M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET"

Átírás

1 FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012.

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK Az MFPI feladatai a 3631/2011.(XI.30.) sz. Főv.Kgy.határozattal elfogadott Alapító okirat szerint Kiemelt feladatok Gazdasági tevékenység...7 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése...9 A. Pedagógiai értékelés...9 B. Szaktanácsadás...9 C. Pedagógiai tájékoztatás D. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás E. Pedagógusképzés, továbbképzés F. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása G. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat H. Egyéb, máshová nem sorolható tervezett szakmai tevékenység I. Koordinációs irodákkal kapcsolatos feladatok J. Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ K. Gyógypedagógia (SNI) Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály

3 I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK 1. Az MFPI feladatai a 3631/2011.(XI.30.) sz. Főv.Kgy.határozattal elfogadott Alapító okirat szerint 1.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény alap szakfeladata: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Az intézmény további szakfeladatai: Munkahelyi étkeztetés Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 1.2. Az intézmény alap-, illetve speciális feladatai: Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Pedagógiai szakszolgálati feladatok keretében az évi LXXIX. törvény 34. f) bekezdése alapján továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ellátása. Pedagógiai szakmai szolgáltatás az évi LXXIX. törvény 36. -a alapján: Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése 3

4 1.3. Az alaptevékenység keretében ellátandó feladatok Kötelező feladatok: Iskolaválasztási, továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás általános iskolai, középfokú oktatásban részt vevő és tanköteles, de iskolarendszeren kívülre került, valamint pályamódosító fiatalok számára: pszichológiai képességvizsgálatokon alapuló tanácsadás, informatív, tájékoztató jellegű tanácsadás, életvezetési tanácsadás, ügyfélszolgálat ellátása. A középiskolák (beleértve a kerületi fenntartású gimnáziumokat is) a szakiskolák, a kollégiumok, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmények számára teljes körű pedagógiai-szakmai szolgáltatás. Szakképzési intézmények alapozó és orientációs szakaszának szakmai segítése. A főváros által önként vállalt és kötelezően előírt feladatok: A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szakmai segítése. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység szakmai orientálása, segítése, prevenció, gyermekvédelmi felelősök folyamatos tájékoztatása, tevékeny-ségük szakmai segítése, egyéni tanácsadás. Tömegtájékoztatás, információs szolgáltató centrum működtetése: tanulók, szülők, pedagógusok pályakezdő fiatalok részére tájékoztatók készítése, közép- és felsőfokú továbbtanulási lehetőséget célzó rendezvény-sorozatok szervezése, tömegkommunikációs és sajtókapcsolatok gondozása. Budapesti Nevelő kiadása. Az alapfeladatok ellátásában közreműködik a fenntartó által erre kijelölt bázisiskolákkal. Az együttműködés részleteit a felek külön megállapodásban szabályozzák, és az SZMSZ-ben rögzítik Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek Az alaptevékenység ellátása során még meglévő szabad kapacitás kihasználása oly módon, amely biztosítja a rentábilis működést és azt, hogy közben az alaptevékenység ellátása nem sérülhet. 4

5 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése E feladatok ellátását külön megállapodások, szerződések szabályozzák. 5

6 2. Kiemelt feladatok A jogszabályi változásoknak megfelelő intézményi átalakulás előkészítése. Kiemelt tehetségpontként és akkreditált felnőttképzési intézményként való működtetés. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 100 éves fennállásának méltó megünneplése. Fővárosi Pedagógia Napok megrendezése. Akkreditált pedagógus tovább-képzések kínálatának felülvizsgálata. Takarékos, költséghatékony gazdálkodás. Pályázati úton elnyert szakmai feladatok maradéktalan, magas színvonalú szakmai teljesítése. Közbeszerzések keretében elnyert szakmai feladatok maradéktalan, magas színvonalú szakmai teljesítése. Mind a külső helyszíneken, intézményekben, mind az Intézeten belül megvalósuló személyes tanácsadás jelentőségének erősítése az iskola- és pályaválasztás, pályakorrekció területén. Pedagógiai Könyvtár és Információs Központ működtetése. Felkészülés a fenntartóváltásra. TÁMOP pályázat, Ifjúsági Integrációs Iroda működtetése, fenntartása. (Fenntartási kötelezettség: 2013 márciusáig) TÁMOP /1/KMR Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. projekt zárása és fenntartása. (Fenntartási kötelezettség:2017. novemberig) TÁMOP 3.4.1/B-08/ KMR Migráns tanulók a magyar közoktatásban Bábel projekt fenntartásában való közreműködés. (Fenntartási kötelezettség: augusztus 31.) TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Értéktehetség-siker projekt fenntartása augusztus 25-től, a Tehetségportál működtetése. (Fenntartási kötelezettség: augusztus 24.) Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából szervezett EU-Órák látogatásának lebonyolítása Szoros szakmai együttműködés a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. 6

7 3. Gazdasági tevékenység A gazdasági osztály feladatai 1. A törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelő szabályozott és szabályszerű működés, elszámolás, nyilvántartás, adatszolgáltatás (havi, negyedéves, féléves, éves beszámoló, KSH adatszolgáltatás, adóbevallások elkészítése) Határidő: havi adatszolgáltatások: minden hónap 12. negyedéves adatszolgáltatások: negyedévet követő 12. féléves és éves adatszolgáltatás: a fenntartó által közölt időpontok, KSH adatszolgáltatás: április 15. adóbevallások: o ÁFA: minden hónap 20. napja o Rehabilitációs hozzájárulás negyedévet követő 20. nap o Cégautóadó negyedévet követő 20. nap Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes 2. A bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének tervezettek szerint történő teljesítése, a szerződések, kötelezettségvállalások szabályszerű kezelése. Az Intézet alaptevékenységének, az alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységének realizálása során a kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése. Felelősök: kifizetések, bevételek szabályszerű kezelése: Oroszkiné Lőrinczy Erika pénzügyi munkatárs, szerződések szabályszerű kezelése: Jakabné Vitos Ildikó gazdasági előadó, Domboróczki Veronika pénzügyi munkatárs egyéb nyilvántartási kötelezettségek: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes, Oroszkiné Lőrinczy Erika pénzügyi munkatárs, Domboróczki Veronika pénzügyi munkatárs, Jakabné Vitos Ildikó gazdasági előadó Határidő: folyamatos 7

8 3. Pályázatok kezelése, projektgazdálkodás (projektek nyilvántartása, szerződéskötések, tárgyalások, elszámolások). Felelős: Domboróczki Veronika pénzügyi munkatárs, Határidő: folyamatos Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes 4. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása A vállalkozási tevékenység forrásainak és kiadásainak elkülönített nyilvántartása, önköltségszámítás rendjének kialakítása, és rendszeres alkalmazása. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: folyamatos 5. Vagyonvédelem (biztonságos működtetés és a leltárak gondozása) A munkafolyamatba épített és önálló belső ellenőrzés működtetése, takarékos intézményüzemeltetés. Kockázatkezelés, a FEUVE működtetése, szabálytalanságok kezelése. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes, Határidő: folyamatos Zele Pálma belső ellenőr 6. A évi költségvetéshez kialakított teljesítménytervben szereplő konkrét célok mennyiségi és minőségi mutatóihoz forrásrendelés. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: Szabályzatok aktualizálása Az intézeti belső szabályzatok felülvizsgálata a jogszabályi környezet változásával összhangban. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: Beruházások, felújítások bonyolítása, tárgyi feltétel szükségletek felmérése, beszerzés. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: folyamatos 9. Bér- és munkaügyi feladatok ellátása Kinevezés, átsorolás, felmentés, adózási feladatellátás. A dolgozók, munkatársak tájékoztatása az őket érintő pénzügyi szabályzók változásairól, az elszámolások szabályairól, minden olyan kérdésről, amely pénzügyi-gazdasági területet érint. Felelős: Eőri Andrea bér- és munkaügyi munkatárs Határidő: folyamatos 8

9 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése A. Pedagógiai értékelés A fővárosi fenntartású intézmények 10. évfolyamos tanulói országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése (matematikai eszköztudás, szövegértés) Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: szeptember Fejlődési és fejlesztési irányok az országos kompetenciamérési eredmények alapján a fővárosi fenntartású intézményekben (matematikai eszköztudás, szövegértés) Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: december B. Szaktanácsadás Az intézmények igényeire, kéréseire reagáló és rendelkezésre álló szaktanácsadás biztosítása együttműködve a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. A szaktanácsadás koordinálási feladatainak ellátása (pályáztatás, nyilatkozatok bekérése, szaktanácsadói lista összeállítása, kezelése, megjelentetése, intézményvezetők tájékoztatása, igények begyűjtése, igények továbbítása a pedagógiai szakértőknek, szerződések megkötése, ellenőrzés, teljesítésigazolások kiállítása, számlák begyűjtése, minőségbiztosítási kérdőívek kezelése, jegyzőkönyvek kezelése, beszámolók elkészítése, szakterület gondozása a honlapokon, statisztikák, összesítések készítése, kapcsolattartás a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, adminisztráció elvégzése). Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő, Határidő: folyamatos minden pedagógiai szakértő A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által kiírt beszerzési eljárásban elnyert 80 óra szaktanácsadás teljesítése a megbízási szerződés szerint Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika Határidő: június 30. 9

10 C. Pedagógiai tájékoztatás Angol, német nyelv Angol nyelv műhelyfoglalkozás Digitális újdonságok 2012 (Oxford, Cambridge, Longman) Határidő: február 1. Angol /német nyelv műhely Kerettantervek Határidő: április Német műhelyfoglalkozás A hallás utáni értés fejlesztése a németórán Határidő: január 11. Interaktív és digitális kiegészítő anyagok a németnyelv-oktatásban Határidő: március 28. Angol módszertani továbbképzés középiskolai angolnyelv-tanárok számára Oxford Teacher s Academy Határidő: április Német módszertani továbbképzés középiskolai németnyelv-tanárok számára Digitális tananyagok, kompetencia alapú oktatás Határidő: március Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Biológia Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Fizika Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Földrajz 2 műhelyfoglalkozás megtartása Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő Határidő: május, december Informatika Informatikaoktatás SuliX alapon c. műhelyfoglalkozás. Meghívott előadó Felelős: Lövei Mária pedagógiai szakértő Határidő: február 15. Egy műhelyfoglalkozás aktuális témáról. Felelős: Lövei Mária pedagógiai szakértő Határidő: december 10

11 Kémia Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Magyar nyelv és irodalom 2 műhelyfoglalkozás megtartása Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő Határidő: május, december Matematika Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Művészet (Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret.) 2 műhelyfoglalkozás megtartása Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: május, december Szakképzés A jogszabályi változások hatása a szakmai alapozásra és a szakképzésre. Két műhelyfoglalkozás az érintett intézmények vezetői és pedagógusai számára. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: március, április Történelem A Nemzeti Tankönyvkiadó digitális tananyagai (interaktív flipbook, feladatkészítő szoftver, új DVD) Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Határidő:2012. február 22. XX. század történelmének tanítása a szemtanúk interjúinak a segítségével Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Határidő: április Gyermek- és ifjúságvédelem A fővárosi óvodák, általános iskolák és középiskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök részére - A Köznevelési törvény értelmezése - Családi szerepek, és működési zavarok pedagógiai kérdései 11

12 - A pedagógus szerepből adódó krízishelyzetek és kezelésük - Hátrányos helyzetű tanulók elfogadása és elfogadtatása az iskolában Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: december Kollégium Új módszerek ismertetése, illetve óravezetési tanácsadás évente 2 műhelyfoglalkozás keretében Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: december Nevelés (osztályfőnöki) Új módszerek ismertetése, illetve óravezetési tanácsadás évente 2 műhelyfoglalkozás keretében Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: december Mérés-értékelés Első áttekintés a évi országos kompetenciamérés eredményeiről, valamint a fejlődés mértékéről c. műhelyfoglalkozás Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: április Fejlődési és fejlesztési irányok az országos kompetenciamérés tükrében c. műhelyfoglalkozás Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: november Portálok A szerkesztőség által menedzselt portálok (budapestedu.hu, fppti.hu) információs bázisként történő működtetetése; a fővárosi közoktatás valamennyi színterének és szereplőjének informálása, híradások, rendezvények, műhelyfoglalkozások, szakmai anyagok stb. rendszeres publikálása; az weboldalak folyamatos aktualizálása. A portálok technikai ellenőrzése, karbantartása, együttműködve a portálok fejlesztőivel és a szolgáltatóval. A munkatársi kör támogatása a szakterületek internetes gondozásában, a CMS használatában Az intézet rendezvényeit szervező munkatársak támogatása az esemény internetes meghirdetésében, a meghívók, a műsor(füzet), az előadások absztraktjainak, prezentációinak, a programok összefoglalóinak megjelentetésében, az események digitális fényképalbumának elkészítésében. 12

13 A portálokon a fővárosi közoktatás szereplői számára hasznos tudósítások, interjúk, összefoglalók készítése, megjelentetése, tematikus webhelyajánló összeállítása. Az interaktív kapcsolati lehetőségek felügyelete, szükség szerint moderálása (on-line regisztráció, fórumok, tartalomfeltöltés stb.). Adatbázisok rendszeres frissítése, karbantartása: - Pedagógus-továbbképzések - Versenyek (tehetséggondozó, SNI, egyéb fővárosi és országos) - Szaktanácsadói lista - Válaszolunk rovat (GYIK) A határidőhöz köthető publikációk (pl. versenyek, pályázati kiírások) folyamatos karbantartása, aktualizálása Versenyeredmények, versenydokumentációk internetes megjelentetése. A főváros oktatási-nevelési intézményei számára az informális megjelenési lehetőség biztosítása, népszerűsítése, a partneri kapcsolatok fejlesztése, együttműködés más portálokkal. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő:2012. december 31. Az új köznevelési törvény és az új Nemzeti alaptanterv alapján az intézeti honlap és a Fővárosi Oktatási Portál rovatainak racionalizálása (módosítása, szükség szerint kiegészítése). Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő:2012. szeptember 30. Minden interneten publikálásra szánt cikk, dokumentum megjelenés előtti ellenőrzése, lektorálása. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő:2012. december 31. D. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Tanévkezdő konferencia szervezése Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő:2012. szeptember 30. Szakmai napok, konferenciák, nem akkreditált továbbképzések, egyéb, a pedagógusok tájékoztatását szolgáló programok szervezése. 13

14 Matematikai esték a Fazekas Gimnáziummal közös szervezésben 4 alkalommal, február, május, szeptember, november; Matematika tanári klub félévente 2-2 alkalommal, Szilágyi Gimnázium, Piarista Gimnázium helyszínnel; Varga Tamás Módszertani Napok az ELTE-n; GeoGebra Klub (levelezéssel, és az ELTE-n a Varga Tamás Napok keretében). Öveges József Középiskola és egyéb fővárosi fenntartású intézmények fizika rendezvényeinek koordinálása; CERN-továbbképzések; Tudományok Hídja program. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: december 20. A Fővárosi Pedagógiai Napok megrendezése Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő:2012. november 30. Szakképzési intézmények alapozó és orientációs szakaszának szakmai segítése Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Kiállítások előkészítése (Főosztály Galéria), bemutatók, versenyek, tárlatok, díjkiosztók szervezése külsős együttműködésben Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: december A fővárosi közoktatás területén intézményvezetői pályázatok előkészítéséhez egyéni segítségnyújtás Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: igény szerint A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények pedagógiai programjai módosításához szükséges közoktatási szakértők felkérésének koordinálása a hatályos összeférhetetlenségi jogszabályi előírások figyelembe vételével (a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009 (XII.29.) OKM rendelet 6. (3) bekezdés) Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő: folyamatos 14

15 E. Pedagógusképzés, továbbképzés Az intézeti akkreditált tanfolyamok koordinálása, a jogszabályi megfelelőség biztosítása IMIP, Munkaügyi Központ, NSZFI, OSAP, FINY rendszer, honlap frissítés Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor Határidő: december A lejárt akkreditációjú, vagy ahhoz közeledő tanfolyamok akkreditációs lehetőségeinek vizsgálata Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor Határidő: folyamatos Interkulturális tanulás továbbképzés pedagógusoknak Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Határidő:2012. október-november Nevelési értekezlet iskolai nevelőtestületek, ill. munkaközösségek számára Osztályfőnöki órákon önismeret és konfliktuskezelés évfolyamon Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: igény szerint Óvodai és Iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök második hatvan órás képzése Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: 2012.március 28. Tanulom magam, tanulom a diákot /akkreditált 30 órás tréning/ Konfliktuskezelés tréning /30 órás, akkreditált/ Burn-out tréning /nem akkreditált, 30 óra/ Az oktatási-nevelési intézmények szakemberei számára intézményi kérés alapján előadások tartása - Családi szerepek, és működési zavarok pedagógiai és pszichológiai kérdései - A pedagógus szerepből adódó krízishelyzetek és kezelésük /pedagógiai és pszichológiai megfontolások/ - Hátrányos helyzetű tanulók elfogadása és elfogadtatása az iskolában Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: igény szerint Az intézeti akkreditált tanfolyamok megszervezése matematika, fizika, kémia és a biológia szakterületen Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: igény szerint 15

16 Tehetséggondozás Pedagógus továbbképzések. Tréningek szervezése tehetséggondozás témakörében. Valamennyi az intézet által szervezett fővárosi és országos versenyhez kapcsolódó információnyújtás, tájékoztatás, értesítés a Tehetségháló felületen Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor Határidő: folyamatos Tehetségháló portál (www.tehetseghalo.hu) működtetése információs bázisként a versenyek, a rendezvények, a kiadványok, kutatások és a tehetségpontok témakörében. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: folyamatos F. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Országos versenyek fővárosi fordulóinak lebonyolítása Savaria Országos Történelem Tantárgyi Verseny évfolyam február Implom József helyesírási verseny január Szép magyar beszéd verseny március Édes anyanyelvünk verseny szeptember Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 2012-es első és december második fordulójának lebonyolítása, Irinyi János Országos Kémiaverseny 2013-as regisztrációjának koordinálása Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 2013-as december regisztrációjának előkészítése Pályázat elnyerése esetén Kőrösi Csoma Sándor országos komplex június művészeti verseny megszervezése Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi december Tanulmányi Verseny évfolyam 2012-es tervezése, 2013-as megvalósításának előkészítése Fővárosi népdaléneklési verseny, Országos népdaléneklési verseny május 6. Felelős: Südi Ilona osztályvezető 16

17 Fővárosi versenyek Kreatív íróverseny angol és német nyelven évfolyam számára Idegen nyelvű szavalóverseny (angol-német) évfolyam számára Oxford Competition fővárosi fordulójának megszervezése és lebonyolítása Fizika a tudományokban és a művészetben (saját verseny) 2012-es teljes lebonyolítása, valamint regisztráció a 2013-as versenyre Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny (2011/2012. tanév lebonyolítása, a 2012/2013. tanévi versenyre jelentkezés) Matematika a tudományokban és a művészetben (saját verseny) 2012-es teljes lebonyolítása, valamint regisztráció a 2013-as versenyre Fővárosi Komplex Rajzverseny évfolyam, Digitális Képalkotó Verseny, Középiskolás Műelemző Verseny Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny évfolyam számára Felelős: Südi Ilona osztályvezető február 8, március októbernovember április december december december június január 24. március 1. április 14. G. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Internetes portálok működtetése (www.fppti.hu, cikkek, szakanyagok feltöltésével a versenyekhez kapcsolódó tanulói tájékoztatás, értékelés Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: folyamatos 17

18 H. Egyéb, máshová nem sorolható tervezett szakmai tevékenység Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából tartott EU-Órák megszervezése a Millenárison saját munkatársakkal és külső előadókkal Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő: június 30. Szakmai innovatív együttműködés - Szoros szakmai együttműködés a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal Együttműködés keretében az alsós munkaközösség-vezetők szakmai továbbképzésén előadások tartása (konfliktuskezelés, jogszabály-értelmezés) - évente 2 3 alkalommal - A fővárosi PSZK-kal való kapcsolattartás, műhelyfoglalkozás szervezés - évente 3 alkalommal (szeptember, február, április) Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: folyamatos - Együttműködés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatósággal, Oktatási Hivatallal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel, gyakorló- és bázisiskolákkal, pedagógiai egyesületekkel: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Magyar Kémikusok Egyesülete (versenyek révén) Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő:2012.december Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret témakörében szakmai kapcsolatok ápolása a felsőoktatási vizuális nevelés tanszékekkel, a Magyar Pedagógiai Társasággal, közművelődési intézményekkel. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő:2012. december HOA menjek? Közvetítői segítség a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség partnerei és a középiskolák között Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Felsőoktatási intézményekkel való partnerkapcsolat kialakítása - Kapcsolat az ELTE TTK-val dr. Szabadi László, dr. Hraskó András és dr. Vancsó Ödön révén, valamint a BME-vel dr. Sükösd Csaba révén. 18

19 - További kapcsolatok a KFKI/RMKI-tel Horváth Gábor, dr. Lévay Péter és Barnaföldi Gergely révén. A kapcsolatok a pályázatokra, a szakmai napokra, a szakmai összejövetelekre terjednek ki elsősorban. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Szakmai tudás növelése / munkatársak szakmai továbbképzése. Megvalósítási forma: továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: folyamatos A Budapesti Nevelő 2012-ben 2 alkalommal jelenik meg, példányszáma: 250 db/alkalom + elektronikus formában is az intézeti honlapon. A 2012/1. sz. az Intézet 100. évfordulóját köszönti Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: folyamatos Jó gyakorlatok (best practice) feltárása, közzététele a Gyermekvédelmi rendszer hálózatában, a Fővárosi Oktatási Portálon, az Intézet weblapján - Resztoratív módszerek alkalmazása a nevelési-oktatási intézményekben, fegyelmi eljárásokban, egyéb normaszegő viselkedések kezelésében; - Az outdoor tréningek alkalmazása a gyermekpszichiátriában; - Művészeti nevelés- színházi nevelés alkalmazási lehetőségei. Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: folyamatos Gyermekvédelmi gondoskodást megvalósító intézményrendszer szakmai támogatása /szakellátás/ - Kiemelten a Cseppkő utcai Gyermekotthon támogatása - csoportos esetmegbeszélés egyeztetett időpontokban - egyéni esetmegbeszélések egyeztetett időpontokban - szupervízió Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: folyamatos A Fővárosi Gyermekvédelmi Kalauz aktualizálása Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő:2012. február, augusztus 19

20 I. Koordinációs irodákkal kapcsolatos feladatok Szabadidő-szervezés koordinátori feladatok ellátása, kapcsolattartás, adminisztráció, találkozók megszervezése, információáramoltatás. Múzeumpedagógiai ismeretek, közművelődési tartalmak propagálása. Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Gyermek- és ifjúságvédelem - gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok számára operatív- team megbeszélések (kéthetente, havonta) - esetmegbeszélő csoport (havonta - egyéni esetmegbeszélés, szupervízió (egyedi igények szerint, folyamatos) - diszpécselés, esetközvetítés (egyedi igények szerint, folyamatos) Iskolapszichológia - esetmegbeszélő csoport (kéthetente) - szupervíziós csoport (kéthetente) - egyéni esetmegbeszélés, szupervízió (egyedi igények szerint, folyamatos) Koordinációs irodák iskolapszichológusai, gyermekvédelmi koordinátorok, gyermekvédelmi felelősök továbbképzései - Szakmai műhelyek - tematikus előadások - Resztoratív módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazhatósági területei (január 12.) - Köznevelési törvény értelmezése (február 8.) - Jelzőrendszeri szerep és közreműködés az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységben (2012. március 28.) - Serdülőkori krízisek és megküzdési stratégiák II. (2012. május 2.) - Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás, szexuális abúzus II.v (2012. október 3.) - Resztoratív módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazhatósági területei (2012. december 5.) - Tréningek (konfliktus-kezelés, burn-out, önismeret készségek fejlesztése, módszertani továbbképzés) (2012. február 15., március 14.) - Resztoratív gyakorlatok II. (2012. január 12.) 20

21 Szakmai támogatás módszertani segédanyagok kidolgozásához, kiemelten a koordinációs irodák munkatársai számára az intézmények igényei alapján - Koordinációs irodák keretei között működő szakemberek (iskolapszichológusok, gyermekvédelmi koordinátorok,) újszerű feladatellátáshoz kapcsolódó módszerek, módszertani segédletek összeállítása, kidolgozása. - Feladatellátáshoz kapcsolódó kérdőívek, tesztek kiválasztása, gyűjtése, összeállítása. Együttműködés a Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Gyermek- és ifjúságvédelmi Főosztály munkatársaival Az együttműködés fejlesztése, koordinálása a gyermekvédelmi rendszer elemei, az állami, civil és egyházi szektor kapcsolódó intézményrendszerei között, kiemelten a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal (Kéthavonta / január, március, május, szeptember, november) Fótiné Németh Margit szakpszichológus, Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Gonda Judit pedagógiai szakértő J. Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Könyvtárostanárok szakmai köre. Évi négy alkalommal a könyvtárostanárokat érintő szakmai kérdések megvitatása. Tervezett témák: - A könyvtár alapdokumentumai, a könyvtári adminisztráció. - Az SNI-s gyerekek a könyvtárban. - A tankönyvrendelés, tankönyvellátás változásia. - A könyvtárostanár szerepe a tehetséggondozásban Felelős: Bacsó Ildikó könyvtáros Határidő: december Őszi szakmai nyitó konferencia könyvtárostanároknak. - A könyvtárostanár szerepe az olvasóvá nevelésben. 21

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben