JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről"

Átírás

1 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok: Sorszám Kód 12/2013. (II.12.) Z1 13/2013. (II.12.) A15 14/2013. (II.12.) J1 15/2013. (II.12.) E9 16/2013. (II.12.) Z1 Rendelet: Sorszám (kihirdetés ideje) Tárgy 2/2013. (II.13.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 11/2005.(XI.01.) Kód J1

2 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: 661-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 12. napján 17:00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza-Tárgyaló, Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Jelen vannak: Igazoltan távol: Berkenyés István polgármester Tóth László alpolgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő Jelen lévő meghívottak: dr. Bognár András mb. körjegyző Pap György pénzügyi főtanácsos Horváth Ildikó igazgatási főelőadó Berkenyés István polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a testület határozatképességét, mivel 5 képviselőből 4 jelen van, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Tóth László alpolgármestert és Lucz József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Horváth Ildikó köztisztviselőt javaslom. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. Berkenyés István polgármester: tárgyalandó napirendnek az alábbiakat javaslom: Napirendi pontok: 1. Zalavár Község Önkormányzata évi költségvetésének beterjesztése. Pap György pü. főtanácsos 2. Zalavár, Cirill-Metód Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázat benyújtása. 3. Beszámoló az alapítványi iskolával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról. 4. Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 5. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 6. Egyebek. - vállalkozói szerződés kötése sportöltöző felújítására. A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. 2

3 Napirend előtti felszólalás: Lucz József képviselő, mint a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozataikat az előírt határidőre leadták, szavazati jogukat gyakorolhatják. A képviselő-testület a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1./ Zalavár Község Önkormányzata évi költségvetésének beterjesztése. (Írásbeli előterjesztés) Pap György pü. főtanácsos Berkenyés István polgármester: elkészítettük a költségvétést, melyet tárgyalásra beterjesztünk. Elöljáróban elmondanám, az óvoda szeptembertől visszakerül hozzánk, önállóan gazdálkodó szervezetként. Az iskola havi 1 millió forintos hozzájárulását még beterveztük szeptember hóig, viszont nem terveztünk dologi kiadást. A beterjesztett költségvetés eft hiányt tartalmaz, amit le kell faragni, mivel nem tervezhetünk hiánnyal. Megkérem a költségvetés készítőjét tájékoztassa a testületet. Pap György pü. főtanácsos: ismertette az írásos előterjesztést: Az összesített költségvetés, önkormányzat bevételi főösszegét jogcím-csoportonkénti bontásban, kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2. és 3 a számú melléklete tartalmazza. A) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a számú melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevétel ,- ef,t áll: I. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek: 240 eft - kifüggesztési díjak: 60 eft - szabálysértési bírság:180 eft II.: Szolgáltatások ellenértéke: eft - horgászjegy érétkesítés: 4500,-eFt - mezőőri szolgáltatás:185,-eft - vendégétkezés:1159,-eft - Suli Harmónia alapítvány: 4709,-eFt - Gyenesdiás Óvoda étkezés: 1501,- eft - internet használat, kondibérlet: 40,-eFt III. tovább számlázott szolgáltatások: 384,- eft IV. Bérleti díj bevételek: 2799,- eft V. Intézményi ellátási díjak: óvoda, napközi, szociális étkeztetés 2766,- eft VI. Alkalmazottak térítése: alkalmazottak étkezési térítési díja: 881,- eft VII. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés:1791,-eft VIII. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja: 3139,- eft Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,- eft 13.sz melléklet 3

4 I. Helyi adók 8.183,-eFt, döntően a tavalyi teljesítés alapján kerültek betervezésre: - építményadó 2.550,- - magánszemélyek kommunális adója 368 adótárgy, melyből 46 adótárgy 50%- s kedvezményű 6.500,- Ft/egység 2.043,- eft - idegenforgalmi adó:70,- eft - iparűzési adó: 4.700,- eft II. Pótlékok, bírságok: 199,- III. Talajterhelési díj: 800,- eft, IV. Gépjárműadó 1376,- eft Önkormányzatok költségvetési támogatása ,- eft I. Önkorményzati hivatal működésének támogatása: 11936,- eft II. Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás: - zöldterület: 3208,- eft - közvilágítás: 2256,- eft - köztemetői feladatok tám.. 100,- eft - közutak fenntartása: 757,- eft - beszámítás elvárt bevétel alapján: -1987,- eft - egyéb kötelező feladatok támogatása: 3000,- eft - hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: 3141,- eft - szociális étkezés támogatása: 1605,- eft - óvodai étkezés támogatása 9-12hó: 578,- eft Egyéb működési bevételek ,- eft I. Támogatásértékű működési bevételek ,- - közfoglalkoztatottak támogatása: 7529,- eft évi falunap támogatása: 719,- eft - támogatás társadalombiztosítási alaptól: 2.532,- eft - mezőőri támogatás:600,-eft - Gyenesdiás óvoda működési ktg. Támogatása: 1116,- eft - Balatonmagyaród 2012 évi támogatási kül.:41,- eft Felhalmozási bevételek: I. Ivóvízmínőség javitó beruházás II forduló: ,- eft II. Egyéb sajátos bevételek: 4360,- eft - ZSA Kft osztalék 1500,- eft - Hévíz reptér bérlet1500,- eft - koncesszió DRV1800,-eFt - pásztorház 2013 rész60, - eft Előző évi tervezett pénzmaradvány: ,- eft, melyből 6495,- eft felhalmozási (Sport öltöző, ivóvízminőségjavító beruh.), 9507,- eft működési célra kívánunk fordítani. B) Kiadások -Személyi juttatások ( 25324,- eft) a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően 12 hónap figyelembevételével kerültek számításra. Az Önkormányzati dolgozóinál havi ,- Ft/fő/hó ételfogyasztás formájában adott béren kívüli juttatást figyelembe vettük. Az állományba nem tartozók juttatásai a társadalmi megbízatású polgármeter, az alpolgármester, a képviselők, bizottsági tagok, valamint a megbízási szerződéses kötelezettségvállalások értékét,( óvoda fűtés, gyermekorvosi rendelés) tartalmazza. 4

5 A járulékok (5.947,-) a 2013 évre vonatkozó mértékkel 27%-al kerültek betervezésre. A költségek részletezését önkormányzati, intézményi és összesítetten a 6. számú melléklet tartalmazza. -A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,- eft-al a 2012 évi teljesítés alapján a konyhánál +4.2% kerültek beállításra. A költségek részletezését önkormányzati, intézményi és összesítetten a 7. számú melléklet tartalmazza. A haltelepítés költségei 830 eft, az FB Airport felszámolásával kapcsolatos 2014,- eft költsége kerültek tervezésre. Az iskola esetében csak a 2012 évi teljesítési dátummal szereplő összegek kerültek be a költségvetésbe. Az önkormányzat szakfeladatán nem szerepel a Dózsa G.u.1 épület fenntartási költségei és az irodaszer, nyomtatvány telefon kiadások, melyek a Közös Hivatalt terhelik. Az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségeinek alakulását a 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által folyósított támogatásokat a 8.sz. melléklet tartalmazza. A működési célú támogatásokat ÁHT-n belülre és kívülre a 9.sz. mellékelt tartalmazza. Az iskola támogatását hóra havi 1.000,- eft összegben terveztük A 9 hónaptól újra önkormányzati működtetéssel tervezünk, állami feladatátvállalással a működtetés terén is. Az óvodai támogatás 1971,- eft, mely még nem tartalmazza a 2012 év utáni támogatás összeg elszámolásából adódó különbözetet. A közös hivatal támogatása 11936,- eft, melyet állami támogatásként kapunk és adunk is tovább Sármelléknek. Kistérségi támogatás 660,- eft a házisegítségnyújtásra és a belsőellőnőri feladatok ellátására. Zalavári SC támogatása 750,- eft, Bursa Hungarica támogatás 120,- eft. A felhalmozási kiadásokat a 4. számú EU-s forrásait 10.számú melléklet mutatja be ,- eft, mely az ivóvízminőség javító beruházás II. forduló 2013 évre eső összege. A sportöltöző felújításának összege 2013-ban 5171,- eft, óvoda keringető szivattyú felújítás 168,- eft További felhalmozási kiadást jelent, az iskola fűtéskorszerűsítése. Jelenleg a pályázat benyújtása van folyamatban. Várható önerőszükséglete ,- Ft. Folyószámlahitelt nem terveztünk. Berkenyés István polgármester: 243 millió forint a költségvetési főösszeg, két nagy beruházást tartalmaz. Tavaly év végén lement a komoly tartozásunk. Működési bevételként terveztük a horgászjegy értékesítést, 5-6 millió forinttal. Suli Harmónia Alapítványnak nem adjuk át a havi egy millió forintot, az étkeztetést, ezer forintot leszámlázunk, így kompenzálunk, mert veszteséges a konyha. Az iskola átadása a KIK-nek hosszú folyamat, két-három hónapot biztos, hogy igénybe vesz. Óvodánál Gyenesdiás nem számolt el a tavalyi költségvetéssel. Sok az adókintlévőségünk, kb.: 20 millió forint. Legalább 5 milliót be kell hajtanunk. Nagyon kevés a talajterhelési díjból befolyó összeg. A költségvetésben nincs bent a közművelődés, könyvtár, nem is tudjuk, mennyi a normatíva. Közfoglalkoztatásra nagyon kevés a pénz. Véleményeteket kérem. Lucz József képviselő: azt a pénzt, amit az iskolára fordítottunk, nem kapjuk vissza a KIK-től? Berkenyés István polgármester: nem tudom megmondani, hogy visszamenőleg érvényesíthető-e. Lucz József képviselő: az átmeneti segélyeknél a tavalyi eredeti előirányzat szerepel, ez az összeg kevés lesz, a tavalyi módosított előirányzatot javaslom tervezni. Nem tudom kötelező-e megbontani pénzbeli és természetbeli összegre, de jó lenne, ha csak pénzbelit terveznénk. Berkenyés István polgármester: a javaslatokat figyelembe véve, valamint azt, hogy nem tervezhetünk hiánnyal, nem javaslom a költségvetés elfogadását. 5

6 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet a melléklet szerint megtárgyalta és úgy határozott, hogy Zalavár Község Önkormányzatának beterjesztett évi költségvetését nem fogadja el. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésre a költségvetési rendelet tervezetet az alábbiak szerint terjessze elő: a.) a rendelet tervezet nem tartalmazhat működési hiányt b.) a társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál az átmeneti segély előirányzatát a évi módosított előirányzat összegével megegyező mértékben tervezi a Képviselő-testület. Határidő: március 15. Felelős: Berkenyés István polgármester Melléklet a 12/2013. (II. 12.) sz. határozathoz: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II...) számú rendelete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) és a 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. és az államháztartás végrehajtásáról 368/2011 (XII.31) korm. rendelet alapján a Képviselő-testület Zalavár Község Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Zalavár Község Önkormányzatára, (továbbiakban: Önkormányzat). 2.. A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint állapítja meg: 1. Zalavár Község Önkormányzata II. 3.. (1) Az Önkormányzat, Körjegyzőség és a CKÖ évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, 6

7 - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások ,- eft-ban Egyéb működési bevételek ,- eft-ban - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.360,- eft-ban ,- eft-ban Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban b.) kiadási főösszegét: ezen kiadási főösszegen belül: eft-ban - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom,-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Sármelléki Közös Hivatal támogatása eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás 168 eft-ban (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének a működési hiánya és eft, a felhalmozási többlet 979 eft. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra: előző év várható pénzmaradványa eft Felhalmozási célra: előző év várható pénzmaradványa eft A fennmaradó hiány: 1.240,- eft 7

8 A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: (3) Az összesített költségvetés bevételi főösszegét jogcím-csoportonkénti bontásban, kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését, azok mérlegszerű bemutatását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 4. számú melléklete tartalmazza. (6) A kiadások szakfeladatonkénti megbontását az 5.sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékokat a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat dologi kiadásait és egyéb folyó kiadásait 7. számú melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat által folyósított kiadásokat 8. számú melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásokat 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat Eu-s támogatási felhalmozási bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat támogatások bevételeit a 12. számú melléklet tartalmazza (14) Az önkormányzat sajátos bevételét a 13. számú melléklet tartalmazza (15) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást jellege és összege szerint a 14. számú melléklet tartalmazza (16) Az önkormányzat többéves kihatással kötelezettségeit 15. számú melléklet tartalmazza (17) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 16. számú melléklet tartalmazza (18) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 17. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Az Önkormányzat működési kiadásai között a polgármester célszerűen a kiemelt előirányzaton belüli kiadásokat átcsoportosíthatja. (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. (6) Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. D-Dunántúli Régió Keszthelyi Fiókja. (7) Az önkormányzati gazdálkodás során az átmeneti likviditási hiány finanszírozásának módja a számlavezető pénzintézettől. Felhatalmazást kap a polgármester, hogy likviditási hiány finanszírozására eft-ig bérhitelt vegyen fel a számlavezető banktól. (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy értékhatár nélkül - a gazdálkodási éven belül keletkező szabad pénzeszközöket betétként lekösse, a betétet visszavezesse. (9) A költségvetési többlet felhasználásáról, valamint a behajthatatlan követelések elengedéséről a képviselő-testület határozatban dönt. (10) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester bevételek és kiadások teljesítése érdekében e rendelet elfogadásáig tett intézkedéseit. 8

9 (11) E költségvetési rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek. (12) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt felújítási célok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok között átcsoportosíthatja, új célt azonban nem jelölhet meg. (13) Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt. (14) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatot szolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-al meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetett összeg az érintett költségvetési intézmény pénzmaradványát terheli. Vegyes rendelkezések 5. (1) Az Önkormányzat év január 01től engedélyezett közalkalmazotti létszámkerete 8,5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak 2013 évi létszám előirányzata összesen: 25 fő, éves átlagban 8 fő.. (2) Zalavár Község Önkormányzata a foglalkoztatott közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó dolgozói részére Ft/fő/hó ételfogyasztás formájában adott, béren kívüli juttatást a Képviselő-testületi határozata alapján biztosítja. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működéséhez jóváhagyott összeget időarányosan biztosítja. (4) Beruházási, felújítási feladat kifizetése teljesítményarányosan történhet. (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (6) Az intézmények évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály, vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásonként 6 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon. (8) A költségvetési rendelet mellékleteiben szereplő táblázatrendszert kell alkalmazni az évközi rendeletmódosítások alkalmával. Záró rendelkezések 6.. (1) Ez a rendelet.. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január hó 01. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Bognár András Mb.körjegyző A rendelet kihirdetve: Zalavár, 2013 Berkenyés István polgármester Bognár András Mb.körjegyző 9

10 2./ Zalavár, Cirill-Metód Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázat benyújtása. (Szóbeli előterjesztés) Berkenyés István polgármester: elkészült az épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP /A kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázat. Szerepel benne az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kazánház teljes felújítása, kw-os kazán vásárlása. A képviselő-testület határozata szükséges a benyújtásához. Lucz József képviselő: az iskola északi oldalának üvegfala bent van? Berkenyés István polgármester: igen. Lucz József képviselő: jó lett volna, ha a tetőt is cserélhetnénk. Berkenyés István polgármester: ebbe a pályázatba már nem fért bele, egy következővel tudnánk megoldani. Kérem a határozati javaslat elfogadását (mellékelve). A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (II.21.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, a Környezet és Energia Operatív Program, KEOP /A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése című pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő általános iskola és művelődési ház, Zalavár 646 és 644/1 hrsz-ok alatti épületén energetikai fejlesztésre pályázatot nyújt be. A pályázattal megvalósításra kerülő projekt összköltsége ,- Ft, azaz: negyvenmillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom forint. A pályázati kiírás alapján a támogatás mértéke 85 %, ,- Ft, azaz: harmincnégymilliókettőszáznyolcvanháromezer-háromszázharminchárom forint. A beruházás megvalósításához szükséges 15 %-os saját forrás összegét - amely ,- Ft, azaz: hatmillió-ötvenezer forint - az önkormányzat a évi költségvetésében a felhalmozási és felújítási előirányzat terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: pályázati kiírás szerint Berkenyés István polgármester 3./ Beszámoló az alapítványi iskolával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról. (Szóbeli előterjesztés) Berkenyés István polgármester: voltak nálam a KIK-től, elvitték az anyagot, átadtam a közoktatási megállapodásunkat, március 1-től felmondhatjuk. Összességében 400-nál több gyerek tartozik az alapítványhoz, tovább fog működni. Valószínűleg a technikai személyzetet át kell majd vennünk. Nyilatkoznunk kell az átadásról, a határozati javaslat elfogadását javaslom: 10

11 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, továbbiakban: KIK (1051 Budapest, Nádor u. 32.), hogy az önkormányzat és a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány, továbbiakban: Alapítvány (8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.) között július 13. napján, a közoktatási és iskola fenntartói feladatok ellátására kötött közoktatási szerződésben, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 19. (1) bekezdése szerint az önkormányzat helyébe, mint jogutód, január 1-jével a KIK lépjen. A Képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy az átadás-átvételhez szükséges intézkedéseket az Önkormányzat nevében és képviseletében megtegye. A Képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy az Alapítványt, valamint a KIK-et soron kívül értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Berkenyés István polgármester 4./ Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. (Írásbeli előterjesztés) Dr. Bognár András mb. jegyző: beszéltem a területfelelőssel, 2013-ban ellenőrizni fogják a hatályon kívül helyezéseket. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. tv módosításáról szóló évi XVIII. tv október 1. napi hatályba lépéssel - az alábbi (6) bekezdéssel egészítette ki a tv 6. -át. (6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Ezen rendelkezés értelmében önkormányzati rendelet nem határozhatja meg a mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályait. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozásában hasonló a helyzet. A kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában határoz meg részletes szabályokat, amellyel a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szintű önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes. Amennyiben bármilyen jogsértés gyanúja merül fel, akkor a törvény, valamint a kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Lehetőség van a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.) birtokvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására is (pl: szaghatással, szennyezéssel megvalósított birtokháborítás). A hivatkozott jogszabályok alkalmazása során az esetek nagy részében a járási állat-egészségügyi hivatal jár el hatóságként, míg birtokvédelmi eljárásban amennyiben a birtokháborítás a bejelentéstől számított egy éven belül történt vagy jutott a birtokos tudomására a jegyző jogosult eljárni. Berkenyés István polgármester: az elhangzottak alapján kérem a képviselő-testületet az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 11

12 ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában illetve a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Tv. 6. (6) bekezdése alapján és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendeletre hivatkozással a következő rendeletet alkotja: 1.. Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. E rendelet március 1. napján lép hatályba. Zalavár, február Berkenyés István polgármester Dr. Bognár András mb. körjegyző Kihirdetve: Zalavár, február 13. Dr. Bognár András mb. körjegyző 12

13 Indoklás: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Tv. (a továbbiakban tv.) módosításáról szóló évi XVIII. Tv október 1. napi hatályba lépéssel - az alábbi (6) bekezdéssel egészítette ki a tv 6. -át. (6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Ezen rendelkezés értelmében önkormányzati rendelet nem határozhatja meg a mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályait. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet vonatkozásában hasonló a helyzet. A korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában határoz meg részletes szabályokat, amellyel a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szintű önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes. Amennyiben bármilyen jogsértés gyanúja merül fel, akkor a tv. valamint a Korm.rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Lehetőség van a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.) birtokvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására is (pl: szaghatással, szennyezéssel megvalósított birtokháborítás). A hivatkozott jogszabályok alkalmazása során az esetek nagy részében a járási állat-egészségügyi hivatal jár el hatóságként, míg birtokvédelmi eljárásban amennyiben a birtokháborítás a bejelentéstől számított egy éven belül történt vagy jutott a birtokos tudomására a jegyző jogosult eljárni. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 5./ Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. (Szóbeli előterjesztés) Dr. Bognár András mb. jegyző: minden évben felül kell vizsgálni a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. A nemzetiségi önkormányzatoknak annál több a feladatalapú támogatása, minél több szervezettel kötnek megállapodást. A tavalyi megállapodás minden szinten tartalmazza az előírtakat, felülvizsgálata során módosítást nem igényel. Berkenyés István polgármester: javaslom az együttműködési megállapodás felülvizsgálatának jóváhagyását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felülvizsgálta és változatlan tartalommal jóváhagyja Zalavár Község Önkormányzata és Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a felülvizsgált megállapodás záradékolására, aláírására. Határidő: Felelősök: folyamatos Berkenyés István polgármester Dr. Bognár András mb. jegyző 13

14 6./ Egyebek. Berkenyés István polgármester: törvényi előírás, a költségvetés elfogadása előtti határozathozatal, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegének elfogadására. A határozati javaslatnak megfelelően, kérem a képviselő testületet határozathozatalra. 1. Az önkormányzatok gazdálkodására január 1-től új jogszabályok vonatkoznak különösen a évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.). Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges. A Stabilitási tv. 10. (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: az a) pont szerint a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, a c) pont alapján a likvid hitelre vonatkozó, valamint a d) pont szerint a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó hitelek számba vételével. 2. Az Áht. 29. (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormány rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz. 10. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. (2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. (3) Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14

15 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár Község Képviselőtestülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Sr. Tárgyév 1 évben 2 évben 3 évben Helyi adókból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5 Saját bevételek összesen: (1+ +5) Saját bevételek 50 %-a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 8 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 9 váltó kibocsátása 10 pénzügyi lízing 11 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 12 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 13 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 14 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 16 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 17 váltó kibocsátása 18 pénzügyi lízing 19 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 20 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 21 Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 22 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 23 0 Fizetési kötelezettség összesen (15+23) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)

16 Berkenyés István polgármester: a sportöltöző felújítására a vállalkozási szerződés aláírásra került, elindulhat a munka. Műszaki ellenőrzésre felkértem a ZALABER Kft-t, megbízási szerződést aláírtuk, a megbízási díj nettó 50 ezer forint. Lucz József képviselő: a repülőtéri hangárajtók ügyében történt-e lépés? Berkenyés István polgármester: igen, ügyvéd urat felkértük, felszólítást küld, amennyiben nem reagálnak felszólításunkra, úgy bíróságra adjuk az ügyet. Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, így Berkenyés István polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a rendkívüli, nyílt ülést 18:20 órakor bezárta. Kmf. Dr. Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester Jegyzőkönyv hitelesítők: Tóth László alpolgármester Lucz József képviselő 16

17 Zalavár Község Önkormányzata Polgármesterétől 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Tel./fax: 83/ ; M E G H Í V Ó Zalavár Község Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt testületi ülését február 12. napjára (kedd) 17:00 órai kezdettel hívom össze. Az ülés helye: Községháza-Tárgyaló (Dózsa Gy. u. 1.) Napirendi javaslat: 1. Zalavár Község Önkormányzata évi költségvetésének beterjesztése. Pap György pü. főtanácsos 2. Zalavár, Cirill-Metód Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázat benyújtása. 3. Beszámoló az alapítványi iskolával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról. 4. Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 5. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 6. Egyebek. - vállalkozói szerződés kötése sportöltöző felújítására. Az 1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztések, mellékletek február 8-án, a 2., 4., 5., napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések, mellékletek február 11-én elektronikusan kiküldésre kerültek. Zalavár, február 11. Üdvözlettel, Berkenyés István polgármester 17

18 18

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(III.9.) Önkormányzati

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26. Szám: 242/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben