Ács Város Önkormányzata Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/ , Fax: 34/ Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online."

Átírás

1 Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/ , Fax: 34/ Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 3. sz. napirend anyaga Tárgy: Ács Város Önkormányzatának I. félévi beszámolója Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester Előterjesztést készítette: Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály, GESZ pénzügyi csoportja, Intézményvezetők Tisztelt Képviselő-testület! I. félévi gazdálkodásról az alábbiakban számolnak be: Önkormányzat bevételeinek alakulása: E M T Polgármesteri Hivatal Intézmények Függő átfutó Összesen: Önkormányzat kiadásainak alakulása: E M T Polgármesteri Hivatal Intézmények Finanszírozás Tartalék Függő átfutó Összesen: A beruházások és felújítások kiadását részletesen tartalmazza a XII. számú táblázat.

2 2 Polgármesteri Hivatal bevételei Működési bevételek Az intézményi működési bevételek között az első csoport a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel, melynél a teljesítés nagyon alacsony. A közterület használati díjból a tervezett 300 eft-tal szemben 74 eft folyt be. Várható még szeptemberben a búcsútér kiadásából származó bevétel. Mezőőri járulék előirányzata eft, a teljesítés 191 eft. Befizetési határidő szeptember 30. Igazgatási díjból és hatósági bizonyítvány kiállításának díjából 261 eft került befizetésre. Második csoportnál az egyéb saját bevételek szerepelnek, melyben legnagyobb tétel a közbeszerzés keretében meghirdetett dokumentációk díja és a bérleti díj. A Vizák és MEMFO Kft. fizet bérleti díjat. Az eft teljesítésben az előző évről áthúzódó díjak is szerepelnek. Biztosító vagyonkárért fizetett 102 eft-ot (Gyár u. 25.). Az ÁFA-bevételek sorában a kiszámlázott bérleti díjak, dokumentációért fizetett összegek ÁFÁ-ja található, mely továbbutalásra kerül az APEH-nek. Kamatbevételünk eft. Előző évben lekötött és áthozott betétek kamata. A eft többletbevétel az előirányzat- módosítás keretében átkerül a közvilágítás és sportintézmények működése című szakfeladatra. A két szakfeladat egyikénél sem tudtuk a évi tény adatot tervezni, ezért szükséges most az átcsoportosítás. Önkormányzatok sajátos bevételei Teljesítés 56,85 % Helyi adók bevételei 60,26 %-ra teljesültek. Ezen belül az iparűzési adóbevételünk eft volt. A teljesítést, ha az időarányoshoz vizsgáljuk, nagyon jó. Iparűzési adó túlteljesítés miatt a 63 MFt-ot csak szeptember hónapban fizetjük vissza, így ez a teljesítés %-át nem befolyásolta. Vállalkozók kommunális adójának teljesülése 53,2 %. Magánszemélyek kommunális adóját a lakosság évente kétszer fizeti meg. Az első részlet befizetésével sok esetben teljesítésre került az egész évi előírás. A letiltások, felszólítások eredményét is tükrözi a 66,98 %-os teljesítés. Átengedett központi adók között a gépjárműadó szerepel 46,45 %-kal. Reméljük, hogy év végére a tervet teljesíteni tudjuk. A törvény adta lehetőséggel az útkímélő tengellyel ellátott tehergépkocsival rendelkezők élnek, így számukra súlyadó-emelés nem volt. Ezen bevételek között szerepel az SZJA támogatás is, amely 46,7 %-ra teljesült. Ez a tényadat 5 havi teljes finanszírozást jelent, azonban a 6. havi csak részben érkezett meg ( eft), ez az összeg a rendezetlen bevételek között szerepel. Termőföld bérbeadásából származó bevételből 849 eft folyt be a tervezett 300 eft-tal szemben. Itt 1 fő gazdálkodóval bővült az adót fizetők köre, ők 5 éven belül veszik bérbe a termőföldet művelésre. Egyéb sajátos bevételek között a lakbérbevételünk teljesítése 38,08 %. A hátralékok összege magas: évről eft, évben eft. Támogatások A normatív és normatív kötött támogatásokat határidőre megkaptuk. Központosított előirányzatok közül kikerült az eredeti előirányzathoz képest a cigány kisebbségnek az alap (283 eft) és feladatalapú (29 eft) támogatása, amely támogatás értékű működési bevétel lett.

3 3 A teljesült támogatások között szerepel a szociális nyári gyermekétkeztetés (1.199 eft) és könyvtári érdekeltségi hozzájárulás (68 eft-tal). Felhalmozási és tőkejellegű bevételek I. félévben nagyobb összegű ingatlanértékesítés nem történt. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek A IV. számú tábla tartalmazza a működési és a felhalmozási célú bevételeket is. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatásértékű bevételeinek felosztása a következőképpen alakult: Országgyűlési képviselőválasztásra eft Kisebbségi képviselőválasztásra 262 eft Iskolatej támogatásra 833 eft Közhasznú munkára 712 eft Mezőőri tevékenység támogatására 450 eft Összesen: eft Itt szerepel a évben működésképtelen önkormányzatok támogatására előirányzatként megkapott eft pénzügyi teljesülése, amely ebben az évben jelentkezett. Valamint az eredeti előirányzathoz képest ide kellett átkönyvelni a cigány kisebbség alap (566 eft) és feladatalapú (28 eft) támogatás bevételét is. Felhalmozási célú átvételek között a szennyvízcsatorna hozzájárulás összege található. Eddig 199 eft került befizetésre. Az előírt bevételt csak a letiltásokkal, végrehajtásokkal lehet beszedni. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Kincstárjegyek visszaváltása történt eft-tal. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési hitelfelvételre nem került sor I. félévben.

4 4 GESZ és intézményeinek bevételei A működési bevételek teljesülése 43,9 %-os. Az átvett pénzeszközök között az OEP-tól az egészségügyi szakfeladatok működtetésére átvett ezer forint szerepel, valamint a megyei Önkormányzattól érkezett 100 ezer forint támogatás a Művelődési Ház részére a szavalógála megrendezéséhez. A bevételek teljesülése intézményenként a következők szerint alakult: Intézmény Tervezett bevétel (eft) Tényleges bevétel (eft) Teljes ülés (%) Jókai Mór Általános Iskola ,2 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola ,3 Összevont Napköziotthonos Óvoda ,8 Szociális Alapszolgáltatási Központ ,6 B. B. Műv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcs ,4 GESZ ,2 Egészségügy ,7 Összesen ,9 Az első negyedévhez viszonyítva sajnos romlott a tervezett bevételek teljesülése. Az egészségügyi szakfeladatoktól eltekintve az intézmények nem tudták hozni az időarányos bevételi tervet. A Jókai iskolában a térítési díjbevételeknél van elmaradás az étkezők számának csökkenéséből és összetételéből következően. A Gárdonyi iskolában a tervezett térítési díja befolytak, de az egyéb bevételeknél, bérleti díjaknál magasabb összeg került tervezésre, melyet nem sikerült megvalósítani. Az Óvodában bevétel csak a térítési díjból származik, melyet itt is nagyban befolyásol az ellátottak szociális összetétele (ingyenesen, 50% térítés ellenében étkezők). Az elmaradás ebből adódik. A térítési díj hátralékok összege főként a Gárdonyi iskolában és az Óvodában a magas étkezői létszámból következően nem csökkent, a felszólítások és behajtások ellenére sem. A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei az étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjából származnak. A bevétel az ellátottak számától és a térítési összeg kategóriától függ. A Művelődési Ház és Sportcsarnok bevételei nem maradnak el jelentősen az időarányostól, mindkét intézményben a tervezett bérleti díjak és egyéb bevétek befolytak. A GESZ bevételei között a konyha bérleti díjából és rezsiköltségeinek továbbszámlázásából származik. Az elszámolás a Süllős Bt.-nek fizetendő számlák összegéből kerül levonásra és elszámolásra. A féléves záráskor több számlával is tartoztunk, melyek július hónap során kerültek kifizetésre, melyekből levonásra került háromhavi bérleti díj és a rezsiköltség. Így a bevételeknél mutatkozó elmaradás a következő negyedévben kompenzálódni fog. Az egészségügyben a bevételek nagyon jól alakulnak, mind a vállalkozó orvosok által fizetett bérleti díjak, mind a közalkalmazott háziorvos által beszedett jogosítvány érvényesítési díjak jól teljesültek. A következő időszakban továbbra is maximálisan törekedni kell lehetőségek szerinti bevételek növelésére.

5 Önkormányzati jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai Teljesítés: 58,99 % Személyi juttatás 58,14-re, járulékok 57,16 %-ra, dologi kiadás 66,56 %-ra teljesült. Személyi juttatások között a polgármester, önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja szerepel. Dologi kiadások között papír-, villany-, gázszámla kiadása szerepel felosztott költségként. Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzés 5 2 fő adóügyi előadó személyi juttatása, járulékai és felosztott dologi kiadás szerepel. Teljesítés %-a: 53,47 %, ebből a személyi juttatás és járulékok alakulása időarányos. Dologi kiadásnál legnagyobb túllépés az irodaszernél, a villamos-energia és gázenergia szolgáltatási díjnál található. Itt is felosztás alapján történik a rezsiköltségek könyvelése. Út, autópálya építés Az útépítési szakfeladatra az új szakfeladat-rendnek megfelelően átkerült módosítottként az úthitelünk tőketörlesztő része és a kamatkiadás is. Dologi kiadásnál a kamatkiadás (4.843 eft) szerepel legnagyobb tétellel. Egyéb üzemeltetési kiadásra 190 eft a felhasználás. Kátyúzás számlája III. negyedévben jelentkezik, mivel ebben a félévben még nem történt meg a kifizetése. Beruházások között a gyalogátkelőhelyek kialakításának engedélyezési, tervezési költsége szerepel 940 eft-tal. Felújításoknál az eredeti költségvetésben tervezésre került a Komáromi út járda vízelvezetésének tervköltsége 500 eft-tal, illetve járdák építésére eft. Időközben az árvíz, illetve a csapadékvíz okozta károk enyhítésére beadott pályázat önerejére át kellett csoportosítani. Útépítés tőketartozása évben eft, melyből eft visszafizetésre került a határidőnek megfelelően. Televízió műsor összeállítás, szolgáltatás Dologi kiadásként eft került kifizetésre az adásszerkesztő vállalkozási díjaként (40,23 %). Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése A eft módosított előirányzatból eft került felhasználásra, melyből 630 eft a felújítási kiadás. A Deák F. úti lakás és a Zichy parki lakásoknál voltak víz-, villany-, fűtésszerelési munkák. Gyár utcai (jegyzői) lakás felújítási munkái elkezdődtek, de még számlakifizetés nem történt. Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Teljesítés : 50,41 %. Ezen belül személyi juttatás 47,16 %-ra, munkaadót terhelő járulékok 47,87 %-ra, dologi kiadás 65,56 %-ra teljesült.

6 6 A dologi kiadásokat vizsgálva a teljesítés %-a nagyon eltérő. Alacsony teljesítés van pld. könyvbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, magas teljesítés villamos energia, gázenergia, irodaszer stb. kiadásoknál. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A fenti szakfeladat keretein belül tudjuk elszámolni az igazgatási tevékenységen túl a mezőőri szolgálattal és a technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat is. A többi szakfeladathoz hasonlóan a rezsiköltségek százalékos felosztással kerülnek a szakfeladatra. Személyi juttatás 42,82 %, munkaadót terhelő járulékok 42,79 %, dologi kiadás 41,50 %. Személyi juttatásnál első félévben jubileumi juttatás nem került kifizetésre, mely a teljesítés %-át befolyásolja. Pénzeszköz átadásnál a többcélú kistérségi társulásnak, a kisebbségi önkormányzatnak átutalt, a GESZ-nek átadott pénzmaradvány, illetve az első lakáshoz jutók támogatása szerepel (VII/B, C. tábla). Beruházások összege: 627 eft, melyből számítógép vásárlás, programok, tűzbiztos iratszekrény szerepel. Kölcsönök tőketörlesztése történt eft-tal (busz, orvosi rendelő). Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Teljesítés: 50,53 % Eredeti költségvetés 866 eft. Év közben módosításra került a pénzmaradvány (56 eft) összegével, illetve a pályázaton nyert feladatalapú támogatással (28 eft). Dologi kiadásra a 219 eft-tal szemben 163 eft került felhasználásra. Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Személyi juttatásként 19 eft és annak járulékai 5 eft-tal került kifizetésre. Dologi kiadások között legnagyobb tétellel az egyéb üzemeltetési, fenntartási költség szerepel (5.120 eft). Itt kerül elszámolásra: szúnyogirtás, fűnyírás, szövőlepkeirtás, köztemetők hulladék elszállítása, hulladékkezelés kiadásai, állategészségügy minimális dologi kiadása) stb. Eredeti költségvetésben terveztük a VIZÁK Kft. által beadott felújítási munkák költségét, melyből időközben a vis-maior átcsoportosítás történt. Jelenleg a módosított előirányzat a következő tételekből áll: - Bagolyvár beruházás számlájára eft (pénzmaradványból: eft, belső átalakításra: eft, céltartalékból: eft) - Telekértékesítésből (pénzmaradvány) eft - VIZÁK beruházásból eft - Tűzoltóság épületre (tető) eft - Református Templom támfal 450 eft Összesen: eft Tényleges kiadásként a jegespusztai kút 348 eft-tal, házi-átemelők cseréje eft-tal szerepel.

7 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos tevékenységek 7 Az októberi polgármester és helyi képviselő-választás normatív állami finanszírozásának kiegészítésére a testület elkülönített a költségvetésben további 728 eft fedezetet. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenység A módosított előirányzat és teljesítés összege megegyezik. Közvilágítási feladatok Teljesítés %-a: 56,68 % Időarányos teljesítés felett van a kiadás annak ellenére, hogy előirányzat-módosítás történt a kamatbevétel terhére évi tényszámokat nem tudtuk figyelembe venni a tervezésnél költségvetési kiadási főösszeg szűkössége miatt, így év közben a többletbevétel terhére, vagy átcsoportosítás útján meg kell emelni az előirányzat összegét. Közcélú, közhasznú, közmunka foglalkoztatás Közmunka szakfeladaton a tényleges felhasználásnak módosított előirányzata nincs, mivel a településőrök foglalkoztatására lehívott pályázati támogatási összeg a I. félév zárásáig nem érkezett meg. Pénzbeli ellátások 15 szakfeladaton bontotta meg az új szakfeladat-rend a pénzbeli ellátásokat. Ahol a tényleges kiadásra az állami normatív pénz megérkezett, ott az előirányzat-módosítás is megtörtént. A VIII. tábla tartalmazza fajtánként az ellátásokat. Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység Szennyvíz beruházásra felvett hitel tőketörlesztését és kamatait tartalmazza. Fejezeti és általános tartalék Általános tartalék előirányzat maradványa 168 eft. A céltartalékból egy alkalommal (Bagolyvár) került módosításra a tényleges kiadás szakfeladatára. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választás A központi támogatás a választások lebonyolítására megérkezett, a kiadás az I. félévben még nem merült fel. Alapfokú oktatási intézmények programjával kapcsolatos támogatás

8 8 KDOP és TÁMOP pályázat folyósított előlege szerepel, illetve testületi határozat alapján az önerő összege. A kiadások rendezetlen tételként szerepelnek. A költségeket a megfelelő szakfeladatra a támogatás megérkezése után tudjuk átvezetni. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Teljesítés. 38,82 % A költségvetésben előirányzott kiadási összeget várhatóan, előirányzat-módosítással az év végéig emelni kell. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása GESZ és intézményeinek eredeti finanszírozása eft. Módosított előirányzat eft. Teljesítés 67,78 %. GESZ és intézményeinek kiadásai A működési kiadások teljesülése 62,4%, ezen belül a személyi juttatások 54,1%, munkaadót terhelő járulékok 52,5%, dologi kiadások 89,9%. A személyi juttatásoknál és járulékoknál valamennyi intézménynél kisebb mértékű túllépés látható, mely az év végéig kompenzálódni fog. A dologi kiadások tekintetében az alábbi intézményi teljesítések láthatóak: Intézmény Tervezet kiadás (eft) Tényleges kiadás (eft) Teljesítés( %) Jókai Mór Általános Iskola ,57 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola ,73 Összevont Napköziotthonos Óvoda ,32 Szociális Alapszolgáltatási Központ Bartók B. Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcs ,54 GESZ ,17 * Egészségügy ,8 Összesen ,9 * GESZ 260,17 % tétel magyarázata: A konyha rezsiköltségének kiadási tétele az eredeti költségvetésben nem került tervezésre. Ez a rezsiköltség továbbszámlázásra került a Süllős Bt. részére, aki a kiszámlázott díjat megfizette bevételi oldalon megtérült -. A fenti táblázatból kitűnik, hogy a kiadások valamennyi intézményben meghaladják az időarányosat. Az első negyedéves tendencia látható a féléves számokban is. A legjelentősebb kiadások a rezsiköltségek, étkeztetési kiadások, üzemeltetési fenntartási költségek valamint az egyéb dologi kiadások teszik ki, illetve az fenti kiadások általános forgalmi adó tartalma. A kiadásokról valamennyi intézmény

9 tekintetében részletes kimutatást készítettünk, melyben indoklásra kerültek a kiadási tételek külön tájékoztató keretében. Az egészségügyben a kiadásokból ezer forint a fogászati ellátás kiadásait teszi ki, mely nem került tervezésre a kiadások között, valamint bevételi oldalon az egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszközök között sem, így az év folyamán kell módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot. Ezt követően a teljesítés megfelel a tervezettnek és időarányosan alakul. 9 Összegzés A év végén, évben benyújtásra került infrastruktúrafejlesztésre irányuló pályázatok kivitelezési munkái nagyrészt évben realizálódtak, illetve jelenleg is folyamatosan teljesülnek. Ebben az időszakban megújult a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola, a Jókai Mór Általános Iskola épülete, a Bagolyvár újravakolása, szigetelése megtörtént. Oktatási intézményeink részére bútorok, taneszközök kerültek beszerzésre. Az óvodai épület részeként bölcsődei intézményegységgel fejlődik településünk. A bölcsőde beindításával felújításra került az épület, és bölcsődei eszközöket vásároltunk. A komplex oktatásfejlesztéshez tartalmi fejlesztés társult a TÁMOP pályázat adta lehetőségek kihasználásával. A nevelési-oktatási célú eszközbeszerzésen túl, pedagógusaink továbbképzéseken vettek részt. A évben megvalósult beruházások részben pályázati források igénybevételével valósultak meg, részben az önkormányzat képviselő-testülete prioritást adva ezen fejlesztési céloknak, a költségvetés terhére csoportosított át fedezetet. A fejlesztések az önkormányzat vagyonát jelentősen gyarapították, amelyet a lakosság, elsősorban a tanulók, gyerekek közvetlen érzékelnek azáltal, hogy funkcionális intézményi belső terek megújítása vált valóra. Ezek a pályázatok utófinanszírozásúak, az iskolai-óvodai fejlesztés esetén lehetőségünk volt az önkormányzat számára kedvezőbb szállítói finanszírozást igénybe venni. A II. és III. negyedévet leginkább érintő folyamatos kifizetések következtében a kiadásokat a szokottnál is tervezettebben kellett ütemezni. Az adóbevételek II. félévi realizálódása előtt, likviditási gondok jelentkeztek, amelyet a képviselő-testület döntése értelmében az OTP Bank által nyújtott folyószámla-hitelkeret kihasználásával tudunk áthidalni. A városunk fejlődésének történetében jelentős mérföldkövet ért el a képviselő-testület, hogy intézményeink részére a pályázati lehetőségek kihasználásával, önkormányzati források rendelkezésre bocsátásával XXI. századi oktatásnak megfelelő színvonalú infrastrukturális hátteret hozott létre. A II. félévben szigorú gazdálkodást kell folytatnunk a hatékonyság növelése érdekében, így a kiadások visszafogására, és a bevételek növelésére kell törekednünk, annak érdekében, hogy működési hitel felvételét mérsékelni tudjuk. Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására. Ács, augusztus 19. Csöbönyei Imre polgármester

10 10 Intézményi szakmai beszámolók Polgármesteri Hivatal Adóhatósági feladatok során I. félévben kiadásra került 6081 db fizetési értesítő és 2589 db határozat az alábbi megbontásban: Fizetési értesítők: Magánszemélyek komm. adója Gépjárműadó Iparűzési adó Vállalkozók komm. adó Határozatok: Gépjárműadó 2543db 1880db 858db 800db 2589db januárban zárási összesítőt készítettünk a adóévről, adónemenkénti részletezésben. Április hónapban zárási összesítő készült I. negyedévéről június 30-ig kb pénzforgalmi tétel /befizetés/ került könyvelésre az adózók számláján. A fizetési kötelezettségek emelkedése és a gazdaságot érintő válság miatt az ügyfélforgalom jelentősen megemelkedett. A fizetési határidők betartatása nehéz feladat és egyre nő a hátralékosok száma, ezzel természetesen a hátralékok beszedése, felszólítások és letiltások is emelkednek január 31-ig jelentés került átadásra APEH felé a vállalkozók székhelyéről- telephelyéről az iparűzési adó vonatkozásában április 30-ig adatot szolgáltattunk az APEH felé az adózók március 15-ig történt iparűzési adó befizetéséről. Törvénymódosítás alapján június 29. napjától iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör az állami adóhatóságtól visszakerül az önkormányzati adóhatósághoz. Az önadózó vállalkozók kommunális adó iparűzési adó bevallásai feldolgozásra kerültek, a szeptemberi befizetendő II. félévi adóelőlegekről minden adózó fizetési értesítést kapott. A gépjármű változások bedolgozása az okmányiroda havi jelentése alapján megtörtént. Talajterhelési díj a VIZÁK Kft. adatszolgáltatása alapján előírásra valamint kikézbesítésre került. A pénzügyi osztályon határidőre elkészült a költségvetés és a zárszámadási rendelet. A 8008/2008.(HÉ.51.) PM tájékoztató és a 5/2009.(III.27.) PM tájékoztató alapján átalakult szakfeladat rend változása miatt a könyvelés a gyakorlatban több odafigyelést igényelt, azonban a több ezer tétel (bank, pénztár, előirányzat, vegyes bizonylatok) a határidők betartásával rögzítésre, lekönyvelésre került. A TATIGAZD program használata mellett az analitikák vezetése állandó. Így az első negyedéves beszámoló, az országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi elszámolása is megtörtént. A támogatásokról, kölcsönökről, lakbérekről, létszámról, bérről, kötelezettség nyilvántartásról, függő kiadásokról, az előirányzatok módosításáról vezetett analitikát készítünk. A KATAVIN 2003 program segítségével a negyedévenkénti értékcsökkenés elszámolás a változások rögzítése főkönyvi számlákkal való egyeztetésre megtörtént.

11 11 A számlák átutalása, a házipénztárból kifizetendő segélyek például a gyógyszertámogatás, átmeneti segélyezés, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, kamatmentes kölcsön, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közlekedési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, aktív korúak rendszeres segélyezése stb. folyamatos volt. Az utalások, levonások, számlanyilvántartás vezetése, a kiadott előlegek folyamatos figyelemmel kisérése, a kötelezettségvállalás felvitele, a számlák igazoltatása megtörtént. A normatív, normatív kötött állami támogatások igénylése, áprilisi és júliusi lemondás pótigénylése, az előző évi igénylésének teljes körű intézményi ellenőrzés után történő végelszámolása határidőre elkészült. Az alap normatívák közül kiemelt pedagógus továbbképzés pályázati úton történő igénylése megtörtént és támogatásban részesültünk. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások is lehívásra kerültek, kiemelendő a szakmai informatikai pályázat, amely oktatási intézményeink számára jelentős fejlesztési forrás. Az FVM keretein belül az iskolatej program és a mezőőri támogatás benyújtása és elszámolás folyamatos. Az ár- és belvízvédelemre fordított károk enyhítése érdekében 4 vis maior pályázatot nyújtottunk be, amelyek hiánypótlását határidőre teljesítettük, a támogatási döntésre várunk. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi feladatai is ellátásra kerültek. A szociális ellátások körében végzett feladataink - A növekvő gyógyszerárak, a kérelmezők nehéz szociális helyzete miatt jelentkező gyógyszerkiváltási problémák támasztják alá az önkormányzatnál igénybe vehető gyógyszertámogatás létjogosultságát. E célzott támogatással első félévben 29 főt 38 esetben támogattunk. Gyógyszertámogatás megállapítására irányuló kérelem 3 esetben került elutasításra a helyi szociális rendeletben meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár túllépése, ill. alacsony igazolt gyógyszerköltség miatt. - Az átmeneti segély létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok részére állapítható meg. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei sajnos nem teszik lehetővé hatékony segélyezési rendszer kialakítását. A munkanélküliség, az életszínvonal romlása egyre szélesebb réteget érint, s emiatt egyre többen vannak azok, akik önerőből képtelenek megoldani fennálló anyagi problémáikat. 179 fő részére 238 esetben került megállapításra ez a támogatási forma. 28 elutasító határozat született, ennek oka legtöbbször a túl gyakori kérelembenyújtás, ami azt jelzi, hogy sok esetben meglévő jövedelmük rendszeres kiegészítése érdekében kérik a támogatást. - Lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak két jogcíme van: normatív és helyi támogatás. Településünkön 215 család részesül lakásfenntartási támogatásban, melyből 156 esetben normatív jogcímen, 59 esetben méltányosságból folyósítjuk az ellátást. A normatív lakásfenntartási támogatás kifizetett összegének 10 %-a terheli az önkormányzatot, míg a fennmaradó 90 % az államtól visszaigényelhető. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 26 esetben került elutasításra, többnyire a jogszabályban meghatározottnál alacsonyabb elismert lakásfenntartási költség, illetve az egy főre jutó jövedelemhatár túllépése miatt. - Temetési segély megállapítására irányuló kérelemmel első félévben 19 fő fordult hozzánk. Ebből 2 kérelmet kellett elutasítanunk a helyi rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt. Egyre többen jelzik, hogy csak segítséggel, hitel felvételével tudják a szertartás költségeit fedezni. Az

12 12 önkormányzat által átlagosan Ft összegben kerül megállapításra a temetési segély, de szükség esetén annak összege a temetési költség teljes összegében is megállapításra kerülhet. - Köztemetés elrendelésére 3 alkalommal került sor, a temetési költségek ebben az esetben az önkormányzatot terhelik. A hagyatéki eljárás során a közjegyzőnél hagyatéki teherként bejelentjük az eltemettetéssel kapcsolatos költségeket. - A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek körében 43 fő részére közlekedési támogatást állapítottunk meg. A közlekedési támogatásra való jogosultak számának radikális csökkenése tapasztalható. Ennek oka az évek óta változatlan alacsony jövedelem értékhatár. - Kamatmentes kölcsönt 16 esetben nyújtott az önkormányzat. Míg a korábbi években a kölcsönt lakásfelújítási, korszerűsítési munkálatok kivitelezési költségeinek fedezésére igényelték, napjainkban e támogatási forma felhasználási területe elsődlegesen a közüzemi számlák kiegyenlítése /sokszor többszázezer forintra rúg a felhalmozott közüzemi hátralék/, illetve temetéssel kapcsolatos költségek fedezése lett. Az igénylők száma évről évre növekszik. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 8 esetben utasított el kamatmentes kölcsön iránti kérelmet. Ennek oka rendszerint az volt, hogy a bizottság nem látta biztosítottnak a kölcsön visszafizetését a kérelmező és kezes jövedelmi viszonyait figyelembe véve. Az álláskeresők között egyre nő azoknak az aránya, akiknél fennáll a veszély, hogy tartósan kiszorulnak, vagy már kiszorultak a munka világából. A munkanélküliségből fakadóan romlanak az egyébként is kedvezőtlen munkaerő-piaci integrációs feltételek, a még meglévő készségek leépülnek, megjelenik az izoláció és a kirekesztettség, növelve a teljes leszakadás veszélyét. Mint az mindnyájunk előtt ismert: a munka biztosítja az ember társadalmi presztízsét, szociális kapcsolatait, az önmegvalósítás egyik lehetséges módja. A foglalkozási szerep az egyén önmeghatározásának, identitásának jelentős része, amely jelentősen befolyásolja társadalmi és gazdasági státuszát a társadalmi hierarchiában. A megszerzett társadalmi státusz könnyen elveszíthető. A tartós munkanélküliség a biztonság megrendülésével jár, szinte törvényszerű velejárója a szegénység. E társadalmi jelenség kezelésében van szerepe önkormányzatunknak, amely a munka világából kikerült, munkaügyi szervek által folyósítandó ellátásokat már kimerített álláskeresőinek meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén- biztosít szociális ellátásra való jogosultságot. A biztosított támogatási formáink körében az 55 év alattiak részére rendelkezésre állási támogatást állapítunk meg, míg 55 év felettiek és egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyre szerezhetnek jogosultságot. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat önkormányzatunk legalább 90 munkanapig, teljes munkaidőben foglalkoztatja. A közfoglalkoztatás biztosításában kiemelt szerepet játszik az állam és az önkormányzat által finanszírozott rövid időtartamú közcélú, közhasznú munkavégzés. Tapasztalataink vegyesek. Azt a célt, hogy a szociális támogatásban részesítettek, illetve a közfoglalkoztatásba bevontak reintegrációja, elsődleges munkaerő-piacra történő visszalépése megtörténjen, sajnos nem sikerült elérnünk, ám ez nem egyedi, területspecifikus, hanem országos jelenség. Örvendetes azonban, hogy az elmúlt időszakban településünkön közfoglalkoztatás keretében közel 36 millió Ft értékű munkavégzés valósult meg, amely a településen élők számára is szembetűnő, elsődlegesen környezetünk rendezettségében nyilvánul meg. Településünkön közfoglalkoztatás keretében közterületek kommunális tevékenységét, az önkormányzat tulajdonában lévő épületek környezetének rendben tartását, takarítását, adminisztratív kisegítő feladatok ellátását végzik a rendelkezésre állási támogatásban részesülők. A támogatottak száma változó, hiszen a közfoglalkoztatásba bevont személyek esetén a szociális ellátások folyósítása szünetel. A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek átlaglétszáma 60 fő körül alakul, a részükre megállapított támogatás összege havi Ft, mely összeg 80 %-át visszaigényeljük az államtól évben a közfoglalkoztatás I. üteme márciusban hónapban kezdődött, a befejezés ideje július 2. volt. A

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Kiegészítés község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 2013. május 21-én a tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta első körben az Intézményfenntartó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Normatív támogatások 93 413 Önkorm-i Hivatal

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek. Eredeti ei. 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

Bevételek. Eredeti ei. 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 74 748 89 079 89 079 2.

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft BESZÁMOLÓ a 2012. I-III. negyed évi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 90.35%-ban teljesültek az I-III. negyed évben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben