E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger Eger, június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29."

Átírás

1 E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Eger 2013 Eger, június Hotel EGER & PARK Konferencia Központ Eger, Szálloda út

2 Szerkesztette: Dr. Betlehem József Dr. Balogh Zoltán Terenyeiné Sebők Katalin Dr. Oláh András Az előadás és poszter kivonatok minősítését a Magyar Ápolástudományi Társaság közreműködésével a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Oktatási, továbbképzési és tudományos Bizottsága szervezte. ( Felelős kiadó: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet ISBN

3 Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért A Kongresszus célja Az évente megrendezésre kerülő egészségügyi szakdolgozói kongresszus lehetőséget teremt a széles egészségügyi szakmacsoport számára a szakmai változások bemutatására, tudományos teljesítmények láthatóvá tételére és szakmai együttműködések keresésére. Az idei évben is a fenti célok szellemében az alábbi témakörökkel kerül megrendezésre a szakdolgozók legnagyobb országos eseménye: A Kongresszus témakörei: Az egészségügyi ellátórendszer változásának kérdései Kliens orientált egészségügy Az egészségügyi technológia fejlődése szakdolgozói szemmel Az egészségügyi ellátás tudományos fejlesztése vizsgálata Az egészségügyi képzés és továbbképzés változása Fenti témakörökhöz kapcsolódó poszter bemutató Jelen kiadvány a konferenciára elfogadott, minősített előadások és poszterek rövid kivonatainak szerkesztett formáját tartalmazza. Szerkesztők 3

4

5 ELŐADÁS KIVONATOK 5

6

7 ELŐADÁSOK KIVONATA június 28. (péntek) I. A szekció Liget I. terem Életmód - mentálhigiéné Mentődolgozók önértékelésen alapuló egészségi állapotának vizsgálata Pék Emese, Dr. Betlehem József (Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Ápolás és Betegellátás Intézet, Sürgősségi Ellátási Tanszék) A vizsgálat célja feltérképezni a magyar mentődolgozók egészségi állapotát. Módszerek: A reprezentatív keresztmetszeti vizsgálat az Észak-magyarországi és a Nyugatdunántúli régió kivonuló dolgozói körében zajlott, akik legalább egy éve dolgoztak az OMSZ-nál. Az adatgyűjtés önkéntes alapon, anonim módon, önkitöltős, saját készítésű eszközzel történt, ami az SF-36 kérdőíven alapult. Az adatokat SPSS 20.0 programmal elemeztük, leíró és összefüggést feltáró matematikai statisztikai eljárások segítségével. Az eredményeket p 0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: 810 fő válaszai kerültek feldolgozásra, ez 77%-os válaszadási arányt jelentett. A dolgozók az OMSZ-nál eltöltött idő múlásával rosszabbnak ítélték egészségi állapotukat az SF-36 első négy dimenziójában. A másodállással rendelkezők (n=442) minden dimenzióban rosszabbnak vélték egészségüket (p<0,001). Azok a dolgozók (60%), akik sportolnak, jobbnak tartották egészségi állapotukat az SF-36 összes dimenziójában (p<0,001). A válaszadók 75%-ának normál érték feletti BMI-je van. A magasabb BMI-vel rendelkező dolgozók rosszabbnak ítélték állapotukat az SF-36 négy dimenziójában. Következtetések: A prehospitális ellátást végzők egészsége szubjektív megítélésük és mérhető paramétereik alapján sem mondható jónak, mely kihatással lehet a betegellátás minőségére. Ez pszichés problémákhoz vezethet, ami ronthatja a munkavégzés minőségét és később pályaelhagyáshoz vezethet. Ezek megelőzése érdekében fontos odafigyelni a mentődolgozók populációjára, hogy időben meg tudjuk tenni a szükséges intervenciós lépéseket. Kulcsszavak: mentődolgozók, egészségi állapot, SF-36 Változások ahogyan az ápolónők megélték Németh Anikó 1, Dr. Betlehem József 2, Dr. Lampek Kinga 3 ( 1 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport, 2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézet, 3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék) 7

8 Célkitűzés: Célunk volt felmérni, hogy között milyen változásokat éltek át a kórházakban dolgozó ápolónők a munkahelyükön, illetve hogy milyen bizonytalanságot eredményező történések nehezítették meg mindennapjaikat. Adatok és Módszerek: A kérdőíves adatgyűjtésre október-decemberben került sor hat hazai oktatókórházban kiosztott kérdőívből 1048 válaszadó válaszait elemeztük. Az adatok elemzése SPSS 18.0 statisztikai szoftverrel, leíró statisztikai módszerekkel, független kétmintás T-teszttel történt. Eredmények: A válaszadók 64,6%-nak az egészségügyi átszervezés érintette a munkahelyét. A munkatársak elveszítésétől, a másik osztályra történő áthelyezéstől, a jövedelem csökkenéstől való félelem, valamint az, hogy nem tudott elmenni továbbképzésekre szignifikánsan nagyobb gondot, problémát okozott az átszervezés által érintettek körében, akik gyakrabban számoltak be az anyagi helyzet, a felettesekkel való kapcsolat, a lelki állapot és az intézményen belüli kommunikáció romlásáról. 93,7% állítása szerint átélt valamilyen negatív változást (ezek olyan tényezők, melyek a munkával való elégedettséget csökkentik) munkahelyén. Leggyakrabban a munkahelyi légkör feszültté válását és a fizetés csökkenést jelezték. A negatív eseményeket átélők korábban is, és a kérdőív kitöltésének időpontjában is jobban félnek munkájuk elveszítésétől, mint a negatív eseményt át nem élők. Körükben több gondot okozott a munkatársak elveszítésétől, a más osztályra való áthelyezéstől, és a jövedelem csökkenéstől való félelem, valamint az, hogy nem tudtak elmenni továbbképzésekre. Következtetések: Az egészségügyben végbemenő változásokat az ápolónők is érzékelték munkahelyükön, mely leggyakrabban valamilyen negatív munkahelyi esemény megélésében jelentkezett. Kulcsszavak: változás, ápoló, egészségügy Az ápolók testi-lelki egészségének változásai a többműszakos munkavégzés következményeként Kovács Kalic Károly 1, Fusz Katalin 2, Dr. Oláh András 3 ( 1 SZTE Akut Pszichiátria, 2,3 PTE ETK Ápolási Tanszék) Célkitűzés: Napjainkban a munkavállalók zöme nem kizárólag nappali, hanem többműszakos vagy akár kizárólag éjszakai munkarend szerint dolgozik. Kiemelten igaz ez a megállapítás egészségügyi dolgozókra. Az eddigi irodalmi adatok szerint a normál bioritmus változása hatást gyakorol az egyén mentális és szomatikus egészségére. Társadalmunkban a normál bioritmust leggyakrabban a különböző műszakos munkarendek bontják meg. Adatok és Módszerek: Keresztmetszeti leíró jellegű vizsgálat keretében a SZTE Klinikáin dolgozó ápolók közt 2011 őszén egy, a műszakos munkarend kutatásához fejlesztett önkitöltős kérdőívet (SSI) osztottunk ki. 211-en válaszolták ezt meg, közülük 69 fő kizárólag nappali műszakban, 126 fő váltóműszakos munkarend szerint, 16 an pedig csak éjszakai műszakban dolgoztak. Az SPSS 16.0 programcsomagot alkalmaztuk a statisztikai feldolgozás során. Eredmények: A kutatásunk eredményei alapján a nappali műszakban dolgozók általános egészségi 8

9 állapota jobb mind a váltóműszakban (p=0.008), mind a csak éjszakai műszakban dolgozó kollégáikhoz képest (p=0.003). A gasztrointesztinális panaszok előfordulása gyakoribb az éjszakai műszakban dolgozóknál, mint a nappalosok (p=0.001) és váltóműszakosok (p=0.022) esetén. A kardiovaszkuláris betegségekre utaló panaszok megjelenésében viszont nem volt eltérés a három vizsgált csoport közt. Ugyanakkor a mentális egészséget tükröző szorongásos tünetek megjelenésére sincs hatása a munkarendnek. Következtetések: Eredményeink alapján tehát javasolható az éjszakai műszakon belül is a munkarendek kidolgozása, megfelelő pihenőidő, étkezési szünetek kialakítása ez előreláthatólag a gyomor- bélrendszeri panaszok csökkenéséhez vezethetne. Kulcsszavak: többműszakos munkarend, bioritmus, egészségi állapot Variációk egy témára: agresszíó Ivánka Tibor 1, Irinyi Tamás 2, Rudisch Tibor 3 ( 1 Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Pszichiátriai Tanszék, 2,3 Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika, 4 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) Célkitűzés: Magyarországon nincs adat az agresszív cselekmények előfordulásáról egészségügyi szakdolgozókra vonatkozóan. Jelen kutatás célja Magyarországon elsőként felmérni az agresszív cselekmény előfordulásának gyakoriságát, és azok jellemzőit egészségügyi szakdolgozók körében. Mindemellett bemutatásra kerül az agresszió megelőzését célzó program. Adatok és Módszerek: Az agresszív cselekmények gyakoriságának feltárására saját szerkesztésű kérdőívet, a szakdolgozók magabiztosságának felméréséhez a Confidence in Managing Patient Aggression Scale skálát használtuk. Az agresszív viselkedés következtében bekövetkezett emocionális hatások feltárására az IMPACS (The Impact of Patient Aggression on Carers Scale) valamint a RIES (Revised Impact of Event Scale) skálák felhasználásával készültek. Eredmények: A felmérés statisztikai elemzése a MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) segítségével készül, az eredmények a kongresszuson lesznek prezentálva. Következtetések: Az előzetes eredmények, továbbá a programon résztvevő szakdolgozók nagyfokú érdeklődése rámutatott arra, hogy hatalmas igény van ennek a területnek az oktatására, mivel agresszív magatartást mutató páciensekkel az egészségügy bármely területén találkozhatunk. Kulcsszavak: agresszió, magabiztosság, program. 9

10 Munkahelyi mentálhigiéné kórházunkban GerebenicsSzín Rózsa (Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyula Ápolási Igazgatás) Célkitűzés: Az ápolói létszám csökken, szemben ezzel a betegek száma nő a demográfiai egyensúly felborulása miatt. Az ápolás anyagi és erkölcsi megbecsülése is mélyponton van, ez maga után vonja a dolgozók, fizikai és pszichés terheltségét. Napjainkban a munkahelyi egészségfejlesztés egyre fontosabb szerepet kap. Olyan holisztikus megközelítésre van szükség, mely szem előtt tartja a dolgozók testi és lelki jóllétét, a hagyományos munkavédelmen túl. Vizsgálatom célja ápolók egészség magatartásának. lelki jóllét állapotuk és az őket érő stressz mértékének felmérése, ill. hivatás presztízsük megítélésének megismerése, mely jelentős hatással lehet közérzetükre. Adatok és Módszerek: A vizsgálat alanyai kórházunk fekvőbeteg egységeiben dolgozó ápolók. Módszer anonim, önkitöltős kérdőíves felmérés, mely nyitott és zárt kérdéseket tartalmaz. A minta, kiválasztására egyszerű random módszer alkalmazásával került sor. 122 kérdőív került feldolgozásra. A kérdőívben az életmódra és a presztízsértékelésre saját összeállítású kérdéseket alkalmaztam. Továbbiakban segítségül használtam: Hungarostudy követéses vizsgálat során alkalmazott kérdőívekből:(szubjektív egészségi állapot kérdőív Hangulati állapot kérdőív, Vitális kimerültség kérdőív), ill. Purebl György stressz kérdőíve. Eredmények: Táplálkozás, rendszeres mozgás, regenerálódási módszerek, dohányzás terén vannak prevenciós tevékenységeink. Az egészségi állapot önbecslés felmérése jól tükrözi a dogozók életmódbeli hiányosságait. Az ápolók értékközvetítő szerepére nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Lelki egészség terheltségének következményei dolgozóink körében kimutatható. A prevenció elkezdése elengedhetetlen. Következtetések: Intézményi egészségterv program tervezetének elkészítésével, ill. egészségfejlesztő team létrehozásával szervezett formában hatékonyan járulhat hozzá a munkáltató a dolgozók egészségfejlesztésnek motiválásához, testi és lelki jóllétük javításához. Kulcsszavak: munkahelyi mentálhigiéne, egészséges életmód, lelki egészség, team munka Méhnyakrákkal és a humán papilloma vírussal kapcsolatos attitűd vizsgálata a Nagyatádon élő nők körében Vajda Réka 1, Horváthné Kívés Zsuzsanna 2, Dr. Pakai Annamária 3 ( 1,2 PTE ETK Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék, 3 PTE ETK Ápolástudományi Tanszék) Célkitűzés: A HPV fertőzés következtében kialakuló cervix carcinoma miatt évente közel 400 nő hal meg hazánkban. Vizsgálatunk célja volt felmérni a nagyatádi nők ismeretét a méhnyakrákról és a HPV-ról, megismerni az oltással, szűréssel kapcsolatos 10

11 attitűdöket, a megjelenés vagy távolmaradás motivációit. Adatok és Módszerek: Kvantitatív keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk Nagyatád város Nagyatádi Közoktatási Intézmény leány tanulóinak édesanyjai körében. A mintaválasztás egyszerű, nem véletlenszerű mintavétellel történt, a vizsgálat elemszáma 186 fő. Saját szerkesztésű kérdőívet használtunk. Statisztikai módszerként χ2-próbát, kétmintás t-próbát, faktoranalízist alkalmaztunk SPSS program segítségével. Eredmények: Mindössze a megkérdezettek nők 17,2%-a tájékozott a HPV, míg 24,2%-a a méhnyakrák témakörében. A humán papillomavírus elleni védőoltásról a nők 83,3%-a hallott már korábban - egészségügyi végzettséggel rendelkezők (χ2= 8,024, p=0,005) 100%-a -. Magát mindössze 3 nő, leánygyermekét pedig 11,3%-uk oltatta be eddig HPV - elleni védőoltással, holott az édesanyák 56,6%-a szerint fontos a vakcina. A védőoltás beadatásával kapcsolatos faktoranalízis szerint a 20%-ukat befolyásoló első faktor (az oltás beadatását motiváló tényezők) magas motivációt jelent, különösen az egészségügyi végzettségű (p=0,029) és a HPV rövidítés jelentését ismerő (p=0,021) nők körében. Következtetések: Ugyan a megkérdezett nők tájékozottsága a méhnyakrák témakörében alacsony, ennek ellenére a szűrésen való megjelenésük meghaladja a szakirodalmakban közölt részvételi arányokat. Emellett a HPV-elleni védőoltás beadatása főképp az ismereti hiányosságok okán elmarad, tehát ennek megoldása a leginkább sürgető feladat a lakosság körében. Kulcsszavak: méhnyakrák, humán papilloma vírus, ismeret, attitűd I. B szekció Liget II. terem Betegelégedettség Életminőség Egészségügyi ellátásban dolgozók viselkedésének megítélése Fullér Noémi 1, Kajkos Hajnalka 2, Dr. Oláh András 3 ( 1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolástudományi Tanszék, 2 KMOK Sürgősségi Betegellátó Osztály, 3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi kar Ápolástudományi Tanszék) Célkitűzés: Kutatásunk célja volt felmérni, hogy a sürgősségi ellátásban részesülők hozzátartozói, kísérői hogyan ítélik meg az egészségügyi dolgozók viselkedését és esetlegesen feltárjuk, hogy a megítélést milyen tényezők befolyásolhatják. Adatok és Módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk 321 fő részvételével, a mintavétel nem-véletlenszerű, kényelmi mintavétellel történt a Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrumában ápr.-jún. között. Az adatok gyűjtéséhez saját szerkesztésű kérdőívet használtunk. Az adatok feldolgozásához MS Excel programot, valamint khi-négyzet próbát és megbízhatósági tartományokat alkalmaztunk. Eredmények: Összességében a kísérők, illetve hozzátartozók elégedettek voltak az egészségügyi dolgozók viselkedésével és hozzáállásával. Nem találtunk szignifikáns különbséget a férfi és női válaszadók elégedettségének tekintetében 11

12 (p=0,107), valamint az elégedettség és a között, hogy a válaszadók jártak-e már a sürgősségi osztályon (p=0,640). Következtetések: Az összességében tett benyomás és értékelés a sürgősségi ambulancián dolgozók viselkedéséről és megítéléséről pozitívnak mondható. Az is elmondható, hogy a kísérők tisztában vannak a források korlátozott voltával, mégis a sürgősségi helyzetekből adódó konfliktushelyzetek kezelése több esetben nem a megfelelő módon történik. Következtetésként elmondható, hogy az ellátás sajátossága megköveteli az ápolói szerepek és a kommunikációs ismeretek bővítését. Kulcsszavak: sürgősségi ellátás, hozzátartozók Hogyan mondjam? Mit mondjak? Horváth Mária Magdolna (Uzsoki Kórház Neurológia) Célkitűzés: A kommunikáció legsarkalatosabb pontja az egészségügyi ellátásnak. A legtöbb panaszt, kritikát ezen a téren kapjuk, annak ellenére, hogy a kommunikációs csatornák hihetetlen fejlődésnek indultak. Az egészségügyi jog szabályozza a beteg tájékoztatás módját és milyenségét. A tanulmány szemlélteti a lehetőségeket és korlátait is. Adatok és Módszerek: A tanulmány keresztmetszeti vizsgálat eredményeit összesíti. A betegelégedettségi teszt kérdései érintik a kommunikáció milyenségét és formáját. A feldolgozás leíró statisztika módszerrel történt. Microsoft Excel adatbázis-kezelő programmal átlagértékek ± standard deviáció, minimum-maximum érték, százalékos érték, t-próba, χ 2 próba lett alkalmazva, a szignifikancia szint P 0,05 állítottam. Továbbá szemlélteti a kapcsolat nehézségeit és megoldás lehetőségeit is. Ezen felül számba veszi a kommunikációs csapdákat. Eredmények: Az osztály megítélése és a beteg elégedettsége az osztály infrastruktúrán túl a személyzet hozzáállásától függ. A beteggel való kapcsolatfelvétel tanulható és fejleszthető. Ezeket a lehetőségeket sorolja fel az előadás. A tanulmány is bizonyította a kommunikáció hiányosságát, mivel a kérdőívet kitöltő N=88 32%-a hiányos információt kapott a házirendről. Az ápolók verbalitása, hangneme és segítőkészség megítélése között egyenes arányosság tapasztalható. Következtetések: Beszélni két év alatt tanulunk, de egész életen át tanuljuk az emberekkel való kapcsolatfelvételt, s ezen túl a kapcsolattartást. Az ápolók beteg emberekkel foglalkoznak, akik beszűkült gondolatvilág miatt érzékenyebbek. A folyamatos tapasztalatcsere, megbeszélés és az esetek kielemezése segít a megoldások kialakításában, s egyben a konfliktus források megoldására nyújt lehetőséget. Az esetmegbeszélő csoport kialakítása az ápolók lelki egészségvédelmének lényeges pontjává válhat. Kulcsszavak: kommunikáció, technikai fejlődés, értékelés, konfliktus, esetmegbeszélő csoport 12

13 Mondjuk a magunkét Vajda Zoltánné 1, Molnárné Soltész Éva 2, Csikász Andrea 3 ( 1,2,3 B.A.Z. Megyei Kórház Miskolc Onkológia) Célkitűzés: Egyre több pozitív és negatív visszajelzést hallunk médiából betegektől, hozzátartozóktól országos szinten. Ezért gondoltuk,hogy felmérjük kórházunk betegelégedettségét. Kórházunk 2008-ban az Év kórháza díját nyerte el, szerettük volna megtudni, hogy 5év távlatába megtartotta-e jó hírnevét. A betegellátásban a jó minőségű és szakmailag megfelelő ellátás biztosított volt-e. Adatok és Módszerek: Kérdőíves felmérés formájában történt az adatgyűjtés. A feldolgozás manuális úton, majd az értékelés az Ms word és exel programok segítségével leíró statisztikai módszer alapján készült. Vizsgálatunk során általunk összeállított kérdőívet használtunk, mely 25 kérdést tartalmaz, kettő kivételével valamennyi zárt kérdés. A kérdőíves felméréssel 8 fekvő beteg osztályt céloztunk meg. Ennek megismeréséhez szükséges volt a kórházi osztályon tartózkodó fekvő betegek bevonására. Vizsgálat ideje: március 25. és április 5-e között történt. 180 db kérdőív került kiosztásra és ebből 158 értékelhetőt kaptunk vissza, a továbbiakban ezt tekintjük 100%-nak. Eredmények: Három hipotézist állítunk fel és külön nemek szerint vizsgáljuk feltételezésünket. Feltérképeztük a betegek igényeit, ami számunkra nagyon fontos tényező. Egy megfelelően kivitelezett vizsgálatból jelentős információ nyerhető az egészségügyi ellátás minőségére vonatkozóan. A kapott eredményeket oszlop illetve kör diagramok formájában ábrázoltuk. Következtetések: Elmondható, hogy a B.A.Z. Megyei Kórház továbbra is megtartotta jó hírnevét. Munkánkat a beteg emberekért végezzük. HIT-REMÉNY- SZERETET mely nélkül lehet dolgozni de nem érdemes. Kulcsszavak: betegelégedettség Beteg voltam, így láttam Tankó Enikő 1, Horváth Mária Magdolna 2 ( 1,2 Uzsoki kórház Neurológia) Célkitűzés: A tanulmány célja az osztályukon ellátott betegek véleményének megismerése a nyújtott szolgáltatásokról pl. orvosi-ápolási szakmai munka, emberi magatartás, hozzáállás, infrastrukturális háttér, szolgáltatás stb. Adatok és Módszerek: A kérdőívet 2013.január és március között osztályunkon ellátott betegek és hozzátartozók között osztottuk ki. A teszt 20 kérdése egyaránt tartalmazott egyszerű feleletválasztást és 1-5-ig értékelő skálát. Továbbá két nyitott kérdésbe vélemény megfogalmazására nyílt lehetőség. A feldolgozás leíró statisztikai módszerrel történt. Microsoft Excel adatbázis-kezelő program segítségével átlagértékek SD, minimum-maximum érték, százalékos érték, t-próba, korreláció, χ2 próba lett alkalmazva, a szignifikancia szint P 0,05 állítottuk. Eredmények: A kérdések feldolgozására két csoportot képeztünk, 13

14 N1= 67 és N2= 21. A beteg és hozzátartozók véleményét ütköztettük. Az átlag életkor 60 év. A nemek közti megoszlás férfi 38% és nő 62%. A kérdőívet kitöltők az osztály infrastruktúráját átlag: 4,4 (SD=2,1) értékelte. Mindkét csoport az ételek minőségét és mennyiségét 3,4-re, míg az osztály tisztaságát 4,4-re és a személyzet megjelenését 4,7- re minősítette. Az ellátó személyzet hozzáállását átlag 4,5 (SD=0,6), a legalacsonyabb pontszámot a kommunikáció kapta. A kérdőívet kitöltök 96% szívesen jönne máskor is osztályunkra. Az ápolási munkával 80%-ban elégedettek, 18%-ban részben és 2% nem voltak elégedettek. A kérdőív kitöltők 32%-a jelezte, hogy nem kapott, illetve nem kapott megfelelő tájékoztatást a házirendről. Következtetések: A betegelégedettség a minőség fontos tényezője, melyet elsősorban az ellátás során szerzett pozitív és negatív élmények befolyásolják. Egyben fontosnak tartottuk, hogy visszajelzést kapjunk a munkánk hatékonyságáról, ami segít fejlesztések tervezésében. Elsődleges feladat az ételek minőségének és mennyiségének javítása. Továbbá az ápolók kommunikációs tréningen való részvétel elengedhetetlen. Kulcsszavak: betegelégedettség, minőség, infrastruktúra, szolgáltatás Szívelégtelenségben szenvedő betegek életminősége Rózsa Erzsébet 1, Dr. Tigyi Zoltánné 2, Dr. Berényi Károly 3 ( 1 SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Ápolásvezetési Szolgálat, 2 PTE Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék, 3 PTE Általános Orvosi Kar Népegészségtani Tanszék) Célkitűzés: A szívelégtelenség számottevő és egyre fokozódó népegészségügyi probléma világszerte. A bővülő farmakológiás és eszközös terápiás lehetőségek ellenére a szívelégtelenséggel összefüggő halálesetek száma egyenletes növekedést mutat a fejlett országokban. Adatok és Módszerek: Beválasztási kritériumok a betegség tüneteinek megléte a 45%-nl kisebb bal-kamrai ejekciós frakció és a 18 éves kor feletti betegek. Kizárási kritériumok aktív infekció, és malignus kísérő betegségek N=196fő. A kategória változókra khí négyzet próbát, az életkori megoszlást Kolmogorov-Smirnov teszttel, folytonos változók esetén logisztikus regressziót végeztünk. A változók között korrelációs koefficienst Kaplan-Meier túlélési analízist. A szignifikancia szintet 0,05- nél tekintettük. Az életminőséget az EuroQol 5D kérdőívvel végeztük. Eredmények: A vizsgált populáció életkori megoszlása: átlag életkor 68,25 év (24,92-91,36 ) SD:11,61. Életminőség romlás nők körében nem volt 21,2%-nál, enyhe romlás 29%-nál, súlyos 22,55- nál mértünk. férfiak esetében az értékek. 78,8%,71%, 77,5%. A perifériás és pulmonális oedema is szignifikáns összefüggést mutatott romló életminőséggel a fekvőbeteg ellátásban, a rendszeres testmozgást nem végzők, a jövedelemforással és az iskolai végzettség tekintetében is találtunk szignifikáns összefüggést a romló életminőséggel. Következtetések: Vizsgálatunk célkitűzéseinek megfelelően a szívelégtelenséget és az életminőséget befolyásoló egyes faktorokat sikerült a hazai betegpopulációban is azonosítanunk. Ez hozzájárulhat a terápiás protokollok és a betegellátás fejlesztésének megkönnyítéséhez és a betegek életminőségének és életkilátásainak javítását célzó programokhoz. Hazánkban is fontos az egészségfejlesztési központok létrehozása, illetve epidemiológiai vizsgáló és értékelő hálózatok kiépítése. Kulcsszavak: életminőség, EuroQol, túlélés,, rehabilitáció, megelőzés 14

15 Hogyan változik a sztóma viselők életmódja otthoni körülmények között Nagy-Kovács Magdolna 1, Fülöpné Karnok Katalin 2 ( 1 Bugát Pál Kórház Diétás Szolgálat, 2 Bugát Pál Kórház Sebészeti osztály) Célkitűzés: A dietetika helye Hippokrátesztől kezdve az orvoslásban igen hullámzó volt, de a beteg ember táplálkozásának a megváltoztatása már az ókortól foglalkoztatta az embereket. Napjainkban is helytálló megállapítás, hogy a helyes táplálkozás a betegségek megelőzésének és az egészség megelőzésének, a diéta a már kialakult betegségek jelentős részénél a gyógyítás elengedhetetlen része. Minden napi munkánk során a sebészeti osztályon a műtött és konzervatív terápiában részesülő betegeknek tanácsadással segítünk,hogy a kórházból való távozás után az otthoni körülmények közé minél kisebb változtatással tudjanak visszatérni. Adatok és Módszerek: Kíváncsiak voltunk, hogy a vastagbél műtéten áteső, sztóma viselő betegek számára mi jelenti a legnagyobb problémát otthonukban. Hogyan tudják a hallottakat átültetni a minden napokra. Valóban segítő tanácsokkal láttuk el őket, vagy módosítsunk a tanácsadás anyagán. 50 db saját összeállítású kérdőívvel fordultunk a kontrollra érkező betegek és az Ilko klub tagjai felé. A kérdőívek 20%-át a sebészeti osztályra érkező ellátottak értékelhetően töltötték ki, ezért változatlan formában osztottuk ki. Eredmények: Tapasztalataink alapján a betegek számára komoly problémát okozó területek az életkor szerint változnak, de az étkezés megváltozása jelenti az egyik legnagyobb változást. A családtagok bevonásával, több gyakorlati ötlet átadásával segíthetünk az otthoni gátlások legyőzésében. Következtetések: Az írott tanácsadásban a hangsúlyt továbbra is az egyre bővülő lehetőségre kell fektetni pl. a diétás konyha technika alkalmazása a hagyományos magyaros ételek elkészítésénél. A családtagok szerető segítsége, a sorstársakkal közös programok könnyebben visszavezetik a sztóma viselőket a hétköznapi életbe. Kulcsszavak: diéta, életmód, Ilko klub, kérdőíves megkérdezés I. C szekció Kongresszusi terem Ápolásfejlesztés Az ápolói munka megítélése az ápolási dokumentációban rögzített adatok alapján Oláh Mónika (Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika) Célkitűzés: Az ápolói munka során az elvégzett tevékenységek értékelésének alapját az ápolási dokumentáció adja. A kutatás célja volt annak feltárása, hogy az ápolási dokumentáció hogyan tükrözi vissza az ápolói munka folyamatát a kapcsolódó ápolói attitűdök függvényében. Adatok és Módszerek: 200 lezárt ápolási dokumentáció retrospektív vizsgálata mellett, 150 ápoló bevonásával kérdőíves adatgyűjtésre került sor 4 intézetben. Az adatok feldolgozása az SPSS 17.0 statisztikai szoftver segítségével 15

16 történt, a szigni kanciahatár p<0,05 volt. Eredmények: Az ápolási dokumentációban rögzített adatok nem elegendőek ahhoz, hogy ezek alapján pozitív képet lehessen alkotni az elvégzett szakmai tevékenységről. Az ápolási dokumentációval kapcsolatos attitűdöt nagy mértékben befolyásolja az iskolai végzettség szintje (p=0,006), valamint az egészségügyben eltöltött idő (p=0,002). Következtetések: Az eredmények a jelenlegi dokumentációs anyagok felülvizsgálatának és átalakításának szükségességét támasztják alá. A nézetbeli akadályok megszüntetése érdekében a munkakörélmények javítására és az ápolói munka átszervezésére van szükség. Kulcsszavak: ápolási dokumentáció, ápolási folyamat, ápolói attitűd, minőség Ápolási vizittől a proaktív minőségfejlesztésig Balogh Dénes 1, Laukó Krisztina 2 ( 1 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika, 2 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Fizioterápiás Csoport) Célkitűzés: A magyar egészségügyi ellátórendszer fejlődésének egyik motorjává (a pénzügyi források beszűkülése miatt) az utóbbi években a minőségfejlesztés vált. Szerzőpáros az ápolás- és a minőségmenedzsment szemszögéből vizsgálva elemzi azt a proaktív fejlesztési folyamatot, amely a strukturális tényezők minimumstandardjainak vizsgálatával kezdődött, és végül eljutott a szakdolgozói munka klinikai auditjáig. Adatok és Módszerek: A vizsgálat a klinikán az elmúlt években lezajlott ápolásszakmai minőségfejlesztési változások dokumentumok által igazolt lépéseit olykor visszalépéseit elemezte és vetette össze szakirodalom által ajánlott folyamattal és módszerekkel. Eredmények: A klinikán megvalósult fejlesztési folyamat retrospektív vizsgálata visszaigazolta, hogy a sikeres változtatás négy klasszikus alapkritériumának helyességét. A minőségügyi szakember által javasolt hat lépéses folyamatjavítási módszer mind a menedzsment, mind pedig a minőségfejlesztés munkáját segítette és egyúttal biztosította a közös nyelvet, és azt, hogy a két szakterület fejlesztési elképzelései koherens egészet alkossanak. Igazolódott, hogy a változásmenedzsment és a minőségfejlesztés eszközei milyen nagyfokú átfedést mutatnak egymással és alapvetően megegyeznek az ápolásban általánosan alkalmazott probléma-megoldási módszerrel. A minőségfejlesztés kedvelt PDCA-ciklusa és a változásmenedzsment szakirodalom által leírt változtatási szakaszok teljes átfedésben és összhangban alkalmazhatóak. Következtetések: A vizsgálat megerősítette, hogy a multidiszciplináris megközelítésű szervezetfejlesztési folyamatok során alapvető fontosságú a hatékony kommunikáció, amely nem csupán a közös nyelv megteremtését jelent, hanem egységesülő szervezeti kultúrát, problémamegközelítési módszert, és az involváltak közötti empátia növekedését is. Kulcsszavak: változásmenedzsment, minőségfejlesztés, PDCA-ciklus, kommunikáció 16

17 A serdülőkorúak médiahasználati szokásainak hatása a személyiségük alakulására Sovány Pál (Göndöcs Benedek Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumai, Gyula) Láthatóan és érezhetően egyre több időt töltünk médiahasználattal, ami hatással lehet életünkre, mindennapjainkra. Úgy gondolom ez fokozottan igaz a serdülő korúakra, hiszen ők még nem rendelkeznek kiforrott személyiséggel és igen szeszélyes életük ezen szakasza. Ezek alapján kutatásom célja volt, hogy megvizsgáljam a serdülő korúak médiahasználati szokásait (tv, internet, újságolvasás), valamint, hogy mennyire érzik saját bőrükön a média befolyásoló hatását. Kutatásomban primer kérdőíves megkérdezést alkalmaztam az iskolámban tanuló kilencedik évfolyamos diákok között. A kérésem annyi volt, hogy a kérdőívet egyenlő arányban töltsék ki lányok ill. fiúk. A kérdőívet végül 100 diák töltötte ki, 50 fiú és 50 lány, osztályfőnöki órák keretein belül. A kutatásból kiderült, hogy a diákok igen sok káros dologgal találkoznak a médiában, sokan néznek horror és akció filmeket, rengeteg időt töltenek internetezéssel, amik fejlődésüket rossz irányba terelhetik. Továbbá a kérdőívek feldolgozása azt mutatta, hogy a legtöbb diák a médiából ötletet merít, valamivel kevesebb diák követendő mintát lát benne és csak igen kevesekben erősíti a valahova tartozás iránti vágyat. Ezek alapján pedig tény, hogy a média fontos és befolyásoló szerepet játszik személyiségük alakulásában. A válaszokból érezhető volt, hogy a szülők csak igen nehezen tudják ellenőrizni gyermekük, pedig szükséges lenne, hiszen a diákok által preferált média rossz irányba mozdíthatja személyiségfejlődésük. Kulcsszavak: tanulók, médiahasználat Szakdolgozói életpályamodell kihívásai Cseszkó Géza (Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Kontrolling Osztály) Célkitűzés: Az egészségpolitika számára már jó ideje ismertek az egészségügy előtt álló kihívások. A Semmelweis terv kísérleteket is tett e nemkívánatos hatások legkülönfélébb döntések által történő megfékezésére vagy leküzdésére. Sajnálatos módon a törekvések nem mindegyike járt eddig sikerrel. Az előadás megpróbálja górcső alá venni az egészségügyi-, azon belül is a szakdolgozói életpályamodell mai és előre látható jövőbeni kihívásait. Az előadás készítői az elmúlt két év döntéseinek eredményeit, a változások legvalószínűbb tendenciáját figyelembe véve, előnyöket és hátrányokat villantanak fel, melyeket a legkülönbözőbb tényezők még befolyásolhatnak. Nyilvánvaló, hogy az egészségügyi életpálya jövőjét azok a rendszerrel kapcsolatos alapvető döntések fogják meghatározni, hogy milyen válaszokat kapunk a következő 17

18 kérdésekre: Állami vagy magán? Nemzeti vagy európai? Proaktív vagy reaktív? Lehet a szolgáltatásokat racionalizálni? Átláthatók az egészségügyi adatok? Le lehet küzdeni a bürokráciát és létezik olyan szabályozás, mely nem eredményez költségnövekedést? Elképzelhető, hogy az erőforrásokat a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjainak (idősek, szegények, mentális betegségben szenvedők és etnikai kisebbségek) megsegítése felé irányuljanak? Kaphat-e egyre növekvő szerepet a szakdolgozó? Adatok és Módszerek: - Eredmények: - Következtetések: - Kulcsszavak: életpálya, struktúraváltás Klinikai audit alkalmazása a gyakorlatban Laukó Krisztina (Központi Fizioterápiás Részleg Pszichiátriai Klinika) Célkitűzés: A minőségfejlesztő módszerek közül a klinikai audit igen közel áll tudományos kutatások módszertanához. Alapját a bizonyítékon alapuló orvoslás adja. Minőségirányítási rendszer keretei között végzett klinikai audit során alapvetően fontos, hogy a kitűzött célok átgondoltak, és az alkalmazott módszerek megfelelőek legyenek. Ezek nélkül a klinikai audit nem lesz más, mint egy egyszerű adatgyűjtés, és elmarad a kívánt eredmény, a gyakorlat javítása. A klinikai audit célja, hogy a legkisebb erőforrás felhasználásával, a legfontosabb területen, a legnagyobb mértékű fejlődés valósuljon meg. A végső célja pedig az egészségügyi szolgáltatás és a betegek ellátásának fejlesztése. Ezért minden klinikai auditnak a betegre kell koncentrálnia, és a beteget aktív résztvevőnek kell tekinteni és nem csupán adatforrásnak.(balogh, International Journal for Quality in Health Care 1995) Adatok és Módszerek: Előadásomban bemutatásra kerül a klinikai audit módszertana, a klinikai audit kör lépései. Majd ennek gyakorlati alkalmazhatóságát mutatom be. A klinikai auditot klinikánkon alkalmazott terápiás módszer hatásosságának ellenőrzésére, változtatás szükségességének megítélésére végeztük. Eredmények: Eredményként megállapíthattuk, hogy a bevezetett módszer hatásos, a betegek állapotjavulásához hozzájárul. Következtetések: A módszer sorvezetőként használható minden a betegek jobb, magasabb szintű ellátását célzó szervezetben. Nem függ annak nagyságától, csak a vezetés elhivatottságára van szükség a változtatások és a fejlesztések iránt. Kulcsszavak: klinikai audit, minőségfejlesztés, beteg központú ellátás, bizonyítékon alapuló orvoslás 18

19 Tapasztalatok az egyszer használatos műtéti izoláló csomag használatáról Ágoston Mária (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Központi Műtő) Célkitűzés: A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1979-ben épült. Az elmúlt 34 év alatt a korszerű beteg ellátáshoz tartózó egyszer használatos eszközök és anyagok fokozatosan jelentek meg. A fecskendő főzésétől ma már eljutottunk az egységcsomagokig. A műtőinkben, 1984-ben jelent meg először az egyszer használatos műtéti izoláló. Minden egészségügyi dolgozó szeretne olyan lehetőségeket teremteni, ami hozzájárul a betegek jobb ellátásához. A kórházakban mindenki számára az idő a legértékesebb erőforrás a humánerőforrás mellett. Adatok és Módszerek: Általános előnyök Arra találták ki, hogy egy speciális eljárás összes standard egyszer használatos termékét egyetlen steril csomagban biztosítsa. Tartalmát a felhasználó meghatározhatja. Hangsúly az IDŐ- és a PÉNZ-megtakarításon van. Hatékonyságnövelés a csökkenő hulladék, rövidebb felkészülési idő, termékfertőződés kockázata csökken. A költségek könnyebb kiszámíthatósága, nyomon követhető felhasználás. Előnyök a felhasználó számára Minőségbiztosított termék, ellenőrzött összetevők. Egyetlen csomag. A mindenkori szakmai igényekhez igazodik. Előnyök az intézet számára Közvetlen költségmegtakarítás a hulladék, a tévesen felbontott termékekből származó veszteség csökkenése. Pontos költség/beavatkozás könnyen kalkulálható. Előnyök az anyaggazdálkodás számára Kevesebb beszállító, kisebb beszerzési költség, kevesebb átutalási költség. Kisebb adminisztráció. Speciális előnyök Az Európai Szabványnak megfelelő sterilizálás. Kevesebb hulladék-köbméter. Könnyebb raktározás, mert kisebb helyen elfér. Eredmények: Tapasztalatok a PMFFK Kp. Műtőjében az egyszer használatos műtéti izoláló egységcsomag használatáról két év tükrében év műtéti szám 8381 db /óra év műtéti szám 8939 db/ óra 8441 Következtetések: A műtéti egységcsomagok használata teljes körűen garantálja a legmagasabb színvonalú betegellátást, időt takarít meg és ezáltal hatékonyságot biztosít. A műtősnők és az aneszteziológus asszisztensek ajánlásával. Kulcsszavak: egyszer használatos, műtéti-csomag. II. A szekció Liget I. terem A szakdolgozók képzése és betegoktatás A háziorvosi praxisokban és foglalkozás-egészségügyi szolgálatokban alkalmazott ápolók képzettségének megoszlása Hirdi Henriett Éva 1, Dr. Balogh Zoltán 2 ( 1,2 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezet) Célkitűzés: A szerzők célja az alapellátási szakterületen dolgozó ápolók foglalkoztatása 19

20 jelenlegi körülményeinek megismerése, illetve problémáik feltárása volt. Feltételezték, hogy az ápolók jelentős hányada nem rendelkezik a jogszabályokban előírt szakirányú szakképesítéssel, illetve gondot okoz számukra az elméleti továbbképzési pontok összegyűjtése. Adatok és Módszerek: A keresztmetszeti vizsgálat május 13. és október 31. között történt Magyarországon a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisokban, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokban alkalmazott ápolók körében, egyszerű véletlen mintavételi technikával (N=1156). Az adatgyűjtés webalapú anonim, önkitöltős kérdőív alkalmazásával történt. A szerzők a kapott adatokat a Microsoft Office Excel 2007 program segítségével, Khi négyzet próbával és leíró statisztikai módszerrel elemezték. Szignifikánsnak a p<0,05 értékét tekintették. Eredmények: A felmérés eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a háziorvosi praxisokban az ápolók 5,2%-a, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokban az ápolók 20%-a dolgozik szakirányú szakképesítés nélkül, kizárólag általános ápolói, általános asszisztensi szakképesítéssel (átlag: 11 éve). Az ápolók 58%-ának okoz gondot a továbbképzési pontok összegyűjtése. Szignifikáns összefüggés mutatható ki az iskolai végzettség és a szakmai megbecsüléssel (p=0,01), valamint a képzettségnek megfelelő munkával (p=0,002) való elégedettséggel. Következtetések: A képzettségi problémák megszüntetése esetén az alapellátási szakterület tevékenysége még hatékonyabbá válhatna, hiszen a szakmailag magasan képzett, speciális szaktudással rendelkező, önálló munkavégzésre alkalmas ápolók eredményesebben működnének közre a lakosság egészségének megőrzésében, a népegészségügyi mutatók javításában. Kulcsszavak: szakképzettség, foglalkozás-egészségügyi szakápoló, körzetiközösségi szakápoló Öt év továbbképzési tapasztalatai Csongrád megyében Németh Anikó (Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségmagatartás- és fejlesztés Szakcsoport) Célkitűzés: A MESZK Oktatási Bizottsága 2007 nyarától működik Csongrád megyében. A megyei továbbképzési rendszer kidolgozása hosszú és fáradtságos munkát igényelt. A vizsgálat célja volt felmérni az oktatással, szervezéssel való elégedettséget a továbbképzéseken résztvevő egészségügyi szakdolgozók körében az elmúlt öt év távlatában. Adatok és Módszerek: Az adatgyűjtés négy továbbképzési alkalommal történt szeptember-december hónapokban. 752 saját szerkesztésű önkitöltős kérdőív került kiosztásra, melyből 558 bizonyult értékelhetőnek (74,2%). A válaszok elemzése SPSS 16.0 statisztikai szoftverrel, leíró statisztikai módszerekkel és Khinégyzet próbával történt. Eredmények: A válaszadók 52,7%-a rendszeresen jár a továbbképzésekre, 26,9% csupán 1-2 alkalommal volt, 20,4% pedig első alkalommal volt jelen. A rendszeresen továbbképzésre járók inkább a témák érdekessége miatt (p=0,003) szeretek továbbképzésekre járni, sem mint a pontok szükségessége miatt, 20

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLIV. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGER 2013. június 27-29. Kiemelt támogatók: Mölnlycke-Health Care Kft Hartmann-Rico Hungaria Kft Bella-Hungária

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Irinyi Tamás Németh Anikó 2012 Szubjektív megállapításaim

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai

A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. dr. Simon Tamás Magyar Rákellenes Liga és Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet MRL alapszervezeti vezetők: Gellénné Rezsnyák

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék TÁMOP-4.2.2.-A-11/1/KONV-2012-0031 1 Népegészségügyi ellenőr szak IV. évfolyam, 2 Népegészségügyi ellenőr III. évfolyam Témavezető: Dr. Sándor János Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A hajléktalan betegek ápolói (szakdolgozói) ellátásának legfontosabb etikai kérdései tárgyában kialakított 1/2009. számú állásfoglalásának

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

SZAKDOLGOZÓK TŰSZÚRÁSOS BALESETEINEK ALAKULÁSA

SZAKDOLGOZÓK TŰSZÚRÁSOS BALESETEINEK ALAKULÁSA SZAKDOLGOZÓK TŰSZÚRÁSOS BALESETEINEK ALAKULÁSA Európában évente mintegy egymillió egészségügyi dolgozó sérül meg használt injekciós tűtől. Az ilyen balesetek súlyos következményekkel járhatnak, akár HIV-,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

Betegelégedettségi vizsgálat feldolgozása 2012.

Betegelégedettségi vizsgálat feldolgozása 2012. Betegelégedettségi vizsgálat feldolgozása 2012. Az ISO 9001: 2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a vevők elégedettségére. A MOHE-CSOPORT-ot alkotó Szolgálatok tagjai működésük kezdetétől figyelembe veszik

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor műtéttel kapcsolatban előforduló leggyakoribb valós nemkívánatos esemény (1 helyes 1. válasz) 0:51 gyszerű beteg tévesztés terápia tévesztés informed consent (tájékozott beleegyezés) hiánya oldaliság tévesztés

Részletesebben

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események)

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) dr. Belicza Éva, SE EMK dr. Kullmann Lajos, MKSZ 2008. április 3. MKSZ XX. kongresszusa, Debrecen WHO irányelvek tervezete a

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12.

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12. Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok XXIX. Betegbiztonsági Fórum 2014. június 12. Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az adott ellátási formára specifikus standardok

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 00. Népegészségügyi Kar, 00. Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT 2015.06.11. DR. KOVÁCS RITA SZAKMAI KOORDINÁTOR A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSE Az alprojekt rövid és hosszú távú céljai Kommunikációs

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

A BELLA akkreditáció HATÁSVIZSGÁLATA. Takács Erika SE EMK május 28.

A BELLA akkreditáció HATÁSVIZSGÁLATA. Takács Erika SE EMK május 28. A BELLA akkreditáció HATÁSVIZSGÁLATA Takács Erika SE EMK 2015. május 28. Az akkreditációs pilot hatásvizsgálatának célja Átfogó cél: A pilot projekt eredményez-e változásokat az egészségügyi szolgáltató

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban

Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Dr. Kósa Karolina Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar DEMIN XVI. konferencia 2016. május 27. Praxisközösség felépítése és tevékenységei

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás Prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke Kiss Katalin, vezető kutató, Szinapszis Kft. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben