9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ"

Átírás

1 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség javításának Környezetvédelmi Rehabilitációs Programjában és e célból Balatonkenese, Királyszentistván, Litér, Papkeszi és Vilonya községek környezeti életminőségének javítása névvel közalapítványt hoz létre. 2/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a kulturális szervezők évi tevékenységéről szóló beszámolókat és a Művelődési Házak 2005 évi kulturális programját. 3/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a település közigazgatási területén működő Egyesületek, Klubok 2004 évi tevékenységéről szóló beszámolókat. 4/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a I-IV. negyedévi költségvetés végrehajtásáról és a 2004 évi költségvetési rendelet módosításáról szóló tájékoztató, valamint a 2005 évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása céljából rendkívüli ülés összehívását határozta el. Az ülés időpontja: január 31., 16,00 óra. 5/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a I-IV. negyedévi átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 6/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta Papkeszi Község Önkormányzata 2004 évi belső ellenőrzésének jelentését. A jelentés összefoglalójában szereplő hiányosságok pótlásának végrehajtásával megbízza a jegyzőt és a pénzügyi főmunkatársat. 7/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gyula polgármester illetményét az 5/2004.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatban foglaltak változatlanul hagyása mellett, továbbra is 9,1-es szorzó alkalmazásával, havi bruttó Ft-ban állapítja meg. 8/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi XLV. törvénnyel módosított évi LXIV. törvény 18. (2) bekezdésében foglaltak alapján Horváth Gyula polgármester részére január 1. napjától a költségátalányt illetményének 20%-ában, azaz bruttó Ft-ban állapítja meg. 9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 8/2002 (XI. 01.) rendelete változatlanul hagyása mellett döntött azzal, hogy 2005 évben a képviselők tiszteletdíjának mértékét nem változtatja. 10/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Triskell Épülettervező Kft-t (1034 Budapest, Kecske u. 25.) bízza meg a Bocskai István Általános Iskola és a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tervezési és engedélyeztetési munkáinak elkészítésével összesen: Ft + 25% Áfa összegért.

2 11/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola házirendjét. 12/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda házirendjét. 14/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a településen egy regionális hulladékkezelési rendszer keretében kívánja a hulladékkezelést megoldani. E cél érdekében: 1./ Papkeszi Község Önkormányzata részt kíván venni a Közép-Duna vidéke régió hulladékkezelési projektjében, melynek teljes előkészítő anyagát megismerte és azt elfogadja. 2./ A cél megvalósítása érdekében közös pályázatot kíván benyújtani az érintett társönkormányzatokkal az Európai Unió KA támogatás megvalósításának programjában. 3./ Papkeszi Község Önkormányzata jelen nyilatkozatban kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tagként kíván csatlakozni a Közép-Duna Vidéke Konzorcionális Együttműködéshez, a Konzorcionális Szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri és, mint akaratával egyezőt elfogadja. Vállalja, hogy saját gazdasági tevékenysége során a Konzorcium céljaira figyelemmel jár el, illetőleg a Konzorcium céljainak megvalósításában közreműködik. Elfogadja továbbá, hogy a nemzetközi támogatás igénybevétele során képviselő, kapcsolattartó ( gesztor ) Polgárdi Város Önkormányzata legyen. Vállalja, hogy a Konzorciumi Szerződést, mint abban résztvevő tag aláírja. 4./ Papkeszi Község Önkormányzata vállalja, hogy a Kon zorcionális Szerződésnek megfelelően biztosítja a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapokból, így különösen a jogszabályi előírásnak megfelelő 10%-os önrészből reá eső állandó lakosszám szerint megállapított vagyoni hozzájárulási hányad megfizetését. E tárgyban Papkeszi Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a beruházás pénzügyi alapjai a 10%-os önrészen felül magukban foglalják az esetleges beruházási költségnövekedést, a kieső Tag(ok) miatti átszervezési többletköltséget, az inflációt, valamint az árfolyamkülönbségből adódó költségeket. 5./ A nemzetközi támogatás elnyerése esetén a tervezett beruházásokat eredeti formájában megvalósítja és az így kialakult rendszert fogja igénybe venni. 15/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Patatics Mónika Papkeszi, Colorchemia ltp szám alatti lakos kérelmére a Colorchemiai kultúrház közös helyiségeinek igénybevételét február 12-én 16,00 órától születésnapi összejövetel céljára Ft + Áfa bérleti díj megfizetése ellenében, valamit azzal a feltétellel, hogy a szervezők a rendezvény után a helyiségeket kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 16/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Venczel Tibor Papkeszi, Dózsa György u. 1. szám alatti lakos kérelmére engedélyezi a Papkeszi Kultúrotthon igénybevételét koncert megszervezése céljából február 11-én 21 órai kezdettel Ft + Áfa térítési díj ellenében, valamint azzal a feltétellel, hogy a szervezők a rendezvény után a helyiségeket kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 17/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt a különböző alapítványokat továbbra sem tudja támogatni, kivételt képeznek a rendelkezés alól a közrend- és közbiztonsági, a közvédelmi és közegészségügyi feladatokat ellátó közalapítványok.

3 Ezek: a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-es alapítványa, a B.almádi Rendőrkapitányság Közbiztonsági Alapítványa, a Balatonfűzfő és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány támogatására a Képviselő-testület Ft összeget határoz meg alapítványonként 2005 évben. 18/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Savanyu Gyula Papkeszi, Dózsa u. 7. szám alatti lakos kérelmére a Férfi klub részére a Papkeszi Kultúrotthon igénybevételét Nőnapi rendezvény megszervezése céljából március 12-én 18,00 órától Ft + ÁFA térítési díj ellenében, valamint azzal a feltétellel, hogy a rendezvény után a szervezők a helyiségeket kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 19/2005. (I.31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a I-IV. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 20/2005. (I.31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után az alábbi módosításokkal fogadta el az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét: Köztisztviselői alapilletmény előirányzatot Ft-tal csökkenteni kell. A Nitrokémia 2000 Rt decemberében csődöt jelentett, a évre számított adóbevétellel a helyi adó előirányzatot csökkenteni kell: Építményadóból: eft Vállalkozók kommunális adójából: 79 eft Iparűzési adóból: eft Összesen: eft. Minden közalkalmazottnak Ft/fő/hó étkezési hozzá-járulás épüljön be a költségvetésbe. Japánhitel:a költségvetésbe kerüljön betervezésre az elmaradt és a évben esedékes az önkormányzat által elismert összegű törlesztő részlet. 21/2005. (I.31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 123/2004. (IX.16.) MÖK határozata alapján elidegenítésre kijelölt, a tulajdonában lévő Bakonykarszt Rt részvényeit nem kívánja megvásárolni. 25/2005.(II.15.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos rendezési tervében rögzített, Colorchémia lakótelep kertvárosias lakóövezet paramétereinek módosításához hozzájárul. A rendezési terv módosításának költségeit az Önkormányzat nem vállalja, a költségek a Colorchémia lakótelepen lévő 12 db telken kialakítandó lakóépületek beruházóját terhelik. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Colorchémia lakótelepen lévő 12 db építési telek budapesti székhellyel megalapítandó Alpest Bau Kft. (tulajdonosa Metti Carlo) tulajdonába kerüljön az alábbi feltételekkel: 1. A beruházás december 31. napjáig megvalósul. 2. Az önkormányzat a felépítendő 60 db lakás 50%-át értékesíti december 31-ig (30%-ot december 31-ig, a fennmaradó 20%-ot december 31-ig). 3. A vételár összege ,- Ft, mely decmeber 31. napjáig kerül átutalásra az Önkormányzat számlájára. 26/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket építi be évi költségvetési rendeletébe:

4 Közösségi támogatásokat 970 eft-al csökkenteni Felújítások, karbantartások, szerelések, egészségügyi meszelés az intézményeknél társadalmi munkában fognak megvalósulni, Akadálymentesítések pályázathoz betervezett összegei kikerülnek a költségvetésből (750 eft), Hivatal telefonközpontjának bővítése évre történő elhalasztása (331 eft). 27/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében ÉVRE AZ ÖNKORMÁNYZAT CSAK A KÖTELEZŐ SZEMÉLYI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOKAT TERVEZZE. 28/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében támogatja, hogy 2005 évtől a munkabérnek pénzintézetnél nyitott bankszámára törvény által kötelezően előírt át-utalásából adódó többletköltséget legfeljebb évi 2 ezer Forint folyószámla vezetési díjat - az önkormányzat a továbbiakban nem téríti. 29/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében felhívja az iskolaigazgatót, az óvodavezetőt és a jegyzőt, hogy az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a telefonköltségeket 30%-al csökkentsék, ennek érdekében az alkalmazottakat utasítsák a takarékosságra, a telefonálási idő csökkentésére. 30/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézmények közalkalmazottai részére 2005 évi költségvetésében biztosítja az adómentesen adható hideg- és melegétkeztetési hozzájárulást azzal a módosítással, hogy az óvodai közalkalmazottak melegétkeztetési hozzájárulását a hónapok munkanapjai x Ft összegben határozza meg. 31/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola és a Vadrózsa Napközi-otthonos Óvoda szeptember 1. napjától történő új társulási lehetőségeinek megvizsgálását kezdeményezi. A megoldási lehetőségek kidolgozásának határideje: május 20. napja, ezt követően a májusban tartandó Képviselő-testületi ülésen dönt a Képviselő-testület, kíván-e a társulási lehetőségek valamelyikével élni. 32/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 33/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az EU Strukturális és Kohéziós Alapok által biztosított pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót. 34/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervezők által előkészített program-tervezeteket a márciusi nemzeti ünnepek alkalmára. 35/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

5 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltatóés Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel az intézmény által javasolt Ft/lakos/év intézmény fenntartási díjat elfogadni nem tudja, viszont a társulási megállapodásban szereplő szociális és gyermekjóléti alap normatíva és intézményi kiegészítő normatíva 90%-a helyett annak 100%-át biztosítja január 1-től az intézmény részére az önkormányzat a társulás fenntartása céljából. 36/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki Józsefné alpolgármester asszony illetményének szorzószámát 4,5-ben állapítja meg január 1 napjától ( Ft-ban), viszont alpolgármester asszony NYILATKOZATA ALAPJÁN TISZTELETDÍJÁT fenti naptól BRUTTÓ FT/hó összegben állapítja meg. 37/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi XLV. törvénnyel módosított évi LXIV. törvény 18. (2) bekezdésében foglaltak és alpolgármester asszony nyilatkozata alapján Pataki Józsefné alpolgármester asszony részére január 1. napjától a költségátalányt tiszteletdíjának 20 %-ában, azaz Ft-ban állapítja meg. 38/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Jánosné Colorchémia lakótelepi lakos kérelmét és részére térítésmentesen biztosítja a colorchémiai kultúrotthon igénybevételét nyugdíjas búcsúztatójának megtartása céljából március 7-én 20 órától azzal a feltétellel, hogy a rendezvény után a szervezők a helyiséget kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 39/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dányi Zoltán és Zsilák Anita Balatonfűzfő, Bartók B. u. 11. szám alatti lakosok, a Papkeszi 191/56/A/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület vevők vételi szándékát támogatja, részükre napjától elővásárlási jogot biztosít fenti ingatlanra. Az ingatlan vételárát Ft, azaz Hárommillió négyszázötvenezer Forintban határozza meg. 40/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi és Colorchémia KULTÚRHÁZAK kulturális programjának ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEIT nehéz anyagi helyzetére való tekintettel TÁMOGATNI NEM TUDJA, anyagi helyzetétől függően a támogatás megtárgyalására 2005 év II. félévében visszatér. A Képviselő-testület megbízza a kulturális szervezőket, hogy a kulturális programok megszervezéséhez lehetőség szerint szponzorok anyagi támogatását keresse. 41/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1994. (IV. 27.) rendeletének értelmében évben a PAPKESZIÉRT ÉRDEMÉREM KITÜNTETŐ CÍMET SAVANYU GYULA PAPKESZI, DÓZSA U. 7. SZÁM alatti lakos részére adományozza. 42/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

6 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót. 43/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az átruházott gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a helyi rendeletek végrehajtásából adódó feladatok értékeléséről szóló beszámolót. 44/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatót. 45/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 46/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közalapítvány megalapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítóként létrehozza Regio Pelso A Balaton keleti térsége környezetéért, jövőjéért kiemelten közhasznú közalapítványt, a térség környezeti életminőségének javítása céljából. Az alapítvány Alapító Okiratát és a Szervezeti Működési Szabályzatát elfogadja. A közalapítvány vagyonához alapítóként hozzájárul Ft/ lakos összeggel, melyet a HVB Bank Hungary Rt ideiglenes számlaszámára utalja. 47/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola iskolaigazgatói állásának megpályáztatását határozta el július 31-től július 31. napjáig, az alábbi feltételekkel: büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú szakirányú szakvégzettség, pedagógusi munkakörben határozatlan idejű alkalmazás, megbízás, bérezés a törvényben előírtak szerint. Előnyt jelent: vezetői gyakorlat, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógusi munkakörben (és intézményvezetői munkakörben) szerzett szakmai gyakorlat. Beadási határideje: OM közlönyben megjelenéstől számított 30 nap, igazgatói álláshelyről a Képviselő-testület legkésőbb véleményezési határidő lejártát követő 30. nap, illetve az azt követő Képviselő-testületi ülésen dönt. 48/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kultúrházak bérbevétele iránti kérelmek intézését a továbbiakban a kulturális szervezőkre bízza. Amennyiben a kulturális programtervben az igényelt időpontban program nem szerepel, úgy a kulturális, iskolai, nonprofit szervezetek részére ingyenesen, egyéb kérelmezők részére Ft + ÁFA bérleti díj ellenében biztosítják kulturális szervezők a kultúrotthonok igénybevételét. 49/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telekre az adásvételi szerződést Metti Carlo által képviselt Alpes Bau Kft-vel köti meg a szerződésben az önkormányzat részéről felvállalandó, értékesítésre kerülő lakások számának DARABSZÁMBAN történő meg-határozását támogatja. 50/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

7 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után támogatja a Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telekre vonatkozó adásvételi szerződés Metti Carlo által képviselt Alpes Bau Kft-vel való megkötését az alábbi feltételekkel: Papkeszi Község Önkormányzata Ft + ÁFA vételárért eladja a Papkeszi 702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712 és 713 hrsz-ú építési telkeket vevőnek. Az adásvételi szerződés megkötésekor vevő Ft foglalót fizet a Ft + Áfa vételárból. A fenti helyrajzi számon szereplő ingatlanokra a ki nem egyenlített vételárnak megfelelő arányban elidegenítési és terhelési tilalmát az önkormányzat rávezeti, kiengedés pedig a vételár megfizetésének arányában történik. A telkek vételárát vevő a lakások értékesítése arányában utalja Papkeszi Község Önkormányzata bankszámlájára. A rendezési terv módosítási költségeit vevő magára vállalja. Az épülendő lakásokból az önkormányzat értékesít 30 db-ot június 30-ig, amennyiben ennek a felvállalásnak nem tesz eleget, úgy vevő a nem teljesítés arányában kötbérrel sújtja az önkormányzatot. 51/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülte április hónaptól az önkormányzat Településfejlesztési és Kulturális Bizottsága ülésének kezdési időpontját 17,00 óráról 15,00 órára módosítja. 52/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést. 53/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a települési vagyonmérleg értékelését, valamint az önkormányzat vagyonhasznosítására vonatkozó javaslatot. Kéri a polgármestert, hogy a vagyonhasznosítás érdekében tett lépésekről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa. 54/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mérleg 97 Kft 2005 évre vonatkozó szerződés meghosszabbítási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Mérleg 97 Kft-vel március 31-én megkötött könyvvizsgálói szerződést december 31-ig meghosszabbítja. 55/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Képviselő-testület december 15-i ülésén meghozott 195/2004. XII.15.) számú határozatát visszavonja. 56/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hoffmann Renáta és Albertus Attila Papkeszi, Colorchémia ltp. 202/b. szám alatti lakosok, az önkormányzat tulajdonát képező 191/56/A/1. hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található ingatlan megvásárlása iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kérelmezők vételi szándékát támogatja, részükre elővásárlási jogot biztosít fenti ingatlanra. Az ingatlan vételárát Ft, azaz Hatmillió-kettőszázötvenezer Forintban határozza meg, valamint kötelezi vevőket Ft foglaló befizetésére szerződéskötéskor.

8 57/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprémi Kistérség Területfejlesztési Társulása jogutódjaként létrehozza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulását a közoktatási egészségügyi, gyermekjóléti szolgálati, valamint a belső ellenőrzési és területfejlesztési feladatok magasabb szakmai színvonalon történő, ill. hatékonyabb megszervezése érdekében. 58/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete belép a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásába a társulási megállapodásban foglaltak szerint. Egyben elfogadja annak társulási megállapodását. 59/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után az Öböl Tv Kft-vel (székhely: 8174 Balatonkenese, Mikes u. 8/5.) a Támogatási Szerződés megkötése mellett döntött. A támogatás összegét 2005 évre Ft-ban azaz Kettőszázezer Forintban határozza meg. 60/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárul a polgári védelemmel kapcsolatos közös költségekhez 2005 évben 40.- Ft/lakos összegben, mely összeget átutalja a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal számú költségvetési elszámolási számla számára. 61/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a július án, Kőkeszi településen tartandó KESZI-találkozóra 4 főt delegál. A résztvevők (1 személygépkocsi) útiköltségét, valamint a szervezők részére reprezentációs ajándékot biztosít az önkormányzat. 62/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a régi Községháza bontási engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a balatonalmádi SB Építésziroda által megadott árajánlatot, Ft + ÁFA összeget támogatja. 63/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt nem támogatja Kántorné Istók Klára óvodavezető 9 hónapig tartó számítógépes OKJ-s tanfolyamon való továbbképzésének díját és az arra vonatkozó útiköltségét. 64/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a március 30-i ülésén meghozott 50/2005. (III.30.) számú határozatában foglalt adásvételi szerződés megkötésre vonatkozó megbízást Dr. Henger István ügyvédtől visszavonja. 65/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalás után elfogadta a település közrendés közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót. 66/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

9 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalás után elfogadta a polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót. 67/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 68/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakóhelyi környezet állapotának értékeléséről szóló beszámolót. 69/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a falugondnok és a telepgondnok tevékenységéről, aktuális feladatairól szóló tájékoztatót. 70/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 23-án meghozott 39/2005. (II.23.) számú határozatát visszavonja, melyben Dányi Zoltán és Zsilák Anita Balatonfűzfő, Bartók B. u. 11. szám alatti lakosok 191/56/A/3. hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelmét támogatta és elővásárlási jogot biztosított vevők részére az ingatlanra, melynek vételárát Ft összegben határozta meg. 71/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóthné Kiss Mónika által a Veszprém Megyei MOK Etikai Bizottságához megtett panaszlevelét, mely Dr. Varga Myra háziorvos tevékenységét kifogásolja és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület nem kívánja megkeresni hivatalból a Veszprém Megyei MOK Etikai Bizottságát. 72/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a MED-LIN Egészségügyi és Oktató Bt (székhely: 8174 Balatonkenese, Táncsics u. 5.) képviseletében Dr. Győri Istvánt Dr. Varga Myra háziorvos helyettesítésére május 26. napjától június 30-ig, Dr. Varga Myra tartós távolléte (szabadság, táppénz) esetére napi bruttó Ft helyettesítési díj, valamint az kiszállási útiköltség díj ellenében. 73/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező, a Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telkek értékesítésére vonatkozó javaslatokat és az alábbi határozatot hozta: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 9/2003. (V. 23.) rendelete 4. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján PAPKESZINVEST Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8183 Papkeszi, Fő u. 42.) néven gazdasági társaságot hoz létre az ALPES BAU Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.sz: , székhelye: 8229 Paloznak, Sáfrány u. 2.), az Önkormányzat Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telek reorganizáció céljára. A Képviselő-testület az előterjesztésben csatolt társasági szerződést az alábbi módosításokkal fogadja el: A társasági szerződés 5.6. pontjában szereplő tagok üzletrésze az alábbiak szerint módosul: ALPES BAU Kft 74 %, Papkeszi Községi Önkormányzat: 26 %. A társasági szerződés pontjában: A taggyűlés határozatait a jelen szerződésben meghatározott esetek kivételével a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű többségével (50 % + 1) HELYETT: ¾-ES SZÓTÖBBSÉG KERÜLJÖN BEÉPÍTÉSRE.

10 PAPKESZINVEST Kft taggyűlésein Papkeszi Községi Önkormányzat képviseletével Pataki Józsefné alpolgármestert bízza meg, aki a PAPKESZINVEST Kft. taggyűlésein a Képviselő-testület előzetes döntése alapján jogosult az Önkormányzat nevében, a PAPKESZINVEST Kft. társasági szerződésében meghatározott mértékű szavazati jogokat gyakorolni. A társasági szerződés pontjában szereplő Felügyelő Bizottsági tagoknak PONGÓ IRÉN Papkeszi, Fő u. 9. szám alatti lakos és SAVANYU GYULA Papkeszi, Dózsa Gy. u. 7. szám alatti lakos képviselőket delegálja. A Képviselő-testület a társasági szerződés tervezet egyéb pontjaival egyetért. A Képviselőtestület felhatalmazza Horváth Gyula polgármestert arra, hogy a cégalapítás körében szükséges valamennyi iratot különösen a társasági szerződést, a szindikátusi szerződést, a társaság név- és székhelyhasználati engedélyét Papkeszi Községi Önkormányzat nevében aláírja. 74/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a PAPKESZINVEST Kft előterjesztésben csatolt ügyrendjét elfogadja. 75/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a PAPKESZINVEST Kft előterjesztésben csatolt szindikátusi szerződését az alábbi kitételekkel fogadja el: A szindikátusi szerződés I. fejezetének első bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: A tagok a Társaságot az Önkormányzat Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telek reorganizációja céljából hozták létre. A szindikátusi szerződés I. fejezetének harmadik bekezdésében, a zárójelben lévő: (legalább az adott ingatlanra vonatkozóan készült igazságügyi ingatlanforgalmi szakvéleményben meghatározott értéken) KERÜLJÖN KI A SZÖVEGBŐL. 76/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után az Önkormányzat és a PAPKESZINVEST Kft között létrejövő, előterjesztésben csatolt ingatlan adásvételi szerződés tervezetet elfogadja. 77/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Huszár Bt (székhely:..)-vel történő együttműködést támogatja abban az esetben, ha fent nevezett társaság a hétköznapi 18,00 órától reggel 7 óráig tartó ügyeletet a MEP által nyújtott finanszírozás összegéért vállalja Dr. Varga Myra háziorvossal történő megállapodás alapján. 78/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztése alapján utólagosan engedélyezi a községi szennyvízrendszer dugulás elhárítási munkálatait tartalmazó kb Ft összegű - számla befogadását és az önkormányzat anyagi helyzetétől függően annak kiegyenlítését. 79/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. félévi ülésszakára vonatkozó munkatervet megtárgyalta és elfogadta. 80/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola 2004/2005 tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót.

11 81/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda 2004/2005 évi nevelőmunkájáról szóló beszámolót. 82/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola igazgatói álláspályázatára beérkező pályázati anyagok vezetési programjait Országos Szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetni kívánja. A Képviselő-testület a véleményezés elkészítésével a RÁCIÓ SZAKÉRTŐI IRODÁT bízza meg. 83/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a módosított Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. 84/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Önkormányzat Alapító Okiratának módosítását. 85/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda augusztus 01-től augusztus 23-ig történő zárva tartását. 86/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepet védő véderdő tulajdonjogával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Amennyiben Papkeszi Községi Önkormányzat tulajdonába kerül a Colorchémia lakótelepet védő véderdő, akkor az erdő művelési ág megváltoztatását, illetve belterületbe vonását 10 évig nem kezdeményezi. 87/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Deák Mónika Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti lakos, az önkormányzat tulajdonát képező 191/56/A/2. hrsz-ú Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található ingatlan megvásárlása iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kérelmező fenti ingatlanra vonatkozó vételi szándékát nem támogatja. 88/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÉD Televízió által felajánlott Falu-akcióval nem kíván élni. 89/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézmények világításkorszerűsítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: Az előterjesztésben szereplő világításkorszerűsítésekre vonatkozó ajánlatokkal anyagi helyzetére való tekintettel nem kíván élni, a lehetőség megtárgyalására a 2006 évi költségvetési koncepció tárgyalásánál visszatér. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a SZA-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a döntésről értesítse. 90/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szolgáltatóház a gyermekek nap-közbeni ellátása Balatonkenesén és térségében tárgyú sikeres pályázat támogatási szerződését megtárgyalta. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot benyújtó

12 és elnyerő konzorcium tagjaként a támogatás végső kedvezményezettjeként részt kíván venni a program megvalósításában, így megerősíti a júniusában aláírt Konzorciumi Szerződést. 91/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a HEFOP P /4.0 számú és Tátorján Szociális Szolgáltatóház a gyermekek (0-3 éves) napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében című pályázatot benyújtó és elnyerő konzorcium tagjaként a konzorciumi szerződés módosítását. A módosítás kezdeményezése a Colorchémia lakótelepen létrehozandó bölcsőde és családi napközi működtetésére vonatkozik oly módon, hogy az szóbanforgó intézmények működtetését Papkeszi Község Önkormányzata helyett a konzorcium más tagja végezze 5 év időtartamig. 92/2005. (VII. 20.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Rádió Jam Rt. Papkesziről történő élő közvetítésének költség-hozzájárulását. 93/2005. (VII. 20.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Laczkóné Kiss Irén védőnő kérelmét és az alábbi határozatot hozta: Amennyiben Laczkóné Kiss Irén nyeri el az Önkormányzat által meghirdetett védőnői állást szeptember 1-től, úgy részére a Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található 191/56/A/2. hrsz-ú, 51 m 2 alapterületű lakást önkormányzati lakást bérleti díj ellenében biztosítja február 28. napjáig. 98/2005. (VIII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola iskolaigazgatói teendőinek teljes körű ellátásával augusztus 17. napjától határozott időre az ismételten kiírt iskolaigazgatói álláspályázat elbírálásáig - megbízza Künsztler Zoltán pedagógust. 99/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 100/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 101/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárult a Bocskai István Általános Iskola szeptember 1. napjával történő 1 fő 6 órás technikai álláshely bővítéséhez azzal a feltétellel, hogy a Polgármesteri Hivatalból kerül áthelyezéssel a munkahely betöltésre, valamint az iskola takarítói állománya látja el fenti időponttól a Kultúrházak és a Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt található védőnői rendelő heti takarítását. 102/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colori Bölcsőde működtetésének megtárgyalása céljából rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását határozta el. Az ülés helye és időpontja: Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, szeptember 12., 16,00 óra. 103/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

13 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 113/2004. (VI. 30.) számú határozatát, mellyel a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában az óvodai nevelés szakfeladaton 3 fő létszám leépítésénél megállapította, hogy 1 fő létszám elhelyezése áthelyezéssel megtörtént. 2 fő létszámnak az önkormányzat költségvetési szerveinél meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatásra nincs lehetőség. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be október 15. napjáig a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra. 104/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Közép Duna-Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer Kohéziós Alap pályázat keretében Papkeszi közigazgatási területén 2 db hulladékgyűjtő sziget a Papkeszi 690/1 és 71. hrsz-ú területeken való létrehozását elfogadja és támogatja, egyidejűleg nyilatkozik, hogy a település rendezési tervével nem ellentétes a szigetek kialakítása. 105/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér a Királyszentistváni vízbázis védőterületeire vonatkozó megállapodás tervezettel kapcsolatban felmerülő kártalanítási és szükséges beavatkozások, átalakítások költségeinek összegeiről, valamint kéri, hogy vizsgálja meg a lehetőségét a költségek vízdíjba való beépítésének. A Képviselő-testület ezen információk segítségével kívánja a megállapodással kapcsolatos döntését meghozni. 106/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Stéberné Endrédi Márta kulturális szervező megbízási szerződés megszűntetése iránti kérelmet és október 1. napjával hozzájárult a megbízás visszavonásához. 107/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztésben elhangzottak alapján hozzájárult az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Konzorcium által Királyszentistván községben hulladékkezelő mű létesítéséhez, annak megépülését nem akadályozza. 108/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-balatoni Regionális Hulladékkezelő Konzorcium felé a Királyszentistván községben létesítendő Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer hulladékkezelő mű létesítésével kapcsolatos támogatási igényét és az alábbiakat határozta meg: 60 millió Forint egyösszegű támogatás a szerződés aláírásával egyidejűleg átutalásra kerül az Önkormányzat számlájára 10 évig 10 millió Forint/év összegű fejlesztési támogatás az Önkormányzat részére szabad célú felhasználásra A kommunális hulladék szolgáltatás díjából 9 évig 50 % kedvezmény a lakosság és közületek számára Konzorciumba való átlépés költségeinek megtérítése Papkeszi Község Önkormányzata részére. 109/2005. (IX. 15.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

14 Papkeszi Községi Önkormányzat megtárgyalás után elfogadta a Regio Pelso A Balaton keleti térsége környezetéért, a gyermekeink élet minőségéért, jövőjéért kiemelten közhasznú alapítvány módosított Alapító Okiratát valamint Szervezeti Működési Szabályzatát. 110/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a falu munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 111/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kulturális szervező által előkészített október 23-i ünnep megrendezését. 112/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után támogatja a október 9- én megrendezésre kerülő idősek napi rendezvény megvendégelésének, illetve ajándékozásának anyagi fedezetének biztosítását. 113/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében című pályázati projekt kapcsán létrejött aláírt eredeti konzorciumi megállapodás módosítás tervezetét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület konzorciumi szerződés 7.) pontjában szereplő kiválni csak közös megegyezéssel, az irányító hatósággal történő előzetes egyeztetést követően lehet, a 8.) pontban a rendkívüli felmondás helyett azonnali felmondás szóhasználat alkalmazásával, valamint a szerződés 4.) pontjában Papkeszi Község Önkormányzatára vonatkozó módosításokkal EGYETÉRT, AMENNYIBEN az ugyancsak a 4.) pontban BALATONKENESE NAGYKÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYRA VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSOK BEKERÜLNEK a konzorciumi szerződésbe: 3. konzorciumi tag: Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Feladat: Játszótér és játszóház üzemeltetése, Papkeszi Colorchémia lakótelepen bölcsődei csoport és családi napközi működtetése. 114/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2005 évi kiírásával egyetért. 115/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Künsztler Zoltán iskolaigazgató kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A 2005/2006-os tanévben tervezett úszásoktatás megszervezéséhez biztosítja az iskolabuszt és vállalja annak költségeit. 116/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Künsztler Zoltán iskolaigazgató kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Bocskai István Általános Iskola tanulói számára biztosított iskolatej helyett más tejtermék rendeléséhez nem járul hozzá. Egyben felhívja a 68/2005. (VII. 26.) FVM rendelet 10 -ában szabályozott iskolatej-igénylési szabályok betartására. 117/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

15 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Colorchémia lakótelepi kulturális szervezői munkakör betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A kulturális szervezői feladatok ellátását október 10. napjától közhasznú munkakörben kívánja megoldani. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Colorchémia lakótelepen a kulturális szervezői feladatok ellátása érdekében október 10. napjától 1 fő közhasznú létszám igénylését engedélyezi a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Veszprémi Kirendeltségétől. 118/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzeti háziorvosi pályázat és a Bocskai István iskolaigazgatói álláspályázat elbírálása céljából rendkívüli ülés össze hívását határozta el október 12-én 15,00 órai kezdettel. 119/2005. (X. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi állásra benyújtott pályázatokat megtárgyalta. Az Egészségügyről szóló évi CLIV tv (1) bek. pontja alapján Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PAPKESZI VEGYES HÁZIORVOSI KÖRZET FELADATELLÁTÁSÁVAL november 1. napjától határozatlan időre DR. FRANK ATTILA (pecsétszám: , szül.: Kecskemét, , an.: Szelei Piroska) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 16. Fsz. 1. szám alatti lakost BÍZZA MEG. 120/2005. (X. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Papkeszi Colorchémia lakótelepi bölcsőde működtetésére vonatkozó támogatói szerződés tervezetet és támogatja annak megkötését Balatonkenese Nagyközségért Alapítvánnyal. 121/2005. (X. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese Nagyközségért Alapítvány által működtetett Colorchémia lakótelepi Bölcsőde évi költségvetés tervezetét (november 1-től december 31-ig) és a működési célú támogatást az alábbi feltételekkel nyújtja: A nem kötelező személyi juttatás - étkezési jegy - kerüljön ki a kiadásokból Az alkalmazotti létszám tekintetében 4 főt finanszíroz a 4,5 fő helyett Az előfinanszírozás két részletben történő átutalását a működési engedély megléte esetén támogatja, 2005 évben minden hó 10. napjáig történő teljesítéssel. 122/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy az iskolaigazgatói álláspályázatok elbírálásának eljárásából a megvitatás és a döntéshozatal történjen zárt ülés keretében. 123/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV tv. 12. (6) bekezdése alapján a Bocskai István Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázatokat titkos szavazás keretében bírálja el. 124/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola igazgatói álláspályázatának titkos szavazással történő elbírálásához 3 főből álló: Bagi Jánosné képviselő, Nagy Józsefné képviselő, Kiss Gergely képviselő Szavazatszámláló Bizottságot hozott létre. 125/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

16 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola iskolaigazgatójának határozott időre, november 1-től július 31-ig Künsztler Zoltánt nevezi ki. 126/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Papkeszi Hírlap negyedévenkénti megjelentetése mellett döntött évtől. Kéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy január 1-től a hírlap anyagának szerkesztésével kapcsolatos feladatok a kulturális szervezők munkaköri leírásába kerüljön bele, a koordinálási feladat pedig a Polgármesteri Hivatal egyik köztisztviselőjének munkaköri leírásába. 127/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után A szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletébe kerüljön bele külön bekezdésben foglalva: A Papkeszi Hírlap Papkeszi Község Önkormányzatának hivatalos lapja, amely évtől negyedévente jelenik meg. 128/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 35. -a /2/ bekezdésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület névszerinti szavazásánál a tartózkodom kijelentést megszűnteti, csak igen és nem kijelentéssel lehet szavazni. 129/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a jegyző kötetlen munkaidejének változatlanul hagyása mellett döntött. 130/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a évi I-III. negyedéves átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 131/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a faluban működő Egyesületek, Klubok tevékenységéről szóló tájékoztatókat. 132/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres segítségnyújtás megszervezésére és üzemeltetésére vonatkozó ajánlatott megtárgyalta. Az Önkormányzat a feladat ellátásához társulni kíván, az ajánlatban feltüntetett feltételek megléte esetén. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulását értesítse. 133/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Góg Dávid, a Bocskai István Általános Iskola 8. osztályos tanulójának Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét erkölcsileg és anyagilag támogatja. A Képviselő-testület az anyagi támogatást maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra, havi Ft-ban állapítja meg. 134/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

17 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése céljából Ft összegű, 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Rt-től. Papkeszi Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. A hitel fedezetét képezi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Papkeszi 191/56/A/3. hrsz-ú (szolgálati lakás), valamint a 193/1. hrsz-ú (szolgálati lakás) megnevezésű ingatlan. 135/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Meződi Józsefné szül. Károlyi Marika Papkeszi, Vasút u. 8. szám alatti lakos a Papkeszi 427/1. hrsz-ú ingatlanból történő 2500 m 2 rész terület megvásárolási kérelmét támogatja. Az ingatlanmegosztás ellenértékének megfizetését vevő vállalja, a 2500 m 2 megvásárlandó terület eladási árát a Képviselő-testület bruttó Ft-ban határozza meg. 136/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszrózsa Nyugdíjas Klub vezetőjének kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Papkeszin működő Őszrózsa Nyugdíjas Klub, a Colorchémia lakótelepen működő Nyugdíjas Klub, valamint a Sorstárs Népdalkör részére egyenként Ft összegű támogatást biztosít évzáró ünnepélyeik megszervezésére. 137/2005. (XI. 04.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Colorchemia lakótelepi bölcsőde működtetése tárgyában a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést megvitatta és a javasolt módosításokkal elfogadta. A megállapodás jogszerűségének és folyamatos átláthatóságának biztosítása érdekében a szerződés mellékletét kell, hogy képezze: Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány módosított Alapító Okirata és az annak bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés. Az ingatlan térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés. A bölcsőde működési engedélye. 138/2005. (XI. 04.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében című pályázatban meghatározott projekt megvalósítása tárgyában az A/6. mellékletet képező, a június 28-án kelt konzorciumi megállapodás módosításra került változatáról szóló előterjesztést megvitatta és a javasolt módosításokkal elfogadja. 139/2005. (XI. 15.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Laczkóné Kiss Irén védőnő kérelmét és az alábbi határozatot hozta: Az önkormányzat eladja a tulajdonát képező 191/56/A/2 hrsz-ú, Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található társasházi lakást Laczkóné Kiss Irén Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatti lakos részére. Az ingatlan vételárát Ft-ban határozza meg. Egyben elővásárlási jogot biztosít a 191/56/A/3 hrsz-ú társasházi lakásra május 31-ig. 140/2005. (XI. 15.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005 évi közmeghallgatás időpontjául

18 Papkeszin, november ,00 órát határozza meg. Colorchémia lakótelepen tartandó közmeghallgatásról a colori kultúrotthon felújítási munkálatai miatt későbbi időpontban dönt. 141/2005. (XI.30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évre vonatkozó belső ellenőrzési társulások lehetőségét és az alábbi határozatot hozta: január 1. napjától az önkormányzat belső ellenőrzési Társulását a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulással kívánja megkötni. 165/2005. (XII. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárult az Albero 2000 Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft-vel, valamint a Bősze Tüzép Kft-vel (mint hitelezők) történő, hitelezőnként Ft Ft összegű kölcsönszerződés megkötéséhez. A hitel fedezete Papkeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező, a Colorchémia lakótelepen található 702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713 hrsz-ú 12 db építési telek. A kölcsön visszafizetése kamatmentesen, egyösszegben legkésőbb január 31-ig történik. 166/2005. (XII. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárult az Albero 2000 Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft-vel, valamint a Bősze Tüzép Kft-vel (mint vevők) történő, a Colorchémia lakótelepen található 702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713 hrsz-ú 12 db építési telekre vonatkozó ingatlan adásvételi előszerződés megkötéséhez. Az ingatlanok vételárát bruttó Ft-ban határozza meg, Ft/m2 áron, 5 éven belüli beépítési kötelezettséggel. Vételárat vevő eladó részére egyösszegben, készpénzben fizeti meg a végleges adásvételi szerződés aláírásának napján. Az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésével vevők birtokába kerülnek az ingatlanok. Felek a végleges adásvételi szerződést január 10. napjáig kötik meg. 167/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai étkeztetés minőségének megtárgyalása érdekében a január hónapban tartandó Képviselő-testületi ülésre meghívja az óvodavezetőt és az óvodai élelmezésvezetőt. 168/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az építményadó január 1-jétől való emelésének lehetőségét megtárgyalta és annak mértékét nem kívánja megváltoztatni, az Építményadóról szóló 5/2003. (III. 28.) rendeletét nem módosítja. 169/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozó kommunális adója január 1- jétől való emelésének lehetőségét megtárgyalta és annak mértékét nem kívánja megváltoztatni, A kommunális adó bevezetéséről szóló 4/1999. (II. 26.) rendeletét nem módosítja. 170/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adója január 1-jétől való emelésének lehetőségét megtárgyalta és annak mértékét nem kívánja megváltoztatni. A kommunális adó bevezetéséről szóló 4/1999. (II. 26.) rendeletét nem módosítja. 171/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület évi I. félévi munkatervét az alábbi módosításokkal fogadta el:

19 A január 25. napjára tervezett ülés napirendi pontjait kiegészíti a következő napirendi ponttal: A Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában történő étkeztetésmegtárgyalása. A június 28. napjára tervezett ülés napirendi pontjait kiegészíti a következő napirendi ponttal: Beszámoló a Colorchémia lakótelepen működtetett Bölcsődében végzett munkákról. A csecsemővédelem helyzetéről és a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat átteszi márciusról május hónapra, a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló és a polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatókat pedig május hónapról március hónapra teszi át. 172/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 173/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 174/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Papkeszi Községi Önkormányzat Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 175/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Andrea kulturális szervező kérelmét és a december 17-én 15,00 órakor tartandó karácsonyi ünnepély megrendezését Ft-tal támogatja. 176/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testület a december ig terjedő időszakra a Polgármesteri Hivatal zárva tartásához hozzájárul, telefonos ügyelet fenntartásával. 177/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Savanyu Gyula Képviselő-testületi tag által javasolt előterjesztést Papkeszi Község Önkormányzata Vodaphone Rt. felé fennálló Ft összegű tartozásának rendezése ügyében a január hónapban tartandó ülésen tárgyalja, Horváth Gyula polgármester jelenlétében. 178/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Az Önkormányzat a Vodaphone Rt. felé fennálló Ft összegű tartozását amennyiben anyagi lehetősége engedi, kiegyenlíti. 179/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat Vodaphone Rt. felé fennálló tartozásáról, a szolgáltatóval létrejött keretszerződésről, illetve a fennálló tartozás polgármester által az Önkormányzat felé történő megfizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Az Önkormányzat Vodaphone Rt felé fennálló tartozásának összege megegyezik Metti Carlonál lévő számú előfizetésen szereplő tartozással. Az Önkormányzat Metti Carlo 1203 Budapest, Pázsitos sétány 4. 6/34. szám alatti lakos ellen polgári peres eljárást indít a fennálló tartozás behajtásának céljából. 180/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

20 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lak József Colorchémia lakótelepi lakos, önkormányzati dolgozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kérelmezőnek a Colorchémia lt. 216/B. szám alatti ingatlan vételárból fennmaradt Ft tartozásából Ft-ot elenged, a fennmaradt Ft összegű tartozást részletekben kell megfizetnie az önkormányzatnak.

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület 150/2014. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat 5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az új Bölcsőde létesítésének közbeszerzési eljárása kapcsán felállítandó Közbeszerzési Munkacsoport külső tagjának megválasztja

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69%

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69% Szám: 1/2010. (I. 12.) Kt. határozat Tárgy: Körzeti Iskola és Óvoda bővítési projektjének elfogadása Halmaj község Képviselő-testülete Körzeti Iskola és Óvoda bővítési és rekonstrukciós projektjére vonatkozó

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2014. (IV.23.) határozata

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben