2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet"

Átírás

1 2008. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet

2 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója január Kompenzációs bértárgyalás Az Audi Hungaria Motor Kft-nél a munkáltató és az érdekképviselet között megkötött, két évre szóló bérmegállapodás 2008 december 31-ig érvényes. Amiért ez most mégis szóba kerül az nem más, mint a jelenleg érvénybelévı megállapodás egyik kitétele. A megállapodást a 2007.áprilisában ismert gazdasági mutatók figyelembe vételével kötjük. Jelentıs piaci változások esetén a munkáltató a szakszervezettel egyeztet az esetlegesen szükséges lépésekrıl. Jelentısnek tekintendı a jelenlegi prognózistól 1%-ponttal való eltérés. Az Audi Hungária Érdekvédelmi Szövetség szerint a évi infláció felülmúlta a várakozásokat, s bizony a megélhetési költségek is jelentıs mértékben növekedtek. A 2008-as évre tervezett inflációt is nagymértékben módosították a pénzintézetek. Ezen adatok ismeretében az AHÉSZ vezetısége tárgyalást kezdeményezett a vállalatvezetéssel, hogy beszéljenek az elvárásokról, teljesítmény-mutatókról, s persze a kompenzáció mértékérıl. A szakszervezeti taglétszám és szervezettség alakulása Az Audi Hungária Független Szakszervezet taglétszáma 2780 fı. ( ei adat) A jelenlegi munkatársi létszám az audiban 5845 fı ami 47,5%-os szervezettséget jelent ben 543 fı lépett be a szakszervezetünkbe. Az 543 fıbıl az adott évben 25 fı volt aki kilépett a szervezetbıl és 128 fı pedig megszüntette munkaviszonyát a vállalatunknál. Így a 2006-os évhez képest tavaly 17,5%-kal nıtt a taglétszámunk, ami a tagtoborzást nézve egy jó eredmény még országos szinten is és ezért köszönet illeti a bizalmiakat és munkatársainkat. Infláció 2007 A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértéke a évben 8,0 %. 12 hónap alatt, 2006 decemberhez viszonyítva az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 12%-kal emelkedtek. Ezen belül jelentıs drágulás történt: - liszt 56,4 % - étolaj 40,2 % - kenyér 22,0 % - száraztészta 21,3 % - tojás 21,0 % - péksütemények 20,8 % - baromfihús 16,9 % A fıbb kiadási csoportok közül a legnagyobb mértékben a háztartási energia árak emelkedtek (12,5%), ezen belül a távfőtés 31,3%, a vezetékes gáz ára 17,8%-kal nıtt. Átlag felett drágultak az egyéb cikkek árai (7,7%), ezen belül a jármőüzemanyag árak 13,0%-kal emelkedtek. A szeszes italok, dohányáruk (5,3%), valamint a szolgáltatások (6,8%) árnövekedése átlag alatti volt. A ruházkodási cikkek árai kis mértékben drágultak (0,3%). A tartós fogyasztási cikkek körében árcsökkenés (1,6%) volt megfigyelhetı. Színház forrás: KSH Sokan keresték meg a szakszervezet vezetıit, hogy mikor várható idén az elsı színházi elıadás. Elıreláthatólag február végén lesz egy elıadás az Anconai szerelmesek címő elıadásra, de a részleteket majd a faliújságon február elején olvashatjátok. Annyi változás lesz a jegyrendelésben, hogy a fizetıs jegyek árát az igényléssel együtt kell kifizetni.

3 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója február-március Kérdések, feleletek Az elmúlt pár hónapban nagyon sok esetben keresték fel a szakszervezeti irodát munkajogi ügyben. AHFSZ vezetıségének az az észrevétele, hogy még mindig kell a tájékoztatáson javítani, mert a kollektív szerzıdést csak a számítógép felhasználására jogosult személy érheti el a mynet oldalon. Ezért minden olyan kérdést, ami a munkavállalók többségét érinti, az AHFSZ hírekben megjelenítjük. Természetesen ezek általános szabályok és ezért területenként változhatnak, de a késıbbiekben kitérünk a részletekre is. Munkaidıkeretre történı munkavégzés elrendelési határideje: KSZ: A munkáltató indokolt esetben, a munkaidı-beosztás kialakításakor elıre nem látott körülmények miatt jogosult a 4.számú mellékletben közölt munkaidı-beosztásoknál megjelölt pihenınapon munkát elrendelni, ha azt öt nappal korábban írásban közli. Ilyen esetben a mőszakpótlékok az eredetileg közölt munkaidıbeosztás tekintetében irányadó szabályok szerint illetik meg a munkavállalót. Amennyiben az elızıek szerint a munkavállalót az eredetileg közölt munkaidı-beosztás szerinti pihenınapon munkavégzésre nem veszik igénybe, részére erre az idıre a készenlét díjazására vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Ebben az esetben a munkavállaló részére a 4. számú mellékletben lévı munkarend szerinti pihenınap az érvényes. Majális A hagyományoknak megfelelıen idén is megvendégeljük tagjainkat és közvetlen családtagjaikat Gyır - Kiskúton egy pár virslire és egy üdítıre vagy sörre. Kérjük, hogy a bizalmiaknál mielıbb jelezzétek részvételi szándékotokat, illetve azt, hogy mennyi üdítıs és sörös bonra tartotok igényt közvetlen családtagjaitok számára. Piaci igazítás Minden munkatársra vonatkozó egyszeri kifizetésre kerül sor március havi munkabér-kifizetéssel egyidejőleg, melynek összege munkatársanként bruttó ,- Ft. A , - Ft egyszeri kifizetés a év január 01-jétıl december 31-ig tartó idıszaknak a bérmegállapodás idıpontjában ismert inflációs elırejelzések és a jelenleg rendelkezésre álló tényszámok közti eltérését hivatott kompenzálni. Ez az összeg fedezi a nem várt gazdasági változások hatását, évre (6,5) 8%-os, a évre pedig az elıre jelzett (3,3) 5,9% inflációt tartalmazva. Az egyszeri kifizetésre minden olyan AHM munkatárs jogosult, akire a áprilisi bérmegállapodás hatálya vonatkozott, és akik ezt követıen a évet teljes egészében végigdolgozták és március 31-én nem állnak felmondás hatálya alatt. A Felek megállapodtak valamint arról, hogy meghatározzák a fenti adatok figyelembe vételével a vonatkozó idıszak hatásait, megállapodnak annak alapbér emelési irányelveirıl, ami január 01- jétıl érvényes. A jelen megállapodás kiegészítéseként április 25-ig külön megállapodást kötnek. Gyıri Rába-Quelle Gyógyászat és Gyógyfürdı A gyıri termál,- és gyógyfürdıben évenként két alkalommal, akár több mint száz kezelésen részt vehetsz, gyógyulhatsz, úgy, hogy szinte minimális kiadásába kerül! Hogyan? Nos, a fürdıorvos ingyenesen megvizsgál, a kezelések kb. 85%-át a TB támogatja, a fennmaradó önrészt pedig akár üdülési csekkel is finanszírozhatod! Például, ha munkatársaink panaszaira az orvos egy hármas kezelési csomagot ír fel (medencefürdı a gyógyvízben, gyógy masszázs, vízi gyógytorna), akkor mindössze 800 forintjába kerül, amit akár üdülési csekkébıl is finanszírozhat. (Egy kúra 15 ilyen jellegő hármas, esetleg négyes kezelésbıl áll.) A 96/ ös telefonszámot kell hívni, s a recepciós idıpontot egyeztet veled az ingyenes fürdıorvosi rendelésre, ahol a megbeszélt idıpontban reumatológus és fizioterápiás szakorvos vár, hogy felírja az állapotodnak legmegfelelıbb kezeléseket.

4 AHFSZ HÍREK február-március Szakszervezettség Végre munkába álltál. Aláírtad a munkaszerzõdésed. És azt gondolod, hogy innentõl kezdve nincs probléma? De sajnos van! Egy napsütéses szép délután azt találja ki kedvenc fõnököd, hogy nem fizeti ki neked a megszolgált túlórát. Mit lehet ilyenkor tenni? Ahelyett, hogy magad kerülnél szembe a fõnökkel, felhívod a szakszervezeti tisztségviselõdet, és elmondod neki a problémát. Õ pedig hivatalosan eljár az ügyedben, ha kell õ vitatkozik a fõnökkel, (hiszen õt a törvény védi) és így te tiszta maradhatsz. Lássunk egy másik esetet. Mindenki szeretne minél több bért kapni a munkájáért. Te is. Ilyenkor mit lehet tenni? Elmész a fõnökhöz, és azt mondod neki: Úgy érzem a munkám alapján mostantól több jár, ezért 10%-os fizetésemelést kérek!mi lesz erre a reakció? Valószínûleg arra a munkahelyre már nem kell többet bemenned. A másik megoldás, hogy összefogsz a társaiddal (belépsz a szakszervezetbe) és így támogatod azokat, akik tárgyalnak a te béremelésedrõl is. A munkáltató és a munkavállaló között örökös a konfliktus. Hiszen a munkavállaló mindig több fizetést, jobb munkakörülményeket, kedvezõbb munkaidõt akar. A munkáltató viszont minél olcsóbb munkaerõt és nyereségesebb vállalkozást. Tehát a két érdek mindig harcban áll. De mi is az a szakszervezet? Szakszervezetnek nevezünk miden olyan szervezetet, amely abból a célból jön létre, hogy a munkavállalók érdekeit védje, elõmozdítsa és képviselje. A médiában általában csak akkor hallunk a szakszervezetekrõl, ha sztrájkot szerveznek. Persze végsõ esetben ez is elõfordul, de a szakszervezetek tevékenysége ennél jóval összetettebb. Bármit is mond kedves fõnököd, a jogszabályok szerint nem érhet hátrány, ha egy érdekképviseleti szervezetnek vagy a tagja. Kik dolgoznak a szakszervezetben? A szakszervezet ügyeit a Te ügyeidet is- a tisztségviselõk intézik. Ezeket a tisztségviselõket a tagság választja saját soraiból és többletjogok (pl. munkajogi - felmondási - védelem) is megilletik õket. A tisztségviselõk többsége saját vállalati munkája mellett képviseli a dolgozókat. Vannak azonban olyanok is, általában nagyobb cégeknél, akik csak szakszervezeti munkát végeznek, õk a függetlenített tisztségviselõk. Mit tehet érted a szakszervezet? **Tájékoztathat téged az anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeidet érintõ jogaidról és kötelezettségeidrõl. Ide tartoznak a munkabérre, illetve egyéb juttatásokra, munkajogi és egyéb elõírásokra vonatkozó tájékoztatás. **A szakszervezet képviselhet is téged, a munkaadóddal és a különbözõ állami szervek elõtt a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben. **Ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít. Ez a szolgáltatás akkor nyújt neked segítséget, ha bármilyen, a munkaviszonyoddal kapcsolatos kérdésed, kételyed merül fel, vagy jogi ügybe bonyolódsz és nagyon elmérgesedik a helyzet és bíróság elé kell állnod. A szakszervezet meghatalmazásod alapján- ott is képvisel. Ilyenkor a szakszervezet ingyen melléd ad egy jól képzett ügyvédet, aki ha kell, a bíróságon is harcosan képvisel. **A szakszervezet ellenõrizheti azt, hogy milyen munkakörülmények között foglalkoztatnak téged. A tapasztalt hibákat, hiányosságokat pedig jelezheti az illetékeseknek, és ez alapján eljárást is kezdeményezhet. **Ha a munkaadó nagyobb átalakításra, változtatásra készül a cégnél ami téged is érint tájékoztatnia kell a szakszervezetet tehát téged is! ** A szakszervezet minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet a cég vezetésétõl, ami a munkaviszonnyal kapcsolatos, vagy a munkavállalók gazdasági, szociális érdekeit érinti. **A szakszervezetnek joga, hogy információkat nyújtson a tagjainak, tájékoztassa õket a munkavállalók számára fontos eseményekrõl. **A legtöbb szervezet különbözõ (pl. szociális, temetési,) segélyt is nyújt tagjainak. **Biztosíthatnak neked különbözõ üdülési lehetõségeket is itthon és külföldön egyaránt. **Manapság egyre több szakszervezet köt élet- és balesetbiztosítást tagjaira. **Ezeken kívül a szakszervezet képzéseket és oktatásokat is szervez, ahol ingyen bõvítheted tudásod. **A szakszervezet egyik legfõbb joga, hogy kollektív szerzõdést köthetnek, amelyben a munkaviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a törvényben elôírtaknál kedvezôbb módon szabályozzák. Menyit kell mindezekért fizetned? A szakszervezeti tagdíj a bruttó alapbéred 0, 5%-a. Ugye ez nem is olyan sok ennyi szolgáltatásért?! 2

5 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója április Kérdések, feleletek -Hogyan történik az állásidı elszámolása? Mt (4) A munkavállalót, ha a munkáltató mőködési körében felmerült okból nem tud munkát végezni, az emiatt kiesett munkaidıre (állásidı) személyi alapbére illeti meg. -Ha a vezetı, képzési keret terhére oktatást rendel el, akkor mennyivel elıre kell azt közölni az érintett munkatársakkal? Megállapodás 8. pontja A képzési keret teljesítése a munkatársak heti pihenınapján történik vasárnap kivételével, legalább 7 munkanappal elıre történt bejelentés alapján. Majális A hagyományoknak megfelelıen idén is megvendégeljük tagjainkat és közvetlen családtagjaikat Gyır - Kiskúton egy pár virslire és egy üdítıre vagy sörre. A bonokat majd a helyszínen lehet átvenni a belépıkártya felmutatásával. A hagyományoktól eltérıen az idén nem faházban, hanem egy sátorban lesz a szakszervezet. A stadion átalakítása miatt az étkezésre a majális területén egy külön sátor lesz felállítva azon szakszervezeti tagok számára, akik bonnal fognak fizetni. Egy kis kedvcsináló a programból: Világslágerek CD-rıl, retro slágerek 12:00 Grácia mazsorett csoport "Tiéd a színpad" "Sztárvadász" a REVITA TV tehetségkutató mősorából Közremőködnek: Laza Sójom zenekar (Gyır-Budapest) Kiss Viktória énekes, gitáros Tompos Gergely harmonikás Meszlényi Norbert hip-hop táncos Free Funk zenekar Ott Gergely zongorista The Rhapsody rapzenekar (beat-box) A Föld Mérete L zenekar Czékmány Tamás énekes További mősorok a oldalon olvashatóak! Pénzérmék a Lurkóknak Az Érdekvédelmi Szövetség és az Üzemi tanács által szervezett pénzérme győjtés én lezárult. A következı eredmény született: 1 Ft-os pénzérmébıl ~ Ft 2 Ft-os pénzérmébıl ~ Ft Egyéb pénzérmébıl és bankjegyekbıl pedig Ft győlt össze. Az összes összegyőjtött pénz értéke ~ Ft. A pénzérmék súlya ~ 471kg. Természetesen ezek az értékek nem hiteles mérésen alapszanak, de késıbbiekben hírt adunk a bank által számolt összegekrıl. A Lurkó alapítvány nevében köszönetet szeretnénk mondani minden adakozó munkatársunknak és a győjtésben résztvevı területeknek. Információs táblák Visszajelzést kaptunk, hogy az információs táblán lévı írások hiányosak és nem aktuálisak. Természetesen a lehetı legrövidebb idın belül a hiányosságokat pótoljuk. Köszönet azon munkatársaknak, akik a problémát jelezték felénk. Továbbra is várjuk észrevételeiteket! Taglétszám alakulása 2008.I.negyedévben a taglétszám 2905 fı I.n.év

6 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója május Kérdések, feleletek -Hogyan történik a rendkívüli munkavégzés elszámolása? Mt (1) Rendkívüli munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén felül a (2)-(4) bekezdés szerint ellenérték illeti meg. (2) A munkaidı-beosztás szerinti napi munkaidıt meghaladóan, illetve a munkaidıkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek, megállapodása elıírhatja, hogy ellenértékként pótlék helyett szabadidı jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka idıtartamánál. (3) A munkaidı-beosztás szerinti pihenınapon (pihenıidıben) végzett munka esetén a pótlék mértéke száz százalék. A pótlék mértéke ötven százalék, ha a munkavállaló másik pihenınapot (pihenıidıt) kap. A törvény, amely a kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg jogutód nélkül, kényszervégelszámolással megszünteti a 22 megyei egészségbiztosítási pénztárat. Majális Az idén is nagy sikerrel zárult Gyır Kiskúton megrendezett szakszervezeti majális. A szép idınek is köszönhetıen több mint 1200 bont tudtunk kiosztani tagjaink és családtagjaik számára. Ezt a hagyományosnak mondható lehetıséget 2009-ben is biztosítani szeretnénk tagjaink és hozzátartozóik részére. Egyre nagyobb infláció várható A számvevıszék számításai szerint az elızı év azonos hónapjához viszonyított havi, nagyjából 7 százalékos árindexek januártól kezdve fokozatosan mérséklıdhetnek, majd a nyár közepén egy újabb energia-áremelés hatására ismét emelkedhetnek olvasható az Állami Számvevıszék (ÁSZ) frissen megjelent értékelı tanulmányában. Így 2008-ban a fogyasztói árszint éves átlagos növekedésének üteme mintegy 6-6,5 százalék lehet, ezen belül a decemberi éves infláció is 6 százalék körüli lehet. A Pénzügyminisztérium prognózisa jelenleg 5,9 százalék, a kormány korábban az idei költségvetés véglegesítésekor 4,8 százalékos inflációval számolt. Visszaáll Az Egészségügyi Minisztérium az Országgyőléshez benyújtott javaslata szerint hatályát veszti az egészségpénztárakról szóló évi I. törvény. A javaslat részletes indoklásában olvasható, hogy a törvény hatályon kívül helyezése nyomán visszaáll az elfogadás elıtti állapot. >>>>

7 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója június Kérdések, feleletek -Mennyi az éves alapszabadság mértéke? MT 131. (1) Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a munkavállaló a, huszonötödik életévétıl huszonegy; b, huszonnyolcadik életévétıl huszonkettı; c, harmincegyedik életévétıl huszonhárom; d, harmincharmadik életévtıl huszonnégy; e, harmincötödik életévtıl huszonöt; f, harminchetedik életévtıl huszonhat; g, harminckilencedik életévtıl huszonhét; h, negyvenegyedik életévtıl huszonnyolc; i, negyvenharmadik életévtıl huszonkilenc; j, negyvenötödik életévtıl harminc munkanapra emelkedik. (3) A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg elıször a munkavállalót, amelyben a (2) bekezdésben meghatározott életkort betölti. Horgászverseny 2008 Az Audi Hungária Érdekvédelmi Szövetség immáron ötödik alkalommal rendezte meg szakszervezeti tagjai számára a horgászversenyt. Elég felhıs idıvel kezdıdött a csata, de késıbb már napsütésben folytatódott a horgászat. A jó idınek köszönhetıen egyéb szórakozási lehetıség várta a megjelenteket, mint például póni lovaglás, fogathajtás, teke. Természetesen a nap fı eseménye a horgászverseny volt, amit Kocsis János nyert meg 6,67 kilógrammnyi hallal, második lett Dávid Miklós (5,47 kg), harmadik helyen pedig Leéb István végzett 4,5 kg uszonyossal. Önkéntes nyugdíjpénztár Sajnálattal tapasztaltuk, hogy még mindig vannak olyan munkatársak, akik nem tagjai az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárnak, melyet a vállalat finanszíroz, mégpedig oly módon, hogy a mindenkori bruttó alapbér 4%-át pluszban utalja a munkatárs nyugdíjpénztári számlájára. Az Allianz Hungária kigyőjtötte azon Audis munkatársak névsorát, akik még nem éltek a lehetıséggel. Az alábbi területek nem vették át a borítékot, de a szakszervezeti irodában még megtehetik. G/PI-1, 2, 3;G/GQ-1, 14, 24, 6;G/P6-24TDI;G/P6-12 V6 G/P6-121, 122, 123, 124 ZKG V6 TDI G/P4-141, 142 ZKG R4 Dávid Miklós Kocsis János Leéb István TT parkoló Az Üzemi Tanács kérte az ügyvezetés segítségét abban, hogy megoldást találjunk a TT portánál szabálytalanul parkoló autók ügyében, mert nincs megfelelı mennyiségő parkolóhely. A vállalat ezért tıl bérelt egy közel százötven gépkocsi parkolására alkalmas területet a Rába gyártól a TT porta mellett. A parkoló területére csak az Audis belépıkártyával (napi vagy ingolstadti belépı) lehet behajtani. Megkérünk minden munkatársat, hogy e parkolót használják a szabálytalan parkolás helyett. Dávid Miklós horgára akadt a legnagyobb hal, ami több mint 4kg-os volt.

8 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója július Kérdések, feleletek - Szabadság kiadása MT 134. (1) A szabadság kiadásának idıpontját a munkavállaló elızetes meghallgatása után a munkáltató határozza meg. (2) Az alapszabadság egynegyedét a munkaviszony elsı három hónapját kivéve a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelı idıpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete elıtt legkésıbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót érintı olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetıleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentıs sérelemmel járna, a munkavállaló errıl haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedébıl összesen három munkanapot legfeljebb három alkalommal a munkavállaló kérésének megfelelı idıpontban, a tizenöt napos bejelentési határidıre vonatkozó szabály mellızésével köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles. Balatoni kirándulás Siófokon Az Audi Hungária Érdekvédelmi Szövetség idén is három egymást követı hétvégén, július 12, 19, és 26-án szervezett buszkirándulást szakszervezeti tagok és családtagjaik részére a siófoki aranypartra. Mindhárom alkalommal szükség volt a magas faktorszámú naptejekre, bár a harmadik kirándulás nem egy felhıtlen napos idınek indult, de a reményt nem feladva délre már elıkerültek a napozókrémek és az úszógumik. Az utazás költségét minden tagtól átvállalta a szakszervezet, illetve a családtagoknak is mindössze 500 Ft-ot kellet fizetni. A buszon minden utast megvendégeltünk egy sörre vagy egy üdítıre. A megérkezést követıen pedig tüzet gyújtottunk és kezdıdhetett a szalonnasütés, hogy mire a megéhezett fürdızık megérkeznek már finom falatok, várják ıket. Profit/fı az Audiban 2007-es árbevétele alapján a második, profitja alapján a harmadik legnagyobb magyar cég a gyıri Audi. Az egy fıre vetített értékek alapján azonban elsı. Az Audi Hungaria Motor Kft. áll az élen a évi, egy fıre jutó árbevétel és nyereség alapján összeállított 50-es listán, amelyet a Creditreform Kft. készített, és a HVG közölt a legfrissebb számában. Az Audi évi árbevétele elérte a 1485 milliárd forintot, adózás elıtti nyeresége pedig a 144 milliárd forintot. Az árbevételi listán ezzel a második a Mol után, míg a legtöbb profitot termelık listáján a harmadik. Az ászok ásza változatlanul a Mol 2594 milliárd forint árbevétellel és 344 milliárd forint adózás elıtti nyereséggel. Az exportırök listáját is a magyar olajcég vezeti az 1529 milliárd forint értékő kivitellel, a második pedig az Audi, amelynek árbevétele gyakorlatilag a külpiacról származik. A kirándulásról készült fotók hamarosan megtekinthetıek a szakszervezet honlapján.

9 AHFSZ HÍREK április Vodafone új tarifái A Vasasszakszervezet és a Vodafone Magyarország Rt. között létrejött megállapodás keretében a Vasas tagjai egyedülálló kedvezményekkel vásárolhatnak mobiltelefon elıfizetést és készülékeket. Általános tudnivalók és tarifák: Minden Vasas tag összesen, legfeljebb 5 elıfizetést vásárolhat. Minden Vasas tag az általa vásárolt összes kedvezményes elıfizetéshez elıfizetésenként 1db, összesen maximum 5db kedvezményes árú készüléket is vásárolhat. Az elıfizetés teljes havidíja bruttó 2040 Ft, amely 100%-ban lebeszélhetı! A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. Az elıfizetés az alábbi kötelezı elemeket tartalmazza: Havidíj: Bruttó 960 Ft, amely teljes egészében lebeszélhetı. Ennek fejében tagjaink bármely belföldi hálózatba irányuló, nem emelt díjas hívások esetében bruttó 19,4 forintos percdíjért telefonálhatnak idıszaktól függetlenül. Flottán és ügyfélszámon belüli hívások: A kötelezı opció havidíja bruttó 480 Ft, amely teljes egészében lebeszélhetı. Ezzel egy széleskörő, ingyenes beszélgetés válik valóra, amely azt jelenti, hogy a Vasas tag által megvásárolt elıfizetések (max. 5 db) közötti beszélgetés ingyenes. Ezen túlmenıen az egész Vasas flottán belüli beszélgetés is ingyenes. Tehát, az összes Vasas tag akik rendelkeznek ezzel a kedvezményes elıfizetéssel egymás közötti beszélgetése szintén ingyenes. De ezzel még nincs vége, hiszen a Vasas flottát összekapcsoltuk a Vasasszakszervezet egyes alkalmazottainak biztosított céges elıfizetéssel, amely lehetıvé teszi, hogy tagjaink ingyen hívjanak bennünket régióvezetıket, szakmai titkárokat vagy akár az elnököt, alelnököket is bármilyen problémájuk adódik. Valamennyi vezetékes körzet hívása: A kötelezı opció havidíja bruttó 600 Ft, amely teljes egészében lebeszélhetı. Ezzel tagjaink Magyarország összes vezetékes körzetét hihetetlen áron bruttó 8,2 Ft / perc hívhatják idıszaktól függetlenül. Az Audi Hungaria Független Szakszervezet, tagja a vasas szövetségnek, így a kedvezmények az AHFSZ tagjait is megilletik. További szolgáltatások a oldalon olvashatóak. Szabad péntek, szabad csütörtök - jövıre háromszor Világgazdaság, :05:34 Három csütörtök is munkaszüneti nap lesz 2009-ben. Szilveszter (január 1., csütörtök) és az államalapítás ünnepe (augusztus 20., csütörtök) mellett december 24. is szabadnap lesz. Errıl állapodtak meg a munkavállalók, a munkáltatók, valamint a kormányzati oldal az Országos Érdekegyeztetési Tanács tegnapi plenáris ülésén. Azonban nem csak Karácsony ünnepén lesz lehetıség négy napos pihenésre, hiszen az OÉT megegyezése szerint január 2. (péntek) és augusztus 21. (péntek) is pihenınap lesz. Helyette viszont dolgozni kell majd három szombaton: január 10-én, augusztus 29-én, valamint december 19-én. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium rendelet hatálya nem terjed ki a folyamatosan, vagy rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mőködı munkáltatókra és az ilyen munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. A rendelettıl eltérı munkarend meghatározására jogosultak továbbá az általánostól eltérı munkaidı-beosztású munkahelyek és a lakossági szolgáltatásban tevékenykedı munkahelyek. A taglétszám 2008.július Szakszervezeti taglétszám változása ahfsz vasas nem tag

10 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója augusztus Kérdések, feleletek - Vasárnapi munkavégzés KSZ Vasárnapra rendes munkaidıben történı munkavégzés csak a megszakítás nélküli, illetve a többmőszakos munkarendben foglalkoztatható munkavállalónak rendelhetı el. Ha a munkavállaló a megszakítás nélkül, illetve a többmőszakos munkarendben foglalkoztatható munkavállaló kivételével vasárnap végez munkát, számára az ezt közvetlenül megelızı szombaton rendes munkaidıben történı munkavégzés nem rendelhetı el. - Munkarend változás elrendelése KSZ A munkáltató a munkaidı-beosztást legalább öt nappal korábban a vállalatnál szokásos módon, legalább egy hétre vonatkozóan közli. Ennek hiányában az utolsó munkaidı-beosztás az irányadó. -Tanulmányi szabadság Mt 115. (1) Az iskolai rendszerő képzésben résztvevı munkavállaló részére a munkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidıt biztosítani. (2) A szabadidı mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelezı iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat idıtartamáról szóló igazolásnak megfelelıen állapítja meg. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltató vizsgánként ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként, a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidıt köteles biztosítani. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minısül. (4) A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidıt köteles biztosítani. (5) A nem iskolai rendszerő képzésben résztvevı munkavállalónak tanulmányi munkaidı-kedvezmény csak abban az esetben jár, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli vagy a tanulmányi szerzıdés megállapítja. (6) A (3) (4) bekezdésben meghatározott szabadidıt a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelıen köteles biztosítani. Segítsünk, ha segíthetünk! Biztosan értesült mindenki arról, hogy a vállalatunknál az Üzemi Tanács kezdeményezésére létrejött az Audi Hungaria Segítı Kerekített Forintok alapítvány, amely a nehéz helyzetbe kerülı Audis munkatársak megsegítésére alakult. Az alapítvány, csak a megfelelı anyagi háttérrel tud segítséget nyújtani, ezért minden munkatárs a bérfizetési jegyzékével együtt kapott egy rövid tájékoztatót az alapítvány részére felajánlható összegekrıl, valamint a nyomtatvány kitöltésével járulhatunk hozzá a munkatársaink megsegítéséhez. Megközelítıleg 2100 fı járult hozzá a nettó bérének kerekítéséhez, ami azt jelenti, hogy havonta 0-99 Ft közötti összegrıl kell lemondania a munkatársnak. Bıvebb információt Kelemen Imre (tel.:71380) adhat az érdeklıdıknek, illetve a rövid tájékoztató és a meghatalmazás letölthetı a oldalról. A kitöltött nyilatkozatokat a személyügy információs pultjánál, Üzemi Tanács irodában vagy a szakszervezeti irodában lehet leadni. az MSZOSZ megvédi! Sikertörténet az üdülési csekk: idén a tavalyi évhez képest már 30 százalékkal többen kaptak munkáltatójuktól a kikapcsolódást kínáló szolgáltatásokra felhasználható kedvezményes bont, ennek ellenére a költségvetés elıkészítésénél ugyan felvetıdött a csekk megszüntetésének gondolata. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke rekordra számít: Karácsony Mihály szerint az év végéig 2, 5 millióan vehetik igénybe a csekkel fizethetı szolgáltatásokat. Ennek ellenére a jövı évi költségvetés elıkészítése során felvetıdött a munkavállalói kedvezmények - így az adómentes üdülési csekk és az étkezési utalvány - megszüntetésének gondolata. Az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége a napokban bejelentette: ha a kormány nem mond le errıl a felvetésrıl, tiltakozásul kész utcára vonulni. Igaz, az alapítványhoz érkezı napi észrevétel között köszönısorok és javaslatok is vannak, de a töretlen népszerőség ellenére sokan tesznek panaszt az alapítványnál keserő tapasztalataikról. Gyakran azt kifogásolják, hogy a szolgáltatók rátesznek néhány százalékot a számlára, amit üdülési csekkel akarnak kiegyenlíteni. Karácsony szerint ez szabálytalan, a bont értékének megfelelıen kell elfogadni. Ha valamelyik szolgáltató megsérti a szerzıdést - az alapítvány országszerte 250 étteremmel kötött

11 AHFSZ HÍREK augusztus megállapodást -, vagyis visszaél az üdülési csekkel, a kuratórium azonnal kizárja a partneri körbıl - tette hozzá. Egy falusi vendégfogadós ugyanakkor azzal érvel a felár mellett, hogy a szolgáltató nem kapja meg a csekkek teljes értékét. Tény, hogy az alapítvány maximum 6 százalékos jutalékot felszámol, ugyanis a hasznot a szociálisan rászorulók üdülési csekkjének finanszírozására visszafordítja. Az egészségügyi szolgáltatások esetében egyébként néhány százalék a jutalék. Jelenleg négy hátrányos helyzető csoport tagjai pályázhatnak szociális alapon üdülési csekkre: a kisnyugdíjasok, a több gyermeket nevelı munkavállalók, a fogyatékkal élık és a szakképzésben tanulók. A kört sokan szeretnék bıvíteni, ennek azonban anyagi akadályai vannak. A panaszok egy része inkább ismerethiányt jelez magyarázta az elnök. Ide sorolta a címletezést, vagyis azt, hogy sokan ezerforintosnál is kisebb névértékő csekkeket szeretnének. Ezt az alapítvány azért veti el, mert célja szerint a juttatás, pihenésre, üdülésre, kikapcsolódásra szolgál, s nem például napi utazásra, egyszeri strandbelépıre. Ez az oka annak is, hogy - bár egy kísérleti évre bevezették - benzin vagy autópálya-matrica sem vehetı üdülési csekkért, s a taxis sem fogadhatja el azt fizetıeszközül, hiszen nem az a funkciója. Sokan szeretnék, ha az adómentesen adható csekk értéke több lenne, mint a jelenlegi - a minimálbérrel egyezı forint. Az alapítványnak ebben az ügyben olyan megoldást sikerült kiharcolnia a költségvetésért felelıs pénzügyi tárcánál, hogy a munkaadó nemcsak alkalmazottjának, hanem a családtagjainak is vásárolhat bont adó- és járulékmentesen. A tapasztalatok szerint ez a gyakorlat egyre inkább kezd elterjedni. Igaz, leginkább ott, ahol ezt a szakszervezetek kiharcolják. Úgy gondolják ugyanis, hogy mivel a gyári, vállalati üdülık, sportpályák, mővelıdési házak megszőntek, a családoknak érzékenyen csökkent a lehetıségük az olcsóbb nyaralásra. A munkáltató ezt a hiányt pótolhatja. Karácsony Mihály mindazonáltal ezt úgy értékeli, hogy a cégek kezdik felismerni: célszerő kivenni részüket a társadalmi felelısségvállalásból. Az ötletek egy részére azonban vevı az alapítvány kuratóriuma, így a tervek közt szerepel, hogy az, akinek munkáltatója üdülési csekket vásárol, azt internet elıfizetésre vagy mozijegyre válthassa. Utóbbi már csak azért is indokolt lenne, hiszen a színházak beletartoznak abba a körbe, ahol a szolgáltatás üdüléscsekkel is igénybe vehetı. A magyarok valamit elrontanak InfoRádió, szeptember 2., kedd 16:35 Az Európai Szakszervezeti szövetség fıtitkára szerint a magyar adócsomagnak nem az a célja, hogy a munkavállalóknak kedvezzen. John Monks az InfoRádiónak azt mondta, a magyarok valamit elrontanak, a gazdaságuk ugyanis nem növekszik olyan mértékben, mint a régió többi országáé. Hozzátette, amíg Pozsony Európa legolcsóbb fıvárosa, Budapest a közelében sincs ennek. Érdekes párhuzamot figyelhetünk meg Magyarország és más országok között. Ezek az államok is versenyeznek egymással, hogy minél alacsonyabb vállalkozásokat terhelı járulékokkal csábítsák a befektetıket az országukba. Ennek Magyarország is tudatában van, látja például Nagy-Britanniát is, ahonnan a cégek menekülnek Írországba. A magyar kormány erre most rájött, és adót próbál csökkenteni, hogy vonzóbbá tegye Magyarországot. Azt hiszem ez a program alkalmas erre, de nagyon nehéz ezt végigvinni úgy, hogy fenntartsa a versenyt és a jóléti szolgáltatásokat. Az Önök által képviselt munkavállalóknak kedvezı az adócsomag? Gyurcsány Ferenc annyit hozzátett ehhez, hogy a szociális kiadásokat nem csökkenti a kormány. Ennek az adócsökkentésnek nem az a célja, hogy kedvezzen az állampolgároknak, hanem inkább a munkáltatókat és az üzleti szférát hozza jobb helyzetbe, hogy vonzóbbá tegye a magyar befektetıi környezetet. A probléma az, hogy a szomszéd országok, például Szlovákia, ezeket már mind megtette, és sikeres is volt. Pozsony például Európa legolcsóbb fıvárosa, Budapest viszont nem ebbe az irányba halad. Emiatt aggódnak a magyar szakszervezetek is. Most milyen irányba halad a magyar gazdaság? A nagy európai gazdaságok - a spanyol, a brit, az olasz, a német - jelen pillanatban stagnálnak. Ezzel szemben a közép-kelet-európai országok gazdasága dinamikusan növekszik évek óta. Magyarország kivétel, a GDP növekedés ugyanis inkább a németre, vagy az osztrákra hasonlít. Ez azt jelenti, hogy a magyarok valamit elrontanak. A következı hónapokra mit vár? Télre valószínőleg növekedni fog a munkanélküliség Európa-szerte, Nyugaton csak kisebb mértékben. Ez igaz a még távolabbi Nyugatra, az Egyesült Államokra értve is, ahol a hitelpiaci válság még továbbra is éreztetni fogja a hatását. Itt vannak az élelmiszer- és az energiaárak. Ezek mind a gazdasági növekedés lassulásához vezetnek egész Európában. 2

12 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója szeptember Kérdések, feleletek - Két munkanap között mennyi pihenıidıt kell biztosítani? KSZ A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy óra pihenıidıt kell biztosítani. Ettıl a munkaadó a munkavállaló írásbeli kérésére eltérhet, de legalább nyolc óra pihenıidıt biztosítani kell a megszakítás nélküli, illetve többmőszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetében. Úgy is megkapom, amit a szakszervezet kiharcol! Bizonyára sok szakszervezeti tag szembesült már a fent említett, mára már szinte szlogenné vált megnyilvánulással, amit természetesen csak a nem szervezett dolgozóktól lehet hallani. Az Audi Hungária Független Szakszervezet nem adja fel azt a harcot, amit évekkel ezelıtt már elkezdett, mégpedig azt, hogy ha valaki nem fizet egy szolgáltatásért az ne is élvezze az azzal járó elınyöket. Ezen apropóból az AHFSZ egy újabb lépést tett, mégpedig módosította alapszabályát. Mi az oka? A módosítás tervezett célja szerint szeretnénk az Alkotmánybíróságtól döntést elérni diszkrimináció miatt, illetve a politikától törvénymódosítást. Diszkriminációnak tekinthetı szerintünk az, hogy a bér- és VBK megállapodásban elért eredmények a hozzájárulást nem fizetı munkatársakra is érvényesek. A tagok ezt szolgáltatásként tulajdonképpen tagdíjukkal megveszik attól a szakszervezettıl amelynek tagjai és ilyen megállapodásokat sikerül megkötnie a munkáltatóval. A megoldásra jelenleg felvázolható lehetıségek: 1. Törvénymódosítás elérése, amely szerint a munkáltató törvényes kötelezettségévé váljon egyfajta kollektív szerzıdéskötési díj levonása valamennyi szakszervezeti díjat nem fizetı munkavállalótól. Léteznek olyan fejlett gazdaságú országok ahol ez a módszer mőködik és munkáltatói oldalról is támogatást nyert. Az alapszabály módosításunkkal megtámogatva igyekszünk ezt a megoldást szorgalmazni. 2. Alkotmánybírósági út a diszkrimináció kimondatására csak fordított ételemben. Jelentése szerint ez a következı lehetne: bér- és VBK megállapodásokat a nem szakszervezeti tagok esetében ne lehessen végrehajtani mindaddig, amíg nem járulnak hozzá annak költségeihez. A szakszervezet a tagjai által befizetett tagdíjakból megfizetett jogi és gazdasági tanácsadói, szakértıi segítséggel mőködik, továbbá tisztségviselıi számára szervez továbbképzéseket, támogat feladatukkal célirányos tanulmányokat, tájékoztató kiadványokat készíttet, mőködtet állandóan elérhetı jogsegélyszolgálatot. Ezeket természetesen a piacról kell beszerezni és ezek nem éppen olcsó szolgáltatások. A szakszervezet mindezekkel az ismeretekkel, támogatással felvértezve köt a munkáltatóval bérmegállapodást, kollektív szerzıdést azok számára is akik nem fizetnek érte tagdíjat vagy bármilyen mértékő hozzájárulást. Sajnos tipikus kaparja már ki nekem más a gesztenyét mentalitás érvényesül. Megfigyelésünk szerint aki nem járul hozzá a költségekhez az jobban szeret kritizálni és úgy utazni a buszon, hogy nem vált rá menetjegyet. Ennek a negatív jelenségnek szeretne az AHFSZ és nagyon sok más, az országban mőködı szakszervezet egyszer és mindenkorra véget vetni.

13 AHFSZ HÍREK szeptember Távoznak a szlovák vendégmunkások Világgazdaság, Az északi szomszédunknál tapasztalható gyors béremelkedés és az árfolyamváltozások miatt egyre több szlovák vendégmunkás dönt a hazatérés mellett. A pozsonyi statisztikai hivatal adatai szerint az idei második negyedévben a 2004-es EU - csatlakozás óta elıször csökkent a külföldön dolgozók száma. Az április június közötti idıszakban an dolgoztak külföldön, ez körülbelül öt százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és a teljes szlovák munkaerı-állomány 6,9 százalékával egyenlı. A Trend címő gazdasági magazin elsısorban az árfolyamváltozásokkal magyarázza a vendégmunkások hazatérését. A fonttal szemben egy év alatt 20 százalékkal erısödött a korona, de az euróval szemben is jelentıs változást regisztráltak. (Nagy-Britannia a második, míg Csehország az elsı számú célországa a külföldön szerencsét próbáló szlovákoknak.) Az árfolyamváltozások mellett a szlovákiai bérek emelkedése is mérsékelte a külföldi munka vonzerejét. Egyes iparágakban a szakemberhiány miatt egyre jobb ajánlatokkal igyekeznek magukhoz csalogatni a dolgozókat. Hazánk a negyedik helyen áll a cél országok listáján, ez azt jelenti, hogy itt is meghaladja a tízezret a Szlovákiából érkezı munkavállalók száma. A legnagyobb foglalkoztatójuknak számító esztergomi Suzuki-gyárnál egyelıre nem érzékelik a vendégmunkások hazaáramlását. Mint Ruska Viktória kommunikációs igazgató lapunknak elmondta: a cég nagyjából 6000 fıs létszámából 2600 körül van a Duna északi partjáról érkezık száma. A Suzuki további verbuválást nem tervez, ugyanakkor a meglévıket szeretné megtartani. Ruska Viktória szerint Szlovákia euró övezeti csatlakozása miatt 2009-ben már elveszíthetik a vendégmunkások egy részét. Erıs hiányosságokat mutat a magyar munkahelyi biztonság Napi Gazdaság / MNO, október 2. 08:27 Minden tizedik munkáltató súlyosan veszélyes körülmények között foglalkoztatja dolgozóit derül ki a munkaügyi felügyelık adataiból az egyik gazdasági napilap szerint. A statisztikák alapján az is egyértelmő, hogy a munkabalesetek száma munkáltatói létszám-kategória szerinti eloszlása meredeken emelkedik az ötszáz vagy több munkavállalót foglalkoztató cégek esetében, bár a halálos balesetek arányában az 1 9 fıt foglalkoztató kisvállalkozások vezetnek írja a Napi Gazdaság. Korcsoport szerint a balesetek számát tekintve a éves korosztály a legveszélyeztetettebb. Munka közben a legnagyobb számban évesek halnak meg. A munkavédelmi hiányosságok, és az abból fakadó balesetek tekintetében még mindig az építıipar vezet, ahol az ellenırzések szerint a munkáltatók hetven százaléka követett el biztonságot veszélyeztetı súlyos mulasztást. Az ellenırzött gazdálkodó szervezetek kilencven százaléka nem tett eleget munkavédelmi kötelezettségeinek a munkahelyek és a technológiai folyamatok terén. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (OMMF) 2008 elsı fél évében több mint 32 ezer munkavállaló veszélyes munkakörülmények közti foglalkoztatását tárta fel, körülbelül ötezer kiemelt munkaegészségügyiintézkedés született. Túl az 50%-os szervezettségen Szakszervezeti taglétszám változása tag nem tag

14 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója október Kérdések, feleletek - A munkáltató elküldheti a munkavállalót fizetés nélküli szabadságra? Nem. Fizetetlen szabadságot csak a munkavállaló kérhet a törvényben leírt indokok esetében. MT 138. (5) A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából; b) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának idıtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza; c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében. MT 139. (1) A munkavállalónak - kérelmére - a tartós (elıreláthatólag harminc napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra (a továbbiakban: ápolásra) szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi. A tartós otthoni ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelıorvosa igazolja. MT 140. (1) A munkavállalónak - kérelmére - egy évig terjedı fizetés nélküli szabadságot kell engedélyezni, ha a munkavállaló magánerıbıl a saját részére lakást épít. A fizetés nélküli szabadságot az építési engedélyben megnevezett személy vagy helyette a vele együtt élı házastárs (élettárs) igényelheti. (2) A kért megszakítás nélküli fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló által megjelölt - legalább egy hónappal elızetesen közölt - idıpontban kell kiadni. (3) Ha a munkavállaló a szabadságot részletekben kívánja igénybe venni, a kiadás ütemezésérıl a munkáltatóval elızetesen meg kell állapodnia. Mi történik olyankor, ha a munkaidıkeretre elrendelt munkavégzésre a munkáltató mégsem tart igényt? KSZ A munkáltató indokolt esetben, a munkaidı-beosztás kialakításakor elıre nem látott körülmények miatt jogosult a 4.számú mellékletben közölt munkaidı-beosztásoknál megjelölt pihenınapon munkát elrendelni, ha azt öt nappal korábban írásban közli. Ilyen esetben a mőszakpótlékok az eredetileg közölt munkaidıbeosztás tekintetében irányadó szabályok szerint illetik meg a munkavállalót. Amennyiben az elızıek szerint a munkavállalót az eredetileg közölt munkaidı-beosztás szerinti pihenınapon munkavégzésre nem veszik igénybe, részére erre az idıre a készenlét díjazására vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Ebben az esetben a munkavállaló részére a 4.számú mellékletben lévı munkarend szerinti pihenınap az érvényes. - Hogyan fizetik a munkaidıkeret terhére elrendelt pihenınapot? KSZ Ha a munkavállaló az eredetileg közölt munkaidı-beosztás munkanapjain pihenınapot kap, részére e napra alap plusz mozgóbér jár az egyenletes bérezés érdekében. Ebben az esetben a kiesett munkanapok ledolgozásakor a munkavállaló részére a ledolgozás napján 50%-os pótlék plusz az irányadó mőszakpótlék jár. Mikulás Az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség idén is megajándékozza tagjait, egy édességeket tartalmazó csomaggal. A csomagok osztására december elsı hetében kerül sor, amirıl tájékoztatást küldünk a bizalmi testületnek és a szakszervezeti honlapon is megjelentetjük.

15 AHFSZ HÍREK október Újra indult a GM Magyarország Ismét folyamatosan üzemel a General Motors Powertrain Magyarország Kft. motorgyára Szentgotthárdon. A szerelési tevékenység átmeneti szüneteltetését követıen október 20-a óta ismét folyamatosan gyárt készmotorokat is a szentgotthárdi cég. A motorgyártó üzemben október 9-én állították le átmenetileg a termelést, ezt követıen fı kölcsönzött munkaerıtıl váltak meg. Az intézkedés a gyár saját dolgozóit nem érintette. A termelést rövid, néhány napos szünet után újraindították, a motorgyár azóta, ugyan csökkentett kapacitással, de folyamatosan dolgozik. A General Motors európai autógyárait kizárólag a szentgotthárdi gyár látja el középkategóriás, benzinüzemő motorokkal. Az igények kielégítésére Vas megyei üzemben az idén közel 400 ezer erıforrást készítenek. Ebbıl a szeptemberi sorozatgyártás elindítása óta 1500 darab már az Opel legújabb modellje, az Insignia számára készült el, s még az idén további mintegy 5500 darabot gyártanak. A Mercedes már készül A Mercedes-Benz ugyan csak a jövı év elejére tervezi az elsı álláshirdetések feladását, de a cég már ott lesz a Kecskeméti Pályaválasztási Vásáron, amelyet november 12-én és 13-án rendeznek meg. A nyolcszázmillió eurós beruházás nyomán ben induló gyárnak a jármőiparhoz kapcsolódó közép- és felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakemberek mellett fıleg szakmunkásokra lesz szüksége: mechatronikusok, gyártósori összeszerelık, felületkezelı-mechanikusok számíthatnak új munkalehetıségre. Rainer Schmückle, a Mercedes- Benz személygépkocsi üzletágának ügyvezetı igazgatója szerint: a Magyarországtól kapott támogatások és kedvezmények számítottak ugyan a döntésben, de nem játszottak fıszerepet. A gyárat azért építik meg, mert már nem tudják kielégíteni a kompakt kategóriában jelentkezı igényeket. A kecskeméti beruházás körülbelül új munkahelyet teremt, a megállapodás értelmében, a gyárban 2012-tıl évente több mint 100 ezer kompakt gépkocsi készül. Uniqa biztosító Zrt. Az Audi Hungaria Független Szakszervezet együttmőködési megállapodást kötött az Uniqa biztosító Zrt-vel. A megállapodásban leírtak szerint minden szakszervezeti tag, kedvezményeket vehet igénybe a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás casco és lakásbiztosítások területén. A megállapodást a biztosító kiterjesztette az egy háztartásban élı közvetlen családtagok részére is. A kedvezmény igénybevételéhez szakszervezeti tagságot igazoló nyomtatványra van szükség, amit a szakszervezeti irodában állítanak ki. A megállapodás teljes szövegét az AHFSZ honlapján olvashatjátok. Kapcsolattartók: Zoubiriné Vörös Gyöngyi 20/ Uniqa Háromi László 30/ AHFSZ Patthelyzet az érdekegyeztetésben Differenciált helyzetre differenciált módon kell reagálni - így vezette fel az Országos Érdekegyeztetı Tanács tegnapi ülésén a jövı évi bérekrıl folytatott tárgyalás ötödik fordulóját Csizmár Gábor. A kormányt képviselı államtitkár azt javasolta a szociális partnereknek, hogy a korábban ajánlott 4-5 százalékos béremelési sávot szélesítsék ki. A javaslatot azzal indokolta, hogy az esetleges gazdasági válság különbözıképpen érinti a vállalkozásokat, így várhatóan eltérı mértékben tudnak majd bért emelni. Az államtitkár az ülésen visszatérıen hangsúlyozta a foglalkoztatás biztonságának fontosságát, szerinte a bérekrıl folyó egyeztetésen ezt a szempontot mindenképpen figyelembe kell venniük a szakszervezeteknek is. A szociális partnerek nem mutatkoztak ennyire konstruktívnak. Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke azt ugyan fontos üzenetként értékelte, hogy a kormány továbbra is azt javasolja, hogy a versenyszférában jövıre legyen bruttó keresetfejlesztés, ugyanakkor világossá tette, hogy ragaszkodnak a minimálbér és a garantált szakmunkásbér emeléséhez akkor is, ha tisztában vannak azzal, hogy a reálszférában - vagyis a vállalkozásoknál - differenciáltak a lehetıségek. "A gazdasági helyzeten nem segít, ha nem lesz jövıre béremelés" - szögezte le az érdekvédı, s visszautasította azokat a nyilatkozatokat, amelyek szerint a munkavállalói követelések versenyképtelenné teszik a gazdaságot. A munkaadói szövetségek szóvivıje, Dávid Ferenc, a VOSZ fıtitkára viszont határozottan leszögezte, hogy a mostani helyzetben a kilátások rendkívül bizonytalanok, s bár a minimálbért nem akarják megszüntetni, az idei szinten - 69 ezer forinton - befagyasztanák. A munkaadók azt javasolták, fél év múlva folytassák a tárgyalásokat.

16 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója november-december Kérdések, feleletek - Hány nap a felmondási idı? MT 92. (1) A felmondási idı legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg; ettıl érvényesen eltérni nem lehet. (2) A harmincnapos felmondási idı a munkáltatónál munkaviszonyba töltött a, három év után öt nappal b, öt év után tizenöt nappal c, nyolc év után húsz nappal d, tíz év után huszonöt nappal e, tizenöt év után harminc nappal f, tizennyolc év után negyven nappal g, húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. - Mikor jár a végkielégítés? MT 95. (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszőnése következtében szőnik meg. (2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésıbb a munkaviszony megszőnésének idıpontjában nyugdíjasnak minısül [87/A. (1) bekezdés]. (3) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltatónál a (4) bekezdésben meghatározott idıtartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a) a szabadságvesztés, a közérdekő munka, valamint b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, kivéve a közeli hozzátartozó, valamint a tíz éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság idıtartamát. (4) A végkielégítés mértéke a) legalább három év esetén: egyhavi; b) legalább öt év esetén: kéthavi; c) legalább tíz év esetén: háromhavi; d) legalább tizenöt év esetén: négyhavi; e) legalább húsz év esetén: öthavi; f) legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege. (5) A végkielégítésnek a (4) bekezdésben meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon a) az öregségi nyugdíjra [87/A. (1) bekezdés a) pont], továbbá b) a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelızı öt éven belül szőnik meg. Nem illeti meg az emelt összegő végkielégítés a munkavállalót, ha az a) vagy a b) pontban foglaltak alapján korábban már emelt összegő végkielégítésben részesült. Borsik János: december 19-ére megszülethet a bérmegállapodás Borsik János lát rá esélyt, hogy december 19-ére megszületik a jövı évre vonatkozó bérmegállapodás az Országos Érdekegyeztetı Tanácsban (OÉT). Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének (ASZSZ) elnöke errıl kedden, Pécsett tartott sajtótájékoztatóján beszélt. Borsik János szerint a nehéz gazdasági helyzet miatt "nem lehet kifejezni", mennyire nehéz tárgyalásokon vannak túl. De miután a munkaadói oldal hat forduló után végre elmozdult korábbi "mindenre nemet mondó" álláspontjáról és elfogadta, hogy januártól legyen minimálbéremelés, legyen bruttó keresetnövelés, továbbá maradhat a szakmunkás bérminimum, a december 5-én, 12-én és 19-én esedékes tárgyalási napokon az összegekrıl is megegyezés születhet. Úgy vélte, ez azért is fontos lenne, mert a cégek többségénél decemberben megindulnak azok a bértárgyalások, melyek OÉTmegállapodás, nélkül szabaddá vált béralkut, konfliktusok sorozatát eredményezhetik. Utalt rá: a munkavállalók képviselıi az OÉT-ben a minimálbérnek az eddigi 69 ezer forintról 76 és félezer forintra, a szakmunkás bérminimumnak a mostani 86 ezer 300 forintról 95 ezer forintra emelésére tett javaslatot. A munkaadók csak jelképes emelést tartanának elfogadhatónak.

17 AHFSZ HÍREK november-december Borsik János úgy vélte: mindkét esetben egy középértékre lehet számítani, amely reményei szerint a munkavállalói oldal javaslataihoz közelít majd. A tagszervezetei révén mintegy 120 ezer munkavállalót tömörítı ASZSZ elnöke szólt arról is, hogy a kormány hivatalos bérajánlása 4,5 százalékos inflációs elırejelzés mellett évi 4-5 százalékos bruttó keresetnövekedésre vonatkozik, ez azonban a bérek vásárlóértékének biztos visszaesését jelentené. "Szakértıi számítások alapján ahhoz, hogy a reálkeresetek szinten maradjanak 2009-ben, legalább 6-6,2 százalékos bruttó keresetnövekedésre lenne szükség" - jegyezte meg. Borsik szerint a bérmegállapodáshoz "a munkáltatói érdekképviseletek tisztessége és politikai kultúrája" is kell. A szakszervezeti vezetı szólt arról is, hogy az ASZSZ helytelennek tartja munkahelyek számának megszüntetésére vonatkozó, az elmúlt hetekben megjelent kormányzati, munkaadói találgatásokat, mert azok feleslegesen növelik tovább a dolgozók félelmét, erısítik bennük a kiszolgáltatottság érzését. Ajándékcsomag Idén is nagy várakozás elızte meg az Érdekvédelmi Szövetség által nyújtott ajándékcsomag osztását. Sajnos egy technikai hiba végett egy korábbi szakszervezeti tagnévsor alapján tudtuk az osztást lebonyolítani, amivel néhány kollégánknak kellemetlenséget okoztunk, amiért elnézést kérünk. A problémát közben orvosoltuk és a jövıben remélhetıleg nem szembesülünk ilyen gondokkal. Azon munkatársak, akikhez nem jutott el a csomag, a szakszervezeti irodában átvehetik. Rába Quelle Az Érdekvédelmi Szövetség a 2009-es évben is biztosítja tagjai számára az évenként egy darab ingyenes jegyet valamint a kedvezményes vásárlási lehetıséget. Sajnos 2008.december 1-tıl a lejárt érvényességő jegyeket nem áll módunkban visszaváltani, ezért kérünk mindenkit, hogy a jegy hátlapján feltüntetett érvényességre figyeljen. Választható Béren Kívüli juttatás Megállapodás született az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezetése és az Audi Hungária Érdekvédelmi Szövetség között a Választható Béren Kívüli juttatás keretösszegérıl, amely a 2009-es évre Ft. Ezzel egy idıben az Üzemi Tanács közremőködésével a felhasználható elemekrıl is megegyezés született. A 2009-es VBK elemei teljesen megegyeznek a 2008-as elemekkel. A keretösszegrıl tıl ig kell nyilatkozni a mynet-en található webes felületen. - Bérlettérítés - Étkezési utalvány hideg vagy meleg - Ajándék utalvány - Színház utalvány - Könyvutalvány - Iskolakezdési támogatás - Üdülési csekk - Nyelvoktatás támogatása - Pénzügyi szolgáltatás - Önkéntes nyugdíjpénztár - Internet utalvány - Számítógép használat Az Érdekvédelmi Szövetség felhívja minden munkatárs figyelmét az internet szolgáltató által nyújtott szolgáltatási szerzıdések felülvizsgálatára, mert idén egyik szolgáltatónak sem lesz ügyfélszolgálati ideje az Audi Hungaria Motor Kft. területén. Tehát a szerzıdéskötéseket, módosításokat mindenki saját maga kell, hogy rendezze és a 2009-re szóló, szerzıdésben meghatározott összeget kell majd igényelni. Az internet utalványok 2009 január végén kiosztásra kerülnek, így a januári szolgáltatásokat ki lehet fizetni. Szabadság Értesítjük tagjainkat, hogy tıl a szakszervezeti iroda zárva lesz, elıreláthatólag ig. Fontos esetekben a 30/ , 30/ és a 30/ es telefonszámon elérhetıek vagyunk. Köszönetet szeretnénk mondani annak a 2150 fı munkatársnak, akik az AUDI HUNGARIA Segítı Kerekített Forintok Alapítvány-on keresztül hozzájárultak a szociálisan rászoruló Audis munkatársaink és azok közvetlen hozzátartozóinak támogatásához. Az Alapítvány tájékoztató anyaga megtalálható a vállalati mynet oldalon, elérhetıség: vállalat/területi oldalak/személyügy Az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kíván minden munkatársnak

18 Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2010. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2010. január-február Kérdések-feleletek Meddig lehet továbbvinni a +/- órákat? 117/C.

Részletesebben

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2011. január-február 6000 5000 4000 3000 1000 0 420 1996 675 1997 847 1998 Taglétszám

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Lapszemle 2011. 15. hét Adósmentés élıben: hiába segítenek a bankok, sokan így sem tudnak fizetni A Pénzügyi Szervetek Állami Felügyeletének frissen kiadott elemzésében olvashatunk a hátrányos gyakorlatról,

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA!

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B1 STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! www.fmm.gov.hu/palyakezdok palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B2 KEDVES FIATALOK! Sikeres start ez most

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Korengedményes nyugdíj: prolongálva?

Korengedményes nyugdíj: prolongálva? Életmód ALAPÍTVA 1906-ban LII. ÉVFOLYAM 2009. november VDSZ 24. Sakk Kupa: lesz ez még több is.. Kevesen voltak, de nagyon jók Három vállalat öt csapata vett részt a 24. VDSZ Sakk Kupán. Bár ennyi versenyző

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben