J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: Monostori Miklósné alpolgármester Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről 2./ évi költségvetési koncepció elfogadása 3./ évi ¾ éves gazdálkodásról tájékoztatás 4./ Lakóhely környezeti állapotának értékelése 5./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: rendőrség képviselője 6./ Szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása Előadó: Fehér Viktória körjegyző

2 7./ Közszolgáltatás ellátásnak, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatainak értékelése 8./ Temetőről szóló rendelet módosítása 9./ Munkaterv elfogadása 10./ Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató 11./ Közoktatási Társulásról és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásról beszámoló 12./ Teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása és tájékoztató a jegyző teljesítményének értékeléséről 13./ Közös Hivatal alakításáról döntés 14./ Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről döntés 15./ Rendőrfőkapitány kinevezéséről döntés 16./ Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges határozat elfogadása 17./ Vasivíz Zrt. vagyonátadással kapcsolatos döntés 18./ Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás alakításáról döntés 19./ Folyó ügyek

3 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet az elmúlt ülés óta eltelt időszakban történt eseményekről. Elmondta, hogy október 24-én szemvizsgálat volt a településen, melyen sokan megjelentek. November 1-jén ökomenikus istentisztelet volt, ahol szintén sokan voltak. November 10-én lomtalanítás volt, a tavalyihoz képest kevesebb szeméttel, bízik benne, hogy majd nem kell érte annyit fizetni. November 28-án pedig megtörtént az élelmiszersegély kiosztása, melynek a helyiek nagyon örültek. December 8-án tartották a mikulásünnepséget, ahol 37 gyermek volt jelen. Elmondta továbbá, hogy az elmúlt ülés óta felgyorsultak az események az önkormányzati rendszer átalakítása, valamint a járási rendszer kialakítása terén. Előzetes tárgyalások folytak több önkormányzat polgármestereivel, melyek eredményeként január 1-jétől 4 település részvételével jöhet létre a közös hivatal. Megkeresés érkezett azonban Egyházashetye, Köcsk, Kemeneskápolna és Kemenespálfa községek felől is, ezek a települések jelezték, hogy csatlakoznának a közös hivatalhoz. Sajnos azonban több oldalról is sok kérdés merül fel, legfőképpen a finanszírozás okozhat problémát egy 8 települést összefogó hivatal esetében és figyelemmel arra, hogy a költségvetés ezzel kapcsolatos számai még nem kerültek elfogadásra, a polgármesterek nem támogatták ezen települések január 1- jével történő csatlakozását. Természetesen amennyiben az átmeneti időszak során, tehát jövő év március 1-ig vissza kell térni erre a kérdésre, mivel a megkereső településeknek végleges választ nem adtunk. Ez mindenképpen a jövő év első feladata lesz. Tájékoztatta a testületet továbbá, hogy jó hírrel tud szolgálni, mivel az állam még ez évben rendezi az 5000 fő alatti települések így Tokorcs adósságát is. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a település felelősen gazdálkodott, mivel működési hitele egyáltalán nincs, és a felhalmozási hitel is csak a csatornára felvett hitelt foglalja magában, melyet eddig elmaradás nélkül fizettek. Mindezeken túl azonban örömmel fogadja ezt a lehetőséget és bízik abban, hogy ennek köszönhetően a jövő évben új beruházások valósulhatnak meg. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT A évi költségvetési koncepció elfogadása

4 Lengyelné Csizmazia Éva polgármester előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 32/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 3./ NAPIRENDI PONT Tájékoztatás a évi ¾ éves gazdálkodásról Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 33/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről e Ft bevétellel, ebből e Ft működési bevétel, e Ft felhalmozási bevétel, és e Ft kiadással, ebből e Ft működési kiadás, e Ft felhalmozási kiadás és 3 fő munkajogi létszámmal a mellékletek szerint elfogadja. Az önkormányzat vagyonát e Ft eszközzel és e Ft forrással elfogadja. Határidő: november 30.

5 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző Tokorcs Önkormányzat /4 évi bevételei és kiadásai 1.sz melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 eredeti előirányzat módosított előirányzat /4 évi tény tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,57% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,94% 2.1. Talajterhelési díj ,00% 2.2. Helyi adók ,25% 2.3. Átengedett központi adók ,36% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,70% 3.1. Normatív támogatások ,70% 3.2. Központosított előirányzatok ,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás ,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,63% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,28% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel véglegesen ,86% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése ,88% 10. Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek 11. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 12. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % 14. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen ,27%

6 1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 előirányzat 2012 módosított /4 évi tény tény/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,89% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,39% 3. Dologi jellegű kiadások ,60% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,75% Működési kiadások összesen ,49% 6. Beruházási kiadások ,00% 7. Felújítások 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások ,77% Felhalmozási kiadások összesen ,42% 10. Általános tartalék xxxxxx 11. Céltartalék xxxxxx 12. Év végi tervezett pénzmaradvány 13. Egyéb finanszírozási kiadás 69 Kiadások mindösszesen ,53% Költségvetési létszámkeret ,00%

7 Sorsz. 1/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat /4 évi működési célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Működési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban előirányzat Összege teljesítés/módosított 1. Intézményi működési bevételek ,57% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,94% Illetékek 2.1. Talajterhelési díj ,00% 2.2. Helyi adók ,25% 2.3. Átengedett központi adók ,36% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,70% 3.1. Normatív támogatások ,7052,30% 3.2. Központosított előirányzatok ,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása ,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,63% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,28% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,24%

8 1/a.sz melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban előirányzat Összege teljesítés/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,89% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,39% 3. Dologi jellegű kiadások ,60% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,75% Működési kiadások ,49% 4. Általános tartalék xxxxxxxxxx 5. Céltartalék xxxxxxxxxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás 69 Kiadások mindösszesen ,03%

9 1/b.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat /4 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti előir. Módosított előirányzat Tény Tény/Módosított BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,86% 9. Felhalmozási célú visszatérítések ,88% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,81% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,77% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,42%

10 2/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat /4 évi bevételei eft-ban Sorsz. Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,57% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,94% 2.1. Talajterhelési díj ,00% 2.2. Helyi adók ,25% 2.3. Átengedett központi adók ,36% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,70% 3.1. Normatív támogatások ,70% 3.2. Központosított előirányzatok ,0% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás ,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,63% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,28% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,86% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése ,88% Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen ,27%

11 Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának /4 évi kiadás előirányzata és teljesítése 2/b.sz melléklet Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás eft-ban Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege E telj./mód előir.% Önkormányzat igazgatási kiadásai , ,2 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként , ,8 3. Általános tartalék xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4. Céltartalék xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) , ,8 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) , ,8

12 2/b.sz melléklet folytatása Ebből eft-ban Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Speciális célú támogatáso Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljes előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege , , , Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , , , ,

13 3.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat /4 évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése eredeti módosított tény Teljesítés/módosított I. Beruházások kiadása Faluház parkoló II. Felújítás III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott Hiteltörlesztés ,47% Beruházási hitel kamata ,88% Fejlesztési kiadások összesen ,42%

14 Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege /4 év végén 4.sz melléklet ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. szeptember Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen ( /b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( )

15 29. Egyéb részesedés 4.sz melléklet folytatása eft-ban 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 III. Értékpapírok összesen (29+30) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

16 FORRÁSOK 4.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Nyitó Záró január 1. szeptember Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje I. Tartós tőke Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. Tőkeváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I-II-III) Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék előző évi költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) Vállalkozási tartalék elszámolása 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) 0 0 E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) tárgyévi szállítói kötelezettség tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

17 - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

18 5. számú melléklet Tokorcs önkormányzat /4 évi bevétel, kiadás feladatonként Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevétel Ezer forintban Kiadás 1 Önkormányzatok igazgatási tevékenység 2 Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskola Háziorvosi ügyeleti ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 12. Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 16. Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli 35 ellátások 17. Közgyógyellátás Családsegítés Közcélú foglalkoztatás Könyvtár Közművelődési intézmények működtetése 23. Köztemető fenntartás és működtetés Finanszírozási műveletek Egyéb finanszírozás 0 69 Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék Összesen:

19 4./ NAPIRENDI PONT Lakóhely környezeti állapotának értékelése Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 34/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tokorcs község évi környezeti állapotára vonatkozó beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a dokumentum nyilvánosságra hozataláról intézkedjen. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: december / NAPIRENDI PONT Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Gyurák Antal körzeti megbízott jegyzőkönyv mellé csatolva. A rendőrség írásos előterjesztése alapján, mely a Gyurák Antal körzeti megbízott elmondta, hogy igyekeznek mindenben segíteni a települést és úgy véli, hogy jó a viszony a helyiekkel. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megköszönte a beszámolót és javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 35/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Celldömölk évi közrend-közbiztonsági beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

20 6./ NAPIRENDI PONT Szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása Előadó: Fehér Viktória körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Fehér Viktória körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 36/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tokorcs község területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulással a melléklet szerinti szerződést január 1-jei hatállyal megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Utasítja továbbá a jegyzőt a helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet - törvényi változásokból, valamint jelen döntésből adódó - módosításának előkészítésére. Határidő: december 31. rendelet módosításra: január 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória jegyző 7./ NAPIRENDI PONT Közszolgáltatás ellátásnak, valamint a szerződés végrehajtásának értékelése Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat meghozatalát. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 37/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata

21 Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgáltatások ellátásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 8./ NAPIRENDI PONT Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Nagy Mária képviselő az előterjesztésben foglaltakkal ellentétben javasolja, hogy az urnák árát növeljék, mivel az urnafal tisztántartása az önkormányzatot terheli és a jelenlegi összeg nem fedezi a kiadásokat. Természetesen a sírhely árakat nem javasolja növelni. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester egyetértett a felszólalással és javasolja ennek megfelelően a rendelet módosítását. Javasolja az urnahely árát a jelenlegi 2000 Ft-hoz képest, 5000 Ft-ra emelni. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 38/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetkezési hely és újraváltás díját a rendeletben foglaltaknak megfelelően módosítja. Határidő: december 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (XII. 13.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2000. (VIII. 2.) rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. Törvény 40. (3) bekezdése alapján a 5/2000. (VIII. 2.) rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. A R. 28. (1) bekezdésében az urna 2000 Ft szövegrész helyébe az urna 5000 Ft szöveg lép. 2. A rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

22 Tokorcs, december 12. /:Fehér Viktória:/ körjegyző /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester A rendelet a hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, december 13. /:Fehér Viktória:/ körjegyző 9./ NAPIRENDI PONT Munkaterv elfogadása Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a munkaterv előterjesztés szerinti elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 39/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 10./ NAPIRENDI PONT Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

23 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 40/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása év II. félévben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 11./ NAPIRENDI PONT Közoktatási Társulásról és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásról beszámoló Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 41/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásban évben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 12./ NAPIRENDI PONT Teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása és tájékoztató a jegyző teljesítményének értékeléséről Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

24 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 42/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a jegyző teljesítményének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A évre szóló a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: Általános elvárások: - Az önkormányzati rendszer átalakításából adódó feladatok végrehajtása, - Pályázati lehetőségek maximális kihasználása, - Közmunkaprogramból adódó lehetőségek maximális kihasználása, - Saját bevételek folyamatos beszedésének biztosítása mind két településen. Konkrét elvárások: - Az önkormányzati rendszer átalakításából adódó, az alapvető működéshez elengedhetetlen szervezési, munkaügyi és egyéb jogszabály által előírt feladatok maradéktalan végrehajtása, az átmeneti időszakban a bővítés lehetőségéről egyeztetések folytatása, Közös Hivatallal kapcsolatos dokumentumok előkészítése, - Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése (Nagysimonyi: Védőnői Szolgálat és Óvoda épületének felújítása, Tokorcs: Utak, járdák felújítására pályázati, illetve egyéb lehetőségek figyelemmel kísérése) - Tokorcs: Faluház felújítására beadott pályázat eredményessége esetén a beruházás megvalósítása - Nagysimonyi: Szennyvízközmű pályázatra forrás biztosítása esetén a beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása, IKSZT projekt megvalósítása - Helyi adóbevételek arányos teljesítésének biztosítása, hátralékok felszámolása, - Gazdálkodással kapcsolatos teendők szabályszerű ellátása. A évi költségvetés elkészítése és folyamatos karbantartása, - Közmunka programmal kapcsolatos teendők ellátása, - Biztosítani kell a hivatal zavartalan működését, ügyfélbarát ügyintézést, ügyintézési határidők betartását. Határidő: december 31. Egyéni teljesítménykövetelmények kidolgozására március 31. Teljesítményértékelés elvégzésére december 31. Jegyző teljesítményértékeléséről a testület tájékoztatása december 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 13./ NAPIRENDI PONT Közös Hivatal alakításáról döntés Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Közös Hivatal kialakításához szükséges Megállapodás,

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben