Jurtanapok Hantoson (8. oldal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jurtanapok Hantoson (8. oldal)"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 34. szám augusztus oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre: Ft Félévre: Ft Negyedévre: Ft Egész évre: Ft Jurtanapok Hantoson (8. oldal) Felelõs szerkesztõ, kiadó és tulajdonos: HARGITAI LAJOS - Tel.: 06(30) Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06(25) ; Honlap: Piszkeri- napok Arany János: István örökje Az idõket zengem én, és az idõk apját, Teliteljes fényiben a dicsõség napját. Vajha késõ énekem egy Józsua lenne! Megállítaná e napot, mielõtt lemenne. Üle István szent király fejedelmi székén, A soknyelvû nemzetet birja vala békén;... (10. oldal) Vannak pesti unokák, akik még a tengerparti nyaralást is inkább elhalasztották a cecei Piszkeri-napok kedvéért, és eljöttek a nagymamához, hogy kint tölthessék az idõt Varga Gábor tanyáján. Különleges varázsa van ennek a helynek. A mezõ végében kanyargó patak, a kis tó, az öreg fûzfák, a végtelen határ látványa, a békésen legelészõ lovak, és persze az emberi csoda, a végtelenül önzetlen, vendéglátó szeretet, ami mint anyaöl ringatja az ide betérõt. Mosolygó arcok, béke, nyugalom, a másik iránti figyelem, az egymásra tekintés. Talán ez a titok nyitja. (2. oldal) Labdarúgótorna Májer Lajos emlékére A TARTALOMBÓL: Az Attila utca helyett a képviselõket korlátozzuk? Jótékonysági est templomfelújításra Iskolabál Alapon Lelkészi esküvõ INTERNETES KIADÁS:

2 2 KÖZÖSSÉG augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE Piszkeri-napok Így kezdõdött Délután langyos nyári zápor verte el az út porát. Az esõfelhõk a nap nyugovóra hajlásával ellentétes irányba, délkeletre húzódtak, és megjelent az égen a biztató jel, a dupla szivárvány, ami ott játszott egészen addig, míg a nap utolsó sugarai a szivárvány végét mélyvörösre nem festették. Megvallom, ilyen látványban még nem volt részem. A helyieken kívül sokan jöttek a környékbõl is az esti tûzgyújtásra, táltos-dobolásra. Kossa Lajos családostól Abáról, Lengyel Zoli Sáregresrõl érkezett. Na, és persze a budapesti cecei családok. Sárbogárdról talán 20-an, 30-an lehettünk. Édesanyám idõs kora ellenére se hagyta volna ki ezt az alkalmat. Vittünk meleg takarókat, ruhát a hûvösödõ éjszakára. Nem bántuk meg, az élmény feledhetetlen volt. Bealkonyult. Megjelentek az égen az elsõ csillagok. A sötétséggel együtt lassan kúszott fel a patakról a hûvös, friss éjszakai levegõ. Mélyeket lélegeztünk. Aztán meggyulladt a sámántûz. Körülültük. Sólyomfi Zoltán regös táltos a tûz közelébe rakta a sámándobot, hogy a harmatban megereszkedett bõr újra feszes legyen. Eszembe jutott, hogy induláskor sebtében a kocsi hátuljába raktam egy nagy fazék fõtt kukoricát. Elõhozakodtam vele kissé bátortalanul, de igencsak nagy sikert arattam, különösen a gyerekek körében. Ezt nevezhetjük amolyan szeretetkukoricának. Késõbb Fövenyi Kati és férje két láda szeretetpogácsát kínált az éhezõknek. Valaki egy flaska bort adott körbe. Az üveg kézrõl kézre járt, miközben megszólalt a sámándob. És együtt énekeltük a dalt: Hogyha odamehetnék ahol földre ér az ég, odavezetõ út szélén nagy máglyákat gyújtanék. Minél többen jöjjenek, egymás körébe gyûljenek. Igaz dallal, igaz tánccal életnek örüljenek. Észre se vettük, hogy lassan éjfélre járt. Útra keltek már a berkekbõl a tündék, csillogó álomport hintve a szempillákra. Még egy utolsó dal, még egy szeretetteli összeölelkezés, aztán elcsendesedtünk valahányan. Szedelõdzködtünk és búcsút intettünk a varázslatos Piszkeriben töltött sámánéjnek. Aranyatyácska, a magyarok õsapja mosolyogva tekintett le ránk késõi utódokra az Égigérõ fa tetejérõl. Elégedetten szortyantott egyet a pipájából. Szép áldozati tûz volt! biccentett elismerõen õsz üstökével. A szeretet lángjai megmelengették a messzi égi magasságokból letekintõ õsök szívét. A Göncölszekér rúdját indulásra fordította. Hajnaltündér apró harmatgyémántokkal szórta teli a rétet. Ezer szikrát vetett rajta a felkelõ nap sugara. Így köszöntött ránk a második nap. Szombat A térségi népi fogatok versenyével kezdõdött. A környékbõl sok versenyzõ érkezett. A Cece-kupáért hajtottak a fogatosok. Egy-egy ilyen alkalom olyan, mint egy kisebb vásár. Megszemlélik egymás lovait, fogatát a gazdák. Még üzlet is köttetik egy-egy fiatal csikóra, lóra. Sajnos ebbe a napba többször is beleszólt a hirtelen jött zápor. Ez mégsem riasztotta el az érdeklõdõket. Amíg esett az esõ, az istállóban berendezett csapszékben ( Betérõ a ló farához ) melegítettek a versenyzõk és a vendégek. Köztudott, nem egészen biztonságos a ló farához állni, mert az óvatlan embernek az itt mért nedû olyan volt, mint a lórúgás. A szünetekben látványos western-lovaglással szórakoztatták a közönséget. A Cece-kupáért hajtás eredményei: I. Pordány Zsolt (Cece), II. Raffai József (Sárbogárd), III. Mészáros József (Cece). Ez a nap a Szabó zenekar által szolgáltatott zenével, tánccal, hajnalig tartó mulatsággal zárult a tûz körül. Folytatás a következõ oldalon

3 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. KÖZÖSSÉG 3 Folytatás az elõzõ oldalról Harmadik nap Vasárnap a helyi fogatok versenyeztek a Piszkeri-kupáért. Ez a nap tükrözte leginkább a családias hangulatot. Szerencsére az esõfelhõk is végleg elhúzódtak errõl a tájról, és a zavartalan napsütésben kellemesen tölthette itt az idõt idõs és fiatal. A gyerekek gólyalábbal próbálkoztak, mások a homokban strandröplabdáztak, játszottak a réten, barangoltak a határban, a kisebbek figyelmét az árnyas fák alatt az óvó nénik, tanító nénik kézmûves-foglalkozásokkal kötötték le. Huszár Karcsi egy asztalnál agyagozni tanította az érdeklõdõket. Megszemlélhették az érdeklõdõk a vándorkovácsok munkáját és gyönyörködhettek Molnár Csaba spanyol lovasiskola-bemutatójában. A Piszkeri-kupáért verseny eredményei: I. Lang János, II. Mészáros József, III. Csilléri Imre. Ezzel a nap nem ért véget, ezután kezdõdtek csak az igazán érdekes vetélkedõk. A helyi gazdák felvonultatták lovaikat, csikóikat a lószépségver- senyre. A családok büszkén vezették körbe gyerekeik kíséretében a család lovait. Többnek a hátára fel is ültették a kicsiket. A lószépségverseny eredményei: I. Márkus László lova - Barbara, II. Boros Attila (Csók u.) lova - Dzsenifer, III. Lang János lova - Betyár. Ezt követte egy még emberpróbálóbb vetélkedõ, a rönkhúzás. Egy hatalmas farönk elé a versenyre nevezõ gazdák befogták a lovukat, és egy akadálypályán végighajtva idõre futottak a lovuk mellett. A nézõk a gazdát biztatták, hogy gyorsabban fusson, mert a ló, ugye, jobban bírja, mint az ember. A rönkhúzás eredménye: I. Márkus László, II. Varga János, III. Csilléri Imre. A helyzet ezután csak még tovább fokozódott. Tréfás hajtó-rakodóverseny következett. A pályán több ponton rakodóállomásokat hoztak létre. Az egyik helyen deszkákat, a másik helyen szalmabálát, a harmadikon tuskót és téglát kellett fel- és lerakodni, közben minél gyorsabban körbehajtani. Csak úgy szállt a por, mert mentek a kocsik, mint a gyorsvonat. Az utolsó állomás a kocsma volt, ahol szigorúan csak a rakodónak (!) meg kellett inni fél liter jóféle simontornyai bort. A tréfás hajtó-rakodó fogathajtás eredménye: I. Lang János és Boros Attila, II. Mészáros József és Mészáros Attila, III. Varga János és ifj. Varga János. Albert Ferenc rakodója a felesége volt. Kemény asszony, aki ezzel a versennyel is bizonyította: jóban, rosszban egy test, egy lélek az urával, de azért kardos menyecske. A közönség sorából elhangzó megjegyzést: Mi az, Feri, az asszony rakodik helyetted? a feleség utasította vissza: Ezt én akarom!. És bizony mindenkinek tátva maradt a szája. Egy ilyen ügyes asszony! Milyen fürge! Milyen erõs! hangzott mindenfelõl. No, és nagyon látszott a családon belüli nagy szeretet és egyetértés is. A legjobb, legodaadóbb feleség különdíját, egy szép karkosarat, éppen ezért Albert Ferencné Márta kapta. Ebbe pakolhatja a mezei munkára menõben a napi elemózsiát. Három gyerekük van. Õk is büszkén feszítettek apjuk mellett a lószépségversenyen. No, de ezzel még mindig nem ért véget a világ Piszkeriben. Ekkorra ugyanis a következõ alkalmi versenyszámhoz a megfelelõ hangoltságot biztosította a Betérõ a ló farához mûintézmény, amelyben nagy fogadás köttetett. Márkus László itt azt merte állítani, hogy az õ lova akár 15 erõs férfit is elhúz. Ezt az állítást aztán Kovács Laci megkérdõjelezte, aminek következménye egy láda sörre kötött fogadás lett. Márkus Laci elõállt a fogattal, és összegyûlt a 15 erõs ember is, köztük Varga Gábor polgármester és Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ. Õk aztán úgy megfogták a kocsit, hogy a valóban nagyon erõs ló, hiába kapart el a laza homokos talajban, meg sem bírta mozdítani. Ezt követõen a fogadást elvesztõ Márkus Laci bedobta a törülközõt, a kocsi platójára pedig a fogadáson elveszített karton sört, amit tizenhatan jóízûen el is fogyasztottak. Egyedül a szegény ló nem kapott a sörbõl. De hát nagy a feje, búsuljon a ló! Így ért véget a cecei Piszkeri-napok azzal a felkiáltással: jövõre, ugyanitt! Hargitai Lajos

4 4 KÖZÜGYEK augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE Az Attila utca helyett a képviselõket korlátozzák? Nedoba Károllyal az élen több képviselõ indítványt nyújtott be az Attila utca forgalomkorlátozásával kapcsolatban. A Plus miatt ugyanis jelentõsen megnõtt ott a forgalom, amit több lakó is panaszolt. Nedoba Károly: Visszavonja a képviselõi indítványt, mivel a jegyzõ asszony szerint az törvénysértõ. Jó lett volna, ha a jegyzõ asszony mivel idõben be lett adva az indítvány szólt volna, hogy elkezdhessék beszerezni a megfelelõ dokumentumokat. Így idõt veszítenek. Schmidt Lóránddal egyetemben azt kérdezte, milyen dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy az indítvány ne legyen törvénysértõ? Krupa Rozália: Nem azt írta az indítványra, hogy dokumentumhiánya van, hanem hogy ez nem a képviselõ-testület hatásköre. Etelvári Zoltán: Nem volt ideje a jegyzõ asszonynak? Vagy azok az ügyek zavarják, amiket megpróbálnak a képviselõk megoldani? Nem érti, miért nem lehet a képviselõnek megmondani, hogy jöjjön be, szerezze be ezeket meg ezeket a dokumentumokat, és akkor mehet a dolog. Krupa: Nem érti a kérdést. Egy írásban benyújtott elõterjesztésrõl van szó, neki törvényességi észrevételezési joga van. Hogy milyen dokumentumok szükségesek, arra a mûszaki osztály vezetõje tudna válaszolni. Dobos József: Utána fog nézni a megoldásnak. Szennyvízberuházás NAPLÓ az augusztus 13-ai sárbogárdi nyílt képviselõ-testületi ülésrõl Domokos László lebonyolító: Átadásra került megközelítõleg 2 km szennyvízcsatorna, 2 átemelõvel. A Kertalja, Mányoki, Hatvani, Asztalos, Kossuth, Csík, Lázár, Kisfaludy, Mészöly G., Park, Árpád, Baross, Dörögdi, Bercsényi, Ó, Nap, Kis, József A., Kígyó, Sövény u., Tinódy, Ady E. út, Gergely, Sávoly, Németh, Mádi, Kossuth köz, MÁV-ltp. egyes vagy teljes szakaszai megépültek, a Kovács, Simon köz, Tinódy út, Munkácsy M., Tüzér, Honvéd, Árpád, Németh L., Szélsõ u. munkavégzés alatt van. A szennyvíztelep építészete 90%-ban, udvarhelyi vezetéke 85%-ban, gépészete 40-45%-ban elkészült. Berki István, a Sárrét-Víz Kht. ügyvezetõje a szennyvízhálózat kihasználtságáról írásban számolt be a képviselõknek. A 2004 elõtt kiépült, 63 km-es szennyvízcsatorna-hálózatra 3645-bõl 2300-an kötöttek rá. Az ellenõrzések kapcsán 11 be nem jelentett bekötést tártak föl, mely büntetést von maga után. Jelenleg 30 km szennyvízcsatorna építése folyik, amihez 1206 bekötés tartozik. A beruházás mostani állása szerint 172 bekötési lehetõség biztosított, ebbõl mindössze 28 bekötés készült el,és65 bekötési kérelmet tartanak nyílván. ASárrét-Víz Kht. jelentõs kedvezménnyel tudja biztosítani a szennyvízbekötéshez szükséges anyagokat. Ezt a kedvezményt 39 fõ vette igénybe. Ugyancsak a rákötések elõsegítése érdekében az ütemenként átvett szakaszok rákötésének ellenõrzését, átvételét az üzembe helyezés idõpontjától számított 3 hónapig térítésmentesen végzik. Orvosi ügyelet A központi orvosi ügyelet mûködésérõl adott írásbeli tájékoztatójában dr. Jarabin János több javaslattal is élt a testület felé. Vannak ugyanis hiányosságok, amelyeknek orvoslása szükséges lenne. Így például elhasználódtak, rossz állapotúak a bútorok és bizonyos használati eszközök, bõvítésre, karbantartásra szorulnak a helyiségek. Szerencsés lenne külsõs orvos(ok) bevonása az ügyletbe, illetve állandó ügyletesek beállítása. Varga László (hitoktató): Kéri, legyen nyitott a testület arra, ha valaki állandó orvosi ügyeletet szeretne mûködtetni Sárbogárdon, mert áldatlan állapot, hogy az orvosoknak nincs idejük pihenni. Etelvári: Köszöni az orvosok lelkiismeretes munkáját. Fáj a szíve, hogy Jarabin doktor ajánlásait nem tudják maradéktalanul megvalósítani, de addig is további erõt, egészséget és jó munkát kívánnak az orvosaiknak. Juhász: Egy konkrét személy esetében merült föl, hogy szívesen látnák az ügyeleti körben. Javasolja, hogy egy személy számára biztosítsák a lehetõséget. Féléves költségvetés A költségvetés teljesítése az elmúlt fél évben jó ütemben haladt. A Ft forráshiány nagysága azonban nemhogy csökkent, hanem még Ft-tal, a közmunkaprogramban vállalt továbbfoglalkoztatás személyi járulékának kiadásaival növekedett. A céltartalék ezer Ft-os eredeti elõirányzata növekedett az említett összeggel, valamint csökkent a képviselõi tiszteletdíj emelésének ezer Ft-os összegével. Kapós a bogárdi szél A Greenergy Kft.-t követõen most a gyulai Eurowind Kft.-vel is együttmûködési megállapodást köt az önkormányzat szélerõmûpark létesítése céljából. A társaság mögött szingapúri befektetõk állnak, akik idén júliusban személyesen is ellátogattak Sárbogárdra. A cég a tervek szerint 30 szélerõmûvet állítana föl Szarvaspuszta környékén, amely a számításaik szerint 722 ezer Ft iparûzési adó bevételt jelentene Sárbogárdnak. Várhatóan két-három év, mire a szélerõmûparkok valós formát öltnek. Útfelújítás Az év elsõ felének vízi közmû bérleti díját az önkormányzat az aknafedlapok és az útburkolat javítására fordítja a Rákóczi u., Magyar u. és Széchenyi u. közötti szakaszán, a Gesztenye soron, a Tinódy út, Radnóti és Vágóhíd u. közötti szakaszán, a Salamon, Hársfa, Imremajori, Mátyás király, Esze T. és Dobó utcában ezer Ft értékben. A munkák elvégzésével az Alterra Kft.-t bízzák meg. Etelvári: A 8,1 millióból elkészült a Tinódy út, Dobó, Rákóczi, Salamon, Imremajori, Esze T., Dobó u. és a Gesztenye sor. Ennek a nagy jelentõségû útfelújításnak nagyobb nyilvánosságot kér a sajtótól. (Lapunk kétszer is adott már errõl fényképes tájékoztatást. Szerk.) Csatornázzák a Május 1.-majort A vízi közmû bérleti díjból fennmaradó bruttó Ft-ot a Május 1.-major ivó- és szennyvízellátásának kivitelezésére fordítják. Az építést nettó Ft-ért vállalja az Alterra Kft. A költségekhez a Mezõfalvi Rt. a földmunkák elvégzésével járul hozzá Ft értékben, ezen kívül az önkormányzat az éves vízi közmû bérleti díjból és az érintett ingatlantulajdonosokra kivetett 700 ezer Ft érdekeltségi hozzájárulásból fedezné a költségeket. Az önkormányzat a fejlesztéssel kapcsolatosan megvásárolja a 0128/63 hrsz.-ú 0,2553 ha területû utat a Mezõfalvi Rt.-tõl Ft-ért, Ft jelzálog törlése után. 10%-kal drágul az étkezés 10%-kal emelkednek az élelmezési nyersanyagnormák szeptember 1-jétõl az étkezést biztosító intézményekben, a bölcsõde kivételével. Így az egy fõre esõ, napi (nettó) nyersanyagnorma az óvodában 202 Ft, az iskolában 275 Ft, a bölcsõdében 240 Ft, míg a szociális intézményekben a napi négyszeri étkezés 448 Ft, a háromszori 407 Ft, egy felnõtt ebéd pedig 183 Ft lesz. A rezsiköltség a külsõ igénybevevõk kivételével az önkormányzatot terheli. Bursa Hungarica Ismét részt vesz az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Folytatás a következõ oldalon

5 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. KÖZÜGYEK 5 Folytatás az elõzõ oldalról Ösztöndíjpályázat évi fordulóján. A képviselõ-testület összesen 600 ezer Ft-tal támogatja a pályázókat. A pályázatot az oktatási és kulturális bizottság írja ki és bírálja el. Utazó logopédus Továbbra is utazó logopédus foglalkoztatásával kívánja megoldani az óvodákban és iskolákban a logopédiai ellátást az önkormányzat, más településekkel együttmûködve, Sárbogárd gesztorságával. A feladatellátás támogatására pályázatot nyújtottak be a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz. Testvérvárosi kapcsolatok A képviselõ-testület támogatja (Nedoba Károly javaslatára) a székelyföldi Zetelaka községgel, valamint egy francia illetve (dr. Berzeviczy Gábor javaslatára) egy német testvérvárosi kapcsolat kialakítását, ápolását. Ingatlan van, szakemberlakás nincs Visszakerült önkormányzati tulajdonba a Magyar u. 1. szám alatti ingatlan, ahol két-három szakemberlakás is kialakítható lenne. Azonban ennek költségei nem állnak rendelkezésre. A képviselõk arról határoztak, hogy a kérdésrõl az õsz folyamán, árajánlatok birtokában tárgyalnak újra. Bérbe adó a miklósi kõbánya A sárszentmiklósi kõbánya bérlet útján történõ hasznosítására egyfordulós, nyílt pályázatot ír ki az önkormányzat. Apályázat feladásának határideje augusztus 27., bontása október 22., elbírálás november 15., szerzõdéskötés november 30. A pályázati kiírásról az érdeklõdõk a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán kaphatnak részletes tájékoztatást. Támogatják a gyógyúszást 50 ezer Ft támogatást szavaztak meg az Egyenlõ Esélyt A Sárbogárdi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány részére a terápiás gyógyúszás megbízási díjához, a fogyatékos gyermekek mozgásállapotának fejlesztéséhez. ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓVÁSÁR lesz Sárbogárdon, augusztus 21-én, szombaton. KÖZÉV Kft. Sárbogárd, Árpád u Tel.: 06 (25) Akadálymentesítenék a miklósi rendelõt A sárszentmiklósi orvosi rendelõ és védõnõi szolgálat épületének akadálymentesítését az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal által meghirdetett pályázat útján kívánja megvalósítani a testület. A pályázathoz nem tudnak önerõt biztosítani a feszített költségvetés miatt, ezért az akadálymentesítést teljes mértékben a támogatásból finanszíroznák. Megszépülhet a városközpont A városközpontban a Hõsök terét övezõ járdák, továbbá a József A. u. és a rendelõintézet közötti járdaszakaszok felújítására, utcabútorokkal való berendezésére nyújt be pályázatot az önkormányzat a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A tervezett beruházás költsége ezer Ft, a megpályázott támogatás 45 millió forint. Az elképzelést (2004-tõl) 3 év alatt szeretnék megvalósítani. Tûzijáték Az augusztus 20-ai tûzijáték költségeire 150 ezer Ft-tal növelte a városi ünnepek 1 millió Ft-os elõirányzatát a testület. Pályázatok A József Attila Mûvelõdési Központ infrastruktúrájának fejlesztésére (nyílászárók, vizesblokkok felújítására) pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához Ft támogatás reményében. Pályáznak a Hantosi út felújítására is. Bejelentések Etelvári: A közterület-felügyelõk sétáltatásával kapcsolatban rengeteg a bejelentés. Megkeresték-e a bérüket, hatékonyan dolgoznak-e? Neki az a véleménye, hogy nem. A Vörösmarty és Ifjúság utcában továbbra is járnak nehézgépjármûvek. Beszélni fog a kapitánnyal, hogy a legszigorúbban lépjenek fel ez ellen. Juhász fölolvasta, majd körbeadta azt a levelet, melyben Hargitai Lajos, a Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület, a Sárbogárdi Építészfórum, a Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület, a Sárszentmiklós Egyesület a pártás ház védelme érdekében tiltakozásuknak adnak hangot a testület mûemléki védettséget megszüntetõ kezdeményezésével szemben. Ferencz Kornél: Kéri, hogy az önkormányzat dolgozói figyeljék azokat a pályázatokat is, amelyek elmaradottabb településrészekre vonatkoznak. A mûszaki osztály segítségét kéri Kislókon a Kossuth és Rákóczi u. között a fõút mentén egy buszmegálló felállításához. Õri Gyula: Mikor kátyúzzák a Kossuth, Petõfi u.-t Pusztaegresen? Varga h.: Miklóson jó lenne, ha néha a templom körül tevékenykedõ közmunkás megkaphatná a motoros kaszát, hogy levághassa ott is a füvet, ahol fûnyíróval nem lehet. A templom körül elhatalmasodott a galerizõ tevékenység, 8-10 helyi vagány csávó próbál teret szerezni az idejük eltöltésére. Rongálás is történt már, kéri, hogy a polgárõrség segítségével fokozottan figyeljenek a templom környékére. Tóth Zoltán: A Mikes közben a Zengõ Óvoda sarkán magasra nõtt a vadkender és a parlagfû, jó lenne levágni. Fülöp István: AVasút úti járda Deák és Erkel u. közötti szakaszát mihamarabb szeretné elkészíttetni a képviselõi keretébõl, ehhez kéri a mûszaki osztály segítségét. A Szabadság u.-ban kátyúzásra lenne szükség. Schmidt: Jómaga, dr. Szabadkai Tamás, Etelvári és Nedoba képviselõi keretébõl visszaültetik õsszel a rózsákat a fõutcán a Hõsök terétõl a vasútállomásig. Dr. Szabadkai: A Salamon utcai lakók kéréssel fordultak hozzá, hogy az új út védelmében vizsgálja meg az önkormányzat a súlykorlátozás, és az átmenõ forgalom korlátozásának lehetõségét. Zárt ülésen tárgyalta a testület Hüvely István átereszének ügyét. A panaszos fellebbezését az áteresz elbontásával kapcsolatban elutasították. Hüvely István eközben eljuttatott szerkesztõségünkhöz egy hivatalos levelet, melyben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság székesfehérvári szakmérnöksége a panaszt kivizsgálva megállapította, hogy a keleti fõcsatorna önkormányzati kezelésû vízelvezetõ, mely vízjogi engedéllyel nem rendelkezik. A Hidro Kft ben elkészítette a csatorna terveit, mely szerint a 80 -as áteresz megfelel a vizek zavartalan levezetésére. Csak akkor kellene kitérni a kérdéses áteresz átépítésének szükségességére, ha a vízgyûjtõ terület nagysága, vagy a lefolyási tényezõk megváltoznak. Hüvely István továbbra sem nyugszik bele az önkormányzati határozatba és fellebbviteli fórumokon keresi az igazát. Kérésére személyesen meggyõzõdtem, hogy az áteresze elõtt és után teljesen vízmentes most az árok, annak fenékszintje az õ hídgyûrûi felett cm-re van. Vagyis nem nála, hanem elõtte és utána kell mélyíteni az árkot, hogy a víz elfolyjon. Szerk. Hargitai Lajos

6 6 VÉLEMÉNY augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE A céljainkat továbbra sem adjuk fel! Három képviselõ, Nedoba Károly, Etelvári Zoltán és Ferencz Kornél felháborodva bejöttek a szerkesztõségbe az augusztus 13-i testületi ülés után, nyilatkozati lehetõséget kérve. Mint elmondták, önálló képviselõi indítványt adtak be azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat nyilvánítsa az Attila utcai lakótelepet az Attila utcával együtt pihenõövezetté. Indítványukban a sebesség korlátozása érdekében 2 db fekvõrendõr elhelyezését kérték az Attila utcán. A képviselõket felháborította, hogy az indítványra a jegyzõ asszony kézzel írott lábjegyzetben emelt törvényességi kifogást. Errõl a beterjesztõket és az õket támogató képviselõket elõzetesen nem tájékoztatta, holott erre lett volna ideje. Az önkormányzati törvény szerint a hivatalnak kötelessége a képviselõk munkájának segítése mondták. A hivatal vezetõje pedig a jegyzõ, akinek a törvényesség õreként e feladatkörében kötelessége betartatni és betartani a törvényt. A képviselõk elvárják, hogy a hivatal, illetve annak jegyzõje ne azt keresse az egyes ügyek intézésénél, hogy nem lehet megvalósítani valamit, hanem segítse a képviselõket munkájukban még akkor is, ha õ esetleg személy szerint azzal nem ért egyet. Ez esetben elmondhatja ugyan a véleményét, de kötelessége a képviselõket a megoldás törvényes útjáról tájékoztatni, és a megoldásban teljes szakmai tudásával maximális segítséget kell nyújtania. A jegyzõi lábjegyzet képviselõi indítványunkon így önmagában minõsíthetetlen, és ránk, képviselõkre nézve sértõ. A mi elõterjesztésünket még egy jegyzõ se firkálgassa össze a megjegyzéseivel. Mi most, a testületi ülésen csak azt kértük, segítse az ügy megoldását. Segítséget most sem kaptunk tõle, csak kitérõ mellébeszélést, a feladatot pedig magáról elhárítva átruházta a mûszaki osztály vezetõjére. Furcsa helyzet állt elõ ezzel Sárbogárdon. A képviselõk kénytelenek lesznek a saját hivatalukkal szemben külsõ szakember, más település jegyzõjének a segítségét igénybe venni, ha el akarnak intézni egy fontos lakossági ügyet. Ami elszomorító, hogy ez nem egyedi eset. Szinte hetente történnek hasonló elutasítások. Ha a képviselõkkel szemben ez a magatartás, milyen a lakossággal szemben? Errõl is vannak tapasztalataink lakossági panaszokból. A választáskor a polgármesterünk azt ígérte, hogy leveszik a bejáratot elzáró kötelet. Ma nincs kötél, viszont van helyette más, ami sokkal inkább visszariasztja az ügyfeleket. Mi az akadékoskodások ellenére is azt mondjuk, a lakosság jogos kérését tûzön-vízen át teljesíteni fogjuk. Akkor is, ha a hivatali közöny és elutasító magatartás akadályokat gördít elénk. Bennünket választottak meg képviselõnek, mi csak a választópolgárokkal szemben tartozunk elszámolási kötelezettséggel. Amiért megválasztottak, azokat a céljainkat továbbra sem adjuk fel! Lejegyezte: Hargitai Lajos Állásfoglalás Sárbogárd város polgárai körében hatalmas felháborodást váltott ki Szõnyegi József vak fia kálváriája, személyi járadék ügyében. Még nagyobb felháborodást és döbbenetet keltett Krupa Rozália jegyzõ válasza! A helyi újságokban és személyesen, telefonon nemtetszésüket nyilvánították választópolgáraink a város vezetésének szociális érzéketlensége miatt. Telefonálóinknak nemtetszésüket nyilvánítóknak sok mindenben igazuk van, csak egyben nincs: Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõi nem szociálisan érzéketlenek! Sárbogárd Város Önkormányzata neme egyenlõ Krupa Rozália jegyzõvel! A jegyzõ sajátságos modora, viselkedése, az emberi problémákhoz való érzéketlensége tõlünk idegen, és ezúton elhatárolódunk tõle. Államigazgatósági és hatósági ügyekben nem utasíthatjuk. Sajnos a vaksági járadék is ilyen eset volt, de ezért az érintettektõl utólagosan is elnézést kérünk. Sárbogárd város képviselõi ahogy eddig is ezután is azon leszünk, hogy a rászorulókon segítsünk, és lehetõségeinkhez mérten problémáikat közmegelégedésre elõítélet nélkül megoldjuk! Etelvári Zoltán, Ferencz Kornél, Nedoba Károly, Õri Gyula képviselõk POLGÁRÕR-VONAL ÉJJEL-NAPPAL: 06 (30) Közlemény Tisztelettel tudatjuk a gépkocsival közlekedõkkel, hogy az augusztus 20-i Hõsök terén tartandó rendezvények, illetve azok elõkészítése miatt augusztus 20-án, 12 órától a Hõsök tere belsõ parkoló részét a régi községháza felõli bejárati rész és a déli oldali bejáró kivételével a forgalom elõl lezárjuk! Az esetleges közlekedési, parkolási nehézségek miatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük. Ezúton is tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a meghirdetett program szerint államalapításunk évfordulója alkalmából augusztus 20-án, este a tûzijáték a Hõsök terén lesz. Kérjük a kisállattartókat (ebtulajdonosokat), hogy a keletkezõ zajok miatt állataikra fokozott figyelmet fordítsanak! Megértésüket köszönjük. Juhász János polgármester Szépítik a teret az ünnepre A Hõsök terén az emlékmû-együttes és a katonai temetõ körüli sávra kõzúzalékot terítenek, hogy az ünnepekre egy kicsit szebben mutasson a tér. A délutáni mûsorokat most is a téren rendezik meg, a kisvidámpark viszont az Ifjúsági parkban mûködik. /H/

7 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. KÖZÖSSÉG 7 Jótékonysági est templomfelújításra A pusztaegresi katolikus templom a nyolcvanas években épült közadakozásból. Az utóbbi években nem volt a falunak plébánosa. Nemrégiben végre kaptak új lelkészt, Tornyai Gábor plébános úr személyében, aki sajnos nem lakik itt, úgy jár el Pusztaegresre. A templom viszonylag újszerû épületével gondok vannak. A palatetõ annyira tönkrement, hogy az épület több helyen beázik. A padláson különbözõ helyekre edényeket kellett rakni, ha esett az esõ, mégis több helyen beázott a mennyezet. A hívek szakemberhez fordultak tanácsért, aki azt javasolta, hogy ragasztott mûanyag borítással hosszú távon megoldható a kérdés. Árajánlatot kértek egy ezzel foglalkozó cégtõl. A tetõfelújítás az ajánlat szerint Ft-ba kerül. Elhatározták, hogy gyûjtést rendeznek a tetõ felújítására. A helyi képviselõ, Õri Gyula a hívek mellé állt, és segített a gyûjtést indító jótékonysági est megszervezésében. A jótékonysági estet szombaton rendezték meg a kultúrházban. Szépen megterített, gyertyafényes asztalok fogadták az érkezõket. Szép mûsort adtak a vendégeknek az óvodások, iskolások és a nyugdíjasklub énekes csoportja. A mûsor és a vacsora után táncmulatság kezdõdött. Õri Gyula az est után tájékoztatta lapunkat arról, hogy csaknem félmillió Ft lett a bevétel. Most már egészen biztos, hogy meglesz a pénz a tetõ felújítására a további adakozással, még talán az épület tatarozására és festésére is jut valamennyi. Az Alapi Iskolásokért Közalapítvány hagyományosan minden nyáron megrendezi az iskola udvarán színes, lámpafényes, jótékonysági kerti partiját. Az idei rendezvény idõpontját augusztus 14-ére, szombatra tûzték ki. A bizonytalan idõjárás miatt végül mégsem az udvaron terítettek, hanem az iskolában, a földszinti osztálytermekben Iskolabál Alapon Hargitai Lajos és az elõtérben. A rossz idõnek is köszönhetõen a vártnál kevesebben jöttek el az estre. Akik mégis eljöttek, nagyon jól érezték magukat. A vacsora után hajnalig folyt a tánc a jó zenére. Nem csoda, régi zenészek, Simon István és zenekara húzta a talpalávalót. /H/

8 8 KÖZÖSSÉG augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE Jurtanapok Hantoson Már kora reggel bolondos felhõk játszadoztak a Nappal a falu felett, de bízni lehetett a jó idõben. A helyzet azonban késõbb egyre komolyabbá vált, sötét, nagy esõfelhõk váltották fel a kis bodorfelhõket, majd hirtelen záport zúdított a fogathajtók és a díjugratók nyakába. A közönség akkor az eresz alá húzódott. Aztán ismét kisütött a nap, és lehetett tapsolni az ügyesen hajtó fogatosoknak. Hantoson elõször rendeztek fogathajtó-versenyt. Ezért aztán senki nem csodálkozott, hogy nem volt egyetlen helyi fogat sem. A szomszédos településekrõl így Sárosdról, és mivel nincs messze, Nagylókról lábon érkezett Kiss Nándor és Durmits Gyula fogata, Sárszentágotáról Baranyai László, a Káloz színeiben versenyzõ Vadócz Zsolt, Hufnágel József, és a zsûri elnöke által külön is köszöntött Siák János, aki a fogathajtás egyik legidõsebb mûvelõje, szintén lábon hajtották át fogatukat az ágotai földúton Nagylókon keresztül. Várja már mindenki, hogy mikor épül meg az út a két falu között. Akkor már nem kell Sárbogárd vagy Sárosd felé kerülni annak, aki Székesfehérvárra vagy a Balatonra igyekezik. Ez a bemutató kedvet csinál majd a helyieknek, hogy egy-két megszállott itt is belevágjon a lótartásba, fogathajtásba. Folytatás a következõ oldalon

9 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. KÖZÖSSÉG 9 Folytatás az elõzõ oldalról Megépült a látványos díjugrató akadálypálya is, ahol a messzi földrõl érkezett díjugrató lovasok mutatták be tudományukat. Miközben folyt a verseny a pályán, az iskola mellett a fõzõversenyben résztvevõk darabolták a húst, pirították a hagymát, és készítették a titkos otthoni receptek szerint a borjúpörköltet. Sárdy Gyula hatalmas mexikói kalapban mint a Pampák királya adott egyéni hangulatot humorával a versenynek és egyéni ízt a pörköltjének. A legfiatalabb versenyzõ, ifj. Gilányi László nagy szakértelemmel húzta le a hártyát a húsról. Míg készült a pörkölt, a zsûri korelnöke, Örsi Emil készítette elõ az értékelési szempontok szerinti íveket a zsûri tagjainak: dr. Bögyös Gábornak, Alpek Zoltánnak és nekem. Délre elkészült a pörkölt. A négytagú zsûri értékelésre összeült, és sorra kóstolta a jobbnál jobb pörkölteket. A szigorú zsûri úgy ítélte meg, hogy a legjobb pörköltet Koncz Ferencné készítette, második lett Cseriné Koncz Etelka, harmadik Polányi Lajos, negyedik Sárdy Gyula, ötödik Polányi Ilona, hatodik az ifjúsági versenyzõ ifj. Gilányi László. Az iskolában ezalatt a gyerekeknek tartottak kézmûves-foglalkozást. Lehetett bõrbõl, drótból, textilbõl, papírból dísztárgyakat készíteni. A parkban sátras kiállítást és termékbemutatót rendeztek. Hantos legszebb terméseit tették közszemlére a kiállítók. Fekete János gyönyörû õszibarackot hozott, Hangyál Istvánné mézédes, óriási fügéket mutatott be, Polányi Lajos hagymával, Határ Istvánné díszkukoricával, ifj. Horváth Imre mézzel, káposztával, zöldségfélékkel állt a közönség elé. A hantosi borok is felvonultak. Koncz Ferenc 2003-as medockal, Gyõrffi Józsefné évi muskotályos csabagyöngyével, Végh József kékfrankossal mutatkozott be. A falakon körben Polányi Ilona képei, valamint Gyömörei Barnáné bõrdíszmûvei, textilfestései voltak láthatók. Egy asztalra Kvák Józsefné kézimunkáit tették ki. Polányi Ilona szõnyegszövéssel foglalkozik. Az õ szõnyegeit is kiállították, egyúttal a sátor elõtt a kíváncsiak tanulmányozhatták a szõnyegszövést menet közben is a szövõszéken. A kultúrház elõtt díszítették virággal, kukoricával, napraforgóval az új szabadtéri színpadot az önkormányzat képviselõi. Bolye Feri elmondta, hogy náluk nincs képviselõi tiszteletdíj. Az erre szolgáló pénzbõl képviselõi alapot hoztak létre, amit a falu fejlesztésére fordítanak. Négy képviselõ: Bolye Ferenc szoc. biz. elnök, Fischer József ügyrendi biz. elnök, Takács János képviselõ, id. Koncz Ferenc pénzügyi és ügyrendi biz. tagja az idén a szabadtéri színpad elkészítésére javasolták fordítani az összeget. Mintegy 600 ezer Ft-ból elkészült a színpad a jurtanapokra (itt lesznek a mûsorok és a bál), a sportpályára labdafogók, valamint a parkba 2 db szabadtéri pingpongasztal kerül. Délután megelevenedett a színpad környéke. Bemutatkozott a hantosi Prücsök citerazenekar, a néptáncosok és volt látványos kempo küzdõsport-bemutató, este pedig bál. Másnap kispályás foci, kézilabdakupa, majd délután a Nagylók Hantos közös focicsapat mérkõzött a sárosdiakkal a nagypályán. Hargitai Lajos

10 10 SPORT augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE Labdarúgótorna Májer Lajos emlékére Májer Lajos az NB I-es mérkõzéseit 305-ben tudta összeszámolni. Ezalatt az idõszak alatt 101 gólt rúgott, 3-szor volt nagyválogatott, 23-szor volt ifjúsági válogatott. Az ifjúsági válogatottban Rákosi Gyula volt az edzõje, aki a következõket mondta róla:»májer Lajos rendkívül szertelenül cselezõ, szélsõségekre hajlamos. Elõfordul, hogy nem jön be nála valami csel, vagy a társak valamelyike tesz rá egy kritizáló megjegyzést a többiek szórakoztatására, akkor bizony könnyen megsértõdik. Ezáltal csak azért is hangulatból vezérelt egyéniség lesz belõle.«ettõl függetlenül a 75-ös ifjúsági UEFA-kupán, ahol harmadik helyezést ért el a csapat, a mezõny kiemelkedõen legügyesebb szélsõje volt.»májer Lajosnak voltak becenevei, mint afféle legjobb csibész gyereknek. Hívták õt Kicsinek, Matyinak, Törpének és hívták Sûrû esõfelhõk gomolyogtak a reggeli égen, aztán eleredt az esõ. Hogy lesz ebbõl focizás? aggodalmaskodtak a torna szervezõi. Aztán mire kellett, felszakadozott, és végül kisütött a nap is. Tizenöt csapat érkezett a Májer Lajos-emléktornára. Tóth Zoli készítette elõ a négy pályára a csapatbeosztást, hogy ki kivel játszik. Fekete Laci fogadta a vendégeket. Megérkeztek a bírók is. Tihanyi Laci míg kötötte a cipõjét, Gerse Ferivel folytatott szakmai eszmecserét. A sípok mûködnek, az a fontos, és megvan a sárga lap és a többi szín is. A csapatok megérkeztek, beöltöztek. Az MTK-sok aggódtak, hogy mielõbb kezdjenek, mert délután négykor meccsük lesz. Varga Laci a bemondó szerepét vállalta. Máris szólította a négy pályára a csapatokat. Közben egy kis zene szólt. Új, príma erõsítõn, jó mikrofonnal települt ki Laci. Büszke a jó szerkóra. A meccsek 2 x 12 percesek. Az elsõ eredmények befutnak, következik a megnyitó. Juhász János polgármester, Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ mellett Fekete László lép a mikrofonhoz. Olyan nyitóbeszédet mondott, hogy sokan törölgették közben a szemüket. Ezt a beszédet érdemes szó szerint felidézni: Azt hiszem, ezen a szép napon az égi focipályáról lejön közénk Májer Lajos is. Leül a képzeletbeli kispadra, és büszke arra, hogy a mai napon összejöttek a fiatalok, összejöttek a barátok, összejöttek a csapattársak, hogy az emlékére egy jót focizzanak. Májer Lajos augusztus 24-én született. Sárszentmiklós Arany János utcájának a legrosszabb gyereke volt. Hason feküdt a porban és elrugaszkodott fél méterre, és akkor az utcabeliek azt mondták, hogy Májer Lajos artista lesz. Májer Lajos nem lett artista. Májer Lajos szüleinek, edzõinek, önmagának köszönhetõen Magyarország egyik legjobb labdarúgója lett. Májer Lajos Sárszentmiklóson járt iskolába. Osztályfõnöke Ádám Eszter, igazgatója Dancs Feri bácsi volt, az a híres futballista példakép, aki együtt játszott Somogyi Sándorral. Azzal a Somogyi Sándorral, akirõl azt mondták, hogy hasonlít Cziborhoz, hasonlít Sándor Csikarhoz. És ez a Sándor Csikar volt Májer Lajos rokona. Májer Lajos az ös UEFA - szereplésen maradandót alkotott. Az akkori csapat névsorát nagyon sokan ismerjük. De vajon ismerjük-e azokat az embereket, akikkel õ együtt futballozott Sárbogárdon? Az akkori nagycsapat úgy nézett ki, hogy kapus Térmeg György, hátvédsor: Herman Tibi, Fûrész Józsi, Szántó Gáspár, középpálya: Oravecz, Somogyi, Fülöp Feri Fellner Józsi, a csatársorban Szakács Pista, Májer Lajos. Ez volt az akkori nagycsapat Sárbogárdon. Folytatás a következõ oldalon

11 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. SPORT 11 Folytatás az elõzõ oldalról Ciranonak. A góljaim 60%-át Májer Lajos beadásaiból szereztem. Tudtam, mikor, merre cselez, mikor ad be, hova érkezik a labda, hogy nekem hova kell mozdulnom, hogy odaérkezzem. Gyakorlatilag az elsõ perctõl, amikor a csapatba került, együtt játszottunk, ismertük egymás gondolatait«idézte fel a fehérvári focitörténelem leggyümölcsözõbb együttmûködését az egykori gólkirály, Szabó József. De miért volt törpe, miért volt Cirano? Óriási közösségi ember volt mondta róla a másik nagy barát, Csongrádi Ferenc. Ciranonak hívtuk a nagy orra miatt, és mert állandóan rímekben beszélt. Slusszpoén az õ életében mindazonáltal mégiscsak a 1985-ös UEFA-kupadöntõ volt, és az a gól, amellyel magyar csapat elõször és kitudja meddig utoljára gyõzte le a Real Madridot. Pörgessük vissza az eseményeket: Vittman jobb oldali beadására egy védõ lábáról Májer elé pattan a labda. A bizonyítás befejeztetett. Zúdult a labda a Real Madrid kapujába. Májer Lajos megkezdhette emlékezetes sprintjét az oldalvonal és az ott felállított kamera irányába. A kép örökké megmarad emlékezetünkben. Extázisban rohant a többi boldog fehérvárival, mintha a sárszentmiklósi Arany János utcáig meg sem akarna állni. A kupát a Real Madrid nyerte, de Matyi mégis elérte, amit csatár elérhetett. A világ szeme láttára rúgott olyan gólt és olyan ellenfélnek, amelyrõl mindig beszélni fognak. A videotonos öregfiúk nagyon jól ismerték Lajos édesapját. Lajos édesapja két napig ünnepelte a gyõzelmet. A fiának a gyõzelmét. Tóth Jani bácsi, a miklósiak híres edzõje és Boros Lajos, Lajos bácsi unokaöccse két nap után kisérték haza, és miután beengedte kedves felesége, Róza néni és leült a konyhaasztalhoz, lehajtotta a fejét, és elaludt. A videotonosok tudják, hogy volt Lajos bácsinak egy sültös sapkája, amit csak étkezéskor meg fekvéskor vett le a fejérõl. Az Tájékoztató A Sárszentmiklósi SE vezetõsége ezúton tájékoztatja Sárbogárd város sportszeretõ lakosságát, intézményeit, valamint a sportot támogató vállalkozói réteget, hogy a sportpálya felújítása, átalakítása és a többfunkciós pálya építése befejezõdött. A mûszaki átadás megtörtént. A sportcentrum ünnepélyes átadására a sportminisztérium részvételével szeptember 5-én kerül sor, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Ettõl függetlenül a pályát már igénybe lehet venni. A pályarendszer versenyszerûen használható, tehát alkalmas az alábbi játékokra: kispályás labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, tenisz. Nyitva tartás: hétfõ, szombat, vasárnap: ; kedd, szerda, csütörtök, péntek: a sültös sapka ott volt akkor is a fején. Felesége, Róza néni akarta levenni azt. Lajos bácsi a sapka után nyúlt, felnézett, és csak annyit mondott: Anyukám, hajrá Vidi! Ez volt a Lajos bácsi. Lajos bácsinak a fia, Májer Lajos föntrõl kiáltja most nekünk, hogy Hajrá Miklós, hajrá Bogárd, hajrá Vidi! és kiáltja nekünk, hogy Hajrá labdarúgás! A megnyitó után folytatódtak tovább a mérkõzések, majd délutánra megszülettek az eredmények. Sok nézõ jött ki a meccseket nézni. Öröm, hogy igen jól szerepeltek a gyerekek, köszönhetõen a Bozsik-programnak is. Reméljük, belõlük nevelkedik majd ki néhány hasonló híresség, mint amilyen Májer Lajos volt. Eredmények Felnõtt: I. Videoton, II. Sárszentmiklós, III. MTK, IV. Kölesd. Gólkirály: Huszárik László (MTK). Legjobb mezõnyjátékos: Tieber László (Videoton). Legjobb kapus: Plézer Imre (Sárszentmiklós). Gyerekek: I. Videoton, II. Dunaferr, III. Felcsút I., IV. Felcsút II. Gólkirály: Lengyel Gábor (Felcsút). Legjobb mezõnyjátékos: Rozsos József (Dunaferr). Legjobb kapus: Paudics Tibor (Sárszentmiklós II.). Legjobb hazai játékos: Vámosi Gábor (Sárszentmiklós II.) (Paks különdíj!) Fejelõverseny: I. Németh Richárd (Felcsút) 14 db. Dekázóverseny: I. Németh Zoltán (Felcsút) 137 db. Szétrúgás (felnõtt): I. Sárosi Csaba (Felcsút). Résztvevõ csapatok: Felnõtt csapatok: A csoport: Vidi, Paks, Sárbogárd, Kölesd, Simontornya; B csoport: MTK, Dunaferr, Sárszentmiklós, Aba, Nagykarácsony. Döntõk: I. Videoton Sárszentmiklós 4-0; III. MTK Kölesd 9-1. Gyerek csapatok: C csoport: Vidi, Felcsút II., Sárszentmiklós I., Dég, Káloz; D csoport: Nagykarácsony, Dunaferr, Felcsút I., Sárszentmiklós II., Sárszentágota. Döntõk: I. Videoton Dunaferr 0-0. (Büntetõkkel Videoton.); III. Felcsút I. Felcsút II. 1-1 (Büntetõkkel Felcsút I.) Játékvezetõk voltak: Kovács Tamás, Fekete László, tihanyi László, Gerse Ferenc, Bodri János. Szervezõk: Lajtos János, Szakács István, Fekete Tamás, Tóth Zoltán. A közös ebédet Farkas József készítette. A szervezõk minden segítõnek köszönik a támogatást és a munkát! Hargitai Lajos Jelentkezéseket versenyek lebonyolítására, valamint egyéb igénybevételre minden héten pénteken, a sportpálya területén, 18 órától fogadunk személyesen vagy telefonon történõ egyeztetéssel. Telefonszám: 06 (30) , 06 (30) Fizetési feltételek: egyeztetés alapján. Egyéni és rendszeres használat esetén bérlet vagy heti-, havijegy váltható. Versenyek lebonyolítására az intézmények megállapodást köthetnek. Sárszentmiklós SE Vezetõsége

12 12 HITÉLET augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE A keresztény egyház megszervezése Magyarországon 3. rész Szent István, az egyházszervezõ A királyi hatalom egyházszervezõ és fenntartó erejét bizonyítják a magyar állam elsõ törvényei is. Szent István két törvénykönyve az egyház, a papok, a hit védelmét hangsúlyozza. Az 1001 körül megjelent törvénykönyv elsõ helyen az egyházi javak állapotáról rendelkezett. Az egyház jelentõs földbirtok adományokban részesült Szent István idején. A király a lázadó vezérek elkobzott birtokaiból és saját szállásterületébõl juttatott az egyháznak vagyont, a papság életlehetõségeinek biztosítása érdekében. Az Szent István-i törvény kimondta, hogy az egyház birtokai a király oltalma alatt állnak, és mindennél nagyobb gondot kell fordítani rájuk, mert amennyivel nagyobb az Isten az embernél, annyival elõbbre való a vallás ügye halandók birtokainál. A papság földi javakban való részesedésének jogosságát munkájuk kivételes voltával indokolja a törvény: A pap mindnyájatoknál többet dolgozik. Közületek ugyanis mindenki csak saját munkáját végzi, õ pedig mind a magáét, mind az összesekét. Ezért kiváltságos helyzet illeti meg õket: például egyházi személy csak egyházi bíróság elé állítható, tanúi és vádlói pedig feddhetetlen erkölcsû, nõs és családos emberek legyenek, és akik teljesen Krisztus tanítását vallják. A keresztény vallás megtartását Szent István saját, állami törvényeivel is biztosítani kívánta. Aki ugyanis vallását elhanyagolta, és ebben õt az egyházi törvények sem tudták meggátolni, a királyi bíróság elõtt felelt megátalkodottságáért. A keresztény hit megerõsítését szolgálták a törvénykönyv azon cikkelyei is, amelyek a vasárnapok és a böjti idõszakok megtartásáról rendelkeztek. A templomba járást és az ott tanúsítandó viselkedést is részletezte a törvény. Azok szólt a királyi elhatározás, akik az istentisztelet hallgatására a templomba menvén ott a misék szertartása alatt egymás közt suttognak és másokat zavarnak, haszontalan történeteket mesélgetve és nem Meghívó Tisztelettel meghívom az ALSÓSZENTIVÁNRÓL ELSZÁRMAZOTTAKAT a augusztus 21-én tartandó I. FALUNAPRA, melynek keretében órakor köszöntõt tartok számukra. Nagy Lajos polgármester figyelve a szent olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha idõsebbek, dorgálják meg õket, és gyalázattal ûzzék ki a templomból, ha pedig fiatalabbak és közrendûek, e nagy vakmerõségükért a templom elõcsarnokában, mindenki szeme láttára kötözzék meg, s ostorozással és hajuk lenyírásával fenyítsék meg õket. A szent király második törvénykönyve, amely között keletkezett, egyebek mellett a falvak templomépítési kötelezettségét és az egyházi tized fizetését rendelte el. Az említett törvénycikkelyek is jól mutatják az egyházszervezés szigorú következetességét, és ebben a királyi akarat érvényesülését. Ezt tükrözik az Intelmek is, amelyeket Szent István fiához, Imre herceghez írt. A király intelmekben, tíz parancsolatban közli fiával, a trónörökössel az országlással járó legfõbb feladatokat. Ezek között elsõ helyen szerepelt a katolikus hit megõrzéseinek kötelezettsége: Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelõször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és ékességgel õrizd, hogy minden Istentõl rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; anélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondhatnak. A szent király örökül hagyta fiának az egyházi rend becsben tartásának és a fõpapok tiszteletének kötelezettségét is. Szent István a magyar keresztény egyház megszervezõje saját királyi jogán, a pápa támogatásával, szentesítésével végezte áldásos tevékenységét. Püspökséget alapított, püspököket, apátokat nevezett ki, és törvényeivel védte mûködésüket. Korábban úgy vélték a történetírók, hogy ehhez különleges pápai megbízatást, ún. oldalkövetséget kapott a koronaküldés alkalmával. A történeti forráskritika nem igazolta ezt a nézetet. István király nem is kért külön felhatalmazást; a kor felfogása szerint királyi hatalma, amit Isten kegyelmébõl nyert, elegendõ volt ahhoz, hogy egyházi ügyekben intézkedjék. Az István korában kiépült egyházi szervezet, hierarchia és rítus a római kereszténységhez tartozott. Ez a választás azonban nem jelentett szakítást a kereszténység másik ágával. Erre nem is volt szükség, hiszen a formális egyházszakadás csak 1054-ben következett be, de nyelvi, szertartásbeli különbségek és politikai jellegû ellentétek már korábban jelentkeztek. Ez azonban nem zárta ki a keleti egyház jelenlétét a magyar állam területén. István maga is alapított görög szertartású monostort. Királyi döntése nem volt mentes politikai elgondolásoktól ez esetben sem. Az új bizánci külpolitikai irányultsággal függött össze az az elhatározása, mely Imre fiához bizánci hercegnõt kívánt feleségül adni. A kiskorú hercegnõ görög kíséretével Veszprémben telepedett le, ahol Gizella királyné vette gondozásába, hogy fiának, a gyermek Imre hercegnek méltó feleséget neveljen. István a görög hercegnõi kíséret számára, 1018 táján létesítette a Veszprém-völgyi apácakolostort, amelynek ellátására falvakat, szolgákat, kézmûveseket adományozott. A késõbbiekben utódai is követték példáját, így alapította I. András a visegrádi bazilita monostort. A keleti kereszténység a XI-XII. században viszonylag háborítatlanul létezett Magyarországon. Az országban kiépített keresztény egyház az új társadalmi berendezkedés lényeges eleme és biztos támasza volt. Az egyház a keresztény királyság számára ideológiai és anyagi erõt adott, a társadalomnak pedig új hitet, új keresztény erkölcsöt, mûvelõdést, európai kitekintést és anyagi kultúrát. A rendszeres iskolázás a 996-ban alapított Szent Márton-hegyi bencés kolostorban indult, itt tanult Szent Mór, a késõbbi pécsi püspök is. Káptalani és kolostori iskolák nyíltak rövidesen Csanádon, Székesfehérvárott, Pécsváradon és Zalaváron. Elemi fokon latin olvasást, beszédet, írást, éneket és számolást tanítottak. Középfokon (trivium) grammatikát, retorikát és didaktikát, felsõfokon (quadrium) aritmetikát, zenét, csillagászatot és geometriát. A magyar iskolák közvetítették az európai kultúrát, és hamarosan gazdagították is azt. Gergely Jenõ Kardos József Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon Szent Istvántól napjainkig (Korona Kiadó, Budapest, 1997)

13 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. HÍREK, ESEMÉNYEK 13 Lelkészi esküvõ Új utcabútorok az Ady-lakótelepen Nagy ünnepre készültek a sárbogárdi és sárszentmiklósi evangélikusok a múlt héten. Böjtös Attila gyülekezeti munkatársuk és Fûke Veronika zenetanár esküvõjére gyülekeztek augusztus 14-én, szombaton délután a sárszentmiklósi evangélikus templomnál. Utoljára fél századdal ezelõtt esküdött itt örök hûséget az akkori lelkész, Pálffy Mihály, sárbogárdi származású feleségének. Veronika a váci evangélikus énekkar karnagya. Eztán szívét követve õ is sárbogárdi lesz férje oldalán. A nagy eseményre a templom zsúfolásig megtelt. Szép számmal jöttek reformátusok és katolikusok is, köszönhetõen annak, hogy az evangélikusok kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak a többi felekezettel. Az ifjú párt két evangélikus lelkész: Fûke Szabolcs (Tordas-Gyúróról) és Verasztó János (Répcelakról) vezette az oltárhoz. A pár elõtt apró koszorúslány ballagott a menyasszonyi csokorral. Attila és Veronika együtt mondták az esküvõi meghívó címoldalán igeként olvasható Énekek énekének sorait: Tégy engem mintegy pecsétet a szívedre, mintegy pecsétet a karodra, mert erõs a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tûznek lángjai, az Úrnak lángjai. Az esküvõ alatt az orgonánál Jákob Zoltán szolgált, a váci evangélikus énekkar énekelt, és a sárbogárdi zeneiskola növendékei játszottak furulyán és tenor tubán. A szertartás utáni menyegzõ az iskola ebédlõjében volt. Az esti áhítaton Gyõri János Sámuel pesterzsébeti lelkész szolgált. Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak! Hargitai Lajos Szeretettel meghívjuk Önt augusztus 23-án (hétfõn), 17 órára a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárba, Varga Csaba: KONTRASZTOK címû fotókiállítására. A kiállítást megnyitja: Nagy Ottó, a székesfehérvári Fotóklub klubvezetõje. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Nyári könyvtári nyitva tartás Szép, fából készült asztalokkal, padokkal és szemetesekkel gazdagodott az Ady Endre úti lakótelep. Az árnyas fák alatt lesz most már hová kiülniük beszélgetni, levegõzni, hûsölni, vagy éppen napozni a lakóknak. V Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a könyvtár július 26-tól augusztus 22-ig zárva tart. A nyári szünet utáni elsõ kölcsönzési nap: augusztus 24.

14 14 CSALÁDI KÖR augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE Nagymama receptjei Nyári zöldségleves Hozzávalók: 20 dkg sárgarépa, 20 dkg zöldbab, 1 szál újhagyma, 20 dkg zöldborsó, 1 vöröshagyma, 2 evõkanál vaj, 1,2 liter zöldségleves (leveskockából), só, bors, 5 dkg sajt, 12 dkg apró levestészta, 1 csokor zöldpetrezselyem. A zöldségféléket megmossuk, a sárgarépát apró kockákra, a babot egyforma darabokra, az újhagymát karikákra, a vöröshagymát finomra vágjuk. Felhevítjük a vajat, üvegesre dinszteljük rajta a hagymákat, majd hozzáadjuk a fenti zöldségeket, és együtt pirítjuk három percig. Felöntjük a zöldséglevessel, és húsz percig közepes lángon fõzzük. Közben sós vízben puhára fõzzük a tésztát, majd a zöldséglevesbe tesszük. Sózzuk, borsozzuk, és belekeverjük az apróra vágott zöldpetrezselymet. A levest tányérokra merjük, és tetejét megszórjuk reszelt sajttal. Palacsintatekercsek Hozzávalók: 1 tojás, 15 dkg liszt, 1 dl szódavíz, 3 dl tej, só, olaj a sütéshez; 12 szelet gépsonka, 12 lapka sajt, 1 csokor bazsalikom, 12 dkg reszelt sajt, 1 dl tejföl, 1 evõkanál vaj. A lisztet simára keverjük a tejjel, a szódavízzel, a tojással és a sóval, majd tizenkét sima palacsintát sütünk belõle. Minden palacsintára ráfektetünk egy lapka sajtot, megszórjuk apróra vágott bazsalikommal, majd rátesszük a gépsonkát, és szorosan feltekerjük. Végeit benyomkodjuk, és az így elkészített tekercseket kivajazott, hõálló tálban, egymás mellé rakjuk. Tetejüket megkenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal, és elõmelegített sütõbe toljuk tíz percre. Friss salátával tálaljuk. Nyári vegyes saláta Hozzávalók: 1 salátauborka, 50 dkg paradicsom, 1 lilahagyma, 1 húsos zöldpaprika, 6 evõkanál olaj, só, bors, 4 evõkanál fehér borecet, 1 evõkanál oregánó. Az uborkát meghámozzuk, hosszában kettévágjuk, majd felszeleteljük. A paprikát kicsumázzuk, és vékony karikákra vágjuk. A paradicsomot nyolcba, a hagymát félkarikákra vágjuk, majd az elõkészített zöldségeket nagy salátástálban összevegyítjük. Megszórjuk oregánóval, simára keverjük az olajat a borecettel, a sóval és a borssal, majd a salátára öntjük. Hargitai nagymama Házi gyermekfelügyelet A Csipike Egyesület június 14-tõl HÁZI GYERMEKFEL- ÜGYELETET lát el Sárbogárdon és a körzetében lévõ települések területén. A tevékenység mûködési engedély köteles, törvény által szabályozott. A szolgáltatás a csecsemõkortól az iskoláskorig bármely korú gyermekek számára igényelhetõ. Mivel szervezetünk fogyatékos gyermekek számára nyújt szolgáltatásokat, elsõsorban olyan családok igényeit elégíti ki, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket családban nevelnek. Amennyiben a gondozók ideje, kapacitása megengedi, egészséges gyermekek ellátását is vállaljuk. A házi gyermekfelügyelet a gyermek otthonában történõ ellátás, amely igényelhetõ 6-22 óráig, esetenként ettõl eltérõ idõpontban is. Az ellátást gyermekgondozásban jártas szakemberek biztosítják. A szolgáltatásért térítési díj fizetendõ. Fogyatékos gyermek esetén a díj megállapodás szerinti részét az egyesület átvállalja. A gyermekfelügyelet iránti igényt minimum 24 órával a szolgáltatás kezdete elõtt kérjük jelezni koordinátorunknál. (Rendkívüli esetben igyekszünk rövidebb idõn belül is gondozót biztosítani.) Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (Simonné Ildikó). Kínlódások az öt karika körül Nézem például a tornászokat. Röpködnek a levegõben. Nincs súlyuk? Rájuk nem vonatkozik a nehézkedés törvénye? És azok a pörgések a csarnok légterében! Mibõl van ezeknek a csuklójuk? Nincs az a nemesacél rugó, amely ezt kibírná. Az õ csuklójuk meg nem szakad ki, amikor egy megdöbbentõ pörgés után elkapják a nyújtót. Különben az a nyújtó sem akármilyen anyag. Nem pattan szét, pedig a józan ész szerint ezt kellene tennie, amikor a tornász röptében elkapja, és szinte ívben meghajlik. És a pontozóbírák honnan veszik a bátorságot, hogy különbséget tegyenek a közönséges ember számára teljesen egyenértékû gyakorlatok közt? Nekem aztán ne próbálja senki bemagyarázni, hogy azok a századpontok tényleg valós különbséget jeleznek. És az úszók század másodpercei? Itt csak a mérõstopper érzékel különbséget, a közönséges emberi szem számára a vizet lapátolók nagyrészt egyforma gyorsan úsznak. Úgy hasítják a habokat, mintha motor volna beléjük szerelve. És igenis egyszerre érnek a táv végére. Szegények! Míg az emberiség nyugodtan alszik, a gimista boldogan fordul a másik oldalára, mert még van másfél órája az ágyban, õk sötét, téli hajnalon akasztják a vállukra a sportszatyrot a szereléssel, mennek az uszodába, szelik a medence hideg vizét oda, vissza, oda, vissza tízszer, hússzor, százszor. Közben hallgatják az edzõ korholását, véres a szemgolyójuk, a szívük úgy kalapál, hogy majd szétszakad, a tüdejük tikkad a levegõ után való kapkodástól. És kérem, a stopper a versenyen mutatja, hogy csak nyolcadikak lettek, s ha egyáltalán törõdik velük valaki, csak sajnálja õket, mert ennyire lemaradtak. A barátok kerülik a tekintetüket, nekik nem tapsol senki, õk nem hadonászhatnak boldogan a dobogón, nekik nem szól a Himnusz. Versenysport! Szép pénzek vannak feldobva, s ahol a pénz megjelenik, ott a svihákság is azonnal lesben áll. Nincs az a kémikus, aki ismeri az összes ajzószert. S vannak megvásárolható bírók, nõként versenyzõ fél-férfiak. Mindent a sikerért. És hát a dicsõség. Mert aki ott elsõ lesz, az az élet császára, minden világlap fotóarca, az emberiség kedvence. Valóban? Mit törõdik az õ gyõzelmével az éhen haldokló afrikai? Meg a többiek, az ázsiai riksakulik vagy éppen a magános vének az odújukban. A média azt hiszi, hogy õ csinálja a világot. Vagy legalábbis elhiteti a tömegekkel. Néztem aztán az elsõ aranyérmesünket a dobogón, ahogy énekelte a Himnuszt. Miért volt könnyes a szeme? Akkor megértettem, hogy van helyzet, amikor minden észérv nevetségessé válik. A feleség, a családanya könnyekkel küszködve szorongatta a mobiltelefont, és beszélgetett a családjával. Tényleg nagy dolog ez az olimpia! (L. A.)

15 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. GYEREKSAROK 15 Három kívánság Rejtvény 1. Melyik a kakukktojás? Augusztus 20-a: a) Szent István ünnepe; b) a munka ünnepe; c) alkotmányunk ünnepe; d) áldott magyar kenyér ünnepe. 2. Kapcsold össze! Szent Jobb Árpád fejedelem kenyér körmenet államalapító szentelés honfoglalás Szent István Beküldési határidõ: augusztus 24. Az elõzõ szám megfejtése 1. Csikar = Sándor Károly labdarúgó, Egér = Egerszegi Krisztina úszó, Kokó = Kovács István bokszoló, Madár = Erdei Zsolt bokszoló , Athén , Helsinki, 16 arany-, 10 ezüst-, 16 bronzérem. A következõ gyerekek küldtek be helyes megfejtést: Biczó Dóra, Sárbogárd; Katona Diána, Sárbogárd; Katona Kinga, Sárbogárd. Szerencsés heti megfejtõnk: Biczó Dóra Sárbogárd, Jókai Mór u. 31. Hol volt, hol nem volt, elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony elõbb került haza a mezõrõl, mint a férje, és azon fõtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, mást nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett, hát egy tündér száll eléje. Megvolt bizony illetõdve a szegény kis asszony, most látott elõször tündért. Az pedig meg is szólalt, azt mondta: Na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz azzal el is tûnt, ahogyan jött, a tündér. Hát az asszony hitt is meg nem is a szemének és a fülének, de azért az elsõ kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse lesz belõle semmi. De abban a pillanatban már szállt is le a kéménybõl egy lábas, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tûz fölé a lábast, volt abban zsír is bõven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást, nem tudtak megegyezni. Csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éhgyomorra rá is gyújtani; tömködte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostul. Persze, hogy megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tûz közül, és szidta az urát: Nõtt volna inkább az orrodra, mint a tûzbe fordítod ezt a kolbászt! Na hiszen, ez kellett csak! A kolbász már ott is lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Elõször meg is ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy odanõtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kis asszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meglesz, de hát mi lesz akkor a kolbásszal? Majd levágjuk mondta az asszony. De én nem engedem feleselt az ember, most már ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész! De hát a tinó, a ló, meg a malac! így az asszony. Az ember erre azt felelte: De hát ilyen bajusszal csak nem járhatok, te se csókolsz meg, ha kolbász lóg az orromról! Na, végül csakugyan az lett, az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat, még mindig azon zsörtölõdtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak. Illyés Gyula Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben. Heti idõjárás Eleinte marad a meleg, száraz idõ. A hét végére azonban egy hidegfront éri el térségünket, melynek hatására pénteken és szombaton északon és a középsõ országrészben, majd vasárnap már csak keleten és délen várhatóak elszórtan záporok, zivatarok. A hõmérséklet vasárnapra néhány fokot visszaesik és megfordul a szél is. A reggeli hõmérséklet +19, +23; +12, +17; a nappali +30, +35; +26, +29 fok körül alakul. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az I. alkalommal megrendezésre kerülõ ALSÓSZENTIVÁNI FALUNAP rendezvényeire Szent István ünnepének jegyében augusztus 21-ére. Program: 9.00: megnyitó, köszöntõ; 9.15: kispályás labdarúgó-mérkõzés; egész nap településtörténeti kiállítás; 13.00: kulturális és szórakoztató program Black Time tánccsoport, Szentiváni Charta zászló átadása, Szentiván elnevezésû települések bemutatása, Fresh együttes, székesfehérvári Alba Regia táncegyüttes, Alsószentivánról elszármazottak köszöntése, In Flagranti együttes, Vikidál Gyula, szabadegyházi Petrence citeraegyüttes, sárbogárdi tûzoltóság mûszaki mentés és tûzoltási bemutatója; 15.00: fõzõverseny; 20.30: szabadtéri táncmulatság. A rendezvények idején hideg ital és meleg étel a sörsátorban. Alsószentiván Község Önkormányzata nevében Nagy Lajos polgármester, Szabóné Nyigrényi Judit jegyzõ

16 16 TÉVÉ-, RÁDIÓMÛSOR augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE AUGUSZTUS 21., SZOMBAT. MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 8.25 XXVIII. Nyári olimpiai játékok Kapcsoljuk Athént! Hírek Idõalagút Kapcsoljuk Athént! Luxor-show Kapcsoljuk Athént! Híradó Ötöslottó-sorsolás Kapcsoljuk Athént! Híradó A felszarvazott, akit szeretnek 1.00 Pénz, pénz, pénz RTL KLUB: 6.00 Ünnepnaptár 6.25 Hupikék törpikék 7.00 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek 9.45 Szaddam apánk Nikki Ötletház Híradó A vadak ura Autómánia Bette Conor, a kelta Dawson és a haverok Barátok közt-maraton Híradó Fókusz plusz Idegroncs derbi Sûrû lé K Vészhelyzet 1.55 Szaddam apánk TV2: 6.00 Matiné 8.45 Fox Kids Vad világ Jenny Totalcar Családjogi esetek Az elveszett ereklyék fosztogatói Trükkös halál Sliders Csillagkapu Rex felügyelõ Tények Magellán Activity Chipkatonák Mesterlövész 0.10 Athén Gyermekrablás Rióban KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Ágay Karola énekel 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.40 Házunk tája 8.06 Olimpiai hírek 8.10 Kopogtató 8.53 Olimpiai hírek 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy Szombat délelõtt Déli Krónika Olimpiai híradó Faluról falura Olimpiai híradó Új zenei újság Oxigén Olimpiai összefoglaló Irodalmi újság Tizenhat óra Népzenei portré Esti Krónika Színház az egész világ! Olimpiai hírek Sportvilág Ötöslottó-sorsolás Mese Ifjúsáv Olimpiai hírek Rádiószínház: A Cenci-ház Olimpiai híradó Késõ esti Krónika Saját hangja, vigye haza Himnusz AUGUSZTUS 22., VASÁRNAP MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 XXVIII. Nyári olimpiai játékok Kapcsoljuk Athént! Hírek Uniós pályázati kalauz Kapcsoljuk Athént! Összefoglaló Híradó Kapcsoljuk Athént! Friderikusz Híradó Kapcsoljuk Athént! Buddy Faro 0.15 X-csapat RTL KLUB: 6.00 Szamuráj pizzacicák 6.20 Hupikék törpikék 7.00 Kölyökklub 8.45 Inuyasha 9.20 Nikki 9.45 Vasárnapi receptklub Labdarúgás Forma Tengerjáró Szoknyás fejvadász Rejtélyek kalandorai Hatoslottó-sorsolás Mindent bele, angyalok! Cobra Híradó Szeress most! Hat nap, hat éjszaka Bunyósok klubja Vérvörös 1.05 Fókusz portré 1.35 Maffiózók TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Állatkert a hátizsákban 6.45 Matiné 8.45 Fox Kids 9.45 Titánok Csak egy kis para Stahl konyhája A szupercsapat Xena Tequila és Bonetti legújabb kalandjai Kobra Air America Rendõrsztori JAG Becsületbeli ügyek Tények Napló Irigy Hónaljmirigy-show Valóságsokk Gyújtóhatás Az esküdt 0.50 Athén Pillangó KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 5.55 Rákóczi-induló 6.00 Vasárnapi újság 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Olimpiai híradó 9.20 Világóra Baptista istentisztelet közvetítése Gondolat jel Déli Krónika Olimpiai hírek Vasárnapi levél Névjegy Szonda Népdalkörök pódiuma Kard és kereszt Mûvészlemezek Olimpiai összefoglaló A mi idõnk Esti Krónika Sportvilág Mese Olimpiai híradó Rádiófónia Közvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból: Dunakanyar Késõ esti Krónika Zenekari muzsika 0.00 Himnusz AUGUSZTUS 23., HÉTFÕ MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 XXVIII. Nyári olimpiai játékok Kapcsoljuk Athént Hírek Kapcsoljuk Athént! Összefoglaló Uniós pályázati kalauz Híradó Kapcsoljuk Athént! Hétfõ este Csúfak, piszkosak és gonoszak 1.35 Végtelen nyár RTL KLUB: 6.00 Hupikék törpikék 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Vad szenvedélyek 9.35 Játék Top shop Delelõ Híradó Klipklub Ármány és szenvedély Receptklub Disney-rajzfilm Játék Airwolf Játék Édes dundi Valentina Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Tüzes hó Rob Roy 1.15 Találkozások 1.25 Rali-vb 1.55 Fókusz TV2: 6.00 Norbi 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Lazac 9.00 Elsõ szerelem 9.55 Szeretõk és riválisok Teleshop Óvakodj a törpétõl! Játékidõ Walker, a texasi kopó Bûbájos boszorkák Beverly Hills Tények Aktív Multimilliomos Mr. Bean, a két lábon járó balsors Õrült nõk ketrece 0.35 Olimpiai összefoglaló 0.45 Topsport 1.15 Jó estét, Magyarország! 1.40 A halhatatlan KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Händel: Két concerto grosso 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Olimpiai híradó Szonda Kocsik szeptemberben Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene-szóval Szóljon hozzá! Magyarországról jövök Pénz, piac, profit Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Olimpiai összefoglaló Mamsel Európa A Szabó család Értsünk szót! Késõ esti Krónika Hangversenymúzeum 0.00 Himnusz AUGUSZTUS 24., KEDD MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 XXVIII. Nyári olimpiai játékok Kapcsoljuk Athént! Hírek Kapcsoljuk Athént! Olimpiai összefoglaló Uniós pályázati kalauz Híradó Kapcsoljuk Athént! Kedd este Jönnek az oroszok! Jönnek az oroszok! 1.45 Végtelen nyár RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Vad szenvedélyek 9.35 Játék Topshop Delelõ Híradó Fókusz portré Ármány és szenvedély Receptklub Disney-rajzfilm Játék Airwolf Játék Édes dundi Valentina Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Harmadik mûszak Mach 2. Merénylet a levegõben Ulzana portyája 1.30 Találkozások 1.45 Fókusz TV2: 6.00 Laktérítõ 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Lazac 9.00 Elsõ szerelem 9.55 Szeretõk és riválisok Teleshop Benny Hill Tanulj, tinó! Játékidõ Walker, a texasi kopó Bûbájos boszorkák Beverly Hills Tények Aktív Multimilliomos Irigy Hónaljmirigy-show Aranybánya lakópark Hajsza az idõvel Szeret, nem szeret Olimpiai összefoglaló Operettszínház Londonban Jó estét, Magyarország! 0.15 Propaganda 0.45 Hamvadó cigarettavég KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Balettzene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben Olimpiai híradó Kocsik szeptemberben Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Európa-klub Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Olimpiai összefoglaló Mamsel Európa Nemzetközi vallási híradó Hagyományápolók Gyöngyszemek Késõ esti Krónika Olimpiai összefoglaló Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.00 Himnusz AUGUSZTUS 25., SZERDA MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 XXVIII. Nyári olimpiai játékok Kapcsoljuk Athént! Híradó Kapcsoljuk Athént! Olimpiai összefoglaló Uniós pályázati kalauz Híradó Kapcsoljuk Athént! Szerda este Aranyláz 0.05 Quasimodo Végtelen nyár RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Vad szenvedélyek 9.35 Játék Topshop Delelõ Híradó Klipklub Ármány és szenvedély Receptklub Disney-rajzfilm Játék Airwolf Játék Édes dundi Valentina Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Harmadik típusú találkozások Rejtelmes mélység 1.25 Találkozások 1.40 Antenna 2.05 Fókusz TV2: 6.00 Propaganda 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Lazac 9.00 Elsõ szerelem 9.55 Szeretõk és riválisok Teleshop Arthur Játékidõ Walker, a texasi kopó Bûbájos boszorkák Beverly Hills Tények Aktív Multimilliomos Banánhéj A bestia Olimpiai összefoglaló Tremors Ahová lépek, ott mindig szörny terem 0.35 Cinematrix 1.05 Jó estét, Magyarország! 1.30 Drága testek KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 A Magyar Kamarazenekar versenymû-felvételeibõl 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.25 Olimpiai hírek 9.04 Napközben Olimpiai híradó Tetten ért szavak Kocsik szeptemberben Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Digitális Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Olimpiai összefoglaló Mamsel Európa Gondolat-jel Késõ esti Krónika Nagy mesterek világhírû elõadómûvészek 0.00 Himnusz AUGUSZTUS 26., CSÜTÖRTÖK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 XXVIII. Nyári olimpiai játékok Kapcsoljuk Athént! Hírek Kapcsoljuk Athént! Olimpiai összefoglaló Uniós pályázati kalauz Híradó Kapcsoljuk Athént! Csütörtök este Egy kosaras naplója 1.20 Végtelen nyár RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Vad szenvedélyek 9.35 Játék Topshop Delelõ Híradó Autómánia Ármány és szenvedély Receptklub Disney-rajzfilm Játék Airwolf Játék Édes dundi Valentina Híradó Fókusz Legyen Ön is mil-

17 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. TÉVÉ-, RÁDIÓMÛSOR 17 liomos! Barátok közt Sárkányszív Alias Találkozások Moziklub 0.25 Az elnök emberei 1.20 Pont hu 1.50 Fókusz TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Lazac 9.00 Elsõ szerelem 9.55 Szeretõk és riválisok Teleshop Benny Hill A bosszúállók Játékidõ Walker, a texasi kopó Bûbájos boszorkák Beverly Hills Tények Aktív Multimilliomos SasTaps Az elveszett kard legendája Véres játék 0.10 Olimpiai összefoglaló 0.20 Jó estét, Magyarország! 0.45 Ártatlanságra ítélve KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Táncházi muzsika 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Olimpiai híradó A Szabó család Kocsik szeptemberben Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Vállalkozásklinika Kék bolygó Esti Krónika Háttér Határok nélkül Sportvilág Mese Olimpiai összefoglaló Mamsel Európa Kopogtató Gyöngyszemek Késõ esti Krónika Önarckép hangokkal 0.00 Himnusz AUGUSZTUS 27., PÉNTEK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 7.30 XXVIII. Nyári olimpiai játékok Kapcsoljuk Athént! Hírek Kapcsoljuk Athént! Olimpiai összefoglaló Uniós pályázati kalauz Híradó Kapcsoljuk Athént! Péntek este Harrison Bergeron 1.20 Végtelen nyár RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Vad szenvedélyek 9.35 Játék Topshop Delelõ Híradó Kavalkád Ünnepnaptár Klipklub Ármány és szenvedély Receptklub Disney-rajzfilm Játék Airwolf Játék Édes dundi Valentina Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Kretének, de extrémek Extrém csapat 0.15 Találkozások 0.30 Az elnök emberei 1.20 Simlis Jack, a karibi szuperkém 1.45 Fókusz TV2: 6.00 Totalcar 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Lazac 9.00 Elsõ szerelem 9.55 szeretõk és riválisok Teleshop Benny Hill Kínai kaland Játékidõ Walker, a texasi kopó Bûbájos boszorkák Beverly Hills Tények Aktív Multimilliomos Micsoda csapat! Istenben bízunk, avagy vallást akarunk fõmûsoridõben 0.40 Olimpiai összefoglaló 0.50 Jó estét, Magyarország! 1.15 Y-akták 2.15 Amerikai gladiátorok KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Wagner: Lohengrin (részlet) 4.25 Rákóczi-induló 4.30 Hírek, idõjárás Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.25 Olimpiai hírek 9.04 Napközben Cigányfélóra Kocsik szeptemberben Déli krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Péntek kávéház Olimpiai összefoglaló Délutáni Krónika Magyarországról jövök Holnaprakész Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Olimpiai összefoglaló Mamsel Európa Tetten ért szavak Világvevõ Késõ esti Krónika Egy hazában 0.00 Himnusz Meghívó az elsõ sárbogárdi felnõtt francia-magyar cserekapcsolat alkalmából szervezett rendezvényekre. Idõpont: augusztus 21. (szombat). Hely: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd. Programok: 16.00: képzõ- és iparmûvészeti bemutató a kamarateremben; 16.00: mezõgazdasági és kézmûves termékbemutató a nyugdíjasklub-helyiségben és az elõcsarnokban; 18.00: kulturális bemutató a színházteremben, fellépnek: a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola sárbogárdi népitánc-csoportja, sárbogárdi társastáncklub, Hip-Hop Dance klub, Zocskár Dóra és Handa István zeneiskolai tanulók, a Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói, Kovács Zsuzsanna, a sárbogárdi zeneiskola tanára, Molnár László zeneakadémiai hallgató, ifj. Leszkovszki Albin zeneszerzõ és felesége Leszkovszki Andrea énektanárnõ, a Sárbogárdi ÁFÉSZ Városi Vegyes Kar. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Zocskárné Bartal Zsuzsanna szervezõ

18 18 HIRDETÉSEK augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE AUTÓBUSZ-rendelés BELFÖLDRE. Pál István, Sárbogárd. Tel.: 06 (30) ( ) Német tulajdonú pénzintézet települési megbízotti hálózatának kiépítéséhez keres agilis munkatársakat, akik vállalják, hogy társaságunkat lakóhelyükön képviselik. OKJ-s képzés, garantált jövedelem! Érdeklõdni: 06 (22) Tanulásra kész, minimum középfokú végzettségû munkatársakat keresek teljes körû pénzügyi szolgáltatás végzésére. Ingyenes képzés, magas jutalék. Jelentkezni lehet a 06 (30) as telefonszámon. ( ) KIADÓ üzlethelyiség! Sárbogárd, Ady 168-ban jelenleg Budmil bolt szeptember 1-jétõl kiadó. Érdeklõdni személyesen a T-Mobil üzletben, telefonon: 06 (30) , 06 (25) ( ) PÁLINKAFÕZÉS Sárbogárdon a Vágóhíd utcában. Indul: szeptembertõl. Érdeklõdni: 06 (20) Üvegezés, képkeretezés! Kiss István, 06 (20) ( ) Duguláselhárítás bontás nélkül. 06 (30) ( ) A Spuri kerékpárszaküzlet megújult, kibõvült árukészlettel várja kedves vásárlóit. Sárbogárd, Ady E. út 213. Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) ( ) Sárbogárd, Kinizsi utcában 400 négyszögöl közmûvesített telek eladó. Érdeklõdni: 06 (25) ( ) Malacvásárlás. 06 (30) ( ) Német fordítást, tolmácsolást mûszaki, gazdasági témában vállalok. 06 (30) , tel./fax: 06 (33) ( ) Családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ. Tel.: 06 (25) , az esti órákban. ( ) Nyolcszemélyes, körablakos Barkas friss mûszakival eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Új számítógép-konfigurációk, hardverek, CD-k, DVD-k megrendelésre, kedvezõ áron, garanciával. Tel.: 06 (70) ( ) Benelli 491 Sport 2001, 50 cm 3, vízhûtéses, tárcsafékes, full extrás eladó! 06 (70) ( ) Nyári tûzifaakció! A részletekrõl érdeklõdjön a 06 (30) es telefonszámon. ( ) Árpád-lakótelepen kétszobás lakás bútorozottan kiadó. 06 (20) Építési telek eladó Sárbogárdon. 06 (20) ( ) Ház eladó jó állapotban, Sárbogárd, Tinódy u ,5 M Ft. 06 (20) ( ) Pecsenyekacsa megrendelésre kapható, Ft/db. Házhoz szállítjuk! 06 (20) ( ) Eladó vadonatúj Gilera Stalker robogó, nagyméretû, 50 cm 3, piros, Ft. Tel.: 06 (70) ( ) Négyórás munkát vagy bedolgozást keresek. 06 (30) ( ) Új kárpitos bútorok akcióban! Franciaágyak, kanapék, ülõgarnitúrák stb. széles választékban. Vállaljuk bútorának felújítását, áthúzását is. FAIR 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93. Tel.: 06 (20) Sárbogárd, Árpád-lakótelepen és Ady-lakótelepen kétszobás lakások eladók. Tel.: 06 (20) ( ) Szõlõ terméssel, épülettel, 500 l-es fakád eladó. Tel.: 06 (30) Ady-lakótelepen egyszobás, földszinti lakás albérletbe kiadó. 06 (30) ( ) Személyi hitel ügyintézés, nettó 50 ezer Ft havi jövedelemtõl. Rózsáné. 06 (30) ( ) Értesítem kedves vendégeimet, hogy Endre kocsmájában hamburger is kapható! ( ) 2500 m 2 három telek egyben vagy külön is eladó. 06 (25) ( ) Bontott, szürke síkpala (40 cm x 40 cm) eladó. Érdeklõdni: 06 (70) ( ) Sárbogárd, Ady 32. családi ház sürgõsen eladó, 8,7 millió Ft, 2 szoba, garázs, melléképületek, cserépkályha, gáz, 430 négyszögöl telek. 06 (25) ( ) Sárbogárd központjában felújított családi ház garázzsal eladó. 06 (30) ( ) Eladó 1 db háromszemélyes, 2 db kétszemélyes, ágynemûtartós, új, plüss ülõgarnitúra 1 db fotellel, irányár: Ft, valamint 4 db fémvázas, plüss szék, irányár: Ft. Érdeklõdni: 06 (20) ( ) Eladó Sárbogárd, Túry M. u. 19. szám alatt felújított családi ház. Irányár: 8,3 M Ft. Érdeklõdni: 06 (20) ( ) Gazdák figyelem! Búza-, repce vetõmag, mûtrágya kedvezményes áron megrendelhetõ a Sárbogárd és Vidéke Gazdák telephelyén, naponta ig. 06 (25) ( ) Ady-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes, háromszobás lakás bútorozottan kiadó. Irodahelyiségnek is alkalmas. Ugyanitt garázs is kiadó. Tel.: 06 (20) ( ) Sárszentmiklós központjában, a 63-as fõút mellett, 1500 m 2 telken kétszobás, fürdõszobás, konyhás, összkomfortos ház üzlethelyiséggel, kerttel, pincével, melléképülettel eladó. Tel.: 06 (25) , 06 (20) , 06 (30) ( ) Sárbogárdon a Rákóczi utcában, 3500 m 2 -es telken kétszobás, fürdõszobás, konyhás, téglaépítésû családi ház eladó. Tel.: 06 (25) , 06 (20) , 06 (30) ( ) Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, erkélyes lakás eladó. 06 (30) ( ) Újra ajándékesõ a Gréta bútorboltban! Augusztus 15-tõl december 20-ig Ft feletti vásárlás esetén 1 db nyereményszelvényt adunk vásárlóinknak! Ajándékaink mellett fõdíj: 1 db kétszemélyes görögországi nyaralás! Megérkeztek új fazonú ülõgarnitúráink, hihetetlenül kedvezõ árakon! Kiváló minõség + alacsony ár! Válasszon 40 különbözõ ülõgarnitúránkból! 180 cm-es laminált konyha Ft, 180 cm-es MDF konyha Ft, íróasztalos szekrénysor+forgószék Ft. Mi gondolunk a nyugdíjasokra is, 5% kedvezmény minden nálunk vásárolt bútorra! Szekrénysorok, kiegészítõ bútorok, kárpitos termékek, étkezõgarnitúrák, konyhabútorok nagy választéka. Nem katalógusválaszték! Sárbogárd, Tompa M. u. 25. (szõnyeg-tapétabolttal egy udvarban). Nyitva: H P: , Szo.: Tel.: 25/ Lakáshitelek minimálbérrel, elõzetes költségek nélkül: 1-30 millió Ft-ig HITELKIVÁLTÁS terhelt ingatlanra is! 1 millió Ft törlesztõrészlete: 7200 Ft. ÉPÍTÉSI HITEL + szoc. pol. ügyintézése 15 munkanap alatt! FELÚJÍTÁSI ÉS SZABAD- FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK 06 (20) , 06 (20) Jogosítvány! Tanfolyam indul: minden hónap elsõ péntekén órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban. Fûrész József, 06 (30) ( ) Simson S50N és Simson Scwarbli, mindkettõ üzemképes, Ft/db eladó. 06 (30) ( ) Sárszentmiklós központjában lévõ komfortos házamat elcserélném I. emeleti, másfél szobástól garzonig, sürgõsen, betegség miatt. 06 (25) ( ) Árpád-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó azonnali költözéssel. 24/4-es épület, elsõ emelet, 4-es ajtó. Tel.: 06 (25) ( ) Jó állapotban lévõ, használt kétszárnyas bejárati ajtó, kétszemélyes heverõ eladó. 06 (20) ( ) Két kölyökmacskát elajándékoznék. 06 (20) ( ) Térkövezést, építõipari és egyéb segédmunkát vállalunk. 06 (20) ( ) HV billenõs pótkocsi új, magra magasított platóval, 90%-os gumikkal, kitûnõ állapotban és egy E5/2 német, 5 tonnás fixes pótkocsi eladó. 06 (20)

19 BOGÁRD ÉS VIDÉKE augusztus 18. KÖZLEMÉNYEK 19 Tisztelt Lakosság! A WINFO Kft. (2458 Kulcs, Deák F. u. 7.) környezetvédelmi engedély megszerzése céljából, elõzetes környezeti tanulmányt csatolva megkereste a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõséget (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), mely kérelem leírása szerint 13 db egyenként 1800 kw teljesítményû szélerõmû telepítését tervezi. Telepítés helye: Sárbogárd Alsóbolondvár és Sárbogárd Mindszentpuszta területeket érintõen a 0281/14; 0281/23; 0706/7; 0706/14; 0706/20; 0706/25; 0706/30; 0706/35 helyrajzi számú ingatlanok. A tevékenység rövid leírása: a13db egyenként 1800 kw teljesítményû szélerõmû elhelyezése. A szélerõmûparktól 5 km hosszúságú földkábel épül a Sárbogárd Sárszentmiklós területen lévõ 20/120 kv-os transzformátor alállomásig. a Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 25-én, óráig; 26-án, óráig és 27-én, óráig lesz az iskola tornatermében. Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásban adható kedvezményekrõl Tisztelt Szülõ/Gondviselõ! A kormány 1159/2002. (IX. 26.) határozata alapján a 2003/2004. tanévtõl kezdõdõen a tanulók meghatározott körében fokozatosan bevezetésre kerül az ingyenes tankönyvellátás. A 2004/2005. tanévben az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre az 1-8. évfolyamig a következõ: a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók, a három- vagy többgyermekes családban élõ tanulók, HIRDETMÉNY TANKÖNYVÁRUSÍTÁS A létesítmény megvalósításához az alábbi munkák elvégzése szükséges: oszlopok vasbeton alapjainak elkészítése, a szélerõmûvek által termelt elektromos áramot szállító földkábel kiépítése a transzformátorállomásig, technológiai szerelés, útépítés, tereprendezés. Az elõzetes környezeti hatástanulmány a városi polgármesteri hivatal mûszaki osztályán megtekinthetõ. Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben az üggyel kapcsolatos észrevételük van, vagy kérdés merül fel, úgy azt a közzététel napjától számítva 30 napon belül szíveskedjenek hivatalunk mûszaki osztályán írásban jelezni. Városi Polgármesteri Hivatal Sárbogárd az egyedülálló szülõ által nevelt gyermek, rendszeres kiegészítõ családi pótlékban részesülõ tanulók. A kedvezményre való jogosultságot: a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élõ, továbbá az egyedülálló szülõ által nevelt gyermek esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról, egyedülálló szülõ esetén a szülõ által tett nyilatkozattal, b) fogyatékosság esetén a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az errõl szóló határozattal kell igazolni. A családi pótlék összege igazolható bármilyen módon: bérjegyzék, számlakivonat, postai utalvány stb. Az igénylés jogszerûségéért a szülõ felelõs! Tájékoztató Tanévnyitó ünnepségünket szeptember 1-jén, 8 órakor tartjuk az iskola udvarán. Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárdi ünnepi programok augusztus 20-án 16.00: az új sárbogárdi posta alapkõletétele az OTP melletti területen : városi ünnepség a Hõsök terén, az emlékparkban. Köszöntõt mond: Szabados Tamás államtitkár. Sárbogárd Város Díszpolgára cím átadása. Koszorúzás az emlékmûnél : Delhusa Gjon zenés mûsora : Mini-Maxi humoros show : utcabál Csiziékkel hajnalig : zenés tûzijáték. Szeretettel várjuk a rendezvényekre! Sárbogárd Város Képviselõ-testülete Jöjjön, énekeljen velünk! Az ÁFÉSZ VÁROSI VEGYES KAR tagfelvételt hirdet férfiak részére. Jelentkezni lehet korhatár nélkül. A próbanapok: hétfõ, csütörtök. Az elsõ próba szeptember 2-án (csütörtökön) lesz. Az új jelentkezõt órától várjuk a mûvelõdési központ próbatermében. Zenei elõképzettség nem szükséges, bárki jön, szeretettel várjuk. Érdeklõdni lehet a 06 (25) es vagy a 06 (30) es telefonszámon. Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06(25) , Honlap: Internetes kiadás: a gondozásában. Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán, Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Varga János, Zámbó Tibor, Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Menyhért Magdolna. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: *Ambrózi Miklós, Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Eng.sz.: HU ISSN Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az»observer«budapest MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11. Tel.: 06(1) , fax: 06(1)

20 20 NYÍLT TÉR augusztus 18. BOGÁRD ÉS VIDÉKE Nyílt Járda épül Töbörzsökön tér Tökbe oltott dinnye Járda épül Töbörzsökön a Szent István út nyugati oldalán a Katona utcától az iskoláig. Összesen kilencen fáradoznak azon köztük három kõmûves, hogy a lakók hamarosan jó minõségû, sima járdán közlekedhessenek. V A birka meglesz Tavasszal Nagy Dezsõ még fóliasátorban mutatott nekem egy érdekességet. Tökpalánta szárába oltott, kétféle holland dinnyepalántát állított elõ nagy tételben. Ezeket kiültette a rétszilasi földjére. A neves dinnyeszakértõ múlt csütörtökön invitált dinnyeszüretre, hogy lássuk, mi lett a tökbe oltott dinnyébõl. Csak ámultam a földön szanaszét púposodó, hatalmas, tarkahéjú terméseken. Volt, ahol egy bokorban 6-8 db kilós görögdinnye volt. Megemelve egyiket-másikat, arról is meggyõzõdhettem, hogy nem apadt, nem üres a belseje. A puding próbája persze az evés. Erre is rövidesen sor került. A felvágott görögdinnye élénkpiros színe már biztató jelzés volt számunkra. De nem csalódtunk az ízében sem. A finom, édes, bõ levû nyári gyümölcsbõl pukkadásig teleettünk magunkat. Aki szeretné megkóstolni ezt a különlegesen finom csemegét, Sárszentmiklóson a 63-as út mellett álljon meg Nagy Dezsõék zöldségboltja elõtt, és válasszon egyet kedvére a mindennap frissen szedett, zöldhéjú biotermékbõl. /H/ Vissza-üzenet Nedoba Karcsinak Meglepett, Karcsikám, váratlan üzeneted a bogárdi újság címoldalán két héttel ezelõtt. Dolgoztam, csak most jutottam hozzá, hogy elolvassam, és egy kicsit felháborodtam. Annak idején, a miklósi sportpályán rendezett, sörcsapolással egybekötött útavatón volt egy kritikus megjegyzésem a Tinódy út rossz állapotáról. Aminek az értelme az volt, hogy annak ellenére, hogy ez a város egyik fõutcája, még soha nem kapott rendes burkolatot, csak toldozgatták-foldozgatták, igazán ráférne, hogy végre ezt is megcsináljátok. A választás elõtt jártál nálunk az ajánlószelvényért. Akkor azt ígérted, ha megválasztunk téged képviselõnek, elkészül az út felújítása. Erre azt mondtam, jó, ha ezt megígéred, akkor rád szavazok. A miklósi focipályán erre az ígéretedre emlékeztettelek. Akkor tettem egy könnyelmû kijelentést inkább tréfának szánva, hogy ha a Tinódy utat megcsináljátok, egy birkát ajánlok fel az útavatóra. Karcsi, most szavamon fogtál, amit természetesen nem másítok meg, meglesz a birka. Csak azt mondd meg idõben, mikor és hol lesz az útavató. Gondolom, Karcsikám, itt is gurítotok söröshordót, nem csak Miklóson, és lesz hozzá nemzetiszínszalag-átvágás is. Ollót adunk, ha neked nincs. Csak egy kérdésem és egy megjegyzésem lenne még. Ugye, a Tinódy út nem a szennyvízberuházásban feltúrt kevésbé fontos más utcák rovására készült el? A megjegyzésem pedig az, hogy sok olyan ígéretet is teljesíthetnétek, amihez nem kell hordógurítás, avatóünnep, látványosság. Ha minden, legalább ennyire fontos vagy ennél még sokkal fontosabb ígéretet szép csöndben beváltanátok, akkor lennénk mi, választók maradéktalanul elégedettek. Huszár Kálmán, Tinódy út 29/a. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, akik KISS ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönet a Sárbogárdi Rendõrkapitányság dolgozóinak együttérzésükért. Köszönet a Szentlélek Temetkezés lelkiismeretes munkájáért. Gyászoló család

Veszélyes hulladék a volt szovjet laktanyában?

Veszélyes hulladék a volt szovjet laktanyában? A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság XV. évf. 41. szám 2004. október 7. 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Elõfizethetõ a terjesztõknél: 4 hétre:...600 Ft Félévre:...3500

Részletesebben

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. augusztus 16. - XVIII. évf. 33. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ......... 2-3 Jurtanap Hantoson..... 5 Vigasságok Kálozon..... 6 Ezüstös kézisek.......

Részletesebben

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél

CSALÁDI MAJÁLIS ALAPON FOGATHAJTÓK SÁRBOGÁRDON. Meséltél és meséltél A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. május 4. - XVII. évf. 18. szám 20 oldal, 150 Ft Családi majális Alapon... 2 Fõzõverseny....... 2 Napló.......... 3 Karate-edzõtábor..... 4

Részletesebben

N A P L Ó. Ha elönti a falut a víz. Tavaszköszöntõ a Kippkopp Óvodában BORVERSENYRE. Meghívó. 2009. május 1-jén 9 órakor rendezendõ

N A P L Ó. Ha elönti a falut a víz. Tavaszköszöntõ a Kippkopp Óvodában BORVERSENYRE. Meghívó. 2009. május 1-jén 9 órakor rendezendõ A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. április 16. - XX. évf. 16. szám 20 oldal, 200 Ft Református húsvét....... 4 Ez is megvan!......... 6 Hírek a gazdáknak....... 7 Húsvéti szent

Részletesebben

Karácsony. Kedves Olvasóink!

Karácsony. Kedves Olvasóink! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2004. december 22. - XV. évf. 52-53. szám 28 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja FALINAPTÁR-MELLÉKLET SZILVESZTERI MELLÉKLET

Részletesebben

Bizonytalan a Mûanyag sorsa

Bizonytalan a Mûanyag sorsa A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. október 11. - XVIII. évf. 41. szám 20 oldal, 150 Ft A százéves Rucz-farmon..... 2 Szeressétek az öregeket!.... 3 Borbarátok Móron....... 3

Részletesebben

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak

1956. október 23-ai megemlékezésre. MEGHÍVÓ. Idõpont: 2008. október 23. 18 óra. Megbizonyosodtunk, hogy a fiunk volt, akit megtaláltak A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. október 22. - XIX. évf. 43. szám 20 oldal, 200 Ft Búcsú dr. Pál Istvántól..... 2 Új vírus támad!........ 2 Osztálytalálkozó Sárszentmiklóson

Részletesebben

2014. április 30. - XXV. évf. 18. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. április 30. - XXV. évf. 18. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. április 30. - XXV. évf. 18. szám 20 oldal, 200 Ft Megízleltük a tánc örömét.... 3 Németh László tanítása..... 4 Közösen a nagylóki gyerekekért..

Részletesebben

Díjugratóverseny Alapon

Díjugratóverseny Alapon A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. május 24. - XVIII. évf. 21. szám 20 oldal, 150 Ft Alap új mûvelõdési háza..... 3 19 éves öregdiákok....... 3 Vidám nap Dégen....... 4 Romafesztivál

Részletesebben

2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft Járjad, lábam!......... 2-3 Pedagógusok napja....... 3 Gyógypedagógusok elismerése... 4 In

Részletesebben

KITÜNTETETTJEINK. 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság.

KITÜNTETETTJEINK. 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. augusztus 22. - XXIV. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft Kitüntetések augusztus 20-án... 2 István király dicsértessék!..... 3 Mezõszilas is ünnepelt......

Részletesebben

Szent Iván éjjelén. Szeretetsztrájk Abán. 20 éves az újság! 2011. június 30. - XXII. évf. 26. szám 20 oldal, 200 Ft

Szent Iván éjjelén. Szeretetsztrájk Abán. 20 éves az újság! 2011. június 30. - XXII. évf. 26. szám 20 oldal, 200 Ft 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. június 30. - XXII. évf. 26. szám 20 oldal, 200 Ft Nyílt nap az alapi szociális otthonban. 4 Szent Iván éjjelén......... 5

Részletesebben

Konfirmáció. Gyermeknap Vajtán. Gyermeknap és játszótéravató. AVajtáért Egyesület a strand melletti területen rendezte. Pedagógusnapi köszöntõ

Konfirmáció. Gyermeknap Vajtán. Gyermeknap és játszótéravató. AVajtáért Egyesület a strand melletti területen rendezte. Pedagógusnapi köszöntõ A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. május 31. - XVIII. évf. 22. szám 20 oldal, 150 Ft XII. Bruzsa Miklós-emléktorna. 3 Pedagógiai szakmai nap Sárszentmiklóson...... 4 Kõkemény

Részletesebben

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. szeptember 20. - XXIII. évf. 38. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Szüreti felvonulások....... 7 Cecei sulibörze......... 9 Vándorlásaim

Részletesebben

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK...

A juhásznak jól megy dolga... (Írásunk a 4. oldalon) Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5. Albin tanár úr a színpadon.. 6 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK... A Dél-Mezõföld független hetilapja A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2006. február 2. - XVII. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Kérdések Lengyel Zoltánnak. 5 Albin tanár úr a színpadon..

Részletesebben

2010. június 3. - XXI. évf. 23. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2010. június 3. - XXI. évf. 23. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. június 3. - XXI. évf. 23. szám 20 oldal, 200 Ft Víz: közös kincs, közös átok... 2 Gyermeknapok itt-ott-amott.. 3-4 A Bogárdi Napok programja...

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. május 15. - XXV. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ........... 2-4 A Magyar Posta válasza..... 5 EP-választás 2014........ 5 Óvodás és iskolás

Részletesebben

CAPOEIRA Sárbogárdon. AFidesz helyi csoportjának tagjai, egy székesfehérvári csapattal együtt, Lengyel

CAPOEIRA Sárbogárdon. AFidesz helyi csoportjának tagjai, egy székesfehérvári csapattal együtt, Lengyel A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. február 1. - XVIII. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ.......... 2 ÁTVÁLTOZÁSOK...... 3 GÖRÉNYVIHAR A BILIBEN. 5 GIMISAROK....... 6-7 KÖZÉRDEKÛ

Részletesebben

Elkészült az új posta. Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza lázadások 4 Sárga Taxi 5 Orvosi ügyeletek 8-9 Mezõföld kupa 10

Elkészült az új posta. Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza lázadások 4 Sárga Taxi 5 Orvosi ügyeletek 8-9 Mezõföld kupa 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. március 31. - XVI. évf. 13. szám 20 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Fórum Rétszilason 3 Fókuszban a munkaügy 3 Laza

Részletesebben

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6.

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6. XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 7. SZÁM JÚLIUS Tartalom: Falüzemeltetés 2 Diabétesz klub Perkátán 2 Egyház - hitélet 3 Emlékeink 4 Kínai kapcsolatunk I. 5 Fogyj velünk! 6 Megszólíttattam 7 Egy napra újra gyermekként

Részletesebben

A hagyományt folytatni kell!... 3-4 Áldás... 5 Ördöngös családi nap... 5 Méhtámadás amirõl nem beszélnek 6 Halpajtások... 10 Újabb vereség...

A hagyományt folytatni kell!... 3-4 Áldás... 5 Ördöngös családi nap... 5 Méhtámadás amirõl nem beszélnek 6 Halpajtások... 10 Újabb vereség... A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. május 24. - XXIII. évf. 21. szám 20 oldal, 200 Ft A hagyományt folytatni kell!... 3-4 Áldás............. 5 Ördöngös családi nap...... 5 Méhtámadás

Részletesebben

Meghívó. Farsangi fánksütés az oviban. Farsang Sárhatvanban. Milyen várost szeretnénk mi? február 22-én, pénteken 18.30 órakor

Meghívó. Farsangi fánksütés az oviban. Farsang Sárhatvanban. Milyen várost szeretnénk mi? február 22-én, pénteken 18.30 órakor A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2008. február 21. - XIX. évf. 8. szám 24 oldal, 200 Ft Felelõsség önmagunkért és a közös jövõnkért..... 2 Polgárok a városért..... 2 Kérdés a polgármesterhez...

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Jurtanap Hantoson. Önkormányzati választások listák és jelöltek

Jurtanap Hantoson. Önkormányzati választások listák és jelöltek A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2010. augusztus 19. - XXI. évf. 34. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztatók.... 4, 6 Gondolatmorzsák a cecei tánctáborról...... 8 Készülõdés

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

SÁROSD Nagyközség lapja

SÁROSD Nagyközség lapja Kisbíró 1 2007. szeptember A LAP INGYENES 2007. Szeptember SÁROSD Nagyközség lapja A mosoly hatalma Hajnaltól szakadt az eső. Reménytelenül, ahogy egy igazi esőnek esnie kell. Ilyenkor persze rosszkedvű

Részletesebben