Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében"

Átírás

1 Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében

2 Tartalomjegyzék Elõszó oldal Pál Jánosné A Békés megyei szociális szakemberek képzése és hálózataik kiépítése, valamint mûködtetése a hátrányos helyzetû rétegek társadalmi befogadásának elõsegítése érdekében projekt bemutatása oldal Szerkesztette: Pál Jánosné Pál Jánosné Számítógépes képzés oldal Csereiné Árgyelán Anna és Herczegné Számel Annamária Mediációs képzés és esetmegbeszélõ csoportok oldal Kiadja: A HEFOP P /4.0 számú projektre alakult konzorcium A konzorcium vezetõje: Térségi Humánsegítõ Szolgálat Gyomaendrõd A konzorcium tagjai: Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítõ Központ, Békéscsaba Családsegítõ, Gyermekjóléti és Védõnõi Szolgálat, Dévaványa Családsegítõ, Gondozási és Szociális Központ, Sarkad Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat, Mezõberény Takácsné Papp Éva Európai Uniós ismeretek képzés és önmenedzselõ tréning oldal Sprok Magdolna Alapfokú jelnyelvi kommunikációs tanfolyam oldal Olejné Mertz Judit Személyiségfejlesztés és szupervízió oldal Veress Erzsébet Egyéni személyiségtérképek: a segítõ foglalkozásúak megküzdési stratégiáinak preferenciái oldal Veress Erzsébet: Elégedettségi vizsgálat oldal A konferencia elõadóinak szakmai önéletrajza, és elõadásuk rövid tartalma Pál Jánosné ?. oldal Forgó Györgyné ?. oldal Szentirmai Judit ?. oldal Révész Magda ?. oldal A konzorcium elérhetõségei ?. oldal A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült.

3 Elõszó A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP 2.2. számú pályázati kiírásra készítettük el A Békés megyei szociális szakemberek képzése és hálózataik kiépítése, valamint mûködtetése a hátrányos helyzetû rétegek társadalmi befogadásának elõsegítése érdekében címû HEFOP P /4.0 számú projektünket. A projekt tervezésére és megvalósítására konzorciumot hoztunk létre. A konzorcium tagjai: Térségi Humánsegítõ Szolgálat, Gyomaendrõd Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítõ Központ, Békéscsaba Családsegítõ, Gyermekjóléti és Védõnõi Szolgálat, Dévaványa Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat, Mezõberény Családsegítõ, Gondozási és Szociális Központ, Sarkad A projekt során megvalósuló képzések után minden résztvevõ elégedettségi kérdõívet töltött ki, melyek értékelése egységes standardok alapján történt. Milyen tapasztalatokat tudunk átadni a minket követõknek? vetõdik fel a kérdés. Jelen könyvünk célja, hogy segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik hasonló jellegû projekteket kívánnak tervezni és megvalósítani. A kiadványban az alábbiak szerepelnek: a képzést szervezõk tapasztalatainak leírása, tájékoztatás az elégedettségmérés eredményérõl, a projektet záró konferencia elõadóinak szakmai önéletrajza, a konferencia elõadásainak rövid összefoglalója. Egy fejezetet szenteltünk a projekt tervezésének és megvalósításának is. Bízunk benne, hogy az itt olvasottak alapján felkeltettük az érdeklõdést az innovatív tevékenységek iránt. Aláírás nem lesz?????????? A konzorcium vezetését a gyomaendrõdi Térségi Humánsegítõ Szolgálat vállalta. Mivel a szociális szférában dolgozók munkája sokféle felkészültséget, ismeretet és készséget kíván, ugyanakkor a végzettség szempontjából nagyon sokszínû képet mutatnak, szerettünk volna olyan sokrétû, praktikus ismereteket nyújtó tanfolyamokat szervezni, amelyek valóban a mindennapokban használható tudást nyújtanak, gyakorlatorientáltak. A projektben szereplõ tanfolyamok tematikájának többsége erre a projektre tervezett, így lehetõséget ad a helyi adottságok és a résztvevõk igényeinek figyelembevételére. A projekt során vállaltuk 283 fõ képzését az alábbiak szerint: 30 fõ számítógépes képzése 48 fõ mediációs képzése 45 fõ esetmegbeszélõ csoportban való részvétele 30 fõ EU-s ismeretek képzése 30 fõ önmenedzselõ képzése 30 fõ jelnyelvi képzése 70 fõ szupervízió és személyiségfejlesztõ képzése Specialitása volt a képzési struktúrának, hogy a szupervíziós és személyiségfejlesztõ képzés során a jelentkezõk mindegyikével személyiségtérkép felvételére került sor, és ennek eredménye alapján történt meg a jelentkezõk beosztása az egyes csoportokba. A tréningek végén újabb térkép készült, mely után a felmérést készítõ összehasonlító elemzést készített, ennek kivonata (ez?) is részét képezi a jelen kiadványnak. 4 5

4 A Békés megyei szociális szakemberek képzése és hálózataik kiépítése, valamint mûködtetése a hátrányos helyzetû rétegek társadalmi befogadásának elõsegítése érdekében címû projekt élete Készítette: Pál Jánosné projektmenedzser A PROJEKT HÁTTERE A rendszerváltást követõ gazdasági regresszió, ezzel összefüggésben a munkahelyek számának beszûkülése, a munkanélküliek számának ugrásszerû emelkedése megnövelte a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatok ügyfeleinek számát. Sokan a munkanélküli létbõl egyetlen kiutat a rokkantosításban, az elõnyugdíjazásban láttak, így megnõtt az inaktív jövedelembõl élõk aránya, melyet még a magukat a csupán családi ellátásokból fenntartók is növeltek. A kezdetben csak jövedelmi szegénységbõl sokan a társadalom peremére szorultak, majd kilátástalanul kirekesztõdtek. Ennek következtében az ügyfeleink számszerû emelkedésével együtt járt a problémák felhalmozódása, komplexebbé válása is. Békés megye Magyarország dél-keleti részén fekszik. Településhálózata ún. óriásfalvas, ezért népsûrûsége viszonylag alacsony. Népességfogyása az 1990-es években kezdõdött, és azóta is folyamatos. Ennek oka egyrészt a születések és halálozások egyenlegeként bekövetkezõ természetes fogyás: 2003-ban 3368 élveszületésre 5797 halálozás jutott és 2003 között mintegy gyermek született, és 47 ezren haltak meg. A fogyás másik oka a vándorlásban keresendõ: 2000 óta folyamatosan többen vándorolnak el a megyébõl, mint amennyien ideköltöznek ben Békés megye lakosságszáma kb fõ. A népesség megoszlása %-osan: 14 évig: 15,7%, 15 64: 67,2%, 65 : 17,1%. A megyében a gazdasági aktivitás az alábbiak szerint alakult 2001-ben: Foglalkoztatott: férfi: fõ; nõ: fõ Munkanélküli: férfi: fõ; nõ: fõ Inaktív: férfi: fõ; nõ: fõ Eltartott: férfi: fõ; nõ: fõ A szociális és a segítõ szakmában dolgozó szakemberek egyre bõvülõ kliensköre a munkanélküliség valamely fázisában lévõ nõk és férfiak. Fontos, hogy a velük való kapcsolat, magas hatékonyságot mutasson, hiszen a munkanélküliség a személyes problémák halmozódásának generálója. A megye településszerkezetébõl adódóan sok a kistelepülés, ahol a családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatás megszervezése gyakran egyszemélyes vagy társulásos formában történik. Az ottani családgondozók sokat küzdenek azzal, hogy nem tudják senkivel megbeszélni a problémáikat. Sok településre jellemzõ, hogy az elõírtnál kevesebb szakembert foglalkoztatnak, így nagy a leterheltség. Az intézmények folyamatos pénzhiánnyal küzdenek, ezért a továbbképzésekre, szupervízióra és személyiségfejlesztésre ritkán jutnak el a munkatársak. Az uniós ismeretek bõvítése a segítõ szakembereken keresztül a munka világától jelenleg távollévõk számára is fontos. Nemcsak a segítést teheti hatékonyabbá, hanem motiváló tényezõ is lehet egy-egy munka elvállalásához szükséges képzésben való részvételre. A hátrányos helyzetû munkanélkülieknek valós segítés nagyon nehéz, hiszen a tartós mellõzöttség miatt mind mentálisan, mind egzisztenciálisan leépülhetnek. A projektben tervezett önmenedzselõ tréning segítséget jelent ezen problémák kezelésére a szociális szakembereken keresztül a munkanélküliek számára. A társadalmi kirekesztõdés problémájának megszüntetése érdekében fontos a személyes segítõ kapcsolatok kialakításának szorgalmazása, és az egyéni esetkezelések során a személyre szabott következetes segítõmunka. Egy családgondozóra egyre több ügyfél, s egyben összetettebb problémák jutnak. Mind szakmailag, mind személyiségben föl kell készülni a többszörösen hátrányos helyzetû, többségében labilis érzelmi állapotú, ügyfelekkel való együttmûködésre. A segítõknek át kell venniük az ügyfelek intenzív érzéseit, indulatait, és ezeket fel kell dolgozniuk magukban. Ez folyamatos belsõ munkát igényel, mely a segítõ személyiségét kezdi ki. Mivel ez képezi a segítõ szakember munkaeszközét, így azt folyamatosan karban kell tudni tartani. Kompetens segítõvé az válhat, aki képes saját személyiségét szakmai feladatokra alkalmas, kicsiszolt munkaeszközzé fejleszteni. Ehhez nélkülözhetetlen a reális önismeret; önmaga megértése, saját kompetenciahatárainak megismerése. Statisztikák bizonyítják, hogy a megye szociális intézményeinek 84%-ában van legalább 1 számítógép, és az internet is 36%-ban elérhetõ valamilyen formában. Ugyanakkor a szociálisszakember-képzésben ennek hatékony használatát segítõ képzéseket nem kapnak a szakemberek, és a kötelezõ továbbképzésekben sem finanszírozhatóak ilyen jellegû képzések. Így az emberek autodidakta módon kénytelenek megtanulni a számítógép és az internet használatát, ami nagyon sok idõbe telik, valamint így a munka hatékonysága nem megfelelõ, hiszen sok mindenre nem, vagy csak hosszú idõ után jön rá magától a dolgozó. Az ismeretek hiánya miatt a munka lassabban halad, arányaiban túl nagy idõt kell fordítani az adminisztrációra, ez csökkenti a hatékonyságot. Az Internet elterjedése egyre gyorsul, de ezt nem követi a felnõttképzés, erre is megoldást nyújt a projekt egy része. A siketek és nagyothallók vonatkozásában elmondható, hogy a kommunikáció területén nincs számukra megteremtve az esélyegyenlõség. Kommunikációs nehézségeikbõl adódóan nehezebb a szocializálódásuk, megváltozik személyiségfejlõdésük. Lassabb az információ felvétele és az ismeretszerzés is, így a külvilágról másfajta világnézetük alakul ki. Az Európai Unió több országában a siketek nyelvi és kulturális kisebbséget alkotnak, és ezen álláspont hazánkban is terjed. Különleges értékük a jelnyelv, melyet a halló emberek is magukévá tehetnek. 6 7

5 A jelnyelv a gondolatok és érzések közvetítõje, a kommunikáció eszköze, gesztikulációkon alapuló, vizuális típusú nyelv, a kézfejjel és a kéz ujjaival kivitelezett jelrendszer. A siket emberek számára a jelnyelv a mindennapi élet szerves része, az információhoz jutás elsõdleges eszköze, anyanyelvi szerepet tölt be. Mindezekbõl következõen meg kell teremteni a lehetõséget, hogy a jelnyelvet minél szélesebb körben megismerjék a közszférákban dolgozók, hogy biztosítani tudják a hozzáférés lehetõségét a közérdekû információkhoz, amelyek a siketeket megilletõ jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A fentiekben leírt adatok forrásai: Közvetlen célcsoportra vonatkozóan: A projekt elõkészítésekor elvégzett szükségletfelmérés eredményei. A leendõ képzendõkkel folytatott beszélgetések. A szakemberek által kezelt problématípusok száma és aránya. A szakmai és módszertani kutatások eredményei. A képzések száma. A képzések, konferenciák, szakmai megbeszélések jelenléti ívei. Tanúsítványok. Az elégedettségi vizsgálat eredménye. A hatásvizsgálat eredménye. A családsegítõ és gyermekjóléti módszertani találkozások jegyzõkönyvének kivonatai. Az esetmegbeszélések feljegyzései. A konferenciák elõadásainak kivonatai. Közvetett célcsoportra vonatkozóan: A családgondozók forgalmi naplója, nyilvántartások. A munkaügyi központ megjelenési adatai, elhelyezkedett munkanélküliek száma. Az elmúlt évek statisztikai adatai: családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatok, munkaügyi központok, KSH stb. Bûncselekmények elkövetõirõl szóló jelentések. Bûnmegelõzési statisztikák. Szociálpolitikai és társadalompolitikai elemzések és jelentések. Az egészségügy népbetegségekre irányuló jelentései. A PROJEKT ELÕKÉSZÍTÉSE 2004 márciusában jelent meg a Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program 2.2-es komponensére beadható pályázat, mely: A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális szakemberek képzésével címet kapta. Két idõpontra lehetett pályázatot beadni: június 30-ig, vagy szeptember 30-ig. Mi itt Gyomaendrõdön már nagyon vártuk ezt a kiírást, mindenképpen szerettünk volna egy képzési pályázatot elkészíteni. Sokat gondolkodtunk, milyen partnerekkel fogjunk össze a pályázati cél érdekében. Két fõ irány lebegett a szemünk elõtt: az egyik szerint egy Gyomaendrõdön megvalósuló projektben gondolkodtunk, azaz a településen dolgozó, munkanélküliekkel foglalkozó szakemberek képzése és hálózatuk építése lett volna a célunk. A másik elképzelés szerint nagyobb földrajzi területrõl várnánk a szakembereket, és más településen dolgozókkal mûködnénk együtt a cél megvalósítása érdekében. Végül hosszas gondolkodás után az utóbbi variáció mellett döntöttünk, már csak az volt a kérdés, kik legyenek a partnerek. Mivel minél nagyobb területet szerettünk volna lefedni, így négy újabb település családsegítõ és gyermekjóléti intézményét kértük fel konzorciumi partnernek: Békéscsaba, Dévaványa, Mezõberény, Sarkad. Minden felkért intézmény vállalta a partnerséget a projektben. Ezután kezdtünk el gondolkodni azon, hogy az egyes partnerek milyen képzéseket tervezzenek. Mindenkinek volt preferált képzési terve, ezek szerencsére illeszkedtek a projekt céljához és a pályázati kiíráshoz is. Gyomaendrõd: számítógépes képzés; Békéscsaba: mediáció és esetmegbeszélés; Dévaványa: EU-s ismeretek és önmenedzselõ képzés; Mezõberény: szupervízió és személyiségfejlesztés; Sarkad: jelnyelvi képzés. Ezen kívül Sarkad vállalta a csapatépítõ tréning megszervezését is. A partnerek javaslatára Gyomaendrõd vállalta a fõpályázó szerepét, õk adják a projektmenedzsert és a pénzügyi vezetõt, valamint vállaltuk a konzorcium vezetõi szerepét. Bár eredetileg június 30-ra szerettük volna beadni a pályázatot, úgy döntöttünk, hogy az alaposabb tervezés miatt a második fordulóban pályázunk. Így maradt arra is idõ, hogy részletes szükségletfelmérést készítsünk a tervezett képzésekrõl, a képzések idõpontjáról, melynek eredményét itt ismertetem. A szükségletfelmérés elemzése Békés megye 75 településén a gyermekjóléti szolgálatoknak és szolgáltatásoknak, a védõnõi hálózat munkatársainak, a pártfogói felügyeletet ellátóknak, a hajléktalan ellátásban dolgozóknak és önkéntes segítõknek küldtük ki a szükségletfelmérõ kérdõívet. 198 választ kaptunk három hónap leforgása alatt. 8 9

6 A felmérés eredménye az alábbi volt: Gondozónõ: Szociális asszisztens: Gyógypedagógus: Szociális gondozó: Programszervezõ: Óvodavezetõ: Pénztáros: Ügyviteli alkalmazott: 2 fõ 7 fõ 2 fõ 2 fõ 2 fõ 3 fõ 1 fõ 1 fõ Itt is a szociális szakmára jellemzõ nõi felülreprezentációval szembesülhettünk a válaszok visszaérkezése alapján. Az iskolai végzettség megoszlásánál nem meglepõ, hogy a legtöbben fõiskolai végzettséggel rendelkeznek: A megkérdezettek 47%-ának van kiskorú gyermeke, közülük 11%-nál nem megoldott a gyermek napközbeni elhelyezése. Bár ez az arány szám szerint nem sok (9 fõ), õk emiatt munkájukban és a továbbképzéseken való részvételük miatt is hátrányban vannak. A megkérdezettek foglalkozásának megoszlását az alábbi ábra mutatja: Egyéb végzettség: gyógypedagógia és pedagógiai asszisztens, mentálhigiénés szakember, könyvelõ, illetve szakvizsgázott szociális szakember. Rákérdeztünk arra is, hogy kit milyen képzés érdekelne leginkább: Kértük a kitöltõket, hogy 1 5-ig terjedõ skálán értékeljék az adott témákat, 1-sel jelölve azt, ami leginkább felkeltette az érdeklõdésüket: Legtöbben természetesen családgondozói munkakörben dolgoznak, az egyéb munkakörökben megoszlók aránya az alábbi: Intézményvezetõ: Intézményvezetõ-helyettes: Mentálhigiénés szakember Gyermekjóléti asszisztens: Szociális ügyintézõ: Adósságkezelési tanácsadó: Gazdasági vezetõ: 5 fõ 2 fõ 4 fõ 1 fõ 1 fõ 2 fõ 2 fõ Az eredmény: I. helyezett II. helyezett Gyakorlatorientált Mediáció számítógépes ismeretek; III. helyezett Szociális munka módszerei Esetmegbeszélõ a gyakorlatban csoport 10 11

7 Részletes eredmények: Mediáció: 2,51 2. leginkább preferált Szupervízió, személyiségfejlesztés: 2,55 4. leginkább preferált EU-s ismeretek a munka világában: 2,66 5. leginkább preferált Gyakorlatorientált számítógépes ismeretek: 2,50 1. legjobban preferált Szociális munka módszerei a gyakorlatban: 2,50 1. legjobban preferált Önmenedzselés, elhelyezkedést segítõ tréning: 2,76 6. legjobban preferált Esetmegbeszélõ csoport: 2,52 3. legjobban preferált Az egyéb kategóriában az alábbi igények merültek fel: Csoportvezetõi ismeretek: Vezetõi módszertan a gyakorlatban: Ismeretek a drogról: Ismeretek az egészséges életmódról: Gyermekbántalmazás: Viselkedésterápia: Ismeretek a kisebbségekrõl: Jelnyelvi képzés: Családterápia: Önismeret: Pszichodráma: 1 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ 3 fõ 1 fõ 1 fõ 12 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ Amikor felmerült a jelnyelvi képzés lehetõsége, szóban a fentinél jóval többen jelezték, hogy szívesen részt vennének. A felmérés során kiderült, hogy legtöbben a munkaidõben történõ képzést preferálják: Ez a szükségletfelmérés volt az alapja a projektünknek. A felmérés eredményét figyelve azt tapasztaltuk, hogy jó irányban haladtunk a képzések tervezésénél. Miután már tudtuk, hogy melyik partner milyen képzést szeretne megszervezni, sor került a költségvetés tervezésére is. Ehhez már szakképzett pénzügyes segítségét vettük igénybe. Úgy gondoltuk, hogy ez biztosít olyan szakmai hátteret a költségvetés tervezésénél, amely növelni tudja a nyerés esélyét. Nagyon sok mindenre kellett figyelnünk. A költségvetésnek reálisnak kellett lenni, de miután 24 hónapra terveztük a projektet, félõ volt, hogy ennyi idõ alatt jelentõs eltérések lehetnek az aktuális árakban. Ezen kívül természetesen nagy figyelmet kellett fordítanunk az útmutatóban szereplõ egyes költségnemek közötti arányokra: a menedzsment költsége nem haladhatta meg az összköltségvetés 12%-át, a beszerzéseké pedig a 30%-ot. Másik nehéz része volt a tervezésnek a projekt ütemezése. Mivel képzésekrõl volt szó, figyelnünk kellett arra is, hogy nyári idõszakban, illetve decemberre ne nagyon tervezzünk, hiszen akkor jelentõs lehet a hiányzás vagy a lemorzsolódás. Miután költségvetési intézmények valósítják meg ezt a projektet, a tevékenységek és a költségek ütemezésénél arra is figyelemmel kellett lennünk, hogy lehetõség szerint a nagy kiadások az év elsõ felére essenek, hogy év vége elõtt lehívható legyen a forrás, ne legyen az intézménynek költségvetési hiánya. Sajnos, bár a tervezésnél figyeltünk erre, a megvalósításnál a kifizetések lassúsága miatt jelentõs összegeket kellett elõfinanszíroznia az egyes intézményeknek. A szakmai és pénzügyi tervezésen túl sok idõt vett igénybe a csatolandó dokumentumok beszerzése is. A második kör beadási határidejét október 15-re módosították, így végül is hosszas tervezés és munka után 2004 októberében beadtuk pályázatunkat, mely mellékleteivel együtt 218 oldal lett. A munkatársak és a vezetõk is a heti egyszeri részvételt tartják legmegfelelõbbnek, hogy a munka a képzés ideje alatt is megfelelõen folyhasson. A beadott pályázat fõbb jellemzõi: A projekt idõtartama: május április 30. A projekt teljes költségvetése: Ft Igényelt támogatás: Ft Önerõ: Ft 12 13

8 Az önerõ vállalása nem volt feltétele a pályázat beadásának. Mi természetbeni önerõt vállaltunk: az egyes képzéseket saját helyiségben valósítottuk meg, és igény szerint gyermekfelügyeletet biztosítottunk a képzésen részt vevõk gyermekei számára. A projekt általános célja A projekt célja, hogy a megyében a szociális területen dolgozó szakemberek ismereteit bõvítve felkészítse õket a munka nélküli kliensek hatékonyabb segítésére, hogy ezáltal minél rövidebb idõ alatt visszatérhessenek a munka világába. Célunk, hogy a szociális szakemberek minden szükséges adatot megkaphassanak ahhoz, hogy felelõs, megalapozott döntéseket tudjanak hozni. A képzések elsõsorban a személyes hatékonyság fejlesztésére, és a kommunikációs problémák kiküszöbölésére irányulnak, de speciális ismereteket is átadunk. Ugyanakkor fontos célkitûzésünk az intézmények közötti hálózat kialakítása, fejlesztése és mûködtetése. A projekt konkrét céljai Hatékony, jól együtt dolgozó team kialakítása, akik a projekt végeztével is megtartják kapcsolatukat. 30 fõ ismereteinek bõvítése az Európai Unióról 30 fõ kiképzése az önmenedzselõ technikákra. 70 fõ személyiségének karbantartása elõzetes felmérés alapján, a neki legjobban megfelelõ csoportban. 60 fõ akkreditált mediációs képzése. 45 fõ részvétele esetmegbeszélõ csoportban. 30 fõ megismertetése a jelnyelv alapjaival. 30 fõ szociális szakember kiképzése a számítógép és az internet hatékony használatára. Honlap készíttetése és mûködtetése a szociális szakemberek és a kliensek információval való ellátottságának növelésére. A szociális szakemberek (különös tekintettel az egyedül dolgozókra) segítése aktuális kérdésekben az internetes fórum segítségével. A projekt eredményeinek megismertetése a régió és az ország szociális szakembereivel konferenciákon, valamint CD és könyv segítségével, illetve szaklapokban közzétett cikkek útján. A projekt tevékenységei Csapatépítés: 3 napos tréning az együttmûködési készség növelésére a kétéves projekt közös megvalósítására. Jelnyelvi képzés alapszinten a siketekkel és nagyothallókkal való kommunikáció elõsegítésére. Ismeretbõvítõ elõadások az EU foglalkoztatás-politikájáról és munkaerõ-piaci helyzetérõl 20 órában. Készség- és képességfejlesztés önmenedzselési technikák elsajátítása és bõvítése 30 órában. Szupervízió és személyiségfejlesztõ tréning: a jelentkezõk személyiségének feltérképezése után a mérés eredményétõl függõen ajánlanánk meg a választási lehetõséget a szupervízió, valamint asszertív, immunkompetencia, stresszkezelõ és személyiségfejlesztõ tréningek közül. A tréninget hatásvizsgálat zárja. Elégedettségmérés: a projekt képzéseiben résztvevõk mérése egységes standard alapján. Akkreditált mediátorképzés. Esetmegbeszélõ csoport, amelyben ismereteket közvetítünk a szociális szakma módszertanáról is. Szociális háló információs háló -képzés 30 órás praktikus számítógépes képzés illeszkedve az egyedi igényekhez. Honlap készíttetése és mûködtetése szociális szakemberek és klienseik számára. Disszemináció: Regionális konferencia szervezése, ahol bemutatjuk a projekt tevékenységeit és eredményeit. Bemutatjuk a projektet könyv és CD formájában, valamint a projekt alatt és után is bárki számára hozzáférhetõ honlapunkon. A projekt idejére kidolgoztunk egy önértékelési rendszert, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a projekt alakulását, és az esetleges problémákra idõben fény derüljön, és: Minden konzorciumi tag programfelelõse folyamatosan figyelemmel kísérte a részprogram alakulását. Figyelemmel kísértük a résztvevõk számát. Folyamatos visszajelzéseket igényeltünk a résztvevõktõl a tanfolyamokon szóban, így folyamatosan fenntartva az érdeklõdést, és rugalmasan alkalmazkodva az igényekhez. Figyelemmel kísértük, hogy a képzés az elõre eltervezett ütemben zajlik-e, ezzel kapcsolatosan figyeltük a pénzeszközök, illetve munkaórák felhasználását. Úgy terveztük, hogy a konzorciumi tagok háromhavonta összeülnek, és megbeszélik a teljes projekt haladását, ezt összevetve az elõzetes tervekkel. A végrehajtás során nem ragaszkodtunk a háromhavonkénti ülésekhez, hanem amikor aktuálisan problémák jelentkeztek, akkor hívtunk össze ülést. Így összességében gyakrabban találkoztunk, mint amennyit vállaltunk a pályázatban. Mivel az interneten és a honlapon folyamatos volt a kapcsolattartás, így bármely konzorciumi partner gyorsan jelezni tudta esetleges problémáit. A projekt tervezésekor az alábbi, a megvalósítást akadályozó tényezõkre gondoltunk, és ezekre igyekeztünk megoldást találni

9 1. A családgondozók leterheltek, a munkahelyrõl nehezen tudnak eljönni, ezért alacsony a létszám, vagy nagy a lemorzsolódás. Megoldás: Gépkocsival közlekedni, ezzel jelentõs idõmegtakarítás érhetõ el. 2. A szociális szférában elsõsorban nõk dolgoznak, számukra nehézkes a család és a munka összeegyeztetése, emiatt alacsony lehet a létszám, vagy nagy a lemorzsolódás. Megoldás: Figyelembe venni a szükségletfelmérésnél megjelenõ igényeket az idõpontra vonatkozóan, a program képzési idõpontjainak rugalmas alakítása az igényekhez és a körülményekhez, illetve itt is a gépkocsi használata a jobb idõkihasználás miatt. 3. Motiválatlanok a családgondozók, ezért alacsony a létszám. Megoldás: A motiváltság felkeltése, program érdekessé tétele. A tematika kialakításánál az igények maximális figyelembevétele. 4. Mûszaki problémák jelentkezése a számítógépeknél és kapcsolódó tartozékainál, emiatt a képzés akadozik, elhúzódik. Megoldás: Rendszergazda alkalmazása. 5. A képzésekrõl történõ lemorzsolódás, eredménytelen részvétel. Megoldás: Motiváló, változatos tematika összeállítása, a résztvevõk aktív bevonása a témafeldolgozásba. 6. A tömegközlekedés meglehetõsen nehéz és idõigényes. Megoldás: Gépkocsival közlekedni, ezzel jelentõs idõmegtakarítás érhetõ el. NYERTÜNK! A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA Mint már említettem, a pályázatot október 15-re adtuk be, de elhúzódott az elbírálás, így csak 2005 májusában, az interneten olvastuk, hogy támogatják az elképzelésünket, de csak Ft-tal, így a végleges projektünk az alábbiak szerint alakult: A projekt idõtartama: A projekt teljes költségvetése: Ft Kapott támogatás: Ft Önerõ: Ft Hivatalosan június 20-án levélben kaptunk értesítést a pályázat eredményérõl. Mivel a projekt alapjait nem lehetett megváltoztatni, csak apróbb módosításokat tettünk az eredeti projekthez képest. A költségvetést át kellett alakítanunk, mivel jóval kevesebb támogatást kaptunk, mint amit igényeltünk. A költségvetésben voltak olyan tételek, amelyeket konkrétan csökkentett a pályáztató, a többi összegnél ránk bízták honnan és mennyi összeget veszünk le. Ennek alapján nem engedélyezték a csapatépítõ tréning megvalósítását, számítógépek vásárlását, valamint Gyomaendrõd partner telefon- és postaköltségét. A számítógépek vásárlására azért lett volna szükség, hogy így a gyomaendrõdi intézményben valósíthassuk meg a képzést, mely után a gépek a konzorciumi partnerekhez kerültek volna, ezzel is elõsegítve a kapcsolattartást. A konkrét csökkentésen túl arra is figyeltünk, hogy az egyes partnereknél arányosan csökkentsük a támogatási összeget. Mivel a gépvásárlás elutasítása miatt a számítógépes képzést külsõ helyszínen kellett megvalósítani, így itt a hely biztosítása nem szerepelhetett önerõként, tehát a teljes projektköltség csökkent. Bár a projekt tervezésekor arra gondoltunk, hogy a pályázat megírása lesz a legnehezebb része a programnak, a támogatás elnyerése után hamar rájöttünk, hogy ez nem így van. A fentiekben már említetteken túl csökkentettük a projekt idõtartamát 24-rõl 20 hónapra. Egyértelmûvé vált, hogy nem tudjuk tartani az eredeti kezdést és ütemezést az elbírálás csúszása miatt, így újra át kellett gondolni a tevékenységeket. Az ütemezésnél figyelnünk kellett arra, hogy az egyes képzések mely hónapokra esnek, hiszen pl. a nyári hónapokban alacsonyabb részvételre lehet számítani a szabadságolások miatt. Ezen kívül arra is hangsúlyt helyeztünk, hogy a pénzügyi elszámolás miatt a kifizetések lehetõség szerint úgy történjenek, hogy az egyes intézményeknek ne sokáig kelljen a költségeket elõfinanszírozni. Elkezdõdött a szerzõdéskötési idõszak. Folyamatosan kértek újabb és újabb iratokat. Közben konzorciumi partnereinkkel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy mivel kiszámíthatatlan a szerzõdéskötés idõpontja, engedélyt kérünk arra, hogy elõtte megkezdjük a projekt megvalósítását. Az engedélyt az irányító hatóság megadta, így 2005 novemberében elkezdtük a projekt megvalósítását. A projekt elsõ idõszakában jellemzõen az elõkészítõ munka dominált. Bár mindannyian szerveztünk már kisebb-nagyobb programokat, ilyen volumenû próbálkozása még egyik partnernek sem volt. Rögtön november 5-én egy konzorciumi ülésen megbeszéltük a tennivalókat, kire milyen feladat hárul. Megterveztük a jelentkezési lapokat, pontosítottuk milyen adatok szerepeljenek rajta

10 Megbeszéltük, milyen legyen a honlap, milyen adatok szerepeljenek rajta. Egyeztettük, hogy az egyes partnereknek milyen adatokat kell szolgáltatni, és mely határidõre: egyrészt a képzési ismertetõket, másrészt általános tájékoztatót az intézményrõl. November 22-én megyei szakmai napot szervezett a békéscsabai partner, így már azon tudtuk népszerûsíteni a programunkat. Minden partner programszervezõje bemutatta az általa tervezett képzést, és a közeljövõben induló képzésekre már jelentkezési lapot is adtunk. Közben elkészült a honlapunk is. A projektmenedzser feladata volt újabb és újabb friss anyagokkal, hírekkel feltölteni a honlapot. Rájöttünk arra, hogy ez a feladat sokkal több idõt emészt fel, mint amire számítottunk. Regisztráltak fórumozók, de sajnos nagyon alacsony számban, és a fórumunk mind a mai napig nem indult be igazán. Kerestük ennek az okát: azt tapasztaltuk, hogy más szociális honlapon sem igazán mûködik ez a forma, valószínûleg a szakemberek nem preferálják a fórum segítségnyújtási lehetõségét. Az egyes képzések tervezett ideje: Számítógépes képzés: február május Mediációs képzés: március június Esetmegbeszélõ csoportok: október március EU-s ismeretek képzés: április Önmenedzselõ tréning: június Jelnyelvi képzés: május július Személyiségfejlesztõ és szupervíziós csoportok: február március Mivel nem volt még támogatási szerzõdésünk, nem tudtuk pontosan, mik lesznek az elvárások. Ebben némi segítséget nyújtott a szerzõdésminta, amelyet a pályázati kiíráshoz csatoltak, de ez csak általános fogódzót adott, a konkrétumokat nem tudhattuk meg belõle. Igyekeztünk olyan kollégákat felkutatni, akiknek már tapasztalatuk van hasonló projektek megvalósításában, hogy segítséget kérjünk arra vonatkozóan, hogy mik az elvárások. Ezek alapján felhívtuk a figyelmet a pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos adminisztrációra: árajánlatok, szerzõdéskötések, számlák kezelése stb. A békéscsabai partner felhívta a figyelmet egy hasonló projekttel kapcsolatos tapasztalatai alapján, hogy nem szabad megfeledkezni a résztvevõktõl beleegyezõ nyilatkozatot kérni arról, hogy fényképfelvételt készíthessünk az egyes képzésekrõl. Közben folyamatos kapcsolatban álltunk a Strukturális Alapok Programiroda koordinátorával a szerzõdéskötés kapcsán: újabb iratokat kértek, illetve bizonyos módosításokat kellett eszközölnünk. A következõ konzorciumi ülésen 2006 januárjában áttekintettük, hogyan halad a képzések szervezése. Újra egyeztettünk a közvetlen célcsoporttal kapcsolatban, ugyanis voltak olyan érdeklõdõk, akikrõl a programszervezõk nem tudták egyértelmûen eldönteni, hogy részt vehetnek-e a képzéseken. Több jelentkezõ volt a TEGYESZ-tõl gyermekgondozói munkakörbõl, illetve gondozási központból szociális gondozói munkakörbõl. A konzorcium megítélése szerint õk nem tartozhattak a résztvevõk közé, mivel klienseik nem az aktív korú lakosságból kerülnek ki. Figyelemmel kísértük, hogy lesz-e elég jelentkezõ az egyes képzésekre. Ahol határidõre nem jelentkeztek elegen, telefonon és újabb levélben kerestük meg a lehetséges képzendõket, és meghosszabbítottuk a határidõt. Már több mint 4 hónapja tartott a projektünk, de még nem volt támogatási szerzõdésünk. Ez sok bizonytalanságot okozott a konzorcium tagjaiban, hiszen a fenntartók ugyan vállalták az elõfinanszírozást, de bizonytalannak érezték a helyzetet mindaddig, míg nincs aláírt támogatási szerzõdésünk. Közben zajlott a számítógépes képzés és a mediáció, és elkezdõdött a személyiségfejlesztõ képzésre jelentkezõk személyiségtérképének elkészítése, mely elengedhetetlen volt egyrészt a személyiségfejlesztés, szupervízió, másrészt módszertani, csoportszervezési szempontból. A vizsgálat alapján a szakember döntötte el, hogy melyik lehetõséget ajánlja fel a jelentkezõnek: szupervízió, vagy tréningek közül asszertív, immunkompetencia, stresszkezelõ vagy személyiségfejlesztõ tréning. A tréning befejezése után hatásvizsgálat történt. A csoportok kialakítását státushomogénre terveztük, így a vezetõknek külön csoportot indítottunk. Maga a vezetõi szerep szakmától, vagy intézménytípustól függetlenül borzasztó nagy nyomást jelent, hisz egy vezetõ eleve projekciós felület. Az a szerepe, hogy rá lehessen vetíteni az indulatokat. Tudjuk, hogy a jó vezetõnek tudni kell idõnként frusztrálni a beosztottakat, megállapítani a határokat, a szakmai, gazdasági és egyéb kereteket. Ezeken felül el kell viselnie a vezetõi magányosságot. A vezetõnek is tudni kell a feléje irányuló indulatokat kezelni, megérteni minek is szól az agresszió, el kell tudni dönteni, hogy a beosztottakkal szemben hol kell keménynek lenni, kereteket szabni, s hol kell empátiát tanúsítani. Végre május 5-én került sor a támogatási szerzõdés aláírására, ami nagy megkönynyebbülést jelentett a partnerek és fenntartóik számára is. Az aláírással egyidejûleg kiderült, hogy az elsõ projekt-elõrehaladási jelentést (PEJ) be kell adnunk május 22-én, így ebben az idõszakban minden partnernél lázas munka folyt. A jelentéseket egy eredeti és két másolati példányban személyesen kellett leadni Békéscsabán a foglalkoztatási hivatalban. Ott áttekintették formai szempontból, és 3 napon belül hiánypótlást rendeltek el, melyre 15 napot kaptunk. Ezután továbbították az anyagot szakmai és pénzügyi ellenõrzésre. A következõ idõszakra sok képzés torlódott össze. Mint már említettem, egymás után több ütemezési tervet készítettünk a szerzõdéskötés elõtt, és végül is annyi szempontot kellett figyelembe venni, hogy szándékaink ellenére mégis idõben közel álltak egymáshoz a képzések

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA

SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA TARTALOM AZ ÉRTÉKELT PROGRAM CÉLJA, CÉLCSOPORTJAI, FELÉPÍTÉSE... 3 AZ ALPROJEKTET ÉRTÉKELŐ KUTATÁS

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 2. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Tartalomjegyzék Összegző a 2010. június 10.-én megtartott

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben