2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A határozati javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ szeptember 8-i ülésére szóló beszámolóhoz Az írásban kiküldött anyagot az alábbiakkal egészítem ki: Augusztus 31-én fogadtam dr. Kozáry Judit asszonyt, az ÁNTSZ Vas Megyei Intézetének épületébe. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a labdarúgó Részt vettem a Nagy Lajos Gimnázium ünnepélyes városi tanévnyitó ünnepségén, amelyen köszöntöttem a diákokat. Szeptember 1-jén Nagykanizsán részt vettem az Informatikai és Hírközlési Minisztérium nyugat-dunántúli regionális kihelyezett miniszteri értekezletén, melynek társadalmi vita a Nemzeti Fejlesztési Terv Telefon : 06 94/ Fax : 06 94/

2 A rendezvényen Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter ú munkatársaival a tárca által végzett kutatásokat, adatbázisokat és kormányzati felméréseket is figyelembe véve áttekintést adott a minisztérium által elvégzett feladatokról. Ismertették a nyugat-dunántúli régió információtechnológiai fejlettségének mutatószámait, valamint a pályázati források felhasználásának regionális statisztikáit. Bemutatták a minisztérium térségre vonatkozó Regionális Információs Társadalom Stratégiáját, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv közötti szakaszával kap Az értekezleten Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter úrral, Litter ünnepélyes keretek között aláírt közös nyilatkozattal egyetérteni szíveskedjék. Feiszt György alpolgármester úr a Vas Megyei Levéltárban önkormányzatunk képviseletében jelen volt néhai dr. Gonda György irat- és tárgyi hagyatéka Szeptember 1-jén Feiszt György alpolgármester úr jelen volt a Simon István Utcai Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén. Szeptember 2-án tanácsülésén. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által szervezett bucsui Savaria-vízvezeték kulturális örökség emlékhely átadási ünnepségére került sor. Dr. Horváth Sándor megyei múzeumigazgató úr fogadta, míg Majthényi László úrral, a Vas Megyei Az átadási ünnepséget Kiss Péter kancellária miniszter úr nyitotta meg. A rendezvényen római kori irodalmi szemelvények hangzottak el Pannoniáról és a Szeptember 3-án A Magyar Köztársaság Elnöke július 1- riszentpéternek városi címet adományozott. A Gyöngyöshermán- Hangulatai ez évi nyárbúcsúztató rendezvényén köszöntöttem a látogatókat. A kulturális programokat megtekintette Gombás Endre tanácsnok úr is. Délután a szombathelyi Sugár úti atlétikai központban került megrendezésre a III. IAAF Férfi- Csermelyi Andrá A délután folyamán tartott eredményhirdetésen díjat adtam át a verseny eseménye volt

3 Feiszt György alpolgármester úr részt vett a Kámoni Arborétum nyárbúcsúztató rendezvényén, melyen az egyik programpont a Kámoni Arborétumért Egyesület csatlakozásra. Az egyesületet 27 magánszemély, a Sárvári Erdészeti Tudományos Intézet, a Herényi Kulturális és Sport Egyesület, valamint jóváhagyás esetén - társunkat kérték fel. Az egyesületbe tömör egészének védelme, ezen belül kiemelt szerepet kap a Kámoni Arborétum, mint Az egyesület Szeptember 4-én rendezett JOSKAR OLA NAPOK kulturális és sportfesztiválon köszöntöttem a rendezvény látogatóit és Szeptember 5-én Bizottságának munkacsoport ülésén. Szeptember 6-án Feiszt György alpolgármester úr önkormányzatunk képviseletében Budapesten részt vett a Szlovák Köztársaság Nemzeti Ünnepe és a Hadsereg Napja alkalmából rendezett ünnepségen. kkel összefüggésben. -ben átfogóan törvény 25. (2) bekezdése gyanúját állapítja meg, köteles e megállapításait az illetékes hatósággal illetve érvényesítését kezdeményezheti. kiküszöbölése érdekében ezen jogkörével nem élt, kizárólag intézkedési terv készítését tartotta szükségesnek. atott vizsgálattal összefüggésben szükséges feladata, ezért az ügyészség ügyészi intézkedéssel nem élhetett

4 usztusban árvíz pusztított Székelyföldön. A természeti katasztrófa felbecsülhetetlen károkat okozott és az emberi életet sem kímélte. Emberbaráti kötelességünk, hogy segítsünk a bajbajutottakon. A segélyezésre több politikai szervezet is kezdeményezést juttatott el hozzám. az 1 millió Ft-os támogatást. -ra -vel a február 28-án került megkötésre június 3-án a Vasi Interix Kft. arról értesítette az önkormányzatot, hogy az Art a kávézót a változatlan tulajdonosi struktúrával megalakítandó új kft. üzemeltetné. Az üzemeltetésre új gazdasági tár - a Vasi Interix Plussz Kereskedelmi és Szolgált tér 10., cégjegyzékszáma: ) lett. -én érkezett levelükben a az erede Vasi Interix Kft. (székhelye: Szombathely, Géfin Gy. utca 12/a., cégjegyzékszáma: ) lehessen. Kérésüket számviteli, ügyviteli, technikai és beruházási okokkal indokolják változatlanok maradnának. szerz tulajdonosi jogkör gyakorlójának az engedélye szükséges

5 december 31-. Az Az elmúlt év 1- Az munkát végezzen, közvetett és közvetlen kliensellátást biztosítson, az megszervezze társadalmi és szakmai szinten, valamint hálózatokat építsen és érdekképviseletek, önkormányzatok, civil szervezetek között. fogadásra tárgyalónak alkalmas szoba és a kiszolgáló/szociális helységek. Az Esélyek Házának akadálymentesen bejárhatónak kell lennie, feltétel továbbá, hogy legyen minimum 200 eszköz megállója. -án megtárgyalta a Javaslat a Szombathelyi Esélyek 192/2004. (V. 20.) sz. határozatában eldöntötte, hogy a Kiskar u. 5. sz. alatti, 6299/2/A/98 hrsz-ú, 118 m 2 2 nagyságú kizárólagos használatú ingatlanrészt (a 13 m 2 2 szociális helyiség ködéséhez bérleti díj ellenében bocsátja gal az Esélyek - 5 -

6 megküldésre került. A bekövetkezett hivatali és miniszteri változások következtében a program megvalósítása átmenetileg megtorpant. Az idei nyár végén az Ifjúsági, ARIA REHAB- ismételten tárgyalást folytattak a program sikeres megvalósításának érdekében. A SAVARIA REHAB- Közhasznú Társaság, mint nonprofit szervezet továbbra is vállalja, hogy a A kialakítás költségeit csökkentené, ha a fentebb emlí 2 -es helyiség mellé még átadásra kerülne az a fennmaradó 15 m 2 -es irodahelyiség is, elfogadni szíveskedjék. Az Európai Autómentes Nap rendezvényben magyar önkormányzatok idén már hatodik alkalommal vesznek részt. Az elmúlt években több, mint 50 önkormányzat (köztük 17 megyeszékhely) a részvételi feltételeket elfogadva és az Autómentes Nap megrendezésére vonatkozó kötelezettségvállalás Európai Kartáját - - testület által elfogadva és a polgármester által - aláírva 1500 európai helyhatósággal közösen teljes jogú részese a kezdeményezésnek. Idén is, a hagyományokat követve, szeptember 22-én kerül megrendezésre a fenntartható városi mobilitás céljait szolgáló Európai Autómentes Nap, melynek ez évi szlogenje: Munkába, iskolába környezetbarát módon!. Az Önkormányzat y az Autómentes Napot az Európai Kartában foglaltakat vállalva szervezi meg. A Karta tartalma: Az Önkormányzat kijelöl egy vagy több ideiglenesen lezárt területet vagy körzetet, amely(ek)en belül az Autómentes Nap folyamán csak gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközök igénybevételével lehet közlekedni. utáni óráig. Helyszíne: legalább egy olyan utca, amely egyébként a motorizált közlekedés számára van fenntartva. A rendezvényt szeptember 22-én, csütörtökön kell tartani. K javaslatot elfogadni szíveskedjék

7 Dr. Surján Zsuzsanna ügyvéd azzal a kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy ügyvédi irodájának átmenetileg a Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 1. szám alatti épület földszintjén biztosítsunk elhelyezést. Dr. Surján Zsuzsanna ügyvédi irodája számára jelenleg a Király utca 17. szám alatti társasházban bérel helyiséget. A helyiség tulajdonosa szeptember december 15- elhelyezést a közelben található önkormányzati tulajdonú épületben. Dr. Surján A Kisfaludy Sándor u. 1. szám alatti épületben üresen álló földszint 24. számú, 28 m 2 - nem társadalmi szervezet részére bérbe adott irodák bérleti díja 1670,-Ft/ m 2 költségének arányos része. többször módosított 2/1994. (I.20.) sz. rendelet 2. (2) bekezdése szabályozza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egybehangzó állásfoglalásával nyújtható be a Kérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntésének ismeretében a szeptember 15. ki dr. Surján Zsuzsanna ügyvédet a Kisfaludy S. u. 1. szám fsz. 24. számú, 28 m 2 A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet alapján az állam évben is támogatást biztosít az iparosított technológia sére, felújítására. nélküli miniszter pályázatot hirdetett meg. felújítására vonatkozó, az évben jóváhagyta az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának és rendeletét

8 Az Önkormányzat a 2005 évi költségvetésében az iparosított technológiával épült épületek és a termofor kémények felújításának támogatására összesen 15 millió Ft keretet biztosított, a pályázatok beadási határidejét 2005 augusztus 31-ben jelölte meg. Sajtóközleményekben, híradásokban látott napvilágot a hír, hogy a regionális - én módosította a Panel program pályázati felhívását, melynek értelmében az idei pályázatok központi beadási határideje szeptember 30. helyett december 30. A pályázatok elbírálása a módosítástól függetlenül, természetesen szeptember 30.- beadási határideje nem változott. Plusz program életbelépése indokolta, melynek segítségével kedvezményes kamatozású kölcsönök révén azok a lakóközösségek és önkormányzatok is részt vehetnek a felújítási programban, akik nem rendelke - igénybevételével biztosítsák, emellett a pályázatok részletesebb és pontosabb lakásszövetkezetek és társasház augusztus 31. napjáig 7 felújítási pályázat érkezett a hivatalhoz. Ez összesen 10 épületet (szekciót), és a 240 millió Ft, az önkormányzat felé benyújtott támogatási igény ennek 1/3-a, mintegy 80 millió Ft. Ezen kívül benyújtásra került 2 db termofor-kémény felújítási pályázat. A benyújtott adatlapok alapján ez 2 épületben összesen 52 lakásra vonatkozik. A becsült felújítási összeg 4,2 millió Ft, az önkormányzati támogatási igény ennek 30 %-a, mintegy 1,3 millió Ft. A fenti adatok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat évi jóváhagyott költségvetése nem biztosítja az igényelt nagyságú támogatás fedezetét. A jelenlegi támogatási igényhez képest fennálló hiány 66,3 millió Ft. A meghosszabbított melyek újabb önkormányzati támogatási igényt jelentenek. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználására ugyanakkor csak évben kerül sor. Ezért kívánja a évi költségvetés módosítására nincs feltétlenül szükség, hiányzó összegnek a - 8 -

9 Tekintettel arra, hogy a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a benyújtott pályázatokat az állami támogatási- a szeptember 29- felterjeszteni. szükségessé válik, h benyújtott pályázatok támogatásának ügyével hasonló módon ismételten foglalkozzunk. módját (saját forrás vagy kedvezmén Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatot nyújtott be a Savaria Mozi (Szombathely, Mártírok tere 1.) felújításának II. ütemére. A pályázatot a Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatósága a kiírás alapján megvizsgálta, és kérte a mellékletként becsatolt testületi határozat - kiíró szerv által megadott - minta szerinti megszövegezését. Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett évi art-mozi pályázattal kapcsolatosan ez év márciusában foglalkozott. önkormányzati önrész tekintetében nem változik. A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács által megadott mintának beruházás összköltsége, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által nyújtott támogatás mértéke. Ft támogatásban részesített határon túli magyar egyesületeket. Topolyai Tagozata, az Ungvári Magyar Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat Beregszászi Járási Szervezete, valamint a Vajdahunyadi Magyarház. -tal támogassa az - 9 -

10 A 6/2005. (VI.20.) ICsSzEM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a települési önkormányzatot szeptember 1-je és december 31-e - élja, hogy a gyermeki jogokkal összhangban segítse a gyermekek iskolai étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását. A hozzájárulás a Gyvt-ben szabályozott, a gyermekek napközbeni ellátása keretében mérséklésére vagy elengedésére használható fel. Támogatásra jogosultak a Gyvt ának (5) bekezdése b), c) és d) pontja szerint eddig 50%-os támogatásban három- vagy többgyermekes családok gyermekei, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek. Rendelet alapján az egy gyermek után járó összeg havonta Ft, amely Szombathely esetében ez évben ezer Ft- ezdése havi Ft térítési díj fizetését jelentené. nek meg kell határozni a támogatandók körét és bekezdése szerint szombathelyi tanulónál, v -tal venné a napi háromszori étkezést 760 ezer Ft. kiadási többletet jelentene. Jelenleg a kormányzat által nyújtott étkezési támogatást is igénybe veszi. A központi támogatás következtében a helyi támogatásra fordított összeg csökkeni fog, így a szociális ágazat kiadásai között az iskolai étkezési segély rovatban megtakarított összeg a kiadásnak fedezetet biztosít. A tájékoztatóhoz a polgármesteri keret felhasználásáról készült kimutatást csatoltam

11 K I M U T A T Á S a polgármesteri keret felhasználásáról MEGNEVEZÉS Ft Szombathelyi Koncertpódium Egyesület részére Tátrai Ti Antal Gábor zenészek koncertje megrendezésének költségeihez támogatás Százhold Városrész Közhasznú Egyesület részére a KISZ lakótelepi juniális rendezvény lebonyolításához, valamint a Dési Huber István Általános Iskola könyvtárának rendezvény lebonyolításához támogatás Zrínyi Általános Iskola kosárlabda csapata részére az Országos ámogatás Szent-Györgyi Diáksport Egyesület részére a leány floorball csapat Bajnokok Ligájában való indulásának költségeihez támogatás Báb- sai részére a évi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon való részvétel költségeihez támogatás Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület Ökölvívó költségeihez támogatás Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatósága részére az Államháztartási Kupa megrendezésének költségeihez támogatás Szombathelyi Asztalitenisz Kör részére az utánpótlás Európa Bajnokságon való részvétel költségeihez támogatás Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítvány részére a fogyatékkal költségeihez támogatás A Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület keretein belül léta junior Európa Bajnokságon való részvételének költségeihez támogatás Kom-Press Bt. által szervezett lakótelepi program rendezvény költségeihez támogatás részére a Savaria Múzeumban tartandó tárlat megrendezésének költségeihez támogatás Dr. Döbrönte Zoltánné részére az Arany Katedra Emlékplaketthez adott pénzjutalom Alkot Kft. Papír- roma középiskolásoknak adott írószerutalványok vásárlása

12 Vasi Volán Rt. részére az Örökzöld Nyugdíjas Klub kirándulásának utazási költségéhez támogatás ttes részére a svédországi utazás költségeihez támogatás Kondor & Sragner Controll SE részére Olaszországi Világkupa részvételi költségeihez támogatás Szombathelyi Városi Fúvószenekar Egyesület részére a IX. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon a szlovák zenekar szállásának költségeihez támogatás Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet részére a Szent Adorján Nap szakmai ünnepség megrendezésének költségeihez támogatás LURKÓ Utánpótlás Football Club részére az U 11-es korosztályos csapatának a barcelonai Copa Catalunya tornán való részvételének költségeihez támogatás. Szervezete részére a Szombathely-Oberwart CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás megrendezésének költségeihez támogatás Gulyás József Emlékalapítvány részére a Neumann Kupa Gulyás József Emléktorna megrendezésének költségeihez támogatás Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör részére a nyárbúcsúztató, szüreti rendezvény szervezéséhez, valamint a Nóta-népdal Kör CD kiadásának költségeihez támogatás Vas megyei Gyermekszövetség részére az általános iskoláskorú gyermekeknek Ausztriába szervezett német nyelvi táborozás költségeihez támogatás Szentkirály-Gyöngyöshermán Polgári Kör részére Népdal és Nótakör Porrogszentkirályi utazási költségeihez támogatás AEGEE-Szombathely Európai Hallgatók Egyesületének Szombathelyi Szervezete részére a Nyári Egyetem megrendezésének költségeihez támogatás Könyv-Ker Bt. (Szombathely, Óperint u. 1.) részére a Roma Kisebbségi Önkormányzattal közösen szervezett roma középiskolások találkozóján átadott könyvutalványok vásárlása világversenyeken való részvételének költségeihez támogatás Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezete részére a Vas Megyei Vadásznap megrendezésének költségeihez támogatás határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Szombathely, szeptember /: Dr. Ipkovich György :/

13 I. /2005. (IX. 8.) Kgy. sz. határozat Minisztérium Nagykanizsán tartott kihelyezett regionális miniszteri értekezletén a Regionális Információs Társadalom Stratégiájára vonatkozó, valamint Magyarország kapcsolatosan elfogadott közös nyilatkozattal. célok megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. folyamatos II../2005. (IX. 8.) Kgy. sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város úgy határozott, hogy a megalakítás alatt álló Kámoni Arborétumért Egyesületben tagként részt kíván venni. azonnal III../2005. (IX. 8.) Kgy. sz. határozat Székelyföldön pusztított árvíz károsultjainak, ezért 1 MFt támogatást nyújt Siménfalva település iskolaépületének és önkormányzati épületének felújítására

14 módosításakor a fedezet biztosításáról gondoskodjon. azonnal, illetve a évi költségvetés módosítása IV. /2005. (IX. 8.) Kgy. sz. határozat az Vasi Interix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szombathely, Géfin Gy. u. 12/a.) legyen. a a polgármestert, hogy a február 28-án létrejött záradékkal ellássa. Dr. N Dr. Bánhalmi- Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály szeptember 15. V../2005. (IX. 8.) Kgy. sz. határozat közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott pénzintézettel - a január 1- Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás kiírására

15 Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály : december 31. VI. /2005. (IX. 8.) Kgy. számú határozat 1.) Minisztériummal megtárgyalta. 2.) -ú, 118 m 2 rendelkezésre bocsátja. Felkéri az Önkormányzati Házkezelési Kft.-t, mint a intézkedéseket tegye meg. 3.) 4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy: a.) b.) Közhasznú Társasággal és a Vas Megye Önkormányzatával az Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Horváth Olga, a SAVARIA igazgatója igazgatója) szeptember 30. / 2.) és 3.) és 4.a) pontokra vonatkozóan / október 31. / 4.b.) pontra vonatkozóan /

16 VII.../2005. (IX. 8.) Kgy. számú határozat hogy az Európai Autómentes Nap évi Kartát aláírásával ellássa. : Dr. Ipkovich György, polgármester : szeptember 16. VIII.../2005. (IX. 8.) Kgy. számú határozat a helyiségbérlet szabályairól szóló 2/1994. (I. 20.) sz. önkormányzati rendelet 2. -ának (2) bekezdése alapján a Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 1. szám földszint 24. szám alatti, 28 m 2 alapterü - Zsuzsanna ügyvédet jelöli ki. összegben határozza meg. - Ft/hó/m 2 +ÁFA önkormányzati Házkezelési Kft-t, hogy dr. Surján : (A vé Dr. Bánhalmi- azonnal

17 IX.../2005. (IX. 8.) Kgy. számú határozat iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására a augusztus 31-ig beérkezett pályázatok figyelembevételével 81,3 millió Ft összeget biztosít. Ennek fedezetét a évi költségvetésben biztosítja. költségvetési rendeletben gondoskodjon. Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály azonnal, illetve a évi költségvetés készítésének határideje X.../2005.(IX. 8.) Kgy. sz. határozat 1./ - fenntartva a 105/2005. (III. 31.) Kgy. számú határozatát - támogatja a Savaria Mozi felújításának II. ütemeként az emeleti nagyterem felújítását. A beruházás ,- - 2./ - Ft-ot a évi költségvetési rendeletében biztosítja. 3./ Az önkormányzat a fejlesztéshez további forrásként a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett évi art-mozi pályázaton elnyert ,- Ft támogatást kíván igénybe venni. 4./ bízza a polgármestert a pályázat aláírásával. azonnal

18 XI.../2005. (IX. 8.) Kgy. sz. határozat módosításakor a fedezet biztosításáról gondoskodjon. azonnal, illetve a évi költségvetés módosítása XII.../2005. (IX. 8.) Kgy. sz. határozat -BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján Szombathely Megyei Jogú Város területén 1-4. a Gyvt ának (5) bekezdése b), c) és d) pontja szerint eddig 50%- tanulók közül szeptember 1-je és december 31- iskolai étkeztetést biztosító -BM-PM együttes rendeletben Szombathely Megyei Jogú Város részére megállapított összeget a rendeletben megfogalmazottak szerint igényelje meg, és gondoskodjon a támogatás elszámolásáról december

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 65/2011. (IV. 28.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 59/2014. (IV.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 30-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005.

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13. Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28i ülésére Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály JOGÚ VÁROS RE MISKOLC MEGYEI ALPOLGÁRMESTE Kvo.: 31.101/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31102/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása Összeállította: Egyeztetve: Ádám Ibolya osztályvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 44/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes.

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes. Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Prugberger Emil Dr. Csönge

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Iktató szám: Sz-247/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2012. évi diákcsoport

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 204-1/2006. (IX.13.) számú. h a t á r o z a t a. a Lakóépület-Felújítási Program módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 204-1/2006. (IX.13.) számú. h a t á r o z a t a. a Lakóépület-Felújítási Program módosításáról 204-1/2006. (IX.13.) számú a Lakóépület-Felújítási Program módosításáról az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a jelen határozat mellékletét a Lakóépület-Felújítási Program 5.sz. mellékleteként

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 146/2014.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület bérüzemeltetési szerződést köt a celldömölki ivóvízellátási rendszer üzemeltetésére a melléklet szerinti tartalommal. 2. A

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria Tárgy: Méltányossági kérelem MÁV Lakásszövetkezet Köztársaság u. 19-21. számú és Drahos

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme Időpont: 2006. január 18. Jegyzőkönyvvezető: Horváth Judit Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben