JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről"

Átírás

1 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok: Sorszám Kód 12/2013. (II.12.) Z1 13/2013. (II.12.) A15 14/2013. (II.12.) J1 15/2013. (II.12.) E9 16/2013. (II.12.) Z1 Rendelet: Sorszám (kihirdetés ideje) Tárgy 2/2013. (II.13.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 11/2005.(XI.01.) Kód J1

2 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: 661-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 12. napján 17:00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza-Tárgyaló, Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Jelen vannak: Igazoltan távol: Berkenyés István polgármester Tóth László alpolgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő Jelen lévő meghívottak: dr. Bognár András mb. körjegyző Pap György pénzügyi főtanácsos Horváth Ildikó igazgatási főelőadó Berkenyés István polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a testület határozatképességét, mivel 5 képviselőből 4 jelen van, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Tóth László alpolgármestert és Lucz József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Horváth Ildikó köztisztviselőt javaslom. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. Berkenyés István polgármester: tárgyalandó napirendnek az alábbiakat javaslom: Napirendi pontok: 1. Zalavár Község Önkormányzata évi költségvetésének beterjesztése. Pap György pü. főtanácsos 2. Zalavár, Cirill-Metód Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázat benyújtása. 3. Beszámoló az alapítványi iskolával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról. 4. Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 5. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 6. Egyebek. - vállalkozói szerződés kötése sportöltöző felújítására. A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. 2

3 Napirend előtti felszólalás: Lucz József képviselő, mint a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozataikat az előírt határidőre leadták, szavazati jogukat gyakorolhatják. A képviselő-testület a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1./ Zalavár Község Önkormányzata évi költségvetésének beterjesztése. (Írásbeli előterjesztés) Pap György pü. főtanácsos Berkenyés István polgármester: elkészítettük a költségvétést, melyet tárgyalásra beterjesztünk. Elöljáróban elmondanám, az óvoda szeptembertől visszakerül hozzánk, önállóan gazdálkodó szervezetként. Az iskola havi 1 millió forintos hozzájárulását még beterveztük szeptember hóig, viszont nem terveztünk dologi kiadást. A beterjesztett költségvetés eft hiányt tartalmaz, amit le kell faragni, mivel nem tervezhetünk hiánnyal. Megkérem a költségvetés készítőjét tájékoztassa a testületet. Pap György pü. főtanácsos: ismertette az írásos előterjesztést: Az összesített költségvetés, önkormányzat bevételi főösszegét jogcím-csoportonkénti bontásban, kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2. és 3 a számú melléklete tartalmazza. A) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a számú melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevétel ,- ef,t áll: I. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek: 240 eft - kifüggesztési díjak: 60 eft - szabálysértési bírság:180 eft II.: Szolgáltatások ellenértéke: eft - horgászjegy érétkesítés: 4500,-eFt - mezőőri szolgáltatás:185,-eft - vendégétkezés:1159,-eft - Suli Harmónia alapítvány: 4709,-eFt - Gyenesdiás Óvoda étkezés: 1501,- eft - internet használat, kondibérlet: 40,-eFt III. tovább számlázott szolgáltatások: 384,- eft IV. Bérleti díj bevételek: 2799,- eft V. Intézményi ellátási díjak: óvoda, napközi, szociális étkeztetés 2766,- eft VI. Alkalmazottak térítése: alkalmazottak étkezési térítési díja: 881,- eft VII. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés:1791,-eft VIII. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja: 3139,- eft Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,- eft 13.sz melléklet 3

4 I. Helyi adók 8.183,-eFt, döntően a tavalyi teljesítés alapján kerültek betervezésre: - építményadó 2.550,- - magánszemélyek kommunális adója 368 adótárgy, melyből 46 adótárgy 50%- s kedvezményű 6.500,- Ft/egység 2.043,- eft - idegenforgalmi adó:70,- eft - iparűzési adó: 4.700,- eft II. Pótlékok, bírságok: 199,- III. Talajterhelési díj: 800,- eft, IV. Gépjárműadó 1376,- eft Önkormányzatok költségvetési támogatása ,- eft I. Önkorményzati hivatal működésének támogatása: 11936,- eft II. Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás: - zöldterület: 3208,- eft - közvilágítás: 2256,- eft - köztemetői feladatok tám.. 100,- eft - közutak fenntartása: 757,- eft - beszámítás elvárt bevétel alapján: -1987,- eft - egyéb kötelező feladatok támogatása: 3000,- eft - hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: 3141,- eft - szociális étkezés támogatása: 1605,- eft - óvodai étkezés támogatása 9-12hó: 578,- eft Egyéb működési bevételek ,- eft I. Támogatásértékű működési bevételek ,- - közfoglalkoztatottak támogatása: 7529,- eft évi falunap támogatása: 719,- eft - támogatás társadalombiztosítási alaptól: 2.532,- eft - mezőőri támogatás:600,-eft - Gyenesdiás óvoda működési ktg. Támogatása: 1116,- eft - Balatonmagyaród 2012 évi támogatási kül.:41,- eft Felhalmozási bevételek: I. Ivóvízmínőség javitó beruházás II forduló: ,- eft II. Egyéb sajátos bevételek: 4360,- eft - ZSA Kft osztalék 1500,- eft - Hévíz reptér bérlet1500,- eft - koncesszió DRV1800,-eFt - pásztorház 2013 rész60, - eft Előző évi tervezett pénzmaradvány: ,- eft, melyből 6495,- eft felhalmozási (Sport öltöző, ivóvízminőségjavító beruh.), 9507,- eft működési célra kívánunk fordítani. B) Kiadások -Személyi juttatások ( 25324,- eft) a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően 12 hónap figyelembevételével kerültek számításra. Az Önkormányzati dolgozóinál havi ,- Ft/fő/hó ételfogyasztás formájában adott béren kívüli juttatást figyelembe vettük. Az állományba nem tartozók juttatásai a társadalmi megbízatású polgármeter, az alpolgármester, a képviselők, bizottsági tagok, valamint a megbízási szerződéses kötelezettségvállalások értékét,( óvoda fűtés, gyermekorvosi rendelés) tartalmazza. 4

5 A járulékok (5.947,-) a 2013 évre vonatkozó mértékkel 27%-al kerültek betervezésre. A költségek részletezését önkormányzati, intézményi és összesítetten a 6. számú melléklet tartalmazza. -A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,- eft-al a 2012 évi teljesítés alapján a konyhánál +4.2% kerültek beállításra. A költségek részletezését önkormányzati, intézményi és összesítetten a 7. számú melléklet tartalmazza. A haltelepítés költségei 830 eft, az FB Airport felszámolásával kapcsolatos 2014,- eft költsége kerültek tervezésre. Az iskola esetében csak a 2012 évi teljesítési dátummal szereplő összegek kerültek be a költségvetésbe. Az önkormányzat szakfeladatán nem szerepel a Dózsa G.u.1 épület fenntartási költségei és az irodaszer, nyomtatvány telefon kiadások, melyek a Közös Hivatalt terhelik. Az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségeinek alakulását a 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által folyósított támogatásokat a 8.sz. melléklet tartalmazza. A működési célú támogatásokat ÁHT-n belülre és kívülre a 9.sz. mellékelt tartalmazza. Az iskola támogatását hóra havi 1.000,- eft összegben terveztük A 9 hónaptól újra önkormányzati működtetéssel tervezünk, állami feladatátvállalással a működtetés terén is. Az óvodai támogatás 1971,- eft, mely még nem tartalmazza a 2012 év utáni támogatás összeg elszámolásából adódó különbözetet. A közös hivatal támogatása 11936,- eft, melyet állami támogatásként kapunk és adunk is tovább Sármelléknek. Kistérségi támogatás 660,- eft a házisegítségnyújtásra és a belsőellőnőri feladatok ellátására. Zalavári SC támogatása 750,- eft, Bursa Hungarica támogatás 120,- eft. A felhalmozási kiadásokat a 4. számú EU-s forrásait 10.számú melléklet mutatja be ,- eft, mely az ivóvízminőség javító beruházás II. forduló 2013 évre eső összege. A sportöltöző felújításának összege 2013-ban 5171,- eft, óvoda keringető szivattyú felújítás 168,- eft További felhalmozási kiadást jelent, az iskola fűtéskorszerűsítése. Jelenleg a pályázat benyújtása van folyamatban. Várható önerőszükséglete ,- Ft. Folyószámlahitelt nem terveztünk. Berkenyés István polgármester: 243 millió forint a költségvetési főösszeg, két nagy beruházást tartalmaz. Tavaly év végén lement a komoly tartozásunk. Működési bevételként terveztük a horgászjegy értékesítést, 5-6 millió forinttal. Suli Harmónia Alapítványnak nem adjuk át a havi egy millió forintot, az étkeztetést, ezer forintot leszámlázunk, így kompenzálunk, mert veszteséges a konyha. Az iskola átadása a KIK-nek hosszú folyamat, két-három hónapot biztos, hogy igénybe vesz. Óvodánál Gyenesdiás nem számolt el a tavalyi költségvetéssel. Sok az adókintlévőségünk, kb.: 20 millió forint. Legalább 5 milliót be kell hajtanunk. Nagyon kevés a talajterhelési díjból befolyó összeg. A költségvetésben nincs bent a közművelődés, könyvtár, nem is tudjuk, mennyi a normatíva. Közfoglalkoztatásra nagyon kevés a pénz. Véleményeteket kérem. Lucz József képviselő: azt a pénzt, amit az iskolára fordítottunk, nem kapjuk vissza a KIK-től? Berkenyés István polgármester: nem tudom megmondani, hogy visszamenőleg érvényesíthető-e. Lucz József képviselő: az átmeneti segélyeknél a tavalyi eredeti előirányzat szerepel, ez az összeg kevés lesz, a tavalyi módosított előirányzatot javaslom tervezni. Nem tudom kötelező-e megbontani pénzbeli és természetbeli összegre, de jó lenne, ha csak pénzbelit terveznénk. Berkenyés István polgármester: a javaslatokat figyelembe véve, valamint azt, hogy nem tervezhetünk hiánnyal, nem javaslom a költségvetés elfogadását. 5

6 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet a melléklet szerint megtárgyalta és úgy határozott, hogy Zalavár Község Önkormányzatának beterjesztett évi költségvetését nem fogadja el. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésre a költségvetési rendelet tervezetet az alábbiak szerint terjessze elő: a.) a rendelet tervezet nem tartalmazhat működési hiányt b.) a társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál az átmeneti segély előirányzatát a évi módosított előirányzat összegével megegyező mértékben tervezi a Képviselő-testület. Határidő: március 15. Felelős: Berkenyés István polgármester Melléklet a 12/2013. (II. 12.) sz. határozathoz: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II...) számú rendelete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) és a 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. és az államháztartás végrehajtásáról 368/2011 (XII.31) korm. rendelet alapján a Képviselő-testület Zalavár Község Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Zalavár Község Önkormányzatára, (továbbiakban: Önkormányzat). 2.. A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint állapítja meg: 1. Zalavár Község Önkormányzata II. 3.. (1) Az Önkormányzat, Körjegyzőség és a CKÖ évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, 6

7 - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások ,- eft-ban Egyéb működési bevételek ,- eft-ban - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.360,- eft-ban ,- eft-ban Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban b.) kiadási főösszegét: ezen kiadási főösszegen belül: eft-ban - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom,-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Sármelléki Közös Hivatal támogatása eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás 168 eft-ban (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének a működési hiánya és eft, a felhalmozási többlet 979 eft. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra: előző év várható pénzmaradványa eft Felhalmozási célra: előző év várható pénzmaradványa eft A fennmaradó hiány: 1.240,- eft 7

8 A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: (3) Az összesített költségvetés bevételi főösszegét jogcím-csoportonkénti bontásban, kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését, azok mérlegszerű bemutatását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 4. számú melléklete tartalmazza. (6) A kiadások szakfeladatonkénti megbontását az 5.sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékokat a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat dologi kiadásait és egyéb folyó kiadásait 7. számú melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat által folyósított kiadásokat 8. számú melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásokat 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat Eu-s támogatási felhalmozási bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat támogatások bevételeit a 12. számú melléklet tartalmazza (14) Az önkormányzat sajátos bevételét a 13. számú melléklet tartalmazza (15) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást jellege és összege szerint a 14. számú melléklet tartalmazza (16) Az önkormányzat többéves kihatással kötelezettségeit 15. számú melléklet tartalmazza (17) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 16. számú melléklet tartalmazza (18) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 17. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Az Önkormányzat működési kiadásai között a polgármester célszerűen a kiemelt előirányzaton belüli kiadásokat átcsoportosíthatja. (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. (6) Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. D-Dunántúli Régió Keszthelyi Fiókja. (7) Az önkormányzati gazdálkodás során az átmeneti likviditási hiány finanszírozásának módja a számlavezető pénzintézettől. Felhatalmazást kap a polgármester, hogy likviditási hiány finanszírozására eft-ig bérhitelt vegyen fel a számlavezető banktól. (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy értékhatár nélkül - a gazdálkodási éven belül keletkező szabad pénzeszközöket betétként lekösse, a betétet visszavezesse. (9) A költségvetési többlet felhasználásáról, valamint a behajthatatlan követelések elengedéséről a képviselő-testület határozatban dönt. (10) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester bevételek és kiadások teljesítése érdekében e rendelet elfogadásáig tett intézkedéseit. 8

9 (11) E költségvetési rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek. (12) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt felújítási célok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok között átcsoportosíthatja, új célt azonban nem jelölhet meg. (13) Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt. (14) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatot szolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-al meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetett összeg az érintett költségvetési intézmény pénzmaradványát terheli. Vegyes rendelkezések 5. (1) Az Önkormányzat év január 01től engedélyezett közalkalmazotti létszámkerete 8,5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak 2013 évi létszám előirányzata összesen: 25 fő, éves átlagban 8 fő.. (2) Zalavár Község Önkormányzata a foglalkoztatott közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó dolgozói részére Ft/fő/hó ételfogyasztás formájában adott, béren kívüli juttatást a Képviselő-testületi határozata alapján biztosítja. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működéséhez jóváhagyott összeget időarányosan biztosítja. (4) Beruházási, felújítási feladat kifizetése teljesítményarányosan történhet. (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (6) Az intézmények évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály, vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásonként 6 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon. (8) A költségvetési rendelet mellékleteiben szereplő táblázatrendszert kell alkalmazni az évközi rendeletmódosítások alkalmával. Záró rendelkezések 6.. (1) Ez a rendelet.. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január hó 01. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Bognár András Mb.körjegyző A rendelet kihirdetve: Zalavár, 2013 Berkenyés István polgármester Bognár András Mb.körjegyző 9

10 2./ Zalavár, Cirill-Metód Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázat benyújtása. (Szóbeli előterjesztés) Berkenyés István polgármester: elkészült az épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP /A kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázat. Szerepel benne az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kazánház teljes felújítása, kw-os kazán vásárlása. A képviselő-testület határozata szükséges a benyújtásához. Lucz József képviselő: az iskola északi oldalának üvegfala bent van? Berkenyés István polgármester: igen. Lucz József képviselő: jó lett volna, ha a tetőt is cserélhetnénk. Berkenyés István polgármester: ebbe a pályázatba már nem fért bele, egy következővel tudnánk megoldani. Kérem a határozati javaslat elfogadását (mellékelve). A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (II.21.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, a Környezet és Energia Operatív Program, KEOP /A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése című pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő általános iskola és művelődési ház, Zalavár 646 és 644/1 hrsz-ok alatti épületén energetikai fejlesztésre pályázatot nyújt be. A pályázattal megvalósításra kerülő projekt összköltsége ,- Ft, azaz: negyvenmillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom forint. A pályázati kiírás alapján a támogatás mértéke 85 %, ,- Ft, azaz: harmincnégymilliókettőszáznyolcvanháromezer-háromszázharminchárom forint. A beruházás megvalósításához szükséges 15 %-os saját forrás összegét - amely ,- Ft, azaz: hatmillió-ötvenezer forint - az önkormányzat a évi költségvetésében a felhalmozási és felújítási előirányzat terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: pályázati kiírás szerint Berkenyés István polgármester 3./ Beszámoló az alapítványi iskolával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról. (Szóbeli előterjesztés) Berkenyés István polgármester: voltak nálam a KIK-től, elvitték az anyagot, átadtam a közoktatási megállapodásunkat, március 1-től felmondhatjuk. Összességében 400-nál több gyerek tartozik az alapítványhoz, tovább fog működni. Valószínűleg a technikai személyzetet át kell majd vennünk. Nyilatkoznunk kell az átadásról, a határozati javaslat elfogadását javaslom: 10

11 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, továbbiakban: KIK (1051 Budapest, Nádor u. 32.), hogy az önkormányzat és a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány, továbbiakban: Alapítvány (8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.) között július 13. napján, a közoktatási és iskola fenntartói feladatok ellátására kötött közoktatási szerződésben, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 19. (1) bekezdése szerint az önkormányzat helyébe, mint jogutód, január 1-jével a KIK lépjen. A Képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy az átadás-átvételhez szükséges intézkedéseket az Önkormányzat nevében és képviseletében megtegye. A Képviselő-testület felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy az Alapítványt, valamint a KIK-et soron kívül értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Berkenyés István polgármester 4./ Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. (Írásbeli előterjesztés) Dr. Bognár András mb. jegyző: beszéltem a területfelelőssel, 2013-ban ellenőrizni fogják a hatályon kívül helyezéseket. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. tv módosításáról szóló évi XVIII. tv október 1. napi hatályba lépéssel - az alábbi (6) bekezdéssel egészítette ki a tv 6. -át. (6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Ezen rendelkezés értelmében önkormányzati rendelet nem határozhatja meg a mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályait. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozásában hasonló a helyzet. A kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában határoz meg részletes szabályokat, amellyel a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szintű önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes. Amennyiben bármilyen jogsértés gyanúja merül fel, akkor a törvény, valamint a kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Lehetőség van a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.) birtokvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására is (pl: szaghatással, szennyezéssel megvalósított birtokháborítás). A hivatkozott jogszabályok alkalmazása során az esetek nagy részében a járási állat-egészségügyi hivatal jár el hatóságként, míg birtokvédelmi eljárásban amennyiben a birtokháborítás a bejelentéstől számított egy éven belül történt vagy jutott a birtokos tudomására a jegyző jogosult eljárni. Berkenyés István polgármester: az elhangzottak alapján kérem a képviselő-testületet az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 11

12 ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában illetve a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Tv. 6. (6) bekezdése alapján és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendeletre hivatkozással a következő rendeletet alkotja: 1.. Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. E rendelet március 1. napján lép hatályba. Zalavár, február Berkenyés István polgármester Dr. Bognár András mb. körjegyző Kihirdetve: Zalavár, február 13. Dr. Bognár András mb. körjegyző 12

13 Indoklás: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. Tv. (a továbbiakban tv.) módosításáról szóló évi XVIII. Tv október 1. napi hatályba lépéssel - az alábbi (6) bekezdéssel egészítette ki a tv 6. -át. (6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Ezen rendelkezés értelmében önkormányzati rendelet nem határozhatja meg a mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályait. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet vonatkozásában hasonló a helyzet. A korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában határoz meg részletes szabályokat, amellyel a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szintű önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes. Amennyiben bármilyen jogsértés gyanúja merül fel, akkor a tv. valamint a Korm.rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Lehetőség van a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.) birtokvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására is (pl: szaghatással, szennyezéssel megvalósított birtokháborítás). A hivatkozott jogszabályok alkalmazása során az esetek nagy részében a járási állat-egészségügyi hivatal jár el hatóságként, míg birtokvédelmi eljárásban amennyiben a birtokháborítás a bejelentéstől számított egy éven belül történt vagy jutott a birtokos tudomására a jegyző jogosult eljárni. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 5./ Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. (Szóbeli előterjesztés) Dr. Bognár András mb. jegyző: minden évben felül kell vizsgálni a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. A nemzetiségi önkormányzatoknak annál több a feladatalapú támogatása, minél több szervezettel kötnek megállapodást. A tavalyi megállapodás minden szinten tartalmazza az előírtakat, felülvizsgálata során módosítást nem igényel. Berkenyés István polgármester: javaslom az együttműködési megállapodás felülvizsgálatának jóváhagyását. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felülvizsgálta és változatlan tartalommal jóváhagyja Zalavár Község Önkormányzata és Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a felülvizsgált megállapodás záradékolására, aláírására. Határidő: Felelősök: folyamatos Berkenyés István polgármester Dr. Bognár András mb. jegyző 13

14 6./ Egyebek. Berkenyés István polgármester: törvényi előírás, a költségvetés elfogadása előtti határozathozatal, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegének elfogadására. A határozati javaslatnak megfelelően, kérem a képviselő testületet határozathozatalra. 1. Az önkormányzatok gazdálkodására január 1-től új jogszabályok vonatkoznak különösen a évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.). Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges. A Stabilitási tv. 10. (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: az a) pont szerint a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, a c) pont alapján a likvid hitelre vonatkozó, valamint a d) pont szerint a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó hitelek számba vételével. 2. Az Áht. 29. (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormány rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz. 10. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. (2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. (3) Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14

15 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (II.12.) számú határozata: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár Község Képviselőtestülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Sr. Tárgyév 1 évben 2 évben 3 évben Helyi adókból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5 Saját bevételek összesen: (1+ +5) Saját bevételek 50 %-a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 8 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 9 váltó kibocsátása 10 pénzügyi lízing 11 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 12 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 13 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 14 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 16 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 17 váltó kibocsátása 18 pénzügyi lízing 19 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 20 halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 21 Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 22 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 23 0 Fizetési kötelezettség összesen (15+23) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)

16 Berkenyés István polgármester: a sportöltöző felújítására a vállalkozási szerződés aláírásra került, elindulhat a munka. Műszaki ellenőrzésre felkértem a ZALABER Kft-t, megbízási szerződést aláírtuk, a megbízási díj nettó 50 ezer forint. Lucz József képviselő: a repülőtéri hangárajtók ügyében történt-e lépés? Berkenyés István polgármester: igen, ügyvéd urat felkértük, felszólítást küld, amennyiben nem reagálnak felszólításunkra, úgy bíróságra adjuk az ügyet. Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, így Berkenyés István polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a rendkívüli, nyílt ülést 18:20 órakor bezárta. Kmf. Dr. Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester Jegyzőkönyv hitelesítők: Tóth László alpolgármester Lucz József képviselő 16

17 Zalavár Község Önkormányzata Polgármesterétől 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Tel./fax: 83/ ; M E G H Í V Ó Zalavár Község Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt testületi ülését február 12. napjára (kedd) 17:00 órai kezdettel hívom össze. Az ülés helye: Községháza-Tárgyaló (Dózsa Gy. u. 1.) Napirendi javaslat: 1. Zalavár Község Önkormányzata évi költségvetésének beterjesztése. Pap György pü. főtanácsos 2. Zalavár, Cirill-Metód Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázat benyújtása. 3. Beszámoló az alapítványi iskolával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal folytatott tárgyalásokról. 4. Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 5. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata. 6. Egyebek. - vállalkozói szerződés kötése sportöltöző felújítására. Az 1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztések, mellékletek február 8-án, a 2., 4., 5., napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések, mellékletek február 11-én elektronikusan kiküldésre kerültek. Zalavár, február 11. Üdvözlettel, Berkenyés István polgármester 17

18 18

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben