Szakdolgozat. Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozat. Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék"

Átírás

1 Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék Szakdolgozat Roma kisebbségpolitika különös tekintettel Bátonyterenye térségében Név: Szűcs Gabriella Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Dr. Vinnai Edina adjunktus Miskolc

2 University of Miskolc Faculty of law Department of sociology and legal theory Thesis Roma minority policy with special regard to the micro-region of Bátonyterenye Name: Szűcs Gabriella BA in Public administration Management Full-time courses Consultant: Dr. Vinnai Edina Miskolc

3 Tartalomjegyzék Bevezetés A cigányság története 1.1. A cigány népcsoport származása A cigányság betelepítése Honnan ered a cigány elnevezés? Népszámlálási adatok a magyarországi kisebbségekről Területi áttekintés Képzettség szerinti adatok A cigányságpolitika történeti áttekintése 1961-től napjainkig es intézkedések es törekvések A rendszerváltás után Nemzetközi szabályzás Nemzetközi szervezetek elvárásai és a magyarországi szabályzás Európai Unión belül a magyarországi törekvések Jelenlegi szabályozás Nemzetiségi önkormányzatok A Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) létrehozása Cigányságpolitika Bátonyterenye kistérségében 3.1. Bátonyterenyei óvodákban, iskolákban megvalósult törekvések A Táguló világ projektben belül megvalósultak Gyerekház Projektek, támogatások a kistérségben Összegzés Irodalomjegyzék Melléklet... 3

4 Bevezetés A hétköznapokban egyre többször hallani roma és nem roma közötti ellentétről, ezek az ellentétek nagyon sokszor tettlegességig fajulnak, sőt akár brutalitásba is fordulhatnak. Aktuális és társadalmainak nagyban befolyásoló kérdésről beszélünk, mikor azt mondjuk, a romákat segítenünk kell a beilleszkedésben. Kistérségünkben a roma lakosság száma egyre növekszik és körükben egyre több a mélyszegénységben élő család. Szakdolgozatom témájául azért választottam a roma politikával való foglalkozást mivel a jövőnket csak közösen tudjuk hatékonyan felépíteni. A dolgozatom első részében a cigány nép történelmi múltjával foglalkozom, továbbá a teljesség igénye nélkül a társadalmi beilleszkedésük érdekében hozott jogszabályokat tekintem át. Szakdolgozatom második felében a bátonyterenyei kistérségben elindított programokat, törekvéseket és a Dorogháza Önkormányzata által biztosított támogatásokat fejtem ki. Vizsgálódásaim helyszíneként azért választottam a bátonyterenyei kistérséget, mivel e térség egyik településén élek, a szakmai gyakorlatomat a Dorogháza Polgármester Hivatalában töltöttem, ahol a szociális ügyekbe betekintést nyertem. Megfigyelhettem melyek, azok az ügyek, amelyek legnagyobb számban előfordulnak. Dorogházán működik a kistérség egyetlen Gyermekháza, ami kiemelkedő teljesítményt nyújt ezen a területen. A Gyermekház vezetőjének segítségével ismerhettem meg közelebbről egy kiemelt programot a TÁMOP / Jelenleg a romákat igen gyakran érik kritikák, melyek többsége nem alaptalan gondolok itt az alacsony iskolázottságra, az iskolai hiányzásokra a munkához való negatív hozzáállásra, az agresszív magatartásra. Ez a kérdés nem oldódik meg egyik napról a másikra, de a jövőben reméljük sikerül megoldást találni, mely hosszú távúan és hathatósan változtatják meg a roma emberek szemléletét is 4

5 1. A cigányság története 1.1. A cigány népcsoport származása A cigány népcsoport európai, azon belül is a magyar történetének kezdetét nehéz meghatározni mivel tőlük írásos emléket a történészek nem találtak, így a környezetük által visszahagyott írásos emlékére tudunk csak támaszkodni. A cigányok, vagy más néven romák egy Indiából származó nép. A XV. században vándoroltak be Európába. Kalandozásaik során a cigány csoportok megtanulták a helyi nyelveket, szokásokat és felmérték a mesterségeik gyakorlásához legelőnyösebb vidékeket, ahol azután évszázadokig folytatták a körkörös utazást. Különféle mesterségekre szakosodtak, foglalkozásuk kiterjedt a zenélésre, kovácsmesterségre, kézművességre (rézöntés, fafaragás, vesszőfonás), vályogvetésre, kereskedelemre, mutatványosságra, de a lopásra, jóslásra, kártyavetésre is. Voltak közöttük, akik beálltak tengerésznek és így eljutottak messzi földrészekre, sőt Kolumbusz hajóján is szolgáltak kép: Romák Európában már 1447-ben megszületett ellenük az első döntés, mert az egyházi hatóságok kitiltották őket a spanyolországi Barcelonából. 1 Bánlaky Pál: Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak. Budapest: Wesley János Kiadó, 2007, o. 5

6 A török terjeszkedés ekkor már nyomasztóan nehezedett egész Európára, és a cigányokat pogánysággal kezdték vádolni, valamint azzal hogy török kémek. Több országban megtiltották a velük való minden kereskedelmi és egyéb érintkezést ban a tridenti zsinat úgy rendelkezett, hogy cigány ember nem lehet a katolikus papság tagja. A kitiltó rendeletek miatt a cigányok a határok népei lettek, egyik országból a másikba menekültek, de megtartották szabadságukat és a függetlenségüket a nem-cigányok törvényeitől. Történeti források szerint a török hódítás előszelét érezve kisebb csoportokban érkeztek déli irányból hazánk felé. A roma népcsoportok egy része Magyarországon marad, másik része tovább vándorol hazánkból. Ekkoriban főleg a szórakoztatásból élnek: mutatványozás, ének, zene, tánc. Ezen kívül szolgáltatást is nyújtanak (kosárfonás, sátorkészítés, fémművesség, stb.). Az 1396-os évekből már írott dokumentumok is rendelkezésünkre állnak, hogy a pécsi püspök 25 sátoros cigány családnak engedélyezte a letelepedést. 2 A nagyobb létszámú betelepedés akkor indult el, amikor Zsigmond király és császár úgynevezett menleveleket adott ki, amelyek szerint legálisan jöhettek az országba roma csoportok. Az 1400-as évek első felében indult meg a roma népesség áramlása a balkánról. Békésen éltek a romák együtt a magyar lakossággal. Letelepedés szempontjából az erdélyi részeket és a Havasalföld környékét részesítették előnyben kép Cigányok vándorlása, Kemény István: A magyarországi romák. Győr: Széchenyi Nyomda Kft, 2000, 5-7. o. Bánlaky Pál: i.m o. 6

7 1.2. A cigányság betelepítése A magyarországi cigányságot a XVIII. században erőszakkal telepítették le a Habsburg uralkodók. Mária Terézia intézkedései nyomán nagyobb arányú betelepedés indult meg az alföld térségébe. Az uralkodó úgy gondolta, hogy a mezőgazdaságban hiányzó munkaerőt velük fogja pótolni. A romák alig-alig ismerték az állattenyésztést, növénytermesztéssel pedig soha nem foglalkoztak, ekkoriban fél nomád életet éltek. A kézműves iparba éppen csak belekóstoltak. Ez lehetett a sikertelenség egyik oka. Egyik intézkedése alapján a roma kisgyermekeket 2-4 éves korukban kiemelték a családból és magyar jobbágycsaládokhoz adták, hogy földművelő környezetben nevelkedjenek Ez azonban meghiúsult, hiszen a gyerekekhez való kötődés életfontosságú a roma családokban. Megindult az elvett gyermekek utáni keresés ezzel egyszerre a romáknak a parasztokkal szembeni konfrontációja Előtérbe került az üldözöttség tudata ben Békés megyében olyan rendelet látott napvilágot, amely megtiltotta, hogy a cigányok egymás mellé építsék házaikat, ezzel is az asszimilációt kívánták szorgalmazni. Nem lopni és hazudni, varázsolni, cigánykodni, hanem igaz munkával élni. Utcában fel s alá járni, koldulni, lopni, részegeskedni, veszekedni, az utcákon kiabálni gunyhót vagy földházat teljességgel csinálni ne engedtessék. 4 Az intézkedés azonban nem hozta meg a várt eredményt, épp ellenkező hatást ért el a rendelet, mert sokan azok közül is megszöktek, akik már kezdtek áttérni a letelepedett életmódra. Egy csoport, nyelvileg teljesen asszimilálódott, így a szaktudomány megnevezése szerint ők lettek a magyar anyanyelvű cigányok. A balkáni cigányok másik fele szabad maradt és folytatta a vándorló életmódot. A XIX. század elején a Magyar Királyságba vándorló csoportjaikat oláhcigányoknak nevezték. Ők még az eredeti Indiából hozott nyelvjárásukat használják. A század vége és az első világháború közötti időszakban a legnagyobb részük Magyarországról tovább vándorolt Nyugat-Európába és Amerikába. Ők alkotják a világ mai cigány lakosságának legelterjedtebb csoportját, még Dél-Amerikában és Ausztráliában is élnek Sokan mai napig vándorló életmódot folytatnak, ők az oláhcigányok, akik lakókocsijaikkal járják a világot. A harmadik nagy csoport a beás cigányok, akik a XIX-XX. század fordulóján telepedtek át hozzánk Erdélyből és a Havasalföld vidékéről. 4 Mezei-Pomogyi-Tauber: A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1986, 85. o. 7

8 A romák tagozódása érezhető az életvitelükön is, megtalálhatóak a magasan kvalifikált muzsikus családok és a telepi viszonyok között élő putri lakó roma családok. 3.kép Részlet a Magyar Csendőrség Szervezeti és Szolgálati Utasításából (1927). https://www.magyarcsendőrség A 30-as évektől a náci Németország a cigányok ellen népirtást folytatott. A porajmos (lovári nyelven elnyelés ) során az egész németországi cigány lakosságot kivégezték, a második világháború alatt pedig más országokból is sokakat a koncentrációs táborokba hurcoltak, ahol kb cigány szenvedett kínhalált. A túlélők a háború után szinte sehol nem kaptak kártérítést. 5 5 Bánlaky Pál: i.m. 29. o. 8

9 1.3. Honnan ered a cigány elnevezés? A romák az európai országokban a legnagyobb létszámú etnikai kisebbség. Kiket tekinthetünk Magyarországon romáknak? Önmagukat romnak, vagyis embernek, illetve néha kálonak, feketének nevezik. A magyarországi vándorcigányok néhol manusnak (szintén ember ) is nevezik magukat. A világ népei és nyelvei különféle szavakkal nevezik a cigány népet. Londonban április között megtartott Első Roma Világkongresszuson, az ott jelenlévő, különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek, konszenzussal azt fogadták el, hogy a világ összes cigány 6 származású emberének közös és hivatalos elnevezése attól kezdve a rom többes számú alakja, azaz a roma legyen. Így a romák elnevezés a cigány népcsoportokhoz tartozó emberek közösségét jelenti. A roma elnevezés a különböző nyelvű és szokású, de hagyományos cigány kultúrájú és a befogadó ország többi lakosától (a nem romáktól ) erősen eltérő, sok esetben szándékosan elhatárolódó valamennyi cigány emberre használatos. Azonos etnikumnak eredetileg csak a nem-cigányok tartották őket, azonban a többségi társadalom kultúrájához igazodva újabban a cigányok között is egyre többen kezdenek egységes népben, nemzetben gondolkodni. A hagyományos cigány elnevezés ma egyesek szerint negatív jelentéstartalmat hordoz, ezért a közéletben kerülendőnek tartják. Magyarországon jelentős csoportok illetve általában a cigányok nagy része azonban továbbra is cigánynak nevezik magukat, és az elnevezés a cigányság céljait támogató egyes szervezetek nevében is tovább élt, mint például az Országos Cigány Önkormányzat esetében. 7 Természetesen a cigány szó a magyar nyelv része, amelynek helye van a kultúrában, s vitatott, hogy mennyire cserélhető fel erőszakkal egy idegen nyelv vele megegyező jelentésű szavával. Sólyom László, a volt köztársasági elnök is kiállt a cigány szó mellett, és több nyilvános beszédében is használta. 8 A magyarországi cigányok a cigány nép Magyarországon élő népessége. Ők alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert kisebbségét. A magyarországi nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem rendelkeznek anyaországgal, ezért nem nemzeti kisebbségként, 6 7 Bánlaky Pál: i.m o. Dr. Nagy Gábor Tamás: Félünk, Etnikai és szociális konfliktusok elkerülésének, feldolgozásának lehetőségei (A konferencia anyaga), Budapest: Humanitas Civitatis Alapítvány,

10 hanem etnikai kisebbségként határozzák meg őket. Magyarországon hivatalosan az az ember cigány, aki magát a népszámláláson, a szavazásnál, az iskolában Népszámlálási adatok a magyarországi kisebbségekről Magyarországon a 2001-es népszámlálás adatai szerint a lakosság fő. A Magyarországon élő nemzetiségi számaránya viszonylag alacsony a hivatalos népszámlálások szerint. Az anyanyelvvel nem rendelkező roma népesség száma fő. A népszámlálási adatok ugyanakkor jelentősen eltérnek a szociológusok felmérési eredményeitől. A 2003-ban a reprezentatív eredmények alapján a cigányság számát becsülték. Évi fős növekedést jósolnak a cigány lakosság körében. 9 A hivatalos források főt jelölnek, de ismertek a és fő közötti népességről szóló kutatási eredmények is. Egyes roma értelmiségiek szerint ez a szám az egymilliót is eléri. A Központi Statisztikai Hivatalban készülő tanulmány véglegesnek még nem tekinthető adatai (a számítások még folynak) szerint a cigány lakosság lélekszáma Magyarországon 2050-re éri el az egymillió főt Területi áttekintés A népszámlálás szerint Magyarország 3200 települése közül 2000-ben élnek cigányok. Vidéken a három északi megyében legnagyobb a népességük. A fővárosi cigányság lélekszámát ezer körülire becsülik. 9 Kemény, Janky, Lengyel: Roma társadalom Gyorsjelentés a kutatás A Részéből (A TÁMOP program kutatási mellékletéhez kapcsolódóan készült kutatási jelentés 10

11 4. kép A cigány kisebbséghez tartozók területi elhelyezkedése A népszámlálás során kisebbségi kötődését megvalló személy majdnem fele cigány, valamivel, több mint negyede német, és a fennmaradó negyedet a további 11 nevesített kisebbség képezi. A 1. számú táblázatból kiolvasható, hogy Magyarországon a lakosság, 2%- a cigánynak vallotta magát, ez a magyarországi kisebbségek tekintetében 46,47%-ot tesz ki. Látható, hogy a magyarországi nemzetiségek majdnem fele cigány származású. cigány német szlovák horvát román ukrán szerb szlovén lengyel görög bolgár ruszin 1. diagram, a törvényben nevesített kisebbségek aránya 2001 A kisebbségek átlagéletkora - a cigányság kivételével - magasabb az országos átlagnál (Magyarországon 2001-ben az átlagéletkor 39,2 év volt- a férfiaknál 37,1, a nőknél 41,1 év). A kisebbségek korcsoportok szerinti megoszlása - a cigányság kivételével - a reprodukció 11

12 szempontjából az országos átlagnál kedvezőtlenebb: a gyermekkorúak aránya mindegyik esetben kisebb, és a legtöbb kisebbség esetében az öregkorúak aránya is nagyobb. A roma és nem-roma népesség életkorcsoportos megoszlása, 2001, 2003, % 2. diagram Az adatok forrása: Kemény, Janky és Lengyel (2004) 18. oldal, valamint a 2001-es népszámlálás demográfiai adatsorai Amint a diagramról is leolvasható a roma népességnél kiemelkedően magas a fiatalkorúak aránya, ez is igazolja a következő évekre előrevetített népességszámuk növekedését. A kisebbségek közül a foglalkoztatottak aránya a kínaiak, az arabok és a lengyelek esetében a legmagasabb, a munkanélküliek aránya - a cigányság kivételével, akiknél kb.11% - nem sokban tér el a 4% körüli országos átlagtól. Viszont a németek esetében mindössze 1,77%, a népszámlálás során összeírt 2414 kínai között pedig 8 fő volt munkanélküli (0,33%) Képzettség szerinti adatok Képzettség szempontjából az egyetemi végzettségűek aránya az afrikaiak, az arabok és a héberek esetében a legnagyobb, a legalább középiskolai végzettséggel rendelkezők tekintetében a héber és a lengyel anyanyelvűek állnak az élvonalban. Az idősebb korösszetételű kisebbségek esetében a középiskolai végzettségűek aránya valamelyest az 50% körüli átlag alatt van, de - ugyancsak a cigányság kivételével - a legalacsonyabb arány (a szlovéneké) is 41%. 12

13 1. diagram Népesség és cigányság megoszlása képzettség szerint Tevékenységi ágazatok tekintetében a vezetők körében az afrikai, héber, arab anyanyelvűek vannak képviselve a legnagyobb arányban, de a ruszinok, a bolgárok és a szerbek sem sokkal maradnak el mögöttük. Az egyéb szellemi foglalkozások esetében a görögök és lengyelek vannak felülreprezentálva, míg a szolgáltatások terén a kínaiak felülmúlhatatlanok. Valójában e tekintetben is a cigányság arányai az igazán problematikusak, valamelyest hátrányosak még a szlovének és a románok jellemzői. 10 A társadalmunkat érintő problémák tehát számadatokkal is alátámaszthatók, miszerint a magyarországi cigányok elszegényedése, alulképzettsége, alacsony foglalkoztatottsága megoldásra várnak, hiszen társadalmunkban számuk növekvő tendenciát mutat

14 2.A cigányságpolitika történeti áttekintése 1961-től napjainkig es intézkedések Az első hivatalos intézkedés a roma népességet érintően az 1961-es állami és párthatározatban jelentkezett, ez és a következő határozatok is az évek során, figyelmen kívül hagyta az etnikum jellegzetességeit. Szociális téren sok pozitív intézkedés történt: iskoláztatás lakásépítések egyéb szociális intézkedések. 11 Ezek az intézkedések, a cigánykérdést társadalompolitikai kérdésnek tekintették és elindult az asszimiláció elérésre tett kísérlet. Már ekkor célul tűzték ki a cigánytelepek megszüntetését. Ekkoriban családok ezrei jutottak egészségesebb lakásokhoz. A közösségen belüli értékek felmutatására esélyt sem ad a cigányságnak, a többségi társadalomban meglévő előítéletek felszámolását átgondolatlanul szervezik meg, a visszajelzésekkel későbbiekben nem tudnak mit kezdeni. Jó meglátás, hogy munkához akarja mielőbb jutatni a cigány embereket, azonban nem fordít kellő figyelmet arra, hogy a társadalom minden szintjén saját erejükből legyenek jelen. Társadalompolitikai szemmel lehetett látni, hogy többségükben iskolázatlan tömeges munkaerőt fognak jelenteni, és amennyiben ehhez rögzül megélhetési stratégiájuk, újratermelődővé válik helyzetük. A kockázati tényezők a következők: a célcsoport alapos ismerete (etnikai, kulturális és nyelvi hátterek feltérképezése), a társadalom befogadó készségének ismerete, közös kapcsolatok terének vizsgálata, milyen konszenzusok szükségesek mindkét fél részéről az elutasítás megelőzésére, és felmérni az ehhez szükséges időt. Alapesetben ide tartozik még a fokozatos társadalmi beilleszkedéshez szükséges keretek biztosítása, azaz előre láthatóan a társadalom minden szférájában helyet kell biztosítani az integrálandó közösség képviselőinek. Általában ennek legegyszerűbb, ám koránt sem rövid távú megoldása az oktatási rendszeren keresztül történhet. A szovjet blokk országaiban azonban rövidebb távú megoldásnak számított a szovjet mintájú integráció. Az Orbán László által megalkotott határozati javaslat, majd határozat csak elindítja ben a cigánykérdés politikai, és társadalompolitikai irányvonalait. Ellenben közel két évtized alatt a pártvezetés nem tud úrrá lenni az önmaguk által kirobbantott gátszakadáson. 11 Bánlaky Pál: Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak. Budapest: Wesley János Kiadó, 2007, o. 14

15 A '61. évi párthatározat szétosztja a végrehajtandó feladatokat, és egyben feloszlatja a Magyarországi Cigányok Szövetségét. Ekkor úgy döntöttek, hogy a jól bevált szovjet mintát követik. Politikai kommunikációs eszközökkel fojtják el a megoldani nem tudott problémákat. Ezen problémák közül a legfontosabbak: Állították, hogy a cigányság beilleszkedett a társadalomba miközben továbbra is fennállt egy igen magas számú réteg, akik nem fogadták el az akkori magyar társadalmi normákat. A másik fontos kérdés az iskoláztatottság, a cigány gyermekek körében ekkor is igen alacsony maradt az iskolai végzettség szintje. Ez maga után vonta a munkavállalásnál, hogy az aktív keresők körében ő legtöbbször csak a segédmunkás vagy betanított munkás szintjéig jutottak el. Orbán az 1961-ben kétszázezerre becsült a magyarországi cigányságot életmódjuk és társadalmi beilleszkedése alapján három csoportra osztotta: A cigány lakosság mintegy 30%-át a társadalomba beilleszkedettek közé sorolta, akik az akkori lakosság életszínvonalán éltek. A következő csoportban szintén a cigány lakosság 30%-át sorolta, akik ugyan még telepeken és a települések határain éltek, de a beilleszkedésük már folyamatban volt. Ők alkalmi munkákból tartották fenn magukat és az életszínvonaluk alacsonyabb volt az átlagosnál. Sajnos még mindig a cigányság nagy részét körülbelül 40%-ot sorolt abba a csoportba, akiket munkakerülőként tartottak számon, ők vándoroltak, nem rendelkeztek állandó lakhellyel. A cigányság társadalomképi leírása ebben a korba a következőket állapította meg: A cigányság a magyar társadalom teljes jogú állampolgárai. Ez annyit jelent, hogy sem pozitív sem negatív irányú megkülönböztetésben nem részesülnek. Mégis érezhetőek volt velük kapcsolatban bizonyos előítéletek. Ennek legfőbb oka, a hagyományos életvitelükhöz való ragaszkodás lehetett. Szorgalmazták a letelepülésüket és a munkavállalásukat, azonban alacsony képzettségük és szakképzettségük hiánya akadályozta őket ebben, bár voltak vállalatok és szövetkezetek melyek munkaerő hiányában küzdöttek. A cigánytelepeken élők egészségtelen körülmények között, emberi lakásra alkalmatlan építményekben laktak. Már ekkor is magas volt a cigánygyerekek körében az iskolai hiányzások száma. Tanulmányi eredményeik rendkívül alacsonyak voltak, igen magas volt köztük az írástudatlanok száma. Már ekkoriban komoly problémát okozott a családi háttér ösztönzése a hiánya a fiatalok iskoláztatásánál Márfi Attila: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Pécs: Palatia Nyomda, 2009, 311. o. 15

16 es törekvések Ezt követő jelentős határozat 1979-ben született. A Minisztertanács 1016/1979. (VII. 12.) sz. határozata a cigány lakosság helyzetének javításával kapcsolatos további feladatokról. Ezen határozat megállapította, hogy az előző intézkedések jártak bizonyos eredményekkel, de további intézkedések szükségesek. Elsődleges feladatuknak tekintették a dolgozó cigány lakosság munkába tartását és a munkalehetőségeik bővítését. Legfontosabb feladat ezen belül is a szakképzettséghez való jutás. A vállalatok, szövetkezetek és más gazdálkodó szervek anyagi és erkölcsi ösztönzőkkel segítették a cigány dolgozóik munkahelyhez kötődését. Támogatták a cigány gyermekek szakmunkástanuló intézetekbe történő felvételét. Ezen kívül igyekeztek a cigány dolgozókat a politikai képzésekbe is bevonni, ezzel is ösztönözni akarták, hogy minél több cigány származású dolgozó töltsön be politikai, gazdasági és társadalmi tisztséget. Továbbra is fontos feladatnak tartották a telepek felszámolását és a megfelelő lakáshoz jutást. Igyekeztek a cigány lakosság műveltségi színvonalát emelni. Ezen belül megállapították, hogy ösztönözni kell a szülőket arra, hogy gyermekeiket rendszeresen járassák óvodába, iskolába. 13 A tehetséges és szorgalmas cigány fiatalok közül minél többen jussanak el egyetemre, főiskolára ezzel is segíthessék a cigányok társadalmi beilleszkedésének előremozdítását. Azon bizottságokban melyek a cigány lakosság helyzetével foglalkoztak nagyobb arányban kell bevonni cigány származásúakat, mivel ők jobban átlátják a problémákat. Támogatták az értékes cigány hagyományok ápolását. Az egészségügyi és szociális ellátást javítandó aktív hálózatot építettek ki. Ezek a törekvések a cigányság felemelkedéséhez vezető utat biztosították, lehetővé téve a magyar társadalomba való beilleszkedést, úgy hogy közben nem kell feladni a kultúrájukat, értékőrző hagyományaikat A rendszerváltás után A bíztató jelek a rendszerváltást követően visszájukra fordultak. A rendszerváltás vesztesei első körben az alacsony iskolázottságú rétegek voltak, a korábban leginkább segédmunkásként dolgozó cigányság pedig ebbe a körbe tartozik. Bár megfigyelhetőek kedvező folyamatok is, de megfelelő esélyek, lehetőségek hiányában a cigány családok 13 Márfi Attila: i.m. 312.o. 16

17 jelentős részének egyáltalán nincs esélye, akár csak a rendszerváltás közvetlenül megelőző időpontban elért életszínvonalat is elérni. Az Országgyűlés 1993-ban elfogadta a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvényt (Nek. tv.) 14, amely az évek folyamán elsősorban a kapcsolódó jogszabályváltozások miatt 14 alkalommal módosult. A Nek.tv. 61. (1) bekezdés értelmében Magyarországon 13 honos népcsoport, köztük a cigányság minősül kisebbségnek. A magyar kisebbségi törvény európai viszonylatban is új intézményeket vezetett be (kisebbségi önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa). Ezt követő években felismerték azt, hogy a cigányság sajátos, összetett problémáinak vezetése nem valósulhat meg az általános kisebbségpolitikán keresztül. Helyzetük más, mint a többi hazai kisebbségé, hiszen nem nyelvi és kulturális jellegűek a gondjaik, hanem szociális, foglakoztatási, szakképzési és oktatási problémák Nemzetközi szabályzás A romákat valódi európai kisebbségnek tartják, ez máris utal rá, hogy főként Európában élnek és e kontinensen szinte mindenütt megtalálhatóak. 8 és 10 millió közöttire teszik az európai romák létszámát, ebből is 70%-uk Kelet-európában él, ám ezeket az adatokat nem vehetjük pontosnak, mivel a regisztráció gyakran elutasítják, ennek oka főként a félelem az előítéletektől. Számos nemzetközi kérdés a romákkal kapcsolatos ma is válaszra vár. Ezek közül is a legfontosabb, hogy fognak-e asszimilálódni vagy etnikai kisebbségként követelnek külön jogokat. A válasz eltérő lehet országszerte. Az Európai Parlament határozatában a következőt állapította meg a roma nép életfeltételei olyan kérdés, amelyet csak nemzetközi színtéren lehet megfelelően kezelni. 16 A romák számára az adott ország jogrendszere szabályozza, hogy biztosítja e, az identitásválasztás szabadságát és az ezzel járó kisebbségi különjogokat. Ha lehetőséget ad a jogrendszer a választásra az egyén dönt, erre hatást gyakorol az is, hogy az állam melyik megoldást támogatja, melyikhez milyen anyagi eszközöket társít évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 15 Neményi Mária és Szalai Júlia: Kisebbségek Kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2005, o / 07/13 a Roma ellen irányuló diszkriminációról szóló határozat 17

18 Nemzetközi szervezetek előírásai hangsúlyozzák, hogy az emberi jogok egyenlő élvezete mellett, a társadalmi integráció során szükség van pozitív diszkriminációra is, hogy kompenzálják a kisebbségi helyzetből adódó hátrányokat. A különjogok pártfogói szerint a jognak nem mindenkit kell ugyanúgy kezelni, csak azokat, akik ugyanolyan helyzetben vannak, ezt elfogadja a hazai jogi szabályzás is. Ez a szemlélet megjelenik az Európai Tanács dokumentumaiban is, a Parlamenti Közgyűlés egyik határozata tartalmazza: a romákat valamennyi tagállamban etnikai vagy nemzetiségi kisebbségi csoportként kell elismerni és biztosítani kell számukra kisebbségi különjogokat. 17 Az Európai Unión belül az Európai Bizottság a roma kérdéssel nem általános keretek között foglalkozik, hanem kisebbségi jogról szóló külön fejezetben. Ez különösnek tűnhet, annak fényében, hogy Görögország és Franciaország tagadja a kisebbségek létezését is. Ebből adódik, hogy a nemzetközi szervezetek a roma kérdéssel kapcsolatban főként Kelet-Közép- Európára irányítják figyelmüket. A Nemzetközi Kisebbségek Főbiztosa cselekedete is főként e térségre korlátozódik. Az Európai Unió a kisebbségek védelmét ennek fényében csak a tagjelölt államoktól követelte meg Nemzetközi szervezetek elvárásai és a magyarországi szabályzás Magyarországi szabályzás hasonlít a nemzetközti dokumentumokhoz, a kissebségi különjogok terén meglehetős fogalmi zavar uralkodik, ez abból adódik, hogy a jogalkotó helytelenül használ fogalmakat, sőt olykor a szabályzás célja is homályos. A politikai bizonytalanságot jelzi az is, hogy amikor Magyarország csatlakozott az Európai Tanács Nyelvi Kartájához, a kötelezettségvállalása nem terjedt ki a cigány nyelv vonatkozásában. A Kormány arra hivatkozott, hogy nem tud a cigány nyelvre vonatkozóan olyan kötelezettséget vállalni, melyet tudna teljesíteni. A jogalkotási zavar legszembetűnőbb példája a kisebbségi oktatásban lelhető fel, mivel szegregációhoz is vezethet a helytelen jogi háttér. Erre példa, hogy a cigánygyerekeket átirányítják enyhe fogyatékos gyerekek számára létrehozott iskolákba. Az oktatási elkülönítést a nemzetközi dokumentumok is helytelenítik. Az Európai Bizottság is a közoktatás kudarcának értékelte és aggodalmát hangoztatta, miszerint a roma gyerekeket olyan iskolába irányítják, melyeket fogyatékos gyerekek számára hoztak létre. Ennek alapján a Bizottság úgy vélte, hogy ez a szabályzás ellentmond a Keretegyezményben 17 Recommendation 1557 (2002) The legal situation of Roma in Europe 6. point 18 Kállai Ernő és Törzsök Erika: Cigánynak lenni Magyarországon, Budapest, Kiadja Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2005, o. 18

19 foglaltaknak. Ebből kifolyólag a magyar szabályzást pontosítani kell, annak érdekében, hogy elkerüljék az oktatásban szegregációt Európai Unión belül a magyarországi törekvések Roma-stratégia Kialakításának előzményei, hogy a romák kiszorulnak a társadalomból Ennek magyarázata a rossz szociális helyzet és a rossz helyre születés.azaz nem tudatos politikai választás, hanem társadalmi folyamat. Európában a romákra a legjellemzőbb, hogy korán elhagyják az iskolát és ebből következik az alulképzettségük. Európában a romák 40%-a végzi el az általános iskolát. Magyarországon ez 70%. A munkanélküliség is nagy gond. A romák közül nagyon sokan nem kapcsolódnak be a munkaerőpiacba és van egy sajátos kultúrájuk. Fontos európai stratégiáról beszélni, mert ők mind európai uniós állampolgárok, joguk van az európai unión belüli helyváltoztatáshoz. 20 Ha nem sikerül a helyzeten változtatni, vándorláshoz vezethet. Így európaivá vállik a probléma. Az Európai Néppárt képviselője kérte az uniós országokat hogy tegyék elsődlegessé ezt a témát. az egyik ország sem vállalta csak Magyarországon tették prioritássá e kérdést. Közös érdekünk hogy segítsünk rajtuk. Az országban roma és magyar él május 24.-ig elfogadták az Európai Roma Keretstratégiát, melyben feladatokat jelöltek ki. Cél, hogy meghatározzák az egyes országokban a feladatokat. Ezek közül a legfontosabbak, hogy a romákat bekapcsolja a munkaerőpiacra, gyermekek idő előtti iskola elhagyását megakadályozza, javítsa a lakhatási és egészségügyi körülményeket. Adatokkal alátámasztható, hogy a romák tíz évvel korábban halnak meg, mint a nem roma magyarok,de európai átlagnál a magyarok is tíz évvel korábban halnak Összegezve erre jelöl ki az Unió keretstratégiát, ezen belül is az egyes országok elkészítik saját roma - felzárkóztatási programjukat az Európai Bizottságnak o. 21 Kállai Ernő és Törzsök Erika: i.m o. Szemző Ildikó: Barátság. Budapest, Filantróp Társaság Barátság Egyesülete, 2011, (18évf.) 3. sz. Szemző Ildikó: i.m o. 19

20 2.6. Jelenlegi szabályozás A jelenlegi romapolitikai intézkedések a szegénységpolitikával függnek össze szorosan. Az elmúlt évekhez hasonlóan az oktatási, foglalkoztatási, lakhatási és az egészségügyi szolgáltatások hozzáférését kívánja biztosítani. A fejlődést a roma civil társadalom megfelelő bevonásával erősítik. A foglalkoztatás terén fontosnak tartják olyan munkahelyek teremtését melyek az alacsonyan képzettek számára is elérhetővé válnak. Támogatni kell az egyéni vállalkozóvá válás lehetőségét, oly módon hogy az adminisztratív feltételeket csökkentik. Az oktatás terén az etnikai alapú szegregációt meg kell szüntetni minden állami oktatási intézményben. Így lehet biztosítani a megfelelő minőségű képzést a roma fiatalok számára is. Változatlanul kiemelt feladat a családok ösztönzése, a gyermek iskoláztatási igénye iránt. Biztosítani kell az egészségtelen, sőt olykor életveszélyes romatelepek felszámolásának lehetőségét a megfelelő lakáshoz való jutással. Minden pályázati lehetőséget meg kell e cél érdekében ragadni Nemzetiségi önkormányzatok Nemzetiségi önkormányzatokról három szinten beszélhetünk: helyi, terület/megyei és országos önkormányzati szinten roma önkormányzatot hoztak létre 2010-ben. Az egyéb nemzetiségek létszáma, ehhez képest elenyésző. Megyei szinten 19, Budapest 20 kerületében alakult nemzetiségi önkormányzat. Tehát a legnagyobb létszámmal rendelkeznek a nemzetiségi önkormányzatok között országszerte. Az országos önkormányzat 2010 óta Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) néven szerepel. A 2011-ben elfogadott CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, újdonsága abban rejlik, hogy az etnikai és nemzeti kisebbségeket egyaránt nemzetiségnek nevesít, kézenfekvőbb lett a szerkezete. Hibája viszont hogy nem kikényszeríthető, ezáltal megnehezíti a nemzetiségi önkormányzatok működését. A roma képviselők 78%-a elvégezte az általános iskolát vagy a szakmunkásképzőt, 14%- a érettségivel rendelkezik, és csak 3%-ának van felsőfokú végzettsége. Ezek a számok nem tükrözik a többség elképzeléseit a cigányság iskolázottság viszonyáról. A képviselők foglalkoztatását tekintve, teljes időben csak 25%-uk dolgozott és 37% volt munkanélküli. Ez sajnos igazolja a romák munkavállalásáról kialakult képét. Felmerül tehát, hogy ilyen személyi feltételekkel, hogyan láthatók el a törvényben nevesített önkormányzati 20

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánossomorja Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Attala Község Önkormányzata 2013 2018 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nemeskér Község Önkormányzata 2013 2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 6 Bevezetés... 6 A település bemutatása... 6 Fekvése... 6 Története... 7 A település

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 8. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón PÉCS, 2002 Gypsy Studies

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Rudabánya Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben