Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat"

Átírás

1 Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010

2 Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Fejezet Cím - Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az Intézmény bemutatása 3. Az Intézmény minőségpolitikája 3.1. Minőségcélok 4. Minőségirányítási rendszer 4.1. A vezetőség felelősségi köre EL A működési dokumentumok tárolása és frissítése EL Intézményi stratégiai terv készítésének szabályai EL Az éves munkaterv készítésének eljárása EL A minőségfejlesztési támogató szervezet létrehozása, működtetése EL A Belső ellenőrzés rendje EL Az intézményi audit eljárása EL Az irányított önértékelés folyamata IPR intézményi önértékelés Pedagógusok teljesítményértékelése Nem pedagógus munkakörben dolgozók értékelése EL Minőségi körök létrehozása és működtetése 4.2. Gazdálkodás az erőforrásokkal EL Munkaköri leírások készítésének szabályai EL Dolgozók kiválasztási szempontjai EL Beszerzési terv elkészítése 2

3 EL Veszélyforrások felmérésének és a megelőző tevékenység tervezésének rendje EL Mentálhigiénés tevékenységgel kapcsolatos eljárásrend 4.3. A szolgáltatás folyamata EL Eljárás a helyi képzés kínálat kialakítására. EL Módszertani útmutató, eszköztár EL Tanulás támogatásának rendje EL A csoport vezetésével megbízott pedagógus kiválasztásának rendje EL Gyerekekkel kapcsolatos információ gyűjtésének és átadásának rendje EL Az éves pedagógiai tervezés rendje EL Tantárgyi diagnosztikai mérések rendje EL Beiratás óvoddába, 1.osztályba EL Pályaválasztás 4.4. A partnerekkel kapcsolatos folyamatok EL A partneri igény és elégedettség mérése EL Partnerekkel történő kommunikáció szabályozása EL Panaszkezelés EL PR-tevékenység szabályozása 5. Mellékletek 1. sz. melléklet Pedagógusok teljesítményértékelése (óvoda + iskola) 2. sz. melléklet Nem pedagógus munkakörben dolgozók értékelése Minőségirányítási program kidolgozásának modellje Projekt-terv I.-II. 3

4 Intézményi Minőségirányítási Program 1. Bevezető Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetése az Intézmény külső és belső partnereinek megelégedettségére törekszik, és ennek érdekében alakítja ki és vezeti be Minőségirányítási Programját. Minőségirányítási Programunk iskolánk Pedagógiai Programjában leírtaknak megfelelően a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. és II. modellje követelményeinek megfelelően alakítottuk ki, illetve folyamatosan fejlesztjük. Intézményünk szakmai hírnevének biztosítania kell partnereink tartós bizalmának elnyerését, szakmai hírnevünk és versenyképességünk megőrzését, állandó javítását. Partnereink igényeinek és elvárásainak maradéktalan teljesítéséhez szolgáltatásaink rugalmas bővítésével folyamataink minőségi paramétereinek állandó fejlesztésével munkatársaink folyamatos képzésével kívánunk megbízható alapot teremteni. Minőségügyi célkitűzéseink teljesítése minden munkatársunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket, erőforrásokat megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük. Ez a Minőségirányítási Program (továbbiakban MIP) az Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet Minőségirányítási Rendszerének alapdokumentuma. A MIP az Igazgató írásos engedélye nélkül külső feleknek nem másolható le, nem adható tovább sem részben, sem egészben. Az Intézményi Minőségirányítási Programban rögzített előírások, információadási és együttműködési kötelezettségek az Intézmény valamennyi dolgozójára kötelező érvényűek! 4

5 Intézményi Minőségirányítási Program 2. Az intézmény bemutatása Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat BEVEZETŐ tavaszán fogalmazta meg Ibrány város valamint Beszeterec és Paszab községek önkormányzata azt a szándékát hogy a Közép Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás ibrányi közoktatási mikrotérségében a meglévő közoktatási intézmények integrációjával egy olyan közös igazgatású közoktatási intézményt kívánnak kialakítani, amely a szakmai fenntarthatóság szempontjából is megfelel a középtávú elvárásoknak. Az átszervezésben érintett három település az ibrányi mikrotérségben található. A három település összlakosságszáma közel 9500 fő. E lakosságszám hosszabb távra is valószínűsíti a közoktatási integráció stabil fenntartásához szükséges gyermek és tanulói létszámot. A 2007/2008. tanév óvodai, iskolai létszámai a három településen az alábbiak voltak: 1. sz. táblázat - óvoda település gyermeklétszám ( fő ) csoportszám átlaglétszám ( fő/csoport ) Ibrány ,40 Beszterec ,00 Paszab ,00 összesen ,57 Mindezek alapján egyértelmű volt, hogy az integrált intézményre vonatkoztatott óvodai gyermeklétszám bőségesen megfelel a többcélú kistérségi társulás normatíva igényléséhez teljesítendő csoportonkénti átlagos 15 fős létszámelvárásnak. 5

6 A 2007/2008. tanév induló tanulólétszámai a következőképpen alakultak: 2. sz. tábla iskola Település évfolyam Ibrány fő Beszterec fő Paszab fő Összesen fő Összesen fő Ibrány - osztály Beszterec oszt. Paszab osztály Osztályok száma Osztályok száma Átlaglétszám 22,58 23,83 21,95 22,67 elvárt átlaglétszám 15,75 10,50 17,25 11,50 Az adatok igazolják, hogy a tanulólétszám messze meghaladta a többcélú kistérségi társulási normatíva-rendszer szabályait, elvárásait. A három település közoktatási intézménystruktúrája az alábbi volt az átszervezés előtt: IBRÁNY Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet - 8 évfolyamos általános iskola - alapfokú művészetoktatatás zeneiskola és művészeti iskola - komplex szakszolgálat Napköziotthonos Óvoda Ibrány -óvoda -- székhely + 2 telephely BESZTEREC Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda - 8 évfolyamos általános iskola - 2 csoportos óvoda PASZAB Túri Sándor Általános Iskola és Óvoda - 8 évfolyamos általános iskola - 2 csoportos óvoda 6

7 3 vegyes csoport 2 vegyes csoport 2 vegyes csoport májusában Gégény Község Önkormányzatának két intézményével bővül a Közép- Szabolcsi Kistérségi fenntartásában működő Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Óvodai létszámok: 1.ne v.év. 2.ne v.év 3.ne v.év. Össz esen Ibrány Óvoda út gy.lét - szám csop. szám Ibrány Szabolcs út gy.lét - szám csop. szám Ibrány Árpád út gy.lét - szám csop. szám Beszterec Paszab Gégény gy.lét - szám csop. szám gy.lét - szám 5 csop. szám gy.lét - szám csop. szám gyermek 10 csoport Átlaglétszámok a 2007/2008-as nevelési évben: 1.nevelési év átlaglétszám: 82/4 csoport = 20,5 2.nevelési év átlaglétszám: 76/3 csoport = 25,3 3.nevelési év átlaglétszám: 126/5 csoport = 25,2 Vegyes csoportok átlaglétszáma: 178/5 = 25,4 Általános iskolai létszámok: Tanuló - létszám Ibrány Paszab Beszterec Gégény Oszt. Tanuló Oszt. Tanuló Oszt. Tanuló száma - száma - száma - Oszt. száma Évfolyam Átlaglétszám létszám létszám létszám , , , , , ,6 7

8 Jövőképünk Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda olyan humánus toleráns iskola, ahol jól érzi magát a diák, a szülő, a pedagógus és technikai dolgozó egyaránt, olyan intézmény, amely a hagyományokra építkezik és a jövőre figyel. Kiemelt értékeink: emberiesség, műveltség, tudás, testi-lelki harmónia, demokratizmus, hagyományőrzés. Ezeket az értékeket szem előtt tartva szervezzük iskolai életünket. Célunk az, hogy ne csak a gyerekek tudását, hanem alapkészségeiket, kreativitásukat, problémamegoldó képességüket is fejlesszük. 8

9 Az intézményben folyó oktató-nevelő munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Alapelvünk az iskolánk partnerközpontú működtetése. Az iskolánk nevelési elveiben és gyakorlatában a megértés, a bizalom, a szeretet, a tisztelet, a tolerancia, a lelkiismereti szabadság megkülönböztetett szerepet kap. Iskolánk nevelő oktató munkáját a demokrácia értékeli, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. A nevelő kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Alapelvünk, hogy a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. Célunk: -A szülőkkel úgy együttműködni, hogy a szülők és az iskola egyaránt érezze: közösek a céljaink és az érdekeink. Az óvoda vezesse át a gyermeket a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Célunk jó kapcsolatot tartani az önkormányzatokkal és a többi közoktatási intézménnyel. Tudatosítjuk gyermekeinkben az erkölcsi értékeket. Humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat alakítsunk ki. Legyenek képesek egészségesen önérvényesítő viselkedésre, tudjon önuralmat tanúsítani, valamint toleranciát másokkal szemben. Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Olyan pedagógiai légkör kialakítása a cél, ahol érvényesül a pedagógus kezdeményező szerepe amely lehetőséget ad a tanulók aktivitásának kialakítására, kibontakoztatására, személyiségfejlesztésére. Jellemezze munkánkat a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása. Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal, a helyi kulturális és oktatási intézményekkel, SZMK választmánnyal. A klientúra igényeinek rendszeres kikérése, javaslatainak megvalósítása, segítség-kérés. Visszajelzés a felmerült problémákról, mérések eredményéről. Az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, empátiáját, toleranciáját. Személyes példával modellt adunk a gyermekeknek az empátiás személyes kapcsolatok kialakít. Erősítsük az Európához tartozás tudatát. Tudatosítjuk gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket. Erősítjük a pozitív szokásokat és a humánus magatartásformákat. A demokratikus normarendszer kiterjesztése az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra. A pedagógus elérhető, megszólítható iskolánkban. A tanár-diák kapcsolat ösztönző fejlesztő hatású. A munkáltatásé, az aktív részvételé a vezető szerep. A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen. Jó kapcsolat kialakításával, ahol a fenntartó, az iskola, a szülő, az óvoda egyaránt érzi, hogy közösek a céljaik az érdekeik. Az önismeret alakítása, az önértékelés képességének fejlesztése, az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. Az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosítása. Az erkölcsi meg-győzés és cselekvés összhangjának felismertetése. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. Szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási nap, SZMK, szülői segítség a rendezvényeken. Az óvoda-iskola kapcsolata, ill. az önkormányzat és az iskola kapcsolata. Kooperatív technikák alkalmazása. Hagyományőrzés (megemlékezések) Személyes példamutatás. Projektek Viták Gyűjtőmunka Szerepjátékok A személyes példamutatás, a szemléltetés, a cselekvés, az aktivizáló módszerek rendszeres alkalmazása. Projektek tanítási órán és tanórán kívül. 9

10 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Megismertetjük diákjainkkal nemzeti kultúránkat, történelmünket, természeti és környezeti értékeinket, nemzeti hagyományainkat, ezzel is erősítve tanítványainkban a haza, a szülőföld szeretetét. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra. A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését alapvetőnek tartjuk. Alapvető értéknek tekintjük továbbá a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. Ismerjék meg a tanulók lakóhelyüket, szűkebb-tágabb környezetüket, Magyarországot annak jelképeit, ezáltal alakuljon ki hazaszeretetük. A környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükséges képességek és készségek kialakítása a cél. Alakítsuk ki az alapvető kulcskompetenciákat a tanulóban: anyanyelvi idegen nyelvi matematikai természettudományos digitális hatékony önálló tanulás szociális és állampolgári kezdeményezőképess ég esztétikai és művészeti Minden kompetenciaterület tartalmazza az ismeretek, képességek és attitűdök tárházát a NAT szerint. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakítása. Múltunk megismerése, hagyományápolás, jelképeink tisztelete, megbecsülése. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépségei iránt. Felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét. A kulcskompetenciák NAT által meghatározott rendszere járuljon hozzá a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás, a döntéshozatal és az érzelmek kezelése elsajátításához. Szaktárgyi és osztályfőnöki órák, ünnepi megemlékezések, kirándulások, táborozások keretében a jelképek, a hagyományok és az értékek tiszteletére, megbecsülésére és védelmére nevelünk. A modern tevékenységközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. A tevékenységközpontú tanulási gyakorlatot honosítjuk meg. (kooperatív tanulás, projektek ) Hagyományok kialakításával, követendő egyéni és csoportos minták kiemelésével erősítjük az erkölcsi értékeket, humánus magatartásmintákat. Tréning (tanári, tanulói) Táborozások szervezése hazánk szép tájain. Vetélkedők szervezése. Használjuk az SDT kínálta lehetőségeket, a kompetencia területekre készített programcsomagokat hu Iskolánkban kiemelkedő a tanítás minősége. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek kiművelésének. Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjai: a szövegértési, matematikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya építési, idegen nyelvi és infokommunikációs technológiákat. A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük. A tanulmányi versenyek eredményein tükröződjön az iskolánkban folyó minőségi munka. Az alsó tagozaton az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Gyermekeinkben alakuljon ki a sikerorientált beállítódás. A tanulás tanulása és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása mindenki számára elérhetővé váljon. Az informatika alkalmazása, az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése. Előtérbe kerül az iskolai hatékonyság és minőség. Minőségi oktatást és nevelést kell biztosítanunk minden gyermek számára. Alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt. Rendszerező ismeretszerzési élményeket kínálunk tanulóinknak. A szervezett tanulási folyamat juttatja el őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét. Tanulmányi versenyek (helyi, RISZ, megyei, országos). A diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, ill. választjuk ki. A szummatív tesztek elkészítéséhez megyei és országos standardizált mérőeszközöket alkalmazunk. Önálló ismeretszerzés Tanulási technikák megismerése Cseretáborok, üdülések nyelvgyakorlás céljával. Kooperatív technikák Internet Multi Center 10

11 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Fontos a teljes személyiség fejlesztése. A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar nyelv és irodalom, az élő idegen nyelv, a matematika, az ember és társadalom földünkkörnyezetünk, a művészetek, az informatika, az életviteli és gyakorlati ismeretek, a testnevelés és sport Fontos, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit. Segítsük diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberekké válhassanak. Elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni. Pedagógiai munkánk középpontjában mindig az egész személyiségre hatás törekvése áll. A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása A helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása. A differenciált fejlesztés alkalmazása. Személyre szóló, folyamatos értékelés. Szabadidős tevékenységek. A művészeti iskola tagozatai Sportolási lehetőségek Suli-mozi Az iskolánk felkészíti a tanulókat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre a szilárd alapkészségek kialakításával. A tanulásszervezésben a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg. (kooperatív technikák együttműködési képesség) Minden gyermek alakítsa ki saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási módszereket. Az alapozó szakasz alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket. A tanulásszervezés egyik fő feladata a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás. A tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában aktívan működjünk közre. A lehetséges tanulási módszerek, technikák megtanítása a tanulóknak.. Az alapvető képességek és készségek elsajátítása, a mentális képességek célirányos fejlesztése. Az önálló tanulás és önművelés alapozása. Minden gyerek számára képességeinek, érdeklődésének, ill. céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítunk. Projektek Kooperatív technikák Multi-Center használata, Oktatóprogramok, Sulimozi Az iskolában minden tanulónak esélyt adunk a szociokultúrális hátrányainak leküzdésére, az integrált nevelés, hatékony felzárkóztató munka segítségével. Munkánkat hassa át az a törekvés, hogy a szociokulturális hátrányok minimalizálódjanak. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon. A rászoruló gyerekeket hatékonyabb felzárkóztató munkával segítjük. Napközi otthonos elhelyezést kezdeményezünk. Törődünk azon hátrányok csökkentésével, amelyek a gyerekek szociális kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak. Differenciált foglalkozás, az egyéni haladási ütemhez igazított terhelés. Az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára, arányára való törekvés. A tanulók arányos terhelése, érési folyamatuk követése. Felzárkóztató csoportos foglalkozás kere-tében és egyéni korrepetálással. Logopédus és pszichológus szakszerű segítségével. Minden gyerek képességeinek, érdeklődésének megfelelő programok, tevékenységi formák. A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget adunk tehetségük kibontakoztatására. Pedagógusaink helyezzenek kiemelt hangsúlyt a tanulók önálló problémamegoldó képességének, készségének és kreativitásának fejlesztésére. A teljesítmény- és sikerorientált beállítódás kialakítása. Minden gyerekeket segítjük saját képességeinek megismerésében, önfejlesztő módszereinek, stratégiájának kialakításában. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben; a tanulmányi versenyeken való szerepléssel (RISZ, megyei, országos) Tehetséggondozó szakkörök. Projektek Könyvtári foglalkozások Versenyek 11

12 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Emberléptékű követelménytámasztás mellett minden tanulónak biztosítjuk az önmegvalósítás lehetőségét. Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek tanításával, ahol megismerkednek más népek szokásaival, kultúrájával. Kiemelten fontos a produktív nyelvi tevékenységek fejlesztése, a szóbeliség. A kommunikációs és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét. Ily módon elősegítjük, hogy nyílt emberi kapcsolatok kialakítására legyenek képesek. Alakítsuk ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét. Keltsük fel minden tanulóban az idegen nyelvek tanulása iránti igényt. A beszédfejlesztés fő céljai: - interakció - összefüggő beszéd A tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja. Önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye. (önbecsülés, önbizalom) Vállalja identitását képviselje az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerése iránti igényt. Anyanyelvén túl minden tanuló ismerje két nyelv (angol-német) alapjait. Az idegen nyelvek és népek megismerése iránti igény felkeltése. A tanuló az alapvető szükségleteinek kielégítése céljából egyszerű közléseket tud tenni, kérni, felszólítani. Kultúrált magatartás és kommunikáció a közösségben. (udvariasság, fegyelem, önfegyelem) Mások szokásainak és tulajdonságainak tiszteletben tartására nevelés. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Helyzetek teremtése, melyben a tanuló a gyakorlatban bizonyíthatja megbízhatóságát, becsületességét, segítőkészségét, empátiáját. A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően végezzük el a diagnosztikus, formatív és szummatív méréseket. Nemzetközi kapcsolatok bővítése. Rétközi és megyei nyelvi versenyeken való részvétel. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos és páros felkészülés után interakcióban vesz részt. Az osztályfőnöki helyi tanterv megvalósítása; az ember- és társadalomismeret, az etika tantárgyi modul oktatása; az értelmi és érzelmi intelligencia gazdagítása és mélyítése, a drámapedagógia eszköztárának alkalmazása. Követelésünk egybeesik a tanulók optimális teljesítményével, sikerélményhez juttatjuk őket. A pozitív motiváció eszközeivel élünk, jutalmazásbüntetés módszereinek alkalmazásában egészséges arányokat tartunk. SDT, internet Két idegen nyelv tanítása csoportbontásban. Párban és csoportban dolgozzák fel az adott témákat, szituációkat. Példaképek, eszményképek kialakítása, mellyel mintát adunk a gyerekeknek. (érzelmi nevelés irodalmi alkotások, képzőművészeti tevékenység). Színházlátogatás Kiállítások Az interkulturális program segítségével megismertetjük tanulóinkat a velünk élő etnikum történetével, hagyományaival, művészetével. Megtanítjuk őket a másság elfogadására. Megfelelő feltételeket nyújtunk a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez. Lépést tartunk az informatikai forradalommal, amelyet az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása kíván meg. Neveljük tanulóinkat a másság elfogadására, a kisebbségben élők kultúrájának megismerésére, elfogadására. Ismerjék és alkalmazzák a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit! Minden pedagógus és tanuló tudja alkalmazni és használni a modern számítástechnikai informatikai eszközöket. A nemzeti és nemzetiségi azonosságtudat fejlesztésével az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerése iránti igény felkeltése. A szocializáció elősegítése. A hazánkban élő kisebbség jogainak tisztelete, hagyományainak, kultúrájának tiszteletben tartása. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktuskezelésre, a megegyezésre. Tanórai keretben 4. osztálytól megtanítjuk gyermekeinknek a számítástechnika alapjait. Adaptív tanulásszervezéssel hasznosítjuk a számítógépet, az infokommunikációs technikákat. Közös programok szervezése, ahol megismerhetjük más nemzetiségek szokásait, kultúráját. Szoros kapcsolattartás a Kisebbségi Önkormányzattal, Gyermekjóléti Szolgálattal (rendezvények, táboroztatás ) A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások lehetővé teszik a számítógép és a modern informatikai eszközök megismerését. Személyes példamutatással neveljük tanulóinkat a másság elfogadására. Roma vers- és mesemondó verseny Művészeti kavalkád Szerepjátékok, drámajátékok. 4. osztálytól az informatika tanítása. Játékos képességfejlesztő programok. 12

13 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A közösségek fejlesszék a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. Tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit. Az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalma és ezek fontossága. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra. Nyitottság az élményekre, a tevékenykedésre. A kortárs kapcsolatok megerősítése, elemi állampolgári és mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása. A diákönkormányzat működtetése. Gyakorló terepet biztosítunk az életszerű tapasztalatok megszervezéséhez: életvezetési ismeretek és háztartás-tan tanórai bevezetésével. Derűs iskolai légkörben és környezetben biztosítjuk gyermekeink testi-lelki fejlődését. Minden iskolai tevékenységünket a gyerekek okos szeretete hatja át. Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpályaépítés és egészséges életmód készségét. Teremtsünk olyan légkört, környezetet, ahol mindenki jól érzi magát. Szeressék és óvják természeti környezetüket. Adjunk teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának. Tegye lehetővé az iskola a gyermek természetes fejlődését, érését. Az egészséges és kultúrált életmód iránti igény felkeltése, az önellátás képességének kialakítása. Az egészség megőrzésének lehetőségei, módjai. A test és a lélek harmonikus fejlesztése. Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása, a mozgásigény kielégítése, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozása. Az egészségtan modul gyakorlati jellegű oktatása. Esztétikus környezet kialakítása, gyermekmunkák kiállításával otthonosság teremtése. A mindennapos mozgáslehetőség biztosítása. Kooperatív tanulási technikák, drámapedagógiai módszerek, SDTanyagok. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával megalapozzuk a megfelelő továbbtanulási irány, ill. pálya kiválasztását. A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyereket érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsen fel iskolánk a továbbtanulásra. Elérjük, hogy tanulóink mindegyike valamelyik középfokú intézményben továbbtanuljon. Felelősségvállalás kialakítása saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom). A reális önértékelés képességének kialakítása. Kapjanak folyamatos visszajelzést teljesítményükről. A diákok fejlődésének folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelése. A mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása. A középiskolai nyílt tanítási napok látogatása. Záróvizsgával ellenőrizzük a kimeneti teljesítményt; ezzel emelve a továbbtanulásra való felkészítés színvonalát. Középiskolák által szervezett nyílt tanítási napokon való részvétel. Felvételi előkészítő foglalkozások szervezése. Pályaválasztási osztályfőnöki órák. Pedagógiai intézet tanácsadása. Záróvizsga. Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében a pedagógusaink számára. Minden pedagógus egyéni képességének és érdeklődésének megfelelően kapcsolódjon be a továbbképzésekbe, az általános iskolában hasznosítható újabb diplomák megszerzésébe. A tantestület folyamatos továbbképzésének, önképzésének ösztönzése. Bevonása az innovációs tevékenységbe. Minden pedagógus egyéni képességei, érdeklődése szerint vállal szerepet az órán kívüli feladatokból. Munkájukat erkölcsi és anyagi elismerés kíséri. A nevelőtestület szakmai továbbképzése, önképzése (publikációk, kutatások stb ) Szakmai továbbképzések, önképzés, másoddiploma, publikációk, pályázatok. Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése is fontos. A szövegértés a beszédértés és az olvasás kompetenciáját foglalja magába. A cél, hogy a tanuló fő vonalaiban képes legyen megérteni a köznyelvi beszédet, tudjon követni részletesebb instrukciókat. Továbbá, hogy megértse a közlésekben kifejezett érzelmeket. A hétköznapi témákról szóló szövegeket megértse a tanuló. Hosszabb szövegeket hallva, olvasva a kívánt információkat megtalálja, megértse. Mindenféle szövegtípus hallgatása és olvasása a megfelelő nyelvi szinthez igazodva. - hírműsor - filmrészlet - interjú - történet, mese - vers Könyvtárhasználat olvasóvá nevelés Önálló prezentációk készítése. Iskolai honlap szerkesztése. 13

14 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Az értékelés a kompetenciákra irányuljon és kommunikatív nyelvhasználat során történjen. Igazodjon a tanulók korábbi teljesítményéhez. Lényeges az önértékelés, mely az autonóm nyelvtanulók fontos mércéje. Bázisiskolaként olyan kapcsolatot tartunk fenn a RISZ tagiskoláival, amely kölcsönös szakmai és emberi együttműködésen alapul. A megszerzett tudás fenntartása egy életen át tartó folyamat. A bizalommal teli légkör növeli a tanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Cél, hogy az értékelés, fejlesztő jellegű legyen. A RISZ iskoláival törekedjünk kölcsönösen segítő, konstruktív, innovatív kapcsolat kialakítására, amely szem előtt tartja az egyéni sajátosságokat. Az értékelésnek fontos része legyen - az önértékelés - a társak értékelése. Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. Figyelembe kell vennie az eltérő kiindulási szinteket. A meglévő kapcsolatok minőségi továbbfejlesztése, folytonos megújítása, kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat kialakítása hosszú távon a RISZ iskoláival. Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül is szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló. Kiemeljük erősségeit, gyengeségeit. Kölcsönös szakmai és emberi kapcsolatok mélyítése, gazdagítása. A tanuló összes munkáját összegyűjtjük: - ünneplés - dicséret - oklevél - napló - közös értékelés Közös szakmai programokat szervezünk, rendezünk. Kölcsönös segítségnyújtás. A művészeti oktatás a képességek, a tehetség kibontakozását szolgálja. Sokféle szabadidős kínálatból választhatnak tanulóink. A művészeti iskola zene, drámapedagógiai, néptánc, kézműves szakán tanulóink kipróbálhassák alkotókedvüket, kreativitásukat, fejlődjön esztétikai képességük, mozgáskultúrájuk. Az iskola szabadidős kínálata legyen sokszínű és változatos, amiből minden tanuló választhat. (háztartási és életvezetési ismeretek, sportolási lehetőségek, kirándulások, színházlátogatások stb.) Az egészséges életritmus kialakítása. Hasznos és kultúrált szabadidő-eltöltés. Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését és gazdagítását szolgálják a művészeti iskola (zene, tánc, drámapedagógia, kézműves) délutáni foglalkozásai. A tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épített szabadidős tevékenységek a sokoldalú személyiségfejlesztést, a közösségfejlesztést szolgálják. Az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése. A gyermekszervezet és a diákönkormányzat által szervezett és lebonyolított gazdag és változatos szabadidős programok.. A művészeti iskola foglalkozásai: zene, dráma, képzőművészet, néptánc; és rendezvényei: növendékek hangversenyei, művészeti tábor. Az érdeklődés felkeltése, a játék, az eredményesség és változatosság iránti igény szükségszerűsége. Iskolánk jól felszerelt; sokféle eszköz és könyv segíti a tartalmi munkát. Tanítási órákon adekvátan használjuk a meglévő eszközöket, könyvtárunk segítse a pedagógusokat és a tanulókat az ismeretszerzésben. Az iskolai könyvtár, a rendelkezésre álló eszközök mindennapos használata, a tudás megszerzésének szolgálatába állítása. Az ütemezett eszközbeszerzési terv következetes végrehajtása. Változatosan és jól kihasznált eszköztár. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata. 14

15 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI MODELLJE Szervezeti felépítés INTÉZMÉNYVEZETŐ TITKÁRSÁG GAZDASÁGI VEZETŐ IGAZGATÓ TANÁCS tagintézmény-vezetők ig. helyettesek óvodai szakmai felelős PEDAGÓGIAI TANÁCS INTÉZMÉNYVEZETŐ IGAZGATÓHELYETTESEK INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOROK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK ÉVFOLYAMFELELŐSÖK DIÁKÖNKORMÁNYZAT FELNŐTT VEZETŐJE 15

16 Az Intézmény fő profilja: - óvodai oktatás, nevelés - általános iskolai oktatás, nevelés - alapfokú művészeti oktatás - komplex szakszolgálati intézet - bázisiskolai szerepkör Intézményadatok: Székhelyintézmény: 4484 Ibrány, Lehel u. 59. Telefon: 06-42/ , Fax: 06-42/ Tagintézmények: Ibrány Város Napköziotthonos óvodája Telephelyek: 1. sz. óvoda 4484 Ibrány, Szabolcs út sz. óvoda 4484 Ibrány, Árpád út sz. óvoda 4484 Ibrány, Óvoda út 5. Paszabi Általános Iskolai és Óvodai Tagintézmény 4475 Paszab, Fő út 1. Telefon: 06-42/ Besztereci Általános Iskolai és Óvodai Tagintézmény 4488 Beszterec, Vöröshadsereg út 1. Telefon: 06-42/ Gégényi Általános Iskolai Tagintézmény 4517 Gégény, Rákóczi út 42. Telefon: 06-45/ Gégény Község Napközi Otthonos Óvodája 4517 Gégény, Rákóczi u. 44. Telefon: 06-45/

17 Intézményi Minőségirányítási Program 3. Az intézmény minőségpolitikája Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Jelmondatunk: Mindannyian mások vagyunk, Bár egyben-másban hasonlítunk Az ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetősége elkötelezett a minőség iránt. Feladataink hatékony végrehajtása és folyamatos javítása érdekében minőségfejlesztési rendszert épített ki és működtet. Az intézményünk működésének vezérlőelve a gyermekközpontúság, a nyitottság, a minőség, a hatékonyság. A Rétközi Iskolaszövetség bázisintézményeként meghatározott szerepet töltünk be a továbbképzések szervezésében, az új ismeretek továbbadásában. Nevelőtestületünk biztosítja minden tanulója számára az alapkészségek elsajátítását, a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek, készségek és jártasságok megszerzését, az önálló ismeretszerzés lehetőségét. Állandó önképzéssel, az integráció kiterjesztésével, a mindig változó, megújuló oktatási, tanulásszervezési módszerek alkalmazásával segíti tanulói képességeinek mind teljesebb kibontakoztatását. Célunk, hogy tanulóink korszerű tudást nyújtó gyermekközpontú nevelés során képesek legyenek a folyamatos megújulásra, az önművelésre. Céljaink és tevékenységrendszerünk összeállításánál figyelembe vesszük a szülők, a helyi társadalom és partnereink igényeit. Az alapfokú művészeti oktatás, hatékony idegen nyelv és informatikai oktatás, a kulturális- és sportrendezvények, versenyek, bemutatók, gálák szervezése során lehetőség nyílik az alkotó gondolkodás fejlesztésére, az alkotásvágy, az önkifejezés megvalósulására. Iskolánk vállalja a tehetséges tanulók gondozását, a lemaradó gyerekek segítését, egyéni fejlesztését. Az etnikai csoportok, a halmozottan hátrányos tanulók integrált oktatását és nevelését. A legkülönbözőbb szabadidős programok kínálatával biztosítjuk tanulóink egészséges testi, lelki fejlődését. A szülők, a tanulók, a támogató szervezetek, az alkalmazotti közösség rendszeresen bővítik és továbbfejlesztik az esztétikus és kultúrált környezetet. Közösségi tevékenységek során a másság elfogadására, az együttműködés készségének kialakítására, a hagyományápolásra törekszünk. A tisztességre, erkölcsre, az illemtudó viselkedés közvetítésére vállalkozunk. Arra törekszünk, hogy tanulóinkban kialakuljon a pozitív gondolkodásmód és jövőkép. Célunk a teljeskörű minőségirányítás, tehát olyan iskola, amelynek középpontjában a minőség áll, amely az iskola összes tagjának, munkatársának részvételén alapszik, amely azt célozza, hogy hosszútávon sikert érjen el valamennyi partner megelégedettségére és hasznára legyen az iskola összes tagjának, dolgozójának és a helyi társadalomnak. Működésünk során feltárjuk az iskola erős és gyenge pontjait, hogy az erősségekre építve javítani tudjuk gyengeségeinket. A program során megvalósítjuk az iskolában zajló folyamatok minőségének javítását, fejlesztését, irányítását. A munkához kitartó, türelmes, elkötelezett, együttműködni tudó vezetéssel és tantestülettel rendelkezünk, mely képes és kész 17

18 a folyamatos megújulásra, képes együttműködni és másoktól tanulni. A tantestületen belül állandó a partnerekkel való folyamatos párbeszéd és egyeztetés fontosságának tudata, s ez mindinkább beépül tevékenységrendszerünkbe és a mindennapi gyakorlatba. Személyes elkötelezettséggel veszünk részt a minőségfejlesztési munkában, mert tudjuk, hogy az eddig elért eredményeink semmivé válhatnak, ha nem munkálkodunk a folyamatos fejlesztésen. Minőségcélok - Az iskola polgárai nyugodt légkörben, kiegyensúlyozottan fejlődnek - Képesség-kibontakoztató programjaink hatására csökken a lemaradók száma. - Tanulóink 95%-a felkészültsége alapján megtalálja helyét egy középfokú intézményben. - Eleget teszünk a partnerek és a helyi társadalom igényeinek. - Önművelésre és együttműködésre képes gyerekeket nevelünk. - Tanulóink mindennapi életében tetten érhető a tolerancia, a másság elfogadása, egymás tisztelete. Nő neveltségi szintjük. - Megtartjuk és továbbfejlesztjük bázisiskolai szerepüket. - A minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése, - Az önkormányzat MIP-ban az óvodára meghatározott elvek, elvárások, feladatok teljesítése. - Az óvodánk Helyi Nevelési Programját, cél és feladatrendszerét, helyi sajátosságait, annak elvárásait megvalósítani, - Az óvoda alkalmazotti közösségének együttműködő készsége, elkötelezettsége a minőségi munka iránt legyen állandó, - Mérési eredményeink javuljanak ill. az elért eredmények szinten tartása legyen megfelelő. - A Rétközi Óvodaszövetség és bázisintézményi központi szerepkör erősítése, - A sajátos nevelési igényű, a tanulási magatartászavaros, és az etnikai gyerekek differenciált nevelése, integrált csoportszervezésben, - A hátrányos helyzetű gyerekek óvodai nevelésének biztosítása a gyermek 3 éves korától. - A játékos nyelvi és informatikai ismeretszerzés biztosítása, ingyenes formában, - A partneri kapcsolatok erősítése, reális véleményeik elfogadása, - A szakmailag jól felkészült nevelőközösség megtartása, - Felelősség és hatáskör erősítése, - Az intézménnyel szembeni elvárások, igények folyamatos ismerete, hasznosítása, - a gyermek igényeinek, jogainak tiszteletben tartásával, - A közös munka lendületének, a kialakított jókedvnek, örömélményeknek és a megteremtett biztonságnak a megtartása. - Kihasználtság javítása, a rendszeres óvodába járás hatékonyságának növelése. Minőségpolitikai nyilatkozatunkban a többcélú intézmény hosszú távú elemeit határoztuk meg. Meggyőződésünk, hogy az iskolai nevelésnek, oktatásnak az egész nevelőtestület szoros és folyamatos együttműködésére kell épülnie. Az együttműködéssel a közös célok és értékek előtérbe helyezésén, összehangolt módszereken kell alapulnia. 18

19 Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti: - az intézményi küldetésnek megfelelő kiválóság elérése - egyenletes, kiszámítható működés - a szakmai, működési nehézségek folyamatos kezelése, javítása - pozitív, problémamegoldó kultúra kialakítása az intézményben Céljaink elérése érdekében arra törekszünk: - munkatársaink minőségi munkavégzését a szükséges erőforrásokkal segítjük - munkatársaink szakmai fejlődése érdekében pedagógiai, minőségirányítási tájékoztatókat, továbbképzéseket, tréningeket szervezünk - erősítjük a belső együttműködést a tapasztalatok átadásával, tudatosításával, módszerek átvételével, az egymástól való tanulás lehetőségének kihasználásával Elvárjuk munkatársainktól, hogy: - megismerjék, megértsék minőségpolitikánkat - együttműködjenek a minőségirányítási rendszerben leírt eljárások fokozatos bevezetésében és folyamatos alkalmazásával - partnerközpontú szemlélettel és felelősséggel végezzék munkájukat - az óvodák és tagintézmények pedagógusai a helyi sajátosságokat megőrizzék és beépítsék az intézményi minőségi célkitűzéseket. 19

20 Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Minőségügyi eljárások V:2/ N:/M Kezikonyv/eljarasok/EL Dokum.tarolasa L.doc 1/2 EL A működési dokumentumok tárolása és frissítése EL A működési dokumentumok tárolása és frissítése Cél: Az intézmény működését szabályozó dokumentumok hozzáférhetőek és aktuálisak legyenek. Felelős: Az intézményvezető az éves munkatervben határozza meg, hogy a jogszabályoknak megfelelően, illetve az előző tanév belső vizsgálataiból következően mely dokumentumok frissítésére (elkészítésére), módosítására kerül sor a tanévben. A végrehajtásért és az ellenőrzésért a módosítás elvégzésére kijelölt minőségfejlesztési csoport vezetője a felelős. Eljárásrend: A dokumentumok felülvizsgálatát minden tanévet megelőzően, a munkaterv összeállításakor kell megismételni. A módosított szabályozókat a nyilvántartásban legkésőbb a tanév végéig át kell vezetni. A folyamat leírása: Az intézményvezető az éves munkaterv készítésekor átnézi a működéshez szükséges dokumentumok nyilvántartását. A nyilvántartást az iskolatitkár vezeti és az a titkári irodában megtalálható. Kiválasztja mely szabályozásokat kell felülvizsgálni, módosítani. A döntés alapja lehet: jogszabályi előírás belső vizsgálat eredménye a dokumentum, szabályozó 5 évnél régebbi keltezése Feladatokat, határidőket és felelősöket jelöl ki. A dokumentumok módosítása Ellenőrzés Jóváhagyás Kihirdetés, a nyilvántartás frissítése, archiválás A nyilvántartás rendje: Ren- Delet Száma Megnevezése Kiadása Felelőse Érvényesség, felülvizsgálat határideje Módosítás időpontja Hol található feladatok 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai programja. Ibrány, 2014.

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai programja. Ibrány, 2014. Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai programja Ibrány, 2014. Tartalomjegyzék Bevezetés. 4 1. Az iskola nevelési programja 7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben