Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei és módosításai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai"

Átírás

1 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/ Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen Intézményi működési bevételek sor Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei 913. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Kamatbevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele sor összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 27.sor Illetékek Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben) Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) sor összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek sor Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev sor összesen: Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele sor Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül) sor Felügyeleti szervtől kapott támogatás sor 5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) Központosított ok Működésképtelenné vált önk.támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása sor összesen:

2 1. (1.)sz.m.Bevételek 2/ Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: é v Megnevezés főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel sor Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel sor Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz 7. átvételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T sorból Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása* sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1923/T 1 (támog. és kívülre) 1943/T 39.sor Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány 33. sor Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) Támop /12816 számla Támop /A/1 elkülönített számla KMOP 5.21/B2f2911 Elkülönített IVS KMOP1.1/B utca évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 % Árvízkárosultak megsegítése számla Gyámhivatal vegyes elkülönített számla RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/29 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján előző évi államkötvény értékesítése maradvány

3 1. (1.)sz.m.Bevételek 3/ Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: é v Megnevezés főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 41.sor Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Elkülönített eljárási illeték számla Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek

4 2(1b.)sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: Sorszám Cím főkönyvi szla. Megnevezés Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Elszámolás alatt lévő támogatása visszatérülése 211. A) Intézményi kör OEP támogatása Dunaharaszti Humánszolgáltató Intézmény Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Területi gondozási Központ A) Összesen B) Polgármesteri Hivatal Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása TÁMOP3.1.48/12816 Kompetencia alapú oktatás 1 % TÁMOP3.1.59/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata Többlettámogatás 29. évi normatíva felülvizsgálat alapján Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Prózamondó verseny támogatása ÉszakMagyarországi Német Kisebbség Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés 1 1 B) összesen A)+B) összesen /119

5 II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 211. évben ( eft) 3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II Fordulónap: Cím főkönyvi szla. Megnevezés Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1. vegyes 91 Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei összesen: A) Intézményi kör B) Polgármesteri Hivatal Alaptevékenységként végzett szolgáltatások 91 bevételei piac 48. temető bevétel Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda) Dunaharaszti Hírek hirdetési díj Egyéb sajátos intézményi bevétel ingatlanok bérbeadása (földterület is) közterület használat, reklámtábla szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete 4522 Fő út fenntartási díj áthárítás bevétele (nettó) 914. továbbszámlázás ÁHTn kívülre, ÁHTn belülre Kamat bevételek Áfa bevételek működési jellegű visszaigényelhető áfa (temetkezés+étkezés) kiszámlázott áfa (műk.célú) Helyi adók építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 5/119

6 3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: Cím főkönyvi szla. Megnevezés Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Kisebbségi Önkormányzat feladatai idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok Helyszíni bírság és egyéb Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Lakbérbevétel Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete Központosított ok Egyéb állami támogatás összesen: címrend azonosító sor A)+B) /119

7 4.(1c).sz.m.Felhalm. bev. I. A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: tervezett Megnevezés Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Magyar Államkötvény 21/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel 5. DV Kfttől osztalékelőleg MÁValsó önkormányzati telkek 6. értékesítése 7. Parkolóhely megváltás összesen /119

8 5.(1c.)sz.m.Felhalm. bevét. II B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 211. évre tervezett bevétele és módosításai (eft) Fordulónap: Megnevezés CÍM Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Eu elszámolás alatt lévő támogatás 1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez TÁMOP 3.1.4/8/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program KMOP1.1/B utcás pályázat áthúzódó támogatás KMOP5.1/B2f2911 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 28. és 29. évi támogatás visszautalása KMOP5.1/B2f2911 Városközpont támogatás Összesen: /119

9 6(1d.)sz.m.Hitelek A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 29. és 21. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 211. évi hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 211. évi áthúzódó 211. évi tervezett 211. évi döntésű hitelfelvétel kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban 8.6 EU támogatás 1. GAX48757 IVS pályázat (KMOP 275.1/B pályázat) 3 havi EURIBOR + évi 1,75 % kiegészítése saját forrás MFB refinanszírozási hitel Domb utca út és csapadékvíz elvezetés 1 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom 1 MFB refinanszírozási hitel MFB refinanszírozási hitel Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel Dózsa György út baloldaliotp felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. Fő út között) havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 1 MFB refinanszírozási hitel Dózsa György út jobboldali park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér Fő út között) 6 MFB refinanszírozási hitel Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése 6 MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.1/B: pályázaton kívüli kiadások 6 MFB refinanszírozási 3. hitel MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 6 MFB refinanszírozási hitel Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése 4.5 MFB refinanszírozási Sportjátszótér hitel 38 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás IVS pályázat (KMOP 275.1/B pályázat) MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u /29.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56. e Ft KMOP1.1/B havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 8.6 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész e. Ft. kieg Előző évi dörntésű hitel összesen: cím 6 Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/211. (II. 28.) Kt.sz határozat: útépítésre fordítható összeg) 3 3 Tárgy évi döntésű hitel összesen: 3 3 főkönyvi számla címrend azonosító sor 431. Táblázat összesen: 4. sor Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/211. (II. 28.) Kt.sz határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható összeg abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázhat az Iskola felújításra) Az összeg a pályázat benyújtásakor épül be a költségvetési rendelet kiadási és bevételi soraiba. 1 1 B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz. Megnevezés összeg e Ftban címrend azonosító 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 3sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 38.sor 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 4.sor összesen 9/119

10 7()sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett kiadásai és módosítása ( eft) Fordulónap: Címrend címrend főkönyvi számla, sor költségnem hivatkozás azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évre tervezett összesen I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfaval, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás ,1934, ,273,43 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 5, Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455, Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás működés összes II. Felhalmozási kiadások Beruházások (áfával) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése Beruházások áfája sor összesen: /

11 7()sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett kiadásai és módosítása ( eft) Fordulónap: Címrend címrend főkönyvi számla, sor költségnem hivatkozás azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évre tervezett összesen Felújítási kiadások (áfával) Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések,járművek felújítása Felújítások áfája sor összesen: 14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,1944, ,274, Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 6, Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata 573ból Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434, Finanszírozási korrekció PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 1., 18., tételek) Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) /

12 8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi felújítási feladatai és módosításai ( eft) Fordulónap: Sorszám Keretgazda Megnevezés Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 21. XII. 31ig 211. évi ebből: ingatlan ebből: gép, berendezés, jármű ebből : áfa Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó Vásárhelyi P. u. szőnyegezés 4 Temető u. (József A. u. MÁV kötött) 13 szőnyegezés Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése 55 Arany J. u. (Erzsébet u. Mindszenthy u között) szélesítése és szőnyegezés 25 Arany J. u. (Mindszenthy u. Csokonai u között) szélesítése és szőnyegezés * Közterületi térvilágítások felújítása Paradicsomszigeti bekötőút szőnyegezése Paradicsomszigeti bekötőút felületzárása * 9 Paradicsomszigeti belsőutak mart aszfaltos stab Piaci elárusítóhelyek tetőcseréje 14 3 Király u. Fő út út alatti átvezetés cseréje (ivóvíz) Dózsa Gy. út Móra F. u. alatti átvezetés 1 12 cseréje (ivóvíz) Hókony sziget acélcső kiváltás KPEre (ivóvíz) Némedi út acélcső kiváltás KM PVCre (halasztott) PMH elektromos bővítés és klimatizálás I. Polgármesteri Hivatal összesen: /119

13 8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi felújítási feladatai és módosításai ( eft) Fordulónap: Sorszám Keretgazda Megnevezés Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 21. XII. 31ig 211. évi ebből: ingatlan ebből: gép, berendezés, jármű ebből : áfa Intézményekhez kapcsolódó Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 1. 4 öntözőrendszer kiépítése 1 2 Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 4 kertépítési munkái 13 Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat 3. 4 kerítésépítés 16 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tetőfelújítás Baktay Ervin Gimnáziumban tetőfelújítás Orvosi rendelőben tetőfelújítás Intézményi felújítások vegyesen (nyílászáró csere) B: II. Intézmények összesen: III. Egyéb Eus pályázat áthúzódó KMOP5.1/B2f2911 pályázat keretében Laffertkúria parképítése és Kerkai 1. 3 Park bővítése, Fő út elektromos hálózat III. Egyéb Eus pályázat áthúzódó összesen: IV. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadásai KMOP5.1/B pályázaton felüli felújítás Laffertkúria működési környezetének 1. 3 megteremtése B: IV. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadásai I+II+III összesen: *=21.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat 13/119

14 Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) I. Út, járdaépítés 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény Semmelweis u. útépítés Orgona u. útépítés Akácfa u. útépítés Rákóczi u. útépítés Kinizsi u. útépítés Bercsényi u. útépítés Lónyai u. útépítés Nyárfa u. útépítés Tóköz u. útépítés Tompa Mihály u. útépítés Bethlen u. útépítés Paál László u. útépítése 7 12 db utca útépítés (Semmelweis, 1/a 13 Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.) Temető u.i MÁV gyalogos átjáró építése Temető u. MÁV átjáró ép.eng.hosszabb. +közvil.terv Dunaharaszti 521.j.Némedi út autóbuszmegállóhelyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épülete előtt elhelyezkedő közterület térburkolatának, járdájának és vízelvezetésének kiépítése /119

15 Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény Temető úthálózat javítás Járdaépítés közterületen Rákóczi ui iskola előtt fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel festés Kandó köz járda+ vízelvezetés Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás Havasi u. mart aszfaltos stab. és csap. víz ép. 5 5 Arany János u. (Erzsébet u Mindszenthy u. között) szélesítése, szőnyegezése Paradicsomszigeti bekötőút felületzárása I.összesen: II. Szennyvíz és csapadékcsatorna és ívóvízhálózat építés Semmelweis u.csap.víz elvezetés Orgona u.csapadékvíz elvezetés Akácfa u.csap. víz elvezetés Rákóczi u. csap. víz elvezetés Kinizsi u. csap. víz elvezetés Bercsényi u. csap. víz elvezetés Lónyai u. csap.víz elvezetés Nyárfa u. csap. víz elvezetés Tóköz u. csap. víz elvezetés Tompa Mihály csapadékvíz elvezetés Bethlen u. csap. víz elvezetés Paál László u. csap. víz elvezetés db utca csapadékvíz elvezetés (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, 1a 12 Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.) /119

16 Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény Dunaharaszti területén csapadékvíz elvezetés kiépítése áthúzódó A3 burkolása a A37 torkolatig 25 fm Vízkárelhárítási terv Csendes u., Homok u., Domb u., csapadékvíz átemelő tervezése Arany János utca csapadékvíz elvezetés* Bezerédi u. vízelvezetés (TemetőA3 árok között) A3 belvízcsatorna: áteresz hidak bontása és átépítése (Paál L. u., Déli Iparterület) A3 belvízcsatorna: kotrás és belvízszivattyú állomás építése Kőrisfa u. bekötés a DTCSbe Fő úti (131.sz.) levezető árok átépítése (DN 5 zárt csatorna) Duna u. vízelvezetése Bólyai u. vízelvezető rendszer Rózsa u. vízelvezető rendszer A37 belvízcsatorna meghosszabbítása (DN 5 zárt csatorna, területrendezéssel, területvásárlással) Kikelet utca csapadékvíz elvezetése Domb u. Tompa M. u. sarok átemelő, utak alatti átvezetésekkel (+Magyar ui csatorna esetleges szelvénybővítéssel) 93/21 (VIII.26.)sz. Kt. hat A3 burkolása a Bethlen G. u. MÁV között 15 fm Bezerédi utcai csapadékcsatorna építés (DN 1) 59 Csapadékvíz elvezetés Dózsa György út levezetés átépítése (Fő út Holtág) 27 Homok u. Csendes u. mélypontok csap. víz átemelők építése 18 Jendrasyk u.főgyüjtő terv MoDuna u.vízelvezetés tervek Holtág Dózsa,Táncsics stb(áthúzódó) /119

17 Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény Király u. ivóvíz nyomócső építése DN DN 2as KPE szennyvíz nyomócső építés, A3 alatti átvezetés, 51es út alatti átvezetés Fogadóépület kialakítása új bevezetéshez (szennyvíz) Homokfogó telepítése Iszap víztelenítő telepítése Dh. vízellátása, csapadékvíz elvezetés tervezések vegyesen II.összesen: III. Városgazdálkodási feladatok Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, 15 védőkorlát) Laffertkúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra 3 került a IX. 1. sorára) db utcai hirdető oszlop elkészítése Hősök terén öntözőrendszer kiépítése III. összesen: IV. Egyéb informatikai feladatok, PMH beruházások és eszközbeszerzések Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése PMH beruházás és eszközbeszerzés IV. összesen: /119

18 Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény V. Különféle szakfeladaton felmerülő feladatok Temető új személygépkocsi vásárlás Toyota Hiace, ravatalozó harangmozgató csere Kisebbségi célokra ingatlan vásárlás* Közvilágítás bővítése lakossági kérésre Sportjátszótér bővítése Közbeszerzési eljárások beruházások kapcsán V. összesen: VI. Intézményi fejlesztési feladatok Művelődési Ház nagyterem szellőzés, kiállítóterem klimatizálás Dunaharaszti Fő út 35. szám alatti ingatlan vásárlás 35 Fűzfa utcában játszótér építése 17/211.(II.28.) Kt.hat Sportjátszótér kamerarendszer kiépítése áthúzódó Templomkert csőkút szivattyú és nyomáskapcsoló Humán szolgáltató: konyha eszközök 17 pótlása Hétszínvirág óvoda csoportszoba 122 bővítésének tervezése II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének 122 tervezése Városi Bölcsőde fénymásoló vásárlás Városi Könyvtás és József Attila 14 Művelődési Ház netbook vásárlás Napsugár Óvoda bojler II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 5 fénymásológép vásárlás Nevelési Tanácsadó eszközmeszerzés: 15 családstruktúra teszt Intézményi beruházások vegyesen VI. összesen /119

19 Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény KMOP5.1/B2f2911 VII. Pest megyei településközpontok fejlesztése "IVS" pályázathoz kapcsolódó feladatok kötelezettségvállalásai pályázat"ivs" Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat szervezési, koordináció és irányítási feladatok 46, KMOP5.1/B2f2911 pályázat Laffert kúria kivitelezés végszámla KMOP5.1/B2f2911 pályázat Fő út rekonstrukciója, út és csapadékvíz 3. elvezetés KMOP5.1/B2f2911 pályázat Fő út kivitelezéséhez szükséges 4. menedzselés KMOP5.1/B2f2911 pályázat 5. keretében Laffertkúria hangtechnika KMOP5.1/B2f2911 pályázat 6. keretében Laffertkúria antik bútor Laffertkúria bútorainak beszerzése Laffertkúria kültéri kamerarendszer kiépítése áthúzódó kifizetés 8. (átcsoportosításra került a IX./ sorára) 41 KMOP5.1/B2f2911 pályázat 9. könyvvizsgálata 46, VII. összesen VIII.Egyéb Eus pályázat áthúzódó KMOP1.1/B92913 pályázat könyvvizsgálat áthúzódó kifizetés KMOP1.1/B92913 pályázat 5 13 utca út és csapadékvíz elvezetésének áthúzódó teljesítés VIII.Egyéb Eus pályázat áthúzódó összesen /119

20 Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény IX. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadások Laffertkúria kertjének felszerelése 1. 3 különféle eszközökkel (átcsoportosításra került Laffertkúria a III/ kültéri sorról) kamerarendszer kiépítése áthúzódó kifizetés 3 (átcsoportosításra került a VII./8. soráról) Laffertkúria működési környezetének megteremtése (pályázaton felüli) IX. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadások Önkormányzat összesen *=21.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat 2/119

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben