JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 30. napján megtartott testületi üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről"

Átírás

1 Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.) 24/2014.(I.30.) 25/2014.(I.30.) 26/2014.(I.30.) 27/2014.(I.30.) 28/2014.(I.30.) 29/2014.(I.30.) 30/2014.(I.30.) 31/2014.(I.30.) 32/2014.(I.30.) 33/2014.(I.30.) 34/2014.(I.30.) 35/2014.(I.30.) 36/2014.(I.30.) 37/2014.(I.30.) 38/2014.(I.30.) 39/2014.(I.30.) Sorszám Kód Z1 Z1 Z1 J1 Z1 G1 A9 K6 K6 Z1 J4 Z1 D7 K9 K5 K5 K5 D7 Rendeletek: Sorszám (kihirdetés ideje) Tárgy Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 1/2014.(I.31.) A évi átmeneti gazdálkodásról B3 Kód 1

2 Jegyzőkönyv Készült: Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án órakor tartott üléséről Az ülés helye: Községháza tanácsozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.) Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester Németh alpolgármester Balogh Anikó képviselő Bódai Tibor képviselő Décsy László képviselő Rácz Lajos képviselő Tamás Péter képviselő Hetesi Krisztina jegyző Tanácskozási joggal meghívottak: Pap György gazdálkodási ügyintéző Józsa Katalin óvodavezető Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes - a 7 képviselőből 7 fő jelen van. Horváth Tibor polgármester javaslatot tett a napirendre vonatkozóan, Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta: Napirend: 1./ Sármellék Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 2./ évi rendezvénynaptár tárgyalása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 3./ évi munkaterv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 4./Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 5./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) 2

3 Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, dr. Prótár Henrietta aljegyző 6./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 7./ Vegyes ügyek Napirendek tárgyalása: 1./ Sármellék Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester felkéri Pap György gazdálkodási ügyintézőt, hogy a költségvetést ismertesse. Pap György az előterjesztés alapján ismerteti Sármellék Község Önkormányzatának évi költségvetését. Sorszá m 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sármellék Község Önkormányzata Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője Megnevezés Sármellé k Közs.Önk. 2.melléklet Kötelez ő feladat Önkén t vállalt feladat 2014 évi eredeti előirányzat (eft) KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás 0 8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 Állami feladat 3

4 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Felügyeleti szervi támogatás IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 4

5 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások összesen (A+F) Tárgyévi bevételek H. összesen (B+E) ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sármellék Község Önkormányzata Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése 9.melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül Keszthelyi Kistérségi támogatás családsegítés Hévízi TASZI Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül Érző Lélek Alapítvány Értelmifogyatékos Gyerekekért Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Sármelléki Polgárőrség Sármelléki Sportegyesület Sármelléki Sportegyesület Öregfiúk Szakosztály Sármelléki Sportegyesület Társaságiadó pályázat Országos Mentőszolg.Alapítvány RNÖ Zalai Falvakért Egyesület Erdős Bt (Iskola e.ü.) Levente Íjász egyesület Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen Működési célú pénzeszköz átadás összesen ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője 2.melléklet Megnevezés Sármellék Közs.Önk. Kötelező feladat Önként vállalt feladat 2014 évi eredeti előirányzat (eft) Állami feladat 5

6 KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek - 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi 2.2. adók Bírságok, egyéb 2.3. bevételek 3. Működési támogatások 0 0 Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 4.1. összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 6

7 államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból 6.1. fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási 7.1. bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) Felügyeleti szervtől kapott támogatás V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele 0 0 Működési célú hitel 1. felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 7

8 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó D. összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 Működési célú hitel törlesztése 1. (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi H. bevételek összesen (B+E) ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Sármellék Község Önkormányzata Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője Megnevezés Sármellék Közs.Önk. 2.melléklet Önként Kötelező vállalt feladat feladat 2014 évi eredeti előirányzat (eft) KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 6. Beruházás Felújítás 0 8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) Állami feladat 8

9 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési 4.1. bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak 5.1. értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési 6.1. célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 7.1. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

10 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) Felügyeleti szervi támogatás V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső D. finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Felügyeleti szervi támogatás IX. Hitelek törlesztése 0 0 Működési célú hitel törlesztése 1. (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások összesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sor - szá m ÁMK Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője Megnevezés KIADÁSOK Sármell ék Közs.Ö nk. 2.melléklet Kötele ző felada t 2013 évi eredeti előirányzat (eft) Önké nt vállal t felad at 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Álla mi felad at 10

11 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 III IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások 0 0 Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 12 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről 0 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 12 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 11

12 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) Felügyeleti szervtől kapott támogatás V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VII I. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. 12 Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek 12 összesen (B+E) Balogh Anikó képviselő a BRACCS részére kéri, hogy a költségvetésben anyagdíj legyen betervezve. Horváth Tibor polgármester elmondja, hogy kérelmét írásban adja be. Rácz Lajos képviselő: A múlt évben a hivatali dolgozók részesültek jutalomban, az önkormányzat és az ÁMK dolgozói viszont nem kaptak jutalmat. Javasolja, hogy ez évben ők is részesüljenek jutalomban. Horváth Tibor polgármester az elhangzott javaslatra Ft-ot javasol betervezni. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 22/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt tudomásul veszi. Felkéri a jegyzőt, hogy az elhangzott javaslatokat a költségvetésen vezessék át. Megbízza a polgármestert, hogy a végleges költségvetést terjessze e képviselőtestület elé. 12

13 Pap György ismerteti a képviselőtestülettel a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének tervezetét. A Hivatal költségvetésének elfogadására együttes ülés keretében kerül majd sor. Az elfogadás előtt valamennyi önkormányzat megtárgyalja a költségvetés tervezetet. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 23/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt tudomásul veszi. Pap György az előterjesztés alapján elmondja, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a képviselőtestületnek határozatban kell megállapítani. Ismerteti az előterjesztést. Tisztelt Képviselőtestület! 1. Az önkormányzatok gazdálkodására január 1-től új jogszabályok vonatkoznak különösen a évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.). Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges. A Stabilitási tv. 10. (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: az a) pont szerint a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, a c) pont alapján a likvid hitelre vonatkozó, valamint a d) pont szerint a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó hitelek számba vételével. 2. Az Áht. 29. (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormány rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz. 10. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. (2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. (3) Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 13

14 (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Határozati javaslat az Áht. 29. (3) bekezdése alapján. Sármellék Község Képviselőtestülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Sr. Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 1 évben 2 évben 3 évben Helyi adókból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 2 Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5 Saját bevételek összesen: (1+ +5) Saját bevételek 50 %-a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 8 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 9 váltó kibocsátása 10 pénzügyi lízing 11 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 12 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 13 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 14 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 16 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 17 váltó kibocsátása 18 pénzügyi lízing 19 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 20 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 21 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 22 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 23 0 Fizetési kötelezettség összesen (15+23) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)

15 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 24/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Sr. Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 1 évben 2 évben 3 évben Helyi adókból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 2 Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5 Saját bevételek összesen: (1+ +5) Saját bevételek 50 %-a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 8 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 9 váltó kibocsátása 10 pénzügyi lízing 11 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 12 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 13 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 14 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 16 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 17 váltó kibocsátása 18 pénzügyi lízing 19 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 20 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 21 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 22 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 23 0 Fizetési kötelezettség összesen (15+23)

16 Má rci us Február Január Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24) / évi rendezvénynaptár tárgyalása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester ismerteti a község évi rendezvényeinek tervezetét. HÓNA P NAP RENDEZVÉNY NEVE HELYSZÍNE FELELŐSE 6. hétfő Ez vot 2013! Fotókiállítás ÁMK Aula Szabó 12. vasárnap Doni hősök emléknapja Templom- Emlékmű Bóka Tibor Szabó 17. péntek LAN Party S(H)IP iroda 24. péntek Focimaraton Iskola tornaterem 25. szombat Vince nap Sármellék szőlőhegy Szabó Tamásné Zs. Andrea Szabó Otelló Borbarátok Köre 1. szombat Varázshangok Családi Játszóház ÁMK Aula Szabó 8. szombat 15. szombat 20. csütörtök 22. szombat Szülői Munka Köz. Farsangi bál Egyházközségi bál Pulcinella kertészkedik (Ziránó bábszínház) Járási Aranykorúak napja ÁMK Aula ÁMK ÁMK Színházterem ÁMK Színházterem Lasicsné L. Mária Szabó Bóka Tibor Szabó Szabó Ferge Józsefné Szabó 1. szombat Pálinka és ÁMK Szabó 16

17 Július Június Május Április Böllérfesztivál Önkormány zat 15. szombat Március 15-i ünnepi műsor ÁMK Színházterem Szabó 11. péntek Öbölből vödörve Éless-Szín előadása ÁMK Színházterem Szabó 20. vasárnap Húsvéti Locsoló Bál ÁMK Aula Szabó Tamás Noémi 24. csütörtök A három kismalac (Ziránó bábszínház) ÁMK Színházterem Szabó 17. szombat Kihívások napja Ping-pong, Csocsó, PS vereny ÁMK Aula Szabó Eszter napi borverseny Nyitott Tanulási Központ Otelló Borbarátok Köre 25. vasárnap Orbán nap Sármelléki hegy Otelló Borbarátok Köre 4. szerda Trianoni megemlékezés Önkormányzat emlékmű Bóka Tibor Szabó 8. vasárnap Pünkösdi királyválasztás Sportpálya Szabó csüt.- pént. Labdarugó Vb. kivetítése S(H)IP iroda Szabó szom.- vas. III.Szent Iván napi lovagi torna, este búcsúi bál Búcsúi labdarugó torna Nussdorfi vendégeinkkel ÁMK, Sportpálya Bóka Tibor Önkormány zat Szabó 19. szombat Civilek napja! ÁMK udvar Szabó hét.-szom. III. Le a cipővel nyári tábor erdélyi vendégeinkkel Ifjúsági szállás Önkormány zat Szabó Augus z 20. szerda Szt. István napi ünnepség, kenyéráldás ÁMK udvar Bóka Tibor Szabó 17

18 December November Október Szeptember 27. szombat Szüreti felvonulás és Falunap Falu helyszínei, ÁMK udvar Önkormány zat Szabó 30. kedd Benedek Elek meseolvasó nap ÁMK Aula Szabó 23. csütörtök 25. szombat Theatrum Hungaricum: Emlékpróba Egy&Más Vándorszínház: Száll a kakukk fészkére ÁMK Színházterem ÁMK Színházterem 7. péntek K.O Party ÁMK Aula 15. szombat Aranykorúak napja Márton nap ÁMK Aula 29. szombat Sport bál ÁMK Aula Szabó Szabó Antal Péter Szabó Ferge Józsefné Szabó Otelló Borbarátok Köre Szabó 6. szombat Mikulás nap ÁMK Miki Team 20. szombat 21. vasárnap Karácsonyi műsor A Falu Karácsonyfája ÁMK Nyitott Tanulási Központ 31. szerda Szilveszteri party ÁMK Aula Szabó Szabó Tamás Noémi Szabó Programtervezet (költségvetéssel) Január Január 6. Ez volt 2013! Fotókiállítás (ÁMK Aula, Szabó ) Fotók előhívásának költsége Ft Január 12. Doni hősök emléknapja (Templom, Emlékmű. Bóka Tibor Szabó ) Koszorú 5000 Ft Január 17. LAN Party (S(H)IP Iroda. Szabó ) Díjazás, repi költségek (üdítő, snack) 5000 Ft 18

19 Január 24. Focimaraton (Tornaterem. Tamásné Zsuppányi Andrea, Szabó ) Január? Vince nap, Borverseny (Otelló Borbarátok Köre) Költségvetés + Csentei borverseny Február Február 1. Varázshangok Családi Játszóház (ÁMK Aula. Kőhalmi Balázs, Szabó ) A Családi Játszóház költsége (számla) Ft Ft Február 8. Szülői Munkaközösség Farsangi bál (ÁMK Aula. Lasicsné Lőrincz Mária, Szabó ) Fellépő tiszteletdíja Ft Február 15. Egyházközségi bál (ÁMK Aula. Bóka Tibor) Február 20. Pulcinella kertészkedik. Ziránó Bábszínház (ÁMK Színházterem. Szabó, bérletes) Február 22. Járási Aranykorúak Napja (ÁMK Színházterem, Aula. Ferge Józsefné, Szabó ) Költségvetés Ferge Józsefné Március Március 1.? Pálinka és Böllérfesztivál (Csatolt települések neveznek egy-egy sertés feldolgozása, nevezési díjas) Sertés vásárlás Ft Műsor, fellépők Ft Díjazás: (pénzdíj: Ft, kupák Ft) Ft összesen: Ft Március 15. Március 15-i ünnepi műsor (ÁMK Színházterem. Szabó ) Szereplők megvendégelése (sütemény, üdítő 4000 Ft), díszítés (1000 Ft) 5000 Ft Április Április :00 Öbölből vödörbe Éless-Szín előadása (ÁMK Színházterem. Szabó ) Előadás ára (de ezt bevételből kívánjuk finanszírozni) Ft Bevétele: ,- Április 20. Húsvéti Locsoló Bál (ÁMK Aula. Szabó, Tamás Noémi) Díszítés (5.000 Ft), bál előtti promóciós játék (ajándék csokoládé: 5000 Ft) Ft Április 24. A három kismalac. Ziránó Bábszínház (ÁMK Színházterem. Szabó, bérletes) Május Május? Eszter napi borverseny (Otelló Borbarátok Köre) Költségtervezet Május 17. Kihívások napja. Ping-pong, csócsó, PS verseny (ÁMK Aula, S(H)IP. Szabó ) Díjazás (kupák Ft), repi költségek (ital, étel a résztvevőknek) Ft Ft Ft Május 25. Orbán nap (Hegyközség, Orbán szobor. Önkormányzat, Otelló, Bóka Tibor, Szabó ) Költségtervezet Ft Június Június 4. Trianon megemlékezés (Önkormányzat emlékmű. Bóka Tibor, szabó ) Június 8. Pünkösdi királyválasztás Június 12. július 13. Labdarúgó Világbajnokság kivetítéses mérkőzés szurkolói zóna (S(H)IP, Szabó ) Június III. Szent Iván napi Lovagi Torna és búcsú, Búcsúi Labdarúgó Torna, Nussdorfi vendégek (ÁMK udvar, Aula. Önkormányzat, Bóka Tibor, Szabó ) Lovagi Torna díjazása, résztvevőknek vacsora (hús, pezsgő) Ft 19

20 Búcsúi Bál (zenekar felépődíja) Nussdorfiak vendéglátása (étel-, és italfogyasztás) Búcsú Labdarúgó Torna, 4 csapat részére vacsora (hús), díjazás (Serlegek) összesen: Ft Ft Ft Ft Július Július Le a cipővel nyári tábor erdélyiekkel (Ifjúsági Szállás. Önkormányzat, Szabó ) Költségtervezet (fürdőbelépő) Ft Július 19. Civilek Napja! Egyesületeink, klubjaink, civil szerveződéseink főzőversenye (ÁMK udvar. Szabó ) Alapanyag költségek (hús) Ft Műsor (fellépő) Ft összesen: Ft Horváth Tibor polgármester: Az óvodai farsang időpontja, február 22., a Járási Aranykorúak napja viszont március 2-án lesz. Balogh Anikó képviselő elmondja, hogy a kitüntetések átadásának időpontját is meg kellene határozni. Horváth Tibor polgármester javasolja, hogy a kitüntetések átadására a március 15-i ünnepség keretében kerüljön sor 16 órai kezdettel. Megbízza az ÁMK igazgatót, hogy a művelődésszervező az ünnepséget készítse elő. Németh képviselő kérdezi, hogy a játszóház milyen célból lesz. Horváth Tibor polgármester: A rendezvénynaptár úgy lett össze állítva, hogy valamennyi korosztály érintve legyen. Józsa Katalin: Meg lehet nézni, hogy mennyien vesznek részt a játszóházban, szükség van-e rá. Németh képviselő: A faültetéses rendezvény nem szerepel a rendezvénynaptárban. Horváth Tibor polgármester: A rendezvénynek még nincs időpontja. Javasolja a rendezvénynaptár elfogadását a módosított időpontok átvezetésével. Javasolja, hogy a februári ülésen a művelődésszervező is legyen jelen, és ismertesse a márciusi rendezvényeket részletesen. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 25/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti rendezvénynaptárt az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: Óvodai farsang időpontja: Járási Aranykorúak napja: Az önkormányzat által adományozható kitüntetések átadására a március 15-i ünnepség keretében kerül sor 16 órai kezdettel. 20

21 3./ évi munkaterv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester A képviselőtestület felkéri a művelődésszervezőt, hogy a februári ülésen részletesen ismertesse a márciusi rendezvényeket. Horváth Tibor polgármester az előterjesztés alapján ismerteti az önkormányzat évi munkatervét. Sármellék község Önkormányzat Képviselőtestületének évi MUNKATERVE Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv a és 54. -a (a továbbiakban Mötv.) alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést és évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Sármellék Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról Szóló 6/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. -a rendelkezik a Képviselő-testület működéséről, melynek értelmében a Képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv és évente 11 ülést kell tartani. A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Tekintettel arra, hogy a munkaterv elkészítéséhez szükséges információk rendelkezésre állnak, a munkaterv a mai testületi ülésre elkészült. A munkaterv főbb tartalmi elemei: - a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és napirendjei, - a napirend előterjesztőjének a megnevezése, - a közmeghallgatás időpontja. A munkaterv célja: -meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselő -testület a község fejlődése, gondjainak feltárása érdekében előirányzott, -biztosítani az önkormányzati hivatal és az önkormányzat intézményei folyamatos munkavégzését, a beszámolási és tájékoztatási tevékenységet, -a választópolgárok tájékoztatása a törvényi előírások és az önkormányzat által fontosnak ítélt kérdésekről és döntésekről A képviselő-testületi ülések rendje: A Képviselőtestület soros üléseit minden hónap utolsó csütörtökén, délután órai kezdettel tartja. A Képviselő-testület ülésén szükség szerint: -a polgármester tájékoztatást ad a Képviselő-testület két ülése közötti időszakban tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről. -a jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról, új jogszabályokról, -az önkormányzat bizottsága tájékoztatást ad üléseiken végzett munkájáról, -a képviselők a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, a bizottságok elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, amelyre az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. -a végrehajtásért felelősök a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a a tárgyhónapot követő hónap soros ülésén tájékoztatást adnak, 21

22 - a képviselő-testület tájékoztatást kap az önkormányzati hivataltól a pályázati lehetőségekről, -a polgármester tájékoztatást ad a folyamatban lévő peres ügyekről - a polgármester tájékoztatást ad a felújítások, beruházások állásáról -Repülőtér fejlesztésével kapcsolatos feladatok megbeszélése -ZSA Kft-vel kapcsolatos közös teendők megtárgyalása A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEI ÉS NAPIRENDJE Közmeghallgatás: Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete az évi közmeghallgatását március hónapban tartja. A közmeghallgatás tervezett napirendje: Az önkormányzat évi munkájáról szóló beszámoló. Az önkormányzat évi költségvetési tervezetének vitája. Községünk közbiztonsági helyzete. Közérdekű bejelentések, javaslatok január 1./ évi munkaterv elfogadása Előadó: Horváth Tibor polgármester 2./ Költségvetési tervezet megvitatása. Előadó: Horváth Tibor polgármester 3./ Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának megállapítása Előadó: Hetesi Krisztina jegyző 4./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. Előadó: Horváth Tibor polgármester 5./ Községi rendezvények programterve. Előadó: Horváth Tibor polgármester 6./ Vegyes ügyek február 1./ évi költségvetési rendelet elfogadása. Előadó: Horváth Tibor polgármester 2./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Hetesi Krisztina jegyző 3./ Vagyonnyilatkozatokról tájékoztató Előadó: Balogh Anikó Ügyrendi Bizottság elnöke 4./ Civil szervezetek évi munkájáról beszámoló Előadó: civil szervezetek vezetői 5./ Vegyes ügyek. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes ülésén a hivatal évi költségvetésének elfogadása március 1./ évi pályázatokról tájékoztató Előadó: Horváth Tibor polgármester 2./ Sármellék Önkormányzat évi közbeszerzési terve. Előadó: Horváth Tibor polgármester 3./ Vegyes ügyek április 1./ évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Horváth Tibor polgármester 2./ évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása Előadó: Horváth Tibor polgármester 3./ Vegyes ügyek május 1./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése. Előadó: Hetesi Krisztina jegyző 2./ ZSA Kft-ről szóló tájékoztató Előadó: Horváth Tibor polgármester 22

23 3./ ÁMK átszervezésének tárgyalása Előadó: Horváth Tibor polgármester 4./ Vegyes ügyek június 1./ Helyi választási bizottságok tagjainak megválasztása Előadó: Hetesi Krisztina jegyző 2./ Beszámoló az óvoda munkájáról Előadó: Józsa Katalin óvodavezető 3./ Vegyes ügyek augusztus l./ Beszámoló az I. félévi költségvetés végrehajtásáról. Előadó: Horváth Tibor polgármester 2./ Vegyes ügyek. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes ülésén a hivatal év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása szeptember 1./ Az egészségügyi alapellátás helyzetéről beszámoló. Előadó: Dr. Erdős Júlia háziorvos Dr. Németh András háziorvos Dr. Pataky György fogorvos 2./ Önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfogadása Előadó: polgármester 3./ Csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz Előadó: Horváth Tibor polgármester 4./ Vegyes ügyek október- Alakuló ülés 1./ Polgármester és képviselők eskütétele Előadó: HVB elnök 2./ Alpolgármester megválasztása Előadó: polgármester 3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Előadó: Hetesi Krisztina jegyző 4./ Polgármester illetményének, alpolgármester és képviselők tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester, Ügyrendi Bizottság elnöke 5./ Vegyes ügyek november 1./ A költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról beszámoló. Előadó: polgármester 2./ A évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Előadó: polgármester 3./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: polgármester 4./ évi rendezvénynaptár Előadó: Szabó művelődésszervező 5./ Vegyes ügyek. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes ülésén a hivatal év III. negyedévi költségvetésének elfogadása és a évi költségvetési koncepció elfogadása december 1./ Az önkormányzati munka értékelése. Előadó: polgármester 2./ A évi munkaterv megállapítása. Előadó: polgármester 23

24 3./ Rendőrségi beszámoló Előadó: kapitányságvezető 4./ évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Hetesi Krisztina jegyző 5./ Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: polgármester 6./ Vegyes ügyek Az önkormányzat Ügyrendi Bizottságnak munkatervből adódó feladatai: A napirend tárgya szerint illetékes bizottság előzetesen tárgyalja a képviselő-testület elé terjesztendő anyagot. Az önkormányzati hivatal munkatervből adódó feladatai: Az önkormányzati hivatal a testületi anyagok előkészítésével, a testületi döntések végrehajtásával és annak ellenőrzésével határidőben biztosítja a munkatervben foglalt feladatok megvalósítását. A munkatervben meghatározott előterjesztéseket azok határidőben történő kézbesítése érdekében legkésőbb a tervezett képviselő -testületi ülést megelőző 5.napig kell a polgármesternél leadni Sármellék, január 23. Horváth Tibor polgármester A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 26/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi munkatervét az előterjesztés alapján elfogadja. 4./Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást január31-ig felül kell vizsgálni. Ismerteti a megállapodást az előterjesztés alapján. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben (Áht), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (Ávr) foglaltak figyelembe vételével Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék Képviselő-testülete (a továbbiakban: Roma Nemzetiségi Önkormányzat, röv.: RNÖ) együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. I. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének tárgyi, személyi feltételei 1. Az Önkormányzat megállapodik a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez az elnök lakásán biztosít irodát. Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahasználati díjat fizet, mely évben Ft. 2. Az Önkormányzat a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéshez, valamint pályázatainak benyújtásához a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és viseli az ezzel járó költségeket. Biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyveinek elektronikus úton (TERKA rendszer) és papír alapon, postai úton történő felterjesztését a Zala Megyei Kormányhivatalhoz. Biztosítja jegyzőkönyveinek, házipénztárának, 24

25 bélyegzőjének őrzését. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tartja nyilván a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatait, látja el iratkezelési feladatait. 3. A jegyző vagy a helyettesítésére jogosult aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és jelzi amennyiben törvénysértést észlel. II. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának, végrehajtásának, módosításának beszámolásának, és a költségvetés végrehajtásának rendje 1. A költségvetési koncepció elkészítése 1.1. A jegyző által megbízott köztisztviselő a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően, áttekinti a RNÖ elnökével a Roma Nemzetiségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, ezek közül kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegére vonatkozó bevételeket A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke egyeztet az Önkormányzat polgármesterével a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának lehetőségeiről A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítési határideje október A Roma Nemzetiségi Önkormányzat koncepciójának elkészítéséért és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére történő megküldéséért a jegyző által megbízott köztisztviselő felelős A költségvetési koncepció határozat tervezetét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke legkésőbb október 31-ig beterjeszti az RNÖ képviselő-testülete elé. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a következő évre vonatkozó koncepció tervezetet megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetéstervezés további munkáiról. 2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje 2.1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tervezése során a jegyző által megbízott köztisztviselő tájékoztatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőiről. Ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó adatokat. A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében a jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni. A jegyző a kijelölt gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő közreműködésével készíti elő a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a költségvetési határozat tervezetet a képviselő-testületnek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozat-tervezetének tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat egymástól elkülönítetten az Áht 23. -a és az Ávr ában foglaltak szerint A költségvetési előirányzatok módosításának rendje Ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal az RNÖ elnök kérésére készíti elő. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók. 3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 3.1. A költségvetés végrehajtása A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokban a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal közreműködik. a./ A kötelezettségvállalás rendje A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) Bogdán László elnök, akadályoztatása, összeférhetetlenség esetén Ligner Bertalan elnökhelyettes jogosult. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. b./ Utalványozás 25

26 c./ d./ e./ f./ g./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) Bogdán László elnök, akadályoztatása, összeférhetetlenség esetén Ligner Bertalan elnökhelyettes jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés és ellenjegyzés után lehet. Ellenjegyzés A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a jegyző jogosult. Az ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. Szakmai igazolás A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Bogdán László, akadályoztatása, összeférhetetlenség esetén Ligner Bertalan elnökhelyettes jogosult. Érvényesítés Az érvényesítést a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője végzi, külön írásbeli megbízás alapján. Összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy a maga javára látja el. Készpénz a Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal felé jelzi. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárát Katona Ferdinándné köztisztviselő kezeli A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlái A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a részére és kizárólagos használatára megnyitott számlán köteles bonyolítani. A költségvetési elszámolási számlához aláírás-bejelentő nyomtatvány tartozik, a rajta megjelölt személyek jogosultak csak a pénzforgalom felett rendelkezni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető pénzintézete: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszáma: Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait az Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének elnöke felelős. 4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 4.1 Információ-szolgáltatás a költségvetésről A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalnak úgy szolgáltat, hogy az RNÖ a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének az Ávr-ben meghatározott határidőben eleget tudjon tenni. 4.2 Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt tartalommal. Az RNÖ elnök a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a beszámolót határozattal fogadja el. Beszámoló elkészítéséért a jegyző által megbízott köztisztviselő felelős. 4.3 Zárszámadás A Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozatát december 31-ei fordulónappal, minden év április 30-ig fogadja el. 5. Záró rendelkezések Az Együttműködési megállapodás az Önkormányzat Képviselő-testülete és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által történt jóváhagyás után válik érvényessé. Az Együttműködési megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sármellék Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék között február 15. napján kelt együttműködési megállapodás. 26

27 Ezen együttműködési megállapodást az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden év január 31. napjáig felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. A módosítás hatályba lépéséhez az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyó határozata szükséges. Sármellék, január 31. Horváth Tibor polgármester Sármellék Község Önkormányzata Bogdán László elnök Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék Záradék: Az Együttműködési Megállapodást Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete../2014 (I.30.) számú határozatával, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék Képviselő-testülete /2014 (I.31.) számú határozatával hagyta jóvá. Sármellék, január 31. Horváth Tibor polgármester Sármellék Község Önkormányzata Bogdán László elnök Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék Hetesi Krisztina jegyző A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 27/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja. 5./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester, dr. Prótár Henrietta aljegyző Horváth Tibor polgármester az előterjesztés alapján ismerteti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. Indokolás és hatásvizsgálat az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Indokolás: Az államháztartásról szóló évi CXCV tv. 25..(1) bekezdése szerint, ha a Képviselőtestület a költségvetési rendeletét azon év január 1-ig, amelyre az szól, nem alkotja meg, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. Amennyiben a költségvetési év kezdetéig a költségvetési rendeletet Képviselőtestület nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról sem rendelkezik, akkor az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján a polgármester jogosult az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatok alapján a kiadások időarányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások ebben az esetben is beillesztendők a költségvetési rendeletbe. A rendeletben felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy az önkormányzat bevételeit 27

28 folytatólagosan beszedje, valamint kiadásait teljesítse, továbbá meghatározhatja e rendeletben, hogy a polgármester milyen további költségvetési kihatással járó intézkedéseket tehet. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a képviselő-testület elé a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 45. napig kell előterjeszteni. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. Hatásvizsgálat: Sármellék Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: működtetés zavartalan biztosítása környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok: 1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni. Sármellék, január 16. Horváth Tibor polgármester A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta az 1/2014.(I. 31.) önkormányzati rendeletet a évi átmeneti gazdálkodásról Sármellék község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 25 (1) bekezdése alapján a évi költségvetésének elfogadásáig az alábbi rendeletet alkotja: 1..(1) A Képviselőtestület felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, kiadásait teljesítse. (2) A évi kiadások teljesítése a 2..(2) bekezdésében foglaltak kivételével nem haladhatja meg a évi költségvetési rendelet kiadási előirányzatának időarányos mértékét. 2.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények finanszírozását Képviselőtestület évi szinten biztosítja. 3.. Intézményi felújításokra, beruházásokra csak a évi költségvetésben jóváhagyott célok és előirányzatok alapján kerülhet sor. 4.. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni. 5.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetésről szóló rendelet elfogadásáig kell alkalmazni. A költségvetésről szóló rendelet elfogadásával e rendelet hatályát veszti. 28

29 (2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Sármellék, január 30. Horváth Tibor polgármester Hetesi Krisztina jegyző Kihirdetve:Sármellék, január 31. Hetesi Krisztina jegyző 6./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Előterjesztés Sármellék Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény 54 -a előírja kötelező jelleggel, hogy a Képviselőtestületnek évenként legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani. A közmeghallgatáson a Képviselőtestületnek határozatképes létszámmal kell megjelenni. A korábbi évek gyakorlatának megfelelőn javasolom a közmeghallgatás helyét, idejét és napirendjét az alábbiak szerint megállapítani: Határozati javaslat: Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-én 17 óra kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart. A közmeghallgatás helye: ÁMK színházterem (8391 Sármellék, Zala u. 1-2.) A közmeghallgatás napirendje: 1. Tájékoztató Sármellék Önkormányzat évi gazdálkodásáról, az önkormányzat évi költségvetéséről 2. Községünk közbiztonsági helyzete 3. Rózsa utca zsákutcává nyilvánításának vitája 4. Közérdekű bejelentések, javaslatok A közmeghallgatásról a lakosságot hirdetményi úton értesíti a Képviselő-testület. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. Határidő: szöveg szerint Felelős: Hetesi Krisztina jegyző Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy vitassa meg előterjesztésemet. Sármellék, 2014.január 16. Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester javasolja, hogy a évi közmeghallgatást képviselőtestület a költségvetés elfogadása előtt, február hónapban tartsa meg. Időpontnak javasolja február 27. napot 17 órai kezdettel. Helyszín az ÁM színházterme. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató Sármellék Önkormányzat évi gazdálkodásáról, az önkormányzat évi költségvetéséről 2. Községünk közbiztonsági helyzete 3. Rózsa utca zsákutcává nyilvánításának vitája 4. Közérdekű bejelentések, javaslatok 29

30 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 28/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete február 27- én 17 óra kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart. A közmeghallgatás helye: ÁMK színházterem (8391 Sármellék, Zala u. 1-2.) A közmeghallgatás napirendje: 1. Tájékoztató Sármellék Önkormányzat évi gazdálkodásáról, az önkormányzat évi költségvetéséről 2. Községünk közbiztonsági helyzete 3. Rózsa utca zsákutcává nyilvánításának vitája 4. Közérdekű bejelentések, javaslatok A közmeghallgatásról a lakosságot hirdetményi úton értesíti a Képviselő-testület. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. Határidő: szöveg szerint Felelős: Hetesi Krisztina jegyző 7./ Vegyes ügyek a./megbízási szerződések (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítő szolgáltatást az önkormányzat jelenleg megbízási szerződés útján biztosítja. Megkérésre került a működési engedély, de annak kiadása még folyamatban van. Másik lehetőség a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás útján ellátni a fenti feladatokat, de a társuláshoz való csatlakozáshoz 6 hónapra van szükség. Fentiek értelmében kéri a képviselő-testületet, hogy a megbízási szerződéseket hagyja jóvá. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó költségvetési szerv adatai Megbízott adatai Név: Sármellék Község Önkormányzata Név: Farkas Cecília Katalin Törzsszám: Születési név: Farkas Cecília Katalin Szakfeladat száma: Adóazonosító jel: Adószáma: Lakcím: 8380 Hévíz, Fecske u. 58/3. Székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György u Anj.neve: Szegszárdi Katalin Születési hely, idő: Keszthely, TAJ szám: Főfoglalkozású munkahely megnevezése, címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz, Szent András u. 11/A. Megbízási szerződés, mely létrejött egyrészről Sármellék Község Önkormányzata mint Megbízó, másrészről Farkas Cecília Katalin, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel. 30

31 1. A Megbízó megbízza a Megbízottat gyermekjóléti szolgáltatás Sármellék, Nemesbük, Zalaköveskút munka elvégzésével, amelyért a felek havi Ft., azaz Nyolcvanezer forint díjazásban állapodnak meg. 2. A Megbízó a megbízási díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig teljesíti, készpénzben. 3. A Megbízott a megbízást a Polgármesterrel történő megegyezés szerint és a Megbízó érdekének megfelelően köteles teljesíteni. A kapott utasításoktól nem térhet el. Amennyiben feladatát nem tudja teljesíteni, bármely okból akadályoztatva van, haladéktalanul köteles a megbízót értesíteni. 4. A megbízás január 01. napjától február 28. napjáig tart. 5. A Megbízott a megbízását személyesen köteles teljesíteni. 6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel társadalombiztosítási jogviszony létrejön, a Megbízott nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. 7. A késedelmes bejelentésből származó, esetleges jogalap nélkül felvett díjazást a Megbízott köteles visszafizetni. Sármellék, január Megbízott aláírása Megbízó aláírása Ellenjegyző:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó költségvetési szerv adatai Megbízott adatai Név: Sármellék Község Önkormányzata Név: Karácsony György Törzsszám: Születési név: Karácsony György Szakfeladat száma: Adóazonosító jel: Adószáma: Lakcím: 8741 Zalaapáti, Deák F. u. 8. Székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György u Anj.neve: Kovács Anna Születési hely, idő: Zalaszentgrót, TAJ szám: Főfoglalkozású munkahely megnevezése, címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz, Szent András u. 11/A. Megbízási szerződés, mely létrejött egyrészről Sármellék Község Önkormányzata mint Megbízó, másrészről Karácsony György, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel. 8. A Megbízó megbízza a Megbízottat családsegítő szolgáltatás Sármellék településen munka elvégzésével, amelyért a felek havi Ft., azaz Ötvenezer forint díjazásban állapodnak meg. 9. A Megbízó a megbízási díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig teljesíti, készpénzben. 10. A Megbízott a megbízást a Polgármesterrel történő megegyezés szerint és a Megbízó érdekének megfelelően köteles teljesíteni. A kapott utasításoktól nem térhet el. Amennyiben feladatát nem tudja teljesíteni, bármely okból akadályoztatva van, haladéktalanul köteles a megbízót értesíteni. 11. A megbízás február 01 napjától visszavonásig tart. 12. A Megbízott a megbízását személyesen köteles teljesíteni. 13. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel társadalombiztosítási jogviszony létrejön, a Megbízott nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. 31

32 14. A késedelmes bejelentésből származó, esetleges jogalap nélkül felvett díjazást a Megbízott köteles visszafizetni. Sármellék, január Megbízott aláírása Megbízó aláírása Ellenjegyző:... A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 29/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Farkas Cecília Katalint, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást Sármellék településen január 1-től visszavonásig lássa el. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti megbízási szerződést jóvá hagyja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 30/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Karácsony György családgondozót, hogy a családsegítő szolgáltatást Sármellék településen február 1-től visszavonásig lássa el. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti megbízási szerződést jóvá hagyja. b./ Adósságkonszolidáció (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nevében nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint az előterjesztés szerinti nyilatkozatokat kell megtenni. 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 31/2014. ( I.30.) sz. határozat 1. A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c) a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Felelős: polgármester Határidő: február

38 c./ Árajánlat oktatás- és vetítéstechnikai eszközre (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy oktatás- és vetítéstechnikai eszközre kért árajánlatot az igazgatónő kérésére. Ismerteti az ajánlatot. 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 Balogh Anikó képviselő Ft hozzájárulást javasol. Horváth Tibor polgármester is azon a véleményen van, hogy a képviselőtestület ne a teljes árat fizesse ki, hanem csak járuljon hozzá. Javasolja, hogy az összeg átadására akkor kerüljön sor, ha az iskola az oktatás- és vetítéstechnikai eszközt megvásárolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 32/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, amennyiben az iskola az előterjesztésben szereplő oktatás- és vetítéstechnikai eszközt megvásárolja, az eszköz árához a képviselő-testület Ft-tal hozzájárul. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az iskolaigazgatót értesítse. d./ Közösségi közlekedésfejlesztés (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester ismerteti a Hévíz önkormányzattól érkezett levelet. Előterjesztés Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 4-i nyilvános ülésére Tárgy: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos emelése végetti költségvetés módosításához Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester Készítette: Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető Megtárgyalta: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző Papp Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! I. Tárgy és tényállás ismertetése A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyban, NYDOP /B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtott nyertes pályázat Támogatási Szerződése június 14-én hatályba lépett. Hévíz Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 61/A (1) bekezdésére hivatkozásul 15 %-os többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet az Irányító Hatóság december 13-án jóváhagyta, így a projekt elszámolható költsége ,- Ft-tal emelkedett, melynek értelmében: elszámolható költségek: ,- támogatás: ,- A támogatási összeg utólagos emelése miatt a Támogatási Szerződés mellékletét képező Konzorciumi megállapodás 3.3. és 3.4. pontjainak módosítása szükséges: Hévíz költségvetése esetén ,- Ft helyett ,- Ft A Konzorciumi megállapodás 2. sz. módosítása az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A módosítások eredményeképpen a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul: 45

46 Összesen Önerő Támogatás összesen Hévíz támogatás Alsópáhok támogatás Cserszegtomaj támogatás Nemesbük támogatás Sárme támoga Engedélyes tervek készítése Kiviteli tervek készítése Közbeszerzés ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN Autóbuszöblök (Hévíz 16 db meglévő, 5 db új; Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db; Nemesbük 1 db; Sármellék 2 db) Fogadóépület Előtető T-1. j. út T-2. j. út T-3. j. út Térfigyelő rendszer + wifi Kültéri utastájékoztató Beltéri utastájékoztató ÉPÍTÉS, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN Nyilvánosság biztosításának költségei (Hévíz 1-1 db "B"; "C", "D" táblák, településeken 1-1 db "C") Könyvvizsgálat Műszaki ellenőr SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN ÖSSZESEN

47 A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. II. Határozati javaslat 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja. 2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodását az előterjesztés melléklete szerint a támogatásban részesített projekt megvalósítására 2. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. Felelős: Papp Gábor polgármester Határidő: azonnali 3. A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését. Felelős: Papp Gábor polgármester Határidő: azonnali KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására Egységes szerkezetbe foglalt 2. sz. módosítás 1. Preambulum A Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a május 2-án kelt, K-2013-NYDOP-3.2.1/B /169 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt címe: Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 2. Szerződő felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Hévíz Város Önkormányzata Postacím: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Papp Gábor polgármester, Bediné Makra Anikó Terézia közgazdasági osztályvezető Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Alsópáhok Község Önkormányzata Postacím: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. Székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Czigány Sándor polgármester, Ferenczi Gáborné pénzügyi vezető Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Cserszegtomaj Község Önkormányzata 47

48 Postacím: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. Székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Nemesbük Község Önkormányzata Postacím: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1. Székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Simotics Barnabás polgármester, dr. Prótár Henrietta jegyző Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: Sármellék Község Önkormányzata Postacím: 8391 Sármellék, Dózsa György u Székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György u Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Tibor polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Sármelléki Kirendeltsége Számlaszám: A Konzorcium Tagjai maguk közül a február 25-én kelt Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására dokumentum alapján a Hévíz Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 3. A Tagok jogai és kötelezettségei 3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény a és a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket nevükben és helyettük aláírja. Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény ideértve a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 48

49 A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek. A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: Tag neve Feladat A feladatra jutó elszámolható költség összege 1. Hévíz Város A projekt megvalósítása, Önkormányzata gesztori feladatainak megvalósítása: a Tagok nevében eljárva Támogatási szerződést, annak módosításainak előkészítése, projekt előrehaladási jelentéseket, kifizetési kérelmek elkészítése, beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatása 2. Alsópáhok Község A projekt megvalósítása, partner Önkormányzata 3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 4. Nemesbük Község Önkormányzata 5. Sármellék Község Önkormányzata feladatainak megvalósítása A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása A feladatra jutó támogatás összege ,- Ft ,- Ft A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza. Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 1. Hévíz Város Önkormányzata ,- Ft ,- Ft 49

50 2. Alsópáhok Község Önkormányzata ,- Ft ,- Ft 3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata ,- Ft ,- Ft 4. Nemesbük Község Önkormányzata ,- Ft ,- Ft 5. Sármellék Község Önkormányzata ,- Ft ,- Ft 3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve önrész formája önrész összege 1. Hévíz Város Önkormányzata nem releváns 0,- Ft 0,- Ft 2. Alsópáhok Község nem releváns 0,- Ft 0,- Ft Önkormányzata 3. Cserszegtomaj Község nem releváns 0,- Ft 0,- Ft Önkormányzata 4. Nemesbük Község nem releváns 0,- Ft 0,- Ft Önkormányzata 5. Sármellék Község nem releváns 0,- Ft 0,- Ft Önkormányzata részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) 3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja. A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat. 1 Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül 2. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot nyújtják: Tag neve Biztosíték formája 3 Biztosíték értéke 1 Projektszintű költségvetés esetén. 2 Projektszintű költségvetés esetén. 3 A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni. 50

51 1. Hévíz Város Önkormányzata 2. Alsópáhok Község Önkormányzata 3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 4. Nemesbük Község Önkormányzata 5. Sármellék Község Önkormányzata Biztosíték nyújtására nem kötelezett. Biztosíték nyújtására nem kötelezett. Biztosíték nyújtására nem kötelezett. Biztosíték nyújtására nem kötelezett. Biztosíték nyújtására nem kötelezett. Nem releváns Nem releváns Nem releváns Nem releváns Nem releváns A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 4. Kapcsolattartás A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 5. A Konzorcium képviselete A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra 5 : - a projekt során megvalósuló épületek, építmények, dolgok a megvalósítás helye szerint illetékes Tag tulajdonába kerülnek át a beruházás aktiválásakor, 4 A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő. 5 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 51

52 - a Tag tulajdonába kerülő dolog fenntartása, a projekt fenntartási időben a Tag kötelezettsége, - a Tagok a projekt során közös tulajdont nem hoznak létre, - a Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt során megvalósított elemek szükséges köre, a személyszállítási közszolgáltatást végző számára a személyszállítási közszolgáltatás ellátásának céljára, külön megállapodás szerinti feltételekkel átadásra kerülhet, - a Tagok kijelentik, hogy a tulajdonukban levő ingatlanokon felépített műtárgyak és létesítmények fenntartási költségeit vállalják. Kijelentik továbbá, hogy a támogatással érintett beruházás fenntartási időszaka alatt a működtetési és fenntartási költségeit költségvetésükben elkülönítik. 8. A tagság megszűnése 8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a a Megállapodás keretében esetlegesen használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére A pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási 52

53 szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 10. A Tagok egyéb megállapodásai A Tagok a projekt során szükséges döntéseket a következőképpen hozzák meg: - azon döntések, amelyek nem érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és nem vonnak maguk után többlet fizetési kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra, a döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg, a Tagok utólagos - 3 napon belüli - tájékoztatási kötelezettségével, - azon döntések, amelyek érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és vonnak maguk után többlet fizetési kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra, a döntéseket a Konzorciumvezető és az érintett tag hozza meg, - a Tagok vállalják, hogy a projekt során szükséges döntéseket annak jelzését követően soron kívül, legfeljebb 3 munkanapon belül meghozzák, ezen kötelezettségét felszólításra ismételten megszegő tag a projektből kizárható, - a projekt során szükséges döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg A Tagok megadják a Konzorciumvezető számára a projekt kapcsolattartási célját szolgáló elektronikus címüket. A Tagok a kapcsolatot egymással a megadott elektronikus úton tartják A Tagok a projekt során szükséges közbeszerzések, továbbá beszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatokra Konzorciumvezetőt hatalmazzák fel. A Tagok a Konzorciumvezető Közbeszerzési, beszerzési szabályzatát megismerték, és tudomásul veszik, hogy a projekt során a beszerzési, közbeszerzési eljárásokat ezen szabályzat alapján folytatja le és hozza meg döntését. A Konzorciumvezető a közbeszerzési, beszerzési ajánlattételi kiírás tervezetét és a választott eljárás rendet köteles egyeztetésre megküldeni a Tagoknak, akik arra 3 munkanapon belül tehetnek észrevételt. A Konzorciumvezető a közbeszerzési, vagy beszerzési döntés meghozatal előtt köteles tájékoztatni a tagokat, akik arra 1 munkanapon belül tehetnek észrevételt. Az észrevétel a Konzorciumvezetőt nem köti, kivéve, ha az jogszabálysértést jelez. 6 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 53

54 A közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás alapján a vonatkozó szerződést a Konzorciumvezető köti meg, módosítja, mondja fel, szűnteti meg A Tagok meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a projekt megvalósítása érdekében a közlekedési rendeltetési területek vonatkozásában eljárjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő előtt a szükséges vagyonkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások megszerzése tárgyában A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben a projekt megvalósítása során a projekt kivitelezési költsége meghaladja a projekt pályázati költségvetését, annak többlet költségét a Konzorciumvezető viseli. 11. Záró rendelkezések 11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Keszthelyi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Konzorcium vezetője... Papp Gábor polgármester Bediné Makra Anikó Terézia közgazdasági osztályvezető Hévíz Város Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: konzorciumi tag konzorciumi tag... Czigány Sándor polgármester Ferenczi Gáborné pénzügyi vezető Alsópáhok Község Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: konzorciumi tag... Bartha Gábor polgármester Berta Sándorné jegyző Cserszegtomaj Község Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: konzorciumi tag... Dr. Simotics Barnabás polgármester dr. Prótár Henrietta jegyző Nemesbük Község Önkormányzata... Horváth Tibor polgármester Sármellék Község Önkormányzata P.H. P.H. 54

55 Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 33/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja. Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodását az előterjesztés melléklete szerint a támogatásban részesített projekt megvalósítására 2. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését. e./ Támogatás megelőlegezése (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester ismerteti a Sármellékért Nonprofit Kft. kérelmét. Sármellék Község Önkormányzata Sármellék Dózsa Gy. u Tisztelt Horváth Tibor Polgármester Úr! Ezúton kérném Sármellék Község Képviselő-testületének anyagi támogatását a készülőben lévő Sármelléki Ifjúsági táborunkhoz. Pályázatunk kifizetési kérelmének harmadik szakaszában vagyunk, melynek összege még nem érkezett meg hozzánk az MVH-tól. A tábor kivitelezési munkálatinak folytatásához sürgősen szükségünk van az összegre ezért is kérem segítségüket. Természetesen mihelyt kifizetési kérelmünket kifizetik, az összeget visszafizetjük. A kért támogatás összege: Ft Előre is köszönöm! Sármellék, február 3. Tisztelettel: Szabó Zsolt ügyvezető 55

56 Horváth Tibor polgármester támogatja a kérelemben foglaltakat. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 34/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a Sármellékért Nonprofit Kft. kérelmét támogatja, a Kft. részére Ft működési célú pénzeszközt ad át támogatás megelőlegezésére december 31-ig. f./2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester ismerteti a DRV megkeresését. Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Jegyző Asszony/Úr! A évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014 (I.31.) BM rendelet megjelent, amelyet jelen ünkhöz csatolunk. A rendeletben rögzített pályázat benyújtásának módja a tavalyi évvel megegyezik, a beadási határidő nagyon közeli, február 14! A tavalyi évtől nem gesztorönkormányzaton keresztül történik a pályázat beadása, hanem minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges azt megtennie az alábbiak szerint: Rögzíteni a kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszerben az adatokat, Postai úton benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat, 3 eredeti példányban (aláírás, bélyegző), a Magyar Állam Kincstár területileg illetékes megyei Igazgatóságára, Papír alapon benyújtani továbbá a rendeletben előírt többi nyilatkozatot. A fentiekre a rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasoljuk: Az (ÖNEGM) elektronikus rendszerben történő támogatási igények rögzítéséhez Társaságunk a szükséges adatokat a tavalyi évhez hasonlóan megadja, amint a Magyar Állam Kincstár a rendelet előírásai szerint, a honlapján közzéteszi a szükséges adatlapokat. A támogatás benyújtásához szükséges szöveges indoklást, is az adatlapokkal együtt küldjük meg. Jelen ünk mellékleteként megküldjük továbbá az 5. számú víziközmű-szolgáltatói nyilatkozatot. Miután az adatlapok kitöltött táblázatait ben megküldjük az Önök részére, azután az elektronikus rendszerben Önöknek szükséges az adatokat rögzíteni, kinyomtatni és 3 eredeti példányban benyújtani a MÁK területileg illetékes Igazgatósága felé (az Igazgatóságok listáját a csatolt mellékletünk tartalmazza). A pályázathoz a tavalyi évhez hasonlóan kérjük mellékeljék a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozás Hivatal által Társaságunknak kiadott működési engedély egy elektronikus példányát, melyet a mellékletben találnak. Azokra a településekre, amelyekre a tavalyi évben támogatási igényt nyújtott be a Tisztelt Önkormányzat, az idei évben is szükséges azt megtenni, attól függetlenül, hogy kaptak-e állami támogatást a évben. Az Államkincstár Önkormányzati nyilatkozatot kér a rezsicsökkentések végrehajtásáról, ezért mellékletként csatolunk az Önök részére egy mintadokumentumot. Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk évi díjalkalmazása mind a évi CCIX. törvényben, mind a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló évi LIV. törvényben foglaltaknak megfelel. A pályázati anyagok beadásához szükséges továbbá benyújtani, az ÖNEGM rendszerbe feltöltött alábbi nyilatkozatokat is a víziközművek tulajdonviszonyainak függvényében: 1. Amennyiben önkormányzati tulajdonban vannak a víziközművek az Önök településén, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk: o 1-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához Képviselő Testületi határozat szükséges (határozatminta a mellékletben) 56

57 o 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet megküldünk Önöknek.) o 6-os nyilatkozat o 7-es nyilatkozat 2. Amennyiben állami tulajdonban vannak a víziközművek az Önök településén, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk: o 2-es nyilatkozat o 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet megküldünk Önöknek.) o 6-os nyilatkozat o 7-es nyilatkozat 3. Amennyiben az ivóvíz és a szennyvíz közművek egymástól különböző - állami vagy önkormányzati - tulajdonban vannak a településükön, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk: o 1-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához Képviselő Testületi határozat szükséges (határozatminta a mellékletben) o 2-es nyilatkozat o 3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó) o 5-ös nyilatkozat (Ez a víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet megküldünk Önöknek.) o 6-os nyilatkozat o 7-es nyilatkozat Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelet szabta szűk határidő lejárta után beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet évben állami támogatásban! Kiemelten fontos, hogy az ÖNEGM rendszerbe történő pályázati anyag beadás (feltöltés) február 14-ig megtörténjen! A papír alapú 3 eredeti példányban benyújtandó dokumentumok postára adásának határideje, a rendeletben rögzítettek szerint az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap, azaz legkésőbb február 17. Társaságunk a pályázat benyújtásához minden segítséget megad. Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan további információra van szükségük, Kollégáink az alábbi elérhetőségeik bármelyikén állnak rendelkezésre: Önkormányzati Divízió (pályázattal, nyilatkozatok kitöltésével kapcsolatos általános kérdések) Név: Pribelszki Erzsébet, önkormányzati ügyintéző tel: 30/ ; 84/ Kontrolling Osztály (ÖNEGM elektronikus beadáshoz szükséges adatok, kérdések) Név: Páble Péter, osztályvezető tel: 84/ Segítő, gyors együttműködésüket megköszönve. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 35/2014. ( I.30.) sz. határozat Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2014. (I.31.)BM rendelet alapján a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület meghatalmazza 57

58 a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. g./ Sportöltöző felújítása (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy elkészült a Helyi Sportfejlesztési Koncepció. Javasolja az elfogadását. Lehetősége van az önkormányzatnak pályázatot benyújtani a sportöltöző felújítására. A pályázathoz szükséges önerő Ft. A pályázathoz határozatban rögzíteni szükséges, hogy az önkormányzat a évi költségvetésében mekkora összeget biztosít sport célokra. SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Sármellék, január 17. SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 38/2014. (I.30.)számú határozata a helyi sportfejlesztési koncepcióról I. Bevezetés, a sportfejlesztési koncepció célja A sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, és sajátos funkciói révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, a nemzeti értékek, és az önbecsülés erősítéséhez, valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez és javításához, Sármellék község Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy létesítmény fejlesztéseivel hozzájáruljon a verseny- és szabadidősport és közösségi szolgáltatások fejlődéséhez, melyek a település tágabb körű sportolási igényeit szolgálják. 58

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor jegyző

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 29/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-24/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli nyílt

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben