SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év"

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 212. év A Közgyűlés a 21/212. (IV.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

2 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/213. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés végrehajtásáról 1. melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 6 2. melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 37 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 4 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 41 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai b. melléklet Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzati intézmények 212. évi létszámkerete melléklet 212. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett és tényleges adatok) 7. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg melléklet 212. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 212. év melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 212. év melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 212. év a. melléklet A költségvetési szervek 212. évi pénzmaradványa b. melléklet A 212. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása melléklet Egyszerűsített mérleg 212. év melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 212. év melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 212. év melléklet Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 212. év melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 62 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 64 Salgótarján 212. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása 66

3 A 212. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék 212. évi felhasználása táblázat Céltartalékok 212. évi felhasználása táblázat Közművelődési feladatok 212. évi felhasználása táblázat Sportfeladatok 212. évi felhasználása táblázat Civil feladatok 212. évi felhasználása táblázat Ifjúsági feladatok 212. évi felhasználása táblázat Oktatási feladatok 212. évi felhasználása táblázat Hitelállomány Lejárat szerint táblázat Hitelállomány Eszközök szerint táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint táblázat Kamatfizetés a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek b. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások a. táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai b. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása 15. táblázat A 212. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 16. táblázat Immateriális javak és eszközök elhasználódási fokának bemutatása 212. évben 17. táblázat Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS 218 Vagyonkimutatás 212. évi költségvetés teljesítéséhez 224 Bemutató tájékoztatás 1.1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 212. év 1.2. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 213. év

4 2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete 3. tájékoztató Az Önkormányzat korrigált mérlege 212. év és az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele 255 Előzetes hatástanulmány 256

5 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/213. (IV.25.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 212. évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 89. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 212. évi költségvetéséről szóló 8/212. (II.23.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 1. II. Az önkormányzat 212. évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) ezer forint, azaz tízmilliárd-kilenszszáztizennégymillió-kilencszáztizennégy ezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenkettőmilliárd-hatszáztizenhétmillió-egyszáztizenkettő ezer forint bevétellel c) ezer forint, azaz egymilliárd-hétszázkétmillió-egyszázkilencvennyolcezer forint többlettel hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) ezer forint, azaz kilencmilliárd-hétszázhuszonhatmillió-hétszázkilenc ezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenkettőmilliárd-huszonkettőmillió-nyolcszázhét ezer forint bevétellel hagyja jóvá. 1

6 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (folyószámlahitel) ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 2. ezer forintot (211. évben megnyitott felhalmozási hitel) vettek igénybe. 6. A Közgyűlés a Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Helyi önkormányzat fejezet 18. cím) 2

7 7. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A Közgyűlés az önkormányzati intézmények létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 1. A Közgyűlés a 212. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 11. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 12. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 13. (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 1. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 3

8 (3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 5 ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 212. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 14. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 212. évi pénzmaradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 213. évi karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül. A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az érintett előirányzatok módosítása mellett a költségvetési szervnek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetnie. A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt 213. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 4

9 15. $ ( 1) A Kdzgytilds elfogadj a az dnkorm6nyzat ds kdltsdgvetdsi szerveinek adatait dsszevontan tartalmaz6 13. melldklet szerinti egyszenisftett mdrleget, a I4. melldklet szerinti egyszertisitett peruforgalmi jelentdst, a I 5. m ell d kl e t szerinti e gyszenisitett pdrumaradv6nyt-kimutatdst, a I 6. melldklet szerinti egyszertisftett eredmdny-kimutatilst. (2) A Kdzgnilds utasitja a Jegyzot, hogy az onkorm6nyzat vi koltsdgvetdsi besz6'mol6j6nak kdzzeteteldr6l, Magyarorszitg helyi dnkorm6nyzatairol szolo 211. dvi CLXXXIX. torveny I I3.$-anak megfeleloen gondoskodjon. 16. $ A kozgytile s az Eur6pai Unios eszkdzdk tdmogat6s6val megval6sulo projektek bevdteleit kiad6sait bemutat6 mdrleget a I7. melldklet szerint tudomaisul veszi. III Vegtrcs ds zdro rendelkezdsek 17. $ (1) E rendelet2l3.6prilis26, napjdn l6p hat6lyba. (2) Hatillyht veszti Salgotarj6n Megyei Jogri V6ros Kozgytildsdnek a 212. evi koltsdgvetdsdrol szolo (11.23.) sz. rendelete 6s az azt modosito lll2l2. ( ) sz., ( V.26,) s2., (V.23.) s2., (V1.28.) sz., (VIIL23.) s2., (1X.25.) sz., (X.25..) sz., (Xrlrz9.) s2., (XII.l3.), ll2l3. (I.31.) sz., (III.28.) sz. rendelete. Salgotarj in,213. 6prilis I l. ^.^i Szdkyne dr. Sztrdmi Melinda polg6rmester /1,. t \ dr. ba6l Zoltin jegyz6

10 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Címnév Alcímnév 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,82% 95,82% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,77% 95,24% 3 Dologi kiadás ,67% 93,35% ebből - élelmezési kiadás ,57% 95,1% - karbantartási kiadás ,54% 58,59% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,% 1,% 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,93% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,24% 99,84% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,92% 1,47% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,54% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,6% 152,74% 3 Önkormányzati támogatás ,66% 167,7% Bevételek mindösszesen ,57% 158,6% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,54% 94,34% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,89% 91,86% 3 Dologi kiadás ,37% 96,45% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,73% 93,32% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,% 9 Felhalmozási kiadás ,72% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,16% 94,82% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,31% 6,31% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,25% 13,25% -ebből OEP-től származó bev ,25% 13,25% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,87% 12,3% 3 Önkormányzati támogatás ,93% 1,% Bevételek mindösszesen ,98% 11,87% 6

11 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Címnév Alcímnév 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,98% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres szociális segély ,19% 1,% 2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,13% 95,21% 3 Normatív lakásfenntartási támogatás ,91% 76,67% 4 Helyi lakásfenntartási támogatás ,41% 1,% 5 Adósságcsökkentési támogatás ,41% 55,9% Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási 6 támogatás ,71% 37,71% Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 7 támogatása ,39% 64,39% 8 Egyéb szociális támogatás ,76% 83,85% Kiadások összesen ,86% 88,73% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,86% 88,73% Bevételek mindösszesen ,86% 88,73% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,%,% 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,71% 1,% Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 3 kapcsolódó pénzbeli támogatás ,79% 81,65% 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj ,41% 14,27% 5 Átmeneti gondozás díja ,33% 58,33% 6 Óvodáztatási támogatás ,% 99,62% 7 Bérlettámogatás ,% 8 Otthonteremtési támogatás ,% Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 9 kapcsolódó természetbeni támogatás ,97% Kiadások összesen ,36% 87,33% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,36% 87,33% Bevételek mindösszesen ,36% 87,33% 7

12 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Címnév Alcímnév 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,26% 95,17% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,53% 93,88% 3 Dologi kiadás ,25% 94,31% ebből - élelmezési kiadás ,57% 95,1% - karbantartási kiadás ,16% 69,71% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,61% 88,64% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,% 1,% 8 Felújítás ,% 9 Felhalmozási kiadás ,82% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,46% 92,81% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,63% 98,6% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,6% 228,5% -ebből OEP-től származó bev ,25% 13,25% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,94% 137,63% 3 Önkormányzati támogatás ,6% 11,48% Bevételek mindösszesen ,19% 112,8% 8

13 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,38% 99,14% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,56% 11,2% 3 Dologi kiadás ,64% 99,23% ebből - élelmezési kiadás ,59% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,8% 99,74% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,93% 1,7% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,8% 1,5% 3 Önkormányzati támogatás ,89% 99,71% Bevételek mindösszesen ,8% 99,75% 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás ,13% 93,85% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,71% 185,6% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,13% 93,85% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,21% 126,89% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,92% 117,94% 3 Önkormányzati támogatás ,84% 1,% Bevételek mindösszesen ,72% 12,5% 9

14 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,2% 1,3% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,6% 99,56% 3 Dologi kiadás ,12% 97,83% ebből - élelmezési kiadás ,54% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,11% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,97% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,46% 99,64% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,16% 1,1% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,39% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,99% 99,68% Bevételek mindösszesen ,55% 99,71% 2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás ,33% 97,91% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,66% 159,99% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,33% 97,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,34% 139,71% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,46% 116,22% 3 Önkormányzati támogatás ,42% 1,% Bevételek mindösszesen ,58% 11,98% 1

15 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,21% 98,36% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,51% 99,54% 3 Dologi kiadás ,62% 99,54% ebből - élelmezési kiadás ,51% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,3% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,33% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 253 Kiadások összesen ,7% 96,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,88% 138,33% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,13% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,97% 95,91% 3 Önkormányzati támogatás ,6% 99,87% Bevételek mindösszesen ,98% 99,39% 3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás ,29% 85,97% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,2% 151,2% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,29% 85,97% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,51% 116,84% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,76% 17,53% 3 Önkormányzati támogatás ,78% 1,% Bevételek mindösszesen ,27% 1,22% 11

16 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,53% 99,59% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,13% 99,58% 3 Dologi kiadás ,48% 85,15% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 14 Kiadások összesen ,62% 99,12% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,16% 1,1% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,14% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,94% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,79% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,38% 1,% Bevételek mindösszesen ,57% 1,% 4.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás ,78% 86,73% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,78% 86,73% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,75% 1,% Bevételek mindösszesen ,75% 1,% 12

17 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,54% 99,73% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,3% 99,56% 3 Dologi kiadás ,3% 97,78% ebből - élelmezési kiadás ,93% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,11% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,79% 87,11% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,25% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,33% 99,22% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,48% 11,83% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,1% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,84% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,4% 99,28% 3 Önkormányzati támogatás ,74% 99,73% Bevételek mindösszesen ,85% 99,68% ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás ,32% 96,6% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,32% 154,79% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,32% 96,6% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,38% 139,11% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,45% 116,1% 3 Önkormányzati támogatás ,99% 1,% Bevételek mindösszesen ,14% 11,68% 13

18 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,54% 99,73% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,3% 99,56% 3 Dologi kiadás ,64% 97,21% ebből - élelmezési kiadás ,93% 1,% - karbantartási kiadás ,32% 154,79% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,11% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,79% 87,11% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,25% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,92% 98,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,17% 14,39% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,1% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,84% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,8% 11,1% 3 Önkormányzati támogatás ,94% 99,75% Bevételek mindösszesen ,1% 99,88% 14

19 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,1% 98,29% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,72% 98,52% 3 Dologi kiadás ,37% 96,24% ebből - élelmezési kiadás ,75% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 867 Kiadások összesen ,9% 98,42% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,96% 1,41% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,23% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,45% 1,28% 3 Önkormányzati támogatás ,64% 99,85% Bevételek mindösszesen ,55% 99,9% 5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás ,11% 95,53% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,25% 18,62% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,11% 95,53% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,97% 173,45% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,73% 137,21% 3 Önkormányzati támogatás ,2% 1,% Bevételek mindösszesen ,53% 12,47% 15

20 1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,82% 99,13% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó ,18% 99,21% 3 Dologi kiadás ,52% 98,64% ebből - élelmezési kiadás ,19% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,3% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,92% 99,71% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,33% 1,4% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,62% 1,3% 3 Önkormányzati támogatás ,15% 99,83% Bevételek mindösszesen ,1% 99,86% 6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás ,41% 96,99% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,69% 243,69% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,41% 96,99% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,6% 171,95% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,18% 165,5% 3 Önkormányzati támogatás ,85% 1,% Bevételek mindösszesen ,2% 14,66% 16

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben