NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVII. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVII. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 ECSEDI NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVII. évfolyam 1. szám A húsvét egyházi ünnep. Keresztény szokások szerint Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk ilyenkor, amely a Biblia szerint húsvét vasárnapján történt. Létezik azonban zsidó húsvét is, amelynek beállta elõtti napon történt a Megváltó megfeszítése. Maga a húsvét szó pedig onnan származik, hogy a nagyböjt után az emberek ezen a napon kezdték meg újra a hús fogyasztását. A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelõen) tartanak. Nagyon sok népnél gazdag hiedelem és szokáskincs kapcsolódott a tavasz beköszöntéséhez. A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. E népszokások nagyrészt nem épültek be a keresztény vallás ünnepbe, hanem azzal Húsvéti köszöntõ párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fent. Egyik ilyen szokás volt a húsvét hétfõn történõ locsolkodás. A férfiak és a legények ilyenkor a lányos házakat körbejárva tiszteletük jeléül megöntözték a lányokat. Ám régebben nem kölnivel, hanem kútból húzott vízzel locsoltak. Ezután a lányok, asszonyok megvendégelték a férfiakat tojással és szalonnával. Szokás volt a legényeknek locsolóverset mondani, amiért cserébe festett vagy írott tojás járt. A piros tojás a szerelmes lány érzelmeit tükrözte. Virágnyelven - úgy, hogy ne kelljen kimondani - fejezték tehát ki a fiatalok az egymás iránti érzelmeiket. A festett és kifújt tojások közül azonban nem mindet ajándékozták el a lányok. A többit barkaágra akasztották. Magyarországon ez az ág helyettesítette a pálmaágat, amellyel Krisztust üdvözölték jeruzsálemi bejövetelekor. Húsvét vasárnapján a barkaágat is megszentelték, mert hittek abban, hogy így gyógyító ereje lesz. Ez a növény ma is díszítheti húsvétkor a szobákat és a konyhákat. Ezen ünnepi gondolatok után a következõ húsvéti köszöntõvel szeretnék kívánni Nagyecsed Város Önkormányzata és Képviselõtestülete nevében Kellemes húsvéti ünnepeket minden kedves nagyecsedi lakosnak. Kovács Lajos polgármester Reviczky Gyula Húsvét március Fakadnak már a virágok, Kiderül az ég, És a föld most készül ülni Drága ünnepét. Szíveinkben, mint a földön, Ma öröm legyen, Feltámadt az isten-ember Gyõzedelmesen! Aki tudja, mint töré fel Sírját a dicsõ; Aki látja, hogy a földön Minden újra nõ: Gondoljon feltámadásra, Mely örök leszen! Feltámadt az isten-ember Gyõzedelmesen. Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

2 2. ECSEDI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Együtt az úton!- Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élõk integrációjáért Nagyecsed mikro-térségében március 19. Nagyecsed Város Önkormányzata és partnerei, a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az Egyesület a Társadalmi Tõke Fejlõdéséért október 1-jén kezdte meg Együtt az úton! - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élõk integrációjáért címû TÁMOP / azonosító számú pályázatának megvalósítását. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mintegy 120 millió forintot fordíthatnak Nagyecsed Város Önkormányzata és partnerei a térség hat településén szociális hátrányokkal küzdõk, mélyszegénységben élõk támogatására és közösségfejlesztésre. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból Nagyecseden, Fábiánházán, Györtelken, Mérken, Tiborszálláson és Vállajon valósul meg a program 30 hónapon át. Átfogó célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének és újratermelõdésének mérséklése a szociális, közösségi és önsegítõ munka eszközrendszerével. A program közvetlenül több mint 100 fõt érint, de hatásai a teljes lakosság körében érvényesülnek. Ennek keretében a hátrányos helyzetû - tartós munkanélküli, alacsony iskolai végzettségû, több gyermeket nevelõ - emberek számára az általános iskola befejezéséhez felzárkóztató képzést indítanak. A legszegényebb családok, kisközösségek életminõségének javítását célozza az életvezetési kérdésekkel (mint pl. adósságkezelés, pénzgazdálkodás) és életmóddal (pl. kertgazdálkodás, étkezés, higiénia) foglalkozó mûhelysorozat. A foglalkozások lehetõséget biztosítanak gyakorlati technikák elsajátítására, melyek segíthetik a legszegényebb családokat az öngondoskodásban, önellátásban. Annak érdekében, hogy a közösségek saját problémáinak helyi kezelését elõsegítsék, a településeken élõ aktív lakosokat, helyi szakembereket és döntéshozókat úgynevezett szomszédsági megbeszéléseken ösztönzik a közösségi megoldások feltárására és helyi közösségi akciók - pl. faluszépítés, kulturális rendezvény, egészségnap stb. - megszervezésére. Minden településen két közösségi akció lebonyolítását támogatja a program, melyek tartalmát és részleteit a lakosság határozza meg. Ezek mellett közösségfejlesztõ tréningeken olyan gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat, technikákat kapnak a résztvevõk, amelyek a civil szervezõdéshez, közösségfejlesztéshez és közösségi programok megvalósításához szükséges készségeket fejlesztik. A közösségfejlesztõ tevékenységeket a Kistérségi Társulás területfejlesztõ szakembere támogatja. A lakosságnak szóló programelemek mellett a helyi szakemberek párbeszédét, együttmûködését, a program módszereinek és eredményeinek megismerését szakmai workshopok teszik lehetõvé. A program keretében Nagyecseden szomszédsági megbeszélések és közösségfejlesztõ képzések kerültek megrendezésre. A szomszédsági megbeszéléseken a résztvevõk két közösségi akciót terveztek meg, melyek célja, hogy a Virágos Nagyecsedért program nyomán a város szépítéséhez a lakosok közösen járuljanak hozzá május 12-én és június 2-án a város virágosítás mellett a résztvevõk járdákat szeretnének rendbe tenni és egy-egy mélyszegénységben élõ család kertjét segítenek megszépíteni. Az önkéntes munkához szükséges felajánlásokat - anyagok, eszközök, virágmagok és szabadidõ április 14-én a Mûvelõdési Házban Jótékonysági rendezvény keretében gyûjtik össze. A közösségfejlesztõ képzések május 19-én és 20-án kezdõdnek. A képzésen a közösségfejlesztéshez szükséges alapvetõ ismeretek mellett az önismeret, a kommunikáció fejlesztése történik. A csoporthoz a következõ alkalommal, április 16-án még lehet csatlakozni, a képzés ingyenes. További információ: dr. Czike Klára projektvezetõ Megoldódhat Nagyecsed belvízproblémája Nagyecsed ár- és belvízveszélyes területen helyezkedik el. Köztudott, hogy a Kraszna folyó magas vízállása, a nagy esõzések, vagy a hirtelen olvadás sokszor igen jelentõs belvízkárokat okoz városunkban. Kiemelt célja az önkormányzatnak Nagyecsed Város vízelvezetési problémáinak megoldása a csatornahálózat és a csapadékvíz befogadók rekonstrukciós munkáinak elvégzésével, mely érdekében pályázatot nyújtottunk be az Észak-alföldi Operatív Program "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések" elnevezésû intézkedésére. A Ft összköltségû projektbõl 95%-os, azaz Ft támogatásra számítunk. A pályázat jelenleg bírálatra vár, támogatása esetén a kivitelezés 2013 tavaszán veheti kezdetét. Köszönet a fenyõfákért Városunk Önkormányzata nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni Erdélyi Sándorné Petõfi utcai és Papp Gyula Móricz utcai nagyecsedi lakosoknak önzetlen felajánlásukért, hogy településünk részére karácsony alkalmából fenyõfákat adományoztak. Az egyik fát a Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ udvarán, a másikat a Városháza elõtt állították fel.

3 ECSEDI 3. "Kinek sok adatott, attól sokat várnak." Az általános iskola hírei Porzsolt-ösztöndíj ösztöndíj, amely emlékének méltó ápolása. Ez a Herder-idézet a mottója a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány tehetségeket támogató ösztöndíjának. A közalapítvány kuratóriuma minden évben kiosztja az arra érdemes megyénkben tanuló általános és középiskolai diákoknak a Porzsolt-ösztöndíjat. Porzsolt István megyénk kiemelkedõ tudású és hatású pedagógusa volt tól 1973-ig dolgozott tanárként a Kölcsey Ferenc Leánygimnáziumban, majd a Tanítóképzõ igazgatója lett, 1962-tõl a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola fõigazgató-helyettesi állását is betöltötte, nyugdíjba vonulásakor a Pedagógiai Tanszék vezetõje is volt ban hunyt el tõl az õ nevét viseli az A 2011/2012-es tanévben iskolánk újra büszkélkedhet egy nyertes tehetséggel, Bíró Patrícia 8. c osztályos tanulóval. Patrícia számtalan tanulmányi versenyen öregbítette iskolánk hírnevét. Kiemelkedõ országos eredményeket (köztük több elsõ helyet is) tud felmutatni kémia tantárgyból és népdaléneklésbõl. Tanulmányi eredménye a nyolc év alatt végig kitûnõ volt, magatartása, szorgalma példaértékû. A közösség érdekét szem elõtt tartva él és dolgozik, a diákönkormányzatnak négy éve aktív tagja. Eredményein kívül barátságos természete, mûveltsége is alátámasztja, hogy megérdemelten került be a Porzsolt-ösztöndíjasok közé. Curie matematika emlékverseny iskolánkban február 10-én iskolánk Bíróné Ster Mária körzetvezetõ irányításával megrendezte az országos Curie Matematika Emlékverseny körzeti fordulóját. Magyarország területén több száz kis matematikus 11 körzetben, köztük Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében nálunk Nagyecseden mérhette össze tudását. A hozzánk érkezõk között elsõsorban a mátészalkai Móricz Zsigmond Kéttannyelvû Általános Iskola diákjai képviseltették legnagyobb számban magukat. Iskolánkból sajnos csak 2 fõ vett részt. Ez az alacsony létszám elsõsorban a magas nevezési díjnak köszönhetõ. Eredményünk: 5. évfolyam 1. helyezett: Maródi Gergõ 4. helyezett: Nyíri Emese Felkészítõ tanár: Bíróné Ster Mária Az elsõ helyezett tanuló pontszámával elérte, hogy a szolnoki országos döntõ résztvevõje legyen. A verseny támogatásáért köszönetet mondanék szponzorainknak és az iskola vezetõségének. Kémia versenyek február 3-án Mátészalkán zajlott le a megyei kémia verseny közel 40 tanulóval. Mi is részt vettünk nyolc 8. évfolyamos tanulóval. Felkészültségüket jelzik az elért eredmények: 1. hely: Molnár Nikolett, 2.: Némedi Kristóf, 3.: Papp Viktória, 4.: Bíró Patrícia, 6.: Bíró Fruzsina, 7.: Gergely Ivett, 8.: Tóth László, 9.: Nyíregyházi Nóra. A tanulók örültek, hogy jól sikerült a verseny. Felkészítõ tanár: Bíró Lajos március 3-án 13. alkalommal rendeztük meg az Országos Curie Kémia Emlékverseny területi döntõjét iskolánkban. Több iskolából érkeztek tanulók, igaz betegség miatt néhányan nem tudtak eljönni. Izgalmas és szoros verseny volt, ahol iskolánk tanulói szép eredményeket értek el. Molnár Nikolett 8. osztályos tanuló elsõ helyezést ért el, Bíró Patrícia 8. osztályos tanuló harmadik lett fél ponttal lemaradva a második helyezettõl. Májusban lesz Szolnokon az országos döntõ, melyre reméljük bejutnak a tanulók. Ezúton is köszönetet mondanék a szponzoroknak és az iskolavezetésnek akik lehetõvé tették a verseny megrendezését. Diákönkormányzat hírei Tanév elején biciklitúrát szerveztünk a gyerekeknek, a jó idõ kedvezõ hatására sok érdeklõdõ vett részt a programon. Elmaradhatatlan a diákéletben a suli disco, melyet már két alkalommal rendeztünk meg, a megújult iskola aulájában. Február a farsang idõszaka. Osztályfõnökök segítségével színvonalas farsangi délutánnal zártuk ezt az idõszakot, amelyet a gyerekek nagyon élveztek.

4 4. ECSEDI A budapesti Goethe Intézet munkájának egyik fontos területe a "Bildungskooperation Deutsch" ("Kooperáció a német nyelvoktatásban"). Célja, hogy különbözõ partnerekkel együttmûködve támogassa a magyarországi német nyelvoktatást. Egy koffer és benne két baba járják az országot, hogy új színt vigyenek az általános iskolai német nyelvoktatásba és segítségükkel a tanulók mini projekteket valósítsanak meg. A két huncut baba, Lotta és Fabian 3 hetet töltött a nagyecsedi Németóra a suliban Dancs Lajos Általános Iskolában, ahol fõ témájuk az ételek voltak. A 6.c osztály tanulói: Jakab Dorina, Kovács Teodóra, Nyéki Csilla, Polyák Petra, Szántó Eszter, Tarcsa Gábor, Varga Emese, Lavotháné Pénzes Angéla és Szabóné Tarcsa Beáta tanárnõk vezetésével hasznos és tanulságos idõt töltöttek el a feladatok megvalósításával. A projekt zárásaként a gyerekek egy gyümölcstortát készítettek, természetesen német recept alapján. A Tél örömei címû rajzpályázat Iskolánkban a szociális hátrányok csökkentését célzó Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) keretein belül rajzpályázatot hirdettünk meg, az óvodások és az elsõs gyerekek között. A rajzpályázatra számos kreatív, szép munka érkezett be a három óvodából és az elsõ osztályokból. A Rákóczi úti épületünkbe lebonyolított eredményhirdetésre ajándékokkal és cukorkával vártuk a megilletõdött ovisokat, akik hamar feloldódtak és meglátogatták a már elsõssé cseperedett volt ovis ismerõseiket. Február hónapban ismét fergeteges farsangot szerveztek iskolánk nevelõi. Színvonalas, táncos produkciókat mutattak be a fellépõ osztályok, mellyel kellemes, szórakoztató élményben részesítették a nézõközönség soraiban ülõ gyereksereget. A hangulatot három bohóc fokozta, akiknek külön köszönjük a közremûködésüket. A jó hangulatú rendezvényt tombolasorsolással zártuk, sok gyerek megelégedésére. Farsang A farsangi produkciókat a fõpróbán megtekinthették a szülõk, majd ugyanezt a produkciót bemutattuk 28-án az óvodásoknak a Mûvelõdési Házban. Az esemény teljes lebonyolításához az iskolavezetés megköszöni a pedagógusok munkáját és a szervezésben közremûködõ kedves szülõk támogatását.

5 ECSEDI 5. "Száguldva vágtat, rohan az idõ, Sorra váltják egymást föl a hetek, Minden nyár gyorsabb, mint az elõzõ, Az idõnek nem mondhatsz "állj meg"-et " (Zsoldos Imre) Az idõ rohan, vágtat, -írja Zsoldos Imre, de meg kell látni a mindennapok egyszerû szépségét, a maga mondanivalóját. Az intézményünkben mûködõ klubunk igyekszik ezt megtenni a napi foglalkozások alkalmával. A jeles alkalmak megünneplésével közelebb hozzuk a napok nyugalmát. A születés-és névnapok köszöntésével pedig, mindenki a középpontba tud kerülni. Karácsonykor meghitt hangulatot igyekeztünk varázsolni az idõseinknek a gyermekek által tolmácsolt Betlehemes elõadással, a dolgozók által készített asztali díszek ajándékozásával. Idõsek Nappali Ellátása Januárban elõadássorozatban vettünk részt, amely négy elõadásból állt, az egészséges táplálkozásról, reform ételekrõl tanulhattunk és megkóstolhattuk az elkészített fogásokat. Februárban fergeteges farsangi mulatságot tartottunk, amelyen az ököritófülpösi nyugdíjas klubot láttuk vendégül. Bográcsban fõzött kötött tészta levessel, és farsangi fánkkal kedveskedtünk. A jó hangulatot Zelenák Krisztián élõzenével biztosította. Közös tánccal-énekléssel töltöttek egy kellemes délutánt a két csoport tagjai. A tánc levezetése gyanánt, tombolasorsolás volt. Akik már "megették a kenyerük javát", megérdemlik a törõdést, a kikapcsolódást, a gondoskodást. Akik hozzánk járnak, mindezekben részesülnek. AGRÁRKAMARAI HÍREK évtõl új kárenyhítési törvény! Megjelent és hatályba is lépett a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló évi CLXVIII. törvény. A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti események miatti kockázatok enyhítésében való kockázatközösség kialakítása, a termelõk öngondoskodáson alapuló felelõsségének megerõsítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, az érintettek arányos felelõsség vállalásának, valamint a mezõ- és erdõgazdaságot sújtó idõjárási és más természeti eredetû elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti káresemények hatásai egységes kezelése érdekében új törvény került elfogadásra. A törvény január 1-én lépett hatályba. A törvény a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti események miatti kockázatok kezelésének egységes rendjét szabályozza. A kockázatok megosztásra kerülnek a mezõgazdasági termelõ, a felvásárló, a mezõgazdasági biztosítás megkötése esetén a biztosító, a bérbe, illetve haszonbérbe adó és az állam között. A rendszer két pillérre épül: az állam által mûködtetett mezõgazdasági idõjárási kockázatokat kezelõ rendszer és a mezõgazdasági biztosítás díjának támogatása. A jogszabály fogalmi meghatározása tartalmazza az egyes idõjárási és más természeti események meghatározását, úgymint az aszály, belvíz, fagy, felhõszakadás, jégesõ, mezõgazdasági árvíz és a vihar. Az egyes események által okozott káresemények meghatározása során, általánosságban a megtörtént esemény által okozott 30%-os hozamérték csökkenést tekinti a jogalkotó káreseménynek. Elemi káresemény a jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhõszakadáskár. Mezõgazdasági káresemény az elemi káresemény valamint az árvízkár. A referencia hozam a referencia idõszak (a tárgyévet megelõzõ öt éves idõszak) hozamaiból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték elhagyásával képzett átlag. A kockázatviselés helyét a MePaR kötelezõ alkalmazásával kell meghatározni. I. Az állam által mûködtetett mezõgazdasági idõjárási kockázatokat kezelõ rendszer A napokban megtartottuk a nõnapi ünnepségünket, ahol az Árpád úti óvodások mûsorával köszöntöttük a nõi klubtagjainkat. Kelemen Dániel Zoltánné Klubvezetõ a kockázat közösség szereplõi: mikro, kis,- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõk (a mezõgazdasági õstermelõk is beleértve) o szántóföldi kultúrák esetében legalább 10 hektár, o szántóföldi zöldségtermesztésre szolgáló kultúrák esetében legalább 5 hektár, o ültetvényterületeként összesen legalább 1 hektár, o együttesen legalább 10 hektár o ültetvény és szántóföldi zöldségtermesztés esetén együttesen legalább 5 hektár terület megjelölésével egységes kérelmet benyújtók. A fenti körbe nem tartozó mikro, kis,- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõk (a mezõgazdasági õstermelõk is beleértve) nyilatkozatban 3 éves idõtartamra önkéntesen csatlakozhatnak és kockázatközösségi tagságukat tárgyévet megelõzõ november 1-tõl fennállónak kell tekinteni. A kockázatközösséget alkotó tagok kárenyhítési hozzájárulást kötelesek fizetni, illetve kárenyhítõ juttatás igénybevételére jogosultak tól kezdõdõen az állam által a központi költségvetésbõl nyújtott támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelõzõ összes kárenyhítési hozzájárulás összege. (folytatás az 5. oldalon)

6 6. ECSEDI évtõl új kárenyhítési törvény! (folytatás a 4. oldalról) A kárenyhítési hozzájárulás összege: ültetvénymûvelésre szolgáló termõföld után hektáronként Ft, szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termõföld után hektáronként Ft, egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termõföld után hektáronként Ft. A hozzájárulást az egységes kérelemben bejelentett összes terület alapján - kizárólag átutalási megbízással, a regisztrációs szám az adószám (adóazonosító jel) feltüntetésével - tárgyév szeptember 15- ig kell megfizetni, oly módón, hogy az, az agrárkár-enyhítési szerv számláján, legkésõbb ezen napon jóváírásra kerüljön. A meg nem fizetett hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. A kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ legfeljebb a hozamértékcsökkenésnek a 1857/2006 EK 11.cikk (2) bekezdésben meghatározott 80%-os mértéke szerinti kárenyhítõ juttatásra jogosult. A mezõgazdasági biztosítási szerzõdés alapján kifizetett kártérítés összegével és a mezõgazdasági káresemény bekövetkeztébõl adódóan fel nem merült költségek összegével a hozamérték-csökkenést mérsékelni kell. II. A mezõgazdasági biztosítás díjának támogatása Az idõjárási kockázatokra a mezõgazdasági termelõ által kötött mezõgazdasági biztosítási szerzõdés díjához támogatás vehetõ igénybe. A törvény szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ a neki járó kárenyhítõ juttatás felére jogosult, amennyiben az egységes kérelmében, valamint a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmének benyújtása során bejelentett adatok alapján számított üzemi szintû referenciahozam-értékének legalább felére kiterjedõen nem köt a mezõgazdasági káresemények közül az adott növényi kultúrára jellemzõ káreseményre kiterjedõ hatályú mezõgazdasági biztosítást. III. A mezõ-, és erdõgazdaságot sújtó idõjárási és más természeti jellegû elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti káresemények kezelése A törvény szerzõdési semmisségi meghatározást tartalmaz, továbbá a legalább 30%-os mértékû hozam csökkenés esetében igazolás birtokában haszonbérmérséklést irányoz elõ. Vis maiornak minõsül: a mezõgazdasági káresemény, természeti csapás, a homokverés, erdõgazdaság esetében o hó-, jég-, és széltörés, o zúzmara, o villámlás és más természeti esemény miatt keletkezett tûz, ideértve az öngyulladást is. A jogszabály elérhetõsége: t_doc.cgi?docid= Forrás: MA Tóth László ügyfélszolgálati tanácsadó Magyar Agrárkamara Az idén korábban igényelhetõk a területalapú támogatások Az egységes területalapú támogatási kérelmeket az idén március elsõ felétõl lehet benyújtani, két és fél héttel korábban, mint 2011-ben - mondta el az MTI-nek Palkovics Péter a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke Békéscsabán. A mezõgazdasági termelõk 2012-ben három új jogcímen is igényelhetnek agrártámogatást, az agrárbüdzsében ben 626 milliárd forint lehívható nemzeti és EU forrás áll rendelkezésre, a benyújtás határideje május 15. hiánypótlásra június 9-ig van lehetõség, a határidõn túli kérelmezõk nem részesülnek támogatásban. A termelõk 2012-ben EU és nemzeti támogatásból mezõgazdasági biztosítási díjra is igényelhetnek támogatást, valamint a Natura erdõterületi gazdálkodáshoz és a szarvasmarha, juh állomány növeléséhez szerkezetátalakítási céllal. Magyarországon 2011-ben ügyfél 280 milliárd forint egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) jutott, ami hatvan százaléka az ágazatban éves szinten kifizetett pénzeknek. Az MVH háromszázezer partnerrel áll pénzügyi kapcsolatban, az összes ügyfél száma meghaladja az ötszázezret. Az idei évben is elõleg kifizetésével számol a hivatal, tavaly október közepétõl jutottak a gazdák a területalapú támogatás ötven százalékához, és február közepéig kifizették a támogatások 90 százalékát. A zökkenõmentes finanszírozás érdekében az idei évben is ez a cél, az elõleget a magyar állam finanszírozta, az EU lehívás határideje június hangsúlyozta az MVH elnöke. Elmondta, hogy a területalapú támogatást igénylõk 2012-ben négyszer nagyobb digitális térképen jelölhetik be a parcella területeket, mint az elõzõ évben, ami blokkon belüli parcellák pontosabb kijelölését teszi lehetõvé. Így gyorsabban észrevehetõ, az esetleges túligénylés, és korrigálható a hiba. Ha nincs területi vita, idõben jutnak támogatáshoz a gazdák. A gazdák segítségére lesz az erõsödõ szaktanácsadói hálózat. A falugazdászokat a képzés mellett ben vizsgára kötelezi a hivatal, munkájuk 280 milliárd forint jogos és zökkenõmentes kifizetésérõl szól. Ugyanakkor a hivatal pontos kérelmeket követel az igénylõktõl, nem lesz tekintettel a formai hibákra, a kérelmezõk a tanácsadók és falugazdászok segítségét térítés nélkül vehetik igénybe. Továbbra is kiemelt program a nem támogatható területek bezárása, például áruházi parkolók, golf pályák, vagy termelõ üzemek kiszûrése a rendszerbõl. Folytatódik a blokkok és egyéni parcellák digitális ellenõrzése, az idén az összterület 33 százalékán. Forrás: MTI Tóth László ügyfélszolgálati tanácsadó Magyar Agrárkamara ECSEDI Szerkesztõség címe: 4355 Nagyecsed, Vasút út 2. Telefon: 44/ Szerkesztõ: II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Murguly László Csabáné ig. Felelõs kiadó: Nagyecsed Város Önkormányzata ISSN Készült: Infó-West Kft. Nyomdaüzemében, Mátészalka, Tompa Mihály út 1. Felelõs vezetõ: Juhász Katalin, Tel./fax: 44/

7 ECSEDI 7. A Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes, Nagyecsed Város Önkormányzata, a Free Dance Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola és a Bíborka Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola közremûködésével, II. alkalommal szervezte meg az Országos Verbunkversenyt szóló táncosok részére, ezzel tisztelegve a nagyecsedi táncos hagyományok elõtt. A rendezvény emléktábla avatással kezdõdött. Az emléktáblát Nagyecsed néphagyományaiban kiemelkedõ magyar és cigány népmûvészet mesterei, és népmûvészet ifjú mesterei elõtt tisztelegve állíttatta Nagyecsed Város Önkormányzata és a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes. Az emléktáblát Bugja János települési képviselõnk, és Tóth Miklós leplezte le, majd Bugja János elmondta avatóbeszédét. Az avató beszédet követõen Fábián Csaba református lelkész és Kiss László görög katolikus lelkész az emléktáblát megáldotta és megszentelte. Az ünnepség folytatásaként koszorúinkat helyeztünk el az emléktáblán, tisztelegve Nagyecsed népmûvészei elõtt. Az emléktábla elkészítését támogatták: Nagyecsed Város Önkormányzata, Andóné Kujbus Nóra a Free Dance Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója, Fábián Csaba református lelkész és családja, Tóth Miklós, a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes, Danka István, Ifj. Danka István. Az emléktábla avatását követõen vette kezdetét a II. Országos Nagyecsedi Verbunkverseny. A megnyitó keretin belül Bugja János települési képviselõ ünnepi beszédét Rákóczi Kovács Gusztávné és II. Országos Nagyecsedi Verbunkverseny Szabó Lajosné Czine Róza szólótánca követte akiknek kísérõjük Lõrincz Sándor és Tarcsa Lajos voltak. A versenyen öt korcsoportban 60 induló volt. A határon túlról is érkeztek versenyzõk, Szerbiából és Kárpátaljáról. A díjkiosztás elõtt a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes új mûsorszámát mutatta be Ecseden így volt" címmel. A forgatókönyvet Tóth Zoltán írta. A díjkiosztást követte a finálé a zsûritagok táncával, majd a versenyzõk korcsoportonként közös tánccal elköszöntek a közönségtõl. A rendezvény zárásaként magyar és cigány táncház vette kezdetét. A zsûri tagjai: - Dr. Felföldi László- a MTA Zenetudományi Intézet osztályvezetõje, néprajzkutató - Busai Norbert - a Népmûvészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Népmûvészet Táncos Mesterei Egyesület elnöke - Lévai Péter - a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola adjunktusa - Demarcsek György, a Martin György Néptáncszövetség alelnöke, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Népmûvészet Ifjú Mestere - Tóth Miklós - a Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes vezetõje A zenei kíséretet a Bürkös zenekar szolgáltatta. A zsûri a helyezések mellett sok különdíjat is kiosztott. A versenyen a következõ eredmények születtek: I. Korcsoport 1. Radnai Ábel, Hodász 2. Kristófi Szabolcs, Levelek 3. Tóth Gábor, Nagyecsed Különdíj: - Bíró Balázs, Nagyecsed - Drabik Zsolt, Levelek - Eõry Máté, Dombrád - Köles Péter, Levelek - Lakatos Martin, Nagyecsed II. Korcsoport 1. Danku Dávid, Vásárosnamény 2. Nagy Bence, Debrecen Nagy Ferenc, Debrecen 3. Balázs Krisztián, Nagyecsed Különdíj: - Bíró Bence, Mátészalka - Hoksz Attila, Dombrád - Hudák Ádám, Debrecen - Kovács Szabolcs, Nagyecsed - Lakatos Izsák, Nagyecsed III. Korcsoport 1. Németh Antal, Békéscsaba 2. Dudás Dávid, Debrecen 3. Ifj. Bulyáki Zoltán, Nagyecsed Különdíj: - Földesi Márton, Békéscsaba - Kurinszky Márk. Nyíregyháza (folytatás a 14. oldalon)

8 8. ECSEDI (folytatás a 13. oldalról) IV. Korcsoport 1. Mosóczi István Levente, Budapest 2. Kovács József, Salgótarján 3. Mikulics Ádám, Mátészalka Különdíj: - Kovács Viktor, Kisvárda - Szántó Sándor, Nagyecsed - Szûcs Attila, Nagyecsed - Tóth Zoltán, Nagyecsed V. Korcsoport 1. Tarcsa Lajos, Nagyecsed Közönségdíj: Bíró Bence, Mátészalka Összesített elsõ helyezett: Mosóczi István Levente Budapest Nagy tisztelettel és hálával szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét és támogatását, akik hozzájárultak a rendezvényhez. Nagyecsed Város Önkormányzata Özv.Rákóczi Kovács Gusztávné Free Dance Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Biborka Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Tóth Miklós és családja Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Néptánc Együttes Dr. Bölcsik István Andóné Kujbus Nóra Kovácsné Almási Éva vállalkozó Bíró András cukrász vállalkozó Molnár Lajos és felesége Veres Zoltán Nagyecsed Városért Egyesület Fodorné Papp Ilona Némediné Labanc Hajnalka a "Gyöngy" Virág és Ajándékbolt tulajdonosa Mészáros Gábor alpolgármester Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatmárvidék- Coop ZRT Tengyel Zoltán vállalkozó- TUTI Privát Csemege tulajdonosa Fábián Csaba református lelkész és családja Pátzay Bt. Tóth Áron vállalkozó Lápi Kisvendéglõ Hunyadiné Bíró Erika Kovács Lajos Nagyecsed Város polgármestere Murguly László Csaba õrsparancsnok Murguly László Csabáné igazgató Szabó Lajosné Czine Róza Nagyecsed Lovasklub Népmûvészet Táncos Mesterei Egyesület elnöke Dr. Ficsor Mihályné települési képviselõ Dancs Lajos Zenetagozatos Általános és Zeneiskola Lõkös Mihály Vállalkozó, Deák F. u Lõkös Mihály vállalkozó, Munkácsy u Dr. Kósa Éva ügyvéd Bulyáki Károlyné Némedi Lajos települési képviselõ Somlai Tibor Fûvészkert Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vakarcsné Demeter Hajnalka-Oázis Ital és Vegyesbolt Szücs Sándor vállalkozó Szatmár Táncegyüttes Mátészalka Martin György Néptáncszövetség Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola Murguly László Csabáné mûvelõdési ház igazgató Tarcsa Gusztáv ("Borsos") Wesselényi u 19.: Az élet szavai versekben Ne hagyd, hogy megfagyjon a szerelem lángja, Hogy kihûljön a szeretet parázsa, Mert parányi szikra nem lobban lángra újra. Ûzd tova a bút, a bánatot, Szárnyaljon lelked, mint a sas madár, Hogy egy szempillantás alatt A nagy világot bejárd. Hiába vagyok én földi király, Ha a lelkem sivár, Keveset ér az életem már. Hiába adnád egy tál lencséért az életed, Amit akarsz s szeretnél, soha el nem érheted. Kergeted az álmokat, mint a pillangót, Szíved vágya messzire száll, mint a fecskemadár. A szívedet úgy marja a bánat, mint a szél a fát, De úgy látod, nincs kiút, de az úton vár rád a remény, Fogja a kezed a Kedvesed, a bánatnál nagyobb lesz az öröm. Ha megszületik a gyermek és együtt örül a kis család. Evezel az élet tengerén, alig van erõd evezni, De a sors vihara tova sodorja a kis hajód és megcsillan a fény, De a csillag messze mutatja az utat még. Ha a sors megbántott téged, A keserûség mezejére érsz, Onnét a bánat erdejébe lépsz. Nincs ott semmi, csak a sötét homály. Fohászkodj fel az égre, Mondj egy hû imát, És megkapod érte a reménység csillagát. Vacsorára rózsavíz, reggelire szódavíz, Ügyelj nagyon a gyomrodra, Mások vigyáznak a torkodra. Odafigyelj, ne sokat mászkálj, Mások vigyáznak rád, ne sokat lássál. Mindjárt hozzák a mirhádat, Szûkre szabják az irhádat. Elõtted gördítik a kereket, Megírhatod a végrendeletedet. Kedves barátom, amíg élsz adjál, Ha meghalsz, hagyjál. Tavasszal indul az élet, A fák, a virágok rólad mesélnek. Tavasszal virágzik a rét, Nem tudom, szeretsz-e majd még? Elhervad a virág, elmúlik a nyár, Elsuhan a remény, ha nem vigyázunk rá. Elmúlik a szerelem, és mindenkinek fáj, De azért ne bántsuk egymást, Hogy a jó emlék megmaradjon már. Tavasszal virágzik a rét, Tavasszal minden nagyon szép. Kézen fogva lépdelni az éjszakában, Nézni a Holdat, a csillagokat, Közben érzem az illatodat. Nincs is annál szebb és jobb, Mint egy férfi és egy nõ szereti egymást, A világ kincsénél többet ér már. Mert a nõ olyan, mint egy illatos virág, És többet ér, mint az egész világ. A lélek húrján nem szabad játszani, Mert könnyen megsebzed magadat, beteg lesz a lélek. Sebzett lett a lélek, sebzett lett a szív is, De a fájó szívem elkísér a sírig. Kinek fáj a szíve és vérzik, ne bántsd meg, Mert feltéped a sebet, És nem gyógyul be soha többé, Hiába kérleled.

9 ECSEDI óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Kölcsey Ferenc a kézirat tanúsága szerint 1823-ban e napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve tartottuk meg iskolai ünnepségünket. A diákok a naptári rendben január l-jétõl december 31-ig adtak áttekintést a magyar "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bûnét!" Jn 1, 29b Imádunk, Isten Báránya Míg tekintünk arcodra; Atyánk dicsõ szeretete Onnan fénylik ragyogva. Húsvét, bár nálunk kevésbé gyakorolt szokások egyike a húsvéti báránysült asztalra terítése. Miért tartozik ez hozzá ünnepünkhöz? A húsvéti bárány kettõs hagyománya a zsidó páskabárányra, valamint az Isten Bárányára egyaránt visszavezethetõ. Ki az Isten Báránya? -kérdezhetjük. Erre a kérdésre sokan tudják a választ: Jézus, az Isten Báránya. De miért is Isten Báránya Jézus? Ezen talán kevesebbet gondolkodunk. GIMI HÍREK A magyar kultúra napja paraszti élet jeles napjaihoz és ünnepeihez fûzõdõ népszokásokról és hiedelmekrõl. A projekt során az évnek azokat a napjait vették számba, melyek országosan vagy a magyar nyelvterület egyes részein az utóbbi másfél évszázadban valamilyen szempontból jelentõsek voltak. Minden osztály három hónapot kapott az évbõl, melynek jeles napjait egy kartonpapírra felírták, és ismertették a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, hiedelmeket. Ezen kívül a diákok osztályonként kiválasztottak egy napot, amit el is játszottak. Az elõadások között szerepelt az újév, a húsvéti locsolkodás, Luca napja és a disznótor. A feladat során a tanulók megismerkedtek a magyar (paraszti) kultúrában jelentõs EGYHÁZI HÍREK Keresztelõ János bizonyságtételében azt mondja, Jézus, "az Isten Báránya, aki hordozza a világ bûneit." A báránynak az ószövetségi történetekben, illetve az ószövetségi Isten-ember kapcsolatban, a bûnbánatban és bûnbocsánatban óriási szerepe volt. A zsidó vallási életben, az áldozati rendtartásban a bárányáldozatoknak nagyon fontos szerepe volt. A páska ünnep a zsidók egyik fõ ünnepe volt, amikor arra emlékeztek, hogy Isten megszabadította õket az egyiptomi rabszolgaságból. A páskabárány leölése és vérének ajtófélfákra felkenése (2 Mózes 12: 11-13) megvédte a héber családokat a halál angyalától, így menekültek meg a tizedik csapástól. A bárány vére életeket mentett, helyettesítette az elsõszülöttek "vérét", életét. Ezen kívül napi gyakorlatban volt a jeruzsálemi templomban reggel és este bemutatott áldozat, melyben egyegy egy éves bárányt áldoztak fel az Úrnak kedves illatú áldozatként, mely egyben a bûnért való áldozat is volt. A bûn büntetése el nem kerülhetõ írja a Szentírás. Minden bûnért fizetni kell. Az ószövetségi áldozatok azonban csupán elõképei Jézus áldozatának, mert az ember vétkét véglegesen csakis egy tiszta ember önkéntes áldozata törölheti el. Ahogy a báránynak tisztának, foltnélkülinek, hibátlannak kellett lennie, úgy az érettünk meghaló személynek is hibátlannak és tökéletesnek szokásokkal, hiedelmekkel, az azokhoz kapcsolódó közmondásokkal, szólásokkal, a hagyományos paraszti élet használati tárgyaival, kellékeivel. A magyar kultúra napja lehetõséget teremtett arra is, hogy a magyarok régi szokásvilágának felelevenítésével a kultúra hordozóivá és megtartóivá válhassunk. Borzován Eszter kell lennie. Ilyen ember, bármilyen nehéz is akár magunkra nézve is bevallanunk, csakis egy élt a Földön: JÉZUS KRISZ- TUS. Jézus kereszthalálának ideje egybeesett a templomban bemutatott esti áldozat idejével, sõt magával a páskabárány ünnepével, így egyszerre töltötte be mindkettõt. Milyen jellegzetességei vannak még a báránynak, amelyek kifejezetten krisztusinak mondhatók? Gondoljunk elõször a bárány alázatosságára. A bárány gyenge és szelíd állat, illõ szimbóluma Urunknak, aki Heródes elõtt "semmit sem válaszolt", Lk 23,9, és valamennyi szenvedésében "nem fenyegetõzött", 1Pt 2,23. "Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, amely némán tûri, hogy nyírják, õ sem nyitotta ki száját" Ézs 53,7. Végül vegyük fontolóra a bárány helyettesítését. A Szentírás úgy ábrázol bennünket, mint kóborló juhokat, eltévedt juhokat. Ézsaiás ezt írja: "mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta." /Ézs 53,6/ Jézus eljött, mint az Isten Báránya, azonosult velünk, hogy mi azonosulhassunk Õvele örökre, mint a Mindenható fiai és leányai, és Krisztus örököstársai! Mi is a jó pásztor megkeresett, és megtalált bárányai lehessünk. (folytatás a 10. oldalon)

10 10. ECSEDI folytatás a 9. oldalról) "A mi vétkeink miatt kapott sebeket Õ bûnhõdött, hogy nekünk békességünk legyen, az õ sebei árán gyógyultunk meg." Ézs 53,5 Húsvétkor ennek a drága Báránynak a feltámadását ünnepeljük, azt, hogy a vétkeinkért bemutatott áldozatot Isten elfogadta, és Jézust nem hagyta a halálban, hanem az örök élet elsõ példája lehet. Nincs olyan vétek, amit Jézus áldozata meg ne fizetett volna. Öröm tölt el, hogy nem rajtunk kéri számon bûneink büntetését az Isten, hanem már Jézus fizetett érte. Hála van a szívemben ezt az óriási "kiváltó" szeretetet látva. Csodálom az Õ alázatosságát, és szelídségét figyelve. Jézus olyan értékeket valósított meg rövid földi élete, szenvedése és halála alatt, amelyek a mi életünkre is kihatnak, tanítanak az õszinte önzetlen szeretetre, a hallgatni is tudó alázatra. Ünnepeljük 2012 húsvét ünnepét mi is alázatos szívvel, egymásra odafigyelõ-önfeláldozó szeretettel! Minden kedves olvasónak, és családjának Istentõl megáldott, békét szerzõ, szeretetre Régi hagyománya van gyülekezetünkben a húsvét elõtti szeretetadományok gyûjtésének, mellyel egyházi szeretetintézményeink nehéz sorú lakóit, fogyatékkal élõket, idõseket és gyermekeket ajándékozzuk meg. Ezt a hagyományt szeretnénk az idei évben is folytatni. Ezért meghirdetjük az adományok gyûjtését március ére. A KIE épületébe ezeken a napokon reggel 8-tól este 18 óráig lehet adományaikat felhozni. Milyen adományokat várunk? Cukor, liszt, száraztészta, rizs, olaj, illetve pénzadományt is lehet adni. Régen nagy hagyománya volt a piskóta sütésnek, erre az adományra most is lenne igény. hangolt Húsvéti /Feltámadás/ Ünnepet kívánok! Fábián Csabáné Varga Éva Katalin református lelkipásztor Nagyecsedi Református Egyházközség Hirdetése Különösen a gyermekintézményekben örülnek a finom házi süteménynek. Isten áldjon minden jó kedvû adakozót!!! Elõre is köszönünk minden felajánlást! Nagyecsedi Református Egyházközség Presbitériuma és a Nagyecsedi Lorántffy Zsuzsanna Református Nõszövetség A MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI FARSANGI LOVAS FELVONULÁS ÉS BÁL február 18. Hagyományainkhoz híven az idei farsang is felvonulással indult, a mûvelõdési ház udvaráról, az Árpád úton, Rákóczi úton át a Nagytemplomig, majd vissza a Rákóczi, Árpád, Rózsás, Báthori úton keresztül a mûvelõdési ház udvarára. A felvonulás közben a közremûködõket a Lápi Kisvendéglõ meleg teával, forralt borral és fánkkal látta vendégül. A farsangi bál 20:00 órától kezdõdött a mûvelõdési házban. Murguly László Csabéné, a mûvelõdési ház igazgatónõjének köszöntõje után Tóth Miklós, a lovas klub elnöke számolt be a klub elmúlt évi tevékenységérõl. Ezt követõen városunk polgármestere Kovács Lajos nyitotta meg a 15. alkalommal megrendezésre került hagyományõrzõ farsangi bált. Elsõ mûsorszámként a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes utánpótlás csoportjának mûsora következett, melyben kalocsai táncokat mutattak be. Az együttes vezetõje Tóth Miklós, tánckarvezetõ Lõrincz Sándor, a mûvészeti vezetõ Andóné Kujbus Nóra. A mûsor folytatásaként a Kárpátien Dance következett, akik az Ever Dance tagjaiból alakultak. Meglepetésként az Ecsed Singers énekelt a bálozóknak. A vacsoráról az álatlános iskola szakácsnõi, a jó hangulatról pedig Kovács István gondoskodott. Az egész napos rendezvény a mûvelõdési ház és a lovas klub szervezésében zajlott. A bál jótékonysági jellegû volt, melynek bevételével a lovas klubot támogatták. Murguly Erika, Kelemen László

11 ECSEDI 11. Ecsedi-lápi Napok: Ecsedi-láp Emléknap és Lápi Disznótoros Március elseje, az Ecsedi-láp emléknapja. Az idén, az Ecsedi-lápi Napok keretében, az elsõ napon, február 24-én tartottuk meg az ünnepi megemlékezést. A rendezvény, (kiállítás, bemutatók, filmek és az elõadások) a mûvelõdési ház kistermében volt látható és hallható. Az idén fõleg a pákászat volt a téma. Pákász kiállítás volt a Lápi Disznótoroson is, és jelenleg is látható a mûvelõdési ház elõterében. A kiállítás anyaga, alapját képezi egy tervezett "pákász bemutatónak", melynek megvalósulására egyre nagyobb az esély, mivel több szervezet és intézmény is érintett a kialakításában. A kiállítás szervezõje Somlai Tibor február 25-én az Ecsedi-lápi Napok keretében megrendezésre került az V. Lápi Disznótoros, a Nagyecsed Városért Egyesület és a Suska Hús Bt. szervezésében. A megnyitó mûsorban a Gilicemadár népdalcsoport nagyecsedi és Nagyecsed környéki népdalokat énekelt. Felkészítõ tanáruk Veresné Bulyáki Éva. Ezt követõen Kovács Lajos Nagyecsed város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az 5. alkalommal megrendezett Lápi Disznótorost. A megnyitó után a Hagyományõrzõ csoportok bemutatkozása következett. Elsõként az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai nagyecsedi táncokat táncoltak. A klub vezetõje Murguly Sándorné. A Free Dance Alapfokú Mûvészeti Iskola 1. osztálya játékfûzést és Somogyi Ugróst mutatott be. Felkészítõ tanáruk Pinkovai Krisztina. A Free Dance Alapfokú Mûvészeti iskola osztálya játékfûzést és eszközös táncot mutatott be. Felkészítõik Pinkovai Krisztina és Tóth Miklósné. Az Ecsedi Árvalányhaj Hagyományõrzõ Csoport tagjai szatmári táncokat jártak, verbunkot, lassú és friss csárdást. A csoport vezetõje Sarkadi Tamás és Szántó Sándor. Mûvészeti vezetõjük Talpas István. A Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes "Lápi Lurkók" csoportja ecsedi és kalocsai táncokat adtott elõ. Az együttes vezetõje Tóth Miklós, mûvészeti vezetõ Andóné Kujbus Nóra, tánckarvezetõ Lõrincz Sándor. A Gyöngyszemek Cigánytánc Együttes nagyecsedi cigánytáncokat adott elõ, majd Házi borverseny Nagyecseden térségünk cigány dalait és zenéit mutatták be. Felkészítõjük és az együttes vezetõje Erõsné Balogh Szilvia. Ezt követõen az Ecsed Singers következett. Zárásként a rendezvény sztárvendége az MC Hawer és Tekknõ mûsora szórakoztatta a kedves közönséget. A tombolasorsolás után a Lápi Disznótoros rendezvény gasztronómiai versenyének eredményhirdetése következett, ahol minden csapat ajándékban részesült. A zsûri tagjai Ember László a Puskás Akadémia Partner Nagyecsed technikai igazgatója, Deme László a kocsordi Kraszna Vigadó tulajdonosa és Ivánka István mesterszakács voltak. A szervezõk megköszönik minden csapatnak a részvételét, és mindazoknak a segítségét, támogatását, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Murguly Erika március 9-én került megrendezésre a házi borverseny, melyre a klub nagyecsedi és fábiánházi tagjai 10 fehérborral 14 vörös borral 3 rosé borral és 2 gyümölcsborral neveztek be. A zsûri tagjai nagyon nehéz helyzetben voltak, mert igazán jó minõségû borokat készítettek a gazdák. A borokat 4 tagú zsûri / Makai Miklós, Kiss László, Molnár Gusztáv, Valcsák Attila /bírálta el, és a következõ döntéseket hozták. A bíráló bizottság a vörösborok kategóriában arany minõsítéssel értékelte Pásztor Mihály két borát, Papp Tamás és Molnár Lajos borát. Ezüstminõsítéssel értékelte Gyarmati Endre, Varga László, Molnár Gyuláné és Nyíri Gyula borát. Bronzminõsítéssel értékelte Kovács Imre, Tóth Miklós, Némedi Lajos, Imre István, Raffai Sándor és Szállási Ferenc borát. A zsûri fehérborok kategóriában arany minõsítéssel értékelte Tóth Miklós, Némedi Lajos, Imre István és Papp Tamás borát. Ezüstminõsítéssel értékelte Antal Pál, Dr. Szûcs Lajos és Molnár Gyuláné borát. Bronzminõsítéssel értékelte Kovács Imre, Szállási Frerenc és Tarcsa László borát. A zsûri a rosé borok kategóriában arany minõsítéssel értékelte Dézsi Sándor borát. Ezüstminõsítéssel értékelte Tarcsa László és Molnár Lajos borát. A borversenyre két borkülönlegesség érkezett Nyíri Gyula csipkebogyó gyümölcsbora, ami arany minõsítést kapott és Kovács Imre feketeribizli gyümölcsbora ezüstminõsítést kapott. Az arany minõsítésû borok a megyei borversenyen fognak újból megmérettetni.

12 12. ECSEDI Bûnügyi tevékenység A Nagyecsed Rendõrõrs illetékességi területén az ügyforgalmi statisztika szerint 289 bûncselekmény történt. Közülük 168 vádemeléssel, 121 megszüntetéssel illetõleg feljelentés elutasításával fejezõdött be. Ez a szám összességében nem túl magas, annak köszönhetõen, hogy a fokozott rendõri aktivitás és az információs bázis növelése miatt az ügyek nagy részében saját kezdeményezésre indult eljárás. További cél a rejtve maradt bûncselekmények mértékének csökkentése. A bûntetõ eljárások vizsgálata során tapasztalható, hogy a lakosság bizalma nem csökkent, sõt erõsödött a rendõrség iránt, így a látencia is folyamatosan minimalizálódik. A bûncselekmények településenkénti megoszlása hasonló az elõzõ évekéhez, a legtöbb bûncselekményt Nagyecsed városában követték el, 68 %-át, a legkevesebbet Tiborszállás településen 7 %- ot. Ebbõl arra tudunk következtetni, hogy legtöbb szolgálati idõt a városban kellett teljesíteni, illetve a közterületi jelenlétet is erre a területre kell a jövõben koncentrálni. A bûncselekményi kategóriák tekintetében sem történt változás, továbbra is a vagyon elleni bûncselekmények jellemzik a területet, mely az összbûncselekmények 52 %-át teszi ki. Megállapítható összességében, hogy a vagyon elleni bûncselekmények fõbb jellemzõje az alkalmilag elkövetett cselekmény, valamint a termény ill. falopások. A személy elleni bûncselekmények tekintetében emberölés nem történt a területen, a testi sértések pedig szorosan kapcsolódnak a garázdaságokhoz, ebbõl adódóan azok általában 8 napon belül gyógyulóak, azaz könnyûek. A közlekedési bûncselekmények vonatkozásában az ittas jármûvezetõkkel szembeni fellépés továbbra is kiemelt feladat. Ennek eredményeként az elmúlt évben 8 személlyel fejezõdött be eredményesen a bûntetõ eljárás, mely nagymértékû csökkenés az elõzõ évekhez képest. A RENDÕRÕRS HÍREI A NAGYECSEDI RENDÕRÕRS év értékelése Az igazságszolgáltatás üzenete úgy látszik e téren végre elérkezni látszik az ittas vezetõk irányába, ugyanis a köztudatból is pozitív visszajelzéseket kapunk, tartanak az ittas vezetésre hajlamos vezetõk a szigorú, konzekvens rendõri fellépéstõl és a következményektõl. A közrend elleni bûncselekmények számában évrõl-évre kisebb növekedés volt tapasztalható, azonban a múlt évben ezen kategórián belül elég nagy visszaesés volt megfigyelhetõ, mindösszesen 59 bûncselekmény történt, melybõl 31 garázdaság. Ezek többsége közterületen, italmérõ helyeken valósult meg, de jellemzõ volt az utcai, családok közötti verekedés is ben a legfontosabb mutató az alábbiak szerint alakult: a nyomozás eredményessége 58,13 % Megyei szinten ez a mutató jó, a 22 õrs között IV. helyezést jelenti. Ebben ugyanakkor megjegyezni kívánom, hogy a I. helyezett õrs pusztán 5 %-kal mutatott jobb eredményt, míg a II. és III. helyen lévõk csak néhány tizeddel végeztek elõttünk. Közrendvédelmi, közlekedésrendészeti tevékenység: Az elmúlt évben is megmaradt az a gyakorlat, hogy a területen a nap 24 órájában állandó legyen a rendõri jelenlét, kiemelt figyelemmel arra, hogy a közterületen töltött órák száma minél magasabb legyen. Az elmúlt évben 20 személy elfogására került sor, közülük 18 személy bûncselekmény elkövetése közben tettenéréssel. 121 személy került elõállításra, közülük 12 személy vérvételre, 46 személy pedig bûncselekmény elkövetése miatt. A fennmaradó elõállítások csavargó gyermek, fiatalkorú vagy körözött személyek voltak. Az ideiglenes megelõzõ távoltartás miatt 11 esetben került sor határozat hozatalra, melyek közül 4 esetben szabálysértési õrizetet is elrendeltünk, annak megszegése miatt. Szabálysértési feljelentés 133 esetben történt, 64 közlekedési, 61 pedig tulajdon elleni. A szabálysértési feljelentések mellett 38 esetben történt bûntetõ feljelentés közlekedési és tulajdon elleni bûncselekmények miatt, melyek saját hatáskörben kerültek vizsgálatra. Az õrs területén 37 biztonsági intézkedésre került sor, melynek 90 %-a rendõri észlelésre került végrehajtásra. Ezen intézkedések fõleg ittas ill. magatehetetlen személyek egészségügyi ellátásában vagy lakásra való kísérésben nyilvánult meg. A rendõrõrs területén fõ közlekedési útvonal nem halad át, a területre a helyi közlekedés a jellemzõ. Ettõl függetlenül két olyan útszakasz van az õrs területén - Mátészalka -Vállaj között valamint Nyírbátor-Vállaj között - amelynek a forgalma egyenértékû a fõútvonalakéval. Ezen útszakaszok ellenõrzésének kezelésére kiválóan alkalmas az elõbbiekben említett közös szolgálat, ahol a HRK -val együtt a mélységi ellenõrzések végrehajtására is sor került. Ennek következménye, hogy viszonylag kevés baleset történik, a balesettel érintettek, pedig általában nem ismerik a terület útviszonyait. A balesetek résztvevõinek nagy százaléka kerékpáros, illetve mezõgazdasági géppel közlekedõ. Halálos kimenetelû baleset nem történt. A közlekedési ellenõrzések hatékonyabbá tétele érdekében közúti ellenõrzések végrehajtására került sor a közlekedési felügyelet szakembereivel, a gyorshajtók kiszûrésére pedig segítséget nyújt a kapitányság traffipax gépkocsijának a területre vezénylése. Murguly László Csaba r. õrnagy õrsparancsnok

13 ECSEDI 13. BÖLCSÕDEI HÍREK A farsang vízkereszttõl hamvazószerdáig a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek ami nagy mulatságok közepette télbúcsúztató is egyben. Már a bölcsõdében is hagyománnyá vált és évrõl- évre megrendezésre kerül az apróságok elsõ farsangja. Gyerekek és szülõk egyaránt nagy izgalommal és örömmel készülõdnek a nagy napra. Az idén meghívtuk a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományörzõ Néptánc Együttest és az Általános Iskola 2.c osztályát, akik mûsorukkal emelték rendezvényünk színvonalát. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy elfogadták meghívásunkat és jó hangulatot varázsoltak a mulatságunkhoz. A farsang alkalmával támogatói jegyeket vásárolhattak a szülõk melyekkel az Iciripiciri Nagyecsedi Bölcsõdés Gyerekekért Alapítványt támogatták. A támogatók között sorsolást tartottunk, akik különbözõ ajándékokat nyertek. Szeretnénk megköszönni minden kedves szülõnek, aki adományozott az Alapítvány javára. Mindenkit foglalkoztat, hogy mikor fogunk már az új bölcsõdénkben mûködni. A híresztelésekkel ellentétben minden tárgyi és személyi feltételek adottak az intézmény mûködéséhez, melyet a Kormányhivatal Tisztviselõje a Szemle Jegyzõkönyvében rögzített is. A mûködési engedély megküldésére várunk reméljük, most már hamarosan megérkezik és végre a kicsinyekkel együtt birtokba vehetjük a felújított bölcsõdét. Sarkadi Gyuláné, Pátzayné Kovács Anikó OVI HÍRADÓ március Újra eljött a március, most már naprólnapra érezhetjük a tavasz közeledtét. A téli hideg napokban kint a természetben minden megdermed, az óvodában a mindennapjainkat azonban a nyüzsgés, az állandó tevékenykedés jellemzi. Nem volt ez másként az idei télen sem. A karácsonyi pihenés után a gyerekek újra birtokukba vették az óvodát, az új játékokat, könyveket, amit az idén is IPR-es pályázati pénzbõl tudtunk megvenni. Hagyományosan az idei télen is mindhárom óvodában rendeztünk madárkarácsonyt, ami nagy felelõsséggel jár, hiszen az akkor kihelyezett eledelt folyamatosan pótolni kell, hogy az odaszoktatott kis szárnyasok el ne pusztuljanak. Erre különösen nagyon figyeltünk január végétõl egészen az utóbbi napokig terjedõ idõszakban, magunkénak vallva Schmidt Egon szavait: "Gondoskodj egy kismadárról, adj neki élelmet a téli fagyban, és tudhatod, tavasszal csak neked dalol majd a bodzabokor csúcsán." A mozgalmas napokat sikerült az idén is színesíteni egy-egy elõadással, amelyek nagy élményt nyújtottak a gyerekeknek: a bûvész, a színház és a farsangi mulatság, valamint az iskolás gyerekek szórakoztató mûsora. Januárban az általános iskola által meghirdetett rajzversenyen vettek részt a nagycsoportos gyerekek IPR együttmûködés keretében. A "Jó kezdet" projekt keretében nagyon jó hangulatú foglalkozásoknak lehettünk részesei az Árpád és a Sziget úti óvodákban, köszönjük a vállalkozó szülõknek és a segítõ óvónõknek. A farsang alkalmával idén is nagyon ötletes jelmezekbe öltöztek kis óvodásaink, most is Romwalter Éva zenés elõadása emelte a hangulatot, amit közös énekléssel, tánccal fokoztak a gyerekek. A mûsort pedig sok-sok tapssal hálálták meg. Farsangkor hagyományosan a Szigeti óvodások elkergették a telet: a sikoltozás olyan jól sikerült, hogy biztosan nem lesz kedve tovább itt maradni. A nagycsoportosok óriási nagy és színes, a telet jelképezõ kiszebábot készítettek, amit az óvoda elõterében helyeztek el, majd az udvaron ének, mondóka és sikoltozás közepette elégették azt. Most már jöhet a tavasz és a jó idõ! Márciusban sem tétlenkedünk, hiszen itt a Nõnap, az es forradalom emléknapja, készülõdünk a húsvétra, a Mesevers-énekmondó találkozónkra, a nagycsoportos gyerekek pedig az iskolába, így különbözõ programokkal várjuk a szülõket, pedagógusokat. Tájékoztatom még az érintett szülõket, hogy az óvodába való beiratkozásra április hónapban kerül sor, de folyamatosan várjuk a körzetekhez tartozó óvodákban jelentkezésüket. Kerekes Miklósné óvodavezetõ

14 14. ECSEDI Ecsediek a Hagyományok Házában Mikor a meleg tavaszi szelek az elsõ bárányfelhõket kergetik a mély, tiszta égen, az Ecsedi-lápon beköszönt a tavasz. Az avas nád alján még imitt-amott piszkos jégfoltok ülnek, de a füzek és mogyorók barkái már sárgállanak virágporuktól. Ezt a port a szél felkapja és behinti vele a lápot. Ez az ébresztõ! Itt lassú a tavasz, belenyúlik a gõzölgõ Ez év február elején a "Rákóczi" Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes tagjaival együtt meghívást kaptam Budapestre a Hagyományok Házába, ahol Martin György néprajzkutató tiszteletére emlékmûsort rendeztek. Mint Nagyecsed város polgármesterét, arra kértek fel, hogy a táncosaink színpadra lépése elõtt bemutassam településünket és néptáncos értékeinket. A két részbõl álló mûsor elsõ felében Martin Györgyöt méltatták, aki településünkön is több alkalommal járt néptánc gyûjtései során. Ezt követte a nagyecsedi származású Balogh Katesz (Balogh Béla lánya) és csoportja, akik ecsedi cigánytáncokat adtak elõ. A mûsort követõen lehetõséget kaptam településünk és a nagyecsedi népmûvészet mesterei, ifjú mesterei cím birtokosainak méltatására. Megtiszteltetésnek éreztem és nagy büszkeséggel álltam a nagyközönség elé, hogy híres néptáncosainkról beszéljek Magyarország néphagyományai szempontjából kiemelkedõen rangos helyszínén. Úgy gondolom, jó ha minél többen tudják, hogy Magyarországon nincs még egy Sárga tavasz nyárba. Elõször a föld melegszik fel. A martokon, az erdõk szélén kidugják fejüket a pitypangok és a martilapuk. A párától nehéz tisztásokon a sekélyesekben üdén tenyészõ fû és moha között kibomlanak a gólyahír és a boglárkák olajossárga bimbói. Majd a mélyebb vizek széle is megmozdul. Sások, kákák között szárba szökken és kitárulkozik a nádas legszebb olyan település, ahol ennyi kitüntetéssel rendelkezõ Népmûvészet Mestere és Népmûvészet Ifjú Mestere élt és él. Martin György özvegyének nagyecsedi emléktárgyakat adtam át majd Tóth Miklós csoportvezetõ köszöntõjével elkezdõdött a néptánccsoportunk mûsora. A második részben az Állami Népi Együttes mûsorát nézhettük végig az elsõ sorból. Felemelõ érzés volt nekem is, de fõleg a táncosoknak, hogy az ország legelismertebb és leghíresebb népi együttesével léphettek egy színpadra. Igaz, hogy messze van tõlünk a fõváros, de az az elismerés, ami ott fogadott, megérte az utazással járó fáradságot. Kovács Lajos polgármester virága, a kénsárga, fekete cirkás mocsári nõszirom. Ez után már csak az van hátra, hogy tavasztündér, utolsó mozdulatával végigsimítsa a vizek hátát, és virágokat csaljon a habon ringatózó vizitökre és a tündérfátyolra. S, ha már meleg sárga szõnyeg a láp, jöhet a nyár! Somlai Tibor SPORT NB III. Tisza csoport felnõtt labdarúgó bajnokság sorsolása 2011/ tavaszi forduló 16. forduló Vasárnap NAGYECSED RSE - DEAC -SZERTÁR SPORTBOLT 17. forduló Vasárnap NYIRBÁTOR FC. - NAGYECSED RSE 18. forduló Szombat SÁROSPATAKI TC - NAGYECSED RSE 19. forduló Szombat KEMECSE SE - NAGYECSED RSE 20. forduló Vasárnap NAGYECSED RSE - KÓTAJ SE 21. forduló Vasárnap VÁRDA SPORT EGYESÜLET - NAGYECSED RSE 22. forduló Vasárnap NAGYECSED RSE - IBRÁNY SE 23. forduló Vasárnap TISZAKANYÁR SE - NAGYECSED RSE 24. forduló Vasárnap NAGYECSED RSE - HAJDÚSZOBOSZLÓI SE 25. forduló Szombat BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE - NAGYECSED RSE 26. forduló Vasárnap NAGYECSED RSE - HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 27. forduló Vasárnap NAGYECSED RSE - TUZSÉR SE 28. forduló Szombat CIGÁND SE - NAGYECSED RSE 29. forduló Vasárnap NAGYECSED RSE - TISZALÖK VSE 30. forduló Szombat LÉTAVÉRTES SC '97 - NAGYECSED RSE

15 ECSEDI 15. Két gyerekkori barát Sarkadi Tamás és Szántó Sándor májusának havában arra az elhatározásra jutott, hogy létrehoznak egy hagyományõrzõ csoportot, az ecsedi hagyományok felkutatása, megõrzése és továbbadása céljából. Csoporttá alakulásuk elõtt az elsõ fellépés október 30-án, a Nagyecseden megrendezett Fehér Bot napi rendezvényen történt februárjában felkértük Talpas István tánctanárt, hogy segítse és irányítsa a csoport néptánc és népzenei hagyományõrzõ tevékenységét. Elõször általános szatmári lépéseket és motívumfûzéseket tanultunk, késõbb ezt az eredeti filmek alapján különválasztottuk az ecsedi, tyukodi és ököritófülpösi motívumfûzésekre. Szeretnénk közelebb hozni és megértetni az emberekkel az ecsedi és szatmári tánc értékeit. Célunk még a kézmûves hagyományok felelevenítése, ápolása, például ilyen a kosárfonás, gyékénykosárfonás, karikás ostor készítés, tülökfaragás, fafaragás. Szeretném megemlíteni, hogy a csoporton belül autentikus népzenei oktatás is zajlik. A citerázást Mészáros László segítségével sajátítják el a csoport tagjai. Ezenkívül szeretnénk felidézni a régi fonók hangulatát, melyben Kelemen Dániel Zoltánné Elvira segít nekünk. Az Ecsedi Árvalányhaj Hagyományõrzõ Csoport tagjai amatõr táncosok, akik csütörtökön és péntekenként a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központban tartják próbáikat 18:00-tól. Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt aki táncolni, énekelni és zenélni szeretne. Elérhetõségeink: Sarkadi Tamás 30/ Szántó Sándor 30/ CIVIL SZERVEZETEK HÍREI Fellépéseink: október Fehér Bot Nap Nagyecsed február Idõsek Farsangja Nagyecsed március 26. Vagyok Székesfehérvár április 4. Vagyok Gálaest, Vörösmarty Színház Székesfehérvár április 25. Ecsedi Árvalányhaj Hagyományõrzõ Csoport Húsvéti összejövetel, "Húsvétolás" Nagyecsed Tájház május 7. Fogyatékkal élõk Mûvészeti Fesztiválja Nyíregyháza június 11. Ecsedi-láp Fesztivál június Domahida, Románia július 4. Rákóczi kerékpáros emléktúra/ Református Nagytemplom július 19. Budapest Kossuth tér július 23. Kuruc Fesztivál Tarpa augusztus 1-7. Nyári tábor, a Gabrien Néptánc és Hagyományõrzõ Egyesület által október 7. Mûvelõdési ház, idõsek klubja rendezvény október 22. Fehér Bot Nap december 28. VI. Téli Falusi Fesztivál Géberjén február 25. V. Lápi Disznótoros március 3. A II. Országos Nagyecsedi Verbunkversenyen Szántó Sándor képviselte a csoportunkat március 13. Ápoló Gondozó Otthon farsangi mulatsága Mérk március 23. Duna tv felvétele április 1. Gyömrõ Murguly Erika Fekete István: Nádtetõ... Aludtál-e már nádtetõ alatt, láttad -e ott, hogy kel fel a nap? Hallgattad-e a szélben hogy zsong a nád, ha megérinti a virradat? Ugye, nem láttad? Nem láttál semmit. Se nádirigót, se kócsagot, se a vadrécék kéktükrû szárnyát, se vizeken rengõ csillagot? Raktál-e tüzet tavalyi nádból? Füstje simogatta arcodat, ha felkel a hold, és lidércfény táncol a tündöklõ ég alatt. Láttál- e ezer szárcsafiókát, úszó fészket a nagy vizeken? S hallgattad-e ködös hajnalokon a vándormadár mit üzen? És a nádi széna volt- e párnád, millió béka muzsikád, imbolygó bagoly régi barátod, nyársonsült keszeg a vacsorád? Fürödtél-e már csendben és fényben, este, ha lobban a néma tûz? s a nádason átrepül az álom, és rádsóhajt lágyan a puha fûz? Álmod ha õrzi millió nádszál, és tartja feletted az eget, neked adja a csillagos békét, és megsimogatja szívedet.

16 16. ECSEDI Az es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés Õszirózsa Nyugdíjas Klub 14 éve mûködik szeretetben, megértésben és együttmûködésben. Nagyon segítõkész a csoport bármilyen munkában részt veszünk és más szervezetekben is szerepet vállalunk. Együttmûködési megállapodásunk van a Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános és Zeneiskolával. Az együttmûködés célja: a generációk közötti kapcsolattartás, gyermeknapi rendezvényen palacsinta sütés a gyerekeknek és az Anyák napja közös ünneplése. Meghívást kaptunk februárban Györtelekre a farsangi mulatságra amelyre nagyon szívesen elmentünk és nagyon jól érezte magát mindenki. Februárban a táncos csoport nagyon lelkesen készült a Lápi Disznótorosra, amelyen felléptünk páros csárdás táncunkkal. A "Rákóczi" Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes tagjai meghívást kaptak Budapest kulturális életének rangos eseményére, a közel ötven éves múltra viszszatekintõ évenként megrendezésre kerülõ Néptáncantológiára. A mindössze egy alkalommal látható, színházi bemutatón az elmúlt év legkiemelkedõbb mûveit és legszínvonalasabb nem hivatásos elõadóit láthatta a közönség. A rendezvény a Budapesti Operettszínházban került megrendezésre március 10-én.A színház elõterébe érkezõ vendégeket az Állami Népi Együttes Zenekarának kíséretével az ecsedi hagyományõrzõk rögtönzött mûsora fogadta. A táncantológián 500 néptáncos és népzenész lépett színpadra. A két felvonásos elõadásban az erdélyi és Nagyecsedi Õszirózsa Nyugdíjas Klub Március 9-én Kovács Lajos Polgármester úr a Nõnap alkalmából köszöntötte és megvendégelte a nyugdíjas klub nõtagjait. Márciusban szintén meghívást kaptunk Nyíregyházára a Tavasz Köszöntõ ünnepségre a Gyertyafény Nyugdíjas Egyesülettõl, amelyet szintén elfogadtunk és nagy szorgalommal készülünk rá. Nagyon szépen köszönjük városunk vezetésének, hogy a nyugdíjas klub tagjai számíthatnak rá, és ez kölcsönös, hiszen a nyugdíjas Hagyományõrzõk az Operettszínházban nagyecsedi hagyományõrzõk egyszerre mutatkoztak be. Mindkét együttes büszkélkedhet a színpadon tudásukat bemutató népmûvészet mestere és ifjú mestere kitüntetést kapott adatközlõkkel. A szatmári verbunkot, lassú és frisscsárdást 6 ecsedi táncospár mutatta be. Mûsorunkat a telt házas közönség vastapsa kísérte. Ezzel a fellépések sorozata még nem ért véget. Éjfélkor repertoárunkat a Budapest szívében található Aranytíz Mûvelõdési Házban tartott Néptáncosok Bálján is elõadtuk. Itteni fellépésünket is az Állami Népi Együttes zenekara, Szalonna és barátai kísérték. A bálon mûsorunk után a közönséget felkérve az egész bálterem egyszerre ropta a szatmári táncot. Felejthetetlen és egyben felemelõ érzés volt táncosainknak Március 14-én a mûvelõdési ház nagytermében került megrendezésre az es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés. A Himnusz elhangzása után Kovács Lajos, városunk polgármestere köszöntötte az ünneplõ közönséget, majd Kovács Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke mondta el ünnepi gondolatait. Az ünnepi mûsorban elsõként az általános iskola 7. c osztályának zenés irodalmi öszszeállításában elevenedtek meg az 1848-as események, felkészítõ tanár: Borzován Józsefné. Ezt követõen az általános iskola nagykórusának és az egyesített népdaléneklõ csoportok közös zenés mûsora következett, kórusvezetõ: Veresné Bulyáki Éva. Az ünnepi megemlékezés az Országzászló Emlékmûnél zárult, ahol a társadalmi és civil szervezetek koszorúzással tisztelegtek az es hõsök emlékének. Veres Csaba klub tagjaira is számíthat városunk mindenben. Murguly Sándorné klubvezetõ akik Nagyecsedet képviselhették ezeken a tekintélyes rendezvényeken. Tóth Miklós együttes vezetõ

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

III. ORSZÁGOS NAGYECSEDI VERBUNK VERSENY DÍJAZÁS

III. ORSZÁGOS NAGYECSEDI VERBUNK VERSENY DÍJAZÁS III. ORSZÁGOS NAGYECSEDI VERBUNK VERSENY DÍJAZÁS Díj Felajánló Díjazott Intézmény I. KORCSOPORT Bíró András Fa gyerekjáték + könyv Katonáné Angyal Anikó Eıry Máté Talpas András István Tóth Patrik Hagyományırzı

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az agrárkár-enyhítési rendszer

Az agrárkár-enyhítési rendszer Az agrárkár-enyhítési rendszer Definíció - értelmezés Áttekintés (kilencvenes évek vége, kettőezres évek első évtizede) 2007. évi események és eredmények Az új kárenyhítési rendszer Az EU politikája Az

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 2014. október 22-én tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a református iskolák tanulmányi versenyét.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben