J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének április 29-én órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének április 29-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester. Bán János, Elekes Péter, Kozma Lászlóné, Naszádi Ferenc, Tóth Csabáné, Ujváry Ferenc, Vass András, Virág Imréné képviselő. Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix mb. jegyző. Hajdu Gábor József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mind a 10 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Révay István alpolgármester Urat és Bán János képviselő Urat javasolta. Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: évi költségvetés módosítása Előadó: polgármester 2. A évi zárszámadás jóváhagyása Előadó: polgármester évi ellenőrzésekről tájékoztató Előadó: jegyző 4. Jegyzői pályázat kiírása Előadó: polgármester 5. Óvodavezetői pályázat kiírása Előadó: polgármester 6. Közösségi busz üzemeltetése Előadó: polgármester 7. Választási Bizottság tagjainak megválasztása (zárt ülés) Előadó: jegyző 8. Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv jóváhagyása Előadó: polgármester 9. Indítványok, javaslatok 1

2 1./ napirendi pont: évi költségvetés módosítása Hajdu Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! Az anyag a napirendi ponttal kapcsolatosan kiment. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Ujváry Ferenc: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztését, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Révay István: A pénzügyi bizottság ülésén sajnos nem tudtam részt venni, szeretném megkérdezni, hogy felmerült-e a pénzügyi bizottság ülésén probléma, ami magyarázatra szorulna. Ujváry Ferenc: A rendelet módosításával kapcsolatban egy nagyon szerteágazó előterjesztést hallottunk Emőkétől. Nem volt kérdés, bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal megalkotta a 6/2009. (IV.29.) rendeletét, a évi költségvetési rendelet módosításáról. Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2009.(IV.29.) rendelete a évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény / bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.13.) rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 1.. Képviselőtestület Bánréve Községi Önkormányzat költségvetését Ft, azaz Ötszázhétmillió-hétszázhuszonötezer forint bevétellel, Ft, azaz Ötszázhétmillió-hétszázhuszonötezer forint kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: Ft a működési, fenntartási előirányzat, ezen belül: Ft személyi juttatás előirányzata Ft munkaadót terhelő járulék előirányzata Ft dologi kiadás előirányzata Ft a pénzeszközátadások, támogatások előirányzata ezen belül: Ft a lakossági juttatások előirányzata Ft a működési célú átadások előirányzata Ft a fejlesztési célú átadások előirányzata Ft a fejlesztési kiadások előirányzata, mely mind beruházási kiadás 2

3 2.. A 1/2008.(II.13.) számú rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete lép. 3.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hajdu Gábor József Polgármester Tóthné Mustos Beatrix Megbízott Jegyző 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 2. napirendi pont: A évi zárszámadás jóváhagyása Hajdu Gábor: Az anyag a napirendi ponttal kapcsolatosan kiment. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Megkérem Elnök Urat, ismertesse a bizottság javaslatát. Ujváry Ferenc: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ennél a témánál már felmerültek kérdések, voltak megállapítások. A pénzügyi bizottság saját magára nézve ellenőrzési javaslattal élt a tagok véleménye alapján. Három dologgal kapcsolatosan kíván a bizottság ellenőrzést tartani. Az egyik a szociális rendelettel kapcsolatos, annak áttanulmányozása, értelmezése, a pénzek szétosztásának ellenőrzése. Ezúton a szociális bizottságnak szeretnénk jelezni, hogy szeretné a pénzügyi bizottság, ha együtt végezhetnénk el ezt az ellenőrzést. A másik téma az iskola és tagintézményei zárszámadásával kapcsolatos tájékoztató és ellenőrzés megtartása. A harmadik a tavalyi évben a Kossuth Lajos utcai járda, valamint a játszótér pályázat elszámolásának ellenőrzése. Hajdu Gábor: A pénzügyi bizottság ellenőrzésre vonatkozó javaslatai rendjén valók. A tagintézményekkel kapcsolatosan különösen fontos. A társulás nem tudta kimutatni tagintézményi vonatkozásban a normatívák ügyében, amit kértünk volna. Az látható, hogy a Sajópüspöki óvoda és iskola már most mínuszos, rövid úton le is kell ülni tárgyalni Sajópüspökivel, hogy ne fizessünk rá. Ujváry Ferenc: Annál is inkább kívánunk ellenőrzéseket tartani, mert évben a bizottság nem tartott ellenőrzést. Révay István: A mellett szó nélkül nem is szabad elmenni, hogy 2008-ban nem volt a bizottság részéről ellenőrzés. Korábban a menetlevelekkel kapcsolatosan, valamint a selejtezéssel, stb. is voltak ellenőrzések a bizottság részéről évben mélységében több munkát és nagyobb odafigyelést szükséges a bizottságnak tanúsítania. Nem égbekiáltó hiányosságokról van szó, de mennyivel szebb volt a belső ellenőrzés korábbi vizsgálatáról készült beszámoló. Tóthné Mustos Beatrix: A bizottság munkájával kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy nem kötelező, de javasolt munkaterv alapján dolgozni. Így lehet az ütemezés alapján készülni a munkára, ellenőrzésre. Én maximálisan partner vagyok ebben a bizottság elnökével. A következő ülésen javasolt elfogadni a II. félévre vonatkozóan, aztán a következő évtől kezdve éves ütemezést készíteni. Javasolom ezt a szociális bizottságnak is. Az ellenőrzési jelentésbe ezt viszont bele kellett írni, mert az önkormányzati törvény is kitér erre, előírja a pénzügyi bizottságnak az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó feladatkört. Ujváry Ferenc: Van a bizottságnak munkaterve, de én úgy emlékszem, hogy ciklusra szól. Révay István: Az éves munkaterv. Bán János: Én is éves munkatervre emlékszem. Ujváry Ferenc: A korábbi években tartott a bizottság ellenőrzéseket, a 2008-as év úgy elment, hogy azt hittük, még 2007 van. 11

12 Kozma Lászlóné: Nem tartotta a bizottság indokoltnak ellenőrzés tartását, mert annyira jó volt a gazdálkodás. Ujváry Ferenc: Én az alpolgármester úr szavaiban a pozitívumot is meghallom. A korábbi belső ellenőrzési vizsgálat nagyon jó eredménnyel zárt. A 2008-as évben nem tartottunk ellenőrzést, de minden feladatot elláttunk. Az, hogy 2008-ban nem tartottunk ellenőrzést, úgy tűnik, hogy a belső ellenőrzés eredményén is meglátszik. Így látható, hogy a pénzügyi bizottságnak mégis van szerepe a munkában. Elekes Péter: Negyedévente a bejövő számlákat is ellenőrizni indokolt. Virág Imréné: Azokat a feladatokat ami kötelező, megcsináltuk, a pluszokat nem. Az iskolai leltár, a régi iskoláé is olyan mint a rétes. Ezt véglegesen le kell zárni. A pénzügyi bizottság azért mindig érezte, hogy melyek azok a területek, amire figyelmet kell szentelni, ahol ellenőrizni szükséges, de ez most eltolódott. Elekes Péter: Problémák most is vannak. Virág Imréné: Éreztük mi azt, hogy problémák vannak, hibáztunk, nincs mit szépíteni. Tóthné Mustos Beatrix: Ezek azért nem olyan nagy hibák. Ujváry Ferenc: Próbáljuk orvosolni a következőkben. Kozma Lászlóné: Ez a belső ellenőrzési jelentés nem rossz. Elismerés az önkormányzati dolgozóknak. Bár minden önkormányzatnál így lenne ez. Olvasható a jelentésben, hogy a törvény betartása maximálisan megtörténik, takarékos gazdálkodás van. Elismeréssel zárult ez az ellenőrzési is. A hivatal munkáját nincs miért elmarasztalni. Ettől rosszabb ne legyen soha. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal megalkotta a 7/2009. (IV.29.) rendeletét, a évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009.(IV.29.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. felhatalmazása és annak végrehajtási rendeletei alapján a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Képviselőtestület a évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendeletének végrehajtását, ezer Ft. Azaz háromszáznegyvenhárommillió-százhatvannégy ezer forint bevétellel ezer Ft. Azaz háromszázhuszonhétmillió-ötszázharmincnégy ezer forint kiadással ezer Ft. azaz Tizenötmillió-hatszázharminc ezer forint bevételi többlettel hagyja jóvá. 12

13 2.. A költségvetés végrehajtásáról a részletes bevételi adatokat az 1. sz., a kiadási adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat önálló és részben önálló költségvetési szervenként a 4/1., 4/2., 4/3. és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat évi vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 7. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) kimutatásának állományát a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet, a pénzeszközök változásának kimutatását 13. sz. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 14. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 15. sz. melléklet, az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadási mérlegét, ebből a cigány kisebbségi önkormányzat mérlegét a 16. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadásáról szóló határozatot a 17. számú melléklet tartalmazza. A bevételek részletezése 3.. Az önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft, mely az összes bevétel 58,5 %-a. Ebből normatív állami hozzájárulás ezer Ft, egyéb állami támogatás ezer Ft. 4.. Az átengedett központi adók összege ezer Ft, az összes bevétel 15,4 %-a. Ezen belül a személyi jövedelemadó ezer Ft, a gépjárműadó 3698 ezer Ft, a pótlék, bírság 322 ezer forint, egyéb sajátos bevételek 99 ezer Ft. 5.. Az önkormányzat intézményi működési bevétele ezer Ft, mely az összes bevétel 3,4 %-a. 6.. Helyi adókból 9676 ezer Ft a bevétel, mely az összes bevétel 2,8%-a. 7.. A bevételekből ezer Ft a működési célú átvett pénzeszköz, mely az összbevétel 11%-a. 8.. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 1048 Ezer Ft, az összes bevétel 0,3 %-a. 9.. A évi pénzmaradvány összege ezer Ft, mely az összes bevétel 8,5 %-át teszi ki. Valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 7197 ezer Ft. A kiadások részletezése 10.. Az intézmények, feladatok működési, fenntartási kiadása ezer Ft, az összes kiadás 69,9 %-a, melyből személyi juttatás ezer Ft járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft A pénzeszközátadások, támogatások összege ezer Ft, az összes kiadás 11,5 %-a. Ebből: lakossági juttatások ezer Ft működési célú átadás ezer Ft felhalmozási célú átadás ezer Ft 13

14 12.. A felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az összes kiadás 18,6 %-a, mely mind beruházás A finanszírozási kiadás ezer Ft. Vegyes rendelkezések 14.. Képviselőtestület megállapítja, hogy a évi normatív állami támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás szerint az önkormányzatot ezer Ft illeti meg. A többlettámogatás kiutalása 2009 évben kerül teljesítésre A évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás megtörtént. Bánréve községi Önkormányzat pénzmaradványa ezer Ft, Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 18 ezer Ft A évi pénzmaradványból ezer Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány összege ezer Ft /1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a z önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendelet. Bánréve, április 29 Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix megbízott jegyző A rendelet április 29-én kihirdetésre került. 1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Ezer forintban I. Intézményi működési bevételek / Alaptevékenység bevételei óvodai étkezési térítési díjak (23 fő) Bánréve óvoda Sajópüspöki óvoda iskolai étkezési térítési díjak (70 fő) Bánréve Sajópüspöki Serényfalva alkalmazotti étkezési térítési díjak (30 fő) Bánréve Óvoda Bánréve Iskola Bánréve Polg. Hiv Sajópüspöki Óvoda

15 - Sajópüspöki Iskola 38 - Serényfalva Iskola vendég étkezési térítési díjak (8 fő) / Intézmények egyéb sajátos bevételei helyiségek, eszközök bérbeadása egyéb bevételek megítélt kintlévőségek hatósági jogkörhöz tartozó bevételek / ÁFA bevételek / Kamatbevételek / Pénzeszk. Átvét ÁH-n kívülről: (Falunapi rendezv.) II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Helyi adók építményadó kommunális adók magánszemélyek k. adó: vállalkozók k. adó: helyi iparűzési adó / Átengedett adók személyi jövedelem adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés gépjárműadó pótlék, bírság egyéb sajátos bevételek 99 Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA / Normatív állami hozzájárulás EGYÉB település üzemeltetés közösségi közlekedési lakossági települési folyékony hulladék 5 - helyi közművelődési, közgyűjteményi 1636 SZOCIÁLIS pénzbeli szociális juttatások OKTATÁS óvodai nevelés Bánréve 49főx161169Ft 7897 Spüspöki 28főx161169Ft

16 Bánréve 50főx78014Ft 3901 Spüspöki 23főx78014Ft iskola 1-4 o. Bánréve 64főx119895Ft 7673 Spüspöki 31főx119895Ft iskola 5-8 o. Bánréve 141fő iskola 1-4. o. Bánréve 63főx56959Ft 3588 Sajópüspöki 34főx56959Ft iskola 5-8. o. Bánréve 144fő napközis fogl. Bánréve i. 23főx15333Ft 352 Spüspöki i. 20főx15333Ft napközis fogl. Bánréve i. 23főx7907Ft 182 Spüspöki i. 20főx7907Ft testi, érzéksz... Bánréve i. 1fő 256 Bánréve i. 1fő beszédfogy Bánréve i. 16főx128000Ft 2048 Spüspöki i. 3főx128000Ft beszédfogy Bánréve i. 9főx64000Ft 576 Spüspöki i. 2főx64000Ft viselkedés.. Bánréve i.7főx48000ft 336 Spüspöki i. 1főx48000Ft 48 - korai fejl.. Sajópüspöki ó. 1főx160000Ft 160 Sajópüspöki ó. 1főx80000Ft 80 - kiz. magyar.. Sajópüspöki i. 12főx30000Ft 360 Sajópüspöki i. 14főx15000Ft int. társulás Bánréve iskola 177főx30000Ft 5310 Bánréve óvoda 77főx30000Ft int. Társulás Bánréve iskola 169főx15000Ft 2535 Bánréve óvoda 25főx15000Ft kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx36667Ft 733 Spüspöki óvoda 18főx366667Ft 660 Bánréve iskola 40főx36667Ft 1467 Spüspöki iskola 20főx36667Ft kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx18333Ft 367 Spüspöki óvoda 18főx18333Ft 330 Bánréve iskola 40főx18333Ft 733 Spüspöki iskola 20főx18333Ft ingyenes étk. 5. o. Bánréve iskola 10főx16000Ft tankönyv ált. h. Bánréve 207főx1000Ft 207 Spüspöki 34főx1000Ft 34 - tankönyv ingyenes Bánréve 130főx10000Ft 1300 Spüspöki 29főx10000Ft Serényfalva Móra Ferenc Tagiskola 72 fő / Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás közcélú foglalkoztatás pedag szakv. tov. Bánréve iskola 14főx11700Ft Bánréve óvoda 4főx11700Ft 47 Spüspöki iskola 2főx11700Ft 23 Spüspöki óvoda 2főx11700Ft 23 Serényfalva Tagiskola 6 fő

17 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése / Központosított előirányzat a.) eredetiként tervezhető CKÖ támogatás b.) eredetiként nem tervezhető -Határátkelő Ill.növ CKÖ Könyvtár iskola pályázat Martinsalakos.h Közoktatás fej Kossuth u. járda Misk. T. játszótér / Egyéb központi támogatás év után járó 13. havi ill egyszeri kereset kieg Átvett pénzeszközök / Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási Alaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t Önkormányzatoktól, egyéb szervektől Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól Bejáró tan. Bánréve óvoda 3főx80eFt 240 Bánréve iskola 95főx80eFt Helyben m. Bánréve óvoda 3főx40eFt 120 Bánréve iskola 95főx40eFt Tagintézmény Spüspöki óvoda 26főx70eFt 1820 Spüspöki iskola 36főx70eFt Kistelepülés t. Spüspöki iskola 35főx30eFt Serényfalva Tagintézményre Népszavazásra fejezeti kez.ei.-től Miskolci egyetemtől átvett évi személyi jöv. adó elszámolás Útravaló egyszeri gyermekvédelmi támogatás

18 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lakosságtól- lakáscélú támogatás Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) / Előző évi központi költségvetési visszatérülés Tárgyévi bevételek Hitelfelvétel Pénzmaradvány évi bevételek mindösszesen: számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások / személyi juttatások / munkaadót terhelő járulékok / dologi kiadások II. Pénzeszköz átadások, támogatások / Lakossági juttatások / Működési célú pénzeszköz átadás Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző Ózd Többcélú Társulás tagdíj Putnok Orvosi Ügyelet támogatása egyéb szervezetek támogatása Ózd Város Tanuszoda hozzájárulás ÓZDSZOLG (közmunkaprog.) Molnár Mihály részére könyv kiadáshoz Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása CKÖ 2007 évi bérjárulék Bánréve Önk-nak / Fejlesztési célú átadások lakosságnak lakáscélú támogatás Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés lakosságnak települési folyékony hulladék Martinsalakos lakások támogatása III. Fejlesztési kiadások

19 - Szennyvízberuházás (önrész) Kossuth úti járda (önrész) Opel Vivaro évi lízing díja Óvodaépület áthelyezése (önrész) Szeméttelep rekultiválása (önrész) Iskola régi szárny felújítás (önrész) Játszótér felújítás (Miskolci tábla, önrész) Nootebook Hangosító berendezés ÁMK Faluközpont terve E-iktat szoftver Taninform iskolai szoftver Notebook ÁMK Bánréve Tompa Mihály Ált. Isk Notebook ÁMK Bánréve Móra Ferenc Tagiskola Serényfalv évi kiadások mindösszesen: sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal I/1. Közvetlen költség Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fenntartás / Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Sajópüspöki / Önkormányzati igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Rendsz. szoc. pénzbeli ell / Önkormányzati képviselőválasztás Összesen I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen II. Részben önálló költségvetési szervek 19

20 Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Bánréve Sajópüspöki / Óvodai étkezés - Bánréve Sajópüspöki Összesen II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve Spüspöki Serényfalva / Művelődés és könyvtár 0, / Napközis foglalkozás Bánréve Spüspöki Serényfalva / Gyógyped. oktatás Bánréve Spüspöki / Iskolai étkezés - Bánréve Spüspöki Serényfalva Összesen 26, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m Összesen Mindösszesen: 55, sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként Ezer Ft-ban Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal I/1. Közvetlen költség 20

21 Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fentartás / Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Polg. Hiv Bánréve Iskola Bánréve Óvoda Sajópüspöki Iskola Sajópüspöki Óvoda Serényfalva Iskola / Önkormányzati igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Rendsz. szoc. pénzbeli ell / Önkormányzati képviselővál Összesen I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Óvodai nevelés Bánréve Sajópüspöki / Óvodai étkezés - Bánréve Sajópüspöki Összesen II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve Spüspöki Serényfalva / Művelődés és könyvtár 0, / Napközis foglalkozás Bánréve Spüspöki Serényfalva

22 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve Spüspöki / Iskolai étkezés - Bánréve Spüspöki Serényfalva Összesen 26, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m Összesen Mindösszesen: 55, /1. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek: Kamatbevételek: Pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről II. Önkormányzatok sajátos bevételei: Helyi adó bevételek: Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: Pénzmaradvány: Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

23 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: fő 4/2. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv II. Cím: Napköziotthonos Óvoda Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

24 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 10 fő 4/3. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv III. Cím: Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

25 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: /4. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv IV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 3 - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: 3 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: Pénzmaradvány: Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások:

26 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 5. sz. melléklet fő Bánréve községi Önkormányzat évi vagyonkimutatása Ezer forintban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 1./ Immateriális javak / Ingatlanok, vagyoni értékű jogok / Gépek, berendezések, felszerelések / Számítástech. ügyviteli eszköz / Járművek Összesen:

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 9. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat évi hitelállományáról Bánréve Községi Önkormányzatának évben hitelállománya nincs. 10. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról év Ezer forintban Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Hitel (kölcsön) Igénybe vevő állomány össz. Foly. tárgy évi (kölcsön) tárgyévi állomány összege Megnevezése jén összege összege én 1./ Lakáscélú Elengedett követelés 32 Összesen: sz. melléklet KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntésekről év év 2008 év. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Lízing díj Összesen sz. melléklet KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról év Ezer forintban Közvetett támogatás megnevezése Tervezett összeg Tényleges összeg 1./ Adókedvezmény magánszemélyek kommunális adója

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben