Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat"

Átírás

1 Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól nem filozófia szakos, BA hallgatóknak. Egyben megmutatja a kortárs világfelfogás filozófiai gyökereit, és azokat a kritikai és kritikus lehetőségeket, amelyekkel a történeti és a mai filozófiai gondolkodás szolgálhat.. Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába, Budapest: Herder, 99.. Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Európa, 987., 68 o. 3. Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába. Budapest, Ikon, 99., 54 o. 4. Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, 996., 7 o. Tantárgyfelelős: Dr. Mezei Balázs Oktató: Ocskay Gyula

2 Tantárgy neve: Anatómia 3 X i jegy Az emberi test felépítésének általános elvei. A szervezet morfológiai felépítése, sejtek, szövetek, szervek szervrendszerek. Ontogenezis, filogenezis. Ivarsejtek, megtermékenyítés, az embrió fejlődése. A mozgásrendszer. Az izületek szerkezete. Az izületben létrejövő mozgásokról. Részletes csont és izülettan. Részletes izomtan. Zsigeri rendszerek. Az emésztőrendszer és nagy mirigyei. A keringési rendszer és a vér. Kisvérkör, nagyvérkör. A szív. A nyirokrendszer és a nyirokkeringés. A légzőrendszer. A vizeleti vagy húgyszervek. A vese. A vizeletelvezető rendszer. Nemi szervek (férfi, női). A belső elválasztású mirigyek rendszere. A hipofízis. A pajzsmirigy. A mellékpajzsmirigy. A mellékvese. A here és a petefészek endokrin működésének szabályozása. A csecsemőmirigy. A tobozmirigy. A hasnyálmirigy Langerhans.szigetei. Donáth Tibor: Funkcionális anatómia (Medicina Kiadó) Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. (Medicina kiadó) Vígh Béla: Az ember szerkezete. Rövid anatómia. (SE, egyetemi jegyzet) Tantárgyfelelős: dr. Takács József Oktatók: dr. Barna János, dr. Gerber Gábor, dr. Takács József

3 Tantárgy neve: Neuroanatómia 3 X i jegy Az idegrendszer. Az idegrendszer szöveti felépítése. Az idegrendszer felosztása. Az agyvelő és anatómiája. A gerincvelő. Környéki idegrendszer. Gerincvelői idegek. Agyidegek. Vegetatív idegrendszer. A szimpatikus idegrendszer. A paraszimpatikus idegrendszer. A vegetatív idegrendszer működése és a vegatatív működés felsőbb szabályozása. Az érzőrendszerek. A szomatoszenzoros rendszer. A fájdalom neuroanatómiája. A látórendszer. A szem és a retina. Látópálya és kéregalatti látóközpontok. A járulékos látórendszer. A látókéreg. A hallórendszer. A fül és a belsőfül. A hallópálya. A vesztibuláris rendszer. Szaglás és ízlelés. Mozgató rendszerek. A mozgató rendszerek szerveződése. Gerincvelői motoros organizáció. A kisagy. A bazalis ganglia. Kérgi motoros területek. Neuroanatómia és psyches funkciók. A szorongás neuroanatómiája. Az agresszió neuroanatómiája. Magasabb idegi működés, az agyféltekék munkamegosztása. A fejlődő és érett idegrendszer plaszticitása. Donáth Tibor: Funkcionális anatómia (Medicina Kiadó) Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. (Medicina kiadó) Vígh Béla: Az idegrendszer anatómiája. (SE, egyetemi jegyzet) Tantárgyfelelős: dr. Takács József Oktatók: dr. Barna János, dr. Gerber Gábor, dr. Takács József

4 Tantárgy neve: Élettan 3 X i jegy A sejtek felépítése, egyes sejtalkotók funkciói, a membránok jellegzetességei, fehérjekomponensei, a sejtek közti kapcsolatok formái, szöveti szerveződés. Az idegrendszer szerveződése, az idegi működés alapjelenségei. A szervezet vizterei, a vér jellemzése, funkciói, a vér sejtes elemei, ezek élettani szerepe. A szív felépítése, mechanikus történések a szivciklus során, a működés szabályozása, a szivműködés során mérhető elektromos változások. Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása. A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer felépítése, légzésszabályozás. A kiválasztórendszer működése, sav-bázis egyensúly. A tápcstorna felépítése, működésszabályozása, az emésztés folyamata, a tápcsatorna szekréciós működése. Az endokrin rendszer jellemzése, a hormonális működés szabályozása, az egyes endokrin mirigyek működése. Az izomműködés, a mozgatórendszer, mozgásszabályozás Az érzőrednszer általános jellemzése, az érzőszervek működése Magasabb idegi tevékenység I. (alvás-ébrenlét szabályozás, tanulási folyamatok.) Magasabb idegi tevékenység II. ( viselkedésszabályozás, tanulási folyamatok) Dr. Fonyó Attila. Élettan gyógyszerészhallgatók számára, Medicina Kiadó Tantárgyfelelős: dr. Világi Ildikó Oktatók: dr. Világi Ildikó

5 Tantárgy neve: Bevezetés a pszichológiába 3 X i jegy Történeti áttekintés a pszichológiáról, az ember pszichés funkcióiról általában (érzékelés, tanulás, emlékezés, érzelmek, motiváció, kognitív folyamatok, döntéshozatal), az intelligencia, a személyiség, a nemek közti különbségek, az öröklődés, fejlődéslélektani kérdések, a szituáció szerepe, pszichés rendellenességek, pszichoterápia. Atkinson, R.L. és mtsai.: Pszichológia; Osiris kiadó, Budapest, 998 Pléh-Boross: Bevezetés a pszichológiába (szöveggyűjtemény); Osiris kiadó, 004 Eysenck: Elmevadászat; Kairosz kiadó, Budapest, 000 Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária

6 Tantárgy neve: Etológia X i jegy Bevezetés az etológiába: történeti háttér. Az emberi viselkedés természettudományos vizsgálata. A főemlősök összehasonlító etológiája I.: Szociális élet. A főemlősök összehasonlító etológiája II.: Kognició. Az ember biológiai evolúciója. A humán magatartási komplex. A humán szocialitás. Emberi agresszió biológiai alapja. Párválasztás, emberi szaporodási rendszerek. Szinkronizációs készség. Kommunikáció és nyelv. A konstrukciós képesség. Az ember kulturális evolúciója. Csányi Vilmos: Az emberi természet: Humánetológia. Vince Kiadó 999 Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó 00 Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia. Osiris, 004 Tantárgyfelelős: dr. Miklósi Ádám Oktatók: dr. Miklósi Ádám

7 Tantárgy neve: Tanulás, kommunikáció és szocializáció 3 X i jegy A tanegység célja a fejlesztés és fejlődés összefüggéseinek feltárása, a fejlesztő hatások kritériumainak rendszerezése. Főbb témakörök: az autonóm, érett, felelősségteljes személyiség nevelődésének feltételei, az én-fejlődés és a nevelési módok összefüggései. Kiemelten foglalkozik a stúdium az ember fejlődését segítő kapcsolatokkal, a pedagógus-- gyerek kapcsolattal, a kortárs-kapcsolatokkal, a közösségek alakulásával és az interperszonális kapcsolatokban kialakuló konfliktusok természetével és megoldási módjaival. Választható témakörök: A média hatása a személyiségfejlődésre A család és az iskola kapcsolata A tanácsadás pszichológiai alapjai Csoport és csoportalakulás pszichológiai kérdései Előítéletes gondolkodás, előítéletes viselkedés Atkinson R.L. és más mts: Pszichológia. Budapest, Osiris Századvég,994. Hewstone M. és mts (szerk.): Szociálpszichológia. Budapest, K. és J.K., 995. Horváth - Szabó K. (szerk.): Lélekvilág. Piliscsaba, PPKE BTK, 998. Horváth Szabó K., Vigassyné Dezsényi K.: Az agresszió kezelése, Budapest, SZOCSM, 00. Mészáros A. (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, Budapest, ELTE Eötvös K. 997 Tantárgyfelelős: Hain Ferenc Oktatók: Hain Ferenc

8 Tantárgy neve: Kulturális antropológia (Európai etnológia) 3 X i jegy Az európai népek közül a magyar és az olasz nép összehasonlítása a kurzus célja. A néprajztudomány/antropológia eszközével feltárt kulturális sajátosságok lesznek párhuzamba állítva. Az olasz és magyar egyéni és közösségi élet rejtelmeibe enged betekinteni a kurzus az irodalom, a terepmunka eredmények és változatos módszerek, eltérő megközelítések révén. Egyes szociálantropológiai olasz és magyar vizsgálatok összevetésének tanulságai: Varsány és Maria Minicuci calabriai tanulmányai. Az irodalmi igényű biográfiákból megismerhető valóság: Rocco Scotellaro Déli parasztjai és Csalog Zsolt Parasztregénye. A vizuális antropológiai megközelítésből az olasz és magyar parasztság: képi ábrázolások, családi fényképarchívumok, esküvői fotózás körülményei és azok megváltozása a 0 században. A nemzeti karakterről a magyar irodalom és a történelem tükrében, valamint olasz felmérések alapján. Társadalmi változás és kulturális dinamika: akkulturációs, transzkulturációs és urbanizációs folyamatok közti eltérések és hasonlóságok. Társadalomtipológiák és kulturális modellek: Róma környéke (Ciociaria) és Budapest környéke (Rákospalota) a 0. század második felében. Egy olasz szerző magyar és olasz fogadtatása: Paul Scheuermeier Az olasz parasztok munkájában az anyagi kultúra, technológia és kulturális eljárások. Az ezzel egykorú Magyarság néprajza tanulságai. Rokonság és család felfogása: nagy családok és kiscsaládok, rokoni kapcsolatok körének alakulása a két népnél: Fél Edit összevetése a Viazzo-Albera szerzőpárossal. A vallás és a szertartás, a mitológia, a néphit és a babonák a két népnél, Alfonso di Nola és Pócs Éva munkáival példázva. Bodrogi Tibor (szerk.): Varsány. Bp Csalog Zsolt: Parasztregény. Bp Ginzburg, Carlo: A sajt és a kukacok : Egy XVI. századi molnár világképe. Budapest 99 Ajánlott olvasmányok: Katona Imre: Garibaldi a magyar néphagyományban. Bp Kunt Ernő: Fotóantropológia: fényképezés és kultúrakutatás. Miskolc Magyar Néprajzi Lexikon. -5 kötet Bp vonatkozó címszavai. Paul Scheuermeier műve (943, 956) németül vagy olaszul. A magyarság néprajza. I-IV kötet, 937. Tantárgyfelelős: dr. Paál Zsuzsanna Oktatók: dr. Paál Zsuzsanna

9 Tantárgy neve: Bevezetés a biostatisztikába (alapismeretek a szakirodalomolvasáshoz) (ea. + szem.) X X i jegy X A statisztika (matematikai statisztika) elemeinek oktatása. Az I. félévben, mert ezekre az alapismeretekre a szakirodalom olvasásához, sőt a szaktárgyi előadások megértéséhez is mindenkinek szüksége van. A leíró statisztika olyan fogalmai, mint eloszlás, átlag, szórás, korreláció, regresszió (stb.) után a statisztikai következtetés (inference) elméleti alapjai, a becslés és a hipotézisvizsgálatok elmélete, valamint néhány fontos statisztikai próba képezi a félév anyagát. Ezekkel a fogalmakkal mindenkinek, aki tudományos munkát akar végezni vagy akár csak meg akarja érteni a tudományos eredményeket, tisztában kell lennie. A biometria alapjai (Hajtman Béla); egyetemi jegyzet (Semmelweis Egyetem) Feladatgyűjtemény (Hajtman Béla), egyetemi jegyzet (Semmelweis Egyetem) Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla (előadás) Dankháziné Hajtman Edit (gyakorlatvezetés)

10 Tantárgy neve: Statisztikai módszerek (ea. + szem.) X X i jegy X A biostatisztikai bevezető kurzus anyagára támaszkodva, azt közvetlenül folytatva bevezeti a hallgatókat három nagy statisztikai módszercsalád elméletébe és gyakorlatába. A már szinte mindenütt megtalálható, könnyen hozzáférhető statisztikai programcsomagok használata csak azok számára lehet eredményes, akik (legalább elemi szinten) értik is azt, amit a gép számol, és értelmezni tudják a kapott eredményeket. Enélkül az elméleti és a tőle elválaszthatatlan gyakorlati, az alkalmazásra koncentráló alapozás nélkül a számítógépes feldolgozás nemcsak hiányos, hanem egyenesen káros lehet (misuse). Az első módszercsalád a normális eloszlásra épülő varianciaanalízis. Ennek több fajtáját is megismerteti az előadás, mindenütt megmutatva az általánosítás lehetőségét. A második a nemparaméteres módszerek néven ismert rangsorolásos eljárások széles körű bemutatása. Ezeket elsősorban a pszichológiai alkalmazások céljára dolgozták ki, és mindmáig a pszichológus kutatók e módszerek fő felhasználói. (Folytonos, de nem normális eloszlás esetén alkalmazhatók tehát tipikusan a pszichés tulajdonságokra.) A harmadik módszercsalád a legáltalánosabb, kategóriás adatok(nominal and ordinal scale) esetén alkalmazható, amikor gyakoriságokkal számolunk. Minden tudományágban találkozunk ilyen adatokkal; elemzésük ismerete nem megkerülhető egyetlen tudományterületen sem. Befejezésül áttekintést kapnak a hallgatók a többváltozós statisztikai módszerek fajtáiról, céljáról és alkalmazási lehetőségeiről. Az előadó készülő statisztikai könyvét fejezetenként megkapják a hallgatók, és másolatot készítenek róla. Jelenleg az első két nagy fejezet teljes egészében hozzáférhető. (Ez a félév anyagának mintegy 80%-a.) Továbbá: A biostatisztika alapjai (999-es cikksorozat a könnyen hozzáférhető Lege Artis Medicinae című folyóiratban). Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla (előadás) Dankháziné Hajtman Edit (gyakorlat)

11 Tantárgy neve: Pszichometria X i jegy A tárgy témája: mérés a pszichológiában. Ennek a kiterjedt témának következő fejezeteit tárgyaljuk: A pszichológiai mérés szintjei. Skálázás és standardizálás. A diagnosztikai tesztek tulajdonságai. A ROC-görbék. Diagnoszták egyetértésének mérése; tesztek megbízhatósága. A tesztelmélet alapjai. Item-analízis. Klasszikus és modern tesztelmélet. Megbízhatóság (reliability) és érvényesség (validity). A faktoranalízis célja és fő módszerei. Peter Saville Gill Nyfield: Tesztek a munka világában (SHL kiadás) Horváth Görgy valamelyik tesztelméleti könyve. (Három könyv közül választható.) Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla

12 Tantárgy neve: Informatika és statisztikai elemzések számítógépen X Kollokvium i jegy X Adatbázisok felépítése. A Bevezetés a biostatisztikába és a Statisztikai módszerek című előadásokon tanult elméleti anyag számítógépen történő bemutatása, valamint olyan statisztikai módszerek megtanítása, melyekre az elméleti órán nem került sor (többszempontos varianciaanalízis modellek, modellépítés). Feladatok megoldása. - Ajánlott irodalom: SPSS felhasználói kézikönyv, valamint a Bevezetés a biostatisztikába és a Statisztikai módszerek című előadások anyaga Tantárgyfelelős: dr. Singer Júlia Oktatók: dr. Singer Júlia

13 Tantárgy neve: Általános Pszichológia I-II-III X i jegy Megismerési folyamatok: Észlelés és külvilág, az észlelés általános elméletei, az egyes érzékleti modalitások pszichológiai kérdései, a figyelem elméleti kérdései, szelektivitása, megoszthatósága, a figyelem szerepe az információfeldolgozásban, információfeldolgozási modellek. Éberség-információgeldolgozás-teljesjtmény. A tanulás alapfolyamatai. Az emlékezeti rendszer, a munkaemlékezet, epizodikus szerveződések, a felejtés. A nyelv pszichológiájának alapjai. Kommunikáció. Problémamegoldás, döntés. Az intelligencia és a kreativitás. Motivációs és érzelmi működések: a motiváció elméleti megközelutései, primer motivációs rendszerek, intrinsic motiváció, exploráció. Humán-specifikus motiváció. Agresszió, támadó magatartás. Az érzelmek klasszikus elmélete. Az érzelmek biológiai és társas vonatkozásai. A hallgatók a fenti tematikából három kurzust hallgatnak, és kötelezően elsajátítják az alaptematikát. Seculer, R, Blake,R. (000). Észlelés,. Osiris, B. 000 Czigler, I. (00). Figyelem és észlelés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Baddeley, A.D. (003). Az emberi emlékezet. Osiris, Bp. Eysenck, M., Keane, M. (003). Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Oatlley, k., Jenkins, J.M. (00). Érzelmeink. Osiris, Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czigler István, Dr. Csépe Valéria, Dr. Balázs László Oktatók: dr. Winkler István, dr. Horváth János, Honbolygó Ferenc, Ragó Anett, Jolsvai Hajnal, dr. Weisz Júlia

14 Tantárgy neve: Általános pszichológia gyakorlat I-II-III X Kollokvium i jegy X Bevezetés a kísérletezés módszertanába. Demonstrációk az észlelés, tanulás, emlékezet, figyelem gondolkodás, emóciók területéről. A számítógépes kísérlettervezés alapjai, adatok értékelése és diszkussziója Seculer, R, Blake,R. (000). Észlelés,. Osiris, B. 000 Czigler, I. (00). Figyelem és észlelés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Baddeley, A.D. (003). Az emberi emlékezet. Osiris, Bp. Eysenck, M., Keane, M. (003). Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Oatlley, k., Jenkins, J.M. (00). Érzelmeink. Osiris, Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czigler István, Dr. Csépe Valéria, Dr. Balázs László Oktatók: dr. Horváth János, dr. Weisz Júlia, Honbolygó Ferenc, Soltész Fruzsina, Jolsvai Hajnal, Ragó Anett

15 Tantárgy neve: Személyiségpszichológia I. (előadás + gyakorlat) X X Kollokvium i jegy X X :. Mi a személyiségpszichológia. A személyiségkutatás módszerei.. A diszpozicionális megközelítés. Típusok és vonások. 3. Szükségletek és motívumok. 4. Öröklődés, evolúció, személyiség. 5. Extraverzió, introverzió. 6. Neuroticizmus, pszichoticizmus, impulzivitás, szorongás. 7. Szenzoros élménykeresés. Biokémiai korrelátumok. A pszichopátia 8. A pszichoanalízis. Freud topográfiai és strukturális modellje 9. A személyiség hajtóerői. A pszichoszexuális fejlődés freudi elmélete. 0. Elhárító mechanizmusok. Megküzdés. Lazarus modellje.. Jung analitikus pszichológiája. Assagioli transzperszonális pszichológiája.. Adler individuálpszichológiája. :. A személyiség mérése.. Eysenck-féle Személyiség Kérdőiv (EPQ), Big Five-kérdőiv 3. Cattel 6 faktoros kérdőive 4. EASI, CPI 5. CPI 6. Sensation Seeking Scale 7. A projektív tesztek alapelvei 8. A tudattalan motívumok és a fantázia. A TAT teszt ismertetése és az értékelés szempontjai 9. TAT 0. Picture Frustration Test. Represszió, szenzitizáció.. Megküzdési kérdőívek : Carver, C.S. - Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia. Osiris, 998. Kulcsár Zs.: Személyiségpszichológia, Tankönyvkiadó Allport, G.W. A személyiség alakulása, Gondolat Szakács F.- Kulcsár Zs.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó, I.II. Freud: Pszichoanalízis Kriterion, 977 : Eysenck S.B.G. - Matolcsi Á.: Az Eysenck-féle személyiségkérdőív magyar változata... Pszichológia

16 A Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív Tesztkönyve (Munkalélektani Koordináló Tanács kiadványa) Szakács F.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény/iv. Komlósi A.: A TAT teszt (kézirat) Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária (előadás) Gebauer Ferenc, Martos Tamás, Urbán Szabolcs (gyakorlat)

17 Tantárgy neve: Személyiségpszichológia II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X :. A pszichoanalizis Budapesti Iskolája.. Az énpszichológia megjelenése (Hartmann). Az énfejlődés Loevinger-féle szakaszai. 3. Tárgykapcsolat-elméletek: Klein, Mahler. Az alapszorongás és a neurotikus szükségletek (Horney) 4. A pszichoszociális fejlődés szakaszai (Erikson). Sullivan interperszonális személyiségelmélete 5. A személyiség tanuláselméleti megközelítése (Skinner) 6. A személyiség szociális tanuláselméleti megközelítése (Dollard, Miller, Bandura) 7. A holisztikus szemlélet és a humanisztikus pszichológia 8. Az önértékelés és önaktualizáció 9. Az egzisztencialista pszichológia, a pszichoanalízis és a humanisztikus pszichológia 0. Személyes konstrukciók. Kognitív modellek, sémák, attribúciók. A kognitív önszabályozás perspektívája. A különböző személyiségmodellek összefüggései : A Rorschach-próba alapelvei, az első három oszlop jelölései. Mutatók és értelmezés A Szondi teszt elmélete. A teszt felvétele, a -profilos és a 0-profilos változat K-B kontroll Q-rendezés Az áramlat A rendszerszemlélet a pszichológiában : Carver-Scheier: Személyiségpszichológia Osiris, 998. Kulcsár Zs.: Személyiségpszichológia Tankönyvkiadó 990 Szakács F.- Kulcsár Zs.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó, II. : Mérei-Szakács: Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek Medicina, 974 Mérei: A Rorschach-próba Tankönyvkiadó, 990 Lukács D.: A Szondi teszt Tankönyvkiadó, 985 Csíkszentmihályi M.: Az áramlat Akadémia, 997 Bíró S., Komlósi P.: Családterápiás olvasókönyv I. kötet. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, 989 Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária (előadás) Gebauer Ferenc, Martos Tamás, Urbán Szabolcs (gyakorlat)

18 Tantárgy neve: Fejlődéslélektan I. (előadás+gyakorlat) X X i jegy X : A pszichikus fejlődés megismerése. A fejlődés meghatározói: biológiai és környezeti hatások kölcsönhatása. A szociális és kognitív fejlődés életkori sajátosságai. A fejlődés interaktív természete. Családi és intézményes hatások a fejlődésben. Az egyes életkorok főbb fejlődési történései. Kulturális különbségek a szocializációban. : A két félév során - a hagyományostól eltérő módon - nem tematikus, hanem korszakos bontásban tárgyaljuk a fejlődéslélektant. A munka sarokpontját Cole és Cole Fejlődéslélektan című tankönyve képezi. A tankönyv fejlődéslélektani bevezető anyagát és megközelítését, eredeti szövegek (Freud, Piaget, Erikson) kontextusában értelmezzük. A szemináriumi munka mellett gyakorlati vonatkozása is van a félévnek mindenkinek egy anamnézis felvétele, illetve a felvétel során szerzett tapasztalatok tükrében kell reflektálnia az elsajátított elméleti ismereteket. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Bagdy,E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó. Bp.977. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp Piaget,J.: Szimbólumképzés gyermekkorban. Gondolat, Bp.978. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Gyermeklélektan.Osiris.999. (a feldolgozott részek) Freud, S: egy hisztériás analízis töredékei, a Dóra-eset, in: Patkányember esettanulmányok, Cserépfalvy, 993 Tantárgyfelelős: dr. Kósa Éva Oktatók: dr. Kósa Éva (előadás) dr. Hámori Eszter, Berta Judit, Hain Ferenc (szeminárium)

19 Tantárgy neve: Fejlődéslélektan II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : A pszichikus fejlődés megismerése. A fejlődés meghatározói: biológiai és környezeti hatások kölcsönhatása. A szociális és kognitív fejlődés életkori sajátosságai. A fejlődés interaktív természete. Családi és intézményes hatások a fejlődésben. Az egyes életkorok főbb fejlődési történései. Kulturális különbségek a szocializációban. : A második félév alatt is korszakos és nem tematikus tagolásban tárgyaljuk a fejlődéslélektant, a Cole- könyv mellett most olvasandó klasszikusok szövegei a szociálizáció témakörére fókuszálnak. Azt próbáljuk meg körbejárni, hogy egyes szociológiai kérdéskezelések tükrében milyen korlátai vannak a szocializáció pszichológiai értelmezésének. Az első félévhez hasonlóan most is lesz gyakorlati vonatkozása a szemináriumnak, egy PARI -tesztet kell felvenni, lehetőleg az előző félévben vizsgált gyermek szüleivel. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Bagdy,E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó. Bp.977. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp Piaget,J.: Szimbólumképzés gyermekkorban. Gondolat, Bp.978. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László /szerk./ Ifjûság tanulmányok I., Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Wallon, H.: A szociabilitás fejlődési fokozatai gyermekeknél in. uő.(97) Vállogatott tanulmányok, Gondolat Kiadó, Budapest, oldal Tantárgyfelelős: dr. Kósa Éva Oktatók: dr. Kósa Éva (előadás) dr. Hámori Eszter, Berta Judit, Hain Ferenc (szeminárium)

20 Tantárgy neve: Szociálpszichológia I. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : Bemutatja a szociálpszichológia rövid történetét, tájékozódási irányait, témáit, kapcsolatait a rokontudományokkal és főbb módszereit. A személypercepció témaköre kapcsán az alaklélektan és a kognitív irányzat keretében tárgyalja a pontosság kérdését, a személyek egymásról formált benyomásainak szabályszerűségeit, az attribúciós folyamatokat, a kategorizáció és a társadalmi sztereotípiák szerepét, valamint a csoportok percepcióját és annak társadalmi előfeltételeit és hatásait. Az attitűdök fogalmának, kialakulásának, funkcióinak és mérésének kérdésköre kapcsán kitér az attitűdváltoztatás, a meggyőző közlés lehetőségeinek és határainak bemutatására is, valamint az érték fogalmára és az egyéni értékrendszerek jellemzőire. Elemzi az előítélet kialakulásával és okaival foglalkozó nézeteket, bemutatja az előítéletes személyiség jellemző vonásait. Az attitűdök dinamikájának és konzisztenciájának kapcsán a az egyensúlyelmélet és a kognitív disszonancia elmélet kerül bemutatásra. A társadalomban élő egyén attitűdjeinek és gondolkodásmódjának elméleti és módszertani bemutatása a zárt és a nyitott, az egyszerű és komplex, a konkrét és absztrakt kognitív stílus dimenziói segítségével történik. : A társas környezetről való gondolkodás történeti gyökereinek feltérképezése után a tantárgy segíti a hallgatót abban, hogy gyakorlati keretbe helyezze azon alapfogalmakat és jelenségeket, melyek azzal foglalkoznak, hogy miként gondolkodnak és éreznek az emberek a körülöttük lévő társas világgal kapcsolatban, hogyan lépnek interakcióba és hogyan befolyásolják egymást. Hogyan formálunk benyomást másokról, és hogyan értelmezzük a cselekedeteiket, miként alakulnak ki és változnak attitűdjeink köztük sztereotípiáink és előítéleteink. és szeminárium: Hewstone M, Stroebe W, Codol JP, Stephenson GM. Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 003. Hunyady Gy., Hamilton, D. L., Nguyen Luu, L. A. (szerk). A csoportok percepciója, Akadémiai Kiadó, Budapest, 999. Smith ER, Mackie DM. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 00. Tantárgyfelelős: dr. Faragó Klára Oktatók: dr. Faragó Klára (előadás) Lukács Liza (szeminárium)

21 Tantárgy neve: Szociálpszichológia II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : Az egyének között és a csoportokban zajló interakciós folyamatok szabályszerűségének elemzése a kurzus fő célja. Az empirikus megközelítések bemutatása mellett kitér azokra az elméletekre is, amelyek a felmutatott jelenségek elméleti magyarázatára születtek. Tárgyalja a tömegek viselkedésének korábbi és újabb, empirikus alapokon nyugvó felfogását, elemzi a kollektív viselkedés olyan példáit, mint a pánik, a lázadás, a rémhír kitérve a háttérben meghúzódó okokra is. A csoport fogalmának, jelentőségének vizsgálatának hátteréül szolgál Kurt Lewin munkásságának bemutatása. A személyek közötti vonzalom meghatározó tényezői mellett elemzi a csoportok informális struktúrájának és kommunikációs viszonyainak hatásait Moreno és Mérei felfogásában. Foglalkozik a csoportok idői alakulásának szabályszerűségeivel, a csoportban és a csoportok között megjelenő konfliktusok, és azok feloldásának kérdéseivel. Tárgyalja az egyén és a csoport viselkedését befolyásoló normák alakulását, a konformizmus és a tekintélynek való engedelmesség, valamint a deviancia kérdéseit, a szerepelméletet, bemutatva többek között Merton ezzel kapcsolatos elgondolásait. A szerepelmélet továbbfejlesztéseként elemzi a szimbolikus interakcionalista irányzat képviselőinek nézeteit a szereppel és selffel kapcsolatban (Mead és Goffmann). Bemutatja az én fogalmát, az önértékelés, a önmonitorozás, az énbemutatás kérdéseit. Megvizsgálja, hogyan hat a teljesítményre a csoport, mely tényezők segítik és hátráltatják a csoportos teljesítményt, hogyan és milyen eredménnyel hoz döntéseket a csoport. A hatalom és vezetés kérdéseit mind az egyén, mind a csoport szemszögéből vizsgálat tárgyává teszi. Az egyének közötti interakciók egyik elméleti kiindulóponjaként tárgyalt csereelmélet (Homans) a kooperáció és versengés elemzésének hátteréül is szolgál Ez utóbbi téma kapcsán elemzi az agresszió és az altruizmus megnyilvánulásának előzményeit és következményeit. : A foglalkozások betekintést nyújtanak a szociálpszichológiai kutatások logikájába és műhelytitkaiba egyfelől a tanulmányok empirikus anyagának részletes megvitatása segítségével, másfelől olyan gyakorlatok révén, amelyek a normaképzés, az interakciók megfigyelése, a csoportok közötti konfliktusok vizsgálatának a módszertanát követik és teszik szemléletessé és szeminárium: Hewstone M, Stroebe W, Codol JP, Stephenson GM. Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 003. Hunyady Gy., Hamilton, D. L., Nguyen Luu, L. A. (szerk). A csoportok percepciója, Akadémiai Kiadó, Budapest, 999. Smith ER, Mackie DM. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 00. Tantárgyfelelős: dr. Faragó Klára Oktatók: dr. Faragó Klára (előadás) Lukács Liza (szeminárium)

22 Tantárgy neve: Pszichológiai módszerek 3 X i jegy A stúdium célja, hogy a hallgatók széleskörű tájékoztatást kapjanak a klinikai pszichológia legfontosabb megismerő eszközeiről, a tesztekről, becslőskálákról Témakörök: A pszichológiai elsősorban klinikai - vizsgáló eljárások elhelyezése a társtudományok megismerő eszközei között, modellek, megközelítési módok. A pszichológiai (klinikai) vizsgálat, kutatás eszköztára. Diszfunkcionális és patológiás magatartásmódok, funkciózavarok. A viselkedéselemzés menete, klasszifikáció és pszichológiai diagnózis. A pszichológiai segítségnyújtás alapelvei, modellje. Atkinson R. L., Atkinson R. C., Smith E. E., Bem D. J., Nolen-Hoeksema S.: Pszichológia. Második, javított kiadás. Osiris, Budapest, 003. Comer R. J.: A lélek betegségei. Osiris, Budapest, 000. Trull T.J., Phares E.J.: Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest, 004. Tantárgyfelelős: dr. Pataky Ilona Oktatók: dr. Pataky Ilona

23 Tantárgy neve: Pszichodiagnosztika I-II X Kollokvium i jegy X Pszichodiagnosztika I. Pszichodiagnosztikai módszerek a pszichológiában Kikérdezés, interjú, élettörténet elemzés Az interjú, mint mérési, diagnosztikai eszköz Kérdőívek, becslőskálák, tünetlisták, személyiségleltárak. Az eltérő szempontú kikérdezések. A kikérdezés légkörének megteremtése. Az interjúkészítés menete. Fontos kérdések.. Önjellemző eljárások Kérdőívek és skálamódszerek a pszichodiagnosztikai gyakorlatban. 3. Faktoranalitikus kérdőívek és adatleltár A Cattel-féle 6 faktoros személyiségteszt; A CPI A komplex vizsgálat adatainak elemzése, összevetése. A komplex személyiségkép felrajzolása. GYAKORLATI KÖVETELMÉNY: A fenti tesztek felvétele, elemzése, és ezek alapján komplex vizsgálat készítése, amely tartalmazza a vizsgált személlyel felvett első interjút is. Pszichodiagnosztika II. I. Teljesítmény tesztek MAWI, Pieron teszt, Benton teszt tesztfelvétel, IQ kiszámítása, értékelése, az IQ táblázat használata. Az eredmények és belőlük levonható következtetések. Egy személynél a felvett teljesítménytesztek összevetése, értékelése, az egymáshoz viszonyított teszt-adatok jelentősége. II. Személyiség-, attitüd és klinikai skálák az MMPI Az MMPI teszt jellege, kialakulása, használhatósága. Tesztfelvétel, az eredmények értékelése, értelmezése. III. Projektív tesztek PFT, TAT A Rosenzweig-féle Frusztrációs Teszt PFT, a TAT (Thematic Apperception Test, Murray, 943) fölvétele, értékelése, értelmezése. Egy személynél a komplex vizsgálat adatainak elemzése, összevetése GYAKORLATI KÖVETELMÉNY: A fenti tesztek felvétele, elemzése, és ezek alapján komplex vizsgálat készítése, amely tartalmazza a vizsgált személlyel felvett első interjút is.

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa 2012-2013 tanév II. félév urzusínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgyód urzusód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Otató neve Órarendi információ megjegyzés

Részletesebben

tanév II. félév kurzuskínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT. Heti óraszám

tanév II. félév kurzuskínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT. Heti óraszám 2013-2014 tanév II. félév kurzuskínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgykód kurzuskód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Oktató neve Órarendi információ

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Pszichológus alapképzés az ELTE-n

Pszichológus alapképzés az ELTE-n Pszichológus alapképzés az ELTE-n Kiss Paszkál ELTE Pszichológiai Intézet www.ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Amiről szó lesz A pszichológia szak kínálata Az alapképzés dióhéjban Mesterszak,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám Kód Tanegység Heti óraszám PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA Félévi óraszám Jelleg Beszámolá s Kredit Megjegyzés Elıfeltétel Alapozó képzési szakasz I. Biológiai alapok BPS-101- Anatómia

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

5.1 Az előadás Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor Vetítő, laptop, hangfal, internetk

5.1 Az előadás Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor Vetítő, laptop, hangfal, internetk A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika - 2016/17 tavaszi félév A gyakorlat célja: bevezetés a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikában használatos főbb eljárások és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredető: PSZICHÉ (lélek) + LOGOSZ

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől)

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől) Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől) ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 1. AZ ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS PSZICHOFIZIKAI ÉS PSZICHOBIOLÓGIAI NÉZŐPONTBÓL Kulcsszavak:

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Órarend 2016/2017 őszi félév Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia modul PSZD13-GYER-102:2 Csecsemő- és gyermekkori

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babes-Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2013. tavaszi félévtől)

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2013. tavaszi félévtől) Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2013. tavaszi félévtől) ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 1. AZ ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS PSZICHOFIZIKAI ÉS PSZICHOBIOLÓGIAI NÉZŐPONTBÓL Kulcsszavak:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Pszichológia és Neveléstudományok Kar Intézet

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Pszichológia és Neveléstudományok Kar Intézet A TANTÁRGY ADATLAPJA 1.A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet Szakterület

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben