Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Jegyző A jelentés a május 25-től június 4-éig terjedő időszakot öleli fel. A jegyző feladatait a kisebbségi választások előkészítése, a júniusban sorra kerülő MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány auditálás szervezése jelentette. Ezen kívül folytak az ÁROP pályázattal kapcsolatos feladatok, a testületi és bizottsági ülések előkészítése, köztisztasági, közbiztonsági bejárás szervezése. Május 25-én szabadságát követően az elmúlt két hét feladatait egyeztette aljegyző asszonnyal, és illetékes irodavezetőkkel. A fentieken kívül megtartotta a júniusban esedékes köztisztasági, közbiztonsági bejárás előkészítésének megbeszélését. Irodavezetői és helyi választási irodai értekezletet tartott. Találkozott Eördögh Gábor alpolgármester úrral, akivel az informatikai feladatok egyeztetését folytatta le. 26-án délelőtt jegyzői értekezleten vett részt, délután megbeszélést folytatott illetékes munkatársaival az ügyviteli feladatokról. Találkozott Deli Krisztinával a Fővárosi Posta főosztályvezetőjével, akivel a kisebbségi választással kapcsolatos postai feladatokat egyeztette, majd megbeszélést folytatott az okmányiroda vezetőjével szintén a kisebbségi választások okmányirodai feladatairól. 27-én koordinálta a májusi köztisztasági, közbiztonsági bejárás feladatait. Fogadta az LMP vezetőit, akik az önkormányzati választások lehetséges feladatairól kérdezték. Délután az adóügyi csoport egy nyugdíjas munkatársát búcsúztatta irodai értekezlet keretében. 28-án a Jobbik két kerületi vezetője kereste meg, szintén az önkormányzati választással kapcsolatos kérdésekkel. 30-án a Hősök, Mártírok és Áldozatok Emléknapján, a Templom téren ünnepi beszédet mondott és koszorúzott. 31-én részt vett a polgármesteri hivatalban szervezett véradáson, majd a vezetői értekezleten. Fogadónapján 14-en jelentek meg. Június 1-jén az ISO-val kapcsolatos megbeszélést folytatta le a minőségügyi vezetővel, majd részt vett azon az úti megbeszélésen, amelyet a június közepén Szmoljanba készülő csoport részére szerveztek. A hatósági iroda vezetőjével az új jogszabályi kérdésekről egyeztetett aljegyző asszony jelenlétében. 2-án Csonka Gáborral a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjével folytatott a kisebbségi választásokkal kapcsolatos megbeszélést, majd személyi ügyeket egyeztetett. 3-án a Közigazgatási Hivatalban vett részt egy megbeszélésen. 4-én szabadságon tartózkodott. A beszámolás időszakában 63 főszámos és 181 alszámos iktatás történt a jegyző részére HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 Jegyzői intézkedés: Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervéről Bizottsági titkárok részére jutalom számfejtéséről A 2010 évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásról szóló /2009. számú jegyzői intézkedés kiegészítéséről A kisebbségi választói jegyzékek összeállításával kapcsolatos feladatok megállapításáról A polgármesteri hivatal jegyzői hatáskörbe tartozó ügyiratainak kiadmányozásáról szóló többször módosított sz. jegyzői intézkedés módosításáról A HUNGAROCERT által ellátandó évi ISO megújító audit programról Polgármesteri-jegyzői közös intézkedés: A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzat módosításáról A június 10-én adományozandó Dicsérő Oklevélről A június 10-én adományozandó Dicsérő Oklevél kiegészítéséről Aljegyző - Május 19-én aláírta a képviselő-testület által elfogadott rendeleteket és határozatokat, ugyanezen a napon tárgyalt az érintettekkel a Strabag Kft-vel kötendő szerződés, illetve a gödör ügyében. - Május 20-án részt vett Eördögh Gábor alpolgármester úr által szervezett informatikai bemutatón. Ezt követően ellenőrizte a már feladott, különböző közbeszerzésekhez kapcsolódó, a dokumentációk részét képező vállalkozási és bérleti szerződéseket. - Május 21-én a kora reggeli órákban tárgyalt Király György úrral a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság szakértőjével, ezt követően tárgyalt az V. sz. Gondozási Központ témájában a bíráló bizottság tagjaival. Utána ellenőrizte, illetve aláírta a május 18-ai testületi ülés zárt részének jegyzőkönyvét. - Folyamatosan ellátta a részére megküldött támogatási szerződések ellenjegyzését és mindazokat a szerződéseket véleményezte, amelyeket részére a különböző irodák megküldtek. Dr. Béja Juliannával, illetve Lászlóné Mester Zsuzsannával együtt véleményezte a Gamma Reál Estate Kft által megküldött újabb szerződésmódosítás-tervezetet. - Ellenőrizte, illetve elkészítette a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság rendkívüli ülésén elfogadott közbeszerzési ajánlattételi felhívásokhoz kapcsolódó szerződéseket, javította azokat. - Folyamatosan kapcsolatot tartott a Mezei és Vancsura Ügyvédi Irodával, illetve dr. Kónya Tamás független közbeszerzési tanácsadóval az általuk előkészített ajánlattételi felhívások, illetve szerződések ügyében. - Ellenjegyezte a hozzá megküldött a Zöldprogram Iroda, a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda, illetve a VAMÜSZ által beküldött pályázatokat. - Május 25-én tárgyalt a Zöldprogram Iroda vezetőjével a KÖ-KI terminál építési, illetve zajjal kapcsolatos ügyéről. - Részt vett az irodavezetői értekezleten. - Ugyanezen a napon tárgyalt, több irodavezető részvételével az un. gödör ügyről. Részt vett a III. sz. Gondozási Központra beérkezett ajánlatok értékelésében, illetve a Nagysándor utcai ún. látványjátszótérre beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos bírálóbizottsági ülésen. - Május 26-án szerződéseket szignált, illetve ellenjegyzett, amelyek a különböző nyertes ajánlattevők ügyében kerültek elkészítésre. - A Jogi Iroda vezetőjével együtt tárgyalt a GAMMA Estate Kft ügyvezetőjével az un. sportcsarnok telek ügyében. - Május 27-én előkészítette a következő napon tartandó az önkormányzat által felveendő folyószámla hitellel összefüggő közbeszerzési tárgyalást. - Május 28-án levezette a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a folyószámla hitel közbeszerzése ügyében. - Május 31-én szabadságon volt.

3 3 - Elkészítette a válaszlevelet dr. Fried Miklós képviselő úr részére a KÖ-KI terminállal kapcsolatosan a május 18-ai ülésén felvetett kérdésekre. - Június 2-án ellenjegyezte a Construm Kft-vel a Wekerle, ahol értéket őriz az idő c. Európai Uniós pályázathoz kötődő kiegészítő munkákra vonatkozó építési szerződést. Ezt követően részt vett azon a tárgyaláson, amelyet polgármester úr szervezett a folyamatban lévő, a polgármesteri programhoz kötődő közbeszerzések tárgyában. Az esti órákban megjelent a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság rendes ülésén. - Véleményezte a Tulajdonosi Bizottság, illetve a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elé kerülő írásos anyagokat. - Törvényességi szempontból ellenőrizte a hozzá megküldött, a képviselő-testület júniusi rendes ülésére beterjesztendő rendeleteket és egyéb előterjesztéseket. - Különböző szerződéseket készített elő, illetve véleményezett a folyamatban lévő közbeszerzésekhez kötődően. - Június 4-én áttekintette a közbeszerzési referensi pályázatra beküldött személyi anyagokat. Ugyanezen a napon részt vett a Földtransz Kft környezetvédelmi vezetőjével megtartott tárgyaláson. - Június 7-én részt vett a skate parkra, illetve a Kerékpározó Kispest c. Európai Uniós projektre beérkezett ajánlatok bontásán. Áttekintette a Kerékpározó Kispest c. projekthez kötődő, annak műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó beadott pályázatokat. Részt vett a Tulajdonosi Bizottság aktuális ülésén. - Június 8-án részt vett a Vállalkozásba Adási Munkacsoport ülésén. Belső ellenőrzési csoport A Stratégiai Ellenőrzési Terv jegyző úr által elfogadásra került. Az éves ellenőrzési terv alapján a évi közbeszerzéseket érintő helyszíni ellenőrzés befejeződött, a jelentés-tervezet elkészítése folyamatban van. A VAMÜSZ ellenőrzését érintő intézkedési terv véleményezése, bizottsági tárgyalásra előterjesztése, valamint a bizottsági ülésen való részvétel. Szakmai segítségnyújtás intézmények részére. Testületi ülésen való részvétel. Távollét: 5 nap (2 fő) Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 87 db Építési engedélyek száma: 16 db Használatbavételi engedélyek száma: 12 db Közterület foglalási engedélyek száma: 37 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A KVSZ 10. számú mellékletének módosítására az Étv 9. (2) bekezdése szerinti eljárási folyamatot elindítottuk, a tájékoztató leveleket kiküldtük, közben részt veszünk a beruházó és a tervező által rendezett közösségi tájékoztatókon. Április 13-án lakossági fórumot tartottunk, a jelenlévők nem támogatták a tervezetet. Az együttes bizottsági ülés levette napirendjéről, nem tárgyalta. Megkaptuk a Puskás Ferenc Ált. Iskola telekalakításra a jogerős határozatát. A telekalakítási térrajzokat átadtuk a jogi irodának, a földhivatali eljárás lebonyolítására. A tornaterem építésére nyílt pályázatot írtunk ki. A VAM döntését március10 én átadtuk a Jogi Irodának, a tervezési szerződést megkötöttük.

4 4 A évi Wekerletelepi ablakpályázatot a Képviselő-testület elfogadta, áprilisban jelenik meg a médiákban a pályázati kiírás. Folyamatos az érdeklődés a lakók részéről. Az építéshatósági iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. Önkormányzati tulajdonú, eladásra szánt telkek iránti érdeklődőket tájékoztatjuk az ingatlanok paramétereiről, beépítési lehetőségeiről. A várospolitikai és fejlesztési bizottság működésével kapcsolatos technikai és titkári feladatokat ellátjuk. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható módosítás után benyújtható Mód. után ism. tervtan. elé Május 11. Vas Gereben u. 94. * Pákozd u.37. * Hungária u.18.fsz.1. * Hungária u.41. * Rákóczi u.175. * Dobó Katica u.54. * Bercsényi u.20. * Mikes u.3/b. * Május 25. Pákozd u.37. * Géza u.7. Fsz/1. * Géza u.3. Fsz/3. * Kisfaludy u.53. * Temesvár u.28. * Wekerletelep kiadvány vázlat nem javasolja engedélyre Gyámhivatal május 6-án Hanzliné Farkas Valériával részt vettünk az Országos Gyermekvédelmi Napok rendezvényen a Bp. XX. Csili Művelődési Központban. Mint gyámhivatal az átmeneti neveltek hazagondozása tárgyában létrejött munkacsoportban veszünk részt május napokon részt vettem a Balatonvilágoson megrendezett Gyámhivatalok 12. Balatoni Konferenciáján. A konferencia témái közül kiemelést érdemel a távoltartási törvénnyel kapcsolatos jogalkalmazói problémák összefoglalása az érintett szervek részéről (rendőrség, gyermekjóléti szolgálat), valamint a nemzetközi vonatkozású ügyek június 1-jén részt vettem a Gyermekjóléti szolgálatban a havonta megtartott jelzőrendszeri tanácskozáson. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal újabb célvizsgálatot folytat a nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek kapcsolattartásának biztosítása és gyakorlása tárgyában. Hatóságomtól 1 iratanyagot bekértek, melyet határidőre megküldtünk. Az elmúlt hónapban 8 bírósági tárgyaláson vettünk részt. A beadványok, keresetlevelek beadása folyamatos volt. A gyámhivatalban a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján látja el feladatait. Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 20 Bejelentés és működési eng. köteles tev:. 3 Működési engedély köteles tevékenység: -

5 5 Megszűnés: 12 Módosítás: 5 Kijelölés: 1 Társasházkezelők nyilvántartásba vétele: 3 Telepengedélyezés: Nyilvántartásba vétel: 1 Folyamatban: 2 Megszűnés: 1 Eljárás megszüntetése: 1 Egyéb: 4 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 14 Állattetem elszállíttatás: 2 Elhanyagolt ingatlan: 5 Ebnyilvántartás: Egyedi azonosítóval ellátott ebek száma: 78 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 25 Telepeng. ellenőrzés: 2 Hagyatéki helyszín: 10 Ebtartás ellenőrzés: 1 Lakossági panasz vizsgálat: 5 A hatósági ellenőrök május 11-én rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzéseken részt vettek. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 64 Tulajdoni lap igény: 42 Kompenzációs beadvány: 79 Hatósági bizonyítvány: Özvegyi: 2 Élettársi: 1 Talált tágy: 10 Hagyaték: Leltár: 109 Alszámra érkezett irat: 365 Humánszolgáltatási iroda Normatíva igénylést megalapozó ellenőrzések elvégezésre kerültek Puskás Ferenc Általános Iskolában és a Hársfa óvodában. Részt vett munkatársunk a kerületi jelzőrendszeri megbeszélésén. Lebonyolította Irodánk az érettségivel kapcsolatos feladatokat. A 11/2010.(IV.20.) SZMM rendelet alapján előkészítette Irodánk a nyári szociális étkezés felmérését és a támogatás igénylését, valamint elvégezte a 2009/2010-es tanév óraszámainak és a pedagógus álláshelyeknek egyeztetéssel kapcsolatos előkészítését. 6 oktatási intézményben lezajlottak az intézményvezetői pályázatokhoz kapcsolódó nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek, melyeken részt vett Irodánk. A KOSIE Bizottság számára előterjesztést készített Irodánk a 7 pályázatról és részt vett a bizottsági meghallgatáson. A Gyöngykagyló Óvoda vezetője nyugdíjba készül ezért vezetői megbízásáról lemondott, erről előterjesztést készített Irodánk, valamint 6 intézményvezető minősítését készített elő. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát bonyolította irodánk, erről szóló előterjesztést a KOSIE Bizottság megtárgyalta. Az Iroda szakmai írásos anyagot készített az ÁROP pályázat információáramlás folyamatának kidolgozása témakörében.

6 6 Lezajlott a 2010/2011. nevelési évre történő óvodai beiratkozás, valamint az óvodavezetői egyeztető értekezlet. Az adatok feldolgozása folyamatban van. Miután az óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, bizottságokat szervezett Irodánk, amelyek javaslatot tesznek az óvodai felvételre. Részt vett munkatársunk a kerületi óvodavezetői munkaközösség által szervezett kerületi Föld napja ünnepségen, valamint Kormány Tamás úr kérésére elkészítette Irodánk az általunk felügyelt intézményekkel való kapcsolattartási folyamatok feltérképezésének kérdőíveit. Lezajlott a 2010/2011-es tanévre történő iskolai beiratkozás, ez alapján meghatározásra került az indítható első osztályok száma. Az adatok ismeretében megkezdődött, a nem kerületi iskolába iratkozott tanköteles kort elérő gyerekek keresése. Kiírásra került a nyelvtanárok külföldi tanulmányútját támogató pályázat, melyet megküldött az Iroda a kerületben működő iskoláknak. Intézkedett az Iroda az érvényben lévő jogszabályok alapján a szakkönyv támogatás kifizetésére. Megtörtént a évi nyári táborozási igények alapján a támogatási költségek leosztása és az intézmények kiértesítése. Az önkormányzat által biztosított üdülési csekk intézményi leosztása és az intézmények kiértesítése szintén megtörtént. A Heim Pál Gyermekkórház (gyermekek ügyeleti ellátásával kapcsolatosan) főigazgatója a kiegészítő szerződést megküldte, eszerint: a kórház által eredetileg kért 401,7 e Ft helyett 142,2 e Ft-ot kell havonta fizetni a Heim Pál Kórháznak (ez az eredeti összeg 35,4%-a). Az iskolaorvosi rendelők eszközbeli hiányosságai május végéig, a telefonvonalak június hó folyamán kerülnek pótolásra. Az egészségmegőrző és betegség-megelőző pályázat keretösszegét a KOSIE bizottság felosztotta és döntött a támogatások mértékéről. Pályázók kiértesítve, támogatási szerződések aláírás alatt. Az alapítványok támogatása a júniusi képviselő-testületi ülés elé kerül. A Közművelődési tevékenység támogatására kiírt pályázatra 66 pályázat érkezett. A keret felosztásáról a KOSIE bizottság döntött. A pályázók kiértesítése megtörtént, a támogatási szerződések aláíratása folyamatban van. A KIFŐ tagjai segítettek a kerületi mezei futóverseny lebonyolításában és megrendezték a már hagyománnyá vált Uszoda-bulit. A diákolimpiai versenysorozatban a IV. korcsoportos kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi fordulói és döntői kerültek megrendezésre. Mezei futóversenyt rendezett irodánk a Népligetben ahol 246 tanuló állt rajthoz. A KAC pályán a fiúk atlétikai többpróba versenye került megrendezésre. Május elején indult el a Kispest Open strandröplabda bajnokság amatőr és nyílt kategóriákban egyaránt. Jelenleg a 3. forduló előkészületei zajlanak. Május elején kezdődött a hagyományos meghívásos műfüves foci bajnokság, melyben 5 csapat vesz részt. A Bóbita óvoda csapatával részt vett irodánk a Fővárosi Szabadidő Kupa óvodás váltóversenyén. Elkezdődtek az előkészületek a fővárosi középiskolás strandröplabda verseny valamint a kerületi sportnap lebonyolításával kapcsolatosan. Tavaszi túránkon a fóti Somlyó-hegyre látogatott el a csoport. A káptalanfüredi tábor turnusaira való jelentkezésekkel kapcsolatos ügyintézések folyamatosak. Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens: A XIX. kerületi Védelmi Bizottság 10. számú A lakosság élelmiszerrel és elemi közszükségleti cikkel történő ellátásának terve pontosítása. Az ellátási körzetek módosítása az új szavazóköröknek megfelelően. Megkezdte a BNT (Befogadó Nemzeti Támogatás) valamint a KTIR rendszer (Kormányzati Távközlési Informatikai Rendszer) adatbázisának pontosítását A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem védelmi igazgatási szakának önkormányzati szakirányú hallgatójának az önkormányzat védelmi igazgatási feladatainak bemutatása szakmai gyakorlat keretében között. Humánpolitikai csoport Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 9 fő helyettesítést, 5 fő átsorolását és 1 fő jubileumi jutalmazásához az intézkedést.

7 7 Elkészítettük a jogi irodára 1 fő jogi szakreferens, a társadalmi kapcsolatok irodára 1 fő pályázati ügyintéző, és a jegyzői kabinet iroda ügyviteli csoportjához 1 fő irattáros, kézbesítő kinevezését, és 1 fő adminisztrátor közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. ISO Minőségügyi referens tájékoztatója A hivatal megújító auditjára június 8-án és 10-én kerül sor. Az ügyfélelégedettség meghatározásához készült Felmérő adatlap című nyomtatvány gyűjtése befejeződött, 101 db került leadásra. A képviselői elégedettség javítása céljából összeállított felmérő adatlapot 10 fő adta le. A beszállítói team az elmúlt időszakban 7 cég minősítését végezte el. Jogi iroda A május 05. napja óta eltelt időben a következő bírósági tárgyalásokra került sor. Oppenhauser László Tibor I. rendű és Oppenhauser László Tiborné II. rendű felperesek az Önkormányzat és társai alperesek ellen birtokháborítás, kerítés áthelyezése iránt indítottak peres eljárást. Az ügyben a tényállás tisztázása folyik, a bíróság a tárgyalást elhalasztotta. A Sport-Ért Kft. felperesnek az Önkormányzat alperes ellen a Zoltán utcai sportteleppel kapcsolatos kártérítés iránt indított perében felperes letétbe helyezte a szakértői díjat, a bíróság ismételten kirendeli a szakértőt a felperesi beruházások elszámolására. Önkormányzatunkat felhívta az általunk érvényesíteni kívánt bérleti díj kimunkálására abban a körben, hogy milyen összeget kérünk a terület használatáért és milyen összeget a felépítmény használatáért. A Frucskó Andrásné és társa felpereseknek Budapest Főváros Önkormányzata I.r. és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata II.r. alperesek ellen kártérítés (közlekedésszervezéssel kapcsolatos kárigény) és egyéb iránt folyó perében a bíróság szakértői bizonyítást és szemlét rendelt el, amelyre május 28-án került sor. Jogerős bírósági ítélet szerint a LAKÉV Kft. (1064 Budapest, Rózsa Ferenc utca 101.) felperesnek közcsatorna építésével kapcsolatosan tartozunk megfizetni Ft tőkét, és ennek a kifizetéséig járó törvényes kamatait, valamint a perköltséget. A tartozás kiegyenlítése érdekében intézkedés történt. A Borlói Mátyás I. rendű és Dezsőfi Gyula II. felpereseknek a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal I. rendű, valamint az Önkormányzat II. rendű alperesek ellen folyamatban levő perében (kisajátítással kapcsolatos eljárás) a meghozott közbenső ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel éltünk, kérve a jogszabályoknak megfelelő ítélet meghozatalát. (Az ítéletet tudomásunk szerint egyik fél sem fogadja el, az ellen felperesek is felülvizsgálati kérelemmel éltek.) A Jelinek Fülöp és társai által Ft kártérítés iránt indított perben az eljárás megszüntetése van folyamatban. A Tóth Árpádné és társa által Ft kártérítés iránt indított perben a tényállás és a jogi helyzet tisztázása folyik. (Ezen két, településrendezéssel, illetve építéshatósági eljárással kapcsolatos eljárásban az Önkormányzat képviseletében a Hidasi és Társa Ügyvédi Iroda jár el.) Egyéb ügyek, birtokvédelem Az iroda továbbra is közreműködik a vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda által előkészített bérleti és egyéb szerződések véglegesítésében és megkötésében, valamint az iroda egyéb jogi ügyintézést igénylő ügyeinek ellátásában; a beszámolási időszakban például szükséglakás ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére, bérleti szerződés módosításra (Wekerlei Gyermekekért Alapítvány), a panelprogrammal kapcsolatos támogatási szerződés előkészítésére, valamint a korábban megkötött szerződésekhez kapcsolódó földhivatali és egyéb ügyintézésre került sor. Részt vettünk a GANZ Műszer Zrt. közgyűlésén is; az ügyben a tulajdonosi bizottság döntésének megfelelően a cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárás folyamatban van. Az iroda közreműködik továbbá az egyéb társirodák által kötött szerződések elkészítésében; a beszámolási időszakban például a rendezvényekhez kapcsolódó szerződések (gyermeknap), támogatási szerződések, egyéb vállalkozási szerződések (tervezési szerződés, kivitelezési szerződés), stb. tekintetében. A köztemetéses, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek ellátása folyamatos; a beszámolási időszakban 1 hagyatéki tárgyalásra került sor.

8 8 A birtokvédelmi eljárásokban 1 db elutasító határozat és 1 db eljárást megszüntető végzés született, 3 tárgyalás megtartására került sor. Az iroda közbeszerzési referense által készített beszámoló alapján az általa végzett tevékenységekről a következő tájékoztatást adom. Szerződéskötéssel lezárult eljárások: 1.) A Bp., XIX. ker. Klapka u Csokonai utca 9. szám közötti sportpálya átépítési és felújítási munkái tárgyú eljárás; 2.) A Bp., XIX. ker. Kossuth u Zrínyi u. 27. sz. közötti játszótér rekonstrukciós kiviteli munkái tárgyú eljárás; 3.) Bérleti Szerződés keretében a Közterületi-térfigyelő rendszer, illetve azok tartozékainak bérlésére vonatkozó Bérleti szerződés megkötése tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás; 4.) Külső tanácsadó bonyolításában a Budapest XIX. ker. Nagysándor József utcai központi játszótér II. ütemének park, kamaszok játszótere, fitnesz pálya rekonstrukciós és építési kiviteli munkái - tárgyú eljárás. Folyamatban lévő eljárások: 1.) Vass Lajos Általános Iskola udvarán 21x42 méter alapterületű korszerű műfüves sportpálya építése és az iskola udvarán a meglévő játszóudvar felújítása, valamint a Bolyai Általános Iskola udvarán 21x42 méter alapterületű futballra alkalmas műfüves sportpálya és hangtompított kerítés építése tárgyú eljárás, melyben jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban; 2.) Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest XIX. ker. Irányi Dániel u. Móricz Zsigmond u. sarkán görpark építés I. ütem - tárgyú eljárás; 3.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat III. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. Ady u. 110.) akadálymentesítési kiviteli tervkészítési munkák elvégzése, kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkáinak megvalósítása - tárgyú eljárásban eredményhirdetés án megtörtént, szerződéskötési moratórium 20 nap; 4.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat V. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. József Attila u. 77.) akadálymentesítési kiviteli tervkészítési munkák elvégzése, kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkáinak megvalósítása tárgyú eljárásban eredményhirdetés án megtörtént, szerződéskötési moratórium 20 nap; 5.) Külső tanácsadó bonyolításában a Kerékpározó - Kispest KMOP azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése tárgyú eljárás; 6.) Külső tanácsadó bonyolításában a Wekerle ahol értéket őriz az idő című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiegészítő építési munkák tárgyú eljárás; 7.) Külső tanácsadó bonyolításában a Wekerle ahol értéket őriz az idő című Európai Uniós pályázaton belül a KMOP-5.2.2/B kódszám alatti Wekerlei gyermekház eszközbeszerzése tárgyú eljárás; 8.) Az ajánlatkérő OTP Bank NyRt-nél vezetett fizetési számlához kapcsolódó folyószámlahitel-szerződés megkötése tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásban eredményhirdetés án megtörtént, szerződéskötési moratórium 20 nap. 9.) A Batthyány u. 3. (Match üzlet) előtti terület környezetrendezési kiviteli munkái tárgyú eljárás; 10.) Bérleti szerződés keretén belül 1 db fűtési rendszer bérlése, telepítése, sikeres próbaüzemet követően a rendszer üzembe helyezése, a telepítés során az érintett helyiségek szükségszerű kialakítása (átalakítása) tárgyú eljárás; 11.) Erkel Ferenc Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak átalakítási munkáinak elvégzése - tárgyú eljárás; 12.) Arany Óvoda homlokzati felújítás, nyílászáró csere és részleges belső átépítési munkák elvégzése - tárgyú eljárás; 13.) Ady Endre Általános Iskola homlokzati felújítás, ezen belül nyílászáró csere, valamint a régi épületben vizesblokk teljes körű felújítás munkáinak elvégzése - tárgyú eljárás. A Kbt-nek megfelelően elkészítésre került a évi közbeszerzési eljárásokról az összegezés, amely a Közbeszerzések Tanácsának is megküldésre került.

9 9 Okmányiroda Május közötti időszakban, valamint május 17-én az anyakönyvi szakrendszer (ASZA) munkaállomásaikon hiba lépett fel, a hálózatot nem lehetett elérni. Kerületünkben tovább folytatódik a helytelen lakcímbejelentések felülvizsgálata, a jogszerű valós lakcímadatok nyilvántartásba vétele, figyelembe véve, azt, hogy a polgárok nem kerülhetnek a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzetbe. A helytelen lakcímbejelentések megszüntetése nem eredményezheti a lakcímadat hivatalból történő törlését, ezáltal a polgár lakcím nélkülivé tételét, sem a település szintű lakcímbejelentéssel való hajléktalanná minősítését május közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 328 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 9 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 8 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 357 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 56 db útlevél adatfelvételezés: 230 db törzskönyvkiadás: 401 db forgalmi engedély kiadás: 529 db lakcímkártya kiadás: 429 db mozgásában korlátozott parkolási igazolványa 16 db ügyfélkapu 89 db Pénzügyi és gazdasági iroda ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon ill. pénztáron keresztül, valamint db számla került kiállításra. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft. Folyószámla állomány: 49 M Ft Megküldtük az egyszerűsített mérlegbeszámolót a Belügyi Közlöny Szerkesztősége és Cégközlöny Szerkesztősége részére a közlönyökben történő megjelentetés érdekében. Elkészítettük a KSH részére a 2009.évi éves és I. negyedéves beruházási statisztikát. Folyamatosan részt veszünk az uniós és hazai pályázatok pénzügyi és számviteli elszámolásának lebonyolításában. A gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 15 % Polgármesteri kabinet iroda A jegyzői intézkedésnek megfelelően megkezdődött a kisebbségi választói jegyzék összeállításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. Az elmúlt időszakban befejeződött beruházások, illetve átadások: felújított Gutenberg téri piac - Csinszka Kert (165 lakásos társasház az Ady E. úton) Napraforgó Óvoda felújított udvar átadása.

10 10 Május 11-én Klimaj György festőművész olajképeivel nyílt meg a Városházi Tárlat új kiállítása. Május 29-én Kispest és Pendik polgármestere aláírta a két kerület testvérvárosi együttműködéséről szóló megállapodást. Május 30-án a Kispesti Emlékmű Alapítvány szervezésében, a Templom téren került megrendezésre a Hősök, Mártírok és Áldozatok Emléknapja. Május 30-án a Kispesti Uszodában rendezték meg a kerületi gyermeknapot. Május 31-én a Városházán került sor a Kispesti Véradók Egyesülete által szervezett véradásra. Június 1-jén, a Városházán került sor a PODO-HÍD Roma-magyar Diák Kulturális Fesztiválon résztvevő kispesti gyermekek, valamint a felkészítő tanárok ünnepélyes köszöntésére. Június 2-án, a Városházán került sor a Kispesti Közbiztonsági Egyesület és a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége által meghirdetett hogy az erőszak ne legyen életforma része című pályázat nyerteseinek díjátadó ünnepségére. Június 10-én a KMO-ban kerül sor a díszpolgári címek, kispestért díjak, elismerő oklevelek ünnepélyes átadására. Június12-13-án kerül megrendezésre a kispesti Városünnep. Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben május 4. és június 1. között 158 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből az új feljelentések száma 130 darab. Május hónapban a tulajdon elleni cselekmények elkövetői ellen 50 db feljelentés érkezett be a szabálysértési irodára. A közterület-felügyelet, a rendőrség, a zöldprogram iroda, és a társhatóságok, a vizsgált időszakban, 31 esetben éltek feljelentéssel a közrendet, köztisztaságot veszélyeztető cselekmények elkövetői ellen. Tűzvédelmi, és tankötelezettség megszegése miatt a vizsgált időszakban 26 feljelentés került megküldésre. Május hónapban két alkalommal került sor a rendőrség és a közterület-felügyelet közreműködésével, akció nap megszervezésére. Az iroda folyamatosan tett eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 22 esetben érkezett megkeresés irodánkra. Szociális és gyermekvédelmi iroda A szociális és lakásügyi bizottság az előző beszámoló elkészítését (2010. május 4.) követően május 27-én tartott ülést, melynek helyszíne a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Wekerlei Gondozási Központja (Bp. XIX. ker., Corvin krt. 32.) volt. Ez alkalommal a bizottság az alábbi napirendi pontokról tárgyalt. 1.) Beszámoló a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Csoportjának évi munkájáról 2.) Beszámoló a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat évi munkájáról 3.) Szociális és költségelvű bérlakás pályázat II. forduló 4.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése A szociális és lakásügyi bizottság 125 fellebbezést terjesztett előzetes véleményezést és javaslattételt követően a képviselő-testület elé másodfokú döntésre. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek január 1-jétől április 30-áig nyújthatták be gépkocsiszerzési-, gépkocsiátalakítási-, továbbá a tárgyévre vonatkozó közlekedési támogatás iránti igényüket. Az ezen határnapig beérkezett kérelmek feldolgozása befejeződött. Ez évre közlekedési támogatást 98 fő részére folyósítottunk, Ft összegben. Gépkocsiszerzési támogatásra 11 személy szerzett jogosultságot, gépkocsiátalakítási támogatásra való jogosultság 1 személy esetében került megállapításra.

11 11 Az elmúlt évben óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek vonatkozásában az óvodavezetőknek június 1-jéig kell megküldeniük irodánkhoz a gyermekek rendszeres óvodába járásáról szóló igazolást. Amennyiben azonban ezen jogszabályban meghatározott kötelezettségüket nem teljesítik, irodánk kéri fel az intézményvezetőt a hiányzó igazolás megküldésére. Az új kérelmezők jogosultságának vizsgálatához szintén irodánk szerzi be az említett igazolást. A júniusban esedékes óvodáztatási támogatás összegéről június 10-éig kell értesítenünk a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságát, a kifizetéshez szükséges összeg megigénylése céljából. Átmeneti segély, hátralék-kiegyenlítő támogatás, temetési segély, valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügykörökben ez évben összesen esetben került sor jogosultságot megállapító döntés meghozatalára. Szociális rászorultsági alapon ez évben már 144 fő egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg, és állítottuk ki részükre az erről szóló, egy év időtartamra vonatkozó hatósági bizonyítványt, mely az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételét teszi lehetővé. A rászorultságot a kérelmező és családja jövedelmi és vagyoni helyzete alapozza meg. Sajnos ezen ellátás esetében is jelentős növekedés következett be az elmúlt évtől kezdődően. Míg az elmúlt év első öt hónapjában 82 db. hatósági bizonyítványt állítottunk ki, ez a szám május 31-én már 144 volt. A növekedés 75,60%-os. Tovább folytatódik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának növekedése: május 31-én 506 család (891 gyermek) volt jogosult ezen természetbeni ellátásra, azonban május 31-én már 645 család (1097 gyermek). A növekedés a családok számát tekintve 27,47%-os. Lakásfenntartási támogatásra az elmúlt hónapban 43 személy szerzett jogosultságot, így május 31- én már személy/háztartás részesült ezen ellátásban. A kedvezményezettek 69%-a számára a megállapított támogatást havonta a szolgáltatóhoz történő átutalással, azaz természetben biztosítjuk. Ez évben az adósságkezelési szolgáltatás keretében megállapított és a felsorolás szerinti hitelezőkhöz átutalt adósságcsökkentési támogatás biztosításával 122 család hátralékát sikerült teljes mértékben rendezni. Társasházak 40 fő Díjhátralékkezelő Pénzügyi Zrt. 26 fő Fővárosi Gázművek Zrt. 24 fő Lakásszövetkezet 18 fő VAMÜSZ 13 fő FŐTÁV Zrt. 1 fő Jelenleg 91 személy rendelkezik adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságának megállapításáról szóló határozattal, az alábbi hitelezők szerinti bontásban: Társasházak 25 fő Fővárosi Gázművek Zrt. 24 fő Díjhátralékkezelő Pénzügyi Zrt. 19 fő VAMÜSZ 15 fő Lakásszövetkezet 8 fő Még mindig növekedés tapasztalható az aktív korúak ellátására jogosult állástalan személyek létszámát tekintve: május 31-én 172 fő kapott pénzbeli ellátását. Ebből aktív korú állástalanként rendelkezésre állási támogatásban 111 fő, rendszeres szociális segélyben 30 fő részesült. Az egészségkárosodottként rendszeres segélyben részesülők száma 35 volt május 31-én 234 ellátott volt. Ebből rendelkezésre állási támogatásban 147 fő, rendszeres szociális segélyben 53 fő részesült. Az egészségkárosodottként rendszeres segélyre jogosultak száma 34 volt. Az elmúlt egy év alatt bekövetkezett növekedés a rendelkezésre állási támogatást tekintve 32,43%-os, a rendszeres szociális segély esetében pedig 96,29%-os. Közgyógyellátásra 593 kispesti személy jogosultságát (290 méltányossági, 303 alanyi) állapítottuk meg és az egyéni gyógyszerkeret meghatározásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadását 622 kérelmező esetében (350 méltányossági és 272 alanyi) kezdeményeztük. A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár részére Ft térítési díjat utaltunk át a méltányossági jogosultak után, mely adatok alapján a térítési díj egy jogosultra jutó átlagos összege Ft.

12 12 A gondozási szükséglet vizsgálatát végző Szakértői Bizottság ez évben öt alkalommal tartott ülést és az előadó szakértő által készített értékelés alapján 31 szakvéleményt adott ki a házi segítségnyújtást igénylő személyek napi gondozási szükségletének időtartamáról. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan a Napraforgó Óvodában megtörtént a játszóeszközök felszerelése és ünnepélyes átadása. A projekt támogatási szerződése a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által is aláírásra került. A Puskás Iskola eszközbeszerzésével kapcsolatos pályázathoz a kifizetési igénylés előkészítésre került. A TÁMOP / azonosítószámú Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programja c. pályázatunk tekintetében folyamatos az előrehaladás. A 2. sz. Projekt előrehaladási jelentést elfogadta az ESZA Nonprofit Kft. A 3. sz. kifizetési igénylést benyújtottuk a közreműködő szervezethez. A Kerékpározó Kispest című, KMOP azonosító számú pályázat kapcsán folyamatban van a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés. A TÁMOP Lépésről lépésre pályázat lebonyolítása a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjólét Központ szakmai vezetésével és a KIJE közreműködésével folyamatosan zajlik. A közreműködő szervezet elfogadta az első Projekt előrehaladási jelentést. Jelenleg zajlik a 2. sz. kifizetési igénylés előkészítése. Júniusban zárul a Csokonai u. sz. alatti önkormányzati helyiség felújítása. A TÁMOP kódszámú uniós kompetenciafejlesztés pályázat kapcsán elindultak a pedagógusképzések. A KMOP EU-s akadálymentesítési pályázatok (III., V. Gondozási Központ) kapcsán a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jún. 23-án zárul. A KMOP Komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázatot a ROP Irányító Hatóság 40 millió Ft-tal támogatja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat benyújtottuk a közreműködő szervezethez. A kisebbségi ügyeket az erre a feladatra kijelölt kollégánk folyamatosan intézi, májusban megtörtént a Pendik-Kispest közötti testvérvárosi megállapodás aláírása. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága üléseinek előkészítését munkatársunk folyamatosan végzi. Megszervezte a 100. és 95. életévét betöltő kispesti lakosok köszöntését. Egyik munkatársunk részt vesz a kisebbségi választói jegyzék összeállításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában. A Kispesti Rászorultak Alapítvány kuratóriuma által megállapított segélyek és élelmiszercsomagok kiosztása folyamatosan történik. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: A Kossuth tér számú ingatlan értékesítésére ismételten pályázatot írtunk ki, a lakásokat és a beépíthető tetőteret egyenkénti licitálásra hirdettük meg. A jelentkezési határidő június db lakást március 1-től licitálásos, versenytárgyalás keretében történő eladásra hirdettünk meg, a pályázatra a jelentkezési határidő május 17. volt. Csak egy lakásra jelentkeztek, a május 18-i versenytárgyaláson a Bp. XIX. Almavirág tér 1. I. 1.számú lakás kelt el. 4 db ingatlant ( Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésére meghirdettünk, a jelentkezési határidő: május 26, volt, nem jelentkezett senki. A Bp. XIX. Táncsics M. u. 1. sz. alatti üres, korlátozottan forgalomképes nem lakás célú helyiséget licitálásos, versenytárgyalás keretében történő bérbeadásra ismételten meghirdettük, jelentkezési határidő június 1. volt, jelentkező nem volt. Az Ady E.u sz és az Űllői út Báthory u Kisfaludy u alatti ingatlanokat licitálásos pályázaton meghirdettük, a jelentkezési határidő június 7.

13 13 A főváros és a kerület a tulajdonában lévő ingatlanok cseréjével kapcsolatos tárgyalásokat, egyeztetéseket folyamatosan végezzük. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt négy ingatlan megvételére a Képviselő-testület döntése alapján a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltünk a bontási dokumentációkat. A Vak B. u. 78. és 79. sz. alatti ingatlanok bontási engedélyét megkaptuk. A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik A panel pályázatok szerződései a jogi Iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a három hónapot elérő hátralékosok részére a felszólítást kiadjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. Májusban 1 bérlő felszólítása volt szükséges, továbbá 1 esetben mondtuk fel a bérleti szerződést. 2 ügyben a jogerős bírósági ítélet alapján megindítottuk a végrehajtási eljárást. Jogerős ítélet alapján egy esetben önként visszaadták a helyiséget. A képviselő-testület döntése értelmében az Esztergom, Árok u. 44.sz.alatti ingatlan 55 M Ft-ért történő értékesítése céljából megkerestük Esztergom Város önkormányzatát, válaszuk december 10-én érkezett, az ingatlant részletfizetéssel 2 év alatt fizetnék meg Az ajánlattal kapcsolatban előterjesztést készítünk, amint megkapjuk Esztergomtól a kért szerződés-tervezetet.. Az ingatlan őrzésével kapcsolatban megállapodást kötöttünk a szomszédos ingatlan tulajdonosával, a Neuzer Kft.-vel. A lakóközösségi pályázathoz az előterjesztést elkészítettük, a Tulajdonosi Bizottság a márciusi ülésen döntött a kiírásról, március 2-től április 30-ig, döntés június 7-én születik. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Az elmúlt időben 5 db felszólítást adott ki az ügyvédnő a végrehajtás indítása előtt. A részletfizetési megállapodáshoz a szociális iroda a környezettanulmányt elvégezte, a Tulajdonosi Bizottság hozzájárult, aláírása folyamatban van A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ igazolásai alapján a Földhivataltól 5 esetben kértük a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 4 db értékbecslést rendeltünk meg lakásvásárlási kérelmek, illetve bérlakás visszaadás ügyintézése miatt. 1 db árajánlatot küldtünk ki a bent lakó bérlő részére, vásárlási kérelem alapján. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. Két esetben ügyfél ill. bank kérelem alapján jelzálogjog bővítéséhez hozzájárulást adtunk. II. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatban polgármesteri hatáskörben 8 db ügyben született döntés ( 5 db szerződéshosszabbítás, 1 db szerződés módosítás, 2 db lakáscseréhez hozzájárulás) Lakbértartozások, peres ügyek: a folyamatban lévő lakáskiürítési perekben első fokon 4 új ítélet született, még nem jogerősek, másodfokon két jogerős ítélet született, végrehajthatóak. Négy ügyben a végrehajtási eljárást megindítottuk. Két esetben a jogerős ítélet meghozatalát követően önként leadták a lakást az önkormányzat részére. A végrehajtási eljárás alatt álló ügyekben két esetben tűzött ki a végrehajtó a kilakoltatásra időpontot, május 4-re ill. május 18-ra. Mindkét lakáskiürítés rendben lezajlott. Lejárt bérleti szerződés esetén 1 ügyben indítottunk lakáskiürítési pert, mivel a szerződés hosszabbítására tartozás miatt nem volt jogszabályi lehetőség. A lakbértartozók részére 116 db felszólítást adtunk ki a hátralék rendezésére, összesen Ft összeg behajtására. A Szociális és Lakásügyi Bizottság által március 16-tól április 2-ig hirdetett lakáspályázat feldolgozása megtörtént, a bizottság a helyszíni szemléket megtartotta, májusi ülésén a döntés megszületett. Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 2 db volt, --Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg 12 életjáradéki szerződéssel működik, március új szerződést nem kötünk. Lakáscélú támogatás (szocpol) ügyekben a Magyar Állam jelzálogjogával kapcsolatban 5 döntés született, a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatást elvégeztük.

14 14 Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk. 16 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 14 db járdahibával összefüggésben 8 db forgalomtechnikai eszközre, változtatásra 3 db közvilágítási problémára vonatkozóan 11 db üzemképtelen gépjárműre vonatkozóan 13 db egyéb városüzemeltetési témakörökben. A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. Vonatkozó időszakban irodánkhoz 12 írásos megkeresés érkezett, a bejelentések nagyobb hányada telefonon történik (bejelentés, általános tájékoztatáskérés, továbbá a zöldprogram iroda hatáskörét érintő bejelentések (viharkár, fasorkarbantartás, kaszálás), stb.). Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járdakarbantartás: 29 helyszínen, kb. 103 m 2 felületen rendeltünk meg kisebb-nagyobb mértékű útjavítási, kátyúzási munkálatokat az elmúlt időszakban. Az észlelt vagy bejelentett balesetveszélyes úthibák felmérése, megrendelése és javítása folyamatosan történik. 12 helyszínen, kb. 429 m 2 felületen rendeltünk meg és ütemeztünk be járdajavítási munkálatokat a kerületben. A javítási munkálatok folyamatban vannak. Útüzemeltetés: Írásban kértük a beruházó Fővárostól a Méta utca Pozsony utca Ipacsfa csomópont felújítását követően az íveknél keletkező vízmegállások, úthibák javítását. 3 alkalommal továbbítottunk a BDK Kft.-nek közvilágítási hibát és egy esetben jeleztünk balesetveszélyes kandelábert. 1 esetben víznyelő helyreállítását kértünk, 3 esetben pedig víznyelőtisztítást kértünk a Fővárosi Csatornázási Művektől. 5 esetben kértük sérült KRESZ-tábla javítását, illetve pótlását az FKF Zrt-től. 20 db üzemzavar bejelentés érkezett május hónapban a közművektől, ezen belül 9 db a Fővárosi Vízművek Zrt., 6 db a Fővárosi Gázművek Zrt. és 5 db az FCSM Zrt. részéről. 21 db üzemképtelen gépjármű esetében kértük fel a Fővárosi Közterület-felügyeletet a gépjármű tulajdonosok helyszíni kiértesítésére. Árajánlatkérést készítettünk a csapadékvíz-elvezető árkok javítására, karbantartására, pótlására keretszerződés kötése céljából. Ajánlat beadási határidő: május 28. volt. Forgalomtechnika: Keretszerződést kötöttünk a kerületben forgalomtechnikai eszközök kihelyezésére március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Szintén keretszerződést kötöttünk a kerületben forgalomcsillapító küszöbök építésére a március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Ezt követően megrendeltük 7 helyszínre, kb. 37 fm forgalomcsillapító küszöb építését i határidővel. Pályázatot írtunk ki a Kertváros Kassa utca Pozsony utca Csíky utca Kolozsvár utca közötti terület utcáinak sebességcsökkentésével kapcsolatos forgalomtechnikai tervek elkészítésére. Megrendeltük a XIX. kerületi Rendőrkapitányság környezetében a Rendőrség és a Főváros által jóváhagyott terv alapján a forgalmi rend változtatás kivitelezését, mely el is készült. A vonatkozó időszakban 33 db tehergépjármű behajtási kérelmét véleményeztük a Parking Kft. kérésére. A FKF Zrt. felé 2 esetben mozgáskorlátozott parkoló kialakítási kérelmet továbbítottunk (Batthyány utca 28., 30.). Fejlesztési-felújítási feladatok Térfigyelő rendszer: dr. Fried Miklós képviselő úr az elmúlt testületi ülésen a Vak Bottyán utca sz. ház lakóinak kérését szóban is felvetette, melyben térfigyelő kamera kihelyezését, illetve nagyobb rendőrségi felügyeletet kérnek,

15 15 mivel álláspontjuk szerint a KÖ-KI építkezés miatt a bűnözés elszaporodott a területen. Polgármester úr válaszában azt kérte, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Rendőrséggel, illetve vizsgáljuk meg egy térfigyelő kamra elhelyezésének lehetőségét. A fentiekben foglaltakra az alábbi tájékoztatást tudom adni. A Rendőrséggel felvettük a kapcsolatot, a lehetőségeikhez mérten sűrűbb járőrözést kértünk az adott környezetben. A Rendőrség arról tájékoztatott, hogy a KÖ-KI építkezés óta nem növekedett a környéken a bűncselekmények száma, tehát nem tudják alátámasztani, hogy az építkezés vonzaná a bűnözőket. A fentiektől függetlenül felvettük a kapcsolatot a KÖ-KI beruházójával, és 1 db közterületi térfigyelő kamera beszerzésének és telepítésének költségeit előzetesen vállalta. Jelen időszakban folyamatban van az egyeztetés a közterületi kamerákat üzemeltető Centrum Tv Kft-vel is, a Rendőrségre történő adatátvitel biztosítása céljából június június 1-jéig terjedő időszakra közbeszerzési eljárás eredményeként szerződéskötés történt a Centrum Magyarország Kft-vel a térfigyelő kamerák bővítésére illetve a meglévő kamerák üzemeltetésére vonatkozóan. Árajánlatot kértünk i határidővel a évben kihelyezésre kerülő térfigyelő kamerákhoz tájékoztató táblák gyártására és kihelyezésére. A beérkezett ajánlatok értékelését követően megrendeltük 25 db tájékoztató tábla és tartókeret gyártását és szállítását i határidővel. Kerékpárút hálózat fejlesztés: A kivitelezésre vonatkozóan a nyílt közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beadási határideje június 7. Az előírásoknak megfelelően a független műszaki ellenőrre a pályázati kiírást elkészítettük, az ajánlatok beadási határideje május 28. volt. A Pannónia Általános Iskola és az Erkel Ferenc Általános Iskola udvarán elhelyezendő, 20 férőhelyes kerékpártárolóval kapcsolatos helyszíni egyeztetésen vettünk részt. Nádasdy u. - Vas Gereben utcai körforgalom: Árajánlatkérést készítettünk és megrendelést adtunk a Vas G. u. - Nádasdy u.-i körforgalom tervellenőrzésére. A tervellenőri jelentést a tervező leszállította. Parkoló építés: A Hungária úton, a XIX. kerületi Rendőrség felőli oldalon a parkoló kialakítás tervezése egyeztetésre került dr. Mittó Gábor Rendőrkapitány Úrral, a forgalomtechnikai kezelővel és az útüzemeltetővel. A terv határidőre (május 26-án) leszállításra került. Skate-pálya: A görpark építésére és a kapcsolódó munkák kivitelezésére vonatkozó ajánlati felhívás május 14- én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A műszaki ellenőri feladatra árajánlatkérést készítettünk június 16-i beadási határidővel. Megrendeltük a Móricz Zs. u. - Irányi D. u. sarkán lévő, használaton kívüli közterületi sportpálya kerítésoszlopainak bontását július 7-i határidővel, valamint közkút létesítését és a kerítés és kerítéskapuk építését i határidővel. Nagykőrös úti zajvédőfal: A zajvédőfal építése folyamatban van a Nagykőrösi út mentén a Kund utca Vas Gereben utca közötti szakaszon. A kétheti rendszeres kooperációkon részt veszünk. Sebességkijelző: A évi műszaki tervben szereplő sebességmérő és -kijelző készülékek kihelyezésére a szerződéskötés megtörtént (határidő: ). Utcanévtábla: A Bárczy István tér és Győri Ottmár tér utcanév tábláira beérkezett ajánlatok értékelését elvégeztük, és a legkedvezőbb ajánlat alapján a táblák gyártását és kihelyezését megrendeltük május 30-i teljesítéssel. Fővárosi útfelújítások: A Lehel út Üllői út Vak Bottyán utca közötti szakasz útfelújítása június közepi kezdéssel várható. Az Ady Endre út útfelújítása őszi kezdésre van előirányozva között fog sor kerülni az M5 bevezető szakasz Határ út fölötti fel- és lehajtó utak útfelújítására. Részt vettünk a KÖ-KI városközpont be- és kihajtó rámpák építését megelőző állapotfelmérő bejáráson,

16 16 mely a Sibrik Miklós úti felüljárót érintette. Közművek A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-től igazolást kértünk a Katona J. u , Jókai u. (Áchim A. u. - Jókai u. 117.), Zrínyi u. (Zrínyi u Áchim A. u.), Tulipán utcai (Ady E. út Tóth Á. u.) csatornaszakaszokon a lakossági rácsatlakozásokról. Az alábbi engedélyeket, hozzájárulásokat adtuk ki: 4 db tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás: a KÖ-KI terminál 10 kv-os elektromos betáplálásához az Attila utcai trafóállomásból induló földkábel rekonstrukcióhoz a Hungária u. 20. trafóállomás rekonstrukciójához az Ady Endre út Dobó K. u. sarok 0,4 kv-os kábel felújítás kerületi tulajdonú területére vonatkozóan. 1 db közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez, illetve 2 db állásfoglalást építésügyi témakörben az Építéshatósági Iroda részére. 6 db közútkezelői hozzájárulás egyéni bekötéshez illetve nyomvonalas bontáshoz: Vak Bottyán u. - Katica u. útcsatlakozás i határidővel Móricz Zsigmond utcában vízbekötéshez i határidővel Fadrusz utcában gázbekötéshez i határidővel Szendrő köz, Zoltán u. - gázbekötéshez i határidővel Vak Bottyán u. - hozzájárulás meghosszabbítása ig Hozzájárulást adtunk magánszemély részére járdaalakításhoz i határidővel 1 esetben adtunk közútkezelői állásfoglalást az Építéshatóság Iroda részére közterület-foglalással kapcsolatban 2 esetben közútkezelői állásfoglalást adtunk a Jogi Irodának kártérítési ügyekkel kapcsolatban. Közútkezelői felszólítást adtunk a Kázmér Lejtő Zrt-nek a Kossuth téri járda (Szabó Ervin. u. folytatása) javítására. Kifüggesztést és a médiában való megjelentetést kértünk a KÖ-KI közlekedési kapcsolatos útépítési tervének engedélyezési eljárásával kapcsolatban. Egyéb feladatok: A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság május 11-i ülésére előkészítettük a szakmai anyagokat és az ülésen részt vettünk. Szakmai anyagot készítettünk a Várospolitikai és Fejlesztési Bizottság részére a Wekerletelepi Református Gyülekezet kezdeményezésére a Vonás utca Bogdán Gyula utcanévre történő változtatási kérelméhez. A kérelmezőt írásban tájékoztattuk. Véleményeztük a kispesti évi Környezetvédelmi Program tervezetét. Az IRM pályázat keretében foglalkoztatott 2 fő településőr az előírásoknak megfelelően, folyamatosan végzi feladatait. Ezek között szerepel játszótérnyitás, iskola melletti gyalogátkelőhelynél a gyerekek átkelésének segítése, rendezvénybiztosítás, a BRFK kezdeményezésére Közbiztonsági Háló -ban való részvétel és az önkormányzati szervezésű akciónapokon való részvétel. A napközbeni járőrözés során észlelteket dokumentálják és továbbítják az illetékes szervek felé. Zöldprogram iroda I. Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket/bejárásokat/visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, a szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által április hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, május hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. Üzemszerűen, folyamatosan működik a Közpark Kft. közreműködésével az Ipolyság utcai telephelyen a növényi hulladékok darálása. II. Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket/ észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 32 db; Kivizsgált: 32 db; Hivatalból indított: 8 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 58 db. Tájékoztatás: 8 db; Felszólítás 8 db; Lezárt akta: 8 db; Intézkedés kérése: Vöröskereszttől: 1 db; Főpolgármesteri Hivataltól: 1 db;

17 17 X. kerülettől: 1 db; Építéshatósági Irodától (TAKARNET): 4 db; Hatósági Irodától: 1 db; Fővárosi közterület-felügyelettől: 3 db; Vagyongazdálkodási Irodától: 2 db; KÖZPARK Kft-től: 4 db; Adatkérés okmányirodától: 8 db;. Feljelentés szabálysértésre: 13 db. Akciónapi bejárások 2 db (május , május ). 1 db fakivágási kérelmet elutasító határozatot adtunk ki. 3db fakivágást engedélyező határozatot adtunk ki, pótlási kötelezettség: 48 db 1db fellebbezést nyújtottak be, melyet továbbítottunk a másodfokú hatóságnak. 1db végzést adtunk pótlás pénzbeli megváltása ügyében. 4 db zöldterület-kezelői véleményt adtunk ki. III. Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 119 helyszínről, mintegy 300 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából (indokoltság, sürgősség, várható költségek). A május ai viharokkal kapcsolatban önmagában 65 helyszínről kaptunk jelzést igényt: veszélyhelyzeteket jelezve, mintegy 110 db fát érintően. Ezekből az esetekből 43 helyszínre (60 db fa) kellett soron kívül, azonnali teljesítésre munkát megrendelnünk: első sorban további károk megelőzésére. A 05. hó viharokról el kell mondani, hogy részben rengeteg ág letörést (jellemzően: kisebbeket) okozott, melyek beborították közterületeinket. Másrészt: nem közvetlen fakidőléseket okozott, hanem a felázott talaj miatt igen veszélyes mértékben megdőlt fákat. Ezeket ezért ki kellett vágatni. A kivágásokat - 52 db - részben a tűzoltóság végezte, nagyobb részt azonban a fasori munkákkal megbízott kertészeti cég. (Megjegyzés: a tűzoltósági kivágásokat követő szállítások megrendelése is irodánk feladata!) Teljesültek a Csaba közben megrendelt, 16 db rossz állapotban lévő idős ostorfa visszavágási munkái, alighanem sok ágletörést megelőzve a mostani viharokban. Az érintett lakóközösség köszönetét fejezte ki az elvégzett munkákért. Megrendeltük részben korábbi lakossági jelzések-igények alapján június 15.-ei teljesítési határidővel 53 munkahelyszínen kb. 220 db fa ápolási munkáit. A megrendelés teljesítése vélhetően késedelmet fog szenvedni az előbbiekben részletezett többlet feladatok miatt! Más szervhez továbbítottunk 12 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T Com, most: tűzoltóság is). Meg kell jegyezni, hogy a tűzoltóság nem minden esetben volt segítőkész a veszélyhelyzeteket tartalmazó jelzéseink esetében. Teljesültek (még április végén) a Kós Károly téri fakivágásokkal (89 db) kapcsolatosan előírt facsemete ültetési (pótlási) munkák. Az előírt pótlásokból 200 db került a Hungária útra, és további 166 db került eltelepítésre Wekerle egyéb fahiányos fasoraiba Egyes helyszíneken nem várt lakossági ellenállás miatt az eredetileg tervezett 32 ültetési helyszínnel szemben 34 helyszínen történtek telepítések. IV. Parkfenntartási feladatok Növényápolási feladatok: A kaszálások II. üteme a lakótelepi parkokban május 13-val megkezdődött, ami a folyamatos esőzések miatt elhúzódik, a szélezések és a gyűjtések még folyamatban vannak. A évi 1333 m 2 egynyári virágfelületet az idén új helyszínek tervezésével és virágtartókihelyezésekkel 1750 m 2 -re növeljük. Kiemelt új virágágyakat építettünk két helyszínen: a Határ úti Kopjafa mellett, és a Pozsony u.-temesvár u. kereszteződésénél. A kandeláberekre kihelyezett muskátlik számát az Ady Endre út Hungária út- Határ út közötti szakaszán mindkét oldalon és a Városház tér környékén bővítettük, a muskátlik kihelyezése megtörtént, a virágágyak ültetése május 20-val megkezdődött. Szakipar: Felújított díszpadot helyeztettünk ki (5 db) a Templom téren az evangélikus templom környezetében (Közpark Kft.). Megrendeltük június végi teljesítési határidőre a Közpark Kft.-től az Élmunkás lakótelepen padjavítási - festési munkákat. A munkák összesen kb. 60 db parki padot fognak érinteni. A munkák teljesítése a Közpark Kft. egyéb feladatai miatt júliusra várható. Ivókút javítási munkát rendeltünk meg folyamatosan több (4) játszótéren.

18 18 V. Parkfelújítás, fasor és játszóterek rekonstrukciós munkálatai: Közbeszerzési eljárást követően szerződéskötés történt az alábbi kiviteli munkákra: Nagysándor J. utcai központi játszótér II. ütemének rekonstrukciós munkái. Munkaterület átadás megtörtént. Kivitelező: ZÖFE Zöldterület- fenntartó és Fejlesztő Kft. Tervezett teljesítési határidő: július 9. Klapka u.-szigligeti u. közötti sportpálya átépítési munkái. Kivitelező: DEVEX Építőipari Kft. Tervezett teljesítési határidő: július 19. Kossuth u.-zrínyi u. közötti játszótér rekonstrukciós munkái. Munkaterület átadás megtörtént. Kivitelező: Örökzöld Park- és Kertépítő Kft. Tervezett teljesítési határidő: július 9. A központi játszótéren létesítendő nyilvános WC kiviteli munkáinak pályáztatása nyílt eljárás keretei között megtörtént, szerződéskötés folyamatban. Kivitelező: ORD Invest Kft. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Kós Károly tér parkrekonstrukciós kiviteli munkáit. VI. Főbb szakmai egyeztetések: május elejéig 4 megállapodás aláírásra került, hét további megállapodás ellenjegyzése/aláírása illetve kettő további megállapodás előkészítése folyamatban van. A Humánszolgáltatási Irodával közösen kiírt Tegyünk együtt többet a zöld kispesti óvodákért pályázatra május 20-ig beérkezett pályaművek értékelését megkezdtük, az ünnepélyes díjátadó ünnepség június 8-án lesz. VII. Környezetvédelem: A Környezetvédelmi Bizottság május 25-én tartandó rendes bizottsági ülését határozatképtelenség miatt el kellett napolni. Napirendi pontok voltak: 1.) Tájékoztató a "Fogadj örökbe egy fát" programról (meghívott előadó: Wekerlei Gyermekház és Családi Könyvtár, Szabó Mária igazgató), 2.) évi "Szebb Kispesti Környezetünkért" környezetvédelmi pályázatok véleményezése, 3.) Tájékoztató a "Tegyünk Együtt Többet a Zöld Kispesti Óvódákért és Bölcsődékért" pályázati kiírásról, 4.) Tájékoztató a évi parlagfű mentesítési ütemtervről, 5.) Tájékoztató a tavaszi "Nagy Várostakarítás" akciónapról, 6.) Egyebek. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a wekerlei társasházak igényfelmérése alapján a program összeállítása megtörtént, árajánlatokat kértünk be három szolgáltatótól. A Szebb Kispesti Környezetünkért környezetvédelmi pályázatra beérkezett pályamunkákat értékeltük, a háromfős bíráló bizottság meghozta a díjazási javaslatát, melyet a környezetvédelmi bizottság fog megvitatni. VIII. Egyéb: Feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük. Budapest, június 2. Gajda Péter

19 19 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

20 20 Ügyiratforgalom május hó 1. sz. melléklet Sáv Megnevezés Főszámra Alszámra Összesen I. Társadalmi kapcsolatok irodája II. Polgármesteri kabinet iroda XXVIII. Polgármesteri kabinet iroda Informatika III. Pénzügyi és gazdasági iroda XII. Pénzügyi és gazdasági iroda Adóügyi csoport IV. Humánszolgáltatási iroda V. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda VI. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda Lakásügy XVIII. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda XXVII. Jogi iroda Közbeszerzés VIII. Építéshatósági iroda XIII. Alpolgármesterek XIV. Kisebbségi önkormányzatok XV. Jegyző XXIV. Aljegyző VII. Jogi Iroda Peres-ügyek XXV. Jegyzői kabinet iroda Ügyviteli csoport XIX. Jegyzői kabinet iroda Személyzeti ügyek XVI. Szabálysértési iroda XVII. Szociális és gyermekvédelmi iroda X. Szociális és gyermekvédelmi iroda Megvált. eü állapotúak XI. Szociális és gyermekvédelmi iroda Gyermekvédelem XX. Főépítész XXI. Hatósági iroda Ipar-kereskedelem IX. Hatósági iroda Hagyatéki, ügyfélszolgálati ügyek XXIX. Hatósági iroda Ebek nyilvántartása XXII. Gyámhivatal XXIII. Okmányiroda XXVI. Zöldprogram iroda Összesen: Érkeztetett küldemények: Kipostázott tértivevényes küldemény: Kipostázott sima küldemény: Ismeretlenül visszaérkezett tv. küldemény: Futárposta útján kézbesített küldemény: levél levél levél 666 levél 992 levél

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben