Ács Város Önkormányzata Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/ , Fax: 34/ Internet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online."

Átírás

1 Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/ , Fax: 34/ Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület augusztus 26-i ülésére 3. sz. napirend anyaga Tárgy: Ács Város Önkormányzatának I. félévi beszámolója Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester Előterjesztést készítette: Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály, GESZ pénzügyi csoportja, Intézményvezetők Tisztelt Képviselő-testület! I. félévi gazdálkodásról az alábbiakban számolnak be: Önkormányzat bevételeinek alakulása: E M T Polgármesteri Hivatal Intézmények Függő átfutó Összesen: Önkormányzat kiadásainak alakulása: E M T Polgármesteri Hivatal Intézmények Finanszírozás Tartalék Függő átfutó Összesen: A beruházások és felújítások kiadását részletesen tartalmazza a XII. számú táblázat.

2 2 Polgármesteri Hivatal bevételei Működési bevételek Az intézményi működési bevételek között az első csoport a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel, melynél a teljesítés nagyon alacsony. A közterület használati díjból a tervezett 300 eft-tal szemben 74 eft folyt be. Várható még szeptemberben a búcsútér kiadásából származó bevétel. Mezőőri járulék előirányzata eft, a teljesítés 191 eft. Befizetési határidő szeptember 30. Igazgatási díjból és hatósági bizonyítvány kiállításának díjából 261 eft került befizetésre. Második csoportnál az egyéb saját bevételek szerepelnek, melyben legnagyobb tétel a közbeszerzés keretében meghirdetett dokumentációk díja és a bérleti díj. A Vizák és MEMFO Kft. fizet bérleti díjat. Az eft teljesítésben az előző évről áthúzódó díjak is szerepelnek. Biztosító vagyonkárért fizetett 102 eft-ot (Gyár u. 25.). Az ÁFA-bevételek sorában a kiszámlázott bérleti díjak, dokumentációért fizetett összegek ÁFÁ-ja található, mely továbbutalásra kerül az APEH-nek. Kamatbevételünk eft. Előző évben lekötött és áthozott betétek kamata. A eft többletbevétel az előirányzat- módosítás keretében átkerül a közvilágítás és sportintézmények működése című szakfeladatra. A két szakfeladat egyikénél sem tudtuk a évi tény adatot tervezni, ezért szükséges most az átcsoportosítás. Önkormányzatok sajátos bevételei Teljesítés 56,85 % Helyi adók bevételei 60,26 %-ra teljesültek. Ezen belül az iparűzési adóbevételünk eft volt. A teljesítést, ha az időarányoshoz vizsgáljuk, nagyon jó. Iparűzési adó túlteljesítés miatt a 63 MFt-ot csak szeptember hónapban fizetjük vissza, így ez a teljesítés %-át nem befolyásolta. Vállalkozók kommunális adójának teljesülése 53,2 %. Magánszemélyek kommunális adóját a lakosság évente kétszer fizeti meg. Az első részlet befizetésével sok esetben teljesítésre került az egész évi előírás. A letiltások, felszólítások eredményét is tükrözi a 66,98 %-os teljesítés. Átengedett központi adók között a gépjárműadó szerepel 46,45 %-kal. Reméljük, hogy év végére a tervet teljesíteni tudjuk. A törvény adta lehetőséggel az útkímélő tengellyel ellátott tehergépkocsival rendelkezők élnek, így számukra súlyadó-emelés nem volt. Ezen bevételek között szerepel az SZJA támogatás is, amely 46,7 %-ra teljesült. Ez a tényadat 5 havi teljes finanszírozást jelent, azonban a 6. havi csak részben érkezett meg ( eft), ez az összeg a rendezetlen bevételek között szerepel. Termőföld bérbeadásából származó bevételből 849 eft folyt be a tervezett 300 eft-tal szemben. Itt 1 fő gazdálkodóval bővült az adót fizetők köre, ők 5 éven belül veszik bérbe a termőföldet művelésre. Egyéb sajátos bevételek között a lakbérbevételünk teljesítése 38,08 %. A hátralékok összege magas: évről eft, évben eft. Támogatások A normatív és normatív kötött támogatásokat határidőre megkaptuk. Központosított előirányzatok közül kikerült az eredeti előirányzathoz képest a cigány kisebbségnek az alap (283 eft) és feladatalapú (29 eft) támogatása, amely támogatás értékű működési bevétel lett.

3 3 A teljesült támogatások között szerepel a szociális nyári gyermekétkeztetés (1.199 eft) és könyvtári érdekeltségi hozzájárulás (68 eft-tal). Felhalmozási és tőkejellegű bevételek I. félévben nagyobb összegű ingatlanértékesítés nem történt. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek A IV. számú tábla tartalmazza a működési és a felhalmozási célú bevételeket is. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatásértékű bevételeinek felosztása a következőképpen alakult: Országgyűlési képviselőválasztásra eft Kisebbségi képviselőválasztásra 262 eft Iskolatej támogatásra 833 eft Közhasznú munkára 712 eft Mezőőri tevékenység támogatására 450 eft Összesen: eft Itt szerepel a évben működésképtelen önkormányzatok támogatására előirányzatként megkapott eft pénzügyi teljesülése, amely ebben az évben jelentkezett. Valamint az eredeti előirányzathoz képest ide kellett átkönyvelni a cigány kisebbség alap (566 eft) és feladatalapú (28 eft) támogatás bevételét is. Felhalmozási célú átvételek között a szennyvízcsatorna hozzájárulás összege található. Eddig 199 eft került befizetésre. Az előírt bevételt csak a letiltásokkal, végrehajtásokkal lehet beszedni. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Kincstárjegyek visszaváltása történt eft-tal. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési hitelfelvételre nem került sor I. félévben.

4 4 GESZ és intézményeinek bevételei A működési bevételek teljesülése 43,9 %-os. Az átvett pénzeszközök között az OEP-tól az egészségügyi szakfeladatok működtetésére átvett ezer forint szerepel, valamint a megyei Önkormányzattól érkezett 100 ezer forint támogatás a Művelődési Ház részére a szavalógála megrendezéséhez. A bevételek teljesülése intézményenként a következők szerint alakult: Intézmény Tervezett bevétel (eft) Tényleges bevétel (eft) Teljes ülés (%) Jókai Mór Általános Iskola ,2 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola ,3 Összevont Napköziotthonos Óvoda ,8 Szociális Alapszolgáltatási Központ ,6 B. B. Műv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcs ,4 GESZ ,2 Egészségügy ,7 Összesen ,9 Az első negyedévhez viszonyítva sajnos romlott a tervezett bevételek teljesülése. Az egészségügyi szakfeladatoktól eltekintve az intézmények nem tudták hozni az időarányos bevételi tervet. A Jókai iskolában a térítési díjbevételeknél van elmaradás az étkezők számának csökkenéséből és összetételéből következően. A Gárdonyi iskolában a tervezett térítési díja befolytak, de az egyéb bevételeknél, bérleti díjaknál magasabb összeg került tervezésre, melyet nem sikerült megvalósítani. Az Óvodában bevétel csak a térítési díjból származik, melyet itt is nagyban befolyásol az ellátottak szociális összetétele (ingyenesen, 50% térítés ellenében étkezők). Az elmaradás ebből adódik. A térítési díj hátralékok összege főként a Gárdonyi iskolában és az Óvodában a magas étkezői létszámból következően nem csökkent, a felszólítások és behajtások ellenére sem. A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei az étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjából származnak. A bevétel az ellátottak számától és a térítési összeg kategóriától függ. A Művelődési Ház és Sportcsarnok bevételei nem maradnak el jelentősen az időarányostól, mindkét intézményben a tervezett bérleti díjak és egyéb bevétek befolytak. A GESZ bevételei között a konyha bérleti díjából és rezsiköltségeinek továbbszámlázásából származik. Az elszámolás a Süllős Bt.-nek fizetendő számlák összegéből kerül levonásra és elszámolásra. A féléves záráskor több számlával is tartoztunk, melyek július hónap során kerültek kifizetésre, melyekből levonásra került háromhavi bérleti díj és a rezsiköltség. Így a bevételeknél mutatkozó elmaradás a következő negyedévben kompenzálódni fog. Az egészségügyben a bevételek nagyon jól alakulnak, mind a vállalkozó orvosok által fizetett bérleti díjak, mind a közalkalmazott háziorvos által beszedett jogosítvány érvényesítési díjak jól teljesültek. A következő időszakban továbbra is maximálisan törekedni kell lehetőségek szerinti bevételek növelésére.

5 Önkormányzati jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai Teljesítés: 58,99 % Személyi juttatás 58,14-re, járulékok 57,16 %-ra, dologi kiadás 66,56 %-ra teljesült. Személyi juttatások között a polgármester, önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja szerepel. Dologi kiadások között papír-, villany-, gázszámla kiadása szerepel felosztott költségként. Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzés 5 2 fő adóügyi előadó személyi juttatása, járulékai és felosztott dologi kiadás szerepel. Teljesítés %-a: 53,47 %, ebből a személyi juttatás és járulékok alakulása időarányos. Dologi kiadásnál legnagyobb túllépés az irodaszernél, a villamos-energia és gázenergia szolgáltatási díjnál található. Itt is felosztás alapján történik a rezsiköltségek könyvelése. Út, autópálya építés Az útépítési szakfeladatra az új szakfeladat-rendnek megfelelően átkerült módosítottként az úthitelünk tőketörlesztő része és a kamatkiadás is. Dologi kiadásnál a kamatkiadás (4.843 eft) szerepel legnagyobb tétellel. Egyéb üzemeltetési kiadásra 190 eft a felhasználás. Kátyúzás számlája III. negyedévben jelentkezik, mivel ebben a félévben még nem történt meg a kifizetése. Beruházások között a gyalogátkelőhelyek kialakításának engedélyezési, tervezési költsége szerepel 940 eft-tal. Felújításoknál az eredeti költségvetésben tervezésre került a Komáromi út járda vízelvezetésének tervköltsége 500 eft-tal, illetve járdák építésére eft. Időközben az árvíz, illetve a csapadékvíz okozta károk enyhítésére beadott pályázat önerejére át kellett csoportosítani. Útépítés tőketartozása évben eft, melyből eft visszafizetésre került a határidőnek megfelelően. Televízió műsor összeállítás, szolgáltatás Dologi kiadásként eft került kifizetésre az adásszerkesztő vállalkozási díjaként (40,23 %). Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése A eft módosított előirányzatból eft került felhasználásra, melyből 630 eft a felújítási kiadás. A Deák F. úti lakás és a Zichy parki lakásoknál voltak víz-, villany-, fűtésszerelési munkák. Gyár utcai (jegyzői) lakás felújítási munkái elkezdődtek, de még számlakifizetés nem történt. Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Teljesítés : 50,41 %. Ezen belül személyi juttatás 47,16 %-ra, munkaadót terhelő járulékok 47,87 %-ra, dologi kiadás 65,56 %-ra teljesült.

6 6 A dologi kiadásokat vizsgálva a teljesítés %-a nagyon eltérő. Alacsony teljesítés van pld. könyvbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, magas teljesítés villamos energia, gázenergia, irodaszer stb. kiadásoknál. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A fenti szakfeladat keretein belül tudjuk elszámolni az igazgatási tevékenységen túl a mezőőri szolgálattal és a technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat is. A többi szakfeladathoz hasonlóan a rezsiköltségek százalékos felosztással kerülnek a szakfeladatra. Személyi juttatás 42,82 %, munkaadót terhelő járulékok 42,79 %, dologi kiadás 41,50 %. Személyi juttatásnál első félévben jubileumi juttatás nem került kifizetésre, mely a teljesítés %-át befolyásolja. Pénzeszköz átadásnál a többcélú kistérségi társulásnak, a kisebbségi önkormányzatnak átutalt, a GESZ-nek átadott pénzmaradvány, illetve az első lakáshoz jutók támogatása szerepel (VII/B, C. tábla). Beruházások összege: 627 eft, melyből számítógép vásárlás, programok, tűzbiztos iratszekrény szerepel. Kölcsönök tőketörlesztése történt eft-tal (busz, orvosi rendelő). Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Teljesítés: 50,53 % Eredeti költségvetés 866 eft. Év közben módosításra került a pénzmaradvány (56 eft) összegével, illetve a pályázaton nyert feladatalapú támogatással (28 eft). Dologi kiadásra a 219 eft-tal szemben 163 eft került felhasználásra. Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Személyi juttatásként 19 eft és annak járulékai 5 eft-tal került kifizetésre. Dologi kiadások között legnagyobb tétellel az egyéb üzemeltetési, fenntartási költség szerepel (5.120 eft). Itt kerül elszámolásra: szúnyogirtás, fűnyírás, szövőlepkeirtás, köztemetők hulladék elszállítása, hulladékkezelés kiadásai, állategészségügy minimális dologi kiadása) stb. Eredeti költségvetésben terveztük a VIZÁK Kft. által beadott felújítási munkák költségét, melyből időközben a vis-maior átcsoportosítás történt. Jelenleg a módosított előirányzat a következő tételekből áll: - Bagolyvár beruházás számlájára eft (pénzmaradványból: eft, belső átalakításra: eft, céltartalékból: eft) - Telekértékesítésből (pénzmaradvány) eft - VIZÁK beruházásból eft - Tűzoltóság épületre (tető) eft - Református Templom támfal 450 eft Összesen: eft Tényleges kiadásként a jegespusztai kút 348 eft-tal, házi-átemelők cseréje eft-tal szerepel.

7 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos tevékenységek 7 Az októberi polgármester és helyi képviselő-választás normatív állami finanszírozásának kiegészítésére a testület elkülönített a költségvetésben további 728 eft fedezetet. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenység A módosított előirányzat és teljesítés összege megegyezik. Közvilágítási feladatok Teljesítés %-a: 56,68 % Időarányos teljesítés felett van a kiadás annak ellenére, hogy előirányzat-módosítás történt a kamatbevétel terhére évi tényszámokat nem tudtuk figyelembe venni a tervezésnél költségvetési kiadási főösszeg szűkössége miatt, így év közben a többletbevétel terhére, vagy átcsoportosítás útján meg kell emelni az előirányzat összegét. Közcélú, közhasznú, közmunka foglalkoztatás Közmunka szakfeladaton a tényleges felhasználásnak módosított előirányzata nincs, mivel a településőrök foglalkoztatására lehívott pályázati támogatási összeg a I. félév zárásáig nem érkezett meg. Pénzbeli ellátások 15 szakfeladaton bontotta meg az új szakfeladat-rend a pénzbeli ellátásokat. Ahol a tényleges kiadásra az állami normatív pénz megérkezett, ott az előirányzat-módosítás is megtörtént. A VIII. tábla tartalmazza fajtánként az ellátásokat. Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység Szennyvíz beruházásra felvett hitel tőketörlesztését és kamatait tartalmazza. Fejezeti és általános tartalék Általános tartalék előirányzat maradványa 168 eft. A céltartalékból egy alkalommal (Bagolyvár) került módosításra a tényleges kiadás szakfeladatára. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választás A központi támogatás a választások lebonyolítására megérkezett, a kiadás az I. félévben még nem merült fel. Alapfokú oktatási intézmények programjával kapcsolatos támogatás

8 8 KDOP és TÁMOP pályázat folyósított előlege szerepel, illetve testületi határozat alapján az önerő összege. A kiadások rendezetlen tételként szerepelnek. A költségeket a megfelelő szakfeladatra a támogatás megérkezése után tudjuk átvezetni. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Teljesítés. 38,82 % A költségvetésben előirányzott kiadási összeget várhatóan, előirányzat-módosítással az év végéig emelni kell. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása GESZ és intézményeinek eredeti finanszírozása eft. Módosított előirányzat eft. Teljesítés 67,78 %. GESZ és intézményeinek kiadásai A működési kiadások teljesülése 62,4%, ezen belül a személyi juttatások 54,1%, munkaadót terhelő járulékok 52,5%, dologi kiadások 89,9%. A személyi juttatásoknál és járulékoknál valamennyi intézménynél kisebb mértékű túllépés látható, mely az év végéig kompenzálódni fog. A dologi kiadások tekintetében az alábbi intézményi teljesítések láthatóak: Intézmény Tervezet kiadás (eft) Tényleges kiadás (eft) Teljesítés( %) Jókai Mór Általános Iskola ,57 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola ,73 Összevont Napköziotthonos Óvoda ,32 Szociális Alapszolgáltatási Központ Bartók B. Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcs ,54 GESZ ,17 * Egészségügy ,8 Összesen ,9 * GESZ 260,17 % tétel magyarázata: A konyha rezsiköltségének kiadási tétele az eredeti költségvetésben nem került tervezésre. Ez a rezsiköltség továbbszámlázásra került a Süllős Bt. részére, aki a kiszámlázott díjat megfizette bevételi oldalon megtérült -. A fenti táblázatból kitűnik, hogy a kiadások valamennyi intézményben meghaladják az időarányosat. Az első negyedéves tendencia látható a féléves számokban is. A legjelentősebb kiadások a rezsiköltségek, étkeztetési kiadások, üzemeltetési fenntartási költségek valamint az egyéb dologi kiadások teszik ki, illetve az fenti kiadások általános forgalmi adó tartalma. A kiadásokról valamennyi intézmény

9 tekintetében részletes kimutatást készítettünk, melyben indoklásra kerültek a kiadási tételek külön tájékoztató keretében. Az egészségügyben a kiadásokból ezer forint a fogászati ellátás kiadásait teszi ki, mely nem került tervezésre a kiadások között, valamint bevételi oldalon az egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszközök között sem, így az év folyamán kell módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot. Ezt követően a teljesítés megfelel a tervezettnek és időarányosan alakul. 9 Összegzés A év végén, évben benyújtásra került infrastruktúrafejlesztésre irányuló pályázatok kivitelezési munkái nagyrészt évben realizálódtak, illetve jelenleg is folyamatosan teljesülnek. Ebben az időszakban megújult a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola, a Jókai Mór Általános Iskola épülete, a Bagolyvár újravakolása, szigetelése megtörtént. Oktatási intézményeink részére bútorok, taneszközök kerültek beszerzésre. Az óvodai épület részeként bölcsődei intézményegységgel fejlődik településünk. A bölcsőde beindításával felújításra került az épület, és bölcsődei eszközöket vásároltunk. A komplex oktatásfejlesztéshez tartalmi fejlesztés társult a TÁMOP pályázat adta lehetőségek kihasználásával. A nevelési-oktatási célú eszközbeszerzésen túl, pedagógusaink továbbképzéseken vettek részt. A évben megvalósult beruházások részben pályázati források igénybevételével valósultak meg, részben az önkormányzat képviselő-testülete prioritást adva ezen fejlesztési céloknak, a költségvetés terhére csoportosított át fedezetet. A fejlesztések az önkormányzat vagyonát jelentősen gyarapították, amelyet a lakosság, elsősorban a tanulók, gyerekek közvetlen érzékelnek azáltal, hogy funkcionális intézményi belső terek megújítása vált valóra. Ezek a pályázatok utófinanszírozásúak, az iskolai-óvodai fejlesztés esetén lehetőségünk volt az önkormányzat számára kedvezőbb szállítói finanszírozást igénybe venni. A II. és III. negyedévet leginkább érintő folyamatos kifizetések következtében a kiadásokat a szokottnál is tervezettebben kellett ütemezni. Az adóbevételek II. félévi realizálódása előtt, likviditási gondok jelentkeztek, amelyet a képviselő-testület döntése értelmében az OTP Bank által nyújtott folyószámla-hitelkeret kihasználásával tudunk áthidalni. A városunk fejlődésének történetében jelentős mérföldkövet ért el a képviselő-testület, hogy intézményeink részére a pályázati lehetőségek kihasználásával, önkormányzati források rendelkezésre bocsátásával XXI. századi oktatásnak megfelelő színvonalú infrastrukturális hátteret hozott létre. A II. félévben szigorú gazdálkodást kell folytatnunk a hatékonyság növelése érdekében, így a kiadások visszafogására, és a bevételek növelésére kell törekednünk, annak érdekében, hogy működési hitel felvételét mérsékelni tudjuk. Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására. Ács, augusztus 19. Csöbönyei Imre polgármester

10 10 Intézményi szakmai beszámolók Polgármesteri Hivatal Adóhatósági feladatok során I. félévben kiadásra került 6081 db fizetési értesítő és 2589 db határozat az alábbi megbontásban: Fizetési értesítők: Magánszemélyek komm. adója Gépjárműadó Iparűzési adó Vállalkozók komm. adó Határozatok: Gépjárműadó 2543db 1880db 858db 800db 2589db januárban zárási összesítőt készítettünk a adóévről, adónemenkénti részletezésben. Április hónapban zárási összesítő készült I. negyedévéről június 30-ig kb pénzforgalmi tétel /befizetés/ került könyvelésre az adózók számláján. A fizetési kötelezettségek emelkedése és a gazdaságot érintő válság miatt az ügyfélforgalom jelentősen megemelkedett. A fizetési határidők betartatása nehéz feladat és egyre nő a hátralékosok száma, ezzel természetesen a hátralékok beszedése, felszólítások és letiltások is emelkednek január 31-ig jelentés került átadásra APEH felé a vállalkozók székhelyéről- telephelyéről az iparűzési adó vonatkozásában április 30-ig adatot szolgáltattunk az APEH felé az adózók március 15-ig történt iparűzési adó befizetéséről. Törvénymódosítás alapján június 29. napjától iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör az állami adóhatóságtól visszakerül az önkormányzati adóhatósághoz. Az önadózó vállalkozók kommunális adó iparűzési adó bevallásai feldolgozásra kerültek, a szeptemberi befizetendő II. félévi adóelőlegekről minden adózó fizetési értesítést kapott. A gépjármű változások bedolgozása az okmányiroda havi jelentése alapján megtörtént. Talajterhelési díj a VIZÁK Kft. adatszolgáltatása alapján előírásra valamint kikézbesítésre került. A pénzügyi osztályon határidőre elkészült a költségvetés és a zárszámadási rendelet. A 8008/2008.(HÉ.51.) PM tájékoztató és a 5/2009.(III.27.) PM tájékoztató alapján átalakult szakfeladat rend változása miatt a könyvelés a gyakorlatban több odafigyelést igényelt, azonban a több ezer tétel (bank, pénztár, előirányzat, vegyes bizonylatok) a határidők betartásával rögzítésre, lekönyvelésre került. A TATIGAZD program használata mellett az analitikák vezetése állandó. Így az első negyedéves beszámoló, az országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi elszámolása is megtörtént. A támogatásokról, kölcsönökről, lakbérekről, létszámról, bérről, kötelezettség nyilvántartásról, függő kiadásokról, az előirányzatok módosításáról vezetett analitikát készítünk. A KATAVIN 2003 program segítségével a negyedévenkénti értékcsökkenés elszámolás a változások rögzítése főkönyvi számlákkal való egyeztetésre megtörtént.

11 11 A számlák átutalása, a házipénztárból kifizetendő segélyek például a gyógyszertámogatás, átmeneti segélyezés, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, kamatmentes kölcsön, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közlekedési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, aktív korúak rendszeres segélyezése stb. folyamatos volt. Az utalások, levonások, számlanyilvántartás vezetése, a kiadott előlegek folyamatos figyelemmel kisérése, a kötelezettségvállalás felvitele, a számlák igazoltatása megtörtént. A normatív, normatív kötött állami támogatások igénylése, áprilisi és júliusi lemondás pótigénylése, az előző évi igénylésének teljes körű intézményi ellenőrzés után történő végelszámolása határidőre elkészült. Az alap normatívák közül kiemelt pedagógus továbbképzés pályázati úton történő igénylése megtörtént és támogatásban részesültünk. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások is lehívásra kerültek, kiemelendő a szakmai informatikai pályázat, amely oktatási intézményeink számára jelentős fejlesztési forrás. Az FVM keretein belül az iskolatej program és a mezőőri támogatás benyújtása és elszámolás folyamatos. Az ár- és belvízvédelemre fordított károk enyhítése érdekében 4 vis maior pályázatot nyújtottunk be, amelyek hiánypótlását határidőre teljesítettük, a támogatási döntésre várunk. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi feladatai is ellátásra kerültek. A szociális ellátások körében végzett feladataink - A növekvő gyógyszerárak, a kérelmezők nehéz szociális helyzete miatt jelentkező gyógyszerkiváltási problémák támasztják alá az önkormányzatnál igénybe vehető gyógyszertámogatás létjogosultságát. E célzott támogatással első félévben 29 főt 38 esetben támogattunk. Gyógyszertámogatás megállapítására irányuló kérelem 3 esetben került elutasításra a helyi szociális rendeletben meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár túllépése, ill. alacsony igazolt gyógyszerköltség miatt. - Az átmeneti segély létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok részére állapítható meg. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei sajnos nem teszik lehetővé hatékony segélyezési rendszer kialakítását. A munkanélküliség, az életszínvonal romlása egyre szélesebb réteget érint, s emiatt egyre többen vannak azok, akik önerőből képtelenek megoldani fennálló anyagi problémáikat. 179 fő részére 238 esetben került megállapításra ez a támogatási forma. 28 elutasító határozat született, ennek oka legtöbbször a túl gyakori kérelembenyújtás, ami azt jelzi, hogy sok esetben meglévő jövedelmük rendszeres kiegészítése érdekében kérik a támogatást. - Lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak két jogcíme van: normatív és helyi támogatás. Településünkön 215 család részesül lakásfenntartási támogatásban, melyből 156 esetben normatív jogcímen, 59 esetben méltányosságból folyósítjuk az ellátást. A normatív lakásfenntartási támogatás kifizetett összegének 10 %-a terheli az önkormányzatot, míg a fennmaradó 90 % az államtól visszaigényelhető. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 26 esetben került elutasításra, többnyire a jogszabályban meghatározottnál alacsonyabb elismert lakásfenntartási költség, illetve az egy főre jutó jövedelemhatár túllépése miatt. - Temetési segély megállapítására irányuló kérelemmel első félévben 19 fő fordult hozzánk. Ebből 2 kérelmet kellett elutasítanunk a helyi rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt. Egyre többen jelzik, hogy csak segítséggel, hitel felvételével tudják a szertartás költségeit fedezni. Az

12 12 önkormányzat által átlagosan Ft összegben kerül megállapításra a temetési segély, de szükség esetén annak összege a temetési költség teljes összegében is megállapításra kerülhet. - Köztemetés elrendelésére 3 alkalommal került sor, a temetési költségek ebben az esetben az önkormányzatot terhelik. A hagyatéki eljárás során a közjegyzőnél hagyatéki teherként bejelentjük az eltemettetéssel kapcsolatos költségeket. - A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek körében 43 fő részére közlekedési támogatást állapítottunk meg. A közlekedési támogatásra való jogosultak számának radikális csökkenése tapasztalható. Ennek oka az évek óta változatlan alacsony jövedelem értékhatár. - Kamatmentes kölcsönt 16 esetben nyújtott az önkormányzat. Míg a korábbi években a kölcsönt lakásfelújítási, korszerűsítési munkálatok kivitelezési költségeinek fedezésére igényelték, napjainkban e támogatási forma felhasználási területe elsődlegesen a közüzemi számlák kiegyenlítése /sokszor többszázezer forintra rúg a felhalmozott közüzemi hátralék/, illetve temetéssel kapcsolatos költségek fedezése lett. Az igénylők száma évről évre növekszik. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 8 esetben utasított el kamatmentes kölcsön iránti kérelmet. Ennek oka rendszerint az volt, hogy a bizottság nem látta biztosítottnak a kölcsön visszafizetését a kérelmező és kezes jövedelmi viszonyait figyelembe véve. Az álláskeresők között egyre nő azoknak az aránya, akiknél fennáll a veszély, hogy tartósan kiszorulnak, vagy már kiszorultak a munka világából. A munkanélküliségből fakadóan romlanak az egyébként is kedvezőtlen munkaerő-piaci integrációs feltételek, a még meglévő készségek leépülnek, megjelenik az izoláció és a kirekesztettség, növelve a teljes leszakadás veszélyét. Mint az mindnyájunk előtt ismert: a munka biztosítja az ember társadalmi presztízsét, szociális kapcsolatait, az önmegvalósítás egyik lehetséges módja. A foglalkozási szerep az egyén önmeghatározásának, identitásának jelentős része, amely jelentősen befolyásolja társadalmi és gazdasági státuszát a társadalmi hierarchiában. A megszerzett társadalmi státusz könnyen elveszíthető. A tartós munkanélküliség a biztonság megrendülésével jár, szinte törvényszerű velejárója a szegénység. E társadalmi jelenség kezelésében van szerepe önkormányzatunknak, amely a munka világából kikerült, munkaügyi szervek által folyósítandó ellátásokat már kimerített álláskeresőinek meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén- biztosít szociális ellátásra való jogosultságot. A biztosított támogatási formáink körében az 55 év alattiak részére rendelkezésre állási támogatást állapítunk meg, míg 55 év felettiek és egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyre szerezhetnek jogosultságot. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat önkormányzatunk legalább 90 munkanapig, teljes munkaidőben foglalkoztatja. A közfoglalkoztatás biztosításában kiemelt szerepet játszik az állam és az önkormányzat által finanszírozott rövid időtartamú közcélú, közhasznú munkavégzés. Tapasztalataink vegyesek. Azt a célt, hogy a szociális támogatásban részesítettek, illetve a közfoglalkoztatásba bevontak reintegrációja, elsődleges munkaerő-piacra történő visszalépése megtörténjen, sajnos nem sikerült elérnünk, ám ez nem egyedi, területspecifikus, hanem országos jelenség. Örvendetes azonban, hogy az elmúlt időszakban településünkön közfoglalkoztatás keretében közel 36 millió Ft értékű munkavégzés valósult meg, amely a településen élők számára is szembetűnő, elsődlegesen környezetünk rendezettségében nyilvánul meg. Településünkön közfoglalkoztatás keretében közterületek kommunális tevékenységét, az önkormányzat tulajdonában lévő épületek környezetének rendben tartását, takarítását, adminisztratív kisegítő feladatok ellátását végzik a rendelkezésre állási támogatásban részesülők. A támogatottak száma változó, hiszen a közfoglalkoztatásba bevont személyek esetén a szociális ellátások folyósítása szünetel. A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek átlaglétszáma 60 fő körül alakul, a részükre megállapított támogatás összege havi Ft, mely összeg 80 %-át visszaigényeljük az államtól évben a közfoglalkoztatás I. üteme márciusban hónapban kezdődött, a befejezés ideje július 2. volt. A

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben