Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat"

Átírás

1 Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól nem filozófia szakos, BA hallgatóknak. Egyben megmutatja a kortárs világfelfogás filozófiai gyökereit, és azokat a kritikai és kritikus lehetőségeket, amelyekkel a történeti és a mai filozófiai gondolkodás szolgálhat.. Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába, Budapest: Herder, 99.. Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Európa, 987., 68 o. 3. Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába. Budapest, Ikon, 99., 54 o. 4. Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, 996., 7 o. Tantárgyfelelős: Dr. Mezei Balázs Oktató: Ocskay Gyula

2 Tantárgy neve: Anatómia 3 X i jegy Az emberi test felépítésének általános elvei. A szervezet morfológiai felépítése, sejtek, szövetek, szervek szervrendszerek. Ontogenezis, filogenezis. Ivarsejtek, megtermékenyítés, az embrió fejlődése. A mozgásrendszer. Az izületek szerkezete. Az izületben létrejövő mozgásokról. Részletes csont és izülettan. Részletes izomtan. Zsigeri rendszerek. Az emésztőrendszer és nagy mirigyei. A keringési rendszer és a vér. Kisvérkör, nagyvérkör. A szív. A nyirokrendszer és a nyirokkeringés. A légzőrendszer. A vizeleti vagy húgyszervek. A vese. A vizeletelvezető rendszer. Nemi szervek (férfi, női). A belső elválasztású mirigyek rendszere. A hipofízis. A pajzsmirigy. A mellékpajzsmirigy. A mellékvese. A here és a petefészek endokrin működésének szabályozása. A csecsemőmirigy. A tobozmirigy. A hasnyálmirigy Langerhans.szigetei. Donáth Tibor: Funkcionális anatómia (Medicina Kiadó) Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. (Medicina kiadó) Vígh Béla: Az ember szerkezete. Rövid anatómia. (SE, egyetemi jegyzet) Tantárgyfelelős: dr. Takács József Oktatók: dr. Barna János, dr. Gerber Gábor, dr. Takács József

3 Tantárgy neve: Neuroanatómia 3 X i jegy Az idegrendszer. Az idegrendszer szöveti felépítése. Az idegrendszer felosztása. Az agyvelő és anatómiája. A gerincvelő. Környéki idegrendszer. Gerincvelői idegek. Agyidegek. Vegetatív idegrendszer. A szimpatikus idegrendszer. A paraszimpatikus idegrendszer. A vegetatív idegrendszer működése és a vegatatív működés felsőbb szabályozása. Az érzőrendszerek. A szomatoszenzoros rendszer. A fájdalom neuroanatómiája. A látórendszer. A szem és a retina. Látópálya és kéregalatti látóközpontok. A járulékos látórendszer. A látókéreg. A hallórendszer. A fül és a belsőfül. A hallópálya. A vesztibuláris rendszer. Szaglás és ízlelés. Mozgató rendszerek. A mozgató rendszerek szerveződése. Gerincvelői motoros organizáció. A kisagy. A bazalis ganglia. Kérgi motoros területek. Neuroanatómia és psyches funkciók. A szorongás neuroanatómiája. Az agresszió neuroanatómiája. Magasabb idegi működés, az agyféltekék munkamegosztása. A fejlődő és érett idegrendszer plaszticitása. Donáth Tibor: Funkcionális anatómia (Medicina Kiadó) Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. (Medicina kiadó) Vígh Béla: Az idegrendszer anatómiája. (SE, egyetemi jegyzet) Tantárgyfelelős: dr. Takács József Oktatók: dr. Barna János, dr. Gerber Gábor, dr. Takács József

4 Tantárgy neve: Élettan 3 X i jegy A sejtek felépítése, egyes sejtalkotók funkciói, a membránok jellegzetességei, fehérjekomponensei, a sejtek közti kapcsolatok formái, szöveti szerveződés. Az idegrendszer szerveződése, az idegi működés alapjelenségei. A szervezet vizterei, a vér jellemzése, funkciói, a vér sejtes elemei, ezek élettani szerepe. A szív felépítése, mechanikus történések a szivciklus során, a működés szabályozása, a szivműködés során mérhető elektromos változások. Az érrendszer jellegzetességei, a vérkeringés szabályozása. A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer felépítése, légzésszabályozás. A kiválasztórendszer működése, sav-bázis egyensúly. A tápcstorna felépítése, működésszabályozása, az emésztés folyamata, a tápcsatorna szekréciós működése. Az endokrin rendszer jellemzése, a hormonális működés szabályozása, az egyes endokrin mirigyek működése. Az izomműködés, a mozgatórendszer, mozgásszabályozás Az érzőrednszer általános jellemzése, az érzőszervek működése Magasabb idegi tevékenység I. (alvás-ébrenlét szabályozás, tanulási folyamatok.) Magasabb idegi tevékenység II. ( viselkedésszabályozás, tanulási folyamatok) Dr. Fonyó Attila. Élettan gyógyszerészhallgatók számára, Medicina Kiadó Tantárgyfelelős: dr. Világi Ildikó Oktatók: dr. Világi Ildikó

5 Tantárgy neve: Bevezetés a pszichológiába 3 X i jegy Történeti áttekintés a pszichológiáról, az ember pszichés funkcióiról általában (érzékelés, tanulás, emlékezés, érzelmek, motiváció, kognitív folyamatok, döntéshozatal), az intelligencia, a személyiség, a nemek közti különbségek, az öröklődés, fejlődéslélektani kérdések, a szituáció szerepe, pszichés rendellenességek, pszichoterápia. Atkinson, R.L. és mtsai.: Pszichológia; Osiris kiadó, Budapest, 998 Pléh-Boross: Bevezetés a pszichológiába (szöveggyűjtemény); Osiris kiadó, 004 Eysenck: Elmevadászat; Kairosz kiadó, Budapest, 000 Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária

6 Tantárgy neve: Etológia X i jegy Bevezetés az etológiába: történeti háttér. Az emberi viselkedés természettudományos vizsgálata. A főemlősök összehasonlító etológiája I.: Szociális élet. A főemlősök összehasonlító etológiája II.: Kognició. Az ember biológiai evolúciója. A humán magatartási komplex. A humán szocialitás. Emberi agresszió biológiai alapja. Párválasztás, emberi szaporodási rendszerek. Szinkronizációs készség. Kommunikáció és nyelv. A konstrukciós képesség. Az ember kulturális evolúciója. Csányi Vilmos: Az emberi természet: Humánetológia. Vince Kiadó 999 Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó 00 Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia. Osiris, 004 Tantárgyfelelős: dr. Miklósi Ádám Oktatók: dr. Miklósi Ádám

7 Tantárgy neve: Tanulás, kommunikáció és szocializáció 3 X i jegy A tanegység célja a fejlesztés és fejlődés összefüggéseinek feltárása, a fejlesztő hatások kritériumainak rendszerezése. Főbb témakörök: az autonóm, érett, felelősségteljes személyiség nevelődésének feltételei, az én-fejlődés és a nevelési módok összefüggései. Kiemelten foglalkozik a stúdium az ember fejlődését segítő kapcsolatokkal, a pedagógus-- gyerek kapcsolattal, a kortárs-kapcsolatokkal, a közösségek alakulásával és az interperszonális kapcsolatokban kialakuló konfliktusok természetével és megoldási módjaival. Választható témakörök: A média hatása a személyiségfejlődésre A család és az iskola kapcsolata A tanácsadás pszichológiai alapjai Csoport és csoportalakulás pszichológiai kérdései Előítéletes gondolkodás, előítéletes viselkedés Atkinson R.L. és más mts: Pszichológia. Budapest, Osiris Századvég,994. Hewstone M. és mts (szerk.): Szociálpszichológia. Budapest, K. és J.K., 995. Horváth - Szabó K. (szerk.): Lélekvilág. Piliscsaba, PPKE BTK, 998. Horváth Szabó K., Vigassyné Dezsényi K.: Az agresszió kezelése, Budapest, SZOCSM, 00. Mészáros A. (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, Budapest, ELTE Eötvös K. 997 Tantárgyfelelős: Hain Ferenc Oktatók: Hain Ferenc

8 Tantárgy neve: Kulturális antropológia (Európai etnológia) 3 X i jegy Az európai népek közül a magyar és az olasz nép összehasonlítása a kurzus célja. A néprajztudomány/antropológia eszközével feltárt kulturális sajátosságok lesznek párhuzamba állítva. Az olasz és magyar egyéni és közösségi élet rejtelmeibe enged betekinteni a kurzus az irodalom, a terepmunka eredmények és változatos módszerek, eltérő megközelítések révén. Egyes szociálantropológiai olasz és magyar vizsgálatok összevetésének tanulságai: Varsány és Maria Minicuci calabriai tanulmányai. Az irodalmi igényű biográfiákból megismerhető valóság: Rocco Scotellaro Déli parasztjai és Csalog Zsolt Parasztregénye. A vizuális antropológiai megközelítésből az olasz és magyar parasztság: képi ábrázolások, családi fényképarchívumok, esküvői fotózás körülményei és azok megváltozása a 0 században. A nemzeti karakterről a magyar irodalom és a történelem tükrében, valamint olasz felmérések alapján. Társadalmi változás és kulturális dinamika: akkulturációs, transzkulturációs és urbanizációs folyamatok közti eltérések és hasonlóságok. Társadalomtipológiák és kulturális modellek: Róma környéke (Ciociaria) és Budapest környéke (Rákospalota) a 0. század második felében. Egy olasz szerző magyar és olasz fogadtatása: Paul Scheuermeier Az olasz parasztok munkájában az anyagi kultúra, technológia és kulturális eljárások. Az ezzel egykorú Magyarság néprajza tanulságai. Rokonság és család felfogása: nagy családok és kiscsaládok, rokoni kapcsolatok körének alakulása a két népnél: Fél Edit összevetése a Viazzo-Albera szerzőpárossal. A vallás és a szertartás, a mitológia, a néphit és a babonák a két népnél, Alfonso di Nola és Pócs Éva munkáival példázva. Bodrogi Tibor (szerk.): Varsány. Bp Csalog Zsolt: Parasztregény. Bp Ginzburg, Carlo: A sajt és a kukacok : Egy XVI. századi molnár világképe. Budapest 99 Ajánlott olvasmányok: Katona Imre: Garibaldi a magyar néphagyományban. Bp Kunt Ernő: Fotóantropológia: fényképezés és kultúrakutatás. Miskolc Magyar Néprajzi Lexikon. -5 kötet Bp vonatkozó címszavai. Paul Scheuermeier műve (943, 956) németül vagy olaszul. A magyarság néprajza. I-IV kötet, 937. Tantárgyfelelős: dr. Paál Zsuzsanna Oktatók: dr. Paál Zsuzsanna

9 Tantárgy neve: Bevezetés a biostatisztikába (alapismeretek a szakirodalomolvasáshoz) (ea. + szem.) X X i jegy X A statisztika (matematikai statisztika) elemeinek oktatása. Az I. félévben, mert ezekre az alapismeretekre a szakirodalom olvasásához, sőt a szaktárgyi előadások megértéséhez is mindenkinek szüksége van. A leíró statisztika olyan fogalmai, mint eloszlás, átlag, szórás, korreláció, regresszió (stb.) után a statisztikai következtetés (inference) elméleti alapjai, a becslés és a hipotézisvizsgálatok elmélete, valamint néhány fontos statisztikai próba képezi a félév anyagát. Ezekkel a fogalmakkal mindenkinek, aki tudományos munkát akar végezni vagy akár csak meg akarja érteni a tudományos eredményeket, tisztában kell lennie. A biometria alapjai (Hajtman Béla); egyetemi jegyzet (Semmelweis Egyetem) Feladatgyűjtemény (Hajtman Béla), egyetemi jegyzet (Semmelweis Egyetem) Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla (előadás) Dankháziné Hajtman Edit (gyakorlatvezetés)

10 Tantárgy neve: Statisztikai módszerek (ea. + szem.) X X i jegy X A biostatisztikai bevezető kurzus anyagára támaszkodva, azt közvetlenül folytatva bevezeti a hallgatókat három nagy statisztikai módszercsalád elméletébe és gyakorlatába. A már szinte mindenütt megtalálható, könnyen hozzáférhető statisztikai programcsomagok használata csak azok számára lehet eredményes, akik (legalább elemi szinten) értik is azt, amit a gép számol, és értelmezni tudják a kapott eredményeket. Enélkül az elméleti és a tőle elválaszthatatlan gyakorlati, az alkalmazásra koncentráló alapozás nélkül a számítógépes feldolgozás nemcsak hiányos, hanem egyenesen káros lehet (misuse). Az első módszercsalád a normális eloszlásra épülő varianciaanalízis. Ennek több fajtáját is megismerteti az előadás, mindenütt megmutatva az általánosítás lehetőségét. A második a nemparaméteres módszerek néven ismert rangsorolásos eljárások széles körű bemutatása. Ezeket elsősorban a pszichológiai alkalmazások céljára dolgozták ki, és mindmáig a pszichológus kutatók e módszerek fő felhasználói. (Folytonos, de nem normális eloszlás esetén alkalmazhatók tehát tipikusan a pszichés tulajdonságokra.) A harmadik módszercsalád a legáltalánosabb, kategóriás adatok(nominal and ordinal scale) esetén alkalmazható, amikor gyakoriságokkal számolunk. Minden tudományágban találkozunk ilyen adatokkal; elemzésük ismerete nem megkerülhető egyetlen tudományterületen sem. Befejezésül áttekintést kapnak a hallgatók a többváltozós statisztikai módszerek fajtáiról, céljáról és alkalmazási lehetőségeiről. Az előadó készülő statisztikai könyvét fejezetenként megkapják a hallgatók, és másolatot készítenek róla. Jelenleg az első két nagy fejezet teljes egészében hozzáférhető. (Ez a félév anyagának mintegy 80%-a.) Továbbá: A biostatisztika alapjai (999-es cikksorozat a könnyen hozzáférhető Lege Artis Medicinae című folyóiratban). Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla (előadás) Dankháziné Hajtman Edit (gyakorlat)

11 Tantárgy neve: Pszichometria X i jegy A tárgy témája: mérés a pszichológiában. Ennek a kiterjedt témának következő fejezeteit tárgyaljuk: A pszichológiai mérés szintjei. Skálázás és standardizálás. A diagnosztikai tesztek tulajdonságai. A ROC-görbék. Diagnoszták egyetértésének mérése; tesztek megbízhatósága. A tesztelmélet alapjai. Item-analízis. Klasszikus és modern tesztelmélet. Megbízhatóság (reliability) és érvényesség (validity). A faktoranalízis célja és fő módszerei. Peter Saville Gill Nyfield: Tesztek a munka világában (SHL kiadás) Horváth Görgy valamelyik tesztelméleti könyve. (Három könyv közül választható.) Tantárgyfelelős: dr. Hajtman Béla Oktatók: dr. Hajtman Béla

12 Tantárgy neve: Informatika és statisztikai elemzések számítógépen X Kollokvium i jegy X Adatbázisok felépítése. A Bevezetés a biostatisztikába és a Statisztikai módszerek című előadásokon tanult elméleti anyag számítógépen történő bemutatása, valamint olyan statisztikai módszerek megtanítása, melyekre az elméleti órán nem került sor (többszempontos varianciaanalízis modellek, modellépítés). Feladatok megoldása. - Ajánlott irodalom: SPSS felhasználói kézikönyv, valamint a Bevezetés a biostatisztikába és a Statisztikai módszerek című előadások anyaga Tantárgyfelelős: dr. Singer Júlia Oktatók: dr. Singer Júlia

13 Tantárgy neve: Általános Pszichológia I-II-III X i jegy Megismerési folyamatok: Észlelés és külvilág, az észlelés általános elméletei, az egyes érzékleti modalitások pszichológiai kérdései, a figyelem elméleti kérdései, szelektivitása, megoszthatósága, a figyelem szerepe az információfeldolgozásban, információfeldolgozási modellek. Éberség-információgeldolgozás-teljesjtmény. A tanulás alapfolyamatai. Az emlékezeti rendszer, a munkaemlékezet, epizodikus szerveződések, a felejtés. A nyelv pszichológiájának alapjai. Kommunikáció. Problémamegoldás, döntés. Az intelligencia és a kreativitás. Motivációs és érzelmi működések: a motiváció elméleti megközelutései, primer motivációs rendszerek, intrinsic motiváció, exploráció. Humán-specifikus motiváció. Agresszió, támadó magatartás. Az érzelmek klasszikus elmélete. Az érzelmek biológiai és társas vonatkozásai. A hallgatók a fenti tematikából három kurzust hallgatnak, és kötelezően elsajátítják az alaptematikát. Seculer, R, Blake,R. (000). Észlelés,. Osiris, B. 000 Czigler, I. (00). Figyelem és észlelés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Baddeley, A.D. (003). Az emberi emlékezet. Osiris, Bp. Eysenck, M., Keane, M. (003). Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Oatlley, k., Jenkins, J.M. (00). Érzelmeink. Osiris, Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czigler István, Dr. Csépe Valéria, Dr. Balázs László Oktatók: dr. Winkler István, dr. Horváth János, Honbolygó Ferenc, Ragó Anett, Jolsvai Hajnal, dr. Weisz Júlia

14 Tantárgy neve: Általános pszichológia gyakorlat I-II-III X Kollokvium i jegy X Bevezetés a kísérletezés módszertanába. Demonstrációk az észlelés, tanulás, emlékezet, figyelem gondolkodás, emóciók területéről. A számítógépes kísérlettervezés alapjai, adatok értékelése és diszkussziója Seculer, R, Blake,R. (000). Észlelés,. Osiris, B. 000 Czigler, I. (00). Figyelem és észlelés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Baddeley, A.D. (003). Az emberi emlékezet. Osiris, Bp. Eysenck, M., Keane, M. (003). Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Oatlley, k., Jenkins, J.M. (00). Érzelmeink. Osiris, Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czigler István, Dr. Csépe Valéria, Dr. Balázs László Oktatók: dr. Horváth János, dr. Weisz Júlia, Honbolygó Ferenc, Soltész Fruzsina, Jolsvai Hajnal, Ragó Anett

15 Tantárgy neve: Személyiségpszichológia I. (előadás + gyakorlat) X X Kollokvium i jegy X X :. Mi a személyiségpszichológia. A személyiségkutatás módszerei.. A diszpozicionális megközelítés. Típusok és vonások. 3. Szükségletek és motívumok. 4. Öröklődés, evolúció, személyiség. 5. Extraverzió, introverzió. 6. Neuroticizmus, pszichoticizmus, impulzivitás, szorongás. 7. Szenzoros élménykeresés. Biokémiai korrelátumok. A pszichopátia 8. A pszichoanalízis. Freud topográfiai és strukturális modellje 9. A személyiség hajtóerői. A pszichoszexuális fejlődés freudi elmélete. 0. Elhárító mechanizmusok. Megküzdés. Lazarus modellje.. Jung analitikus pszichológiája. Assagioli transzperszonális pszichológiája.. Adler individuálpszichológiája. :. A személyiség mérése.. Eysenck-féle Személyiség Kérdőiv (EPQ), Big Five-kérdőiv 3. Cattel 6 faktoros kérdőive 4. EASI, CPI 5. CPI 6. Sensation Seeking Scale 7. A projektív tesztek alapelvei 8. A tudattalan motívumok és a fantázia. A TAT teszt ismertetése és az értékelés szempontjai 9. TAT 0. Picture Frustration Test. Represszió, szenzitizáció.. Megküzdési kérdőívek : Carver, C.S. - Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia. Osiris, 998. Kulcsár Zs.: Személyiségpszichológia, Tankönyvkiadó Allport, G.W. A személyiség alakulása, Gondolat Szakács F.- Kulcsár Zs.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó, I.II. Freud: Pszichoanalízis Kriterion, 977 : Eysenck S.B.G. - Matolcsi Á.: Az Eysenck-féle személyiségkérdőív magyar változata... Pszichológia

16 A Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív Tesztkönyve (Munkalélektani Koordináló Tanács kiadványa) Szakács F.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény/iv. Komlósi A.: A TAT teszt (kézirat) Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária (előadás) Gebauer Ferenc, Martos Tamás, Urbán Szabolcs (gyakorlat)

17 Tantárgy neve: Személyiségpszichológia II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X :. A pszichoanalizis Budapesti Iskolája.. Az énpszichológia megjelenése (Hartmann). Az énfejlődés Loevinger-féle szakaszai. 3. Tárgykapcsolat-elméletek: Klein, Mahler. Az alapszorongás és a neurotikus szükségletek (Horney) 4. A pszichoszociális fejlődés szakaszai (Erikson). Sullivan interperszonális személyiségelmélete 5. A személyiség tanuláselméleti megközelítése (Skinner) 6. A személyiség szociális tanuláselméleti megközelítése (Dollard, Miller, Bandura) 7. A holisztikus szemlélet és a humanisztikus pszichológia 8. Az önértékelés és önaktualizáció 9. Az egzisztencialista pszichológia, a pszichoanalízis és a humanisztikus pszichológia 0. Személyes konstrukciók. Kognitív modellek, sémák, attribúciók. A kognitív önszabályozás perspektívája. A különböző személyiségmodellek összefüggései : A Rorschach-próba alapelvei, az első három oszlop jelölései. Mutatók és értelmezés A Szondi teszt elmélete. A teszt felvétele, a -profilos és a 0-profilos változat K-B kontroll Q-rendezés Az áramlat A rendszerszemlélet a pszichológiában : Carver-Scheier: Személyiségpszichológia Osiris, 998. Kulcsár Zs.: Személyiségpszichológia Tankönyvkiadó 990 Szakács F.- Kulcsár Zs.: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó, II. : Mérei-Szakács: Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek Medicina, 974 Mérei: A Rorschach-próba Tankönyvkiadó, 990 Lukács D.: A Szondi teszt Tankönyvkiadó, 985 Csíkszentmihályi M.: Az áramlat Akadémia, 997 Bíró S., Komlósi P.: Családterápiás olvasókönyv I. kötet. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, 989 Tantárgyfelelős: dr. Nábrády Mária Oktatók: dr. Nábrády Mária (előadás) Gebauer Ferenc, Martos Tamás, Urbán Szabolcs (gyakorlat)

18 Tantárgy neve: Fejlődéslélektan I. (előadás+gyakorlat) X X i jegy X : A pszichikus fejlődés megismerése. A fejlődés meghatározói: biológiai és környezeti hatások kölcsönhatása. A szociális és kognitív fejlődés életkori sajátosságai. A fejlődés interaktív természete. Családi és intézményes hatások a fejlődésben. Az egyes életkorok főbb fejlődési történései. Kulturális különbségek a szocializációban. : A két félév során - a hagyományostól eltérő módon - nem tematikus, hanem korszakos bontásban tárgyaljuk a fejlődéslélektant. A munka sarokpontját Cole és Cole Fejlődéslélektan című tankönyve képezi. A tankönyv fejlődéslélektani bevezető anyagát és megközelítését, eredeti szövegek (Freud, Piaget, Erikson) kontextusában értelmezzük. A szemináriumi munka mellett gyakorlati vonatkozása is van a félévnek mindenkinek egy anamnézis felvétele, illetve a felvétel során szerzett tapasztalatok tükrében kell reflektálnia az elsajátított elméleti ismereteket. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Bagdy,E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó. Bp.977. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp Piaget,J.: Szimbólumképzés gyermekkorban. Gondolat, Bp.978. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Gyermeklélektan.Osiris.999. (a feldolgozott részek) Freud, S: egy hisztériás analízis töredékei, a Dóra-eset, in: Patkányember esettanulmányok, Cserépfalvy, 993 Tantárgyfelelős: dr. Kósa Éva Oktatók: dr. Kósa Éva (előadás) dr. Hámori Eszter, Berta Judit, Hain Ferenc (szeminárium)

19 Tantárgy neve: Fejlődéslélektan II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : A pszichikus fejlődés megismerése. A fejlődés meghatározói: biológiai és környezeti hatások kölcsönhatása. A szociális és kognitív fejlődés életkori sajátosságai. A fejlődés interaktív természete. Családi és intézményes hatások a fejlődésben. Az egyes életkorok főbb fejlődési történései. Kulturális különbségek a szocializációban. : A második félév alatt is korszakos és nem tematikus tagolásban tárgyaljuk a fejlődéslélektant, a Cole- könyv mellett most olvasandó klasszikusok szövegei a szociálizáció témakörére fókuszálnak. Azt próbáljuk meg körbejárni, hogy egyes szociológiai kérdéskezelések tükrében milyen korlátai vannak a szocializáció pszichológiai értelmezésének. Az első félévhez hasonlóan most is lesz gyakorlati vonatkozása a szemináriumnak, egy PARI -tesztet kell felvenni, lehetőleg az előző félévben vizsgált gyermek szüleivel. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Bagdy,E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó. Bp.977. Kósa,É.- Ritoókné Ádám M.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó,Bp.990. Piaget,J.: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp Piaget,J.: Szimbólumképzés gyermekkorban. Gondolat, Bp.978. : Cole, R.; Cole M.; Fejlődéslélektan; Osiris Könyvkiadó,Budapest,997. Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László /szerk./ Ifjûság tanulmányok I., Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Wallon, H.: A szociabilitás fejlődési fokozatai gyermekeknél in. uő.(97) Vállogatott tanulmányok, Gondolat Kiadó, Budapest, oldal Tantárgyfelelős: dr. Kósa Éva Oktatók: dr. Kósa Éva (előadás) dr. Hámori Eszter, Berta Judit, Hain Ferenc (szeminárium)

20 Tantárgy neve: Szociálpszichológia I. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : Bemutatja a szociálpszichológia rövid történetét, tájékozódási irányait, témáit, kapcsolatait a rokontudományokkal és főbb módszereit. A személypercepció témaköre kapcsán az alaklélektan és a kognitív irányzat keretében tárgyalja a pontosság kérdését, a személyek egymásról formált benyomásainak szabályszerűségeit, az attribúciós folyamatokat, a kategorizáció és a társadalmi sztereotípiák szerepét, valamint a csoportok percepcióját és annak társadalmi előfeltételeit és hatásait. Az attitűdök fogalmának, kialakulásának, funkcióinak és mérésének kérdésköre kapcsán kitér az attitűdváltoztatás, a meggyőző közlés lehetőségeinek és határainak bemutatására is, valamint az érték fogalmára és az egyéni értékrendszerek jellemzőire. Elemzi az előítélet kialakulásával és okaival foglalkozó nézeteket, bemutatja az előítéletes személyiség jellemző vonásait. Az attitűdök dinamikájának és konzisztenciájának kapcsán a az egyensúlyelmélet és a kognitív disszonancia elmélet kerül bemutatásra. A társadalomban élő egyén attitűdjeinek és gondolkodásmódjának elméleti és módszertani bemutatása a zárt és a nyitott, az egyszerű és komplex, a konkrét és absztrakt kognitív stílus dimenziói segítségével történik. : A társas környezetről való gondolkodás történeti gyökereinek feltérképezése után a tantárgy segíti a hallgatót abban, hogy gyakorlati keretbe helyezze azon alapfogalmakat és jelenségeket, melyek azzal foglalkoznak, hogy miként gondolkodnak és éreznek az emberek a körülöttük lévő társas világgal kapcsolatban, hogyan lépnek interakcióba és hogyan befolyásolják egymást. Hogyan formálunk benyomást másokról, és hogyan értelmezzük a cselekedeteiket, miként alakulnak ki és változnak attitűdjeink köztük sztereotípiáink és előítéleteink. és szeminárium: Hewstone M, Stroebe W, Codol JP, Stephenson GM. Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 003. Hunyady Gy., Hamilton, D. L., Nguyen Luu, L. A. (szerk). A csoportok percepciója, Akadémiai Kiadó, Budapest, 999. Smith ER, Mackie DM. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 00. Tantárgyfelelős: dr. Faragó Klára Oktatók: dr. Faragó Klára (előadás) Lukács Liza (szeminárium)

21 Tantárgy neve: Szociálpszichológia II. (előadás + gyakorlat) X X i jegy X : Az egyének között és a csoportokban zajló interakciós folyamatok szabályszerűségének elemzése a kurzus fő célja. Az empirikus megközelítések bemutatása mellett kitér azokra az elméletekre is, amelyek a felmutatott jelenségek elméleti magyarázatára születtek. Tárgyalja a tömegek viselkedésének korábbi és újabb, empirikus alapokon nyugvó felfogását, elemzi a kollektív viselkedés olyan példáit, mint a pánik, a lázadás, a rémhír kitérve a háttérben meghúzódó okokra is. A csoport fogalmának, jelentőségének vizsgálatának hátteréül szolgál Kurt Lewin munkásságának bemutatása. A személyek közötti vonzalom meghatározó tényezői mellett elemzi a csoportok informális struktúrájának és kommunikációs viszonyainak hatásait Moreno és Mérei felfogásában. Foglalkozik a csoportok idői alakulásának szabályszerűségeivel, a csoportban és a csoportok között megjelenő konfliktusok, és azok feloldásának kérdéseivel. Tárgyalja az egyén és a csoport viselkedését befolyásoló normák alakulását, a konformizmus és a tekintélynek való engedelmesség, valamint a deviancia kérdéseit, a szerepelméletet, bemutatva többek között Merton ezzel kapcsolatos elgondolásait. A szerepelmélet továbbfejlesztéseként elemzi a szimbolikus interakcionalista irányzat képviselőinek nézeteit a szereppel és selffel kapcsolatban (Mead és Goffmann). Bemutatja az én fogalmát, az önértékelés, a önmonitorozás, az énbemutatás kérdéseit. Megvizsgálja, hogyan hat a teljesítményre a csoport, mely tényezők segítik és hátráltatják a csoportos teljesítményt, hogyan és milyen eredménnyel hoz döntéseket a csoport. A hatalom és vezetés kérdéseit mind az egyén, mind a csoport szemszögéből vizsgálat tárgyává teszi. Az egyének közötti interakciók egyik elméleti kiindulóponjaként tárgyalt csereelmélet (Homans) a kooperáció és versengés elemzésének hátteréül is szolgál Ez utóbbi téma kapcsán elemzi az agresszió és az altruizmus megnyilvánulásának előzményeit és következményeit. : A foglalkozások betekintést nyújtanak a szociálpszichológiai kutatások logikájába és műhelytitkaiba egyfelől a tanulmányok empirikus anyagának részletes megvitatása segítségével, másfelől olyan gyakorlatok révén, amelyek a normaképzés, az interakciók megfigyelése, a csoportok közötti konfliktusok vizsgálatának a módszertanát követik és teszik szemléletessé és szeminárium: Hewstone M, Stroebe W, Codol JP, Stephenson GM. Szociálpszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 003. Hunyady Gy., Hamilton, D. L., Nguyen Luu, L. A. (szerk). A csoportok percepciója, Akadémiai Kiadó, Budapest, 999. Smith ER, Mackie DM. Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 00. Tantárgyfelelős: dr. Faragó Klára Oktatók: dr. Faragó Klára (előadás) Lukács Liza (szeminárium)

22 Tantárgy neve: Pszichológiai módszerek 3 X i jegy A stúdium célja, hogy a hallgatók széleskörű tájékoztatást kapjanak a klinikai pszichológia legfontosabb megismerő eszközeiről, a tesztekről, becslőskálákról Témakörök: A pszichológiai elsősorban klinikai - vizsgáló eljárások elhelyezése a társtudományok megismerő eszközei között, modellek, megközelítési módok. A pszichológiai (klinikai) vizsgálat, kutatás eszköztára. Diszfunkcionális és patológiás magatartásmódok, funkciózavarok. A viselkedéselemzés menete, klasszifikáció és pszichológiai diagnózis. A pszichológiai segítségnyújtás alapelvei, modellje. Atkinson R. L., Atkinson R. C., Smith E. E., Bem D. J., Nolen-Hoeksema S.: Pszichológia. Második, javított kiadás. Osiris, Budapest, 003. Comer R. J.: A lélek betegségei. Osiris, Budapest, 000. Trull T.J., Phares E.J.: Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest, 004. Tantárgyfelelős: dr. Pataky Ilona Oktatók: dr. Pataky Ilona

23 Tantárgy neve: Pszichodiagnosztika I-II X Kollokvium i jegy X Pszichodiagnosztika I. Pszichodiagnosztikai módszerek a pszichológiában Kikérdezés, interjú, élettörténet elemzés Az interjú, mint mérési, diagnosztikai eszköz Kérdőívek, becslőskálák, tünetlisták, személyiségleltárak. Az eltérő szempontú kikérdezések. A kikérdezés légkörének megteremtése. Az interjúkészítés menete. Fontos kérdések.. Önjellemző eljárások Kérdőívek és skálamódszerek a pszichodiagnosztikai gyakorlatban. 3. Faktoranalitikus kérdőívek és adatleltár A Cattel-féle 6 faktoros személyiségteszt; A CPI A komplex vizsgálat adatainak elemzése, összevetése. A komplex személyiségkép felrajzolása. GYAKORLATI KÖVETELMÉNY: A fenti tesztek felvétele, elemzése, és ezek alapján komplex vizsgálat készítése, amely tartalmazza a vizsgált személlyel felvett első interjút is. Pszichodiagnosztika II. I. Teljesítmény tesztek MAWI, Pieron teszt, Benton teszt tesztfelvétel, IQ kiszámítása, értékelése, az IQ táblázat használata. Az eredmények és belőlük levonható következtetések. Egy személynél a felvett teljesítménytesztek összevetése, értékelése, az egymáshoz viszonyított teszt-adatok jelentősége. II. Személyiség-, attitüd és klinikai skálák az MMPI Az MMPI teszt jellege, kialakulása, használhatósága. Tesztfelvétel, az eredmények értékelése, értelmezése. III. Projektív tesztek PFT, TAT A Rosenzweig-féle Frusztrációs Teszt PFT, a TAT (Thematic Apperception Test, Murray, 943) fölvétele, értékelése, értelmezése. Egy személynél a komplex vizsgálat adatainak elemzése, összevetése GYAKORLATI KÖVETELMÉNY: A fenti tesztek felvétele, elemzése, és ezek alapján komplex vizsgálat készítése, amely tartalmazza a vizsgált személlyel felvett első interjút is.

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa 2012-2013 tanév II. félév urzusínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgyód urzusód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Otató neve Órarendi információ megjegyzés

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám Kód Tanegység Heti óraszám PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA Félévi óraszám Jelleg Beszámolá s Kredit Megjegyzés Elıfeltétel Alapozó képzési szakasz I. Biológiai alapok BPS-101- Anatómia

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredető: PSZICHÉ (lélek) + LOGOSZ

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől)

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől) Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől) ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 1. AZ ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS PSZICHOFIZIKAI ÉS PSZICHOBIOLÓGIAI NÉZŐPONTBÓL Kulcsszavak:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2013. tavaszi félévtől)

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2013. tavaszi félévtől) Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2013. tavaszi félévtől) ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 1. AZ ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS PSZICHOFIZIKAI ÉS PSZICHOBIOLÓGIAI NÉZŐPONTBÓL Kulcsszavak:

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Tantárgyi tematikák - pszichológia alapszak 2014 ősztől

Tantárgyi tematikák - pszichológia alapszak 2014 ősztől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek párhuzamosan is teljesíthetők). 1 Szakmai törzstárgyak (a

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Tanári pályaszocializáció TOK 1111 Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) Kredit: 2. ősz

Tanári pályaszocializáció TOK 1111 Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) Kredit: 2. ősz Dr. habil. Bodonyi Edit Tanári pályaszocializáció TOK 1111 Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) N: 0+30 - Dr. habil. Bodonyi Edit ősz i jegy 1. A kurzus célja, hogy a pedagógusjelölt a tanári képzés

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben