XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket."

Átírás

1 XXI. évfolyam ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA XV. falunap és fõzõverseny nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat a helyszínen kap kb. 4-5 kg élő halat, valamint igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot. A kapott halmennyiség kb.10 fő részére elegendő. 2. Pörkölt főző verseny: 1.000,- Ft/csapat A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. 3. Egyéb, szabadon választott étel készítése: 1.000,- Ft/csapat A főzés hozott anyagból történik, igény szerint tűzifát, asztalt és 2 padot biztosítunk. 20 ÉV ALATTI FATALOK ZSENGE KATEGÓRIÁBAN NEVEZHETNEK! óráig VÉRADÁS az iskolában! A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. A falunap részletes programjáról a későbbiekben értesítjük a lakosságot! Terveink szerint megőrizzük a hagyományos programokat és az anyagi lehetőségekhez mérten igyekszünk színesíteni azokat! vasárnap péntek 15 óra: szentmise a Szent Rita kápolnában (Napsugár Szociális Otthon) 18 óra: Öregfiúk Focibajnokság 17 óra: bérmálás és szentmise a templomban felhívás díszpolgári cím jelölésre meghívó Tisztelettel meghívom Mint az Önök számára ismeretes Ruzsa községi díszpolgári cím Ruzsa Község Lakosságát a adományozására minden évben a falunap alkalmával kerülhet sor. Idén május 18-án rendezzük meg a XV. falunapot, amikor ismét április 22-én (hétfő) szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni, és ehhez kérjük az Önök segítségét. 18 órakor tartandó A képviselő-testület rendelete értelmében: FALUGYŰLÉSRE. Díszpolgári cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki Ruzsa község és lakossága számára, a község fejlődése, gyarapodása és Helye: Művelődési Ház - Ruzsa, Tömörkény tér hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. 1. Ezek figyelembe vételével bárki írásban tehet javaslatot, amelyet legalább Napirend: 3 megválasztott Képviselő-testületi tagnak alá kell írnia. Az ajánláshoz 1. A 2012-es gazdálkodási év beszámolója mellékelni kell írásos /minimum egy oldalas/ indokolást. E két dokumentumot április 15-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba a Előadó: Sánta Gizella polgármester polgármester részére, aki a képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot, 2. Egyebek majd zárt ülés keretében születik döntés a cím esetleges Megjelenésükre feltétlenül számítok! adományozásáról. Ruzsa község Képviselő-testülete Sánta Gizella - polgármester

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 14-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen a határozatképességet 1 fő távollétével állapította meg. A polgármester módosító indítványa kapcsán egyhangú egyetértéssel lekerült a napirendről az Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása, és a következő soros ülésen kerül megtárgyalásra. A napirendek elfogadását követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben a szociális tárgyban hozott döntéseiről. Ezt követően a Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét tárgyalta, amelyet az új vonatkozó jogszabályokra figyelemmel a forráshiány mértékére tekintettel nem tudott elfogadni a Képviselőtestület. Az egyéb előterjesztések között elsőként a Képviselő-testület egyhangúlag döntött a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, amelynek módosítására a jogszabályi rendelkezések változása miatt került sor, valamint az előző rendelethez képest bővítésre került az adómentességet élvezők köre, így ezt követően az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonuló tagján kívül a Polgárőrség szolgálatot teljesítő tagja is mentesülhet egy ingatlana után a kommunális adó megfizetési kötelezettsége alól. Ezt követően a közterületek elnevezésének módosítására vonatkozó döntést a Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő ülésre napolta el azzal, hogy a végső döntés meghozatala előtt még egyszer lakossági felmérés elvégzésére kerüljön sor az ülésen meghatározott háromhárom alternatíva vonatkozásában. A vonatkozó jogszabályi előírások kapcsán az Önkormányzatnak nyilatkozattételi kötelezettsége keletkezett a járóbeteg szakellátások további fenntartása, vagy állami feladatellátás keretébe kerülése között, melyre vonatkozóan egyhangúlag döntöttek a képviselők a járóbeteg-szakellátások további fenntartásáról. Ezt követően egyhangúlag elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat Öttömös és Pusztamérges községekkel, majd a Képviselőtestület szintén egyhangúlag elfogadta a Ruzsa Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodás módosítását. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót vitatták meg a képviselők. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 26-án rendkívüli ülést tartott, melyen a képviselőtestület minden tagja jelen volt, a határozatképességet Sánta Gizella polgármester állapította meg. A napirendek elfogadását követően egy tartózkodással megalkotta a Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét, amelynek kiadási főösszegét az Önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatás kiadási előirányzata nélkül ezer Ft-ban, bevételi főösszegét az önkormányzat által irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére folyósítandó támogatás bevételi előirányzata nélkül ezer Ft-ban, működési kiadási főösszegét ezer Ft-ban, működési bevételi főösszegét ezer Ft-ban állapította meg. A képviselő-testület a felhalmozási kiadások főösszegét ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek főösszegét ezer Ft-ban állapította meg. Kiegészítő támogatásként ezer Ft került beállításra a működési forráshiány finanszírozására. A működési forráshiány finanszírozására az önkormányzat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. számú mellékletében foglalt helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására igénylést kíván benyújtani. Az idei költségvetés megalkotásánál nagyon nagy nehézséget okozott az új jogi szabályozás, miszerint az idei évben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A könyvvizsgáló elvégezte a rendelet-tervezet vizsgálatát és kifejtette, hogy nagyon alapos költségvetés készült az új szabályozásoknak megfelelően. A Pénzügyi Bizottság írásbeli véleményében a feladatfinanszírozás számait, a Polgármesteri Hivatal létszámfinanszírozását és az egyéb idei évre várható támogatási összegeket figyelembevéve meghatározott olyan költségcsökkentő intézkedéseket, melyekkel a hiány valamelyest csökkenthető. Az intézmények költségvetését érintően minden intézménynél továbbra is törekedni kell a működési, dologi költségek minimalizálására. A költségvetés teljes terjedelmében az azt kiegészítő magyarázó mellékletekkel megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az Önkormányzat honlapján és a községi könyvtárban. A költségvetési rendelet elfogadásához kapcsolódóan a törvényi szabályozásoknak eleget téve az Önkormányzat saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek tárgyban határozott egyhangú döntéssel a Képviselőtestület. A következő napirend keretében egyhangúlag elfogadásra került az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. A továbbiakban a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban születtek döntések. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás-tervezetet, a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát, és jóváhagyta egyhangúlag a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát. A Polgármesteri Hivatal megszűnésével a Műszaki Társulás létjogosultsága is megszűnt, ezért egyhangúlag elfogadásra került a Műszaki Társulás megszüntetése is. A következő előterjesztés keretében döntött a Képviselő-testület a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetéséről, az ehhez kapcsolódó feladatok határidejének meghatározásáról és önálló szakfeladatként az Önkormányzathoz való hozzárendeléséről.

3 Az átszervezés nem jelenti az intézmény bezárását, hanem a feladatellátás önkormányzati szakfeladatként fog megvalósulni, változatlan színvonal mellett. Az intézményi átszervezések kapcsán egyhangú döntés született a Bölcsőde Hétszínvirág Óvodával való összevonásának előkészítéséről. A következő napirendi pont keretében egyhangúlag elfogadásra kerültek közterület-elnevezés módosítások, mely szerint a Felszabadulás utca a Szent István út, a Ságvári Endre utca a Tölgyes utca, a Zalka Máté utca a Fenyves utca elnevezéseket kapta. A továbbiakban egyhangúlag döntött a Ruzsa, Üllési út 4. sz. alatti ingatlan fizetendő bérleti díj ügyében, valamint egyhangúlag jóváhagyta a Hétszínvirág Óvodával megkötött Használatba-adási szerződés módosítását. A következő előterjesztés keretében egy tartózkodással elfogadásra került a Kölcsönszerződés módosítása az Intelligens Faluért Egyesülettel. A továbbiakban a közös hivatal létesítése miatt álláshely csökkentésről döntött egyhangúlag a Képviselő-testület. Módosításra került a TOYOTA gépkocsi eladási ára, amely egyhangúlag ,- Ft-ban került megállapításra. Egyhangú döntés született továbbá nem használt önkormányzati földutak megszüntetésének előkészítésére vonatkozóan. A Képviselő-testület következő soros ülését április 24-én 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Beszámoló a Bölcsőde munkájáról Előadó: Bóka Zoltánné intézményvezető 4) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető közlemény az óvodai beiratkozás rendjérõl Ruzsa Község Önkormányzata mint a Ruzsa és Pusztamérges Községi Napköziotthonos Óvodai Társulás gesztor Önkormányzata - értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekben (Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa és Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye) a 2013/2014-es nevelési évre, az óvodai beíratások időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével: április :00-16:00 Az óvodai neveléssel kapcsolatos általános információk: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet továbbiakban rendelet (1)). A Nkt. 49. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. (1)). A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. (1)). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. (1)). Óvoda nyitvatartása Naponta A beíratás helye: Hétszínvirág Óvoda Ruzsa, Alkotmány tér 3. Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézmény Pusztamérges, Móra tér 7. Az óvodai körzetek a települések közigazgatási területéhez igazodnak. A beíratáshoz feltétlenül hozza magával: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy szeméyi igazolványát; a gyermek és a szülő(k) lakcímkártyáját, gyermek TAJ kártyáját, szülők személyazonosításához szükséges okmányokat. Az óvodavezető május 17.-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Fenntartó (Ruzsa Község Önkormányzata) felé. Ruzsa, március 13. Sánta Gizella - polgármester JÓTÉKONYSÁGI EST Mindenkit szeretettel várunk án a Nemzetközi Tánc Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő jótékonysági bálba a művelődési házba. Zenét szolgáltatja: a ruzsai Koktél Trió Bővebb információ: a művelődési házban 3. JÓTÉKONYSÁGI EST

4 Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató Az Adóhatóság a benyújtott bevallások és az okmányiroda által megküldött gépjármű adatok feldolgozását követően a február 25-i állapotnak megfelelően minden adózónak értesítést küldött a I. és II. félévre vonatkozóan fizetendő adókról, valamint a korábbi időszakról fennálló hátralékokról. A tranzakciós és egyéb költségek csökkentése érdekében indokolt a készpénz átutalási megbízással (csekk) történő befizetések fokozatos megszüntetése, ezért az értesítéshez már nem volt csekk mellékelve. Az OTP fiókban a számlaszám és az összeg ismeretében csekk nélkül is teljesíthető befizetés. Ennek megfelelően a I. félévre vonatkozó (március 15-ig esedékes) összegek és hátralékok befizetése többségében az értesítésben foglalt adatok alapján (az értesítés bemutatásával) az OTP. fiókban már csekk nélkül történt meg. A II. félévi (szeptember 15-ig esedékes) összegekről további értesítés nem kerül kiadásra. Kérem, szíveskedjenek a március elején kiküldött értesítéseket megőrizni és ennek bemutatásával az OTP fiókban az I. félévihez hasonló módon (csekk nélküli) készpénz befizetéssel rendezni a II. félévben esedékes összegeket és az előző időszakról esetlegesen még fennmaradt hátralékokat. Az adózók a saját számlájukról a megfelelő adó számlára történő átutalással is rendezhetik tartozásaikat. (a számlaszámokat a kiküldött értesítés tartalmazza) Az esetleges változásokról, mely elsősorban a GÉPJÁRMŰADÓ összegét érintheti (új forgalomba helyezés, illetve kivonás esetében) határozattal értesülnek az adózók és fizetési kötelezettségük a határozatban foglaltaknak megfelelően nő vagy csökken. A gépjárműadó megállapítása a továbbiakban is az okmányiroda adatai alapján történik. Felhívom az adózók figyelmét, hogy gépjármű tulajdon átruházása esetén, ezt a tényt az adás-vételi szerződés bemutatásával az eladó is köteles bejelenteni az illetékes okmányirodában annak érdekében, hogy a gépjármű-adatállományba rögzítésre kerüljön. Amennyiben ezt elmulasztja és a vevő sem íratja át a járművet, akkor az év első napján a nyilvántartásban szereplő tulajdonos (vagy üzembentartó) marad a gépjárműadó alanya. A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓjának megállapítása az adóalanyok bevallása alapján történik. Az adó alanya egész évre vonatkozóan az a személy, aki az év első napján az építmény, telek tulajdonosának (haszonélvezőjének) minősül. Adóalany az is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Tulajdonos változás esetében bevallási kötelezettség keletkezik. A bevallást (az erre rendszeresített nyomtatványon) a változást követő 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani. Az IPARŰZÉSI ADÓ fizetési kötelezettségnek önadózással kell eleget tenni. Ruzsa községben az iparűzési adó mértéke: 2%. Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben a 4. vállalkozási szinten számított adóalapja nem éri el az ,-Ft.-ot. ( a bevallást ebben az esetben is be kell nyújtani ) A 2012-es évről szóló bevallás benyújtásának, illetve az esetleges adókülönbözet megfizetésének (visszaigénylésének) határideje: május 31. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az iparűzési adónak alanya az őstermelő is (bevallási kötelezettsége van), amennyiben az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a ,-Ft-ot meghaladja. A bevalláshoz szükséges nyomtatványok egy része az értesítéssel együtt postázásra került. Akinek bevallási kötelezettsége van és nem rendelkezik az ehhez szükséges nyomtatvánnyal a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában beszerezheti, vagy letöltheti a község honlapjáról, ahol valamennyi adózással összefüggő nyomtatvány elérhető (www.ruzsa.hu polgármesteri hivatal/hatósági csoport/tóth Sándorné ügyintéző). TALAJTERHELÉSI DÍJat azon adóalanyoknak kell fizetni, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A évre vonatkozó bevallási kötelezettségnek március 31-ig kellett eleget tenni és ezen időpontig lehetett késedelmi pótlékmentesen a díjat megfizetni. A környezetterhelési díjról szóló törvény módosítása alapján február 1-től a fizetendő díj a korábbi tízszeresére nőtt, melyről már korábban tájékoztattuk az érintetteket. A bevallási kötelezettségek elmulasztása, késedelmes benyújtása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után. Tájékoztatom továbbá a Lakosságot, hogy a LEJÁRT ESEDÉKESSÉGŰ TARTOZÁSOK vonatkozásában az esedékesség napjától késedelmi pótlék kerül felszámításra és az önkormányzati adóhatóság a végrehajtási eljárást megindítja. Az eljárás 5.000,-Ft költségátalány, illetve ezen túlmenően az eljárás során felmerülő költségek felszámítását vonja maga után. A ,-Ft-ot elérő helyi adóval és gépjárműadóval összefüggő tartozás esetében az önkormányzati adóhatóság megkeresi az állami adóhatóságot a tartozás végrehajtása céljából. A végrehajtási eljárás bírósági végrehajtó bevonásával is lefolytatható, ez az eljárás szintén plusz költségek felszámítását eredményezi. Az adózás rendjéről szóló törvény felhatalmazása alapján a magánszemély esetében az 1.000,-Ft.-ot elérő helyi adó és gépjárműadó tartozással rendelkező adózó neve, címe és az adótartozás összege a helyben szokásos módon közzétételre kerül. Kérem a lakosságot, hogy szíveskedjenek bevallási és fizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában Tóth Sándorné ügyintézőtől kérhető, közvetlen telefonszám: 62/ Fődi Anita - jegyző

5 TÁJÉKOZTATÓ A járási hivatal mûködésérõl, feladatköreirõl és ügyfélfogadásának rendjérõl TISZTELT LAKOSSÁG! A közigazgatási rendszer jelenleg is folyamatban lévő átszervezése eredményeként január 1-jével megkezdték működésüket a járási hivatalok. Ruzsa vonatkozásában illetékes járási hivatal: Mórahalmi Járási Hivatal, 6782 Mórahalom Szentháromság tér 1., Központi telefonszám: A Mórahalmi Járási Hivatal általános ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8-12 óráig; Kedd: Nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12 óráig és 12:30-16:30 óráig; Csütörtök: 8-12 óráig és 12:30-15:30 óráig; Péntek: 8-12 óráig. A járási hivatalok keretében működik a Járási Gyámhivatal, mely minden 2. hét szerdai napján tart ügyfélfogadást kirendeltségünkön. Dr. Csala Éva Járási Gyámhivatal Vezető elérhető a fenti központi telefonszámon, valamint személyesen a fent megjelölt szerdai napokon a Ruzsai Közös Hivatal 5. számú irodájában. A szintén járási hivatal keretében működő Okmányiroda ügyfélfogadási rendje megegyezik a fent ismertetett általános ügyfélofgadási idővel. A Járási Földhivatal elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről az alábbiakban tájékoztatom Önöket: Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány Telefon: 62/ ; Fax: 62/ Hivatalvezető: Tóth Zoltán ÜGYFÉLFOGADÁS: Hétfő: 08:00-11:30, 13:00-15:00 Kedd: szünnap Szerda: 08:00-11:30, 13:00-15:00 Csütörtök: 08:00-11:30 Péntek: 08:00-11:30 A Járási Munkaügyi Kirendeltség változatlan helyszínen és ügyfélfogadással várja ügyfeleit a 6782 Mórahalom, István király út 1/A. címen. A Járási Hivatalnak kirendeltsége működik Üllésen: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. Telefon: 62/ A kirendeltség ügyfélfogadási ideje megegyezik a Mórahalmi Járási Hivatal általános ügyfélfogadási rendjével. A Mórahalmi Járási Hivatal alkalmazásában január 1-jétől egy fő települési ügysegéd egyes járási feladatok ellátására településünkön látja el feladatait! Varga Rozália települési ügysegéd a Ruzsai Közös Hivatal 5. számú irodájában fogadja ügyfeleit az alábbi ügyfélfogadási rend szerint: Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-16:00 Kedd: 08:00-12:00, 12:30-16:00 Szerda: Nincs Ügyfélfogadás. Péntek: 08:00-12:00 Varga Rozália, települési ügysegéd közvetlen telefonszáma: JÁRÁSI HIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖREI (a lakosságot jelentősebb részben érintően, a teljesség igénye nélkül) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény több mint 80 db, törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Ezen feladatok közül a lakosságot jelentősebb mértékben érintő, lényeges feladat- és hatáskörökről a teljesség hiányában az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot: A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok: 1./ Okmányirodai feladatok teljes köre 2./ Egyes szociális igazgatási feladatok időskorúak járadéka; ápolási díj; közgyógyellátás; egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság; hadigondozottak ellátása;. 3./ Kommunális igazgatási feladatok temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése. temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés. 4./ Menekültekkel kapcsolatos feladatok. 5./ A személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében. 6./ Egyes vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok. 7./ Egyes oktatással kapcsolatos feladatok. 8./ A Járási Gyámhivatalhoz a jegyző hatásköréből átkerülő hatósági feladatok: ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása; a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (ez továbbra is megtehető a települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél is) gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése; védelembe vételről és megszüntetésről való döntés; családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és felülvizsgálat; iskoláztatási támogatás folyósítása a szüneteltetésének kezdeményezése, felülvizsgálata; 9./ Állampolgársággal kapcsolatos ügyintézés keretében március 1-től a járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait, annak kötelező mellékleteit. 10./ A szabálysértési ügyek tekintetében az önkormányzatok már április 15. óta nem rendelkeznek hatáskörrel, az a megyei kormányhivatalok, valamint január 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe tartozik. Fődi Anita - jegyző Csütörtök: Nincs Ügyfélfogadás. 5.

6 BÖLCSÕDEI HÍREK KÖZLEMÉNY A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kistelek Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és ÉlelmiszerEllenőrző Hivatalának járási főállatorvosa által kiadott CS-031/01/416-17/2013. számú határozata alapján Ruzsa község közigazgatási területére március április 13-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Az ebzárlat szabályai: 1.) Az ebzárlat tartama alatt a (2) bekezdésben felsorolt ebek kivételével a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek; kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve, szájkosárral és érvényes veszettség elleni oltást igazoló oltási könyvvel szabad kivinni. 2.) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező a) vadászebek, b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, c) a katasztrófa-mentő ebek, d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek az (1) bekezdésben foglalt korlátozás alól. 3.) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, a vadászterületen kóborló nem befogható ebeket járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni. 4.) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. R u z s a, március 25. Szeretettel várunk minden egykori jelenlegi és jövőbeni bölcsődést a április 19.-én pénteken megrendezésre kerülő XII. Bölcsődei Nyílt Napra! Várunk minden kedves érdeklődőt, vállalkozót akik fontosnak érzik, hogy támogatásukkal szebbé tudjuk tenni a legkisebbek mindennapjait! A leendő bölcsisek családjai bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és eltölthetnek gyermekeikkel néhány jó hangulatú órát a körünkben. Vásárral, finom csemegékkel, játékokkal várjuk vendégeinket! május én előzetes Beíratást tartunk. Azokat a családokat várjuk, akik előreláthatólag a szepetmber augusztus 31. közötti nevelési évben bölcsődei elhelyezést kívánnak igénybe venni. A beíratkozáshoz kérjük hozzák magukkal: - A gyermek születési anyakönyvi kivonatát - Lakcímkártyát - Tajkártyát - Szülők személyigazolványát, vagy más azonosításra alkalmas okiratot További felvilágosítás személyesen a Bölcsődében kérhető, vagy telefonon, a 0630/ es számon Bóka Zoltánné Bölcsődevezetőtől. A beíratástól függetlenül, az évközben felmerülő igényeket továbbra is folyamatosan tudjuk teljesíteni, a férőhelyszám függvényében! RÖSZKEI DÍVÁK Várjuk Önöket a Nyílt Napon! Fődi Anita - jegyző Tisztelettel: A Bölcsőde dolgozói nevében óvodakóstolgató KEDVES SZÜLŐK! slam poetry a költészet napján Az óvodai beiratkozással párhuzamosan április április 11-én órától ig- Óvodakóstolgatót tartunk, a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárban melyre minden leendő óvodás gyermeket és - Van egy versed, novellád, amit a fiókban őrzöl? szüleit szeretettel várunk. - Szeretnéd megismertetni, de bátortalan vagy? Az Óvodakóstolgató három napja alatt - naponta 8 és óra közötti időpontban- minden - Hozd el, akár név nélkül is elmondjuk helyetted! Gyere és érdeklődőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy mondd el mindenkinek! betekintést nyerhessenek csoportjaink Várom a verselőket, írókat egy rövid alkotás előadására a mindennapi életébe és ismerkedhessen az óvó művelődési házba. Megkötés nélkül, bármilyen stílusban, nénikkel és dajka nénikkel. bármilyen formában: dal vagy rap, ballada vagy ars poetica, szónoki vagy ironikus. Alkossunk együtt, egymás kedvére! Sádtné Papp Ibolya - óvodavezető Szeretettel várok minden szerzőt a KÖLTÉSZET NAPJÁN A MŰVELŐDÉSI HÁZBA egy csésze tea melletti SLAM POETRY-re! Vörös Tiborné - igazgató 6. TÛZ ESETÉN ÉRTESÍTENDÕ Elérhetőségünk: 105 (Szegedi Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma.

7 xx. szülõk BÁLJA AZ ISKOLÁBAN V annak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál ilyen eseménynek minősül. Mikor 20 évvel ezelőtt Ruzsán először elindítottuk útjára a rendezvény szervezését, talán még mi, szervezők sem gondoltuk, hogy lassan egy emberöltőn át sikerül életben tartani, népszerűvé tenni. Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire képesek. Ezen társulások tagjai azok, akik nem a világ megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni, gyermekeik intézményeiben folyó munka szervezésében részt venni. Ilyen összefogásnak voltunk részesei az iskolai jótékonysági bál szervezésekor március 9. közeledtével egyre izgatottabbá váltunk, hiszen kissé kockázatos ebben a válságos, nehéz helyzetben bált hirdetni, mikor a családok megélhetése oly nehéz. A megjelent közel 300 vendég belépőjegyével és tombolavásárlásával segíthette az iskolánkat. Ezen az estén azonban nemcsak támogatásukról biztosították a jelen lévők az iskola szülői munkaközösségét és pedagógusait, hanem arról is, hogy jó együtt lenni. A jelen lévőket Ollmann-né Lovászi Ágnes igazgató köszöntötte. Ezt követően kezdődött a műsor. A fellépők már hosszú hetekkel a rendezvény előtt készültek a bálra. Több olyan produkció szórakoztatta a nagyérdeműt, mely még hosszú ideig megmarad emlékeinkben. Elsőként iskolánk nyolcadik osztályos tanulói kedveskedtek egy angol keringővel a megjelenteknek. A táncot betanította Majoros Gabriella. 7. A lányok gyönyörű ruhákban táncoltak elegáns párjukkal. A lányok ruháját nagyon köszönjük Csima Erzsébetnek, aki évek óta támogatja bálunkat Ruzsáról. A táncosok a következő tanulók voltak: Farkas Tímea, Fődi Tamás, Frank Balázs, Gál Ákos, Halász Dóra, Lasancz Rudolf, Markovics Kamilla, Szegedi Lionel, Szekeres Csilla, Szöllősi Dorina, Tóth Nikoletta, Tóth Tivadar, Varga Richárd és Veress Zita Őket követték a néptáncosok, a kicsik és nagyok közös tánca újdonság volt mindenkinek. Színvonalas műsoruk élvezetes volt. Volt és jelenlegi tanulóink anyukái szintén néptáncos tánca nagy tapsot váltott ki a nézőkből. Ugyanilyen sikere volt a hetedikes lányok ének-zenei előadásának is. A kicsit izguló lányok műsorukkal kellően ráhangolták a jelenlévőket a bál hangulatára. A kórus tagjai voltak: Acsai Varga Kitti, Dóczi Eszter, Kis Lídia Zelminke, Sánta Nikoletta és Zádori Vivien iskolánk 7. osztályos tanulói. A műsor zárásaként a pedagógusok következtek, akik az idei bálon a betyárvilágot idézték fel. A lelkes kis csapat minden évben új produkcióval mutatkozik be. A produkciókban szinte az egész tantestület rész vett minden évben. A bemutatott vidám produkciókra mindig lelkesen készültek, hiszen azért tették, hogy az iskola tanulóinak mindennapjait ezzel támogassák. A műsor végére igazi báli hangulatot teremtettek.

8 Az elmúlt években közel húsz helyszínre kalauzoltuk el Önöket: voltunk orosz esten, visszamentünk az időben egészen az 50-es évekig, érintve az akkor még létező NDK-t, hazafelé jövet kicsit időztünk az operettek világában, majd hajóra szálltunk és Sándorkánk vezetésével egészen Kínáig jutottunk, nem feledkezve meg a legfontosabb szereplőkről a gyerekekről, akikért mindezt tettük. A műsort követően a résztvevők elfogyasztották az ízletes és nagyon bőséges vacsorát valamint a szülők által készített süteményekkel édesíthették tovább az estéjüket. A hajnalig tartó mulatságon Vörös Tibor és Földeák László gondoskodott a jó zenéről, a vidám vendégsereg megelégedésére. Reméljük, aki ott volt nagyon jól érezte magát és jövőre újra eljön! A befolyt összeget idén is a gyerekek felszerelésének tökéletesítésére, események megvalósításának segítésére kívánjuk fordítani. Szerencsére mi szülők és pedagógusok egyaránt úgy gondoljuk, érdemes gyermekeink második otthonát szépíteni, fejleszteni. Remélhetőleg sokunk unokája is itt koptatja majd a padokat! Ugye Önök is így gondolják? Köszönjük a sok támogatást és felajánlást! A felajánlóink a következők voltak ezen a bálon: 50 felettiek klubja Általános iskola dolgozói Aranka Vegyesbolt Bali23 Étterem Bálint Mátyás Bálint Nóra és Farkas Péter Basa István Berki Tibor és családja Bernáth László és családja Bernáthné Martus Mária Bókáné Csiszár Tünde Borbély Ilona Bozsó Edit és Heinz Kilches Bozsó Ernő Bozsó Söröző Bölcsőde dolgozói Börcsök Hajnalka Börcsök István és családja Börcsök Miklós és családja Börcsök Tiborné Chiliciuc Valentin és családja Császárné Jójárt Anita Csima Erzsébet és Bakos László Csonka Bernadett és Csejtei Zoltán Csordás Jenő és családja Csordásné Loj Mónika Csúcs Erika Csúcs Ilona Dóczi Tiborné Dr. Balogh Piroska Dr. Bardócz Csaba Dr. Gaál Klára Dr. Hézsai Klára Dr. Papp Sándor Dr. Szanka János Egészségügyi és Családgondozó Központ Erzsébet Kávézó Mórahalom EUROTÉSZ Kft. Szeged Faddi Mária Farkasné Szabó Tünde Ferenczi Renáta Fődi Anita Fődi Gábor és családja Földeák László Frankné Farkas Ida Gora Mónika Gregus László Halász József és családja Hárs Gyógyszertár Haskó Zsolt Hétszínvirág Óvoda Horváth Zoltán és családja Intelligens Faluért Egyesület Iskolakonyha Jáger Sándor és csapata Jakus Lászlóné Jakusné Lajkó Éva Jazmine-Ker Kft. Turi Butik Jenei Erzsébet Joó Tamás és családja Juhász László Tészta Balotaszállás Kálmán Ferencné KALMÁR Pékség Kiskunhalas Kati Vegyesbolt Király Katalin Kis Tibor és családja Kis Zelminke Kolonics István Kolonics Tímea és Tikviczki Imre Kúra Istvánné Lábecz László és családja LANAH Bt. Lázár Edina és Preszner Richárd Lázár Gáborné LILA Diszkont Lovászi István Magyar Posta Ruzsa Makra József és családja Makráné Körtvélyesi Tünde Maróti Attila és neje MICROMEAT Kft Szeged 8. Mityók Emese és Krisztin Gábor Módráné Király Ildikó Molnár Antal Molnár Büfé Móra Ferenc Művelődési Ház Móra Mancs Nagy Béla Nagy Marianna és családja Nagy Márta és családja Nagy Róbert Napsugár Otthon Ruzsa Népszabadság Szövetkezet Nógrádi Zoltán Nova Food Kft Ráckeve Ollmann Attila és családja OSZ CAR Kft. Otp Bank Rt. Ördögh Klára Papp János és családja Papp Zsoltné Péter Renáta Pósa Endre NOVUM Rácz Szilvia Rózsa Istvánné Rutai Ildikó és Poppány József Ruzsai Gazdakör Ruzsai Presszó Sádt Ede és családja Sádtné Papp Ibolya Sánta Antal és családja Sánta Gizella Seffer Orsolya Seller Attila Sellerné Bozóki Marietta Selymes Lajos Sinkó Péter Sipos Mátyás és családja Siposné Szabó Anna Sólya Erika Sólya Erika Sólya István Sütödék Kft. Szeged Szabó-Balogné Tóth Bernadett Szécsi Mónika Szegedi Nemzeti Színház Szekeres János és családja Szekeres József Széll Kinga és családja Szent Ágoston Általános Iskola Pusztamérges Szerencsi Sándor Szőke és Társa Kft. Békéscsaba Szűcs Béla Szűcs Helga Szűcs Imre Szűcsné Dudás Mária Takács Tibor TAPPANCS Tanács Bernadett Tanács István és családja Tanács Mónika Teleház Ruzsa Teleki Horváth Lajos és családja Tikviczki Istvánné Tikviczki Tamás TORPEDO Varga Kft. Tóthné Molnár Anikó és családja Vadgesztenye Étterem, Bordány Varga Enikő Varga Enikő és családja Varga Károlyné TÜZÉP Vass Tibor és családja Végh Gyula TÓTH Könyvkereskedés Vetró Klára Vörös Tibor és családja Zsolnainé Seffer Mónika A szervezők nevében: Ollmann-né Lovászi Ágnes igazgató

9 jótékonysági bál a betyárfészök csárdában A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jótékonysági bálja XX. alkalommal került megrendezésre március 9.-én. Ebben a tanévben is várva-várt esemény volt e rendezvény elsősorban azokak a szülőknek, akik idén fogják ballagtatni gyermeküket az általános iskolából, de azoknak is akik jótékonykodni és szórakozni is szerettek volna egyben. Átélhettük újra azt a csodálatos élményt, mikor is a leendő ballagó diákok gyönyörű ruhában suhannak fel a színpadra és nagy izgalommal bemutatják a szeptember óta tanult tánccsokrot. Fellépésük nagy ajándék volt szüleiknek, hiszen meghatódva, büszkén veszik ilyenkor tudomásul, hogy gyermekük hamarosan elbúcsúzik az általános iskolától. A bál folytatásaként a Móra Ferenc Művelődési Ház csűrdöngölő táncegyüttese következett színes és szórakoztató összeállítással. Műsoruk különlegessége volt, hogy a gyerekekkel közösen táncolva vezettek be minket a régi táncházak hangulatába. A néptáncosok után a 7. osztályos lányok dalcsokra következet, amely vidám kis előadásra sikeredett. Igazi kis tehetségeket hallhattunk, öröm volt őket hallgatni, sőt együtt énekeltük velük az ismerős dalokat. E bálban is csillogtathatták tehetségüket az anyukák, akik idejüket nem sajnálva felkészültek és egy szórakoztató néptánc összeállítással kedveskedtek a nézőknek. Minden évben átütő sikert arat a pedagógusok műsora. Bátran mondhatjuk, hogy ez évben is így történt. Húsz év alatt nagyon sok helyszínre kalauzolták el a nézőt, volt ebben úttörő tábor, operett falu, Sandokan és csapatának kalózkodása.stb. Az idei bálban a Betyárfészök csárda -ba kukkanthattunk be, ahol Ruzsa Sándor és betyárjai jelentek mög. A korhű jelmez, a találó szereposztás és a humoros előadás nem kímélte a nevető izmainkat, igazán jól szórakoztunk. Jól megalapozott hangulat után már mindenki megéhezett. Elfogyasztottuk az iskola konyháján elkészített ízletes és bőséges vacsorát. Egy kis beszélgetés és iszogatás után félelmetes dübörgésre figyeltünk fel! Nagy meglepetésünkre 2 motoros szállította be a terembe a további hangulat felelőseit Vörös Tibort és Föcit. Ezzel az ötletes és ütős kezdettel egy fergeteges buli kezdődött el, ahol fiatal és idősebb vendég egyaránt tombolhatott egészen hajnalig. A bál sikeréhez nagyon sokan hozzájárultak, hiszen pénzbeli adománnyal, tombola és vacsora alapanyagok felajánlásával, a lelkes fellépők műsorával mind-mind egy célt képviseltek, hogy a gyerekeknek még színesebb legyen az iskolában töltött életük. Nagyon-nagyon köszönünk minden egyes felajánlást és segítő munkát, de legfőképpen megköszönjük az iskola igazgatójának, Ollmann-né Lovászi Ágnesnek, pedagógusainak és dolgozóinak munkáját. Találkozunk jövőre is az iskola jótékonysági bálján! Szűcsné Dudás Mária és Vassné Bata Ibolya Szűlői Szervezet vezetői ELADÓ AUTÓ ügyfélfogadási rend Ruzsa Község Képviselő testülete eladásra jelölte ki a zöld színű Lada Niva típusú (1700 cm3) tanyagondnoki autót. Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a március 1-jén létrejött Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről Ruzsa község, mint székhelytelepülés vonatkozásában: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , Fax: 62/ ; Irányár: Ft. Ügyfélfogadás: Jegyző: Szerda: 8:00 12:00 Ügyintézők: Hétfő: 8:00 16:00 Kedd: 8:00 12:00 Szerda: 8:00 16:00 Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás Fődi Anita - jegyző Péntek: 8:00 12:00 Érd.: Sánta Gizella tel.: 30/

10 új korszak kezdõdik a ruzsai önkéntes tûzoltóknál Fontos feladatot kap ismét a Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A tavaly október óta szolgálatot teljesítő ruzsai katasztrófavédelmi őrs épületében a kettes szerállásról fogja segíteni a település tűzoltás és műszaki mentési feladatait. A ruzsai hivatásos állomány több tagjai is vállal önkéntes szolgálatot. Többek között ezekről is szó esett az egyesület március 23.-án szombaton tartott éves közgyűlésén, melyen a Megyei Katasztrófavédelem, a Szeged Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Megyei Tűzoltó Szövetség küldötte is részt vett. Tatár Gábor elnök emlékeztetett mindenkit miért fontos az önkéntesség és hogyan fogja segíteni az őrs munkáját. A hivatásosok kibővült vonulási körzete immár nem csak a megyére terjed ki, Bács-Kiskunba is menni kell, ha hívják őket. Az egyesület felelőssége, hogy a település ilyenkor se maradjon védelem nélkül, mikor a hivatásos állomány máshol lát el szolgálatot vagy segítségre szorul a tűz kiterjedéséből adódóan. Továbbá az erdő-, avar-, illetve komolyabb tűzesetek vízutánpótlását is biztosítani kell. A közgyűlésen 13 napirendben döntött a tagság. Amellett, hogy elfogadta a 2012-es év beszámolót megalkotta a 2013-as év cselekvési és pénzügyi tervét is. A közgyűlés az ülésen megválasztott Tóth Zsolt parancsnok helyettest, hivatásos tűzoltót bízta meg a tűzvédelmi és mentési feladatok megszervezésével és koordinálásával. Lomb Ferenc parancsnok feladata a továbbiakban az utánpótlás, az ifjúság illetve a versenycsapatok szervezése lett. Nagy örömünkre szolgált, hogy Id. Sípos Antalnak tiszteletbeli tagságot adományozott a közgyűlés a hosszú évek óta végzett áldozatos munkájáért és segítségéért. Az egyesület elnöke megköszönte az önkormányzatnak az elmúlt évben nyújtott segítséget. Kiemelte, hogy ugyan a szeptember óta tartó tárgyalásokon nem mindig értettek egyet, azonban biztos benne, hogy a 2013-as évben még gördülékenyebb lesz az együttműködés. Tóth Zsolt parancsnokhelyettes hangsúlyozta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló eszközök, melyeket főként az önkormányzat bocsájtott az egyesület számára térítésmentesen ugyan jelentősek de sajnos még nem elégségesek a szolgálat ellátásához. Jelenleg a hiányzó szerek beszerzése folyik, folyamatosan egyeztetve Szeged Parancsnoksággal. A közgyűlésen részt vett Haskó Zsolt alpolgármester, Bálint Mátyás képviselő a Pénzügyi Bizottság Elnöke, Pálinkás Zoltán r. zls. körzeti megbízott és Csikesz Péter a ruzsai polgárőrség elnöke is. A maratoni hosszúságú napirendek után, ami közel két órán át tartott birkapörkölttel és éjszakába nyúló jó hangulatú beszélgetéssel láttuk vendégül a meghívottakat. Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlásokat és támogatásokat, az alábbi támogatóinknak és családjuknak kiemelten: Aranka Vegyesbolt, Belfegor, Bordány-Fruct, Bordányi pékség, Fődi Imre, Haskó Zsolt, Jakus Ferenc, Lasancz Péter, Művelődési Ház, Napsugár Otthon, Papp János, Papp Veronika, Répás István, Rózsa Anita, Rózsa Antal, Ruzsa Presszó, Szabó Sándor, Szalai Jenőné, Szekeres János, Szűcs Sándor (Zákányszék), Tóth Zsolt, Varga Dániel, Varga Károly, Vass János. adó 1% Kedves Szülők! Kedves ruzsaiak! Kérem Önöket, hogy adójuk 1%-át az Óvodák Kistérségi Egyesületének szíveskedjenek felajánlani, mert ezzel a helyi óvodásokat is támogatják. Kérem, ajánlja adója 1%-át a ruzsai Teleházat működtető Intelligens Faluért Egyesület részére, hogy minél korszerűbb eszközöket tudjuk ügyfeleink részére bocsátani! Adószámunk: Az Intelligens Faluért Egyesület Köszönettel: Sádtné Papp Ibolya - óvodavezető Köszönjük! Bóka Zoltánné - elnök 10. Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lomb Ferenc - parancsnok, Tatár Gábor elnök, baba -mama klub Szeretettel várunk minden anyukát és gyermekét a április 11-én 9.30 órakor kezdődő baba - mama klubba. Helyszín: művelődési ház kisterme Előadó: Makra Jenő Téma: Elsősegélynyújtás csecsemő - és kisgyermekkorban Tóthné Török Szilvia - védőnő

11 tájékoztató A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1.,) a Minőségi Oktatást segítő könyvtárfejlesztés Rúzsán című TÁMOP A11/ számú nyertes projektjének megvalósításáról. A végéhez közeledő megvalósítás eredményei érdekesek, hasznosak. Röviden az alábbiak. 10 alkalommal láthattunk, hallhattunk előadásokat különböző témakörökben. A könyvtári dokumentumok fő csoportjainak bemutatásával híres emberek életébe, munkájába is bepillantást nyerhettünk amellett, hogy megismerhettük a belső szakmai rendet, rendszert. Azt hihetnénk, a könyvtári nyilvántartás valami ördöngös dolog, de az érdeklődést látva úgy látom, nem riadtak vissza a látogatók a belépési lehetőségtől. A meghirdetett rendezvények mindegyikét sikerre vitték azáltal, hogy eljöttek a hívó szóra. Bepillantást nyertünk abba a világba, amelyet a dolgozók alkalmaznak. Szakrend a könyvtárban, mégis érthető, élvezetes témakörökkel illusztrálva. Jártunk Titkon innen és túl Nemere Istvánnal, a pszichológia és az ezotéria varázslatos világában Müller Péterrel. Megtudtuk, hogy Böjte Csaba a több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben került Dévára, ahol ferencesrendi papként az árvák segítésére tett esküt. A Vujity Tvrtko által bemutatott epizódok a világ több tájáról hozott világégést bemutató eseményekről szóltak, utcára került emberek szomorú életéről, cunami és diktatúrák áldozatairól. Minden eset más, a történetek vége mégis ugyanaz. Örüljünk, hogy itt élhetünk a nyugodt, békés Magyarországon, vidéki, szépen fejlődő falunkban. Az életünk nehéznek látjuk, de más népek sorsa a miénktől sokkal nehezebb. Természettudományok érdekességeihez vezet bennünket Börcsök Bence, a cambridgei egyetem ruzsai születésű diákja. A fizikai kísérletek sokkal érdekesebbek, mint azt gondolnánk. Magunk is kipróbálva tanulunk és szórakozunk egyszerre. Dr. Zacher Gábor főorvos úr a toxikológia történetének kapcsán juttatta tudomásunkra, mennyi méreggel bombázzuk törékeny szervezetünket. A világégések és háborúk mellett párhuzamosan, mi magunk károsítjuk azt, s gyógyítása nem biztos, hogy megoldható, a károsodás vissza nem fordítható folyamatokat hoz létre testünkben. Mindemellett bepillantást kaptunk zenei, irodalmi, képzőművészeti alkotások ábrázolta világhírű emberek és művek világába. Megismertette a jelenlévőket a művészetek ismert alakjainak szenvedélybetegségeivel, életük problémáival. Rubint Réka személyében azt a barátságos, határozott személyi edzőt ismerte meg közönségünk, akitől elfogadhatja a tanácsot, elhiheti az ajánlatot az életmódváltásról. Gyermekkorától kezdve bemutatta, hogyan jutott el napjainkig azzal a kitartó munkával, amivel a sikereit jellemezni lehet. 11. A lelkes, szerető közönség fogadtatása megerősítést adott a további munkához neki is, nekünk is. Későbbi céljai között szerepel az egyetemi továbbtanulás. Jó példát mutat ezáltal a fiataloknak, az őt követőknek, a mi könyvtári olvasóinknak is. Olvasás, tanulás könyvtár nélkül nem működhet. A Fabulya Andreával zajlott találkozó témája a híres költők versei szóban és zenében, amely alkalommal elhangzottak irodalmunk jeles művei a felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt. A magyartanárként dolgozó, előadói esteket szervező és azon fellépő előadó avatott szakemberként adta elő a magyar irodalomból válogatott alkotásokat. A kiválasztott kb. 50 alkotás előadása közben gitárzenével tartottuk meg a szüneteket. A jól választott és összeállított műsor a közönség teljes áhítatával találkozott. Az irodalom propagálásával kitűnően járult hozzá a projekt megvalósításához. A Rékasi Károly által bemutatott Wass Albert életrajz a távoli földrészre szakadt magyarság lelki gyötrődéséből közölt mozzanatokat. Bemutatta az író-költő életét, munkásságát, közben láthattuk, milyen dokumentumok alkotják a könyvtári 900-as osztályt. Az előadás színházi jellegű, önálló jelenetei hű tükröt mutattak Wass Albert életéből, munkásságából, ezáltal a hazai és a határon túl élő magyarság gondjairól, örömeiről. A közben Erdélyben és az USA-ban készült képek, filmrészletek nem csak illusztrálták az előadást, de megjelenítették azt a tájat, azt a magyar földet, amelyre az író-költő a haláláig visszavágyott. Az ifjúsági szépirodalom széles skáláját tárta a gyerekek elé az Alma együttes. Előadásukban a gyermekirodalom ismert és kevésbé ismert megzenésített verseibe tekinthettünk be. Hatalmas sikítások, pörgő-forgó szoknyácskák, dedikálás és igazi koncerthangulat jellemezte a délutánt. A gyermeküket elhozó szülők, a környék óvodáiból és iskoláiból kísérőként megjelent pedagógusok elismerően szóltak a rendezvényről. Külön kiemelték, mennyire kedvező ez a lehetőség, hiszen közel van hozzájuk, minimális anyagi terhet ró rájuk az utazás költsége. Az előadások végén beszélgetéssel zárult találkozókon kérdezhettek az érdeklődők. Saját gondjaikra, kérdéseikre kendőzetlenül kapták a választ, ami mindenkinek tetszett, s elégedetten indultak haza. A könyvtári beiratkozás mellett döntött olvasóknak olyan műveket ajánltak előadóink, amelyek tartalma valódi segítséget jelenthet a betegeknek, rászorulóknak, szórakozásra, ismeretekre vágyóknak, a világ dolgaira nyitott látogatóinknak. Az eszközök és szellemi termékek beszerzése és működtetése, használata, alkalmazása a következő területeken segíti a könyvtár látogatóit, a használókat. a) Interaktív honlap kialakítása érdekében történt beszerzések, fejlesztések a technikai modernizálás érdekében: honlapfejlesztés, könyvtári kereső-modul; kulturális és közhasznú médiatartalmak feltöltése korábbi adatokkal; könyvtári elektronikus katalógus, adatbázis kialakítása, meglévő anyag feltöltése;

12 24 órás könyvtári online szolgáltatások elérhetőségének kialakítása; kulturális és közhasznú tartalmak, helytörténeti információk médiatárának kialakítása, folyamatos karbantartása; legalább kétnyelvű, interaktív portál kialakításához fordítás. b) Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakításához megvalósított fejlesztések: szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok; könyvtár tevékenységét és honlapját népszerűsítő kampány; fogyatékkal élők számára könyvolvasó számítógép állomás kiépítése; digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok; író-olvasó találkozók; könyvtári kereső modul; szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok előállítása; kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges és mobil eszközökkel elérhető szolgáltatások kialakítása. c) Könyvtári munkatárs(ak) részvételének biztosítása a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken foglalkoztatása; oktatási segédletek munkatársaknak és könyvtárhasználóknak; könyvtárhasználók nem formális és informális képzése; alapfokú számítógépkezelési tanfolyamok gyerekeknek és felnőtteknek. a könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok lebonyolítása; az együttműködő partnerekkel közös képzés lefolytatása; könyvtári honlapon kifejezetten iskoláskorúaknak szóló szekció létrehozása. Köszönöm a részvételét minden kedves látogatónak, a beiratkozást az új olvasóknak. Részvételükkel igazolták ennek a munkának a fontosságát, értelmét. Örülök, hogy a segítségükre, szórakoztatásukra szervezett és rendezett programok részese lehettem. Szeretettel várom kollégáimmal a továbbiakban is, a szürke hétköznapokon is az intézményünkbe érkezőket számítógépes, könyvtári, kulturális eseményeinkre, vagy csak egy kis olvasgatásra. Ne feledje a régi szlogent: a könyvtár! Vörös Tiborné - igazgató könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésen megszerzett ismeretekkel rendelkező munkatárs kegyelettel emlékeztünk a kommunizmus áldozataira Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszú harc alatt. /Szózat/ A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából (február 25.) megemlékezést tartottunk a Templomkerti emlékhelyen a II. világháborúban hősi halált halt ruzsai honfitársaink emlékművénél. Bánfi Tamás Ruzsa Község Önkormányzatának képviselője megemlékező beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen alkalomból azokra a megalázott, megfélemlített, koncepciós perekbe hajszolt, meggyilkolt emberekre emlékezünk, akik még a munkatáborokba zárva is megőrizték hitüket, példát mutatva a Ma Nemzedékének. Kiemelte, hogy nincs nemzete Európának, amely történetének utolsó évszázada alatt annyi megpróbáltatáson és tragédián ment volna keresztül, mint Magyarország. Két embertelen világháború magyar vérvesztesége, valamint a trianoni békeszerződés milliós magyar tömböket szakított ki a nemzet testéből. Megfogyva, kifosztva és kirabolva két diktatúra után csak hihetetlen erőfeszítések és áldozatok árán voltunk képesek fenntartani nemzeti létünket, s hogy mégis talpra álltunk, és volt erőnk újrakezdeni az népünk hihetetlen szívósságának, akaraterejének és szabadságérzetének tulajdonítható. A történelem nem áll meg, ahogy a világ változik, úgy változnak körülöttünk a politikai rendszerek és mi magyarok már sokszor megmutattuk a világnak, hogy szolgaságban, elnyomásban élni nem tudunk, nem akarunk, és hogy szabadságunkért minden áldozatra hajlandóak és képesek vagyunk! Ezután a megemlékezők történelmi múltidéző irodalmi műveket hallgathattak meg a Móra Ferenc Művelődési Ház munkatársainak tolmácsolásában, amely kedves színfoltja volt a rendezvénynek, majd koszorút és virágokat, mécseseket helyeztek el az EMLÉKMŰ talapzatánál a kommunizmus áldozataira emlékezvén. Tanács Vilmos - Politikai Foglyok Szövetsége 12.

13 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra MÛVELÕDÉSI HÁZ ESEMÉNYNAPTÁRA DÁTUM fizetett hirdetés ESEMÉNY április óra vegyesáru vásár április óra méteráru vásár április 20. Nemzetközi Tánc Világnap alkalmából jótékonysági bál a Koktél Trió (Ruzsa) közreműködésével április óra vegyesáru vásár ORVOSI ÜGYELET 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban Cím: 6786 Ruzsa, (Ruzsa, Piac tér Rózsa u ) Telefon: 62/ vagy vagy az alábbi az egységes sürgősségi telefonszámon: telefonszám: 104 Ügyelet: Komlós Zsolt: 0630/ Hétköznap 16 órától Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. 13.

14 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró ANYAKÖNYVI HÍREK Szántóföldet, kaszálót keresek hosszabbtávú használatra. Megegyezés szerint. Érd.: 0630/ Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné Ruzsa, Öttömösi út 38. Tel.: 62/ ; 0630/ Ruzsai 3 szobás, minden közművel ellátott, több melléképületes ház, zárt udvarral, nagy kerttel, központhoz közeli, csendes helyen eladó. Érd.: 0630/ db szőlőprés, 1 db szőlődaráló dézsával, 1 db 66 cm -, 2 db 56 cm-, 1 db 52 cm -, 2 db 40 cm átmérőjű boroshordó eladó. Érd.: 0620/ Eladó Szegedi út 25. szám alatti 3 szobás családi ház melléképületekkel, garázzsal. Irányár: 6,8 m Ft. Érd.: 0670/ Szegedi út mellett 1680 m2-es zárt kert eladó. Érd.: 0662/ ; Eladó Kossuth u. 14. szám alatti 3 szobás téglaépítésű összkomfortos családi ház, megkímélt állapotban, gazdasági épületekkel, 2 garázzsal. A fűtés 2 db beépített cserépkályhával + konvektor. Érd.: 0630/ as telefonszámon vagy a helyszínen. Ugyanitt Thomas szivattyú eladó. Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Érd.: 0034/ ; RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN SZÜLETÉS én Póka Tímeának és Mészáros István Péternek Máté nevű gyermeke született. Jó egészséget kívánunk az egész családnak! HALÁLOZÁS Varga Ferenc Buda Károly Sándorné szül.: Dalmadi Terézia Dudás Ferencné szül.: Zádori - Fekete Etel Acsai Lajosné szül.: Papp Ilona Nagy Imre Tóth Orbán Róbert Baranyiné Winterkorn Anna elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! HÁZASSÁGKÖTÉS Bálint Katalin és Réperger Péter házasságot kötött. Gratulálunk! KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: április 05.,április 19., május 03. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

MÁRCIUS 15-i A fánk sütő verseny díjazottjai Varga Krisztina

MÁRCIUS 15-i A fánk sütő verseny díjazottjai Varga Krisztina Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. MÁRCIUS MÁRCIUS 15-i ÜNNEPI MŰSOR A megemlékezésről a 6. oldalon olvashatnak. Szakmai díj a Deszki Faluháznak Nagy örömünkre intézményünk

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben