EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/183/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/183/2015."

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/183/2015. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () B. M. és H. I. J. (a továbbiakban: kérelmezők) kérelmére a Benteler Autótechnika Kft. (8060 Mór, Akai út 5. cégjegyzékszáma: , képviseli: dr. I. Ügyvédi Iroda) (a továbbiakban: eljárás alá vont) ellen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásban az alábbi hozta: H A T Á R O Z A T O T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vont Benteler Autótechnika Kft. kérelmezőkkel szemben roma nemzetiséghez való tartozásukkal és bőrszínükkel összefüggésben közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott és ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor kérelmezőket bőrszínük és roma származásuk miatt nem alkalmazta. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az eljárás alá vont részére megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. A hatóság elrendeli továbbá a jogsértést megállapító jogerős határozatának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát az eljárás alá vont azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizált módon - a hatóság honlapján. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az eljárás alá vontat ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára átutalással kell megfizetni. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Munkaügyi és Közigazgatásai Bírósághoz címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál három példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni. A keresetlevélben kérhető, hogy a bíróság tárgyalás tartásával bírálja el az ügyet. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető. A vizsgálat során Ft, azaz négyezer-ötszáznegyvennégy forint eljárási költség merült fel, amelyet az eljárás alá vont köteles megfizetni a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára átutalással kell megfizetni. A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 1

2 INDOKOLÁS Kérelmezők február 4. napján a fejér megyei egyenlő bánásmód referens útján kérelemmel fordultak a hatósághoz, amelyben előadták, hogy a Móri Munkaügyi Kirendeltségen keresztül kívántak munkát vállalni az eljárás alá vontnál betanított munkásként január 28. napján sikeres írásbeli vizsga megírása után került sor a szóbeli interjúra, ahol az interjút vezető HR-es szembesült azzal, hogy kérelmezők roma származásúak. Sem őket, sem a velük együtt felvételiző másik két roma álláskeresőt, B. G-t és B. M. M-et nem alkalmazták, annak ellenére, hogy álláspontjuk szerint a felvételt nyert nem roma álláskeresőknek saját elmondásuk szerint kevesebb iskolai végzettségük, illetve szakmai gyakorlatuk volt. B. M. úgy nyilatkozott, hogy nyolc általánost végzett, hónap autóipari munkatapasztalata van. Elmondta, hogy az interjú alatt a felvételiztetők gunyorosan viselkedtek. H. I. J. előadása szerint, nagyjából 50 hónap autóiparban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Előadta, hogy az interjút követően a HR-es azt közölte, hogy nem felelt meg az elvárásoknak. Kérelmező úgy nyilatkozott, hogy a felvételi eljárást megalázónak tartotta. Kérelmezők kérelmükhöz csatolták az önkormányzati fogadónapon megtett panaszukról készült feljegyzés másolatát. B. M. csatolta továbbá az általa az egyenlő bánásmód referensnek írt képernyőfelvételét, amelyben hivatkozik arra, hogy a HR-es felvételiztető kérelmezőknek arra a kérdésére, hogy azért nem dolgozhatnak-e, mert cigányok, azt válaszolta, hogy Sajnos ez van, én nem tehetek róla, a vezetők döntik el. Mellékelte továbbá építőgép-kezelő jogosítványa másolatát. H. I. J. csatolta a géplakatos szakképesítést igazoló bizonyítványa másolatát és gépkezelői jogosítványa másolatát. A hatóság február 13. napján értesítette az eljárás alá vont gazdasági társaságot, hogy vele szemben eljárást indított az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, és nyilatkozattételre hívta fel. Az eljárás alá vont március 9. napján érkezett érdemi védekezésében előadta, hogy a móri munkaügyi kirendeltséghez húsz fő operátori munkakörre munkaerőigényt nyújtott be. A munkakör ellátásához általános iskolai végzettséget várt el, bizonyos esetekben előnyt jelenthetett a középfokú, műszaki jellegű végzettség, azonban ez nem volt elvárás. A munkakör betöltéséhez a nagyfokú monotónia-tűrés, a műszaki érzék, kiváló látás, a precíz, pontos munkavégzés valamint a három műszakos munkarend vállalása volt feltétel. Fentiek igazolására csatolta a megjelent álláshirdetést. Kifejtette, hogy nem szerepelt az elvárások között az autóipari tapasztalat, illetve semmilyen egyéb munkatapasztalat sem. Kijelentette, hogy a szóbeli interjúra amelyet a HR osztály munkatársai és a területi vezetők tartottak azokat a jelentkezőket hívták be, akik az önéletrajzuk alapján a hirdetésben megjelölt elvárásoknak megfeleltek. A személyes beszélgetés célja, hogy felmérjék, hogy a jelölt a végzettségein, munkatapasztalatán túlmenően milyen személyes tulajdonságokkal, motivációval rendelkezik. Azt várták el, hogy az álláskereső meggyőzze a felvételi bizottságot arról, hogy hosszú távon számíthatnak a munkájára, képes a monoton munkavégzésre, az autóipar szigorú szabályrendszerének meg tud felelni, és viselkedése illeszkedik a vállalat légköréhez. Hangsúlyozta, hogy a kérelmezők nem hozták a felvételi bizottság tudomására roma származásukat, származásukról a HR osztály munkatársa csak akkor szerzett tudomást, amikor kérelmezőkkel közölte, hogy nem nyertek felvételt, kérelmezők pedig felháborodottan adtak hangot annak a véleményüknek, hogy roma származásuk miatt nem vették fel őket. Kijelentette, hogy a társaság alapvető értékei közé tartozik az egyenlő bánásmód, az alkalmazottak kiválasztásakor a szempontok függetlenek az etnikai hovatartozástól. Kiemelte, hogy számos magát roma származásúnak valló munkavállalót foglalkoztat, többek között B. M. rokonát, B. Cs-t is, akiről kifejezetten B. M. kérelmező tett említést a felvételi elbeszélgetés során. Kijelentette továbbá, hogy a januári felvételi eljárás során vettek fel vélhetően roma származású munkavállalót. A HR-es munkatársnak B. M. kérelmező által hivatkozott megjegyzését, miszerint nincs mit tenni, a vezetők döntik el, álláspontja szerint kérelmezők kisarkítva, más szövegkörnyezetbe helyezve értelmezték. Az eljárás alá vont előadta, hogy a kérelmezők a társaság döntését nem tudták elfogadni, a vezetőkkel kívántak beszélni, és feljelentéssel fenyegetőzve, káromkodva távoztak. 2

3 Eljárás alá vont nyilatkozott arról is, hogy több száz jelentkezés érkezett a meghirdetett operátori állásra, ötször tartottak meghallgatást, azokon összesen ötvenhárom fő vett részt, ebből húsz főt választott ki és alkalmazott a társaság. Kérelmezőkkel kapcsolatban az eljárás alá vont előadta, hogy a felvételi elbeszélgetés során nem ítélte megfelelőnek a munkához való hozzáállásukat. H. I. J. az interjún elmondta, hogy az előző munkahelyén, a G. H-nál munkaviszonya megszűnését maga kezdeményezte, mert a munkabérét alacsonynak találta. Utalt arra, hogy hirtelen felindulásból mondott fel, anélkül, hogy lett volna kilátásban számára másik állás. Eljárás alá vont álláspontja szerint ez a magatartás nem mondható felelősnek, továbbá a beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a kérelmezőnek a Benteler Kft-nél is hasonló nagyságrendű lenne a munkabére. B. M-mel kapcsolatban eljárás alá vont kifejtette, hogy kérelmezőnek 2012-ben szűnt meg a munkaviszonya a G. H-nál, azóta nem rendelkezik munkahellyel. Nem dolgozott továbbá 2004 és 2008, illetve 2008 és 2010 között sem. Jelentkezési lapja zavaros kitöltése ellenére felajánlották neki az interjún való részvételt, de ennek során sem győzte meg a bizottságot arról, hogy megfelel a rendezettséget, összeszedettséget igénylő feladatoknak és hosszútávon számíthatnak a munkájára. B. M. M. és B. G. vonatkozásában azt adta elő, hogy ők a bemutatkozásuk során arról tájékoztatták, hogy több éven át alkalmi jelleggel saját vállalkozásban dolgoztak, rendezvényeken biztosították a higiéniai feltételeket, stabil munkájuk nem volt, de nem is törekedtek erre. Eljárás alá vont a nyilatkozatához csatolta a felvételi eljárás résztvevőinek névsorát, az álláshirdetést, kérelmezők, valamint B. M. M. és B. G. jelentkezési lapját, tesztlapját és vizsgalapját. A hatóság felhívását követően eljárás alá vont március 19. napján megküldte a felvételt nyert húsz munkavállaló jelentkezési lapját és önéletrajzát, továbbá előadta, hogy azért nem tartotta szükségesnek fenti dokumentumokat korábban a hatóság rendelkezésére bocsátani, mert álláspontja szerint az iskolai végzettség betanított munka esetében nem szolgál bizonyítékul, nem releváns. A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen B. M.-et és H. I. J-t kérelmezőként hallgatta meg, az eljárás alá vont részéről jogi képviselő volt jelen, meghallgatta továbbá tanúként B. M. M-et és B. G-t, valamit a felvételi eljárásnál jelen lévő H. E. HR munkatársat és S. T. termelési csoportvezetőt. A hatóság B. G. tanúvallomását kirekesztette a bizonyítékok köréből, tekintettel arra, hogy a tanú a tárgyalásról tanúvallomásának aláírását megelőzően eltávozott, és aláírásával ellátott tanúvallomását az erre irányuló, postai úton megküldött felhívás ellenére sem küldte meg a hatóság részére. A tárgyaláson kérelmezők fenntartották a kérelmeikben, míg eljárás alá vont fenntartotta az írásbeli nyilatkozatában foglaltakat. Eljárás alá vont általánosságban ismertette a cégnél kialakult kiválasztási gyakorlatot, illetve H. E. tanúval egybehangzóan nyilatkozott arról, hogy a tárgybeli esetben az eljárás alá vontnak húsz fő munkavállalóra volt szüksége. Az állást meghirdették, de miután arra csak hosszú idő után jelentkeztek, és akkor sem elegen, ezért a munkaügyi központot is megkeresték. A munkaügyi központ január 27-re hívta be a potenciális munkavállalókat, akik közül a legtöbben kitöltötték a jelentkezési lapot, majd megírták a két tesztet. Akik sikeres tesztet írtak, azokat értesítették, és felajánlották számukra a következő forduló, a szóbeli meghallgatás lehetőségét. A szóbeli meghallgatáson 53 fő vett részt, a felvételi bizottság négy főből állt: H. E. HR munkatárs, valamint három területi vezető, köztük S. T. H. E. tanú elmondta, hogy egyenként hallgatták meg a jelentkezőket, ezt követően egyesével behívta őket, és tájékoztatást adott a meghallgatás eredményéről. Fentieket kérelmezők, illetve a tanúk sem vitatták. B. M. kérelmező úgy nyilatkozott, hogy tizenöt éves kora óta dolgozik, ebből nyolc-kilenc évet gyárban, amelyből hozzávetőleg öt év autóipari tapasztalat. Elmondta, hogy a szóbeli meghallgatásra való belépésével egyidejűleg a felvételi bizottság egyik tagja távozott, ilyen esetre azonban sem H. E., sem S. 3

4 T. tanúk akik a felvételi beszélgetésen jelen voltak nem emlékeztek. Eljárás alá vont erről úgy nyilatkozott, hogy mivel az interjúk lefolytatása hosszú ideig tart, a mellékhelyiség felkeresése indokolt lehet. H. E. tanú elmondása szerint a felvételi meghallgatáson a jelentkezőktől általában megkérdezik korábbi munkatapasztalatukat, azt, hogy miért kívánnak munkahelyet váltani, miért szeretnének a cégnél dolgozni, illetve, hogy honnan hallottak a cégről. B. M. kérelmező állítása szerint tőle azt kérdezték, hogy mivel foglalkozott abban az időszakban, amikor nem volt igazolt munkaviszonya, ő pedig elmondta, hogy alkalmi munkavállalóként kertészetben dolgozott, ismertette továbbá korábbi munkatapasztalatait. Eljárás alá vont kérdésére válaszolva kitért arra is, hogy azért kíván a társaságnál dolgozni, mert három gyermekét el kell tartania. Ekkor az egyik felvételiztető ránézett a másikra és nevetett, amiből a kérelmező azt a következtetést vonta le, hogy őt nem fogják alkalmazni, mert még egy cigány nem kell. Álláspontja szerint az interjún nem derülhetett ki, hogy alkalmas-e csoportban dolgozni, illetve hogy milyen a monotónia-tűrő képessége. Tagadta eljárás alá vontnak az írásbeli nyilatkozatában foglalt állítását, amely szerint a meghallgatáson megemlítette B. Cs. nevét, mint aki unokatestvére és eljárás alá vont alkalmazásában áll. H. I. J. elmondta, hogy bőrszíne miatt lehet rajta látni, hogy roma származású. Elmondta, hogy a felvételi beszélgetésen eljárás alá vont, illetve H. E. és S. T. tanúk állításával szemben nem azt állította, hogy az előző munkahelyén, a G. H-nál hirtelen felindulásból mondott fel, mert kevesellte a fizetést, hanem azt, hogy közös megegyezéssel szüntették meg a munkaviszonyát, mert a cégnek kevesebb lett a megrendelése, több embert is elküldtek. Erre nézve a hatóság szembesítette H. I. J. kérelmezőt, valamint a tanúkat, a szembesítés azonban eredményre nem vezetett. H. I. J. elmondta továbbá, hogy öt évre visszamenőleg rövid szünettel folyamatos volt a munkaviszonya. Álláspontja szerint, az hogy a kérelmezőkkel együtt felvételiző nyolc főből kizárólag a négy nem roma személyt vették fel, alátámasztja a megkülönböztetést. H. E. és S. T. tanúk elmondták, hogy azért nem esett a választásuk H. I. J. kérelmezőre, mert álláspontjuk szerint, az eljárás alá vont társaságnál sem keresne többet annál, mint amennyit az előző munkahelyén keresett, nekik pedig olyan munkavállalóra van szükségük, akire hosszútávon számíthatnak, és aki nem mond fel hirtelen felindulásból. H. E. B. M. kérelmező vonatkozásában úgy nyilatkozott, hogy azért nem alkalmazta őt a cég, mert nem győzte meg a bizottságot arról, hogy több éven keresztül megbízható munkavállaló lesz, jelentkezési lapja kusza volt. S. T. tanú nem emlékezett B. M. kérelmező szóbeli meghallgatására. H. E. az eljárás alá vont alkalmazási gyakorlatára vonatkozóan elmondta, hogy fél év próbaidővel kilenc hónap határozott időtartamra veszik fel a munkavállalókat, ezt követően a dolgozók kilencven százalékát határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatják. Kérelmezők és eljárás alá vont között nem volt egyetértés abban a tekintetben, hogy meddig tartott kérelmezők interjúja, ők rövidebb ideig voltak-e bent, mint a másik négy, nem roma jelentkező. H. E. és S. T. tanúk úgy nyilatkoztak, hogy nem tudták, hogy kérelmezők roma származásúak, illetve, hogy kérelmezők az interjú során nem hivatkoztak roma származásukra. H. E. tanú elmondta továbbá, hogy a cég alkalmaz roma származású munkavállalókat, ezt onnan tudja, hogy vannak közöttük olyanok, akik származásukat hangoztatják. Kérelmezők, valamint B. M. M. tanú úgy nyilatkozott, hogy H. E. tanú arra a kérdésükre, hogy azért nem vették-e fel őket dolgozni, mert cigányok, azt válaszolta: Sajnos ez van, de nem én döntöm el, hanem a vezetők. Ebből a kérelmezők és a tanúk is arra következtettek, hogy roma származásuk miatt nem alkalmazza őket eljárás alá vont. H. E. tanú ezzel szemben azt állította, hogy nem emlékszik arra, hogy 4

5 kérelmezőknek mit mondott pontosan, amikor az eredményt közölte, így nem emlékszik arra sem, hogy a sajnos szót mondta-e, hangsúlyozta továbbá, hogy természetesen nem diszkriminációról van szó. H. E. tanú elmondta, továbbá, hogy miután kérelmezőkkel és B. M. M., illetve B. G. tanúval közölte, hogy nem nyertek felvételt, a kérelmezők és a tanúk felháborodtak, szóban nekitámadtak. A hatóság a kérelmet érdemben megvizsgálta. Az abban foglaltak, a bizonyítási eljárás során az ügyfelek által tett nyilatkozatok, az okirati bizonyítékok, a tanúvallomások, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a következőket állapította meg. Az eljárás alá vont Benteler Autótechnika Kft. húsz fő munkavállalót kívánt alkalmazni operátor munkakörben. Az álláshelyek betöltése érdekében álláshirdetést adott fel, valamint megkereste a munkaügyi központot, hogy adatbázisa alapján értesítse ki azokat, akik megfelelők lehetnek a munkára. Az álláshirdetésben operátor munkakörre kerestek munkavállalókat, betanított munkára, elvárták a nagyfokú monotóniatűrést, a műszaki érzéket, és a precíz, pontos munkavégzést. A munkaügyi központban január 27. napján a potenciális munkavállalók jelentkezési lapot töltöttek ki és tesztet írtak, a sikeres tesztet kitöltőket eljárás alá vont szóbeli meghallgatásra hívta be. Kérelmezők, B. M. M. és B. G. valamint másik négy jelentkező január 28. napján vettek részt a felvételi beszélgetésen. A felvételi beszélgetéseken eljárás alá vont részéről többen voltak jelen, köztük H. E. HR munkatárs, illetve S. T. termelési csoportvezető, tanúk. B. M. kérelmezőtől a felvételi bizottság megkérdezte, hogy mivel foglalkozott abban az időszakban, amikor nem volt igazolt munkaviszonya, ő pedig elmondta, hogy alkalmi munkavállalóként kertészetben dolgozott, elmondta továbbá korábbi munkatapasztalatait. Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy azért kíván a társaságnál dolgozni, mert három gyermekét el kell tartania. A hatóság nem tudta megállapítani, hogy a felvételi bizottság valamelyik tagja elhagyta-e az interjú helyszínét, tekintettel arra, hogy erre nézve a kérelmező, illetve a tanúk vallomásai egymásnak ellentmondtak. A beszerzett bizonyítékokból nem volt kétséget kizáróan megállapítható az sem, hogy B. M. felvételi beszélgetésén az egyik felvételiztető ránevetett-e a másikra. Tekintettel arra, hogy a H. I. J. kérelmező és H. E., valamint S. T. tanúk vallomása egymásnak ellentmondott, a kérelmező meghallgatásával kapcsolatban a hatóság nem tudta tényként elfogadni sem azt, hogy kérelmező azt állította volna, hogy előző munkahelyén hirtelen felindulásból mondott fel, mert kevesellte a fizetést, sem azt, hogy állítása szerint előző munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Nem volt továbbá megállapítható kérelmezők interjúval eltöltött idejének pontos hossza sem. A hatóság tényként állapította meg, hogy kérelmezők, valamint B. M. M. és B. G. a másik négy jelentkezővel ellentétben nem nyertek felvételt. Megállapította továbbá, hogy kérelmezők roma származásúak, míg az a négy fő, akikkel a cég munkaszerződést kötött eljárás alá vont által sem vitatottan nem roma származású. Amikor a szóbeli meghallgatást követően H. E. tanú egyenként közölte a nyolc jelentkezővel az interjú eredményét, a kérelmezők, valamint B. M. M. és B. G., általuk sem cáfoltan, hangot adtak elégedetlenségüknek, és felháborodásuknak, nem akarták elfogadni az elutasítást. A kérelmezők vallomásai és a tanúvallomások alapján a hatóság nem tudta kétséget kizáróan megállapítani, hogy H. E. tanú mit mondott, amikor a felvételt nem nyert jelentkezők megkérdezték tőle, hogy elutasításuk oka roma származásuk volt-e. H. E. tanú nem emlékezett pontosan arra, hogy a kérdésre mit válaszolt. Ugyanakkor fenti kérdésre adott válaszából a kérelmezők, valamint B. M. M. azt a következtetést vonták le, hogy roma származásuk lehetett az oka annak, hogy nem alkalmazta őket az eljárás alá vont gazdasági társaság, tekintve, hogy kérelmezők arról, hogy bármi konkrétum elhangzott volna alkalmazásukkal kapcsolatban azon túl, hogy nem feleltek meg az elvárásoknak, nem adtak elő semmit. 5

6 A hatóság a kérelmezők, valamint a felvételt nyert húsz jelentkező jelentkezési lapjának és önéletrajzának, illetve a becsatolt okirati bizonyítékoknak a vizsgálata során a következőket állapította meg. Kérelmezők mindketten rendelkeznek műszaki jellegű végzettséggel, B. M. kérelmezőnek építőgép-kezelő, H. I. J. kérelmezőnek pedig gépkezelő jogosítvány van, H. I. J. rendelkezik továbbá géplakatos szakképesítéssel is. Mindkettőjüknek több éves (B. M-nek hozzávetőleg öt, míg H. I. J-nek három év munkatapasztalata van az eljárás alá vont által meghirdetett operátori vagy ahhoz hasonló munkakörben. Kérelmezőkhöz hasonlóan műszaki jellegű végzettséggel a felvételt nyert húsz jelentkező közül tíz fő (V. A., Sz. A., M. Cs. Gy., G. D., K. N., H. G., H. J., B. I., B. A., és G. B. A.) rendelkezett. A jelentkezési lapokból és önéletrajzokból megállapítható továbbá, hogy a kérelmezőkéhez hasonló műszaki jellegű és legalább egy év munkatapasztalattal kilenc fő (M. Cs. Gy., G. D., Sz. K., T. V., H. G., H. J., D. Á., G. B. A., és D. Gy.) rendelkezett. A többi felvételt nyert munkavállaló esetében a jelentkezési lapokból nem derült ki egyértelműen az egyes munkahelyeken eltöltött idő vagy a betöltött munkakör, de volt olyan munkavállaló is, (P. F., B. I.) akinek az esetében egyik sem volt megállapítható. A további felvételt nyert jelentkezők között voltak továbbá pályakezdők, (Sz. A., H. V.) akik 180 napnál nem régebben kezdtek el dolgozni, volt olyan munkavállaló, akinek 4 hónaposnál hosszabb munkaviszonya még nem volt, összesen 10 hónapot dolgozott (T. V.), és olyan is, akinek egyetlen munkaviszonya volt, amely kilenc hónapig tartott (B. A.). A jelentkezési lapokat és önéletrajzokat abból a szempontból is megvizsgálta a hatóság, hogy azok mennyire átláthatóan vannak kitöltve, zavarosak-e. Ebben a körben megállapította, hogy a korábbi munkahelyekre vonatkozóan a munkahely nevét, a munkakört, illetve azt kellett a jelentkezőknek megjelölni, hogy az egyes munkahelyeken mettől meddig álltak alkalmazásban. A hatóság megállapította, hogy öt felvételt nyert jelentkező (H. V., R. R., P. F., J. A. és B. I.) a jelentkezési lapjukon sem a korábbi munkaviszonyaik időtartamát, sem a betöltött munkakörüket nem tüntették föl. Egy felvett jelentkező (T. P.) nem tüntette fel a korábbi munkaköreit, további egy munkavállaló (Cs. D.) pedig nem jelölte meg munkaviszonyai hosszát, illetve egyik munkaviszonyánál a munkakörét. További vizsgálat tárgyát képezte, hogy a felvételt nyert jelentkezők egyes munkaviszonyai mutatnak-e folyamatosságot, tehát van-e olyan időszak, amikor a jelentkező nem dolgozott. Öt munkavállalóról (V. A., Sz. K., G. B. A., B. A. és D. Gy.) állapítható meg, hogy munkaviszonyuk nem volt folyamatos, öt munkavállaló esetében pedig a jelentkezési lapokból nem dönthető el, hogy mikor álltak alkalmazásban valamely munkáltatónál, tekintettel arra, hogy munkaviszonyaik tartamát nem tüntették fel. A hatóság döntésének meghozatalakor az alábbi jogszabályokra volt figyelemmel. Az Alaptörvény XV. Cikk (2) bekezdése alapján Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján a hatóság a kérelem beérkezését követően hatáskörét vizsgálva megállapította, hogy az Ebktv. személyi hatálya az eljárás alá vont Benteler Autótchnika Kft-re a törvény 5. d) pontja értelmében kiterjed. Az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében. Az Ebktv. 7. (1) bekezdés alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. 6

7 Az Ebktv. 22. (1) bekezdése a) pontja alapján nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. Az Ebktv. 8. c) és e) pontjai értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt bőrszíne, nemzetiséghez való tartozása miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. Az Ebktv. 21. a) pontja alapján az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben. Az Ebktv. 19. (1) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak kell valószínűsítenie, hogy a) a jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot hátrány érte vagy - közérdekű igényérvényesítés esetén - ennek közvetlen veszélye fenyeget, és b) a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a jogsértéskor - ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint - rendelkezett a 8. -ban meghatározott valamely tulajdonsággal. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak valószínűsítése esetén a másik felet terheli annak bizonyítása, hogy a) a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy b) az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. A hatóság megállapította, hogy a fenti tényállásra és az alkalmazott jogszabályokra figyelemmel a kérelem az alábbiak szerint alapos. A hatóság vizsgálata jelen ügyben arra irányult, hogy az eljárás alá vont gazdasági társaság kérelmezőkkel szemben megsértette-e az egyenlő bánásmód követelményét védett tulajdonságukkal, tehát nemzetiséghez való tartozásukkal, és bőrszínükkel összefüggésben, amikor nem alkalmazta őket a meghirdetett operátori állásra. Kérelmezők az Ebktv. 19. (1) bekezdésében foglalt valószínűsítési kötelezettségüknek eleget tettek védett tulajdonságaik, roma nemzetiséghez való tartozásuk, bőrszínük, és az őket ért sérelem tekintetében. Nyilatkozataikban megfelelően részletezték a sérelmet, tehát azt, hogy nem nyertek felvételt a megpályázott munkakörre. A hatóság megállapította, hogy a kérelmezőkkel az Ebktv. 8. -ában megkívánt összehasonlítható helyzetben a jelentkezőknek az a húsz főből álló csoportja van, akik szintén megpályázták az eljárás alá vont által meghirdetett operátori állást, azonban kérelmezőkkel ellentétben felvételt nyertek. A hatóság az eljárás alá vont védekezés körében tett nyilatkozatait részletesen vizsgálta, és megállapította, hogy eljárás alá vont az Ebktv ában foglalt ágazat-specifikus kimentési okkal nem tudta bizonyítani, hogy az egyenlő bánásmód követelményét nem sértette meg. B. M. vonatkozásában az eljárás alá vont kimentésként azt adta elő, hogy a kérelmező munkaviszonya 2012-ben szűnt meg a G. H-nál, azóta nem rendelkezik munkahellyel, nem dolgozott továbbá 2004 és 2008, valamint 2008 és 2010 között, jelentkezési lapját zavarosan töltötte ki, a felvételi beszélgetés alatt pedig nem győzte meg a bizottságot arról, hogy megfelel az összeszedettséget, rendezettséget igénylő feladatoknak, és hosszú távon számíthatnak a munkájára. A hatóság a nem folyamatos munkaviszonyra vonatkozó kimentést nem fogadta el, tekintettel arra, hogy az nem tekinthető ésszerűnek magyarázatnak egy betanított munkára való alkalmazás 7

8 elutasításakor. Nem fogadta el a hatóság a kimentést azért sem, mert a kérelmezővel összehasonlítható helyzetben lévő felvételt nyert munkavállalók közül öt személy esetében szintén voltak olyan időszakok, amikor nem álltak alkalmazásban, további öt személy esetében pedig erre vonatkozóan a jelentkezési lap hiányos kitöltése miatt nem is lehetett megállapítást tenni. Nem fogadta el a hatóság kimentési okként a jelentkezési lap zavaros kitöltését sem. A hatóság megállapította, hogy kérelmező jelentkezési lapján kizárólag két korábbi munkahelyének időrendi sorrendje volt felcserélve, ennyi hiba pedig nem tesz átláthatatlanná, zavarossá egy dokumentumot. Megjegyzi a hatóság, hogy a felvételt nyert jelentkezők közül többen átláthatatlanabb, követhetetlenebb módon töltötték kit a jelentkezési lapjukat: hét személy nem tüntette fel vagy a korábbi munkaviszonyai időtartamát, vagy a betöltött munkakörét, vagy egyiket sem. Nem fogadta el a hatóság azt a kimentésként felhozott érvelést sem, hogy B. M. a felvételi beszélgetés alatt nem győzte meg a bizottságot arról, hogy megfelel az összeszedettséget, rendezettséget igénylő feladatoknak, és hosszú távon számíthatnak a munkájára. A felvételi beszélgetésen az eljárás alá vont alkalmazásában álló H. E. tanú úgy nyilatkozott, hogy a felvételizőktől azon kívül, hogy kitől hallottak a cégről, korábbi munkatapasztalatukat, a munkahelyváltás okát, és azt kérdezték, hogy miért szeretnének a cégnél dolgozni. B. M. vonatkozásában sem állította, hogy a fentiektől eltérő kérdésekre kellett volna a kérelmezőnek válaszolnia. Ezek a kérdések azonban nem alkalmasak arra, hogy az azokra adott válaszokból a jelentkező összeszedettségére, rendezettségére, illetve arra lehessen következtetni, hogy hosszú távon kíván-e munkaviszonyban állni. Arra vonatkozó következtetés, hogy a jelentkező összeszedettséget, rendezettséget igénylő feladatnak meg tud-e felelni, sokkal inkább levonható a kitöltött figyelem és koncentrációs tesztlap és a vizsgalap eredményéből. B. M. pedig a tesztlapot és a vizsgalapot is sikeresen töltötte ki, hiszen ellenkező esetben nem vehetett volna részt a szóbeli interjún. Megjegyzi továbbá a hatóság, hogy az eljárás alá vont maga nyilatkozott úgy érdemi védekezésében, hogy azt várták el a jelentkezőktől, hogy meggyőzzék a felvételi bizottságot arról, hogy képesek a monoton munkavégzésre, illetve az autóipar szigorú szabályrendszerének meg tudnak felelni. Az a tény, hogy B. M. két ízben is dolgozott már autóipari cégnél (G. H., H.) kellő bizonyítékul szolgálhatott volna arra nézve, hogy úgy a monoton munkavégzés követelményének, mint az autóipar szigorú szabályrendszerének meg tud felelni. Eljárás alá vont saját állítása szerint azt várta el a jelentkezőktől, hogy hosszú távon számíthasson a munkájukra. Az eljárás alá vont alkalmazási gyakorlatából azonban nem az derül ki, hogy hosszú távon gondolkodna az egyes munkavállalók foglalkoztatásában, hiszen a törvény szerinti maximális próbaidő alkalmazása mellett rövid, mindössze kilenc hónapos munkaszerződést kínál az új alkalmazottaknak. H. I. J. vonatkozásában az eljárás alá vont azt adta elő kimentésként, hogy azért nem vette fel a kérelmezőt, mert a kérelmező saját állítása szerint hirtelen felindulásból maga kezdeményezte előző munkahelyén a munkaviszonya megszüntetését, tekintettel arra, hogy nem volt elégedett a fizetés mértékével, és eljárás alá vont is hasonló nagyságrendű munkabért tudott volna neki fizetni. A vallomások ellentmondásosságára figyelemmel a hatóság nem tudta megállapítani, hogy fentiek valóban elhangzottak-e, így az erre való hivatkozást kimentésként elfogadni nem tudta. A hatóság rámutat arra, hogy még ha megállapítható lenne is, hogy H. I. J. kérelmező az interjún valóban a fentieket nyilatkozta, a hatóság akkor sem tudná elfogadni fenti érvelést kimentési okként, mert az nem képezheti a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indokát annak, hogy valamely, egyébként az adott munkakörre mindenben megfelelő jelentkezőt elutasítsanak, illetve nem tekinthető a munka jellege, természete alapján indokolt lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönbözetésnek. Eljárás alá vont arról nyilatkozott, hogy nem támasztott semmilyen elvárást a jelentkezők korábbi munkatapasztalatára vonatkozóan. Ennek azonban ellentmond az, hogy a jelentkezési lapra a jelentkezőknek fel kellet vezetniük a korábbi munkahelyeikre vonatkozó adatokat, illetve az interjún is kérdezték őket korábbi munkahelyeikről. Ezzel kapcsolatban a hatóság megállapítja, hogy a felvételt nyert húsz személy közül tizenegynek bizonyos esetekben jóval kevesebb munkatapasztalata volt, mint a kérelmezőknek. 8

9 Az eljárás alá vont által becsatolt álláshirdetés tanúsága szerint a műszaki érzék a munkára való alkalmasságnak feltétele volt. Kérelmezőknek mind a végzettsége, szakképzettsége, mind a korábbi szakmai tapasztalata bizonyította, hogy műszaki érzékkel rendelkeznek. A kérelmezőkkel összehasonlítható helyzetben lévő felvételt nyert jelentkezők közül tizenegy főnek a jelentkezési lapjából kitűnően vagy jóval kevesebb műszaki jellegű munkatapasztalata volt, vagy egyáltalán nem is rendelkezett ilyennel. Az ő esetükben tehát szemben a kérelmezőkével a műszaki érzék meglétére az eljárás alá vont nem következtethetett alappal akkor, amikor úgy döntött, hogy őket alkalmazza. A hatóság nem fogadta el kimentési okként az eljárás alá vont cégnek azt az állítását sem, amely szerint a gazdasági társaság alkalmaz roma származású munkavállalókat, illetve, hogy a felvételt nyert húsz fő között vélhetően van roma származású is, tekintettel arra, hogy ezek jelen ügy eldöntése szempontjából nem voltak relevánsak. Nem fogadta el kimentési okként továbbá azt sem, hogy H. E. tanú, illetve a felvételiztető bizottság az interjú lebonyolításakor nem tudták, hogy kérelmezők roma származásúak, hiszen a roma nemzetiséghez való tartozásuk a bőrszínük alapján egyértelmű volt, illetve H. E. tanú maga állította, hogy B. M. kérelmező a tanú által tudottan roma nemzetiséghez tartozó rokonát említette az interjún, mint aki eljárás alá vonttal áll munkaviszonyban. A hatóság a H. I. J. által indítványozott Sz. K., illetve az eljárás alá vont által arra az esetre, amennyiben a hatóság egyébként további bizonyítási eljárás lefolytatását tartaná szükségesnek indítványozott B. T. és W. G. tanúkénti meghallgatását mellőzte, tekintettel arra, hogy az ügy eldöntése az ő meghallgatásuk nélkül is lehetséges volt. A hatóság mindezekre tekintettel megállapította, hogy az eljárás alá vont nem tudta magát kimenteni, nem bizonyította, hogy a kérelmezőket nem a roma származásuk, illetve bőrszínük miatt nem alkalmazta. Fentiekre tekintettel a hatóság a kérelmezők kérelmének helyt adott, és megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amely közvetlen hátrányos megkülönböztetés formájában valósult meg. A jogkövetkezmények megállapítása során a hatóság mérlegelte az eset összes körülményeit, így azt is, hogy a sérelem két kérelmezővel szemben következett be. A hatóság figyelemmel volt különösen arra, hogy eljárás alá vont tekintetében korábban már állapított meg jogsértést, ugyancsak az egyenlő bánásmód követelményének a kérelmezők nemzetiséghez tartozásával és bőrszínével összefüggésben való megsértése miatt (EBH/314/2006/18. számú határozat). A bírság összegét a hatóság az eset összes körülményeire, különösen az eljárás alá vont gazdasági társaság korábbi elmarasztalására és gazdasági súlyára, teljesítőképességére tekintettel állapította meg. Előbbiekre tekintettel a hatóság az eljárás alá vonttal szemben az Ebktv. 17/A. (1) bekezdés b) és c) valamint d) pontjaiban meghatározott szankciók alkalmazásáról döntött azzal, hogy a jövőbeni hasonló jogsértések megelőzése érdekében elrendelte a hatóság honlapján a jogsértést megállapító jogerős határozatának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát az eljárás alá vont azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizált módon, valamint egymillió-ötszázezer forint bírságot szabott ki. A késedelmi pótlék fizetéséről a Ket a rendelkezik. Jelen ügyben az ügyintézési határidő az Ebktv. 14. (5) bekezdése szerint 75 nap, amely nem került túllépésre. Határozatomat az Ebktv. 14. (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. 9

10 A határozat bírósági felülvizsgálatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 96. -a, 100. (2) bekezdése, illetve 109. (1) bekezdés a) pontja biztosítja, az Ebktv. 17/B. -a figyelembevételével. A határozat elleni fellebbezést a Ket (1) a) és d) pontjai, valamint az Ebktv. 17/B. (1) bekezdése zárja ki. Melléklet: költségjegyzék Budapest, június 9. Dr. Honecz Ágnes s.k. Elnök 10

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/470/9/2014. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.) kérelmezőnek a Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) által Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/449/ /2013 Előadó: Dr.. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Kölcsönbeadó munkáltató (a továbbiakban: kölcsönbeadó

Részletesebben

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/245/5/2012 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére az Esély Pedagógiai

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/43/2009. Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság D. K.-né Kérelmező által az ITALOTRADE Kft. (képviseli: Vecsernyésné Fazekas Sára ügyvezető, 6724

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/302/ /2016. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) XY kérelmezőnek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/11/11/2011 Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) kérelmező kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/437/ /2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként kérelmező kérelmére a Beszélj Velem Óvoda (1225 Budapest,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/295/ 2006 Ügyintéző: dr. Kádár Tamás Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az Első Magyar Mediátor Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest,

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/641/11/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban

A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/4/2008. (III.28.) TT. sz. állásfoglalása a bizonyítási

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/224/13/2015. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B) kérelmezőnek a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármesterével (3565 Tiszalúc,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyszám: EBH/516- /2007 Ügyintéző: dr. Szathmári Réka Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a dr. M. P. ügyvéd által képviselt B. K. Á., B. S. és T.O.F. kérelmezőknek az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () Kérelmező kérelmére a PAMMER-BECK PATIKA Betéti Társaság (7624 Pécs, Rókus utca 5., a továbbiakban: eljárás alá

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/94/2008 Ügyintéző:.dr. G.K. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a Dr. M. E. ügyvéd által képviselt Sz-né B.M., M. S-né és M. R. Kérelmezők által a B.Q.B. Kft. Cg. 13-09-080544,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása Előadó: dr. Berdár Valéria gyermekjogi képviselő 2014.05.16..

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot követően

H A T Á R O Z A T. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot követően EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/3/11/2011 Előadó: Dr. Varga Judit H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/492/8/2008. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.A. kérelmezőnek a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) eljárás alá vonttal szemben,

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/464/8/2012 Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Ügyvédi Iroda által képviselt Sashalmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/135/ /2013 Előadó: Dr. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a dr. ügyvéd által képviselt Eötvös Lóránd

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/23/5/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/1069/ /2010 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) a Dr. A.B. ügyvéd által képviselt C.D. kérelme alapján

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/366/13/2014. Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kk. kérelmező - akit a hatóság előtti eljárásban a törvényes képviselője által meghatalmazott

Részletesebben

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016 Ügyiratszám: EBH/174/2016 Védett tulajdonság: egészségi állapot Diszkrimináció területe: oktatás Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést részben megállapító határozat A hatóság

Részletesebben

Kérelmező csatolta az iratokhoz a 2013. augusztus 1-jén kelt közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezését.

Kérelmező csatolta az iratokhoz a 2013. augusztus 1-jén kelt közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezését. Kérelmező panaszában előadta, hogy 2011. november 1-el létesített munkaviszonyt az eljárás alá vonttal, röntgenasszisztensi munkakörben, sérelmezte, hogy a munkahelyén eltöltött két év alatt szerződését

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/3/2008. (II. 27.)TT. sz. állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/3/48/2007 Előadó: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. Kérelmezőnek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/88/3/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/169/ 9 /2015 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a B. I. kérelmező kérelmére a dr. B. G. által képviselt Cutler Gym Kft. (4484 Ibrány, Radnóti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/142/3/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 4.)

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/10//2013 Előzmény: EBH/226/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) a T. közérdekű igényérvényesítőnek a Központi Stomatológiai

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/63/6/2010. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az eljárásban dr. Kádár András Kristóf ügyvéd (1136 Budapest, Balzac u. 35.) által képviselt Kézenfogva Összefogás

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/188/5/2010 Ügyintéző: dr. Horváth Krisztina Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.B. kérelmezőnek a C.D. jogtanácsos által képviselt Budapest Bank Nyrt. (1138 Budapest,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/420/ /2016. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () Kérelmező kérelmére Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere (3525 Miskolc, Városház tér 8.) (a továbbiakban: eljárás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-203/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az AIM Általános Biztosító Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület. 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol

Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület. 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol Az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvévei kapcsolatos jogvitákban a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmezőnek a Dr. D. A. ügyvéd által képviselt Fővárosi Önkormányzat ÉPTISZK Gazdasági

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/595/14/2008 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) X. meghatalmazott által képviselt Y. kérelmére a HR Profession Kft. (1055 Budapest, Szent

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME A MUNKAÜGYI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN

A SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME A MUNKAÜGYI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN HEGEDÛS BULCSÚ fókusztéma A SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME A MUNKAÜGYI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN venni. Milyen adatokból lehet megállapítani válaszokat kell adni egy felvételi eljárás so- kérdéssé válik az,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat. Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Kecskeméti Járási Hivatala

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat. Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Kecskeméti Járási Hivatala Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00322-0002/2017 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-60/2012. számú határozata OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársasággal (székhely: 1025

Részletesebben

Jogeset EBH /349/2016. Ügyiratszám: EBH/349/2016

Jogeset EBH /349/2016. Ügyiratszám: EBH/349/2016 Ügyiratszám: EBH/349/2016 Védett tulajdonság: nemzetiséghez való tartozás Diszkrimináció területe: szociális biztonság és egészségügy Diszkrimináció típusa: zaklatás Jogsértést megállapító határozat A

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-8/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI

Részletesebben

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,

Részletesebben