J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés február 20-i üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor, Földváriné Greiz Ágnes, Dr. Juhász Enikő, Kiss János, Kovács Sándor, Krokavecz László, Molnár Imre, Rózsa Lajos, Sági István, Sebestyén Ferenc, Szabó László, Szádvári Gábor, Szórád Róbert, Vadas Sándor, Vida Tamás, Dr. Wirth István, Balogh Béla, Buzás Sándor, Gulyás Adrienn, Dr. Jernei Zoltán, Katona József, Molnár Péter, Rédai János, Szabó Zsigmond, Urbán Csaba, Zachar Ferenc, Dr. Czuczi Mihály, Dr. Magyar Levente, Petronyák László és Bordás Imre, a Közgyűlés tagjai. Bejelentéssel távol: Elek Sándor, Kántorné Bíró Emília, Tokajiné Demecs Katalin, Tokár István és Szűcs Lajos, a Közgyűlés tagjai. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, Nagy Tünde Mária könyvvizsgáló, Dr. Rudner Ervin, a MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa, Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, Karancsi Tamás, a Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. igazgatója, a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, közigazgatási szervek megyei vezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Fejér Andor: köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, a meghívott szervezetek képviselőit, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja. Interpelláció, kérdés nem hangzik el. A Közgyűlés a napirendi javaslatot 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Az ülés napirendje a következő: 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

2 2 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR. számú rendelet módosítására és a Jászapáti, István király út 36. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölésére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 6. Előterjesztés a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 7. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 9. Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor és segítő alkalmazásának engedélyezésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 10. Tájékoztató a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet egészségügyi szakellátási tevékenységéről és az intézet középtávú szakmai fejlesztési programjáról, különös tekintettel a Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés teljesítésére Előadó: Dr. Rudner Ervin, a MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet szakmai fejlesztési programja ( ) időarányos teljesítéséről Előadó: Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke 11. Előterjesztés egyes közalapítványok alapító okiratának módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

3 3 12. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 13. Előterjesztés múzeumi raktár céljából ingatlanhasználati megállapodás és szerződés megkötésére Kunszentmárton Város Önkormányzatával Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 14. Előterjesztés az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szociális intézményekben a minimumfeltételek megteremtéséhez intézkedési terv elfogadására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 15. Előterjesztés az Eső periodika kiadójával kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 16. Előterjesztés az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának kiegészítésére Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 17. Előterjesztés Nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek javítása tárgyú pályázat benyújtásának támogatására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 18. Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben tárgyú pályázat benyújtására Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 19. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap évi pályázatának kiírására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 20. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről Előadók: Fejér Andor, a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 21. Előterjesztés az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési jog gyakorlására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke

4 4 1./ NAPIRENDI PONT: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határozatok végrehajtásáról Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke határidejű Az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 1/2009. (II. 20.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 1.) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja o a Megyei Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott alábbi döntéseit: - a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére gyógyászati segédeszközök készítéséhez mintavétel céljából kezelőhelyiség bérbeadásához való hozzájárulásról, - a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthona részére büfé helyiség bérbeadásához való hozzájárulásról, - a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon részére italautomata elhelyezéséhez való hozzájárulásról, - a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére büfé helyiség bérbeadásához való hozzájárulásról, /2008. (XI. 25.) számú határozatát a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet részére 1 db személygépkocsi árverés útján történő értékesítéséről, /2008. (XII. 1.) számú határozatát a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium részére 3 db varrógép és 1 db vasalóasztal selejtezéséről, /2008. (XII. 1.) számú határozatát a Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon részére rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas műszaki cikkek, bútorok, számítástechnikai eszközök selejtezéséről, /2008. (XII. 11.) számú határozatát a Múzeumok Igazgatósága részére számítástechnikai eszközök és műszaki cikkek selejtezéséről, - 120/2009. (I. 15.) számú határozatát a Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthona részére rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas műszaki cikkek selejtezéséről, - 121/2009. (I. 15.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére 1 db feleslegessé vált Abacus automata, valamint 5 db érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező személygépkocsi értékesítéséről, - 175/2009. (I. 29.) számú határozatát a Fehér Akác Idősek Otthona részére számítástechnikai eszközök és műszaki cikkek selejtezéséről,

5 /2009. (I. 26.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetnek kis értékű berendezési tárgyak átadásának engedélyezéséről, /2008. (XII. 19.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet részére 2 db ultrahangos vizsgálófej beszerzésének engedélyezéséről ,- Ft + ÁFA összegben, melyeknek forrását az intézmény biztosította, - 173/2009. (I. 15.) számú határozatát a Fehér Akác Idősek Otthona részére térítési díj hátralék behajthatatlan követelés leírásának engedélyezéséről ,- Ft összegben, /2009. (I. 15.) és 173-3/2009. (I. 20.) számú határozatait a Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye részére térítési díj hátralék behajthatatlan követelés leírásának engedélyezéséről ,- Ft és ,- Ft összegben, - 116/2009. (I. 12.) számú határozatát Papp Imre, Cibakháza, Cibak Imre tér 35. sz. alatti lakos bírósági ülnöki megbízatásának megszűnéséről, - 37/2009. számú határozatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok házirendjének jóváhagyásáról, - 130/2009. számú határozatát az újszászi Kastély Otthon egy ellátottja személyi térítési díj fizetési kötelezettségének megállapításáról, valamint - a devizapolitika és a likvid pénzeszközök kezelésének szabályzata V. fejezete alapján a kötvénnyel kapcsolatosan végrehajtott alábbi tranzakciókat: rövid lejáratú betétlekötések = ezer Ft november november 19. = ezer Ft november december 15. = ezer Ft november december 31. = ezer Ft november november 19. = ezer Ft november december 15. = ezer Ft december június 15. = ezer Ft december december 15. = ezer Ft december szeptember 15. = ezer Ft december április 30. = ezer Ft december január 7. = ezer Ft január január 14. = ezer Ft január január 21. = ezer Ft január január 21. = ezer Ft január január 28.

6 6 értékpapírvásárlások január 7-én Értékpapír megnevezése Lejárat Összege eft Hozam % 2010/B MÁK , /C MÁK , /D MÁK , /C MÁK , /B MÁK ,52 o o A Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott 2/2009. (I. 21.) számú határozatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer évi fordulójában felosztott megyei támogatásról. A Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottsága átruházott hatáskörben hozott - 12/2009. (II. 3.) számú határozatát a megye legjobb sportolója cím adományozására szóló pályázati felhívásának elfogadásáról, - 13/2009. (II. 3.) számú határozatát a évi idősügyi alapból támogatást nyert Túrkevei Diabetes Klub elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelmének elutasításáról, - 14/2009. (II. 3.) számú határozatát a évi idősügyi alapból támogatást nyert Martfűi Kossuth Nyugdíjas Klub elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelmének támogatásáról. o A Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottságának átruházott hatáskörben hozott - 8/2009. (II. 05) számú határozatát a Megyei Önkormányzat és a MAGIRUS 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt közötti szerződés jóváhagyásáról, - 9/2009. (II. 05.) számú határozatát a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium használatában lévő Fiat 1880 DT traktor selejtezésének engedélyezéséről, - 10/2009. (II. 05.) számú határozatát az Abádszalók, Strand út 2. szám alatti Füzes Kemping bérleti szerződésének módosításáról, - 12/2009. (II. 05.) számú határozatát a Települési Környezetért cím évi pályázati kiírásának elfogadásáról, - 13/2009. (II. 05.) számú határozatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye cím évi pályázati kiírásának elfogadásáról. o A Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottságának átruházott hatáskörben hozott 9/2009. (II. 06.) számú határozatát a Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolataira vonatkozó terv elfogadásáról.

7 7 2.) A Megyei Közgyűlés a 50/2003. (IV. 17.), 38/2006. (IV. 28.), 84/2007. (VI. 22.), 156/2007. (XI. 9.), 120/2008. (VI. 20.), 154/2008. (IX. 26.), 165/2008. (X. 31.), 193/2008. (XII. 12.), 194/2008. (XII. 12.), 198/2008. (XII. 12.), 200/2008. (XII. 12.), 204/2008. (XII. 12.), 208/2008. (XII. 12.), 210/2008. (XII. 12.), 211/2008. (XII. 12.), 212/2008. (XII. 12.), valamint a 219/2008. (XII. 12.) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 3.) A Megyei Közgyűlés a 193/2008. (XII. 12.), valamint a 194/2008. (XII. 12.) számú határozatokat hatályon kívül helyezi. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés bizottságainak elnökei 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. 2./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR sz. rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Fejér Andor köszönti az East-Audit Zrt. képviseletében megjelent Nagy Tünde Mária könyvvizsgáló asszonyt. Az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 25 igen és 6 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: 1/2009. (II. 25.) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR számú rendelet módosításáról A Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. számú törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) KR. sz. rendeletét továbbiakban: rendelet az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Megyei Közgyűlés a rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított a) kiadási főösszegét eft-ra b) bevételi főösszegét eft-ra c) tervezett hiány összegét eft-ra módosítja, december 31-i hatállyal.

8 8 A kiadási főösszegből a finanszírozási műveletek összege ezer Ft hiteltörlesztés, a bevételi összegből a finanszírozási műveletek összege ezer Ft kötvénykibocsátás, a tervezett hiány eft összegű hitelfelvétel finanszírozási műveletként. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését az e rendelet melléklete szerint módosított 1/a, 2/a, 2/b, 3/c, 3/e, 4/a, 4/b. számú mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: - személyi juttatások eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - pénzeszköz átadás áht-n kívülre eft - támogatásértékű kiadások eft - ellátottak pénzbeli juttatásai eft - felhalmozási célú kiadások eft - tartalékok eft - kölcsönök kiadásai eft - hitelek kiadásai eft - létszámkeret 3.841,5 fő (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a hiány jogcímenkénti előirányzatait az 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: - működési bevételek eft - illetékek eft - felhalmozási bevételek eft - átengedett SZJA eft - költségvetési támogatások eft - pénzeszköz átvételek eft - támogatásértékű bevételek eft - támogatási kölcsönök bevételei eft - hitelek bevételei eft - értékpapírok bevétele eft - pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet tartalmazza. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Fejér Andor a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző

9 9 3./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Fejér Andor szóbeli kiegészítést tesz, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Urbán Csaba az 5/d. melléklettel kapcsolatban aggályosnak tartja a 4 milliárd Ft-nyi kötvény után fizetendő 2,8 milliárd Ft (70 %) kamat összegét. Érdeklődik, hogy van-e arra lehetőség, hogy a következőkben a táblázat címe kötvénykibocsátás adósságszolgálatának és bevételének várható alakulása legyen és a tőketörlesztés, kamatkiadás sor alá egy kamatbevételt is betegyenek az átláthatóság érdekében. Szabó Zsigmond kérdezi Kovács Sándor alelnöktől, hogy az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság Eső c. periodika támogatásával kapcsolatban hozott határozatának értelmében milyen eredménnyel folytatott tárgyalást a támogatás megemelése érdekében. Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője válaszában elmondja, hogy az 5/d. táblázat az adósságszolgálatot mutatja be az Áht. és az Ámr. előírásai szerint, a képződő bevételi többletet, ami a kamatból termelődik, az 1/a. táblázatban jelenítik meg tájékoztató jelleggel. A teljes hozamot évre nehéz meghatározni, hiszen mindig változnak a feltételek és a lehetőségek, erről csak az éves beszámolókban és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről való beszámolás során tudnak pontos jelentést tenni. Fejér Andor válaszol a Kovács Sándor alelnöknek feltett kérdésre. Az elnökség a bizottsági üléseket követően megtárgyalta a javaslatot és olyan döntés született, hogy nem kívánják a hiány mértékét növelni azzal az 500 ezer Ft-tal, amely a bizottsági javaslatban szerepel. Elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van, hiszen az ellátandó feladatok nagyságrendje az előző évekhez hasonlóan az idén sem változik, sőt egyre növekednek, a finanszírozás viszont egyre csökken. A fejlesztéseket tekintve meglepetését fejezi ki a december 18-i kormányhatározattal kapcsolatban, amelyben 13,7 milliárd Ft-ot osztott ki a Kormány baráti önkormányzatoknak egy bekérő levél alapján. Egy eklektikusan összeállított igénylista alapján a forgalommentesítő elkerülő utaktól a polgármesteri hivatalokon át mindenféle ötletet támogatott a Kormány, s a támogatás összegének egy részét a forráshiányos önkormányzatok soráról emelték le. E a forrásokhoz úgy lehetett hozzá jutni, hogy nem kellett hozzá semmiféle megvalósíthatósági tanulmány, s a két ünnep között ezek a támogatások meg is érkeztek a kedvezményezett önkormányzatok számlájára. Ezt azért tartja érthetetlennek, mert a Megyei Önkormányzatnak tavaly két nyertes pályázata is volt, mintegy 50 millió Ft-ra hónapok óta vár a megye, s ezek a források nem akarnak megérkezni az önkormányzathoz. Elmondja, hogy ezt a tapasztalatot mérlegelve ez év elején küldtek a Miniszterelnöki Hivatalnak egy levelet, amelyben megjelölték a fejlesztési elképzeléseket a két tornaterem építését -, amelyek kész tervekkel rendelkeznek, az építési engedélyek megkérése folyamatban van, s kérték, hogy ezek is támogatást nyerjenek.

10 10 Annyi ismeretes, hogy a levelet illetékességből áttették az Önkormányzati Minisztériumhoz. Érdeklődéssel várja, hogy az ilyen konkrét, tervezési dokumentumokkal ellátott beruházások kapnak-e valamilyen támogatást. A megyei önkormányzatok helyzetének érzékeltetésként egy idézetet ismertet az alábbiak szerint: Erőlködhetnek, izzadhatnak, próbálkozhatnak több-kevesebb sikerrel, a központi költségvetés olyan mértékű forrással le nem fedezett terhet ró évek óta növekvő mértékben az önkormányzatokra és ezen belül a megyei önkormányzatokra, ami lassan tényleg elviselhetetlenné válik, kezelhetetlenné teszi a gazdálkodást. A megyei önkormányzatok ez évben különösen nehéz terhet kaptak, nehéz eldönteni egyszerű véradásra kényszerítik őket, vagy kivéreztetés folyik. Mindenképpen rendezni kell a megyék sorsát. Ez pedig nem helyi kérdés, 19 megyét egyaránt érint, ez egy nagy társadalompolitikai kérdés, amire a választ meg kell adni. Elnézést egy újabb hasonlatért, tulajdonképpen a halnak teljesen mindegy, hogy kifogják-e a tóból, vagy leengedik róla a vizet. Az eredmény ugyanaz. Ez az idézet egy december 14-én keltezett önkormányzati testületi ülésről származik, Somogy megyéből, s aki elmondta a jelenlegi önkormányzati miniszter, Gyenesei István. Ennél tömörebben és komolyabban nem lehet összefoglalni a jelenleg is fennálló helyzetet. Ezt követően a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 24 igen és 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: 2/2009. (II. 25.) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény- továbbiakban Áht a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a Megyei Közgyűlésre és bizottságaira, a Megyei Önkormányzati Hivatalra, b) a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézményekre. (2) A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés nem rendelkezik döntési jogosultsággal, a költségvetése határozatai alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe.

11 11 (3) A megyei önkormányzat költségvetésének fejezet és címrendjét a 2/a számú melléklet szerint határozza meg. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetése a) bevételi főösszegét ezer Ft - működési célú bevételeit ezer Ft - fejlesztési célú bevételeit ezer Ft b) kiadási főösszegét ezer Ft - működési célú kiadásait ezer Ft - fejlesztési célú kiadásait ezer Ft c) finanszírozási célú bevételeit ezer Ft d) finanszírozási célú kiadásait ezer Ft összegben állapítja meg az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz-átadások, ellátottak pénzbeli juttatásai az 1/a., 2/b., 2/f., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., a felhalmozási célú előirányzatait az 1/a., 4/a. és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: személyi juttatások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft pénzeszköz-átadás áht-n kívülre ezer Ft ellátottak juttatásai ezer Ft támogatásértékű kiadás ezer Ft felhalmozási célú kiadások ezer Ft felújítási kiadások ezer Ft működési célú tartalékok ezer Ft fejlesztési célú tartalékok ezer Ft munkáltatói kölcsön ezer Ft működési hitelek kiadásai ezer Ft fejlesztési hitelek kiadásai ezer Ft létszámkeret fő (3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1/b. és 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint:

12 12 működési bevételek ezer Ft illetékek ezer Ft átengedett SZJA ezer Ft költségvetési támogatások ezer Ft támogatásértékű bevétel ezer Ft támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft működési célú hitel ezer Ft működési célú pénzmaradvány ezer Ft fejlesztési célú pénzmaradvány ezer Ft (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket a mutatószámok és a fajlagos összegek alapján a 2/c. melléklet tartalmazza. (5) A Megyei Közgyűlés a 2/a., 2/b. és 2/f. számú mellékletek szerint rendeli el a létszámcsökkentéseket, amelyek többletkiadásai ellentételezésére pályázatot szükséges benyújtani. 3. (1) A kötött felhasználású normatívákból a Megyei Közoktatási Közalapítvány részére ezer Ft az átadandó pénzeszköz összege. A közalapítvány az átadott pénzeszközt a évi CII. törvény 8. sz. melléklet I/2. pontjában meghatározottak szerint a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordíthatja. (2) A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a kötött felhasználású normatívákat a 2/c. sz. melléklet szerint használhatják fel a évi CII. törvény 8. sz. mellékletében meghatározottak szerint. Az intézmények 2/a. sz. mellékletben meghatározott kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása tartalmazza a kötött felhasználású normatívák összegeit. 4. (1) A megyei önkormányzat ezer Ft-tal járul hozzá az addiktológiai járóbeteg szakellátás feladatainak ellátásához a 173/2004. (XII.17.) KH. sz. határozata alapján. (2) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást nyújt a sportfeladatok ellátásához a 146/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (3) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást ad át a központi fejezettől kapott pénzeszköz terhére az Esélyek Háza működtetéséhez a 147/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (4) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást nyújt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez.

13 13 5. A köztisztviselői illetményalap összege Ft a évi CII. törvény 54. -a alapján. 6. (1) Az általános tartalék összege ezer Ft, amely az évközben jelentkező többletfeladatokra, az előre nem tervezhető kiadásokra, valamint a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadásokra fordítható. (2) A fejlesztési célú tartalék összege ezer Ft, amely fejlesztési, beruházási, felújítási célokra fordítható a Megyei Közgyűlés döntései alapján. A fejlesztési célú tartalék a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származik. 7. (1) A 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási ezen belül kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a 2/a. sz. melléklet határozza meg. (2) A 2/a. és a 2/f. sz. melléklet tartalmazza az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszám-előirányzatait. (3) A Megyei Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként a 4/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, amelyek a évi pénzmaradvány jóváhagyását követően használhatók fel. (4) A Megyei Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4/b. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyek a évi pénzmaradvány jóváhagyását követően használhatók fel. (5) A Megyei Közgyűlés az 1/a. sz. melléklet fejlesztési mérlegében határozza meg a fejlesztési célú kiadásokat. 8. A fejlesztési célú hitel adósságszolgálatának alakulását az 5/b. számú melléklet tartalmazza. A fejlesztési célú kötvénykibocsátás adósságszolgálatának alakulását az 5/d. számú melléklet tartalmazza. A Megyei Közgyűlés biztosítja, hogy a hitelszerződésekben vállat kötelezettségeinek, valamint a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget tesz és a tárgyévi költségvetésébe betervezi. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. (1) A 2. (1) bekezdés c) pontjában tervezett ezer Ft működési hiány finanszírozására munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételét engedélyezi a közgyűlés, amelynek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében

14 14 történik. Az illetmények kifizetéséhez a hitelkereten belül munkabér-megelőlegezési hitel is igénybe vehető, amelyre az önkormányzati hivatal bankszámlaszerződése lehetőséget biztosít. A munkabér-megelőlegezési hitelfelvételeket a Megyei Közgyűlés elnöke engedélyezi, amelyről a féléves, I-III. negyedéves és év végi beszámolóban be kell számolni. A folyószámlahitel-keret maximális összege ezer Ft, amelynek felvétele esetén a hatályos bankszámlaszerződés szabályai szerint kell eljárni. (2) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. (3) A megyei önkormányzat intézményei kivéve a múzeum áthúzódó ásatási feladataival összefüggő forrásait - az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, az átmenetileg szabad pénzeszközöket be kell vonni a finanszírozásba a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében. 10. (1) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (2) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról az intézmények tárgyhónapot követő 10-ig kötelesek beszámolni, amely információt az önállóan gazdálkodó intézmény készíti el. (3) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával kell biztosítani. (4) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról és pénzforgalom nélküli műveletekről kötelesek elszámolni. 11. (1) A Megyei Közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, valamint a hitelfelvétel csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: a./ A Megyei Közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

15 15 b./ E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. c./ A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek biztosítása esetén indíthatók. d./ A évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradás van, a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50%-a. (2) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira. (3) A Megyei Közgyűlés elrendeli a rendelet 2/f. mellékletében meghatározottak szerint az álláshelyek zárolását, a létszám előirányzatok csökkentését. A 2/a., 2/b. és 2/f. sz. mellékletekben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszám növelését csak a közgyűlés engedélyezheti, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi. (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról: a szociális és gyermekvédelmi intézmények évente a június 30-i, a szeptember 30-i és a december 31-ei állapot szerint szolgáltatnak adatokat; az oktatási intézmények évente június 30-án a tervezett, október 10-én a tényleges beiskolázásnak megfelelően szolgáltatnak adatokat. (5) Az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására. (6) A gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és csökkenteni a kapcsolódó létszámokat és kiadásokat. (7) Az oktatás finanszírozásának változása miatt a 2009/2010. tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet. A tanulói létszám változásához kapcsolódóan

16 16 felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat, különös tekintettel a szakképzési feladatokra. (8) Az intézmények hatékonyabb működéséhez folytatni kell a párhuzamos feladatellátás csökkentése érdekében a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok, a karbantartás, konyha, mosoda, gazdasági csoportok felülvizsgálatát és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. 12. (1) A Megyei Közgyűlés a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként. (2) A közgyűlés elnöke engedélyezi a személyi juttatásokon belüli belső átcsoportosítást a jutalom részelőirányzatra bérmegtakarításból, illetve bérmaradványból. (3) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 13. (1) Az intézmények fejlesztési, felújítási feladataira a 4/a. és a 4/b. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzatok használhatók fel. Az előirányzatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli és programfinanszírozás szerint adja át az intézményeknek: az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő fejlesztési, felújítási feladatokra az intézmények legalább 3 árajánlatot kötelesek beszerezni; a felújításokra vonatkozó árajánlatokat műszaki ellenőr véleményezi, javaslatának figyelembevételével az intézményvezető rendeli meg az elvégzendő munkát; a fejlesztési, felújítási kiadásokat igazolt számlamásolat alapján a jóváhagyott keretösszegig finanszírozza az önkormányzati hivatal. (2) Az e rendeletben nem engedélyezett felújítási, felhalmozási feladatokat csak a közgyűlés jóváhagyását követően lehet megkezdeni, kivéve a vis maior okozta helyzeteket. A rekonstrukciós és felhalmozási feladatokra azok a pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltételrendszere. (3) A szolgáltatások igénybevétele esetén az ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatár alatti várható érték esetén legalább 3 árajánlatot kell beszerezni. 14. (1) Az oktatási intézmények költségvetése tartalmazza a közoktatási törvény figyelembevételével a minőségi munkáért kereset-kiegészítés személyi juttatás és járulék előirányzatait a 2/d. számú melléklet szerint.

17 17 (2) Az intézmények költségvetése a 2/e. sz. melléklet szerinti részletezésben tartalmazza a évre megállapított 2%-os kereset-kiegészítések összegét az Áht. 93/A. -a alapján, amelynek felosztásáról az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek az államháztartási törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint. A kifizetések 50 %-a évközben folyamatosan és 50 %-a IV. negyedévben történhetnek. A felhasználásról a évi zárszámadásban be kell számolni. (3) Az illetményeket a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon ki kell fizetni. A tiszteletdíjakat és egyéb kifizetéseket a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. 15. A Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló többször módosított 20/2001. (IX. 30.) KR számú rendelet 5. (4) bekezdésében szabályozott szociális keret összege 300 ezer Ft, melyet az önkormányzati hivatal költségvetését részletező 2/b. sz. melléklet tartalmaz. 16. (1) A házi kincstár hatékonyabb működtetése érdekében az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési elszámolási számláját a megyei önkormányzati hivatal jogosult ellenőrizni. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmény minden hónap 10-én és 20-án, valamint hó végén köteles a működési bevételekből ellátási és gondozási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások az Ft feletti összeget a hivatal költségvetési számlájára beutalni. (2) A havi pénzellátási tervet napi bontásban, a fizetési esedékesség figyelembevételével kell megküldeni minden hónapot megelőző hónap 25-ig a Pénzügyi és Beruházási Iroda részére, nemleges esetben is. (3) A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni havonta 12-i fordulónappal, az általuk elismert, lejárt határidejű tartozásállomány tekintetében - nemleges esetben is a Pénzügyi és Beruházási Iroda részére. 17. A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben és a pénzmaradványban jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló juttatásokra fordítható. Az álláshelyekről és a kapcsolódó előirányzatok felhasználásáról negyedévente kötelesek az intézmények beszámolni az önkormányzati hivatalnak.

18 A Megyei Közgyűlés az Áht. 13/A (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E támogatások forrása az egyes szakmai feladatokhoz kapcsolódó alapok, hozzájárulások, valamint az elnöki és az egyéb keretek. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. A Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szakmai irodái, valamint a belső ellenőrzési csoport kötelesek a támogatások felhasználását és elszámolását helyszínen is ellenőrizni. 19. Az Áht. 15/B. (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségről a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződésekről a megyei önkormányzat honlapján kell gondoskodni. 20. A Megyei Közgyűlés a behajthatatlan követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: Ft-ig intézményvezetői hatáskör, amelyet be kell jelenteni a Megyei Közgyűlés elnökének; Ft Ft között a közgyűlés elnöke engedélyezi; Ft Ft között a Gazdasági Bizottság engedélyezi; Ft felett a Megyei Közgyűlés engedélyezi. Az értékhatár értelmezésénél a követelések adósonként számítandók. 21. Az Áht. 71. (3) bekezdése alapján készített, évekre vonatkozó várható előirányzatokat a 6. sz. melléklet szerint határozza meg a közgyűlés. 22. A Megyei Közgyűlés az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 23. A Megyei Közgyűlés az önkormányzat hitelképességét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

19 (1) Az intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak meghatározásáról szóló, többször módosított 3/1996. (IV. 1.) számú rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. (2) Az egyes intézményekben az alkalmazottak által fizetendő étkezési térítési díjakról szóló módosított 10/2001. (V. 7.) KR sz. rendelet mellékletének helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 25. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 2/g számú melléklet tartalmazza, amelyet a kisebbségi önkormányzat a 2/2009. (II. 2.) TCKÖ sz. határozatával jóváhagyott. 26. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Fejér Andor a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Fejér Andor javasolja kiegészíteni a folyószámla-hitel igénybevételéről szóló határozatot azzal, hogy a Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. Erre azért van szükség, mert a az OTP a tavalyi évhez képest módosította az igénylés szabályait. Ezt követően az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 24 igen és 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 2/2009. (II. 20.) számú határozata folyószámla-hitel igénybevételéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat maximum ezer Ft összegű folyószámla-hitel felvételét határozza meg a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. A hitel visszafizetésének határideje február 28. A Megyei Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

20 20 A Megyei Közgyűlés a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő illetékbevételeit a kölcsön és járuléka erejéig. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. Határidő: február 25. Felelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Erről 1.) Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2.) Búsi Lajos, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3.) Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4.) Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5.) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8.) OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szolnoki Igazgatóság értesülnek. 4./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006. (II. 20.) KR. számú rendelet módosítására Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke Az írásos előterjesztés alapján a Megyei Közgyűlés - minősített többséggel - 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: 3/2009. (II. 25.) KR számú rendelete A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló módosított 2/2006. (II. 20.) KR számú rendelet módosításáról A a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 10.. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ban foglalt felhatalmazás alapján a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmáról szóló 2/2006.(II. 20.) KR. sz. rendeletet - továbbiakban: KR az alábbiak szerint módosítja: A KR 3.. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi meghatározás lép: 1.

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3/2011. (II. 14.) KR. számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE 1 XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 14. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ 4/2011. (II.

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról. JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010.(II. 12.) rendelete Jászdózsa Község 2010. évi költségvetésének megállapításáról. Jászdózsa község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben