Magyar Naturisták Egyesülete Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Naturisták Egyesülete Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318"

Átírás

1 A MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE ÉVI IV. NEGYEDÉVES ELNÖKSÉGI ÜLÉSE Időpontja: december :00 órai kezdettel Helyszíne: Budapest XI. Sztregova utca 1. (VERTESZ terem) 1 Jelenlévők: 1. Medgyesi József MNE elnök 2. Andrási György MNE alelnök 3. Marczy Attila elnökségi tag 4. Györkefalvi Róbert elnökségi tag 5. dr. Sárosi István MNE FEB elnök 6. Legány Miklós MNE FEB tag 7. Drenovits László MNE FEB tag 8. Ménesi Attila NOK ügyvezető 9. Szabó Mónika telepvezető 10. Botos László MNE tag 11. Boka Éva MNE tag 12. Sanchez Joaquin MNE tag 13. Bathó Endre MNE tag 14. Kiss Ferenc MNE tag 15. Nagy Borbála Ildikó MNE tag Napirendi pontok: I. Az MNE 2014 évi kérdőíves felmérés eredményeinek ismertetése és értékelése Előadó: Marczy Attila II. A Ft tagdíj részlet befizetések értékelése és döntés a NOK tulajdonrész vásárlás törlesztőrészletének évi mértékéről Előadó: Medgyesi József III évi nemfizető vagy részben fizető bérlőkkel kapcsolatos határozathozatal. Előadó: Medgyesi József, kiegészítő hozzászóló Andrási György I. A évi MNE elektronikus úton létrehozott kérdőív Marczy Attila bevezetőben elmondta, hogy a kérdőív abból a célból került kiküldésre, hogy a válaszok alapján az Elnökség a tagság többségének igényei alapján tervezze a következő szezont illetve módosítsa a szabályokat. Az előző évtől eltérően a kérdőív elektronikus formában került kialakításra és közreadásra. Jelentős azon MNE tagok száma, akik nem rendelkeznek lel (64 fő) illetve eltérő az lel rendelkezők használata, mivel jelentős volt azok száma, akik nem nyitották meg a meghívót (83 fő), feltehetően azért, mert ritkán használják vagy csak a bejövő üzeneteket tekintik meg, a spam vagy egyéb menükben nem keresnek.

2 Ezzel együtt a kiküldött 356 meghívó alapján 197 fő MNE tag töltötte ki a kérdőívet, mely a teljes tagság 55%-át jelenti és a válaszok reprezentatívnak tekinthetők. A mellékelt részletes kiértékelésben mely részletesebb, mint a korábban kiküldött összesítés az egyes pontokra adott válaszok számszerű és szöveges kiértékelése található, a szöveges megjegyzésekre témakörönként fog az Elnökség válaszolni rövidesen a készülő új MNE honlapon. 2 Az Elnökség a kérdőíves felmérést a jövőben is alkalmazni kívánja az elnökségi fórumok megtartása mellett, évente több alkalommal. Ezúton is kéri a tagságot, hogy jelezze mely témaköröket vagy kérdéseket javasol a következő kérdőíves felmérésre, melyet I.n.évben tervezünk megtartani (pl. jövő évi javasolt programok, beruházások, stb.). Akinek ezzel kapcsolatban javaslata van kérjük, hogy az Elnökség részére az címre küldje. Az elnökségi ülésen szóban is elhangzott részletes kiértékelést az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A forint MNE tagdíj II. részletét 135 fő fizette be az MNE-nek. Az MNE számlaegyenlege forint, az MNE betéti állománya 8,5 millió forint, a pénztárban forint található, ezek együttesen forintot képeznek. Céljaink közt szerepel a minél nagyobb volumenű törlesztés mellett a stabil üzemeltetés biztosítása. Az MNE két bankszámlája sorából az OTP-s bankszámla augusztus hónap során leürítésre került azáltal, hogy Katona Barnabás részére forintos előtörlesztésre került sor. Ezt követően ez a bankszámla megszüntetésre került. A területvásárlásra fordítottan jövő évben forintot tervezünk be. A téli időszak üzemeltetésére 2,5 millió forintot adna az MNE tagi kölcsönként a NOK-nak beérkező számlák alkalmazotti bérek fizetésére, valamint tartalék képzésére a jövő év áprilisáig, amikor is a tagi befizetések beérkeznek. Ennek a tranzakciónak jóváhagyására közgyűlés összehívását kezdeményezünk. A könyvelő cégtől az adatszolgáltatások augusztus óta az általunk megkívánt rendben és formában érkeznek be, ezeket minden hónapban megkapja az MNE. Ennek folyamán a cég eredményeire vonatkozóan már előrejelzést is adtak, ennek ismeretében a NOK nullszaldósnak ígérkezik (pár százezer forintos plusszal), míg az MNE jelentős nyereséggel számolhat. A NOK pénzhiánya a év során végrehajtott beruházások eredményeként következett be. A D5H-tól ötmillió forint értékben vásároltunk eszközöket, ám a tervezés során nem lett figyelembe véve az ÁFA, amely jelenleg a visszaigényléséig az Államnál van. Emellett 6,5 millió forint értékben került sor beruházásra, amely nagyrészt a villamoshálózat megújítására, kisebb részt higibox felújításra fordítottunk, mindezek eredményeként kézpénzhiányossá vált a NOK. A jövőre vonatkozóan konkrét elképzeléseink születtek arra vonatkozóan, hogy a tervezési

3 hiányosságok a jövőben ne fordulhassanak elő. A évi gazdálkodás eredményességéről jövő év január-február folyamán végleges számokban is kész az elnökség beszámolni. Legány Miklós felvetette a jövő évi befizetések alternatív előrehozásának lehetőségét. Dr. Sárosi István hozzászólásában ismertette, hogy az Alapszabály értelmében a tagi kölcsön jóváhagyásához közgyűlési határozat szükséges. Ehhez kapcsolódóan Medgyesi József ismertette, hogy kétfajta díjként kell a tavaszi befizetéseket kezelni, egyrészt a NOK-nak terület- és személybérlet (üzemeltetési díj), másik összetevője a teljes jogú MNE tagdíj első részlete. Hozzátette, miszerint ugyan ebben az évben nem emelkedtek a díjak, ám a gazdasági modell egy inflációt követő tervezésen van kalkulálva. Ha most nem emelünk inflációt követően arányosan, akkor ez kihatással lesz a következő évekre is. Ha az MNE üzemeltetne, az nem igényelhetne vissza ÁFÁ-t, így 5 millió forintot buknánk. A jelenlegi gazdasági modellt igazolja a bevételünk, mely arányait tekintve megegyezik a évi nyár eredményeként, az akkori jóval nagyobb strandbevétellel számolva. A 2013-as csapadékos nyárnak 2,5-3 millió forintunk látja kárát. Kívánatosnak tartja, hogy a tagság a NOK-hoz tartozó költségeket mihamarabb kezdje meg fizetni. Ez családokra kivetítve (2 főre vonatkoztatva) forint ( Ft területdíj, 2x Ft személyi bérlet). Medgyesi József javasolja, hogy kérjük meg a tagságot a NOK részek mielőbbi befizetésére, ebben az esetben nincs szükség tagi kölcsönre (az MNE-től a NOKba). Bathó Endre hozzászólásában ismertette, miszerint azok a tagtársak képesek előre a szokásos határidőnél korábban fizetni, akik tartalékkal rendelkeznek és akik ösztönzést kapnak az idő előtti befizetésre. Medgyesi József reagálásában azzal a javaslattal élt, hogy aki január 31-ig befizeti a NOK részt (egy személyre Ft, ugyanott két személyre Ft), az még garantáltan a tavalyi (emelés nélküli) áron teheti meg befizetését. Ménesi Attila hozzászólásában megerősítette, hogy a Bathó Endre által felvetett elképzelés már a vezetés körében is felmerült azzal a ténnyel kalkulálva, hogy a tagság egyébként is csupán inflációt követő emelést képes elviselni, ám a várható áremelés csekély volumene végett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a tagság mozgósítására. Többekben ezek után felvetődhet annak képzete, hogy vészhelyzet van, ám erről szó sincs, a villanyhálózat elodázhatatlan felújítása borította fel a NOK költségvetését, ám jövőre ilyen volumenű beruházásokba nem fogunk kezdeni. Medgyesi József hozzászólásában megerősített, miszerint a gazdasági modell ugyan jól el lett találva, ám az előre nem kalkulálható problémákkal szembesült idei évi beruházás és a csapadékos nyár eredményeként elkönyvelhető bevételkiesés arányaiban megközelítőleg kiegyenlítik egymást (2,5 millió forintos pluszköltség a villamos hálózat beruházásánál, ezzel szemben 2,5-3 millió forintos strandbevétel-kiesés). A NOK-os költségek határidőn előtti befizetésének kommunikálására nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel ennek sikere eredményeként rendkívüli közgyűlés összehívásának szükségességét elvethetjük. Összegzett javaslata értelmében 1.) évben (bruttó, kamat- és tőketörlesztés együttvéve) forintot törlesszünk Sántha Istvánnak és Katona Barnabásnak. 3

4 2.) Kezdjünk meg egy olyan kommunikációt, aki a NOK-nak január 31-ig befizeti a terület- ( Ft/bérlői telek) és személyi bérleti ( Ft/fő)részt tartalmazó tagdíját annak az üzemeltet a fenti jogcímeken történt befizetéseit a évi szinten és mértéken (kivetítetten a családtagokra is egyben befizetve az eltérő ÁFA-kulcs figyelembevételével) kezeli. Amennyiben a kommunikációnk eredménye sikertelen, abban az esetben közgyűlés összehívására lesz szükség a tagi kölcsön juttatásához. Az MNE tagdíj részt nem kívánjuk, ellenben a szolgáltatói részt inflációt követően kívánjuk minden évben (össz-befizetendő díj mértékével) megemelni, miután a szolgáltatói költségeink (áram, szemétszállítás, szennyvízszippantás)is minden évben emelkednek. Ennek eredményeként az MNE elnöksége évre az alábbi NOK os díjtételekre tesz javaslatot: forintra változik a terület bérleti díj és forintra emelkedik a felnőtt személyi bérlet díjköltsége. A gyermek- és diák személyi bérletek mértéke nem változna, forintra módosulna a strandbérletek ára. 4 III. A nemfizető vagy részben fizető bérlőkkel kapcsolatos szankciókkal kapcsolatban továbbra is az az elnökség véleménye, hogy nyaralni nem kötelező! Az elmaradt bérlői befizetéssel bírók esetében zárolásra kerülnek az ingatlanjaik. Jelenleg kilenc (9) főt érint ez a korlátozás. Továbbra is fenntartunk ún. jogfenntartói díjat azok számára, akik akadályoztatásuk véget (betegség, külföldi munkavállalás) nem képesek bérleti díjat fizetni, s ezen személyek nem látogatják ez idő alatt a kempinget, azon belül bérlői parcellájukat nem veszik ez idő alatt rendeltetésszerűen igénybe. Esetenként strandlátogatóként, napijegyet váltva a közösségi helyszíneken megjelenhetnek, ám korábbi bérelt területükön szabadidős időtöltés céljából nem tartózkodhatnak. Esetleg egy emelkedő jogfenntartói díjban is gondolkodunk, mellette a fizetési moratóriumot az első évre vonatkozóan továbbra is fenntartjuk. A bérelt terület jogfenntartói díjbefizetésének időtartamát az eddigi három évről tervezzük kiterjeszteni meghatározatlan időszakra szólóan, miután nem jár be annak az ingatlannak a tulajdonosa, nem fogyasztja a közösségi szolgáltatásokat, ám azért mert a későbbiek során (valamikor) mégis vissza szeretne térni, a jelenlegi szabályozásnak megfelelően forint hozzájárulást fizet évenként. Budapest, december 16. (Medgyesi József) MNE elnök

5 5

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. november 26-án 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

NATURISTA HÍREK. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy!

NATURISTA HÍREK. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy! 2013. április 10. április 15. /2014. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy! Magyar Naturisták Egyesülete 2337 Délegyháza Naturista part 1318. Szerkesztő: Tóth Krisztina A Naturista Hírek

Részletesebben

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok:

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok: Építő utca 15. társasház Cím: 1184 Budapest, Építő utca 15. Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf. 36. Email: kepviselet@digikabel.hu Telefon 295-1277 (hétfő, szerda 17-19 óra) MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Konzultáció Az oktatási bizottság pályázati felhívása Tájékoztatás a 2015. évi I. félévi tagdíjakról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. március 19. napján, 14 órai kezdettel tartott kibővített elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. március 19. napján, 14 órai kezdettel tartott kibővített elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ Készült a GyőrMosonSopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. március 19. napján, 14 órai kezdettel tartott kibővített elnökségi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Győr, Csaba u. 16. II.em./215.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk!

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Országos Mediációs Egyesület 2012 július HÍRLEVÉL Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Az Egyesület, visszatérve hagyományaihoz, újra indítja a Hírlevelét, amelyet szeretnénk negyedévente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben