9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ"

Átírás

1 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség javításának Környezetvédelmi Rehabilitációs Programjában és e célból Balatonkenese, Királyszentistván, Litér, Papkeszi és Vilonya községek környezeti életminőségének javítása névvel közalapítványt hoz létre. 2/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a kulturális szervezők évi tevékenységéről szóló beszámolókat és a Művelődési Házak 2005 évi kulturális programját. 3/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a település közigazgatási területén működő Egyesületek, Klubok 2004 évi tevékenységéről szóló beszámolókat. 4/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a I-IV. negyedévi költségvetés végrehajtásáról és a 2004 évi költségvetési rendelet módosításáról szóló tájékoztató, valamint a 2005 évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása céljából rendkívüli ülés összehívását határozta el. Az ülés időpontja: január 31., 16,00 óra. 5/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a I-IV. negyedévi átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 6/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta Papkeszi Község Önkormányzata 2004 évi belső ellenőrzésének jelentését. A jelentés összefoglalójában szereplő hiányosságok pótlásának végrehajtásával megbízza a jegyzőt és a pénzügyi főmunkatársat. 7/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gyula polgármester illetményét az 5/2004.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatban foglaltak változatlanul hagyása mellett, továbbra is 9,1-es szorzó alkalmazásával, havi bruttó Ft-ban állapítja meg. 8/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi XLV. törvénnyel módosított évi LXIV. törvény 18. (2) bekezdésében foglaltak alapján Horváth Gyula polgármester részére január 1. napjától a költségátalányt illetményének 20%-ában, azaz bruttó Ft-ban állapítja meg. 9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 8/2002 (XI. 01.) rendelete változatlanul hagyása mellett döntött azzal, hogy 2005 évben a képviselők tiszteletdíjának mértékét nem változtatja. 10/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Triskell Épülettervező Kft-t (1034 Budapest, Kecske u. 25.) bízza meg a Bocskai István Általános Iskola és a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tervezési és engedélyeztetési munkáinak elkészítésével összesen: Ft + 25% Áfa összegért.

2 11/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola házirendjét. 12/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda házirendjét. 14/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a településen egy regionális hulladékkezelési rendszer keretében kívánja a hulladékkezelést megoldani. E cél érdekében: 1./ Papkeszi Község Önkormányzata részt kíván venni a Közép-Duna vidéke régió hulladékkezelési projektjében, melynek teljes előkészítő anyagát megismerte és azt elfogadja. 2./ A cél megvalósítása érdekében közös pályázatot kíván benyújtani az érintett társönkormányzatokkal az Európai Unió KA támogatás megvalósításának programjában. 3./ Papkeszi Község Önkormányzata jelen nyilatkozatban kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tagként kíván csatlakozni a Közép-Duna Vidéke Konzorcionális Együttműködéshez, a Konzorcionális Szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri és, mint akaratával egyezőt elfogadja. Vállalja, hogy saját gazdasági tevékenysége során a Konzorcium céljaira figyelemmel jár el, illetőleg a Konzorcium céljainak megvalósításában közreműködik. Elfogadja továbbá, hogy a nemzetközi támogatás igénybevétele során képviselő, kapcsolattartó ( gesztor ) Polgárdi Város Önkormányzata legyen. Vállalja, hogy a Konzorciumi Szerződést, mint abban résztvevő tag aláírja. 4./ Papkeszi Község Önkormányzata vállalja, hogy a Kon zorcionális Szerződésnek megfelelően biztosítja a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapokból, így különösen a jogszabályi előírásnak megfelelő 10%-os önrészből reá eső állandó lakosszám szerint megállapított vagyoni hozzájárulási hányad megfizetését. E tárgyban Papkeszi Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a beruházás pénzügyi alapjai a 10%-os önrészen felül magukban foglalják az esetleges beruházási költségnövekedést, a kieső Tag(ok) miatti átszervezési többletköltséget, az inflációt, valamint az árfolyamkülönbségből adódó költségeket. 5./ A nemzetközi támogatás elnyerése esetén a tervezett beruházásokat eredeti formájában megvalósítja és az így kialakult rendszert fogja igénybe venni. 15/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Patatics Mónika Papkeszi, Colorchemia ltp szám alatti lakos kérelmére a Colorchemiai kultúrház közös helyiségeinek igénybevételét február 12-én 16,00 órától születésnapi összejövetel céljára Ft + Áfa bérleti díj megfizetése ellenében, valamit azzal a feltétellel, hogy a szervezők a rendezvény után a helyiségeket kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 16/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Venczel Tibor Papkeszi, Dózsa György u. 1. szám alatti lakos kérelmére engedélyezi a Papkeszi Kultúrotthon igénybevételét koncert megszervezése céljából február 11-én 21 órai kezdettel Ft + Áfa térítési díj ellenében, valamint azzal a feltétellel, hogy a szervezők a rendezvény után a helyiségeket kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 17/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt a különböző alapítványokat továbbra sem tudja támogatni, kivételt képeznek a rendelkezés alól a közrend- és közbiztonsági, a közvédelmi és közegészségügyi feladatokat ellátó közalapítványok.

3 Ezek: a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-es alapítványa, a B.almádi Rendőrkapitányság Közbiztonsági Alapítványa, a Balatonfűzfő és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány támogatására a Képviselő-testület Ft összeget határoz meg alapítványonként 2005 évben. 18/2005. (I.26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Savanyu Gyula Papkeszi, Dózsa u. 7. szám alatti lakos kérelmére a Férfi klub részére a Papkeszi Kultúrotthon igénybevételét Nőnapi rendezvény megszervezése céljából március 12-én 18,00 órától Ft + ÁFA térítési díj ellenében, valamint azzal a feltétellel, hogy a rendezvény után a szervezők a helyiségeket kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 19/2005. (I.31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a I-IV. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 20/2005. (I.31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után az alábbi módosításokkal fogadta el az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét: Köztisztviselői alapilletmény előirányzatot Ft-tal csökkenteni kell. A Nitrokémia 2000 Rt decemberében csődöt jelentett, a évre számított adóbevétellel a helyi adó előirányzatot csökkenteni kell: Építményadóból: eft Vállalkozók kommunális adójából: 79 eft Iparűzési adóból: eft Összesen: eft. Minden közalkalmazottnak Ft/fő/hó étkezési hozzá-járulás épüljön be a költségvetésbe. Japánhitel:a költségvetésbe kerüljön betervezésre az elmaradt és a évben esedékes az önkormányzat által elismert összegű törlesztő részlet. 21/2005. (I.31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 123/2004. (IX.16.) MÖK határozata alapján elidegenítésre kijelölt, a tulajdonában lévő Bakonykarszt Rt részvényeit nem kívánja megvásárolni. 25/2005.(II.15.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos rendezési tervében rögzített, Colorchémia lakótelep kertvárosias lakóövezet paramétereinek módosításához hozzájárul. A rendezési terv módosításának költségeit az Önkormányzat nem vállalja, a költségek a Colorchémia lakótelepen lévő 12 db telken kialakítandó lakóépületek beruházóját terhelik. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Colorchémia lakótelepen lévő 12 db építési telek budapesti székhellyel megalapítandó Alpest Bau Kft. (tulajdonosa Metti Carlo) tulajdonába kerüljön az alábbi feltételekkel: 1. A beruházás december 31. napjáig megvalósul. 2. Az önkormányzat a felépítendő 60 db lakás 50%-át értékesíti december 31-ig (30%-ot december 31-ig, a fennmaradó 20%-ot december 31-ig). 3. A vételár összege ,- Ft, mely decmeber 31. napjáig kerül átutalásra az Önkormányzat számlájára. 26/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket építi be évi költségvetési rendeletébe:

4 Közösségi támogatásokat 970 eft-al csökkenteni Felújítások, karbantartások, szerelések, egészségügyi meszelés az intézményeknél társadalmi munkában fognak megvalósulni, Akadálymentesítések pályázathoz betervezett összegei kikerülnek a költségvetésből (750 eft), Hivatal telefonközpontjának bővítése évre történő elhalasztása (331 eft). 27/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében ÉVRE AZ ÖNKORMÁNYZAT CSAK A KÖTELEZŐ SZEMÉLYI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOKAT TERVEZZE. 28/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében támogatja, hogy 2005 évtől a munkabérnek pénzintézetnél nyitott bankszámára törvény által kötelezően előírt át-utalásából adódó többletköltséget legfeljebb évi 2 ezer Forint folyószámla vezetési díjat - az önkormányzat a továbbiakban nem téríti. 29/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében felhívja az iskolaigazgatót, az óvodavezetőt és a jegyzőt, hogy az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a telefonköltségeket 30%-al csökkentsék, ennek érdekében az alkalmazottakat utasítsák a takarékosságra, a telefonálási idő csökkentésére. 30/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézmények közalkalmazottai részére 2005 évi költségvetésében biztosítja az adómentesen adható hideg- és melegétkeztetési hozzájárulást azzal a módosítással, hogy az óvodai közalkalmazottak melegétkeztetési hozzájárulását a hónapok munkanapjai x Ft összegben határozza meg. 31/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola és a Vadrózsa Napközi-otthonos Óvoda szeptember 1. napjától történő új társulási lehetőségeinek megvizsgálását kezdeményezi. A megoldási lehetőségek kidolgozásának határideje: május 20. napja, ezt követően a májusban tartandó Képviselő-testületi ülésen dönt a Képviselő-testület, kíván-e a társulási lehetőségek valamelyikével élni. 32/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 33/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az EU Strukturális és Kohéziós Alapok által biztosított pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót. 34/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervezők által előkészített program-tervezeteket a márciusi nemzeti ünnepek alkalmára. 35/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

5 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltatóés Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel az intézmény által javasolt Ft/lakos/év intézmény fenntartási díjat elfogadni nem tudja, viszont a társulási megállapodásban szereplő szociális és gyermekjóléti alap normatíva és intézményi kiegészítő normatíva 90%-a helyett annak 100%-át biztosítja január 1-től az intézmény részére az önkormányzat a társulás fenntartása céljából. 36/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki Józsefné alpolgármester asszony illetményének szorzószámát 4,5-ben állapítja meg január 1 napjától ( Ft-ban), viszont alpolgármester asszony NYILATKOZATA ALAPJÁN TISZTELETDÍJÁT fenti naptól BRUTTÓ FT/hó összegben állapítja meg. 37/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi XLV. törvénnyel módosított évi LXIV. törvény 18. (2) bekezdésében foglaltak és alpolgármester asszony nyilatkozata alapján Pataki Józsefné alpolgármester asszony részére január 1. napjától a költségátalányt tiszteletdíjának 20 %-ában, azaz Ft-ban állapítja meg. 38/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Jánosné Colorchémia lakótelepi lakos kérelmét és részére térítésmentesen biztosítja a colorchémiai kultúrotthon igénybevételét nyugdíjas búcsúztatójának megtartása céljából március 7-én 20 órától azzal a feltétellel, hogy a rendezvény után a szervezők a helyiséget kitakarítják és az esetleges károkért a felelősséget vállalják. 39/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dányi Zoltán és Zsilák Anita Balatonfűzfő, Bartók B. u. 11. szám alatti lakosok, a Papkeszi 191/56/A/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület vevők vételi szándékát támogatja, részükre napjától elővásárlási jogot biztosít fenti ingatlanra. Az ingatlan vételárát Ft, azaz Hárommillió négyszázötvenezer Forintban határozza meg. 40/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi és Colorchémia KULTÚRHÁZAK kulturális programjának ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEIT nehéz anyagi helyzetére való tekintettel TÁMOGATNI NEM TUDJA, anyagi helyzetétől függően a támogatás megtárgyalására 2005 év II. félévében visszatér. A Képviselő-testület megbízza a kulturális szervezőket, hogy a kulturális programok megszervezéséhez lehetőség szerint szponzorok anyagi támogatását keresse. 41/2005. (II. 23.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1994. (IV. 27.) rendeletének értelmében évben a PAPKESZIÉRT ÉRDEMÉREM KITÜNTETŐ CÍMET SAVANYU GYULA PAPKESZI, DÓZSA U. 7. SZÁM alatti lakos részére adományozza. 42/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

6 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót. 43/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az átruházott gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a helyi rendeletek végrehajtásából adódó feladatok értékeléséről szóló beszámolót. 44/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatót. 45/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 46/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közalapítvány megalapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítóként létrehozza Regio Pelso A Balaton keleti térsége környezetéért, jövőjéért kiemelten közhasznú közalapítványt, a térség környezeti életminőségének javítása céljából. Az alapítvány Alapító Okiratát és a Szervezeti Működési Szabályzatát elfogadja. A közalapítvány vagyonához alapítóként hozzájárul Ft/ lakos összeggel, melyet a HVB Bank Hungary Rt ideiglenes számlaszámára utalja. 47/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola iskolaigazgatói állásának megpályáztatását határozta el július 31-től július 31. napjáig, az alábbi feltételekkel: büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú szakirányú szakvégzettség, pedagógusi munkakörben határozatlan idejű alkalmazás, megbízás, bérezés a törvényben előírtak szerint. Előnyt jelent: vezetői gyakorlat, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógusi munkakörben (és intézményvezetői munkakörben) szerzett szakmai gyakorlat. Beadási határideje: OM közlönyben megjelenéstől számított 30 nap, igazgatói álláshelyről a Képviselő-testület legkésőbb véleményezési határidő lejártát követő 30. nap, illetve az azt követő Képviselő-testületi ülésen dönt. 48/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kultúrházak bérbevétele iránti kérelmek intézését a továbbiakban a kulturális szervezőkre bízza. Amennyiben a kulturális programtervben az igényelt időpontban program nem szerepel, úgy a kulturális, iskolai, nonprofit szervezetek részére ingyenesen, egyéb kérelmezők részére Ft + ÁFA bérleti díj ellenében biztosítják kulturális szervezők a kultúrotthonok igénybevételét. 49/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telekre az adásvételi szerződést Metti Carlo által képviselt Alpes Bau Kft-vel köti meg a szerződésben az önkormányzat részéről felvállalandó, értékesítésre kerülő lakások számának DARABSZÁMBAN történő meg-határozását támogatja. 50/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

7 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után támogatja a Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telekre vonatkozó adásvételi szerződés Metti Carlo által képviselt Alpes Bau Kft-vel való megkötését az alábbi feltételekkel: Papkeszi Község Önkormányzata Ft + ÁFA vételárért eladja a Papkeszi 702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712 és 713 hrsz-ú építési telkeket vevőnek. Az adásvételi szerződés megkötésekor vevő Ft foglalót fizet a Ft + Áfa vételárból. A fenti helyrajzi számon szereplő ingatlanokra a ki nem egyenlített vételárnak megfelelő arányban elidegenítési és terhelési tilalmát az önkormányzat rávezeti, kiengedés pedig a vételár megfizetésének arányában történik. A telkek vételárát vevő a lakások értékesítése arányában utalja Papkeszi Község Önkormányzata bankszámlájára. A rendezési terv módosítási költségeit vevő magára vállalja. Az épülendő lakásokból az önkormányzat értékesít 30 db-ot június 30-ig, amennyiben ennek a felvállalásnak nem tesz eleget, úgy vevő a nem teljesítés arányában kötbérrel sújtja az önkormányzatot. 51/2005. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülte április hónaptól az önkormányzat Településfejlesztési és Kulturális Bizottsága ülésének kezdési időpontját 17,00 óráról 15,00 órára módosítja. 52/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést. 53/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a települési vagyonmérleg értékelését, valamint az önkormányzat vagyonhasznosítására vonatkozó javaslatot. Kéri a polgármestert, hogy a vagyonhasznosítás érdekében tett lépésekről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa. 54/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mérleg 97 Kft 2005 évre vonatkozó szerződés meghosszabbítási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Mérleg 97 Kft-vel március 31-én megkötött könyvvizsgálói szerződést december 31-ig meghosszabbítja. 55/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Képviselő-testület december 15-i ülésén meghozott 195/2004. XII.15.) számú határozatát visszavonja. 56/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hoffmann Renáta és Albertus Attila Papkeszi, Colorchémia ltp. 202/b. szám alatti lakosok, az önkormányzat tulajdonát képező 191/56/A/1. hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található ingatlan megvásárlása iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kérelmezők vételi szándékát támogatja, részükre elővásárlási jogot biztosít fenti ingatlanra. Az ingatlan vételárát Ft, azaz Hatmillió-kettőszázötvenezer Forintban határozza meg, valamint kötelezi vevőket Ft foglaló befizetésére szerződéskötéskor.

8 57/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprémi Kistérség Területfejlesztési Társulása jogutódjaként létrehozza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulását a közoktatási egészségügyi, gyermekjóléti szolgálati, valamint a belső ellenőrzési és területfejlesztési feladatok magasabb szakmai színvonalon történő, ill. hatékonyabb megszervezése érdekében. 58/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete belép a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásába a társulási megállapodásban foglaltak szerint. Egyben elfogadja annak társulási megállapodását. 59/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után az Öböl Tv Kft-vel (székhely: 8174 Balatonkenese, Mikes u. 8/5.) a Támogatási Szerződés megkötése mellett döntött. A támogatás összegét 2005 évre Ft-ban azaz Kettőszázezer Forintban határozza meg. 60/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárul a polgári védelemmel kapcsolatos közös költségekhez 2005 évben 40.- Ft/lakos összegben, mely összeget átutalja a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal számú költségvetési elszámolási számla számára. 61/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a július án, Kőkeszi településen tartandó KESZI-találkozóra 4 főt delegál. A résztvevők (1 személygépkocsi) útiköltségét, valamint a szervezők részére reprezentációs ajándékot biztosít az önkormányzat. 62/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a régi Községháza bontási engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a balatonalmádi SB Építésziroda által megadott árajánlatot, Ft + ÁFA összeget támogatja. 63/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt nem támogatja Kántorné Istók Klára óvodavezető 9 hónapig tartó számítógépes OKJ-s tanfolyamon való továbbképzésének díját és az arra vonatkozó útiköltségét. 64/2005. (IV.27.) SZÁMÚ Képviselő-testületi határozat: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a március 30-i ülésén meghozott 50/2005. (III.30.) számú határozatában foglalt adásvételi szerződés megkötésre vonatkozó megbízást Dr. Henger István ügyvédtől visszavonja. 65/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalás után elfogadta a település közrendés közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót. 66/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

9 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalás után elfogadta a polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót. 67/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 68/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a lakóhelyi környezet állapotának értékeléséről szóló beszámolót. 69/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a falugondnok és a telepgondnok tevékenységéről, aktuális feladatairól szóló tájékoztatót. 70/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 23-án meghozott 39/2005. (II.23.) számú határozatát visszavonja, melyben Dányi Zoltán és Zsilák Anita Balatonfűzfő, Bartók B. u. 11. szám alatti lakosok 191/56/A/3. hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelmét támogatta és elővásárlási jogot biztosított vevők részére az ingatlanra, melynek vételárát Ft összegben határozta meg. 71/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóthné Kiss Mónika által a Veszprém Megyei MOK Etikai Bizottságához megtett panaszlevelét, mely Dr. Varga Myra háziorvos tevékenységét kifogásolja és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület nem kívánja megkeresni hivatalból a Veszprém Megyei MOK Etikai Bizottságát. 72/2005. (V.25.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a MED-LIN Egészségügyi és Oktató Bt (székhely: 8174 Balatonkenese, Táncsics u. 5.) képviseletében Dr. Győri Istvánt Dr. Varga Myra háziorvos helyettesítésére május 26. napjától június 30-ig, Dr. Varga Myra tartós távolléte (szabadság, táppénz) esetére napi bruttó Ft helyettesítési díj, valamint az kiszállási útiköltség díj ellenében. 73/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező, a Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telkek értékesítésére vonatkozó javaslatokat és az alábbi határozatot hozta: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 9/2003. (V. 23.) rendelete 4. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján PAPKESZINVEST Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8183 Papkeszi, Fő u. 42.) néven gazdasági társaságot hoz létre az ALPES BAU Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.sz: , székhelye: 8229 Paloznak, Sáfrány u. 2.), az Önkormányzat Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telek reorganizáció céljára. A Képviselő-testület az előterjesztésben csatolt társasági szerződést az alábbi módosításokkal fogadja el: A társasági szerződés 5.6. pontjában szereplő tagok üzletrésze az alábbiak szerint módosul: ALPES BAU Kft 74 %, Papkeszi Községi Önkormányzat: 26 %. A társasági szerződés pontjában: A taggyűlés határozatait a jelen szerződésben meghatározott esetek kivételével a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű többségével (50 % + 1) HELYETT: ¾-ES SZÓTÖBBSÉG KERÜLJÖN BEÉPÍTÉSRE.

10 PAPKESZINVEST Kft taggyűlésein Papkeszi Községi Önkormányzat képviseletével Pataki Józsefné alpolgármestert bízza meg, aki a PAPKESZINVEST Kft. taggyűlésein a Képviselő-testület előzetes döntése alapján jogosult az Önkormányzat nevében, a PAPKESZINVEST Kft. társasági szerződésében meghatározott mértékű szavazati jogokat gyakorolni. A társasági szerződés pontjában szereplő Felügyelő Bizottsági tagoknak PONGÓ IRÉN Papkeszi, Fő u. 9. szám alatti lakos és SAVANYU GYULA Papkeszi, Dózsa Gy. u. 7. szám alatti lakos képviselőket delegálja. A Képviselő-testület a társasági szerződés tervezet egyéb pontjaival egyetért. A Képviselőtestület felhatalmazza Horváth Gyula polgármestert arra, hogy a cégalapítás körében szükséges valamennyi iratot különösen a társasági szerződést, a szindikátusi szerződést, a társaság név- és székhelyhasználati engedélyét Papkeszi Községi Önkormányzat nevében aláírja. 74/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a PAPKESZINVEST Kft előterjesztésben csatolt ügyrendjét elfogadja. 75/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a PAPKESZINVEST Kft előterjesztésben csatolt szindikátusi szerződését az alábbi kitételekkel fogadja el: A szindikátusi szerződés I. fejezetének első bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: A tagok a Társaságot az Önkormányzat Colorchémia lakótelepen található 12 db építési telek reorganizációja céljából hozták létre. A szindikátusi szerződés I. fejezetének harmadik bekezdésében, a zárójelben lévő: (legalább az adott ingatlanra vonatkozóan készült igazságügyi ingatlanforgalmi szakvéleményben meghatározott értéken) KERÜLJÖN KI A SZÖVEGBŐL. 76/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után az Önkormányzat és a PAPKESZINVEST Kft között létrejövő, előterjesztésben csatolt ingatlan adásvételi szerződés tervezetet elfogadja. 77/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Huszár Bt (székhely:..)-vel történő együttműködést támogatja abban az esetben, ha fent nevezett társaság a hétköznapi 18,00 órától reggel 7 óráig tartó ügyeletet a MEP által nyújtott finanszírozás összegéért vállalja Dr. Varga Myra háziorvossal történő megállapodás alapján. 78/2005. (VI. 06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztése alapján utólagosan engedélyezi a községi szennyvízrendszer dugulás elhárítási munkálatait tartalmazó kb Ft összegű - számla befogadását és az önkormányzat anyagi helyzetétől függően annak kiegyenlítését. 79/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. félévi ülésszakára vonatkozó munkatervet megtárgyalta és elfogadta. 80/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Bocskai István Általános Iskola 2004/2005 tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót.

11 81/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda 2004/2005 évi nevelőmunkájáról szóló beszámolót. 82/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola igazgatói álláspályázatára beérkező pályázati anyagok vezetési programjait Országos Szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetni kívánja. A Képviselő-testület a véleményezés elkészítésével a RÁCIÓ SZAKÉRTŐI IRODÁT bízza meg. 83/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a módosított Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. 84/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta az Önkormányzat Alapító Okiratának módosítását. 85/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda augusztus 01-től augusztus 23-ig történő zárva tartását. 86/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia lakótelepet védő véderdő tulajdonjogával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Amennyiben Papkeszi Községi Önkormányzat tulajdonába kerül a Colorchémia lakótelepet védő véderdő, akkor az erdő művelési ág megváltoztatását, illetve belterületbe vonását 10 évig nem kezdeményezi. 87/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Deák Mónika Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti lakos, az önkormányzat tulajdonát képező 191/56/A/2. hrsz-ú Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található ingatlan megvásárlása iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kérelmező fenti ingatlanra vonatkozó vételi szándékát nem támogatja. 88/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÉD Televízió által felajánlott Falu-akcióval nem kíván élni. 89/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézmények világításkorszerűsítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: Az előterjesztésben szereplő világításkorszerűsítésekre vonatkozó ajánlatokkal anyagi helyzetére való tekintettel nem kíván élni, a lehetőség megtárgyalására a 2006 évi költségvetési koncepció tárgyalásánál visszatér. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a SZA-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a döntésről értesítse. 90/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szolgáltatóház a gyermekek nap-közbeni ellátása Balatonkenesén és térségében tárgyú sikeres pályázat támogatási szerződését megtárgyalta. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot benyújtó

12 és elnyerő konzorcium tagjaként a támogatás végső kedvezményezettjeként részt kíván venni a program megvalósításában, így megerősíti a júniusában aláírt Konzorciumi Szerződést. 91/2005. (VI. 29.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a HEFOP P /4.0 számú és Tátorján Szociális Szolgáltatóház a gyermekek (0-3 éves) napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében című pályázatot benyújtó és elnyerő konzorcium tagjaként a konzorciumi szerződés módosítását. A módosítás kezdeményezése a Colorchémia lakótelepen létrehozandó bölcsőde és családi napközi működtetésére vonatkozik oly módon, hogy az szóbanforgó intézmények működtetését Papkeszi Község Önkormányzata helyett a konzorcium más tagja végezze 5 év időtartamig. 92/2005. (VII. 20.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Rádió Jam Rt. Papkesziről történő élő közvetítésének költség-hozzájárulását. 93/2005. (VII. 20.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Laczkóné Kiss Irén védőnő kérelmét és az alábbi határozatot hozta: Amennyiben Laczkóné Kiss Irén nyeri el az Önkormányzat által meghirdetett védőnői állást szeptember 1-től, úgy részére a Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található 191/56/A/2. hrsz-ú, 51 m 2 alapterületű lakást önkormányzati lakást bérleti díj ellenében biztosítja február 28. napjáig. 98/2005. (VIII. 16.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola iskolaigazgatói teendőinek teljes körű ellátásával augusztus 17. napjától határozott időre az ismételten kiírt iskolaigazgatói álláspályázat elbírálásáig - megbízza Künsztler Zoltán pedagógust. 99/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 100/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a évi I. féléves átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 101/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárult a Bocskai István Általános Iskola szeptember 1. napjával történő 1 fő 6 órás technikai álláshely bővítéséhez azzal a feltétellel, hogy a Polgármesteri Hivatalból kerül áthelyezéssel a munkahely betöltésre, valamint az iskola takarítói állománya látja el fenti időponttól a Kultúrházak és a Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt található védőnői rendelő heti takarítását. 102/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Colori Bölcsőde működtetésének megtárgyalása céljából rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását határozta el. Az ülés helye és időpontja: Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, szeptember 12., 16,00 óra. 103/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

13 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 113/2004. (VI. 30.) számú határozatát, mellyel a Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában az óvodai nevelés szakfeladaton 3 fő létszám leépítésénél megállapította, hogy 1 fő létszám elhelyezése áthelyezéssel megtörtént. 2 fő létszámnak az önkormányzat költségvetési szerveinél meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatásra nincs lehetőség. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be október 15. napjáig a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra. 104/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Közép Duna-Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer Kohéziós Alap pályázat keretében Papkeszi közigazgatási területén 2 db hulladékgyűjtő sziget a Papkeszi 690/1 és 71. hrsz-ú területeken való létrehozását elfogadja és támogatja, egyidejűleg nyilatkozik, hogy a település rendezési tervével nem ellentétes a szigetek kialakítása. 105/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér a Királyszentistváni vízbázis védőterületeire vonatkozó megállapodás tervezettel kapcsolatban felmerülő kártalanítási és szükséges beavatkozások, átalakítások költségeinek összegeiről, valamint kéri, hogy vizsgálja meg a lehetőségét a költségek vízdíjba való beépítésének. A Képviselő-testület ezen információk segítségével kívánja a megállapodással kapcsolatos döntését meghozni. 106/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Stéberné Endrédi Márta kulturális szervező megbízási szerződés megszűntetése iránti kérelmet és október 1. napjával hozzájárult a megbízás visszavonásához. 107/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli előterjesztésben elhangzottak alapján hozzájárult az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Konzorcium által Királyszentistván községben hulladékkezelő mű létesítéséhez, annak megépülését nem akadályozza. 108/2005. (VIII. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-balatoni Regionális Hulladékkezelő Konzorcium felé a Királyszentistván községben létesítendő Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer hulladékkezelő mű létesítésével kapcsolatos támogatási igényét és az alábbiakat határozta meg: 60 millió Forint egyösszegű támogatás a szerződés aláírásával egyidejűleg átutalásra kerül az Önkormányzat számlájára 10 évig 10 millió Forint/év összegű fejlesztési támogatás az Önkormányzat részére szabad célú felhasználásra A kommunális hulladék szolgáltatás díjából 9 évig 50 % kedvezmény a lakosság és közületek számára Konzorciumba való átlépés költségeinek megtérítése Papkeszi Község Önkormányzata részére. 109/2005. (IX. 15.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

14 Papkeszi Községi Önkormányzat megtárgyalás után elfogadta a Regio Pelso A Balaton keleti térsége környezetéért, a gyermekeink élet minőségéért, jövőjéért kiemelten közhasznú alapítvány módosított Alapító Okiratát valamint Szervezeti Működési Szabályzatát. 110/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a falu munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 111/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kulturális szervező által előkészített október 23-i ünnep megrendezését. 112/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után támogatja a október 9- én megrendezésre kerülő idősek napi rendezvény megvendégelésének, illetve ajándékozásának anyagi fedezetének biztosítását. 113/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében című pályázati projekt kapcsán létrejött aláírt eredeti konzorciumi megállapodás módosítás tervezetét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület konzorciumi szerződés 7.) pontjában szereplő kiválni csak közös megegyezéssel, az irányító hatósággal történő előzetes egyeztetést követően lehet, a 8.) pontban a rendkívüli felmondás helyett azonnali felmondás szóhasználat alkalmazásával, valamint a szerződés 4.) pontjában Papkeszi Község Önkormányzatára vonatkozó módosításokkal EGYETÉRT, AMENNYIBEN az ugyancsak a 4.) pontban BALATONKENESE NAGYKÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYRA VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSOK BEKERÜLNEK a konzorciumi szerződésbe: 3. konzorciumi tag: Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Feladat: Játszótér és játszóház üzemeltetése, Papkeszi Colorchémia lakótelepen bölcsődei csoport és családi napközi működtetése. 114/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2005 évi kiírásával egyetért. 115/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Künsztler Zoltán iskolaigazgató kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A 2005/2006-os tanévben tervezett úszásoktatás megszervezéséhez biztosítja az iskolabuszt és vállalja annak költségeit. 116/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Künsztler Zoltán iskolaigazgató kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Bocskai István Általános Iskola tanulói számára biztosított iskolatej helyett más tejtermék rendeléséhez nem járul hozzá. Egyben felhívja a 68/2005. (VII. 26.) FVM rendelet 10 -ában szabályozott iskolatej-igénylési szabályok betartására. 117/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

15 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Colorchémia lakótelepi kulturális szervezői munkakör betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A kulturális szervezői feladatok ellátását október 10. napjától közhasznú munkakörben kívánja megoldani. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Colorchémia lakótelepen a kulturális szervezői feladatok ellátása érdekében október 10. napjától 1 fő közhasznú létszám igénylését engedélyezi a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Veszprémi Kirendeltségétől. 118/2005. (IX. 28.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzeti háziorvosi pályázat és a Bocskai István iskolaigazgatói álláspályázat elbírálása céljából rendkívüli ülés össze hívását határozta el október 12-én 15,00 órai kezdettel. 119/2005. (X. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi állásra benyújtott pályázatokat megtárgyalta. Az Egészségügyről szóló évi CLIV tv (1) bek. pontja alapján Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PAPKESZI VEGYES HÁZIORVOSI KÖRZET FELADATELLÁTÁSÁVAL november 1. napjától határozatlan időre DR. FRANK ATTILA (pecsétszám: , szül.: Kecskemét, , an.: Szelei Piroska) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 16. Fsz. 1. szám alatti lakost BÍZZA MEG. 120/2005. (X. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Papkeszi Colorchémia lakótelepi bölcsőde működtetésére vonatkozó támogatói szerződés tervezetet és támogatja annak megkötését Balatonkenese Nagyközségért Alapítvánnyal. 121/2005. (X. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese Nagyközségért Alapítvány által működtetett Colorchémia lakótelepi Bölcsőde évi költségvetés tervezetét (november 1-től december 31-ig) és a működési célú támogatást az alábbi feltételekkel nyújtja: A nem kötelező személyi juttatás - étkezési jegy - kerüljön ki a kiadásokból Az alkalmazotti létszám tekintetében 4 főt finanszíroz a 4,5 fő helyett Az előfinanszírozás két részletben történő átutalását a működési engedély megléte esetén támogatja, 2005 évben minden hó 10. napjáig történő teljesítéssel. 122/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy az iskolaigazgatói álláspályázatok elbírálásának eljárásából a megvitatás és a döntéshozatal történjen zárt ülés keretében. 123/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV tv. 12. (6) bekezdése alapján a Bocskai István Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázatokat titkos szavazás keretében bírálja el. 124/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola igazgatói álláspályázatának titkos szavazással történő elbírálásához 3 főből álló: Bagi Jánosné képviselő, Nagy Józsefné képviselő, Kiss Gergely képviselő Szavazatszámláló Bizottságot hozott létre. 125/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

16 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola iskolaigazgatójának határozott időre, november 1-től július 31-ig Künsztler Zoltánt nevezi ki. 126/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a Papkeszi Hírlap negyedévenkénti megjelentetése mellett döntött évtől. Kéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy január 1-től a hírlap anyagának szerkesztésével kapcsolatos feladatok a kulturális szervezők munkaköri leírásába kerüljön bele, a koordinálási feladat pedig a Polgármesteri Hivatal egyik köztisztviselőjének munkaköri leírásába. 127/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után A szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletébe kerüljön bele külön bekezdésben foglalva: A Papkeszi Hírlap Papkeszi Község Önkormányzatának hivatalos lapja, amely évtől negyedévente jelenik meg. 128/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 35. -a /2/ bekezdésében foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület névszerinti szavazásánál a tartózkodom kijelentést megszűnteti, csak igen és nem kijelentéssel lehet szavazni. 129/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után a jegyző kötetlen munkaidejének változatlanul hagyása mellett döntött. 130/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a évi I-III. negyedéves átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 131/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után elfogadta a faluban működő Egyesületek, Klubok tevékenységéről szóló tájékoztatókat. 132/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres segítségnyújtás megszervezésére és üzemeltetésére vonatkozó ajánlatott megtárgyalta. Az Önkormányzat a feladat ellátásához társulni kíván, az ajánlatban feltüntetett feltételek megléte esetén. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulását értesítse. 133/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Góg Dávid, a Bocskai István Általános Iskola 8. osztályos tanulójának Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét erkölcsileg és anyagilag támogatja. A Képviselő-testület az anyagi támogatást maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra, havi Ft-ban állapítja meg. 134/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

17 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése céljából Ft összegű, 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Rt-től. Papkeszi Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. A hitel fedezetét képezi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Papkeszi 191/56/A/3. hrsz-ú (szolgálati lakás), valamint a 193/1. hrsz-ú (szolgálati lakás) megnevezésű ingatlan. 135/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Meződi Józsefné szül. Károlyi Marika Papkeszi, Vasút u. 8. szám alatti lakos a Papkeszi 427/1. hrsz-ú ingatlanból történő 2500 m 2 rész terület megvásárolási kérelmét támogatja. Az ingatlanmegosztás ellenértékének megfizetését vevő vállalja, a 2500 m 2 megvásárlandó terület eladási árát a Képviselő-testület bruttó Ft-ban határozza meg. 136/2005. (X. 26.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszrózsa Nyugdíjas Klub vezetőjének kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Papkeszin működő Őszrózsa Nyugdíjas Klub, a Colorchémia lakótelepen működő Nyugdíjas Klub, valamint a Sorstárs Népdalkör részére egyenként Ft összegű támogatást biztosít évzáró ünnepélyeik megszervezésére. 137/2005. (XI. 04.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi, Colorchemia lakótelepi bölcsőde működtetése tárgyában a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést megvitatta és a javasolt módosításokkal elfogadta. A megállapodás jogszerűségének és folyamatos átláthatóságának biztosítása érdekében a szerződés mellékletét kell, hogy képezze: Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány módosított Alapító Okirata és az annak bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés. Az ingatlan térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés. A bölcsőde működési engedélye. 138/2005. (XI. 04.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében című pályázatban meghatározott projekt megvalósítása tárgyában az A/6. mellékletet képező, a június 28-án kelt konzorciumi megállapodás módosításra került változatáról szóló előterjesztést megvitatta és a javasolt módosításokkal elfogadja. 139/2005. (XI. 15.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Laczkóné Kiss Irén védőnő kérelmét és az alábbi határozatot hozta: Az önkormányzat eladja a tulajdonát képező 191/56/A/2 hrsz-ú, Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatt található társasházi lakást Laczkóné Kiss Irén Papkeszi, Hársfa u. 10. szám alatti lakos részére. Az ingatlan vételárát Ft-ban határozza meg. Egyben elővásárlási jogot biztosít a 191/56/A/3 hrsz-ú társasházi lakásra május 31-ig. 140/2005. (XI. 15.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005 évi közmeghallgatás időpontjául

18 Papkeszin, november ,00 órát határozza meg. Colorchémia lakótelepen tartandó közmeghallgatásról a colori kultúrotthon felújítási munkálatai miatt későbbi időpontban dönt. 141/2005. (XI.30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évre vonatkozó belső ellenőrzési társulások lehetőségét és az alábbi határozatot hozta: január 1. napjától az önkormányzat belső ellenőrzési Társulását a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulással kívánja megkötni. 165/2005. (XII. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárult az Albero 2000 Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft-vel, valamint a Bősze Tüzép Kft-vel (mint hitelezők) történő, hitelezőnként Ft Ft összegű kölcsönszerződés megkötéséhez. A hitel fedezete Papkeszi Község Önkormányzata tulajdonát képező, a Colorchémia lakótelepen található 702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713 hrsz-ú 12 db építési telek. A kölcsön visszafizetése kamatmentesen, egyösszegben legkésőbb január 31-ig történik. 166/2005. (XII. 12.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalás után hozzájárult az Albero 2000 Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft-vel, valamint a Bősze Tüzép Kft-vel (mint vevők) történő, a Colorchémia lakótelepen található 702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713 hrsz-ú 12 db építési telekre vonatkozó ingatlan adásvételi előszerződés megkötéséhez. Az ingatlanok vételárát bruttó Ft-ban határozza meg, Ft/m2 áron, 5 éven belüli beépítési kötelezettséggel. Vételárat vevő eladó részére egyösszegben, készpénzben fizeti meg a végleges adásvételi szerződés aláírásának napján. Az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésével vevők birtokába kerülnek az ingatlanok. Felek a végleges adásvételi szerződést január 10. napjáig kötik meg. 167/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai étkeztetés minőségének megtárgyalása érdekében a január hónapban tartandó Képviselő-testületi ülésre meghívja az óvodavezetőt és az óvodai élelmezésvezetőt. 168/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az építményadó január 1-jétől való emelésének lehetőségét megtárgyalta és annak mértékét nem kívánja megváltoztatni, az Építményadóról szóló 5/2003. (III. 28.) rendeletét nem módosítja. 169/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozó kommunális adója január 1- jétől való emelésének lehetőségét megtárgyalta és annak mértékét nem kívánja megváltoztatni, A kommunális adó bevezetéséről szóló 4/1999. (II. 26.) rendeletét nem módosítja. 170/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adója január 1-jétől való emelésének lehetőségét megtárgyalta és annak mértékét nem kívánja megváltoztatni. A kommunális adó bevezetéséről szóló 4/1999. (II. 26.) rendeletét nem módosítja. 171/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület évi I. félévi munkatervét az alábbi módosításokkal fogadta el:

19 A január 25. napjára tervezett ülés napirendi pontjait kiegészíti a következő napirendi ponttal: A Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában történő étkeztetésmegtárgyalása. A június 28. napjára tervezett ülés napirendi pontjait kiegészíti a következő napirendi ponttal: Beszámoló a Colorchémia lakótelepen működtetett Bölcsődében végzett munkákról. A csecsemővédelem helyzetéről és a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat átteszi márciusról május hónapra, a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló és a polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatókat pedig május hónapról március hónapra teszi át. 172/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 173/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 174/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Papkeszi Községi Önkormányzat Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 175/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Andrea kulturális szervező kérelmét és a december 17-én 15,00 órakor tartandó karácsonyi ünnepély megrendezését Ft-tal támogatja. 176/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testület a december ig terjedő időszakra a Polgármesteri Hivatal zárva tartásához hozzájárul, telefonos ügyelet fenntartásával. 177/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Savanyu Gyula Képviselő-testületi tag által javasolt előterjesztést Papkeszi Község Önkormányzata Vodaphone Rt. felé fennálló Ft összegű tartozásának rendezése ügyében a január hónapban tartandó ülésen tárgyalja, Horváth Gyula polgármester jelenlétében. 178/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Az Önkormányzat a Vodaphone Rt. felé fennálló Ft összegű tartozását amennyiben anyagi lehetősége engedi, kiegyenlíti. 179/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat Vodaphone Rt. felé fennálló tartozásáról, a szolgáltatóval létrejött keretszerződésről, illetve a fennálló tartozás polgármester által az Önkormányzat felé történő megfizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Az Önkormányzat Vodaphone Rt felé fennálló tartozásának összege megegyezik Metti Carlonál lévő számú előfizetésen szereplő tartozással. Az Önkormányzat Metti Carlo 1203 Budapest, Pázsitos sétány 4. 6/34. szám alatti lakos ellen polgári peres eljárást indít a fennálló tartozás behajtásának céljából. 180/2005. (XII. 14.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

20 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lak József Colorchémia lakótelepi lakos, önkormányzati dolgozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület kérelmezőnek a Colorchémia lt. 216/B. szám alatti ingatlan vételárból fennmaradt Ft tartozásából Ft-ot elenged, a fennmaradt Ft összegű tartozást részletekben kell megfizetnie az önkormányzatnak.

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2011. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 376/2010. (XII. 15.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület 150/2014. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat 5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az új Bölcsőde létesítésének közbeszerzési eljárása kapcsán felállítandó Közbeszerzési Munkacsoport külső tagjának megválasztja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69%

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69% Szám: 1/2010. (I. 12.) Kt. határozat Tárgy: Körzeti Iskola és Óvoda bővítési projektjének elfogadása Halmaj község Képviselő-testülete Körzeti Iskola és Óvoda bővítési és rekonstrukciós projektjére vonatkozó

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 98/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2009/2010. tanévről, nevelési évről szóló beszámolója 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA. 5.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások felülvizsgálata

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA. 5.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások felülvizsgálata A Képviselő-testület 2016. január 21-i ülésén hozott határozatai 1/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott -

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott - 18/2016. (I.27) határozata A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 1. A Képviselő-testület Dr. Fehér Edit háziorvos kérelmét megtárgyalta, és a praxis működési költségeinek

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/19-19/2011. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben