M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET"

Átírás

1 FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012.

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK Az MFPI feladatai a 3631/2011.(XI.30.) sz. Főv.Kgy.határozattal elfogadott Alapító okirat szerint Kiemelt feladatok Gazdasági tevékenység...7 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése...9 A. Pedagógiai értékelés...9 B. Szaktanácsadás...9 C. Pedagógiai tájékoztatás D. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás E. Pedagógusképzés, továbbképzés F. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása G. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat H. Egyéb, máshová nem sorolható tervezett szakmai tevékenység I. Koordinációs irodákkal kapcsolatos feladatok J. Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ K. Gyógypedagógia (SNI) Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály

3 I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK 1. Az MFPI feladatai a 3631/2011.(XI.30.) sz. Főv.Kgy.határozattal elfogadott Alapító okirat szerint 1.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény alap szakfeladata: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Az intézmény további szakfeladatai: Munkahelyi étkeztetés Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 1.2. Az intézmény alap-, illetve speciális feladatai: Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Pedagógiai szakszolgálati feladatok keretében az évi LXXIX. törvény 34. f) bekezdése alapján továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ellátása. Pedagógiai szakmai szolgáltatás az évi LXXIX. törvény 36. -a alapján: Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése 3

4 1.3. Az alaptevékenység keretében ellátandó feladatok Kötelező feladatok: Iskolaválasztási, továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás általános iskolai, középfokú oktatásban részt vevő és tanköteles, de iskolarendszeren kívülre került, valamint pályamódosító fiatalok számára: pszichológiai képességvizsgálatokon alapuló tanácsadás, informatív, tájékoztató jellegű tanácsadás, életvezetési tanácsadás, ügyfélszolgálat ellátása. A középiskolák (beleértve a kerületi fenntartású gimnáziumokat is) a szakiskolák, a kollégiumok, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmények számára teljes körű pedagógiai-szakmai szolgáltatás. Szakképzési intézmények alapozó és orientációs szakaszának szakmai segítése. A főváros által önként vállalt és kötelezően előírt feladatok: A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szakmai segítése. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység szakmai orientálása, segítése, prevenció, gyermekvédelmi felelősök folyamatos tájékoztatása, tevékeny-ségük szakmai segítése, egyéni tanácsadás. Tömegtájékoztatás, információs szolgáltató centrum működtetése: tanulók, szülők, pedagógusok pályakezdő fiatalok részére tájékoztatók készítése, közép- és felsőfokú továbbtanulási lehetőséget célzó rendezvény-sorozatok szervezése, tömegkommunikációs és sajtókapcsolatok gondozása. Budapesti Nevelő kiadása. Az alapfeladatok ellátásában közreműködik a fenntartó által erre kijelölt bázisiskolákkal. Az együttműködés részleteit a felek külön megállapodásban szabályozzák, és az SZMSZ-ben rögzítik Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek Az alaptevékenység ellátása során még meglévő szabad kapacitás kihasználása oly módon, amely biztosítja a rentábilis működést és azt, hogy közben az alaptevékenység ellátása nem sérülhet. 4

5 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése E feladatok ellátását külön megállapodások, szerződések szabályozzák. 5

6 2. Kiemelt feladatok A jogszabályi változásoknak megfelelő intézményi átalakulás előkészítése. Kiemelt tehetségpontként és akkreditált felnőttképzési intézményként való működtetés. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 100 éves fennállásának méltó megünneplése. Fővárosi Pedagógia Napok megrendezése. Akkreditált pedagógus tovább-képzések kínálatának felülvizsgálata. Takarékos, költséghatékony gazdálkodás. Pályázati úton elnyert szakmai feladatok maradéktalan, magas színvonalú szakmai teljesítése. Közbeszerzések keretében elnyert szakmai feladatok maradéktalan, magas színvonalú szakmai teljesítése. Mind a külső helyszíneken, intézményekben, mind az Intézeten belül megvalósuló személyes tanácsadás jelentőségének erősítése az iskola- és pályaválasztás, pályakorrekció területén. Pedagógiai Könyvtár és Információs Központ működtetése. Felkészülés a fenntartóváltásra. TÁMOP pályázat, Ifjúsági Integrációs Iroda működtetése, fenntartása. (Fenntartási kötelezettség: 2013 márciusáig) TÁMOP /1/KMR Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. projekt zárása és fenntartása. (Fenntartási kötelezettség:2017. novemberig) TÁMOP 3.4.1/B-08/ KMR Migráns tanulók a magyar közoktatásban Bábel projekt fenntartásában való közreműködés. (Fenntartási kötelezettség: augusztus 31.) TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Értéktehetség-siker projekt fenntartása augusztus 25-től, a Tehetségportál működtetése. (Fenntartási kötelezettség: augusztus 24.) Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából szervezett EU-Órák látogatásának lebonyolítása Szoros szakmai együttműködés a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. 6

7 3. Gazdasági tevékenység A gazdasági osztály feladatai 1. A törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelő szabályozott és szabályszerű működés, elszámolás, nyilvántartás, adatszolgáltatás (havi, negyedéves, féléves, éves beszámoló, KSH adatszolgáltatás, adóbevallások elkészítése) Határidő: havi adatszolgáltatások: minden hónap 12. negyedéves adatszolgáltatások: negyedévet követő 12. féléves és éves adatszolgáltatás: a fenntartó által közölt időpontok, KSH adatszolgáltatás: április 15. adóbevallások: o ÁFA: minden hónap 20. napja o Rehabilitációs hozzájárulás negyedévet követő 20. nap o Cégautóadó negyedévet követő 20. nap Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes 2. A bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének tervezettek szerint történő teljesítése, a szerződések, kötelezettségvállalások szabályszerű kezelése. Az Intézet alaptevékenységének, az alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységének realizálása során a kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése. Felelősök: kifizetések, bevételek szabályszerű kezelése: Oroszkiné Lőrinczy Erika pénzügyi munkatárs, szerződések szabályszerű kezelése: Jakabné Vitos Ildikó gazdasági előadó, Domboróczki Veronika pénzügyi munkatárs egyéb nyilvántartási kötelezettségek: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes, Oroszkiné Lőrinczy Erika pénzügyi munkatárs, Domboróczki Veronika pénzügyi munkatárs, Jakabné Vitos Ildikó gazdasági előadó Határidő: folyamatos 7

8 3. Pályázatok kezelése, projektgazdálkodás (projektek nyilvántartása, szerződéskötések, tárgyalások, elszámolások). Felelős: Domboróczki Veronika pénzügyi munkatárs, Határidő: folyamatos Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes 4. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása A vállalkozási tevékenység forrásainak és kiadásainak elkülönített nyilvántartása, önköltségszámítás rendjének kialakítása, és rendszeres alkalmazása. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: folyamatos 5. Vagyonvédelem (biztonságos működtetés és a leltárak gondozása) A munkafolyamatba épített és önálló belső ellenőrzés működtetése, takarékos intézményüzemeltetés. Kockázatkezelés, a FEUVE működtetése, szabálytalanságok kezelése. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes, Határidő: folyamatos Zele Pálma belső ellenőr 6. A évi költségvetéshez kialakított teljesítménytervben szereplő konkrét célok mennyiségi és minőségi mutatóihoz forrásrendelés. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: Szabályzatok aktualizálása Az intézeti belső szabályzatok felülvizsgálata a jogszabályi környezet változásával összhangban. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: Beruházások, felújítások bonyolítása, tárgyi feltétel szükségletek felmérése, beszerzés. Felelős: Flender Éva gazdasági igazgatóhelyettes Határidő: folyamatos 9. Bér- és munkaügyi feladatok ellátása Kinevezés, átsorolás, felmentés, adózási feladatellátás. A dolgozók, munkatársak tájékoztatása az őket érintő pénzügyi szabályzók változásairól, az elszámolások szabályairól, minden olyan kérdésről, amely pénzügyi-gazdasági területet érint. Felelős: Eőri Andrea bér- és munkaügyi munkatárs Határidő: folyamatos 8

9 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Osztály működése A. Pedagógiai értékelés A fővárosi fenntartású intézmények 10. évfolyamos tanulói országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése (matematikai eszköztudás, szövegértés) Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: szeptember Fejlődési és fejlesztési irányok az országos kompetenciamérési eredmények alapján a fővárosi fenntartású intézményekben (matematikai eszköztudás, szövegértés) Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: december B. Szaktanácsadás Az intézmények igényeire, kéréseire reagáló és rendelkezésre álló szaktanácsadás biztosítása együttműködve a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. A szaktanácsadás koordinálási feladatainak ellátása (pályáztatás, nyilatkozatok bekérése, szaktanácsadói lista összeállítása, kezelése, megjelentetése, intézményvezetők tájékoztatása, igények begyűjtése, igények továbbítása a pedagógiai szakértőknek, szerződések megkötése, ellenőrzés, teljesítésigazolások kiállítása, számlák begyűjtése, minőségbiztosítási kérdőívek kezelése, jegyzőkönyvek kezelése, beszámolók elkészítése, szakterület gondozása a honlapokon, statisztikák, összesítések készítése, kapcsolattartás a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, adminisztráció elvégzése). Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő, Határidő: folyamatos minden pedagógiai szakértő A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által kiírt beszerzési eljárásban elnyert 80 óra szaktanácsadás teljesítése a megbízási szerződés szerint Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika Határidő: június 30. 9

10 C. Pedagógiai tájékoztatás Angol, német nyelv Angol nyelv műhelyfoglalkozás Digitális újdonságok 2012 (Oxford, Cambridge, Longman) Határidő: február 1. Angol /német nyelv műhely Kerettantervek Határidő: április Német műhelyfoglalkozás A hallás utáni értés fejlesztése a németórán Határidő: január 11. Interaktív és digitális kiegészítő anyagok a németnyelv-oktatásban Határidő: március 28. Angol módszertani továbbképzés középiskolai angolnyelv-tanárok számára Oxford Teacher s Academy Határidő: április Német módszertani továbbképzés középiskolai németnyelv-tanárok számára Digitális tananyagok, kompetencia alapú oktatás Határidő: március Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Biológia Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Fizika Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Földrajz 2 műhelyfoglalkozás megtartása Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő Határidő: május, december Informatika Informatikaoktatás SuliX alapon c. műhelyfoglalkozás. Meghívott előadó Felelős: Lövei Mária pedagógiai szakértő Határidő: február 15. Egy műhelyfoglalkozás aktuális témáról. Felelős: Lövei Mária pedagógiai szakértő Határidő: december 10

11 Kémia Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Magyar nyelv és irodalom 2 műhelyfoglalkozás megtartása Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő Határidő: május, december Matematika Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (legalább két alkalommal) Munkaközösségi/műhelyfoglalkozások szervezése és megtartása Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: március, október Művészet (Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret.) 2 műhelyfoglalkozás megtartása Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: május, december Szakképzés A jogszabályi változások hatása a szakmai alapozásra és a szakképzésre. Két műhelyfoglalkozás az érintett intézmények vezetői és pedagógusai számára. Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: március, április Történelem A Nemzeti Tankönyvkiadó digitális tananyagai (interaktív flipbook, feladatkészítő szoftver, új DVD) Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Határidő:2012. február 22. XX. század történelmének tanítása a szemtanúk interjúinak a segítségével Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Határidő: április Gyermek- és ifjúságvédelem A fővárosi óvodák, általános iskolák és középiskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök részére - A Köznevelési törvény értelmezése - Családi szerepek, és működési zavarok pedagógiai kérdései 11

12 - A pedagógus szerepből adódó krízishelyzetek és kezelésük - Hátrányos helyzetű tanulók elfogadása és elfogadtatása az iskolában Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: december Kollégium Új módszerek ismertetése, illetve óravezetési tanácsadás évente 2 műhelyfoglalkozás keretében Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: december Nevelés (osztályfőnöki) Új módszerek ismertetése, illetve óravezetési tanácsadás évente 2 műhelyfoglalkozás keretében Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: december Mérés-értékelés Első áttekintés a évi országos kompetenciamérés eredményeiről, valamint a fejlődés mértékéről c. műhelyfoglalkozás Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: április Fejlődési és fejlesztési irányok az országos kompetenciamérés tükrében c. műhelyfoglalkozás Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: november Portálok A szerkesztőség által menedzselt portálok (budapestedu.hu, fppti.hu) információs bázisként történő működtetetése; a fővárosi közoktatás valamennyi színterének és szereplőjének informálása, híradások, rendezvények, műhelyfoglalkozások, szakmai anyagok stb. rendszeres publikálása; az weboldalak folyamatos aktualizálása. A portálok technikai ellenőrzése, karbantartása, együttműködve a portálok fejlesztőivel és a szolgáltatóval. A munkatársi kör támogatása a szakterületek internetes gondozásában, a CMS használatában Az intézet rendezvényeit szervező munkatársak támogatása az esemény internetes meghirdetésében, a meghívók, a műsor(füzet), az előadások absztraktjainak, prezentációinak, a programok összefoglalóinak megjelentetésében, az események digitális fényképalbumának elkészítésében. 12

13 A portálokon a fővárosi közoktatás szereplői számára hasznos tudósítások, interjúk, összefoglalók készítése, megjelentetése, tematikus webhelyajánló összeállítása. Az interaktív kapcsolati lehetőségek felügyelete, szükség szerint moderálása (on-line regisztráció, fórumok, tartalomfeltöltés stb.). Adatbázisok rendszeres frissítése, karbantartása: - Pedagógus-továbbképzések - Versenyek (tehetséggondozó, SNI, egyéb fővárosi és országos) - Szaktanácsadói lista - Válaszolunk rovat (GYIK) A határidőhöz köthető publikációk (pl. versenyek, pályázati kiírások) folyamatos karbantartása, aktualizálása Versenyeredmények, versenydokumentációk internetes megjelentetése. A főváros oktatási-nevelési intézményei számára az informális megjelenési lehetőség biztosítása, népszerűsítése, a partneri kapcsolatok fejlesztése, együttműködés más portálokkal. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő:2012. december 31. Az új köznevelési törvény és az új Nemzeti alaptanterv alapján az intézeti honlap és a Fővárosi Oktatási Portál rovatainak racionalizálása (módosítása, szükség szerint kiegészítése). Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő:2012. szeptember 30. Minden interneten publikálásra szánt cikk, dokumentum megjelenés előtti ellenőrzése, lektorálása. Felelős: Végh Andrásné portálszerkesztő Határidő:2012. december 31. D. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Tanévkezdő konferencia szervezése Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő:2012. szeptember 30. Szakmai napok, konferenciák, nem akkreditált továbbképzések, egyéb, a pedagógusok tájékoztatását szolgáló programok szervezése. 13

14 Matematikai esték a Fazekas Gimnáziummal közös szervezésben 4 alkalommal, február, május, szeptember, november; Matematika tanári klub félévente 2-2 alkalommal, Szilágyi Gimnázium, Piarista Gimnázium helyszínnel; Varga Tamás Módszertani Napok az ELTE-n; GeoGebra Klub (levelezéssel, és az ELTE-n a Varga Tamás Napok keretében). Öveges József Középiskola és egyéb fővárosi fenntartású intézmények fizika rendezvényeinek koordinálása; CERN-továbbképzések; Tudományok Hídja program. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: december 20. A Fővárosi Pedagógiai Napok megrendezése Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő:2012. november 30. Szakképzési intézmények alapozó és orientációs szakaszának szakmai segítése Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Kiállítások előkészítése (Főosztály Galéria), bemutatók, versenyek, tárlatok, díjkiosztók szervezése külsős együttműködésben Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő: december A fővárosi közoktatás területén intézményvezetői pályázatok előkészítéséhez egyéni segítségnyújtás Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: igény szerint A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények pedagógiai programjai módosításához szükséges közoktatási szakértők felkérésének koordinálása a hatályos összeférhetetlenségi jogszabályi előírások figyelembe vételével (a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009 (XII.29.) OKM rendelet 6. (3) bekezdés) Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő: folyamatos 14

15 E. Pedagógusképzés, továbbképzés Az intézeti akkreditált tanfolyamok koordinálása, a jogszabályi megfelelőség biztosítása IMIP, Munkaügyi Központ, NSZFI, OSAP, FINY rendszer, honlap frissítés Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor Határidő: december A lejárt akkreditációjú, vagy ahhoz közeledő tanfolyamok akkreditációs lehetőségeinek vizsgálata Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor Határidő: folyamatos Interkulturális tanulás továbbképzés pedagógusoknak Felelős: Kákonyi Lucia pedagógiai szakértő Határidő:2012. október-november Nevelési értekezlet iskolai nevelőtestületek, ill. munkaközösségek számára Osztályfőnöki órákon önismeret és konfliktuskezelés évfolyamon Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: igény szerint Óvodai és Iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök második hatvan órás képzése Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: 2012.március 28. Tanulom magam, tanulom a diákot /akkreditált 30 órás tréning/ Konfliktuskezelés tréning /30 órás, akkreditált/ Burn-out tréning /nem akkreditált, 30 óra/ Az oktatási-nevelési intézmények szakemberei számára intézményi kérés alapján előadások tartása - Családi szerepek, és működési zavarok pedagógiai és pszichológiai kérdései - A pedagógus szerepből adódó krízishelyzetek és kezelésük /pedagógiai és pszichológiai megfontolások/ - Hátrányos helyzetű tanulók elfogadása és elfogadtatása az iskolában Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: igény szerint Az intézeti akkreditált tanfolyamok megszervezése matematika, fizika, kémia és a biológia szakterületen Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: igény szerint 15

16 Tehetséggondozás Pedagógus továbbképzések. Tréningek szervezése tehetséggondozás témakörében. Valamennyi az intézet által szervezett fővárosi és országos versenyhez kapcsolódó információnyújtás, tájékoztatás, értesítés a Tehetségháló felületen Felelős: Bondzsér Zita verseny- és akkreditációkoordinátor Határidő: folyamatos Tehetségháló portál (www.tehetseghalo.hu) működtetése információs bázisként a versenyek, a rendezvények, a kiadványok, kutatások és a tehetségpontok témakörében. Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: folyamatos F. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Országos versenyek fővárosi fordulóinak lebonyolítása Savaria Országos Történelem Tantárgyi Verseny évfolyam február Implom József helyesírási verseny január Szép magyar beszéd verseny március Édes anyanyelvünk verseny szeptember Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 2012-es első és december második fordulójának lebonyolítása, Irinyi János Országos Kémiaverseny 2013-as regisztrációjának koordinálása Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 2013-as december regisztrációjának előkészítése Pályázat elnyerése esetén Kőrösi Csoma Sándor országos komplex június művészeti verseny megszervezése Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi december Tanulmányi Verseny évfolyam 2012-es tervezése, 2013-as megvalósításának előkészítése Fővárosi népdaléneklési verseny, Országos népdaléneklési verseny május 6. Felelős: Südi Ilona osztályvezető 16

17 Fővárosi versenyek Kreatív íróverseny angol és német nyelven évfolyam számára Idegen nyelvű szavalóverseny (angol-német) évfolyam számára Oxford Competition fővárosi fordulójának megszervezése és lebonyolítása Fizika a tudományokban és a művészetben (saját verseny) 2012-es teljes lebonyolítása, valamint regisztráció a 2013-as versenyre Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny (2011/2012. tanév lebonyolítása, a 2012/2013. tanévi versenyre jelentkezés) Matematika a tudományokban és a művészetben (saját verseny) 2012-es teljes lebonyolítása, valamint regisztráció a 2013-as versenyre Fővárosi Komplex Rajzverseny évfolyam, Digitális Képalkotó Verseny, Középiskolás Műelemző Verseny Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny évfolyam számára Felelős: Südi Ilona osztályvezető február 8, március októbernovember április december december december június január 24. március 1. április 14. G. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Internetes portálok működtetése (www.fppti.hu, cikkek, szakanyagok feltöltésével a versenyekhez kapcsolódó tanulói tájékoztatás, értékelés Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: folyamatos 17

18 H. Egyéb, máshová nem sorolható tervezett szakmai tevékenység Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából tartott EU-Órák megszervezése a Millenárison saját munkatársakkal és külső előadókkal Felelős: dr. Kovács Diána igazgatóhelyettes Határidő: június 30. Szakmai innovatív együttműködés - Szoros szakmai együttműködés a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal Együttműködés keretében az alsós munkaközösség-vezetők szakmai továbbképzésén előadások tartása (konfliktuskezelés, jogszabály-értelmezés) - évente 2 3 alkalommal - A fővárosi PSZK-kal való kapcsolattartás, műhelyfoglalkozás szervezés - évente 3 alkalommal (szeptember, február, április) Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: folyamatos - Együttműködés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatósággal, Oktatási Hivatallal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel, gyakorló- és bázisiskolákkal, pedagógiai egyesületekkel: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Magyar Kémikusok Egyesülete (versenyek révén) Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő:2012.december Ének-zene, rajz-vizuális kultúra, mozgókép kultúra-médiaismeret témakörében szakmai kapcsolatok ápolása a felsőoktatási vizuális nevelés tanszékekkel, a Magyar Pedagógiai Társasággal, közművelődési intézményekkel. Felelős: Varga Ferenc pedagógiai szakértő Határidő:2012. december HOA menjek? Közvetítői segítség a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség partnerei és a középiskolák között Felelős: Török József pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Felsőoktatási intézményekkel való partnerkapcsolat kialakítása - Kapcsolat az ELTE TTK-val dr. Szabadi László, dr. Hraskó András és dr. Vancsó Ödön révén, valamint a BME-vel dr. Sükösd Csaba révén. 18

19 - További kapcsolatok a KFKI/RMKI-tel Horváth Gábor, dr. Lévay Péter és Barnaföldi Gergely révén. A kapcsolatok a pályázatokra, a szakmai napokra, a szakmai összejövetelekre terjednek ki elsősorban. Felelős: Póta Mária pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Szakmai tudás növelése / munkatársak szakmai továbbképzése. Megvalósítási forma: továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel Felelős: Südi Ilona osztályvezető Határidő: folyamatos A Budapesti Nevelő 2012-ben 2 alkalommal jelenik meg, példányszáma: 250 db/alkalom + elektronikus formában is az intézeti honlapon. A 2012/1. sz. az Intézet 100. évfordulóját köszönti Felelős: Csillag Ferenc pedagógiai előadó Határidő: folyamatos Jó gyakorlatok (best practice) feltárása, közzététele a Gyermekvédelmi rendszer hálózatában, a Fővárosi Oktatási Portálon, az Intézet weblapján - Resztoratív módszerek alkalmazása a nevelési-oktatási intézményekben, fegyelmi eljárásokban, egyéb normaszegő viselkedések kezelésében; - Az outdoor tréningek alkalmazása a gyermekpszichiátriában; - Művészeti nevelés- színházi nevelés alkalmazási lehetőségei. Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: folyamatos Gyermekvédelmi gondoskodást megvalósító intézményrendszer szakmai támogatása /szakellátás/ - Kiemelten a Cseppkő utcai Gyermekotthon támogatása - csoportos esetmegbeszélés egyeztetett időpontokban - egyéni esetmegbeszélések egyeztetett időpontokban - szupervízió Felelős: Fótiné Németh Margit szakpszichológus Határidő: folyamatos A Fővárosi Gyermekvédelmi Kalauz aktualizálása Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő:2012. február, augusztus 19

20 I. Koordinációs irodákkal kapcsolatos feladatok Szabadidő-szervezés koordinátori feladatok ellátása, kapcsolattartás, adminisztráció, találkozók megszervezése, információáramoltatás. Múzeumpedagógiai ismeretek, közművelődési tartalmak propagálása. Felelős: Sáfrányné Molnár Mónika pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Gyermek- és ifjúságvédelem - gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok számára operatív- team megbeszélések (kéthetente, havonta) - esetmegbeszélő csoport (havonta - egyéni esetmegbeszélés, szupervízió (egyedi igények szerint, folyamatos) - diszpécselés, esetközvetítés (egyedi igények szerint, folyamatos) Iskolapszichológia - esetmegbeszélő csoport (kéthetente) - szupervíziós csoport (kéthetente) - egyéni esetmegbeszélés, szupervízió (egyedi igények szerint, folyamatos) Koordinációs irodák iskolapszichológusai, gyermekvédelmi koordinátorok, gyermekvédelmi felelősök továbbképzései - Szakmai műhelyek - tematikus előadások - Resztoratív módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazhatósági területei (január 12.) - Köznevelési törvény értelmezése (február 8.) - Jelzőrendszeri szerep és közreműködés az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységben (2012. március 28.) - Serdülőkori krízisek és megküzdési stratégiák II. (2012. május 2.) - Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás, szexuális abúzus II.v (2012. október 3.) - Resztoratív módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazhatósági területei (2012. december 5.) - Tréningek (konfliktus-kezelés, burn-out, önismeret készségek fejlesztése, módszertani továbbképzés) (2012. február 15., március 14.) - Resztoratív gyakorlatok II. (2012. január 12.) 20

21 Szakmai támogatás módszertani segédanyagok kidolgozásához, kiemelten a koordinációs irodák munkatársai számára az intézmények igényei alapján - Koordinációs irodák keretei között működő szakemberek (iskolapszichológusok, gyermekvédelmi koordinátorok,) újszerű feladatellátáshoz kapcsolódó módszerek, módszertani segédletek összeállítása, kidolgozása. - Feladatellátáshoz kapcsolódó kérdőívek, tesztek kiválasztása, gyűjtése, összeállítása. Együttműködés a Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Gyermek- és ifjúságvédelmi Főosztály munkatársaival Az együttműködés fejlesztése, koordinálása a gyermekvédelmi rendszer elemei, az állami, civil és egyházi szektor kapcsolódó intézményrendszerei között, kiemelten a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal (Kéthavonta / január, március, május, szeptember, november) Fótiné Németh Margit szakpszichológus, Felelős: Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Gonda Judit pedagógiai szakértő J. Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Könyvtárostanárok szakmai köre. Évi négy alkalommal a könyvtárostanárokat érintő szakmai kérdések megvitatása. Tervezett témák: - A könyvtár alapdokumentumai, a könyvtári adminisztráció. - Az SNI-s gyerekek a könyvtárban. - A tankönyvrendelés, tankönyvellátás változásia. - A könyvtárostanár szerepe a tehetséggondozásban Felelős: Bacsó Ildikó könyvtáros Határidő: december Őszi szakmai nyitó konferencia könyvtárostanároknak. - A könyvtárostanár szerepe az olvasóvá nevelésben. 21

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2011. Tartalomjegyzék I. Általános működés és menedzsmenti feladatok...4

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató 2 0 1 3. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK...

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Kovács VEZETÉKNÉV Zsuzsanna KERESZTNÉV PPTO MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Az Osztály dolgozói ÚJ! Iskolaválasztási tanácsadók: Málnási Gábor (208) Szatmári László (204)

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Törvényi változások 2012. szeptember 1. Törvény a nemzeti köznevelésről Törvény a szakképzésről Törvény a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény Orosháza Veres József u. 2/A Tagintézményünk több intézmény összevonásával

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN 2011. december 8. Kása Andrea Ifjúságvédelmi koordinátor ÉPTISZK A MÚLT A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 41..(6.) a nevelési-oktatási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben