Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Tóth Ferenc jegyző Meghívott: Dr. Kelő Johanna járási hivatalvezető Szekeresné Pinczés Györgyi intézményvezető Szarvas Jánosné Bejelentéssel távol: Pálinkás Gyuláné képviselő Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti Dr. Kelő Johanna Járási Hivatalvezető Asszonyt, a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Napirend 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata és Intézményei évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 3. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek I. félévi pénzügyi helyzetéről Előadó: Káposztás Tibor polgármester

2 2 4. Előterjesztés Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda Alapító Okirat módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 5. Előterjesztés Fogorvosi álláspályázatról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés Gyermekorvosi álláspályázatról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés Temetőrendelet I. számú függelékének módosítására Előadó Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés Szarvas Jánosné kérelméről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Egyéb ügyek, bejelentések 10. Zárt ülés - támogatások - segélyek Káposztás Tibor polgármester napirend előtt átadja a szót Dr. Kelő Johanna Hivatalvezető Asszonynak. Dr. Kelő Johanna Hivatalvezető Asszony köszöni a meghívást. Elmondja, hogy azért szeretett volna részt venni az ülésen, hogy személyesen megismerje a képviselőket. Ismerteti, hogy a Kunszentmiklósi Járási Hivatal 9 település fölött január 01-től működik. A hatósági ügyeket a törzshivatal végzi. Ügysegéd jár ki a településekre hetente egyszer, próbál több időt itt lenni és iparkodik a kérelmeket megfelelően ellátni. A gyámhivatal és az okmányirodák működnek. Ciklus végén fog kormányablak működni, de ehhez hatalmas ügyanyagot kell átvenni az ügyintézőknek. Hogy helyileg hol lesz, az a Minisztériumtól függ, jelenleg több verzió is van. Ez hatalmas beruházás és változás az elérhető ügyekben is. A Földhivatal és a Munkaügyi Központ nem változott, a földhivatali bejegyzések folynak most. Ismerteti, hogy hatósági ügyekkel 7 ember foglalkozik, ezek az állampolgársági és szociális ügyek, az ügyfél-elégedettség kiváló. A járási hivatal épülete félkész, a szobák száma ez marad, tipikus rendőrségi kis szobák. A gyámhivatal 5 fővel működik, az okmányiroda is eredeti létszámmal működik. A települési ügysegéd hetente egyszer tud jönni, az ügyfeleket biztosítja, hogy az ügyük el fog készülni a jogszabályoknak megfelelően. A közeljövőben személyi változás lesz nyugdíjazás miatt. Tóth Ferenc jegyző jelzi és kéri az ügysegédi ügyfélfogadás bővítését, jelenleg szerdánként is sokat szünetel az ügyfélfogadás a belső értekezletek miatt. Igyekszünk az ügysegédnek másik irodát biztosítani fedett előtérrel a várakozások miatt. Kéri, hogy az értekezletek ne mindig szerda délelőtt legyenek, mert községünkben szerdán van az ügyfélfogadás. Megszokták az ügyfelek a konkrét napot és aki szabadságot vesz ki és az ügyfélfogadás

3 3 szünetel annak kellemetlen. Kérése, hogyha szerdai napra esik az értekezlet azt lehetőleg már előző szerdán tudjuk közölni az ügyfelekkel. Dr. Kelő Johanna Járási Hivatalvezető Asszony ígéri, hogy ezek változtatni fognak, csak nem egyszerű, mert 5 települést lát el egy ügysegéd és Kunszentmiklóson kizárólag szerda, amikor nincs ügyfélfogadás, azért tartják az állománygyűlést szerdán, de megpróbálja átszervezni. Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy ügyfélfogadásra lehetőség van-e bejelentkezni? Dr. Kelő Johanna Járási Hivatalvezető Asszony elmondja, hogy az ügysegéd bármely településen elérhető mobilon és bármely településen fogadja a más település ügyfeleit is. Elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolata a Polgármester Úrral, Jegyző Úrral, ügyintézőkkel, nagyon segítőkészek. Ez a szervezet más felépítést, gondolkodást igényel az ügyintézőktől és ezzel nehéz szembesülni. Fél a Kormányablakok széles nyitásától, viszont megnyugtató, hogy csak az főt foglalkoztató Okmányirodáknál fognak nyitni Kormányablakot. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a meghívást, kor távozik a Képviselő-testületi ülésről. 1. napirend Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: - a tervezett nyári karbantartási munkák vége felé tartanak, festés-mázolás, óvodatető javítás, - parlagfű mentesítés havonta rendszeresen folyik, - augusztus ig igazgatási szünet volt, - járdaépítést folyamatosan csinálják, jelenleg a Petőfi utcában, - augusztus 01-én Nyárádszentbenedekiek léptek fel a szalki táncosokkal. Megvendégelték őket, nagy volt az érdeklődés, igaz a házasságkötő előtti rész meszelése pont akkor folyt, - a térfigyelő pályázatot elutasították, a pályázati anyag viszont megmaradt, a műhelyünkre telepítettünk egy kamerát, mert ott vannak a gépeink. - a kátyúzás az Arany János utcában megvan, folytatódik tovább a jövő héten a Munkás utcában és a Bacsó Béla utcában, - konyhapályázat miatt folynak a munkálatok két hét csúszással kezdődött, addig a tsz. ebédlőben van a főzés, várhatóan szeptember 2. felére beindul és ünnepélyes átadás lesz, - szeptember 01-től két konyhalányt veszünk fel, az új ételhordó autó a pályázat keretében 4 millió 160 eft volt, eladtuk a SEAT-ot, - az ártézi kút át lett festve, a belseje algásodik, - augusztus 20-i műsor jól sikerült, tartalmas műsor volt, ennek keretében az országzászló avatása megtörtént, aminek előkészítéséhez köszöni a segítséget, - kunszentmiklósi szolgálati helyű rendőr fog költözni a szolgálati lakásunkba, addig felújítás van, hétfőn költözik. Kerner Erzsébet alpolgármester köszöni, hogy az iskola egyes helyiségeit kimeszeltette az önkormányzat.

4 4 2. napirend Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata és Intézményei évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet módosítására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző megválaszolja a bizottsági ülésen felvetődött kérdéseket, pontosításokat a 9. sz. melléklettel kapcsolatban: - immateriális javakhoz kell sorolni, ami zsűrizve van, - az orvosi rendelő 2003-ban volt utoljára felújítva, - az említett játszótér a Kresz park helyrajzi számán van, - az Emlékmű + Krónika 1996-ban lett átadva, mely a Turul madár alapköve, - 6 laptop + táska és projektor az iskola pályázati programokból származó bevételek értéke 10,5 mft a nyilvántartás szerint 1 készlet. - Petőfi kép a Múzeumban van, majd kiderítjük, hogy kinek a tulajdona, mert a képet az iskola is szokta használni. Előfordulhat, hogy egy készlet több helyen van nyilvántartva, a múzeum leltárát meg kell vizsgálnunk. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja, hogy a művelődési házhoz kellene átrakni a múzeumot, mert a Baráti Kör dolgai is ott vannak nyilvántartva. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság minden kérdésére választ kapott, javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra az előterjesztést. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a törvényességi felhívást. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 147/2013.(VIII.28.) Törvényességi felhívás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/4625-1/2013. számú képviselő-testület hatáskörébe és illetékességébe tartozó Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményeinek évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2013.(IV.24.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezéseivel kapcsolatban tett törvényességi felhívással egyetért. A Képviselő-testület intézkedik a jogszabálysértő rendelet módosításáról. Felelős: Káposztás Tibor Polgármester Határidő: szeptember 10. és azonnal

5 5 Sóbujtó Klára, Alföldy-Boruss Dániel és Borbély Zoltán kor meghívottként megjelent a Képviselő-testületi ülésen. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. ( IX.06.) önkormányzati rendelete A Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményeinek évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló önkormányzati rendelet módosításáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91..-ban meghatározottak alapján, Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.23.). Önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) szóló 4/2013. (IV.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: A 4/2013.(IV.24.) Ör. rendelet (továbbiakban R.)11. a (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 1.. (6) A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. (7) Évközi többletigény, valamint általános tartalék és céltartalék képzése nem vált szükségessé. A R számú mellékletekkel egészül ki Az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester

6 6 1. sz. melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban évre adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Települési Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális támogatásból elmaradott települési önkormányzati feladatok 0 4. Pénzbeni szociális juttatások Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatás kiegészítő hozzájárulás Szociális juttatás, egyéb támogatások Egyes szociális feladatok támogatása Vis maior támogatás Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1-17) Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Helyi önkormányzatok költségvetési támogatás összesen A képviselő-testület elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

7 7 2. sz. melléklet Részesedések alakulása adatok eftban Bácsvíz Zrt. Részvény Öko-Juh Kft. Részvény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. Részvény 47 Részesedések XII

8 évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 3. számú melléklet adatok e Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Teljesítés Megnevezés Teljesítés 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 2. Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási és tőke jellegű 3. Dologi és egyéb folyó bevételek kiadások Támogatások, véglegesen átvett pénzeszközök Segélyek, támogatások Hitel felvétel Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai I. Pénzforgalmi bevételek I. Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzforgalom nélküli 0 kiadások 0 2. Kiegyenlítő, függő, átfutó 2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 kiadások A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 9 4. sz. melléklet Pénzeszköz változás adatok eftban évi pénzmaradvány Bevételek Kiadások Pénzkészlet XII Pénzeszköz változása

10 10 5.sz. melléklet évi mérlegek és kimutatások szöveges indoklása - Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetését az irányadó jogszabályok és a helyi lehetősségek maximális figyelembe vételével állította össze és hagyta jóvá. Elsődlegesen az alap, illetve kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok ellátására futotta kereteinkből. Önkormányzatunk mint az elmúlt években is feladatait az átlagos szinten tudta teljesíteni, ezért a saját forrásokból többel kellett kiegészíteni a normatív támogatásokat. Fejlesztésre kevés jutott. Költségvetésünket terhelte a és telén fennálló kritikus belvízhelyzet miatt szükségessé vált helyreállítási vis maior támogatáshoz hitel felvétele, melynek visszafizetése a 2012-es költségvetési évben történt, eft értékben. A többcélú kistérségi társulások keretében ellátott közszolgáltatások mind szakmailag, mind gazdálkodási lehetőségeit kimerítve eredményesen teljesültek, társulási feladat-ellátásunk évről-évre bővül. - A bevételi forrásaink évben időarányosan a költségvetési tervezésnek megfelelően teljesültek, és ez garanciát jelentett a gazdálkodás kiszámíthatóságára. A helyi adó bevételek prognózisunk és várakozásaink ellenére terven felül teljesültek, így adóerőképességünk növekedett. Kiemelve az iparűzési adónemet, ahol az adóalanyok a vártnál nagyobb bevallásai miatt eft, a gépjárműadónál a kintlévőségek hatékonyabb behajtása miatt eft többletbevétel keletkezett. Egyéb sajátos bevételeink növekedésének mértékében egyre nagyobb értéket képvisel a helyszíni és szabálysértési, közigazgatási bírságok behajtásához kapcsolódó tételek. Az államháztartás más alrendszereitől is folyamatosan érkeztek bevételeink a felvállalt feladatok végrehajtásához (közfoglalkoztatás, OEP). Jelentős fejlesztési lehetőségeket biztosított az Önkormányzat által felvállalt 4 START közmunka program. Ennek keretében eft-ot fordítottunk bérre és járulékokra, eftot dologi kiadásokra, és eft-ot beruházási kiadásokra, melyből gépek kerültek beszerzésre. A programokon keresztül 43 fő részére biztosítottunk munka lehetőséget a településen szeptemberétől a gyermekorvosi ellátás a korábbi vállalkozási feladatellátásból visszakerült az önkormányzati feladatok közé, mivel a vállalkozó praxisát visszaadta. Az EU-ból származó bevételünk 2012-ben a TIOP számú projektre 2 millió forint előleget kaptunk. A program zárására 2013-ban fog sor kerülni. Az 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján Önkormányzatunk 5,5 millió forint támogatást nyert el jármű beszerzésre. - A működési kiadásainkat a megszorításoknak megfelelően racionálisan sikerült tartani, az eredeti előirányzattól eltérően működési hitel felvétele nem vált szükségessé. A személyi juttatások, a járulékok, valamint a dologi kiadások a módosított előirányzat keretei szerint teljesültek. A demográfiai csökkenés folyamatos a településen. - Címzett támogatásból beruházásra nem került sor.

11 11 - Pénzmaradványunk jelentősen változott, így eft-ra nőtt, mely a szigorú gazdálkodásnak, valamint a Kormány adósságkonszolidáció keretében a településünk részére biztosított mintegy 10,7 millió forint fejlesztési hitelállomány átvállalásának is köszönhető. Működési célú hitel felvétele nem vált szükségessé. - Önkormányzatunk részesedést nem vásárolt, kötvényt nem bocsátott ki. Fejlesztési célú beruházásokhoz tartalmazott a költségvetés hitel felvételi előirányzatot, melynek visszafizetése meg is történt a 2012-es évben. Hiteltörlesztés mintegy eft volt, mely az előző évek fejlesztési beruházásai miatt vált szükségessé. Folyószámla /bér/ hitel felvételére a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében nem vált szükségessé év közben. Éven túli kötelezettségünk az adósságkonszolidációval megszűnt. - Az Önkormányzat vagyona 2011-hez képest nem változott, a csekély csökkenést az értékcsökkenés elszámolásának különbsége okozza. Az Önkormányzat és Intézményei vagyona három forgalomképes ingatlan kivételével / eft keretbiztosítéki jelzálog/ tehermentes. - Az Önkormányzat évi kiadása eflt, a bevétele eft volt. A pénzváltozás eft, mely a eft-os évi pénzmaradvánnyal együtt adja az Önkormányzat december 31-i eft pénzmaradványát.

12 12 Többéves kihatással járó visszafizetési kötelezettségek sz. melléklet Tőke adatok eft-ban Beruházás Összesen Önkormányzat által visszafizetett november 30-ig Páskomi út Tároló Kertész utca Vis maior Útjavítás Összesen Önkormányzat Adósságkonszolidáció keretében törlesztett december Óvoda felújítás Játszótér Vis maior Útjavítás Összesen Adósságkonszolidáció Összesen Kamat Beruházás Összesen Önkormányzat által visszafizetett november 30-ig Páskomi út + Tároló + Kertész Vis maior Útjavítás Óvoda felújítás és Játszótér Összesen Önkormányzat Adósságkonszolidáció keretében törlesztett december Óvoda felújítás és Játszótér Vis maior Útjavítás Összesen Adósságkonszolidáció Összesen

13 13 7. számú melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata évi közvetett támogatások adatok Ft-ban Megnevezés Kedvezmény összege (Ft) Eltartottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen Ebből: - Kommunális adó Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen Ebből: - - Háziorvosi rendelő bérleti díja Fogorvosi rendelő bérleti díja - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen:

14 14 8. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek Projekt megnevezése : TIOP Korszerűbb Könyvtárat Szalkszentmártonba is adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Bevételek EU támogatás (támogatási intenzitás 100%) évi támogatási összeg (előleg) évi támogatási összeg BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sorszám Megnevezés Kiadások Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatások 495 Munkaadókat terhelő járulékok 120 Dologi és egyéb folyó kiadások 414 KIADÁSOK ÖSSZESEN A projekt befejezésének tervezett dátuma : február 28.

15 15 Községi Önkormányzat Szalkszentmárton Vagyonleltár december sz. melléklet I. Immateriális javak FELGA Roma szoc. földprog ,- Falikép "Fekete nap" ,- Rendezési terv ,- Taninform 2005 szoftver ,- Taninform szoftver ,- Egyéb ,- Belvíz védelmi terv elkészítése ,- Képernyő nagyító szoftver (könyvtár) ,- Integrált könyvtári rend. szoftver (könyvtár) ,- Win 7 op. rendszer 10 db (könyvtár) ,- Irodai szoftver 10 db (könyvtár) ,- DAOP útpályázat ,- Immateriális javak összesen ,- Értékcsökkenés összesen ,- Immateriális javak nettó ,- II./I. Ingatlanok Polgármesteri Hivatal Jókai út 2. 1 db ,- Általános Iskola Petőfi tér 12.régi épület 1 db ,- Általános Iskola Vecsei út 2. 1 db ,- Általános Iskola Bacsó Béla u db ,- Műv.Ház Házasságkötő Petőfi tér db ,- Óvoda Szabadság u.1. 1 db ,- Óvoda Pósta u.2. 1 db ,- Óvoda + szolgálati lakás Mező u db ,- OTP-BANK Petőfi tér db ,- CKÖ iroda Petőfi tér db ,- Géptároló szín Petőfi tér db ,- Közösségi Ház Petőfi tér 1 db ,- Garzon lakás + 2 lakás Vecsei u db ,- Rendőrlakás + KMB iroda Néphadsereg út db ,- Orvosi rendelő+lakás Néphadsereg út db ,- Gyógyszertár+lakás Néphadsereg út db ,- Ravatalozó (temető) 1 db ,- Utcák 131 db ,- Park 1 db ,- Csatorna 2 db ,- Zöldterület 5 db ,- Játszótér 1 db ,-

16 16 Temető 3 db ,- Beépítetlen terület 41 db ,- Árok 25 db ,- Kert-szántó 13 db ,- Gyep-mocsár-legelő 7 db ,- Erdő-gyep 6 db ,- Vásártér 1 db ,- Sporttelep 1 db ,- Temető kerítés 1 db ,- Beépítetlen terület 1 db ,- Ingatlanok összesen ,- Értékcsökkenés összesen ,- Ingatlanok nettó ,- II./II. Egyéb építmény Vízhálózat építés ,- Sportpálya építés ,- Faluközpont, parképítés ,- Temető kialakítás ,- Útépítés, útjavítás ,- Szennyvíz-csatorna építés ,- Egyéb 6.673,- Orvosi rend. kapcs.térb ,- Játszótér, játszótéri eszközök ,- Egyéb építmények összesen ,- Értékcsökkenés összesen ,- Egyéb építmény nettó ,- Ingatlanok összesen Bruttó érték összesen ,- Értékcsökkenés összesen ,- Nettó érték összesen ,- III. Gépek, berendezések, felszerelések Szivattyú 1 db ,- Nyomtató 1 db ,- Fogászati kezelőegység 1 db ,- Fogorvosi szék 1 db ,- Laborcentrifuga 1 db ,- Hematol analizátor 1 db ,- Ames minilabor 1 db ,- Szűrőaudiométer 1 db ,- Laborfelszerelés 1 db ,- Hűtőkamra 1 db ,- Honda szivattyú 1 db ,- Bőr ülőgarnitúra 1 db ,-

17 17 Hűtőszekrény 1 db ,- Betonkeverő 1 db ,- Szék 3 db ,- Hangosító berendezés 1 db ,- Drapéria 3 db ,- Temetői szék 20 db ,- Padok (park) 8 db ,- Kandelláber 2 db ,- Gázfelszerelés 1 db ,- Hőlégsterilizátor 1 db ,- Tömőműszer 1 db ,- EKG. készülék 1 db ,- Mezőőri fegyver 2 db ,- SA 50 Szűrőaudiométer 1 db ,- TDH 39 Zajvédett fejhallgatóval Baby Dop. 1 db ,- FAX 1 db ,- Nyomtató 8 db ,- Fénymásoló 2 db ,- Nőgyógyászati vizsgáló asztal 1 db ,- Motoros kasza 1 db ,- Számítógép 13 db ,- Számítógép 7 db ,- CKÖ fénymásoló 1 db, számítógép 2db 1 készlet ,- Számítógép 1 db ,- EPSON FX-2190 Nyomtató 2 db ,- Számtógép + nyomtató 4 db ,- Számítógép 1 db ,- Fénymásoló 1 db ,- Fűnyíró traktor 2 db ,- Fénymásoló II. 1 db ,- Számítógép 10 db ,- Gázüst 2 db ,- Keringető szivattyú 1 db ,- Páraelszívó 1 db ,- Műszaki berendezés 3 db ,- Térképes inform.táblák 133 db ,- Robotgép 1 db ,- STIHL fűrész 1 db ,- Fűnyíró 1 db ,- Traktor kasza 1 db ,- Bozótirtó 2 db ,- Hűtők 2 db ,- Főzőzsámoly 1 db ,- Faluház berendezés 1 készlet ,- CKÖ berendezés 1 készlet ,- Irodabútor Hivatal 1 készlet ,- Ülőgarnitúra 2 db ,- Csöpögtető tálca 1 db ,- Irodabútor 1 db ,- Motoros kasza 1 db ,-

18 18 Számítógép 1 db ,- Számítógép 1 db ,- Bútor 1 db ,- Harang 1 db ,- Emlékmű + krónika 1 db ,- Emlékmű 1 db ,- Petőfi kép 1 db ,- Szent-Márton szobor 1 db ,- Főzőzsámoly 1 db ,- Egyéb 1 db ,- Projector 1 db ,- MIMIO Interaktív eszköz 1 db ,- Projector (Toshiba) 1 db ,- MIMIO Interaktív eszköz 1 db ,- Számítógép 1 db ,- Epson mátrix nyomtató 1 db ,- Fénymásológép /Canon/ 1 db ,- Fűnyírómotor 1 db ,- Stihl fűrész 1 db ,- Laptop+táska 1 készlet ,- Projektor 1 db ,- Interaktív eszköz 1 db ,- Fénymásoló gép / CANON / 1 db ,- Számítógép+monitor 1 db ,- Számítógép+monitor /LG/ 1 db ,- ASUS számítógép, LG monitor, Samsung nyomtató 1 db ,- Gázkazán (óvoda) 1 db ,- Projektor, laptop 1 készlet ,- Sószóró 1 db ,- Fogászati kezelőegység 1 db ,- PC csomagok, interaktív tábla 1 készlet ,- Notebook (4 db) 4 db ,- Rázóasztal térkőgyártáshoz (téli közfogl.) 1 db ,- Tolólap (közút) 1 db ,- Számítógépek 2 db ,- Aszfaltvágó (közút) 1 db ,- Vibrohenger (közút) 1 db ,- CM Starter PC 400 GB HDD 1 db ,- Számítógép 1 db ,- Projektor IPR 1 db ,- Mikrohullámú sütő 1 db ,- Nyomtatók (gyermekorvos) 2 db ,- Pronar pótkocsi 1 db ,- Fénymásológép (könyvtár) 1 db ,- 9 db számítógép + monitor (könyvtár) 9 db ,- Notebook (könyvtár) 1 db ,- Tolólap (piros traktorhoz) 1 db ,-

19 19 Számítógép (2. szoba) 1 db ,- Gépek, berendezések összesen ,- Értékcsökkenés összesen ,- Gépek, berendezések nettó ,- IV. Járművek FENG SHOU 254-II.(kistraktor) 1 db ,- Tűzoltó autó 1 db ,- SUZUKI LIANA 1.6 GLX AC 1 db ,- FORD TRANSIT 100 2,4 tip.tgk. 1 db ,- SEAT INCA db ,- MTZ 552 traktor 1 db ,- Fűnyírós traktor + tartozékai 1 db ,- Pótkocsi 1 db ,- Árokásó (belvíz) 1 db ,- MTZ Traktor 1 db ,- Járművek összesen ,- Értékcsökkenés összesen ,- Járművek nettó ,- Tárgyi eszközök összesen: ,- Részesedések ,- Befektetett eszközök összesen ,- V. Anyagok 21. Élelmiszer ,- Anyagok összesen ,- 3. napirend Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek I. félévi pénzügyi helyzetéről (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy alapvető kötelezettségeink közé tartozik, azaz kötelező napirend az I. félévi pénzügyi helyzetről szóló beszámoló. Kihangsúlyozza, hogy a bevételi és kiadási főösszeg sokat sejtet, a bevételi teljesülés 56 %- os, a kiadási teljesülés 48,5 %-os. Jelentős változást történt június 30-án az előzőekhez képest. Fontos, hogy bevételeinket időarányosan sikerült teljesíteni. A nyári gyermekétkeztetésnél 98 gyerek evett 45 napon keresztül meleg ételt.

20 20 A helyi adóknál 8 %-os túlteljesítés volt, a helyi iparűzési adó összege +1,5 %-kal nőtt, mint a többi adónem. A költségvetési intézményi bevételeinknél az élelmezési bevételeink folyamatosan emelkednek az ellátotti létszám emelkedése miatt. A forgalomnövekmény megjelenik többletbevételeinknél. Módosított előirányzat a szociális támogatásoknál 10 mft, ebből a szerkezetátalakítási projekt 4 mft és jelentős a bérkompenzáció. A bevételi főösszeg 56 % fölött van. Kiadásainkat sikerült szinten tartani, időarányosan nem teljesültek, jelenlegi pénzkészletünk magasabb, mint a tárgyidőszak elején. Foglalkoztatotti létszámunk változatlan, a takarítói, karbantartói, igazgatási előadói és a két konyhalányi pályázati kiírásunk megtörtént, betöltésre kerül, üres álláshelyünk már csak a közművelődésnél van, közfoglalkoztatásban csak két főt tudunk 6 órában beállítani. Megtakarítási lehetőségünk nincs, a létszámunk növekszik, ha lesz lehetőség, kiegészítjük. Komoly technikai fejlesztésünk van, ezt nem lehet folyton változó létszámmal ellátni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal használati szerződésünk van a Művelődési Házra, de nem kaptuk vissza a szerződést, eddig mintegy 1,5 mft bevétel kiesésünk van emiatt. Nagy feladat volt az utcanevek módosítása e.ft-ba került a földhivatali bejegyzés, táblakészítés és felszerelés. Hatósági igazgatási munka volt 445 db igazolás kiadása, lakcímkártyák cseréje (eddig nálunk 312 db került kicserélésre. 22 db üzletet, vállalkozást is érintett a változás, eddig 17 rendezte kötelezettségét. Negatív visszajelzést eddig nem hallottunk, komoly saját forrás lett hozzátéve, sokat vállalt az Önkormányzat. Pozitív visszajelzése volt az egységes arculatú ház- és utca névtábláknak, lakossági jelzések érkeztek a változással nem érintett utcák névtáblájának cseréjére is. Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy a 24-es soron miért 850,9 % a teljesítés? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy az adat módosított előirányzatban fog megjelenni a 3. negyedévben, akkor kerül helyére a költséghely mert a START közmunkaprogram utólag van elszámolva, teljeskörűen december 31-ig fog realizálódni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő észrevétele, hogy a 35. soron az 5 millióhoz 3 e.ft mit takar? Egyéb működési kiadások 111 %? miből ered, hogy a személyi juttatások és járulékoknál nem egyforma a teljesítés %-a? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a 3 eft a könyvtárprojekthez tartozik és a csatornaparti ingatlanok eladásából származó bevétel még nem 100 %-ban folyt be, egy kétéves részletfizetést engedélyeztük annak, akinek nem állt szándékában megvásárolni a területet azért, hogy a többi vevőt ne akadályozza. - Az Államkincstári program még nem kezeli naprakészen a hivatalt és az önkormányzatot, tehát elszámolás különbségekből adódhat. -A közmunkaprojekthez lett vásárolva, a támogatás utólag fog érkezni. Négy START közmunkaprogram el van különítve, plusz a hosszú távú közfoglalkoztatás. Felszereléseket, berendezéseket vásároltunk, amire szükség volt, ez szerepel a teljesítésben. Pénzügyi helyzetünk stabil. 50 mft betétet sikerült lekötnünk, ebből kb. 800 eft kamatbevétel lesz. Szabó Árpád képviselő észrevétele, hogy a kiadásoknál a 16. sorban nem lehet 1474 %.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. június 27-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazolással távol: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben