u. 9 Birinszki Tiborné Pesti u. 72 Schmidt Géza Deák F. u. 22 Szeidl László Pesti u. 37.

6 Anyakönyvi hírek Hol voltam, mikor még nem voltam? Előletek jól elbújtam! Piciny búzamag, az voltam. Ezüst csillag egy álomban. Mi minden voltam helyettem, Mielőtt még meg sem születtem. Április hónapban született gyermekek: Ságodi Jázmin Szülők: Sipos Anita, Ságodi Nándor Horváth Adrienn Szülők: Karai Anikó, Horváth József Novák Julianna Eszter Szülők: Berecz Angéla, Novák Károly Ha emlegettek köztetek leszek De fáj ha látom könnyetek Ha rám gondoltok mosolyogjatok Mert én már Istennél vagyok. Iskolai sporthírek április Albertirsa Városi Bajnoksága (országos nyílt verseny) zajlott április 24-én szombaton az Albertirsai Sportcentrumban. A ceglédberceli atléták közül két leány szerepelt ragyogó eredménnyel: Kröll Dorottya (1997) 80 méteres síkfutás: I hely (10.69) Schmidt Nikoletta 80 méteres síkfutás : IV. hely (11.15) Nikoletta súlyos sérülés után kezdte újra a versenyzést, biztató eredménnyel. Gratulálunk! Április hónapban elhunyt halottaink: Siklódi Ferencné 92 év, Ady E. u. 8. Szeleczki Mihály 76 év, Vörösmarty u.49. Kerezsi Gábor 77 év, Budapest Dobozy Ferenc Sándor 55 év, Pesti út 17. Sajnálatos módon Sziklai Józsefné elhunyt halottunk (Pesti út 98.) téves életkorral került bele előző számunkba, ezúton is elnézést kérünk a tisztelt hozzátartozóktól. Sziklai Józsefné 83 év Pesti út 98.. Siklódi Ferencné Marika néni, a tanárnő, a díszpolgár! Az egyik legszebb hívatást választotta élete pályájának, gyerekeket nevelt tanított. Férjével alapítványt hoztak létre a magyar nyelv és irodalom ápolására, a ceglédberceli általános iskola 8. osztályos tanulók részére. Összeszoruló szívvel megilletődve álltunk, kiszolgáltatva a fájdalomnak, melyet a könyörtelen természet szab ránk. Ezek a percek soha senkinek nem könnyűek, különösen nem akkor, amikor egy köztiszteletben álló ember halála után szembesülünk a megmásíthatatlannal: NINCS TÖBBÉ! Küldetése a gyermekek nevelése, tanítása hivatástudata, egész élete szolgáljon például mindenkinek. Tisztelt Marika néni! Ceglédbercel Közössége nevében köszönöm, amit a településünkért az tettél. Köszönöm, hogy voltál nekünk! Emlékedet kegyelettel megőrizzük, akit nem felejtenek el az örökké él. Friedrich Schiller soraival búcsúzom: Minden elmúlik, mint az álom Elrepül mint a madár Csak az emlékünk marad meg, Halványan mint a napsugár. Nyugodjál békében!

7 Iskolai versenyeredmények Német nemzetiségi megyei vers - és prózamondó verseny Szigetújfalun vett részt: Csobán Annamária 1.a osztály Zsuzsandor Vivien 4.a osztály Nagy Dóra 6.b osztályos 2. helyezést ért el, és az országos versenyre továbbjutott. Megyei német nyelvi verseny 6. osztály 1. Várhegyi Kinga 2. Szalai Márton 3. Szeidl Máté 8. osztály 2. Fehér Virág 4. Fieder Dorottya 7. Galambos Edit A 3. osztályos közlekedésre nevelési versenyének iskolai fordulóját Csontos Richárd 3.a osztályos tanuló nyerte. Ő képviselte iskolánkat Budaörsön. Bendegúz levelező nyelvi verseny iskolai fordulóján továbbjutott tanulók: 2.a Scheffer Anna 3.a Novák Ábris 3.a Koncz Viktória 1.b Orosz Bianka 1.b Hargitai Márton Bendegúz levelező nyelvi verseny megyei fordulóján: 7. helyezés: Scheffer Anna 2.a 7. helyezés: Novák Ábris 3.a Ceglédberceli Híradó Koncz Zsoltnak köszönjük a szállítást, melynek költségét felajánlotta a tornaterem javára. Mesemondó verseny iskolai fordulóján osztályos korcsoport osztályos korcsoport 1.Bukovszki Anna 3.a 1.Révész Zsanett 1.a 2.Honti Dominika 3.a 2.Ligeti S. Bendegúz 2.b 3.Fehér Lili 4.a 3.Csobán Annamária 1.a Négyen képviselték iskolánkat Albertirsán, ahol Fehér Lili 4.a 2. helyezést ért el, és különdíjat kapott: Ligeti S. Bendegúz 2.b, Bukovszki Anna 3.a Költészet napja alkalmából rendezett szavalóverseny: 5-6. osztály 1. Nagy Dóra 6.b 2. Lakatos Attila 5.b 3. Kancsár Gábor 5.b 7-8. osztály 1. Fehér Virág 8.a 2. Lomnici Ferenc 8.a 3. Kabai Fruzsina 7.a Bendegúz megyei német levelező versenyen, Budakeszin vehet részt: Zsuzsandor Vivien 4.a Mihalovics Bettina 7.b Köszönetnyilvánítás és Jótékonysági Felhívás Köszönetet mondunk azon személyeknek és intézményeknek, akik felhívásunkra támogattak bennünket abban, hogy egy dalostársunknak segítséget nyújthassunk leégett háza újjáépítésében. Az énekkar jótékonysági hangversenyt adott, ahol Ft jött össze. A Ceglédberceli Önkormányzat építési anyagot ajánlott fel. Az Albertirsai Önkormányzat Ft támogatásban részesítette a károsultat. Balatoni Pál tervező készítette a tervrajzot. Nyújtó János tüzéptelep-vezető sódert és homokot adományozott. Herczeg István, fuvaros időt, üzemanyagot nem sajnálva segített. Kérésünket ezúttal is megismételjük, hiszen még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának, és segítségükkel támogatnák e nemes cél elérését. Az adományokat a következő betétszámlaszámra várjuk: , felajánlásaikat a címre küldhetik. Köszönettel: a ceglédberceli Füzi Elek Vegyeskar 7.

8 A MINK Ifjúsági csoport Színházi Világnapon megtekintette a Fejedelem című rockoperát. Humán Szolgáltató Társulás Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. Tel./Fax: (06-53) , 06-20/ május 12-én 14 órától 18 óráig a Polgármesteri Hivatal kisépületében RUHAAJÁNDÉKOZÁS LESZ. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Osgyániné Murár Erika és Povlács Márta családgondozók Köszönjük a PIMI meghívását, jól szórakoztunk. BABA KIÁLLÍTÁS A kiállítás megtekinthető: május 14-ig Szeretettel várjuk mindenki jelentkezését! Tűzzel játszunk Ceglédbercelen játszik a Főnix Műhely Hat alkalommal vendégszerepel a budapesti Főnix Művészeti Műhely Művelődési Házunkban. Színtársulat, drámastúdió és filmes műhely alkotja az 1998-ban alakult Főnixet, amely azóta 45 produkciót készített. A művészeti vezetővel, Bicskei Kiss Lászlóval beszélgettünk. M. Horváth Gábor (MHG): Valóságshow-k, betelefonálós műsorok, szappanoperák Venezuelától Budapestig, ez a fő sodrásvonal, amit a médiumok többsége sugároz. Szükség van-e egyáltalán színházra ben? Bicskei Kiss László (BKL): A színház a jelenidejűséget képviseli. Mi fog történni a következő percben? Ez a színházban jelen van, de az elektronikus média ezt nem tudja nyújtani. Sőt az alkotók kisugárzása sem jön át a TV-n, monitoron keresztül. Miért szorul háttérben a színház? Mert az emberek félnek kapcsolatot létesíteni: a TV-n, monitoron keresztül puszta szemlélő, kívülálló a néző. A beszélgetés személyességének veszélyei vannak. Ismernem kell magamat és a világot. A kor tünete, hogy virtuálissá válnak a kapcsolatok, a színház látszólag, egy időre visszaszorul. MHG: Az újjászületés madarát, a főnixet választotta jelképül, névadónak a műhely, hiszen a színész esté- ről-estére elhamvad, hogy a következő előadásra újra feltámadjon. Ha meg kellene határozni, mi lenne az egyedisége a Főnixnek? BKL: A Főnix valóban független műhely, csak a Színházi Dolgozók Szakszervezete támogatja. Az aktuálpolitika és az aktuálízlés, a rövidtávú hullámok nem befolyásolják. Vekerdy Tamás szerint ha kitörölnék az emberek agyából a színházat, a következő generáció újra kitalálná, hiszen az emberi élet része az együttgondolkozás, az érzés, a katarzis. Alapvetésünk, hogy a nézőt be kell vonni az előadásba, nemcsak tájékoztatni kell. A színész magával húzza a nézőt, aki együtt megy a színészekkel. Ez a varázsa. Előadásainkban megjelenik a vox humana, az emberi hang. Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy szórakoztassunk és többszázezer éves értékrendet képviseljünk. A visszajelzésekből kiderül, hogy sokan felismerik magukat: Én vagyok a színpadon; Rólam szól a darab. A társulat kétharmada a Főnix Színiiskolából nőtt fel, színészileg és az igazságkeresésben ugyanazt keresik. Ez a közös nyelv a társulat alapja. Gatyaletolós, igénytelen rötyögést ne várjanak tőlünk. MHG: Wass Alberttől Niel Simonig, komédiák, tragédiák. Igazán széles az előadások palettája. Mi motiválja a darabválasztást? 8.

9 BKL: A fővárosi színházak a szakmának alkotnak, kevésbé a közönségnek. A Főnixnél az első perctől az egyetlen mérce: a KÖZÖNSÉG. A művészeti vezető kötelessége, hogy mutatóujját a társadalom pulzusán tartsa: Wass Funtinelije akkor kerül elő, amikor politikai vita hazaáruló gazemberéről van szó. Tükröt tart a társadalom elé (minden negatív hőse magyar, minden pozitív hőse valamilyen nemzetiség: román, örmény stb.), de párhuzamosan Kornis Körmagyarját is tükörként állítottuk. Másrészt gondoskodnunk kell színészeink fejlődéséről is, ne egy skatulyán belül játsszon: 1000 arca legyen! A harmadik legfontosabb szempont, hogy a jó színház az életet tükrözi: sűrítve, felgyorsítva. Ilyen az élet! Komédia és tragédia. MHG: A következő két előadás Karinthy Frigyes művein alapul. Május 15-én a Hogy kell bánni a férfiakkal, június 12-én a párja, Hogy kell bánni a nőkkel előadásokat viszik színre Ceglédbercelen. Jegyzetfüzetet hozzunk magunkkal? BKL: Karinthy címadó novellája az alapja: egy tapasztalt férfi megment és kioktat egy öngyilkosságra készülő, csalódott nőt. A férfi érvelését alátámasztja a többi novella, az egyikből következik a másik. A női változat tükörkép az igazságosság jegyében. Egy gondolatsor mentén haladunk, hogyan bánnak a férfiak a nőkkel és a nők a férfiakkal. Az emberi gyengeségeket, tulajdonságokat célozza meg ez a két darab, a humor oldaláról közelít. Ezekben is magunkra ismerhetünk, minden élethelyzete valódi. Főnix Színház 2010 évi előadása Hogy kell bánni a férfiakkal? (19 óra) Hogy kell bánni a nőkkel? (19 óra) Furcsa pár (női változat) amerikai komédia (19 óra) Az angyalok nem sírnak Játék az élettel 1956 emlékére (19 óra) Belépő: 1000,-Ft VIVÁT BERCEL! Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját május 16-án (vasárnap) a Szabó Pál Szabadid parkban (rossz id esetén a M vel dési Házban) tartandó Báránytáncunkra. Az Ifjúsági Egyesület táncosai Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját május április 30-én 25-én órára a Művelődési M vel dési Ház ház nagytermébe, ahol a már szokásos zenés összejövetelünket tartjuk. A belépés ingyenes! 9.

10 Jótékonysági Retro bál az általános iskola tornaterméért Szeretettel várunk mindenkit május 22-én 19 órától a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár színháztermébe jótékonysági bálunkra. Fellép a Hangtársulat Rock&Roll party műsorával, a hangulatról pedig a 70-es, 80-as évek legnagyobb slágerei gondoskodnak. Jegyár: Ft Jegyek kaphatók a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban. (A bál batyus jellegű) KÉZIMUNKA KÖR Mindenkit szeretettel várunk, aki szeret hímezni, varrni, kötni, horgolni és szívesen tartozna egy vidám társasághoz! Időpontok: május 13. (csütörtök) , május 27. (csütötök) , A foglalkozást Bogyay Istvánné tartja. Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár A részvétel INGYENES!!! Egészséges Gyereknap ÉGIG ÉRŐ FA Mese Klub május 21. (péntek) Helyszín: Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot május 29-én a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárba, hogy megünnepelhessük: Gyereknek lenni jó! Programok: óráig Kézműves foglalkozás 14 órától Piroska és a farkas mesejáték A programok alatt folyamatos szűrővizsgálatot tart az ALFA Szövetség és még sok-sok meglepetés!!!! Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Animátor: Pál Anita Szeretettel várunk mindenkit aki szeret mesélni, mesét hallgatni, vagy csak szeretne többet tudni a magyar népmesékről. Felnőttek, idősek részvételére is számítunk! 6 éves kortól ajánlott INGYENES PROGRAM! 10.

11 Repülés történeti kiállítás Szeretettel várunk mindenkit május 17. és 21. között a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárba Repülés történeti makett és okmány kiállításunkra. A kiállítás anyaga Winkler László magán gyűjteménye. Kistérségi és helyi fellépések Március 20-ára Ifjúsági Egyesületünk két helyre kapott meghívást. Délelőtt Csemőbe utaztunk, a Gyere ki, Te gyöngyvirág elnevezésű térségi népzenei találkozóra, melyet a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület rendezett. A szervező Vas Tiborné, Irén kérésére elhelyezett paravánokon minden fellépő helyet és lehetőséget kapott a településük és a csoportjukat bemutatására is. A műsor a polgármester asszony köszöntője után a kórusokkal kezdődött, majd miután átrendezték a helyszínt, fél 12 körül a tánccsoportok bemutatóját láthatta a közönség.. A jól sikerült produkció után finom ebéddel kínálták csoportunkat. (Táncosaink fellépés előtt) Meghívó május 21-én 18 órai kezdettel meghívjuk a tisztelt lakosságot a Dózsa György Művelődési Házban tartandó Ceglédbercel környezetállapota 2009, a Gerjén végzett méréssorozat és a talajtani vizsgálatok eredménye című előadásra. Az előadást tart: Szalai Zoltán Végül az emléklapok és az ajándékok átadása következett. A jól megszervezett találkozóról szép emlékekkel tértünk haza. Egy kis pihenő, majd újra autóba ültünk és már indultunk is Törtelre, a másik helyszínre. Törtel adott ugyanis helyet a ceglédi kistérségi tánctalálkozónak. Itt Koglerné Hernádi Ágnes a ceglédi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónője meghívásának tettünk eleget. A törteliek szervezésében Argyelánné Koncz Margit és csapatának köszönjük a fellépési lehetőséget. Lelkes közönség fogadta csoportunkat, mely nagy tapssal jutalmazta előadásunkat. A törteli szervezők vendéglátása is nagyon kedves volt. Itt az emléklap mellett jácinttal kedveskedtek a csoportok vezetőinek. A fellépők után este bulival folytatódott a találkozó. Köszönjük Gér Sándornénak, valamint Simon Bernadettnek és Rajs Lászlónak, hogy autóikkal szállították táncosainkat fellépéseink helyszíneire. Március 30-án verőfényes napsütötte reggelre ébredtünk, melynek nagyon örültünk, ugyanis ezen a napon volt az ünnepélyes utcaátadás. Egyesületünk táncosai a Dózsa György és a Zrínyi utca sarkán mutattuk be műsorunknak Puskás Dániel úrnak, a Pro Régió Nonprofit Kft. regionális hálózati igazgatójának, Török József Polgármester úrnak, Pető Zsolt jegyző úrnak, a térségből érkezett polgármestereknek és jegyzőknek, valamint a megjelent érdeklődőknek. Köszönjük mindhárom fellépésnél a szülők és hozzátartozók segítségét! Polónyiné Zsuzsandor Ibolya 11.

12 Ceglédbercel története II. (Cegléd) Berczel középkori okleveles emlékei (részletek): 1. Berczel első okleveles említése (IV. Kun László idejéből): július 1. A váci káptalan előtt Sáp-i Miklós és rokonai kiegyeznek Bicske, Bocson, Parka és Ányos fiaival a Tagadópócs miatt folyó perben, és a peres birtokrészt maguk közt két egyenlő részre felosztván, határait az évi bejárást alapul véve a káptalan által újra bejáratják. A határjárást a kátai nemesek földjénél kezdik meg a Tápeu (Tápió) patak mellet érintik a Fiuzeg patakot a Budára vezető nagy utat, a Földvárat az eltűnt Disre (Disue) faluból Bertel (Bercel) felé vezető utat, Zedreiesvögyet (Szedresvölgyet), Ferte (Ferten) földet, Pag (Pánd) határát és a Tápiót Berczel évi okleveles említése (Nagy Lajos uralkodása alatt): október 2. A budai káptalan jelenti (László kanonok) Nagy Lajos királynak, hogy szeptember 1- jén Visegrádon kelt parancsára György diák a királyné familiárisa jelenlétében az óbudai klarisszáknak adományozott Cegléd birtok határait bejárta. Irsa közelében van az Apachaoromja (Apácaorom) Chegléd-ről Budára vezet az út Berchelhegyë (Bercelhegyre) egy hatalmas vadkörtefáig, Farkasakazthokurtuel (Farkasakasztó vadkörtefa), mint egy fél ezer lépésnyire a Bényére vezető nagy úthoz jut Berczel évi okleveles említése (Luxemburgi Zsigmond korából): május 22. A budai káptalan István nádor felkérésére megosztotta Bikchei (Bicskei) család a birtokát. Ennek kapcsán említi: a Fizeg nevű mocsarat, Nyárfa-t, Szűz Mária egyházat, tagadó nevű vizet, Saagh nevű birtokot, rekettyebokor nevű cserjét, Tápyo nevű, Kethogo faszerű tölgyfát, Zenthwyd nevű falut és Berczel nevű földet. 3 (Átírta István nádor július 30- án. Múzeumi törzsanyag 18. századi egyszerű másolata. Pest megye 109. DF ) 4. Berczel évi okleveles említése (Hunyadi Mátyás korából): június 17. A budai káptalan előtt Alberti Kálmán, Bertalan és Albert birtok keleti Belsewhassas (Belsőhársas) erdővel és Kezepsewhassas (Középhársas) erdővel Zánthó Mihály udvarházával, Berczel puszta fele részével, legelővel 100 aranyforintért elzálogosítja Irsai Antalnak, feleségének Annának és Mátyásnak Berczel évi okleveles említése: május 20. A budai káptalan előtt Alberthy-i fia Bertalan rokonai beleegyezésével Alberthy pestmegyei birtokai keleti részén lévő összes jobbágytelkeit, továbbá Belsewhassas (Belsőhársas) nevű ott lévő erdőrészét és kaszálóját, továbbá ugyanahhoz tartozó Berczel pusztán lévő birtokrészét Irsai Antalnak és fiainak, Pál és Istvánnak 136 aranyforintért elzálogosítja. 6. Berczel évi okleveles említése: június 13. A budai káptalan előtt Irsai Pál a saját, továbbá az anyja és testvére, István nevében azon Albertiben lévő birtokrészt a falu keleti részén Szántó Mihály kúriájával Berczel puszta fele részével, a Belsewhassas (Belsőhársas) erdővel és Kezepsewhassas (Középhársas) szántóval, amellyeket Kálmán Bertalantól 100 aranyforintért zálogba a birtok ugyanannyi összegért zálogként átengedi Kenderesi Balázsnak és fiainak, továbbá Albertii Luka Sebestyénnek. Budai Ferenc 1 Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei , old., Budapest Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei , 85. old., Budapest Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevélregeszták Kiadja: Pest Megyei Levéltár, reg old., Budapest, Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei , 215. old., Budapest Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei , 252. old., Budapest Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei , 283. old., Budapest

13 Szabó pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület hírei Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! A Pest megyei Labdarúgó Szövetség, Csévharaszt település Önkormányzata és a Nádasdi Kft. által szervezett tavaszi idénynyitó tornán vettünk részt U-7-es, U-9, U-11-es és U 15-ös korosztályú csapatokkal február és március hónapban. A mérkőzések Csévharaszton és Nyáregyházán tornateremben kerültek lebonyolításra. Jól szervezett körülmények között, barátságos hangulatban játszottak a gyerekek, és szurkoltak a szülők. A torna lebonyolításának fő célja volt, a gyerekek sportszerű versenyeztetése. A szervezők törekedtek a sportág megszerettetésére, népszerűsítésére és nem utolsó sorban a sportkapcsolatok ápolására. Az U-7, U-9, U ös korosztályban az alábbi meghívott csapatok mérhették össze tudásukat: - Csévharaszt - Vasad - Ceglédbercel SZPCDSE - Monorierdő - Nyáregyháza - Gomba - Káva - Bénye A három fordulóban elért eredmény alapján az U-7- es csapatunk a II., U-9-es az I. és az U 11-es a III és a vegyes csapatunk is a III. helyen végzett a tornán. Az U-7-es-es korosztályban Dudás Gergő a torna legjobb játékosa címet érdemelte ki, a tornán nyújtott teljesítménye alapján. Az U-11-es korosztályban Bátkai Károly kimagasló teljesítményével lett a torna legjobb védője. Köszönjük a Nádasdi Kft-nek a gyerek részére nyújtott támogatást, amely a torna színvonalát segítette elő. Ceglédberceli Híradó A Pest-megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt őszi és tavaszi bajnokság keretében az U 9-es csapatunkkal az Ócsa csoportban veszünk részt, az alábbi csapatokkal együtt: Dabas Fc, Dabas I., Dabas II., Újlengyel DSE, Gyál BKSE, Gyál Lurkó SE, Vasadi RSC, Monorierdő Őrkény SE Felsőpakony I., Felsőpakony II., Alsónémedi I., Alsónémedi II., Bugyi SE. A kéthetente megrendezésre kerülő tornákon folyamatosan jó eredményeket könyvelhetünk el. A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség keretében megrendezett tornákon U-7-es, U-9-es és U-11-es csapatokkal mérhetjük össze tudásunkat a körzeti rendszerben. Eddig Üllőn, az új sportpályán és Dános játszottunk. Eredményeink a gyerekek számára élményt nyújtanak. A következő tavaszi forduló Pilisen kerül lebonyolításra. A tornákon részt vett valamennyi játékosnak köszönjük a példamutató sportszerű játékát. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőknek, akik a gyermekek szállításában és felügyeletében segítettek. A női kosárlabda csapatunk a Szolnok megyei, a férfi csapatunk a Pest megyei bajnokságban jó eredményeket érnek el. A csapatok edzője és felkészítője Fenyődi Miklós volt testnevelő tanár úr. Lányok és Fiúk további sok sikert. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Gér Sándorné sk. SzPCDSE titkár Tóthné Daru Anita sk. SzPCDSE elnök-helyettes Hagyományőrzés az örömcsapattal! Élmény volt eddig is Velük lenni, együtt örülni a fellépéseik alkalmával sikereiknek! Dr. Karsai Jánosné által sok éve működő csoport munkája dicséretes, elismerésre méltó, mivel tagjaik munkahelyük, valamint az otthoni teendőik után járnak próbára, s a meghívásaiknak, szerepléseiknek örömmel tesznek eleget. Ők is ott voltak Március 20-án a Törteli Tánctalálkozón, s még aznap délelőtt pedig Csemőben rendezett tánc-népdal találkozón is tetszésüket mutatták a helybéliek, és a sok fellépő csoport: a Mieink szereplése láttán! Jó volt Őket látni, ahogy most április 10-én a pesterzsébeti Csiliben szerepeltek, vitték falunk hagyományőrző táncait! Nagy sikerük volt ezen a Jótékonysági Sváb-bálon is! CSAK ÍGY TOVÁBB! Szné 13.

14 Katolikus Hírek Mária Rádió Ceglédbercelen! A templomunkból a Mária Rádió március és12-én Szentmisét közvetített. 7- én a Vasárnapi szentmise előtt Kiszel Mihály atyával korábban készített interjú került közvetítésre, amelyben bemutatta a községünket, az itt élő lakosságot, valamint templomunkat és az egyházközség munkáját, tevékenységét. A hétköznapi szentmisék előtt Rózsafüzér imádságot szintén a templomunkból közvetítette a rádió. Az előimádkozást Mocsári Istánnénak (Reszi néninek) köszönjük. Isten áldását kérem, hogy sokáig őrizze meg nekünk, és példaképünk legyen mindannyiunk számára (86 éves). Köszönetet mondunk a Mária légió valamennyi tagjának és a híveknek, hogy jelenlétükkel és imádságukkal tették széppé a szentmiséket. A Szent X. Piusz Énekkarnak, hogy a vasárnapi és keddi Szentmiséket énekekkel tették emlékezetessé. A közvetítés nem jöhetett volna létre a Mária Rádió belsős és külsős munkatársai, Városi Józsefné (Fogarasi Mária) asszony, Városi Zoltán úr és Török József polgármester úr közreműködése nélkül, köszönjük áldozatos munkájukat. Nagycsütörtök az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papi rend alapításának az ünnepe! A szent három nap első estéjén minden templomban szentmisével emlékeznek arra, hogy Jézus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget. A húsvéti ünnepkör és ezzel a Nagycsütörtök szertartása is a zsidó pészahra épül, amelyen Izrael lakói az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték. Jézus az utolsó vacsorán megújította ezt a régi áldozatot, mert Ő maga lett a húsvéti bárány. Krisztus vére áldozati vér, amely minden embert megszabadít a bűntől, a halál rabságából. Az esti szentmise, az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől. Jézus Krisztus ekkor adta át a búcsúajándékait a szeretetének jelét a lábmosásban. Testének és Vérének szentségét a papi átváltoztató hatalmát, és mintegy végrendeletül elmondta búcsúbeszédét és a főpapi imáját az egyházért. Jézus a halált saját halálával győzte le, amelyet az utolsó vacsorán elővételezett azzal, hogy kezébe vette a kenyeret, megtörte, majd kiosztotta tanítványoknak. Amikor ugyanis húsvétkor meghalt a kereszten, a kenyérhez hasonlóan ö is megtörtetett, hogy szétoszthassa önmagát. Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az isten országa. Most a kenyeret vette kézébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezzel a szavakkal: Ez az én testem, amely értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: Ez a kehely az újszövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ilyet tesz. (Lk 22, 14-23) Juhász Gyula: Az utolsó vacsora Tamás révedve néz a mécsvilágra, Péter zokog és árvább, mint az árva, Judás se szól, csak apró szeme villan, A misében a glória után a harangok megszólalnak, de ez után elnémulnak a nagyszombati vigília glóriáig, és helyüket fakereplők helyettesítik. E némaság a Krisztus kínszenvedésekor elnémult apostolok félelmét és a gyászát jelképezi. A mise végén az oltári szentséget ünnepélyesen az e napokra fenntartott őrzési helyre viszik és a húsvéti vigília mise áldoztatásáig ott őrzik. Ezt követően Jézus elfogatására és a ruháitól való megfosztására emlékeztet a nagycsütörtöki liturgia az oltárfosztással. 14.

15 A szentmise végén minden díszt eltávolítanak az oltárról, és a hívek csendben elbocsátás nélkül távoznak el a templomból. Az oltárfosztás után az Egyház éjszakai virrasztással osztozik Krisztus szenvedésében és a A szentmisék rendje: Kedden Csütörtök Péntek Vasárnap Vasárnap óra óra óra óra óra lelki tusájában, amelyet az olajfák hegyén elszenvedett. A jézusi szenvedésre figyelmeztet az is, hogy nagycsütörtök estétől húsvétig a Katolikus Egyház nem mutat be szentmisét. Figyelem! Héregi A Májusi Litániák az esti Szentmisék előtt órakor, Csütörtökön a reggeli Szentmise után kerül megtartásra. Új mozgáslehetőség Albertirsán: AIKIDO Az Aikido egy japán eredetű önvédelmi rendszer, Egyesek az úri emberek harcművészetének nevezik. Ez a kifinomult rendszer az emberi test biomechanikus felépítéséből adódó lehetőségeket használja ki. Az Aikido önvédelemben való hatékonyságát nem a fizikai erőfölény biztosítja, ezért sikeresen gyakorolhatják nők is! A támadásokat nem blokkolja, vagy megállítja, hanem a támadó mozdulatában lévő mozgási energiát elvezeti és felhasználja a támadás elhárítására. Az Aikido gyakorlása 7-77 éves korig (vagy tovább) végezhető és hosszútávon egészségmegőrző szerepe van! Az edzések szerves része a légző gyakorlatok, valamint hajlékonyságot fejlesztő és megőrző gyakorlatok. Közismert tény, hogy a rendszeres testmozgás csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulását. Az Aikido gyakorlása ezen kívül speciális mozgáskultúrájának köszönhetően olyan izmokat is megmozgat és edz, amelyekről a hétköznapjainkban nincs is tudomásunk. Folyamatosan stimulálja az idegrendszert és a gondolkodást, fejleszti a reakciókészséget és döntésképesség gyorsaságát. Segít kikapcsolódni XXI. századi rohanó életvitelünkből és ez által csökkenti a stresszt és belső feszültséget. Az Aikido gyakorlását azoknak is ajánljuk, akik munkakörüknél fogva (például: személy-vagyonőr, biztonsági őr, rendőr stb.) hasznát vehetik egy agresszív pusztakezes vagy fegyveres támadás hatékony semlegesítésének. A gyermek fejlődésére is jótékony hatással van. - gyakorlásához szükséges egy vagy több partner. Ezért elengedhetetlen az embertársunk felé tanúsított tisztelet, a csapatban való munka, és a felelősségteljes gondolkodás elsajátítása. - gyakorlásakor a gyermek önfegyelmet tanul, az edzéseken elsajátítható a tudatos, akaraterő általi kontroll az értelem, az érzelmek és a test felett. Ez a megszerzett képesség a tanulást és majd az azt követő munkával töltött felnőttkort is jótékonyan befolyásolhatja. - az gyakorlásával a gyermek hatékony önvédelmi ismeretekre tehet szert egy vagy több ellenféllel szemben. Mindez a nélkül történik, hogy jellemét a megszerzett tudás agresszívvá formálná. Az Aikido alapfilozófiája az agressziómentesség, az önvédelem és nem a támadás. - az elsajátítása egy hosszabb folyamat eredménye. Ezért a gyakorlót kitartóvá formálja. SZERETETTEL VÁRJUK EDZÉSEINKEN! Albertirsa, Tessedik Sámuel Általános Iskola tornaterem, Táncsics Mihály utca 3. Időpont gyermekeknek: kedd és csütörtök 17:00-18:20, Felnőtteknek: kedd és csütörtök 18:30-20:00 Web: Edzést vezeti: Németh Ferenc (1 dan), Telefon: /

16 Tisztelt Ceglédberceliek! A Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány kéri Önöket, hogy ebben az évben is támogassák adójuk 1%-ával a helyi sport támogatására létrejött Alapítványunkat. Az Alapítvány adószáma: Segítségüket köszöni: Az Alapítvány kuratóriuma A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ az Alcon Hungária Kft. támogatásával SZEMÉSZETI VIZSGÁLATOT SZERVEZ ZÖLDHÁLYOG / GLAUCOMA/ KISZŰRÉSÉRE Ceglédbercelen, a művelődési központban, május 11-én, órakor. A szűrésen való megjelenés kifejezetten ajánlott: - ha ön elmúlt 40 éves - ha magas a vérnyomása - ha cukorbetegsége van -ha a zöldhályog előfordult már a családjában A vizsgálatok fájdalommentesek és ingyenesek! Fényforrás Stúdió Fény nélkül élni lehet de, hogyan? Fény az élet,a ragyogás. Fény a boldogság. Fény a szeretet. Fény a szépség. Fény az egészség. Csak így teljes az élet. Ha úgy érzed fény kell, hogy ragyogj, szeretettel várlak a Fényforrás Stúdiómban. Svéd masszázs Lávaköves masszázs Cellulit kezelés Infraszauna Thai masszázs és még sok olyan dolog, ami visszavezet a fényhez és a ragyogáshoz Különböző érzelem feloldó technikák a testnek és léleknek. A fény benned van, ragyogj! Jóga: hétfő és csütörtök este tól Hastánc: kedden 7 oo -től Földiné Marcsi 06 30/ , 06 70/

17 Szeretne teljes biztonsággal barnulni?! Jöjjön be hozzám! Itt az új intelligens cső a Superbronz EU 0.3. Mi az amiben más ez a cső: Biztonságos, szabályozott barnulás Fehérbőrűek is teljes biztonsággal használhatják Nincs leégés, bőrfeszülés Relaxálás, csontritkulás elleni hatékony védelem stb. Hosszantartó mély barnaság Jenei Olga, elektrokozmetikus Pesti u. 106 Tel.: 06 20/ , 06 53/ Ugyanitt: ART GLITTER Tartós arc és testdíszítő csillámok, szebbnél-szebb motívumokkal. Szeretettel várjuk pékségünkben, cukrásztermékekkel kiváló minőségű, széles választékban kapható FAGYLALTAL! Lakodalmakra, ünnepekre, családi rendezvényekre tortarendelést felveszünk! Cím: Ceglédbercel,Pesti u. 89. Tel.: 0630/ Nyitva tartás: Hétfő - péntek: 6-18-ig Szombat: 6-18-ig Vasárnap: 9-18-ig HENTESÜZLET ÉS PECSENYESÜTŐ CEGLÉDBERCEL, PESTI U. 87. ALATT (Kurtúrházzal szemben) Tőkehúsok Sertéshúsok Marha Rendelésre vadhúsok Baromfi húsok Csirke Pulyka Liba Kacsa Gyöngyi Frissensültek Hurka, kolbász Tarja oldalas Gyors és finom ételek Hamburger Gyros Sütik Baklava, Marlenka Házi savanyúság Házi tészták Egyéb kínálat: Kávéautomata: többféle, finom, frissítő kávéval! Füstölt áruk: lókolbász, marhanyelv, mangalica-szarvas kolbász, lángolt kolbász, toka-hasa pörc. Ízelítő árainkból: Pacal Házi sült zsír Húsos csont Füstölt parasztkolbász Sertés lapocka Csirke far-hát Pulyka szárny Gyros pitában Ajándék-, hideg- és melegétkezési utalványt elfogadunk: Le Chèque Déjeuner, Sodexo Pass ENNI-KÉK, Ticket Restaurant, Richter étkezési utalvány Nyitva tartás: Hentes: Hétfőtől - Péntekig: 6-18 óráig Szombat, Vasárnap: 6-13 óráig Pecsenyés: Hétfőtől - Csütörtökig: 6-18 óráig Péntek, Szom. Vasárnap: 6-20 óráig Szolgáltatásunkhoz tartozik még személy- és kisteherautók bérbeadása akár egy napra is! Igény esetén házhozszállítás! Telefonszám: 0630/ Szeretettel várunk minden régi és új vásárlót! 17.

18 Fűkaszálást, gyom- és parlagfűirtást területtisztítást olcsón, rövid határidővel vállalok! Telefon: 06 70/ Megnyitottuk a Kaszap Kft. takarmány lerakatát, Ceglédbercel, Dózsa Gy. u. 26. sz. alatt. Széles választékban kapható: Purina takarmányok (baromfi, sertés, marha) szemes takarmányok, takarmány-kiegészítők! Kutya macska tápok és konzervek, egér és rágcsálóirtók. Tel.: 06 20/ Szeretettel várjuk vásárlóinkat! Ételrendelés: 06-53/ ; 06-20/ A MENÜ 500,- Ft/adag; B MENÜ 550,- Ft/adag; A menük ára a házhozszállítást már tartalmazza! Melegétel utalványt elfogadunk! Nyitva tartás: vasárnaptól csütörtökig péntek szombat Rendeljen Pizzát is a Szittyóból! Kiszállítás: vasárnaptól csütörtökig péntek szombat Ételeink kiszállítása Ceglédbercelre 350,- Ft, 3.000,- Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes!!! www szittyo.hu Áraink az Áfát tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Esküv k, családi és baráti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk! Jó állapotban lévő 1 db Zanussi és 1 db Whirpool automata mosógép eladó! Tel.: 0653/ Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Tördelőszerkesztő: Katona Krisztián, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/ Köszönetet mondunk mindazoknak, aki Sziklai Józsefné kegyeleti szertartásán megjelentek, együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló Család Cipőjavítást vállalok Kassai István 2737 Ceglédbercel, Aranyhegy u. 1/d. Telefonszám: 06-70/

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT, " A tartalomból: Évfordulók

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT,  A tartalomból: Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. JÚNIUS XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A tartalomból: Csülökfesztivál 2-3 Pedagógusnap 4 Nálunk történt 5 Gyermeknap 6 Hõsök napja 7 Nálunk történt 8 Eseményeink 9 Ülésterembõl

Részletesebben

2011. március 25-én. 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termébe az 1943-ban forgatott, Martonffy Emil által rendezett

2011. március 25-én. 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termébe az 1943-ban forgatott, Martonffy Emil által rendezett XXI. Évfolyam, 3. szám 2011. MÁRCIUS Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió Önkéntes Munka Éve programhoz csatlakozva, a húsvéti ünnepek közeledtére tekintettel, s egyúttal

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tavaszi készülődés Balánbánya - új testvérvárosunk A környék legszínvonalasabb vendéglátását és ajándékozását támogatóinknak köszönhetjük, akik ismét megmutatták, mire képes Válban az összefogás. A testvértelepülési

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

"IGAZI LELKÜNKET, AKÁRCSAK AZ ÜNNEPLÕ RUHÁKAT GONDOSAN ÕRIZZÜK MEG, HOGY TISZTA LEGYEN MAJD AZ ÜNNEPEKRE." A tartalomból: (József Attila) Évfordulók

IGAZI LELKÜNKET, AKÁRCSAK AZ ÜNNEPLÕ RUHÁKAT GONDOSAN ÕRIZZÜK MEG, HOGY TISZTA LEGYEN MAJD AZ ÜNNEPEKRE. A tartalomból: (József Attila) Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. ÁPRILIS XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A tartalomból: Március 15. 2 Zene 3 Árpád-napok 4 Tehetségeink 5 Programok 6 Pályázati felhívás 7 Nálunk történt 8 Vers mindenkinek

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában címlapon: adventi fények

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben