MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/ 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői iroda helyiség Napirendi javaslat 1. Beszámoló a PS ÁMK 12-es tanév nevelő-oktató munkájáról. Előadó: Fekete Istvánné igazgatónő 2. Döntés a PS ÁMK Igazgatói pályázat megbízásáról. Előadó: polgármester 3. Tiszazug Ivóviz-minőség-javitó Önkormányzati Társulás megállapodásának módositása. Előadó: polgármester Cserkeszőlő,.junius 22. Szokolai Lajos sk. polgármester

2 A Petőfi Sándor Művelődési Központ Intézmény beszámolója a -es tanév nevelő oktató munkájáról Készítette: Fekete Istvánné Igazgató. június 14.

3 Bölcsőde Cserkeszőlő Személyi feltételek: A bölcsőde dolgozói létszáma 3 fő gondozónő, 1 fő takarító-mosónő. Tárgyi feltételek A bölcsőde működéséhez szükséges valamennyi helyiség biztosított. A gyermekek játék ellátottsága jó A csoportszoba berendezettsége megfelelő Olyan mozgásfejlesztő játékok beszerzésére került sor, ami az előírásoknak megfelelő, és télen, vagyis novembertől márciusig a csoportszobában is tudják a gyermekek használni. Az előírásoknak megfelelően felújításra került a homokozó. Felújításra került a kinti játékok tárolására szolgáló kisház is, valamint az udvar kerítése először az óvoda, majd az iskola felöli oldalon. Továbbképzés: A második továbbképzési időszak a gondozónők számára. december 31-én fejeződik be. A kötelezően megszerzendő 60 továbbképzési pontot két gondozónő teljesítette. Győri Boglárka bejelentése a működési nyilvántartásba megtörtént. Számára a továbbképzési időszak március 1-től február 28-ig tart. Szakmai munka A bölcsőde szakmai munkáját a Módszertani Bölcsőde szakmai irányelvei és útmutatásai szerint, szakmai program alapján végzi. A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi-és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosít a bölcsőde a kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetenciájának erősítése. A gondozónők gondozási-nevelési munkájukat a folyamatos napirend korszerű elvei alapján végzik. A folyamatos napirend alapja a rendszeresség, a várakozási idők kiiktatása, egyéni sajátosságok figyelembe vétele, a saját gyermek rendszer, a gyermekek önálló tevékenységének segítése a gondozási-nevelési munka területén. A folyamatos napirend biztosításánál fontos a jól szervezett munka, valamint a technikai dolgozó gondozónőkkel összehangolt munkája. Ennek érdekében a gondozónőkkel és a technikai dolgozóval 1

4 egyeztetve dolgozza ki és módosítja a vezető a gondozónők és a technikai dolgozó munkarendjét. Az egészséges személyiségfejlődés fontos feltétele az érzelmi biztonságot jelentő stabilitás, az, hogy a gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során lehetőség szerint ne változzon. Ezt szolgálja a saját gyermek rendszer, az a szervezeti forma, amikor a csoportba járó gyermekeket elosztjuk a két gondozónő között. Mindkét gondozónő a hozzá tartozó gyermekeket a felvétel előtt családjában meglátogatja, felvétel után beszoktatja, a bölcsődében eltöltött idő alatt fejlődési dokumentációit vezeti. Így minkét gondozónő fokozottan felelős saját gyermekeiért. A gondozónők a családlátogatást a védőnővel együtt végzik. A gyermekek bölcsődei felvételénél, a családlátogatások alkalmával szorgalmazza a bölcsőde a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének elfogadását és alkalmazását. A fokozatosságnak kiemelkedő szerepe van a változások elfogadásában, az új megismerésében, a szokások kialakításában. A fokozatosság betartásával elkerülhetőek a hirtelen változások okozta problémák. A bölcsőde egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásávalegyüttműködik a családgondozóval, védőnővel, óvodával. A bölcsődében dolgozó szakembereknek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében jelzési kötelezettsége van, a jelzőrendszer tagjaiként. A családgondozóval és a védőnővel napi kapcsolatban vannak. Ellenőrzés. Állategészségügyi hatósági ellenőrzés háromhavonta, szakmai ellenőrzés 4 évente, tűzoltósági ellenőrzés 2 évente van. Szakmai komplex ellenőrzés június 2-án volt. Étkeztetés A konyha a -es tanév folyamán 250 fő étkezési ellátását oldotta meg. Az ellátottak köre a Cserkeszőlő Bölcsőde, Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola tanulói, valamint ezen intézmények dolgozóinak köréből tevődik össze. Az évi CLIV. törvény 50.. (3) bekezdésében foglaltak alapján a közétkeztetésben az élettani szükségleteknek megfelelő és előírt tápértékű étkezést konyhánk biztosítja. A konyha személyi feltételei az előírásoknak megfelelően adott: 2 szakács, 3 konyhalány, 1 fő élelmezésvezető személyében. 2

5 Az élelmezésvezető a közétkeztetéssel kapcsolatos törvényi változtatásokat szem előtt tartva, folyamatos informálódással, és képzéseken való részvételével gondoskodik a legújabb előírásokban szereplő szabályok betartásáról én Dr. Poller Judit Országos Tiszti Főorvos bővített kiadású szakmai anyagot küldött ki intézményünknek, melynek alapján az ellenőrzésünk is történik. Az új ajánlás alapján a hús, a tej és tejkészítmények, a zöldség és gyümölcsök egy főre eső adagját emelni szükséges. A cukor, só használatát minimálisra csökkenti, illetve nem javasolja. A magas zsírtartalmú húsok adását pedig kifejezetten tiltja. Az előírások szerint minden étlapnak tartalmaznia kell az egyes ételek energiatartalmát, melyet egyénileg számolunk ki, így ez kifejezetten sok időt igényel. Erre több helyen már specifikus programot használnak a konyhák. Az elkészült étlapot dietetikus ellenőrzi én Dr. Sugár Edit Állategészségügyi ellenőrzést tartott, melynek során néhány javítani valót kért a konyha biztonságos, előírt üzemeltetésével kapcsolatban. Kifejezetten felhívta a figyelmet a víz és elektromos hálózat korszerűsítésére, mely munkálatok elvégzése minden szempontból nagyon fontos, és sürgető feladattá váltak. Ezeket a munkálatokat a konyha területén a nyári takarítási szünetben elvégezzük. Egyéb észrevételt sem tőle, sem más ellenőrzési hivataltól nem kaptunk. 3

6 Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő Személyi feltételek: A -es tanévet is délelőtt 3, délután pedig 2 csoportra osztva tudtuk megkezdeni. 5 fő kinevezett óvodapedagógus végezte a nevelőmunkát, melyet 2 fő dajka, 1 fő takarító segített. Sajnos a tanév első ében átszervezésre kényszerültünk, mert Hegedűs Lászlóné hosszabb ideig tartó táppénze miatt. Mivel pontos visszaérkezését nem tudtuk, helyére Szarka Edinát alkalmaztuk, aki a délutáni óvodapedagógusi munkát látta el márciusáig, Kovács Dóra pedig a pillangó csoport délelőtti időszakát irányította. Ezen felül Kardos Lászlóné dajka és Pásztor Györgyné óvodapedagógus is táppénzre kényszerült. Belső plusz munkát vállalva áthidaltuk az emberhiányt. Csoportadatok A tanév eleji gyermeklétszám 54 fő volt. Hátrányos helyzetű, ingyenesen étkező: 27 gyermek; 50%-os étkező 5 gyermek. A hátrányos helyzetűek közül halmozottan hátrányos helyzetű 3 gyermek, melyből 2 gyermek.év elején nevelőszülőkhöz került, vidékre. Tárgyi feltételek: A napköziotthonos óvodában a nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. A karbantartásuk, felújításuk, az udvari játékok bővítése az UNIÓ- s elvárásoknak megfelelően azonban folyamatosan szükséges. Beszerzésre kerültek az óvoda költségvetésében elfogadott udvari játékok. Szakmai munka A mindennapi munka minőségét, a mérések zavartalanabb elvégzését tette lehetővé, hogy a -es tanévben az életkorilag hasonló gyermekek egy csoportban lehettek, s az átlag csoportlétszám délelőtt 18 fő volt. Átláthatóbb volt így a mindennapi élet, a gyermekek jobban fértek a játéktéren, ezáltal kevesebb volt a köztük adódó konfliktus. A csoportszobákat az óvónők mindig az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően díszítik. Mivel az óvodai nevelés programja is az évszakok köré csoportosítja a tevékenységeket, fontos elem az ehhez igazított teremrendezés, ill. a gyerekek ezáltal is könnyebben sajátítják el a természet változását. 4

7 Programok, rendezvények: Szeptemberben a középső csoportos gyerekek a szüreti mulatságban léptek fel, a közönség és a szüleik nem kis örömére. Nagy élmény volt a műsort követő sétakocsikázás. A következő napokban a gyermekek játék témáiban, rajzaiban is visszaköszönt a szüreti mulatság. Októberben bűvész kápráztatta el a gyermekeket színvonalas műsorral, interaktív előadással. Minden óvodás csoport verssel, dalokkal várta decemberben a télapót. Az ünnepet kis süti evés, üdítő ivás követett. Decemberben még Ágoston Anita énekes műsora is színesítette a téli ünnepkört. Január hónapban az óvodán belül a nagycsoportos gyerekek körében végzett iskolai életmódra való alkalmasságot vizsgálták az óvodapedagógusok, melyről a szülőknek fogadó órán számoltak be. Februárban, igencsak zord időjárás közepette került sor a farsangi mulatságra. Így is sikerült azért Ft bevételre szert tenni. Ebből a pénzből májusban Abonyba, ill. a Szolnoki Repülő Múzeumba kirándultak a gyerekek, a maradék pénzből Gyermeknapon fagyit kapott minden ovis. Márciusban a nagycsoportosok Iskolanyitogató program sorozaton vettek részt az általános iskolában, itt ízlelhettek bele a kicsik a szeptembertől beinduló munkába. Március végén az ÁMK csapattal közösen indultak a Kistérségi Sportnapon Kunszentmártonban, ahol a legszabályosabban küzdő csapat elismerést kapták meg, tornabemutatójukért pedig torta volt a jutalom. Április végén kis műsorral, ajándékkal köszöntötték ovisaink az Édesanyákat,. és Cserkeszőlő község Anyák napi műsorán is felléptek. Májusban az évzáróra, ballagásra való előkészületek zajlottak, és megszervezésre került az intézmény 4 óvodájának közös Gyermeknapja. Nagy öröm volt, hogy erre a napra megérkeztek az új udvari játékok is, melyre már nagyon régóta vágytak óvodásaink. A nagycsoportból 3 gyermek Környezeti vetélkedőn vett részt Kunszentmártonban, ahol Tiszasassal közösen alkottak csapatot. Június 1-jén, a csoportok szép műsoraival zárták le a tanévet, és akkor búcsúztak el a következő tanévben iskolássá váló gyermekektől. A Nemzeti Összetartozás napját csoportonként ünnepelték, határon túli dalok, versek felelevenítésével. 5

8 Napköziotthonos Óvoda Tiszainoka Személyi feltételek: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka Csoportadatok: 18 fő, ebből ingyenesen étkező gyermek: 18 fő hátrányos helyzetű gyermek: 11 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 8 fő. Változása év végére: 16 fő Tárgyi feltételek: A napköziotthonos óvoda épülete, taneszköz felszereltsége megfelelő szinten biztosítja az óvodás korú gyermekek nevelését. Az óvoda udvara példaértékű. Az óvoda játszóudvarának játékeszközei felújításra kerültek. Szakmai munka A tagintézmény nevelési programja szerint az óvodapedagógusok folyamatos korcsoportonkénti és egyéni fejlesztéseket végeztek az egész év során minden foglalkoztatási területen. A gyermekekkel a lehető legtöbb időt a szabadban töltötték, az óvoda udvarán, séta, és más intézmények látogatása keretében. A logopédiai vizsgálat szerint 4 gyermek igényelt logopédiai fejlesztést heti 2 órában. Ezen felül szinte napi szinten végeztek az óvodapedagógusok a gyermekekkel beszédfejlesztést nyelvi játékokkal, nyelvtörőkkel, mondókákkal stb. Egy kiscsoportos megkésett beszédfejlődésű, egy kiscsoportos pedig élettani dadogó. Az ő fejlesztésük is rendszeres volt a nyelvi játékok segítségével. Két gyermek vizsgálatát kezdeményezte az óvoda a Nevelési Tanácsadó által. A testvérpár közül az egyik nagycsoportos, a másik pedig kiscsoportos. A nagycsoportosnál az iskolára való alkalmasságot kellett vizsgálni, a kiscsoportosnál pedig a beilleszkedési zavart. A nagycsoportos feltárt hiányosságait eredményesen tudták fejleszteni a szakemberek, a kiscsoportos jelenleg még mindig a gyermekpszichiátriára jár a vizsgálat eredményességének érdekében. A tagintézményben folytatódott az előző évben bevezetett térítésmentes szakkör LURKÓ szakkör néven, anyanyelvi, mozgás, kézimunka témákkal. Minden szerda délután fél 4-től 4 óráig a délutános óvónő tartja a foglalkozásokat, melyet a gyerekek és a szülők is nagyon várnak és számon tartanak. Versenyen és pályázaton ebben a tanévben a tagintézmény nem vett részt. 6

9 A csoport összetétele és magatartása javult az előző évekhez képest, így a konfliktus helyzetek száma és minősége is lecsökkent. A gyermekújságok közül a Tappancs és Mini-manó segíti az óvodai foglalkozások sikerességét. A Mini-manó minden középsős és nagycsoportos gyermeknek jár. Ezekben óvodai foglalkozásokon közösen dolgoznak a gyerekek, az óvodapedagógusok pedig értékelik a gyermekek egyéni munkáját, hogy a szülők láthassák gyermekük fejlődését. Karácsony és Anyák napja előtt fényképészünk a szülők egyéni kívánságai szerint fényképeket készített a gyerekekről. Ünnepségek, rendezvények: december 6. Mikulás december 21. Karácsony december 23. Falukarácsony március 3. Farsang május 4. Anyák napja május 25. Gyermeknap június 1. Évzáró, ballagás június 12. Családi kirándulás Napköziotthonos Óvoda Szelevény Személyi feltételek: A nevelő-oktató munkát 3 fő szakképzett, mintegy éves gyakorlattal rendelkező óvodapedagógus és 1 fő dajka látta el december 31-ig 6 órában, majd. január 1-től 8 órában. A szakmai munkát a tanév során 1 logopédus, 1 logopédiai asszisztens, 1 fejlesztő pedagógus segítette. Tárgyi feltételek: A tanévet esztétikus, biztonságos és tiszta környezettel indította a tagintézmény. Minden tárgyi feltétel adott volt a gyermekek fogadásához. Csoportadatok A tagintézmény délelőtt 2 vegyes csoporttal, majd délután 1 vegyes csoporttal működött. A statisztikai létszám október 1-jén 32 fő volt, majd május végére 37 főre növekedett. A 7

10 Pillangó csoportban 15 fő, míg a Katica csoportban 17, majd 22 fő járt. BTMN-es gyermek 1 fő, míg SNI-s gyermek 1 fő volt. Hátrányos helyzetű, ingyenesen étkező: 27 gyermek; 50%-os étkező 5 gyermek. A hátrányos helyzetűek közül halmozottan hátrányos helyzetű 3 gyermek, melyből 2 gyermek. év elején nevelőszülőkhöz került, vidékre. Szakmai munka A -as tanévben a nevelő munkát a Petőfi Sándor ÁMK Társulás tagintézményeként végezte a Szelevényi Napköziotthonos Óvoda is. A kiscsoportban a fokozatos, anyás beszoktatást alkalmazták, mely olyannyira bevált, hogy minden gyermek zökkenőmentesen beszokott az óvodába. Az önállóságra nevelés, a különböző tevékenységek megszerettetése sikeresen zajlott. A középsős korú gyermekeknél, összetételüknél fogva komoly fejlődést értek el az óvodapedagógusok, mivel nyitottak voltak minden olyan tevékenységre, mely figyelmüket, emlékezetüket, gondolkodásukat, feladattudatukat fejlesztette. 15 fő az iskoláskorú gyermek, ebből 1 fő sajátos nevelési igényű, 2 fő pedig szülői kérésre még 1 évig marad az óvodában. Közülük az egyik gyermeket a csoportvezető óvodapedagógus vizsgálatra küldte a Szakértői Bizottsághoz, mivel viselkedése sokat romlott, a foglalkozásokon való teljesítménye gyenge volt. A másik gyermeket két óvodás testvérével együtt ideiglenes hatállyal kiemelték a családból, elhanyagoló nevelés miatt. Az átfogó iskolaérettségi vizsgálat alapján tehát 11 gyermek kezdi meg szeptembertől iskolai tanulmányait. A tanévben kiemelt figyelmet fordítottak óvodapedagógusaink a tehetséggondozásra is. A nagycsoportosokkal 3 vetélkedőn is részt vettek, ahol sikeresen szerepeltek óvodásaik. Természetesen komoly felkészítő munka előzte meg ezeket a vetélkedőket, melybe a szülőket is sikerült bevonni. Bevezetésre került a Silver táncoktatás, melyre 14 gyermek járt. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, több rendezvényen is fellépett a csoport, megalapozva ezzel az iskolai táncoktatást A mazsorett oktatása a Művelődési Házban folytatódott 4 gyermekkel, minden szülő megelégedésére. 2 nyilvános rendezvényen is felléptek a gyermekek, a község lakosságának örömére. A tanév során ritmikus mozgás és kézműves szakkör is működött az óvodában. Programok, rendezvények: A tagintézmény éves pedagógiai munkatervében jól tükröződik, hogy minden ünnepet méltóképpen megünnepelnek az óvodában is, sőt olyan feladatokat is bevállal az óvoda, mely a sok hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítja az esélyegyenlőséget, plussz élményeket nyújt számukra. 8

11 A tanév első nagy eseménye a Szüreti felvonulás volt. A rendezvénynek nagy sikere van évek óta. 1 alkalommal ingyenes színházlátogatáson vettek részt a gyermekek. Novemberben megrendezésre került a 4. Alapítványi bálunkat, melynek teljes bevételét a gyermekek kirándulására és az óvoda nagycsoportjának burkolására fordította a tagintézmény. A Mikulás és Karácsony mindenki számára várva várt esemény. Mindkét ünnepet a szülőkkel közösen ünnepelték az óvodások, melyre az SZMK biztosította az ajándékokat. A nagycsoportos gyermekek műsorral kedveskedtek az Idősek Karácsonya falusi rendezvény résztvevőinek. Az Óvodai Gyermekkarneválra közel 1 hónapig készült az óvoda, mivel a szelevényi emberek közül sokan vesznek részt ezen a rendezvényen. A húsvéti népszokások felelevenítése szintén több héten keresztül zajlott. A tavaszvárás után az édesanyákat, nagymamákat köszöntötték az óvodások. Az Alapítvány finanszírozásával minden óvodás kiránduláson vett részt, Bokroson, a végtelen kedves, barátságos családi Vadnyugati városban. Június 1-jén tartotta a tagintézmény a tanévzáró és ballagási ünnepségét. A 4. Gáti futáson az óvodás gyermekek közül is szereztek érmet, melyen sok szülő és nagyobb testvér is részt vett. Ugyanezen a napon volt a Gyermeknap és a Falunap is. A nyár folyamán 10 óvodás és 8 iskolás részére úszásoktatás megszervezésére kerül sor. Az óvoda dolgozói minden települési rendezvényen aktívan részt vesznek. A szülőkkel való kapcsolatuk 1-2 kivétellel megfelelő. Munkájukat az év során maximális lendülettel, a törvényeknek megfelelően, jó munkahelyi légkörben végezték. Napköziotthonos Óvoda Tiszasas Személyi feltételek A tagintézményben 3 fő óvodapedagógus mellett 1 fő 8 órás dajka látja el a gyermekek gondozását, nevelését. Ebben a tanévben is 1 közmunka programos 6 órában segítette a munkát. Csoportadatok Az óvoda 2 csoporttal működik. A szeptemberi induló 30-as létszám a tanév végére 37-re gyarapodott. 2 fő SNI-s gyermek a kiscsoportban. A nagy csoportból két gyermek járt a Nevelési Tanácsadóba, magatartási és viselkedészavaraik miatt. Egyiküket a Nevelési Tanácsadó felterjesztette a Tanulási Képességeket vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottsághoz. 6 kisgyermek kezdi meg az iskolát. 2 tanköteles korú gyermek, még egy évig részt vesz az óvodai nevelésben szülői kérésre. Logopédiai ellátásban 5 nagycsoportos gyermek részesül. 9

12 Hátrányos helyzetű, ingyenesen étkező gyermek: 24 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 6 fő, védelembe vett: 3 fő, 50 %-os térítési díjat fizet (tartósan beteg): 3 fő. Tárgyi feltételek: Az óvoda felújítása után az óvoda dolgozói szép, új függönyökkel tették még otthonosabbá óvodájukat. Egy holland adományozó jóvoltából kicserélték a gyermek székeket, TV állványt, s jó néhány játékkal is gazdagodott a tagintézmény. Az adminisztrációs munka végzésében nagy segítséget jelent, hogy ősztől már van internet hálózat. Szakmai munka A -es tanév elején a beszoktatás zökkenőmentes volt a kiscsoportban. Az új gyerekek gyorsan beilleszkedtek a közösségbe. A tanévben 11 új kisgyermek érkezett folyamatosan a csoportba. 9-en pedig már az elmúlt tanévben is óvodások voltak. Ők sokat segítettek az újonnan érkező kicsiknek, gyakran kezdeményeztek velük közös játékot. Ezen kívül ölbéli játékokkal, mondókákkal, bábozással, mesékkel, énekelgetéssel tették színesebbé az óvodapedagógusok ezt az időszakot. A nagy-középső csoportosok is sokat segítettek az új óvodások beilleszkedésében. Ők már az óvodai szokásokat, szabályokat ismerik, általában betartják. A gyermekek, koruknak megfelelően sok ismerettel rendelkeznek, számos mesét, verset, mondókát, dalos játékot ismernek. Mindkét csoport ízelítőt adott ebből a Télapó ünnepségen, a Farsangon és a június 2-án megrendezett Tanévzáró és Ballagási ünnepélyen 23 kisgyermeknek volt bérlete a Ciróka Bábszínházba Kecskemétre. Az óvodai kirándulást Csongrád-Bokrosra, a Vadnyugati Városba szervezte, az óvoda. A Gyermeknapot Cserkeszőlőben a cserkei és tiszainokai óvodásokkal együtt, játékkal, rajzolással, közös ebéd elfogyasztásával és fagylaltozással töltötték. A szülők megelégedettségére szolgál a Silver Művészeti Iskola által szervezett gyermek társastánc a nagy-középső csoportban. A gyermekek örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, s jó alapot kapnak, hogy az iskolában ezt tovább fejleszthessék. A nagy és középsős gyermekek közül 8 fő járt református, és 6 fő katolikus hittanra. Az elmúlt tanévben beindított szakkörök, ebben a tanévben is működtek. Kézműves szakkör: 10 fő Gyermek néptánc: 9 fő 10

13 Irodalom szakkör: 9 fő Mint már számos eddigi évben is örömmel és szeretettel köszöntötték a nagy-középső csoportosok az Idősek Otthona lakóit Télapó nap alkalmából, és ekkor az iskolások osztályosai pedig ellátogattak az óvodásokhoz. Tavasszal az iskola által szervezett Iskolanyitogató program keretében március 5-6-án délelőtt az iskolásokkal közös órákon vettek részt a gyerekek. Továbbképzés Mind a négy óvoda dolgozói részt vettek ősszel a Tiszasasi Napköziotthonos Óvodában, illetve tavasszal a Szelevényi Napköziotthonos Óvodában megtartott bemutató foglalkozással egybekötött szakmai napon. A tagintézmény vezetők rendszeresen részt vettek az ÁMK vezetői értekezletein, az óvodákat érintő testületi üléseken, esetmegbeszéléseken a Családsegítő- és gyermekvédelmi szolgálatnál. Minőségirányítás Az előző tanévhez hasonlóan folytatódtak a dolgozók önértékelésre épülő teljesítmény értékelései, melyet mind a 4 tagóvodában Andrási Rita végzett, mint minőségi team tag január 1-től életbe lépett változás, hogy az értékelések %-os kimutatása alapján a-d-ig 4 kategóriába kellett sorolni a dolgozókat. A kiválóan alkalmas kategóriába a dolgozók közül nem került senki. Oka többek között az, hogy a kérdőív nem csak konkrétan a szakmai munka milyenségéről szól, hanem az is pontozásra kerül, hogy mennyire aktív a dolgozó az önművelés igénye, új szakirodalmak ismerete terén, az intézményi szabályzatok ismeretében, illetve vannak-e jelentős innovatív, újító tevékenységei. A kérdőíven a pontosság, megbízhatóság, a demokratikus légkör megteremtése, valamint a gyermekekhez igazodó folyamatos napirend kérdése is szerepel. Ennek alapján többékevésbé mindenki reálisan érezte, miben kaphat maximális pontot, miben nem. A konkrét szakmai munkát vizsgáló ellenőrzés során pozitívum volt mindenhol a gyermekekre való odafigyelés, a gyerekekhez szóló hangnem, a gyermekszeretet, az ötletgazdagság. Öröm volt látni, ha az óvó néni plusz eszközöket is használt a motivációhoz, pl. bábot vagy dalokat. Összességében kirívó probléma nem volt tapasztalható, minden dolgozó arra törekszik, hogy a lehetőségeket, a tárgyi feltételeket figyelembe véve maximálisan kamatoztassa minden tudását, ismeretét a gyermekek nevelése-oktatása érdekében, a szülők megelégedésére. 11

14 Könyvtár és közművelődés Cserkeszőlő A Petőfi Sándor ÁMK Társulás Könyvtára helyi feladatokat ellátó nyilvános közművelődési könyvtár, a 64/1999. (IV.28) Korm. rendelet szerint szerepel az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott nyilvános könyvtárak jegyzékén. Ennek értelmében bárki által használható és megközelíthető intézmény, amely ingyenes helyben nyújtott alapszolgáltatásokat biztosít, kizárólag könyvtárhasználati célra alkalmas helyiséggel rendelkezik és könyvtári szakembert alkalmaz. Napjaink könyvtári helyzetét sokirányú változások, szűkülő pénzügyi lehetőségek a gazdasági válság terheit viselő családok által növekvő igények és új információforrások térhódítása jellemzi. Jelenleg a község lakosai és az idelátogató vendégek mellett kettős funkciójú könyvtárként az általános iskola tanulóit és pedagógusait is ellátja. Személyi feltételek A könyvtári és közművelődési feladatokat 1 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott látja el. A tagintézmény-vezető az ÁMK általános igazgatóhelyettese. Tárgyi feltételek: Az elmúlt tanévben egy irodai bútor vásárlására került sor, melyben helyet kapnak a népviseleti ruhák is. A technikai felszereltség jó. Rendelkezünk az alapfeladatok és a szolgáltatások ellátásához szükséges eszközökkel, illetve a könyvtári munkához szükséges számítógéppel. Jelenleg nyolc nyilvános számítógép áll a használók rendelkezésére, ebből hat tanulói és kettő felnőtt, öt számítógép rendelkezik internet kapcsolattal is. A kilencedik gépen a könyvtári adatbázis építése és a könyvtár adminisztrációs munkája folyik. Évek óta a kölcsönzés és a katalógusépítés elektronikusan történik, a Szirén integrált könyvtári rendszerrel. Továbbképzés Mint nyilvános községi, iskolai könyvtár és közművelődési intézmény, szakmai felügyeletét a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet látja el. Közművelődési dolgozóként Árvainé Tóth Éva májusban részt vett Egerben a Népművelők Országos Vándorgyűlésén, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára nyitott meg. Itt előadásokat hallgatott meg, szakmai fórumokon vehetett részt. A vándorgyűlés legfontosabb témaköre a CXL. törvény lehetséges módosítása volt. Szakmai munka: Könyvtárunk decemberi zárású, ezért a statisztikai adatok decemberiek december 31- én könyvtárunk állománya dokumentum volt, a kurrens időszaki kiadványok száma 12

15 27. A beszerzett állomány 635 dokumentum, ebből 5 hang, 30 kép, 65 egyéb. Könyvtárunkban 201 regisztrált használó volt. Az év során személyes könyvtárhasználatok száma 3704, míg a kölcsönzött dokumentumok száma 7247 volt. A beszerzett állomány értéke (könyv, egyéb információhordozók) ezer forint. Az állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján ezer forint. A gyarapodás az elmúlt évhez viszonyítva emelkedést mutat. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázati támogatás 2011 évi összege 192 ezer forint, ami jelentősen nőtt a 2010 évi 119 ezerhez viszonyítva. Az állománygyarapításra fordított összegből felnőtt szépirodalmat, ifjúsági szép- és ismeretközlő irodalmat valamint szakkönyveket vásároltunk. 27 féle folyóirat jár a könyvtárnak illetve az iskolának összesen, ami mind az olvasók, mind a pedagógus kollégák igényeit kielégíti. Napi munkafolyamatok a könyvtárban: a nyitva tartás mellett, az olvasószolgálati feladatok (kölcsönzés, beiratkozás és ezek nyilvántartása), állományalakítás (megrendelések, csoportos- és címleltári nyilvántartások vezetése, gyarapítás-apasztás), könyvtári tájékoztatás és más könyvtárral kapcsolatos teendők, adminisztrációs feladatok (levelezés, számlaügyintézés) a helyi újság szerkesztése (adatgyűjtés, nyomdával való kapcsolattartás, terjesztés) és a közművelődéshez kapcsolódó feladatok. Minden délután lehetősége van a napközis tanulóknak, hogy szabadidejükben a könyvtárban tanuljanak, olvassanak vagy pihenéssel, szórakozással töltsék el idejüket. A napi munka mellett megvalósultak a tervezett programok. Az elmúlt tanév könyvtári eseményei: Könyvtári órák Nemzetközi Gyermekkönyv hét Író-olvasó találkozó Jeanette Chere Filmvetítések Ünnepi készülődések Népszokások felelevenítése Az iskolai rendezvények programjainak szervezésében és lebonyolításában is részt vett könyvtárosunk. A Cserkeszőlői Hírek c újság szerkesztése a könyvtárban történik. Negyedévente jelenik meg, 550 példányszámban. Az újság nyomdai munkálatait az FGL Company Bt. végzi. Az eladás a fürdőn kívül a cserkeszőlői boltokban történik. A szerkesztésen kívül a nyomdával való kapcsolattartás és az újság eladása és a bevétellel való elszámolás is a könyvtáros feladata. Jelenleg a következő szám június végén fog megjelenni. 13

16 A községi rendezvényeket. március 01-től Huszár Zita szervezi. Ezekhez a rendezvényekhez kérésre az intézmény segítséget nyújt. Szoros kapcsolatot tart könyvtárosunk az Idegenforgalmi Bizottsággal, az általános iskolával, a fürdővel, esetenként a többi intézménnyel. Együttműködik az önkormányzat többi intézményének vezetőivel, a helyi nyugdíjas klubbal, és egyéb civil szervezetekkel. A könyvtár állományáról: Az állomány gyarapítására fordítható összeg év folyamán forint. Ebből: - könyvre: ,- Ft - Folyóiratra: ,- Ft - Egyéb információhordozóra: ,-Ft Állományleltár: Állományellenőrzést kell tartani a 3/1975. (VII17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről alapján. Ez a rendelet írja elő és határozza meg a leltár jellegét, módját és mértékét is. A fenntartó. június 18-tól állományellenőrzést rendelt el, mely időszaki fordulónapi teljes körű Összességében az intézmény munka és feladatellátási tervében kitűzött feladatok megvalósultak. Mivel a könyvtár települési könyvtári feladatokat is ellát az iskolai könyvtári feladatok mellett folyamatosan szem előtt kell tartani a kulturális törvény nyilvános könyvtári ellátásról szóló előírásait is. Az itt tanuló diákok mellett a közkönyvtári funkció ellátása érdekében könyvtárunk a községünkben élő fiatal és felnőtt lakosság tanulási, művelődési, információs és szórakozási igényeit is biztosítja. Általános Iskolai Nevelés - Oktatás A -es tanév nevelő-oktató munkája is Intézményfenntartó Társulásban folyt 3 tagintézményben: Általános Iskola Cserkeszőlő 8 évfolyammal, Móra Ferenc Általános Iskola Szelevény 6 évfolyammal, Általános Iskola Tiszasas 6 évfolyammal. 14

17 Személyi feltételek: Cserkeszőlő: 18 fő pedagógus /ebből 1 fő GYES-en lévő, helyette 1 fő határozott időre kinevezett/, szeptember 1-jei állapot. A tanév során 1 fő pedagógus súlyos egészségi problémái miatt 2 fő óraadó alkalmazására került sor. A gyógypedagógust a tanév során gyermeke születése miatt szintén óraadó pedagógus alkalmazásával és belső átszervezéssel helyettesítettük. A pedagógusok közül 5 fő végzett áttanítást Tiszasasra, és 6 fő Szelevényre. A gyógypedagógus kolléganő szintén mindhárom általános iskolában, sőt a napköziotthonos óvodákban is végezte az SNI-s tanulók fejlesztését. A Cserkeszőlői Általános Iskola részére 1 fő pedagógus magyar nyelv- és irodalomból, 1 fő pedagógus angol nyelvből végzett áttanítást. Szelevény: 6 fő pedagógus, akik 2011 decemberéig részmunkaidőben, 6 órában, januárjától pedig 8 órás munkaidőben foglalkoztatottak. 1 fő pedagógus GYES-en volt. 2 fő pedagógus prémiuméves, akik közül 1 fő. január 1-től nyugdíjba ment. A prémiuméves pedagógusok a nevelő-oktató munkában már nem vettek részt. A Móra Ferenc Általános Iskolából 1 fő pedagógus végzett áttanítást Tiszasasra. Tiszasas: 7 fő pedagógus, ebből 1 fő pedagógus részmunkaidőben, 1 fő 4 órában foglalkoztatott. A pedagógusok közül 1 fő végzett áttanítást Szelevényre, 2 fő Cserkeszőlőre. A nevelő-oktató munkát nehezítette, hogy 1 fő pedagógus tartós táppénzes állománnyal kezdte a tanévet, s a tanév során 1 fő pedagógus egészségi állapota megromlott, helyettesítésére határozott idejű kinevezéssel pedagógust alkalmaztunk. 2 fő pedagógus kért engedélyt óraadói munka vállalására más oktatási intézményben Az órabeosztásukat sikerült úgy megoldani, hogy el tudták látni óraadói feladataikat. A nevelő-oktató munkát Cserkeszőlőben 4 fő, Szelevényen 2 fő (6 órában foglalkoztatott), Tiszasason 1 fő (6 órában foglalkoztatott) technikai személyzet, 2 fő iskolatitkár és 1 fő adminisztratív dolgozó segítette. A karbantartói feladatokra a karbantartó betegsége miatt szintén helyettest alkalmaztunk. A fentiekből kitűnik, hogy a nevelő-oktató munka személyi feltételeit nem volt egyszerű úgy megoldani, hogy minden intézményben 100%-os legyen a szakos ellátottság, de minden átszervezésnél sikerült. Ez nem csak a nevelő-oktató munka elengedhetetlen feltétele volt, hanem egyes kistérségi normatíva igénylésénél is szükséges feltételként jelentkezett. 15

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester Határozati javaslat /2012. (V.30.)sz.határozat - a 168/2011. (XII.20)sz.határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-10/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben