Pillanatképek, elemzések, fejlesztések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pillanatképek, elemzések, fejlesztések"

Átírás

1 I. S z ö v e g g y ű j t e m é n y Pillanatképek, elemzések, fejlesztések ( ) Károlyi István Gyermekközpont Fót

2

3 Pillanatképek, elemzések, fejlesztések ( ) 50 éves a fóti Gyermekváros Károlyi István Gyermekközpont

4

5 Pillanatképek, elemzések, fejlesztések ( ) Károlyi István Gyermekközpont, Fót 2007

6 Szerkesztette: Csizmazia Sándor Bódi István Posztós Lászlóné Fedéltervet készítette: Jankovics Mária Grafikai terveket készítette: Károlyfiné Miklós Aranka Kiadja: a Károlyi István Gyermekközpont, Fót Felelős kiadó: Czikó Benjámin igazgató

7 Tartalomjegyzék 5 Tartalomjegyzék Előszó...6 Bevezető /Czikó Benjámin/...7 Esetkezelés a Gyermekközpontban /Posztós Lászlóné/...9 A csoportvezetés /Posztós Lászlóné/...25 Az önállósuló csoport /Vámosiné Érckövi Mária/...40 A különleges gyermekotthon indításának kezdetei /Posztós Lászlóné/...51 A Károlyi István Gyermekközpontban megvalósított kompetenciamérés tapasztalatai /Bódi istván - Czikó Benjámin - Czinku Julianna/...60 A képességek fejlesztése a napi gyakorlatban /Horváth Bernadett/...94 A tantárgyi tanulás irányítása a gyermekotthonban /Csizmazia Sándor/ Alkupedagógia /Csizmazia Sándor/ Fiatalkorúak felkészítése az önálló életvezetésre /Répás Balázsné/ Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek életpálya orientációi /Gáll Hella/ Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás a gyermekotthonban /Arató Domonkos/ Pályaorientációs csoportfoglalkozás a gyermekotthoni csoportokban /Bódi István/ Felmérés a Károlyi István Gyermekközpont növendékeinek legális és tiltott drogokkal való kapcsolatáról /Gáll Hella/ Hogyan tölthetik be az otthon funkcióját a gyermekvédelmi intézmények /Szabó Enikő - Dúll Andrea/ Amit egy munkahely jelenthet /Czinku Julianna - Dúll Andrea/ Szupervíziós folyamatok intézményünkben /Czinku Julianna/...278

8 6 Előszó Előszó Mint az a címlapról is kiderül, műfaját illetően egy szöveggyűjteményt tart kezében az Olvasó. Egy olyan szöveggyűjteményt, amelybe összegyűjtöttük az utóbbi négy évben létrehozott hogy pontosan mikor, azt az írások utáni keltezésből lehet kiolvasni, és a Károlyi István Gyermekközpont életével, szakmai próbálkozásaival, a gyakorlat elemzéseivel, az intézmény fejlesztésével foglalkozó írásokat. Az egyúttal sorozatcímnek is választott Szöveggyűjtemény után álló I. arra utal, hogy reményeink szerint ezt a kötetet a jövőben majd újabbak követik. A Pillanatképek, elemzések, fejlesztések ( ) című kötetben 16 tanulmány található. Ezeket a tanulmányokat olyan szakemberek írták, akik egy kivételtől eltekintve a nevükhöz fűződő tanulmány létrehozásakor a Károlyi István Gyermekközpont dolgozói voltak (egyik szerzőtársunk az ELTE docense volt, illetve jelenleg is az). Az alábbiakban alfabetikus sorrendben közöljük a 12 szerző nevét, jelenlegi beosztását és jelenlegi munkahelyét. Arató Domonkos pszichológus, Ferencvárosi Nevelési Központ, Budapest, Vágóhíd utca Bódi István humánpolitikai előadó, Károlyi István Gyermekközpont, Fót, Vörösmarty tér (a továbbiakban KIGYK) Czikó Benjámin igazgató, KIGYK Czinku Julianna pszichológus, szupervizor, KIGYK Csizmazia Sándor fejlesztőpedagógus, KIGYK Dúll Andrea egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kognitív Pszichológiai Tanszék, Budapest, Izabella utca Gáll Hella szociológus, KIGYK Horváth Bernadett fejlesztőpedagógus, KIGYK Posztós Lászlóné általános igazgatóhelyettes, Módszertani Osztály vezetője, KIGYK Répás Balázsné csoportvezető nevelő, KIGYK Szabó Enikő pszichológus, KIGYK Vámosiné Érckövi Mária fejlesztőpedagógus, KIGYK F ó t, A szerk.

9 Bevezető 7 Bevezető Az elmúlt évtized a magyar gyermekvédelem számára olyan társadalmi és jogi változásokat teremtett, ami megalapozta és szükségszerűen tovább generálta az ellátórendszer átfogó szerkezetátalakítását, az egyes ellátási formák lényegi korszerűsítését. A társadalmi és gyermekvédelmi aktualitásoknak megfelelően fokozatosan tisztázódtak és új tartalmi garanciális elemekkel egészültek ki az egyes szakmai szükségletek, megerősítést kaptak a fontosabb prioritások. A reformfolyamat egyben mélyreható szemléletváltozást feltételezett és jelentett a gyermekvédelem korábbi megközelítéséhez és gyakorlatához képest. Természetesen a megváltozott jogszabályi környezet és az ehhez kapcsolódó egyéb fontos működési feltételek önmagukban még optimális esetben is nem elégségesek egy korszerű, személyiségközpontú, humanisztikus gyermekvédelmi gyakorlat kialakításához. Meggyőződésem, hogy mindez csak abban az esetben töltheti be maradéktalanul a jogalkotói, illetve fenntartói és működtetői szándékot, ha olyan tudatos módszertani kultúrával és gyakorlattal párosul, ami az ellátottak konkrét körére aktuális személyiségállapotára, szükségleteire fókuszál. Egy adott intézményben a jogszerűség elvének érvényesülése mellett az ellátás folyamatában alkalmazott módszertani megoldások tartalma, komplexitása az, ami meghatározhatja az intézmény sajátos arculatát, karakterét. A gondozás-nevelés folyamatában alkalmazott módszerek hatékonysága egyben a minőségbiztosítás, az eredményesség fontos mutatói is. A Károlyi István Gyermekközpont és annak jogelődje a fóti Gyermekváros sajátos adottságainál és helyzeténél fogva ami jellemzően az ellátottak nagyságrendjében és feladatellátásának komplexitásában nyilvánult meg gyakran szembesült a hatékonyabb módszertani megoldások szükségszerűségével. Többek között ennek a szükségszerűség felismerésének is köszönhette, hogy az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan napirendi kérdés volt az ellátás szerkezeti átalakítása, tartalmi korszerűsítése. A Gyermekközpont az elmúlt három évben részben szakítva az ellátás korábbi koncepciójával elkezdett egy az intézmény egészét érintő profilváltást. A lényegi szerkezetátalakítás folyamatának gyakorlati kérdései egyértelműen visszaigazolták, hogy a kivitelezés célirányos módszertani kutatások és megalapozott fejlesztések nélkül eredményesen

10 8 Bevezető nem valósíthatók meg. Az intézmény 2007-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ez a kerek évforduló jó alkalom arra, hogy mérleget vonjunk a fél évszázad eseményeiből. Bár az elért eredmények önmagukért beszélnek, mégis szükségét érzem az elmúlt évtizedek tudatos, objektív értékelésének. Nyilvánvaló, hogy csak ennek ismeretében értelmezhető a jelen és tervezhetők a jövő történései. Ezzel a kötettel a teljesség igénye nélkül pusztán arra vállalkoztunk, hogy szerkesztett formában bemutassuk azt a szakmai műhelymunkát, ami az elmúlt négy évben a Gyermekközpontban folyt. A tanulmányok témakörei többségében azokat a fontosabb problémaköröket feszegetik, amelyekkel a szerkezetátalakítás során szembesültünk. Visszatükrözik azt a szakmai polémiát, gondolkodásmódot, amelyek inspirálták az optimális megoldások keresését. A kötetben egyaránt találhatók olyan tanulmányok, amelyek átfogó, tényfeltáró helyzetelemzést adnak egy adott problémakörről, és olyanok, amelyek a gyakorlat oldaláról közelítik az ellátás módszertani kérdéseit. A tanulmányok sokszínűségéből kiolvasható egy közös pont szerzői olyan valós szakmai szükségleteket tárnak fel, amelyek egy intézmény felelős vezetője számára fontos adalékot adnak a feladattervezéshez. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a tanulmányok minden egyes megállapításával egyetértenék. A véleménykülönbségek azonban jó alapot adnak egy konstruktív párbeszédre, gondolkodásra. A szerkesztésénél figyelembe vettünk olyan témaköröket is, amelyek nem kizárólag helyi, Gyermekvárosi sajátosságokat, problémaköröket tárnak fel, aktualitásuk más gyermekvédelmi intézmények számára is napirendi kérdés lehet. A kötetben megjelent tanulmányok természetesen egy lehetséges megközelítést jelentenek egy adott problémakörhöz, amely nem zár ki számos más értelmezési, vonatkoztatási lehetőséget. Meggyőződésem, hogy az itt megjelent tanulmányok akkor töltik be teljes egészében küldetésüket, ha ösztönzést, késztetést adnak a jobb és hatékonyabb módszertani gyakorlat átgondolására és alkalmazására, illetve újabb munkák megszületésére. F ó t, Czikó Benjámin

11 Esetkezelés 9 Esetkezelés a Gyermekközpontban 1. Az esetkezelő szolgáltatás célja 1.1. Az esetkezelő szolgáltatás A gyermek- és ifjúságvédelem egészére, benne intézményünkre is, nagy nyomás nehezedik azáltal, hogy egyre erőteljesebben fogalmazódnak meg a társadalmi és szakmai körökben a minőségre irányuló elvárások. Ezen a szakterületen dolgozók már nem a jó szándékaik alapján, hanem a munkájuk minősége, és az elért teljesítményük szerint kerülnek megítélésre. A minőség a személyzet szakértelmében és a kliens bevonódásában ragadható meg leginkább. A teljesítmény mértékét pedig a BEMENET FOLYAMAT KIMENET mutatói fejezik ki legpontosabban. Fő célunk, hogy az intézményünkben folyó gondozási, nevelési, terápiás munka hatékonysága optimalizálódjon Célkitűzések Már a felvételkor kezdődjön el a gyermekotthonba frissen beutalt gyermek aktuális személyiségállapotának és a hozzákapcsolódó szükségleteinek feltárása, a feltérképezhető egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai és szocio-kultúrális vonatkozásokkal. 1. Egészségügyi statust felmérő vizsgálatok (általános szomatikus állapot, érzékszervi vizsgálatok, testi fejlődési adatok felvétele). 2. Pszichológiai státust felmérő vizsgálatok, szükséges terápiák beállítása. 3. Pedagógiai státust felmérő vizsgálatok, a kognitív funkciók, készségek és képességek, érdeklődésirányok, oktatási, felzárkóztatási és tehetséggondozási helyzetfeltárás. 4. A gyermek vérszerinti és baráti kötődéseinek áttekintése, szociokultúrális körülményeinek megismerése. Az alapellátás gyermekjóléti szolgálatának családgondozójával, egyéb területi segítőkkel való kapcsolatfelvétel. 5. Adott gyermek esetkezelésére szerveződjön esetcsoport. Minden gyermekre külön esetcsoportot kell létrehozni, mely a szükségleteinek megfelelő személyes kapcsolatait és a szaksegítőket tömöríti Az adott gyermek személyiségállapotának aktuálisan megfelelő fejlesztési terv készüljön. 1. A szakszemélyzet személyes feladatvállalásával alakuljon ki a

12 10 Esetkezelés célkitűzésnek megfelelő fejlesztőprogram (esetmegbeszélés vagy esetkonferencia keretében). 2. Összehangolt, célzott hatások rendszerével, ütemezetten, irányítottan történjen az intézményben nevelkedő gondozott kiskorúak személyiségfejlődésének gondozási, pedagógiai, pszichológiai, orvosegészségügyi, rekreációs eszközökkel történő támogatása, fejlesztése, illetve a pszicho-szociális hátrányok és eltérések kompenzálása. 3. A fejlesztőprogramban időtervek is szerepeljenek. Az esetcsoport ellenőrizze, értékelje a haladást (esetkontroll, esetkövetés). 4. Munkavégzés után az eredményesség vonatkozásában is számoljanak be az esetcsoport tagjai. 5. Váratlan esemény kapcsán kríziskonzultációt hívjanak össze. Aktualizálják a feladatokat és a felelősöket. 6. A kliensek (gyermekek és szüleik) aktív szerepet töltsenek be a gondoskodás folyamatában. 2. Az esetkezelő szolgáltatás célcsoportja 2.1. A végső célcsoport Programunkkal az intézményben nevelkedő 3-18 éves korosztályú, különböző személyiségállapotú, eltérő nevelési szükségletű gyermekek tehát minden növendék esetkezelését, egyéni fejlesztését, jövőkép alakítását, belső tartalékainak feltárását segítjük. 1. A gyermekotthonba behelyezett gyermekek befogadásuk alkalmával kerülnek be a programba. 2. A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek rendszeres esetkezelését, évi 2 alkalommal a személyiségállapot vizsgálata, a fejlődésütem értékelése, új feladatterv meghatározása adja. (A felzárkóztatás, tehetséggondozás, kapcsolatrendezés, egyéni támogatás és bánásmód szükségleteinek, lehetőségeinek, eszközeinek, módszereinek, színtereinek megismerése, felelősök és határidők megjelölése.) 3. A rendkívüli esetkezelő beavatkozásra akkor kerül sor, amikor a gyermek krízishelyzetbe kerül, és a kialakult helyzet miatt módosítani kell a fejlesztés irányán, ütemén, módszerén Átmeneti célcsoport A program teambe tömöríti a gyermek nevelkedésének ügyében érintettek teljes körét. Alapvetően meghatározza és összehangolja a gyermekkel közvetlenül foglalkozók mindennapi munkáját. Kompetenciákat és felelősségeket szab meg: 1. Gondozó-nevelő személyzet körében: (1 nevelői munkacsoport

13 Esetkezelés 11 összetétele: 1fő csoportvezető nevelő-esetgazda, 1 fő nevelő, 2 fő asszisztens, 1 gyermekfelügyelő.) A 9 nevelői munkacsoportban 45 főt érint a program. 2. A terápiás támogatást nyújtó segítők számára: (3 fő esetkezelő pszichológus, 5 fő fejlesztőpedagógus-mentor, terapeuták: lovas/logopédia/művészetterápia, egészségügyi dolgozók: 1 fő pszichiáter, 1 fő védőnő.) A programban résztvevő segítők száma: 13 fő. 3. A gyermek gyámi, szülői, kortársi kapcsolatának érintettjei: (3 fő otthonvezető, 11 fő szülő/rokon, 17 fő társkapcsolat.) A kapcsolati szinten érintettek és bevontak száma: 31 fő. 4. A szakellátásban és az alapellátásban megnevezett családgondozóknak: (2 fő gyermekotthoni családgondozó, 9 fő gyermekjóléti családgondozó, 1fő gyámi tanácsadó.) A programba bevont (alap- és szakellátásban dolgozó) családgondozók száma: 12 fő. 5. Az oktatási feladatellátók közül (5 osztályfőnök, 6 iskolai gyermekvédelmi felelős, 3 szaktanár) meghívott személyek száma: 14 fő. 6. A bevonható eseti személyeknek (2 patronáló, 4 egyházi, 2 sportvezető stb.) a száma: 8 fő. Gyermekenkénti esetkezelő team létszáma: körülbelül 10fő. Munkatársak létszámát tekintve: körülbelül 80 fő. Bevonható külsős létszám: körülbelül 80 fő. A szolgáltatásnak 81 fő gondozott a részese. 3. A szolgáltatás célrégiója A jelenlegi esetkezelő gyakorlatot többéves szerveződéssel, funkciókorrekcióval, fokozatosan alakítottuk ki. A fóti Károlyi István Gyermekközpont 3 gyermekotthonában minden gyermek egyéni fejlesztési projekt szerint nevelkedik. Gondozását, nevelését, kapcsolatépítését, életprogramját ez a szisztéma határozza meg. 1. sz. Gyermekotthon sz. csoport 8 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153 Fót, Vörösmarty tér sz. csoport 10 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153 Fót, Vörösmarty tér sz. csoport 8 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153 Fót, Vörösmarty tér sz. Gyermekotthon sz. csoport 9 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153 Fót, Vörösmarty tér sz. csoport 7 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport

14 12 Esetkezelés 2153 Fót, Vörösmarty tér sz. csoport 7 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153 Fót, Vörösmarty tér sz. csoport 7 fős gyermekcsoport 4 fős munkacsoport 2153 Fót, Vörösmarty tér sz. Gyermekotthon sz. csoport 5 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 6647 Csanytelek, Baross u sz. csoport 10 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 7086 Ozora, Ifjúság ltp sz. csoport 10 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 7041 Vajta, Petőfi út A szükségletekre épülő esetkezelési rendszer kiépítésének alapjai Intézményünkben a gyermekotthoni nevelés napi gyakorlata, a lakásotthonos keretek között általánosan bevált módszerekkel és eszközökkel volt jellemezhető. A gondoskodás az ellátás tárgyiasult formáira fókuszált: a ruházat, az élelmezés, a testi gondozás, az érzelmi telítettségű szülőpótlás körére. A nevelés tárgya volt a gyermek. Elszenvedte a vele kapcsolatos intézkedéseket, nem volt részese a róla szóló döntések előkészítésének. A növendékállomány összetétele egyre inkább azt mutatta, hogy a gyerekek személyiségállapota eltér az átlagtól. A munka hatékonysága nem érte el azt a várt eredményt, amely a ráfordított energiák alapján elvárható lett volna. Mutatkoztak olyan anomáliák, amelyek a módszer/eszköz /feltételrendszer hibáiból eredeztethetők Helyzetfelmérő vizsgálatok Az intézmény strukturális átalakítását és a szakmai program megújítását megelőzően 2000 júniusában, majd ezt követően 2003 júniusában helyzetfelmérő vizsgálatot végzett a Módszertani osztály munkacsoportja. Az intézményben nevelkedő gyermekek személyiségállapotának és egyénre szóló nevelési szükségleteinek felmérése a szükségletorientált gondozási-nevelési feltételrendszer koncepcionális, hosszú távú tervezésének alapjául szolgált. 1. A vizsgálat az intézmény gyermekotthonaiban és kihelyezett lakásotthonaiban élő 3-18 éves növendékekre terjedt ki. A célcsoport létszáma 100 fő. 2. Vizsgálati módszerek:

15 Esetkezelés 13 a/ Az Egészségügyi szakcsoport orvosi és pszichiátriai vizsgálatai, diagnózisai. b/ A Pedagógiai szakcsoport egyéni fejlesztési programjai, mérései. c/ A Pszichológiai szakcsoport egységesített alapokon nyugvó komplex pszichológiai vizsgálatai, szakvélemények. d/ A nevelői vélemények. 3. A vizsgálat menete: Dokumentumelemzés. Az egyes gyermekről összegyűjtött orvosi, pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok eredményét és a nevelői megfigyeléseket Büki Péter kutatásaiban felhasznált tünetcsoportok figyelembevételével, a vezető tünetcsoport szerinti tipizálással csoportosítottuk. A két vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatok összesítik: A i vizsgálati eredmények: Átlagos nevelési szükségletű Neurotikus fejlődésirányú Antiszociális fejlődésirányú Pszichotikus fejlődésirányú Egyéb/ magatartás és tanulászavar Létszám: A i vizsgálati eredmények: Átlagos nevelési szükségletű Neurotikus fejlődés- Irányú Antiszociális fejlődésirányú Pszichotikus fejlődésirányú Egyéb/ magatartás és tanulászavar Létszám: A két vizsgálat (a 2000 évi és 2003 évi) eredménye a vezető tünetek alapján csoportosítva megmutatta: 1. hogy az intézmény létszámának 2/3-a különleges és speciális feltételrendszert igénylő gyermek; 2. hogy a 2000 és 2003 közötti időszakban behelyezett növendékek egyre súlyosabb tünethordozók; 3. terápiás szakszemélyzet bővítésére van igény; 4. a gyermek nevelői/gondozói munkacsoportja számára folyamatos szakmai támogatást, képzést kell biztosítani; 5. a speciális és különleges szükségletek kielégítésére a feltételrendszert át kell alakítani; 6. az intézmény strukturális átszervezése nem halasztható.

16 14 Esetkezelés 4.2. Problémák és megoldási javaslatok A vizsgálat eredményéből eredő problémalista és az arra épülő megoldási javaslatok: Problémák: Megoldási javaslatok: - A nevelésbe kerülők - Szocializációs programot kell készíteni életkora kitolódik 14 év erre a korosztályra. felettire. - Rekreációs programot kell készíteni. - Nagy tanulási hátránnyal - Élettervezéssel, perspektívák érkeznek a gyermekek. nyújtásával kell és lehet a - Tanulási motivációjuk nincs. növendékeket aktivizálni a célok elérésére. - Egyéni felzárkóztató programokkal - Elhanyagolt, leromlott személyiségállapotban kerülnek be a gyerekek. - A nevelői munkacsoportnak nincsenek eszközei a fegyelmezésre, a speciális megközelítésre. - Több esetben pszichiátriai, pszichológiai, vagy családi problémák húzódnak a gyermek hátterében. krízisének lehet eredményt elérni. - A gyermek teljes vizsgálatát követően, fejlesztési feladattervvel kell a gyermek bevonásával neveléséhez fogni. - Esetmegbeszéléseken kell a problémákat feltárni, módszereket kiválasztani, alkalmazni. - Pszichiátert kell foglalkoztatni - Nevelői szupervíziót kell bevezetni - A családgondozást és utógondozást új alapokra kell helyezni óta a fenti megoldási javaslatok jórészt megvalósultak. A feladatvégzésben a tervezés, szervezés, dokumentálás, koordináció tennivalóit a Módszertani Osztály végzi A Gyermekközpontra kidolgozott és bevezetett programok: 1. Szocializációs programok: évesek és év közöttiek számára. 2. Egyéni fejlesztési programok: 3 hónapra szóló komplex tervek. 3. Esetmegbeszélések ütemezése, rendszere. 4. Viselkedésterápiás csoport. 5. Rekreációs program. 6. Az utógondozói ellátás alternatív megoldásai.

17 Esetkezelés Tanulásban akadályozott gyermekek képességfejlesztése a gyermekotthoni csoport hétköznapi életében. 8. Elkészült az intézmény átalakításának hosszú távú koncepciója. 5. A Gyermekközpont esetkezelési munkamódszerének bemutatása 5.1. Fogalmi alapvetések: értelmezések, adaptációk Cél: a gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek hatékonyabb esetkezelése, (gondozás, nevelés, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, mentálhigiénés ellátás) a részterületek eredményes szakmai koordinációja. Az esetkezelés a gondozás-nevelés eszköze, módszere, területe, tevékenységi formája. Előtérbe helyezzük az egyedi szükségletet, a komplex fejlesztést, az egyén számára optimális hatásrendszert, az esélyt nyújtó szolgáltatást. Az esetmegbeszélést az esetgazda (a gyermek csoportvezető nevelője) kezdeményezi. 1. Az egyéni fejlesztés tervezését szolgáló tárgyalást ütemezetten, félévente kötelezően össze kell hívni. 2. Ha a gyermek krízisállapota indokolja, rövid időn belül rendkívüli tárgyalást kell tartani. 3. A krízist követően rövid program lefutásának eredményessége elemzésére esetkontrollt kell tartani. Az esetkonferencia szélesebb kört érint. Szakmai együttműködésre összeül a gyermek gyámja, nevelője, pszichológusa, fejlesztőpedagógusa, osztályfőnöke, szakkörvezetője, intézményi családgondozója, az alapellátásból a gyermekjóléti szolgálat családgondozója. A konferencia olyan célirányos találkozó, amely a távlati célok meghatározása érdekében szervezi az együttműködést és feladatelosztást. Szokásos témák: a pályaválasztás, a hazagondozás, vagy a közelgő nagykorúság problémái. Esetkonzultáció alkalmával közös megoldást keres a gyermeket nevelő munkacsoport, a gyám, a családgondozó, a pszichológus és az a segítő, aki az adott krízis megoldásába eredménnyel bevonható. A konzultáció témája a gyermek súlyos válsághelyzetének feltárása, perspektívák, alternatívák kidolgozása. Esetkontrolon a gyermek haladását értékelő megbeszélésre jönnek össze a fejlesztésben résztvevő team tagok. A feladatterv egy szakaszára kijelölt határidő elteltével a megszabott módszerek, az elért eredmények áttekintése és értékelése történik. Esetgazda: a csoportvezető nevelő.

18 16 Esetkezelés Esetcsoport tagjai: a gyermeket nevelő munkacsoporttagok, a gyermek gyámja, a családgondozója, a kezelő pszichológusa/pszichiátere, a fejlesztőpedagógusa, a védőnő, valamint az aktuálisan meghívott személyek (a gondozott, a szülő, a gyermekjóléti családgondozó, az osztályfőnök stb.). Csoportmentor/facilitátor az esetkezelő team egyik állandó tagja (általában a fejlesztőpedagógus) Szerepek és kompetenciák az esetkezelő csoportban A gyám feladatai az esetkezelő csoportban: 1. Tájékoztatja a gyereket az esetmegbeszélésről, meghallgatja véleményét, kéréseit, problémáit. 2. A kitűzött feladatokat a nevelő jelenlétében megbeszéli a gyermekkel. Esetgazda (csoportvezető nevelő) feladatai: 1. Írásos anyagot készít a/ a gyermek életútjáról: a gyermek életét meghatározó életeseményekről; b/ jelenlegi állapotáról: egészségi állapota, pszichés állapota, szocializáltság szintje, normákhoz való viszonya, szabálytudata, tanulmányi teljesítményei, tanulási szokásai, napirendje, részvétele az önellátó munkában, érdeklődési köre, szabadidejének eltöltése, jövőképének alakulása. 2. A jelen állapotból kiindulva célokat, feladatokat határoz meg, ütemez, segítséget kér. A pszichológus írásban pszichológiai véleményt/szakvéleményt készít, illetve aktualizál. Ebben ismerteti az elvégzett vizsgálatok eredményeit, a terápiák lefolyását, elemzi a gyermek együttműködését, beszámol a várható eredményekről. A családgondozó írásos anyagot készít a bekerülés idejéről, körülményeiről, a szülők helyzetéről, a kapcsolattartás formáiról, megvalósulásáról, a jövőre vonatkozó lehetőségekről, az alapellátás családgondozójával való kapcsolatról. A csoportmentor (fejlesztőpedagógus) facilitátori feladatai:

19 Esetkezelés Tájékoztatja az esetkezelő csoport tagjait az esetmegbeszélés időpontjáról, szükség esetén a külső meghívottakkal felveszi a kapcsolatot. 2. Vezeti az esetmegbeszélés (esetkonferencia/esetkonzultáció/ esetkontroll) üléseit. 3. Szervezi a dokumentumok (szakvélemények, jellemzések, mérések, programtervek) összegyűjtését. 4. Módszertani ajánlásaival a megoldás felé mutat, alternatívákat keres. 5. Összefoglalja a különböző szakmai álláspontokat, és javaslatot tesz a helyzet megoldására. 6. Irányításával az esetcsoport feladatokat határoz meg, ütemezi a lépéseket, határidőzi a végrehajtást, és felelősöket jelöl meg Az intézményi esetkezelésben közreműködők köre Család- és utógondozó csoport Család és utógondozók Kapcsolattartó szociális munkások Meghívott gyermekjóléti családgondozó (alapellátás) Szabadidős szakcsoport Szabadidőszervező Szakkörvezetők Klubvezetők Alkotókör vezetők Pedagógiai szakcsoport Fejlesztőpedagógusok Pszichopedagógus, lovasterapeuta Logopédus, Gyógytornász Egészségügyi szakcsoport Gyermekorvos Pszichiáter Védőnő Pszichológiai szakcsoport Szakpszichológusok Mentálhigiénés szakember Nevelői munkacsoport Csoportvezető-nevelő Nevelő Asszisztensek Gyermekfelügyelők Gondozó A Módszertani Osztály szervezi az esetkezelést. A szakcsoportok biztosítják az adott szakterületen belüli szakszemélyzet számára a folyamatos információt és konzultációt. A szakcsoportokon belül lehetséges és kívánatos a specializáció.

20 18 Esetkezelés 5.4. Az egyéni esetkezelésben együttműködő team összetétele: Fejlesztőpedagógus (csoportmentorfacilitátor) Nevelő (esetgazda) Asszisztensek Gyermekfelügyelők Gondozók Gyám-otthonvezető Családgondozó Gyermek Pszichológus Egészségügyi csoport képviselője Meghívott (szülő, pedagógus, terapeuta stb.) Az egyéni esetkezelésre szerveződő team tagjai esetfelosztás keretében kerülnek megnevezésre A team tagjai: A gyermek, aki életkorának megfelelő mértékben aktív tagja az esetcsoportnak éves korig a gyámon keresztül értesül az összehívásra kerülő megbeszélésről. Elmondja problémáit, kéréseit, terveit. A gyám előadja az esetmegbeszélés alkalmával a gyermek véleményét. A fejlesztése érdekében hozott döntésekről a megbeszélés után a gyám tájékoztatja a gyermeket. A gyerek a megbeszélésen nem vesz részt éves kort meghaladva a gyermek kérheti, hogy az esetmegbeszélésen jelen legyen, véleményt mondjon éves kort meghaladóan a fiatal közreműködésével zajlik az esetmegbeszélés. Ezen elmondhatja céljait, terveit, álláspontját, véleményét.

21 Esetkezelés 19 A gyám-otthonvezető, aki a gyermek hosszú távú érdekeit, az életútjának szervezését tartja szem előtt. Jogilag is ő hozza meg döntéseit a pályaválasztás, az iskolaválasztás, a kapcsolattartás változtatása, a gondozási hely/forma változtatásának kezdeményezése és egyéb kérdésekben. Tanácsot kaphat az esetcsoport tagjaitól a döntéseinek előkészítéséhez. Nevelő-esetgazda, akinek a gyermekcsoportjába helyezték be életvitelének szervezésére a gyermeket. Munkatársi csoportjával a legtöbb információ birtokában van. Hiszen a megfigyelés, spontán beszélgetés, a szükségletek megtapasztalása közvetlenül történik. Az esetcsoport számára a leghitelesebb jelzéseket, visszajelzéseket tudja nyújtani, illetve az elfogadott fejlesztési tervet a leghatékonyabban tudja a napi gyakorlatba beépíteni. Családgondozó, aki a vérszerinti szülőkkel tartott kapcsolat révén, valamint az alapellátás gyermekjóléti szolgálatának családgondozójával való szakmai együttműködésnek köszönhetően, a kapcsolattartást tudja figyelemmel kísérni. Távlatokban a hazagondozást segíti. Az esetcsoport számára információt tud adni a helyzetről. Egészségügyi csoport képviselője a védőnő, aki az általános egészségi állapotról, a megbetegedésekről, a biológiai fejlődésről tud számot adni. Javaslatokat tehet esetleges kivizsgálásokra, étkezési, higiénés szükségletekre. A pszichológus, aki a befogadási vizsgálatokat, a pszichológiai alapvizsgálatokat végzi, felajánlja a szükséges terápiákat (egyéni és/vagy csoportos). Időszakosan szakvéleményt készít a haladásról. Amennyiben terápiás kapcsolatra nincs szükség, úgy esetkövető megfigyeléseket és összegzéseket végez. A fejlesztőpedagógus (csoportmentor-facilitátor), aki az esetcsoportot szakmai, módszertani útmutatásokkal látja el. Minden gyermeknek megnevezett fejlesztőpedagógus esetkezelője van, aki a fejlesztéshez pedagógiai, gyógypedagógiai eszköz- és módszertárral rendelkezik. Az esetcsoport megbeszéléseit levezeti, dokumentálja. A meghívottak, akiket a konkrét eset kapcsán meg kell hallgatni. Iskolai panaszok esetén a pedagógus, vagy családi krízis alkalmával a szülő kérésének megfontolása, illetve egy-egy szakkörvezető, terapeuta beszámolója lehet fontos a jövőbeni fejlesztő hatások tervezése szempontjából. Az adott gyermek esetkezelő csoportjának szakszemélyzete a gondozás ideje alatt viszonylag állandó. (Csak munkahely-változások hoznak be új esetkezelő személyt.) Ez az állandóság a biztosítéka a

22 20 Esetkezelés fejlesztés felelősségének, melynek nyomon követése az esetkontrollok alkalmával történik. 6. Az esetmegbeszélés lebonyolításának menete 1. Az esetgazda (csoportvezető nevelő) meghirdeti az esetmegbeszélés időpontját, megjelöli a meghívandók körét. 2. A csoportmentor (fejlesztőpedagógus) megszervezi az összejövetelt (hely, idő, meghívások stb.). 3. A szakszemélyek írásos anyagaikat két nappal az ülés előtt leadják az esetkezelő csoport bázishelyére (nevelői vélemény, pszichológusi vélemény, családgondozói vélemény, egészségügyi vélemény, szakkörvezetői vélemény stb.). 4. A gyám (otthonvezető) meghallgatja a gyermek véleményét, kéréseit. 5. Az esetkezelő csoport összeül. 6. A facilitátor (csoportmentor) fejlesztőpedagógus levezeti az ülést. Az ülés menete a következő: a/ Az esetgazda helyzetértékelése (előző feladatterv megvalósítása, a haladás értékelése, a jelen állapot). b/ A szakszemélyzet írásos anyagának ismertetése. c/ A meghívott személyek meghallgatása (gyermek, szülő, pedagógus, az alapellátás családgondozója stb.). d/ Szóbeli ajánlások, javaslatok, kérések, a gyám tájékoztatója. e/ Az esetgazda (csoportvezető nevelő) javaslata a fejlesztési feladattervet illetően. f/ A további fejlesztési feladatok véglegesítése, határidők, felelősök megjelölése. g/ Az esetkezelő csoport záradéka: az esetkontroll várható időpontja, közbeeső intézkedések, részmérések. 7. A facilitátor (csoportmentor) a fejlesztési feladattervet dokumentálja, és eljuttatja az érintett felelősökhöz. 8. A gyám (otthonvezető) megbeszéli a gyermekkel a közös célokat és az azokhoz vezető feladatokat. Bevonja a gyermeket a megvalósításba, biztatja, motiválja őt.

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Dudás Zoltán Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Az SOS Gyermekfalu budapesti koordinációs irodája GYERMEKVÉDELMI FŐMUNKATÁRS

Az SOS Gyermekfalu budapesti koordinációs irodája GYERMEKVÉDELMI FŐMUNKATÁRS Kedves Hallgatok! Ismét köszönjük Sárkány Ildikónak az álláshírt!! Az SOS Gyermekfalu tobbfele munkakorbe munkatársakat keres! Tudjátok a munkatapasztalatszerzés érdekében esetleg bizonyos időre érdemes

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben