J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének április 29-én órai kezdettel megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének április 29-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester. Bán János, Elekes Péter, Kozma Lászlóné, Naszádi Ferenc, Tóth Csabáné, Ujváry Ferenc, Vass András, Virág Imréné képviselő. Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix mb. jegyző. Hajdu Gábor József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mind a 10 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Révay István alpolgármester Urat és Bán János képviselő Urat javasolta. Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: évi költségvetés módosítása Előadó: polgármester 2. A évi zárszámadás jóváhagyása Előadó: polgármester évi ellenőrzésekről tájékoztató Előadó: jegyző 4. Jegyzői pályázat kiírása Előadó: polgármester 5. Óvodavezetői pályázat kiírása Előadó: polgármester 6. Közösségi busz üzemeltetése Előadó: polgármester 7. Választási Bizottság tagjainak megválasztása (zárt ülés) Előadó: jegyző 8. Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv jóváhagyása Előadó: polgármester 9. Indítványok, javaslatok 1

2 1./ napirendi pont: évi költségvetés módosítása Hajdu Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! Az anyag a napirendi ponttal kapcsolatosan kiment. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Ujváry Ferenc: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztését, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Révay István: A pénzügyi bizottság ülésén sajnos nem tudtam részt venni, szeretném megkérdezni, hogy felmerült-e a pénzügyi bizottság ülésén probléma, ami magyarázatra szorulna. Ujváry Ferenc: A rendelet módosításával kapcsolatban egy nagyon szerteágazó előterjesztést hallottunk Emőkétől. Nem volt kérdés, bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal megalkotta a 6/2009. (IV.29.) rendeletét, a évi költségvetési rendelet módosításáról. Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2009.(IV.29.) rendelete a évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény / bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.13.) rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 1.. Képviselőtestület Bánréve Községi Önkormányzat költségvetését Ft, azaz Ötszázhétmillió-hétszázhuszonötezer forint bevétellel, Ft, azaz Ötszázhétmillió-hétszázhuszonötezer forint kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: Ft a működési, fenntartási előirányzat, ezen belül: Ft személyi juttatás előirányzata Ft munkaadót terhelő járulék előirányzata Ft dologi kiadás előirányzata Ft a pénzeszközátadások, támogatások előirányzata ezen belül: Ft a lakossági juttatások előirányzata Ft a működési célú átadások előirányzata Ft a fejlesztési célú átadások előirányzata Ft a fejlesztési kiadások előirányzata, mely mind beruházási kiadás 2

3 2.. A 1/2008.(II.13.) számú rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete lép. 3.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hajdu Gábor József Polgármester Tóthné Mustos Beatrix Megbízott Jegyző 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 2. napirendi pont: A évi zárszámadás jóváhagyása Hajdu Gábor: Az anyag a napirendi ponttal kapcsolatosan kiment. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Megkérem Elnök Urat, ismertesse a bizottság javaslatát. Ujváry Ferenc: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ennél a témánál már felmerültek kérdések, voltak megállapítások. A pénzügyi bizottság saját magára nézve ellenőrzési javaslattal élt a tagok véleménye alapján. Három dologgal kapcsolatosan kíván a bizottság ellenőrzést tartani. Az egyik a szociális rendelettel kapcsolatos, annak áttanulmányozása, értelmezése, a pénzek szétosztásának ellenőrzése. Ezúton a szociális bizottságnak szeretnénk jelezni, hogy szeretné a pénzügyi bizottság, ha együtt végezhetnénk el ezt az ellenőrzést. A másik téma az iskola és tagintézményei zárszámadásával kapcsolatos tájékoztató és ellenőrzés megtartása. A harmadik a tavalyi évben a Kossuth Lajos utcai járda, valamint a játszótér pályázat elszámolásának ellenőrzése. Hajdu Gábor: A pénzügyi bizottság ellenőrzésre vonatkozó javaslatai rendjén valók. A tagintézményekkel kapcsolatosan különösen fontos. A társulás nem tudta kimutatni tagintézményi vonatkozásban a normatívák ügyében, amit kértünk volna. Az látható, hogy a Sajópüspöki óvoda és iskola már most mínuszos, rövid úton le is kell ülni tárgyalni Sajópüspökivel, hogy ne fizessünk rá. Ujváry Ferenc: Annál is inkább kívánunk ellenőrzéseket tartani, mert évben a bizottság nem tartott ellenőrzést. Révay István: A mellett szó nélkül nem is szabad elmenni, hogy 2008-ban nem volt a bizottság részéről ellenőrzés. Korábban a menetlevelekkel kapcsolatosan, valamint a selejtezéssel, stb. is voltak ellenőrzések a bizottság részéről évben mélységében több munkát és nagyobb odafigyelést szükséges a bizottságnak tanúsítania. Nem égbekiáltó hiányosságokról van szó, de mennyivel szebb volt a belső ellenőrzés korábbi vizsgálatáról készült beszámoló. Tóthné Mustos Beatrix: A bizottság munkájával kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy nem kötelező, de javasolt munkaterv alapján dolgozni. Így lehet az ütemezés alapján készülni a munkára, ellenőrzésre. Én maximálisan partner vagyok ebben a bizottság elnökével. A következő ülésen javasolt elfogadni a II. félévre vonatkozóan, aztán a következő évtől kezdve éves ütemezést készíteni. Javasolom ezt a szociális bizottságnak is. Az ellenőrzési jelentésbe ezt viszont bele kellett írni, mert az önkormányzati törvény is kitér erre, előírja a pénzügyi bizottságnak az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó feladatkört. Ujváry Ferenc: Van a bizottságnak munkaterve, de én úgy emlékszem, hogy ciklusra szól. Révay István: Az éves munkaterv. Bán János: Én is éves munkatervre emlékszem. Ujváry Ferenc: A korábbi években tartott a bizottság ellenőrzéseket, a 2008-as év úgy elment, hogy azt hittük, még 2007 van. 11

12 Kozma Lászlóné: Nem tartotta a bizottság indokoltnak ellenőrzés tartását, mert annyira jó volt a gazdálkodás. Ujváry Ferenc: Én az alpolgármester úr szavaiban a pozitívumot is meghallom. A korábbi belső ellenőrzési vizsgálat nagyon jó eredménnyel zárt. A 2008-as évben nem tartottunk ellenőrzést, de minden feladatot elláttunk. Az, hogy 2008-ban nem tartottunk ellenőrzést, úgy tűnik, hogy a belső ellenőrzés eredményén is meglátszik. Így látható, hogy a pénzügyi bizottságnak mégis van szerepe a munkában. Elekes Péter: Negyedévente a bejövő számlákat is ellenőrizni indokolt. Virág Imréné: Azokat a feladatokat ami kötelező, megcsináltuk, a pluszokat nem. Az iskolai leltár, a régi iskoláé is olyan mint a rétes. Ezt véglegesen le kell zárni. A pénzügyi bizottság azért mindig érezte, hogy melyek azok a területek, amire figyelmet kell szentelni, ahol ellenőrizni szükséges, de ez most eltolódott. Elekes Péter: Problémák most is vannak. Virág Imréné: Éreztük mi azt, hogy problémák vannak, hibáztunk, nincs mit szépíteni. Tóthné Mustos Beatrix: Ezek azért nem olyan nagy hibák. Ujváry Ferenc: Próbáljuk orvosolni a következőkben. Kozma Lászlóné: Ez a belső ellenőrzési jelentés nem rossz. Elismerés az önkormányzati dolgozóknak. Bár minden önkormányzatnál így lenne ez. Olvasható a jelentésben, hogy a törvény betartása maximálisan megtörténik, takarékos gazdálkodás van. Elismeréssel zárult ez az ellenőrzési is. A hivatal munkáját nincs miért elmarasztalni. Ettől rosszabb ne legyen soha. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal megalkotta a 7/2009. (IV.29.) rendeletét, a évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009.(IV.29.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. felhatalmazása és annak végrehajtási rendeletei alapján a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Képviselőtestület a évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendeletének végrehajtását, ezer Ft. Azaz háromszáznegyvenhárommillió-százhatvannégy ezer forint bevétellel ezer Ft. Azaz háromszázhuszonhétmillió-ötszázharmincnégy ezer forint kiadással ezer Ft. azaz Tizenötmillió-hatszázharminc ezer forint bevételi többlettel hagyja jóvá. 12

13 2.. A költségvetés végrehajtásáról a részletes bevételi adatokat az 1. sz., a kiadási adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat önálló és részben önálló költségvetési szervenként a 4/1., 4/2., 4/3. és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat évi vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 7. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) kimutatásának állományát a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet, a pénzeszközök változásának kimutatását 13. sz. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 14. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 15. sz. melléklet, az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadási mérlegét, ebből a cigány kisebbségi önkormányzat mérlegét a 16. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadásáról szóló határozatot a 17. számú melléklet tartalmazza. A bevételek részletezése 3.. Az önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft, mely az összes bevétel 58,5 %-a. Ebből normatív állami hozzájárulás ezer Ft, egyéb állami támogatás ezer Ft. 4.. Az átengedett központi adók összege ezer Ft, az összes bevétel 15,4 %-a. Ezen belül a személyi jövedelemadó ezer Ft, a gépjárműadó 3698 ezer Ft, a pótlék, bírság 322 ezer forint, egyéb sajátos bevételek 99 ezer Ft. 5.. Az önkormányzat intézményi működési bevétele ezer Ft, mely az összes bevétel 3,4 %-a. 6.. Helyi adókból 9676 ezer Ft a bevétel, mely az összes bevétel 2,8%-a. 7.. A bevételekből ezer Ft a működési célú átvett pénzeszköz, mely az összbevétel 11%-a. 8.. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 1048 Ezer Ft, az összes bevétel 0,3 %-a. 9.. A évi pénzmaradvány összege ezer Ft, mely az összes bevétel 8,5 %-át teszi ki. Valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 7197 ezer Ft. A kiadások részletezése 10.. Az intézmények, feladatok működési, fenntartási kiadása ezer Ft, az összes kiadás 69,9 %-a, melyből személyi juttatás ezer Ft járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft A pénzeszközátadások, támogatások összege ezer Ft, az összes kiadás 11,5 %-a. Ebből: lakossági juttatások ezer Ft működési célú átadás ezer Ft felhalmozási célú átadás ezer Ft 13

14 12.. A felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az összes kiadás 18,6 %-a, mely mind beruházás A finanszírozási kiadás ezer Ft. Vegyes rendelkezések 14.. Képviselőtestület megállapítja, hogy a évi normatív állami támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás szerint az önkormányzatot ezer Ft illeti meg. A többlettámogatás kiutalása 2009 évben kerül teljesítésre A évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás megtörtént. Bánréve községi Önkormányzat pénzmaradványa ezer Ft, Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 18 ezer Ft A évi pénzmaradványból ezer Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány összege ezer Ft /1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a z önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendelet. Bánréve, április 29 Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix megbízott jegyző A rendelet április 29-én kihirdetésre került. 1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Ezer forintban I. Intézményi működési bevételek / Alaptevékenység bevételei óvodai étkezési térítési díjak (23 fő) Bánréve óvoda Sajópüspöki óvoda iskolai étkezési térítési díjak (70 fő) Bánréve Sajópüspöki Serényfalva alkalmazotti étkezési térítési díjak (30 fő) Bánréve Óvoda Bánréve Iskola Bánréve Polg. Hiv Sajópüspöki Óvoda

15 - Sajópüspöki Iskola 38 - Serényfalva Iskola vendég étkezési térítési díjak (8 fő) / Intézmények egyéb sajátos bevételei helyiségek, eszközök bérbeadása egyéb bevételek megítélt kintlévőségek hatósági jogkörhöz tartozó bevételek / ÁFA bevételek / Kamatbevételek / Pénzeszk. Átvét ÁH-n kívülről: (Falunapi rendezv.) II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Helyi adók építményadó kommunális adók magánszemélyek k. adó: vállalkozók k. adó: helyi iparűzési adó / Átengedett adók személyi jövedelem adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés gépjárműadó pótlék, bírság egyéb sajátos bevételek 99 Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA / Normatív állami hozzájárulás EGYÉB település üzemeltetés közösségi közlekedési lakossági települési folyékony hulladék 5 - helyi közművelődési, közgyűjteményi 1636 SZOCIÁLIS pénzbeli szociális juttatások OKTATÁS óvodai nevelés Bánréve 49főx161169Ft 7897 Spüspöki 28főx161169Ft

16 Bánréve 50főx78014Ft 3901 Spüspöki 23főx78014Ft iskola 1-4 o. Bánréve 64főx119895Ft 7673 Spüspöki 31főx119895Ft iskola 5-8 o. Bánréve 141fő iskola 1-4. o. Bánréve 63főx56959Ft 3588 Sajópüspöki 34főx56959Ft iskola 5-8. o. Bánréve 144fő napközis fogl. Bánréve i. 23főx15333Ft 352 Spüspöki i. 20főx15333Ft napközis fogl. Bánréve i. 23főx7907Ft 182 Spüspöki i. 20főx7907Ft testi, érzéksz... Bánréve i. 1fő 256 Bánréve i. 1fő beszédfogy Bánréve i. 16főx128000Ft 2048 Spüspöki i. 3főx128000Ft beszédfogy Bánréve i. 9főx64000Ft 576 Spüspöki i. 2főx64000Ft viselkedés.. Bánréve i.7főx48000ft 336 Spüspöki i. 1főx48000Ft 48 - korai fejl.. Sajópüspöki ó. 1főx160000Ft 160 Sajópüspöki ó. 1főx80000Ft 80 - kiz. magyar.. Sajópüspöki i. 12főx30000Ft 360 Sajópüspöki i. 14főx15000Ft int. társulás Bánréve iskola 177főx30000Ft 5310 Bánréve óvoda 77főx30000Ft int. Társulás Bánréve iskola 169főx15000Ft 2535 Bánréve óvoda 25főx15000Ft kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx36667Ft 733 Spüspöki óvoda 18főx366667Ft 660 Bánréve iskola 40főx36667Ft 1467 Spüspöki iskola 20főx36667Ft kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx18333Ft 367 Spüspöki óvoda 18főx18333Ft 330 Bánréve iskola 40főx18333Ft 733 Spüspöki iskola 20főx18333Ft ingyenes étk. 5. o. Bánréve iskola 10főx16000Ft tankönyv ált. h. Bánréve 207főx1000Ft 207 Spüspöki 34főx1000Ft 34 - tankönyv ingyenes Bánréve 130főx10000Ft 1300 Spüspöki 29főx10000Ft Serényfalva Móra Ferenc Tagiskola 72 fő / Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás közcélú foglalkoztatás pedag szakv. tov. Bánréve iskola 14főx11700Ft Bánréve óvoda 4főx11700Ft 47 Spüspöki iskola 2főx11700Ft 23 Spüspöki óvoda 2főx11700Ft 23 Serényfalva Tagiskola 6 fő

17 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése / Központosított előirányzat a.) eredetiként tervezhető CKÖ támogatás b.) eredetiként nem tervezhető -Határátkelő Ill.növ CKÖ Könyvtár iskola pályázat Martinsalakos.h Közoktatás fej Kossuth u. járda Misk. T. játszótér / Egyéb központi támogatás év után járó 13. havi ill egyszeri kereset kieg Átvett pénzeszközök / Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási Alaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t Önkormányzatoktól, egyéb szervektől Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól Bejáró tan. Bánréve óvoda 3főx80eFt 240 Bánréve iskola 95főx80eFt Helyben m. Bánréve óvoda 3főx40eFt 120 Bánréve iskola 95főx40eFt Tagintézmény Spüspöki óvoda 26főx70eFt 1820 Spüspöki iskola 36főx70eFt Kistelepülés t. Spüspöki iskola 35főx30eFt Serényfalva Tagintézményre Népszavazásra fejezeti kez.ei.-től Miskolci egyetemtől átvett évi személyi jöv. adó elszámolás Útravaló egyszeri gyermekvédelmi támogatás

18 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lakosságtól- lakáscélú támogatás Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) / Előző évi központi költségvetési visszatérülés Tárgyévi bevételek Hitelfelvétel Pénzmaradvány évi bevételek mindösszesen: számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások / személyi juttatások / munkaadót terhelő járulékok / dologi kiadások II. Pénzeszköz átadások, támogatások / Lakossági juttatások / Működési célú pénzeszköz átadás Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző Ózd Többcélú Társulás tagdíj Putnok Orvosi Ügyelet támogatása egyéb szervezetek támogatása Ózd Város Tanuszoda hozzájárulás ÓZDSZOLG (közmunkaprog.) Molnár Mihály részére könyv kiadáshoz Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása CKÖ 2007 évi bérjárulék Bánréve Önk-nak / Fejlesztési célú átadások lakosságnak lakáscélú támogatás Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés lakosságnak települési folyékony hulladék Martinsalakos lakások támogatása III. Fejlesztési kiadások

19 - Szennyvízberuházás (önrész) Kossuth úti járda (önrész) Opel Vivaro évi lízing díja Óvodaépület áthelyezése (önrész) Szeméttelep rekultiválása (önrész) Iskola régi szárny felújítás (önrész) Játszótér felújítás (Miskolci tábla, önrész) Nootebook Hangosító berendezés ÁMK Faluközpont terve E-iktat szoftver Taninform iskolai szoftver Notebook ÁMK Bánréve Tompa Mihály Ált. Isk Notebook ÁMK Bánréve Móra Ferenc Tagiskola Serényfalv évi kiadások mindösszesen: sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal I/1. Közvetlen költség Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fenntartás / Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Sajópüspöki / Önkormányzati igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Rendsz. szoc. pénzbeli ell / Önkormányzati képviselőválasztás Összesen I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen II. Részben önálló költségvetési szervek 19

20 Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Bánréve Sajópüspöki / Óvodai étkezés - Bánréve Sajópüspöki Összesen II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve Spüspöki Serényfalva / Művelődés és könyvtár 0, / Napközis foglalkozás Bánréve Spüspöki Serényfalva / Gyógyped. oktatás Bánréve Spüspöki / Iskolai étkezés - Bánréve Spüspöki Serényfalva Összesen 26, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m Összesen Mindösszesen: 55, sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként Ezer Ft-ban Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal I/1. Közvetlen költség 20

21 Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fentartás / Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Polg. Hiv Bánréve Iskola Bánréve Óvoda Sajópüspöki Iskola Sajópüspöki Óvoda Serényfalva Iskola / Önkormányzati igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Rendsz. szoc. pénzbeli ell / Önkormányzati képviselővál Összesen I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Óvodai nevelés Bánréve Sajópüspöki / Óvodai étkezés - Bánréve Sajópüspöki Összesen II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve Spüspöki Serényfalva / Művelődés és könyvtár 0, / Napközis foglalkozás Bánréve Spüspöki Serényfalva

22 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve Spüspöki / Iskolai étkezés - Bánréve Spüspöki Serényfalva Összesen 26, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m Összesen Mindösszesen: 55, /1. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek: Kamatbevételek: Pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről II. Önkormányzatok sajátos bevételei: Helyi adó bevételek: Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: Pénzmaradvány: Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

23 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: fő 4/2. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv II. Cím: Napköziotthonos Óvoda Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

24 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 10 fő 4/3. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv III. Cím: Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

25 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: /4. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv IV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 3 - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: 3 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: Pénzmaradvány: Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

26 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 5. sz. melléklet fő Bánréve községi Önkormányzat évi vagyonkimutatása Ezer forintban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 1./ Immateriális javak / Ingatlanok, vagyoni értékű jogok / Gépek, berendezések, felszerelések / Számítástech. ügyviteli eszköz / Járművek Összesen:

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 9. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat évi hitelállományáról Bánréve Községi Önkormányzatának évben hitelállománya nincs. 10. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról év Ezer forintban Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Hitel (kölcsön) Igénybe vevő állomány össz. Foly. tárgy évi (kölcsön) tárgyévi állomány összege Megnevezése jén összege összege én 1./ Lakáscélú Elengedett követelés 32 Összesen: sz. melléklet KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntésekről év év 2008 év. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Lízing díj Összesen sz. melléklet KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról év Ezer forintban Közvetett támogatás megnevezése Tervezett összeg Tényleges összeg 1./ Adókedvezmény magánszemélyek kommunális adója

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009.(IV.29.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009.(IV.29.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009.(IV.29.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Kozármisleny Város Önkormányzata megállapodás alapján - végleges használatra átvette Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben