Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat"

Átírás

1 Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010

2 Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Fejezet Cím - Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az Intézmény bemutatása 3. Az Intézmény minőségpolitikája 3.1. Minőségcélok 4. Minőségirányítási rendszer 4.1. A vezetőség felelősségi köre EL A működési dokumentumok tárolása és frissítése EL Intézményi stratégiai terv készítésének szabályai EL Az éves munkaterv készítésének eljárása EL A minőségfejlesztési támogató szervezet létrehozása, működtetése EL A Belső ellenőrzés rendje EL Az intézményi audit eljárása EL Az irányított önértékelés folyamata IPR intézményi önértékelés Pedagógusok teljesítményértékelése Nem pedagógus munkakörben dolgozók értékelése EL Minőségi körök létrehozása és működtetése 4.2. Gazdálkodás az erőforrásokkal EL Munkaköri leírások készítésének szabályai EL Dolgozók kiválasztási szempontjai EL Beszerzési terv elkészítése 2

3 EL Veszélyforrások felmérésének és a megelőző tevékenység tervezésének rendje EL Mentálhigiénés tevékenységgel kapcsolatos eljárásrend 4.3. A szolgáltatás folyamata EL Eljárás a helyi képzés kínálat kialakítására. EL Módszertani útmutató, eszköztár EL Tanulás támogatásának rendje EL A csoport vezetésével megbízott pedagógus kiválasztásának rendje EL Gyerekekkel kapcsolatos információ gyűjtésének és átadásának rendje EL Az éves pedagógiai tervezés rendje EL Tantárgyi diagnosztikai mérések rendje EL Beiratás óvoddába, 1.osztályba EL Pályaválasztás 4.4. A partnerekkel kapcsolatos folyamatok EL A partneri igény és elégedettség mérése EL Partnerekkel történő kommunikáció szabályozása EL Panaszkezelés EL PR-tevékenység szabályozása 5. Mellékletek 1. sz. melléklet Pedagógusok teljesítményértékelése (óvoda + iskola) 2. sz. melléklet Nem pedagógus munkakörben dolgozók értékelése Minőségirányítási program kidolgozásának modellje Projekt-terv I.-II. 3

4 Intézményi Minőségirányítási Program 1. Bevezető Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetése az Intézmény külső és belső partnereinek megelégedettségére törekszik, és ennek érdekében alakítja ki és vezeti be Minőségirányítási Programját. Minőségirányítási Programunk iskolánk Pedagógiai Programjában leírtaknak megfelelően a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. és II. modellje követelményeinek megfelelően alakítottuk ki, illetve folyamatosan fejlesztjük. Intézményünk szakmai hírnevének biztosítania kell partnereink tartós bizalmának elnyerését, szakmai hírnevünk és versenyképességünk megőrzését, állandó javítását. Partnereink igényeinek és elvárásainak maradéktalan teljesítéséhez szolgáltatásaink rugalmas bővítésével folyamataink minőségi paramétereinek állandó fejlesztésével munkatársaink folyamatos képzésével kívánunk megbízható alapot teremteni. Minőségügyi célkitűzéseink teljesítése minden munkatársunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket, erőforrásokat megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük. Ez a Minőségirányítási Program (továbbiakban MIP) az Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet Minőségirányítási Rendszerének alapdokumentuma. A MIP az Igazgató írásos engedélye nélkül külső feleknek nem másolható le, nem adható tovább sem részben, sem egészben. Az Intézményi Minőségirányítási Programban rögzített előírások, információadási és együttműködési kötelezettségek az Intézmény valamennyi dolgozójára kötelező érvényűek! 4

5 Intézményi Minőségirányítási Program 2. Az intézmény bemutatása Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat BEVEZETŐ tavaszán fogalmazta meg Ibrány város valamint Beszeterec és Paszab községek önkormányzata azt a szándékát hogy a Közép Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás ibrányi közoktatási mikrotérségében a meglévő közoktatási intézmények integrációjával egy olyan közös igazgatású közoktatási intézményt kívánnak kialakítani, amely a szakmai fenntarthatóság szempontjából is megfelel a középtávú elvárásoknak. Az átszervezésben érintett három település az ibrányi mikrotérségben található. A három település összlakosságszáma közel 9500 fő. E lakosságszám hosszabb távra is valószínűsíti a közoktatási integráció stabil fenntartásához szükséges gyermek és tanulói létszámot. A 2007/2008. tanév óvodai, iskolai létszámai a három településen az alábbiak voltak: 1. sz. táblázat - óvoda település gyermeklétszám ( fő ) csoportszám átlaglétszám ( fő/csoport ) Ibrány ,40 Beszterec ,00 Paszab ,00 összesen ,57 Mindezek alapján egyértelmű volt, hogy az integrált intézményre vonatkoztatott óvodai gyermeklétszám bőségesen megfelel a többcélú kistérségi társulás normatíva igényléséhez teljesítendő csoportonkénti átlagos 15 fős létszámelvárásnak. 5

6 A 2007/2008. tanév induló tanulólétszámai a következőképpen alakultak: 2. sz. tábla iskola Település évfolyam Ibrány fő Beszterec fő Paszab fő Összesen fő Összesen fő Ibrány - osztály Beszterec oszt. Paszab osztály Osztályok száma Osztályok száma Átlaglétszám 22,58 23,83 21,95 22,67 elvárt átlaglétszám 15,75 10,50 17,25 11,50 Az adatok igazolják, hogy a tanulólétszám messze meghaladta a többcélú kistérségi társulási normatíva-rendszer szabályait, elvárásait. A három település közoktatási intézménystruktúrája az alábbi volt az átszervezés előtt: IBRÁNY Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet - 8 évfolyamos általános iskola - alapfokú művészetoktatatás zeneiskola és művészeti iskola - komplex szakszolgálat Napköziotthonos Óvoda Ibrány -óvoda -- székhely + 2 telephely BESZTEREC Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda - 8 évfolyamos általános iskola - 2 csoportos óvoda PASZAB Túri Sándor Általános Iskola és Óvoda - 8 évfolyamos általános iskola - 2 csoportos óvoda 6

7 3 vegyes csoport 2 vegyes csoport 2 vegyes csoport májusában Gégény Község Önkormányzatának két intézményével bővül a Közép- Szabolcsi Kistérségi fenntartásában működő Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Óvodai létszámok: 1.ne v.év. 2.ne v.év 3.ne v.év. Össz esen Ibrány Óvoda út gy.lét - szám csop. szám Ibrány Szabolcs út gy.lét - szám csop. szám Ibrány Árpád út gy.lét - szám csop. szám Beszterec Paszab Gégény gy.lét - szám csop. szám gy.lét - szám 5 csop. szám gy.lét - szám csop. szám gyermek 10 csoport Átlaglétszámok a 2007/2008-as nevelési évben: 1.nevelési év átlaglétszám: 82/4 csoport = 20,5 2.nevelési év átlaglétszám: 76/3 csoport = 25,3 3.nevelési év átlaglétszám: 126/5 csoport = 25,2 Vegyes csoportok átlaglétszáma: 178/5 = 25,4 Általános iskolai létszámok: Tanuló - létszám Ibrány Paszab Beszterec Gégény Oszt. Tanuló Oszt. Tanuló Oszt. Tanuló száma - száma - száma - Oszt. száma Évfolyam Átlaglétszám létszám létszám létszám , , , , , ,6 7

8 Jövőképünk Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda olyan humánus toleráns iskola, ahol jól érzi magát a diák, a szülő, a pedagógus és technikai dolgozó egyaránt, olyan intézmény, amely a hagyományokra építkezik és a jövőre figyel. Kiemelt értékeink: emberiesség, műveltség, tudás, testi-lelki harmónia, demokratizmus, hagyományőrzés. Ezeket az értékeket szem előtt tartva szervezzük iskolai életünket. Célunk az, hogy ne csak a gyerekek tudását, hanem alapkészségeiket, kreativitásukat, problémamegoldó képességüket is fejlesszük. 8

9 Az intézményben folyó oktató-nevelő munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Alapelvünk az iskolánk partnerközpontú működtetése. Az iskolánk nevelési elveiben és gyakorlatában a megértés, a bizalom, a szeretet, a tisztelet, a tolerancia, a lelkiismereti szabadság megkülönböztetett szerepet kap. Iskolánk nevelő oktató munkáját a demokrácia értékeli, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. A nevelő kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Alapelvünk, hogy a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. Célunk: -A szülőkkel úgy együttműködni, hogy a szülők és az iskola egyaránt érezze: közösek a céljaink és az érdekeink. Az óvoda vezesse át a gyermeket a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Célunk jó kapcsolatot tartani az önkormányzatokkal és a többi közoktatási intézménnyel. Tudatosítjuk gyermekeinkben az erkölcsi értékeket. Humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat alakítsunk ki. Legyenek képesek egészségesen önérvényesítő viselkedésre, tudjon önuralmat tanúsítani, valamint toleranciát másokkal szemben. Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Olyan pedagógiai légkör kialakítása a cél, ahol érvényesül a pedagógus kezdeményező szerepe amely lehetőséget ad a tanulók aktivitásának kialakítására, kibontakoztatására, személyiségfejlesztésére. Jellemezze munkánkat a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása. Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal, a helyi kulturális és oktatási intézményekkel, SZMK választmánnyal. A klientúra igényeinek rendszeres kikérése, javaslatainak megvalósítása, segítség-kérés. Visszajelzés a felmerült problémákról, mérések eredményéről. Az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, empátiáját, toleranciáját. Személyes példával modellt adunk a gyermekeknek az empátiás személyes kapcsolatok kialakít. Erősítsük az Európához tartozás tudatát. Tudatosítjuk gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket. Erősítjük a pozitív szokásokat és a humánus magatartásformákat. A demokratikus normarendszer kiterjesztése az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra. A pedagógus elérhető, megszólítható iskolánkban. A tanár-diák kapcsolat ösztönző fejlesztő hatású. A munkáltatásé, az aktív részvételé a vezető szerep. A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen. Jó kapcsolat kialakításával, ahol a fenntartó, az iskola, a szülő, az óvoda egyaránt érzi, hogy közösek a céljaik az érdekeik. Az önismeret alakítása, az önértékelés képességének fejlesztése, az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. Az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosítása. Az erkölcsi meg-győzés és cselekvés összhangjának felismertetése. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. Szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási nap, SZMK, szülői segítség a rendezvényeken. Az óvoda-iskola kapcsolata, ill. az önkormányzat és az iskola kapcsolata. Kooperatív technikák alkalmazása. Hagyományőrzés (megemlékezések) Személyes példamutatás. Projektek Viták Gyűjtőmunka Szerepjátékok A személyes példamutatás, a szemléltetés, a cselekvés, az aktivizáló módszerek rendszeres alkalmazása. Projektek tanítási órán és tanórán kívül. 9

10 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Megismertetjük diákjainkkal nemzeti kultúránkat, történelmünket, természeti és környezeti értékeinket, nemzeti hagyományainkat, ezzel is erősítve tanítványainkban a haza, a szülőföld szeretetét. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra. A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését alapvetőnek tartjuk. Alapvető értéknek tekintjük továbbá a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. Ismerjék meg a tanulók lakóhelyüket, szűkebb-tágabb környezetüket, Magyarországot annak jelképeit, ezáltal alakuljon ki hazaszeretetük. A környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükséges képességek és készségek kialakítása a cél. Alakítsuk ki az alapvető kulcskompetenciákat a tanulóban: anyanyelvi idegen nyelvi matematikai természettudományos digitális hatékony önálló tanulás szociális és állampolgári kezdeményezőképess ég esztétikai és művészeti Minden kompetenciaterület tartalmazza az ismeretek, képességek és attitűdök tárházát a NAT szerint. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakítása. Múltunk megismerése, hagyományápolás, jelképeink tisztelete, megbecsülése. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépségei iránt. Felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét. A kulcskompetenciák NAT által meghatározott rendszere járuljon hozzá a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás, a döntéshozatal és az érzelmek kezelése elsajátításához. Szaktárgyi és osztályfőnöki órák, ünnepi megemlékezések, kirándulások, táborozások keretében a jelképek, a hagyományok és az értékek tiszteletére, megbecsülésére és védelmére nevelünk. A modern tevékenységközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. A tevékenységközpontú tanulási gyakorlatot honosítjuk meg. (kooperatív tanulás, projektek ) Hagyományok kialakításával, követendő egyéni és csoportos minták kiemelésével erősítjük az erkölcsi értékeket, humánus magatartásmintákat. Tréning (tanári, tanulói) Táborozások szervezése hazánk szép tájain. Vetélkedők szervezése. Használjuk az SDT kínálta lehetőségeket, a kompetencia területekre készített programcsomagokat hu Iskolánkban kiemelkedő a tanítás minősége. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek kiművelésének. Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjai: a szövegértési, matematikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya építési, idegen nyelvi és infokommunikációs technológiákat. A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük. A tanulmányi versenyek eredményein tükröződjön az iskolánkban folyó minőségi munka. Az alsó tagozaton az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Gyermekeinkben alakuljon ki a sikerorientált beállítódás. A tanulás tanulása és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása mindenki számára elérhetővé váljon. Az informatika alkalmazása, az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése. Előtérbe kerül az iskolai hatékonyság és minőség. Minőségi oktatást és nevelést kell biztosítanunk minden gyermek számára. Alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt. Rendszerező ismeretszerzési élményeket kínálunk tanulóinknak. A szervezett tanulási folyamat juttatja el őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét. Tanulmányi versenyek (helyi, RISZ, megyei, országos). A diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, ill. választjuk ki. A szummatív tesztek elkészítéséhez megyei és országos standardizált mérőeszközöket alkalmazunk. Önálló ismeretszerzés Tanulási technikák megismerése Cseretáborok, üdülések nyelvgyakorlás céljával. Kooperatív technikák Internet Multi Center 10

11 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Fontos a teljes személyiség fejlesztése. A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar nyelv és irodalom, az élő idegen nyelv, a matematika, az ember és társadalom földünkkörnyezetünk, a művészetek, az informatika, az életviteli és gyakorlati ismeretek, a testnevelés és sport Fontos, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit. Segítsük diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberekké válhassanak. Elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni. Pedagógiai munkánk középpontjában mindig az egész személyiségre hatás törekvése áll. A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása A helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása. A differenciált fejlesztés alkalmazása. Személyre szóló, folyamatos értékelés. Szabadidős tevékenységek. A művészeti iskola tagozatai Sportolási lehetőségek Suli-mozi Az iskolánk felkészíti a tanulókat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre a szilárd alapkészségek kialakításával. A tanulásszervezésben a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg. (kooperatív technikák együttműködési képesség) Minden gyermek alakítsa ki saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási módszereket. Az alapozó szakasz alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket. A tanulásszervezés egyik fő feladata a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás. A tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában aktívan működjünk közre. A lehetséges tanulási módszerek, technikák megtanítása a tanulóknak.. Az alapvető képességek és készségek elsajátítása, a mentális képességek célirányos fejlesztése. Az önálló tanulás és önművelés alapozása. Minden gyerek számára képességeinek, érdeklődésének, ill. céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítunk. Projektek Kooperatív technikák Multi-Center használata, Oktatóprogramok, Sulimozi Az iskolában minden tanulónak esélyt adunk a szociokultúrális hátrányainak leküzdésére, az integrált nevelés, hatékony felzárkóztató munka segítségével. Munkánkat hassa át az a törekvés, hogy a szociokulturális hátrányok minimalizálódjanak. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon. A rászoruló gyerekeket hatékonyabb felzárkóztató munkával segítjük. Napközi otthonos elhelyezést kezdeményezünk. Törődünk azon hátrányok csökkentésével, amelyek a gyerekek szociális kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak. Differenciált foglalkozás, az egyéni haladási ütemhez igazított terhelés. Az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára, arányára való törekvés. A tanulók arányos terhelése, érési folyamatuk követése. Felzárkóztató csoportos foglalkozás kere-tében és egyéni korrepetálással. Logopédus és pszichológus szakszerű segítségével. Minden gyerek képességeinek, érdeklődésének megfelelő programok, tevékenységi formák. A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget adunk tehetségük kibontakoztatására. Pedagógusaink helyezzenek kiemelt hangsúlyt a tanulók önálló problémamegoldó képességének, készségének és kreativitásának fejlesztésére. A teljesítmény- és sikerorientált beállítódás kialakítása. Minden gyerekeket segítjük saját képességeinek megismerésében, önfejlesztő módszereinek, stratégiájának kialakításában. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben; a tanulmányi versenyeken való szerepléssel (RISZ, megyei, országos) Tehetséggondozó szakkörök. Projektek Könyvtári foglalkozások Versenyek 11

12 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Emberléptékű követelménytámasztás mellett minden tanulónak biztosítjuk az önmegvalósítás lehetőségét. Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek tanításával, ahol megismerkednek más népek szokásaival, kultúrájával. Kiemelten fontos a produktív nyelvi tevékenységek fejlesztése, a szóbeliség. A kommunikációs és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét. Ily módon elősegítjük, hogy nyílt emberi kapcsolatok kialakítására legyenek képesek. Alakítsuk ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét. Keltsük fel minden tanulóban az idegen nyelvek tanulása iránti igényt. A beszédfejlesztés fő céljai: - interakció - összefüggő beszéd A tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja. Önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye. (önbecsülés, önbizalom) Vállalja identitását képviselje az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerése iránti igényt. Anyanyelvén túl minden tanuló ismerje két nyelv (angol-német) alapjait. Az idegen nyelvek és népek megismerése iránti igény felkeltése. A tanuló az alapvető szükségleteinek kielégítése céljából egyszerű közléseket tud tenni, kérni, felszólítani. Kultúrált magatartás és kommunikáció a közösségben. (udvariasság, fegyelem, önfegyelem) Mások szokásainak és tulajdonságainak tiszteletben tartására nevelés. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Helyzetek teremtése, melyben a tanuló a gyakorlatban bizonyíthatja megbízhatóságát, becsületességét, segítőkészségét, empátiáját. A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően végezzük el a diagnosztikus, formatív és szummatív méréseket. Nemzetközi kapcsolatok bővítése. Rétközi és megyei nyelvi versenyeken való részvétel. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos és páros felkészülés után interakcióban vesz részt. Az osztályfőnöki helyi tanterv megvalósítása; az ember- és társadalomismeret, az etika tantárgyi modul oktatása; az értelmi és érzelmi intelligencia gazdagítása és mélyítése, a drámapedagógia eszköztárának alkalmazása. Követelésünk egybeesik a tanulók optimális teljesítményével, sikerélményhez juttatjuk őket. A pozitív motiváció eszközeivel élünk, jutalmazásbüntetés módszereinek alkalmazásában egészséges arányokat tartunk. SDT, internet Két idegen nyelv tanítása csoportbontásban. Párban és csoportban dolgozzák fel az adott témákat, szituációkat. Példaképek, eszményképek kialakítása, mellyel mintát adunk a gyerekeknek. (érzelmi nevelés irodalmi alkotások, képzőművészeti tevékenység). Színházlátogatás Kiállítások Az interkulturális program segítségével megismertetjük tanulóinkat a velünk élő etnikum történetével, hagyományaival, művészetével. Megtanítjuk őket a másság elfogadására. Megfelelő feltételeket nyújtunk a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez. Lépést tartunk az informatikai forradalommal, amelyet az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása kíván meg. Neveljük tanulóinkat a másság elfogadására, a kisebbségben élők kultúrájának megismerésére, elfogadására. Ismerjék és alkalmazzák a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit! Minden pedagógus és tanuló tudja alkalmazni és használni a modern számítástechnikai informatikai eszközöket. A nemzeti és nemzetiségi azonosságtudat fejlesztésével az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerése iránti igény felkeltése. A szocializáció elősegítése. A hazánkban élő kisebbség jogainak tisztelete, hagyományainak, kultúrájának tiszteletben tartása. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktuskezelésre, a megegyezésre. Tanórai keretben 4. osztálytól megtanítjuk gyermekeinknek a számítástechnika alapjait. Adaptív tanulásszervezéssel hasznosítjuk a számítógépet, az infokommunikációs technikákat. Közös programok szervezése, ahol megismerhetjük más nemzetiségek szokásait, kultúráját. Szoros kapcsolattartás a Kisebbségi Önkormányzattal, Gyermekjóléti Szolgálattal (rendezvények, táboroztatás ) A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások lehetővé teszik a számítógép és a modern informatikai eszközök megismerését. Személyes példamutatással neveljük tanulóinkat a másság elfogadására. Roma vers- és mesemondó verseny Művészeti kavalkád Szerepjátékok, drámajátékok. 4. osztálytól az informatika tanítása. Játékos képességfejlesztő programok. 12

13 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A közösségek fejlesszék a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. Tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit. Az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalma és ezek fontossága. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra. Nyitottság az élményekre, a tevékenykedésre. A kortárs kapcsolatok megerősítése, elemi állampolgári és mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása. A diákönkormányzat működtetése. Gyakorló terepet biztosítunk az életszerű tapasztalatok megszervezéséhez: életvezetési ismeretek és háztartás-tan tanórai bevezetésével. Derűs iskolai légkörben és környezetben biztosítjuk gyermekeink testi-lelki fejlődését. Minden iskolai tevékenységünket a gyerekek okos szeretete hatja át. Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpályaépítés és egészséges életmód készségét. Teremtsünk olyan légkört, környezetet, ahol mindenki jól érzi magát. Szeressék és óvják természeti környezetüket. Adjunk teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának. Tegye lehetővé az iskola a gyermek természetes fejlődését, érését. Az egészséges és kultúrált életmód iránti igény felkeltése, az önellátás képességének kialakítása. Az egészség megőrzésének lehetőségei, módjai. A test és a lélek harmonikus fejlesztése. Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása, a mozgásigény kielégítése, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozása. Az egészségtan modul gyakorlati jellegű oktatása. Esztétikus környezet kialakítása, gyermekmunkák kiállításával otthonosság teremtése. A mindennapos mozgáslehetőség biztosítása. Kooperatív tanulási technikák, drámapedagógiai módszerek, SDTanyagok. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával megalapozzuk a megfelelő továbbtanulási irány, ill. pálya kiválasztását. A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyereket érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsen fel iskolánk a továbbtanulásra. Elérjük, hogy tanulóink mindegyike valamelyik középfokú intézményben továbbtanuljon. Felelősségvállalás kialakítása saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom). A reális önértékelés képességének kialakítása. Kapjanak folyamatos visszajelzést teljesítményükről. A diákok fejlődésének folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelése. A mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása. A középiskolai nyílt tanítási napok látogatása. Záróvizsgával ellenőrizzük a kimeneti teljesítményt; ezzel emelve a továbbtanulásra való felkészítés színvonalát. Középiskolák által szervezett nyílt tanítási napokon való részvétel. Felvételi előkészítő foglalkozások szervezése. Pályaválasztási osztályfőnöki órák. Pedagógiai intézet tanácsadása. Záróvizsga. Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében a pedagógusaink számára. Minden pedagógus egyéni képességének és érdeklődésének megfelelően kapcsolódjon be a továbbképzésekbe, az általános iskolában hasznosítható újabb diplomák megszerzésébe. A tantestület folyamatos továbbképzésének, önképzésének ösztönzése. Bevonása az innovációs tevékenységbe. Minden pedagógus egyéni képességei, érdeklődése szerint vállal szerepet az órán kívüli feladatokból. Munkájukat erkölcsi és anyagi elismerés kíséri. A nevelőtestület szakmai továbbképzése, önképzése (publikációk, kutatások stb ) Szakmai továbbképzések, önképzés, másoddiploma, publikációk, pályázatok. Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése is fontos. A szövegértés a beszédértés és az olvasás kompetenciáját foglalja magába. A cél, hogy a tanuló fő vonalaiban képes legyen megérteni a köznyelvi beszédet, tudjon követni részletesebb instrukciókat. Továbbá, hogy megértse a közlésekben kifejezett érzelmeket. A hétköznapi témákról szóló szövegeket megértse a tanuló. Hosszabb szövegeket hallva, olvasva a kívánt információkat megtalálja, megértse. Mindenféle szövegtípus hallgatása és olvasása a megfelelő nyelvi szinthez igazodva. - hírműsor - filmrészlet - interjú - történet, mese - vers Könyvtárhasználat olvasóvá nevelés Önálló prezentációk készítése. Iskolai honlap szerkesztése. 13

14 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Az értékelés a kompetenciákra irányuljon és kommunikatív nyelvhasználat során történjen. Igazodjon a tanulók korábbi teljesítményéhez. Lényeges az önértékelés, mely az autonóm nyelvtanulók fontos mércéje. Bázisiskolaként olyan kapcsolatot tartunk fenn a RISZ tagiskoláival, amely kölcsönös szakmai és emberi együttműködésen alapul. A megszerzett tudás fenntartása egy életen át tartó folyamat. A bizalommal teli légkör növeli a tanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Cél, hogy az értékelés, fejlesztő jellegű legyen. A RISZ iskoláival törekedjünk kölcsönösen segítő, konstruktív, innovatív kapcsolat kialakítására, amely szem előtt tartja az egyéni sajátosságokat. Az értékelésnek fontos része legyen - az önértékelés - a társak értékelése. Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. Figyelembe kell vennie az eltérő kiindulási szinteket. A meglévő kapcsolatok minőségi továbbfejlesztése, folytonos megújítása, kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat kialakítása hosszú távon a RISZ iskoláival. Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül is szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló. Kiemeljük erősségeit, gyengeségeit. Kölcsönös szakmai és emberi kapcsolatok mélyítése, gazdagítása. A tanuló összes munkáját összegyűjtjük: - ünneplés - dicséret - oklevél - napló - közös értékelés Közös szakmai programokat szervezünk, rendezünk. Kölcsönös segítségnyújtás. A művészeti oktatás a képességek, a tehetség kibontakozását szolgálja. Sokféle szabadidős kínálatból választhatnak tanulóink. A művészeti iskola zene, drámapedagógiai, néptánc, kézműves szakán tanulóink kipróbálhassák alkotókedvüket, kreativitásukat, fejlődjön esztétikai képességük, mozgáskultúrájuk. Az iskola szabadidős kínálata legyen sokszínű és változatos, amiből minden tanuló választhat. (háztartási és életvezetési ismeretek, sportolási lehetőségek, kirándulások, színházlátogatások stb.) Az egészséges életritmus kialakítása. Hasznos és kultúrált szabadidő-eltöltés. Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését és gazdagítását szolgálják a művészeti iskola (zene, tánc, drámapedagógia, kézműves) délutáni foglalkozásai. A tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épített szabadidős tevékenységek a sokoldalú személyiségfejlesztést, a közösségfejlesztést szolgálják. Az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése. A gyermekszervezet és a diákönkormányzat által szervezett és lebonyolított gazdag és változatos szabadidős programok.. A művészeti iskola foglalkozásai: zene, dráma, képzőművészet, néptánc; és rendezvényei: növendékek hangversenyei, művészeti tábor. Az érdeklődés felkeltése, a játék, az eredményesség és változatosság iránti igény szükségszerűsége. Iskolánk jól felszerelt; sokféle eszköz és könyv segíti a tartalmi munkát. Tanítási órákon adekvátan használjuk a meglévő eszközöket, könyvtárunk segítse a pedagógusokat és a tanulókat az ismeretszerzésben. Az iskolai könyvtár, a rendelkezésre álló eszközök mindennapos használata, a tudás megszerzésének szolgálatába állítása. Az ütemezett eszközbeszerzési terv következetes végrehajtása. Változatosan és jól kihasznált eszköztár. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata. 14

15 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI MODELLJE Szervezeti felépítés INTÉZMÉNYVEZETŐ TITKÁRSÁG GAZDASÁGI VEZETŐ IGAZGATÓ TANÁCS tagintézmény-vezetők ig. helyettesek óvodai szakmai felelős PEDAGÓGIAI TANÁCS INTÉZMÉNYVEZETŐ IGAZGATÓHELYETTESEK INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOROK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK ÉVFOLYAMFELELŐSÖK DIÁKÖNKORMÁNYZAT FELNŐTT VEZETŐJE 15

16 Az Intézmény fő profilja: - óvodai oktatás, nevelés - általános iskolai oktatás, nevelés - alapfokú művészeti oktatás - komplex szakszolgálati intézet - bázisiskolai szerepkör Intézményadatok: Székhelyintézmény: 4484 Ibrány, Lehel u. 59. Telefon: 06-42/ , Fax: 06-42/ Tagintézmények: Ibrány Város Napköziotthonos óvodája Telephelyek: 1. sz. óvoda 4484 Ibrány, Szabolcs út sz. óvoda 4484 Ibrány, Árpád út sz. óvoda 4484 Ibrány, Óvoda út 5. Paszabi Általános Iskolai és Óvodai Tagintézmény 4475 Paszab, Fő út 1. Telefon: 06-42/ Besztereci Általános Iskolai és Óvodai Tagintézmény 4488 Beszterec, Vöröshadsereg út 1. Telefon: 06-42/ Gégényi Általános Iskolai Tagintézmény 4517 Gégény, Rákóczi út 42. Telefon: 06-45/ Gégény Község Napközi Otthonos Óvodája 4517 Gégény, Rákóczi u. 44. Telefon: 06-45/

17 Intézményi Minőségirányítási Program 3. Az intézmény minőségpolitikája Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Jelmondatunk: Mindannyian mások vagyunk, Bár egyben-másban hasonlítunk Az ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetősége elkötelezett a minőség iránt. Feladataink hatékony végrehajtása és folyamatos javítása érdekében minőségfejlesztési rendszert épített ki és működtet. Az intézményünk működésének vezérlőelve a gyermekközpontúság, a nyitottság, a minőség, a hatékonyság. A Rétközi Iskolaszövetség bázisintézményeként meghatározott szerepet töltünk be a továbbképzések szervezésében, az új ismeretek továbbadásában. Nevelőtestületünk biztosítja minden tanulója számára az alapkészségek elsajátítását, a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek, készségek és jártasságok megszerzését, az önálló ismeretszerzés lehetőségét. Állandó önképzéssel, az integráció kiterjesztésével, a mindig változó, megújuló oktatási, tanulásszervezési módszerek alkalmazásával segíti tanulói képességeinek mind teljesebb kibontakoztatását. Célunk, hogy tanulóink korszerű tudást nyújtó gyermekközpontú nevelés során képesek legyenek a folyamatos megújulásra, az önművelésre. Céljaink és tevékenységrendszerünk összeállításánál figyelembe vesszük a szülők, a helyi társadalom és partnereink igényeit. Az alapfokú művészeti oktatás, hatékony idegen nyelv és informatikai oktatás, a kulturális- és sportrendezvények, versenyek, bemutatók, gálák szervezése során lehetőség nyílik az alkotó gondolkodás fejlesztésére, az alkotásvágy, az önkifejezés megvalósulására. Iskolánk vállalja a tehetséges tanulók gondozását, a lemaradó gyerekek segítését, egyéni fejlesztését. Az etnikai csoportok, a halmozottan hátrányos tanulók integrált oktatását és nevelését. A legkülönbözőbb szabadidős programok kínálatával biztosítjuk tanulóink egészséges testi, lelki fejlődését. A szülők, a tanulók, a támogató szervezetek, az alkalmazotti közösség rendszeresen bővítik és továbbfejlesztik az esztétikus és kultúrált környezetet. Közösségi tevékenységek során a másság elfogadására, az együttműködés készségének kialakítására, a hagyományápolásra törekszünk. A tisztességre, erkölcsre, az illemtudó viselkedés közvetítésére vállalkozunk. Arra törekszünk, hogy tanulóinkban kialakuljon a pozitív gondolkodásmód és jövőkép. Célunk a teljeskörű minőségirányítás, tehát olyan iskola, amelynek középpontjában a minőség áll, amely az iskola összes tagjának, munkatársának részvételén alapszik, amely azt célozza, hogy hosszútávon sikert érjen el valamennyi partner megelégedettségére és hasznára legyen az iskola összes tagjának, dolgozójának és a helyi társadalomnak. Működésünk során feltárjuk az iskola erős és gyenge pontjait, hogy az erősségekre építve javítani tudjuk gyengeségeinket. A program során megvalósítjuk az iskolában zajló folyamatok minőségének javítását, fejlesztését, irányítását. A munkához kitartó, türelmes, elkötelezett, együttműködni tudó vezetéssel és tantestülettel rendelkezünk, mely képes és kész 17

18 a folyamatos megújulásra, képes együttműködni és másoktól tanulni. A tantestületen belül állandó a partnerekkel való folyamatos párbeszéd és egyeztetés fontosságának tudata, s ez mindinkább beépül tevékenységrendszerünkbe és a mindennapi gyakorlatba. Személyes elkötelezettséggel veszünk részt a minőségfejlesztési munkában, mert tudjuk, hogy az eddig elért eredményeink semmivé válhatnak, ha nem munkálkodunk a folyamatos fejlesztésen. Minőségcélok - Az iskola polgárai nyugodt légkörben, kiegyensúlyozottan fejlődnek - Képesség-kibontakoztató programjaink hatására csökken a lemaradók száma. - Tanulóink 95%-a felkészültsége alapján megtalálja helyét egy középfokú intézményben. - Eleget teszünk a partnerek és a helyi társadalom igényeinek. - Önművelésre és együttműködésre képes gyerekeket nevelünk. - Tanulóink mindennapi életében tetten érhető a tolerancia, a másság elfogadása, egymás tisztelete. Nő neveltségi szintjük. - Megtartjuk és továbbfejlesztjük bázisiskolai szerepüket. - A minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése, - Az önkormányzat MIP-ban az óvodára meghatározott elvek, elvárások, feladatok teljesítése. - Az óvodánk Helyi Nevelési Programját, cél és feladatrendszerét, helyi sajátosságait, annak elvárásait megvalósítani, - Az óvoda alkalmazotti közösségének együttműködő készsége, elkötelezettsége a minőségi munka iránt legyen állandó, - Mérési eredményeink javuljanak ill. az elért eredmények szinten tartása legyen megfelelő. - A Rétközi Óvodaszövetség és bázisintézményi központi szerepkör erősítése, - A sajátos nevelési igényű, a tanulási magatartászavaros, és az etnikai gyerekek differenciált nevelése, integrált csoportszervezésben, - A hátrányos helyzetű gyerekek óvodai nevelésének biztosítása a gyermek 3 éves korától. - A játékos nyelvi és informatikai ismeretszerzés biztosítása, ingyenes formában, - A partneri kapcsolatok erősítése, reális véleményeik elfogadása, - A szakmailag jól felkészült nevelőközösség megtartása, - Felelősség és hatáskör erősítése, - Az intézménnyel szembeni elvárások, igények folyamatos ismerete, hasznosítása, - a gyermek igényeinek, jogainak tiszteletben tartásával, - A közös munka lendületének, a kialakított jókedvnek, örömélményeknek és a megteremtett biztonságnak a megtartása. - Kihasználtság javítása, a rendszeres óvodába járás hatékonyságának növelése. Minőségpolitikai nyilatkozatunkban a többcélú intézmény hosszú távú elemeit határoztuk meg. Meggyőződésünk, hogy az iskolai nevelésnek, oktatásnak az egész nevelőtestület szoros és folyamatos együttműködésére kell épülnie. Az együttműködéssel a közös célok és értékek előtérbe helyezésén, összehangolt módszereken kell alapulnia. 18

19 Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti: - az intézményi küldetésnek megfelelő kiválóság elérése - egyenletes, kiszámítható működés - a szakmai, működési nehézségek folyamatos kezelése, javítása - pozitív, problémamegoldó kultúra kialakítása az intézményben Céljaink elérése érdekében arra törekszünk: - munkatársaink minőségi munkavégzését a szükséges erőforrásokkal segítjük - munkatársaink szakmai fejlődése érdekében pedagógiai, minőségirányítási tájékoztatókat, továbbképzéseket, tréningeket szervezünk - erősítjük a belső együttműködést a tapasztalatok átadásával, tudatosításával, módszerek átvételével, az egymástól való tanulás lehetőségének kihasználásával Elvárjuk munkatársainktól, hogy: - megismerjék, megértsék minőségpolitikánkat - együttműködjenek a minőségirányítási rendszerben leírt eljárások fokozatos bevezetésében és folyamatos alkalmazásával - partnerközpontú szemlélettel és felelősséggel végezzék munkájukat - az óvodák és tagintézmények pedagógusai a helyi sajátosságokat megőrizzék és beépítsék az intézményi minőségi célkitűzéseket. 19

20 Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Minőségügyi eljárások V:2/ N:/M Kezikonyv/eljarasok/EL Dokum.tarolasa L.doc 1/2 EL A működési dokumentumok tárolása és frissítése EL A működési dokumentumok tárolása és frissítése Cél: Az intézmény működését szabályozó dokumentumok hozzáférhetőek és aktuálisak legyenek. Felelős: Az intézményvezető az éves munkatervben határozza meg, hogy a jogszabályoknak megfelelően, illetve az előző tanév belső vizsgálataiból következően mely dokumentumok frissítésére (elkészítésére), módosítására kerül sor a tanévben. A végrehajtásért és az ellenőrzésért a módosítás elvégzésére kijelölt minőségfejlesztési csoport vezetője a felelős. Eljárásrend: A dokumentumok felülvizsgálatát minden tanévet megelőzően, a munkaterv összeállításakor kell megismételni. A módosított szabályozókat a nyilvántartásban legkésőbb a tanév végéig át kell vezetni. A folyamat leírása: Az intézményvezető az éves munkaterv készítésekor átnézi a működéshez szükséges dokumentumok nyilvántartását. A nyilvántartást az iskolatitkár vezeti és az a titkári irodában megtalálható. Kiválasztja mely szabályozásokat kell felülvizsgálni, módosítani. A döntés alapja lehet: jogszabályi előírás belső vizsgálat eredménye a dokumentum, szabályozó 5 évnél régebbi keltezése Feladatokat, határidőket és felelősöket jelöl ki. A dokumentumok módosítása Ellenőrzés Jóváhagyás Kihirdetés, a nyilvántartás frissítése, archiválás A nyilvántartás rendje: Ren- Delet Száma Megnevezése Kiadása Felelőse Érvényesség, felülvizsgálat határideje Módosítás időpontja Hol található feladatok 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) NEVELÉSI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013.

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013. NEVELÉSI PROGRAM Kertvárosi Általános Iskola 2013. 1 Tartalom 1. ALAPÍTÓ OKIRAT... 4 2. HELYZETELEMZÉS... 6 2.1. A tanulók... 6 2.2. A szülők... 6 2.3. Pedagógusok... 6 2.4. Nevelő-oktató munka... 7 2.5.

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben