J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés február 20-i üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor, Földváriné Greiz Ágnes, Dr. Juhász Enikő, Kiss János, Kovács Sándor, Krokavecz László, Molnár Imre, Rózsa Lajos, Sági István, Sebestyén Ferenc, Szabó László, Szádvári Gábor, Szórád Róbert, Vadas Sándor, Vida Tamás, Dr. Wirth István, Balogh Béla, Buzás Sándor, Gulyás Adrienn, Dr. Jernei Zoltán, Katona József, Molnár Péter, Rédai János, Szabó Zsigmond, Urbán Csaba, Zachar Ferenc, Dr. Czuczi Mihály, Dr. Magyar Levente, Petronyák László és Bordás Imre, a Közgyűlés tagjai. Bejelentéssel távol: Elek Sándor, Kántorné Bíró Emília, Tokajiné Demecs Katalin, Tokár István és Szűcs Lajos, a Közgyűlés tagjai. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, Nagy Tünde Mária könyvvizsgáló, Dr. Rudner Ervin, a MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa, Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, Karancsi Tamás, a Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. igazgatója, a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, közigazgatási szervek megyei vezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Fejér Andor: köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, a meghívott szervezetek képviselőit, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja. Interpelláció, kérdés nem hangzik el. A Közgyűlés a napirendi javaslatot 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Az ülés napirendje a következő: 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

2 2 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR. számú rendelet módosítására és a Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölésére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 6. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 9. Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor és segítő alkalmazásának engedélyezésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 10. Tájékoztató a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet egészségügyi szakellátási tevékenységéről és az intézet középtávú szakmai fejlesztési programjáról, különös tekintettel a Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés teljesítésére Előadó: Dr. Rudner Ervin, a MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet szakmai fejlesztési programja ( ) időarányos teljesítéséről Előadó: Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke 11. Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

3 3 12. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 13. Előterjesztés múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati megállapodás és szerződés megkötésére Kunszentmárton Város Önkormányzatával Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 14. Előterjesztés az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szociális intézményekben a minimumfeltételek megteremtéséhez intézkedési terv elfogadására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 15. Előterjesztés az Eső periodika kiadójával kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 16. Előterjesztés az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának kiegészítésére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 17. Előterjesztés Nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek javítása tárgyú pályázat benyújtásának támogatására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 18. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben tárgyú pályázat benyújtására Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 19. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap évi pályázatának kiírására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 20. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről Előadók: Fejér Andor, a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 21. Előterjesztés az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési jog gyakorlására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

4 4 1./ NAPIRENDI PONT: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határozatok végrehajtásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke határidejű Az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 1/2009. (II. 20.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 1.) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja o a Megyei Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott alábbi döntéseit: - a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére gyógyászati segédeszközök készítéséhez mintavétel céljából kezelőhelyiség bérbeadásához való hozzájárulásról, - a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthona részére büfé helyiség bérbeadásához való hozzájárulásról, - a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon részére italautomata elhelyezéséhez való hozzájárulásról, - a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére büfé helyiség bérbeadásához való hozzájárulásról, /2008. (XI. 25.) számú határozatát a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet részére 1 db személygépkocsi árverés útján történő értékesítéséről, /2008. (XII. 1.) számú határozatát a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium részére 3 db varrógép és 1 db vasalóasztal selejtezéséről, /2008. (XII. 1.) számú határozatát a Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon részére rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas műszaki cikkek, bútorok, számítástechnikai eszközök selejtezéséről, /2008. (XII. 11.) számú határozatát a Múzeumok Igazgatósága részére számítástechnikai eszközök és műszaki cikkek selejtezéséről, - 120/2009. (I. 15.) számú határozatát a Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthona részére rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas műszaki cikkek selejtezéséről, - 121/2009. (I. 15.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére 1 db feleslegessé vált Abacus automata, valamint 5 db érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező személygépkocsi értékesítéséről, - 175/2009. (I. 29.) számú határozatát a Fehér Akác Idősek Otthona részére számítástechnikai eszközök és műszaki cikkek selejtezéséről,

5 /2009. (I. 26.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetnek kis értékű berendezési tárgyak átadásának engedélyezéséről, /2008. (XII. 19.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet részére 2 db ultrahangos vizsgálófej beszerzésének engedélyezéséről ,- Ft + ÁFA összegben, melyeknek forrását az intézmény biztosította, - 173/2009. (I. 15.) számú határozatát a Fehér Akác Idősek Otthona részére térítési díj hátralék behajthatatlan követelés leírásának engedélyezéséről ,- Ft összegben, /2009. (I. 15.) és 173-3/2009. (I. 20.) számú határozatait a Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye részére térítési díj hátralék behajthatatlan követelés leírásának engedélyezéséről ,- Ft és ,- Ft összegben, - 116/2009. (I. 12.) számú határozatát Papp Imre, Cibakháza, Cibak Imre tér 35. sz. alatti lakos bírósági ülnöki megbízatásának megszűnéséről, - 37/2009. számú határozatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok házirendjének jóváhagyásáról, - 130/2009. számú határozatát az újszászi Kastély Otthon egy ellátottja személyi térítési díj fizetési kötelezettségének megállapításáról, valamint - a devizapolitika és a likvid pénzeszközök kezelésének szabályzata V. fejezete alapján a kötvénnyel kapcsolatosan végrehajtott alábbi tranzakciókat: rövid lejáratú betétlekötések = ezer Ft november november 19. = ezer Ft november december 15. = ezer Ft november december 31. = ezer Ft november november 19. = ezer Ft november december 15. = ezer Ft december június 15. = ezer Ft december december 15. = ezer Ft december szeptember 15. = ezer Ft december április 30. = ezer Ft december január 7. = ezer Ft január január 14. = ezer Ft január január 21. = ezer Ft január január 21. = ezer Ft január január 28.

6 6 értékpapírvásárlások január 7-én Értékpapír megnevezése Lejárat Összege eft Hozam % 2010/B MÁK , /C MÁK , /D MÁK , /C MÁK , /B MÁK ,52 o o A Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott 2/2009. (I. 21.) számú határozatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer évi fordulójában felosztott megyei támogatásról. A Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottsága átruházott hatáskörben hozott - 12/2009. (II. 3.) számú határozatát a megye legjobb sportolója cím adományozására szóló pályázati felhívásának elfogadásáról, - 13/2009. (II. 3.) számú határozatát a évi idősügyi alapból támogatást nyert Túrkevei Diabetes Klub elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelmének elutasításáról, - 14/2009. (II. 3.) számú határozatát a évi idősügyi alapból támogatást nyert Martfűi Kossuth Nyugdíjas Klub elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelmének támogatásáról. o A Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottságának átruházott hatáskörben hozott - 8/2009. (II. 05) számú határozatát a Megyei Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt közötti szerződés jóváhagyásáról, - 9/2009. (II. 05.) számú határozatát a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium használatában lévő Fiat 1880 DT traktor selejtezésének engedélyezéséről, - 10/2009. (II. 05.) számú határozatát az Abádszalók, Strand út 2. szám alatti Füzes Kemping bérleti szerződésének módosításáról, - 12/2009. (II. 05.) számú határozatát a Települési Környezetért cím évi pályázati kiírásának elfogadásáról, - 13/2009. (II. 05.) számú határozatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye cím évi pályázati kiírásának elfogadásáról. o A Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottságának átruházott hatáskörben hozott 9/2009. (II. 06.) számú határozatát a Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolataira vonatkozó terv elfogadásáról.

7 7 2.) A Megyei Közgyűlés a 50/2003. (IV. 17.), 38/2006. (IV. 28.), 84/2007. (VI. 22.), 156/2007. (XI. 9.), 120/2008. (VI. 20.), 154/2008. (IX. 26.), 165/2008. (X. 31.), 193/2008. (XII. 12.), 194/2008. (XII. 12.), 198/2008. (XII. 12.), 200/2008. (XII. 12.), 204/2008. (XII. 12.), 208/2008. (XII. 12.), 210/2008. (XII. 12.), 211/2008. (XII. 12.), 212/2008. (XII. 12.), valamint a 219/2008. (XII. 12.) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 3.) A Megyei Közgyűlés a 193/2008. (XII. 12.), valamint a 194/2008. (XII. 12.) számú határozatokat hatályon kívül helyezi. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés bizottságainak elnökei 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. 2./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR sz. rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Fejér Andor köszönti az East-Audit Zrt. képviseletében megjelent Nagy Tünde Mária könyvvizsgáló asszonyt. Az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 25 igen és 6 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: 1/2009. (II. 25.) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR számú rendelet módosításáról A Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. számú törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendeletét továbbiakban: rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Megyei Közgyűlés a rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított a) kiadási főösszegét eft-ra b) bevételi főösszegét eft-ra c) tervezett hiány összegét eft-ra módosítja, december 31-i hatállyal.

8 8 A kiadási főösszegből a finanszírozási műveletek összege ezer Ft hiteltörlesztés, a bevételi összegből a finanszírozási műveletek összege ezer Ft kötvénykibocsátás, a tervezett hiány eft összegű hitelfelvétel finanszírozási műveletként. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését az e rendelet melléklete szerint módosított 1/a, 2/a, 2/b, 3/c, 3/e, 4/a, 4/b. számú mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: - személyi juttatások eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - pénzeszköz átadás áht-n kívülre eft - támogatásértékű kiadások eft - ellátottak pénzbeli juttatásai eft - felhalmozási célú kiadások eft - tartalékok eft - kölcsönök kiadásai eft - hitelek kiadásai eft - létszámkeret 3.841,5 fő (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a hiány jogcímenkénti előirányzatait az 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: - működési bevételek eft - illetékek eft - felhalmozási bevételek eft - átengedett SZJA eft - költségvetési támogatások eft - pénzeszköz átvételek eft - támogatásértékű bevételek eft - támogatási kölcsönök bevételei eft - hitelek bevételei eft - értékpapírok bevétele eft - pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet tartalmazza. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Fejér Andor a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

9 9 3./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Fejér Andor szóbeli kiegészítést tesz, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Urbán Csaba az 5/d. melléklettel kapcsolatban aggályosnak tartja a 4 milliárd Ft-nyi kötvény után fizetendő 2,8 milliárd Ft (70 %) kamat összegét. Érdeklődik, hogy van-e arra lehetőség, hogy a következőkben a táblázat címe kötvénykibocsátás adósságszolgálatának és bevételének várható alakulása legyen és a tőketörlesztés, kamatkiadás sor alá egy kamatbevételt is betegyenek az átláthatóság érdekében. Szabó Zsigmond kérdezi Kovács Sándor alelnöktől, hogy az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság Eső c. periodika támogatásával kapcsolatban hozott határozatának értelmében milyen eredménnyel folytatott tárgyalást a támogatás megemelése érdekében. Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője válaszában elmondja, hogy az 5/d. táblázat az adósságszolgálatot mutatja be az Áht. és az Ámr. előírásai szerint, a képződő bevételi többletet, ami a kamatból termelődik, az 1/a. táblázatban jelenítik meg tájékoztató jelleggel. A teljes hozamot évre nehéz meghatározni, hiszen mindig változnak a feltételek és a lehetőségek, erről csak az éves beszámolókban és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről való beszámolás során tudnak pontos jelentést tenni. Fejér Andor válaszol a Kovács Sándor alelnöknek feltett kérdésre. Az elnökség a bizottsági üléseket követően megtárgyalta a javaslatot és olyan döntés született, hogy nem kívánják a hiány mértékét növelni azzal az 500 ezer Ft-tal, amely a bizottsági javaslatban szerepel. Elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van, hiszen az ellátandó feladatok nagyságrendje az előző évekhez hasonlóan az idén sem változik, sőt egyre növekednek, a finanszírozás viszont egyre csökken. A fejlesztéseket tekintve meglepetését fejezi ki a december 18-i kormányhatározattal kapcsolatban, amelyben 13,7 milliárd Ft-ot osztott ki a Kormány baráti önkormányzatoknak egy bekérő levél alapján. Egy eklektikusan összeállított igénylista alapján a forgalommentesítő elkerülő utaktól a polgármesteri hivatalokon át mindenféle ötletet támogatott a Kormány, s a támogatás összegének egy részét a forráshiányos önkormányzatok soráról emelték le. E a forrásokhoz úgy lehetett hozzá jutni, hogy nem kellett hozzá semmiféle megvalósíthatósági tanulmány, s a két ünnep között ezek a támogatások meg is érkeztek a kedvezményezett önkormányzatok számlájára. Ezt azért tartja érthetetlennek, mert a Megyei Önkormányzatnak tavaly két nyertes pályázata is volt, mintegy 50 millió Ft-ra hónapok óta vár a megye, s ezek a források nem akarnak megérkezni az önkormányzathoz. Elmondja, hogy ezt a tapasztalatot mérlegelve ez év elején küldtek a Miniszterelnöki Hivatalnak egy levelet, amelyben megjelölték a fejlesztési elképzeléseket a két tornaterem építését -, amelyek kész tervekkel rendelkeznek, az építési engedélyek megkérése folyamatban van, s kérték, hogy ezek is támogatást nyerjenek.

10 10 Annyi ismeretes, hogy a levelet illetékességből áttették az Önkormányzati Minisztériumhoz. Érdeklődéssel várja, hogy az ilyen konkrét, tervezési dokumentumokkal ellátott beruházások kapnak-e valamilyen támogatást. A megyei önkormányzatok helyzetének érzékeltetésként egy idézetet ismertet az alábbiak szerint: Erőlködhetnek, izzadhatnak, próbálkozhatnak több-kevesebb sikerrel, a központi költségvetés olyan mértékű forrással le nem fedezett terhet ró évek óta növekvő mértékben az önkormányzatokra és ezen belül a megyei önkormányzatokra, ami lassan tényleg elviselhetetlenné válik, kezelhetetlenné teszi a gazdálkodást. A megyei önkormányzatok ez évben különösen nehéz terhet kaptak, nehéz eldönteni egyszerű véradásra kényszerítik őket, vagy kivéreztetés folyik. Mindenképpen rendezni kell a megyék sorsát. Ez pedig nem helyi kérdés, 19 megyét egyaránt érint, ez egy nagy társadalompolitikai kérdés, amire a választ meg kell adni. Elnézést egy újabb hasonlatért, tulajdonképpen a halnak teljesen mindegy, hogy kifogják-e a tóból, vagy leengedik róla a vizet. Az eredmény ugyanaz. Ez az idézet egy december 14-én keltezett önkormányzati testületi ülésről származik, Somogy megyéből, s aki elmondta a jelenlegi önkormányzati miniszter, Gyenesei István. Ennél tömörebben és komolyabban nem lehet összefoglalni a jelenleg is fennálló helyzetet. Ezt követően a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 24 igen és 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: 2/2009. (II. 25.) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény- továbbiakban Áht a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a Megyei Közgyűlésre és bizottságaira, a Megyei Önkormányzati Hivatalra, b) a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézményekre. (2) A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés nem rendelkezik döntési jogosultsággal, a költségvetése határozatai alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe.

11 11 (3) A megyei önkormányzat költségvetésének fejezet és címrendjét a 2/a számú melléklet szerint határozza meg. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetése a) bevételi főösszegét ezer Ft - működési célú bevételeit ezer Ft - fejlesztési célú bevételeit ezer Ft b) kiadási főösszegét ezer Ft - működési célú kiadásait ezer Ft - fejlesztési célú kiadásait ezer Ft c) finanszírozási célú bevételeit ezer Ft d) finanszírozási célú kiadásait ezer Ft összegben állapítja meg az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz-átadások, ellátottak pénzbeli juttatásai az 1/a., 2/b., 2/f., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., a felhalmozási célú előirányzatait az 1/a., 4/a. és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: személyi juttatások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft pénzeszköz-átadás áht-n kívülre ezer Ft ellátottak juttatásai ezer Ft támogatásértékű kiadás ezer Ft felhalmozási célú kiadások ezer Ft felújítási kiadások ezer Ft működési célú tartalékok ezer Ft fejlesztési célú tartalékok ezer Ft munkáltatói kölcsön ezer Ft működési hitelek kiadásai ezer Ft fejlesztési hitelek kiadásai ezer Ft létszámkeret fő (3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1/b. és 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint:

12 12 működési bevételek ezer Ft illetékek ezer Ft átengedett SZJA ezer Ft költségvetési támogatások ezer Ft támogatásértékű bevétel ezer Ft támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft működési célú hitel ezer Ft működési célú pénzmaradvány ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány ezer Ft (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket a mutatószámok és a fajlagos összegek alapján a 2/c. melléklet tartalmazza. (5) A Megyei Közgyűlés a 2/a., 2/b. és 2/f. számú mellékletek szerint rendeli el a létszámcsökkentéseket, amelyek többletkiadásai ellentételezésére pályázatot szükséges benyújtani. 3. (1) A kötött felhasználású normatívákból a Megyei Közoktatási Közalapítvány részére ezer Ft az átadandó pénzeszköz összege. A közalapítvány az átadott pénzeszközt a évi CII. törvény 8. sz. melléklet I/2. pontjában meghatározottak szerint a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordíthatja. (2) A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a kötött felhasználású normatívákat a 2/c. sz. melléklet szerint használhatják fel a évi CII. törvény 8. sz. mellékletében meghatározottak szerint. Az intézmények 2/a. sz. mellékletben meghatározott kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása tartalmazza a kötött felhasználású normatívák összegeit. 4. (1) A megyei önkormányzat ezer Ft-tal járul hozzá az addiktológiai járóbeteg szakellátás feladatainak ellátásához a 173/2004. (XII.17.) KH. sz. határozata alapján. (2) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást nyújt a sportfeladatok ellátásához a 146/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (3) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást ad át a központi fejezettől kapott pénzeszköz terhére az Esélyek Háza működtetéséhez a 147/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (4) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást nyújt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez.

13 13 5. A köztisztviselői illetményalap összege Ft a évi CII. törvény 54. -a alapján. 6. (1) Az általános tartalék összege ezer Ft, amely az évközben jelentkező többletfeladatokra, az előre nem tervezhető kiadásokra, valamint a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadásokra fordítható. (2) A fejlesztési célú tartalék összege ezer Ft, amely fejlesztési, beruházási, felújítási célokra fordítható a Megyei Közgyűlés döntései alapján. A fejlesztési célú tartalék a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származik. 7. (1) A 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási ezen belül kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a 2/a. sz. melléklet határozza meg. (2) A 2/a. és a 2/f. sz. melléklet tartalmazza az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszám-előirányzatait. (3) A Megyei Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként a 4/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, amelyek a évi pénzmaradvány jóváhagyását követően használhatók fel. (4) A Megyei Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4/b. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyek a évi pénzmaradvány jóváhagyását követően használhatók fel. (5) A Megyei Közgyűlés az 1/a. sz. melléklet fejlesztési mérlegében határozza meg a fejlesztési célú kiadásokat. 8. A fejlesztési célú hitel adósságszolgálatának alakulását az 5/b. számú melléklet tartalmazza. A fejlesztési célú kötvénykibocsátás adósságszolgálatának alakulását az 5/d. számú melléklet tartalmazza. A Megyei Közgyűlés biztosítja, hogy a hitelszerződésekben vállat kötelezettségeinek, valamint a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget tesz és a tárgyévi költségvetésébe betervezi. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. (1) A 2. (1) bekezdés c) pontjában tervezett ezer Ft működési hiány finanszírozására munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételét engedélyezi a közgyűlés, amelynek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében

14 14 történik. Az illetmények kifizetéséhez a hitelkereten belül munkabér-megelőlegezési hitel is igénybe vehető, amelyre az önkormányzati hivatal bankszámlaszerződése lehetőséget biztosít. A munkabér-megelőlegezési hitelfelvételeket a Megyei Közgyűlés elnöke engedélyezi, amelyről a féléves, I-III. negyedéves és év végi beszámolóban be kell számolni. A folyószámlahitel-keret maximális összege ezer Ft, amelynek felvétele esetén a hatályos bankszámlaszerződés szabályai szerint kell eljárni. (2) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. (3) A megyei önkormányzat intézményei kivéve a múzeum áthúzódó ásatási feladataival összefüggő forrásait - az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, az átmenetileg szabad pénzeszközöket be kell vonni a finanszírozásba a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében. 10. (1) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (2) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról az intézmények tárgyhónapot követő 10-ig kötelesek beszámolni, amely információt az önállóan gazdálkodó intézmény készíti el. (3) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával kell biztosítani. (4) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról és pénzforgalom nélküli műveletekről kötelesek elszámolni. 11. (1) A Megyei Közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, valamint a hitelfelvétel csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: a./ A Megyei Közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

15 15 b./ E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. c./ A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek biztosítása esetén indíthatók. d./ A évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradás van, a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50%-a. (2) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira. (3) A Megyei Közgyűlés elrendeli a rendelet 2/f. mellékletében meghatározottak szerint az álláshelyek zárolását, a létszám előirányzatok csökkentését. A 2/a., 2/b. és 2/f. sz. mellékletekben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszám növelését csak a közgyűlés engedélyezheti, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi. (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról: a szociális és gyermekvédelmi intézmények évente a június 30-i, a szeptember 30-i és a december 31-ei állapot szerint szolgáltatnak adatokat; az oktatási intézmények évente június 30-án a tervezett, október 10-én a tényleges beiskolázásnak megfelelően szolgáltatnak adatokat. (5) Az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására. (6) A gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és csökkenteni a kapcsolódó létszámokat és kiadásokat. (7) Az oktatás finanszírozásának változása miatt a 2009/2010. tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet. A tanulói létszám változásához kapcsolódóan

16 16 felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat, különös tekintettel a szakképzési feladatokra. (8) Az intézmények hatékonyabb működéséhez folytatni kell a párhuzamos feladatellátás csökkentése érdekében a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok, a karbantartás, konyha, mosoda, gazdasági csoportok felülvizsgálatát és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. 12. (1) A Megyei Közgyűlés a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként. (2) A közgyűlés elnöke engedélyezi a személyi juttatásokon belüli belső átcsoportosítást a jutalom részelőirányzatra bérmegtakarításból, illetve bérmaradványból. (3) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 13. (1) Az intézmények fejlesztési, felújítási feladataira a 4/a. és a 4/b. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzatok használhatók fel. Az előirányzatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli és programfinanszírozás szerint adja át az intézményeknek: az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő fejlesztési, felújítási feladatokra az intézmények legalább 3 árajánlatot kötelesek beszerezni; a felújításokra vonatkozó árajánlatokat műszaki ellenőr véleményezi, javaslatának figyelembevételével az intézményvezető rendeli meg az elvégzendő munkát; a fejlesztési, felújítási kiadásokat igazolt számlamásolat alapján a jóváhagyott keretösszegig finanszírozza az önkormányzati hivatal. (2) Az e rendeletben nem engedélyezett felújítási, felhalmozási feladatokat csak a közgyűlés jóváhagyását követően lehet megkezdeni, kivéve a vis maior okozta helyzeteket. A rekonstrukciós és felhalmozási feladatokra azok a pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltételrendszere. (3) A szolgáltatások igénybevétele esetén az ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatár alatti várható érték esetén legalább 3 árajánlatot kell beszerezni. 14. (1) Az oktatási intézmények költségvetése tartalmazza a közoktatási törvény figyelembevételével a minőségi munkáért kereset-kiegészítés személyi juttatás és járulék előirányzatait a 2/d. számú melléklet szerint.

17 17 (2) Az intézmények költségvetése a 2/e. sz. melléklet szerinti részletezésben tartalmazza a évre megállapított 2%-os kereset-kiegészítések összegét az Áht. 93/A. -a alapján, amelynek felosztásáról az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek az államháztartási törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint. A kifizetések 50 %-a évközben folyamatosan és 50 %-a IV. negyedévben történhetnek. A felhasználásról a évi zárszámadásban be kell számolni. (3) Az illetményeket a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon ki kell fizetni. A tiszteletdíjakat és egyéb kifizetéseket a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. 15. A Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló többször módosított 20/2001. (IX. 30.) KR számú rendelet 5. (4) bekezdésében szabályozott szociális keret összege 300 ezer Ft, melyet az önkormányzati hivatal költségvetését részletező 2/b. sz. melléklet tartalmaz. 16. (1) A házi kincstár hatékonyabb működtetése érdekében az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési elszámolási számláját a megyei önkormányzati hivatal jogosult ellenőrizni. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmény minden hónap 10-én és 20-án, valamint hó végén köteles a működési bevételekből ellátási és gondozási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások az Ft feletti összeget a hivatal költségvetési számlájára beutalni. (2) A havi pénzellátási tervet napi bontásban, a fizetési esedékesség figyelembevételével kell megküldeni minden hónapot megelőző hónap 25-ig a Pénzügyi és Beruházási Iroda részére, nemleges esetben is. (3) A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni havonta 12-i fordulónappal, az általuk elismert, lejárt határidejű tartozásállomány tekintetében - nemleges esetben is a Pénzügyi és Beruházási Iroda részére. 17. A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben és a pénzmaradványban jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló juttatásokra fordítható. Az álláshelyekről és a kapcsolódó előirányzatok felhasználásáról negyedévente kötelesek az intézmények beszámolni az önkormányzati hivatalnak.

18 A Megyei Közgyűlés az Áht. 13/A (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E támogatások forrása az egyes szakmai feladatokhoz kapcsolódó alapok, hozzájárulások, valamint az elnöki és az egyéb keretek. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. A Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szakmai irodái, valamint a belső ellenőrzési csoport kötelesek a támogatások felhasználását és elszámolását helyszínen is ellenőrizni. 19. Az Áht. 15/B. (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségről a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződésekről a megyei önkormányzat honlapján kell gondoskodni. 20. A Megyei Közgyűlés a behajthatatlan követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: Ft-ig intézményvezetői hatáskör, amelyet be kell jelenteni a Megyei Közgyűlés elnökének; Ft Ft között a közgyűlés elnöke engedélyezi; Ft Ft között a Gazdasági Bizottság engedélyezi; Ft felett a Megyei Közgyűlés engedélyezi. Az értékhatár értelmezésénél a követelések adósonként számítandók. 21. Az Áht. 71. (3) bekezdése alapján készített, évekre vonatkozó várható előirányzatokat a 6. sz. melléklet szerint határozza meg a közgyűlés. 22. A Megyei Közgyűlés az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 23. A Megyei Közgyűlés az önkormányzat hitelképességét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

19 (1) Az intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak meghatározásáról szóló, többször módosított 3/1996. (IV. 1.) számú rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. (2) Az egyes intézményekben az alkalmazottak által fizetendő étkezési térítési díjakról szóló módosított 10/2001. (V. 7.) KR sz. rendelet mellékletének helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 25. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 2/g számú melléklet tartalmazza, amelyet a kisebbségi önkormányzat a 2/2009. (II. 2.) TCKÖ sz. határozatával jóváhagyott. 26. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Fejér Andor a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Fejér Andor javasolja kiegészíteni a folyószámla-hitel igénybevételéről szóló határozatot azzal, hogy a Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. Erre azért van szükség, mert a az OTP a tavalyi évhez képest módosította az igénylés szabályait. Ezt követően az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 24 igen és 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 2/2009. (II. 20.) számú határozata folyószámla-hitel igénybevételéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat maximum ezer Ft összegű folyószámla-hitel felvételét határozza meg a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje február 28. A Megyei Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

20 20 A Megyei Közgyűlés a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő illetékbevételeit a kölcsön és járuléka erejéig. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. Határidő: február 25. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Erről 1.) Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2.) Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3.) Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4.) Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8.) OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szolnoki Igazgatóság értesülnek. 4./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés - minősített többséggel - 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: 3/2009. (II. 25.) KR számú rendelete A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló módosított 2/2006. (II. 20.) KR számú rendelet módosításáról A a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 10.. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ban foglalt felhatalmazás alapján a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmáról szóló 2/2006.(II. 20.) KR. sz. rendeletet - továbbiakban: KR az alábbiak szerint módosítja: A KR 3.. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi meghatározás lép: 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben