Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat"

Átírás

1 Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól nem filozófia szakos, BA hallgatóknak. Egyben megmutatja a kortárs világfelfogás filozófiai gyökereit, és azokat a kritikai és kritikus lehetőségeket, amelyekkel a történeti és a mai filozófiai gondolkodás szolgálhat.. Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába, Budapest: Herder, 99.. Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Európa, 987., 68 o. 3. Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába. Budapest, Ikon, 99., 54 o. 4. Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, 996., 7 o. Tantárgyfelelős: Dr. Mezei Balázs Oktató: Ocskay Gyula

2 Tantárgy neve: Anatómia 3 X i jegy Az emberi test felépítésének általános elvei. A szervezet morfológiai felépítése, sejtek, szövetek, szervek szervrendszerek. Ontogenezis, filogenezis. Ivarsejtek, megtermékenyítés, az embrió fejlődése. A mozgásrendszer. Az izületek szerkezete. Az izületben létrejövő mozgásokról. Részletes csont és izülettan. Részletes izomtan. Zsigeri rendszerek. Az emésztőrendszer és nagy mirigyei. A keringési rendszer és a vér. Kisvérkör, nagyvérkör. A szív. A nyirokrendszer és a nyirokkeringés. A légzőrendszer. A vizeleti vagy húgyszervek. A vese. A vizeletelvezető rendszer. Nemi szervek (férfi, női). A belső elválasztású mirigyek rendszere. A hipofízis. A pajzsmirigy. A mellékpajzsmirigy. A mellékvese. A here és a petefészek endokrin működésének szabályozása. A csecsemőmirigy. A tobozmirigy. A hasnyálmirigy Langerhans.szigetei. Donáth Tibor: Funkcionális anatómia (Medicina Kiadó) Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. (Medicina kiadó) Vígh Béla: Az ember szerkezete. Rövid anatómia. (SE, egyetemi jegyzet) Tantárgyfelelős: dr. Takács József Oktatók: dr. Barna János, dr. Gerber Gábor, dr. Takács József

3 Tantárgy neve: Neuroanatómia 3 X i jegy Az idegrendszer. Az idegrendszer szöveti felépítése. Az idegrendszer felosztása. Az agyvelő és anatómiája. A gerincvelő. Környéki idegrendszer. Gerincvelői idegek. Agyidegek. Vegetatív idegrendszer. A szimpatikus idegrendszer. A paraszimpatikus idegrendszer. A vegetatív idegrendszer működése és a vegatatív működés felsőbb szabályozása. Az érzőrendszerek. A szomatoszenzoros rendszer. A fájdalom neuroanatómiája. A látórendszer. A szem és a retina. Látópálya és kéregalatti látóközpontok. A járulékos látórendszer. A látókéreg. A hallórendszer. A fül és a belsőfül. A hallópálya. A vesztibuláris rendszer. Szaglás és ízlelés. Mozgató rendszerek. A mozgató rendszerek szerveződése. Gerincvelői motoros organizáció. A kisagy. A bazalis ganglia. Kérgi motoros területek. Neuroanatómia és psyches funkciók. A szorongás neuroanatómiája. Az agresszió neuroanatómiája. Magasabb idegi működés, az agyféltekék munkamegosztása. A fejlődő és érett idegrendszer plaszticitása. Donáth Tibor: Funkcionális anatómia (Medicina Kiadó) Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. (Medicina kiadó) Vígh Béla: Az idegrendszer anatómiája. (SE, egyetemi jegyzet) Tantárgyfelelős: dr. Takács József Oktatók: dr. Barna János, dr. Gerber Gábor, dr. Takács József

4 Tantárgy neve: Élettan 3 X i jegy A sejtek felépítése, egyes sejtalkotók funkciói, a membránok jellegzetességei, fehérjekomponensei, a sejtek közti kapcsolatok formái, szöveti szerveződés. Az idegrendszer szerveződése, az idegi működés alapjelenségei. A szervezet vizterei, a vér jellemzése, funkciói, a vér sejtes elemei, ezek élettani szerepe. A szív felépítése, mechanikus történések a szivciklus során, a működés szabályozása, a szivműködés során mérhető elektromos változások. Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása. A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer felépítése, légzésszabályozás. A kiválasztórendszer működése, sav-bázis egyensúly. A tápcstorna felépítése, működésszabályozása, az emésztés folyamata, a tápcsatorna szekréciós működése. Az endokrin rendszer jellemzése, a hormonális működés szabályozása, az egyes endokrin mirigyek működése. Az izomműködés, a mozgatórendszer, mozgásszabályozás Az érzőrednszer általános jellemzése, az érzőszervek működése Magasabb idegi tevékenység I. (alvás-ébrenlét szabályozás, tanulási folyamatok.) Magasabb idegi tevékenység II. ( viselkedésszabályozás, tanulási folyamatok) Dr. Fonyó Attila. Élettan gyógyszerészhallgatók számára, Medicina Kiadó Tantárgyfelelős: dr. Világi Ildikó Oktatók: dr. Világi Ildikó

5 Tantárgy neve: Bevezetés a pszichológiába 3 X i jegy Történeti áttekintés a pszichológiáról, az ember pszichés funkcióiról általában (érzékelés, tanulás, emlékezés, érzelmek, motiváció, kognitív folyamatok, döntéshozatal), az intelligencia, a személyiség, a nemek közti különbségek, az öröklődés, fejlődéslélektani kérdések, a szituáció szerepe, pszichés rendellenességek, pszichoterápia. Atkinson, R.L. és mtsai.: Pszichológia; Osiris kiadó, Budapest, 998 Pléh-Boross: Bevezetés a pszichológiába (szöveggyűjtemény); Osiris kiadó, 004 Eysenck: Elmevadászat; Kairosz kiadó, Budapest, 000 Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária

6 Tantárgy neve: Etológia X i jegy Bevezetés az etológiába: történeti háttér. Az emberi viselkedés természettudományos vizsgálata. A főemlősök összehasonlító etológiája I.: Szociális élet. A főemlősök összehasonlító etológiája II.: Kognició. Az ember biológiai evolúciója. A humán magatartási komplex. A humán szocialitás. Emberi agresszió biológiai alapja. Párválasztás, emberi szaporodási rendszerek. Szinkronizációs készség. Kommunikáció és nyelv. A konstrukciós képesség. Az ember kulturális evolúciója. Csányi Vilmos: Az emberi természet: Humánetológia. Vince Kiadó 999 Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó 00 Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia. Osiris, 004 Tantárgyfelelős: dr. Miklósi Ádám Oktatók: dr. Miklósi Ádám

7 Tantárgy neve: Tanulás, kommunikáció és szocializáció 3 X i jegy A tanegység célja a fejlesztés és fejlődés összefüggéseinek feltárása, a fejlesztő hatások kritériumainak rendszerezése. Főbb témakörök: az autonóm, érett, felelősségteljes személyiség nevelődésének feltételei, az én-fejlődés és a nevelési módok összefüggései. Kiemelten foglalkozik a stúdium az ember fejlődését segítő kapcsolatokkal, a pedagógus-- gyerek kapcsolattal, a kortárs-kapcsolatokkal, a közösségek alakulásával és az interperszonális kapcsolatokban kialakuló konfliktusok természetével és megoldási módjaival. Választható témakörök: A média hatása a személyiségfejlődésre A család és az iskola kapcsolata A tanácsadás pszichológiai alapjai Csoport és csoportalakulás pszichológiai kérdései Előítéletes gondolkodás, előítéletes viselkedés Atkinson R.L. és más mts: Pszichológia. Budapest, Osiris Századvég,994. Hewstone M. és mts (szerk.): Szociálpszichológia. Budapest, K. és J.K., 995. Horváth - Szabó K. (szerk.): Lélekvilág. Piliscsaba, PPKE BTK, 998. Horváth Szabó K., Vigassyné Dezsényi K.: Az agresszió kezelése, Budapest, SZOCSM, 00. Mészáros A. (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, Budapest, ELTE Eötvös K. 997 Tantárgyfelelős: Hain Ferenc Oktatók: Hain Ferenc

8 Tantárgy neve: Kulturális antropológia (Európai etnológia) 3 X i jegy Az európai népek közül a magyar és az olasz nép összehasonlítása a kurzus célja. A néprajztudomány/antropológia eszközével feltárt kulturális sajátosságok lesznek párhuzamba állítva. Az olasz és magyar egyéni és közösségi élet rejtelmeibe enged betekinteni a kurzus az irodalom, a terepmunka eredmények és változatos módszerek, eltérő megközelítések révén. Egyes szociálantropológiai olasz és magyar vizsgálatok összevetésének tanulságai: Varsány és Maria Minicuci calabriai tanulmányai. Az irodalmi igényű biográfiákból megismerhető valóság: Rocco Scotellaro Déli parasztjai és Csalog Zsolt Parasztregénye. A vizuális antropológiai megközelítésből az olasz és magyar parasztság: képi ábrázolások, családi fényképarchívumok, esküvői fotózás körülményei és azok megváltozása a 0 században. A nemzeti karakterről a magyar irodalom és a történelem tükrében, valamint olasz felmérések alapján. Társadalmi változás és kulturális dinamika: akkulturációs, transzkulturációs és urbanizációs folyamatok közti eltérések és hasonlóságok. Társadalomtipológiák és kulturális modellek: Róma környéke (Ciociaria) és Budapest környéke (Rákospalota) a 0. század második felében. Egy olasz szerző magyar és olasz fogadtatása: Paul Scheuermeier Az olasz parasztok munkájában az anyagi kultúra, technológia és kulturális eljárások. Az ezzel egykorú Magyarság néprajza tanulságai. Rokonság és család felfogása: nagy családok és kiscsaládok, rokoni kapcsolatok körének alakulása a két népnél: Fél Edit összevetése a Viazzo-Albera szerzőpárossal. A vallás és a szertartás, a mitológia, a néphit és a babonák a két népnél, Alfonso di Nola és Pócs Éva munkáival példázva. Bodrogi Tibor (szerk.): Varsány. Bp Csalog Zsolt: Parasztregény. Bp Ginzburg, Carlo: A sajt és a kukacok : Egy XVI. századi molnár világképe. Budapest 99 Ajánlott olvasmányok: Katona Imre: Garibaldi a magyar néphagyományban. Bp Kunt Ernő: Fotóantropológia: fényképezés és kultúrakutatás. Miskolc Magyar Néprajzi Lexikon. -5 kötet Bp vonatkozó címszavai. Paul Scheuermeier műve (943, 956) németül vagy olaszul. A magyarság néprajza. I-IV kötet, 937. Tantárgyfelelős: dr. Paál Zsuzsanna Oktatók: dr. Paál Zsuzsanna

9 Tantárgy neve: Bevezetés a biostatisztikába (alapismeretek a szakirodalomolvasáshoz) (ea. + szem.) X X i jegy X A statisztika (matematikai statisztika) elemeinek oktatása. Az I. félévben, mert ezekre az alapismeretekre a szakirodalom olvasásához, sőt a szaktárgyi előadások megértéséhez is mindenkinek szüksége van. A leíró statisztika olyan fogalmai, mint eloszlás, átlag, szórás, korreláció, regresszió (stb.) után a statisztikai következtetés (inference) elméleti alapjai, a becslés és a hipotézisvizsgálatok elmélete, valamint néhány fontos statisztikai próba képezi a félév anyagát. Ezekkel a fogalmakkal mindenkinek, aki tudományos munkát akar végezni vagy akár csak meg akarja érteni a tudományos eredményeket, tisztában kell lennie. A biometria alapjai (Hajtman Béla); egyetemi jegyzet (Semmelweis Egyetem) Feladatgyűjtemény (Hajtman Béla), egyetemi jegyzet (Semmelweis Egyetem) Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla (előadás) Dankháziné Hajtman Edit (gyakorlatvezetés)

10 Tantárgy neve: Statisztikai módszerek (ea. + szem.) X X i jegy X A biostatisztikai bevezető kurzus anyagára támaszkodva, azt közvetlenül folytatva bevezeti a hallgatókat három nagy statisztikai módszercsalád elméletébe és gyakorlatába. A már szinte mindenütt megtalálható, könnyen hozzáférhető statisztikai programcsomagok használata csak azok számára lehet eredményes, akik (legalább elemi szinten) értik is azt, amit a gép számol, és értelmezni tudják a kapott eredményeket. Enélkül az elméleti és a tőle elválaszthatatlan gyakorlati, az alkalmazásra koncentráló alapozás nélkül a számítógépes feldolgozás nemcsak hiányos, hanem egyenesen káros lehet (misuse). Az első módszercsalád a normális eloszlásra épülő varianciaanalízis. Ennek több fajtáját is megismerteti az előadás, mindenütt megmutatva az általánosítás lehetőségét. A második a nemparaméteres módszerek néven ismert rangsorolásos eljárások széles körű bemutatása. Ezeket elsősorban a pszichológiai alkalmazások céljára dolgozták ki, és mindmáig a pszichológus kutatók e módszerek fő felhasználói. (Folytonos, de nem normális eloszlás esetén alkalmazhatók tehát tipikusan a pszichés tulajdonságokra.) A harmadik módszercsalád a legáltalánosabb, kategóriás adatok(nominal and ordinal scale) esetén alkalmazható, amikor gyakoriságokkal számolunk. Minden tudományágban találkozunk ilyen adatokkal; elemzésük ismerete nem megkerülhető egyetlen tudományterületen sem. Befejezésül áttekintést kapnak a hallgatók a többváltozós statisztikai módszerek fajtáiról, céljáról és alkalmazási lehetőségeiről. Az előadó készülő statisztikai könyvét fejezetenként megkapják a hallgatók, és másolatot készítenek róla. Jelenleg az első két nagy fejezet teljes egészében hozzáférhető. (Ez a félév anyagának mintegy 80%-a.) Továbbá: A biostatisztika alapjai (999-es cikksorozat a könnyen hozzáférhető Lege Artis Medicinae című folyóiratban). Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla (előadás) Dankháziné Hajtman Edit (gyakorlat)

11 Tantárgy neve: Pszichometria X i jegy A tárgy témája: mérés a pszichológiában. Ennek a kiterjedt témának következő fejezeteit tárgyaljuk: A pszichológiai mérés szintjei. Skálázás és standardizálás. A diagnosztikai tesztek tulajdonságai. A ROC-görbék. Diagnoszták egyetértésének mérése; tesztek megbízhatósága. A tesztelmélet alapjai. Item-analízis. Klasszikus és modern tesztelmélet. Megbízhatóság (reliability) és érvényesség (validity). A faktoranalízis célja és fő módszerei. Peter Saville Gill Nyfield: Tesztek a munka világában (SHL kiadás) Horváth Görgy valamelyik tesztelméleti könyve. (Három könyv közül választható.) Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla

12 Tantárgy neve: Informatika és statisztikai elemzések számítógépen X Kollokvium i jegy X Adatbázisok felépítése. A Bevezetés a biostatisztikába és a Statisztikai módszerek című előadásokon tanult elméleti anyag számítógépen történő bemutatása, valamint olyan statisztikai módszerek megtanítása, melyekre az elméleti órán nem került sor (többszempontos varianciaanalízis modellek, modellépítés). Feladatok megoldása. - Ajánlott irodalom: SPSS felhasználói kézikönyv, valamint a Bevezetés a biostatisztikába és a Statisztikai módszerek című előadások anyaga Tantárgyfelelős: dr. Singer Júlia Oktatók: dr. Singer Júlia

13 Tantárgy neve: Általános Pszichológia I-II-III X i jegy Megismerési folyamatok: Észlelés és külvilág, az észlelés általános elméletei, az egyes érzékleti modalitások pszichológiai kérdései, a figyelem elméleti kérdései, szelektivitása, megoszthatósága, a figyelem szerepe az információfeldolgozásban, információfeldolgozási modellek. Éberség-információgeldolgozás-teljesjtmény. A tanulás alapfolyamatai. Az emlékezeti rendszer, a munkaemlékezet, epizodikus szerveződések, a felejtés. A nyelv pszichológiájának alapjai. Kommunikáció. Problémamegoldás, döntés. Az intelligencia és a kreativitás. Motivációs és érzelmi működések: a motiváció elméleti megközelutései, primer motivációs rendszerek, intrinsic motiváció, exploráció. Humán-specifikus motiváció. Agresszió, támadó magatartás. Az érzelmek klasszikus elmélete. Az érzelmek biológiai és társas vonatkozásai. A hallgatók a fenti tematikából három kurzust hallgatnak, és kötelezően elsajátítják az alaptematikát. Seculer, R, Blake,R. (000). Észlelés,. Osiris, B. 000 Czigler, I. (00). Figyelem és észlelés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Baddeley, A.D. (003). Az emberi emlékezet. Osiris, Bp. Eysenck, M., Keane, M. (003). Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Oatlley, k., Jenkins, J.M. (00). Érzelmeink. Osiris, Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czigler István, Dr. Csépe Valéria, Dr. Balázs László Oktatók: dr. Winkler István, dr. Horváth János, Honbolygó Ferenc, Ragó Anett, Jolsvai Hajnal, dr. Weisz Júlia

14 Tantárgy neve: Általános pszichológia gyakorlat I-II-III X Kollokvium i jegy X Bevezetés a kísérletezés módszertanába. Demonstrációk az észlelés, tanulás, emlékezet, figyelem gondolkodás, emóciók területéről. A számítógépes kísérlettervezés alapjai, adatok értékelése és diszkussziója Seculer, R, Blake,R. (000). Észlelés,. Osiris, B. 000 Czigler, I. (00). Figyelem és észlelés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Baddeley, A.D. (003). Az emberi emlékezet. Osiris, Bp. Eysenck, M., Keane, M. (003). Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Oatlley, k., Jenkins, J.M. (00). Érzelmeink. Osiris, Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czigler István, Dr. Csépe Valéria, Dr. Balázs László Oktatók: dr. Horváth János, dr. Weisz Júlia, Honbolygó Ferenc, Soltész Fruzsina, Jolsvai Hajnal, Ragó Anett

15 Tantárgy neve: Személyiségpszichológia I. (előadás + gyakorlat) X X Kollokvium i jegy X X :. Mi a személyiségpszichológia. A személyiségkutatás módszerei.. A diszpozicionális megközelítés. Típusok és vonások. 3. Szükségletek és motívumok. 4. Öröklődés, evolúció, személyiség. 5. Extraverzió, introverzió. 6. Neuroticizmus, pszichoticizmus, impulzivitás, szorongás. 7. Szenzoros élménykeresés. Biokémiai korrelátumok. A pszichopátia 8. A pszichoanalízis. Freud topográfiai és strukturális modellje 9. A személyiség hajtóerői. A pszichoszexuális fejlődés freudi elmélete. 0. Elhárító mechanizmusok. Megküzdés. Lazarus modellje.. Jung analitikus pszichológiája. Assagioli transzperszonális pszichológiája.. Adler individuálpszichológiája. :. A személyiség mérése.. Eysenck-féle Személyiség Kérdőiv (EPQ), Big Five-kérdőiv 3. Cattel 6 faktoros kérdőive 4. EASI, CPI 5. CPI 6. Sensation Seeking Scale 7. A projektív tesztek alapelvei 8. A tudattalan motívumok és a fantázia. A TAT teszt ismertetése és az értékelés szempontjai 9. TAT 0. Picture Frustration Test. Represszió, szenzitizáció.. Megküzdési kérdőívek : Carver, C.S. - Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia. Osiris, 998. Kulcsár Zs.: Személyiségpszichológia, Tankönyvkiadó Allport, G.W. A személyiség alakulása, Gondolat Szakács F.- Kulcsár Zs.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó, I.II. Freud: Pszichoanalízis Kriterion, 977 : Eysenck S.B.G. - Matolcsi Á.: Az Eysenck-féle személyiségkérdőív magyar változata... Pszichológia

16 A Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív Tesztkönyve (Munkalélektani Koordináló Tanács kiadványa) Szakács F.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény/iv. Komlósi A.: A TAT teszt (kézirat) Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária (előadás) Gebauer Ferenc, Martos Tamás, Urbán Szabolcs (gyakorlat)

17 Tantárgy neve: Személyiségpszichológia II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X :. A pszichoanalizis Budapesti Iskolája.. Az énpszichológia megjelenése (Hartmann). Az énfejlődés Loevinger-féle szakaszai. 3. Tárgykapcsolat-elméletek: Klein, Mahler. Az alapszorongás és a neurotikus szükségletek (Horney) 4. A pszichoszociális fejlődés szakaszai (Erikson). Sullivan interperszonális személyiségelmélete 5. A személyiség tanuláselméleti megközelítése (Skinner) 6. A személyiség szociális tanuláselméleti megközelítése (Dollard, Miller, Bandura) 7. A holisztikus szemlélet és a humanisztikus pszichológia 8. Az önértékelés és önaktualizáció 9. Az egzisztencialista pszichológia, a pszichoanalízis és a humanisztikus pszichológia 0. Személyes konstrukciók. Kognitív modellek, sémák, attribúciók. A kognitív önszabályozás perspektívája. A különböző személyiségmodellek összefüggései : A Rorschach-próba alapelvei, az első három oszlop jelölései. Mutatók és értelmezés A Szondi teszt elmélete. A teszt felvétele, a -profilos és a 0-profilos változat K-B kontroll Q-rendezés Az áramlat A rendszerszemlélet a pszichológiában : Carver-Scheier: Személyiségpszichológia Osiris, 998. Kulcsár Zs.: Személyiségpszichológia Tankönyvkiadó 990 Szakács F.- Kulcsár Zs.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó, II. : Mérei-Szakács: Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek Medicina, 974 Mérei: A Rorschach-próba Tankönyvkiadó, 990 Lukács D.: A Szondi teszt Tankönyvkiadó, 985 Csíkszentmihályi M.: Az áramlat Akadémia, 997 Bíró S., Komlósi P.: Családterápiás olvasókönyv I. kötet. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, 989 Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária (előadás) Gebauer Ferenc, Martos Tamás, Urbán Szabolcs (gyakorlat)

18 Tantárgy neve: Fejlődéslélektan I. (előadás+gyakorlat) X X i jegy X : A pszichikus fejlődés megismerése. A fejlődés meghatározói: biológiai és környezeti hatások kölcsönhatása. A szociális és kognitív fejlődés életkori sajátosságai. A fejlődés interaktív természete. Családi és intézményes hatások a fejlődésben. Az egyes életkorok főbb fejlődési történései. Kulturális különbségek a szocializációban. : A két félév során - a hagyományostól eltérő módon - nem tematikus, hanem korszakos bontásban tárgyaljuk a fejlődéslélektant. A munka sarokpontját Cole és Cole Fejlődéslélektan című tankönyve képezi. A tankönyv fejlődéslélektani bevezető anyagát és megközelítését, eredeti szövegek (Freud, Piaget, Erikson) kontextusában értelmezzük. A szemináriumi munka mellett gyakorlati vonatkozása is van a félévnek mindenkinek egy anamnézis felvétele, illetve a felvétel során szerzett tapasztalatok tükrében kell reflektálnia az elsajátított elméleti ismereteket. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Bagdy,E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó. Bp.977. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp Piaget,J.: Szimbólumképzés gyermekkorban. Gondolat, Bp.978. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Gyermeklélektan.Osiris.999. (a feldolgozott részek) Freud, S: egy hisztériás analízis töredékei, a Dóra-eset, in: Patkányember esettanulmányok, Cserépfalvy, 993 Tantárgyfelelős: dr. Kósa Éva Oktatók: dr. Kósa Éva (előadás) dr. Hámori Eszter, Berta Judit, Hain Ferenc (szeminárium)

19 Tantárgy neve: Fejlődéslélektan II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : A pszichikus fejlődés megismerése. A fejlődés meghatározói: biológiai és környezeti hatások kölcsönhatása. A szociális és kognitív fejlődés életkori sajátosságai. A fejlődés interaktív természete. Családi és intézményes hatások a fejlődésben. Az egyes életkorok főbb fejlődési történései. Kulturális különbségek a szocializációban. : A második félév alatt is korszakos és nem tematikus tagolásban tárgyaljuk a fejlődéslélektant, a Cole- könyv mellett most olvasandó klasszikusok szövegei a szociálizáció témakörére fókuszálnak. Azt próbáljuk meg körbejárni, hogy egyes szociológiai kérdéskezelések tükrében milyen korlátai vannak a szocializáció pszichológiai értelmezésének. Az első félévhez hasonlóan most is lesz gyakorlati vonatkozása a szemináriumnak, egy PARI -tesztet kell felvenni, lehetőleg az előző félévben vizsgált gyermek szüleivel. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Bagdy,E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó. Bp.977. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp Piaget,J.: Szimbólumképzés gyermekkorban. Gondolat, Bp.978. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László /szerk./ Ifjûság tanulmányok I., Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Wallon, H.: A szociabilitás fejlődési fokozatai gyermekeknél in. uő.(97) Vállogatott tanulmányok, Gondolat Kiadó, Budapest, oldal Tantárgyfelelős: dr. Kósa Éva Oktatók: dr. Kósa Éva (előadás) dr. Hámori Eszter, Berta Judit, Hain Ferenc (szeminárium)

20 Tantárgy neve: Szociálpszichológia I. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : Bemutatja a szociálpszichológia rövid történetét, tájékozódási irányait, témáit, kapcsolatait a rokontudományokkal és főbb módszereit. A személypercepció témaköre kapcsán az alaklélektan és a kognitív irányzat keretében tárgyalja a pontosság kérdését, a személyek egymásról formált benyomásainak szabályszerűségeit, az attribúciós folyamatokat, a kategorizáció és a társadalmi sztereotípiák szerepét, valamint a csoportok percepcióját és annak társadalmi előfeltételeit és hatásait. Az attitűdök fogalmának, kialakulásának, funkcióinak és mérésének kérdésköre kapcsán kitér az attitűdváltoztatás, a meggyőző közlés lehetőségeinek és határainak bemutatására is, valamint az érték fogalmára és az egyéni értékrendszerek jellemzőire. Elemzi az előítélet kialakulásával és okaival foglalkozó nézeteket, bemutatja az előítéletes személyiség jellemző vonásait. Az attitűdök dinamikájának és konzisztenciájának kapcsán a az egyensúlyelmélet és a kognitív disszonancia elmélet kerül bemutatásra. A társadalomban élő egyén attitűdjeinek és gondolkodásmódjának elméleti és módszertani bemutatása a zárt és a nyitott, az egyszerű és komplex, a konkrét és absztrakt kognitív stílus dimenziói segítségével történik. : A társas környezetről való gondolkodás történeti gyökereinek feltérképezése után a tantárgy segíti a hallgatót abban, hogy gyakorlati keretbe helyezze azon alapfogalmakat és jelenségeket, melyek azzal foglalkoznak, hogy miként gondolkodnak és éreznek az emberek a körülöttük lévő társas világgal kapcsolatban, hogyan lépnek interakcióba és hogyan befolyásolják egymást. Hogyan formálunk benyomást másokról, és hogyan értelmezzük a cselekedeteiket, miként alakulnak ki és változnak attitűdjeink köztük sztereotípiáink és előítéleteink. és szeminárium: Hewstone M, Stroebe W, Codol JP, Stephenson GM. Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 003. Hunyady Gy., Hamilton, D. L., Nguyen Luu, L. A. (szerk). A csoportok percepciója, Akadémiai Kiadó, Budapest, 999. Smith ER, Mackie DM. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 00. Tantárgyfelelős: dr. Faragó Klára Oktatók: dr. Faragó Klára (előadás) Lukács Liza (szeminárium)

21 Tantárgy neve: Szociálpszichológia II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : Az egyének között és a csoportokban zajló interakciós folyamatok szabályszerűségének elemzése a kurzus fő célja. Az empirikus megközelítések bemutatása mellett kitér azokra az elméletekre is, amelyek a felmutatott jelenségek elméleti magyarázatára születtek. Tárgyalja a tömegek viselkedésének korábbi és újabb, empirikus alapokon nyugvó felfogását, elemzi a kollektív viselkedés olyan példáit, mint a pánik, a lázadás, a rémhír kitérve a háttérben meghúzódó okokra is. A csoport fogalmának, jelentőségének vizsgálatának hátteréül szolgál Kurt Lewin munkásságának bemutatása. A személyek közötti vonzalom meghatározó tényezői mellett elemzi a csoportok informális struktúrájának és kommunikációs viszonyainak hatásait Moreno és Mérei felfogásában. Foglalkozik a csoportok idői alakulásának szabályszerűségeivel, a csoportban és a csoportok között megjelenő konfliktusok, és azok feloldásának kérdéseivel. Tárgyalja az egyén és a csoport viselkedését befolyásoló normák alakulását, a konformizmus és a tekintélynek való engedelmesség, valamint a deviancia kérdéseit, a szerepelméletet, bemutatva többek között Merton ezzel kapcsolatos elgondolásait. A szerepelmélet továbbfejlesztéseként elemzi a szimbolikus interakcionalista irányzat képviselőinek nézeteit a szereppel és selffel kapcsolatban (Mead és Goffmann). Bemutatja az én fogalmát, az önértékelés, a önmonitorozás, az énbemutatás kérdéseit. Megvizsgálja, hogyan hat a teljesítményre a csoport, mely tényezők segítik és hátráltatják a csoportos teljesítményt, hogyan és milyen eredménnyel hoz döntéseket a csoport. A hatalom és vezetés kérdéseit mind az egyén, mind a csoport szemszögéből vizsgálat tárgyává teszi. Az egyének közötti interakciók egyik elméleti kiindulóponjaként tárgyalt csereelmélet (Homans) a kooperáció és versengés elemzésének hátteréül is szolgál Ez utóbbi téma kapcsán elemzi az agresszió és az altruizmus megnyilvánulásának előzményeit és következményeit. : A foglalkozások betekintést nyújtanak a szociálpszichológiai kutatások logikájába és műhelytitkaiba egyfelől a tanulmányok empirikus anyagának részletes megvitatása segítségével, másfelől olyan gyakorlatok révén, amelyek a normaképzés, az interakciók megfigyelése, a csoportok közötti konfliktusok vizsgálatának a módszertanát követik és teszik szemléletessé és szeminárium: Hewstone M, Stroebe W, Codol JP, Stephenson GM. Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 003. Hunyady Gy., Hamilton, D. L., Nguyen Luu, L. A. (szerk). A csoportok percepciója, Akadémiai Kiadó, Budapest, 999. Smith ER, Mackie DM. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 00. Tantárgyfelelős: dr. Faragó Klára Oktatók: dr. Faragó Klára (előadás) Lukács Liza (szeminárium)

22 Tantárgy neve: Pszichológiai módszerek 3 X i jegy A stúdium célja, hogy a hallgatók széleskörű tájékoztatást kapjanak a klinikai pszichológia legfontosabb megismerő eszközeiről, a tesztekről, becslőskálákról Témakörök: A pszichológiai elsősorban klinikai - vizsgáló eljárások elhelyezése a társtudományok megismerő eszközei között, modellek, megközelítési módok. A pszichológiai (klinikai) vizsgálat, kutatás eszköztára. Diszfunkcionális és patológiás magatartásmódok, funkciózavarok. A viselkedéselemzés menete, klasszifikáció és pszichológiai diagnózis. A pszichológiai segítségnyújtás alapelvei, modellje. Atkinson R. L., Atkinson R. C., Smith E. E., Bem D. J., Nolen-Hoeksema S.: Pszichológia. Második, javított kiadás. Osiris, Budapest, 003. Comer R. J.: A lélek betegségei. Osiris, Budapest, 000. Trull T.J., Phares E.J.: Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest, 004. Tantárgyfelelős: dr. Pataky Ilona Oktatók: dr. Pataky Ilona

23 Tantárgy neve: Pszichodiagnosztika I-II X Kollokvium i jegy X Pszichodiagnosztika I. Pszichodiagnosztikai módszerek a pszichológiában Kikérdezés, interjú, élettörténet elemzés Az interjú, mint mérési, diagnosztikai eszköz Kérdőívek, becslőskálák, tünetlisták, személyiségleltárak. Az eltérő szempontú kikérdezések. A kikérdezés légkörének megteremtése. Az interjúkészítés menete. Fontos kérdések.. Önjellemző eljárások Kérdőívek és skálamódszerek a pszichodiagnosztikai gyakorlatban. 3. Faktoranalitikus kérdőívek és adatleltár A Cattel-féle 6 faktoros személyiségteszt; A CPI A komplex vizsgálat adatainak elemzése, összevetése. A komplex személyiségkép felrajzolása. GYAKORLATI KÖVETELMÉNY: A fenti tesztek felvétele, elemzése, és ezek alapján komplex vizsgálat készítése, amely tartalmazza a vizsgált személlyel felvett első interjút is. Pszichodiagnosztika II. I. Teljesítmény tesztek MAWI, Pieron teszt, Benton teszt tesztfelvétel, IQ kiszámítása, értékelése, az IQ táblázat használata. Az eredmények és belőlük levonható következtetések. Egy személynél a felvett teljesítménytesztek összevetése, értékelése, az egymáshoz viszonyított teszt-adatok jelentősége. II. Személyiség-, attitüd és klinikai skálák az MMPI Az MMPI teszt jellege, kialakulása, használhatósága. Tesztfelvétel, az eredmények értékelése, értelmezése. III. Projektív tesztek PFT, TAT A Rosenzweig-féle Frusztrációs Teszt PFT, a TAT (Thematic Apperception Test, Murray, 943) fölvétele, értékelése, értelmezése. Egy személynél a komplex vizsgálat adatainak elemzése, összevetése GYAKORLATI KÖVETELMÉNY: A fenti tesztek felvétele, elemzése, és ezek alapján komplex vizsgálat készítése, amely tartalmazza a vizsgált személlyel felvett első interjút is.

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia szak

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia szak Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia szak BA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK A.) ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN TÉTELEK 1. A vizuális és hallási tér észlelése Kulcsszavak: binokuláris

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303.

ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303. ABELSON, R. P. (1984): A mesterséges intelligencia és az irodalmi mű befogadása: Milyen mély a szakadék? Pszichológia, 3, 323-335. ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben